Rautjärven kunnan hallintokeskuksen henkilöstö- ja tehtävämuutokset 2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunnan hallintokeskuksen henkilöstö- ja tehtävämuutokset 2016"

Transkriptio

1 Rautjärven kunnan hallintokeskuksen henkilöstö- ja tehtävämuutokset 2016 Taustaa Muutoksessa noudatettavat periaatteet Rautjärven kunnanhallituksen päätöksellä käynnistettiin yhteistoimintamenettely , joka päätettiin neuvottelussa Menettelyn tavoitteena oli määritellä ja sopeuttaa hallintokeskuksen vakinaisella henkilöstöllä hoidetut tehtävät ja henkilöstö käynnissä olevien muutosten ja kunnan talouden vaatimalle tasolle. Samalla uudistaen tarvittavilta osin eri vakanssien tehtäväkuvauksia niin, että työmäärä voidaan jakaa tasaisesti muutoksen jälkeen ja että organisaation haavoittuvuutta voidaan vähentää. Tavoitteelliseksi työmääräksi asetetettiin 8,5 henkilötyövuotta. Muutos koskee kaikkiaan 11 vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa Rautjärven kuntaan olevaa henkilöä. Yhteistoimintemenettelyn aikana on kuultu henkilökohtaisesti kaikki ne, joita menettelyn on todettu koskevan ja heiltä on saatu näkemykset esitettyihin alustaviin tehtäväkuvauksiin, organisointiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja muutoksiin työssä. Kunnanhallitus päätti yhteistoimintamenettelyn perusteella muutoksessa noudatettavat periaatteet: 1. Vakinaisen henkilöstön määrän vähentäminen voidaan toteuttaa eläköitymisten kautta ja työsuhteet jatkuvat eläkkeelle jäämiseen saakka. 2. Hallintokeskuksen töistä muodostetaan kokoaikaiset vakanssit, joiden pohjalta rekrytointi on mahdollista tulevaisuudessa, lukuun ottamatta jo nyt osa-aikaisena hoidettua tehtävää. 3. Osa-aikaiseen tehtävään haluaville selvitetään mahdollisuutta siirtyä osa-aikaisena kunnan muihin tehtäviin. 4. Muutokset toteutetaan lukien, johon saakka takuupalkat ovat voimassa. Eläkkeelle jäävien osalta palkkausta ei muuteta. 5. Yksittäiset tehtävämuutokset voidaan toteuttaa kuitenkin aiemmin, yhteistyössä henkilöstön kanssa. 6. Kaikkien tehtävien osalta laaditaan uusi tehtävien vaativuuden arviointi, jonka pohjalta määritellään tehtäväkohtaiset palkat. 7. Uudet arviointikriteerit valmistellaan yhteistyössä pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa. 8. Täydennyskoulutusta tarjotaan tehtävän muutoksen edellyttämällä tavalla.

2 Prosessin eteneminen Henkilöstöllä ja pääsopijajärjestöillä on mahdollisuus mennessä tehdä muistutuksia ja antaa kirjallinen vastineensa muutosprosessista, organisoinnista ja johtamisen järjestämisestä sekä alustavien tehtäväkuvausten perusteella laaditusta esityksestä uusiksi tehtäväkuvauksiksi. Sivistys- ja teknistä keskusta on pyydetty toimittamaan selvitys mahdollisista osa-aikaisesti hoidettavista tehtävistä mennessä. Pääsopijajärjestöiltä pyydetään nimeämään edustajansa tehtävien vaativuuden arvointikriteereitä valmistelevaan työryhmään mennessä. Työnantajan edustajina työryhmässä toimivat kunnanjohtaja, talouspäällikkö ja vs. henkilöstösihteeri. Tehtävien vaativuuden arviointi toteutetaan niin, että uudet tehtäväkohtaiset palkat tulevat käyttöön lukien. Kunnanhallitus tekee muutoksen toimeenpanoon liittyvät päätökset kokouksessaan Hallintokeskuksen organisointi ja johtaminen Tehtäväkuvaukset Hallintokeskukseen perustetaan uusii tulosyksikkö Hallinto- ja talouspalvelut, jonka esimiestehtävät tulevat osaksi talouspäällikön virkaa. Hallintokeskuksen toimialajohtajana toimii kunnanjohtaja, jonka suorassa alaisuudessa ovat talouspäällikkö, palvelupäällikkö sekä muu hallintokeskukseen kuuluva erityishenkilöstö (esim. määräaikainen projektipäällikkö). Hallinto- ja talouspalvelut vastaa keskitettyjen palvelujen lisäksi kaikkien toimialojen toimialasihteeripalveluista, jolloin näiden tehtävien osalta hallinto-, sivistys- ja teknisen keskuksen toiminnasta vastuussa olevat henkilöt ovat työnjohdollisessa asemassa näitä tehtäviä hoitaviin hallintokeskuksen työntekijöihin. Esitys hallintokeskuksen vakinaisen henkilöstön tehtäviksi on kuvattu seuraavissa tehtäväkuvauksissa. Suluissa on merkitty se henkilö, jota kuulemisen perusteella esitetään nimettäväksi tehtävään. Palvelupäällikön virka (Annaleena Rita) Kunnan henkilöstöhallinto Kunnan hyvinvointipalvelujen koordinointi

3 Kunnan henkilöstöhallinnon yhteiset tehtävät Henkilöstösuunnitelman ja kertomuksen laadinta Työsuojelupäällikön, työterveyshuollon yhteyshenkilön, palkka-asiamiehen ja eläkeasiamiehen tehtävät Työyhteisötoimikunnan asioiden valmistelu ja täytäntöönpano Saitan palkanlaskennan yhdyshenkilön tehtävät Työllisyysasiat Rekrytoinnin tukeminen Sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien asioiden koordinointi, valmistelu, seuranta ja arviointi. Vanhusneuvoston sihteerin tehtävät Työllisyyden edistäminen Hyvinvointikertomus Hallinto ja talouspalvelut tulosyksikön tehtävät Talouspäällikön virka (Paula Hinkkanen) Kunnan taloushallinto Kuntakonsernin taloussuunnittelu Rautjärven Vuokratalot Oy:n toimitusjohtajan tehtävät Asuntoasioista vastaaminen Tulosyksikön esimiestehtävät Talouteen liittyvät valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät Maksuvalmiudesta huolehtiminen Talousarvion ja tilinpäätöksen laadinta Talousarvion seuranta Saatavien oikeudellinen perintä Riskienhallinta Notariaattiasioiden hoitaminen Asukasvalinnat Tietohallintosihteerin toimi (Päivi Kujantola-Nupponen) Kunnan tietohallinto Kunnan asiakirjahallinto ja arkistointi Saitan tietohallinnon yhteyshenkilön tehtävät Tietojärjestelmien hankinnan, käyttöönoton ja ylläpidon valmistelu Keskusarkiston hoito Sähköisen asianhallinnan ylläpito ja kehittäminen Kokousten esityslista-, pöytäkirja- ja täytäntöönpanoprosessit

4 Taloussihteerin toimi (Tuula Luhaniemi) Taloushallinnon palvelusihteerin tehtävät Saitan taloushallinnon yhdyshenkilön tehtävät Vesi- ja lämpölaskutuksen ylläpitotehtävät Vesilaskutuksen sopimus- ja laskutusliittymäasiat Kaukolämpölaskutukseen kuuluvat tehtävät Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät Käyttöomaisuuskirjanpitoon ja poistosuunnitelmiin kuuluvat tehtävät Sisäisten vuokrien määrittäminen ja muut kustannuslaskennan tehtävät Kirjanpidon sovellutusohjeiden antaminen Kirjanpidon oikeellisuuden tarkastaminen Tiedotus- ja opistosihteerin toimi (Hanna Ruokoniemi) Hallinto- ja sivistyskeskuksen asiakirjahallinto ja kunnan viestintä Kansalaisopiston opistosihteerin tehtävät Kansalaisopiston opistosihteerin tehtävät; opinto-ohjelman laatiminen, kurssi-ilmoittautumiset ja muut käytännön järjestelyt opiston osalta Kansalaisopiston oppilasmaksujen laskuttaminen ja järjestelmän ylläpitotehtävät Kokousten valmisteluun ja päätösten täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät Kunnan internet-sivujen ja intranet kotisivujen ylläpito ja tiedotuksen hoitaminen Keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävät Talous- ja toimintatilaston laadinnassa avustaminen sivistystoimen osalta, muut tilastot ja raportit sekä laskujen sisältötarkastus Asianhallintaan ja arkistointiin liittyvät tehtävät Yhteispalvelupisteen hoitoon ja asiakaspalveluun osallistuminen Sähköisten kyselyjen järjestäminen kuntakonsernin osalta Palvelusihteerin toimi (Tarja Partinen) Kunnan asiakaspalvelu yhteispalvelupisteessä Kunnan asiakirjahallinto Yhteispalvelupisteen asiakaspalvelu,

5 Kokousten tilavaraukset ja tarjoilujen järjestäminen, matkajärjestelyt Liikuntapaikkojen avainpanttikassa ja venepaikkojen varaukset Asiakirjahallintoon liittyvä postien käsittely Dynasty-pääkäyttäjä ja sähköisten palvelujen ylläpito Toimielinten esityslista- ja pöytäkirjaprosessin varahenkilönä toimiminen Kuulutukset ja nähtävillä pidot, ilmoitustaulun hoito, lehti-ilmoitukset Kulunvalvontaan ja työajanseurantaan liittyvät tehtävät Arkistopalvelutoiminnan sijaisena toimiminen Palvelusihteerin toimi (Satu Kojo) Teknisen toimialasihteerin tehtävät Teknisen lautakunnan kokousten valmistelu ja täytäntöönpano Rakennusvalvonnan toimistosihteerin tehtävät Rakentamiseen liittyvät tehtävät kuten tarjouspyynnöt, työmaakokouspöytäkirjat, hankintailmoitukset, urakkasopimukset ja vakuuden tarkastukset. Toimialajohtajan viranhaltijapäätösten täytäntöönpano Teknisen keskuksen hallinnon arkistonhoito Palvelu- ja laskentasihteerin toimi (Seija Vento) Sivistyskeskuksen toimialasihteerin tehtävät Talous- ja toimintatilastoon liittyvät tehtävät Laskutuksen varahenkilö Taloushallinnon järjestelmien avustaminen käytettävyydessä ja ylläpidossa Päivähoidon laskutukseen liittyvät asiat Päivähoidon maksupäätöksiin liittyvät tehtävät, hinnoittelu ja täytäntöönpano Iltapäivätoiminnan palveluihin liittyvät tehtävät Lastenhoidon tukeen kuuluvat ilmoitukset KELA:lle Päivähoidon arkistointiasiat Laskujen sisältötarkastukseen liittyvät tehtävät Asiakaspalvelun ja yleislaskutuksen tukeminen Kirjanpidon ja tilinpäätöksen avustaminen kuntakonsernin osalta Tietojen toimittaminen tilinpäätösvientejä ja -liitteitä varten sekä tase-erittelyn laatimiseksi Kunnan ulkoisten tilinpäätöstietojen välittäminen Tilastojen ja erilaisten kustannusseurantojen laatiminen

6 Palvelu- ja asuntosihteerin toimi (Kaija Pesonen) Myyntilaskutusprosessin tehtävät kuntakonsernissa Asuntoasioiden toimistotehtävät Teknisen toimen toimialasihteerin tehtävät Osallistuminen kuntakonsernin myyntilaskutusprosessin tehtäviin Laskutietojen syöttäminen laskutuskantaan, käyttäjien opastaminen ja ohjeistaminen sekä ohjaustietojen ylläpito Vuokra-, vesi-, lämpö ja yleislaskutus sekä viivästyskorkolaskutus kuntakonsernin osalta Asuntoasioihin ja vuokrasopimuksiin liittyvät asiakaspalvelu- ja hallintotehtävät Taloushallinnon avustaminen Taloushallinon arkistointi Teknisen toimen laskujen sisältötarkastus ja teknisen toimen sopimusten oikeellisuuden tarkistaminen Teknisen keskuksen talouden ja toiminnan suunnittelun ja valmistelun avustaminen Teknisen toimen ja yhteispalvelupisteen asiakaspalveluun osallistuminen Teknisen keskuksen teknisen arkiston ja sähköisten tiedostojen hoitaminen Muutokset viroissa ja toimissa sekä hallintosäännössä Virkojen muutokset Muutoksen yhteydessä lakkautetaan kehitysjohtajan ja henkilöstösihteerin virat. Näitä virkoja korvaamaan perustetaan palvelupäällikön virka. Kehitysjohtajan ratkaisuvalta poistetaan hallintosäännöstä. Kunnan omistamien vuokra-asuntojen asukasvalinnasta päättäminen lisätään talouspäällikön ratkaisuvaltaan. Henkilöstösihteerin ratkaisuvalta muutetaan palvelupäällikön ratkaisuvallaksi, lisättynä työsuojelupäällikön tehtävillä. Toimien muutokset Muutoksen yhteydessä lakkautetaan sivistystoimen toimialasihteerin ja opistosihteerin sekä pääkirjanpitäjän toimet. Muilta osin nimikkeet muuttuvat niitä hoitavien henkilöiden siirtyessä uusiin tehtäviin.

Kunnanhallituksen tulosalueiden talousarvion 2015 käyttösuunnitelma

Kunnanhallituksen tulosalueiden talousarvion 2015 käyttösuunnitelma Kunnanhallituksen tulosalueiden talousarvion 2015 käyttösuunnitelma Kh 2.2.2015 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Määrärahojen siirtäminen kustannuspaikkojen välillä... 3 3. Tilivelvolliset... 3 4. Sisäinen

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Keskushallinto ja tukipalvelut (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut) 15.9.2014 Sisa llys 1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan hallintosääntö

Nurmijärven kunnan hallintosääntö Nurmijärven kunnan hallintosääntö www.nurmijarvi.fi 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1.1. Soveltamisala... 4 2. ORGANISAATIO... 4 2.1. Johtaminen, organisaatio... 4 2.2. Luottamushenkilöorganisaatio... 5 2.2.1.

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Seutuhallitus 3.12.2009 Seutuvaltuusto 11.12.2009. Täydennys Yhtymävaltuusto 6.10.2010 13

HALLINTOSÄÄNTÖ. Seutuhallitus 3.12.2009 Seutuvaltuusto 11.12.2009. Täydennys Yhtymävaltuusto 6.10.2010 13 Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 Seutuvaltuusto 11.12.2009 Täydennys Yhtymävaltuusto 6.10.2010 13 Muutos yhtymävaltuusto 14.12.2011 12 29.2.2012 7 23.5.2012 14 19.12.2012 22 Sivu 2 /

Lisätiedot

Kivijärven kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Muutos 16.12.2011 52 Muutos 14.11.2012 32 Muutos 28.01.2013 5 Muutos 26.01.2015 5

Kivijärven kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Muutos 16.12.2011 52 Muutos 14.11.2012 32 Muutos 28.01.2013 5 Muutos 26.01.2015 5 1 Kivijärven kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 25.5.2010 Muutos 16.12.2011 52 Muutos 14.11.2012 32 Muutos 28.01.2013 5 Muutos 26.01.2015 5 KIVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I YLEINEN OSA 1 Soveltamisala Kunnan

Lisätiedot

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 25 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt...4 2

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö

Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö Kaupunginhallitus hyväksynyt 8.12.2014 398 1 Toimintasäännön perusteet Valtuusto on hyväksynyt kaupunginkanslian johtosäännön, jonka mukaan tulosalueiden

Lisätiedot

Sivu 1 / 24 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 24 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 24 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 24 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt 4 2 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

HUS-SERVIS LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE

HUS-SERVIS LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE LIITE 3 1 (14) HUS-SERVIS LIIKELAITOS TOIMINTAOHJE 27.8.2009 LIITE 3 2 (14) Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 LIIKELAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 3 LIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO 3 3.1 Johtokunta 3 3.2 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Aika 22.12.2014 klo 14:44-17:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 268 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Sisällys HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Toimivallan edelleen siirtäminen... 1 2 LUKU KOKOUS-

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Hallinto-, henkilöstö- ja tukipalvelut -työryhmä Loppuraportti 1. Palveluiden nykytilakuvaus kunnittain 1. Palvelujen järjestämis- ja organisoitumistavat palveluittain

Lisätiedot

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantuloajankohta 1.1.2014 Kv. 3.3.2014, lisäykset 47 :ään Voimaantuloajankohta 4.3.2014 Kv. 19.5.2014, lisäys 10 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

Hollolan kunta Hallintosääntö

Hollolan kunta Hallintosääntö Hollolan kunta Hallintosääntö 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 11.11.2013 86 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan muut johtosäännöt

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty.11.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty.11.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 5 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje 464 / 00.01.01 / 2014 Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo 1. SISÄINEN VALVONTA... 2 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet... 2 1.2 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti. Liite 2 Hallinto- ja toimistohenkilöstön tehtävänkuvaukset 1.1.

Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti. Liite 2 Hallinto- ja toimistohenkilöstön tehtävänkuvaukset 1.1. Kouvolan kaupunki Kaupunginhallitus 9.9.2013 Kouvolan kaupungin selvitys henkilöstöresursseista LIITTEET Liite 1 Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti Liite 2 Hallinto- ja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 11.2.2015 SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 5 2 Kaksikielisyys... 5 2. LUKU

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kangasalan valtuusto 13.10.2008 93 13.12.2010 17 12.12.2011 111 10.12.2012 111 4.3.2013 47 9.12.2013 140 17.11.2014 88 2 SISÄLLYS 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot