TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013"

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/ Kh:n käsittely

2 Kv:n käsittely

3 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu Käyttötalousosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Palvelualueiden selostus taloudesta Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma palvelualueittain tarkastustoimi 45 - keskushallintopalvelut 47 - hyvinvointipalvelut 53 - koulutuslautakunta 58 - kulttuuri- ja nuorisolautakunta 62 - Aineen taidemuseo 64 - teknisten palvelujen lautakunta 68 - ympäristötoimi 70 - liikuntatoimi 74 Tuloslaskelma ja tase Rahoituslaskelma

4 4 Toimintatuloja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 8,3 milj. euroa (48,5 %), mikä alittaa talousarvion odotusarvon 0,19 milj. eurolla. Toimintamenoja on kertynyt yhteensä 63,58 milj. euroa (50,5 %), mikä alittaa talousarvion odotusarvon 0,32 milj. eurolla. Kesäkuun lopussa toimintakate on 55,23 milj. euroa (50,8 %) mikä on talousarvion odotusarvoa 0,13 milj. euroa parempi, mutta 0,95 milj. euroa edellisvuotta huonompi. Erikoissairaanhoidon menot olivat kesäkuun lopun tilanteessa 12,44 milj. euroa (51,6 %), mikä on euroa talousarvion odotusarvoa enemmän ja euroa edellisvuotta enemmän. Kemijoki-sähkön myyntituotot olivat tammi-kesäkuussa edellisvuotta euroa pienemmät. Kemijoki-sähkön myyntituloja on saatu yhteensä euroa.

5 5 Verotulot Kunnallisveron tilitykset ovat puolen vuoden aikana olleet 37,98 milj. euroa, mikä on 0,46 milj. euroa (1,2 %) edellisvuoden vastaava ajankohtaa enemmän. Kunnallisverotulojen kuukausikertymä on ollut seuraava: Yhteisöveroa on tammi-kesäkuussa kertynyt 1,11 milj. euroa, mikä on euroa odotusarvoa vähemmän ja euroa edellisvuotta heikompi. Tornion vuoden 2013 yhteisöverotulojen kehitys on ollut negatiivinen. Kesäkuuhun mennessä kuntien yhteisöverotilitykset olivat -5,1 % edellisestä vuodesta. Torniossa kertymä oli - 6,7 %. Kuntaryhmän jako-osuus kerroin oli vuonna ,34 %. Vuonna 2013 jako-osuus on 29,49 % ja Tornion jako-osuus on -10,1 % edellisvuotta pienempi.

6 6 Kiinteistöverotulot kertyvät vasta loppuvuodesta. Verottajan ennakkolaskutustietojen mukaan Tornion kaupungin vuodelta 2013 saama kiinteistövero olisi 6,1 milj. euroa mikä on 0,4 milj. euroa talousarviota suurempi ja 0,5 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Yleisen, vakituisen asuinrakennuksen sekä muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle Kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat; yleinen 1,00 (korotus 0,10), vakituinen asuinrakennus 0,35 (korotus 0,02), muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,95 (korotus 0,05), rakentamaton rakennuspaikka 3,00, voimalaitos 2,50 ja yleishyödylliset yhteisöt 0,00. Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisina. Toteuma 49,5 % on 1,2 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Rahoitusmenoissa korkomenoja on toteutunut 0,40 milj. euroa (29,6 %). Korkotaso on koko vuoden ollut lyhyiden korkojen osalta edelleen erittäin alhainen. Kassalainoja oli kesäkuun lopussa 18 milj. euroa. Pitkäaikaista 8,00 milj. euron talousarviolainaa ei ole vielä nostettu. Kesäkuun lopussa vuosikate on 3,17 milj. euroa positiivinen. Vuosikate on 1,2 milj. euroa talousarvion odotusarvoa heikompi. Edellisvuoden kesäkuun tilanteeseen nähden vuosikate on 0,77 milj. euroa parempi. Poistojen jälkeen kuuden kuukauden ylijäämä on euroa. Vuonna 2012 kuuden kuukauden ylijäämä oli euroa. KOKO VUODEN ENNUSTE Palvelualueet ovat laatineet kesäkuun lopun tilanteen perusteella koko vuoden ennusteen omalta osaltaan. Ennusteen mukaan tuloja kertyisi i 17,28 milj. euroa, mikä on hiukan talousarviota parempi. Toimintamenojen ennuste on -127,17 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 1,158 milj. eurolla. Toimintakatteeksi muodostuu arvioiden perusteella -109,89 milj. euroa, mikä on 1,091 milj. euroa talousarviota heikompi. Kuntaliitosta saadun tiedon mukaan valtiovarainministeriö on päättänyt tarkistaa verovuoden 2012 ansio- ja pääomatuloja koskevia veronsaajien jako-osuuksia. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan kuntaryhmän jako-osuus muodostuu hiukan ennakoitua korkeammaksi. Kunnallisveron uusi jako-osuus on 63,20 % (vanha 62,41 %). Ero johtuu suurelta osin valtiolle tilitettävien pääomatulojen ennakoitua huonommasta kehityksestä. Torniolle tämä merkitsee alkuvuodesta kertaluontoisena eränä noin 0,8 milj. euroa lisää verotuloja. Tarkistetut jako-osuudet otetaan käyttöön elokuun tilityksen yhteydessä. Verohallinnon elokuun ennusteen mukaan Tornion kaupungin takaisinperintä vuodelta 2012 olisi 5,2 milj. Verotuloja arvioidaan tämän ennusteen mukaan kertyvän vuonna 2013 lähes talousarvion mukaisesti. Epävarmuutta koko vuoden toteutuman arviointiin tuo siis marraskuussa toteutuva takaisinperintä vuodelta 2012 ja joulukuussa tapahtuva kuluvan vuoden verotulojen oikaisu joka tehdään marraskuussa valmistuvan vuoden 2012 verotuksen perusteella. Viime vuonna takaisin perintä oli 6,3 milj. euroa. Kunnallisveroja arvioidaan toteutuvan 67,8 milj. euroa, yhteisöveroja 2,1 milj. euroa ja kiinteistöveron 6,0 milj. euroa. Valtionosuuksien arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Rahoituserien arvioidaan olevan 0,40 milj. euroa joka on 0,40 milj. euroa vähemmän kuin mitä talousarviossa on arvioitu. Korkomenojen arvioidaan toteutuvan 0,35 milj. euroa talousarviota pienempänä. Toteutuma arvio 1,0 milj. euroa Korot ovat olleet koko vuoden alhaisia. Koko vuoden alijäämän arvioidaan tämän hetkisten tietojen perusteella olevan noin 0,74 milj. euroa alijäämäinen, mikä poikkeaa talousarviosta 0,80 milj. euroa. Talousarviossa tulos arvioitiin euroa ylijäämäiseksi.

7 7 TYÖLLISYYSTILANNE Tornion työllisyystilanne on oleellisesti heikentynyt syyskuusta 2012 lukien, jolloin työttömyysaste oli 10,6 %. Työttömiä oli 1091, joista alle 25 -vuotiaita oli 196 ja pitkäaikaistyöttömiä 234. Toukokuussa2013 Tornion työttömyysaste oli 13 % ja työttömiä oli henkilöä, joista alle 25 -vuotiaita oli 266 henkilöä ja pitkäaikaistyöttömiä 233 henkilöä. Kesäkuun 2013 luvut ovat vielä korkeammat, mutta luku sisältää opiskelun päättäneitä, joten paras vertailuluku saadaan vasta syyskuun työllisyyskatsauksen valmistuttua. Nuorten yhteiskuntatakuutyöryhmä on kokoontunut keväällä 2013 kaksi kertaa ja kokouksissa on päätetty ensimmäisistä toimenpiteistä nuorten työllistämisen edistämiseksi. Nuorten yhteiskuntatakuun puitteissa Tornion kaupungilla on ollut keväällä haettavana yhteensä 16 nuorille tarkoitettuja työpaikkoja. Ruokahuoltotyöntekijän ja laitoshuoltajien tehtäviä ei ollut hakijoita. Syyskuun alussa henkilöstötoimisto laittaa hakuun n.10 työpaikka eri tehtäviin. Lisäksi nuoria aktivoidaan hakemaan työhönvalmennuspaikkoja työyksiköistä. Pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen tulee syksyn aikana suunnitella uusia toimenpiteitä mm. yhteistyössä, työvoimalasäätiön, yhdistysten ja yrittäjien kanssa. syyskuu 2011 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Alle Yhteensä Miehet Naiset 20 v Alle 25 v Yli 50 v Avoimet työpaikat Kemi , Rovaniem i , Tornio , syyskuu 2012 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Avoimet työpaikat Kemi , Rovaniem i , Tornio , joulukuu 2012 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkä-aikaistyöttömät Vajaakuntoiset Pitkä-aikaistyöttömät Vajaakuntoiset Pitkäaikaistyöttömät Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Kemi , Rovaniem i Tornio , Kunta Työvoima Tyött.aste- % Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkäaikaisty öttömät Vajaakunt oiset Avoimet työpaikat Kemi , Rovaniem i , Tornio , Kunta Työvoima Tyött.aste- % Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkäaikaisty öttömät Vajaakunt oiset Avoimet työpaikat Kemi , Rovaniem ,

8 i Tornio ,

9 9 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU (Sisältää sisäiset erät) Ta TA od.arvo Toteutuma Ero TA od.a. tot.% Toteutuma Muutos e Tot Enn. Ulkoinen tuloslaskelma /13 e 6/13 e tot. 6/13 6/13 6/12 e 12/13 e 12/13 Toimintatulot , ,28 Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintamenot , ,17 Palkat ja palkkiot , ,71 Henkilösivukulut , ,31 Palvelujen ostot , ,36 Erikoissairaanhoito , ,11 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,28 Avustukset , ,67 Muut toimintakulut , ,73 Toimintakate , ,89 Sisäinen tuloslaskelma Toimintatuotot , ,87 Toimintakulut , ,87 Toimintakate Toimintatuotot yht , ,15 Toimintakulut yht , ,04 Toimintakate , ,89 Verotulot yhteensä , ,90 Kunnallisvero , ,80 Kiinteistövero , ,00 Yhteisövero , ,10 Valtionosuudet , ,30 0 Rahoitustulot ja -menot , ,40 Korkot.konserniyhtiöiltä , ,08 Korkot.kons. pääomalaina , ,40 Korkotulot , ,02 Muut rahoitustulot , ,15 Korkomenot , ,00 Muut rahoitusmenot , ,05 Vuosikate , ,31 Poistot käyttöom. ja pitkävaikutteisista menoista , ,05 Tilikauden tulos ,74 Varausten lis.-/vähennys Tilikauden yli- alijäämä ,74 Tunnusluvut ta 2013 tot poikkeama tot m. /13/12 tot Toimintatuotot/Toimintakulut 13,70 % 13,10 % -0,60 % 14,22 % -1,12 % 14,70 % Verotulot/e/asukas Vuosikate/poistot 101 % 126 % 24 % 123 % 3 % 41 % Vuosikate/e/asukas 227,1 141,4-111,79 106,31 35,09 118,5 Kertynyt ylijäämä e/asukas 521,5 527,98 6,48 538,13-10,15 517,41

10 Asukasmäärä

11 11 nu KUUKAUSIRAPORTTI Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % Palve 6/13 6/13 tot. / /2012 ta / TARKASTUSTOIMI Ulkoiset PALKAT , ,32 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , ,81 PALVELUJEN OSTOT , ,68 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,00 MUUT MENOT , ,00 Menot YHT * , ,59 Netto , ,59 Sisäiset TULOT , ,00 PALVELUJEN OSTOT , ,16 MUUT MENOT , ,00 Menot YHT * , ,79 Netto , ,79 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , KESKUSHALLINTOPALVELUT Ulkoiset TULOT , ,09 2 PALKAT , ,07 2 TYÖLLISYYSPALKAT , ,89 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , ,79 PALVELUJEN OSTOT , ,59 3 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,81 AVUSTUKSET , ,99 MUUT MENOT , ,19 Menot YHT * , ,92 8 Netto , ,29-5 Sisäiset TULOT , ,94 2 PALVELUJEN OSTOT , ,68 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,32 MUUT MENOT , ,17 Menot YHT * , ,86 Netto , ,67 1 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % Palve 6/13 6/13 tot. / /2012 ta / Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , ,07 4 Toimintakulut , ,69 8 Toimintakate , ,09-4 HYVINVOINTIPALVELUT Ulkoiset TULOT , ,45 7 PALKAT , ,38 16 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , ,45 5 ERIKOISSAIRAANHOITO , ,50 24 PALVELUJEN OSTOT , ,94 14 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,00 1 AVUSTUKSET , ,09 6 MUUT MENOT , ,65 Menot YHT * , ,05 69 Ulkoiset Netto , ,42-69 Sisäiset

12 12 TULOT , ,89 1 PALVELUJEN OSTOT , ,43 2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,32 AVUSTUKSET , ,61 MUUT MENOT , ,92 Menot YHT * , ,19 3 Sisäiset Netto , ,89-1 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , ,04 9 Toimintakulut , ,96 72 Toimintakate , ,43-62 SIVISTYSPALVELUT KOULUTUSLAUTAKUNTA Ulkoiset TULOT , ,96 2 PALKAT , ,81 18 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , ,59 5 PALVELUJEN OSTOT , ,74 3 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,09 1 AVUSTUKSET , ,22 1 MUUT MENOT , ,98 Menot YHT * , ,01 31 Ulkoiset Netto , ,67-29 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % Palve 6/13 6/13 tot. / /2012 ta / Sisäiset TULOT , ,56 PALVELUJEN OSTOT , ,45 2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,68 MUUT MENOT , ,98 2 Menot YHT * , ,54 4 Sisäiset Netto , ,37-4 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , ,71 2 Toimintakulut , ,70 36 Toimintakate , , SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Kulttuuri ja nuorisotoimi Ulkoiset TULOT , ,30 PALKAT , ,45 1 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , ,52 PALVELUJEN OSTOT , ,81 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,08 AVUSTUKSET 0 0 0, ,00 MUUT MENOT , ,55 Menot YHT * , ,05 1 Ulkoiset Netto , ,97-1 Sisäiset TULOT , ,52 PALVELUJEN OSTOT , ,60 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,79 MUUT MENOT , ,64 Menot YHT * , ,96 Sisäiset Netto , ,30 - Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , ,05

13 Toimintakulut , ,90 2 Toimintakate , ,

14 14 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % Palve 6/13 6/13 tot. / /2012 ta / SIVISTYSPALVELUT TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Ulkoiset TULOT , ,67 PALKAT , ,00 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , ,20 PALVELUJEN OSTOT , ,00 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,91 MUUT MENOT , ,09 Menot YHT * , ,55 Ulkoiset Netto , ,83 - Sisäiset TULOT , ,55 PALVELUJEN OSTOT , ,09 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,67 MUUT MENOT , ,89 Menot YHT * , ,94 Sisäiset Netto , ,10 - Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , ,84 Toimintakulut , ,72 Toimintakate , ,59 -

15 15 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % Palve 6/13 6/13 tot. / /2012 ta / TEKNISET PALVELUT TEKNISTEN PALV. LAUTAKUNTA Ulkoiset TULOT , ,71 3 PALKAT , ,90 3 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , ,36 1 PALVELUJEN OSTOT , ,46 4 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,80 3 AVUSTUKSET 0 0 0, ,00 MUUT MENOT , ,53 Menot YHT * , ,55 13 Ulkoiset Netto , ,76-10 Sisäiset TULOT , ,84 5 PALVELUJEN OSTOT , ,77 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,55 - MUUT MENOT , ,11 Menot YHT * , ,41 Sisäiset Netto , ,42 4 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , ,63 8 Toimintakulut , ,17 14 Toimintakate , ,94-5 TEKNISET PALVELUT LIIKUNTALAUTAKUNTA Ulkoiset TULOT , ,02 PALKAT , ,46 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , ,80 PALVELUJEN OSTOT , ,63 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,49 AVUSTUKSET , ,41 MUUT MENOT , ,84 Menot YHT * , ,33 1 Ulkoiset Netto , ,10 -

16 16 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % Palve 6/13 6/13 tot. / /2012 ta / Sisäiset TULOT , ,77 PALVELUJEN OSTOT , ,78 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,96 MUUT MENOT , ,00 Menot YHT * , ,92 Sisäiset Netto , ,47 - Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , ,22 Toimintakulut , ,92 1 Toimintakate , ,07-1 TEKNISET PALVELUT Yhteislautakunnat Jätelautakunta Ulkoiset TULOT , ,96 PALKAT , ,82 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , ,96 PALVELUJEN OSTOT , ,39 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,00 MUUT MENOT , ,00 Menot YHT * , ,38 Ulkoiset Netto , ,00 Sisäiset TULOT , ,00 PALVELUJEN OSTOT , ,59 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,00 MUUT MENOT , ,00 Menot YHT * , ,59 Sisäiset Netto , ,59 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot ,00 Toimintakulut , ,21 Toimintakate , ,75 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % Palve 6/13 6/13 tot. / /2012 ta / TEKNISET PALVELUT YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ulkoiset TULOT , ,00 PALKAT , ,41 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , ,83 PALVELUJEN OSTOT , ,67 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,76 AVUSTUKSET , ,88 MUUT MENOT , ,66 Menot YHT * , ,05 1 Ulkoiset Netto , ,00 - Sisäiset TULOT , ,41 PALVELUJEN OSTOT , ,75 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,07 MUUT MENOT , ,00 Menot YHT * , ,19

17 17 Sisäiset Netto , ,16 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , ,00 1 Toimintakulut , ,78 1 Toimintakate , ,00

18 18 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % Palve 6/13 6/13 tot. / /2012 ta / Yhteensä Ulkoiset TULOT , ,42 17 PALKAT , ,02 44 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , ,19 14 PALVELUJEN OSTOT , ,56 26 ERIKOISSAIRAANHOITO , ,50 24 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,30 7 AVUSTUKSET , ,03 8 MUUT MENOT , ,57 1 Menot YHT * , , Netto , , Sisäiset TULOT , ,63 10 PALVELUJEN OSTOT , ,19 6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,57 AVUSTUKSET , ,61 MUUT MENOT , ,93 3 Menot YHT * , ,63 10 Netto Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , ,13 28 Toimintakulut , , Toimintakate , ,53-109

19 19 INVESTOINTIOSA KESKUSHALLINTOHALLINTOPALVELUT KAUPUNGINHALLITUS Talousarvio-13 Toteuma 6/2013 Poikkeama e e e Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Aineeton käyttöomaisuus Tulot 504, Menot Nettomeno Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Muu investointitoiminta Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT Myyntituloja saatu ,51 e, josta myyntivoittoihin on kirjattu e. Aineeton käyttöomaisuus Kemin Digipoliksen osakkeiden myyntitulo 3 828,66 e, myyntivoitto 3324 e. LSV Oy:n hankintaan on käytetty e, Tornion Golf Oy:n osakkeisiin e ja Lapin ammattikorkeakoulun osapääomaan e Irtain omaisuus Hankittu atk-laitteita eurolla Muu investointitoiminta Kaupunginhallituksen päättämä kehittämistoiminta, mm. EU-projektit yms., kaupunginhallitus päättää hankekohtaisesti toimenpiteet erikseen.

20 20 INVESTOINTIOSA HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Talousarvio-13 Toteuma 6/2013 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT Investoinnit vuonna 2013 Talousarvio Endoskooppi vastaanottoon on hankittu e, TA e. Gynegologiset tutkimuspöydät terveysneuvontaan on hankittu euroa (lasku tulematta e), TA e. Terveydenhoitajien huoneet on kalustettu ja vaaat hankittu e, TA e. Hammashuollon koneyksikköä ja kaapistoa ei ole hankittu, TA e. Hammashuollon raportointiohjelmaa ei ole hankittu, TA e. INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousarvio-13 Toteuma 6/2013 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT Talousarviossa 2013 v Varhaiskasvatus TA e - Päiväkotien kalusteiden hankintaan käytetty e. Peruskoulu TA e - Opetusvälineiden ja -kalusteiden sekä atk-laitteiden hankintaan sekä keittiöiden koneiden uusintaan käytetty e Lukio TA e - Opetusvälineiden ja kalusteiden hankintaan käytetty e Kansalaisopisto TA e - opetusvälineiden hankintaan käytetty e

21 21 INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Talousarvio-13 Toteuma 6/2013 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Muu investointitoiminta Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT Talousarviossa 2013 Irtaimisto e Kulttuuritoimisto TA e. - Steinway flyygelin peruskorjaus, käytetty e Maakuntamuseo TA e - peruskorjauksen kalustosuunnitelman mukainen kalustaminen, käytetty e Muu investointitoiminta TA e - Maakuntamuseon uuden perusnäyttelyn toteuttamiseen käytetty e INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Talousarvio-13 Toteuma 6/2013 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot 0 Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT Kokoelmien kartuttaminen (sopimuksen mukaisesti) Taideteoshankinnat painottuvat syksyyn

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 1 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-31.3.2015

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-31.3.2015 1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-31.3.2015 Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta 1.1.-31.3.2015 sekä hallintokuntien tulossopimusten toteutumatiedot

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös Kouvolan kaupungin tilinpäätös 2010 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia/laskenta Kaupunginjohtajan katsaus KOUVOLAN VUODEN 2010 TULOS ON ENNAKOITUA PAREMPI Talouden kehitysnäkymät

Lisätiedot