KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 16. päivänä toukokuuta 2017 klo Exactum B123, Gustaf Hällströmin katu 2 B, 1. krs Helsinki ESITYSLISTA Nro: 3/E Valmisteluvaliokunnan täydentäminen (mahdollinen) 2. Hallinnon opiskelijaedustajien ohjesäännön hyväksyminen Hallitus on hyväksynyt kokouksessaan HYYH 17/2017 (5.5.) hallinnon opiskelijaedustajien valintaohjesäännön ja esittää sitä edelleen edustajistolle hyväksyttäväksi. Liite: Hallinnon opiskelijaedustajien valintaohjesääntö 3. Ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2016 Hallitus esittää tiedoksi merkittäväksi. Liite: HYYn toimintakertomus 2016 [HYYn säännöt 21 kohta 6 ja 35 ] 4. Ilmoitusasioita (tiedoksi): - edustajiston päätösluettelo 2/17 - hallituksen päätösluettelot 11/17 17/17 (päätösluettelot lähetetty sähköisesti hyy-edari- listalle) 5. Muut mahdolliset asiat Helsingissä, 9. päivänä toukokuuta 2017 merk. AnneSophie Hokkanen puheenjohtaja pääsihteeri Mahdollisesta esteestä ilmoitetaan sähköisesti e-lomakkeella, joka löytyy osoitteesta Voit tehdä ilmoituksen myös sähköpostitse osoitteeseen

2 Edustajistolle tiedoksi HALLITUKSEN KYSELYTUNTI Tiistaina klo Exactum B123, Gustaf Hällströmin katu 2 B, 1. krs Helsinki OHJEITA: - kysymykset mielellään n. 1 min, vastaukset n. 2 min - mahdollisuus lisäkysymyksiin - pyri toimittamaan kysymykset etukäteen hallituksen puheenjohtaja Laura Luodolle viimeistään kyselytuntia edeltävänä päivänä (15.5.) - muuten kysymykset pyydetään toimittamaan edustajiston puheenjohtajalle kyselytunnin alussa siten, että kysymykset voidaan jakaa aihealueisiin - kysykää rohkeasti mieltänne askarruttavista aiheista tai teemoista! Hallitus on paikalla juuri avointa keskustelua varten. Ystävällisin terveisin HYYn hallitus

3 MÖTESKALLELSE DELEGATIONEN FÖR STUDENTKÅREN VID HELSINGFORS UNIVERSITET sammanträder den 16 maj 2017 kl Exactum B123, Gustaf Hällströms gata 2 B, 1. vån Helsingfors FÖREDRAGNINGSLISTA Nr: 3/E Komplettering av beredningsutskottet (eventuellt) 2. Godkännande av reglemente om studentrepresentanter i förvaltningen Styrelsen har på sitt möte HYYH 17/2017 (5.5) godkänt reglementet om val av studentrepresentanter i förvaltningen och lägger nu fram det för delegationen för godkännande. Bilaga: Reglemente om val av studentrepresentanter i förvaltningen 3. Studentkårens verksamhetsberättelse för 2016 Styrelsen lägger fram verksamhetsberättelsen för kännedom. Bilaga: HUS verksamhetsberättelse 2016 [HUS stadgar 21 punkt 6 och 35 ] 4. Anmälningsärenden (för kännedom): - delegationens beslutsförteckning 2/17 - styrelsens beslutsförteckningar 11/17 17/17 (beslutsförteckningarna har skickats elektroniskt till listan hyy-edari) 5. Eventuella övriga ärenden Helsingfors, den 9 maj 2017 sign. AnneSophie Hokkanen ordförande generalsekreterare Meddela om eventuellt förhinder med den elektroniska blanketten som finns på adressen Anmälan om förhinder kan också göras per e-post till adressen

4 Delegationen för kännedom STYRELSENS FRÅGESTUND Tisdag kl Exactum B123, Gustaf Hällströms gata 2 B, 1. vån Helsingfors ANVISNINGAR: - frågorna helst på ca 1 min, svaren ca 2 min - möjlighet att ställa följdfrågor - försök lämna in frågorna på förhand till styrelsens ordförande Laura Luoto senast dagen före frågestunden (15.5) - i annat fall ber vi er lämna in frågorna till delegationens ordförande i början av frågestunden, så att de kan delas in i olika ämnesområden - var inte rädda för att fråga om ämnen eller teman som ni funderar över! Styrelsen är på plats för att föra en öppen diskussion. Med vänliga hälsningar, HUS styrelse

5 MEETING NOTICE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF HELSINKI S REPRESENTATIVE COUNCIL will meet at 5.00 pm on 16 May 2017 Exactum B123, Gustaf Hällströmin katu 2 B, 1. krs Helsinki AGENDA No: 3/E Supplementing the Preparatory Committee (possible) 2. Approving the Regulation on the Selection of Student Representatives in Administration The Board has approved the Regulation on the Selection of Student Representatives in Administration in its meeting HYYH 17/2017 (5 May), and now proposes it for the Representative Council s approval. Appendix: Regulation on the Selection of Student Representatives in Administration 3. Student Union s Annual Report 2016 Presented by the Board for informative purposes. Appendix: HYY s Annual Report 2016 [HYY s Constitution, Section 21, Item 6, and Section 35] 4. Announcements (for informative purposes): - List of decisions by the Representative Council 2/17 - Lists of decisions by the Board 11/17 17/17 (lists of decisions sent electronically to the hyy-edari list) 5. Other possible issues Helsinki, 9 May 2017 AnneSophie Hokkanen Chairperson Secretary General If you are unable to attend the meeting, please notify us via electronic form, found at You can also send us the notification by to

6 Information for the Representative Council QUESTION HOUR OF THE BOARD Tuesday, 16 May 2017, 4.30pm Exactum B123, Gustaf Hällströmin katu 2 B, 1 st floor Helsinki INSTRUCTIONS: - questions preferably about 1 min, answers about 2 min - possibility of additional questions - please try to submit questions in advance to the Chair of the Board Laura Luoto no later than the day before the question hour (15 May) - otherwise please submit questions to the Chair of the Representative Council at the beginning of the question hour, so that issues can be divided into subject areas - please feel free to ask about any topics or themes that trouble you! The Board is there for open discussion. Kind regards, HYY Board

kokoontuu 27. päivänä helmikuuta 2017 klo Vallila-Sali, Ravintola Metropol Hietaniemi, Hietaniemenkatu 14, HELSINKI

kokoontuu 27. päivänä helmikuuta 2017 klo Vallila-Sali, Ravintola Metropol Hietaniemi, Hietaniemenkatu 14, HELSINKI KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 27. päivänä helmikuuta 2017 klo 17.00 Vallila-Sali, Ravintola Metropol Hietaniemi, Hietaniemenkatu 14, 00100 HELSINKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

Ympäristöohjelma päivitetään vuonna 2015 ja tulee hyväksyttäväksi edustajiston toukokuun kokoukseen. Käydään lähetekeskustelu ympäristöohjelmasta.

Ympäristöohjelma päivitetään vuonna 2015 ja tulee hyväksyttäväksi edustajiston toukokuun kokoukseen. Käydään lähetekeskustelu ympäristöohjelmasta. KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 19. päivänä helmikuuta 2015 klo 17.00 Biomedicum luentosali 1 (Haartmaninkatu 8) ESITYSLISTA Nro: 1/E-2015 1. Valmisteluvaliokunnan

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO

KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 25. päivänä helmikuuta 2016 klo 17.00 Dylan Milk, Porkkalankatu 5, 00180 Helsinki ESITYSLISTA Nro: 1/E-2016 1. Valmisteluvaliokunnan

Lisätiedot

4. Vanhan ylioppilastalon tukisäätiön tilintarkastajien valinta loppuvuodelle 2016

4. Vanhan ylioppilastalon tukisäätiön tilintarkastajien valinta loppuvuodelle 2016 KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 18. päivänä toukokuuta 2016 klo 17.00 Musiikkisali, Vanha ylioppilastalo, Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki ESITYSLISTA Nro: 4/E-2016

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO

KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 2. päivänä joulukuuta 2015 klo 17.00 Vanha Ylioppilastalo, Musiikkisali (Mannerheimintie 3) ESITYSLISTA Nro: 7/E-2015 1. Hallituksen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO

KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 21. päivänä huhtikuuta 2015 klo 17.00 Viikki, Biokeskus 2 auditorio 1041 (Viikinkaari 5) ESITYSLISTA Nro: 3/E-2015 1. Valmisteluvaliokunnan

Lisätiedot

3. Asumispoliittinen linjapaperi Hallitus esittää HYYn asumispoliittista linjapaperia edustajistolle hyväksyttäväksi.

3. Asumispoliittinen linjapaperi Hallitus esittää HYYn asumispoliittista linjapaperia edustajistolle hyväksyttäväksi. KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 27. päivänä elokuuta 2014 klo 17.00 Yliopiston Päärakennus, Sali 12, Fabianinkatu 33, 3. krs. ESITYSLISTA Nro: 5/E-2014 1. Valmisteluvaliokunnan

Lisätiedot

2. HYYn ehdokkaan valitseminen Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle 2017

2. HYYn ehdokkaan valitseminen Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle 2017 KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 4. päivänä lokakuuta 2016 klo 17.00 Kaupunginvaltuuston istuntosali, Aleksanterinkatu 20, 00100 Helsinki ESITYSLISTA Nro: 6/E-2016

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO

KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 7. päivänä kesäkuuta 2017 klo 17.00 Päärakennus, Sali 6 (3006), Fabianinkatu 33, 3. krs. 00170 Helsinki ESITYSLISTA Nro: 4/E-2017

Lisätiedot

2. Ylioppilaskunnan talouden talouskertomus vuodelta 2016 ja sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen

2. Ylioppilaskunnan talouden talouskertomus vuodelta 2016 ja sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 23. päivänä maaliskuuta 2017 klo 17.00 Fabianinkatu 33 - Päärakennus, 3. kerros, sali 13 ESITYSLISTA Nro: 2/E-2017 1. Valmisteluvaliokunnan

Lisätiedot

Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan enemmistövaalilla. [HYYn säännöt 21 kohta 2, 25 kohta 2 ja 29 ]

Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan enemmistövaalilla. [HYYn säännöt 21 kohta 2, 25 kohta 2 ja 29 ] KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 1. päivänä joulukuuta 2016 klo 17.00 Musiikkisali, Vanha ylioppilastalo, Mannerheimintie 3 ESITYSLISTA Nro: 7/E-2016 1. Hallituksen

Lisätiedot

1. Hallituksen muodostajan vaali Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan enemmistövaalilla. [HYYn säännöt 21 kohta 2, 25 kohta 2 ja 29 ]

1. Hallituksen muodostajan vaali Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan enemmistövaalilla. [HYYn säännöt 21 kohta 2, 25 kohta 2 ja 29 ] KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 1. päivänä joulukuuta 2014 klo 17.00 Porthania, sali PIII (Yliopistonkatu 3) ESITYSLISTA Nro: 7/E-2014 1. Hallituksen muodostajan

Lisätiedot

3. HYYn ehdokkaan valitseminen Opiskelijoiden liikuntaliiton hallitukseen vuodelle 2016

3. HYYn ehdokkaan valitseminen Opiskelijoiden liikuntaliiton hallitukseen vuodelle 2016 KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 19. päivänä lokakuuta 2015 klo 17.00 Vanha Ylioppilastalo, Musiikkisali (Mannerheimintie 3) ESITYSLISTA Nro: 6/E-2015 1. Valmisteluvaliokunnan

Lisätiedot

kokoontuu 8. päivänä syyskuuta 2016 klo Helia-auditorio, Haaga-Helia, Pasilan toimipiste, Ratapihantie 13, Helsinki

kokoontuu 8. päivänä syyskuuta 2016 klo Helia-auditorio, Haaga-Helia, Pasilan toimipiste, Ratapihantie 13, Helsinki KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 8. päivänä syyskuuta 2016 klo 17.00 Helia-auditorio, Haaga-Helia, Pasilan toimipiste, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki ESITYSLISTA

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO

KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 1. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 Viikin infokeskus Korona, Sali 2 Auditorio (235), Viikinkaari 11, 1. krs. ESITYSLISTA Nro: 6/E-2014

Lisätiedot

2. Pöydältä HYYE 4/E-2015 (11.5.): HY:n hallituksen opiskelijajäsenten valinta. 3. HY:n hallituksen opiskelijajäsenen valinta kauden 2015 loppuun

2. Pöydältä HYYE 4/E-2015 (11.5.): HY:n hallituksen opiskelijajäsenten valinta. 3. HY:n hallituksen opiskelijajäsenen valinta kauden 2015 loppuun KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 8. päivänä syyskuuta 2015 klo 17.00 Porthania, Sali PII, Yliopistonkatu 3, 1. krs. ESITYSLISTA Nro: 5/E-2015 1. Valmisteluvaliokunnan

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO

KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 15. päivänä joulukuuta 2015 klo 17.00 Biomedicum, luentosali 3, Haartmaninkatu 8, P-kerros ESITYSLISTA Nro: 8/E-2015 1. Valmisteluvaliokunnan

Lisätiedot

kokoontuu 17. päivänä joulukuuta 2014 klo Kumpulan kampus, Chemicum, Sali 2 (A129), A. I. Virtasen aukio 1, 1. krs.

kokoontuu 17. päivänä joulukuuta 2014 klo Kumpulan kampus, Chemicum, Sali 2 (A129), A. I. Virtasen aukio 1, 1. krs. KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 17. päivänä joulukuuta 2014 klo 17.00 Kumpulan kampus, Chemicum, Sali 2 (A129), A. I. Virtasen aukio 1, 1. krs. ESITYSLISTA Nro:

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO

KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 14. päivänä joulukuuta 2016 klo 17.00 Ravintola Metropol, Vallila-Sali, Hietaniemenkatu 14 00100 Helsinki ESITYSLISTA Nro: 8/E-2016

Lisätiedot

2. Hallituksen muodostajan vaali Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan enemmistövaalilla. [HYYn säännöt 21 kohta 2, 25 kohta 2 ja 29 ]

2. Hallituksen muodostajan vaali Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan enemmistövaalilla. [HYYn säännöt 21 kohta 2, 25 kohta 2 ja 29 ] KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 4. päivänä joulukuuta 2017 klo 17.00 Päärakennus, Auditorium XII (3032), Unioninkatu 34, 3. krs, 00170 Helsinki ESITYSLISTA Nro:

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

The decision making structure The representa8ve council Teemu Halme, Janne Koskenniemi & AnA Karkola

The decision making structure The representa8ve council Teemu Halme, Janne Koskenniemi & AnA Karkola The decision making structure 25.1.2012 The representa8ve council Teemu Halme, Janne Koskenniemi & AnA Karkola Who are we? Janne Koskenniemi Administra0ve Manager Documents Central Office Bill verifica0on

Lisätiedot

Tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan 12.3.2014 mennessä sähköpostitse osoitteeseen jani.luiro@trafi.fi.

Tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan 12.3.2014 mennessä sähköpostitse osoitteeseen jani.luiro@trafi.fi. Kuulemistilaisuus NEFAB-ilmatilan käyttäjille Arvoisa vastaanottaja NEFAB:n kansallisten valvontaviranomaisten komitea (NSA-komitea) järjestää kuulemistilaisuuden NEFAB-ilmatilan käyttäjille ja muille

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Servin Mökki, Jämeräntaival 4, Espoo Servin Mökki-building, Jämeräntaival 4, Espoo

Servin Mökki, Jämeräntaival 4, Espoo Servin Mökki-building, Jämeräntaival 4, Espoo KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE NOTICE OF MEETING Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 8/2016 Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 8/2016 Aalto University Student Union Representative

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 3/2015 yllämainitun mukaisesti.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 3/2015 yllämainitun mukaisesti. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE NOTICE OF MEETING Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 3/2015 Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 3/2015 Aalto University Student Union Representative

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

ANNUAL MEETING 2013. Hub Helsinki - 30.5.2013. Thursday, May 30, 13

ANNUAL MEETING 2013. Hub Helsinki - 30.5.2013. Thursday, May 30, 13 ANNUAL MEETING 2013 Hub Helsinki - 30.5.2013 AGENDA Opening of the meeting Selection of officials for the meeting Acknowledge legality and decision making authority Agenda for the meeting Acquittal of

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 Tid / Aika: 27.5.2014 kl./klo 16.00 Plats / Paikka: Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby Närvarande / Läsnä: Sabah Samaletdin, ordf./pj

Lisätiedot

Liike-elämä Sähköposti

Liike-elämä Sähköposti - Aloitus Suomi Ruotsi Arvoisa Herra Presidentti Bäste herr ordförande, Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Lisätiedot

Liike-elämä Sähköposti

Liike-elämä Sähköposti - Aloitus Ruotsi Suomi Bäste herr ordförande, Arvoisa Herra Presidentti Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta Bäste herrn, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Lisätiedot

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Osoite Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs, CA 92926 Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain: katunumero + katuosoite kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 12/2016 yllämainitun mukaisesti.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 12/2016 yllämainitun mukaisesti. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE NOTICE OF MEETING Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 12/2016 Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 12/2016 Aalto University Student Union Representative

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS AMPLYVOX-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN HUONEKOJEET AMPLYVOX-PORTTELEFONSYSTEM, PORTTELEFONER AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS Amplyvox Elite. Huippumuotoilua Milanosta. Design by Sandro Danesi. Amplyvox

Lisätiedot

Sal A-301 SOK, Runeberginkatu 14-16, Helsinki. Lecture hall A-301 SOK, Runeberginkatu 14-16, Helsinki

Sal A-301 SOK, Runeberginkatu 14-16, Helsinki. Lecture hall A-301 SOK, Runeberginkatu 14-16, Helsinki KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE NOTICE OF MEETING Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 5/2016 Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 5/2016 Aalto University Student Union Representative

Lisätiedot

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Lehdistötiedote 07.06.2016 Julkaisuvapaa Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Kuva: Heidi Sandborg Suomen neljäs Miss Gay Finland valitaan ravintola dtm:ssä Helsinki Pride -viikolla keskiviikkona

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 3/2017 yllämainitun mukaisesti.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 3/2017 yllämainitun mukaisesti. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE NOTICE OF MEETING Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 3/2017 Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 3/2017 Aalto University Student Union Representative

Lisätiedot

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation Oy Annette Tillander Ab Ateljee Tehtaankatu 26 C 00150 Helsinki Unioninkatu 15 00130 Helsinki annette@atillander.fi 09-670 100 Fabriksgatan 26 C 00150 Helsingfors Unionsgatan 15 00130 Helsingfors www.facebook.com/annettetillander

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 1 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma (14 ) Osuuskunnan varsinainen kokous (14 ) 1. Väljes ordförande och sekreterare

Lisätiedot

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion DALSBRUKS MOTIONSHALL (BRUKSHALLEN) Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion Sökande Ansvarig övervakare Önskar hyra /Förening/Lag Adress Hela salen för ca personer 2/3

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 13/2016 yllämainitun mukaisesti.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 13/2016 yllämainitun mukaisesti. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE NOTICE OF MEETING Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 13/2016 Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 13/2016 Aalto University Student Union Representative

Lisätiedot

Hörkkö öppnande mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna till Vianova.

Hörkkö öppnande mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna till Vianova. PROTOKOLL 1 (3) NVF Utformining av vägar och gator, finskt utskottsmöte Tid: Tisdagen den 15.1.2013 klo 9:30 12:15 Plats: Vianova, Vaislavägen 6, 02130 Esbo Närvarande: Tuomas Hörkkö, ordförande Maija

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Osoite Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain: katunumero + katuosoite kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion

Lisätiedot

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Osoite Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Esityslista. Liitteet: Vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Esityslista. Liitteet: Vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous Aika: 8 marraskuuta 2016, klo 18.00 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Asialistan hyväksyminen 4. Kokousvirkailijoiden

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Kirjalliset jäsenhakemukset on jätettävä ennen kevätkokousta hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä.

Kirjalliset jäsenhakemukset on jätettävä ennen kevätkokousta hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä. TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Tieteellisten seurain valtuuskunta on asetettu Keisarillisen Suomen Senaatin elokuun 19. päivänä 1899 antaman määräyksen nojalla. Valtuuskunnan asemasta on annettu

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55. SÄHKÖTKNIIKKA JA LKTONIIKKA 2. välikoe.2.22. Saat vastata vain neljään tehtävään! Sallitut: Kako, [r.] laskin, [MAOL], [sanakirjan käytöstä sovittava valvojan kanssa!]. Laske jännite. = V, = 2 Ω,

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 4/2013 yllämainitun mukaisesti.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 4/2013 yllämainitun mukaisesti. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE NOTICE OF MEETING Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 4/2013 Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 4/2013 Aalto University Student Union Representative

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 2/2017 yllämainitun mukaisesti.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 2/2017 yllämainitun mukaisesti. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE NOTICE OF MEETING Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 2/2017 Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 2/2017 Aalto University Student Union Representative

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

1.Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen sekä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen: avattiin, todettiin ja tarkastettiin,

1.Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen sekä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen: avattiin, todettiin ja tarkastettiin, TAMPEREEN YLIOPISTO TAMPEREEN ALUEEN IHMISTIETEIDEN EETTINEN TOIMIKUNTA Kokouskutsu 18.12.2017 Kokousaika ma 18.12.2017, klo 10.00 Kokouspaikka: Kahveri, päätalo Läsnä: Uusi-Rasi (pj.), Haaparanta, Serola,

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Justus ry/rf PÖYTÄKIRJA/PROTOKOLL 21/2013

Justus ry/rf PÖYTÄKIRJA/PROTOKOLL 21/2013 Justus ry/rf PÖYTÄKIRJA/PROTOKOLL 21/2013 Syyskokous Höstmöte Aika/Tid: 19.11.2013 klo/kl. 18.00 Paikka/Plats: Auditorio 405/ Auditorium 405 Läsna/ Närvarande: Caius Honkanen (puheenjohtaja/ordförande)

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Liike-elämä Sähköposti

Liike-elämä Sähköposti - Aloitus Suomi Englanti Arvoisa Herra Presidentti Dear Mr. President, Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Helsingfors stad Föredragningslista 2/ (6) Stadsfullmäktige Kj/

Helsingfors stad Föredragningslista 2/ (6) Stadsfullmäktige Kj/ Helsingfors stad Föredragningslista 2/2013 1 (6) Beslutshistoria 16.01.2013 5 HEL 2012-016953 T 00 00 02 Beslut Behandling beslutade i enlighet med bilaga 1 välja ledamöter och personliga ersättare i stadsstyrelsen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3121 E-BOOKS SUPPORTING TEACHING: HIGHER EDUCATION TEAC- HER SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Takauspäätös/Oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab/Lausunto valituksen johdosta / Borgensbeslut/Oy

Lisätiedot

ELÄKELAITOKSET ILMOITTAVAT VAKUUTUSMATEMAATTISELLE YKSIKÖLLE SEU- RAAVAT TIEDOT VUONNA 2012:

ELÄKELAITOKSET ILMOITTAVAT VAKUUTUSMATEMAATTISELLE YKSIKÖLLE SEU- RAAVAT TIEDOT VUONNA 2012: Yhtiöt MELA MEK Säätiöt Kassat Keva, KKR, Kela, VK SP, OPEK Ahvenanmaa ELÄKELAITOKSET ILMOITTAVAT VAKUUTUSMATEMAATTISELLE YKSIKÖLLE SEU- RAAVAT TIEDOT VUONNA 2012: 27.1. Tiedot täydennyskerrointa ja osaketuottokerrointa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

AIKA 29.09.2011 klo 9.30 TID 29.09.2011 kl. 9.30 PAIKKA VALTUUSTOSALI PLATS FULLMÄKTIGESALEN. 1 Kokouksen laillisuus ja 1 Sammanträdets laglighet och

AIKA 29.09.2011 klo 9.30 TID 29.09.2011 kl. 9.30 PAIKKA VALTUUSTOSALI PLATS FULLMÄKTIGESALEN. 1 Kokouksen laillisuus ja 1 Sammanträdets laglighet och HANGON KAUPUNKI ESITYSLISTA NUORTEN ÄÄNI HANGÖ STAD FÖREDRAGNINGSLISTA UNG RÖST AIKA 29.09.2011 klo 9.30 TID 29.09.2011 kl. 9.30 PAIKKA VALTUUSTOSALI PLATS FULLMÄKTIGESALEN ASAT ÄRENDEN 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 5/2017 yllämainitun mukaisesti.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 5/2017 yllämainitun mukaisesti. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE NOTICE OF MEETING Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 5/2017 Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 5/2017 Aalto University Student Union Representative

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 4/2001 Aika: 17.10.2001 Klo 14:00-15:30 Paikka: Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3120 E-BOOKS SUPPORTING STUDIES: HIGHER EDUCATION STU- DENT SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 9/2011 yllämainitun mukaisesti.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 9/2011 yllämainitun mukaisesti. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE NOTICE OF MEETING Aalto-yliopistonylioppilaskunta Aalto-universitetetsstudentkår Aalto University Student Union Edustajistonkokous9/2011 Delegationsmöte9/2011 Representative Council9/2011

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot