Porvoon palvelurakenteen kustannus. HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porvoon palvelurakenteen kustannus. HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela"

Transkriptio

1 Porvoon palvelurakenteen kustannus HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela

2 Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä Palveluista, joihin käytetään enemmän tai vähemmän rahaa kuin ennen ja suhteessa verrokeihin. Siitä, mihin meno- tai tulolajeihin käytetään euroja enemmän tai vähemmän kuin verrokeissa. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet jonkin toiminnon nettokustannusten muutokseen tarkasteluaikana Copyright Perlacon Oy

3 Oletus Oletuksena on että kuntien kirjauskäytäntö poistoissa ja sisäisissä erissä erityisesti sisäisissä vuokrissa on samanlainen. Esimerkiksi Porvoossa on kirjattu muihin sosiaalipalveluihin kuuluvia avustuksia elinkeinoelämän tukemiseen Copyright Perlacon Oy

4 Yksikköhinnat ja laatu ja sisäiset erät Yksikköhinnat: Tavoitteena on, että palvelun nettokustannus voidaan kohdistaa tuotettuihin yksiköihin, esimerkiksi paljonko opetus maksaa opetustuntia tai oppilasta kohden. Joskus yksiköitä ei julkaista julkisissa tilastoissa, silloin joudutaan käyttämään vaihtoehtoisia yksiköitä euroa/asukas tai euroa/yli 75- vuotias. Resurssitietoja ei ole saatavilla (euroa/opettaja, euroa/päivähoitaja jne) Yhtä tärkeää kuin verrata omia yksikköhintoja verrokkien yksikköhintoihin on tarkastella omien yksikköhintojen kehitystä. Laatua suhteessa muihin ja laadun muutosta omassa palvelussa jää tarkastelun ulkopuolelle. On otettava huomioon myös esimerkiksi sisäisten vuokrien merkitys palvelun yksikköhinnassa kaikki verrokit eivät kirjaa sisäisiä vuokria samalla tavalla, joidenkin vuokrat ovat korkeampia rakennuskannan piirteistä johtuen myös poistot käyttäytyvät kuten sisäiset vuokrat (ja muut sisäiset erät) Copyright Perlacon Oy

5 Aineisto ja verrokit Aineistona on Tilastokeskuksen tiedonantajapalaute. Tiedonantajapalaute perustuu kuntien Tilastokeskukselle ilmoittamiin tietoihin, joiden vertailukelpoisuutta Tilastokeskus tarkastelee. Ja THL:n perusturvan tietoja käsittelevä Sotkanet. Verrokkina on manner-suomen kunnat ja tässä vertailussa kaupunkimaiset kunnat, joiden asukasluku on +-20% Porvoon asukasluvusta (Hyvinkää, Järvenpää, Kokkola, Kotka, Lohja, Mikkeli, Nurmijärvi, Rauma, Salo); kohdennetumpi verrokki toisen tason desiilitarkastelussa perustuu 56 kaupunkimaiseen kuntaan ja kohdennetuin erillistarkastelu perustuu Hyvinkään, Hämeenlinnan, Järvenpään, Kokkolan, Seinäjoen, Vaasan ja Porvoon keskinäiselle vertailulle. Verrokkiryhmiä on oltava useita. Näin varmistetaan se, että jokin verrokkiryhmä erityisesti hyvin rajattu ryhmä ollessaan sattumalta samanlainen, ei vääristä johtopäätöstä Copyright Perlacon Oy

6 Kaksi eri nettokäsitettä Tilastokeskuksen (ja yleensäkin perinteinen tarkastelu), joka kohdistaa kaikki menot palveluille: Käyttömenot = (Toimintamenot + Poistot ja arvonalentumiset + Vyörytyserät) Käyttötulot = (Toimintatulot + Vyörytyserät) Nettomenot = Käyttömenot - Käyttötulot Toimintakate = Toimintamenot Toimintatulot (tarkastelu kohdistuu vain palvelun tuottamisen menoihin ja tuloihin) Copyright Perlacon Oy

7 Taustatiedot ja johtopäätökset Osuus kaikista %:ia 2013 Hyvinkää Hämeenlinna Järvenpää Kokkola Seinäjoki Porvoo Vaasa 0 6 vuotiaat 7,6 % 7,2 % 8,6 % 9,2 % 8,9 % 8,0 % 7,8 % 6 vuotiaat 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,3 % 1,1 % 1,2 % 1,1 % Peruskoulu, 7 16 vuotiaat 11,3 % 10,3 % 11,4 % 12,0 % 11,6 % 12,2 % 10,3 % Lukio, vuotiaat 4,0 % 3,7 % 4,0 % 4,0 % 3,7 % 3,9 % 3,6 % Työikäiset, vuotiaat 58,7 % 56,6 % 61,3 % 55,6 % 58,6 % 57,9 % 60,2 % vuotiaat 5,8 % 7,1 % 4,1 % 5,9 % 5,2 % 5,2 % 5,9 % Yli 84 vuotiaat 2,2 % 3,0 % 1,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % 2,5 % Eläkeikä, Yli 64 vuotiaat 18,4 % 22,2 % 14,6 % 19,2 % 17,1 % 17,9 % 18,1 % Mediaani 42,0 44,0 39,0 40,0 38,0 42,0 38,0 Painotettu keskiarvo 41,7 43,5 39,5 40,7 39,8 41,2 40,4 KELAn sairastavuusindeksi 96,5 96,6 93,4 100, ,1 91,7 Kohdennetun verrokkiryhmän korkein mediaani-ikä on Hämeenlinnassa, seuraavaksi korkein Porvoossa ja Hyvinkäällä. Edellisestä huolimatta korkein sairastavuuskerroin on Kokkolassa, Porvoossa joukon matalin. Oletuksena on, että korkean mediaani-iän ja sairastavuuskertoimen kunnissa varsinkin perusturvan yksikköhinnat ovat korkeat. Toisaalta oletuksena on, että ruotsinkielisten kuntien sivistyksen yksikköhinnat ovat muita korkeammat hyvitetäänhän kielisyydestä myös valtionosuuksilla Copyright Perlacon Oy

8 Ylimmän tason tarkastelu Porvoo Yleishallinto eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Porvoo Muut palvelut eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Porvoo Sivistys eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Porvoo Sosiaalitoimi /as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Porvoo Terveydenhuolto eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Asukaslukupohjaiseen verrokkiryhmään suhteutettuna Porvoo vaikuttaisi käyttävän keskimääräistä enemmän rahaa sivistykseen ja muihin palveluihin. Ylimmän tason vertailussa on käytetty nettokustannuksia ja jakoperusteena asukaslukua. Porvoo Perusturva yhteensä eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Porvoo Kaikki yhteensä eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy

9 Ylimmän tason tarkastelu - poikkeamat Porvoo / muista palveluista Palo- ja pelastustoimi, menot eur Palo- ja pelastustoimi, tulot eur Nettomenot eur Palo- ja pelastustoimi, nettomenot eur/as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 9 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Porvoo / palo- ja pelastustoimi Hälytyslähtöjä/vuosi Nettomenot/ hälytyslähtö Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 9 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /lähtö Lähdöt * erotus viiteryhmään Porvoo / muista palveluista Toimitilat ja vuokrauspalvelut, menot eur Toimitilat ja vuokrauspalvelut, tulot eur Nettomenot eur Toimitilat ja vuokrauspalvelut, nettomenot eur/as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 9 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Porvoo / muista palveluista Liikeluont. palvelut, menot eur Liikeluont. palvelut, tulot eur Nettomenot eur Liikeluont. palvelut, nettomenot eur/as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 9 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Palo- ja pelastustoimi vaikuttaa asukaslukuun suhteutettuna ja myös hälytyslähdöillä mitattuna kalliilta Toimitilat ja vuokrauspalveluissa menoja enemmän kuin tuloja noudattaa samaa tasoa kuin koko maassa yleensä. Liikeluontoisten palveluiden sisältö kalliimmat kuin koko maassa Copyright Perlacon Oy

10 Ylimmän tason tarkastelu - poikkeamat Porvoo Lasten päiväkotihoidon käyttökustannukset eur Lasten päiväkotihoidon käyttötulot eur Nettomenot eur Lasten päiväkotihoidon nettomenot eur/as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 9 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Porvoo Lasten päiväkotihoidossa olevat yhteensä Lasten päiväkotihoidon nettomenot eur/hoidossa oleva Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 9 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /hoidettava Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Porvoo Lasten päiväkotihoidon hoitopäivät yhteensä Lasten päiväkotihoidon nettomenot eur/hoitopäivä Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 9 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /päivä Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Lasten päiväkotihoidossa olevien lasten määrässä suuri muutos 2012->2013, jonka ansiosta nettokustannus/lapsi on ollut 2013 verrokkiryhmää edullisempi Hoitopäivien lukumäärässä ei vastaavaa muutosta -> hoitopäivillä mitattuna verrokkijoukkoa kalliimpi Copyright Perlacon Oy

11 Ylimmän tason tarkastelu - poikkeamat Porvoo Esiopetuksessa opetustunteja yhteensä Nettomenot eur/oppitunti Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 9 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /opetustunti Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Porvoo esiopetus Tuntimäärä kpl/oppilas 45,2 41,0 40,1 41,1 46,9 39,9 41,4 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 61,7 62,5 62,8 58,5 57,7 56,9 59,5 Viiteryhmä, 9 kuntaa 61,9 63,8 62,3 59,3 63,1 61,7 59,6 Porvoo Perusopetuksessa oppilaita Nettomenot eur/oppilas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 9 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /oppilas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Porvoo Perusopetuksessa opetustunteja yhteensä Nettomenot eur/oppitunti Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 9 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /opetustunti Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Porvoo perusopetus Tuntimäärä kpl/oppilas 72,4 76,1 77,1 74,8 74,3 73,0 73,0 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 74,0 75,0 76,4 76,3 77,4 77,8 78,2 Viiteryhmä, 9 kuntaa 65,3 66,1 66,4 66,5 67,6 68,8 69,8 Esiopetus opetustunneille kohdistettuna koko maan keskiarvoa ja verrokkeja kalliimpi. Perusopetus verrokkeja edullisempi, koko maan keskiarvoa kalliimpi Copyright Perlacon Oy

12 Ylimmän tason tarkastelu - poikkeamat Porvoo Lukio-opetuksen käyttökustannukset eur Lukio-opetuksen käyttötulot eur Nettomenot eur Lukio-opetuksen nettomenot eur/as 108,6 117,4 140,4 140,5 138,6 141,1 136,3 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 130,6 137,5 136,6 140,3 141,9 147,5 149,2 Viiteryhmä, 9 kuntaa 108,3 111,9 114,4 114,7 117,3 121,6 120,0 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Porvoo Lukio-opetuksessa oppilaita Nettomenot eur/oppilas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 9 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /oppilas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Porvoo Lukio-opetuksessa opetustunteja yhteensä Nettomenot eur/oppitunti Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 9 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /opetustunti Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Porvoo lukio-opetus Tuntimäärä kpl/oppilas 48,7 50,9 50,1 48,8 49,0 52,4 53,3 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 60,3 62,9 64,6 66,0 68,9 72,0 71,4 Viiteryhmä, 9 kuntaa 45,5 46,5 45,8 47,9 47,8 47,6 47,2 Lukio-opetus verrokkeja kalliimpi kaikilla mittareilla, mutta asukaskohtaisesti ja oppilasmäärällä mitattuna koko maan keskiarvoa edullisempi Copyright Perlacon Oy

13 Ylimmän tason tarkastelu - poikkeamat Porvoo Kansalaisopisto käyttökustannukset eur Kansalaisopisto käyttötulot eur Nettomenot eur Kansalaisopisto nettomenot eur/as 27,1 28,0 29,8 28,9 26,9 28,0 27,7 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 28,6 29,7 30,5 30,6 31,3 32,3 33,0 Viiteryhmä, 9 kuntaa 21,4 22,6 23,3 23,4 24,0 25,2 24,6 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Porvoo Kansalaisopistossa oppilaita Nettomenot eur/oppilas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 9 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /oppilas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Porvoo Kansalaisopistossa opetustunteja yhteensä Nettomenot eur/oppitunti Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 9 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /opetustunti Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Porvoo kansalaisopisto Tuntimäärä kpl/oppilas 3,2 3,4 3,3 3,9 3,8 4,0 4,1 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 5,2 5,0 4,9 4,7 4,9 4,8 4,8 Viiteryhmä, 9 kuntaa 4,6 4,5 4,4 4,0 4,8 4,5 4,3 Kansalaisopisto vaikuttaa oppilas- ja tuntimäärällä mitattuna verrokkeja edullisemmalta Copyright Perlacon Oy

14 Ylimmän tason tarkastelu - poikkeamat Porvoo Muut lasten ja perheiden palvelut, menot Muut lasten ja perheiden palvelut, tulot Nettomenot eur Muut lasten ja perheiden palvelut, nettomenot eur/as 50,4 65,5 53,3 51,0 76,8 90,5 99,6 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 47,7 51,7 46,1 50,7 55,9 65,5 70,2 Viiteryhmä, 9 kuntaa 71,0 84,9 68,0 80,2 77,1 88,1 89,2 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Porvoo Kotipalvelu, menot Kotipalvelu, tulot Nettomenot eur Kotipalvelu, nettom enot eur/as 114,8 149,9 137,1 134,4 130,2 141,4 147,1 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 115,7 126,8 140,0 148,0 158,6 170,4 183,8 Viiteryhm ä, 9 kuntaa 85,9 91,2 103,1 110,4 116,8 118,3 128,1 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Porvoo Palveluja saaneita kotitalouksia kpl Nettomenot eur/kotitalous Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmä, 9 kuntaa Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden /kotitalous Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Muut lasten ja perheiden palvelut maan ja verrokkityhmän keskiarvoa kalliimmat Kotipalveluiden nettomenot verrokkiryhmää kalliimmat Copyright Perlacon Oy

15 Ikääntymisen vaikutus - Porvoo Kunnan nimi: Porvoo KNO 638 Muutos Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia ,6 % 0,5 % 0 6 vuotiaat ,0 % ,9 % ,6 % ,3 % ,2 % 0,1 % 6 vuotiaat 604 1,2 % 601 1,2 % 617 1,1 % 605 1,1 % 1 0 0,2 % 0,0 % Peruskoulu, 7 16 vuotiaat ,2 % ,1 % ,8 % ,4 % ,2 % 0,2 % Lukio, vuotiaat ,9 % ,5 % ,4 % ,5 % ,7 % 0,0 % Työikäiset, vuotiaat ,9 % ,9 % ,0 % ,1 % ,7 % 0,0 % vuotiaat ,2 % ,8 % ,0 % ,8 % ,8 % 4,1 % Yli 84 vuotiaat 954 1,9 % ,4 % ,7 % ,9 % ,3 % 9,0 % Eläkeikä, Yli 64 vuotiaat ,9 % ,6 % ,2 % ,7 % ,5 % 2,5 % Mediaani 42,0 43,0 45,0 46,0 Painotettu keskiarv o 41,2 42,6 44,3 45,4 Yli 75-v määrän kasvu Palveluntarpeen kasvu Kilpailu tekevästä työvoimasta Palveluiden hinnat Copyright Perlacon Oy

16 Ikääntymisen vaikutus - Porvoo 400 Yli 75-vuotiaiden vuotuinen muutos edelliseen vuoteen nähden Yli 75-v määrän kasvu Palveluntarpeen kasvu Kilpailu tekevästä työvoimasta Palveluiden hinnat ,7 Veroprosentin nousupaine prosenttiyksikköä vuodessa , , ,4 0,3 0, ,1-50 0,0 Määrän kasvu Kustannusten vuotuinen kasvupaine Tulojen alenema -0, Copyright Perlacon Oy

17 Ylimmän tason tarkastelu - poikkeamat Vanhuspalveluiden laatusuositus Koko maa Helsingin ja Uudenmaa n sairaanhoit opiiri Helsingin Yliopistosaira alan erityisvastuua lue Porvoo Hyvinkää Hämeenlinna Järvenpää Kokkola Seinäjoki Vaasa Salo Mikkeli Kotka Lohja Uusimaa Laitoshoito 3,1 % 3,2 % 3,0 % 5,1 % 2,9 % 3,6 % 0,8 % 1,7 % 4,9 % 3,2 % 4,5 % 0,9 % 0,7 % 2,6 % 3,2 % Suosituksen alaraja 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Suosituksen yläraja 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Suosituksen alaraja kpl Suosituksen yläraja kpl Kunnassa Erotus Erotus euroa/kk Tehostettu palveluasuminen 6,5 % 6,0 % 6,3 % 3,3 % 5,5 % 5,9 % 6,2 % 7,8 % 4,4 % 7,3 % 3,7 % 7,5 % 10,8 % 5,2 % 6,0 % Suosituksen alaraja 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % Suosituksen yläraja 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % Suosituksen alaraja kpl Suosituksen yläraja kpl Kunnassa Erotus Erotus euroa/kk Omaishoidon tuki 4,6 % 3,6 % 4,0 % 3,3 % 3,4 % 4,8 % 5,6 % 6,3 % 6,0 % 4,3 % 3,9 % 4,8 % 5,7 % 4,3 % 3,6 % Suosituksen alaraja 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % Suosituksen yläraja 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % Suosituksen alaraja kpl Suosituksen yläraja kpl Kunnassa Erotus Erotus euroa/kk Säännöllinen kotihoito 11,9 % 10,7 % 11,1 % 11,8 % 8,1 % 10,9 % 11,3 % 8,0 % 15,1 % 12,0 % 15,7 % 11,8 % 9,7 % 8,4 % 10,7 % Suosituksen alaraja 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % Suosituksen yläraja 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % Suosituksen alaraja kpl Suosituksen yläraja kpl Kunnassa Erotus Erotus euroa/kk Vanhusten palveluketjussa yli 75-vuotiaita 26,1 % 23,5 % 24,4 % 23,5 % 19,9 % 25,2 % 23,9 % 23,8 % 30,4 % 26,8 % 27,8 % 25,0 % 26,9 % 20,5 % 23,5 % Suosituksen alaraja 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 9 % Suosituksen yläraja 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 8 % Suosituksen alaraja kpl Suosituksen yläraja kpl Huomattavasti liikaa laitoshoitoa, liian vähän tehostettua, omaishoitoa ja kotihoitoa Copyright Perlacon Oy

18 Ylimmän tason tarkastelu - poikkeamat Kaikki yhteensä 2013 Porvoo Hyvinkää Hämeenlinna Järvenpää Kokkola Seinäjoki Vaasa Vanhustenhuolto, laitospalvelut Kotipalvelu Vammaisten työllistämistoiminnan sekä muiden vanhusten ja vammaisten palvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Vuodeosasto Nettomenot yhteensä eur Nettomenot yhteensä eur/75-vuotta täyttäneet Manner-Suomen kuntien keskiarvo Porvoon ikääntyneiden kustannus /yli 75-vuotias oli 2013 vähän kohdennetun verrokkiryhmän keskiarvoa matalampi, mutta selvästi maan keskitasoa korkeampi. Tavoitetasona tulee pitää Hämeenlinnaa ja Seinäjokea Copyright Perlacon Oy

19 Ylimmän tason tarkastelu - poikkeamat Porvoo Ympäristöterveydenhuolto, menot Ympäristöterveydenhuolto, tulot Nettomenot eur Vuodeosaston oma toiminta, nettomenot eur/as 15,8 15,4 16,5 15,4 16,6 20,4 18,7 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 20,7 22,1 23,0 24,3 24,9 26,0 27,7 Viiteryhmä, 9 kuntaa 12,9 12,2 12,5 12,7 13,5 13,8 13,6 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy

20 Mikä on desiilitarkastelu? Desiilitarkastelussa ylimmällä tasolla kaikkien kuntien palveluiden yksikköhinnat lajitellaan halvimmista kalleimpiin tai kalleimmista halvimpiin. Lajitelut yksikköhinnat jaetaan kymmenyksiin, desiileihin. Tällä tarkastelulla voidaan havainnoida se, missä kunnan palvelut sijaitsevat tarkemmin suhteessa koko tarkastelujoukkoon eikä vain suhteessa keskiarvoon. Desiilitarkastelulla voidaan arvioida sopeutuspotentiaali - esimerkiksi se, kuinka kaukana seuraavan desiilin yksikköhinta on ja kuinka paljon sopeutuminen kasvaisi, jos saavutettaisiin seuraavan desiilin yksikköhinta Copyright Perlacon Oy

21 Desiilitarkastelu koko maa Porvoo Minimi 10 % 20 % 30 % 40 % Mediaani 60 % 70 % 80 % 90 % Maksimi Yleishallinnon nettomenot /as Muut palvelut, nettomenot /as Liikenneväylät, nettomenot /as Palo-ja pelastustoimi, nettomenot /as Nettomenot /hälytyslähtö Toimitila- ja vuokrauspalvelut, nettomenot /as Liikeluont. Palvelut, nettomenot /as Vesihuollon nettomenot /as Porvoo Minimi 10 % 20 % 30 % 40 % Mediaani 60 % 70 % 80 % 90 % Maksimi Opetus-ja kulttuuritoimen nettomenot /as Lasten päivähoidon nettomenot /as Lasten päivähoidon nettomenot /lapsi Lasten päivähoidon nettomenot /hoitopäivä Lasten päiväkotihoidon nettokustannukset /as Lasten päiväkotihoito nettokustannukset /hoidossa oleva Lasten päiväkotihoidon nettokustannukset /hoitopäivä Lasten perhepäivähoidon nettokustannukset /as Lasten perhepäivähoidon nettokustannukset /hoidettava Lasten perhepäivähoidon nettokustannukset /hoitopäivä Lasten päivähoito hoitopäiviä kpl/hoidettava Lasten päiväkotihoito hoitopäiviä/hoidettava Lasten perhepäivähoito hoitopäiviä/hoidettava Esiopetuksen nettomenot /as Esiopetuksen nettomenot /oppilas Esiopetuksen nettomenot /opetustunti Esiopetuksen tuntimäärä /oppilas Perusopetuksen nettomenot /as Perusopetuksen nettomenot /oppilas Perusopetuksen nettomenot /opetustunti Perusopetus opetustunteja/oppilaita Lukio-opetus nettomenot/asukas Lukio-opetus /oppilas Lukio-opetus /oppitunti Lukio-opetus opetustunnit/oppilas Ammatillinen koulutus nettomenot /as Ammatillinen koulutus nettomenot /oppilas Ammatillinen koulutus nettomeno /opetustunti Ammatillinen koulutus tuntimäärä/oppilasmäärä Kansalaisopisto nettomenot /as Kansalaisopisto /opiskelija Kansalaisopisto /opetustunti Kansalaisopisto opetustunnit/opiskelija Kirjasto nettomenot /as Nettomeno /kirjastokäynti Nettomeno /lainaus Liikuntatoimi nettomeno /as Nuorisotoimi nettomenot /as Museot, teatterit jne. nettomenot /as Yleinen kulttuuritoimi nettomenot /as Copyright Perlacon Oy Taulukosta voidaan nähdä Porvoon ero suhteessa desiilileiden ylärajoihin, kun Manner-suomen kunnat on jaettu desiileihin nettokustannusten mukaan

22 Desiilitarkastelu koko maa Porvoo Minimi 10 % 20 % 30 % 40 % Mediaani 60 % 70 % 80 % 90 % Maksimi Sote nettomenot /as Sote hallinto nettomenot /as Sosiaalitoimi /as Terveydenhuolto nettomenot /as Perusterveydenhuolto nettomenot /as Perusterveydenhuolto ilman vuodeosastoa nettomenot /as Erikoissairaanhoito nettomenot /as Hammaslääkäri nettomenot /as Vuodeosasto nettomenot /as Lasten ja nuorten laitoshoito nettomenot /as Lasten ja nuorten laitoshoito nettomenot /hoidettava Lasten ja nuorten laitoshoito nettomenot /hoitopäivä Muut lasten ja perheiden palvelut /as Vanhustenhuollon laitospalvelut, nettomenot /as Vanhainkodin nettomenot /hoidettava Vanhainkodin nettomenot /hoitopäivä Vammaishuollon laitospalvelut, nettomenot /as Kehitysvammalaitosten nettokulut /hoidettava Kehitysvammalaitosten nettokulut /hoitopäivä Muut vanhusten ja vammaisten palvelut, nettomenot /as Kotipalvelu, nettomenot /as Kotipalvelu nettomenot /kotitalous Perusterveydenhuolto lääkärissäkäynnit kpl/as Perusterveydenhuolto nettomenot /hoitopäivä Hammaslääkärissäkäynnit kpl/as Hammaslääkäri nettomenot /hoitokäynti Erikoissairaanhoidon hoitopäivät kpl/asukas Erikoissairaanhoidon nettomenot /hoitopäivä Vuodeosasto hoitopäivät/as Vuodeosasto nettomenot /hoitopäivä Ympäristöterveydenhoito nettomenot /as Copyright Perlacon Oy

23 Desiilitarkastelu koko maa Porvoo Minimi 10 % 20 % 30 % 40 % Mediaani 60 % 70 % 80 % 90 % Maksimi Vanhustenhuollon laitospalvelut, nettomenot /75 vuotta täyttäneet Kotipalvelujen nettomenot /75-vuotiaat Vammaisten työllistämistoiminnan sekä muiden vanhusten ja vammaisten palvelut, Nettomenot /75-vuotiaat Laskenn. terveydenhuollon nettomenot /75-vuotta täyttäneet Laskenn. perusterveydenhuollon nettomenot /75-vuotta täyttäneet Laskenn. hammaslääkärin nettomeno /75-vuotta täyttäneet Laskennallinen erikoissairaanhoidon nettomeno /75-vuotta täyttäneet Laskenn. vuodeosaston nettomeno /75-vuotta täyttäneet Laskenn. perusterveydenhoidon nettomenot ilman vuodeosastoa /75-vuotta täyttäneet Kaikki vanhuskustannukset /yli 75-vuotiaat Porvoo Minimi 10 % 20 % 30 % 40 % Mediaani 60 % 70 % 80 % 90 % Maksimi Henkilökunta /1000 asukasta Yleishallinnon nettomenot /as Muut palvelut, nettomenot /as Opetus-ja kulttuuritoimen nettomenot /as Sosiaalitoimi /as Terveydenhuolto nettomenot /as Sote nettomenot /as Kaikki yhteensä nettomenot /as Copyright Perlacon Oy

24 Desiilitarkastelu kaupunkimaiset kunnat (56 kpl) Porvoo Minimi 10 % 20 % 30 % 40 % Mediaani 60 % 70 % 80 % 90 % Maksimi Yleishallinnon nettomenot /as Muut palvelut, nettomenot /as Liikenneväylät, nettomenot /as Palo-ja pelastustoimi, nettomenot /as Nettomenot /hälytyslähtö Toimitila- ja vuokrauspalvelut, nettomenot /as Liikeluont. Palvelut, nettomenot /as Vesihuollon nettomenot /as Nettomeno pumpattu vesi /1000 m Nettomeno vastaanotettu jätevesi /1000 m Sama desiilitarkastelu ja Porvoon vertailu on suoritettu kaupunkimaisille kunnille Copyright Perlacon Oy

25 Desiilitarkastelu kaupunkimaiset kunnat (56 kpl) Porvoo Minimi 10 % 20 % 30 % 40 % Mediaani 60 % 70 % 80 % 90 % Maksimi Lasten päivähoidon nettomenot /lapsi Lasten päivähoidon nettomenot /hoitopäivä Lasten päiväkotihoito nettokustannukset /hoidossa oleva Lasten päiväkotihoidon nettokustannukset /hoitopäivä Lasten perhepäivähoidon nettokustannukset /hoidettava Lasten perhepäivähoidon nettokustannukset /hoitopäivä Lasten päivähoito hoitopäiviä kpl/hoidettava Lasten päiväkotihoito hoitopäiviä/hoidettava Lasten perhepäivähoito hoitopäiviä/hoidettava Esiopetuksen nettomenot /oppilas Esiopetuksen nettomenot /opetustunti Esiopetuksen tuntimäärä /oppilas Perusopetuksen nettomenot /oppilas Perusopetuksen nettomenot /opetustunti Perusopetus opetustunteja/oppilaita Lukio-opetus /oppilas Lukio-opetus /oppitunti Lukio-opetus opetustunnit/oppilas Ammatillinen koulutus nettomenot /oppilas Ammatillinen koulutus nettomeno /opetustunti Ammatillinen koulutus tuntimäärä/oppilasmäärä Kansalaisopisto nettomenot /as Kansalaisopisto /opiskelija Kansalaisopisto /opetustunti Kansalaisopisto opetustunnit/opiskelija Kirjasto nettomenot /as Nettomeno /kirjastokäynti Nettomeno /lainaus Liikuntatoimi nettomeno /as Nuorisotoimi nettomenot /as Museot, teatterit jne. nettomenot /as Yleinen kulttuuritoimi nettomenot /as Copyright Perlacon Oy

26 Desiilitarkastelu kaupunkimaiset kunnat (56 kpl) Porvoo Minimi 10 % 20 % 30 % 40 % Mediaani 60 % 70 % 80 % 90 % Maksimi Sote nettomenot /as Sote hallinto nettomenot /as Sosiaalitoimi /as Terveydenhuolto nettomenot /as Perusterveydenhuolto nettomenot /as Perusterveydenhuolto ilman vuodeosastoa nettomenot /as Erikoissairaanhoito nettomenot /as Hammaslääkäri nettomenot /as Vuodeosasto nettomenot /as Lasten ja nuorten laitoshoito nettomenot /as Lasten ja nuorten laitoshoito nettomenot /hoidettava Lasten ja nuorten laitoshoito nettomenot /hoitopäivä Muut lasten ja perheiden palvelut /as Vanhustenhuollon laitospalvelut, nettomenot /as Vanhainkodin nettomenot /hoidettava Vanhainkodin nettomenot /hoitopäivä Vammaishuollon laitospalvelut, nettomenot /as Kehitysvammalaitosten nettokulut /hoidettava Kehitysvammalaitosten nettokulut /hoitopäivä Muut vanhusten ja vammaisten palvelut, nettomenot /as Kotipalvelu, nettomenot /as Kotipalvelu nettomenot /kotitalous Perusterveydenhuolto lääkärissäkäynnit kpl/as Perusterveydenhuolto nettomenot /hoitopäivä Hammaslääkärissäkäynnit kpl/as Hammaslääkäri nettomenot /hoitokäynti Erikoissairaanhoidon hoitopäivät kpl/asukas Erikoissairaanhoidon nettomenot /hoitopäivä Vuodeosasto hoitopäivät/as Vuodeosasto nettomenot /hoitopäivä Ympäristöterveydenhoito nettomenot /as Copyright Perlacon Oy

27 Desiilitarkastelu kaupunkimaiset kunnat (56 kpl) Porvoo Minimi 10 % 20 % 30 % 40 % Mediaani 60 % 70 % 80 % 90 % Maksimi Vanhustenhuollon laitospalvelut, nettomenot /75 vuotta täyttäneet Kotipalvelujen nettomenot /75-vuotiaat Vammaisten työllistämistoiminnan sekä muiden vanhusten ja vammaisten palvelut, Nettomenot -745 /75-vuotiaat Laskenn. terveydenhuollon nettomenot /75-vuotta täyttäneet Laskenn. perusterveydenhuollon nettomenot /75-vuotta täyttäneet Laskenn. hammaslääkärin nettomeno /75-vuotta täyttäneet Laskennallinen erikoissairaanhoidon nettomeno /75-vuotta täyttäneet Laskenn. vuodeosaston nettomeno /75-vuotta täyttäneet Laskenn. perusterveydenhoidon nettomenot ilman vuodeosastoa /75-vuotta täyttäneet Kaikki vanhuskustannukset /yli 75-vuotiaat Porvoo Minimi 10 % 20 % 30 % 40 % Mediaani 60 % 70 % 80 % 90 % Maksimi Henkilökunta /1000 asukasta Yleishallinnon nettomenot /as Muut palvelut, nettomenot /as Opetus-ja kulttuuritoimen nettomenot /as Sosiaalitoimi /as Terveydenhuolto nettomenot /as Sote nettomenot /as Kaikki yhteensä nettomenot /as Copyright Perlacon Oy

28 Mikä on kasvanut missäkin? Nousut Porvoo Hyvinkää HämeenlinnaJärvenpää Kokkola Seinäjoki Vaasa Koko maa 07 13/v 07/13/v. 07/13/v. 07/13/v. 07/13/v. 07/13/v. 07/13/v. 07/13/v. 07/13/v. Yleishallinto 3,63 % 6,30 % -17,12 % -16,63 % 3,28 % 10,10 % 4,42 % 2,89 % Muut palvelut 8,88 % 6,30 % 6,02 % 5,28 % -0,07 % 4,42 % 7,81 % Opetus ja kulttuuri 3,54 % 1,51 % 4,10 % 3,66 % 4,15 % 5,24 % 2,55 % 3,44 % Sosiaali- ja terveys yhteensä 4,64 % 5,90 % 5,27 % 6,55 % 6,12 % 7,12 % 6,86 % 5,82 % Sosiaalitoimi 5,43 % 6,62 % 6,69 % 7,86 % 6,96 % 8,59 % 8,57 % 6,87 % Terveydenhuolto 4,11 % 5,47 % 4,17 % 5,62 % 5,63 % 6,31 % 5,94 % 5,12 % Kaikki yhteensä 4,49 % 4,27 % 4,45 % 5,23 % 5,27 % 6,19 % 4,89 % 4,95 % Verotettava tulo 3,19 % 3,79 % 3,52 % 4,24 % 3,90 % 4,55 % 3,88 % 3,43 % Valtionosuudet 6,69 % 1,06 % 4,28 % 5,23 % 5,11 % 5,91 % 1,68 % 6,27 % Toimintakate 3,81 % 4,25 % 4,20 % 4,91 % 5,15 % 6,35 % 4,48 % 5,09 % Nousut eur/as Väli eur/as eur/as/v Porvoo Hyvinkää Häm eenlinnajärvenpää Kokkola Seinäjoki Vaasa Koko m aa Yleishallinto Muut palvelut Opetus ja kulttuuri Sosiaali- ja terveys yhteensä Sosiaalitoim i Terveydenhuolto Kaikki yhteensä Verotettava tulo Valtionosuudet Toimintakate Copyright Perlacon Oy

29 Nousut Porvoo Hyvinkää HämeenlinnaJärvenpää Kokkola Seinäjoki Vaasa Koko maa 07 13/v 07/13/v. 07/13/v. 07/13/v. 07/13/v. 07/13/v. 07/13/v. 07/13/v. 07/13/v. Yleishallinto 3,63 % 6,30 % -17,12 % -16,63 % 3,28 % 10,10 % 4,42 % 2,89 % Muut palvelut 8,88 % 6,30 % 6,02 % 5,28 % -0,07 % 4,42 % 7,81 % Liikenneväylät -5,26 % 5,67 % 4,77 % 4,04 % 4,71 % 6,77 % 5,20 % 4,11 % Palo ja pelastus 5,42 % 5,32 % 8,96 % 1,15 % 2,95 % 3,95 % 2,91 % 3,15 % Toimitila ja vuokraus -9,92 % -3,77 % -23,70 % 22,06 % -9,57 % Liiketoiminnan luonteiset 46,47 % 12,53 % 44,84 % -28,29 % 55,70 % 16,02 % Opetus ja kulttuuri 3,54 % 1,51 % 4,10 % 3,66 % 4,15 % 5,24 % 2,55 % 3,44 % Lasten päivähoito 4,45 % 5,85 % 7,15 % 5,01 % 4,95 % 7,68 % 5,88 % 4,99 % Lasten päiväkotihoito 5,78 % 8,38 % 10,13 % 6,97 % 7,63 % 15,79 % 9,29 % 7,57 % Lasten perhepäivähoito -0,20 % -7,03 % -8,05 % -6,92 % -0,21 % -1,64 % -4,31 % -1,68 % Esiopetus, yhteensä 5,65 % -1,29 % 0,97 % -1,76 % 6,34 % 0,57 % 5,36 % 3,60 % Perusopetus 4,23 % 3,97 % 5,90 % 3,63 % 4,60 % 5,18 % 5,48 % 3,85 % Lukio 4,43 % 2,93 % -100,00 % 3,03 % 1,75 % 1,71 % 4,63 % 1,92 % Ammatillinen koulutus -47,84 % -100,00 % 1,25 % 0,55 % 4,38 % 5,02 % Kansalaisopistot 0,94 % 2,12 % 2,22 % 5,58 % 6,63 % 2,72 % 2,95 % 2,89 % Kirjastot -0,16 % 3,28 % 3,88 % 2,58 % 2,09 % 8,16 % 2,19 % 2,84 % Liikunta ja ulkoilu 3,21 % 3,18 % 5,25 % 5,45 % 2,51 % 7,51 % 5,24 % 4,42 % Nuorisotoimi -2,00 % 12,16 % -2,74 % 1,71 % 6,87 % 7,36 % 5,88 % 4,38 % Museot, teatterit jne. 10,21 % 5,24 % 6,17 % 3,05 % 3,95 % 3,56 % 3,31 % 4,65 % Yleinen kulttuuritoimi 0,54 % 2,68 % 6,56 % 1,93 % 5,49 % 10,14 % 6,11 % -0,19 % Sosiaali- ja terveys yhteensä 4,64 % 5,90 % 5,27 % 6,55 % 6,12 % 7,12 % 6,86 % 5,82 % Sosiaalitoimi 5,43 % 6,62 % 6,69 % 7,86 % 6,96 % 8,59 % 8,57 % 6,87 % Sosiaali- ja terveys, hallinto 3,95 % 9,44 % 20,72 % 0,03 % 13,52 % 4,62 % 1,04 % Lastensuojelu, laitos ja perhehoito -2,37 % 6,07 % 2,36 % 5,18 % 4,28 % 20,33 % 6,49 % 7,05 % Muut lasten ja perheiden palvelut 12,64 % 1,76 % 16,58 % 4,74 % 1,68 % -2,41 % 2,14 % 3,62 % Vanhusten laitospalvelut 0,90 % -3,56 % -2,85 % 4,07 % 4,18 % -4,62 % -0,73 % Vammaishuollon laitospalvelut -7,24 % -5,92 % -41,56 % -2,32 % 7,24 % 4,81 % -1,57 % -0,04 % Vammaisten työllistämistoiminnan sekä 8,63 muiden % vanhusten 13,72 % ja vammaisten 13,18 % palvelut 3,70 % 10,04 % 10,12 % 10,89 % 11,92 % Kotipalvelut 4,78 % 9,90 % 6,47 % 19,34 % 4,87 % 8,50 % 11,40 % 5,77 % Terveydenhuolto 4,11 % 5,47 % 4,17 % 5,62 % 5,63 % 6,31 % 5,94 % 5,12 % Perusterveydenhuolto pl hammashuolto5,27 % 6,52 % 8,85 % 6,47 % 7,30 % 7,66 % 4,73 % 5,44 % Vuodeosasto 1,20 % 5,56 % -3,81 % 4,53 % 5,21 % 7,52 % 3,86 % 1,89 % Hammashuolto 3,22 % 8,01 % 4,32 % 5,06 % 7,89 % 6,15 % 5,87 % 5,33 % Erikoissairaanhoito 4,31 % 4,90 % 4,06 % 5,53 % 5,12 % 6,06 % 6,90 % 5,66 % Ympäristöterveydenhuolto 3,41 % 6,03 % -3,54 % 6,65 % -1,09 % -10,26 % 3,72 % 4,20 % Kaikki yhteensä 4,49 % 4,27 % 4,45 % 5,23 % 5,27 % 6,19 % 4,89 % 4,95 % Verotettava tulo 3,19 % 3,79 % 3,52 % 4,24 % 3,90 % 4,55 % 3,88 % 3,43 % Valtionosuudet 6,69 % 1,06 % 4,28 % 5,23 % 5,11 % 5,91 % 1,68 % 6,27 % Toimintakate 3,81 % 4,25 % 4,20 % 4,91 % 5,15 % 6,35 % 4,48 % 5,09 % Copyright Perlacon Oy

30 Nousut eur/as Väli eur/as eur/as/v Porvoo Hyvinkää HämeenlinnaJärvenpää Kokkola Seinäjoki Vaasa Koko maa Yleishallinto Muut palvelut Liikenneväylät Palo ja pelastus Toimitila ja vuokraus Liiketoiminnan luonteiset Opetus ja kulttuuri Lasten päivähoito Lasten päiväkotihoito Lasten perhepäivähoito Esiopetus, yhteensä Perusopetus Lukio Ammatillinen koulutus Kansalaisopistot Kirjastot Liikunta ja ulkoilu Nuorisotoimi Museot, teatterit jne Yleinen kulttuuritoimi Sosiaali- ja terveys yhteensä Sosiaalitoimi Sosiaali- ja terveys, hallinto Lastensuojelu, laitos ja perhehoito Muut lasten ja perheiden palvelut Vanhusten laitospalvelut Vammaishuollon laitospalvelut Vammaisten työllistämistoiminnan sekä muiden vanhusten 145 ja 272 vammaisten 313 palvelut Kotipalvelut Terveydenhuolto Perusterveydenhuolto pl hammashuolto Vuodeosasto Hammashuolto Erikoissairaanhoito Ympäristöterveydenhuolto Kaikki yhteensä Verotettava tulo Valtionosuudet Copyright Perlacon Oy Toimintakate

31 Tulo- ja menolajit %:ia Menot lajeittain %:ia kaikista kaikista Hyvinkää HämeenlinnaJärvenpää Kokkola Seinäjoki Porvoo Vaasa KUSTANNUKSET Henkilöstökustannukset 39 % 28 % 39 % 42 % 41 % 41 % 46 % Palkat ja palkkiot 29 % 22 % 30 % 32 % 32 % 31 % 36 % Maksetut eläkkeet 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Eläkevakuutusmaksut 8 % 6 % 7 % 7 % 7 % 8 % 8 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Asiakaspalvelujen ostot: 43 % 54 % 39 % 40 % 38 % 38 % 38 % Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 0 % 8 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 17 % 18 % 16 % 16 % 20 % 17 % 18 % Asiakaspalvelujen ostot muilta 7 % 11 % 6 % 5 % 5 % 4 % 5 % Muiden palvelujen ostot 18 % 17 % 16 % 18 % 13 % 16 % 14 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) 5 % 1 % 4 % 5 % 5 % 4 % 4 % Avustukset 6 % 9 % 7 % 5 % 8 % 5 % 6 % Vuokramenot, ulkoiset 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 3 % 0 % Vuokramenot, sisäiset 6 % 6 % 8 % 7 % 6 % 8 % 6 % Muut menot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % Toimintamenot yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Toimintamenoista: Sisäiset menot yhteensä13 % 19 % 14 % 15 % 12 % 9 % 12 % Poistot ja arvonalentumiset 4 % 2 % 4 % 3 % 4 % 8 % 2 % Laskennalliset menot: 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Vyörytyserät 4 % 2 % 2 % 1 % 0 % 1 % 1 % Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen 3 % 3 palautus % 53 %) % 2 % 3 % 3 % 2 % Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset 0 % korot ja poistot) 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % Copyright Perlacon Oy

32 700 Käyttötalous yhteensä Porvoo 700 Käyttötalous yhteensä Porvoo KUSTANNUKSET Menot lajeittain %:ia kaikista KUSTANNUKSET Palkat ja palkkiot 32 % 32 % 31 % Palkat ja palkkiot Maksetut eläkkeet 0 % 0 % 0 % Maksetut eläkkeet Eläkevakuutusmaksut 8 % 8 % 8 % Eläkevakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut 2 % 2 % 2 % Muut sosiaalivakuutusmaksut Asiakaspalvelujen ostot: 0 % 0 % 0 % Asiakaspalvelujen ostot: Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 0 % 0 % 0 % Asiakaspalvelujen ostot valtiolta Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 0 % 0 % 0 % Asiakaspalvelujen ostot kunnilta Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 18 % 18 % 17 % Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä Asiakaspalvelujen ostot muilta 5 % 5 % 4 % Asiakaspalvelujen ostot muilta Muiden palvelujen ostot 15 % 16 % 16 % Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) 4 % 4 % 4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) Avustukset 5 % 5 % 5 % Avustukset Vuokramenot, ulkoiset 2 % 2 % 3 % Vuokramenot, ulkoiset Vuokramenot, sisäiset 9 % 8 % 8 % Vuokramenot, sisäiset Muut menot 0 % 1 % 1 % Muut menot Toimintamenot yhteensä 100 % 100 % Toimintamenot yhteensä Toimintamenoista: Sisäiset menot yhteensä 11 % 9 % 9 % Toimintamenoista: Sisäiset menot yhteensä Poistot ja arvonalentumiset 7 % 7 % 8 % Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset menot: 0 % 0 % 0 % Laskennalliset menot: Vyörytyserät 1 % 1 % 1 % Vyörytyserät Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 2 % 5 %) 3 % 3 % Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen 144 palautus %) 176 Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) 0 % 0 % 0 % Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot 0ja poistot) Copyright Perlacon Oy

33 Menot lajeittain eur/as Hyvinkää Häm eenlinnajärvenpää Kokkola Seinäjoki Porvoo Vaasa KUSTANNUKSET Palkat ja palkkiot Maksetut eläkkeet Eläkevakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Asiakaspalvelujen ostot: Asiakaspalvelujen ostot valtiolta Asiakaspalvelujen ostot kunnilta Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä Asiakaspalvelujen ostot muilta Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) Avustukset Vuokramenot, ulkoiset Vuokramenot, sisäiset Muut menot Toimintamenot yhteensä Toimintamenoista: Sisäiset menot yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset menot: Vyörytyserät Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5182 %) Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset 0korot ja poistot) Copyright Perlacon Oy

34 Menot lajeittain eur/as - nousut 700 Käyttötalous yhteensä Muutos Porvoon oma eur/as Porvoo Hyvinkää Hämeenlinna Järvenpää Kokkola Seinäjoki Vaasa KUSTANNUKSET Palkat ja palkkiot ,2 % 7,7 % -4,8 % 11,3 % 5,6 % 6,6 % 3,8 % Maksetut eläkkeet Eläkevakuutusmaksut ,7 % 10,9 % -3,8 % 7,3 % 6,7 % 7,8 % 5,6 % Muut sosiaalivakuutusmaksut ,4 % 9,9 % -3,0 % -4,5 % 8,7 % -0,6 % -2,6 % Asiakaspalvelujen ostot: Asiakaspalvelujen ostot valtiolta Asiakaspalvelujen ostot kunnilta ,6 % 1,8 % 1,5 % 52,3 % 6,0 % 6,2 % -69,1 % Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä ,3 % 2,8 % 2,3 % 12,3 % 5,2 % 11,8 % 17,6 % Asiakaspalvelujen ostot muilta ,7 % 21,4 % 7,8 % 2,3 % 4,2 % -8,2 % 10,6 % Muiden palvelujen ostot ,2 % 44,4 % 34,1 % 1,5 % 3,4 % 9,0 % 6,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) ,3 % 16,5 % -23,9 % -1,9 % -2,9 % 5,3 % -9,7 % Avustukset ,2 % 6,2 % 16,3 % 27,3 % 9,9 % 9,7 % 7,6 % Vuokramenot, ulkoiset ,6 % 8,7 % 22,3 % 26,5 % 23,5 % 49,1 % 3,5 % Vuokramenot, sisäiset ,3 % 31,0 % 1,5 % 3,9 % 13,3 % 47,0 % 6,3 % Muut menot ,3 % 34,7 % -9,9 % 25,2 % -4,1 % -25,1 % -67,0 % Toimintamenot yhteensä ,9 % 14,8 % 5,1 % 8,9 % 5,7 % 9,2 % 4,9 % Toimintamenoista: Sisäiset menot yhteensä ,5 % 43,9 % 27,4 % 3,6 % 7,0 % 12,3 % 5,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % 13,3 % -4,7 % 26,9 % 23,7 % 28,2 % 12,9 % Laskennalliset menot: Vyörytyserät ,4 % 22,9 % 22,4 % 5,1 % 3,9 % 8,0 % Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5 %) ,8 % 29,7 % 1,9 % 13,2 % 3,8 % 21,7 % 9,3 % Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) ,7 % -65,6 % 7,3 % -100,0 % Copyright Perlacon Oy

35 Poistot %:ia käyttöomaisuudesta Porvoo 5,5 % 5,9 % 5,8 % 5,6 % 5,3 % 5,2 % 5,5 % 8,5 % 8,7 % 11,3 % Hyvinkää 4,9 % 4,2 % 4,9 % 5,1 % 5,0 % 5,5 % 5,6 % 5,1 % 4,8 % 5,4 % Hämeenlinna 2,8 % 3,0 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,7 % 4,3 % 3,2 % 3,2 % 3,1 % Järvenpää 3,1 % 3,3 % 3,4 % 3,5 % 3,8 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,6 % 5,3 % Kokkola 4,3 % 4,4 % 4,4 % 4,5 % 4,7 % 4,6 % 4,5 % 4,3 % 4,5 % 5,0 % Seinäjoki 3,5 % 3,6 % 3,4 % 3,4 % 3,6 % 3,4 % 3,3 % 2,8 % 2,9 % 3,4 % Vaasa 3,2 % 3,3 % 4,4 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 4,1 % 4,5 % 4,6 % Porvoo Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Poistojen taso On ollut matala Ja on noin kaksinkertaistunut Porvoossa Selittääkö jotain? Porvoo Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Porvoo Nettolainakanta 1000 e Porvoo Kumulatiiviset poistot 1000 e Porvoo Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e Porvoo Käyttöomaisuus 1000 euroa Käyttöomaisuus eur/as Verrokit ka Koko maa ka Poistot 1000 euroa Poistot eur/as Poistot eur/as, koko maa Poistot käyttöomaisuudesta 5,5 % 5,9 % 5,8 % 5,6 % 5,3 % 5,2 % 5,5 % 8,5 % 8,7 % 11,3 % Poistot nettoinvestoinneista 47,0 % 58,5 % 59,3 % 57,2 % 51,2 % 70,6 % 115,1 % 199,1 % 188,6 % 434,4 % Copyright Perlacon Oy

36 Tulo- ja menolajit %:ia Tulot lajeittain %:ia kaikista kaikista Hyvinkää HämeenlinnaJärvenpää Kokkola Seinäjoki Porvoo Vaasa TULOT Myyntitulot: 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Myyntitulot valtiolta 1 % 3 % 1 % 1 % 2 % 2 % 9 % Myyntitulot kunnilta 6 % 13 % 3 % 23 % 6 % 9 % 9 % Myyntitulot kuntayhtymiltä 0 % 0 % 1 % 3 % 1 % 3 % 1 % Myyntitulot muilta 4 % 9 % 7 % 4 % 6 % 6 % 6 % Sisäiset myyntitulot 27 % 7 % 19 % 23 % 17 % 5 % 22 % Maksut 16 % 24 % 18 % 11 % 19 % 17 % 23 % Tuet ja avustukset: 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Työllistämistuet 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % Muut tuet ja avustukset valtiolta 3 % 19 % 6 % 2 % 7 % 5 % 8 % Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Tuet ja avustukset muilta 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % Vuokratulot, ulkoiset 7 % 6 % 5 % 4 % 6 % 9 % 7 % Vuokratulot, sisäiset 19 % 0 % 28 % 20 % 25 % 28 % 2 % Muut tulot 6 % 9 % 8 % 3 % 6 % 12 % 10 % Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys(-) 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Valmistus omaan käyttöön 9 % 8 % 3 % 1 % 0 % 1 % 0 % Toimintatulot yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Toimintatuloista: Sisäiset tulot yhteensä 46 % 8 % 47 % 43 % 44 % 33 % 25 % Laskennalliset tulot: 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Vyörytyserät 14 % 10 % 7 % 2 % 0 % 2 % 5 % Muut laskennalliset tulot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Copyright Perlacon Oy

37 Tulot lajeittain eur/as eur/as Hyvinkää HämeenlinnaJärvenpää Kokkola Seinäjoki Porvoo Vaasa TULOT Myyntitulot: Myyntitulot valtiolta Myyntitulot kunnilta Myyntitulot kuntayhtymiltä Myyntitulot muilta Sisäiset myyntitulot Maksut Tuet ja avustukset: Työllistämistuet Muut tuet ja avustukset valtiolta Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta Tuet ja avustukset muilta Vuokratulot, ulkoiset Vuokratulot, sisäiset Muut tulot Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys(-) Valmistus omaan käyttöön Toimintatulot yhteensä Toimintatuloista: Sisäiset tulot yhteensä Laskennalliset tulot: Vyörytyserät Muut laskennalliset tulot Copyright Perlacon Oy

38 Tulot lajeittain eur/as - nousut 700 Käyttötalous yhteensä Muutos Porvoon oma eur/as Porvoo Hyvinkää Hämeenlinna Järvenpää Kokkola Seinäjoki Vaasa TULOT Myyntitulot: Myyntitulot valtiolta ,4 % -11,1 % 2,6 % 47,6 % -8,8 % 33,8 % 0,6 % Myyntitulot kunnilta ,1 % 157,7 % 9,6 % 32,9 % 9,6 % 5,2 % -24,5 % Myyntitulot kuntayhtymiltä ,0 % -14,4 % 110,8 % -14,0 % 429,1 % Myyntitulot muilta ,1 % 5,7 % 80,2 % -2,6 % 7,9 % 25,6 % 1,0 % Sisäiset myyntitulot ,6 % 54,2 % 15,3 % 3,2 % 1,2 % -9,5 % 4,2 % Maksut ,3 % 3,5 % 0,5 % 18,0 % 0,7 % 5,2 % 19,2 % Tuet ja avustukset: Työllistämistuet ,4 % -12,2 % -34,8 % 45,9 % -19,1 % 67,7 % 17,3 % Muut tuet ja avustukset valtiolta ,0 % -0,4 % -12,4 % 16,8 % -43,9 % -37,3 % 11,5 % Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta ,3 % 73,9 % -22,2 % Tuet ja avustukset muilta ,1 % 10,1 % -35,1 % 6,1 % -13,0 % 39,0 % 85,0 % Vuokratulot, ulkoiset ,1 % 15,9 % 5,2 % 16,0 % 6,2 % 12,8 % 10,4 % Vuokratulot, sisäiset ,4 % 31,4 % -97,7 % 4,3 % 13,1 % 42,3 % -29,1 % Muut tulot ,2 % -38,5 % 23,4 % 3,0 % 39,1 % -18,9 % 44,3 % Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys(-) Valmistus omaan käyttöön ,6 % 123,4 % 1082,2 % 24,1 % -7,9 % Toimintatulot yhteensä ,8 % 24,4 % 12,8 % 8,3 % 5,8 % 4,5 % 7,4 % Toimintatuloista: Sisäiset tulot yhteensä ,5 % 43,9 % -0,1 % 4,0 % 6,5 % 18,4 % 8,4 % Laskennalliset tulot: Vyörytyserät ,5 % 22,9 % 12,2 % 5,1 % 3,9 % 8,0 % Muut laskennalliset tulot ,5 % NETTO ,1 % 11,2 % 3,5 % 9,1 % 5,6 % 10,7 % 4,1 % Copyright Perlacon Oy

39 Hyvinkää HämeenlinnaJärvenpää Kokkola Seinäjoki Porvoo Vaasa Suomi 110 Yleishallinto Hyvinkää HämeenlinnaJärvenpää Kokkola Seinäjoki Porvoo Vaasa Suomi 700 Käyttötalous yhteensä Copyright Perlacon Oy

40 Yksikköhinnat nettomeno eur/yks kohdennettu ryhmä Hyvinkää HämeenlinnaJärvenpää Kokkola Seinäjoki Porvoo Vaasa Suomi 200 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Lasten päiväkotihoito eur/lapsi eur/htp Lasten perhepäivähoito eur/lapsi eur/htp Muu lasten päivähoito Lastensuojelun laitos- ja perhehoito eur/lapsi eur/htp Muut lasten ja perheiden palvelut eur/lapsi eur/htp Vanhusten laitospalvelut Vammaishuollon laitospalvelut eur/vammainen eur/htp Vammaisten työllistämistoiminta Kotipalvelut eur/kotitalous Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Päihdehuolto Perusterveydenhuollon avohoito (pl. hammashuolto) Perusterveydenhuollon hammashuolto Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Erikoissairaanhoito Ympäristöterveydenhuolto Muu sosiaali- ja terveystoimi Copyright Perlacon Oy

41 Yksikköhinnat nettomenot eur/yks kohdennettu ryhmä Hyvinkää HämeenlinnaJärvenpää Kokkola Seinäjoki Porvoo Vaasa Suomi 300 Opetus- ja kulttuuritoimi Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Esiopetus eur/lapsi eur/htp Perusopetus eur/lapsi eur/htp Lukiokoulutus eur/lapsi eur/htp Ammatillinen koulutus Ammattikorkeakoulutoiminta Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö eur/opiskelija eur/tunti Muu vapaa sivistystyö Taiteen perusopetus Muu opetustoimi Kirjastotoimi eur/käynti eur/lainaus Liikunta ja ulkoilu Nuorisotoimi Museo- ja näyttelytoiminta Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta Musiikkitoiminta Muu kulttuuritoiminta Copyright Perlacon Oy

42 Yksikköhinnat netto eur/as kohdennettu Hyvinkää HämeenlinnaJärvenpää Kokkola Seinäjoki Porvoo Vaasa Suomi 400 Muut palvelut 410 Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusvalvonta Ympäristön huolto Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Palo- ja pelastustoimi Oikeudenhoito ja turvallisuus Lomituspalvelut Toimitila- ja vuokrauspalvelut Sisäiset palvelut Elinkeinoelämän edistäminen Vesihuolto Energiahuolto Jätehuolto Joukkoliikenne Satama Maa- ja metsätilat Muu liikeluonteinen toiminta Muu toiminta Copyright Perlacon Oy

43 Avustukset 1000 euroa 1800 Avustukset Avustusten määrä 1000 eur Porvoo Porvoo Porvoo Hyvinkää HämeenlinnaJärvenpää Kokkola Seinäjoki Vaasa Yleishallinto Lasten päiväkotihoito Muu lasten päivähoito Lastensuojelun laitos- japerhehoito Muut lasten ja perheiden palvelut Vammaisten työllistämistoiminta Kotipalvelut Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Päihdehuolto Perusterveydenhuollon avohoito (pl. hammashuolto) Muu sosiaali- ja terveystoimi Perusopetus Ammatillinen koulutus Ammattikorkeakoulutoiminta Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö Taiteen perusopetus Muu opetustoimi Liikunta ja ulkoilu Nuorisotoimi Museo- ja näyttelytoiminta Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta Musiikkitoiminta Muu kulttuuritoiminta Yhdyskuntasuunnittelu Liikenneväylät Palo- ja pelastustoimi Toimitila- ja vuokrauspalvelut Elinkeinoelämän edistäminen Joukkoliikenne Muu toiminta Käyttötalous yhteensä Copyright Perlacon Oy

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Porvoon palvelurakenteet Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio

Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio Perlacon Oy, HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Teemat Lähentymiskriteerit Sopeutustarpeet 5.5.2014 Copyright Perlacon

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue http://pxweb2.stat.fi/dialog/varval.asp?ma=080_ktt14_2013_fi&ti=kuntien+tunnusluvut+2013&path=../database/kuntien_talous_ja_toiminta/kunnat/ktt14/&lang=3&multilang=fi

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas Sisältö: Käyttötalous yhteensä Sosiaali- ja terveydenhuolto Opetus- ja kulttuuritoimi Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 5 4 3 2 1 Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 266 3 474 3 727 3 948 4 157 4 38 4 558 4 818 4 973 5 495 5 675 Joutsa

Lisätiedot

Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Helsinki Suomen Kuntaliitto

Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Helsinki Suomen Kuntaliitto Helsinki Asukasluku 31.12. 555 474 559 718 559 716 559 330 559 046 560 905 564 521 568 531 574 564 583 350 588 549 595 384 Asukasluvun muutos, % 0,8 0,0-0,1-0,1 0,3 0,6 0,7 1,1 1,5 0,9 1,2 Siitä 0-6 v.

Lisätiedot

Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Riitta Ekuri

Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Riitta Ekuri Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Riitta Ekuri Erityisasiantuntija Kenen toimeksianto?

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 7 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 5 4 3 2 1 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Manner-Suomi Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 727 3 948 4 157

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela

Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela Forssa 1.12.2014 HT Eero Laesterä Yleinen talous 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 2 Kaikki yhteensä painokertoimin Painotettu Tasepohja Sij.

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Nurmijärven talous sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Eero Laesterä, HT

Nurmijärven talous sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Eero Laesterä, HT Nurmijärven talous sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Eero Laesterä, HT 5.4.2017 2 Väestö Väestömuutos Nurmijärvi 2006 2011 2015 2020 2030 2040 2006-15 2006-15/v 2006-15 2006-15/v 2015-20 2015-20/v 2015-20

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013 Talouden työryhmä Nousiainen 4/215, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 213 Toimintakate (itseisarvo), /as. 6 5 4 3 2 1 22 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Nousiainen Masku Rusko Koko maa Käyttötalouden palkat,

Lisätiedot

5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen

5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen 5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen Väestöennusteena käytetään uusinta Tilastokeskuksen ennustetta 09/2009 Laskelmien pohjaksi on otettu kuntien omat arviot talouden kehityksestä vuoteen 2012

Lisätiedot

Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat. HT Eero Laesterä

Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat. HT Eero Laesterä Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat HT Eero Laesterä 20.3.2014 Väestön muutokset Kunnan nimi: Tarvasjoki KNO 838 Muutos 2011-2040 2011 Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

Valtuustoseminaariin HTT Eero Laesterä

Valtuustoseminaariin HTT Eero Laesterä Valtuustoseminaariin 7.12.2011. HTT Eero Laesterä Aineistot: Tilastokeskuksen tiedonantajapalautteet 1997 2010 Kuntaliiton veromalli 8/2011, jota on käytetty arvion pohjana. Ristiinan omat arviot talouden

Lisätiedot

Valikko 2: Valikko 3: Jos haluat korvata kokoluokan Jos haluat korvata maakunnan jollain vertailukunnalla, valitse jollain vertailukunnalla, valitse

Valikko 2: Valikko 3: Jos haluat korvata kokoluokan Jos haluat korvata maakunnan jollain vertailukunnalla, valitse jollain vertailukunnalla, valitse Valikko Suomen Kuntaliitto/Kuntatalous Päivitetty 15.8.217 Lisätiedot: Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 25-215 Heikki Pukki, 5 324 3621, (9) 771 219 (Pl. Ahvenanmaa) Mikko Mehtonen, 5 592 8986, (9)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU LÄHTÖTIEDOT Väestötiedot 31.12 27 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 27 (Tilastokeskus) (tehtäväluokitukset http://tilastokeskus.fi/keruu/kutall/lisaohjeita6.pdf

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014. Lähde:Tilastokeskus 2015, Kuntien raportoimat talous- ja toimintatiedot, Kuntien tunnusluvut 2014

Kuntien taloustietoja 2014. Lähde:Tilastokeskus 2015, Kuntien raportoimat talous- ja toimintatiedot, Kuntien tunnusluvut 2014 Kuntien taloustietoja 214 Lähde:Tilastokeskus 215, Kuntien raportoimat talous- ja toimintatiedot, Kuntien tunnusluvut 214 7 Verotulot 214 /asukas 6 Kemi 3851 /as. Koko maa 387 /as. Kemi sai vuonna 214

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus 2005 2004 Pelkosenniemi 5 770 5 159 Enontekiö 5 188 4 708 Utsjoki 4 955 5 244 Muonio 4 873 4 279 Sodankylä

Lisätiedot

Kuntaliiton maakuntatilaisuus

Kuntaliiton maakuntatilaisuus Päivitetty kuntakohtaisilla dioilla 8.5.2016 Kuntaliiton maakuntatilaisuus 22.4.2016 Klo 12.00-16.00, Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, LAHTI HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Muutos 2000

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ja niiden vertailu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ja niiden vertailu Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ja niiden vertailu Teija Mikkola, erityisasiantuntija VTT, FL, KTM Sosiaalialan ajankohtaisfoorumi 14.4.2016 Esityksen rakenne Taustasta Kustannusten alueellisessa

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Lapinjärvi - Loviisa. Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela

Lapinjärvi - Loviisa. Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela Lapinjärvi - Loviisa Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela Asukasluku 2012 2040 Muutos Muutos/v. Lapinjärvi 2829 2893 2,3 % 0,1 % Loviisa 15519 16036 3,3 % 0,1 % Uusi kunta 18348 18929 3,2 % 0,1

Lisätiedot

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot ja 2013 tilinpäätösten ennakkotiedot(tilastokeskus)

Lisätiedot

Hankasalmen talous suhteessa muut kunnat

Hankasalmen talous suhteessa muut kunnat Hankasalmen talous suhteessa muut kunnat Kunnanjohtajan koonti ekstranettiin 12.4.213 päivitetään viimeistään joulukuussa 213, kun saadaan uudet koontitiedot kuntien väliltä taloustilastojen kautta 6 Nettokäyttökustannukset

Lisätiedot

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere Pirkanmaan kuntapäivä Tampere 19.9.2012 Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista vuosina 2000- mrd. euroa: 2000 2011 muutos-%: 11-12 12-13 00-13 keskim./v Käyttötaloushankinnat yht. 6,00 13,40 14,16 14,67 5,7 3,6 7,1 - Aineet,

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 7.5.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto, LUONNOS EP-SOTE TOIMINTAYMPÄRISTÖINDIKAATTORIPAKETISTA. Alueuudistuksen yleiskuva

Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto, LUONNOS EP-SOTE TOIMINTAYMPÄRISTÖINDIKAATTORIPAKETISTA. Alueuudistuksen yleiskuva Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto, 20.5.2016 LUONNOS EP-SOTE TOIMINTAYMPÄRISTÖINDIKAATTORIPAKETISTA Alueuudistuksen yleiskuva Lähde: Alueuudistus.fi-verkkosivut 1 Uudistuksessa on monenlaisia tietotarpeita

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Lohjan palveluverkko ulkopuolisin silmin

Lohjan palveluverkko ulkopuolisin silmin Lohjan palveluverkko ulkopuolisin silmin Palvelutarpeiden muutokset - missä voidaan ja pitää säästää Kimmo Haapasalo Projektijohtaja FCG 8.5.2015 Page 1 Väestön kehitys 2013-2029 8.5.2015 Page 2 2013=100

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Kunnan itse tuottamat palvelut Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti 1(6) 29.9.2014 KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti Tuottavuus ja taloudellisuus Palvelujen laatu

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet

Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet Vertailukunta 1 Kunta1 Selvitysalue Kunta2 Kunta_n Vertailukunta 2 Vertailukunta n Vertailualueet Koko maa Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet Heikki Miettinen 11.11.2014 Kuntatalouden trendiennuste

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Painelaskelmat. Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Page 1

Painelaskelmat. Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Page 1 Painelaskelmat Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys 28.5.2014 Page 1 Laskelmien lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Väestöennuste (Tilastokeskus 2012) Painelaskelmat

Lisätiedot

Nettokustannukset asukasta kohti /asukas pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 (Oulu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus

Lisätiedot

Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä

Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Perustoimeentulotuen Kela-siirron kick off tilaisuus Kuntatalolla 20.5.2015 2 21.5.2015 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito)

INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito) INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito) Kuntien tuottavuusvertailu Yleistä Tuottavuusindeksillä kuvataan kuntien kehitystä ajassa.

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 132.2012 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 20 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Palvelujen nettokustannukset Keski-Satakunta Anni Antila

Palvelujen nettokustannukset Keski-Satakunta Anni Antila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Eurajoki Palvelujen nettokustannukset Keski-Satakunta 15.5.214 Anni Antila 27-212 nettokustannukset Nettokustannukset Kuntien talous- ja toimintatilasto, Tilastokeskus

Lisätiedot

Kuntaliiton maakuntatilaisuus

Kuntaliiton maakuntatilaisuus Kuntaliiton maakuntatilaisuus 22.4.2016 Klo 12.00-16.00, Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, LAHTI HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Muutos 2000 2014 (mrd euroa) 00 01 02 03 04 05 06 07

Lisätiedot

Vesilahden kunta. Eero Laesterä. 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus. Hallintotieteiden tohtori

Vesilahden kunta. Eero Laesterä. 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus. Hallintotieteiden tohtori Vesilahden kunta 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Valtio Mrd 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Valtionvelan kehitys %/BKT 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994

Lisätiedot

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä.

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä. 1. Perusteet 1.1 - Kunta ostaa perusterveydenhoidon palvelut kuntayhtymältä (avohoito, vuodeosasto ja hammashoito). Miten kustannukset ilmoitetaan käyttötaloudessa (taulukko 01)? Menot jaettava tehtäville

Lisätiedot

Kuopio-Siilinjärvi-Suonenjoki

Kuopio-Siilinjärvi-Suonenjoki Kuopio-Siilinjärvi-Suonenjoki Erityinen kuntajakoselvitys valtuustot 26.11.2014 HT Eero Laesterä ja maakuntaneuvos Timo Säkkinen Yleinen osa Katsaus talouteen 2 Nokian maksuunpantu yhteisövero, mrd euroa

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu. Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 9.9.2014

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu. Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 9.9.2014 20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 9.9.2014 Tasovertailut Vuosi 2013 120 Kotihoito, kunnallinen 4,00 100 3,50 3,00 80 ka. 76 2,50 60 2,00 40 1,50 1,00 20 0,50 0 1

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.2013 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.2013 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla?

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

(-- ) ! 1" " # 80 % 70 % 60 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

(-- ) ! 1  # 80 % 70 % 60 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % !" # $ % & ' () # # * +),-. / 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Menojen muutos 97->06 %:ia pystyakselilla, asukasluvun muutos

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Outokummun kaupunki 28.6..2013 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Outokummun kaupunki 28.6..2013 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Outokummun kaupunki 28.6..213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus

Lisätiedot

Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa Henkilökohtainen budjetointi sosiaalialalla - Palvelujen kustannukset ja kustannusvaikuttavuus seminaari Esityksen sisältö Kustannukset

Lisätiedot

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet seminaari 12.4.2010 Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

Valtuustojen seminaariin HTT Eero Laesterä

Valtuustojen seminaariin HTT Eero Laesterä Valtuustojen seminaariin 1.2.2012. HTT Eero Laesterä (mrd euroa) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Muutos Muutos%%/v Toimintakate 12,61 12,92 13,29 14,01 15,21 15,99

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 15 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA

SATAKUNTA NYT JA KOHTA SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä (Osa II Palvelurakenneuudistuksen kantokykymittarit Satakunnan kunnissa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Jyväskylä 22.10.2013 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Jyväskylä 22.10.2013 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Jyväskylä 22.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää

Lisätiedot

Porin selvitysalue Heikki Miettinen

Porin selvitysalue Heikki Miettinen Merikarvia Siikainen Palvelujen nettokustannukset Pori Pomarkku Lavia Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Porin selvitysalue 8.4.214 Heikki Miettinen 27-212 nettokustannukset Nettokustannukset Kuntien

Lisätiedot

Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus. Tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaseminaari Kuntatalo 17.8.

Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus. Tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaseminaari Kuntatalo 17.8. Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus Tuloksellisuuskampanjan Kuntatalo 17.8. Kestävyysvajeesta Kestävyysvaje vs. julkisen talouden alijäämä?» Alijäämä = euromäärä tai BKT osuus, jota

Lisätiedot

Askola Copyright Perlacon Oy 1

Askola Copyright Perlacon Oy 1 Askola Askolan tase on loppuraportissa esitellyillä mittareilla arvioituna joukon heikoin. Nettolainakanta on suurin ja taseeseen on kertynyt alijäämää. Myös käyttöomaisuuden määrä on pienin. Toisaalta

Lisätiedot

Käyttötaloustiedot. 1. Käyttötalous tehtävittäin. 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat. Yleishallinto

Käyttötaloustiedot. 1. Käyttötalous tehtävittäin. 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat. Yleishallinto Käyttötaloustiedot 1. Käyttötalous tehtävittäin 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoiminta Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Lastensuojelun avohuoltopalvelut Muut lasten

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi 23.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi 23.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 23.5.2014 Tuomas Jalava Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Oulun seudun kuntajakoselvitys kuntakohtaiset ennustelaskelmat ja yhdistymislaskelma Eero Laesterä & Juha Koskinen

Oulun seudun kuntajakoselvitys kuntakohtaiset ennustelaskelmat ja yhdistymislaskelma Eero Laesterä & Juha Koskinen Oulun seudun kuntajakoselvitys kuntakohtaiset ennustelaskelmat ja yhdistymislaskelma 14.1.2010 Eero Laesterä & Juha Koskinen Lähtötilanne Ylijäämän purkaminen ja alijäämän kasvattaminen (Kuinka kauan kunnan

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen 27.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen 27.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu.

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 2013=. 2013=. KEURUU Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 1 6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus 27.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus 27.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 693 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 168 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 461 Asiakaspalveluiden ostot 2 963

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) Savonlinnan kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) Savonlinnan kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) n kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti

Lisätiedot

Liite 3. UusiKunta kunnat tilastoissa ja UusiKunta verrattuna muihin alueisiin

Liite 3. UusiKunta kunnat tilastoissa ja UusiKunta verrattuna muihin alueisiin Liite 3. tilastoissa ja UusiKunta verrattuna muihin alueisiin Kaavio 1. Väkiluku UusiKunta kunnissa vuonna 2007 (henkilöä) Kaavio 2. Suhteellinen väestönkasvu 2000 2007, ennuste 2010 2030 (indeksi 2000=100)

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi 7.6.2007 Mallin pohjatiedot Kuntajako 2007 Väestöennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 2005 (Tilastokeskus) Verotustiedot 1998-2005

Lisätiedot

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa?

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari 9.3.2012, Seinäjoki Hannu Puolijoki Professori, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Kuntasektorin valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden toteutuminen Hannele Savioja

Kuntasektorin valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden toteutuminen Hannele Savioja Kuntasektorin valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden toteutuminen 12.6.2014 Hannele Savioja Valtakunnallisten tavoitteiden asettaminen 20 suurimman kaupungin työ: kuntien, ministeriöiden, THL:n, VATT,

Lisätiedot

Julkiset hyvinvointimenot

Julkiset hyvinvointimenot Julkiset hyvinvointimenot Talouden Rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kotitalouksien tulonsiirrot ja hyvinvointipalvelut 199 9, miljardia euroa vuoden 9 hinnoin Mrd. euroa 7 Tulonsiirrot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi 17.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi selvitysalue 14.11.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jouko Luukkonen Selvitysryhmä 29.10.2013 Selvitysryhmä Aika Paikka Teema 4.9.2013 klo 11.30 Jyväskylän kaupungintalo 24.9.2013

Lisätiedot