Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen"

Transkriptio

1 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen

2 Väestöennusteena käytetään uusinta Tilastokeskuksen ennustetta 09/2009 Laskelmien pohjaksi on otettu kuntien omat arviot talouden kehityksestä vuoteen 2012 ja joillakin kunnilla tätä on jatkettu omilla investointiarvioilla ja vuoden 2010 tilinpäätösarviolla. Vuodesta 2012 alkaen arviot on tehty kunkin kunnan omien toteutuneiden meno/tulo tasojen mukaan. Näiltä osiltaan arviot poikkeavat/voivat poiketa alueelle aiemmin tehdyistä laskelmista. Valtionosuuden määrä ylittää toimintamenojen nousun jäljempänä kuvatulla tavalla poikkeuksena tasapainottamistoimeksiantojen/kriisikuntatyön laskelmista. Nettoinvestointien taso perustuu menneeseen toteumaan ja asukaskohtaiseen muutokseen tästä eteenpäin. Lahden kaupunki korotti nettoinvestointiensa tasoa tästä tasosta huomattavasti, samoin Nastola ja Asikkala. Lama loppuu vuonna 2013, jolloin yhteisövero kasvaa hyvin nopeasti kaksi vuotta ja sitten tasaantuu. Laskennassa pyritään rahoitukselliseen tasapainoon; rahoitustarve katetaan ensisijaisesti nostamalla veroprosenttia enintään prosentilla/vuosi. Loppuosa katetaan tarvittaessa velalla. Aiemmista prosesseista poiketen asiantuntijaryhmä ei tasapäistänyt käytettäviä muutoskertoimia. Toisaalta kuntien oma keskinäinen kauneuskilpailu jäi aiempaa vähemmälle. Lahden menojen nousu rajautuu noin 1,5%:iin ja Asikkalan ja ,5-2,0 ja 3,0 prosenttiin. Myös Heinolan omaa nousuarviota -1 %:ia vuosille ja Nastolan vuosien nollakasvua voidaan pitää aggressiivisina. Tarkastelun ulkopuolisen Sysmän menojen nousu vuonna 2011 on arvioitu vain 0,5%:iin. Laskennassa arvioitiin myös varsinaisen liitoselvityksen ulkopuolelle jääneiden kuntien Kuhmoisten ja Sysmän talouden kehitystä

3 Lahti Heinola Hollola Nastola Asikkala Pada-sjoki Kärkölä Hartola Hämeenkoski Kuhmoinen Sysmä KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 Käyttötulot yhteensä 4,1 % 2,7 % 11,0 % 2,8 % 4,2 % 2,4 % 3,3 % 3,0 % 2,4 % 3,3 % 3,8 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 3,9 % 2,2 % 10,8 % 2,5 % 3,7 % 2,3 % 3,0 % 2,7 % 2,0 % 3,2 % 3,5 % Toimintatulot 2,7 % 3,9 % 6,4 % -2,2 % 2,5 % -1,9 % 7,4 % 0,9 % -3,1 % 5,7 % 6,1 % Verotettava tulo (lask) 2,6 % 1,5 % 3,0 % 2,6 % 2,6 % 0,4 % 1,3 % 1,6 % 1,4 % 1,1 % 1,5 % Yhteisövero -5,6 % -11,6 % -0,8 % 1,1 % 5,4 % -1,4 % -4,4 % 0,3 % 0,5 % -2,1 % 9,7 % Kiinteistövero 3,6 % 6,1 % 7,7 % 7,5 % 5,5 % 3,1 % 10,4 % 6,8 % 4,9 % 3,2 % 3,6 % Valtionosuudet 9,1 % 11,7 % 9,7 % 6,6 % 7,3 % 7,2 % 5,8 % 5,0 % 7,3 % 11,4 % 5,6 % Käyttömenot yhteensä 3,7 % 4,1 % 5,0 % 3,3 % 4,9 % 2,8 % 3,8 % 2,9 % 1,3 % 2,2 % 4,2 % Toimintamenot 3,7 % 3,7 % 5,0 % 3,4 % 4,8 % 2,5 % 3,9 % 3,0 % 1,1 % 2,2 % 4,2 % Toimintakatteen muutos 3,8 % 3,0 % 5,9 % 4,7 % 5,2 % 3,6 % 2,3 % 3,7 % 2,1 % 2,2 % 4,4 % Poistot 6,3 % 0,3 % -1,5 % -1,7 % 1,0 % -1,3 % 4,9 % 5,8 % -16,4 % 7,3 % -18,4 % Menojen ja v- osuuksien nousun erotus 5,4 % 8,0 % 4,7 % 3,3 % 2,5 % 4,7 % 2,0 % 2,0 % 6,2 % 9,2 % 1,4 % Hollolan tulojen ja menojen nousuista on pyritty poistamaan OIVAn vaikutus nousuun. Yllä olevan taulukon tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkaisemaan Tiedonantajapalautteeseen Euromääräinen aineisto on vertailukelpoista eri vuosien kesken, koska luvut on korotettu indeksiin (inflaation vaikutus eliminoitu) Käyttötulojen kasvu on ollut poikkeuksellista Hollolassa (Peruspalvelukeskus Oiva). Muista UusiKunta kunnista nopeinta kasvu on ollut Asikkalassa ja hitainta Hartolassa ja Padasjoella Kaikki ovat nostaneet veroprosenttia verotulojen kasvattamiseksi UudenKunnan alueella eniten Heinola ja Asikkala sekä vähiten Padasjoki Verotettavan tulon kasvu on ollut yleisesti vaatimatonta; heikointa Padasjoella (0,4 %) ja seudun parasta Hollolassa (3,0 %) Yhteisöveroissa kasvu on ollut UusiKunnan alueella Asikkalaa lukuun ottamatta negatiivista tai heikkoa. Kiinteistöveroissa kasvu on ollut yleisesti hyvää Valtionosuudet ovat kasvaneet kaikilla selvästi yli menojen kasvun! Käyttömenojen kasvu on ollut alhaisinta Hartolassa (1,3 %) ja Hollola pois lukien suurinta Asikkalassa (4,9 %). Tulo/menokehitys oli UudenKunnan alueella tervein Hartolassa (+1,1 %). Näiden lisäksi vain Lahden, Nastolan ja Hämeenkosken tulot kasvoivat menoja nopeammin Hollolan menojen ja tulojen kasvu rajattiin kunnan itsensä arvioimaan nousuun 2012.

4 Aikajakso , 1000 euroa Lahti Heinola Hollola Nastola Asikkala Padasjoki Kärkölä Hämeenkoski Hartola KuhmoinenSysmä Bruttoinvestoinnit yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Poistot yhteensä Vuosikate yhteensä Bruttoinvestoinnit euroa/asukas Taulukosta selviää kuntien keskimääräiset vuotuiset brutto- ja nettoinvestoinnit tarkastelujaksolla Bruttoinvestoinnit on laskettu myös asukaskohtaisiksi. UusiKunta kunnista kymmenen vuoden jaksolla eniten asukasta kohden laskettuna ovat investoineet Padasjoki (789 eur/as) ja Hartola (526 eur/as). Vähiten ovat investoineet Hämeenkoski (272 eur/as) ja Asikkala (357 eur/as) Taulukon nettoinvestointien määrää käytetään ennusteessa kunnan nettoinvestointien tasoa oman ennusteen loputtua Lahti arvioi nettoinvestointinsa noin kaksinkertaisiksi eli 27 miljoonan euron sijasta 50 miljoonaan euroon. Kaupungin omalla arviolla on suuri merkitys lainakannan kasvuun. Asikkala nosti nettoinvestoinnit 2,3 m :oon

5 Keski-ikä Tot Lahti 41,4 41,6 41,9 43,3 44,3 45,1 45,8 4,2 Heinola 42,8 43,2 43,6 46,0 47,7 49,2 50,3 7,2 Hollola 38,1 38,4 38,6 40,3 41,3 42,3 43,2 4,8 Nastola 38,4 38,6 38,9 40,5 41,3 42,2 42,9 4,2 Asikkala 42,7 42,9 43,2 45,0 46,0 46,9 47,6 4,8 Padasjoki 45,7 45,9 46,2 48,4 49,6 50,8 51,7 5,8 Kärkölä 40,5 40,7 41,0 42,5 43,4 44,3 45,0 4,3 Hämeenkoski 42,7 43,0 43,2 44,8 45,8 46,6 47,4 4,4 Hartola 45,1 45,5 45,8 48,1 49,4 50,5 51,3 5,8 Kuhmoinen 48,2 48,6 49,1 51,6 53,0 54,5 55,4 6,8 Sysmä 46,4 46,8 47,2 49,3 50,6 51,7 52,6 5,8 Taulukkoon on laskettu kunnan asukkaan keskimääräinen ikä kuntakohtaisen asukasluvun ja ikärakenteen muutostaulukon perusteella. Luku on ikäryhmien keskilukujen keskiarvo Taulukosta selviää kuntien ikääntyminen ja sen muutos. Tämän perusteella arvioidaan kuntakohtaisesti aiemmin esitetyn menoarvion päälle ikääntymisestä johtuva nettomenojen kasvu Nuorin osa UudenKunnan alueella on Hollola ja Nastola, iäkkäin Padasjoki, Hartola ja Heinola iältään nuorimman ja vanhimman ero oli 7,6 vuotta ja eron ennustetaan olevan 8,8 vuotta 2030 Eniten UusiKunta kunnista ikääntyy Heinola, seuraavaksi Padasjoki ja Hartola

6 %:ia vuodessaeur/v. asl2015 eur/as/v. Lahti 0,8 % Heinola 1,0 % Hollola 1,2 % Nastola 0,9 % Asikkala 1,0 % Padasjoki 0,5 % Kärkölä 1,0 % Hämeenkoski 0,8 % Hartola 0,6 % Kuhmoinen 0,4 % Sysmä 0,5 % Vuoden ikärakenteen muutos otetaan laskelmissa huomioon vuodesta 2013 lukien taulukon ensimmäisen sarakkeen perusteella. Kasvukunnissa (siniset nuolet) otetaan huomioon puolet kertoimesta. Jako kasvukuntiin ja ei-kasvukuntiin perustuu Tilastokeskuksen arvioon vuosina Asukasluvultaan taantuvassa kunnassa otetaan huomioon koko kerroin.

7 ASLn muutos Nousu yli menon nousun Hollola 8,7 2,5 Lahti 4,9 2,5 Nastola 4,4 2,5 Asikkala 2,9 1,5 Kärkölä 0,2 1 Hämeenkoski -0,5 1 Heinola -2,2 1 Padasjoki -9 0 Hartola -10,3 0 Kaikilla kunnilla valtionosuudet ovat tarkastelujaksolla nousseet yli toimintamenojen nousun. Valtionosuuksissa on pitkiä harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen jaksoja. Laskelmissa otetaan normaalisti huomioon nousu, joka rajautuu menojen nousuun. Nyt, nousujen ollessa näinkin suuret, se rajautuu asukasluvun muutoksen jne. perusteella.

8 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen

9

10 Asikkala ASL93 08 ASL01 08 Asukasluku ,4 % ,1 % ,1 % ,2 % ,5 % ,6 % -0,2 % -0,1 % asl % Reaaliarvot Tarkasteluvuosi KM % Taulukossa käy ttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, v erotulot, v altionosuudet ja rahoitustulot. Verotettav a tulo lasketaan kunnallisv eron ja v eroprosentin osamääränä. Omat luvut Vertailu Omat luvut Vertailu Käy ttömenoihin kuuluv at toimintamenot ja rahoitusmenot.muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % Käyttötulot yhteensä % % % % % % % % 4,7 % 3,4 % 5,4 % 42,2 % Käyttötulot ilman veroprosentin 34 muutosta % % % % % % % % 4,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % Toimintatulot % % % % % % % % 2,2 % 2,6 % -2,9 % 56,8 % Toimintatuotot eur/as ,4 % -3,0 % Maksut ja my y nnit % % % % % % % 1,3 % 2,1 % -10,4 % 72,4 % Muut toimintatulot % % % % % % % 4,4 % 0,0 % 23,2 % 0,0 % Verotettava tulo (lask) % % % % % % % % 2,7 % 2,3 % 5,5 % 30,0 % Verotettava tulo eur/as % % % % % % % % 2,8 % Veroprosentti 17,50 17,50 0,00 18,00 0,50 18,00 0,00 18,50 0,50 19,00 0,50 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 0,21 0,01 0,50 0,04 Kunnallisvero % % % % % % % % 4,1 % 3,1 % 5,5 % 33,9 % Vero%:lla lisää tuloja ,0 % 0,0 % Vero%:lla lisää tuloja/kumulat ,0 % 0,0 % Yhteisöv ero % % % % % % % % -0,7 % -3,8 % 1,2 % 70,4 % Kiinteistövero % % % % % % % % 6,1 % 7,3 % 1,9 % 47,6 % Valtionosuudet % % % % % % % % 8,9 % 6,3 % 11,1 % 24,8 % Valtionosuudet eur/as % % % % % % % % 9,1 % 11,1 % Korkotulot % % 24-9 % % % % % % Muut rahoitustulot % % % % % % % % % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % Käyttömenot % % % % % % % % 5,6 % 4,1 % 6,0 % 39,9 % Toimintamenot yhteensä % % % % % % % % 5,5 % 4,0 % 5,9 % 36,5 % Toimintamenot eur/as ,7 % 5,9 % Toimintakate % % % % % % % % 6,2 % 7,9 % Palkat ja muut hlöstömenot % % % % % % % -3,6 % 2,0 % -18,3 % 37,3 % Ostopalvelut % % % % % % % 28,2 % 8,5 % 57,3 % 34,9 % Muut ostot % % % % % % % -1,1 % 2,0 % -10,1 % 30,3 % Av ustukset % % % % % % % -9,0 % 1,2 % -34,9 % 64,8 % Muut menot % % % % % % % -4,3 % 4,0 % -4,9 % -21,9 % Korkomenot % % % % % % % % Muut rahoitusmenot % % 3-90 % % % % % % Vuosikate % % % % % % % % Poistot % % % % % % % % 2,8 % 1,7 % -1,8 % 25,1 % Vuosikate-poistot %

11 Reaaliarvot Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Asikkala KA 01->08 KH 01->08 KA 06->08 KH >09 Käyttötulot yhteensä 4,2 % 4,6 % 5,6 % 6,0 % -3,3 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 3,7 % 4,9 % 5,3 % 6,3 % -3,4 % Toimintatulot 2,5 % 9,7 % -1,1 % 10,1 % -20,5 % Verotettava tulo (lask) 2,6 % 5,5 % 5,3 % 5,3 % -2,2 % Yhteisövero 5,4 % 35,2 % 4,8 % 12,3 % -31,8 % Kiinteistövero 5,5 % 8,7 % 9,5 % 13,2 % 17,5 % Valtionosuudet 7,3 % 6,3 % 8,1 % 9,8 % 6,5 % Käyttömenot 4,9 % 3,4 % 5,6 % 3,3 % -3,7 % Toimintamenot yhteensä 4,8 % 3,4 % 5,5 % 3,1 % -3,3 % Toimintakate 5,2 % 4,2 % -0,2 % Poistot 1,0 % 4,9 % 2,7 % 6,1 % -41,2 % Menojen 1%:n enemmyys tarkoittaa euroa 10,5 työntekijää Asikkalan käyttötulot ovat kasvaneet reaalisesti keskimäärin 4,2 %/v ja ,6 %/v Käyttömenot ovat kasvaneet vastaavasti 4,9 %/v ja 5,6 %/v Asikkalan tulo-menokehitys on kääntynyt tasapainoiseksi tätä on auttanut veroprosentin nostolla aikaansaatu verotulon kasvu. Kehitys on ollut hyvä myös 2009 Verotettavan tulon kasvu on ollut melko vaatimatonta, mutta viimeisenä tarkasteluvuonna kasvu on kääntynyt selvästi negatiiviseksi Valtionosuuden kasvu on ollut hyvää ja selvästi yli menokasvun Asikkala on investoinut melko tasaisesti koko tarkastelujakson. Investointien taso (eur/as) on ollut selvästi maan keskitason alapuolella. Kunnan käyttöomaisuuden arvo on pysynyt vakaana Poistojen osuus käyttöomaisuudesta on kasvanut jakson lopulla ja on selvästi keskimääräistä Kunnan nimi 16 Asikkala Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku Asukasluvun muutos-% -0,1 % 0,0 % -0,5 % -0,1 % 0,1 % 0,0 % Alle 7-v muutos-% -14,1 % -1,4 % 2,7 % 0,5 % 1,1 % 0,6 % Kouluikäiset, muutos-% -8,8 % -0,9 % -4,4 % -0,9 % -1,6 % -0,8 % Työikäiset, muutos-% -3,5 % -0,4 % -2,2 % -0,4 % -0,8 % -0,4 % yli 64-v, muutos-% 25,1 % 2,5 % 12,1 % 2,4 % 3,3 % 1,6 % Bruttoinvestoinnit yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Poistot yhteensä Vuosikate yhteensä Bruttoinvestoinnit euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä Poistot euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä Vuosikate euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) Ali/ylijäämät Käyttöomaisuus 1000 eur Käyttöomaisuus eur/as Minimit Keskiarvot Maksimit Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 4,9 % 5,3 % 5,6 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 %

12 Asikkala Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Asikkala Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Asikkala Kumulatiiviset poistot 1000 e Asikkala Lainakanta 1000 e Asikkala Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e Kumulatiivinen vuosikate alittaa sekä kumulatiiviset nettoinvestoinnit että kumulatiiviset poistot Talous ei ole ollut tasapainossa, koska rahoitus ei ole riittänyt nettoinvestointien rahoittamiseen Kunnan taseessa on kattamattomia alijäämiä ja kunta on velkaantunut

13 Kunnan nimi: Asikkala KNO 16 Copy right Perlacon Oy Muutos 2009-> 2030 Asikkala Tot Osuus Osuus 2030 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia ,8 % 0,4 % Ikärakenne, kpl 0.6 vuotta ,4 % ,6 % 597 6,4 % ,2 % 0,4 % 6 - vuotta ,8 % ,0 % 95 1,0 % ,8 % 2,0 % Peruskoulu, v ,4 % ,9 % ,9 % ,7 % 0,2 % Lukio, ,5 % ,9 % 277 3,0 % ,0 % -0,3 % Työikä, v ,2 % ,4 % ,4 % ,2 % -0,6 % vuotiaat ,1 % ,4 % ,2 % ,5 % 1,3 % vuotiaat ,5 % ,1 % ,4 % ,4 % 5,1 % yli 84 -vuotiaat ,9 % ,7 % 544 5,8 % ,9 % 5,5 % Eläkeikä, yli 64 v ,6 % ,2 % ,4 % ,6 % 3,1 % Keskilukujen keskiarv o 42,7 42,9 y li 85 43,2 45,0 46,0 46, ,6 4,8 Kunnan asukasluku on hallittavan suuruisessa kasvussa (+0,4 %/v) Silti väestö vanhenee kuten muissakin kunnissa Työikäisten määrä laskee tarkastelujaksolla reilun 12%:ia. Samaan aikaan yli 64- vuotiaiden määrä kasvaa yli 65% ja yli 84-vuotiaiden enemmän kuin kaksinkertaistuu (+115,9 %) Asukasluvun kasvu tulee huomattavan paljon eläkeikäisistä

14 Asikkala Nettomenot Nettomenot(Muutos) NM/Muutos-% Asukasluku/muutos ,3 % 0,5 % 0,5 % Yleishallinto ,3 % 0,5 % 0,5 % Muut palvelut ,3 % 0,5 % 0,5 % Esiopetus ,3 % 0,4 % 0,4 % Perusopetus ,5 % 1,5 % 0,5 % Lukio ,5 % -2,2 % 2,3 % Kansalaisopisto ,3 % 0,5 % 0,5 % Kirjasto ,3 % 0,5 % 0,5 % Liikunta ja ulkoilu ,3 % 0,5 % 0,5 % Nuorisotyö ,5 % 0,6 % 0,6 % Yleinen kulttuuritoimi, menot ,3 % 0,5 % 0,5 % Sosiaalitoimen hallinto ,0 % 0,0 % 0,0 % Lasten päivähoito ,4 % 0,5 % 0,1 % Lasten ja nuorten laitoshuolto ,5 % 0,6 % 0,6 % Muut lasten ja perheiden palvelut ,5 % 0,6 % 0,6 % Vanhusten laitospalvelut ,7 % 2,7 % 1,6 % Vammaishuollon laitospalvelut ,3 % 0,5 % 0,5 % Muut vanhusten ja vamm ,7 % 2,7 % 1,6 % Vanhusten kotipalvelu ,7 % 2,7 % 1,6 % Muiden kotipalvelut ,1 % -0,5 % 0,0 % Toimeentulotuki ,3 % 0,5 % 0,5 % Terveydenhuolto ,1 % 0,9 % 0,7 % Perusterveydenhuolto ,1 % 0,9 % 0,7 % Hammaslääkäri ,1 % 0,9 % 0,7 % Erikoissairaanhoito ,1 % 0,9 % 0,7 % Vuodeosasto ,1 % 0,9 % 0,7 % Ympäristöterveydenhuolto ,3 % 0,5 % 0,5 % Yo. nettomenot yhteensä ,0 % 1,2 % 0,8 % Asikkala Nettomenot Muutos vuodessa Asukasluvun muutos ,3 % 0,5 % 0,5 % Vanhusten laitospalvelut ,7 % 2,7 % 1,6 % Muut vanhusten ja vamm ,7 % 2,7 % 1,6 % Vanhusten kotipalvelu ,7 % 2,7 % 1,6 % Yli 64-vuotiaiden terveydenhuolto ja laitoshoito ,7 % 2,7 % 1,6 % Nettomenot yhteensä Kaikki nettomenot yhteensä ,4 % 1,0 % 0,7 % Jos kunnan palvelurakenne olisi nyt täysin optimaalinen, siihen kohdistuu vuosien jaksolla 1,0 % vuotuinen kasvuvaade (nettomenoista) Ikääntyneiden palveluiden osuus on 1,4% vuodessa (nettomenoista) joitakin sektoreista on pystyttävä sopeuttamaan vanhusten palveluiden rahoittamiseksi

15 Toimialat yhteensä (nettomenot euroa/asukas) Asikkala Yleishallinto eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Asikkala Muut palvelut eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Asikkala Sivistys eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Asikkala Sosiaalitoim i (sis. terv.toim en hallinnon) eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Asikkala Terveydenhuolto eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Asikkala Kaikki yhteensä eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Taulukosta on nähtävissä kunnan palvelurakenteen hinta suhteessa verrokkiin (viidenneksen suuremmat ja pienemmät kunnat) sekä maan keskiarvoon Jos luku on vihreällä pohjalla, se osoittaa kunnan käyttävän vähemmän rahaa palvelukokonaisuuteen kuin verrokki Mahdolliset sektoreiden väliset tilastointipoikkeamat poistuvat viimeisessä osiossa, kaikki yhteensä Asikkala näyttää jatkuvasti sopeuttaneen talouttaan suhteessa muihin kuinka kauan se on mahdollista?

16 Kunnan nimi: Asikkala Asikkala ver verotasapaino Korkeampi 2008 TP2009 Tpenn Asukasluku Asukasluvun muutos % -0,6 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Verotettavat tulot Verotett. tulojen muutos % 0,3 % -4,5 % 1,8 % 3,7 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % Veroprosentti 19,00 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 20,75 Toimintatuotot Toimintatulot muutos % 9,1 % -18,6 % -0,2 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Toimintakulut Toimintakulujen muutos % 10,8 % -0,9 % 1,5 % 2,0 % 3,0 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % Toimintakate Kunnallisverot Kunnallisverojen muutos % 0,3 % 0,5 % 1,8 % 3,7 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 5,2 % 3,9 % Yhteisöverot Yhteisöverojen muutos % -30,1 % 0,0 % 5,7 % -18,0 % 15,0 % 15,0 % 18,5 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % Kiinteistöverot Kiinteistöverojen muutos % 20,4 % 19,1 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % Verotulot Valtionosuudet Valtionosuus, muutos% 9,2 % 5,6 % 4,8 % 4,8 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot Poistot, muutos% 5,9 % 3,1 % 5,4 % 7,7 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Vuosikate - poistot Vuosikate - nettoinv Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as

17

18 Hartola ASL93 08 ASL01 08 Asukasluku ,9 % ,1 % ,3 % ,6 % ,6 % ,1 % -1,2 % -1,3 % asl % Reaaliarvot Tarkasteluvuosi KM % Taulukossa käy ttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, v erotulot, v altionosuudet ja rahoitustulot. Verotettav a tulo lasketaan kunnallisv eron ja v eroprosentin osamääränä. Omat luvutvertailu Omat luvut Vertailu Käy ttömenoihin kuuluv at toimintamenot ja rahoitusmenot. Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % Käyttötulot yhteensä % % % % % % % % 2,5 % 2,7 % 4,6 % 0,4 % Käyttötulot ilman veroprosentin 17 muutosta % % % % % % % % 2,0 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % Toimintatulot % % % % % % % % -3,2 % 2,7 % -7,1 % 0,2 % Toimintatuotot eur/as ,1 % -5,8 % Maksut ja my y nnit % % % % % % % -7,5 % 2,9 % -19,5 % 0,2 % Muut toimintatulot % % % % % % % 10,0 % 0,0 % 15,8 % 0,0 % Verotettava tulo (lask) % % % % % % % % 1,3 % 1,3 % 4,8 % 0,4 % Verotettava tulo eur/as % % % % % % % % 2,9 % Veroprosentti 18,75 18,75 0,00 18,75 0,00 18,75 0,00 19,00 0,25 19,00 0,00 20,25 1,25 20,50 0,25 20,50 0,00 0,25 0,01 0,88 0,00 Kunnallisvero % % % % % % % % 2,8 % 2,2 % 9,1 % 0,5 % Vero%:lla lisää tuloja ,0 % 0,0 % Vero%:lla lisää tuloja/kumulat ,0 % 0,0 % Yhteisöv ero % % % % % % % % -4,6 % -3,8 % 6,0 % 0,7 % Kiinteistöv ero % % % % % % % % 5,4 % 6,8 % 6,7 % 0,5 % Valtionosuudet % % % % % % % % 8,4 % 4,6 % 5,3 % 0,6 % Valtionosuudet eur/as % % % % % % % % 10,7 % 7,0 % Korkotulot % % 15 6 % % 27 4 % % 34 1 % % Muut rahoitustulot % 41-5 % % % 42-5 % % % % % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % Käyttömenot % % % % % % % % 1,3 % 3,1 % 0,3 % 0,4 % Toimintamenot yhteensä % % % % % % % % 1,1 % 3,0 % 0,0 % 0,3 % Toimintamenot eur/as ,7 % 1,5 % Toimintakate % % % % % % % % 2,2 % 1,5 % Palkat ja muut hlöstömenot % % % % % % % -7,0 % 0,8 % -24,3 % 0,2 % Ostopalv elut % % % % % % % 20,2 % 7,5 % 43,7 % 0,5 % Muut ostot % % % % % % % -4,2 % 1,4 % -15,7 % 0,4 % Av ustukset % % % % % % % -10,8 % -0,4 % -35,9 % 0,2 % Muut menot % % % % % % % 3,1 % 2,7 % -6,6 % 0,6 % Korkomenot % % % % % % % % Muut rahoitusmenot % 8 37 % % % 5-72 % % 5-95 % % Vuosikate % % % % % % % % Poistot % % % % % % % % -4,7 % -0,3 % -10,1 % 0,5 % Vuosikate-poistot %

19 Reaaliarvot Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Hartola KA 01->08KH 01->08KA 06->08KH >09 Käyttötulot yhteensä 2,4 % 5,1 % 4,9 % 6,0 % -6,3 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 2,0 % 5,3 % 4,1 % 7,1 % -6,5 % Toimintatulot -3,1 % 9,4 % -2,8 % 13,6 % -8,6 % Verotettava tulo (lask) 1,4 % 5,1 % 5,4 % 3,9 % -4,2 % Yhteisövero 0,5 % 34,8 % 5,9 % 7,7 % -17,6 % Kiinteistövero 4,9 % 6,8 % 4,9 % 5,6 % 3,9 % Valtionosuudet 7,3 % 10,9 % 5,5 % 10,6 % -6,7 % Käyttömenot 1,3 % 3,2 % 2,0 % 2,9 % -3,5 % Toimintamenot yhteensä 1,1 % 3,2 % 1,7 % 3,1 % -3,1 % Toimintakate 2,1 % 2,4 % -2,2 % Poistot -16,4 % 16,7 % 0,4 % 37,4 % 26,6 % Menojen 1%:n enem myys tarkoittaa euroa 4,8 työntekijää Hartolan käyttötulot ovat kasvaneet reaalisesti keskimäärin 2,4 %/v ja ,9 %/v Käyttömenot ovat kasvaneet vastaavasti 1,3 %/v ja 3,2 %/v Hartolan tulo-menokehitys on tervehtynyt. Verotettavan tulon muutos on huolestuttava, kehitys on painunut selvästi negatiiviseksi viimeisenä tarkasteluvuonna Valtionosuuden kasvu on ollut hyvää ja ylittänyt selvästi menokasvun Hartola on supistanut voimakkaasti investointejaan. Jakson lopulla ne lähenevät jo maan minimitasoa. Käyttöomaisuuden määrä on romahtanut. Poistojen osuus käyttöomaisuudesta on laskenut merkittävästi on selvästi maan keskiarvon alapuolella Kunnan nimi 81 Hartola Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku Asukasluvun muutos-% -11,7 % -1,2 % -8,4 % -1,7 % -3,0 % -1,5 % Alle 7-v muutos-% -47,0 % -4,7 % -30,7 % -6,1 % -16,1 % -8,1 % Kouluikäiset, muutos-% -17,2 % -1,7 % -14,9 % -3,0 % -7,9 % -3,9 % Työikäiset, muutos-% -12,8 % -1,3 % -7,2 % -1,4 % -1,7 % -0,9 % yli 64-v, muutos-% 6,8 % 0,7 % 3,3 % 0,7 % -0,1 % -0,1 % Bruttoinvestoinnit yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Poistot yhteensä Vuosikate yhteensä Bruttoinvestoinnit euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä Poistot euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä Vuosikate euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) Ali/ylijäämät Käyttöomaisuus 1000 eur Käyttöomaisuus eur/as Minimit Keskiarvot Maksimit Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 4,4 % 3,8 % 3,4 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 %

20 Hartola Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Hartola Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Hartola Kumulatiiviset poistot 1000 e Hartola Lainakanta 1000 e Hartola Kumulatiivinen jäämä 1000 e Kumulatiiviset poistot ja kumulatiiviset investoinnit ovat olleet samansuuruiset talouden kokonaistasapaino on ollut huono, koska kumulatiivinen vuosikate on ollut selvästi edellisten alapuolella Kunta on velkaantunut ja sen taseeseen on kertynyt huomattava kumulatiivinen alijäämä; samaan aikaan lainakanta on kasvanut

21 Kunnan nimi: Hartola KNO 81 Copy right Perlacon Oy Kaikki Muutos 2009-> 2030 Hartola Tot Osuus Osuus 2030 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia ,6 % -0,5 % Ikärakenne, kpl 0.6 vuotta ,5 % ,5 % 135 4,4 % ,2 % -0,5 % 6 - vuotta ,6 % ,7 % 20 0,6 % 1 0 5,3 % 0,3 % Peruskoulu, v ,3 % ,8 % 243 7,9 % ,2 % -1,5 % Lukio, ,6 % ,1 % 69 2,2 % ,4 % -2,1 % Työikä, v ,8 % ,2 % ,5 % ,9 % -1,2 % vuotiaat ,3 % ,8 % ,1 % ,9 % 1,1 % vuotiaat ,9 % ,2 % ,5 % ,3 % 2,0 % yli 84 -vuotiaat ,6 % ,3 % 196 6,4 % ,7 % 2,9 % Eläkeikä, yli 64 v ,8 % ,3 % ,0 % ,7 % 1,7 % Keskilukujen keskiarv o 45,1 45,5 y li 85 45,8 48,1 49,4 50, ,3 5,8 Kunnan asukasluku on hallittavan suuruisessa laskussa (-0,5 %/v) Väestö vanhenee joka toinen hartolalainen on yli 50-vuotias vuonna 2025 Työikäisten määrä laskee tarkastelujaksolla neljänneksen (-465 hlöä). Samaan aikaan yli 64-vuotiaiden määrä kasvaa noin kolmanneksen (318 hlöä) Kehitys tulee asettamaan kunnan talouden vakaviin ongelmiin ja kunta tarvitsee selviytyäkseen vahvan talouden pohjan

22 Hartola Nettomenot Nettomenot(Muutos) NM/Muutos-% Asukasluku/muutos ,0 % -0,5 % -0,2 % Yleishallinto ,0 % -0,5 % -0,2 % Muut palvelut ,0 % -0,5 % -0,2 % Esiopetus ,0 % 0,0 % 0,0 % Perusopetus ,9 % -1,4 % -0,3 % Kansalaisopisto ,0 % -0,5 % -0,2 % Kirjasto ,0 % -0,5 % -0,2 % Liikunta ja ulkoilu ,0 % -0,5 % -0,2 % Nuorisotyö ,6 % -1,7 % -0,4 % Yleinen kulttuuritoimi, menot ,0 % -0,5 % -0,2 % Sosiaalitoimen hallinto ,0 % 0,0 % 0,0 % Lasten päivähoito ,6 % 0,0 % -0,3 % Lasten ja nuorten laitoshuolto ,6 % -1,7 % -0,4 % Muut lasten ja perheiden palvelut ,6 % -1,7 % -0,4 % Vammaishuollon laitospalvelut ,0 % -0,5 % -0,2 % Muut vanhusten ja vamm ,3 % 1,5 % 1,2 % Vanhusten kotipalvelu ,3 % 1,5 % 1,2 % Lasten kotipalvelu ,6 % 0,0 % -0,3 % Muiden kotipalvelut ,3 % -1,6 % -1,0 % Toimeentulotuki ,0 % -0,5 % -0,2 % Terveydenhuolto ,6 % -0,2 % 0,0 % Perusterveydenhuolto ,6 % -0,2 % 0,0 % Hammaslääkäri ,6 % -0,2 % 0,0 % Erikoissairaanhoito ,6 % -0,2 % 0,0 % Vuodeosasto ,6 % -0,2 % 0,0 % Ympäristöterveydenhuolto ,0 % -0,5 % -0,2 % Yo. nettomenot yhteensä ,8 % -0,1 % 0,2 % Hartola Nettomenot Muutos vuodessa Asukasluvun muutos ,0 % -0,5 % -0,2 % Vanhusten laitospalvelut ,0 % 0,0 % 0,0 % Muut vanhusten ja vamm ,3 % 1,5 % 1,2 % Vanhusten kotipalvelu ,3 % 1,5 % 1,2 % Yli 64-vuotiaiden terveydenhuolto ja laitoshoito ,3 % 1,5 % 1,2 % Nettomenot yhteensä Kaikki nettomenot yhteensä ,8 % 0,6 % 0,5 % Jos kunnan palvelurakenne olisi nyt täysin optimaalinen, siitä voitaisiin sopeuttaa vuosien jaksolla -0,8% vuodessa (nettomenoista) Jos sopeuttaminen ei onnistu, on haasteellista pystyä rahoittamaan ikääntyneiden palveluita 0,8% vuodessa (nettomenoista)

23 Toimialat yhteensä (nettomenot euroa/asukas) Hartola Yleishallinto eur/as ukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Hartola Muut palvelut eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Hartola Sivistys eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Hartola Sosiaalitoim i (sis. terv.toim en hallinnon) eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Hartola Terveydenhuolto eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Hartola Kaikki yhteensä eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Taulukosta on nähtävissä kunnan palvelurakenteen hinta suhteessa verrokkiin (viidenneksen suuremmat ja pienemmät kunnat) sekä maan keskiarvoon. Jos luku on vihreällä pohjalla, se osoittaa kunnan käyttävän vähemmän rahaa palvelukokonaisuuteen kuin verrokki. Mahdolliset sektoreiden väliset tilastointipoikkeamat poistuvat viimeisessä osiossa, kaikki yhteensä. Hartola näyttää jatkuvasti sopeuttaneen talouttaan suhteessa muihin kuinka kauan se on mahdollista?

24 Kunnan nimi: Hartola Hartola ver verotasapaino Korkeampi 2008 TP2009 Tpenn Asukasluku Asukasluvun muutos % -2,2 % -1,1 % -1,2 % -1,2 % -1,2 % -1,2 % -1,2 % -1,2 % -1,3 % -1,3 % Verotettavat tulot Verotett. tulojen muutos % -1,8 % -5,1 % -3,4 % 3,6 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % Veroprosentti 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 21,50 21,50 21,75 22,00 22,00 Toimintatuotot Toimintatulot muutos % 7,2 % -6,3 % 2,7 % 21,6 % -2,1 % -2,1 % -18,9 % -2,5 % -2,5 % -2,5 % -2,5 % Toimintakulut Toimintakulujen muutos % 2,9 % -0,8 % -0,7 % 6,3 % 2,0 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % Toimintakate Kunnallisverot Kunnallisverojen muutos % -1,8 % -5,1 % -3,4 % 3,6 % 1,4 % 6,3 % 1,4 % 2,6 % 2,6 % 1,4 % Yhteisöverot Yhteisöverojen muutos % -15,6 % 12,5 % 7,0 % -21,0 % 15,0 % 15,0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Kiinteistöverot Kiinteistöverojen muutos % 6,5 % 25,6 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % Verotulot Valtionosuudet Valtionosuus, muutos% -4,4 % 11,7 % -1,8 % 2,0 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot Poistot, muutos% 29,7 % 12,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Vuosikate - poistot Vuosikate - nettoinv Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as

25

26 Heinola ASL93 08 ASL01 08 Asukasluku ,1 % ,3 % ,1 % ,9 % ,9 % ,8 % -0,5 % -0,3 % asl % Reaaliarvot Tarkasteluvuosi KM % Taulukossa käy ttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, v erotulot, v altionosuudet ja rahoitustulot. Verotettav a tulo lasketaan kunnallisv eron ja v eroprosentin osamääränä. Omat luvut Vertailu Omat luvut Vertailu Käy ttömenoihin kuuluvat toimintamenot ja rahoitusmenot. Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % Käyttötulot yhteensä % % % % % % % % 2,9 % 2,1 % 2,9 % 11,1 % Käyttötulot ilman veroprosentin muutosta % % % % % % % % 2,2 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % Toimintatulot % % % % % % % % 4,0 % 2,1 % 1,3 % 2,6 % Toimintatuotot eur/as ,4 % 1,4 % Maksut ja my y nnit % % % % % % % 4,0 % 1,1 % 5,6 % 12,9 % Muut toimintatulot % % % % % % % 4,1 % 0,0 % -5,5 % 0,0 % Verotettava tulo (lask) % % % % % % % % 1,5 % 1,2 % 5,8 % 13,1 % Verotettava tulo eur/as % % % % % % % % 1,8 % Veroprosentti 17,50 18,00 0,50 18,75 0,75 18,75 0,00 19,00 0,25 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 21,00 2,00 0,21 0,01 0,13 0,01 Kunnallisvero % % % % % % % % 2,8 % 2,3 % 5,8 % 14,4 % Vero%:lla lisää tuloja ,0 % 0,0 % Vero%:lla lisää tuloja/kumulat ,0 % 0,0 % Yhteisöv ero % % % % % % % % -9,3 % -8,4 % 5,0 % 16,9 % Kiinteistövero % % % % % % % % 7,1 % 5,3 % 8,0 % 19,6 % Valtionosuudet % % % % % % % % 16,7 % 9,9 % 10,2 % 12,8 % Valtionosuudet eur/as % % % % % % % % 17,3 % 10,4 % Korkotulot % % % % % % % % Muut rahoitustulot % % % % % % % % % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % Käyttömenot % % % % % % % % 4,6 % 3,0 % 8,6 % 10,2 % Toimintamenot yhteensä % % % % % % % % 4,2 % 2,8 % 6,1 % 9,6 % Toimintamenot eur/as ,5 % 6,2 % Toimintakate % % % % % % % % 4,2 % 7,2 % Palkat ja muut hlöstömenot % % % % % % % 1,7 % 0,6 % 3,7 % 10,3 % Ostopalv elut % % % % % % % 10,5 % 6,9 % 12,9 % 11,5 % Muut ostot % % % % % % % 2,8 % 1,3 % 2,0 % 12,3 % Av ustukset % % % % % % % 1,3 % 1,2 % -4,5 % 1,1 % Muut menot % % % % % % % -1,2 % 0,3 % 0,7 % -8,6 % Korkomenot % % % % % % % % Muut rahoitusmenot % % % % % % % % Vuosikate % % % % % % % % Poistot % % % % % % % % 4,1 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % Vuosikate-poistot %

27 Reaaliarvot Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Heinola KA 01->08 KH 01->08 KA 06->08 KH >09 Käyttötulot yhteensä 2,7 % 4,8 % 5,1 % 5,6 % 5,8 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 2,2 % 5,4 % 5,4 % 5,9 % 0,9 % Toimintatulot 3,9 % 8,3 % 7,1 % 12,6 % -4,7 % Verotettava tulo (lask) 1,5 % 3,5 % 4,2 % 2,6 % -9,1 % Yhteisövero -11,6 % 20,6 % 5,6 % 4,8 % -17,3 % Kiinteistövero 6,1 % 6,7 % 5,4 % 5,5 % 42,1 % Valtionosuudet 11,7 % 4,4 % 12,3 % 5,0 % 7,0 % Käyttömenot 4,1 % 3,3 % 6,9 % 3,5 % -6,0 % Toimintamenot yhteensä 3,7 % 1,7 % 5,4 % 1,0 % -1,9 % Toimintakate 3,0 % 3,7 % -1,3 % Poistot 0,3 % 3,0 % 4,0 % 9,1 % 14,7 % Menojen 1%:n enemmyys tarkoittaa euroa 29,1 työntekijää Heinolan käyttötulot ovat kasvaneet reaalisesti keskimäärin 2,7 %/v ja ,1 %/v Käyttömenot ovat kasvaneet vastaavasti 4,1 %/v ja 6,9 %/v Heinolan tulo-menokehitys on ollut vääränsuuntainen. Vuonna 2009 tulo-menokehitys on oiennut selvästi - veron korotuksella. Verotettavan tulon kehitys on huolestuttava, ohut kasvu on painunut reilusti negatiiviseksi viimeisenä tarkasteluvuonna Valtionosuuden kasvu on ollut erittäin vahvaa, mutta sekään ei ole riittänyt oikaisemaan tulo-menokehitystä Heinolan investoinnit ovat olleet pienessä kasvussa tarkastelujakson lopulla. Kunta on investoinut viimeisinä vuosina hiukan keskimääräistä kuntaa enemmän asukasta kohden laskettuna. Käyttöomaisuuden arvo on kasvanut tarkastelukauden aikana. Poistojen osuus käyttöomaisuudesta on kasvanut. Kunnan nimi 111 Heinola Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku Asukasluvun muutos-% -4,7 % -0,5 % -1,9 % -0,4 % -0,3 % -0,1 % Alle 7-v muutos-% -25,2 % -2,5 % -7,4 % -1,5 % -3,0 % -1,5 % Kouluikäiset, muutos-% -11,0 % -1,1 % -6,9 % -1,4 % -0,5 % -0,2 % Työikäiset, muutos-% -9,8 % -1,0 % -5,0 % -1,0 % -1,9 % -0,9 % yli 64-v, muutos-% 30,0 % 3,0 % 15,3 % 3,1 % 5,1 % 2,5 % Bruttoinvestoinnit yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Poistot yhteensä Vuosikate yhteensä Bruttoinvestoinnit euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä Poistot euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä Vuosikate euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) Ali/ylijäämät Käyttöom aisuus 1000 eur Käyttöomaisuus eur/as Minimit Keskiarvot Maksim it Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 3,6 % 4,0 % 4,2 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 %

26.5.2010 Lahti HT Eero Laesterä & KTM Juha Koskinen

26.5.2010 Lahti HT Eero Laesterä & KTM Juha Koskinen 26.5.2010 Lahti HT Eero Laesterä & KTM Juha Koskinen Väestöennusteena Tilastokeskuksen ennuste 09/2009 Laskelmien pohjaksi on otettu kuntien omat arviot talouden kehityksestä vuoteen 2012. Vuodesta 2012

Lisätiedot

(-- ) ! 1" " # 80 % 70 % 60 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

(-- ) ! 1  # 80 % 70 % 60 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % !" # $ % & ' () # # * +),-. / 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Menojen muutos 97->06 %:ia pystyakselilla, asukasluvun muutos

Lisätiedot

Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Riitta Ekuri

Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Riitta Ekuri Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Riitta Ekuri Erityisasiantuntija Kenen toimeksianto?

Lisätiedot

Liite 3. UusiKunta kunnat tilastoissa ja UusiKunta verrattuna muihin alueisiin

Liite 3. UusiKunta kunnat tilastoissa ja UusiKunta verrattuna muihin alueisiin Liite 3. tilastoissa ja UusiKunta verrattuna muihin alueisiin Kaavio 1. Väkiluku UusiKunta kunnissa vuonna 2007 (henkilöä) Kaavio 2. Suhteellinen väestönkasvu 2000 2007, ennuste 2010 2030 (indeksi 2000=100)

Lisätiedot

Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio

Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio Perlacon Oy, HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Teemat Lähentymiskriteerit Sopeutustarpeet 5.5.2014 Copyright Perlacon

Lisätiedot

Lapinjärvi - Loviisa. Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela

Lapinjärvi - Loviisa. Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela Lapinjärvi - Loviisa Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela Asukasluku 2012 2040 Muutos Muutos/v. Lapinjärvi 2829 2893 2,3 % 0,1 % Loviisa 15519 16036 3,3 % 0,1 % Uusi kunta 18348 18929 3,2 % 0,1

Lisätiedot

Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela

Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela Forssa 1.12.2014 HT Eero Laesterä Yleinen talous 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 2 Kaikki yhteensä painokertoimin Painotettu Tasepohja Sij.

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Vesilahden kunta. Eero Laesterä. 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus. Hallintotieteiden tohtori

Vesilahden kunta. Eero Laesterä. 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus. Hallintotieteiden tohtori Vesilahden kunta 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Valtio Mrd 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Valtionvelan kehitys %/BKT 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994

Lisätiedot

Porvoon palvelurakenteen kustannus. HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela

Porvoon palvelurakenteen kustannus. HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Porvoon palvelurakenteen kustannus HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kuntien talous. Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys. Hannu Joensivu, Markku Vehmas & Eero Laesterä. Kuntalaistilaisuudet

Kuntien talous. Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys. Hannu Joensivu, Markku Vehmas & Eero Laesterä. Kuntalaistilaisuudet Kuntien talous Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys Kuntalaistilaisuudet Hannu Joensivu, Markku Vehmas & Eero Laesterä Mistä kaikki johtuu Teollisuuden rakennemuutos ja talouden yleinen taantuma

Lisätiedot

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot ja 2013 tilinpäätösten ennakkotiedot(tilastokeskus)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talouden haasteet eivät häviä ei ole kysymys suhdannetaantumasta KL 08/2014(12.6.2014): Odotettua heikompi taloustilanne

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Porvoon palvelurakenteet Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset 2.11.2015 ESKO KORHONEN & RAILA OKSANEN FCG KONSULTOINTI OY Toimeksianto Toimeksianto Etenemissuunnitelma Aloituspalaveri ja tehtävän tarkentaminen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Päijät-Häme, Lahden seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa III

Päijät-Häme, Lahden seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa III Päijät-Häme, Lahden seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa III Suomen Kuntatarkastus Oy Eero Laesterä Juha Koskinen 15.3.2007 Audiator -Kehittämispalvelut Eero Laesterä & Juha Koskinen Sivu 1/18

Lisätiedot

POISTOJEN OIKEA TASO

POISTOJEN OIKEA TASO TALOUSHAASTEET Uudet vaatimukset kuntatalouden tasapainosta, poistot = investointien omahankintameno Ovatko Suomen kunnat matkalla Kreikan tielle? Valtionosuuksien määräytymiseen tarvitaan uudistusta Miksi

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Sopimus Toivakan kunnan talouden tasapainottamiseksi

Sopimus Toivakan kunnan talouden tasapainottamiseksi Ohjausryhmäkäsittely 23.9.2011, kunnanhallitus 3.10.2011 Sopimus Toivakan kunnan talouden tasapainottamiseksi Eero Laesterä Tuomas Hanhela Sisällys 1 Työn tavoite ja eteneminen päätöksentekoon... 1 2 Kunnan

Lisätiedot

Kuva: Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet

Kuva: Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet Meur 1 (5) FCG Konsultointi Oy 9.3.2015 Palvelutarpeen muutos kumpuaa väestörakenteen muutoksesta Alla olevassa kuvaajassa on kuvattu koko Hämeenlinnan osalta kunnallisveron trendilaskelmaa sekä palveluiden

Lisätiedot

Suurten kaupunkien talousarviot 2008

Suurten kaupunkien talousarviot 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatauksia 2007 11 HEIKKI HELIN Suurten kaupunkien talousarviot 2008 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-223-039-3 Painettu ISSN 1455-7266 LISÄTIETOJA Heikki Helin

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Mistä löytyy Suomen kuntien tie?

Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Kuntajohtajapäivät, Seinäjoki Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja Uhkaava talouskriisi tuo lisähaasteita entisetkin isoja Uhkaava talouskriisi tuo vain lisähaasteita,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010 Tilastoaineistoa Kaupunginhallitus 4.4.2011 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos vuodesta 2000 Työvoima Muutos vuodesta

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Talouden kehitys 2016

Talouden kehitys 2016 KARKKILAN KAUPUNKI Talouden kehitys 2016 Valtuustoseminaari 24.4.2015 TALOUSARVIOPROSESSI 2016 *:llä merkityt päivämäärät ovat viitteellisiä Kaupunginvaltuusto 7.12.2015* Tavoite- ja Kehysseminaari 24-25.4.2015

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kuntaliitosselvityksen liiteaineisto

Kuntaliitosselvityksen liiteaineisto HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntaliitosselvityksen liiteaineisto SISÄLTÖ Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Kuntien yhdistämislaskelma Toimialojen nelikenttäanalyysit Toimipaikkaluettelo

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,,

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, XXVII, Kaupunginjohtajan,, Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, Talouden)tasapainotus)etenee)oikeassa)suunnassa!) ) TA2015)toiminnallinen)mo6o:))

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan kunnat: Kuntien talous

Itä-Uudenmaan kunnat: Kuntien talous Väliraportti kuntajakoselvityksessä Itä-Uudenmaan kunnat: Kuntien talous HT Eero Laesterä Perlacon Oy 1 Sisällys Väestö, väestön muutos, ikärakenteen muutos... 4 Talouden nykytilan tarkastelu... 5 Peruskunnan

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Oulun seudun kuntien talouden tilanne sekä väestö- ja palvelutarveanalyysi

Oulun seudun kuntien talouden tilanne sekä väestö- ja palvelutarveanalyysi Oulun seudun kuntien talouden tilanne sekä väestö- ja palvelutarveanalyysi Suomen Kuntatarkastus Oy Eero Laesterä Juha Koskinen Toni Kirmula 21.6.2007 Audiator Kehittämispalvelut Eero Laesterä, Juha Koskinen

Lisätiedot

4.2.2015 KÖYLIÖ-SÄKYLÄ. 4.2.2015 Minna Ainasvuori / BDO Audiator Oy. Page 1

4.2.2015 KÖYLIÖ-SÄKYLÄ. 4.2.2015 Minna Ainasvuori / BDO Audiator Oy. Page 1 KÖYLIÖ-SÄKYLÄ 4.2.2015 Minna Ainasvuori / BDO Audiator Oy Page 1 1 ARVIO TALOUDEN MENNEESTÄ KEHITYKSESTÄ 2 TALOUSKEHITYS 2010-2013 - KÖYLIÖ Toimintakulut Toimintakulujen keskimääräinen kasvu: 1,7 %/vuosi

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jouko Luukkonen Selvitysryhmä 29.10.2013 Selvitysryhmä Aika Paikka Teema 4.9.2013 klo 11.30 Jyväskylän kaupungintalo 24.9.2013

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

Pietarsaaren seudun kunnat

Pietarsaaren seudun kunnat Pietarsaaren seudun kunnat Kuntien talous HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Perlacon Oy Sisällys Väestö, väestön muutos, ikärakenteen muutos... 1 Talouden

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Päijät-Häme, Heinolan seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa IV

Päijät-Häme, Heinolan seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa IV Päijät-Häme, Heinolan seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa IV Suomen Kuntatarkastus Oy Eero Laesterä Juha Koskinen 15.3.2007 Audiator -Kehittämispalvelut Eero Laesterä & Juha Koskinen Sivu 1/17

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilinpäätös

Vuoden 2015 tilinpäätös Vuoden 215 tilinpäätös Konserniesikunta, Strategia ja talous, Konserniohjaus Toimintaympäristö Väestökasvu yli 4 2 henkilöä (1,6 %), Asukasluku 215/216 oli. 269 82 Taloudellinen toimintaympäristö haasteellinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi 23.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi 23.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 23.5.2014 Tuomas Jalava Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS johtokunta 29.10.2008/60 liite 1 TOTEUTUMA/ ENNUSTE/ TALOUSARVIO 9/2008 PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA Syys 2007 Syys 2008 ero 2007/2008 ero % Ennuste ta 2008 tot. % Myyntituotot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen 27.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen 27.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus 27.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus 27.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kuuma-kunnat: Kuntien talous

Kuuma-kunnat: Kuntien talous Väliraportti 19.12 kuntajakoselvityksessä Kuuma-kunnat: Kuntien talous HT Eero Laesterä Perlacon Oy 1 Sisällys Väestö, väestön muutos, ikärakenteen muutos... 4 Talouden nykytilan tarkastelu... 5 Peruskunnan

Lisätiedot