Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.5.2010 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen"

Transkriptio

1 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen

2 Väestöennusteena käytetään uusinta Tilastokeskuksen ennustetta 09/2009 Laskelmien pohjaksi on otettu kuntien omat arviot talouden kehityksestä vuoteen 2012 ja joillakin kunnilla tätä on jatkettu omilla investointiarvioilla ja vuoden 2010 tilinpäätösarviolla. Vuodesta 2012 alkaen arviot on tehty kunkin kunnan omien toteutuneiden meno/tulo tasojen mukaan. Näiltä osiltaan arviot poikkeavat/voivat poiketa alueelle aiemmin tehdyistä laskelmista. Valtionosuuden määrä ylittää toimintamenojen nousun jäljempänä kuvatulla tavalla poikkeuksena tasapainottamistoimeksiantojen/kriisikuntatyön laskelmista. Nettoinvestointien taso perustuu menneeseen toteumaan ja asukaskohtaiseen muutokseen tästä eteenpäin. Lahden kaupunki korotti nettoinvestointiensa tasoa tästä tasosta huomattavasti, samoin Nastola ja Asikkala. Lama loppuu vuonna 2013, jolloin yhteisövero kasvaa hyvin nopeasti kaksi vuotta ja sitten tasaantuu. Laskennassa pyritään rahoitukselliseen tasapainoon; rahoitustarve katetaan ensisijaisesti nostamalla veroprosenttia enintään prosentilla/vuosi. Loppuosa katetaan tarvittaessa velalla. Aiemmista prosesseista poiketen asiantuntijaryhmä ei tasapäistänyt käytettäviä muutoskertoimia. Toisaalta kuntien oma keskinäinen kauneuskilpailu jäi aiempaa vähemmälle. Lahden menojen nousu rajautuu noin 1,5%:iin ja Asikkalan ja ,5-2,0 ja 3,0 prosenttiin. Myös Heinolan omaa nousuarviota -1 %:ia vuosille ja Nastolan vuosien nollakasvua voidaan pitää aggressiivisina. Tarkastelun ulkopuolisen Sysmän menojen nousu vuonna 2011 on arvioitu vain 0,5%:iin. Laskennassa arvioitiin myös varsinaisen liitoselvityksen ulkopuolelle jääneiden kuntien Kuhmoisten ja Sysmän talouden kehitystä

3 Lahti Heinola Hollola Nastola Asikkala Pada-sjoki Kärkölä Hartola Hämeenkoski Kuhmoinen Sysmä KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 KA 01->08 Käyttötulot yhteensä 4,1 % 2,7 % 11,0 % 2,8 % 4,2 % 2,4 % 3,3 % 3,0 % 2,4 % 3,3 % 3,8 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 3,9 % 2,2 % 10,8 % 2,5 % 3,7 % 2,3 % 3,0 % 2,7 % 2,0 % 3,2 % 3,5 % Toimintatulot 2,7 % 3,9 % 6,4 % -2,2 % 2,5 % -1,9 % 7,4 % 0,9 % -3,1 % 5,7 % 6,1 % Verotettava tulo (lask) 2,6 % 1,5 % 3,0 % 2,6 % 2,6 % 0,4 % 1,3 % 1,6 % 1,4 % 1,1 % 1,5 % Yhteisövero -5,6 % -11,6 % -0,8 % 1,1 % 5,4 % -1,4 % -4,4 % 0,3 % 0,5 % -2,1 % 9,7 % Kiinteistövero 3,6 % 6,1 % 7,7 % 7,5 % 5,5 % 3,1 % 10,4 % 6,8 % 4,9 % 3,2 % 3,6 % Valtionosuudet 9,1 % 11,7 % 9,7 % 6,6 % 7,3 % 7,2 % 5,8 % 5,0 % 7,3 % 11,4 % 5,6 % Käyttömenot yhteensä 3,7 % 4,1 % 5,0 % 3,3 % 4,9 % 2,8 % 3,8 % 2,9 % 1,3 % 2,2 % 4,2 % Toimintamenot 3,7 % 3,7 % 5,0 % 3,4 % 4,8 % 2,5 % 3,9 % 3,0 % 1,1 % 2,2 % 4,2 % Toimintakatteen muutos 3,8 % 3,0 % 5,9 % 4,7 % 5,2 % 3,6 % 2,3 % 3,7 % 2,1 % 2,2 % 4,4 % Poistot 6,3 % 0,3 % -1,5 % -1,7 % 1,0 % -1,3 % 4,9 % 5,8 % -16,4 % 7,3 % -18,4 % Menojen ja v- osuuksien nousun erotus 5,4 % 8,0 % 4,7 % 3,3 % 2,5 % 4,7 % 2,0 % 2,0 % 6,2 % 9,2 % 1,4 % Hollolan tulojen ja menojen nousuista on pyritty poistamaan OIVAn vaikutus nousuun. Yllä olevan taulukon tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkaisemaan Tiedonantajapalautteeseen Euromääräinen aineisto on vertailukelpoista eri vuosien kesken, koska luvut on korotettu indeksiin (inflaation vaikutus eliminoitu) Käyttötulojen kasvu on ollut poikkeuksellista Hollolassa (Peruspalvelukeskus Oiva). Muista UusiKunta kunnista nopeinta kasvu on ollut Asikkalassa ja hitainta Hartolassa ja Padasjoella Kaikki ovat nostaneet veroprosenttia verotulojen kasvattamiseksi UudenKunnan alueella eniten Heinola ja Asikkala sekä vähiten Padasjoki Verotettavan tulon kasvu on ollut yleisesti vaatimatonta; heikointa Padasjoella (0,4 %) ja seudun parasta Hollolassa (3,0 %) Yhteisöveroissa kasvu on ollut UusiKunnan alueella Asikkalaa lukuun ottamatta negatiivista tai heikkoa. Kiinteistöveroissa kasvu on ollut yleisesti hyvää Valtionosuudet ovat kasvaneet kaikilla selvästi yli menojen kasvun! Käyttömenojen kasvu on ollut alhaisinta Hartolassa (1,3 %) ja Hollola pois lukien suurinta Asikkalassa (4,9 %). Tulo/menokehitys oli UudenKunnan alueella tervein Hartolassa (+1,1 %). Näiden lisäksi vain Lahden, Nastolan ja Hämeenkosken tulot kasvoivat menoja nopeammin Hollolan menojen ja tulojen kasvu rajattiin kunnan itsensä arvioimaan nousuun 2012.

4 Aikajakso , 1000 euroa Lahti Heinola Hollola Nastola Asikkala Padasjoki Kärkölä Hämeenkoski Hartola KuhmoinenSysmä Bruttoinvestoinnit yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Poistot yhteensä Vuosikate yhteensä Bruttoinvestoinnit euroa/asukas Taulukosta selviää kuntien keskimääräiset vuotuiset brutto- ja nettoinvestoinnit tarkastelujaksolla Bruttoinvestoinnit on laskettu myös asukaskohtaisiksi. UusiKunta kunnista kymmenen vuoden jaksolla eniten asukasta kohden laskettuna ovat investoineet Padasjoki (789 eur/as) ja Hartola (526 eur/as). Vähiten ovat investoineet Hämeenkoski (272 eur/as) ja Asikkala (357 eur/as) Taulukon nettoinvestointien määrää käytetään ennusteessa kunnan nettoinvestointien tasoa oman ennusteen loputtua Lahti arvioi nettoinvestointinsa noin kaksinkertaisiksi eli 27 miljoonan euron sijasta 50 miljoonaan euroon. Kaupungin omalla arviolla on suuri merkitys lainakannan kasvuun. Asikkala nosti nettoinvestoinnit 2,3 m :oon

5 Keski-ikä Tot Lahti 41,4 41,6 41,9 43,3 44,3 45,1 45,8 4,2 Heinola 42,8 43,2 43,6 46,0 47,7 49,2 50,3 7,2 Hollola 38,1 38,4 38,6 40,3 41,3 42,3 43,2 4,8 Nastola 38,4 38,6 38,9 40,5 41,3 42,2 42,9 4,2 Asikkala 42,7 42,9 43,2 45,0 46,0 46,9 47,6 4,8 Padasjoki 45,7 45,9 46,2 48,4 49,6 50,8 51,7 5,8 Kärkölä 40,5 40,7 41,0 42,5 43,4 44,3 45,0 4,3 Hämeenkoski 42,7 43,0 43,2 44,8 45,8 46,6 47,4 4,4 Hartola 45,1 45,5 45,8 48,1 49,4 50,5 51,3 5,8 Kuhmoinen 48,2 48,6 49,1 51,6 53,0 54,5 55,4 6,8 Sysmä 46,4 46,8 47,2 49,3 50,6 51,7 52,6 5,8 Taulukkoon on laskettu kunnan asukkaan keskimääräinen ikä kuntakohtaisen asukasluvun ja ikärakenteen muutostaulukon perusteella. Luku on ikäryhmien keskilukujen keskiarvo Taulukosta selviää kuntien ikääntyminen ja sen muutos. Tämän perusteella arvioidaan kuntakohtaisesti aiemmin esitetyn menoarvion päälle ikääntymisestä johtuva nettomenojen kasvu Nuorin osa UudenKunnan alueella on Hollola ja Nastola, iäkkäin Padasjoki, Hartola ja Heinola iältään nuorimman ja vanhimman ero oli 7,6 vuotta ja eron ennustetaan olevan 8,8 vuotta 2030 Eniten UusiKunta kunnista ikääntyy Heinola, seuraavaksi Padasjoki ja Hartola

6 %:ia vuodessaeur/v. asl2015 eur/as/v. Lahti 0,8 % Heinola 1,0 % Hollola 1,2 % Nastola 0,9 % Asikkala 1,0 % Padasjoki 0,5 % Kärkölä 1,0 % Hämeenkoski 0,8 % Hartola 0,6 % Kuhmoinen 0,4 % Sysmä 0,5 % Vuoden ikärakenteen muutos otetaan laskelmissa huomioon vuodesta 2013 lukien taulukon ensimmäisen sarakkeen perusteella. Kasvukunnissa (siniset nuolet) otetaan huomioon puolet kertoimesta. Jako kasvukuntiin ja ei-kasvukuntiin perustuu Tilastokeskuksen arvioon vuosina Asukasluvultaan taantuvassa kunnassa otetaan huomioon koko kerroin.

7 ASLn muutos Nousu yli menon nousun Hollola 8,7 2,5 Lahti 4,9 2,5 Nastola 4,4 2,5 Asikkala 2,9 1,5 Kärkölä 0,2 1 Hämeenkoski -0,5 1 Heinola -2,2 1 Padasjoki -9 0 Hartola -10,3 0 Kaikilla kunnilla valtionosuudet ovat tarkastelujaksolla nousseet yli toimintamenojen nousun. Valtionosuuksissa on pitkiä harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen jaksoja. Laskelmissa otetaan normaalisti huomioon nousu, joka rajautuu menojen nousuun. Nyt, nousujen ollessa näinkin suuret, se rajautuu asukasluvun muutoksen jne. perusteella.

8 Lahti Eero Laesterä & Juha Koskinen

9

10 Asikkala ASL93 08 ASL01 08 Asukasluku ,4 % ,1 % ,1 % ,2 % ,5 % ,6 % -0,2 % -0,1 % asl % Reaaliarvot Tarkasteluvuosi KM % Taulukossa käy ttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, v erotulot, v altionosuudet ja rahoitustulot. Verotettav a tulo lasketaan kunnallisv eron ja v eroprosentin osamääränä. Omat luvut Vertailu Omat luvut Vertailu Käy ttömenoihin kuuluv at toimintamenot ja rahoitusmenot.muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % Käyttötulot yhteensä % % % % % % % % 4,7 % 3,4 % 5,4 % 42,2 % Käyttötulot ilman veroprosentin 34 muutosta % % % % % % % % 4,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % Toimintatulot % % % % % % % % 2,2 % 2,6 % -2,9 % 56,8 % Toimintatuotot eur/as ,4 % -3,0 % Maksut ja my y nnit % % % % % % % 1,3 % 2,1 % -10,4 % 72,4 % Muut toimintatulot % % % % % % % 4,4 % 0,0 % 23,2 % 0,0 % Verotettava tulo (lask) % % % % % % % % 2,7 % 2,3 % 5,5 % 30,0 % Verotettava tulo eur/as % % % % % % % % 2,8 % Veroprosentti 17,50 17,50 0,00 18,00 0,50 18,00 0,00 18,50 0,50 19,00 0,50 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 0,21 0,01 0,50 0,04 Kunnallisvero % % % % % % % % 4,1 % 3,1 % 5,5 % 33,9 % Vero%:lla lisää tuloja ,0 % 0,0 % Vero%:lla lisää tuloja/kumulat ,0 % 0,0 % Yhteisöv ero % % % % % % % % -0,7 % -3,8 % 1,2 % 70,4 % Kiinteistövero % % % % % % % % 6,1 % 7,3 % 1,9 % 47,6 % Valtionosuudet % % % % % % % % 8,9 % 6,3 % 11,1 % 24,8 % Valtionosuudet eur/as % % % % % % % % 9,1 % 11,1 % Korkotulot % % 24-9 % % % % % % Muut rahoitustulot % % % % % % % % % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % Käyttömenot % % % % % % % % 5,6 % 4,1 % 6,0 % 39,9 % Toimintamenot yhteensä % % % % % % % % 5,5 % 4,0 % 5,9 % 36,5 % Toimintamenot eur/as ,7 % 5,9 % Toimintakate % % % % % % % % 6,2 % 7,9 % Palkat ja muut hlöstömenot % % % % % % % -3,6 % 2,0 % -18,3 % 37,3 % Ostopalvelut % % % % % % % 28,2 % 8,5 % 57,3 % 34,9 % Muut ostot % % % % % % % -1,1 % 2,0 % -10,1 % 30,3 % Av ustukset % % % % % % % -9,0 % 1,2 % -34,9 % 64,8 % Muut menot % % % % % % % -4,3 % 4,0 % -4,9 % -21,9 % Korkomenot % % % % % % % % Muut rahoitusmenot % % 3-90 % % % % % % Vuosikate % % % % % % % % Poistot % % % % % % % % 2,8 % 1,7 % -1,8 % 25,1 % Vuosikate-poistot %

11 Reaaliarvot Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Asikkala KA 01->08 KH 01->08 KA 06->08 KH >09 Käyttötulot yhteensä 4,2 % 4,6 % 5,6 % 6,0 % -3,3 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 3,7 % 4,9 % 5,3 % 6,3 % -3,4 % Toimintatulot 2,5 % 9,7 % -1,1 % 10,1 % -20,5 % Verotettava tulo (lask) 2,6 % 5,5 % 5,3 % 5,3 % -2,2 % Yhteisövero 5,4 % 35,2 % 4,8 % 12,3 % -31,8 % Kiinteistövero 5,5 % 8,7 % 9,5 % 13,2 % 17,5 % Valtionosuudet 7,3 % 6,3 % 8,1 % 9,8 % 6,5 % Käyttömenot 4,9 % 3,4 % 5,6 % 3,3 % -3,7 % Toimintamenot yhteensä 4,8 % 3,4 % 5,5 % 3,1 % -3,3 % Toimintakate 5,2 % 4,2 % -0,2 % Poistot 1,0 % 4,9 % 2,7 % 6,1 % -41,2 % Menojen 1%:n enemmyys tarkoittaa euroa 10,5 työntekijää Asikkalan käyttötulot ovat kasvaneet reaalisesti keskimäärin 4,2 %/v ja ,6 %/v Käyttömenot ovat kasvaneet vastaavasti 4,9 %/v ja 5,6 %/v Asikkalan tulo-menokehitys on kääntynyt tasapainoiseksi tätä on auttanut veroprosentin nostolla aikaansaatu verotulon kasvu. Kehitys on ollut hyvä myös 2009 Verotettavan tulon kasvu on ollut melko vaatimatonta, mutta viimeisenä tarkasteluvuonna kasvu on kääntynyt selvästi negatiiviseksi Valtionosuuden kasvu on ollut hyvää ja selvästi yli menokasvun Asikkala on investoinut melko tasaisesti koko tarkastelujakson. Investointien taso (eur/as) on ollut selvästi maan keskitason alapuolella. Kunnan käyttöomaisuuden arvo on pysynyt vakaana Poistojen osuus käyttöomaisuudesta on kasvanut jakson lopulla ja on selvästi keskimääräistä Kunnan nimi 16 Asikkala Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku Asukasluvun muutos-% -0,1 % 0,0 % -0,5 % -0,1 % 0,1 % 0,0 % Alle 7-v muutos-% -14,1 % -1,4 % 2,7 % 0,5 % 1,1 % 0,6 % Kouluikäiset, muutos-% -8,8 % -0,9 % -4,4 % -0,9 % -1,6 % -0,8 % Työikäiset, muutos-% -3,5 % -0,4 % -2,2 % -0,4 % -0,8 % -0,4 % yli 64-v, muutos-% 25,1 % 2,5 % 12,1 % 2,4 % 3,3 % 1,6 % Bruttoinvestoinnit yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Poistot yhteensä Vuosikate yhteensä Bruttoinvestoinnit euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä Poistot euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä Vuosikate euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) Ali/ylijäämät Käyttöomaisuus 1000 eur Käyttöomaisuus eur/as Minimit Keskiarvot Maksimit Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 4,9 % 5,3 % 5,6 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 %

12 Asikkala Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Asikkala Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Asikkala Kumulatiiviset poistot 1000 e Asikkala Lainakanta 1000 e Asikkala Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e Kumulatiivinen vuosikate alittaa sekä kumulatiiviset nettoinvestoinnit että kumulatiiviset poistot Talous ei ole ollut tasapainossa, koska rahoitus ei ole riittänyt nettoinvestointien rahoittamiseen Kunnan taseessa on kattamattomia alijäämiä ja kunta on velkaantunut

13 Kunnan nimi: Asikkala KNO 16 Copy right Perlacon Oy Muutos 2009-> 2030 Asikkala Tot Osuus Osuus 2030 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia ,8 % 0,4 % Ikärakenne, kpl 0.6 vuotta ,4 % ,6 % 597 6,4 % ,2 % 0,4 % 6 - vuotta ,8 % ,0 % 95 1,0 % ,8 % 2,0 % Peruskoulu, v ,4 % ,9 % ,9 % ,7 % 0,2 % Lukio, ,5 % ,9 % 277 3,0 % ,0 % -0,3 % Työikä, v ,2 % ,4 % ,4 % ,2 % -0,6 % vuotiaat ,1 % ,4 % ,2 % ,5 % 1,3 % vuotiaat ,5 % ,1 % ,4 % ,4 % 5,1 % yli 84 -vuotiaat ,9 % ,7 % 544 5,8 % ,9 % 5,5 % Eläkeikä, yli 64 v ,6 % ,2 % ,4 % ,6 % 3,1 % Keskilukujen keskiarv o 42,7 42,9 y li 85 43,2 45,0 46,0 46, ,6 4,8 Kunnan asukasluku on hallittavan suuruisessa kasvussa (+0,4 %/v) Silti väestö vanhenee kuten muissakin kunnissa Työikäisten määrä laskee tarkastelujaksolla reilun 12%:ia. Samaan aikaan yli 64- vuotiaiden määrä kasvaa yli 65% ja yli 84-vuotiaiden enemmän kuin kaksinkertaistuu (+115,9 %) Asukasluvun kasvu tulee huomattavan paljon eläkeikäisistä

14 Asikkala Nettomenot Nettomenot(Muutos) NM/Muutos-% Asukasluku/muutos ,3 % 0,5 % 0,5 % Yleishallinto ,3 % 0,5 % 0,5 % Muut palvelut ,3 % 0,5 % 0,5 % Esiopetus ,3 % 0,4 % 0,4 % Perusopetus ,5 % 1,5 % 0,5 % Lukio ,5 % -2,2 % 2,3 % Kansalaisopisto ,3 % 0,5 % 0,5 % Kirjasto ,3 % 0,5 % 0,5 % Liikunta ja ulkoilu ,3 % 0,5 % 0,5 % Nuorisotyö ,5 % 0,6 % 0,6 % Yleinen kulttuuritoimi, menot ,3 % 0,5 % 0,5 % Sosiaalitoimen hallinto ,0 % 0,0 % 0,0 % Lasten päivähoito ,4 % 0,5 % 0,1 % Lasten ja nuorten laitoshuolto ,5 % 0,6 % 0,6 % Muut lasten ja perheiden palvelut ,5 % 0,6 % 0,6 % Vanhusten laitospalvelut ,7 % 2,7 % 1,6 % Vammaishuollon laitospalvelut ,3 % 0,5 % 0,5 % Muut vanhusten ja vamm ,7 % 2,7 % 1,6 % Vanhusten kotipalvelu ,7 % 2,7 % 1,6 % Muiden kotipalvelut ,1 % -0,5 % 0,0 % Toimeentulotuki ,3 % 0,5 % 0,5 % Terveydenhuolto ,1 % 0,9 % 0,7 % Perusterveydenhuolto ,1 % 0,9 % 0,7 % Hammaslääkäri ,1 % 0,9 % 0,7 % Erikoissairaanhoito ,1 % 0,9 % 0,7 % Vuodeosasto ,1 % 0,9 % 0,7 % Ympäristöterveydenhuolto ,3 % 0,5 % 0,5 % Yo. nettomenot yhteensä ,0 % 1,2 % 0,8 % Asikkala Nettomenot Muutos vuodessa Asukasluvun muutos ,3 % 0,5 % 0,5 % Vanhusten laitospalvelut ,7 % 2,7 % 1,6 % Muut vanhusten ja vamm ,7 % 2,7 % 1,6 % Vanhusten kotipalvelu ,7 % 2,7 % 1,6 % Yli 64-vuotiaiden terveydenhuolto ja laitoshoito ,7 % 2,7 % 1,6 % Nettomenot yhteensä Kaikki nettomenot yhteensä ,4 % 1,0 % 0,7 % Jos kunnan palvelurakenne olisi nyt täysin optimaalinen, siihen kohdistuu vuosien jaksolla 1,0 % vuotuinen kasvuvaade (nettomenoista) Ikääntyneiden palveluiden osuus on 1,4% vuodessa (nettomenoista) joitakin sektoreista on pystyttävä sopeuttamaan vanhusten palveluiden rahoittamiseksi

15 Toimialat yhteensä (nettomenot euroa/asukas) Asikkala Yleishallinto eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Asikkala Muut palvelut eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Asikkala Sivistys eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Asikkala Sosiaalitoim i (sis. terv.toim en hallinnon) eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Asikkala Terveydenhuolto eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Asikkala Kaikki yhteensä eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Taulukosta on nähtävissä kunnan palvelurakenteen hinta suhteessa verrokkiin (viidenneksen suuremmat ja pienemmät kunnat) sekä maan keskiarvoon Jos luku on vihreällä pohjalla, se osoittaa kunnan käyttävän vähemmän rahaa palvelukokonaisuuteen kuin verrokki Mahdolliset sektoreiden väliset tilastointipoikkeamat poistuvat viimeisessä osiossa, kaikki yhteensä Asikkala näyttää jatkuvasti sopeuttaneen talouttaan suhteessa muihin kuinka kauan se on mahdollista?

16 Kunnan nimi: Asikkala Asikkala ver verotasapaino Korkeampi 2008 TP2009 Tpenn Asukasluku Asukasluvun muutos % -0,6 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Verotettavat tulot Verotett. tulojen muutos % 0,3 % -4,5 % 1,8 % 3,7 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % Veroprosentti 19,00 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 20,75 Toimintatuotot Toimintatulot muutos % 9,1 % -18,6 % -0,2 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Toimintakulut Toimintakulujen muutos % 10,8 % -0,9 % 1,5 % 2,0 % 3,0 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % 5,3 % Toimintakate Kunnallisverot Kunnallisverojen muutos % 0,3 % 0,5 % 1,8 % 3,7 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 5,2 % 3,9 % Yhteisöverot Yhteisöverojen muutos % -30,1 % 0,0 % 5,7 % -18,0 % 15,0 % 15,0 % 18,5 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % Kiinteistöverot Kiinteistöverojen muutos % 20,4 % 19,1 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % Verotulot Valtionosuudet Valtionosuus, muutos% 9,2 % 5,6 % 4,8 % 4,8 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot Poistot, muutos% 5,9 % 3,1 % 5,4 % 7,7 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Vuosikate - poistot Vuosikate - nettoinv Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as

17

18 Hartola ASL93 08 ASL01 08 Asukasluku ,9 % ,1 % ,3 % ,6 % ,6 % ,1 % -1,2 % -1,3 % asl % Reaaliarvot Tarkasteluvuosi KM % Taulukossa käy ttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, v erotulot, v altionosuudet ja rahoitustulot. Verotettav a tulo lasketaan kunnallisv eron ja v eroprosentin osamääränä. Omat luvutvertailu Omat luvut Vertailu Käy ttömenoihin kuuluv at toimintamenot ja rahoitusmenot. Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % Käyttötulot yhteensä % % % % % % % % 2,5 % 2,7 % 4,6 % 0,4 % Käyttötulot ilman veroprosentin 17 muutosta % % % % % % % % 2,0 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % Toimintatulot % % % % % % % % -3,2 % 2,7 % -7,1 % 0,2 % Toimintatuotot eur/as ,1 % -5,8 % Maksut ja my y nnit % % % % % % % -7,5 % 2,9 % -19,5 % 0,2 % Muut toimintatulot % % % % % % % 10,0 % 0,0 % 15,8 % 0,0 % Verotettava tulo (lask) % % % % % % % % 1,3 % 1,3 % 4,8 % 0,4 % Verotettava tulo eur/as % % % % % % % % 2,9 % Veroprosentti 18,75 18,75 0,00 18,75 0,00 18,75 0,00 19,00 0,25 19,00 0,00 20,25 1,25 20,50 0,25 20,50 0,00 0,25 0,01 0,88 0,00 Kunnallisvero % % % % % % % % 2,8 % 2,2 % 9,1 % 0,5 % Vero%:lla lisää tuloja ,0 % 0,0 % Vero%:lla lisää tuloja/kumulat ,0 % 0,0 % Yhteisöv ero % % % % % % % % -4,6 % -3,8 % 6,0 % 0,7 % Kiinteistöv ero % % % % % % % % 5,4 % 6,8 % 6,7 % 0,5 % Valtionosuudet % % % % % % % % 8,4 % 4,6 % 5,3 % 0,6 % Valtionosuudet eur/as % % % % % % % % 10,7 % 7,0 % Korkotulot % % 15 6 % % 27 4 % % 34 1 % % Muut rahoitustulot % 41-5 % % % 42-5 % % % % % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % Käyttömenot % % % % % % % % 1,3 % 3,1 % 0,3 % 0,4 % Toimintamenot yhteensä % % % % % % % % 1,1 % 3,0 % 0,0 % 0,3 % Toimintamenot eur/as ,7 % 1,5 % Toimintakate % % % % % % % % 2,2 % 1,5 % Palkat ja muut hlöstömenot % % % % % % % -7,0 % 0,8 % -24,3 % 0,2 % Ostopalv elut % % % % % % % 20,2 % 7,5 % 43,7 % 0,5 % Muut ostot % % % % % % % -4,2 % 1,4 % -15,7 % 0,4 % Av ustukset % % % % % % % -10,8 % -0,4 % -35,9 % 0,2 % Muut menot % % % % % % % 3,1 % 2,7 % -6,6 % 0,6 % Korkomenot % % % % % % % % Muut rahoitusmenot % 8 37 % % % 5-72 % % 5-95 % % Vuosikate % % % % % % % % Poistot % % % % % % % % -4,7 % -0,3 % -10,1 % 0,5 % Vuosikate-poistot %

19 Reaaliarvot Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Hartola KA 01->08KH 01->08KA 06->08KH >09 Käyttötulot yhteensä 2,4 % 5,1 % 4,9 % 6,0 % -6,3 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 2,0 % 5,3 % 4,1 % 7,1 % -6,5 % Toimintatulot -3,1 % 9,4 % -2,8 % 13,6 % -8,6 % Verotettava tulo (lask) 1,4 % 5,1 % 5,4 % 3,9 % -4,2 % Yhteisövero 0,5 % 34,8 % 5,9 % 7,7 % -17,6 % Kiinteistövero 4,9 % 6,8 % 4,9 % 5,6 % 3,9 % Valtionosuudet 7,3 % 10,9 % 5,5 % 10,6 % -6,7 % Käyttömenot 1,3 % 3,2 % 2,0 % 2,9 % -3,5 % Toimintamenot yhteensä 1,1 % 3,2 % 1,7 % 3,1 % -3,1 % Toimintakate 2,1 % 2,4 % -2,2 % Poistot -16,4 % 16,7 % 0,4 % 37,4 % 26,6 % Menojen 1%:n enem myys tarkoittaa euroa 4,8 työntekijää Hartolan käyttötulot ovat kasvaneet reaalisesti keskimäärin 2,4 %/v ja ,9 %/v Käyttömenot ovat kasvaneet vastaavasti 1,3 %/v ja 3,2 %/v Hartolan tulo-menokehitys on tervehtynyt. Verotettavan tulon muutos on huolestuttava, kehitys on painunut selvästi negatiiviseksi viimeisenä tarkasteluvuonna Valtionosuuden kasvu on ollut hyvää ja ylittänyt selvästi menokasvun Hartola on supistanut voimakkaasti investointejaan. Jakson lopulla ne lähenevät jo maan minimitasoa. Käyttöomaisuuden määrä on romahtanut. Poistojen osuus käyttöomaisuudesta on laskenut merkittävästi on selvästi maan keskiarvon alapuolella Kunnan nimi 81 Hartola Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku Asukasluvun muutos-% -11,7 % -1,2 % -8,4 % -1,7 % -3,0 % -1,5 % Alle 7-v muutos-% -47,0 % -4,7 % -30,7 % -6,1 % -16,1 % -8,1 % Kouluikäiset, muutos-% -17,2 % -1,7 % -14,9 % -3,0 % -7,9 % -3,9 % Työikäiset, muutos-% -12,8 % -1,3 % -7,2 % -1,4 % -1,7 % -0,9 % yli 64-v, muutos-% 6,8 % 0,7 % 3,3 % 0,7 % -0,1 % -0,1 % Bruttoinvestoinnit yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Poistot yhteensä Vuosikate yhteensä Bruttoinvestoinnit euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä Poistot euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä Vuosikate euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) Ali/ylijäämät Käyttöomaisuus 1000 eur Käyttöomaisuus eur/as Minimit Keskiarvot Maksimit Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 4,4 % 3,8 % 3,4 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 %

20 Hartola Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Hartola Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Hartola Kumulatiiviset poistot 1000 e Hartola Lainakanta 1000 e Hartola Kumulatiivinen jäämä 1000 e Kumulatiiviset poistot ja kumulatiiviset investoinnit ovat olleet samansuuruiset talouden kokonaistasapaino on ollut huono, koska kumulatiivinen vuosikate on ollut selvästi edellisten alapuolella Kunta on velkaantunut ja sen taseeseen on kertynyt huomattava kumulatiivinen alijäämä; samaan aikaan lainakanta on kasvanut

21 Kunnan nimi: Hartola KNO 81 Copy right Perlacon Oy Kaikki Muutos 2009-> 2030 Hartola Tot Osuus Osuus 2030 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku kaikista %:ia kaikista %:ia kaikista %:ia ,6 % -0,5 % Ikärakenne, kpl 0.6 vuotta ,5 % ,5 % 135 4,4 % ,2 % -0,5 % 6 - vuotta ,6 % ,7 % 20 0,6 % 1 0 5,3 % 0,3 % Peruskoulu, v ,3 % ,8 % 243 7,9 % ,2 % -1,5 % Lukio, ,6 % ,1 % 69 2,2 % ,4 % -2,1 % Työikä, v ,8 % ,2 % ,5 % ,9 % -1,2 % vuotiaat ,3 % ,8 % ,1 % ,9 % 1,1 % vuotiaat ,9 % ,2 % ,5 % ,3 % 2,0 % yli 84 -vuotiaat ,6 % ,3 % 196 6,4 % ,7 % 2,9 % Eläkeikä, yli 64 v ,8 % ,3 % ,0 % ,7 % 1,7 % Keskilukujen keskiarv o 45,1 45,5 y li 85 45,8 48,1 49,4 50, ,3 5,8 Kunnan asukasluku on hallittavan suuruisessa laskussa (-0,5 %/v) Väestö vanhenee joka toinen hartolalainen on yli 50-vuotias vuonna 2025 Työikäisten määrä laskee tarkastelujaksolla neljänneksen (-465 hlöä). Samaan aikaan yli 64-vuotiaiden määrä kasvaa noin kolmanneksen (318 hlöä) Kehitys tulee asettamaan kunnan talouden vakaviin ongelmiin ja kunta tarvitsee selviytyäkseen vahvan talouden pohjan

22 Hartola Nettomenot Nettomenot(Muutos) NM/Muutos-% Asukasluku/muutos ,0 % -0,5 % -0,2 % Yleishallinto ,0 % -0,5 % -0,2 % Muut palvelut ,0 % -0,5 % -0,2 % Esiopetus ,0 % 0,0 % 0,0 % Perusopetus ,9 % -1,4 % -0,3 % Kansalaisopisto ,0 % -0,5 % -0,2 % Kirjasto ,0 % -0,5 % -0,2 % Liikunta ja ulkoilu ,0 % -0,5 % -0,2 % Nuorisotyö ,6 % -1,7 % -0,4 % Yleinen kulttuuritoimi, menot ,0 % -0,5 % -0,2 % Sosiaalitoimen hallinto ,0 % 0,0 % 0,0 % Lasten päivähoito ,6 % 0,0 % -0,3 % Lasten ja nuorten laitoshuolto ,6 % -1,7 % -0,4 % Muut lasten ja perheiden palvelut ,6 % -1,7 % -0,4 % Vammaishuollon laitospalvelut ,0 % -0,5 % -0,2 % Muut vanhusten ja vamm ,3 % 1,5 % 1,2 % Vanhusten kotipalvelu ,3 % 1,5 % 1,2 % Lasten kotipalvelu ,6 % 0,0 % -0,3 % Muiden kotipalvelut ,3 % -1,6 % -1,0 % Toimeentulotuki ,0 % -0,5 % -0,2 % Terveydenhuolto ,6 % -0,2 % 0,0 % Perusterveydenhuolto ,6 % -0,2 % 0,0 % Hammaslääkäri ,6 % -0,2 % 0,0 % Erikoissairaanhoito ,6 % -0,2 % 0,0 % Vuodeosasto ,6 % -0,2 % 0,0 % Ympäristöterveydenhuolto ,0 % -0,5 % -0,2 % Yo. nettomenot yhteensä ,8 % -0,1 % 0,2 % Hartola Nettomenot Muutos vuodessa Asukasluvun muutos ,0 % -0,5 % -0,2 % Vanhusten laitospalvelut ,0 % 0,0 % 0,0 % Muut vanhusten ja vamm ,3 % 1,5 % 1,2 % Vanhusten kotipalvelu ,3 % 1,5 % 1,2 % Yli 64-vuotiaiden terveydenhuolto ja laitoshoito ,3 % 1,5 % 1,2 % Nettomenot yhteensä Kaikki nettomenot yhteensä ,8 % 0,6 % 0,5 % Jos kunnan palvelurakenne olisi nyt täysin optimaalinen, siitä voitaisiin sopeuttaa vuosien jaksolla -0,8% vuodessa (nettomenoista) Jos sopeuttaminen ei onnistu, on haasteellista pystyä rahoittamaan ikääntyneiden palveluita 0,8% vuodessa (nettomenoista)

23 Toimialat yhteensä (nettomenot euroa/asukas) Hartola Yleishallinto eur/as ukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Hartola Muut palvelut eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Hartola Sivistys eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Hartola Sosiaalitoim i (sis. terv.toim en hallinnon) eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Hartola Terveydenhuolto eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Hartola Kaikki yhteensä eur/asukas Maan keskiarvo eur/asukas Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Taulukosta on nähtävissä kunnan palvelurakenteen hinta suhteessa verrokkiin (viidenneksen suuremmat ja pienemmät kunnat) sekä maan keskiarvoon. Jos luku on vihreällä pohjalla, se osoittaa kunnan käyttävän vähemmän rahaa palvelukokonaisuuteen kuin verrokki. Mahdolliset sektoreiden väliset tilastointipoikkeamat poistuvat viimeisessä osiossa, kaikki yhteensä. Hartola näyttää jatkuvasti sopeuttaneen talouttaan suhteessa muihin kuinka kauan se on mahdollista?

24 Kunnan nimi: Hartola Hartola ver verotasapaino Korkeampi 2008 TP2009 Tpenn Asukasluku Asukasluvun muutos % -2,2 % -1,1 % -1,2 % -1,2 % -1,2 % -1,2 % -1,2 % -1,2 % -1,3 % -1,3 % Verotettavat tulot Verotett. tulojen muutos % -1,8 % -5,1 % -3,4 % 3,6 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % Veroprosentti 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 21,50 21,50 21,75 22,00 22,00 Toimintatuotot Toimintatulot muutos % 7,2 % -6,3 % 2,7 % 21,6 % -2,1 % -2,1 % -18,9 % -2,5 % -2,5 % -2,5 % -2,5 % Toimintakulut Toimintakulujen muutos % 2,9 % -0,8 % -0,7 % 6,3 % 2,0 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % Toimintakate Kunnallisverot Kunnallisverojen muutos % -1,8 % -5,1 % -3,4 % 3,6 % 1,4 % 6,3 % 1,4 % 2,6 % 2,6 % 1,4 % Yhteisöverot Yhteisöverojen muutos % -15,6 % 12,5 % 7,0 % -21,0 % 15,0 % 15,0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Kiinteistöverot Kiinteistöverojen muutos % 6,5 % 25,6 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % Verotulot Valtionosuudet Valtionosuus, muutos% -4,4 % 11,7 % -1,8 % 2,0 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot Poistot, muutos% 29,7 % 12,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Vuosikate - poistot Vuosikate - nettoinv Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as

25

26 Heinola ASL93 08 ASL01 08 Asukasluku ,1 % ,3 % ,1 % ,9 % ,9 % ,8 % -0,5 % -0,3 % asl % Reaaliarvot Tarkasteluvuosi KM % Taulukossa käy ttötuloihin lasketaan taulukon tuloerät toimintatulot, v erotulot, v altionosuudet ja rahoitustulot. Verotettav a tulo lasketaan kunnallisv eron ja v eroprosentin osamääränä. Omat luvut Vertailu Omat luvut Vertailu Käy ttömenoihin kuuluvat toimintamenot ja rahoitusmenot. Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos muutos/v muutos/v % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % Käyttötulot yhteensä % % % % % % % % 2,9 % 2,1 % 2,9 % 11,1 % Käyttötulot ilman veroprosentin muutosta % % % % % % % % 2,2 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % Toimintatulot % % % % % % % % 4,0 % 2,1 % 1,3 % 2,6 % Toimintatuotot eur/as ,4 % 1,4 % Maksut ja my y nnit % % % % % % % 4,0 % 1,1 % 5,6 % 12,9 % Muut toimintatulot % % % % % % % 4,1 % 0,0 % -5,5 % 0,0 % Verotettava tulo (lask) % % % % % % % % 1,5 % 1,2 % 5,8 % 13,1 % Verotettava tulo eur/as % % % % % % % % 1,8 % Veroprosentti 17,50 18,00 0,50 18,75 0,75 18,75 0,00 19,00 0,25 19,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 21,00 2,00 0,21 0,01 0,13 0,01 Kunnallisvero % % % % % % % % 2,8 % 2,3 % 5,8 % 14,4 % Vero%:lla lisää tuloja ,0 % 0,0 % Vero%:lla lisää tuloja/kumulat ,0 % 0,0 % Yhteisöv ero % % % % % % % % -9,3 % -8,4 % 5,0 % 16,9 % Kiinteistövero % % % % % % % % 7,1 % 5,3 % 8,0 % 19,6 % Valtionosuudet % % % % % % % % 16,7 % 9,9 % 10,2 % 12,8 % Valtionosuudet eur/as % % % % % % % % 17,3 % 10,4 % Korkotulot % % % % % % % % Muut rahoitustulot % % % % % % % % % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % Käyttömenot % % % % % % % % 4,6 % 3,0 % 8,6 % 10,2 % Toimintamenot yhteensä % % % % % % % % 4,2 % 2,8 % 6,1 % 9,6 % Toimintamenot eur/as ,5 % 6,2 % Toimintakate % % % % % % % % 4,2 % 7,2 % Palkat ja muut hlöstömenot % % % % % % % 1,7 % 0,6 % 3,7 % 10,3 % Ostopalv elut % % % % % % % 10,5 % 6,9 % 12,9 % 11,5 % Muut ostot % % % % % % % 2,8 % 1,3 % 2,0 % 12,3 % Av ustukset % % % % % % % 1,3 % 1,2 % -4,5 % 1,1 % Muut menot % % % % % % % -1,2 % 0,3 % 0,7 % -8,6 % Korkomenot % % % % % % % % Muut rahoitusmenot % % % % % % % % Vuosikate % % % % % % % % Poistot % % % % % % % % 4,1 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % Vuosikate-poistot %

27 Reaaliarvot Laskettu vuotuisten muutosten keskiarvoina Tarkasteluvuosi 2009 Laskettu muutosprosenttien keskihajontoina Heinola KA 01->08 KH 01->08 KA 06->08 KH >09 Käyttötulot yhteensä 2,7 % 4,8 % 5,1 % 5,6 % 5,8 % Ktulot pl. vero%:n muutosta 2,2 % 5,4 % 5,4 % 5,9 % 0,9 % Toimintatulot 3,9 % 8,3 % 7,1 % 12,6 % -4,7 % Verotettava tulo (lask) 1,5 % 3,5 % 4,2 % 2,6 % -9,1 % Yhteisövero -11,6 % 20,6 % 5,6 % 4,8 % -17,3 % Kiinteistövero 6,1 % 6,7 % 5,4 % 5,5 % 42,1 % Valtionosuudet 11,7 % 4,4 % 12,3 % 5,0 % 7,0 % Käyttömenot 4,1 % 3,3 % 6,9 % 3,5 % -6,0 % Toimintamenot yhteensä 3,7 % 1,7 % 5,4 % 1,0 % -1,9 % Toimintakate 3,0 % 3,7 % -1,3 % Poistot 0,3 % 3,0 % 4,0 % 9,1 % 14,7 % Menojen 1%:n enemmyys tarkoittaa euroa 29,1 työntekijää Heinolan käyttötulot ovat kasvaneet reaalisesti keskimäärin 2,7 %/v ja ,1 %/v Käyttömenot ovat kasvaneet vastaavasti 4,1 %/v ja 6,9 %/v Heinolan tulo-menokehitys on ollut vääränsuuntainen. Vuonna 2009 tulo-menokehitys on oiennut selvästi - veron korotuksella. Verotettavan tulon kehitys on huolestuttava, ohut kasvu on painunut reilusti negatiiviseksi viimeisenä tarkasteluvuonna Valtionosuuden kasvu on ollut erittäin vahvaa, mutta sekään ei ole riittänyt oikaisemaan tulo-menokehitystä Heinolan investoinnit ovat olleet pienessä kasvussa tarkastelujakson lopulla. Kunta on investoinut viimeisinä vuosina hiukan keskimääräistä kuntaa enemmän asukasta kohden laskettuna. Käyttöomaisuuden arvo on kasvanut tarkastelukauden aikana. Poistojen osuus käyttöomaisuudesta on kasvanut. Kunnan nimi 111 Heinola Vuodessa Vuodessa Vuodessa Keskimääräinen asukasluku Asukasluvun muutos-% -4,7 % -0,5 % -1,9 % -0,4 % -0,3 % -0,1 % Alle 7-v muutos-% -25,2 % -2,5 % -7,4 % -1,5 % -3,0 % -1,5 % Kouluikäiset, muutos-% -11,0 % -1,1 % -6,9 % -1,4 % -0,5 % -0,2 % Työikäiset, muutos-% -9,8 % -1,0 % -5,0 % -1,0 % -1,9 % -0,9 % yli 64-v, muutos-% 30,0 % 3,0 % 15,3 % 3,1 % 5,1 % 2,5 % Bruttoinvestoinnit yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Poistot yhteensä Vuosikate yhteensä Bruttoinvestoinnit euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat br.invest eur/as./..keskimääräisestä Poistot euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Omat poistot eur/as./..keskimääräisestä Vuosikate euroa/asukas Minimit Keskiarvot Maksimit Oma vuosikate eur/as./..keskimääräisestä Lask. Tulos (Vuosikate - poistot) Ali/ylijäämät Käyttöom aisuus 1000 eur Käyttöomaisuus eur/as Minimit Keskiarvot Maksim it Poistot %:ia käyttöomaisuudesta 3,6 % 4,0 % 4,2 % Keskimäärin 4,3 % 4,3 % 4,3 %

Oulun seudun kuntajakoselvitys kuntakohtaiset ennustelaskelmat ja yhdistymislaskelma Eero Laesterä & Juha Koskinen

Oulun seudun kuntajakoselvitys kuntakohtaiset ennustelaskelmat ja yhdistymislaskelma Eero Laesterä & Juha Koskinen Oulun seudun kuntajakoselvitys kuntakohtaiset ennustelaskelmat ja yhdistymislaskelma 14.1.2010 Eero Laesterä & Juha Koskinen Lähtötilanne Ylijäämän purkaminen ja alijäämän kasvattaminen (Kuinka kauan kunnan

Lisätiedot

26.5.2010 Lahti HT Eero Laesterä & KTM Juha Koskinen

26.5.2010 Lahti HT Eero Laesterä & KTM Juha Koskinen 26.5.2010 Lahti HT Eero Laesterä & KTM Juha Koskinen Väestöennusteena Tilastokeskuksen ennuste 09/2009 Laskelmien pohjaksi on otettu kuntien omat arviot talouden kehityksestä vuoteen 2012. Vuodesta 2012

Lisätiedot

Kuntaliiton maakuntatilaisuus

Kuntaliiton maakuntatilaisuus Päivitetty kuntakohtaisilla dioilla 8.5.2016 Kuntaliiton maakuntatilaisuus 22.4.2016 Klo 12.00-16.00, Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, LAHTI HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Muutos 2000

Lisätiedot

Valtuustoseminaariin HTT Eero Laesterä

Valtuustoseminaariin HTT Eero Laesterä Valtuustoseminaariin 7.12.2011. HTT Eero Laesterä Aineistot: Tilastokeskuksen tiedonantajapalautteet 1997 2010 Kuntaliiton veromalli 8/2011, jota on käytetty arvion pohjana. Ristiinan omat arviot talouden

Lisätiedot

(-- ) ! 1" " # 80 % 70 % 60 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

(-- ) ! 1  # 80 % 70 % 60 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % !" # $ % & ' () # # * +),-. / 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Menojen muutos 97->06 %:ia pystyakselilla, asukasluvun muutos

Lisätiedot

Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Riitta Ekuri

Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Riitta Ekuri Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Riitta Ekuri Erityisasiantuntija Kenen toimeksianto?

Lisätiedot

Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat. HT Eero Laesterä

Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat. HT Eero Laesterä Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat HT Eero Laesterä 20.3.2014 Väestön muutokset Kunnan nimi: Tarvasjoki KNO 838 Muutos 2011-2040 2011 Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia

Lisätiedot

Valtuustojen seminaariin HTT Eero Laesterä

Valtuustojen seminaariin HTT Eero Laesterä Valtuustojen seminaariin 1.2.2012. HTT Eero Laesterä (mrd euroa) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Muutos Muutos%%/v Toimintakate 12,61 12,92 13,29 14,01 15,21 15,99

Lisätiedot

Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio

Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio Perlacon Oy, HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Teemat Lähentymiskriteerit Sopeutustarpeet 5.5.2014 Copyright Perlacon

Lisätiedot

Liite 3. UusiKunta kunnat tilastoissa ja UusiKunta verrattuna muihin alueisiin

Liite 3. UusiKunta kunnat tilastoissa ja UusiKunta verrattuna muihin alueisiin Liite 3. tilastoissa ja UusiKunta verrattuna muihin alueisiin Kaavio 1. Väkiluku UusiKunta kunnissa vuonna 2007 (henkilöä) Kaavio 2. Suhteellinen väestönkasvu 2000 2007, ennuste 2010 2030 (indeksi 2000=100)

Lisätiedot

Kuntaliiton maakuntatilaisuus

Kuntaliiton maakuntatilaisuus Kuntaliiton maakuntatilaisuus 22.4.2016 Klo 12.00-16.00, Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, LAHTI HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Muutos 2000 2014 (mrd euroa) 00 01 02 03 04 05 06 07

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Lapinjärvi - Loviisa. Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela

Lapinjärvi - Loviisa. Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela Lapinjärvi - Loviisa Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela Asukasluku 2012 2040 Muutos Muutos/v. Lapinjärvi 2829 2893 2,3 % 0,1 % Loviisa 15519 16036 3,3 % 0,1 % Uusi kunta 18348 18929 3,2 % 0,1

Lisätiedot

Nurmijärven talous sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Eero Laesterä, HT

Nurmijärven talous sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Eero Laesterä, HT Nurmijärven talous sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Eero Laesterä, HT 5.4.2017 2 Väestö Väestömuutos Nurmijärvi 2006 2011 2015 2020 2030 2040 2006-15 2006-15/v 2006-15 2006-15/v 2015-20 2015-20/v 2015-20

Lisätiedot

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013 Talouden työryhmä Nousiainen 4/215, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 213 Toimintakate (itseisarvo), /as. 6 5 4 3 2 1 22 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Nousiainen Masku Rusko Koko maa Käyttötalouden palkat,

Lisätiedot

Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela

Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela Forssa 1.12.2014 HT Eero Laesterä Yleinen talous 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 2 Kaikki yhteensä painokertoimin Painotettu Tasepohja Sij.

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Vesilahden kunta. Eero Laesterä. 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus. Hallintotieteiden tohtori

Vesilahden kunta. Eero Laesterä. 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus. Hallintotieteiden tohtori Vesilahden kunta 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Valtio Mrd 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Valtionvelan kehitys %/BKT 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Kuntien talous. Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys. Hannu Joensivu, Markku Vehmas & Eero Laesterä. Kuntalaistilaisuudet

Kuntien talous. Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys. Hannu Joensivu, Markku Vehmas & Eero Laesterä. Kuntalaistilaisuudet Kuntien talous Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys Kuntalaistilaisuudet Hannu Joensivu, Markku Vehmas & Eero Laesterä Mistä kaikki johtuu Teollisuuden rakennemuutos ja talouden yleinen taantuma

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Porvoon palvelurakenteen kustannus. HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela

Porvoon palvelurakenteen kustannus. HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Porvoon palvelurakenteen kustannus HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot ja 2013 tilinpäätösten ennakkotiedot(tilastokeskus)

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talouden haasteet eivät häviä ei ole kysymys suhdannetaantumasta KL 08/2014(12.6.2014): Odotettua heikompi taloustilanne

Lisätiedot

Askola Copyright Perlacon Oy 1

Askola Copyright Perlacon Oy 1 Askola Askolan tase on loppuraportissa esitellyillä mittareilla arvioituna joukon heikoin. Nettolainakanta on suurin ja taseeseen on kertynyt alijäämää. Myös käyttöomaisuuden määrä on pienin. Toisaalta

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistus Maakuntien tilaama maakunta ja kuntakohtainen tarkastelu Eero Laesterä HT, Tuomas Hanhela KTM 6.6. Kuntakohtainen tarkastelu Kuntakohtainen laskenta on toteutettu painelaskelmana.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Porvoon palvelurakenteet Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 7.5.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Painelaskelmat. Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Page 1

Painelaskelmat. Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Page 1 Painelaskelmat Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys 28.5.2014 Page 1 Laskelmien lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Väestöennuste (Tilastokeskus 2012) Painelaskelmat

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistus Maakuntien tilaama maakunta ja kuntakohtainen tarkastelu Eero Laesterä HT, Tuomas Hanhela KTM 06.06.2017 Kuntakohtainen tarkastelu Kuntakohtainen laskenta on toteutettu painelaskelmana.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kuntien talouden tila ja näkymät eteenpäin

Kuntien talouden tila ja näkymät eteenpäin Kuntien talouden tila ja näkymät eteenpäin Minna Punakallio Pääekonomisti Seuraa minua Twitterissä: @MinnaPunakallio 13.2.2018 Missä mennään? Lähde: OP Suhdanne-ennuste, tammikuu 2018 2 13.2.2018 Kuntatalouden

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate HARJAVALTA 2012 2017e 2021e 2025e Veroprosentti 18,75 19,75 19,75 19,75 Päivähoito ja esiopetus 4 3111 3219 3137 3167 Perusopetus ja lukio 6195 6149 6136 6191 Vanhusten hoito 5 8 524 10 302 12 522 15 523

Lisätiedot

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset 2.11.2015 ESKO KORHONEN & RAILA OKSANEN FCG KONSULTOINTI OY Toimeksianto Toimeksianto Etenemissuunnitelma Aloituspalaveri ja tehtävän tarkentaminen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Seutuforum 2016 Kotkan Haminan seudun talousnäkymät nyt ja tulevaisuudessa

Seutuforum 2016 Kotkan Haminan seudun talousnäkymät nyt ja tulevaisuudessa Seutuforum 2016 Kotkan Haminan seudun talousnäkymät nyt ja tulevaisuudessa Merikeskus Vellamo MDI:n ja Perlacon Oy:n yhteisesiintyminen Eero Laesterä, HT Toimitusjohtaja Juha Koskinen, KTM Mennyt ja nykyisyys

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V. 2008 JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTA-ALAN TALOUS- JA RAHOITUSFOORUMI 11.2.2009 TIEDOTUSTILAISUUS TOIMITUSJOHTAJA RISTO PARJANNE SUOMEN KUNTALIITTO Tietoja kuntien taloudesta

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 12.6.2017 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2016 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-4) -0,3 % (-4) -0,3 % (-15)

Lisätiedot