Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) Savonlinnan kaupunki Heikki Miettinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) Savonlinnan kaupunki 19.2.2013 Heikki Miettinen"

Transkriptio

1 Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) n kaupunki Heikki Miettinen

2 Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot ja väestöennuste Laskenta ei huomioi esim.: säädösten muutokset asukkaiden vaatimustason muutokset palvelujen järjestämistavan muutokset uudet palveluinnovaatiot, esim. uudet hoitomenetelmät tuottavuuden muutokset yksityisen palvelutarjonta

3 Ennakoinnin rajoitukset Vakaat trendit: väestön ikääntyminen kuntien henkilöstön eläköityminen Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys alueen yritysten menestyminen valtionosuuksien kehitys veroratkaisut kuntien tehtävät

4 Tuottavuuskehitys Tuottavuuden mittaaminen julkisissa palveluissa on vaikeaa, koska arvonlisäystä ei voida aina määrittää Kuntatalouden kannalta katsottuna tuottavuus on kuitenkin kehittynyt huonosti Hoivapalvelujen yksikköhinnat nousivat keskimäärin 1,2 %/v nopeammin kuin hinnat yleensä (Vatt, Pekka Parkkinen, 2002) peruspalvelujen hintaindeksi on noussut keskimäärin 1,8 %/v nopeammin kuin kuluttajahintaindeksi (Tilastokeskus, peruspalvelujen hintaindeksi) ->Hintakehityksenä ennakoinnissa on käytetty +1,8%/v Kunnan nettokustannuksiin vaikuttaa myös käyttötuottojen kehitys, mallissa ne kasvavat reaalisesti +1,8%/v

5 /asukas Tulosten hyödyntäminen Kristiinankaupunki Palvelutarpeiden kehitys, 2010= Nykyisen palvelukäytön, kustannusten, väestö- ja henkilöstörakenteen sekä väestöja eläköitymisennusteiden perusteella lasketaan trendiskenaario. 2. Tilastotiedoista lasketaan keskeisten Järvenpää palvelujen odotekustannukset 3. Mukaan voidaan liittää skenaariotyöskentely 4. Tuloksia voidaan hyödyntää esim. strategiatyöskentelyssä Päivähoito ja esiopetus Perusterveydenhuolto 104 ( ) 98 Henkilöstön rekrytointitarve Oma kunta, nettokustannukset ,14 M, odotekustannukset 4,93 M Lukio (amm. koulutus) 100 keskimäärin vuodessa , , Perusopetus Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avo ,0 Erikoissairaanhoito Henkilöä Muut tehtävät keskimäärin 80, vuodessapalvelutarpeet on laskettu väestötekijöiden muutosten perusteella , 'Muut tehtävät' kattavat kaikki muut kuin nimetyt tehtävät, esim. yleishallinnon ja kulttuuripalvelut. 600 'Muut tehtävät' luoka n palvelutarpeet muuttuvat 40,0 kuten väestön kokonaismäärä. 20,0 Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 400 0, Päivähoito- ja esiopetus 9,4 11,6 11,7 11,3 Opettajat 9,5 11,8 14,0 15,7 Kodinhoitajat 7,4 11,7 19,3 25,8 Perus- ja lähihoitajat 11,3 17,6 24,6 36,0 Sairaanhoitajat 6,2 7,9 7,1 8,3 Lääkärit 1,3 1,5 1,5 2,0 Pth:n muu henkilöstö 5,1 5,3 4,5 3,4 Sosiaalitoimen muu henkilöstö 3,6 6,3 5,7 4,6 1. Palvelu- ja rekrytointitarpeiden ja kuntatalouden Kulttuuri- ja vapaa-aika ennakointi 4. Toimintaympäristö- 2,2 2.Palvelurakenneanalyysi 2,5 3,1 2,1 Tekninen- ja ympäristöala 7,0 6,4 6,3 analyysit, 6,3 megatrendit, Hallinto- ja tukipalvelut 17,3 18,7 15,8 heikot 13,0 signaalit, sidosryhmäkyselyt, 3.Odotekustannusmalli osallistavat menetelmät Väestöennuste jne. Skenaariotyöskentely (optio) Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Asukkaat Henkilöstö Palvelutarve Rekrytointitarve Eläköityminen Menojen ja tulojen kehitystrendi Trendiskenaario Tavoite Muutostarpeet 5. Strategian ja toiminnan muutos

6 2011=100. Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. Ennustettu väestökehitys : -8% Koko väestö Koko maa Etelä-Savo Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012: väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus Lähde:Tilastokeskus Koko maa Etelä-Savo Asukkaita = Asukkaita = Asukkaita =

7 2011=100 Ennustettu väestökehitys ikäluokittain 170 Ikäluokkien osuudet muuttuvat merkittävästi Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012: väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu vuotiaat vuotiaat Työikäiset (17-64 v) vuotiaat Yli 74-vuotiaat Väestö alle 1 -vuotiaat vuotiaat vuotiaat Työikäiset (17-64 v) vuotiaat Yli 74-vuotiaat Kaikki Lähde:Tilastokeskus

8 2011=100. Työikäisten määrä ennusteessa : -25% Työikäisten määrä laskee ennusteessa nopeasti Koko maa Etelä-Savo Huomio: Työikäisten nettomuutto Työssäkäyntiasteen nostaminen Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012: väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Koko maa Etelä-Savo Lähde:Tilastokeskus vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat =

9 Väestöllinen huoltosuhde Huoltosuhde heikkenee ennusteessa nopeasti Alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä kohti ( vuotiasta kohti) 1,1 Koko maa Etelä-Savo Huomio: Työikäisten nettomuutto Työssäkäyntiasteen nostaminen 0,9 0,7 Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012: väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus ,5 0,3 väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Lähde:Tilastokeskus 0,67 0,75 0,87 0,98 1,04 Koko maa 0,59 0,64 0,70 0,75 0,78 Etelä-Savo 0,67 0,76 0,87 0,97 1,04

10 2011= vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos : -9% Päivähoito- ja esikouluikäisten määrä laskee ennusteessa 1-6 -vuotiaat Koko maa Etelä-Savo Huomio: Palvelujen sopeuttaminen 90 Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012: väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Koko maa Etelä-Savo 80 Lähde:Tilastokeskus 1-6 -vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat = Päivähoidossa* *Kunnan kustantamassa päivähoidossa 2011 olleet 1-6-vuotiaat (Sotkanet), muutos suhteutettu 1-6 -vuotiaiden määrän kehitykseen.

11 2011= vuotiaat ja oman perusopetuksen oppilaat Muutos : -11% Peruskoululaisten määrä laskee ennusteessa vuotiaat 110 Koko maa Etelä-Savo Huomio: Palvelujen sopeuttaminen Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012: väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Koko maa Etelä-Savo vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat = Oppilaat* *Laskentaperusteena perusopetuksen oppilaat 2011, muutos suhteutettu vuotiaiden määrän kehitykseen

12 2011= vuotiaat ja oman lukiokoulutuksen oppilaat Muutos : -24% Lukiolaisten määrä laskee ennusteessa vuotiaat Koko maa Etelä-Savo Huomio: Lukioiden vetovoima Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012: väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Koko maa Etelä-Savo Lähde:Tilastokeskus vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat = Lukion oppilaat* *Laskentaperusteena oman lukiokoulutuksen oppilaat 2011, muutos suhteutettu vuotiaiden määrän kehitykseen

13 Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1 6-vuotiaat sekä oman perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat Päivähoidossa olevien, peruskoululaisten ja lukiolaisten määrä laskee ennusteessa Perusopetus; Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012: väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus Päivähoito; Lukio; 647 väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 -vuotiaat: STAKES, Sotkanet oppilasmäärät: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Kehitys: Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

14 2011=100. Nuoriso Muutos : -15% Nuorten määrä laskee ennusteessa vuotiaat 105 Koko maa Etelä-Savo Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012: väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 80 Koko maa Etelä-Savo Lähde:Tilastokeskus vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat =

15 Käynnit/ asukas Pth:n avohoitokäynnit lääkärissä/ikäryhmän asukas v Käynnit/asukas suhteessa koko maahan: -0,2/asukas Ikäryhmittäisten avohoitokäyntitietojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten avohoitokäyntien tarve muuttuu väestöennusteessa 4,0 3,5 3,0 2,5 Koko maa Etelä-Savo Eroja kuntien välillä aiheuttaa esim. lääkärien ja hoitajien työnjako 2,0 1,5 1,0 Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa 0,5 0,0 < > Lähde:Stakes 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 < > Yht. 2,9 2,9 1,2 1,1 0,9 1,7 2,1 2,2 1,3 Koko maa 2,7 2,1 1,1 1,2 1,3 2,1 2,6 2,7 1,5 Etelä-Savo 2,8 2,3 1,2 1,2 1,2 2,1 2,7 3,7 1,6

16 2011=100. Perusterveydenhuollon avohoidon tarve Tarve on vakioitu vuoden 2009 käyntien perusteella Avohoidon tarve pysyy ennusteessa nykyisellä tasolla Väestön ikääntyminen ei suoraan johda perusterveydenhuollon avohoidon käyntien määrän kasvuun, koska myös muut ikäluokat käyttävät palveluja Koko maa Etelä-Savo Lääkärissäkäyntejä voidaan korvata esim. terveydenhoitajan vastaanotolla ja sähköisillä palveluilla Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten tk.lääkärin avohoitokäyntien ja väestöennusteen perusteella Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa = Koko maa Etelä-Savo

17 Ikäryhmittäisten esh:n somaattisten hoitojaksojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten esikoissairaanhoidon tarve muuttuu väestöennusteessa Erikoissairaanhoidon hoitojaksot/ikäryhmän asukas, keskiarvo 0,70 0,60 0,50 Itä-Savon sairaanhoitopiiri Koko maa 0,40 0,30 0,20 0,10 0, Lähde:Stakes Itä-Savon sairaanhoitopiiri Koko maa Yht. 0,14 0,17 0,34 0,61 0,23 0,14 0,17 0,33 0,57 0,23 0,10 0,15 0,33 0,52 0,19

18 ka.=100 Väestön ikääntyminen ei suoraan johda vastaavaan esh:n tarpeen kasvuun Kehitykseen vaikuttaa voimakkaasti terveysteknologia, jonka vaikutusta ei ole tässä ennakoitu Erikoissairaanhoidon tarve Esh:n hoitojaksot/v. Hoitojaksot on vakioitu vuosien perusteella (Sotkanet) Koko maa Etelä-Savo Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten hoitojaksojen ja väestöennusteen perusteella e 2020e 2025e 2030e Koko maa Etelä-Savo e 2020e 2025e 2030e Hoitojaksot = Hoitojaksot = Hoitojaksot =

19 2011=100. Vanhusväestö Muutos : +62% Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti Huomio: palvelurakenne vanhusten toimintakyky yli 75-vuotiaat Koko maa Etelä-Savo Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Koko maa Etelä-Savo Lähde:Tilastokeskus yli 75-vuotiaat = yli 75-vuotiaat = yli 75-vuotiaat =

20 Yli 75-vuotiaiden osuus koko väestöstä Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä on ssa suurempi kuin koko maassa 23 % 21 % 19 % 17 % 15 % Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012: väestö 2011 muuttotiedot hedelmällisyys kuolleisuus väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 13 % 11 % 9 % 7 % 5 % 3 % 11 % 13 % 14 % 18 % 20 % Koko maa 8 % 9 % 10 % 12 % 14 % Etelä-Savo 11 % 13 % 14 % 18 % 20 % Lähde:Tilastokeskus

21 Palvelutarpeiden kehitys eriytyy etenkin vuoden 2020 jälkeen Resurssien kohdentaminen ja riittävyys

22 Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot Kuntien Talous- ja toimintatilasto 2011 (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (Stakes) Väestöennuste (Tilastokeskus 2012 Laskenta ja oletukset Valtionosuuksien lähtötasona vuoden 2013 maksatus (vuoden 2011 rahanarvolla mitaten) Sen jälkeen valtionosuuksien reaalinen korotus 1,5 %/vuosi Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2013 tasolla Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten vuotiaiden määrä Palkkatulot saajaa kohti kasvavat reaalisesti 1,8 %/vuosi Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä Eläketulot kasvavat eläkkeen saajaa kohti reaalisesti 1,5 % vuodessa Palvelutarve peruspalveluissa kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko Palvelutarve muissa tehtävissä kehittyy kuten koko asukasmäärä (esim. tekninen toimi, yleishallinto, vapaa-aikatoimi) Muihin tehtäviin sisältyy myös liikelaitokset Palvelujen reaalihinnat yksikköä kohti kasvavat 1,8 %/vuosi (1,8 % nopeammin kuin hinnat keskimäärin) Inflaatiota ei mukana (vuoden 2011 rahanarvo)

23 M. Kuntatalous Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet Laskelmassa kunnallisvero kattaa jatkossakin kustannusten kasvun lukuunottamatta vanhusten hoitoa Koska valtionosuudet eivät kehity nykyisen järjestelmän mukaisesti, on vuosikate vuoden 2015 jälkeen vain viitteellinen e 2020e 2025e Vanhusten hoito 40,7 47,5 57,4 76,1 Erikoissairaanhoito 52,6 58,4 65,0 73,5 Perusterveydenhuolto, avo 18,2 21,6 21,6 23,8 Perusopetus ja lukio 30,2 30,2 31,7 34,1 Päivähoito ja esiopetus 15,1 16,2 17,5 18,7 Muut tehtävät 25,5 26,5 28,3 30,3 Kunnallisvero 99,4 114,2 120,4 127,7 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1,8 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2011 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito e 2020e 2025e 2030e Veroprosentti 20,60 21,00 21,00 21,00 21,00 Kunn.vero kattaa 55 % 57 % 54 % 50 % 47 % Toimintakate M -182,3-200,3-221,4-256,5-291,4 Vuosikate M 5,3 6,9 0,0-19,6-37,0 Vuosikate /asukas

24 Valtionosuuksien laskenta on vain viitteellinen Valtionosuudet vuoden 2015 jälkeen eivät ole kuviossa esitetyllä tasolla

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen 27.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen 27.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus 27.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus 27.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava Heinävesi Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi 23.5.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi 23.5.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 23.5.2014 Tuomas Jalava Joroinen Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Siikajoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

Palvelu- ja rekrytointitarpeiden ennakointi. Sastamala

Palvelu- ja rekrytointitarpeiden ennakointi. Sastamala Palvelu- ja rekrytointitarpeiden ennakointi Sastamala 21.8.2007 Mallin pohjatiedot Kuntajako 2007 Väestöennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 2005 (Tilastokeskus) Verotustiedot

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta

Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntarakenneselvitys Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta Kannonkoski 23.3.2015 Johtava konsultti

Lisätiedot

Haminan taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014, seutufoorumi 11.11.

Haminan taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014, seutufoorumi 11.11. Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Haminan taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014, seutufoorumi 11.11.2014 Riitta Ekuri Taseen alijäämän

Lisätiedot

Kotkan kaupungin taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri FCG

Kotkan kaupungin taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri FCG Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotkan kaupungin taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri FCG 13.10.2014 Page 1 Taseen alijäämän

Lisätiedot

Kokkolan seudun koko kuva

Kokkolan seudun koko kuva Kannus Kokkola Kruunupyy Toholampi Kaustinen Halsua Lestijärvi Veteli Perho Kokkolan seudun koko kuva Toimintaympäristön tilastoaineiston perustuva koonti Konsultti Anni Antila 19.6.2014 Page 1 Pidemmän

Lisätiedot

Kokkolan seutu talouden tunnuslukuina

Kokkolan seutu talouden tunnuslukuina Kokkolan seutu talouden tunnuslukuina 12.9.2014 Anni Antila Talouden tunnuslukuja Kokkolan seutu Kokkolan seutu Halsua Kannus Kaustinen Kokkola Kruunupyy Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Kriisikuntakriteerien

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue 27.11.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys. Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys. Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Valtuustojen sminaari 3.12.2007 16.00 Avaus Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Henna Virkkunen

Lisätiedot

luonnos Pielisen Karjalan kuntarakenneselvitys Talous- ja henkilöstötyöryhmän raportti 1. Aluekehitys Väestö Muuttoliike 15.5.

luonnos Pielisen Karjalan kuntarakenneselvitys Talous- ja henkilöstötyöryhmän raportti 1. Aluekehitys Väestö Muuttoliike 15.5. luonnos 15.5. 2014 Pielisen Karjalan kuntarakenneselvitys Talous- ja henkilöstötyöryhmän raportti 1. Aluekehitys Väestö Kuntarakenneselvityksessä mukana ovat neljä Pielisen Karjalan kuntaa, Lieksan ja

Lisätiedot

Kuntalaiskuuleminen, Varkaus, 2.12.2014.

Kuntalaiskuuleminen, Varkaus, 2.12.2014. VARKAUDEN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Leppävirta Heinävesi Joroinen Varkaus Kuntalaiskuuleminen, Varkaus, 2.12.2014. Selvitys Varkauden Seudun kuntarakenteesta Valtuustojen yhteisseminaari 25.8. 17.12.2014

Lisätiedot

KUNTALAISKUULEMINEN 27.10.2014 - LEPPÄVIRTA

KUNTALAISKUULEMINEN 27.10.2014 - LEPPÄVIRTA VARKAUDEN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Leppävirta Heinävesi Joroinen Varkaus KUNTALAISKUULEMINEN 27.10.2014 - LEPPÄVIRTA Selvitys Varkauden Seudun kuntarakenteesta Valtuustojen yhteisseminaari 25.8.

Lisätiedot

KUNTALAISKUULEMINEN 12.11.2014 - JOROINEN

KUNTALAISKUULEMINEN 12.11.2014 - JOROINEN VARKAUDEN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Leppävirta Heinävesi Joroinen Varkaus KUNTALAISKUULEMINEN 12.11.2014 - JOROINEN Selvitys Varkauden Seudun kuntarakenteesta Valtuustojen yhteisseminaari 25.8.

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän loppuraportti Nykytilan kuvaus ja uuden kunnan tulevaisuuden ennakointi Taloustyöryhmä 2.6.2014 1 Johdanto Työryhmän kokoonpano ja toimeksianto Jäsen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Tukipalveluselvitys keskushallinnon, teknisen ja kiinteistöpalveluiden näkökulmasta

Tukipalveluselvitys keskushallinnon, teknisen ja kiinteistöpalveluiden näkökulmasta PÖYTYÄN KUNTA Tukipalveluselvitys keskushallinnon, teknisen ja kiinteistöpalveluiden näkökulmasta Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P25461P001 Selvitys 1 (29) Riitta Ekuri ja Kimmo Haapasalo Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella

Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella Heinävesi 15.10.2014 Reijo Vuorento Kuntapalveluiden rahoituksesta Kuntapalveluiden rahoitus kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti on ratkaisevasti

Lisätiedot

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tehtävän rajaus... 3 1.2 Selvityksessä

Lisätiedot

Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys. TALOUSTYÖRYHMÄN loppuraportti

Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys. TALOUSTYÖRYHMÄN loppuraportti Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys TALOUSTYÖRYHMÄN loppuraportti 1. TALOUSRYHMÄN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄT Kuntajakoselvittäjän ja kuntajohtajien

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti - selvityshenkilön raportti Pentti Meklin selvityshenkilö Kuru 2014/13.2.2015 Sisällys sivu 1. JOHDANTO 5 1.1. Selvityksen tausta 5 1.2. Selvitystyön toteuttaminen 6 2. KUNNAT ALUEENA ELÄMISEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Savonlinnan kaupunki 5.2.2014 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Savonlinnan kaupunki 5.2.2014 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Savonlinnan kaupunki 5.2.214 Heikki Miettinen 27-212 nettokustannukset Laskenta Kuntien talous- ja toimintatilasto (Tilastokeskus) 27-211 kustannuksiin on yhdistetty

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013 henkilöä Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 4.6.2014 Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013 on Suomen yhdeksänneksi suurin kaupunki, jonka väkiluku oli vuoden 2013 lopussa 103 364. Vuodessa väestömäärä

Lisätiedot

Sopimus Toivakan kunnan talouden tasapainottamiseksi

Sopimus Toivakan kunnan talouden tasapainottamiseksi Ohjausryhmäkäsittely 23.9.2011, kunnanhallitus 3.10.2011 Sopimus Toivakan kunnan talouden tasapainottamiseksi Eero Laesterä Tuomas Hanhela Sisällys 1 Työn tavoite ja eteneminen päätöksentekoon... 1 2 Kunnan

Lisätiedot