Nettokustannusten vertailu PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola"

Transkriptio

1 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU

2 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU LÄHTÖTIEDOT Väestötiedot (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 27 (Tilastokeskus) (tehtäväluokitukset ) VERTAILUKUNNAT Malli valitsee vertailuun annetussa kokoluokassa (2-3 asukasta) ikärakenteeltaan samankaltaisia kuntia. Mukaan voidaan valita kuntia myös vapaasti (näiden kuntien nimet on kirjoitettu suuraakkosilla). ODOTEKUSTANNUSTEN LASKENTA Odotekustannukset=kustannukset, jos asukasta kohti lasketut kustannukset olisivat 1 %:n taloudellisuusrintamassa. Taloudellisuusrintama muodostuu, kun suoritetta (esim. asukasta) kohti laskettujen kustannusten minimiin lisätään 1 % minimin ja maksimin erotuksesta. Esimerkiksi, jos taloudellisimmassa kunnassa kustannukset ovat 1 /asukas ja vähiten taloudellisessa 13 /asukas, on taloudellisuusrintama ja odotekustannukset % * (13-1 )=13 /asukas. Mahdollisten virheellisten tietojen välttämiseksi on ennen laskentaa kuitenkin poistettu suurin ja pienin arvo, joten vertailujoukossa on 18 kuntaa.

3 Vertailukuntien ikärakenne Rakenteeltaan lähinnä samanlaiset kunnat ensin. Mallin valitsemat kunnat pienaakkosilla, muut vertailukunnat SUURAAKKOSILLA. -6 -v v v v. yli 75- v. % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % (88813) 6,5 14, 6,1 1,2 9,2 (2345) 6,3 13,9 59,7 1,4 9,6 (76255) 6,7 13,1 6,7 1,2 9,2 (65421) 6,9 13,9 59,8 9,7 9,7 (2394) 7,1 13, 6,5 1,1 9,4 (22298) 6,9 13,9 6,8 9,1 9,3 (4872) 6,9 13,9 61, 9,8 8,4 (21737) 6,7 13,2 59,4 11, 9,7 (24593) 7,3 14,7 56,8 1,3 1,8 (65421) 6,9 13,9 59,8 9,7 9,7 (453) 6,8 13,5 61,3 9,7 8,8 (126546) 8,1 13,3 65, 7,3 6,3 (7215) 7, 13,9 63,2 8,4 7,6 (23398) 6,6 14,6 57,8 11,1 9,9 (29928) 9,1 16,4 6,6 8, 5,9 (45348) 8,7 15,6 59,7 8,5 7,5 (736) 6,8 13,3 62,3 9,3 8,3 (54469) 7,7 14, 6, 9,3 9, (17177) 6,8 14, 57, 1,5 11,8 (845) 7,9 15,8 56,7 9,2 1,4

4 YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 1,52 M, odotekustannukset 5,27 M Ei asiakaspalveluiden ostoja, koska kunta ei voi ostaa itselleen asiakaspalveluja. Ei asiakasmaksutuloja, koska kunta ei voi periä hallinostaan asiakasmaksuja. Tilaajatuottaja malliin liittyen tilaajan ostomenoa ja tuottajan myyntituloa ei tule sisällyttää tilastoon. Jos lautakunta tilaa ja ostaa palvelun, tulee tämä kunnan talousarvion seurannassa lautakunnan ostomenoksi ja tuottajan myyntituloksi. Tämä osto-myyntikirjaus tulee jättää tilastoista pois.

5 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti vuonna 27, nettokustannukset ,88 M, odotekustannukset 222,8 M

6 Perusterveydenhuolto ( ) Nettokustannukset asukasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 48,3 M, odotekustannukset 41,1 M

7 Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 26,98 M, odotekustannukset 21,58 M Työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) eikä päihdehuoltoa (245), vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon. Tässä on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256)

8 Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 4,94 M, odotekustannukset 3,91 M Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto.

9 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75- vuotiasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 16,35 M, odotekustannukset 12,56 M

10 Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 71,99 M, odotekustannukset 7,59 M Ei sisäisiä ostoja esim. avo- ja vuodeosaston välisiä. Psykiatrian puoliavoimet hoitomuodot (asuntolat, kuntoutuskodit, pienkodit, perhehoito jne.) kuuluvat tähän.

11 Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 -vuotiasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 31,26 M, odotekustannukset 26,79 M /-6-vuotias Pitää sisällään päivähoidon eri muodot sekä esiopetuksen.

12 Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 -vuotiasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 7,36 M, odotekustannukset 12,83 M Tähän merkitään lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Lisäksi sijaisperhehoito tulee ilmoittaa tässä. Toimeksiantosuhteisten sijaisperhehoitajien palkkiot (ei henkilösivukulut) ovat asiakaspalvelu ostoa muilta - ei palkkaa.

13 Muut lasten ja perheiden palvelut 217 Nettokustannukset asukasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 5,81 M, odotekustannukset 3,4 M Kasvatus- ja perheneuvonta tähän, myös oman terveyskeskuksen tuottamana. Koulukuraattoritoiminta tähän, ei opetustoimeen. Elatustuen takaisin perintä on muuta tuloa - ei maksuja! Toimeentulotuki ja lastensuojelun suurten kustannusten tasaus kuuluvat tehtäväluokkaan 29 Muu sosiaali- ja terveystoimi.

14 Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75- vuotiasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 12,54 M, odotekustannukset 6,87 M /yli 75 -vuotias Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut. Terveyskeskuksen vuodeosastohoito kuluu tehtävluokkaan 256 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito.

15 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75- vuotiasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 24,23 M, odotekustannukset 15,58 M /yli 75 -vuotias Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut, perhehoito, palvelutalot- ja keskukset, vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet, omaishoidon tuki sekä kaikki se avohoito, mikä ei kuulu muihin tehtäviin ilmoitetaan tässä. Toimeksiantosuhteisten perhehoitajien palkkiot (ei henkiösivukulut) ovat asiakaspalvelujen ostoa muilta - ei palkkaa. Omaishoidon palkkiot ovat (ei henkilösivukulut) ovat avustuksia, ei palkkaa.

16 Vanhusten laitospalvelut ja muut vanhusten ja vammaisten palvelut yhteensä Nettokustannukset yli 75- vuotiasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 36,76 M, odotekustannukset 27,57 M /yli 75 -vuotias

17 Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75- vuotiasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 8,78 M, odotekustannukset 7,22 M /yli 75 -vuotias Kotisairaanhoito on terveydenhoitoa ja on erotettava vaikka arvioiden sekä kustannus- että toimintatiedoissa. Palvelukeskukset ja talot tehtävään 24.

18 VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75- vuotiasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 61,89 M, odotekustannukset 57,12 M 12 /yli 75 -vuotias

19 Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 3,98 M, odotekustannukset 1,7 M /asukas Nimike muuttunut, missään ei jaotella enää kehitysvammaisia erikseen vaan kuuluvat tähän. Ei vammaisten työllistämistoimintaa eikä asumispalveluja. Vammaishuollon kuntayhtymän lasku tulee eritellä laitospalvelujen (225), työllistämistoiminnan (23), ja muiden vammaispalvelujen (24, esim. asumispalvelut, perhehoito) tehtäville.

20 Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 1,6 M, odotekustannukset 1,9 M Tehtäväluokka sisältää vammaisten työ- ja toimintakeskusten toiminnan joko itse tuotettuna tai ostettuna. Sekä työsuhteinen että ei-työsuhteinen/huoltosuhteinen työtoiminta.

21 Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 1,24 M, odotekustannukset,75 M Ei asiakaspalvelujen ostoa - kuntayhtymäosuus on muiden palvelujen ostoa. Ympäristöterveydenhuollon kustannuksia (terveysvalvonta, elintarviketarkastus ja eläinlääkintä) on oltava kaikilla kunnilla. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto.

22 OPETUS JA KULTTUURITOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 89,42 M, odotekustannukset 84,21 M

23 Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 57,47 M, odotekustannukset 53,98 M /oppilas Kaikki perusopetuksen kustannukset koulutuspaikasta riippumatta, esim. aikuislukioissa, kansanopistoissa jne. annettu perusopetus. Myös kaikki perusopetuslain edellytykset täyttävän koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan (kesimäärin 3 tuntia/päivä tai sitä laajempana toteutettu toimimnta) kustannukset. Ei kuitenkaan sitä osuutta, joka annetaan taiteen perusopetuksena. Erittele tästä muiden koulumuotojen kustannukset omille tehtävilleen oppilasmäärien, oppituntien, käytettyjen tilojen tms. suhteessa, esim. esiopetukseen, lukiokoulutukseen jne. Maksuja vain aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Perusopetus on aina ilmaista. Ruuan myynti on aina myyntituloa.

24 Oma lukiokoulutus (31) Nettokustannukset oppilasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 8,75 M, odotekustannukset 7,36 M /oppilas Myös aikuislukioiden kustannukset tähän. Aikuislukioissa annettava perusopetus kuuluu kuitenkin tehtävälle 35. Kustannukset sille tehtävälle, mistä tulee yksikkö rahoitus eli minkä koulutusmuodon oppilaiksi opiskelijat on tilastoitu. Esim. ammattikoululaiset, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää.

25 Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 1,66 M, odotekustannukset,56 M Kansalaisopiston järjestämä vapaa sivistystyö taideopetuksineen. Myös kansalaisopiston maksullinen palvelutoiminta ml. NOSTE - ohjelman kustannukset. Kansalaisopisto toteuttaa tilaajan asettamilla ehdoilla, esim. kunnan tai yrityksen hankkima henkiöstökoulutus. Erittele muiden koulutusmuotojen kustannukset ja tunnit omille tehtävilleen (esim. perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus).

26 Taiteen perusopetus(335) Nettokustannukset asukasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27,77 M, odotekustannukset,16 M Ei ammatillista koulutusta (tehtävälle 315) eikä kansalaisopistojen taideopetusta (tehtävälle 325)

27 KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ ( ) Nettokustannukset asukasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 18,55 M, odotekustannukset 15,55 M Sisältää museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus-, musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta)

28 Muu kulttuuritoiminta (39) Nettokustannukset asukasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 1,18 M, odotekustannukset,87 M K Kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminnan kustannukset Kulttuuritoiminnalle myönnetyt avustukset lukuun ottamatta museo- ja näyttelytoiminnan, teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminnan sekä musiikkitoiminnan avustuksia Kaikki musiikkitoiminta tehtävälle 385 Musiikkitoiminta, ei tähän

29 Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto (31) Nettokustannukset asukasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 1,8 M, odotekustannukset,34 M Jos kirjanpidossa on hallinnon tehtävälle kirjattu koulujen kustannuksiin kuuluvia eriä, on ne tilastoissa merkittävä joko suorina menon siirtoina tai sisäisenä vientinä asianomaisen koulumuodon tehtävään. Esim. taloushallinnnon osuus opetusviraston kustannuksista, opetuspalvelujen ostot, yhteisten opettajien palkkaosuus, sisäiset ostot, avustukset, vanhan eläkelain mukaiset eläkkeet jne. Yleishallinnon vyöryksistä vain hallinnolle kuuluva osa tähän, muut omille tehtävillee. Ei asiakaspalvelu ostoja.

30 Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 4,35 M, odotekustannukset 3,87 M

31 Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 7,72 M, odotekustannukset 5,55 M Liikunnan ja ulkoilun kehittäminen ja liikuntapaikkojen/urheilualueiden tarjonta. Myös kansalaistoiminnan, esim. urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen.

32 Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 1,95 M, odotekustannukset 4,33 M /-29 -vuotias Myös nuorten työpajapalvelut, elleivät toiminnan luonteen vuoksi kuulu johonkin toiseen tehtäväluokkaan. Nuorisotoimessa toteutettu perusopetuslain edellytykset täyttävän koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kustannukset ja tuotot merkitään suorina menon-/ tulonsiirtoina tehtävälle 35.

33 Museot, teatteri ja orkesterit (37, 375, 385) Nettokustannukset asukasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27,48 M, odotekustannukset,56 M Tehtävä luokkien mukainen kunnan järjestämä toimina sekä vastaavan toiminnan tukeminen. Sisältää tähän toimintaan myönnetyt avustukset yhteisöille, yhdistyksille ja yksittäisille taiteilijoille. Taidenäyttelyt Museo ja näyttelytoimintaan. Musiikkitoimintaan sisältyy varsinaisen toiminnan lisäksi myös esitysten järjestäminen

34 YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 Yhdyskuntasuunnittelu + 42 Rakennusvalvonta + 44 Ympäristönhuolto + 46 Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet + 48 Palo- ja pelastustoimi) Nettokustannukset asukasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 24,75 M, odotekustannukset 21,34 M

35 Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 4,95 M, odotekustannukset 1,95 M

36 Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27,41 M, odotekustannukset -,6 M

37 Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti vuonna 27, nettokustannukset 27,32 M, odotekustannukset,34 M

38 Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 1,75 M, odotekustannukset 9,59 M (taajamaväestö 8782 asukasta ) /taajama asukas

39 Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti vuonna 27, nettokustannukset 27 2,25 M, odotekustannukset 1,54 M (taajamaväestö 8782 asukasta ) /taajama asukas. 1 5

40 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (7) Nettokustannukset asukasta kohti vuonna 27, nettokustannukset ,62 M, odotekustannukset 34,7 M

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012 Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Jyväskylän selvitysalue yhdessä 2.1.214 Heikki Miettinen Päivitetty Tilastokeskuksen vuoden 212 tiedot Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kokonaisuus Sisällysluettelo! 3 Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut! 12 Tilastojen hyödyntäminen! 13 Tilastotietojen saatavuus! 15 Yleisiä ohjeita

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Savonlinnan kaupunki 5.2.2014 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Savonlinnan kaupunki 5.2.2014 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Savonlinnan kaupunki 5.2.214 Heikki Miettinen 27-212 nettokustannukset Laskenta Kuntien talous- ja toimintatilasto (Tilastokeskus) 27-211 kustannuksiin on yhdistetty

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Tilastointiohjeet Mehtonen 2011 Sisällysluettelo Taulukko 01 Käyttötalous meno- ja tulolajeittain Taulukko 01 Käyttötalous tehtävittäin Taulukko 02

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Osat I ja II Opetuksen valtionosuusjärjestelmän tietojen (taulukko 41) ohjeistus ei sisälly tähän. 1.3.2006 Sisällysluettelo Sivu: 3 Mitä kerätään,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset Suomen Kuntaliitto TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen 1. painos ISBN 951-755-xxx (pdf) ISBN 951-755-xxx (painettu) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3. Suomen Kuntaliitto

TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3. Suomen Kuntaliitto Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3 Suomen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

Kuntatalous muut taloustiedot 1(82) TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET

Kuntatalous muut taloustiedot 1(82) TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 1(82) 2015 Kuntatalous muut taloustiedot TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 2(82) Sisällysluettelo Johdanto 7 Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen _ 7 Yleistä

Lisätiedot

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä.

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä. 1. Perusteet 1.1 - Kunta ostaa perusterveydenhoidon palvelut kuntayhtymältä (avohoito, vuodeosasto ja hammashoito). Miten kustannukset ilmoitetaan käyttötaloudessa (taulukko 01)? Menot jaettava tehtäville

Lisätiedot

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Porvoon palvelurakenteet Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot (taulukko

Esi- ja perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot (taulukko 1(34) Esi- ja perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot (taulukko 41) JOHDANTO... 2 ESIOPETUS... 3 KUSTANNUSTIETOJEN YLEINEN RAJAUS... 3

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09)1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit

Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit 1(10) Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit Sosiaali- ja terveystoimen sekä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon jakaminen tehtäville Tilastovuodesta 2015 eteenpäin käyttötaloustiedoissa sosiaali- ja

Lisätiedot

Kustannukset ja tulot ilmoitetaan täysinä euroina ja suoritteet kokonaislukuina.

Kustannukset ja tulot ilmoitetaan täysinä euroina ja suoritteet kokonaislukuina. TÄYTTÖOHJE 1(8) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2014 PERUSOPETUS Tällä kyselyllä kerätään kustannus-, tulo- ja suoritetiedot valtion koulujen, yliopistojen harjoittelukoulujen ja järjestämisluvan

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014 Oppaat ja käsikirjat 2014:4 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:4 ISBN 978-952-13-5790-9 (pdf)

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2013 Oppaat ja käsikirjat 2013:2 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2013:2 ISBN 978-952-13-5411-3 (pdf)

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Valtionosuuspohjan yleinen rajaus. TÄYTTÖOHJE 1(9) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2013

LUKIOKOULUTUS. Valtionosuuspohjan yleinen rajaus. TÄYTTÖOHJE 1(9) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2013 TÄYTTÖOHJE 1(9) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2013 LUKIOKOULUTUS Tällä kyselyllä kerätään valtion koulujen ja yliopistojen harjoittelukoulujen sekä järjestämisluvan saaneiden yksityisten koulutuksen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2010 Oppaat ja käsikirjat 2010:9 ESIPUHE Vuodesta 2010 alkaen kuntien valtionosuuksia hallinnoidaan pääosin yhtenä

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Muut menot (ei sis alv:a) L02. Arvonlisävero L03. Palkkaus L01. Opetus K010. Majoitus ja kuljetus K020. Ruokailu K031. Muu oppilashuolto K039

Muut menot (ei sis alv:a) L02. Arvonlisävero L03. Palkkaus L01. Opetus K010. Majoitus ja kuljetus K020. Ruokailu K031. Muu oppilashuolto K039 ILMOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSISTA TOIMINNOITTAIN VUONNA 2007 PERUSOPETUS OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut Kumpulantie 3 Telefax 00520 HELSINKI 09-7747 7766 Yhteystiedot Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 KUNNANHALLITUS 1.12.2014 102 KUNNANVALTUUSTO 16.12.2014 25 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE

Lisätiedot

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen toteutuksesta, siitä saaduista kokemuksista ja toiminnan kehittämismahdollisuuksista Cupore Pasi Saukkonen

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen yleis- ja taloushallinnossa

Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen yleis- ja taloushallinnossa YLEIS- JA TALOUSHALLINTO YLEIS- JA TALOUSHALLINTO Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht. 1 495 721 243 865,19 1 251 855,81 16,30 232 650,67 4,80 Menot yht. -2 057 744-741 947,40-1

Lisätiedot

Jokilaakson kaupunki

Jokilaakson kaupunki Jokilaakson kaupunki Harjavallan, Nakkilan, Kokemäen ja Ulvilan kuntaliitosselvitys Loppuraportti 28.11.2008 Selvitysmies Jarkko Majava, FCG Efeko Oy Sisältö Yhteenveto... 3 1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Palvelustrategia 2014-2016

Naantalin kaupunki. Palvelustrategia 2014-2016 Naantalin kaupunki Palvelustrategia 2014-2016 Palvelustrategia 2014-2016 1. Johdanto 2. Palvelustrategiatyön tavoitteet Käsitellessään talousarviota vuodelle 2012 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan

Lisätiedot

Kuntatalous neljännesvuosittain 0(36) TIEDONKERUU JA OHJEET

Kuntatalous neljännesvuosittain 0(36) TIEDONKERUU JA OHJEET 0(36) 2015 Kuntatalous neljännesvuosittain TIEDONKERUU JA OHJEET 1(36) Sisällysluettelo Johdanto 3 Tiedonkeruu 3 Tiedonkeruun sisältö 3 Kunnan/kuntayhtymän eriä tuloslaskelmasta 4 Kunnan/kuntayhtymän eriä

Lisätiedot