Itä-Suomen verovirasto/pohjois-savon verotoimisto Tulliportinkatu 35, PL Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen verovirasto/pohjois-savon verotoimisto Tulliportinkatu 35, PL 1094 70101 Kuopio"

Transkriptio

1 1 Luonnos YHTEISPALVELUSOPIMUS 1. Sopimusosapuolet 1.1 Toimeksisaaja 1.2 Toimeksiantaja Nilsiän kaupunki Nilsiäntie Nilsiä 2. Yhteispalvelutehtävät Itä-Suomen verovirasto/pohjois-savon verotoimisto Tulliportinkatu 35, PL Kuopio 2.1 Yhteispalveluna tarjottavat avustavat asiakaspalvelutehtävät Avustavat asiakaspalvelutehtävät, joita toimeksisaaja hoitaa toimeksiantajan puolesta oheisen liitteen mukaisesti. (liite nro1) 2.2 Palvelun laatuvaatimukset Yhteispalvelutehtävien sisältöä koskevat yleiset laatuvaatimukset on määritelty tämän sopimuksen liitteessä nro 2. Toimeksisaajan on ilmoitettava aina laatupoikkeamista välittömästi toimeksiantajalle. 3. Yhteispalvelun ohjaus ja valvonta 3.1 Toimeksisaajan valvontavelvollisuus Toimeksisaaja valvoo oman henkilökuntansa yhteispalvelutehtävien suorittamista. Toimeksisaaja sitoutuu asettamaan henkilöstölleen yhteispalvelun suorittamista koskevia laatutavoitteita ja ohjaamaan henkilöstöään yhteispalvelutehtävässä tulos- ja kehitys- sekä vastaavissa keskusteluissa. Tavoitteita asetetaan ja yhteispalvelutehtävää käydään läpi vähintään kerran vuodessa edellä mainituissa keskusteluissa. 3.2 Toimeksiantajan ohjaus ja valvonta Toimeksiantaja ohjaa ja valvoo toimeksisaajaa tässä sopimuksessa tarkoitettujen yhteispalvelutehtävien suorittamisessa. Sopimuksen osapuolet nimeävät ohjauksen ja valvonnan käytännön yhteistyön tekemistä varten yhteyshenkilöt. Sopimukseen liittyvissä asioissa:

2 2 Verojohtaja Seija Lampinen Xx, (Nilsiän kaupungin edustaja) Käytännön yhteistyöhön liittyvissä asioissa: Toimistosihteeri Marjatta Heikkinen (XXNilsiän kaupungin edustaja) 4. Yhteispalvelun sijainti, tilat, varustus ja aukioloajat Toimipaikka, joissa yhteispalvelua tarjotaan, sijaitsee osoitteessa: Nilsiän kaupungintalo, Nilsiäntie 78, Nilsiä Toimitilojen turvallisuusvaatimukset ovat yhteispalvelupisteiden turvallisuussuosituksen mukaiset. Yhteispalvelupisteessä on asiakkaiden käytössä asiakaspääte toimeksiantajan ja muiden viranomaisten verkkopalveluiden käyttämiseksi. Yhteispalvelua tarjoava toimipaikka on avoinna kaupungintalon aukioloaikoina ympäri vuoden. Poikkeamista ilmoitetaan erikseen asiakkaille ja sopimuksen osapuolille 5. Kustannusten jakaminen / maksettava korvaus Toimeksiantaja maksaa toimeksisaajalle korvausta seuraavasti: Yhteispalvelu aloitetaan kokeiluna kiinteällä hinnoittelulla, koska sopimusta tehtäessä ei ole tarkalleen tiedossa, millaisia asiakasmääriä yhteispalvelupisteessä tulee asioimaan. Kokeiluaika on puoli vuotta, jonka jälkeen maksukäytäntöä arvioidaan. Pohjois-Savon verotoimisto maksaa yhteispalvelusta kiinteän hinnan mukaisesti. kokeiluaikana 50 euroa kuukaudessa. Nilsiän kaupunki laskuttaa Pohjois- Savon verotoimistoa 6 (kuuden) kuukauden välein. Laskutusosoite on Verohallinto, Talous/Laskut, PL 2005, Turku / Viite 1461 Yhteispalvelutehtävien hoitamisesta ei saa osapuolille tulla taloudellista voittoa. Tämän sopimuksen perusteella maksettavan korvauksen suuruus saadaan määrätä vain siten, että se vastaa tehtävän tuottamisesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrää (omakustannusarvo) 5. Yhteispalvelua hoitava henkilöstö Yhteispalvelutehtäviä toimeksisaajan palveluksessa hoitaa riittävä määrä henkilöstöä.

3 3 6. Tiedottaminen Toimeksisaaja järjestää yhteispalveluhenkilökunnan lomien, sairauksien ja muiden poissaolojen sijaisuudet siten, että yhteispalvelua on sovitusti saatavana eikä sen antamisessa tule katkoksia. Toimeksisaajan yhteispalvelua hoitavalla henkilöstöllä on sama vaitiolovelvollisuus kuin toimeksiantajan henkilöstöllä. Toimeksiantaja järjestää toimeksisaajan henkilöstölle tarpeellisen koulutuksen tässä sopimuksessa mainittujen tehtävien hoitamiseen. Koulutuksen tarkemmasta sisällöstä osapuolet sopivat erikseen. Toimeksiantaja järjestää toimeksisaajan henkilöstölle tarvittavaa täydennyskoulutusta palvelujen muuttuessa ja henkilöstön vaihtuessa. Lisäkoulutuksen tarpeesta ja järjestämisestä sovitaan erikseen. Toimeksiantajan velvollisuutena on huolehtia, että yhteispalvelutehtäviin liittyvä tukimateriaali on toimeksisaajan henkilöstön käytettävissä ja saatavissa sähköisesti verkossa. Materiaalin jakelusta osapuolet sopivat erikseen. Toimeksiantaja ohjaa toimeksisaajaa tässä sopimuksessa tarkoitettujen tehtävien suorittamisessa. Toimeksiantaja nimeää ohjauksen käytännön yhteistyön tekemistä varten yhteyshenkilön / -henkilöt. Toimeksisaajan henkilöstö saa tarvittaessa neuvontaa toimeksiantajan yhteyskeskuksista. Nämä yhteystiedot ovat tämän sopimuksen liitteessä 3. Yhteispalvelusta tiedottaminen hoidetaan sopimusosapuolten kesken yhteistyössä paikallisten tiedotusvälineiden välityksellä 7. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen 8. Muut sopimusehdot Tämä sopimus tulee voimaan ja on voimassa saakka ja sen jälkeen toistaiseksi ellei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta Jos yhteispalveluna tarjottavien palveluiden kysyntä muuttuu merkittävästi tai muut olosuhteet palvelujen järjestämisessä muuttuvat merkittävästi, voidaan sopimus irtisanoa puolen vuoden irtisanomisajalla. Sopimus voidaan irtisanoa muutoinkin, jos sopimusosapuolet laiminlyövät sopimusvelvollisuuksiaan eivätkä pysty kohtuullisessa ajassa niitä täyttämään. Sopimusehtojen laiminlyönnistä, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahingonkorvausvastuun, tai toistuvasta tahallisesta sopimusehtojen laiminlyönnistä voidaan sopimus purkaa ilman irtisanomisaikaa.

4 4 Tätä sopimusta tulkitaan siten, että ensisijaisesti noudatetaan tämän sopimuksen sisältämiä määräyksiä. Tätä sopimista koskevat erimielisyydet ratkaistaan osapuolten välisin neuvotteluin. Tämä sopimus on laadittu kahtena samansisältöisenä kappaleena, yksi kullekin sopimuksen osapuolelle. Nilsiässä joulukuuta 2010 Toimeksiantaja Seija Lampinen Itä-Suomen verovirasto/pohjois-savon verotoimisto Verojohtaja Toimeksisaaja xx Nilsiän kaupunki Liitteet: Liite 1 Yhteispalveluna tarjottavat avustavat asiakastehtävät Liite 2 Yleiset laatuvaatimukset avustavalle asiakaspalvelulle Liite 3 Verotoimiston yhdyshenkilöt ja asiantuntijat ja heidän yhteystietonsa

5 5 Liite 1 VEROHALLINNON PALVELUVALIKOIMA NILSIÄN YHTEISPALVELUPISTEESSÄ - sähköisessä muodossa olevien lomakkeiden, verotusohjeiden ja informaation jakeluun liittyvät tehtävät - itsepalveluformaatilla toteutettujen ja toteutettavien sähköisten vuorovaikutteisten verotuksen palvelujen ( epalvelut ) käyttöön liittyvä tekninen opastaminen ja neuvonta koskien esimerkiksi seuraavia palveluja: Verokortti verkossa palvelu ( VKV ) ( Veroilmoitus verkossa -palvelu( VIV ) ( www. vero.fi/veroilmoitus) Pientyönantajien maksupalvelujärjestelmä (www.palkka.fi) Lomake.fi (www.suomi.fi ) Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (www.ytj.fi) Verotili-palvelu (www.vero.fi/verotili) Verovelkatodistuksen tilaus (www.vero.fi/verovelkatodistus) Katso -palvelu (https://yritys.tunnistus.fi) Tyvi-palvelu (www.vero.fi/tyvi) Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukset, kausiveroilmoitukset, vuosi-ilmoitukset, yrityksen veroilmoitukset Ilmoitin -palvelu (www.ilmoitin.fi) Ilmoitustietojen lähettäminen, tarkastaminen ja korjaaminen - verohallinnon omien yhteyskeskusten palvelutoiminnot voivat osaltaan tarjota tukea myös yhteispalveluina tarjottavien verohallinnon sähköisten palveluiden jakelussa. Yhteyskeskuksen tukineuvontapuhelinnumerot lueteltu liitteessä 3.

6 6 Liite 2 YLEISET LAATUVAATIMUKSET AVUSTAVALLE ASIAKASPALVELULLE Yhteispalvelussa tarjotaan avustavia asiakaspalvelutehtäviä, jotka liittyvät pääsääntöisesti valtion viranomaisten, kuntien viranomaisten ja Kansaneläkelaitoksen hallintopalveluihin. Jokaisella toimijalla on eri palveluihinsa liittyen erityisiä yksityiskohtaisia laatuvaatimuksia, mutta niitä koskevat myös yhteiset yleiset laatuvaatimukset, jotka ovat seuraavat: 1) Avustavaan asiakaspalveluun kuuluvat palvelut annetaan ja yhteispalveluun toimitetut asiakirjat ja maksut toimitetaan viivytyksettä eteenpäin. Asiakkaalle ilmoitetaan, milloin asiakirjat toimitetaan edelleen toimeksiantajalle ja milloin aika ajoin tarjolla olevat palvelut ovat saatavilla. 2) Yhteispalvelussa välitettävä tieto on oikeellista ja asiaan sekä yhteispalvelutehtävään nähden riittävää 3) Sähköisen palvelun käytössä avustettaessa yhteydet toimivat moitteettomasti ja tietoturvallisesti. 4) Asiakaspalvelu on ystävällistä ja asiakkaan tarpeet huomioivaa. 5) Asiakaspalvelu tarjotaan suomen kielellä.

7 7 Liite 3 Sähköisten palvelujen yhdyshenkilöt verotoimistossa Palvelu Neuvonta Yhdyshenkilö verotoimistossa VKV Marjatta Heikkinen VIV Marjatta Heikkinen Palkka.fi Marjatta Heikkinen YTJ.fi nimi Verotili nimi KATSO nimi Tyvi nimi Valtakunnalliset palvelunumerot Verokortit Veroneuvonta Palkan- ja eläkkeensaajat 020 xxxx Yrittäjät Osakeyhtiöt Uudet yrittäjät Työnantajat Arvonlisäverotus Maatalous- ja metsäverotus Perintö- ja lahjaverotus Kiinteistöverotus Varainsiirtoverotus Yhdistykset ja säätiöt Kansainvälinen henkilöverotus Verojen maksaminen ja palauttaminen Maksujärjestelyt ja lykkäykset

SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA. Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki )

SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA. Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki ) Liite 5 SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA OSTAJA Paraisten kaupunki Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki ) Laskutusosoite: Paraisten kaupunki

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

PUITE- JA PALVELUSOPIMUS

PUITE- JA PALVELUSOPIMUS KUOPION KAUPUNKI Kuopion sosiaali- ja terveyskeskus PUITE- JA PALVELUSOPIMUS ERITYISRYHMIEN ASUMISPALVELUT VANHUKSET KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS JA XXXXXXXXXXXXXXX Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

Asiakaskuljetusten kilpailutus LIITE 7

Asiakaskuljetusten kilpailutus LIITE 7 12.3.2015 Sivu 1/11 LUONNOS PUITESOPIMUS / TILAUS- JA VAIHTUVIEN KULJETUSTEN HANKINTA 1. Osapuolet 1.1. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja) Myllyojantie 2 21520 Naskarla

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS. Palkka- ja taloushallintopalvelut

TOIMEKSIANTOSOPIMUS. Palkka- ja taloushallintopalvelut 1 (3) TOIMEKSIANTOSOPIMUS Palkka- ja taloushallintopalvelut 1. Sopijapuolet Kuhilas Oy (Toimittaja) ja Tuusniemen kunta (Asiakas) 2. Sopimuksen tarkoitus Asiakas siirtää tällä toimeksiantosopimuksella

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 1 Soveltamisala... 2 2 Tavoitteellinen sopimussuhde... 2 3 Sopimustehtävien suorittaminen... 2 4 Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen... 2 5 Sopijapuolten

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen)

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen) SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE Kotihoito (tuettu kotona asuminen) Versio 1.1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ PALVELUSETELIOHJEESTA... 4 2. MÄÄRITELMIÄ... 4 3. ASIAKAS PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄNÄ... 5

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN työterveyspalveluiden järjestämisestä 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Siuntion kunta (jäljempänä Tilaaja tai Kunta ) Y-tunnus: 0131156-4 X Oy (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: xxxxxxx-z Molemmat

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Hyrynsalmen kunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki,

Lisätiedot

Palkkahallinnon palveluihin sisältyvät muun muassa: sähköisessä muodossa olevien palvelussuhdetietojen käsittely, tarkastus ja korjauspyynnöt

Palkkahallinnon palveluihin sisältyvät muun muassa: sähköisessä muodossa olevien palvelussuhdetietojen käsittely, tarkastus ja korjauspyynnöt LIITE 2 SOPIMUS KANGASALAN, LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN SEKÄ NOKIAN, ORIVEDEN, YLÖJÄRVEN JA TAMPEREEN KAUPUNKIEN PALKKAHALLINNON PAL VELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ YHTEISTOIMINNASSA 1. Sopimuksen osapuolet

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

Toimeksiantosopimus tilitoimistopalveluista

Toimeksiantosopimus tilitoimistopalveluista tilitoimistopalveluista KL2004 Sisältö: Toimeksiantosopimus Tilitoimiston palveluerittely Hintaliite Yleiset sopimusehdot (16) TOIMEKSIANTOSOPIMUS TILITOIMISTON PALVELUISTA KL2004 TILITOIMISTO ASIAKAS

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. LIITE 3. SOPIMUS IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottaja: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL 42 30101 FORSSA Nimi Y-tunnus Yhteystiedot Lisäksi

Lisätiedot

Valtion korvaukseen sovelletaan valtionavustuslakia siten kuin sovittelulain 12 b :ssä on säädetty.

Valtion korvaukseen sovelletaan valtionavustuslakia siten kuin sovittelulain 12 b :ssä on säädetty. SOPIMUS 1/1 Etelä-Suomi 21.1.2014 ESAVI/478/05.06.16/2014 TOIMEKSIANTOSOPIMUS RIKOSASIOIDEN JA ERÄIDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Toimeksiantaja: Toimeksisaaja:

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje 2015

Palvelusetelin toimintaohje 2015 Palvelusetelin toimintaohje 2015 Omaishoidon palveluseteli Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 Voimassa 1.1.2015 lukien 1 I Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa Sisällysluettelo 1. Määritelmät...

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx 1 Liite 3 LUONNOS Palveluntuottajan nimi Osoite REKISTERÖINTISOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUSETELIPILOTIN PIIRIIN KUULUVASTA

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA VAASAN KAUPUNKI 21.2.2012/CS 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palvelun tuottajan velvoitteet 4 4

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

SÄÄTÖSÄHKÖMARKKINASOPIMUS NRO XX OSAPUOLI sekä FINGRID OYJ

SÄÄTÖSÄHKÖMARKKINASOPIMUS NRO XX OSAPUOLI sekä FINGRID OYJ SÄÄTÖSÄHKÖMARKKINASOPIMUS NRO XX OSAPUOLI sekä FINGRID OYJ 2 (6) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA VOIMASSAOLO XXX (Asiakas) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet seuraavan sopimuksen. Fingrid ylläpitää osaltaan

Lisätiedot

KL2004 YLEISET SOPIMUSEHDOT KL2004

KL2004 YLEISET SOPIMUSEHDOT KL2004 YLEISET SOPIMUSEHDOT KL2004 Tilitoimiston palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan näitä sopimusehtoja. Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa

Lisätiedot

SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA

SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA 1 SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tilaaja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL 42 30101 Forssa Y-tunnus: 0214295-0 Sopimusyhteyshenkilö:

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Varkauden Kaupunki Kotihoidon sääntökirja Säännöllinen kotihoito palvelusetelillä KR 18.11.2014 1 Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen... 3 tuottamisesta yleinen osa... 3 1 Määritelmät...

Lisätiedot

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali Helmikuu 2012 Päivitys 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 1 2. Määritelmät... 1 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 2 3.1. Asiakkaan asema... 2 3.2. Asiakkaan

Lisätiedot