Sisällysluettelo 1. TAVOITTEET JA TOTEUTUS 2. VASTAUSPROSENTTI, TAUSTATIEDOT 3. YLEISARVOSANA 4. HYVÄ ELÄMÄ 5. TERVEYSPALVELUT 6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo 1. TAVOITTEET JA TOTEUTUS 2. VASTAUSPROSENTTI, TAUSTATIEDOT 3. YLEISARVOSANA 4. HYVÄ ELÄMÄ 5. TERVEYSPALVELUT 6."

Transkriptio

1

2 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Sisällysluettelo 1. TAVOITTEET JA TOTEUTUS 2. VASTAUSPROSENTTI, TAUSTATIEDOT 3. YLEISARVOSANA 4. HYVÄ ELÄMÄ 5. TERVEYSPALVELUT 6. SIVISTYSPALVELUT 7. TEKNISET PALVELUT 8. SOSIAALIPALVELUT 9. HALLINTOALOJEN VERTAILU 10. HALLINTOALAKOHTAISET PANOSTUSODOTUKSET 11. VALMIUS MAKSAA PALVELUJEN KEHITTÄMISESTÄ 12. KUNNAN HALLINTO 13. SITOUTUNEISUUSKUNTAAN 14. TIEDOTTAMINEN 15. YHTEENVETO

3 Kirkkonummen kuntalaisbarometri TAVOITTEET JA TOTEUTUS Barometrin tavoitteet 1. Mitata kirkkonummelaisten tärkeimpinä pitämiä kunnan palvelutekijöitä. 2. Mitata kirkkonummelaisten tyytyväisyyttä kunnan palveluihin. 3. Osoittaa miten kunta kuntalaisten mielestä on kehittynyt. 4. Tarjota kanava kirkkonummelaisten näkemysten kuulemiselle. Barometrin aikataulu Valmistelut touko- kesäkuussa. Kysely postitettiin elokuussa. Vastausten analysointi ja raportti on tehty loka- marraskuussa. Barometrin toteutus Kysymyslomakkeessa käytettiin ns. kouluarvosana-asteikkoa 10-4: Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä/ Ei lainkaan tyytyväinen Erittäin tyytyväinen Palauteaineiston analysoinnissa numeraaliset ja verbaaliset vastaukset on verrattu keskenään. Tämän vuoden barometriin on lisätty osio, joka selvittää kuntalaisten mielipiteitä kunnan viestinnästä. Tulokset on verrattu aikaisempien vuosien barometreihin. Tuloksien esittely Raportissa tulokset on esitetty hallintokunta- ja aihealueittain. Lukijaa varten, joka haluaa nopeasti tutustua keskeisiin tuloksiin, on jokaisen osion lopussa sivun mittainen yhteenveto.

4 Kirkkonummen kuntalaisbarometri VASTAUSPROSENTTI JA VASTANNEIDEN TAUSTATIEDOT Vastaukset Kirjekysely lähetettiin kuntalaiselle. Satunnaisotos on samoilla kriteereillä kuin aikaisemmissa barometreissa tilattu Väestörekisterikeskukselta. Kaikkiaan saatiin 791 käyttökelpoista vastausta. Vastauksien määrää voidaan pitää kirjekyselytyyppiselle selvitysmuodolle hyvänä ja vastaavan Kirkkonummen väestön jakaumaa. Barometrin vastausprosentit 45 % 41 % 40 % 39 % 35 % 40 % Vastanneiden taustatietoja Asuinalueittain N % N % N % N % N % Kantvik, Pikkala 61 7% 60 8% 56 7% 47 7% 55 7% Upinniemi, Porkkala, Hila, Långvik,Eestinkylä, Tolsa, Korkkulla Keskusta, Gesterby, Jolkby, Laajakallio, Heikkilä, Ravals, Finnsbacka, Överby, Bro, Lindal 78 10% 67 8% 64 9% 42 6% 68 9% % % % % % Masala, Jorvas Luoma % % % % % Sundsberg 16 2% 24 3% Vols, Sepänkylä 20 2% 22 3% 15 2% 16 2% 18 2% Evitskog, Kylmälä 25 3% 27 4% 25 3% 19 3% 23 3% Lapinkylä, Oitmäki 28 3% 23 3% 27 3% 22 3% 20 3% Veikkola % 96 12% 87 12% 78 11% % Jokin muu alue 29 3% 34 4% 25 4% 23 3% Ei ilmoittanut asuinaluetta % 32 4% 11 2% 2

5 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Yrittäjä Opiskelija Kotiäiti/ isä Muu ryhmä Ei vastaus Vastanneet % kaikista vastanneista Ikäryhmä Ikä Ikä Ikä Ikä Ikä 66 + Ei vastaus Vastanneet % kaikista vastanneista Työpaikan sijainti Palkansaaja Eläkeläinen Maanviljelijä Ammattiryhmä Kirkkonummi Espoo Helsinki Vantaa Kauniainen Muut kunnat Ei vastaus Vastanneet % kaikista vastanneista Asunut kunnassa alle 2v 2-4 v 5-9 v v v v yli 30 v Ei vastaus Vastanneet % kaikista vastanneista Kieli, sukupuoli, äänestämiskäyttäytyminen, lapsiperhe Sukupuoli Kieli Äänesti kuntavaaleissa Lapsiperhe Nainen Mies Suomi Ruotsi Kyllä Ei Kyllä Ei Vastanneet % kaikista vastanneista Vesihuolto, taloudessa auto Kuuluu vesihuollon piiriin Taloudessa on auto Taloudessa olevien autojen määrä Kyllä Ei Kyllä Ei Yksi Kaksi Useampi Vastanneet % kaikista vastanneista

6 Kirkkonummen kuntalaisbarometri YLEISARVOSANA Kaikki kuntalaiset Kuntalaisia pyydettiin antamaan yleisarvosana Kirkkonummen kunnalle siitä, miten se hoitaa kuntalaisten asioita. Käytetty asteikko on :10=loistavasti, 9=kiitettävästi, 8=hyvin, 7=jokseenkin välttävästi, 6=välttävästi, 5=huonosti, 4=erittäin huonosti. Kysymykseen vastasi 99 % (2005: 98%, 2003:97%, 2001: 96%, 1999: 70%, 1997: 65%). Yleisarvosanan keskiarvo ja jakauma on laskettu ja sitä on verrattu aikaisempien barometrien tuloksiin. Kuntalaisten Kirkkonummelle antama yleisarvosana Yleisarvosanojen jakauma % 48 % 45 % 41 % 34 % 34 % 56 % 52 % 47 % 44 % 37 % 35 % 6 % 6 % 6 % 4 % 4 % 3 % 9 % 10 % 5 % 10 % 7 % 7 % Huono Välttävä Hyvä Kiitettävä Yleisarvosanan jakaumassa arvosanat 10 ja 9 edustavat kiitettävää tasoa. Arvosana 8 on hyvää tasoa. Arvosanat 7 ja 6 ovat välttävää tasoa ja arvosanat 5 ja 4 ovat huonoa tasoa.

7 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Eri kuntalaisryhmät Yleisarvosana asuinalueittain ,9 6,9 6,4 6,6 Keskusta, Gesterby, Jolkby, Laajakallio, Heikkilä, Ravals, Finnsbacka, Överby, Bro, Lindal Lapinkylä, Oitmäki Vols, Sepänkylä Masala, Luoma, Jorvas Kantvik, Pikkala Evitskog, Kylmäkä Upinniemi, Porkkala, Långvik, Hila, Eesinkylä, Tolsa, Korkkulla Veikkola, Haapajärvi Sundsberg Yleisarvosana ikäryhmittäin Yleisarvosana kuntaiän mukaan alle 2 v 2-4 v 5-9 v v v v +30 v

8 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Eri kuntalaisryhmät Yleisarvosana vs. kieli, sukupuoli, lapsiperhe Mies Nainen Suomen kielinen Ruotsin kielinen Lapsiperhe Ei lapsiperhe Yleisarvosana vs. äänestyskäyttäytyminen, vesihuolto, autonomistus Äänesti Ei äänestänyt Vesihuollon piirissä Ei vesihuollon piirissä Taloudessa auto Taloudessa ei autoa

9 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Kuntalaisten kommentteja annettuun yleisarvosanaan Kuntalaisia pyydettiin kommentoimiaan antamiansa arvosanoja. Yleisarvosana-kysymykseen vastasi 787 kuntalaista ja joka viides(168) perusteli antamaansa arvosanaa. Osa vastaajista on kommentoinut useampia teemoja. Noin 40% kommenteista esitettiin kehittämisehdotuksina. Noin 60% kommenteista sisälsi pelkästään kritiikkiä ja 17% kommenttia oli kiittäviä. Kiitettävään tai hyvään arvosanaan liitetyt kommentit on seuraavassa ryhmitelty aihealueittain Yleisesti hyvin mutta parannettavaa löytyy 7: Tiet ja koulut. 8+ muut asiat. Muuten hyvinkin tyytyväinen mutta tärkeitä vahvistusalueita ovat: rakentaminen/kaavoitus, nuorisotoiminta/turvallisuus, koulujen oppimisympäristö. Asiakasnäkökulmasta yhden luukun periaate toimii. Kunta voisi aktiivisemmin tiedottaa paikallislehdissä ajankohtaisista asioista. Julkisessa liikenteessä on kehitettävää mutta onhan jotain jo tapahtunutkin. Toivottavasti päiväkotiena ja koulujen kapasiteetti pysyy kasvukunnan vauhdissa. Oikeampi olisi ollut arvosana. Tykkään asua tässä pikkukaupungissa vaikka liikennejärjestelyissä on parantamisen varaa OK, men det känns lite trögt ibland som om kommunen ej hann med allt. Kun vain asuu Kirkkonummella, käy töissä muualla ja tekee ostokset muualla niin asiat on ok. Keskusta saisi olla tiiviimpi ja ostospaikkoja enemmän. Yleisesti ottaen kaikki toimii. Parannettavaa toki on paljonkin mutta omalta kannaltani katsoen arvosana on 9. Det finns alltid möjlighet att bli bättre. Kunhan saadaan seutulippu kokonaan toimimaan myös busseissa. Olen kuntaan tyytyväinen, kehittää voisi palveluja (kauppoja, vaatekauppoja) ettei tarvitse lähteä muualle. Yleisesti ottaen asioita hoidetaan hyvin. Yksityistapauksissa löytyy kuitenkin myös huonosti hoidettuja. Meidän kohdallamme ei ole ollut ongelmia mutta olemme tietoisia esim terveyskeskuksen ruuhkaisuudesta ja koulutilojen riittämättömyydestä ja nämä asiat huolestuttavat. Olen saanut hyvää palvelua ja asiat hoidetuksi. Perheemme viihtyy hyvin. Aina on kuitenkin varaa parantaa Tycker att de flesta saker i kommunen fungerar bra. Bra läge näre Hfors och bra förbindelser till Hfors. Men köerna till tandvården är för långa. Medeltal 8, men byggnadsärendena 4, mycket dåligt. Yritys hyvä - parannettavaa on, ottaen huomioon miten kasvava, vauras väestö täällä asuu. Veikkola bra. Kyrkslätt planering verkligt dålig. Pääsääntöisesti hyvin. Ainahan sitä korjattavaa löytyy. Jag är nog nöjd med min kommun, men alltid kan man bättra sig. Olisin halunnut antaa sillä välillä jokseenkin välttävästi - välillä hyvin. Voi olla, että arvosana olisi 9 jos asuisin keskustassa, nyt ollaan syrjässä ja välillä tuntuu, että asioita ei kiirehditä kuntoon täällä Upinniemessä, kuntahan kuitenkin ne verorahat saa. Muuten ei ole valittamista mutta lapsiperheiden asiat laahaavat jäljessä. Avoimet päiväkodit olisivat todella tärkeitä Uusia kuntalaisia Vain vähän kokemusta kunnan palveluista. En ole juurikaan vielä hoitanut asioita Kirkkonummella. Ainoastaan päivähoito-puoli on tullut tutuksi. Olen ollut tähän asti tyytyväinen Kirkkonummen kuntaan. Alle 2 vuotta paikkakunnalla asuneena minulla ei ole paljon kokemusta kuntalaisten asioiden hoidosta. Vaikea sanoa koska olen asunut vasta kolme kuukautta kunnassa. Jag är rätt nyinflyttad (1 år) och det info- och välkomstpaket ni skickade var superbra!

10 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Yleisesti positiivinen Omalla kohdalla asiat ovat hoituneet melko hyvin toistaiseksi. 8,5 olisi mielestäni oikeampi arvosana jos ei olisi omaa autoa niin kulkuyhteyksiin olisin tyytymätön mutta luonto on minulle arvo sinänsä ja asuinpaikka on valittu sen mukaan. Ei valittamista. Tarvitsemani palvelut ovat hoituneet hyvin Kirkkonummella. Kokemusta on 25 v ajalta. Tänä aikana kunnan palvelut ovat monipuolistuneet ja palvelu parantunut. Vesihuolto ja kunnan virastossa asioinnissa ei ole ollut ongelmia. Se hoitaa asiat oikein hyvin, kiitos siitä. Ei ole ollut ongelmia minkään asian kanssa. Kaikki asiat ovat hoituneet. Ne kontaktit joiden kanssa olen ollut tekemisissä ovat toimineet hyvin. Yrittää parhaansa. Yleisesti ottaen Kirkkonummella otetaan asukkaat melko hyvin huomioon ja täällä on hyvä asua. Kirkkonummella asuminen on parantunut vuosien saatossa, kokemus 20 vuodelta. Ympäristö ja kunnan palvelut ovat parantuneet, joskin myös kallistuneet. Kunnanvirastossa on hyvä palvelu. Kiitos heille. Försöker sitt bästa. Helt ok. Bra om svenskspråkiga noteras. Mitä nyt olen kuunnellut ystäviäni niin kyllä Kirkkonummen kunnalta saa nopeaa palvelua/apua asioissa kuten sosiaalitoimi, terveysasema, vanhustenhoito yms. Kunnan asiat ovat lehtitietojen perusteella hyvin (8), eikä itselläni ole kokemusta muusta. Lasten päivähoito ja kouluasiat ovat olleet erinomaisesti hoidettu. Terveyskeskuspalvelut ovat hyvät. Käytämme kunnallista terveyspalvelua koska se on aina toiminut ensiluokkaisesti, emme ole koskaan tarvinneet ykstyisiä lääkäripalveluja. Kotihoidontuen kuntalisä yli 3-vuotiaille hienoa palvelua. Koulut, kuvataidekoulu ja mvs opisto loistavia. Rakennusvalvonta, kirjastot toimivat hyvin vrt esim lähikuntiin. Asiat saa hoidettua ja opastustakin saa kunhan myös on itse aktiivinen ja hankkii tietoa. Kunnan toimistojen yms. Henkilökunta on ystävällistä. Med så stor inflyttning kan inte alla få allt genast. Toisaalta ääripäät: lapset ja vanhukset ovat oikea mittari. Kumpaakaan ei perheessä tällä hetkellä ole, joten ehkä kuva on turhan positiivinen. En oikein usko, että mikään kunta hoitaa hyvin noita ääriasioita. Kait ne hyvin hoitaa, sittenhän se näkee kun tulee jokin ongelma. Kunta tarjoaa sitä, mitä kullakin hetkellä pystyy. Ei tietenkään kaikkea voi saada. Jos itse mielii kehittää kunnan palveluja on ryhdyttävä aktiivisesti asiansa ajamaan. Ihan ok. Yritystä on kiitettävästi. Nopeasti kasvavassa kunnassa varottava ettei sorru turhaan jäykkyyteen. Vuodesta 1969 Kirkkonummella asuneena olen ollut tyytyväinen kuntaan vaikkakin silloin kun perheeni lapset oli koulussa em harrastuksissa ei ehkä olleet silloin vielä ihan niin "timmissä" kun tänä päivänä. Hyvin on pärjätty kunnan palveluissa ym asioissa. Se on nääs niin jos on positiivinen niin aina pärjää, kun niitä itkiöitä riittää saralla Kehittämistarpeita Vähäosaisten huomioimiseen paljon enemmän resursseja: vanhukset, lapset, maahanmuuttajat, päihdeongelmaiset, jne. Ei aina ennakoida tulevaisuutta tarpeeksi, esim lapsimäärät tarvitsevat palveluja. Kunta voisi yrittää tehdä enemmän yhteistyötä pk-seudun kuntien kanssa esim julkinen liikenne. Päätöksiä teistä, kouluista ja julkisesta liikenteestä tehdään mutta pidetäänkö ne? Ja millä aikataululla? Bussilinjat kilpailuun. Wickström pois. YTV rules. Päätökset ja tie 51 pitää hoitaa periksi antamatta. Terveydenhuollon palveluissa parannettavaa reilusti. Vanhusten hoitoon lisää resursseja. Palveluasuntojen tarve kasvaa koko ajan. Hoito-osasto pitkäaikaispotilaille olisi tarpeen. Ett gemensamt kommunhus saknas. Tjänsterna är utspridda i kommunen. Kommunens anställda bör kunna ge service på svenska. Kaksikielisyyden ehdottomuudesta on tulossa rasite. Eivät kuntalaiset halua kaksikielistä palvelua vaan palvelua omalla äidinkielellä; suomella tai ruotsilla. Parannettavaakin löytyy. Tiettyjen asioiden hoitamista voisi nopeuttaa. Vanhusten huollossa on varmaankin parantamisen varaa. Samoin eritysopetuksessa. Rakennusarkkitehtuuriin voisi kiinnittää huomiota. Miksi muuttaa loppukin keskustan alueesta betonitaloiksi ja parkkihalleiksi.

11 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Välttävään tai huonoon arvosanaan liitetyt kommentit on seuraavassa ryhmitelty aihealueittain. 7-4 Painottaa yhtä kehittämisaluetta Enemmän pitäisi ottaa esim Veikkola huomioon koska se on kaukana keskustasta esim terveyskeskuksen labra-ajat pitäis hoitaa paremmin. Masalasta on lyhyt matka käydä keskustan terveyskeskuksessa eli labra-aikoja enemmän Veikkolaan ei Masalaan. Väg 51 försvårar för oss att köra in till Kyrkslätt. Miljön skötas bättre. Hälsovård ok. Bra matbutiker Pyörä/kävelytie Kantvik-Strömbsby. Palloiteltu liian kauan! Yli 20 v. Hävetkää! Kartanonrannan koulu on 2 v jäljessä aikataulusta. Koulun rakentaminen oli yksi syy miksi muutimme kuntaan. Muutoin asiat toimivat ok. Tiedottaminen retuperällä esim Veikkolan kunnallistekniikan etenemisaikataulu. Terveyskeskus ei toimi hyvin. Rakennuslupa-asioihin järkeä. Kunta ei tahdo pysyä kunnan kasvuvauhdissa mukana. Palvelut laahaa jäljessä. Tänne Kylmälään ei varmaan minun elinaikana saada kunnallistekniikkaa. Tuntuu turhauttavalta maksaa kiinteistöveroa. Åldringarna är uselt skötta. Varför gör man inget för att förbättra väg nr 51. Terveyskeskus - hammashuolto on hoidon ja ajanvarauksen osalta huonossa kunnossa. Kunnan terveystarkastajat ovat olleet "ynseitä". No kaikki on vähän rempallaan. Kunnan yleisilme Kunta on kiitettävästi rakentanut päiväkoteja, kouluja ja liikuntahalleja, mutta vanhukset on unohdettu. Sisäinen bussiliikenne ala-arvoista ja toiseen kuntaan Wikströmillä monopoliasema. Vitsordet för trafikförbindelserna och trafiksäkerheten är 4. Andra angelägenheter 8 = medeltalet 6. Asiat etenevät liian hitaasti. Laittakaa bussi- ja juna-asiat kuntoon. Tiet ovat valaisematta ja ilman asvalttia. Päivähoidon tiukka tilanne ja tila-ahtaus alentaa arvosanaa (7). Kouluolot olleet varsin epävakaisia ainakin täällä pohjoisessa. Tytöt (6. lk) on ollut "evakossa" Volsissa ja nyt Evitskogissa vaikka uusi uljas koulu juuri valmistui 2,5 km päähän. Siitä piiskaa. Skulle önska ett mera ekologiskt samhälle där varje möjlighet (ekologisk) tas i beaktande. En grön oas istället för en sovstad till Helsingfors. Jos väki lisääntyy, kouluja tarvitaan lisää. Koulujen homeongelmat ja sisäilmaongelmat saatava kunnolla kuntoon. Keskustan uusi koulu nopeasti. Esim hammashoitoon kestää, rakennuslupa-asiat kestää. Kunnan ympäristö keskustan tuntumassa on kamala, ollut jo 30 v ja mitään ei tapahdu. Varoja tulisi ohjata peruspalveluihin kuten koulu- päivähoito ja terveyspalveluihin. Kouluruuan huono laatu ja piittaamattomuus asiasta pudotti arvosanan huonoon. Julkista liikennettä ei voida kilpailuttaa/parantaa palvelua. Jokaista uutta yrittäjää kohtaa samat lupa ym.vaikeudet. 7-4 Painottaa yhtä kehittämisaluetta Tontteja lisää. Juopot saa heti asunnon. Kunnolliset lapsiperheet saavat jonottaa asuntoa kauan. Man borde kanske göra sådana förfrågningar oftare, det är svårt att veta vad man kan vänta sig i framtiden om man lever så länge att något nytt finns att säga om utvecklingen. Monessa kohdassa on sentään yritystä. Jos on rahaa ja suhteita niin kaikkea saa. Då man har verkligen behövt hjälp har det inte löpt. Ibland när sakerna inte varit akut har det kunna gå rätt smidigt!? Hyvin ja huonosti. Annan arvosanan 6 siksi sillä itse maksan veroja tähän kuntaan pienestä palkastani. Muutaman kerran olen tarvinnut todellista apua sitä kuitenkaan saamatta. Annoin seiskan koska itse olen ollut Kirkkonummen palveluksessa. Tiedän että toimii ja ei toimi. Det går att bo här, när man måste. Men jag förstår dem som flyttar. Skatterna kan användas effektivare till invånarnas väl. Utgår ifrån att kommunen försöker, men upplever kommunen som ganska konturlös.

12 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Painottaa useampia kehittämistarpeita Enemmän resursseja sektoreihin: lääkäripalvelut, neuvolapalvelut, päivähoitopalvelut. Viihtyvyyteen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Nuorisotyöhön pitäisi myös panostaa. Kulttuuritalo pitäisi olla. Åldringsvården i princip bra, men når ej alla behövande. För litet personal på barndagvården göt att det verkar kaotiskt. Parannettavaa: KT 51, päiväkotiean ja kolulujen resurssit, yritystoiminnan tukeminen, terveyskeskusten resurssit. Veikkolassa: Koulu ja päivähoitopaikkojen jatkuva pula. Terveyspalvelut ontuvat. Terveydenhoito ja kouluasiat huonosti hoidettu Veikkolassa. Kunta ei toimi kovinkaan aktiivisesti. Uusia kuntalaisia ei tunnuta haluavan ja kun niitä väkisin tulee ei heille varmisteta oikein mitoitettuja palveluja (koulut, päiväkodit). Koulujen ja päivähoitopaikkojen määrä suhteessa veronmaksajiin heikko. Keskustan yleisilme alaarvoinen. Vesihuolto Veikkolassa laaha jäljessä ja koulu liian pieni. Ei ainakaan rakentaminen onnistu hyvin eli ei tunnu olevan tervetullut kuntaan. 51:sen ylitys Porkkala-Heikkilä ruuhka-aikaan lähes mahdotonta ja supervaarallista. Hammashuolto ei ole toiminut toivomallani tavalla. Liikuntapaikoissa olisi vielä parantamisen varaa (tennis + hiihto erityisesti). Kirkkonummi on jälkeen jäänyt monien palveluiden osalata lähikuntiin verrattuna (liikennöinti, kulttuuripalvelut ). Veikkolan uusi koulu on fiasko samoin moottoritien meluvallin keskeneräisyys. Avsaknad av kollektivtrafik, trygghet och lämplig dagvård är ett stort problem i Porkkala. Buss fungerar inte i Kyrkslätt. Kommunalteknik fattas på många ställen. Bussiyhteydet huonot, erikoiskaupat puuttuvat, epäsiisteys kunnan keskustassa. Koulut liian ahtaita. Terveydenhuolto tökkii. Hiihtoladut talvella liian vähän. Keskustan liikennejärjestelyt + parkkipaikat. Tuntuu kuin asuisi kuolleessa kunnassa. Täällä ei jostain syystä asiat vaan etene. Työssä käyvän ihmisen on myöskin vaikea hyödyntää kunnan palveluita koska toimistot ja palvelut ovat kiinni siinä vaiheessa kun vapautuu töistä. Terveys- ja sosiaalipalvelut huonoja, sekavia. 7-4 Suunnittelu, kehittäminen ja päätöksenteko kunnassa Kuntasuunnittelu tuntuu vielä pienen kunnan tasolla, missä vaadittaisiin nopeaa heräämistä uusiin haasteisiin. Aivan liian byrokrattista. Malttia kasvuun erityisesti Veikkolassa. Kunnassa toteutetut kouluinvestoinnit on suunniteltu auttamattoman kyvyttömästi, jonka seurauksena ollaan ajautumassa jatkuvaan investointien ketjuun. Lisäksi kunnassa kyyditetään koululaisia paikasta toiseen jokseenkin järjettömällä tavalla. Kaunis kunta, toimii kohtalaisen hyvin mutta on jäämässä kasvun jalkoihin. Yhteydet Espooseen ja Helsinkiin kuntoon. Riippuu varsinkin henkilöstä miten asiat hoituu. Välillä tuntuu, että maalaisjärki päätöksenteosta puuttuu. Toimintoja voisi tehostaa ja uudelleenjärjestää. Kunnan kehitys polkee paikallaan liian moni päätös on viivästynyt kun asioista on valitettu. Meidä valitsemat edustajat kunnan hallintoelimissä ovat liian erimielisiä. Vähän on tunne semmoinen, että poliitikkojen omat intressit ajavat yleisen edun ohitse. Kunnalta puuttuu pätevät asiantuntijat tietyiltä aloilta: juridiikka, arkkitehtuuri. Päätöksenteossa ollaan välillä hyvin lyhytnäköisiä. Kuntalaisten aloitteet ja mielipiteet otetaan huomioon heikosti päätöksenteossa. Koen ettei Kirkkonummen kunta ota tarpeeksi vastuuta kuntalaisistaan. Väestön kasvun seurauksena resursseja ei ole todellakaan tarpeksi lisätty. Eri päättävät elimet hoitakaa yhdessä asioita, rahaa ja aikaa menee tolkuttomasti hukkaan esim. tie- ja ympäristöasioissa. Har den erfarenheten att i Kyrkslätt kommun sköts saker trögt och ovilligt. Centrum är motbjudande, fasar för den dag då mina barn börjar röra sig där. Kunta kasvaa liian nopeasti palveluihin verrattuna. Tämä seikka olisi pitänyt ottaa huomioon jo aikaisemmin eli ennakoida. Politikerna borde engagera sig mera på hur verkligheten är bland invånarna. Aina on parannettavaa. Vanhat "kalkkikset" voivat jarruttaa kehitystä. Uusia tyyliä ja henkilöstö rohkeasti mukaan.

13 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Yleisarvosana Yleisarvosanan merkitys mittarina Paras yksittäinen mittari siitä, miten kuntalaiset mieltävät Kirkkonummen hoitavan heidän asioitaan on annettu yleisarvosana. Muita hyviä indikaattoreita ovat halu asua kunnassa ja halu suositella kuntaa asuinpaikkana. Yleisarvosanan antoi 99% vastaajista. Yksikään muu kysymys ei ole kerännyt yhtä korkeaa vastausprosenttia. Viime vuonna 98% vastasi kysymykseen. Vuoden 2001 barometrissa kysymyksen paikka lomakkeessa muutettiin ja sen jälkeen vastausprosentti on ollut korkea. Yleisarvosana on noussut Yleisarvosana on noussut samalle tasolle kuin se oli huippuvuonna Pitkän aikavälin tarkastelu osoittaa trendin olevan on noususuuntainen huolimatta viime barometrissa tapahtuneesta notkahduksesta. Hyvän tai kiitettävän arvosanan antaneiden osuus (63%) on nyt korkeampi kuin yhdessäkään aikaisemmassa barometrissa. Lähes kaikilla asuinalueilla on tapahtunut parannusta Veikkolassa arvosana on edelleen alempi kuin muilla asuinalueilla, mutta on ollut näin korkea ainoastaan v Masalassa arvosana on sama kuin edellisessä barometrissakin mutta alempi kuin v Lapinkylän ja Porkkalan alueilla arvosana on laskenut. Näiden alueiden vastaajien määrät ovat kuitenkin sen verran pienet, että tulokset eivät ole tilastollisesti tarkkoja. Sundsbergin alueella, joka on toista kertaa mukana erillisenä asuinalueena, arvosana on noussut. Joka viides kuntalainen kommentoi antamaansa yleisarvosanaa Hyvä tai kiitettäväarvosana on liitetty alla oleviin teemoihin. 37% Yleisesti positiivinen asenne 20% Mainitsee vain kehittämistarpeita 34% Asiat hyvin mutta paranettavaakin on 7% Uusia kuntalaisia Välttävä tai huonoarvosana on liitetty alla oleviin teemoihin. 30% Painottaa yhtä kehittämisaluetta 16% 22% Kuntalaisten eri-arvoinen kohtelu tai alueellinen eri-arvoisuus 19% Painottaa useampia kehittämistarpeita Suunnittelu, kehittäminen ja päätöksenteko kunnassa 11% Asiat ovat yleensä ottaen huonosti

14 Kirkkonummen kuntalaisbarometri HYVÄ ELÄMÄ Kuntalaisten tyytyväisyyttä on verrattu siihen, miten tärkeinä kysymyksiä on pidetty että siihen, mikä oli tyytyväisyystaso edellisissä barometreissa. Hyvän Elämän kysymysväittämiin vastasi keskimäärin n. 90 %. Liikennejärjestelyihin vastasi n. 80%, kulttuurin harrastemahdollisuuksiin 9% ja ulkomaalaisten huomioimiseen 42% kuntalaisista. Tärkeys Miten aiheiden tärkeys on kehittynyt Lähiympäristöni on turvallinen asua ja liikkua. 9,5 9,5 9,6 9,6 9,6 9,6 Kotini lähiympäristön luonto on viihtyisä. 9,47 9,4 9,5 9,5 9,5 9,4 Voin turvallisesti liikkua ja asioida kunnan taajamissa. 9,2 9,2 9,3 9,3 9,4 9,4 Kirkkonummelta löytyy tarpeitani vastaava asunto tai asuinpaikka. 9,1 9, ,1 9,2 Puistot ja muut viheralueet ovat siistit. 8,9 8,8 8,9 8,9 9 9,0 Tarvitsemani päivittäistavarakaupat ovat sopivalla etäisyydellä. 8,5 8,8 8,9 8,9 9 9,1 Suosimani liikunnan harrastaminen onnistuu kätevästi kunnassa. 8,6 8,5 8,6 8,8 8,8 8,8 Liikenneyhteydet kunnasta minulle tärkeisiin lähikuntiin toimivat hyvin. 8,5 8,4 8,5 8,6 8,7 Kirkkonummen keskustan yleisilme on viihtyisä. 8,6 8,5 8,6 8,4 8,4 8,4 Saan tarpeitani vastaavat erikoisliikkeiden palvelut kunnassa. 8 8 Kunnan sisäiset liikenneyhteydet toimivat hyvin ,2 Suosimani kulttuurin harrastaminen onnistuu kätevästi kunnassa. Kunnan palveluissa otetaan riittävästi huomioon eri kulttuureista ja maista tulevien ihmisten tarpeet. Tyytyväisyys Miten kuntalaisten tyytyväisyys on kehittynyt 7 6,8 6, Lähiympäristöni on turvallinen asua ja liikkua. 8 Kotini lähiympäristön luonto on viihtyisä. 8,2 Voin turvallisesti liikkua ja asioida kunnan taajamissa. Kirkkonummelta löytyy tarpeitani vastaava asunto tai asuinpaikka. 8,2 8 8,2 8,4 8,4 Puistot ja muut viheralueet ovat siistit. 7 6,9 7 Tarvitsemani päivittäistavarakaupat ovat sopivalla etäisyydellä. 8,2 Suosimani liikunnan harrastaminen onnistuu kätevästi kunnassa. 8 8 Liikenneyhteydet kunnasta minulle tärkeisiin lähikuntiin toimivat hyvin. 6,9 6,8 Kirkkonummen keskustan yleisilme on viihtyisä. 6,3 6,5 6,2 6,6 6,5 6,4 Saan tarpeitani vastaavat erikoisliikkeiden palvelut kunnassa. 6,4 6,3 6,2 6,5 6,6 6,5 Kunnan sisäiset liikenneyhteydet toimivat hyvin. 6,2 6,1 6,5 6,5 6,4 Suosimani kulttuurin harrastaminen onnistuu kätevästi kunnassa. 6,5 6,4 6,5 6,9 6,7 6,6 Kunnan palveluissa otetaan riittävästi huomioon eri kulttuureista ja maista tulevien ihmisten tarpeet.

15 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Tyytyväisyys ja tärkeysvertailu Tyytyväisyys 1999 Tyytyväisyys 2001 Tyytyväisyys 2003 Tyytyväisyys 2005 Tyytyväisyys 2006 Tärkeys Otetaan huomioon eri kulttuureista Kulttuurin harrastaminen onnistuu Sisäiset liikenneyhteydet toimivat Erikoisliikkeiden palvelut kunnassa. Kirkkonummen keskustan yleisilme viihtyisä Liikenneyhteydet tärkeisiin lähikuntiin toimivat Liikunnan harrastaminen onnistuu kunnassa. Päivittäistavarakaupat sopivalla etäisyydellä. Puistot viheralueet siistit Asunto tai löytyy Kirkkonummelta Turvallisesti liikkua asioida taajamissa. Kotini lähiympäristön luonto Lähiympäristöni turvallinen asua.. Tyytyväisyys asuinalueen mukaan Lähiympäristöni on turvallinen asua ja liikkua. Tyytyväisyys ka. 3 8,2 8,2 8,4 8,2 8,2 8,2 8,2 8,4 6,9 Kantvik, Pikkala Upinniemi, Porkkala, jne. Keskusta, Gesterby, Jolkby, jne. Masala, Luoma, Jorvas Vols, Sepänkylä Evitskog, Kylmäkä Lapinkylä, Oitmäki Veikkola

16 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Kotini lähiympäristön luonto on viihtyisä. Tyytyväisyys ka. 4 8,2 8,2 8,6 9,1 8,4 8,4 8,6 9,0 8,9 8,8 8,8 8,9 8,5 8,7 8,8 8,5 8,2 8,2 8,5 8,7 8,7 8,9 8,7 8,2 8,6 8,4 Kantvik, Pikkala Upinniemi, Porkkala, jne. Keskusta, Gesterby, Jolkby, jne. Masala, Luoma, Jorvas Vols, Sepänkylä Evitskog, Kylmäkä Lapinkylä, Oitmäki Veikkola Voin turvallisesti liikkua ja asioida kunnan taajamissa Tyytyväisyys ka. 2 8,5 8,2 8,2 8,2 Kantvik, Pikkala Upinniemi, Porkkala, jne. Keskusta, Gesterby, Jolkby, jne. Masala, Luoma, Jorvas Vols, Sepänkylä Evitskog, Kylmäkä Lapinkylä, Oitmäki Veikkola Kirkkonummelta löytyy tarpeitani vastaava asunto tai asuinpaikka Tyytyväisyys ka. 8,40 8,4 8,4 8,4 8,7 8,2 8,4 8,9 9,1 8,4 8,5 8,4 8,4 8,2 8,5 8,2 8,4 8,5 8,8 8,8 8,6 6,2 Kantvik, Pikkala Upinniemi, Porkkala, jne. Keskusta, Gesterby, Jolkby, jne. Masala, Luoma, Jorvas Vols, Sepänkylä Evitskog, Kylmäkä Lapinkylä, Oitmäki Veikkola

17 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Puistot ja muut viheralueet ovat siistit. Tyytyväisyys ka. 2 6,7 6,9 6,9 6,9 6,7 Kantvik, Pikkala Upinniemi, Porkkala, jne. Keskusta, Gesterby, Jolkby, jne. Masala, Luoma, Jorvas Vols, Sepänkylä Evitskog, Kylmäkä Lapinkylä, Oitmäki Veikkola Tarvitsemani päivittäistavarakaupat ovat sopivalla etäisyydellä. Tyytyväisyys ka. 8,20 8,4 8,5 8,2 8,4 8,4 8,5 8,6 8,4 8,4 6,8 6,8 6,7 6,5 6,8 6,6 Kantvik, Pikkala Upinniemi, Porkkala, jne. Keskusta, Gesterby, Jolkby, jne. Masala, Luoma, Jorvas Vols, Sepänkylä Evitskog, Kylmäkä Lapinkylä, Oitmäki Veikkola Suosimani liikunnan harrastaminen onnistuu kätevästi kunnassa. Tyytyväisyys ka. 6 8,5 6,9 8,4 8,5 8,2 8,4 6,5 6,3 Kantvik, Pikkala Upinniemi, Porkkala, jne. Keskusta, Gesterby, Jolkby, jne. Masala, Luoma, Jorvas Vols, Sepänkylä Evitskog, Kylmäkä Lapinkylä, Oitmäki Veikkola

18 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Liikenneyhteydet kunnasta minulle tärkeisiin lähikuntiin toimivat hyvin. Tyytyväisyys ka. 9 6,9 5,3 6,0 5,8 5,0 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8 5,1 6,3 5,7 6,1 6,2 5,5 6,9 6,7 6,6 6,8 6,4 6,4 6,7 6,8 6,5 6,4 Kantvik, Pikkala Upinniemi, Porkkala, jne. Keskusta, Gesterby, Jolkby, jne. Masala, Luoma, Jorvas Vols, Sepänkylä Evitskog, Kylmäkä Lapinkylä, Oitmäki Veikkola Kirkkonummen keskustan yleisilme on viihtyisä. Tyytyväisyys ka. 6,40 6,3 6,6 6,4 6,3 6,5 6,5 6,8 6,1 6,2 6,7 6,5 6,6 6,3 6,4 6,7 6,3 6,1 6,2 6,5 6,8 6,7 6,3 6,5 6,3 6,5 6,6 6,3 6,5 6,2 6,3 6,2 6,0 6,4 6,6 5,9 6,4 6,2 6,3 Kantvik, Pikkala Upinniemi, Porkkala, jne. Keskusta, Gesterby, Jolkby, jne. Masala, Luoma, Jorvas Vols, Sepänkylä Evitskog, Kylmäkä Lapinkylä, Oitmäki Veikkola Saan tarpeitani vastaavat erikoisliikkeiden palvelut kunnassa. Tyytyväisyys ka. 6,54 6,9 6,8 6,8 6,8 6,9 6,8 6,9 6,8 6,2 6,0 6,2 5,9 5,8 6,5 6,4 6,3 6,3 6,1 6,3 6,4 6,2 6,6 6,3 6,5 6,6 6,4 6,4 6,6 6,2 6,0 6,4 6,5 6,4 6,4 5,9 6,1 Kantvik, Pikkala Upinniemi, Porkkala, jne. Keskusta, Gesterby, Jolkby, jne. Masala, Luoma, Jorvas Vols, Sepänkylä Evitskog, Kylmäkä Lapinkylä, Oitmäki Veikkola

Minulle kuuluvien sosiaalietuuksien toimeenpano on täsmällistä. 8,47 8,28 8,49 8,94 8,67 8,95

Minulle kuuluvien sosiaalietuuksien toimeenpano on täsmällistä. 8,47 8,28 8,49 8,94 8,67 8,95 SOSIAALITOIMI 1 SOSIAALIPALVELUT Kaikki kuntalaiset Kuntalaisten tyytyväisyyttä on verrattu sekä siihen miten, tärkeinä kysymyksiä on pidetty, että edellisessä barometrissa annettuihin tyytyväisyyspisteisiin.

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Kuntalaisbarometri 2007 2

Kuntalaisbarometri 2007 2 TERVEYSPALVELUT Kuntalaisbarometri 2007 2 1 TERVEYSPALVELUT Kaikki kuntalaiset Kuntalaisten tyytyväisyyttä on verrattu siihen, miten tärkeinä kysymyksiä on pidetty sekä edellisissä barometreissa annettuihin

Lisätiedot

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar.

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Kyselyyn osallistuneiden kuntien vastausprosentit, yhteensä 1900 vastausta. 54 % Keskiarvo/Medeltal 67 % Jakobstad (svenskspråkig

Lisätiedot

1 SIVISTYSPALVELUT. Kaikki kuntalaiset. Tärkeys. Tyytyväisyys

1 SIVISTYSPALVELUT. Kaikki kuntalaiset. Tärkeys. Tyytyväisyys SIVISTYSTOIMI 1 SIVISTYSPALVELUT Kaikki kuntalaiset Kuntalaisten tyytyväisyyttä on verrattu siihen, miten tärkeinä kysymyksiä on pidetty sekä edellisissä barometreissa annettuihin tyytyväisyyspisteisiin.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTALAISBAROMETRI 2015. Kuntalaisbarometri 2015 Intervox Research Oy 1

KIRKKONUMMEN KUNTALAISBAROMETRI 2015. Kuntalaisbarometri 2015 Intervox Research Oy 1 KIRKKONUMMEN KUNTALAISBAROMETRI 2015 Kuntalaisbarometri 2015 Intervox Research Oy 1 Tutkimuksen sisältö 1. Taustatiedot 3 7. Hyvä elämä 117 2. Yleisarvosana 15 8. Kunnan hallinto 150 3. Terveyspalvelut

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTALAISBAROMETRI 2013. Kuntalaisbarometri 2013 Intervox Research Oy 1

KIRKKONUMMEN KUNTALAISBAROMETRI 2013. Kuntalaisbarometri 2013 Intervox Research Oy 1 KIRKKONUMMEN KUNTALAISBAROMETRI 2013 Kuntalaisbarometri 2013 Intervox Research Oy 1 Tutkimuksen sisältö 1. Taustatiedot 3 7. Hyvä elämä 107 2. Yleisarvosana 14 8. Kunnan hallinto 139 3. Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTALAISBAROMETRI 2011. Kuntalaisbarometri 2011 Intervox Research Oy 1

KIRKKONUMMEN KUNTALAISBAROMETRI 2011. Kuntalaisbarometri 2011 Intervox Research Oy 1 KIRKKONUMMEN KUNTALAISBAROMETRI 2011 Kuntalaisbarometri 2011 Intervox Research Oy 1 Tutkimuksen sisältö 1. Taustatiedot 3 7. Hyvä elämä 106 2. Yleisarvosana 14 8. Kunnan hallinto 136 3. Terveyspalvelut

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTALAISBAROMETRI 2009. Kuntalaisbarometri 2009 Intervox Research Oy 1

KIRKKONUMMEN KUNTALAISBAROMETRI 2009. Kuntalaisbarometri 2009 Intervox Research Oy 1 KIRKKONUMMEN KUNTALAISBAROMETRI 2009 Kuntalaisbarometri 2009 Intervox Research Oy 1 Tutkimuksen sisältö 1. Taustatiedot 3 7. Hyvä elämä 81 2. Yleisarvosana 14 8. Tiedottaminen 99 3. Terveyspalvelut 25

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the

Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. TYÖMATKAPYÖRÄILYN

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! 1 Liite 9: Kyselylomake Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! Helsingin kaupungin ympäristökeskus tekee Vanhankaupunginlahdelle uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Lähtökohtana

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Asumisen näkymiä Helsingin seudulla. ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara

Asumisen näkymiä Helsingin seudulla. ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara Asumisen näkymiä Helsingin seudulla ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara Oikeisiin paikkoihin vai haluttuihin Missä ihmiset halauvat asua? Missä heidän pitäisi haluta? Onko ristiriitaa suunnittelijoiden

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Kirkkonummen linjat Kyrkslätts linjer

Kirkkonummen linjat Kyrkslätts linjer Kirkkonummen linjat Kyrkslätts linjer Linjojen 175-189 merkkien selityksiä Teckenförklaring för linjerna 175-189 M-P = maanantai-perjantai / måndag-fredag L = lauantaisin / lördagar S = sunnuntaisin ja

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015

Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015 1 (8) Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015 1. Kuinka usein käyt kaupunkimme www-sivuilla? 2. Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2 (8) Avoimet vastaukset: Toisella sivulla sijaitsevan

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

Kysely kuntosuunnistajille

Kysely kuntosuunnistajille Kokonaisvastaajamäärä: 13 Kysely kuntosuunnistajille 1. Vastaajan sukupuoli Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 1,5) (1.1) Mies 53,8% 7 (1.2) Nainen 6 2. Vastaajan ikä Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 4,6)

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:9 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 9 2 Kohde 2: linja 8 3 Kohde 3: linjat 8, 88, 99 4 Kohde 4: linja 13

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009

Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009 Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009 Outi Majanen Suunnittelija, vanhuspalvelut 10.6.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kyselyn toteutus... 3 3. Vastaajien taustatiedot... 3 4. Kyselyn tulosten

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Liite 1 JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Kyselytutkimus alueelle muuttaneille ja pendelöijille MARKKINATUTKIMUSPALVELUT 2013 Hannu Tuuri, Marja Katajavirta SISÄLTÖ 1. Taustatietoja

Lisätiedot

Asumisviihtyvyys kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa

Asumisviihtyvyys kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa Asumisviihtyvyys kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa - v. 2005 asukaskyselyn tuloksia 13.3.2007 Erkki Korhonen Kaupungin omistamat vuokra- ja asumisoikeusasunnot 1.1.2005 Muut vuokraasunnot; 1%

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Tutkimusraportti 2.5.2013 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010 PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN Kaikki Kerrostalo Rivitalo Omakotitalo Asuinaika < 5v Asuinaika 5-10 v Asuinaika > 10 v Kauppala Itä-kauppala Porokylä Maaseutu Keskimääräistä

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Summary1/2 59 vastausta (vastanneista naisia 8 ja miehiä 51) Kysely oli avoinna 2 viikkoa (11.2. 25.2.2015) 78% vastanneista kuului ikäryhmään 18-39 49% vastanneista

Lisätiedot

ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA. Kauppalan keskusta Nurmes 2010

ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA. Kauppalan keskusta Nurmes 2010 ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA Katuvalaistus Koivukatujen hoito Siisteys Istutukset Kadut Puistojen hoito Liikennejärjestelyt Opasteet Sadevesiviemäröinti Yleisilme Jalkakäytävät Rakennusten kunto

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Leo Heinonen, H2 Mobiilisti Meikussa 2 3.12.2014

Leo Heinonen, H2 Mobiilisti Meikussa 2 3.12.2014 Leo Heinonen, H2 Mobiilisti Meikussa 2 3.12.2014 ipadeja pilotoineen vuosikurssin kokemukset Tuen määrä vähäinen Laitteen käytön opettelu lisäkuormitus opiskelujen alussa ipad-vertaistuutoroinnin idea

Lisätiedot

Vaasa opiskelukaupunkina. Vasa som studiestad

Vaasa opiskelukaupunkina. Vasa som studiestad Vaasa opiskelukaupunkina Vasa som studiestad Osaaminen ja oppiminen ovat Suomalaisen elinvoiman lähteitä Osaaminen ja oppiminen muodostavat pohjan yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Osaaminen ja oppiminen

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 EK-ARTU -hanke Arjen turva kysely Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 Miehikkälän kirkonkylä: Miehikkälä 12, Saivikkala 11 7.2.2013 1 Taustatietoja vastaajista (23) Naisia vastaajista 14 Miehiä vastaajista

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO s 3-5 PERUSTIEDOT s 6-8 MUUNNELTAVAT TILAT s 9-11 VIIHTYISÄ TYÖYMPÄRISTÖ 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Valimon uusi toimitilakokonaisuus sijoittuu

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Pohjoinen hyvinvointialue Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Mitä hyvää on nykyisissä palveluissa? Hyvä palvelu; ammattitaitoiset työntekijät; kaikki palvelut pelaavat Haukiputaalla

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

Järvenpään hyvinvointikampus. Kuntalaiskysely 2014

Järvenpään hyvinvointikampus. Kuntalaiskysely 2014 Järvenpään hyvinvointikampus Kuntalaiskysely 2014 Kehitysideoiden kerääminen kuntalaiskyselyllä hyvinvointikampushankkeen suunnittelua varten Kyselyaika 28.3. 15.4.2014 Paperilomake Järvenpään kaupunginkirjastossa

Lisätiedot

HS Android tabletsovelluksen. profiilitutkimus. Kesäkuu 2014

HS Android tabletsovelluksen. profiilitutkimus. Kesäkuu 2014 HS Android tabletsovelluksen profiilitutkimus Kesäkuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tässä raportissa esitellään tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS Android

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Lähivoimalahanke. Asukaskysely raportti

Lähivoimalahanke. Asukaskysely raportti Lähivoimalahanke Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-hanke järjesti syksyllä 2013 asukaskyselyn Kaukajärven asuinalueella (Kaukajärvi-Annala). Sähköinen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Päässälaskut. 9 luokan matematiikan valtakunnallisen kokeen pistejakauma kevät 2010. Kevään 2010 valtakunnallinen 9 luokan matematiikan koe.

Päässälaskut. 9 luokan matematiikan valtakunnallisen kokeen pistejakauma kevät 2010. Kevään 2010 valtakunnallinen 9 luokan matematiikan koe. 59-60 57-58 5-56 5-5 9-51 7-8 -6-9-1 7-8 -6 1-8-0 6-7 -5-0-1 18-19 16-17 1-15 11-1 10-11 7-9 -6 0- Oppilsmäärä Kevään 010 valtakunnallinen 9 luokan matematiikan koe. 100 9 luokan matematiikan valtakunnallisen

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Asiakastutkimus 2014. Blue Service Partners. Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277

Asiakastutkimus 2014. Blue Service Partners. Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277 Asiakastutkimus 2014 Blue Service Partners Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277 Johdanto Blue Service Partnersin asiakastutkimus suoritettiin helmikuussa 2014 yhteensä 107 toimipaikassa.

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

Nuorten mielipiteet tulevaisuustyöryhmän aihealueesta (yhdyskuntarakenne ja elinvoima) ja miten ne on otettu huomioon loppuraportissa?

Nuorten mielipiteet tulevaisuustyöryhmän aihealueesta (yhdyskuntarakenne ja elinvoima) ja miten ne on otettu huomioon loppuraportissa? Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola Nuorten mielipiteet tulevaisuustyöryhmän aihealueesta (yhdyskuntarakenne ja elinvoima) ja miten ne on otettu huomioon loppuraportissa? Saara Vauramo,

Lisätiedot

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014 Tuhat suomalaista /201 Tuhat suomalaista Lassila & Tikanoja Marrras- Joulukuu 201 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /201 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista - tutkimus tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot