Sisällysluettelo 1. TAVOITTEET JA TOTEUTUS 2. VASTAUSPROSENTTI, TAUSTATIEDOT 3. YLEISARVOSANA 4. HYVÄ ELÄMÄ 5. TERVEYSPALVELUT 6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo 1. TAVOITTEET JA TOTEUTUS 2. VASTAUSPROSENTTI, TAUSTATIEDOT 3. YLEISARVOSANA 4. HYVÄ ELÄMÄ 5. TERVEYSPALVELUT 6."

Transkriptio

1

2 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Sisällysluettelo 1. TAVOITTEET JA TOTEUTUS 2. VASTAUSPROSENTTI, TAUSTATIEDOT 3. YLEISARVOSANA 4. HYVÄ ELÄMÄ 5. TERVEYSPALVELUT 6. SIVISTYSPALVELUT 7. TEKNISET PALVELUT 8. SOSIAALIPALVELUT 9. HALLINTOALOJEN VERTAILU 10. HALLINTOALAKOHTAISET PANOSTUSODOTUKSET 11. VALMIUS MAKSAA PALVELUJEN KEHITTÄMISESTÄ 12. KUNNAN HALLINTO 13. SITOUTUNEISUUSKUNTAAN 14. TIEDOTTAMINEN 15. YHTEENVETO

3 Kirkkonummen kuntalaisbarometri TAVOITTEET JA TOTEUTUS Barometrin tavoitteet 1. Mitata kirkkonummelaisten tärkeimpinä pitämiä kunnan palvelutekijöitä. 2. Mitata kirkkonummelaisten tyytyväisyyttä kunnan palveluihin. 3. Osoittaa miten kunta kuntalaisten mielestä on kehittynyt. 4. Tarjota kanava kirkkonummelaisten näkemysten kuulemiselle. Barometrin aikataulu Valmistelut touko- kesäkuussa. Kysely postitettiin elokuussa. Vastausten analysointi ja raportti on tehty loka- marraskuussa. Barometrin toteutus Kysymyslomakkeessa käytettiin ns. kouluarvosana-asteikkoa 10-4: Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä/ Ei lainkaan tyytyväinen Erittäin tyytyväinen Palauteaineiston analysoinnissa numeraaliset ja verbaaliset vastaukset on verrattu keskenään. Tämän vuoden barometriin on lisätty osio, joka selvittää kuntalaisten mielipiteitä kunnan viestinnästä. Tulokset on verrattu aikaisempien vuosien barometreihin. Tuloksien esittely Raportissa tulokset on esitetty hallintokunta- ja aihealueittain. Lukijaa varten, joka haluaa nopeasti tutustua keskeisiin tuloksiin, on jokaisen osion lopussa sivun mittainen yhteenveto.

4 Kirkkonummen kuntalaisbarometri VASTAUSPROSENTTI JA VASTANNEIDEN TAUSTATIEDOT Vastaukset Kirjekysely lähetettiin kuntalaiselle. Satunnaisotos on samoilla kriteereillä kuin aikaisemmissa barometreissa tilattu Väestörekisterikeskukselta. Kaikkiaan saatiin 791 käyttökelpoista vastausta. Vastauksien määrää voidaan pitää kirjekyselytyyppiselle selvitysmuodolle hyvänä ja vastaavan Kirkkonummen väestön jakaumaa. Barometrin vastausprosentit 45 % 41 % 40 % 39 % 35 % 40 % Vastanneiden taustatietoja Asuinalueittain N % N % N % N % N % Kantvik, Pikkala 61 7% 60 8% 56 7% 47 7% 55 7% Upinniemi, Porkkala, Hila, Långvik,Eestinkylä, Tolsa, Korkkulla Keskusta, Gesterby, Jolkby, Laajakallio, Heikkilä, Ravals, Finnsbacka, Överby, Bro, Lindal 78 10% 67 8% 64 9% 42 6% 68 9% % % % % % Masala, Jorvas Luoma % % % % % Sundsberg 16 2% 24 3% Vols, Sepänkylä 20 2% 22 3% 15 2% 16 2% 18 2% Evitskog, Kylmälä 25 3% 27 4% 25 3% 19 3% 23 3% Lapinkylä, Oitmäki 28 3% 23 3% 27 3% 22 3% 20 3% Veikkola % 96 12% 87 12% 78 11% % Jokin muu alue 29 3% 34 4% 25 4% 23 3% Ei ilmoittanut asuinaluetta % 32 4% 11 2% 2

5 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Yrittäjä Opiskelija Kotiäiti/ isä Muu ryhmä Ei vastaus Vastanneet % kaikista vastanneista Ikäryhmä Ikä Ikä Ikä Ikä Ikä 66 + Ei vastaus Vastanneet % kaikista vastanneista Työpaikan sijainti Palkansaaja Eläkeläinen Maanviljelijä Ammattiryhmä Kirkkonummi Espoo Helsinki Vantaa Kauniainen Muut kunnat Ei vastaus Vastanneet % kaikista vastanneista Asunut kunnassa alle 2v 2-4 v 5-9 v v v v yli 30 v Ei vastaus Vastanneet % kaikista vastanneista Kieli, sukupuoli, äänestämiskäyttäytyminen, lapsiperhe Sukupuoli Kieli Äänesti kuntavaaleissa Lapsiperhe Nainen Mies Suomi Ruotsi Kyllä Ei Kyllä Ei Vastanneet % kaikista vastanneista Vesihuolto, taloudessa auto Kuuluu vesihuollon piiriin Taloudessa on auto Taloudessa olevien autojen määrä Kyllä Ei Kyllä Ei Yksi Kaksi Useampi Vastanneet % kaikista vastanneista

6 Kirkkonummen kuntalaisbarometri YLEISARVOSANA Kaikki kuntalaiset Kuntalaisia pyydettiin antamaan yleisarvosana Kirkkonummen kunnalle siitä, miten se hoitaa kuntalaisten asioita. Käytetty asteikko on :10=loistavasti, 9=kiitettävästi, 8=hyvin, 7=jokseenkin välttävästi, 6=välttävästi, 5=huonosti, 4=erittäin huonosti. Kysymykseen vastasi 99 % (2005: 98%, 2003:97%, 2001: 96%, 1999: 70%, 1997: 65%). Yleisarvosanan keskiarvo ja jakauma on laskettu ja sitä on verrattu aikaisempien barometrien tuloksiin. Kuntalaisten Kirkkonummelle antama yleisarvosana Yleisarvosanojen jakauma % 48 % 45 % 41 % 34 % 34 % 56 % 52 % 47 % 44 % 37 % 35 % 6 % 6 % 6 % 4 % 4 % 3 % 9 % 10 % 5 % 10 % 7 % 7 % Huono Välttävä Hyvä Kiitettävä Yleisarvosanan jakaumassa arvosanat 10 ja 9 edustavat kiitettävää tasoa. Arvosana 8 on hyvää tasoa. Arvosanat 7 ja 6 ovat välttävää tasoa ja arvosanat 5 ja 4 ovat huonoa tasoa.

7 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Eri kuntalaisryhmät Yleisarvosana asuinalueittain ,9 6,9 6,4 6,6 Keskusta, Gesterby, Jolkby, Laajakallio, Heikkilä, Ravals, Finnsbacka, Överby, Bro, Lindal Lapinkylä, Oitmäki Vols, Sepänkylä Masala, Luoma, Jorvas Kantvik, Pikkala Evitskog, Kylmäkä Upinniemi, Porkkala, Långvik, Hila, Eesinkylä, Tolsa, Korkkulla Veikkola, Haapajärvi Sundsberg Yleisarvosana ikäryhmittäin Yleisarvosana kuntaiän mukaan alle 2 v 2-4 v 5-9 v v v v +30 v

8 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Eri kuntalaisryhmät Yleisarvosana vs. kieli, sukupuoli, lapsiperhe Mies Nainen Suomen kielinen Ruotsin kielinen Lapsiperhe Ei lapsiperhe Yleisarvosana vs. äänestyskäyttäytyminen, vesihuolto, autonomistus Äänesti Ei äänestänyt Vesihuollon piirissä Ei vesihuollon piirissä Taloudessa auto Taloudessa ei autoa

9 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Kuntalaisten kommentteja annettuun yleisarvosanaan Kuntalaisia pyydettiin kommentoimiaan antamiansa arvosanoja. Yleisarvosana-kysymykseen vastasi 787 kuntalaista ja joka viides(168) perusteli antamaansa arvosanaa. Osa vastaajista on kommentoinut useampia teemoja. Noin 40% kommenteista esitettiin kehittämisehdotuksina. Noin 60% kommenteista sisälsi pelkästään kritiikkiä ja 17% kommenttia oli kiittäviä. Kiitettävään tai hyvään arvosanaan liitetyt kommentit on seuraavassa ryhmitelty aihealueittain Yleisesti hyvin mutta parannettavaa löytyy 7: Tiet ja koulut. 8+ muut asiat. Muuten hyvinkin tyytyväinen mutta tärkeitä vahvistusalueita ovat: rakentaminen/kaavoitus, nuorisotoiminta/turvallisuus, koulujen oppimisympäristö. Asiakasnäkökulmasta yhden luukun periaate toimii. Kunta voisi aktiivisemmin tiedottaa paikallislehdissä ajankohtaisista asioista. Julkisessa liikenteessä on kehitettävää mutta onhan jotain jo tapahtunutkin. Toivottavasti päiväkotiena ja koulujen kapasiteetti pysyy kasvukunnan vauhdissa. Oikeampi olisi ollut arvosana. Tykkään asua tässä pikkukaupungissa vaikka liikennejärjestelyissä on parantamisen varaa OK, men det känns lite trögt ibland som om kommunen ej hann med allt. Kun vain asuu Kirkkonummella, käy töissä muualla ja tekee ostokset muualla niin asiat on ok. Keskusta saisi olla tiiviimpi ja ostospaikkoja enemmän. Yleisesti ottaen kaikki toimii. Parannettavaa toki on paljonkin mutta omalta kannaltani katsoen arvosana on 9. Det finns alltid möjlighet att bli bättre. Kunhan saadaan seutulippu kokonaan toimimaan myös busseissa. Olen kuntaan tyytyväinen, kehittää voisi palveluja (kauppoja, vaatekauppoja) ettei tarvitse lähteä muualle. Yleisesti ottaen asioita hoidetaan hyvin. Yksityistapauksissa löytyy kuitenkin myös huonosti hoidettuja. Meidän kohdallamme ei ole ollut ongelmia mutta olemme tietoisia esim terveyskeskuksen ruuhkaisuudesta ja koulutilojen riittämättömyydestä ja nämä asiat huolestuttavat. Olen saanut hyvää palvelua ja asiat hoidetuksi. Perheemme viihtyy hyvin. Aina on kuitenkin varaa parantaa Tycker att de flesta saker i kommunen fungerar bra. Bra läge näre Hfors och bra förbindelser till Hfors. Men köerna till tandvården är för långa. Medeltal 8, men byggnadsärendena 4, mycket dåligt. Yritys hyvä - parannettavaa on, ottaen huomioon miten kasvava, vauras väestö täällä asuu. Veikkola bra. Kyrkslätt planering verkligt dålig. Pääsääntöisesti hyvin. Ainahan sitä korjattavaa löytyy. Jag är nog nöjd med min kommun, men alltid kan man bättra sig. Olisin halunnut antaa sillä välillä jokseenkin välttävästi - välillä hyvin. Voi olla, että arvosana olisi 9 jos asuisin keskustassa, nyt ollaan syrjässä ja välillä tuntuu, että asioita ei kiirehditä kuntoon täällä Upinniemessä, kuntahan kuitenkin ne verorahat saa. Muuten ei ole valittamista mutta lapsiperheiden asiat laahaavat jäljessä. Avoimet päiväkodit olisivat todella tärkeitä Uusia kuntalaisia Vain vähän kokemusta kunnan palveluista. En ole juurikaan vielä hoitanut asioita Kirkkonummella. Ainoastaan päivähoito-puoli on tullut tutuksi. Olen ollut tähän asti tyytyväinen Kirkkonummen kuntaan. Alle 2 vuotta paikkakunnalla asuneena minulla ei ole paljon kokemusta kuntalaisten asioiden hoidosta. Vaikea sanoa koska olen asunut vasta kolme kuukautta kunnassa. Jag är rätt nyinflyttad (1 år) och det info- och välkomstpaket ni skickade var superbra!

10 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Yleisesti positiivinen Omalla kohdalla asiat ovat hoituneet melko hyvin toistaiseksi. 8,5 olisi mielestäni oikeampi arvosana jos ei olisi omaa autoa niin kulkuyhteyksiin olisin tyytymätön mutta luonto on minulle arvo sinänsä ja asuinpaikka on valittu sen mukaan. Ei valittamista. Tarvitsemani palvelut ovat hoituneet hyvin Kirkkonummella. Kokemusta on 25 v ajalta. Tänä aikana kunnan palvelut ovat monipuolistuneet ja palvelu parantunut. Vesihuolto ja kunnan virastossa asioinnissa ei ole ollut ongelmia. Se hoitaa asiat oikein hyvin, kiitos siitä. Ei ole ollut ongelmia minkään asian kanssa. Kaikki asiat ovat hoituneet. Ne kontaktit joiden kanssa olen ollut tekemisissä ovat toimineet hyvin. Yrittää parhaansa. Yleisesti ottaen Kirkkonummella otetaan asukkaat melko hyvin huomioon ja täällä on hyvä asua. Kirkkonummella asuminen on parantunut vuosien saatossa, kokemus 20 vuodelta. Ympäristö ja kunnan palvelut ovat parantuneet, joskin myös kallistuneet. Kunnanvirastossa on hyvä palvelu. Kiitos heille. Försöker sitt bästa. Helt ok. Bra om svenskspråkiga noteras. Mitä nyt olen kuunnellut ystäviäni niin kyllä Kirkkonummen kunnalta saa nopeaa palvelua/apua asioissa kuten sosiaalitoimi, terveysasema, vanhustenhoito yms. Kunnan asiat ovat lehtitietojen perusteella hyvin (8), eikä itselläni ole kokemusta muusta. Lasten päivähoito ja kouluasiat ovat olleet erinomaisesti hoidettu. Terveyskeskuspalvelut ovat hyvät. Käytämme kunnallista terveyspalvelua koska se on aina toiminut ensiluokkaisesti, emme ole koskaan tarvinneet ykstyisiä lääkäripalveluja. Kotihoidontuen kuntalisä yli 3-vuotiaille hienoa palvelua. Koulut, kuvataidekoulu ja mvs opisto loistavia. Rakennusvalvonta, kirjastot toimivat hyvin vrt esim lähikuntiin. Asiat saa hoidettua ja opastustakin saa kunhan myös on itse aktiivinen ja hankkii tietoa. Kunnan toimistojen yms. Henkilökunta on ystävällistä. Med så stor inflyttning kan inte alla få allt genast. Toisaalta ääripäät: lapset ja vanhukset ovat oikea mittari. Kumpaakaan ei perheessä tällä hetkellä ole, joten ehkä kuva on turhan positiivinen. En oikein usko, että mikään kunta hoitaa hyvin noita ääriasioita. Kait ne hyvin hoitaa, sittenhän se näkee kun tulee jokin ongelma. Kunta tarjoaa sitä, mitä kullakin hetkellä pystyy. Ei tietenkään kaikkea voi saada. Jos itse mielii kehittää kunnan palveluja on ryhdyttävä aktiivisesti asiansa ajamaan. Ihan ok. Yritystä on kiitettävästi. Nopeasti kasvavassa kunnassa varottava ettei sorru turhaan jäykkyyteen. Vuodesta 1969 Kirkkonummella asuneena olen ollut tyytyväinen kuntaan vaikkakin silloin kun perheeni lapset oli koulussa em harrastuksissa ei ehkä olleet silloin vielä ihan niin "timmissä" kun tänä päivänä. Hyvin on pärjätty kunnan palveluissa ym asioissa. Se on nääs niin jos on positiivinen niin aina pärjää, kun niitä itkiöitä riittää saralla Kehittämistarpeita Vähäosaisten huomioimiseen paljon enemmän resursseja: vanhukset, lapset, maahanmuuttajat, päihdeongelmaiset, jne. Ei aina ennakoida tulevaisuutta tarpeeksi, esim lapsimäärät tarvitsevat palveluja. Kunta voisi yrittää tehdä enemmän yhteistyötä pk-seudun kuntien kanssa esim julkinen liikenne. Päätöksiä teistä, kouluista ja julkisesta liikenteestä tehdään mutta pidetäänkö ne? Ja millä aikataululla? Bussilinjat kilpailuun. Wickström pois. YTV rules. Päätökset ja tie 51 pitää hoitaa periksi antamatta. Terveydenhuollon palveluissa parannettavaa reilusti. Vanhusten hoitoon lisää resursseja. Palveluasuntojen tarve kasvaa koko ajan. Hoito-osasto pitkäaikaispotilaille olisi tarpeen. Ett gemensamt kommunhus saknas. Tjänsterna är utspridda i kommunen. Kommunens anställda bör kunna ge service på svenska. Kaksikielisyyden ehdottomuudesta on tulossa rasite. Eivät kuntalaiset halua kaksikielistä palvelua vaan palvelua omalla äidinkielellä; suomella tai ruotsilla. Parannettavaakin löytyy. Tiettyjen asioiden hoitamista voisi nopeuttaa. Vanhusten huollossa on varmaankin parantamisen varaa. Samoin eritysopetuksessa. Rakennusarkkitehtuuriin voisi kiinnittää huomiota. Miksi muuttaa loppukin keskustan alueesta betonitaloiksi ja parkkihalleiksi.

11 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Välttävään tai huonoon arvosanaan liitetyt kommentit on seuraavassa ryhmitelty aihealueittain. 7-4 Painottaa yhtä kehittämisaluetta Enemmän pitäisi ottaa esim Veikkola huomioon koska se on kaukana keskustasta esim terveyskeskuksen labra-ajat pitäis hoitaa paremmin. Masalasta on lyhyt matka käydä keskustan terveyskeskuksessa eli labra-aikoja enemmän Veikkolaan ei Masalaan. Väg 51 försvårar för oss att köra in till Kyrkslätt. Miljön skötas bättre. Hälsovård ok. Bra matbutiker Pyörä/kävelytie Kantvik-Strömbsby. Palloiteltu liian kauan! Yli 20 v. Hävetkää! Kartanonrannan koulu on 2 v jäljessä aikataulusta. Koulun rakentaminen oli yksi syy miksi muutimme kuntaan. Muutoin asiat toimivat ok. Tiedottaminen retuperällä esim Veikkolan kunnallistekniikan etenemisaikataulu. Terveyskeskus ei toimi hyvin. Rakennuslupa-asioihin järkeä. Kunta ei tahdo pysyä kunnan kasvuvauhdissa mukana. Palvelut laahaa jäljessä. Tänne Kylmälään ei varmaan minun elinaikana saada kunnallistekniikkaa. Tuntuu turhauttavalta maksaa kiinteistöveroa. Åldringarna är uselt skötta. Varför gör man inget för att förbättra väg nr 51. Terveyskeskus - hammashuolto on hoidon ja ajanvarauksen osalta huonossa kunnossa. Kunnan terveystarkastajat ovat olleet "ynseitä". No kaikki on vähän rempallaan. Kunnan yleisilme Kunta on kiitettävästi rakentanut päiväkoteja, kouluja ja liikuntahalleja, mutta vanhukset on unohdettu. Sisäinen bussiliikenne ala-arvoista ja toiseen kuntaan Wikströmillä monopoliasema. Vitsordet för trafikförbindelserna och trafiksäkerheten är 4. Andra angelägenheter 8 = medeltalet 6. Asiat etenevät liian hitaasti. Laittakaa bussi- ja juna-asiat kuntoon. Tiet ovat valaisematta ja ilman asvalttia. Päivähoidon tiukka tilanne ja tila-ahtaus alentaa arvosanaa (7). Kouluolot olleet varsin epävakaisia ainakin täällä pohjoisessa. Tytöt (6. lk) on ollut "evakossa" Volsissa ja nyt Evitskogissa vaikka uusi uljas koulu juuri valmistui 2,5 km päähän. Siitä piiskaa. Skulle önska ett mera ekologiskt samhälle där varje möjlighet (ekologisk) tas i beaktande. En grön oas istället för en sovstad till Helsingfors. Jos väki lisääntyy, kouluja tarvitaan lisää. Koulujen homeongelmat ja sisäilmaongelmat saatava kunnolla kuntoon. Keskustan uusi koulu nopeasti. Esim hammashoitoon kestää, rakennuslupa-asiat kestää. Kunnan ympäristö keskustan tuntumassa on kamala, ollut jo 30 v ja mitään ei tapahdu. Varoja tulisi ohjata peruspalveluihin kuten koulu- päivähoito ja terveyspalveluihin. Kouluruuan huono laatu ja piittaamattomuus asiasta pudotti arvosanan huonoon. Julkista liikennettä ei voida kilpailuttaa/parantaa palvelua. Jokaista uutta yrittäjää kohtaa samat lupa ym.vaikeudet. 7-4 Painottaa yhtä kehittämisaluetta Tontteja lisää. Juopot saa heti asunnon. Kunnolliset lapsiperheet saavat jonottaa asuntoa kauan. Man borde kanske göra sådana förfrågningar oftare, det är svårt att veta vad man kan vänta sig i framtiden om man lever så länge att något nytt finns att säga om utvecklingen. Monessa kohdassa on sentään yritystä. Jos on rahaa ja suhteita niin kaikkea saa. Då man har verkligen behövt hjälp har det inte löpt. Ibland när sakerna inte varit akut har det kunna gå rätt smidigt!? Hyvin ja huonosti. Annan arvosanan 6 siksi sillä itse maksan veroja tähän kuntaan pienestä palkastani. Muutaman kerran olen tarvinnut todellista apua sitä kuitenkaan saamatta. Annoin seiskan koska itse olen ollut Kirkkonummen palveluksessa. Tiedän että toimii ja ei toimi. Det går att bo här, när man måste. Men jag förstår dem som flyttar. Skatterna kan användas effektivare till invånarnas väl. Utgår ifrån att kommunen försöker, men upplever kommunen som ganska konturlös.

12 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Painottaa useampia kehittämistarpeita Enemmän resursseja sektoreihin: lääkäripalvelut, neuvolapalvelut, päivähoitopalvelut. Viihtyvyyteen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Nuorisotyöhön pitäisi myös panostaa. Kulttuuritalo pitäisi olla. Åldringsvården i princip bra, men når ej alla behövande. För litet personal på barndagvården göt att det verkar kaotiskt. Parannettavaa: KT 51, päiväkotiean ja kolulujen resurssit, yritystoiminnan tukeminen, terveyskeskusten resurssit. Veikkolassa: Koulu ja päivähoitopaikkojen jatkuva pula. Terveyspalvelut ontuvat. Terveydenhoito ja kouluasiat huonosti hoidettu Veikkolassa. Kunta ei toimi kovinkaan aktiivisesti. Uusia kuntalaisia ei tunnuta haluavan ja kun niitä väkisin tulee ei heille varmisteta oikein mitoitettuja palveluja (koulut, päiväkodit). Koulujen ja päivähoitopaikkojen määrä suhteessa veronmaksajiin heikko. Keskustan yleisilme alaarvoinen. Vesihuolto Veikkolassa laaha jäljessä ja koulu liian pieni. Ei ainakaan rakentaminen onnistu hyvin eli ei tunnu olevan tervetullut kuntaan. 51:sen ylitys Porkkala-Heikkilä ruuhka-aikaan lähes mahdotonta ja supervaarallista. Hammashuolto ei ole toiminut toivomallani tavalla. Liikuntapaikoissa olisi vielä parantamisen varaa (tennis + hiihto erityisesti). Kirkkonummi on jälkeen jäänyt monien palveluiden osalata lähikuntiin verrattuna (liikennöinti, kulttuuripalvelut ). Veikkolan uusi koulu on fiasko samoin moottoritien meluvallin keskeneräisyys. Avsaknad av kollektivtrafik, trygghet och lämplig dagvård är ett stort problem i Porkkala. Buss fungerar inte i Kyrkslätt. Kommunalteknik fattas på många ställen. Bussiyhteydet huonot, erikoiskaupat puuttuvat, epäsiisteys kunnan keskustassa. Koulut liian ahtaita. Terveydenhuolto tökkii. Hiihtoladut talvella liian vähän. Keskustan liikennejärjestelyt + parkkipaikat. Tuntuu kuin asuisi kuolleessa kunnassa. Täällä ei jostain syystä asiat vaan etene. Työssä käyvän ihmisen on myöskin vaikea hyödyntää kunnan palveluita koska toimistot ja palvelut ovat kiinni siinä vaiheessa kun vapautuu töistä. Terveys- ja sosiaalipalvelut huonoja, sekavia. 7-4 Suunnittelu, kehittäminen ja päätöksenteko kunnassa Kuntasuunnittelu tuntuu vielä pienen kunnan tasolla, missä vaadittaisiin nopeaa heräämistä uusiin haasteisiin. Aivan liian byrokrattista. Malttia kasvuun erityisesti Veikkolassa. Kunnassa toteutetut kouluinvestoinnit on suunniteltu auttamattoman kyvyttömästi, jonka seurauksena ollaan ajautumassa jatkuvaan investointien ketjuun. Lisäksi kunnassa kyyditetään koululaisia paikasta toiseen jokseenkin järjettömällä tavalla. Kaunis kunta, toimii kohtalaisen hyvin mutta on jäämässä kasvun jalkoihin. Yhteydet Espooseen ja Helsinkiin kuntoon. Riippuu varsinkin henkilöstä miten asiat hoituu. Välillä tuntuu, että maalaisjärki päätöksenteosta puuttuu. Toimintoja voisi tehostaa ja uudelleenjärjestää. Kunnan kehitys polkee paikallaan liian moni päätös on viivästynyt kun asioista on valitettu. Meidä valitsemat edustajat kunnan hallintoelimissä ovat liian erimielisiä. Vähän on tunne semmoinen, että poliitikkojen omat intressit ajavat yleisen edun ohitse. Kunnalta puuttuu pätevät asiantuntijat tietyiltä aloilta: juridiikka, arkkitehtuuri. Päätöksenteossa ollaan välillä hyvin lyhytnäköisiä. Kuntalaisten aloitteet ja mielipiteet otetaan huomioon heikosti päätöksenteossa. Koen ettei Kirkkonummen kunta ota tarpeeksi vastuuta kuntalaisistaan. Väestön kasvun seurauksena resursseja ei ole todellakaan tarpeksi lisätty. Eri päättävät elimet hoitakaa yhdessä asioita, rahaa ja aikaa menee tolkuttomasti hukkaan esim. tie- ja ympäristöasioissa. Har den erfarenheten att i Kyrkslätt kommun sköts saker trögt och ovilligt. Centrum är motbjudande, fasar för den dag då mina barn börjar röra sig där. Kunta kasvaa liian nopeasti palveluihin verrattuna. Tämä seikka olisi pitänyt ottaa huomioon jo aikaisemmin eli ennakoida. Politikerna borde engagera sig mera på hur verkligheten är bland invånarna. Aina on parannettavaa. Vanhat "kalkkikset" voivat jarruttaa kehitystä. Uusia tyyliä ja henkilöstö rohkeasti mukaan.

13 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Yleisarvosana Yleisarvosanan merkitys mittarina Paras yksittäinen mittari siitä, miten kuntalaiset mieltävät Kirkkonummen hoitavan heidän asioitaan on annettu yleisarvosana. Muita hyviä indikaattoreita ovat halu asua kunnassa ja halu suositella kuntaa asuinpaikkana. Yleisarvosanan antoi 99% vastaajista. Yksikään muu kysymys ei ole kerännyt yhtä korkeaa vastausprosenttia. Viime vuonna 98% vastasi kysymykseen. Vuoden 2001 barometrissa kysymyksen paikka lomakkeessa muutettiin ja sen jälkeen vastausprosentti on ollut korkea. Yleisarvosana on noussut Yleisarvosana on noussut samalle tasolle kuin se oli huippuvuonna Pitkän aikavälin tarkastelu osoittaa trendin olevan on noususuuntainen huolimatta viime barometrissa tapahtuneesta notkahduksesta. Hyvän tai kiitettävän arvosanan antaneiden osuus (63%) on nyt korkeampi kuin yhdessäkään aikaisemmassa barometrissa. Lähes kaikilla asuinalueilla on tapahtunut parannusta Veikkolassa arvosana on edelleen alempi kuin muilla asuinalueilla, mutta on ollut näin korkea ainoastaan v Masalassa arvosana on sama kuin edellisessä barometrissakin mutta alempi kuin v Lapinkylän ja Porkkalan alueilla arvosana on laskenut. Näiden alueiden vastaajien määrät ovat kuitenkin sen verran pienet, että tulokset eivät ole tilastollisesti tarkkoja. Sundsbergin alueella, joka on toista kertaa mukana erillisenä asuinalueena, arvosana on noussut. Joka viides kuntalainen kommentoi antamaansa yleisarvosanaa Hyvä tai kiitettäväarvosana on liitetty alla oleviin teemoihin. 37% Yleisesti positiivinen asenne 20% Mainitsee vain kehittämistarpeita 34% Asiat hyvin mutta paranettavaakin on 7% Uusia kuntalaisia Välttävä tai huonoarvosana on liitetty alla oleviin teemoihin. 30% Painottaa yhtä kehittämisaluetta 16% 22% Kuntalaisten eri-arvoinen kohtelu tai alueellinen eri-arvoisuus 19% Painottaa useampia kehittämistarpeita Suunnittelu, kehittäminen ja päätöksenteko kunnassa 11% Asiat ovat yleensä ottaen huonosti

14 Kirkkonummen kuntalaisbarometri HYVÄ ELÄMÄ Kuntalaisten tyytyväisyyttä on verrattu siihen, miten tärkeinä kysymyksiä on pidetty että siihen, mikä oli tyytyväisyystaso edellisissä barometreissa. Hyvän Elämän kysymysväittämiin vastasi keskimäärin n. 90 %. Liikennejärjestelyihin vastasi n. 80%, kulttuurin harrastemahdollisuuksiin 9% ja ulkomaalaisten huomioimiseen 42% kuntalaisista. Tärkeys Miten aiheiden tärkeys on kehittynyt Lähiympäristöni on turvallinen asua ja liikkua. 9,5 9,5 9,6 9,6 9,6 9,6 Kotini lähiympäristön luonto on viihtyisä. 9,47 9,4 9,5 9,5 9,5 9,4 Voin turvallisesti liikkua ja asioida kunnan taajamissa. 9,2 9,2 9,3 9,3 9,4 9,4 Kirkkonummelta löytyy tarpeitani vastaava asunto tai asuinpaikka. 9,1 9, ,1 9,2 Puistot ja muut viheralueet ovat siistit. 8,9 8,8 8,9 8,9 9 9,0 Tarvitsemani päivittäistavarakaupat ovat sopivalla etäisyydellä. 8,5 8,8 8,9 8,9 9 9,1 Suosimani liikunnan harrastaminen onnistuu kätevästi kunnassa. 8,6 8,5 8,6 8,8 8,8 8,8 Liikenneyhteydet kunnasta minulle tärkeisiin lähikuntiin toimivat hyvin. 8,5 8,4 8,5 8,6 8,7 Kirkkonummen keskustan yleisilme on viihtyisä. 8,6 8,5 8,6 8,4 8,4 8,4 Saan tarpeitani vastaavat erikoisliikkeiden palvelut kunnassa. 8 8 Kunnan sisäiset liikenneyhteydet toimivat hyvin ,2 Suosimani kulttuurin harrastaminen onnistuu kätevästi kunnassa. Kunnan palveluissa otetaan riittävästi huomioon eri kulttuureista ja maista tulevien ihmisten tarpeet. Tyytyväisyys Miten kuntalaisten tyytyväisyys on kehittynyt 7 6,8 6, Lähiympäristöni on turvallinen asua ja liikkua. 8 Kotini lähiympäristön luonto on viihtyisä. 8,2 Voin turvallisesti liikkua ja asioida kunnan taajamissa. Kirkkonummelta löytyy tarpeitani vastaava asunto tai asuinpaikka. 8,2 8 8,2 8,4 8,4 Puistot ja muut viheralueet ovat siistit. 7 6,9 7 Tarvitsemani päivittäistavarakaupat ovat sopivalla etäisyydellä. 8,2 Suosimani liikunnan harrastaminen onnistuu kätevästi kunnassa. 8 8 Liikenneyhteydet kunnasta minulle tärkeisiin lähikuntiin toimivat hyvin. 6,9 6,8 Kirkkonummen keskustan yleisilme on viihtyisä. 6,3 6,5 6,2 6,6 6,5 6,4 Saan tarpeitani vastaavat erikoisliikkeiden palvelut kunnassa. 6,4 6,3 6,2 6,5 6,6 6,5 Kunnan sisäiset liikenneyhteydet toimivat hyvin. 6,2 6,1 6,5 6,5 6,4 Suosimani kulttuurin harrastaminen onnistuu kätevästi kunnassa. 6,5 6,4 6,5 6,9 6,7 6,6 Kunnan palveluissa otetaan riittävästi huomioon eri kulttuureista ja maista tulevien ihmisten tarpeet.

15 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Tyytyväisyys ja tärkeysvertailu Tyytyväisyys 1999 Tyytyväisyys 2001 Tyytyväisyys 2003 Tyytyväisyys 2005 Tyytyväisyys 2006 Tärkeys Otetaan huomioon eri kulttuureista Kulttuurin harrastaminen onnistuu Sisäiset liikenneyhteydet toimivat Erikoisliikkeiden palvelut kunnassa. Kirkkonummen keskustan yleisilme viihtyisä Liikenneyhteydet tärkeisiin lähikuntiin toimivat Liikunnan harrastaminen onnistuu kunnassa. Päivittäistavarakaupat sopivalla etäisyydellä. Puistot viheralueet siistit Asunto tai löytyy Kirkkonummelta Turvallisesti liikkua asioida taajamissa. Kotini lähiympäristön luonto Lähiympäristöni turvallinen asua.. Tyytyväisyys asuinalueen mukaan Lähiympäristöni on turvallinen asua ja liikkua. Tyytyväisyys ka. 3 8,2 8,2 8,4 8,2 8,2 8,2 8,2 8,4 6,9 Kantvik, Pikkala Upinniemi, Porkkala, jne. Keskusta, Gesterby, Jolkby, jne. Masala, Luoma, Jorvas Vols, Sepänkylä Evitskog, Kylmäkä Lapinkylä, Oitmäki Veikkola

16 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Kotini lähiympäristön luonto on viihtyisä. Tyytyväisyys ka. 4 8,2 8,2 8,6 9,1 8,4 8,4 8,6 9,0 8,9 8,8 8,8 8,9 8,5 8,7 8,8 8,5 8,2 8,2 8,5 8,7 8,7 8,9 8,7 8,2 8,6 8,4 Kantvik, Pikkala Upinniemi, Porkkala, jne. Keskusta, Gesterby, Jolkby, jne. Masala, Luoma, Jorvas Vols, Sepänkylä Evitskog, Kylmäkä Lapinkylä, Oitmäki Veikkola Voin turvallisesti liikkua ja asioida kunnan taajamissa Tyytyväisyys ka. 2 8,5 8,2 8,2 8,2 Kantvik, Pikkala Upinniemi, Porkkala, jne. Keskusta, Gesterby, Jolkby, jne. Masala, Luoma, Jorvas Vols, Sepänkylä Evitskog, Kylmäkä Lapinkylä, Oitmäki Veikkola Kirkkonummelta löytyy tarpeitani vastaava asunto tai asuinpaikka Tyytyväisyys ka. 8,40 8,4 8,4 8,4 8,7 8,2 8,4 8,9 9,1 8,4 8,5 8,4 8,4 8,2 8,5 8,2 8,4 8,5 8,8 8,8 8,6 6,2 Kantvik, Pikkala Upinniemi, Porkkala, jne. Keskusta, Gesterby, Jolkby, jne. Masala, Luoma, Jorvas Vols, Sepänkylä Evitskog, Kylmäkä Lapinkylä, Oitmäki Veikkola

17 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Puistot ja muut viheralueet ovat siistit. Tyytyväisyys ka. 2 6,7 6,9 6,9 6,9 6,7 Kantvik, Pikkala Upinniemi, Porkkala, jne. Keskusta, Gesterby, Jolkby, jne. Masala, Luoma, Jorvas Vols, Sepänkylä Evitskog, Kylmäkä Lapinkylä, Oitmäki Veikkola Tarvitsemani päivittäistavarakaupat ovat sopivalla etäisyydellä. Tyytyväisyys ka. 8,20 8,4 8,5 8,2 8,4 8,4 8,5 8,6 8,4 8,4 6,8 6,8 6,7 6,5 6,8 6,6 Kantvik, Pikkala Upinniemi, Porkkala, jne. Keskusta, Gesterby, Jolkby, jne. Masala, Luoma, Jorvas Vols, Sepänkylä Evitskog, Kylmäkä Lapinkylä, Oitmäki Veikkola Suosimani liikunnan harrastaminen onnistuu kätevästi kunnassa. Tyytyväisyys ka. 6 8,5 6,9 8,4 8,5 8,2 8,4 6,5 6,3 Kantvik, Pikkala Upinniemi, Porkkala, jne. Keskusta, Gesterby, Jolkby, jne. Masala, Luoma, Jorvas Vols, Sepänkylä Evitskog, Kylmäkä Lapinkylä, Oitmäki Veikkola

18 Kirkkonummen kuntalaisbarometri Liikenneyhteydet kunnasta minulle tärkeisiin lähikuntiin toimivat hyvin. Tyytyväisyys ka. 9 6,9 5,3 6,0 5,8 5,0 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8 5,1 6,3 5,7 6,1 6,2 5,5 6,9 6,7 6,6 6,8 6,4 6,4 6,7 6,8 6,5 6,4 Kantvik, Pikkala Upinniemi, Porkkala, jne. Keskusta, Gesterby, Jolkby, jne. Masala, Luoma, Jorvas Vols, Sepänkylä Evitskog, Kylmäkä Lapinkylä, Oitmäki Veikkola Kirkkonummen keskustan yleisilme on viihtyisä. Tyytyväisyys ka. 6,40 6,3 6,6 6,4 6,3 6,5 6,5 6,8 6,1 6,2 6,7 6,5 6,6 6,3 6,4 6,7 6,3 6,1 6,2 6,5 6,8 6,7 6,3 6,5 6,3 6,5 6,6 6,3 6,5 6,2 6,3 6,2 6,0 6,4 6,6 5,9 6,4 6,2 6,3 Kantvik, Pikkala Upinniemi, Porkkala, jne. Keskusta, Gesterby, Jolkby, jne. Masala, Luoma, Jorvas Vols, Sepänkylä Evitskog, Kylmäkä Lapinkylä, Oitmäki Veikkola Saan tarpeitani vastaavat erikoisliikkeiden palvelut kunnassa. Tyytyväisyys ka. 6,54 6,9 6,8 6,8 6,8 6,9 6,8 6,9 6,8 6,2 6,0 6,2 5,9 5,8 6,5 6,4 6,3 6,3 6,1 6,3 6,4 6,2 6,6 6,3 6,5 6,6 6,4 6,4 6,6 6,2 6,0 6,4 6,5 6,4 6,4 5,9 6,1 Kantvik, Pikkala Upinniemi, Porkkala, jne. Keskusta, Gesterby, Jolkby, jne. Masala, Luoma, Jorvas Vols, Sepänkylä Evitskog, Kylmäkä Lapinkylä, Oitmäki Veikkola

[RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013]

[RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013] 2013 Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry 6.3.2013 kuluttajat.pk@gmail.com [RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013] Raportti Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry:n suorittamasta kuluttajakyselystä, jolla saatiin

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorelan, Toivalan ja Jännevirran perusraportit ja tiivistelmät Siilinjärvi 2012 Sellaiset kehittämisehdotukset, joita tässä raportissa ei ole tai joita ei esitetty

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ

TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ Asukastyytyväisyystutkimus Hi-Log Oy, Gummeruksenkatu, FIN - Jyväskylä, Tel. + (), Fax. + (), www.salokorpi.com/hi-log Hi-Log Oy Aki Vuorenmaa Gummeruksenkatu

Lisätiedot

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä

ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä Miia Mäntylä Petra Lindqvist 1 ESIPUHE Asuminen ja yrittäminen keskittyvät Suomessa yhä lisääntyvässä määrin. Kasvukeskusten ja kaupunkien

Lisätiedot

KERRO KARTALLA-KYSELY Pihlajamäki, Pihlajisto ja Savela 2010 Helsingin kaupunki, rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto

KERRO KARTALLA-KYSELY Pihlajamäki, Pihlajisto ja Savela 2010 Helsingin kaupunki, rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto KERRO KARTALLA-KYSELY Pihlajamäki, Pihlajisto ja Savela 2010, katu- ja puisto-osasto Ajatuksia Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan katu- ja viheralueiden kehittämiseksi Taloustutkimus Oy, Pauliina Aho

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) vaalit 2008 18.9.2008. Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen.

Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) vaalit 2008 18.9.2008. Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen. Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) Vaalit 2008 /YLE:n vaalikoneen kysymykset VASTAUKSIA YLEN VAALIKONEESEEN, versio 16.9.2008 pohdintaa 17.9.2008 pohdintaa Lukuintoa tarvitaan Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen.

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Hälytysosaston viikkoharjoitustoiminta ja koulutuksen kehittäminen

Raportointi >> Perusraportti Hälytysosaston viikkoharjoitustoiminta ja koulutuksen kehittäminen järjestötoiminta (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö), olet kirjautuneena sisään. 15. elokuuta 2011 12:42:30 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä

Lisätiedot

Nuoret mukaan päätöksentekoon

Nuoret mukaan päätöksentekoon Asukkaiden Vantaa marraskuu 2010 SKP:n Vantaan kaupunkijärjestön lehti H www.skp-vantaa.fi niko tummavuori Nuoret mukaan päätöksentekoon Antti Hartikainen(vas.), Juhis Ranta ja Jarno Eskelinen kannattavat

Lisätiedot

VAALIT. Kylänraitti 3/2008

VAALIT. Kylänraitti 3/2008 16 VAALIT Kolme kysymystä ehdokkaille Kylänraitti kysyi pohjoiskirkkonummelaisilta kunnallisvaaliehdokkailta: 1. Miksi olet ehdokkaana? 2. Mitkä ovat kolme tärkeintä tavoitettasi ensi vaalikaudella? 3.

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet Krist Alli Nro 27.9.2012 2 KD Naiset / KD Kvinnorna Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla KD Naisten kuntavaalitavoitteet 2013-2016 Sivu 4 Lastensuojelun toimijoiden kustanuksia vertailtava Sivu

Lisätiedot

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Teoilla tuloksiin Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Sisäministeriö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä / 28.10.2014 Tekijät / Sisäisen turvallisuuden sihteeristö, Sisäministeriö Julkaisun laji /

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa!

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa! TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 3/2012 Tarkista edustajasi numero ehdokaslistalta sivut 6-7 Musta Lammas auttaa hädässä olevia sivut 8-9 Timo P. Nieminen aikoo ensi s.

Lisätiedot

Päihdekyselyn tulokset

Päihdekyselyn tulokset Hämeenlinnan Rotaryklubi järjesti joulukuun 2011 ja tammikuun 2012 aikana webbikyselyn 13-17 - vuotiaille Hämeenlinnan ja sen ympäristön nuorille. Kyseessä on Hämeenlinnan Rotaryklubin DSG-projekti. Tavoitteena

Lisätiedot

Senioriopettaja. Nro 2/2015 20.3.2015. Puolueet vaalitentissä Piirtoja OSJ:n edunvalvonnasta Täl puol jokke ja tois puol jokke

Senioriopettaja. Nro 2/2015 20.3.2015. Puolueet vaalitentissä Piirtoja OSJ:n edunvalvonnasta Täl puol jokke ja tois puol jokke Senioriopettaja Nro 2/2015 20.3.2015 Puolueet vaalitentissä Piirtoja OSJ:n edunvalvonnasta Täl puol jokke ja tois puol jokke VEO1502_01.indd 1 17.2.2015 19:19:43 Senioriopettaja Nro 2/2015 20.3.2015 Päätoimittaja/toimitussihteeri

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 2. haastattelukierros Väliyhteenveto 16.2.2011 YMy. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

FREDRIKINKATU 34 A 14

FREDRIKINKATU 34 A 14 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A 14 00100 HELSINKI puh. 010 633 02000 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT...

Lisätiedot

nr 5 2012 Kuka tahansa voi sortua. Mutta jokainen ansaitsee ihmisarvoisen kohtelun. OLEMASSA OLEVA TERVEYSNEUVONTAPISTE TULOSSA UUSI TOIMIPISTE

nr 5 2012 Kuka tahansa voi sortua. Mutta jokainen ansaitsee ihmisarvoisen kohtelun. OLEMASSA OLEVA TERVEYSNEUVONTAPISTE TULOSSA UUSI TOIMIPISTE veturi nr 5 2012 OLEMASSA OLEVA TERVEYSNEUVONTAPISTE ROVANIEMI TULOSSA UUSI TOIMIPISTE OULU RAAHE VAASA SEINÄJOKI KUOPIO JOENSUU JYVÄSKYLÄ LAUKAA PIEKSÄMÄKI MUURAME TAMPERE VALKEAKOSKI HÄMEENLINNA IMATRA

Lisätiedot

Kipaan ei voida olla yhteydessä suoraan, vaan meidän tukihenkilöiden kautta. Kipan strategia puhuu asiakkaan tärkeydestä. Melkoinen ristiriita.

Kipaan ei voida olla yhteydessä suoraan, vaan meidän tukihenkilöiden kautta. Kipan strategia puhuu asiakkaan tärkeydestä. Melkoinen ristiriita. Kipan myötä meille ei ole tullut lainkaan säästöjä. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että palkanlaskijasta ja kirjanpitäjästä emme voi luopua. Kummallakin heistä on kädet täynnä työtä ja kumpikaan ei ole

Lisätiedot

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä. Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä.

Lisätiedot

ALAVETELI. Kyläsuunnitelma

ALAVETELI. Kyläsuunnitelma ALAVETELI Kyläsuunnitelma 2010 Alavetelin kirkonkylä. Kartta on vuodelta 1753. Tekijä on Erik Florin. Sisältö 1. Johdanto 2. Taustaa 3. Alaveteli tänään 4. Kylän vahvuudet 5. Kylän haasteet 6. Kyselytutkimus

Lisätiedot