DELEGAATTITUTKIMUS 2010 Finland Convention Bureau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DELEGAATTITUTKIMUS 2010 Finland Convention Bureau"

Transkriptio

1 DELEGAATTITUTKIMUS 2010 Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Maaliskuu 2011 Lotta Engdahl Tuomas Virtanen

2 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2010 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen kohderyhmä ja näyte Tutkimuksen toteutus Tietojenkäsittely ja t-testi TIIVISTELMÄ DELEGAATTIEN PROFIILI Asuinalue Sukupuoli Ikä Seuralaisten mukanaolo KONGRESSIMATKA Matkustustapa Suomeen Suomeen matkustamisen kustannukset MAJOITTUMINEN JA VIIPYMINEN SUOMESSA Majoittuminen Suomessa Viipyminen Suomessa Osallistuminen järjestetylle pre- tai post tourille KONGRESSIJÄRJESTELYT Tiedon saaminen kongressista Kongressiin ilmoittautuminen Osallistumispäätökseen vaikuttaneet tekijät Arviot kongressista SUOMI KONGRESSIMAANA Ensimmäinen käynti Suomessa Mielikuva Suomen hintatasosta Arviot kongressikaupungista Suomen-vierailun odotusten toteutuminen Kokonaisvaikutelma kongressivierailusta Suomi lomakohteena tulevaisuudessa DELEGAATTIEN RAHANKÄYTTÖ Kongressimatkan kustannusten korvaaminen Kongressimatkan menot Taloustutkimus Oy/ maaliskuu 2011 / LEN, TVI T-3731

3 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus KONGRESSIEN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET Panos-tuotoskertoimien hyödyntäminen Kongressijärjestäjien kulutuksen aikaansaama työllisyysvaikutus Kongressidelegaattien kulutuksen aikaansaamat työllisyysvaikutukset Kongressidelegaattien edestakaisesta matkasta Suomeen aiheutuneet työllisyysvaikutukset Yhteenveto Vastauksia avoimiin kysymyksiin Kysymyslomake Taloustutkimus Oy/ maaliskuu 2011 / LEN, TVI T-3731

4 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus ESIPUHE Finland Convention Bureau on seurannut kansainvälisten kongressien osallistujien kokemuksia suomalaisista kongresseista sekä Suomesta kongressimaana kolmen vuoden välein jo vuodesta 1986 alkaen. Kongressitutkimuksessa selvitetään paitsi kongressidelegaattien kokemuksia myös kongressimatkailun taloudellista merkitystä Suomessa. Taloudellisia vaikutuksia laskettaessa on delegaateille tehdyn tutkimuksen lisäksi hyödynnetty myös kongressijärjestäjille tehtyä kyselyä sekä Finland Convention Bureaun Suomessa järjestettävistä kongresseista ylläpitämiä tilastoja. Vuoden 2010 kongressitutkimus toteutettiin touko-marraskuussa Suomen vilkkaimpana kongressikautena 16 kansainvälisen kongressin yhteydessä eri puolilla Suomea. Tutkimuksen toteuttajana on Taloustutkimus Oy, jossa tutkimuksesta ovat vastanneet tutkimusjohtaja Jari Pajunen, tutkimuspäällikkö Lotta Engdahl sekä tutkimusassistentti Tuomas Virtanen. Finland Convention Bureaussa yhteyshenkilöinä ovat toimineet vt. toimitusjohtaja Kerstin Träskman ja markkinointipäällikkö Pirjo Vainio-Hätönen, sekä projektin loppuvaiheessa markkinointipäällikkö Jaana Koivistoinen. Kiitämme yhteistyöstä kaikkia tutkimuksen toteutusta edesauttaneita tahoja. Erityisesti haluamme kiittää tutkimukseen osallistuneiden kongressien järjestäjiä sekä muita tiedonkeruun osallistumiseen vaikuttaneita tahoja. Ilman heidän apuaan tutkimuksen toteutuminen tässä laajuudessa ei olisi ollut mahdollista. Helsingissä maaliskuussa 2011 TALOUSTUTKIMUS OY Taloustutkimus Oy/ maaliskuu 2011 / LEN, TVI T-3731

5 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen taustaa Viimeisimpien kansainvälisten tilastojen (Union of International Associations, UIA) mukaan maailmassa järjestettiin vuonna 2009 noin kansainvälistä järjestökongressia. Suurin osa (54 %) kansainvälisistä kongresseista järjestettiin Euroopassa. Suomi oli vuoden 2009 tilastojen mukaan kongressimaiden joukossa sijalla 18, ollen näin Pohjoismaista toisena Ruotsin jälkeen. Ruotsi oli sijalla 12. UIA:n tilastossa oli mukana 194 maan ja kaupungin tiedot. Brysselissä päämajaansa pitävä kansainvälisten järjestöjen keskusjärjestö on julkaissut tilastoja kokousten lukumääristä jo vuodesta Suomessa järjestettiin vuonna 2010, Finland Convention Bureaun tilastojen mukaan, yhteensä 416 kansainvälistä kongressia, joihin osallistui yhteensä osanottajaa. Tilastoon sisältyvät kongressit, joihin osallistui vähintään 10 henkeä vähintään kolmesta eri maasta ja joiden osallistujista vähintään 20 % on ulkomaalaisia. 1.2 Tutkimuksen tavoite Finland Convention Bureau on tutkinut Suomen kansainvälisten kongressien delegaattien mielipiteitä vuodesta 1986 alkaen. Tutkimuksia on tehty kolmen vuoden välein, joista uusin vuonna Lisäksi Finland Convention Bureau on seurannut kansainvälisiä kongresseja vuosittain (pois lukien vuodet 2008 ja 2009) kongressijärjestäjille tehtävän kyselyn perusteella. Järjestäjäkyselyä hyödynnetään tässäkin raportissa kongressien tulo- ja työllisyysvaikutusten laskemisen yhteydessä. Delegaattitutkimuksen tavoitteena on selvittää kansainvälisten kongressien delegaattien kokemuksia kongressista ja Suomesta kongressimaana sekä kongressimatkaan ja rahankäyttöön liittyviä asioita. Kongressidelegaattien rahankäytön ja kongressijärjestäjäkyselyn tulosten avulla selvitetään myös kongressimatkailun talous- ja työllisyysvaikutuksia Suomessa. Vuoden 2010 delegaattitutkimuksen tulo- ja työllisyysvaikutukset pohjautuvat Tilastokeskuksen kansantalouden tuotevirtoja kuvaaviin panos-tuotostaulukoihin. Taloustutkimus Oy/ maaliskuu 2011 / LEN, TVI T-3731

6 70000 Vieraiden lukumäärä Kongressivieraiden määrän kehitys Suomessa vuosina JPA/LEN/tsa/vpl Kopiointi kielletty

7 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus Tutkimuksen kohderyhmä ja näyte Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Suomessa vuonna 2010 järjestettävien kansainvälisten kongressien delegaatit. Kysymyslomake jaettiin kongressimateriaalin mukana tai kongressin yhteydessä 16 kongressissa toukomarraskuussa Tutkimuksessa mukana olevat kongressit määriteltiin yhdessä tilaajan kanssa siten, että ne edustavat mahdollisimman hyvin erityyppisiä kansainvälisiä kongresseja alueellisesti, aihepiiriltään ja ajankohdaltaan. Tutkimuksessa mukana olleet kongressit on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukko 1. Tutkitut kongressit 2010 Kongressi Aihe Sijainti Aika Kesto/ pv Yhteiskunta, The 4th Christina Conference on historia, Helsinki Gender Studies sosiologia The First Joint International Conference on Multibody System Dynamics ISCH 2010 Conference of the International Society for Cultural History Security in Futures - Security in Change IFCLA 2010 International Technology Law Conference, International Federation of Computer Law Associations 8th International Conference on Dendrochronology 13th World Sport for All Congress The 42nd Nordic Dairy Congress 8th European Conference on Health Economics, ECHE 2010 SkandEndo - 17th meeting of Scandinavian Endodontic society 8th International Aerosol Conference 11th International CercleS Conference, European Conferation of Language Centres in Higher Education 40th Annual ESDR Meeting (European Society for Dermatological Research) SB10 Finland Sustainable Community, Espoo EUPRERA Congres 2010: Communication in a changing society; dynamics, risks and uncertainty 7th Congress of the Baltic Medico- Legal Association Teknologia, tietotekniikka Yhteiskunta, historia, sosiologia Lappeenranta Turku Yhteiskunta Turku Teknologia, tietotekniikka Luonnontieteet, matematiikka Urheilu, liikunta, harrastukset Kauppa, teollisuus, palvelu Lääketiede, terveys Lääketiede, terveys Teknologia, tietotekniikka Opetus, koulutus, kielet Lääketiede, terveys Helsinki Rovaniemi Jyväskylä Hämeenlinna Helsinki Espoo Helsinki Helsinki Helsinki Yhteiskunta Espoo Yhteiskunta, historia, sosiologia Lääketiede, terveys Jyväskylä Helsinki Taloustutkimus Oy/ maaliskuu 2011 / LEN, TVI T-3731

8 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus Tutkituissa kongresseissa oli yhteensä 6510 osallistujaa. Kongressien kesto oli keskimäärin 3,6 päivää. Vastauksia palautui yhteensä kpl. Vastausprosentti oli keskimäärin 56 %. Taulukon osallistujamäärät perustuvat järjestäjien ennakkotietoihin. Osallistujien lopullinen määrä ylitti joissain kongresseissa ennakkoon ilmoitetun määrän, mutta lomakkeita jaettiin kuitenkin kaikille osallistujille, jos otos kattoi kaikki osallistujat. Taulukko 2. Osanottajat ja vastaukset kongresseittain Kongressi Osallistujat Otos Vastaukset Vastaus-% The 4th Christina Conference on Gender Studies ,1 % The First Joint International Conference on Multibody System Dynamics ,2 % ISCH 2010 Conference of the International Society for Cultural ,7 % History Security in Futures - Security in Change ,5 % IFCLA 2010 International Technology Law Conference, International Federation of Computer Law ,5 % Associations 8th International Conference on Dendrochronology ,3 % 13th World Sport for All Congress ,0 % The 42nd Nordic Dairy Congress ,8 % 8th European Conference on Health Economics, ECHE ,0 % SkandEndo - 17th meeting of Scandinavian Endodontic society ,3 % 8th International Aerosol Conference ,9 % 11th International CercleS Conference, European Conferation of Language Centres in Higher Education ,2 % 40th Annual ESDR Meeting (European Society for Dermatological Research) SB10 Finland Sustainable Community, Espoo EUPRERA Congres 2010: Communication in a changing society; dynamics, risks and uncertainty 7th Congress of the Baltic Medico- Legal Association ,8 % ,0 % ,7 % % YHTEENSÄ ,7 % Taloustutkimus Oy/ maaliskuu 2011 / LEN, TVI T-3731

9 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä. Englanninkielinen lomake jaettiin osallistujille kongressimateriaalin mukana tai kongressi-ilmoittautumisen yhteydessä. Kongressin viimeisinä päivinä paikalla oli joko yksi tai tarvittaessa kaksi Taloustutkimus Oy:n koulutettua tutkimushaastattelija, jotka keräsivät lomakkeita ja henkilökohtaisella kontaktilla motivoi osanottajia vastaamaan kyselyyn. Lomakkeiden keräykseen eri kongresseissa osallistui yhteensä 10 Taloustutkimuksen haastattelijaa. Palkkioksi tutkimukseen osallistumisesta vastaajat saivat pienen lahjan. 1.5 Tietojenkäsittely ja t-testi Atk-tulostus on tehty Taloustutkimus Oy:n laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Tulokset esitetään prosenttijakaumien ja keskiarvojen avulla. Eri taustaryhmien välisiä tuloksia on tarkasteltu ristiintaulukoinnilla. Tulostuksessa on käytetty t-testiä, joka mittaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan kohdalla, poikkeaako tulos muista vastaajista enemmän kuin mitä satunnaisvaihtelun osuus on 95 %:n luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. Tulokset on esitetty pääosin graafisesti ja tekstiyhteenvetona. Poimintoja vastaajien antamasta avoimesta palautteesta on raportin liitteenä. Tutkimuksessa käytetty kysymyslomake löytyy raportin lopusta. Taloustutkimus Oy/ maaliskuu 2011 / LEN, TVI T-3731

10 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus TIIVISTELMÄ Delegaattien profiili Tutkimukseen osallistuneista kongressivieraista valtaosa oli eurooppalaisia. Hieman yli puolet osanottajista oli miehiä. Yli puolet delegaateista oli iältään vuotiaita. Seuralainen oli mukana noin joka neljännellä kongressivieraalla. Kongressimatka Melkein kaikki ulkomaiset kongressidelegaatit saapuivat Suomeen lentäen. Finnair oli edelleen suosituin lentoyhtiö. Useimmat ulkomailta saapuneet kongressivieraat arvioivat Suomeen matkustamisen kustannukset muihin kongressimaihin verrattuna keskimääräisiksi tai melko kalliiksi. Majoittuminen ja viipyminen Suomessa Valtaosa kongressidelegaateista majoittui kongressin aikana hotellissa tai hostellissa. Suomalaisten delegaattien suosituin yöpymispaikka oli tänä vuonna koti. Kongressidelegaatit viipyivät Suomessa keskimäärin 4,9 vuorokautta, mikä on vähemmän kuin vuonna 2007 (5,2). Kahdeksasosa osanottajista osallistui kongressin yhteydessä järjestetylle pre- tai post tourille, joka useimmiten suuntautui Suomeen. Kongressijärjestelyt Vastaajat saivat aiempaan tapaan yleisimmin tiedon kongressista kollegoilta. Edellinen kongressi ja Internet olivat seuraavaksi yleisimmät tiedon lähteet. Kaksi kolmasosaa vastaajista ilmoittautui kongressiin 1-6 kuukautta etukäteen. Tärkein osallistumispäätökseen vaikuttanut tekijä oli edelleen kongressin ohjelman sisältö. Verkostoitumisen tärkeys osallistumisen syynä kasvoi runsaasti. Kongresseihin liittyviin järjestelyihin oltiin aiempaan tapaan hyvin tyytyväisiä. Suomi kongressimaana Hieman yli kolmannes ulkomaisista kongressivieraista oli käynyt Suomessa aiemmin. Suomea pidetään edelleen melko kalliina maana muihin kongressimaihin nähden. Suomalaisiin kongressikaupunkeihin oltiin tyytyväisiä ja lähes kaikki vastaajat arvioivat turvallisuuden erinomaiseksi, kun taas vapaaajanviettomahdollisuuksiin ei oltu niin tyytyväisiä. Valtaosa harkitsisi Suomea tulevaisuudessa myös lomamatkakohteena. Delegaattien rahankäyttö Työnantaja tai muu instituutio maksaa useimpien kongressidelegaattien kongressimatkan kulut. Delegaatit kuluttivat Suomessa rahaa keskimäärin 207 euroa vuorokautta kohden / henkilö. Kongressien tulo- ja työllisyysvaikutukset Kun lasketaan yhteen kansainvälisten kongressien järjestämisestä aiheutunut rahankäyttö, kongressidelegaattien kulutus Suomessa kongressimatkan aikana sekä delegaattien Suomeen kohdistuneet matkakustannukset kongressipaikkakunnalle, saadaan kongressien tulovaikutuksiksi vuonna 2010 yhteensä 72,0 miljoonaa euroa (vuonna 2007: 99,5 miljoonaa euroa). Kongressien Taloustutkimus Oy/ maaliskuu 2011 / LEN, TVI T-3731

11 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus vaikutus työllisyyteen oli suoraan 800 henkilötyövuotta ja välillisesti henkilötyövuotta. 3 DELEGAATTIEN PROFIILI 3.1 Asuinalue Tutkimukseen osallistuneista kongressidelegaateista valtaosa oli eurooppalaisia. Osallistujista suomalaisia oli 28 %, muualta pohjoismaista tulevia 10 % ja muualta Euroopasta 46 %. Aasialaisia osanottajia oli vastaajien joukossa 7 % ja pohjoisamerikkalaisia 5 %. Muiden maanosien edustus jäi vähäiseksi. Edelliseen, vuoden 2007 tutkimukseen verrattuna Suomalaisia delegaatteja oli nyt 13 prosenttiyksikköä enemmän. Pohjoismaiden ulkopuolelta tulevien eurooppalaisten osuus vähentyi puolestaan 10 prosenttiyksiköllä. Pohjoisamerikkalaisten ja aasialaisten osuus on puolestaan pysynyt pääosin samalla tasolla kuin vuonna Taulukko 3. Vastaajien asuinalue kongresseittain Kongressi Asuinalue (vastaajien lukumäärä) Suomi Muut Pohjoismaat Muu Euroopan maa Lähi-Itä Aasia Oseania Afrikka Muu EUmaa Pohjois- Amerikka Keski- / Etelä- Ei Amerikka vastausta Yhteensä Kaikki Sukupuoli Enemmistö kansainvälisten kongressien delegaateista on edelleen miehiä. Naisten osuus on kuitenkin kasvanut, sillä tänä vuonna jo 48 % tutkimukseen vastaajista oli naisia (45 % v.2007). Naiset ovat tänä vuonna parhaiten edustettuina lääketieteen, koulutuksen ja sosiologian alan kongresseissa. Suomalaisten osanottajien joukossa naisia oli runsaasti enemmän kuin miehiä (naisia 59 %, miehiä 40 %). Ikäryhmittäin tarkasteltuna naisten osuus vähenee vanhempiin ikäryhmiin siirryttäessä. Alle 30-vuotiaista naisia oli 54 % kun taas vanhimmista, yli 60-vuotiaista vastaajista kaksi kolmannesta oli miehiä (68 %). Taloustutkimus Oy/ maaliskuu 2011 / LEN, TVI T-3731

12 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus Ikä Kongressidelegaatit olivat enimmäkseen vuotiaita (54 %). Yli 60-vuotiaita osallistujia oli 6 % ja nuoria, alle 30-vuotiaita 22 %. Vuoteen 2007 verrattuna osallistujien ikäjakauma on pysynyt samana. Nuorinta osallistujakunta oli Lappeenrannan Multibody System Dynamics -kongressissa. Muiden EU-maiden (ei Pohjoismaat) sekä aasialaisten kongressiedustus oli hieman keskimääräistä nuorempaa. 3.4 Seuralaisten mukanaolo Hieman yli neljänneksellä (28 %) vastaajista oli seuralainen mukana kongressissa. Heistä enemmistöllä oli mukana vain yksi seuralainen. Aasiasta tulevilla kongressivierailla seuralaisen mukanaolo oli yleisempää kuin muualta tulevilla. Aasiasta ja Lähi-idästä tulevilla oli pääasiallisesti mukana yli kolme seuralaista. Kaikkein vähiten seuralaisia oli mukana kongressidelegaateilla Helsingin Baltic Medico-Legal Association kongressissa. Sen sijaan useimmiten seuralainen oli mukana Hämeenlinnassa pidetyssä Nordic Dairy kongressissa. Taulukko 4. Aikuisten seuralaisten mukanaolo asuinalueittain Seuralainen Asuinalue mukana, % Suomi 24 Muut Pohjoismaat 32 Muu EU-maa 29 Muu Eurooppa 23 Lähi-Itä 24 Aasia 39 Oseania 30 Afrikka 7 Pohjois-Amerikka 26 Keski-/ Etelä-Amerikka 31 Yhteensä 28 Taloustutkimus Oy/ maaliskuu 2011 / LEN, TVI T-3731

13 Vastaajien sukupuoli n=kaikki vastaajat Nainen Ei vastausta Mies Kaikki, n= Kongressit The 4th Christina Conference on Gender Studies, n=60 The First Joint International Conference on Multibody System Dynamics, n=149 ISCH - Conference of the International Society for Cultural History, n=85 Security in Futures - Security in Change, n=83 IFCLA 2010 International Technology Law Conference, International Federation of Computer Law Associations, n=91 8th International Conference on Dendrochronology, n=199 8th International Aerosol Conference, n=431 11th International CercleS Conference, European Confederation of Language Centres in Higher Education, n=247 40th Annual ESDR Meeting (European Society for Dermatological Research), n=215 SB10 Finland Sustainable Community, n=74 EUPRERA Congress 2010: Communication in a changing society, n=52 7th Congress of the Baltic Medico-Legal Association, n= LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty 13th World Sport for All Congress, n=190 The 42nd Nordic Dairy Congress, n=147 8th European Conference on Health Economics, ECHE 2010, n=276 SkandEndo - 17th meeting of Scandinavian Endodontic Society, n= %

14 Vastaajien ikä n=kaikki vastaajat 30 vuotta tai alle vuotta vuotta vuotta Yli 60 vuotta Ei vastausta The 4th Christina Conference on Gender Studies, n=60 The First Joint International Conference on Multibody System Dynamics, n=149 ISCH - Conference of the International Society for Cultural History, n=85 Security in Futures - Security in Change, n=83 IFCLA 2010 International Technology Law Conference, International Federation of Computer Law Associations, n=91 8th International Conference on Dendrochronology, n=199 The 42nd Nordic Dairy Congress, n=147 8th European Conference on Health Economics, ECHE 2010, n=276 SkandEndo - 17th meeting of Scandinavian Endodontic Society, n=98 8th International Aerosol Conference, n=431 11th International CercleS Conference, European Confederation of Language Centres in Higher Education, n=247 40th Annual ESDR Meeting (European Society for Dermatological Research), n=215 SB10 Finland Sustainable Community, n=74 EUPRERA Congress 2010: Communication in a changing society, n=52 7th Congress of the Baltic Medico-Legal Association, n= LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty Kaikki, n=2474 Kongressit 13th World Sport for All Congress, n= %

15 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus KONGRESSIMATKA Ulkomaisilta kongressidelegaateilta tiedusteltiin, millä tavoin he matkustivat Suomeen ja mitä lento- tai laivayhtiötä he mahdollisesti käyttivät. Lisäksi heitä pyydettiin arvioimaan Suomeen matkustamisen kustannuksia muihin kongressimaihin verrattuna. 4.1 Matkustustapa Suomeen Valtaosa (91 %) ulkomaisista kongressivieraista saapui Suomeen lentäen. Laivalla matkusti 4 % vastaajista, junalla 2 % ja muulla tavoin 1 %. Muita vaihtoehtoja kuin lentäminen käyttivät eniten Pohjoismaista sekä EU:n ulkopuolisesta Euroopasta saapuneet kongressivieraat. Vuoteen 2007 verrattuna matkustustavat ovat pysyneet samanlaisina. Suosituin lentoyhtiö Suomeen lennettäessä oli edelleen Finnair 44 %:n osuudella. Osuus on hieman kasvanut viime vuoden tutkimukseen verrattuna, jolloin Finnairia käytti 41 % delegaateista. SAS:lla lensi tänä vuonna vain 11 % (19 % v.2007) ja Lufthansalla 14 % vastaajista. Lufthansan osuus on hienoisesti laskenut (v.2007: 17 %). Neljänneksi käytetyimmät lentoyhtiöt olivat Air France-KLM sekä KLM Royal Dutch Airlines jota käyttivät 5 % kongressivieraista. Halpalentoyhtiöitä käytti 10 % kongressidelegaateista. Finnairia suosivat erityisesti Aasiasta saapuneet delegaatit. Vastaajista 13 % tuli Suomeen Viking Linen laivoilla (19 % v.2007). TallinkSiljan suosio kongressivieraiden keskuudessa on kasvanut runsaasti, sillä peräti 42 % saapui Suomeen TallinkSiljan laivoilla (18 % v.2007). On kuitenkin huomattava, että muu vastausten osuus vuoden 2007 tutkimuksessa oli lähes kaksi kolmasosaa. Tähän on mahdollisesti vaikuttanut se, että Tallink ja Silja Line nähdään edelleen erillisinä laivayhtiöinä fuusioitumisesta huolimatta. 4.2 Suomeen matkustamisen kustannukset Ulkomaisilta kongressidelegaateilta tiedusteltiin, mitä mieltä he ovat Suomeen matkustamisen kustannuksista muihin kongressimaihin verrattuna. Vastaukset annettiin viisiportaisella asteikolla erittäin kalliista edulliseen. Ulkomaiset kongressivieraat pitivät matkakustannuksia Suomeen enimmäkseen keskimääräisinä (41 %) tai melko kalliina (40 %). Vain 4 % vastaajista koki Suomeen matkustamisen edulliseksi tai melko edulliseksi. Vuoden 2007 tutkimukseen verrattuna mielipiteet matkakustannuksista ovat pysyneet samalla tasolla. Keskimääräistä kalliimpana Suomeen matkustamista pitivät Euroopan ulkopuolella asuvat, etenkin Oseaniasta, Aasiasta sekä Keski- ja Etelä-Amerikasta saapuneet delegaatit. Luonnollisesti läheltä Pohjoismaista saapuneista vieraista matkakustannukset eivät tuntuneet yhtä kalliilta kuin kauempaa matkustaneista delegaateista. Taloustutkimus Oy/ maaliskuu 2011 / LEN, TVI T-3731

16 Matkustustapa Suomeen - asuinpaikka n=ulkomaiset kongressiosallistujat Lentäen Laivalla Junalla Muuten Ei vastausta Kaikki, n= Asuinpaikka Muut Pohjoismaat, n= Muu EU-maa, n= Muu Euroopan maa, n= Lähi-Itä, n= Aasia, n= Oseania, n= Afrikka, n=15* Pohjois-Amerikka, n= Keski- ja Etelä-Amerikka, n= LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty *) alhainen vastaajamäärä %

17 Matkustustapa Suomeen - kongressikaupunki n=ulkomaiset kongressiosallistujat Lentäen Laivalla Junalla Muuten Ei vastausta Kaikki, n= Kongressikaupunki Helsinki, n= Espoo, n= Turku, n= Jyväskylä, n= Lappeenranta, n= Rovaniemi, n= Hämeenlinna, n= LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty %

18 Käytetyt lentoyhtiöallianssit Suomeen saavuttaessa Lentäen saapuneet ulkomaiset kongressiosallistujat, n=1615 oneworld 49 Star Alliance 34 Sky team 14 Halpalentoyhtiöt 10 Ei vastausta LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty %

19 Käytetyt lentoyhtiöt Suomeen saavuttaessa Lentäen saapuneet ulkomaiset kongressiosallistujat, n=1615 Finnair 44 Lufthansa 14 Scandinavian Airlines System SAS 11 Air France-KLM 5 KLM Royal Dutch Airlines 5 British Airways 3 Air Canada 2 Austrian Airlines 2 Malév 2 Aeroflot 1 Air China 1 American Airlines 1 CSA Czech Airlines 1 Delta Airlines 1 Icelandair 1 LOT Polish Airlines 1 Swiss International Air Lines 1 TAP Portugal 1 Turkish Airlines 1 United Airlines 1 Ei vastausta LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty %

20 Käytetyt laivayhtiöt Suomeen saavuttaessa Laivalla saapuneet ulkomaiset kongressiosallistujat, n=142 1% TallinkSilja Viking Line Muu Ei vastausta 46% 42% 13% 3731 LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty

21 Mielipide Suomeen matkustamisen kustannuksista muihin kongressimaihin verrattuna n=ulkomaiset kongressiosallistujat 5) Edullinen 4) Melko edullinen 3) Keskimääräinen Ei vastausta 2) Melko kallis 1) Erittäin kallis Keskiarvo 1-5 Kaikki, n= ,37 Asuinpaikka Muut Pohjoismaat, n= ,80 Muu EU-maa, n= ,35 Muu Euroopan maa, n= ,34 Lähi-Itä, n= ,33 Pohjois-Amerikka, n= ,16 Aasia, n= ,12 Oseania, n= ,08 Afrikka, n=15* ,07 Keski- ja Etelä-Amerikka, n= , LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty *) alhainen vastaajamäärä %

22 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus MAJOITTUMINEN JA VIIPYMINEN SUOMESSA 5.1 Majoittuminen Suomessa Valtaosa (79 %) kongressidelegaateista yöpyi kongressin aikana hotellissa tai hostellissa, ulkomaisista osallistujista peräti 95 %. Tänä vuonna kotona yöpyjiä oli jopa 12 % vastaajista (6 % v.2007), mikä selittyy Suomalaisten kongressivieraiden kasvaneella määrällä. Suomalaisista kongressiosallistujista vain 38 % yöpyi hotellissa tänä vuonna (54 % v.2007). Hotellivaraus tehtiin pääasiassa kongressiin ilmoittautumisen yhteydessä, hotellissa yöpyneistä vastaajista 54 % teki varauksen tässä yhteydessä. Etenkin afrikkalaiset ja vuotiaat olivat tehneet hotellivarauksen ilmoittautumisen yhteydessä. Hotellissa yöpyneistä vastaajista Internet-varauksen teki neljännes vastaajista ja 11 % suoraan hotellista. 5.2 Viipyminen Suomessa Tutkittujen kongressien keskimääräinen kesto oli 3,6 päivää. Vuonna 2007 kongressien keskimääräinen kesto oli hieman pidempi; 3,8 päivää. Osanottajien keskimääräinen viipymä Suomessa on myös lyhentynyt edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Kongressidelegaatit viipyivät Suomessa nyt 4,9 vuorokautta, kun viipymä vuonna 2007 oli 5,2 ja vuonna 2004 peräti 6,7 vuorokautta. Seuraavassa taulukossa on esitetty kongressidelegaattien keskimääräinen viipymä Suomen eri osissa. Taulukko 5. Kongressivieraiden keskimääräinen viipymä Suomessa Kohde vrk Kongressikaupunki 4,2 Helsinki 0,4 Lappi 0,1 Muu Suomi 0,3 Yhteensä 4,9 5.3 Osallistuminen järjestetylle pre tai post tourille Kongressidelegaateista 13 % osallistui kongressin yhteydessä järjestetylle pre tai post tourille. Järjestetyt matkat kiinnostivat kaikkein eniten Aasiasta sekä Keskija Etelä-Amerikasta tulevia kongressivieraita. Varsinkin Hämeenlinnan Nordic Dairy kongressin delegaatit osallistuivat pre tai post tourille (36%). Useimmiten pre tai post tourille osallistuneet vierailivat jossakin päin Suomea. (53 %). Kiinnostus suomalaisia vierailukohteita kohtaan oli hieman suurempaa kuin vuonna 2007, jolloin puolet pre tai post tourillle osallistuneista vieraili jossakin päin Suomea. Kiinnostus itäisiä lähinaapureita kohtaan on edelleen vähentynyt: nyt 7 % kävi tutustumassa Viroon ja 4 % Venäjälle. Vuonna 2007 Venäjällä kävi 9 % ja Virossa 8 % pre tai post tourille osallistuneista. Kongressidelegaattien kiinnostus Ruotsia kohtaan on pysynyt samalla tasolla: tänä vuonna 10 % vieraili Ruotsissa (vuonna 2007: 9 %). Edellä mainittujen kohteiden lisäksi muualla kävi vielä 21 % pre tai post tourille osallistuneista. Taloustutkimus Oy/ maaliskuu 2011 / LEN, TVI T-3731

23 Majoituspaikka n=kaikki vastaajat Hotellissa/hostellissa Sukulaisten/tuttavien luona Kotona Muualla Ei vastausta The 4th Christina Conference on Gender Studies, n=60 The First Joint International Conference on Multibody System Dynamics, n=149 ISCH - Conference of the International Society for Cultural History, n=85 Security in Futures - Security in Change, n=83 IFCLA 2010 International Technology Law Conference, International Federation of Computer Law Associations, n=91 8th International Conference on Dendrochronology, n=199 The 42nd Nordic Dairy Congress, n=147 8th European Conference on Health Economics, ECHE 2010, n=276 SkandEndo - 17th meeting of Scandinavian Endodontic Society, n=98 8th International Aerosol Conference, n=431 11th International CercleS Conference, European Confederation of Language Centres in Higher Education, n=247 40th Annual ESDR Meeting (European Society for Dermatological Research), n=215 SB10 Finland Sustainable Community, n=74 EUPRERA Congress 2010: Communication in a changing society, n=52 7th Congress of the Baltic Medico-Legal Association, n= LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty Kaikki, n=2474 Kongressit 13th World Sport for All Congress, n= %

24 Hotellivarauksen tekeminen n=hotellissa/hostellissa yöpyneet Kongressiin ilmoittautumisen yhteydessä Suoraan hotellista Matkatoimistosta/ hotellivaraamosta Internet Muu Ei vastausta The 4th Christina Conference on Gender Studies, n=32 The First Joint International Conference on Multibody System Dynamics, n=145 ISCH - Conference of the International Society for Cultural History, n=61 Security in Futures - Security in Change, n=52 IFCLA 2010 International Technology Law Conference, International Federation of Computer Law Associations, n=35 8th International Conference on Dendrochronology, n=190 The 42nd Nordic Dairy Congress, n=113 8th European Conference on Health Economics, ECHE 2010, n=232 SkandEndo - 17th meeting of Scandinavian Endodontic Society, n=62 8th International Aerosol Conference, n=377 11th International CercleS Conference, European Confederation of Language Centres in Higher Education, n=184 40th Annual ESDR Meeting (European Society for Dermatological Research), n=200 SB10 Finland Sustainable Community, n=31 EUPRERA Congress 2010: Communication in a changing society, n=39 7th Congress of the Baltic Medico-Legal Association, n= LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty Kaikki, n=1954 Kongressit 13th World Sport for All Congress, n= %

25 Viipymä Suomessa kongresseittain n=kysymykseen vastanneet Kongressikaupunki Helsinki Suomen Lappi Muu seutu Kaikki, n=2102 4,2 0,4 0,1 0,3 Kokonaisviipymä 4,9 Kongressit The 4th Christina Conference on Gender Studies, n=49 The First Joint International Conference on Multibody System Dynamics, n=141 ISCH - Conference of the International Society for Cultural History, n=75 Security in Futures - Security in Change, n=66 IFCLA 2010 International Technology Law Conference, International Federation of Computer Law Associations, n=35 8th International Conference on Dendrochronology, n=192 13th World Sport for All Congress, n=157 3,6 0,3 0,1 3,8 0,7 0,1 2,3 0,2 2,7 0,2 5,7 0,7 0,3 6,3 0,5 4,0 0,4 0,1 0,2 0,7 0,9 3,9 4,7 6,8 2,6 2,9 8,4 4,7 The 42nd Nordic Dairy Congress, n=125 8th European Conference on Health Economics, ECHE 2010, n=243 SkandEndo - 17th meeting of Scandinavian Endodontic Society, n=74 8th International Aerosol Conference, n=396 11th International CercleS Conference, European Confederation of Language Centres in Higher Education, n=200 40th Annual ESDR Meeting (European Society for Dermatological Research), n=206 SB10 Finland Sustainable Community, n=40 EUPRERA Congress 2010: Communication in a changing society, n=46 7th Congress of the Baltic Medico-Legal Association, n=57 3,1 0,2 0,2 3,8 0,2 0,3 2,3 0,1 0,1 3,4 0,1 5,6 0,5 0,1 0,5 3,7 0,3 0,1 3,2 0,6 0,1 3,1 0,4 0,2 3,2 0,2 3,5 4,2 2,5 6,7 3,5 4,1 3,8 3,7 3, LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty Yöpymistä kohteessa keskimäärin

26 Kaikki, n=2102 Viipymä Suomessa asuinpaikoittain n=kysymykseen vastanneet Kongressikaupunki Helsinki Suomen Lappi Muu seutu 4,2 0,4 0,1 0,3 Kokonaisviipymä 4,9 Asuinpaikka Suomi, n=362 3,2 0,2 0,1 3,5 Muut Pohjoismaat, n=249 Muu EU-maa, n=940 3,3 0,1 0,2 4,4 0,3 0,2 3,7 4,9 Muu Euroopan maa, n=167 4,5 0,3 0,1 0,2 5,1 Lähi-Itä, n=21 4,4 0,8 0,4 5,6 Aasia, n=154 5,3 1,1 0,3 0,4 7,1 Oseania, n=36 5,5 0,6 0,6 0,6 7,3 Afrikka, n=13* 4,8 1,1 0,1 6,0 Pohjois-Amerikka, n=122 5,0 0,9 0,2 0,9 6,9 Keski- ja Etelä-Amerikka, n=24 5,7 1,2 0,3 0,6 7, LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty *) alhainen vastaajamäärä Yöpymistä kohteessa keskimäärin

27 Osallistuminen kongressin yhteydessä järjestetylle pre/post tourille n=kaikki vastaajat Kyllä Ei vastausta Ei Kaikki, n= Asuinpaikka Muut Pohjoismaat, n=250 Muu Euroopan maa, n=170 Pohjois-Amerikka, n=125 Keski- ja Etelä-Amerikka, n= LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty Suomi, n=692 Muu EU-maa, n=961 Lähi-Itä, n=21 Aasia, n=162 Oseania, n=37 Afrikka, n=15* *) alhainen vastaajamäärä %

28 Minne pre/post tour suuntautui Pre/post tourille osallistuneet, n=327 Suomeen 53 Ruotsiin 10 Viroon 7 Venäjälle 4 Muualle 21 Ei vastausta LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty %

29 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus KONGRESSIJÄRJESTELYT 6.1 Tiedon saaminen kongressista Aiempaan tapaan yleisimmin tietoa saatiin kollegoilta, joiden kautta kongressista sai tietää 40 % vastaajista. Kollegojen merkitys tietolähteenä on noussut viime tutkimuksesta, jolloin kollegoilta tiedon sai 34 % delegaateista. Kollegoiden merkitys tietolähteenä on muita suurempaa alle 30-vuotiaiden (55 %) sekä pohjoisamerikkalaisten (50 %) keskuudessa. Edellisestä kongressista tiedon sai neljännes vastaajista. Määrä on laskenut hieman verrattuna vuoteen 2007, jolloin 29 % oli saanut tiedon edellisen kongressin kautta. Edellinen kongressi oli tärkein tietolähde Afrikasta saapuneille kongressidelegaateille. Internetistä tiedon kyseisestä kongressista sai puolestaan 23 % vastaajista. Internetiä tietolähteenä olivat hyödyntäneet etenkin Aasian kongressidelegaatit. 6.2 Kongressiin ilmoittautuminen Kongressidelegaatit olivat ilmoittautuneet kongressiin enimmäkseen 3-6 kuukautta ennen kongressia (40 %) tai 1-3 kuukautta etukäteen (24 %). Lisäksi vastaajista 10 % oli hoitanut ilmoittautumisen jo yli puoli vuotta ennen kongressia vuoden tutkimukseen verrattuna ilmoittautumisajankohdissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Kongresseittain tarkasteltuna aikaisimmin ilmoittauduttiin Rovaniemellä pidettyyn Dendrochronology-kongressiin sekä Helsingin CercleS-kongressiin. 6.3 Osallistumispäätökseen vaikuttaneet tekijät Kongressidelegaatteja pyydettiin arvioimaan mitkä tekijät vaikuttivat kongressiin osallistumiseen. Tärkeimpänä syynä osallistua kongressiin pidettiin edelleen ohjelman sisältöä. Vastaajista 52 % kertoi tämän vaikuttaneen kongressiin osallistumiseen. Etenkin eurooppalaiset ja pohjoismaalaiset pitivät tätä tärkeänä vaikuttimena. Christina Conference on Gender Studies -kongressin osallistujista 68 %:lle ohjelman sisältö oli syy tulla kyseiseen kongressiin. Myös oman työn esittelyä pidettiin tärkeänä syynä osallistua kongressiin, vastaajista 48 %:lle tämä oli vaikuttanut osallistumiseen. Etenkin pohjoisamerikkalaisille, Pohjoismaiden ulkopuolisista EU-maista tuleville, Aasialaisille ja alle 30-vuotiaille kongressidelegaateille tämä oli merkittävä syy osallistua kyseiseen kongressiin. Kongresseittain tarkasteltuna Lappeenrannan Multibody System Dynamics - kongressin vastaajista 72 %:lle oman työn esittely oli kongressiin osallistumisen syy. Taloustutkimus Oy/ maaliskuu 2011 / LEN, TVI T-3731

30 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus Verkostoitumisen merkitys syynä osallistua kongressiin on kasvanut 13 prosenttiyksikköä edellisestä tutkimuksesta, ollen nyt 41 %. Lisäksi 12 % ilmoitti syyksi kiinnostuksen isäntämaata kohtaan. 6.5 Arviot kongressista Kongressidelegaatit antoivat kongressien eri osatekijöistä keskimäärin hyviä arvioita. Myös edellisessä, vuoden 2007 tutkimuksessa Suomessa järjestettyihin kongresseihin oltiin hyvin tyytyväisiä. Parhaimmat arviot kongressijärjestelyistä annettiin ilmoittautumispalveluista ja yhteydenpidosta sekä kongressin aikana että ennen kongressia. 87 % vastaajista piti ilmoittautumispalveluja ja yhteydenpitoa kongressin aikana erittäin hyvinä tai hyvinä. Lähes yhtä moni vastaaja (82 %) arvioi yhteydenpidon kongressia ennen erittäin hyväksi tai hyväksi. Eniten parannusta vuoteen 2007 verrattuna on tapahtunut sosiaalisten tapahtumien osalla. Mihinkään tekijään ei kuitenkaan oltu selkeästi tyytymättömiä. Eniten parantamisen varaa löytyy kuitenkin näyttelyistä, keskustelulle varatusta ajasta, sekä julkaisuista ja asiakirjoista. Paikallisia järjestelyjä arvioitaessa tyytyväisimpiä oltiin kongressitiloihin. Vastaajista 82 % arvioi ne erittäin hyviksi tai hyviksi. Myös majoitus- ja kuljetuspalveluihin oltiin hyvin tyytyväisiä. Paikallisista järjestelyistä eniten kehittämistä löytyy edelleen pre congress tourista. On tosin huomioitava, että vain hieman yli kolmannes vastaajista (34 %) osasi ottaa kantaa tähän asiaan. Tänä vuonna uutena kysymyksenä oli kuinka hyvin kestävä kehitys oli otettu huomioon kongressin järjestelyissä. Suurin osa vastaajista koki, että kestävä kehitys oli huomioitu jonkin verran (58 %). Vastaajista viidennes koki, että kestävä kehitys oli huomioitu erittäin hyvin. Erityisesti Aasiasta saapuneet delegaatit kokivat näin. Heistä kaksi viidestä koki, että kestävä kehitys oli huomioitu erittäin hyvin. Parhaiten kestävä kehitys oli delegaattien mielestä huomioitu Multibody Dynamics, Dendrochronology ja ESDR-kongresseissa. Kongressijärjestelyt kokonaisuudessaan saavat myös hyvän arvosanan (ka. 4,31). Peräti 90 % vastaajista antoi erittäin hyvän tai hyvän arvion. Etenkin Lähi-idästä sekä Afrikasta tulleet kongressidelegaatit antoivat hyvän kokonaisarvion. Kongresseittain tarkasteltuna parhaat kongressijärjestelyjen kokonaisarviot antoivat Lappeenrannan Multibody System Dynamics -kongressiin osallistuneet vastaajat keskiarvolla 4,73. Kaikki konferenssit saivat kokonaisarvioksi nelosta korkeamman arvosanan. Taloustutkimus Oy/ maaliskuu 2011 / LEN, TVI T-3731

31 Miten sai tietoa kongressista Kaikki vastaajat, n=2474 Kollegoilta 40 Edellisestä kongressista 25 Internetistä 23 Kongressijulkaisuista 9 Ammattilehdistä 5 Ei vastausta LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty %

32 Kongressiin ilmoittaumisen ajankohta n=kaikki vastaajat Yli 6 kk etukäteen 3-6 kk etukäteen 1-3 kk etukäteen Alle kk etukäteen Kongressipaikalla Ei vastausta The 4th Christina Conference on Gender Studies, n=60 The First Joint International Conference on Multibody System Dynamics, n=149 ISCH - Conference of the International Society for Cultural History, n=85 Security in Futures - Security in Change, n=83 IFCLA 2010 International Technology Law Conference, International Federation of Computer Law Associations, n=91 8th International Conference on Dendrochronology, n=199 The 42nd Nordic Dairy Congress, n=147 8th European Conference on Health Economics, ECHE 2010, n=276 SkandEndo - 17th meeting of Scandinavian Endodontic Society, n=98 8th International Aerosol Conference, n=431 11th International CercleS Conference, European Confederation of Language Centres in Higher Education, n=247 40th Annual ESDR Meeting (European Society for Dermatological Research), n=215 SB10 Finland Sustainable Community, n=74 EUPRERA Congress 2010: Communication in a changing society, n=52 7th Congress of the Baltic Medico-Legal Association, n= LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty Kaikki, n=2474 Kongressit 13th World Sport for All Congress, n= %

33 Kongressiin osallistumisen syyt n=kaikki vastaajat Ohjelman sisältö Verkostoituminen Oman työn esittely Kiinnostus isäntämaata kohtaan Ei vastausta The 4th Christina Conference on Gender Studies, n=60 The First Joint International Conference on Multibody System Dynamics, n=149 ISCH - Conference of the International Society for Cultural History, n=85 Security in Futures - Security in Change, n=83 IFCLA 2010 International Technology Law Conference, International Federation of Computer Law Associations, n=91 8th International Conference on Dendrochronology, n=199 The 42nd Nordic Dairy Congress, n=147 8th European Conference on Health Economics, ECHE 2010, n=276 SkandEndo - 17th meeting of Scandinavian Endodontic Society, n=98 8th International Aerosol Conference, n=431 11th International CercleS Conference, European Confederation of Language Centres in Higher Education, n=247 40th Annual ESDR Meeting (European Society for Dermatological Research), n=215 SB10 Finland Sustainable Community, n=74 EUPRERA Congress 2010: Communication in a changing society, n=52 7th Congress of the Baltic Medico-Legal Association, n= LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty Kaikki, n=2474 Kongressit 13th World Sport for All Congress, n= %

34 Arviot kongressijärjestelyistä Kaikki vastaajat, n=2474 5) Erittäin hyvä 4) Hyvä 3) Tyydyttävä Ei vastausta 2) Huono 1) Erittäin huono Keskiarvo 1-5 Ilmoittautumispalvelut Yhteydenpito kongressin aikana Yhteydenpito ennen kongressia Verkostoitumismahdollisuudet ,38 4,27 4,19 4,08 Sosiaaliset tapahtumat Tieteellisen/akateemisen ohjelman sisältö Puhujavalinnat ,08 4,00 3,92 Esitysten taso ,92 Julkaisut ja asiakirjat Keskustelulle varattu aika Näyttelyt ,80 3,66 3, LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty %

35 Arviot kongressijärjestelyistä kongresseittain 1/2 n=kaikki vastaajat Yhteydenpito ennen kongressia Yhteydenpito kongressin aikana Esitysten taso Puhujavalinnat Keskustelulle varattu aika Verkostoitumismahdollisuudet The 4th Christina Conference on Gender Studies, n=60 The First Joint International Conference on Multibody System Dynamics, n=149 ISCH - Conference of the International Society for Cultural History, n=85 Security in Futures - Security in Change, n=83 IFCLA 2010 International Technology Law Conference, International Federation of Computer Law Associations, n=91 8th International Conference on Dendrochronology, n=199 13th World Sport for All Congress, n=190 The 42nd Nordic Dairy Congress, n=147 8th European Conference on Health Economics, ECHE 2010, n=276 SkandEndo - 17th meeting of Scandinavian Endodontic Society, n=98 8th International Aerosol Conference, n=431 11th International CercleS Conference, European Confederation of Language Centres in Higher Education, n=247 40th Annual ESDR Meeting (European Society for Dermatological Research), n=215 SB10 Finland Sustainable Community, n=74 EUPRERA Congress 2010: Communication in a changing society, n=52 7th Congress of the Baltic Medico-Legal Association, n= LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty Keskiarvo (1-5)

36 Arviot kongressijärjestelyistä kongresseittain 2/2 n=kaikki vastaajat Julkaisut ja asiakirjat Ilmoittautumispalvelut Tieteellisen/akateemisen ohjelman sisältö Sosiaaliset tapahtumat Näyttelyt The 4th Christina Conference on Gender Studies, n=60 The First Joint International Conference on Multibody System Dynamics, n=149 ISCH - Conference of the International Society for Cultural History, n=85 Security in Futures - Security in Change, n=83 IFCLA 2010 International Technology Law Conference, International Federation of Computer Law Associations, n=91 8th International Conference on Dendrochronology, n=199 13th World Sport for All Congress, n=190 The 42nd Nordic Dairy Congress, n=147 8th European Conference on Health Economics, ECHE 2010, n=276 SkandEndo - 17th meeting of Scandinavian Endodontic Society, n=98 8th International Aerosol Conference, n=431 11th International CercleS Conference, European Confederation of Language Centres in Higher Education, n=247 40th Annual ESDR Meeting (European Society for Dermatological Research), n=215 SB10 Finland Sustainable Community, n=74 EUPRERA Congress 2010: Communication in a changing society, n=52 7th Congress of the Baltic Medico-Legal Association, n= LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty Keskiarvo (1-5)

37 Arviot paikallisista järjestelyistä Kaikki vastaajat, n=2474 5) Erittäin hyvä 4) Hyvä 3) Tyydyttävä Ei vastausta 2) Huono 1) Erittäin huono Keskiarvo 1-5 Kongressitilat ,25 Majoituspalvelut ,07 Kuljetuspalvelut ,04 Näyttelytilat ,02 Catering-palvelut kongressitiloissa ,94 Pre congress tour , LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty %

38 Arviot paikallisista järjestelyistä kongresseittain n=kaikki vastaajat Näyttelytilat Catering-palvelut kongressitiloissa Kongressitilat Kuljetuspalvelut Majoituspalvelut Pre congress tour The 4th Christina Conference on Gender Studies, n=60 The First Joint International Conference on Multibody System Dynamics, n=149 ISCH - Conference of the International Society for Cultural History, n=85 Security in Futures - Security in Change, n=83 IFCLA 2010 International Technology Law Conference, International Federation of Computer Law Associations, n=91 8th International Conference on Dendrochronology, n=199 13th World Sport for All Congress, n=190 The 42nd Nordic Dairy Congress, n=147 8th European Conference on Health Economics, ECHE 2010, n=276 SkandEndo - 17th meeting of Scandinavian Endodontic Society, n=98 8th International Aerosol Conference, n=431 11th International CercleS Conference, European Confederation of Language Centres in Higher Education, n=247 40th Annual ESDR Meeting (European Society for Dermatological Research), n=215 SB10 Finland Sustainable Community, n=74 EUPRERA Congress 2010: Communication in a changing society, n=52 7th Congress of the Baltic Medico-Legal Association, n= LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty Keskiarvo (1-5)

39 Arvio kongressijärjestelyistä kokonaisuudessaan n=kaikki vastaajat 5) Erittäin hyvä 4) Hyvä 3) Tyydyttävä Ei vastausta 2) Huono 1) Erittäin huono Keskiarvo 1-5 Kongressit The First Joint International Conference on Multibody System Dynamics, n=149 The 4th Christina Conference on Gender Studies, n=60 ISCH - Conference of the International Society for Cultural History, n=85 The 42nd Nordic Dairy Congress, n=147 11th International CercleS Conference, European Confederation of Language Centres in Higher Education, n=247 8th International Conference on Dendrochronology, n=199 EUPRERA Congress 2010: Communication in a changing society, n=52 40th Annual ESDR Meeting (European Society for Dermatological Research), n=215 7th Congress of the Baltic Medico-Legal Association, n=77 SB10 Finland Sustainable Community, n=74 IFCLA 2010 International Technology Law Conference, International Federation of Computer Law Associations, n=91 13th World Sport for All Congress, n=190 8th European Conference on Health Economics, ECHE 2010, n=276 SkandEndo - 17th meeting of Scandinavian Endodontic Society, n=98 8th International Aerosol Conference, n= LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty Kaikki, n=2474 Security in Futures - Security in Change, n= % 4,31 4,73 4,57 4,55 4,50 4,47 4,46 4,41 4,37 4,36 4,31 4,28 4,18 4,18 4,18 4,06 4,02

40 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus SUOMI KONGRESSIMAANA 7.1 Ensimmäinen käynti Suomessa Ulkomaisista kongressidelegaateista 62 % ei ollut aiemmin käynyt Suomessa. Vuoteen 2007 verrattuna ensikertalaisten määrä on laskenut jonkin verran, sillä silloin 69 % vastaajista vieraili Suomessa ensimmäistä kertaa. Eniten ensikertalaisia oli nyt Aasiasta (88 %) sekä Keski- ja Etelä-Amerikasta (81 %) tulleiden delegaattien joukossa. Suomessa käynti on myös suoraan verrannollinen kongressidelegaatin iän kanssa, eli mitä vanhempi delegaatti on kyseessä, sitä useammin hän on käynyt Suomessa aiemmin. Yli 60-vuotiaista vastaajista peräti 71 % on käynyt Suomessa ennenkin. 7.2 Mielikuva Suomen hintatasosta Suomi koetaan yhä yleisesti melko kalliiksi maaksi. Kaikista vastaajista 52 % arvioi Suomen hintatason muihin kongressimaihin verrattuna melko kalliiksi ja 20 % erittäin kalliiksi. Keskimääräisenä hintatasoa piti neljännes kongressidelegaateista. Vain 1 % vastaajista arvioi Suomen hintatason melko edulliseksi. Vuoden 2007 tutkimukseen verrattuna Suomi nähdään hintatasoltaan hieman kalliimpana. Erityisesti Afrikasta, Keski- ja Etelä-Amerikasta sekä muista EU-maista tulleet delegaatit pitivät Suomen hintatasoa kalliina. Etenkin pohjoismaiset kongressidelegaatit kokivat Suomen hintatasoltaan keskimääräisenä. 7.3 Arviot kongressikaupungista Suomalaiset kongressikaupungit saivat oikein hyviä arvioita kysytyistä ominaisuuksista. Erityisesti turvallisuus koetaan Suomessa erinomaiseksi, sillä kongressikaupungin turvallisuutta piti erittäin hyvänä tai hyvänä 94 % tutkimuksen vastaajista. Myös saavutettavuutta pidetään hyvänä, vastaajista 87 % arvioi sen erittäin hyväksi tai hyväksi. Vähiten positiivista palautetta annettiin vapaaajanviettomahdollisuuksille, tosin tätäkin ominaisuutta 69 % vastaajista piti niitä erittäin hyvinä tai hyvinä, ja vain 5 % huonona tai melko huonona. Kongressidelegaattien arviot kongressikaupungeista ovat parantuneet kaikilla mittareilla tarkastellen. Etenkin saavutettavuudelle annettiin tänä vuonna parempia arvosanoja. Jokainen kongressikaupunki sai jälleen tutkituista tekijöistä parhaimman arvion turvallisuudesta. Rovaniemi oli turvallisuuden osalta parhaimmaksi arvioitu - kaikista muista tekijöistä Helsinki sai parhaat arvosanat. Turku erottui muista kaupungeista Helsingin ohella vapaa-ajanviettomahdollisuuksien arvioinnissa. Afrikkalaiset kongressivieraat antavat turvallisuudesta keskimääräistä paremmat arviot heistä 93 % koki turvallisuuden erittäin hyväksi. Keskimääräistä Taloustutkimus Oy/ maaliskuu 2011 / LEN, TVI T-3731

41 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus tyytyväisempiä julkisiin kuljetuspalveluihin ovat amerikkalaiset kongressidelegaatit. Suomalaiset sekä keski- ja eteläamerikkalaiset arvioivat muita myönteisemmin kongressikaupungin vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Muista Euroopan maista saapuneet kongressidelegaatit pitivät kongressikaupungin matkailupalveluja muita delegaatteja parempina. 7.4 Suomen-vierailun odotusten toteutuminen Ulkomaisia kongressivieraita pyydettiin arvioimaan, miten heidän Suomenvierailunsa odotukset olivat toteutuneet. Useimpien delegaattien kongressimatka oli ollut odotusten mukainen (76 %). Yli odotusten kongressimatka oli sujunut 15 %:lla. Kuitenkin joukossa oli myös osanottajia, joiden matka ei ollut sujunut aivan ennakkoodotusten mukaisesti (3 %). Odotusten toteutuminen ei ole muuttunut merkittävästi viime tutkimuksesta. Afrikasta ja Pohjois-Amerikasta tulleiden delegaattien odotukset ylittyivät keskimääräistä useammin. Kongresseista ennakko-odotukset ylittyivät erityisesti Helsingin Christina Conference on Gender Studies:in osalta 39 % kuvaili vierailunsa olleen yli odotusten. Delegaattien kertomia syitä odotusten ylittymiseen tai alittumiseen on koottu raportin lopussa olevaan liitteeseen. 7.5 Kokonaisvaikutelma kongressivierailusta Kongressivierailuun kokonaisuudessaan oltiin pääosin hyvin tyytyväisiä (ka. 4,29). Ulkomaisista vastaajista 89 % arvioi kongressivierailun kokonaisuudessaan erittäin hyväksi tai hyväksi. Tyydyttävän arvion antoi 8 % ja huonon 1 %. Afrikkalaiset sekä pohjoisamerikkalaiset olivat kongressivierailuun tyytyväisimpiä. Kongresseittain tarkasteltuna kongressivierailuun kokonaisuudessaan parhaimmat arviot antoivat Helsingin CercleS-konferenssiin osallistuneet. 7.6 Suomi lomakohteena tulevaisuudessa Ulkomaisista kongressidelegaateista yli kolme neljästä (77 %) voisi harkita Suomea lomamatkakohteena tulevaisuudessa. Noin viidennes (19 %) ei puolestaan harkitsisi Suomea lomakohteena. Etenkin aasialaiset sekä afrikkalaiset vastaavat näkivät Suomen potentiaalisena lomakohteena. Amerikasta tulleet kongressidelegaatit olivat puolestaan haluttomimpia harkitsemaan Suomea tulevaisuuden lomakohteena. Taloustutkimus Oy/ maaliskuu 2011 / LEN, TVI T-3731

42 Onko käynyt Suomessa aikaisemmin n=ulkomaiset kongressiosallistujat Kyllä Ei vastausta Ei Kaikki, n= Asuinpaikka Muut Pohjoismaat, n= Muu EU-maa, n= Muu Euroopan maa, n= Lähi-Itä, n= Aasia, n= Oseania, n= Afrikka, n=15* Pohjois-Amerikka, n= Keski- ja Etelä-Amerikka, n= LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty *) alhainen vastaajamäärä %

43 Mielipide Suomen hintatasosta muihin kongressimaihin verrattuna n=ulkomaiset kongressiosallistujat 5) Erittäin edullinen 4) Melko edullinen 3) Keskimääräinen Ei vastausta 2) Melko kallis 1) Erittäin kallis Keskiarvo 1-5 Kaikki, n= ,07 Asuinpaikka Muut Pohjoismaat, n= ,50 Lähi-Itä, n= ,33 Oseania, n= ,19 Afrikka, n=15* ,13 Pohjois-Amerikka, n= ,13 Aasia, n= ,11 Muu Euroopan maa, n= ,99 Muu EU-maa, n= ,95 Keski- ja Etelä-Amerikka, n= , LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty *) alhainen vastaajamäärä %

44 Arviot kongressikaupungista Kaikki vastaajat, n=2474 5) Erittäin hyvä 4) Hyvä 3) Tyydyttävä Ei vastausta 2) Huono 1) Erittäin huono Keskiarvo 1-5 Turvallisuus ,69 Saavutettavuus ,38 Julkiset kuljetuspalvelut ,36 Matkailupalvelut ,10 Vapaa-ajanviettomahdollisuudet , LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty %

45 Arviot kongressikaupungeista n=kaikki vastaajat Saavutettavuus Turvallisuus Julkiset kuljetuspalvelut Vapaa-ajanviettomahdollisuudet Matkailupalvelut Kongressikaupunki Helsinki, n=1397 Espoo, n=172 Turku, n=168 Jyväskylä, n=242 Lappeenranta, n=149 Rovaniemi, n=199 Hämeenlinna, n= LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty Keskiarvo (1-5)

46 Arviot kongressikaupungeista asuinpaikoittain n=kaikki vastaajat Saavutettavuus Turvallisuus Julkiset kuljetuspalvelut Vapaa-ajanviettomahdollisuudet Matkailupalvelut Asuinpaikka Suomi, n=692 Muut Pohjoismaat, n=250 Muu EU-maa, n=961 Muu Euroopan maa, n=170 Lähi-Itä, n=21 Aasia, n=162 Oseania, n=37 Afrikka, n=15* Pohjois-Amerikka, n=125 Keski- ja Etelä-Amerikka, n= LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty *) alhainen vastaajamäärä Keskiarvo (1-5)

47 Suomen matkan odotusten toteutuminen n=ulkomaiset kongressiosallistujat Yli odotusten Odotusten mukainen Ei vastausta Alle odotusten Kaikki, n= Asuinpaikka Muut Pohjoismaat, n= Muu EU-maa, n= Muu Euroopan maa, n= Lähi-Itä, n= Aasia, n= Oseania, n= Afrikka, n=15* Pohjois-Amerikka, n= Keski- ja Etelä-Amerikka, n= LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty *) alhainen vastaajamäärä %

48 Kokonaisvaikutelma kongressivierailusta - kongressi n=ulkomaiset kongressiosallistujat Erittäin hyvä 5) Hyvä 4) Tyydyttävä 3) Ei vastausta Huono 2) Erittäin huono 1) Keskiarvo 1-5 The 4th Christina Conference on Gender Studies, n=44 The First Joint International Conference on Multibody System Dynamics, n=134 ISCH - Conference of the International Society for Cultural History, n=57 Security in Futures - Security in Change, n=17 IFCLA 2010 International Technology Law Conference, International Federation of Computer Law Associations, n=33 8th International Conference on Dendrochronology, n=187 The 42nd Nordic Dairy Congress, n=76 8th European Conference on Health Economics, ECHE 2010, n=225 SkandEndo - 17th meeting of Scandinavian Endodontic Society, n=40 8th International Aerosol Conference, n=361 11th International CercleS Conference, European Confederation of Language Centres in Higher Education, n=156 40th Annual ESDR Meeting (European Society for Dermatological Research), n=187 SB10 Finland Sustainable Community, n=28 EUPRERA Congress 2010: Communication in a changing society, n=37 7th Congress of the Baltic Medico-Legal Association, n= LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty Kaikki, n=1767 Kongressit 13th World Sport for All Congress, n= % 4,29 4,41 4,50 4,50 3,88 4,31 4,42 4,09 4,36 4,13 3,97 4,16 4,59 4,30 4,12 4,35 4,49

49 Kokonaisvaikutelma kongressivierailusta - kongressikaupunki n=ulkomaiset kongressiosallistujat 5) Erittäin hyvä 4) Hyvä 3) Tyydyttävä Ei vastausta 2) Huono 1) Erittäin huono Keskiarvo 1-5 Kaikki, n= ,29 Kongressikaupunki Lappeenranta, n= ,50 Rovaniemi, n= ,42 Turku, n= ,36 Hämeenlinna, n= ,36 Helsinki, n= ,27 Jyväskylä, n= ,14 Espoo, n= , LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty %

50 Suomi lomakohteena tulevaisuudessa n=ulkomaiset kongressiosallistujat Kyllä Ei vastausta Ei Kaikki, n= Asuinpaikka Muut Pohjoismaat, n= Muu EU-maa, n= Muu Euroopan maa, n= Lähi-Itä, n= Aasia, n= Oseania, n= Afrikka, n=15* Pohjois-Amerikka, n= Keski- ja Etelä-Amerikka, n= LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty *) alhainen vastaajamäärä %

51 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus DELEGAATTIEN RAHANKÄYTTÖ 8.1 Kongressimatkan kustannusten korvaaminen Kongressidelegaateilta kysyttiin, maksoiko heidän työnantajansa tai jokin muu instituutio kongressimatkan kulut vai maksoivatko he matkan itse. Vastaajista 66 % ilmoitti, että työnantaja tai muu instituutio maksoi kulut kokonaan ja viidennes kertoi saaneensa osittaisen korvauksen. Vain 8 % delegaateista maksoi kongressimatkan kustannukset kokonaan itse. Vuoden 2007 tutkimukseen nähden kongressikustannusten korvaaminen on pysynyt lähes samana, nyt tosin hieman useamman delegaatin matkakustannukset korvataan kokonaan. Tutkituista kongresseista osanottajat maksoivat useimmiten itse matkansa Helsingin Christina Conference on Gender Studies -kongressissa. Pohjoismaisten (pl. Suomi) kongressidelegaattien kulut maksoi useimmiten työnantaja tai muu taho kokonaan, kun taas Lähi-idässä asuvista vastaajista lähes viidennes maksoi kongressimatkansa itse. 8.2 Kongressimatkan menot Kongressidelegaatteja pyydettiin arvioimaan kuinka paljon heillä ja heidän seuralaisillaan kaiken kaikkiaan kului rahaa kongressimatkaan. Vastaukset pyydettiin erittelemään eri osatekijöihin, joihin kuuluivat kongressimaksun lisäksi mm. majoitus, ostokset ja ajanviete. Annetuista vastauksista laskettuihin kokonaismenoihin kuuluvat Suomessa tapahtuneen henkilökohtaisen kulutuksen lisäksi myös edestakainen kongressimatka Suomeen. Kaikkien vastanneiden delegaattien kokonaismenot kongressiin osallistumisesta olivat keskimäärin euroa/ henkilö. Delegaattien keskimääräiset kokonaismenot ovat 360 euroa pienemmät kuin vuoden 2007 tutkimuksessa, jolloin kokonaismenot olivat euroa/ henkilö. Tätä suurta muutosta selittää etenkin suomalaisten kongressidelegaattien kasvanut määrä. Kokonaismenot henkilöä kohden vaihtelivat kongresseittain 638 euron ja euron välillä. Kongressimatkakustannusten mukanaolosta johtuen Euroopan ulkopuolelta tulleet kongressivieraat käyttivät eniten rahaa kongressiosallistumiseensa. Rahaa kului myös sitä enemmän, mitä vanhempi delegaatti oli kyseessä, poikkeuksena kulutuksessa keskitasolle sijoittuneet yli 60-vuotiaat vastaajat. Kun tarkastellaan delegaattien vuorokausikohtaista rahankäyttöä, edestakainen matka kongressikaupunkiin puuttuu tämänvuotisesta vuorokausikohtaisesta rahankäytöstä. Näin on menetelty vertailtavuuden säilyttämiseksi edelliseen tutkimukseen nähden; vuoden 2004 tutkimuksessa oli myös edestakainen matka kongressikaupunkiin jätetty pois vuorokausikohtaisesta kokonaissummasta. Kongressivieraiden keskimääräinen rahankäyttö vuorokautta kohden oli 207 euroa/ henkilö. Vuorokausikohtainen rahankäyttö vaihteli kongresseittain 109 eurosta 452 euroon/ henkilö. Vuoden 2007 tutkimukseen nähden vuorokausikohtaiset menot olivat Taloustutkimus Oy/ maaliskuu 2011 / LEN, TVI T-3731

52 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus nyt 39 euroa pienemmät. Seuraavassa taulukossa on esitetty vuorokausikohtaisen rahankäytön jakautuminen menoerittäin. Taulukko 6. Kongressivieraiden keskimääräinen vuorokausikohtainen rahankäyttö Suomessa Kustannuserä Euroa/ vrk % Majoitus Rekisteröityminen Ostokset 18 9 Muut 14 7 Ajanviete/ huvittelu 10 5 Sosiaalinen ohjelma 10 5 Kiertomatkat Suomessa 8 4 Paikallisliikenne 7 3 Kiertomatkat Suomen ulkopuolelle 5 3 Yhteensä Seuraavien sivujen taulukoissa on esitetty tarkemmin tutkimuksen kongressidelegaattien kokonaismenot kongresseittain ja asuinalueittain sekä vuorokausikohtainen rahankäyttö kongresseittain ja asuinalueittain eri menoerissä. Taloustutkimus Oy/ maaliskuu 2011 / LEN, TVI T-3731

53 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus Taulukko 7. Delegaattien kokonaismenot kongresseittain Kustannuserä Kongressi (keskiarvo EUR/hlö) Kaikki Rekisteröityminen Edestakainen matka kongressiin Majoitus Paikallisliikenne Ajanviete/ huvittelu Sosiaalinen ohjelma Ostokset Kiertomatkat Suomessa Kiertomatkat Suomen ulkopuolelle Muut Yhteensä Viipymä Suomessa, vrk 3,9 4,7 6,8 2,6 2,9 8,4 4,7 3,5 4,2 2,5 6,7 3,5 4,1 3,8 3,7 3,4 4,9 Taulukko 8. Delegaattien vuorokausikohtainen rahankäyttö kongresseittain Kustannuserä Kongressi (keskiarvo EUR/hlö/vrk) Kaikki Rekisteröityminen Majoitus Paikallisliikenne Ajanviete/ huvittelu Sosiaalinen ohjelma Ostokset Kiertomatkat Suomessa Kiertomatkat Suomen ulkopuolelle Muut Yhteensä Viipymä Suomessa, vrk 3,9 4,7 6,8 2,6 2,9 8,4 4,7 3,5 4,2 2,5 6,7 3,5 4,1 3,8 3,7 3,4 4,9 Taloustutkimus Oy/ maaliskuu 2011 / LEN, TVI T-3731

54 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus Taulukko 7.1 Delegaattien kokonaismenot maanosittain Kustannuserä Suomi Muut Muu Muu Lähi- Aasia Ose- Afrikka Pohjois Keski-/ Pohjois- EU- Euroo- Itä ania Amerik- Etelä- (keskiarvo EUR/hlö) maat maa pan maa ka Amer. Kaikki Rekisteröityminen Edestakainen matka kongressiin Majoitus Paikallisliikenne Ajanviete/ huvittelu Sosiaalinen ohjelma Ostokset Kiertomatkat Suomessa Kiertomatkat Suomen ulkopuolelle Muut Yhteensä Viipymä Suomessa, vrk 3,5 3,7 4,9 5,1 5,6 7,1 7,3 6 6,9 7,8 4,9 Taulukko 8.1 Delegaattien vuorokausikohtainen rahankäyttö maanosittain Kustannuserä Suomi Muut Muu Muu Lähi- Aasia Ose- Afrikka Pohjois Keski-/ Pohjois- EU- Euroo- Itä ania Amerik- Etelä- (keskiarvo EUR/hlö/vrk) maat maa pan maa ka Amer. Kaikki Rekisteröityminen Majoitus Paikallisliikenne Ajanviete/ huvittelu Sosiaalinen ohjelma Ostokset Kiertomatkat Suomessa Kiertomatkat Suomen ulkopuolelle Muut Yhteensä Viipymä Suomessa, vrk 3,5 3,7 4,9 5,1 5,6 7,1 7,3 6 6,9 7,8 4,9 Taloustutkimus Oy/ maaliskuu 2011 / LEN, TVI T-3731

55 Kongressimatkan kustannusten korvaaminen kongresseittain n=kaikki vastaajat Kaikki, n=2474 Kongressit The 4th Christina Conference on Gender Studies, n=60 The First Joint International Conference on Multibody System Dynamics, n=149 ISCH - Conference of the International Society for Cultural History, n=85 Security in Futures - Security in Change, n=83 IFCLA 2010 International Technology Law Conference, International Federation of Computer Law Associations, n=91 8th International Conference on Dendrochronology, n=199 13th World Sport for All Congress, n=190 The 42nd Nordic Dairy Congress, n=147 8th European Conference on Health Economics, ECHE 2010, n=276 SkandEndo - 17th meeting of Scandinavian Endodontic Society, n=98 8th International Aerosol Conference, n=431 11th International CercleS Conference, European Confederation of Language Centres in Higher Education, n=247 40th Annual ESDR Meeting (European Society for Dermatological Research), n=215 SB10 Finland Sustainable Community, n=74 EUPRERA Congress 2010: Communication in a changing society, n=52 7th Congress of the Baltic Medico-Legal Association, n=77 Työnantaja tai instituutio Maksaa kokonaan Maksaa osittain Ei vastausta Ei maksa lainkaan LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty %

56 Kongressimatkan kustannusten korvaaminen asuinpaikoittain n=kaikki vastaajat Työnantaja tai instituutio Maksaa kokonaan Maksaa osittain Ei vastausta Ei maksa lainkaan Kaikki, n= Asuinpaikka Suomi, n=692 Muut Pohjoismaat, n=250 Muu EU-maa, n=961 Muu Euroopan maa, n=170 Lähi-Itä, n=21 Aasia, n=162 Oseania, n=37 Afrikka, n=15* Pohjois-Amerikka, n=125 Keski- ja Etelä-Amerikka, n= LEN/JPA/ca/mpe Kopiointi kielletty *) alhainen vastaajamäärä %

DELEGAATTITUTKIMUS 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Touko-lokakuu 2013

DELEGAATTITUTKIMUS 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Touko-lokakuu 2013 DELEGAATTITUTKIMUS 2013 Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Touko-lokakuu 2013 Christel Nummela 17.3.2014 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2013 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

DELEGAATTITUTKIMUS 2007 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KONGRESSIT

DELEGAATTITUTKIMUS 2007 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KONGRESSIT DELEGAATTITUTKIMUS 2007 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KONGRESSIT Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Kesä-lokakuu 2007 Johanna Kuosmanen 25.4.2008 Jutta Tuomela Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus

Lisätiedot

Delegaattitutkimus 2016

Delegaattitutkimus 2016 Delegaattitutkimus 2016 2 Delegaattitutkimus 2016 Helsinki, 2017 Christel Nummela 3 Sisällysluettelo Esipuhe. 5 Johdanto.. 6 Tutkimuksen tavoite. 6 Tutkimuksen kohderyhmä ja näyte 6 Tutkimuksen toteutus..

Lisätiedot

Kongressijäerjestäjäkysely 2013

Kongressijäerjestäjäkysely 2013 Kongressijäerjestäjäkysely 23 kuviot Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy, 8.3.2 Christel Nummela T-65, FCB, Delegaattitutkimus 23, Kuviot, CN 2..22 2 Sisällysluettelo dia Kongressivieraiden määrän

Lisätiedot

KONGRESSIT SUOMESSA 2010. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Huhtikuu 2011 14.4.2011

KONGRESSIT SUOMESSA 2010. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Huhtikuu 2011 14.4.2011 KONGRESSIT SUOMESSA 2010 Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Huhtikuu 2011 Lotta Engdahl 14.4.2011 Tuomas Virtanen Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Kongressi- ja tapahtumainfo 28.4.2015. Ella Näsi Tampere Convention Bureau Ella.nasi@tampere.fi

Kongressi- ja tapahtumainfo 28.4.2015. Ella Näsi Tampere Convention Bureau Ella.nasi@tampere.fi Kongressi- ja tapahtumainfo 28.4.2015 Ella Näsi Tampere Convention Bureau Ella.nasi@tampere.fi Satakunnansillan kaiteen kuvio viittaa Tampereen teollisuushistoriaan. Pyöreä muoto tuo mieleen hammaspyörän

Lisätiedot

KONGRESSIT SUOMESSA 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Maaliskuu 2014. Christel Nummela 18.3.2014

KONGRESSIT SUOMESSA 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Maaliskuu 2014. Christel Nummela 18.3.2014 KONGRESSIT SUOMESSA 2013 Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Maaliskuu 2014 Christel Nummela 18.3.2014 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia tai osia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA AMERIKKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN AMERIKKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA MATKAILUSTA ISO- BRITANNIASTA SUOMEEN BRITTIMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SVEITSILÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SVEITSILÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA KIINALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN KIINALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ITALIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ITALIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA JAPANILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN JAPANILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Suomalaisista 46 % on käynyt viimeisen vuoden aikana teatterissa, baletissa tai oopperassa vähintään yhden kerran. Määrä on pysynyt lähes samana viime tutkimuskertaan (v. 2004) verrattuna. Teatterissa

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

Kokous- ja kongressipalvelut

Kokous- ja kongressipalvelut Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Kokous- ja kongressipalvelut Luku3: Kongressitilat HARJOITUSTEHTÄVIÄ 1. Mitä asioita tulisi selvittää kongressipaikkaa valittaessa? 2. Kongressin tilavalinta kriteerinä

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA BELGIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN BELGIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl)

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl) KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE Tutkimuksen avulla selvitettiin Yhdyskuntatekniikka 2017 näyttelyn kävijärakennetta sekä kävijöiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä näyttelystä. Tutkimuksen

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY 1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY Terveystutkimus Taloustutkimus 2008 Johdanto Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Kuule Oy:n toimeksiantona. Tutkimuksen

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Vastaajat... 6 Kotkassa vierailu motiivit... 9 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 10 Kiinnostavimmat ohjelmasisällöt... 11 Tiedonsaanti... 12 Palvelut

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Suomalainen joulu 2008

Suomalainen joulu 2008 Miten tutkimus tehtiin? Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internet-paneelissa 7.10. 9.10.2008 välisenä aikana.

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 14.9.2017 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Kysymysmuotoilu: Seuraatko kuntasi toimintaa

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat Helsingissä Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin kaupunki Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde on ollut alueella. Mahdollinen toinen

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE ORIVEDEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Yhteensä Orivedeltä noin 450 vastaajaa Suurin osuus vastaanottotoiminnasta Ahkerimpia vastaajia

Lisätiedot

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Millä ajoneuvolla matkustitte % Henkilöauto, pakettiauto, maasturi 62 Matkailuauto 18 Moottoripyörä 10 Fly & Drive 5 Auton ja matkailuvaunun yhdistelmä

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010. Opiskelijaliikkuvuus

FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010. Opiskelijaliikkuvuus FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010 Opiskelijaliikkuvuus FIRST-ohjelman Suomen ja Venäjän välinen opiskelijaliikkuvuus lukuvuonna 2009-2010 (yliopistot ja ammattikorkeakoulut). Lukuvuosi 2008-2009

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA!

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA! Leirintämatkailualan yksi vahvuus on se, että se työllistää. Sen töiden automatisoinnin mahdollisuudet ovat rajalliset. Työtä ei voida siirtää merkittävissä määrin ulkomailla tehtäväksi. Alan on ennustettu

Lisätiedot

Sinivalkoinen jalanjälki

Sinivalkoinen jalanjälki Sinivalkoinen jalanjälki Kampanjatutkimus Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti ja Markus Mervola Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ) miten suomalaiset

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla

Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Matkustajat yhä nuorempia keski-ikä 42 Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla Majoitusyöt ovat vähentyneet,

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011 Silmälasien käyttötutkimus 0 Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 0 Miten tutkimus tehtiin Tämä tutkimus on tehty Optisen alan tiedostuskeskuksen toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä osana Omnibus-monitilaajatutkimusta.

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Euroopan Unionin

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL

TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL TALOUSTUTKIMUS OY, SIRPA VINNI 30.4.2015 13667 SHT 2015 Tuotemerkkien arvostus_hsl / sv SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tutkimuksen toteutus 3. Tutkimuksen sisältö 4. Tuotemerkkien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Viroon. Ossi Nurmi The Baltic Guide seminaari,

Suomalaisten matkailu Viroon. Ossi Nurmi The Baltic Guide seminaari, Suomalaisten matkailu Viroon The Baltic Guide seminaari, 13.1.216 Esityksen teemat 1. Suomalaisten matkat Viroon eri tietolähteet 2. Matkailijakohtainen rahankäytön profiili 3. Suomalaisten matkailijoiden

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 2 16 14 12 10 12,2 9,7 11,1 8,4 13,5 11,2 8 6,4 6 4,6 4 2 0 Koko vuosi Talvi (Q1 ja Q4) 1,7 0,4 Kesä (Q2- Q3) 1,6 1,8 0,8 0,2 Q1 Q2 Q3

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL. Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014

Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL. Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014 Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014 2 2.6.2014 12230 SHT 2014 Tuotemerkkien arvostus_ Liikenneyhtiöt / sv Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tutkimuksen toteutus 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 1 Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 Yhteenveto kohderyhmänä koko maa pois lukien PKS + ympäristökunnat 2 Helsingissä vieraili edellisen kuukauden aikana,

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen

Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen Matti Sarvimäki (yhdessä Laura Ansalan, Essi Eerolan, Kari Hämäläisen, Ulla Hämäläisen, Hanna Pesolan ja Marja Riihelän kanssa) Viesti Maahanmuutto voi parantaa

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS 2015

MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS 2015 MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS Taustaa tutkimuksen toteutuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lehden tilaajalukijoiden mielipiteitä lehdestä sekä lehdessä

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 kolmas neljännes TEEMA:JOULUN VERKKOKAUPPA

Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 kolmas neljännes TEEMA:JOULUN VERKKOKAUPPA Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 kolmas neljännes TEEMA:JOULUN VERKKOKAUPPA Pohjoismaista verkkokauppaa 34,5 miljardilla Ruotsin kruunulla ESIPUHE Pohjoismaiset kuluttajat arvioivat tehneensä verkko-ostoksia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Työtaistelutilasto. Vuosi 2006 ja 4. neljännes 2006. Vuonna 2006 lakkojen lukumäärä oli tavanomainen, mutta menetykset suuret

Työtaistelutilasto. Vuosi 2006 ja 4. neljännes 2006. Vuonna 2006 lakkojen lukumäärä oli tavanomainen, mutta menetykset suuret Työtaistelutilasto Vuosi 2006 ja 4. neljännes 2006 Vuonna 2006 lakkojen lukumäärä oli tavanomainen, mutta menetykset suuret Työtaistelut painottuivat teollisuuteen ja liikenteeseen Suomi on keskimääräistä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Suomalaisista 84 prosenttia pitää työsuhdeetuja merkittävänä työhyvinvoinnin kannalta

Suomalaisista 84 prosenttia pitää työsuhdeetuja merkittävänä työhyvinvoinnin kannalta Tiedote Maaliskuu 2017 Työsuhde-edut Suomessa -kyselytutkimus: Suomalaisista 84 prosenttia pitää työsuhdeetuja merkittävänä työhyvinvoinnin kannalta Tuoreen Työsuhde-edut Suomessa -kyselytutkimuksen mukaan

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot