Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014"

Transkriptio

1 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM :: ::

2 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa... 3 Matkakohde Suomessa... 4 Pääasiallinen syy matkustaa Suomeen... 5 Majoituspaikka (Suomessa yöpyneet matkustajat)... 6 Viipymä Suomessa ja keskimääräinen rahankäyttö matkustajaa kohden... 7

3 1 TIIVISTELMÄ SUOMESSA ALKUVUONNA 6,5 MILJOONAA ULKOMAISTA MATKAILIJAA Tammi-elokuun aikana Suomessa kävi 6,46 miljoonaa ulkomaista matkailijaa. Suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä, 49 % kaikista ulkomaalaisista matkustajista, oli venäläiset. Seuraavaksi eniten Suomessa kävi ruotsalaisia (5,9 % ulkomaalaisista) ja virolaisia (5,5 % ulkomaalaisista). Kiinalaisia kävi neljänneksi eniten, 4,8 %, mutta heistä 41 % oli läpikulkumatkalaisia, jotka vain pistäytyivät Suomessa Helsinki-Vantaan lentokentällä. Suomessa käyneistä ulkomaalaisista 3 % oli saksalaisia. SUOMI ON USEIN AASIALAISILLE PELKKÄ LÄPIKULKUPAIKKA Yli 40 % Suomessa vierailevista aasialaisista käyttää Suomea vain välilaskupaikkana. Kaksi kolmasosaa eteläkorealaisista ja yli puolet japanilaisista sanoi olevansa läpikulkumatkalla Suomesta eteenpäin. Yli kolmannes muista kuin venäläisistä matkailijoista sanoi olevansa Suomessa vain läpikulkumatkalla. SUOMI VAPAA-AJAN MATKAKOHDE JOKA KOLMANNELLE MATKAILIJALLE Runsas kolmannes Suomessa vierailevista ulkomaalaisista matkailijoista sanoo tulleensa Suomeen vapaa-ajan matkalle. Ostosmatkalaisia on vajaa kolmannes ja kyläilymatkalaisia sekä työmatkalaisia runsaat 10 % matkustajista. Ostosmatkalaisista valtaosa on venäläisiä. PÄÄKAUPUNKISEUTU ON PÄÄASIALLINEN KOHDE USEIMMILLE KANSALLISUUKSILLE Lähes 80 % muista kuin venäläisistä mainitsi pääkaupunkiseudun olevan heidän pääasiallinen matkakohteensa. Näistä matkailijoista Turun alueen pääasialliseksi kohteekseen mainitsi 11 % ja Tampereen alueen 8 %. Kaakkois-Suomi on pääasiallinen matkakohde lähes kahdelle kolmasosalle venäläismatkailijoista. PUOLET MATKAILIJOISTA YÖPYY HOTELLEISSA Puolet Suomessa yöpyvistä ulkomaalaisista majoittuu hotelleissa, ja tuttavien luona viidennes.

4 2 JOHDANTO TUTKIMUKSEN TARKOITUS Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ulkomaalaisten matkailijoiden Suomen-matkailua: mistä maista Suomeen tullaan, kuinka pitkään viivytään, mikä on matkan tarkoitus ja kuinka paljon rahaa käytetään Suomessa. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimus toteutetaan haastattelututkimuksena vilkkaimmilla Suomen ja Venäjän välisillä maaraja-asemilla, lentokentillä ja satamissa. Haastateltavat poimitaan otokseen systemaattista otantaa käyttäen siten, että otosväli vaihtelee matkustajamäärän mukaan eri kellonaikoina ja eri haastattelupisteissä. Otokseen poimituista jätetään pois suomalaiset sekä alle 15-vuotiaat. Lisäksi aineiston ulkopuolelle jäävät haastattelusta kieltäytyneet. Kaikilta otokseen poimituilta pyritään kuitenkin saamaan selville heidän asuinmaansa, jolloin otoskato ei aiheuta vinoutumia eri maissa asuvien osuuksiin tutkimusaineistossa. Tämä väliraportti perustuu maalis-elokuussa tehtyihin haastatteluihin (venäläisten osalta tammi-elokuu). Itärajalla tehtyjä venäläismatkailijoiden haastatteluita tähän väliraporttiin on koottu kappaletta, Helsinki-Vantaan lentoasemalla tehtyjä ulkomaalaisten matkailijoiden haastatteluita 5 771, Helsingin satamissa 997, Turun satamissa 153, Turun lentokentällä 88 ja Tampereen lentokentällä 143 kappaletta. Raportti muodostuu näin ollen yhteensä Suomesta lähteneen ulkomaalaisen haastattelusta. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastaa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy. TULOSTEN LUOTETTAVUUS Otos lentoasemilla on poimittu systemaattista otantaa käyttäen turvatarkastuspisteillä sekä lähtöporteilla. Kansallisuusjakaumia näissä eri paikoissa kerätyistä aineistoista on verrattu keskenään ja havaittu, että poistettaessa läpikulkumatkustajat lähtöporttihaastatteluista, kansallisuusjakaumissa ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja. Haastatteluajat on jaettu tasaisesti siten, että kaikkiin Suomesta lähteville lennoille tulevat matkustajat ovat mukana otoksessa. Satamissa ja maaraja-asemilla haastattelut on tehty myös systemaattista otantaa käyttäen, mutta autojonoissa henkilöautoista on yleensä otokseen otettu jompikumpi etupenkkien matkustajista, useimmiten auton kuljettaja. Haastatteluaineisto on painotettu vastaamaan eri raja-asemien kautta matkustavien henkilöiden kokonaismääriä viranomaisilta saatujen tilastojen mukaisesti. Teoreettinen otantavirhe raportissa esitetyille prosenttiluvuille, tarkasteltaessa koko aineistoa, on ±0,8 prosenttiyksikköä.

5 ULKOMAALAISET SUOMESSA TAMMI-ELOKUUSSA Asuinmaa Matkustajien lukumäärä (tuhatta matkustajaa) Osuus ulkomaisista matkustajista Lentotransit-matkustajien* osuus (%) kaikista matkustajista KAIKKI % 17 % Venäjä % 6 % Ruotsi % 20 % Viro % 18 % Kiina % 41 % Japani % 43 % Saksa % 12 % USA % 26 % Iso-Britannia % 27 % Etelä-Korea % 57 % Espanja % 22 % Australia % 37 % Ranska 91 1 % 21 % Norja 81 1 % 25 % Tanska 60 1 % 25 % Italia 56 1 % 21 % Hong Kong 50 1 % 19 % Sveitsi 50 1 % 22 % * matkustajat, jotka saapuvat ulkomailta Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja jatkavat ulkomaille poistumatta lentoasemalta 3 Taulukossa on esitetty matkustajamäärät Suomessa tammi-elokuussa asuinmaittain suurimpien lähtömaiden osalta. Viimeinen sarake taulukossa kertoo läpikulkumatkustajien osuuden kyseisessä maassa asuvista Suomen-matkailijoista. Esimerkiksi Ruotsissa asuvista Suomessa vierailleista matkustajasta (20 %) ei viettänyt Suomessa aikaa muutoin kuin Helsinki-Vantaan lentokentällä vaihtaessaan lentokoneesta toiseen. Luvuissa ei ole huomioitu Pohjois-Suomen raja-asemien kautta Suomesta poistuneita matkailijoita.

6 4 MATKAKOHDE SUOMESSA Asuinmaa Pääkaupunkiseutu Turun seutu Tampereen Muu Etelä- Länsi- Keskiseutu Suomi Suomi Suomi Itä-Suomi Lappi KAIKKI 50 % 6 % 5 % 35 % 3 % 2 % 7 % 2 % Venäjä 20 % 1 % 1 % 65 % 3 % 1 % 10 % 0 % Ruotsi 61 % 21 % 8 % 6 % 4 % 5 % 3 % 0 % Viro 76 % 6 % 6 % 8 % 4 % 7 % 4 % 2 % Kiina 90 % 17 % 7 % 3 % 2 % 1 % 1 % 5 % Japani 95 % 6 % 8 % 2 % 2 % 0 % 0 % 5 % Saksa 65 % 9 % 16 % 9 % 4 % 4 % 9 % 4 % USA 84 % 13 % 7 % 6 % 7 % 6 % 3 % 5 % Iso-Britannia 78 % 10 % 8 % 8 % 4 % 2 % 3 % 2 % Etelä-Korea 99 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % Espanja 73 % 11 % 17 % 5 % 6 % 4 % 5 % 10 % Australia 87 % 7 % 5 % 5 % 4 % 2 % 7 % 7 % Ranska 71 % 16 % 15 % 7 % 6 % 6 % 7 % 7 % Norja 77 % 9 % 4 % 11 % 4 % 3 % 4 % 2 % Tanska 76 % 13 % 8 % 3 % 2 % 1 % 3 % 0 % Italia 72 % 7 % 14 % 5 % 6 % 3 % 2 % 7 % Hong Kong 88 % 15 % 14 % 2 % 3 % 3 % 3 % 16 % Sveitsi 78 % 13 % 9 % 11 % 5 % 4 % 8 % 8 % Venäläisiä lukuun ottamatta kaikki merkittävimmät matkailijaryhmät jäävät pääasiassa pääkaupunkiseudulle. Lukuja tarkasteltaessa on syytä huomioida, että haastatteluja on tehty maalis-elokuussa, joten aineistosta puuttuu joulun ajan matkailijat kokonaan.

7 PÄÄASIALLINEN SYY MATKUSTAA SUOMEEN 5 Asuinmaa Työ Kongressi tms. Tuttavavierailu Ostosmatka Vapaa-aika Opiskelu Läpikulku Muu KAIKKI 12 % 2 % 11 % 30 % 34 % 2 % 20 % 3 % Venäjä 7 % 0 % 6 % 60 % 40 % 0 % 5 % 3 % Ruotsi 22 % 4 % 27 % 2 % 26 % 1 % 24 % 6 % Viro 39 % 0 % 22 % 3 % 18 % 1 % 24 % 3 % Kiina 11 % 3 % 6 % 4 % 32 % 4 % 46 % 3 % Japani 8 % 2 % 3 % 6 % 36 % 1 % 54 % 3 % Saksa 18 % 2 % 23 % 0 % 40 % 5 % 18 % 4 % USA 12 % 3 % 18 % 0 % 34 % 2 % 39 % 3 % Iso-Britannia 21 % 1 % 22 % 0 % 28 % 0 % 33 % 2 % Etelä-Korea 1 % 2 % 1 % 1 % 23 % 2 % 68 % 8 % Espanja 9 % 4 % 21 % 0 % 33 % 10 % 27 % 5 % Australia 3 % 1 % 15 % 1 % 41 % 0 % 49 % 4 % Ranska 19 % 3 % 18 % 0 % 34 % 5 % 27 % 5 % Norja 21 % 7 % 16 % 1 % 21 % 2 % 36 % 4 % Tanska 37 % 5 % 11 % 0 % 15 % 1 % 35 % 2 % Italia 23 % 6 % 15 % 0 % 40 % 5 % 22 % 1 % Hong Kong 7 % 1 % 5 % 6 % 57 % 4 % 33 % 5 % Sveitsi 8 % 3 % 22 % 2 % 42 % 2 % 28 % 2 % Runsas kolmannes virolaisista ja tanskalaisista on Suomessa työmatkalla. Valtaosa Kaukoidästä saapuneista matkustajista on Suomessa läpikulkumatkalla. Aineisto sisältää myös Suomessa opiskelevat ja Suomessa työssäkäyvät ulkomaalaiset, jos heidän asuinmaansa on muu kuin Suomi.

8 6 MAJOITUSPAIKKA (SUOMESSA YÖPYNEET MATKUSTAJAT) Asuinmaa Hotelli Retkeilymaja Leirintäalue Vuokramökki Tuttavat Oma Muu Työasunto asunto majoitus KAIKKI 52 % 5 % 2 % 10 % 26 % 6 % 3 % 3 % Venäjä 50 % 3 % 2 % 11 % 26 % 7 % 2 % 2 % Ruotsi 53 % 2 % 1 % 1 % 41 % 3 % 1 % 2 % Viro 14 % 2 % 1 % 19 % 44 % 8 % 16 % 5 % Kiina 74 % 7 % 0 % 7 % 11 % 1 % 5 % 1 % Japani 87 % 6 % 1 % 1 % 5 % 1 % 0 % 2 % Saksa 51 % 7 % 3 % 9 % 33 % 6 % 1 % 4 % USA 61 % 10 % 1 % 5 % 32 % 3 % 2 % 1 % Iso-Britannia 57 % 7 % 1 % 6 % 35 % 4 % 1 % 1 % Etelä-Korea 63 % 22 % 6 % 3 % 5 % 0 % 0 % 6 % Espanja 46 % 9 % 4 % 16 % 25 % 7 % 5 % 5 % Australia 55 % 14 % 2 % 14 % 32 % 2 % 0 % 1 % Ranska 56 % 12 % 4 % 13 % 20 % 4 % 1 % 9 % Norja 66 % 1 % 1 % 4 % 29 % 3 % 1 % 2 % Tanska 71 % 4 % 0 % 2 % 28 % 2 % 0 % 0 % Italia 59 % 10 % 3 % 12 % 22 % 1 % 4 % 2 % Hong Kong 55 % 13 % 11 % 17 % 12 % 9 % 0 % 4 % Sveitsi 59 % 10 % 5 % 10 % 24 % 15 % 0 % 2 %

9 Asuinmaa 7 VIIPYMÄ SUOMESSA JA KESKIMÄÄRÄINEN RAHANKÄYTTÖ MATKUSTAJAA KOHDEN Matkan kesto (yötä) Matkapaketti (paketin ostaneet) Majoitus Ravintolat ja kahvilat Ostokset Liikkuminen Muut palvelut Muu rahankäyttö Suomessa Rahankäyttö Suomessa yhteensä KAIKKI 4, Venäjä 1, Ruotsi 2, Viro 8, Kiina 5, Japani 1, Saksa 5, USA 4, Iso-Britannia 3, Etelä-Korea 1, Espanja 16, Australia 3, Ranska 7, Norja 2, Tanska 1, Italia 6, Hong Kong 3, Sveitsi 5, Taulukossa näkyy euromääräinen rahankäyttö matkustajaa kohden keskimäärin. Yli kuukauden Suomessa viettäneistä espanjalaisista 57 % oli maassa opiskelun vuoksi.

Visit Finland Matkailijatutkimus 2014

Visit Finland Matkailijatutkimus 2014 2 Visit Finland Matkailijatutkimus 2014 Visit Finland tutkimuksia 1 Finpro, Visit Finland Helsinki 2015 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 5 Johdanto... 6 Matkat Suomeen... 8 Päiväkävijät, yöpyneet ja transito-matkustajat...

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 2012

Rajahaastattelututkimus 2012 Liikenne ja matkailu 01 Rajahaastattelututkimus 01 Matkailu ulkomailta Suomeen kasvoi vuonna 01 Vuonna 01 Suomessa vieraili 7,6 miljoonaa ulkomaista matkustajaa Matkustajamäärä kasvoi viisi prosenttia

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2012 Väliraportti tammi-maaliskuu

TAK Rajatutkimus 2012 Väliraportti tammi-maaliskuu Tutkimuksen on tilannut alueelliset kehitysyhtiöt Posintra Oy, Kouvola Innovation Oy, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ja Wirma Lappeenranta Oy yhdessä Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun

Lisätiedot

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Venäläismatkailun

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa www.. mek.fi Talvi 2004-2005 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset MEK A:149 2006 Ulkomaiset ilijat Suomessa Talvi 2004-2005 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa Talvi 2003-2004 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset www.. mek.fi MEK A:142 2005 Kansikuva: Finnish Tourist Board Painettu: Dark Oy, Vantaa 2005 Ulkomaiset ilijat

Lisätiedot

LENTOMATKUSTAJATUTKIMUS

LENTOMATKUSTAJATUTKIMUS LENTOMATKUSTAJATUTKIMUS Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Matkustajien profiili... 3 Profiili matkakohteittain...

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun

Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK OY :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja E 129-2014

Uudenmaan liiton julkaisuja E 129-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 129-2014 MAJOITUSMATKAILUN KEHITYS UUDELLAMAALLA 2005 2012 Uudenmaan liiton julkaisuja E 129-2014 ISBN 978-952-448-387-2 ISSN 2341-8885 Ulkoasu: Tuuli Aaltio Valokuvat: Tuula

Lisätiedot

Valtakunnallinen matkailuliikenne Matkailutilastojen koosteraportti

Valtakunnallinen matkailuliikenne Matkailutilastojen koosteraportti LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 3/2008 Valtakunnallinen matkailuliikenne Matkailutilastojen koosteraportti Helsinki, 2008 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Matkailu Suomessa 4 2.1. Suomalaisten matkatutkimus

Lisätiedot

Helsingin matkailu vuonna 2012

Helsingin matkailu vuonna 2012 Helsingin matkailu vuonna 2012 1 400 000 1 400 000 Kansainvälinen 2012 Kansainvälinen 2011 Kotimaa 2012 Kotimaa 2011 1 1 1 000 000 1 000 000 800 000 800 000 600 000 600 000 400 000 400 000 0 0 Tammikuu

Lisätiedot

Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät

Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu 2012

Suomalaisten matkailu 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Suomalaisten matkailu 2012 Suomalaisten matkailu ulkomaille kasvoi vuonna 2012 Vuonna 2012 suomalaiset tekivät ulkomaille 7,8 miljoonaa erilaista vapaa-ajanmatkaa. Kasvua oli

Lisätiedot

Paula Aspholm-Heimonen POHJOIS-SUOMEEN?

Paula Aspholm-Heimonen POHJOIS-SUOMEEN? Paula Aspholm-Heimonen MIKSI VENÄLÄISET MATKUSTAVAT POHJOIS-SUOMEEN? Haastattelututkimus Sallan kansainvälisellä rajanylityspaikalla kesällä 2011 Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus/ Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys.

TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys. TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Kotka, 2013. Jari Hyyrynen, Pia Paukku ja Emmi Rantavuo. Sisällysluettelo

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 27.10.2008 MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET

LOPPURAPORTTI 27.10.2008 MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET LOPPURAPORTTI 27.10.2008 MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET SALON SEUDULLA VUONNA 2007 2 ESIPUHE Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten arvioinnin avulla saadaan tutkittua tietoa matkailun taloudellisista

Lisätiedot

Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen

Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Executive Summary Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Venäläismatkailijat tuovat merkittävästi matkailutuloja Helsinkiin sekä muualle Suomeen. Viime vuonna he tekivät pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus ja Mediatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 38/2014. Ulkomaalaisten rikollisuus Suomessa vuosina 2009 2012. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tiivistelmä.

OPTL. Verkkokatsauksia 38/2014. Ulkomaalaisten rikollisuus Suomessa vuosina 2009 2012. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tiivistelmä. OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Martti Lehti & Mikko Aaltonen & Ville Hinkkanen & Marianne Oksanen Ulkomaalaisten rikollisuus Suomessa vuosina 29 212 Tiivistelmä Verkkokatsauksia 38/214 Sisällys

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 MEK A: 169 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 2 (49) ISBN 978-952-5682-37-3 ISBN 978-952-5682-38-0 (PDF) ISSN 0355-6204 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Maaseutumatkailu. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Maaseutumatkailu. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Maaseutumatkailu Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Maaseutumatkailu Toimialaraportti 15/2005 Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Liikenneyhteydet Taustatietoa Venäjän ja Suomen välisistä liikenneyhteyksistä ja arvioita liikenteen kehittymisestä viisumivapauden myötä

Liikenneyhteydet Taustatietoa Venäjän ja Suomen välisistä liikenneyhteyksistä ja arvioita liikenteen kehittymisestä viisumivapauden myötä Liikenneyhteydet Taustatietoa Venäjän ja Suomen välisistä liikenneyhteyksistä ja arvioita liikenteen kehittymisestä viisumivapauden myötä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 ::

Lisätiedot

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Terveysturismin markkinat Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Venäläisten matkailu Suomeen VENÄLÄISTEN MATKUSTUS SUOMEEN JATKOI KASVUAAN

Lisätiedot

GENERATION PROJECT OSA 2 Matkailun kehitys vuoteen 2020 mennessä. www mek.fi. Iso-Britannia Alankomaat Belgia Italia Kanada Yhteenveto

GENERATION PROJECT OSA 2 Matkailun kehitys vuoteen 2020 mennessä. www mek.fi. Iso-Britannia Alankomaat Belgia Italia Kanada Yhteenveto GENERATION PROJECT OSA 2 Matkailun kehitys vuoteen 2020 mennessä www mek.fi Iso-Britannia Alankomaat Belgia Italia Kanada Yhteenveto MEK A:139 2004 Generation Project Matkailun kehitysnäkymät vuoteen 2020

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hanke nro 2351

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hanke nro 2351 Hannu Tuurii,, Arjja Korteslluoma,, Jaana Riintalla ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILIJATUTKIMUS V. 2010 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Tiivistelmä tutkimustuloksista

Tiivistelmä tutkimustuloksista Tiivistelmä tutkimustuloksista 10.4.2014 1. Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Tämän Lappeenrannan lentoliikenteen taloudellisia vaikutuksia selvittävänä tutkimuksen on toteuttanut Wirma Lappeenranta Oy:n

Lisätiedot

SAVONLINNA ULKOMAALAISTEN MATKAILIJOIDEN MATKAKOHTEENA

SAVONLINNA ULKOMAALAISTEN MATKAILIJOIDEN MATKAKOHTEENA Annika Tiainen SAVONLINNA ULKOMAALAISTEN MATKAILIJOIDEN MATKAKOHTEENA Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Helmikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.2.2009 Tekijä(t) Annika Tiainen Koulutusohjelma

Lisätiedot

Rikollisuus, siirtolaisuus ja turvapaikanhakijat

Rikollisuus, siirtolaisuus ja turvapaikanhakijat Rikollisuus, siirtolaisuus ja turvapaikanhakijat Taustatietoa rikollisuudesta Venäjällä ja Suomen lähialueilla sekä siirtolaisuudesta ja maahanmuutosta Venäjällä ja Suomessa Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot