DELEGAATTITUTKIMUS 2007 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KONGRESSIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DELEGAATTITUTKIMUS 2007 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KONGRESSIT"

Transkriptio

1 DELEGAATTITUTKIMUS 2007 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KONGRESSIT Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Kesä-lokakuu 2007 Johanna Kuosmanen Jutta Tuomela

2 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2007 Pääkaupunkiseudun kongressit SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 Tutkimuksen tavoite... 1 Tutkimuksen toteutus... 2 Tietojenkäsittely ja t-testi TIIVISTELMÄ DELEGAATTIEN PROFIILI Asuinalue Sukupuoli Ikä Seuralaisten mukanaolo KONGRESSIMATKA Matkustustapa Suomeen Suomeen matkustamisen kustannukset MAJOITTUMINEN JA VIIPYMINEN SUOMESSA Majoittuminen Suomessa Viipyminen Suomessa Osallistuminen järjestetylle pre- tai post tourille KONGRESSIJÄRJESTELYT Tiedon saaminen kongressista Kongressiin ilmoittautuminen Osallistumispäätökseen vaikuttaneet tekijät Arviot kongressista SUOMI KONGRESSIMAANA Ensimmäinen käynti Suomessa Mielikuva Suomen hintatasosta Arviot kongressikaupungista Suomen-vierailun odotusten toteutuminen Kokonaisvaikutelma kongressivierailusta Suomi lomakohteena tulevaisuudessa DELEGAATTIEN RAHANKÄYTTÖ Kongressimatkan kustannusten korvaaminen Kongressimatkan menot Taloustutkimus Oy/ huhtikuu 2008 / JKu, jt T-5058

3 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2007 Pääkaupunkiseudun kongressit 9 KONGRESSIEN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET Panos-tuotoskertoimien hyödyntäminen Kongressijärjestäjän kulutuksen aikaansaama työllisyysvaikutus Kongressidelegaattien kulutuksen aikaansaamat työllisyysvaikutukset Kongressidelegaattien edestakaisesta matkasta Suomeen aiheutuneet työllisyysvaikutukset Yhteenveto Vastauksia avoimiin kysymyksiin Taloustutkimus Oy/ huhtikuu 2008 / JKu, jt T-5058

4 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2007 Pääkaupunkiseudun kongressit 1 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen tavoite Finland Convention Bureau on tutkinut Suomen kansainvälisten kongressien delegaattien mielipiteitä vuodesta 1986 alkaen. Tutkimuksia on tehty kolmen vuoden välein, joista uusin vuonna Lisäksi Finland Convention Bureau on seurannut kansainvälisiä kongresseja vuosittain kongressijärjestäjille tehtävän kyselyn perusteella. Järjestäjäkyselyä hyödynnetään tässäkin raportissa konngressien tuloja työllisyysvaikutusten laskemisen yhteydessä. Delegaattitutkimuksen tavoitteena on selvittää kansainvälisten kongressien delegaattien kokemuksia kongressista ja Suomesta kongressimaana sekä kongressimatkaan ja rahankäyttöön liittyviä asioita. Kongressidelegaattien rahankäytön ja kongressijärjestäjäkyselyn tulosten avulla selvitetään myös kongressimatkailun talous- ja työllisyysvaikutuksia Suomessa. Vuoden 2007 delegaattitutkimuksen tulo- ja työllisyysvaikutukset pohjautuvat Tilastokeskuksen kansantalouden tuotevirtoja kuvaaviin panos-tuotostaulukoihin. Delegaattitutkimuksesta on tehty raportti valtakunnallisella tasolla. Tässä raportissa käydään läpi delegaattitutkimuksen tulokset pääkaupunkiseudun kongressien osalta. Pääkaupunkiseudulla tutkittiin yhteensä seitsemän kongressia, joista kuusi oli Helsingissä ja yksi Espoossa. Yhteensä delegaattitutkimuksessa tutkittiin 16 kongressia niiden aihepiiri, sijainti ja ajankohta huomioiden. Taulukko 1. Tutkitut kongressit pääkaupunkiseudulla 2007 Kongressi Aihe Sijainti Aika Kesto/ pv 76th Congress of the European Atherosclerosis Society (EAS) Lääketiede Helsinki Clima 2007 WellBeing Indoor Congress Teknologia, tietoteknikka, arkkitehtuuri Helsinki th Annual meeting of the European Society for Paediatric Endorcrinology ESPE Lääketiede Helsinki The 8th European Peritoneal Dialysis meeting (EuroPD) Lääketiede Helsinki FIG Commission 9 Seminar on Compulsory urchase and Compensation Teknologia, tietoteknikka, arkkitehtuuri Espoo ICES Annual Science Conference (International council for the Exploration of the Sea) Luonnontieteet Helsinki th Annual EUPHA Meeting, European Public Health Association Lääketiede Helsinki Tutkituissa pääkaupunkiseudun kongresseissa oli yhteensä osallistujaa. Kongressien kesto oli keskimäärin neljä päivää. Taloustutkimus Oy/ huhtikuu 2008 / JKu, jt T-5058

5 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2007 Pääkaupunkiseudun kongressit 2 Vastauksia pääkaupunkiseudun seitsemästä kongressista palautui yhteensä kpl. Vastausprosentti pääkaupunkiseudun kongressien osalta oli keskimäärin 48 %. Taulukko 2. Osanottajat ja vastaukset kongresseittain Kongressi Osallistujat Otos Vastaukset Vastaus% 76th Congress of the European Atherosclerosis Society (EAS) ,2 % Clima 2007 WellBeing Indoor Congress ,3 % 46th Annual meeting of the European Society for Paediatric Endorcrinology ESPE ,7 % The 8th European Peritoneal Dialysis meeting (EuroPD) ,0 % FIG Commission 9 Seminar on Compulsory urchase and Compensation ,4 % ICES Annual Science Conference (International council for the Exploration of the Sea) ,7 % 15th Annual EUPHA Meeting, European Public Health Association ,4 % YHTEENSÄ ,5 % Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä. Englanninkielinen lomake jaettiin osallistujille kongressimateriaalin mukana tai kongressi-ilmoittautumisen yhteydessä. Kongressin viimeisenä kokonaisena päivänä paikalla oli Taloustutkimus Oy:n koulutettu tutkimushaastattelija, joka keräsi lomakkeita ja henkilökohtaisella kontaktilla motivoi osanottajia vastaamaan kyselyyn. Palkkioksi tutkimukseen osallistumisesta vastaajat saivat pienen lahjan. Tietojenkäsittely ja t-testi Atk-tulostus on tehty Taloustutkimus Oy:n laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Tulokset esitetään prosenttijakaumien ja keskiarvojen avulla. Eri taustaryhmien välisiä tuloksia on tarkasteltu ristiintaulukoinnilla. Tulostuksessa on käytetty t-testiä, joka mittaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan kohdalla, poikkeaako tulos muista vastaajista enemmän kuin mitä satunnaisvaihtelun osuus on 95 %:n luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. Tulokset on esitetty pääosin graafisesti ja tekstiyhteenvetona. Poimintoja vastaajien antamasta avoimesta palautteesta on raportin liitteenä. Tutkimuksessa käytetty kysymyslomake löytyy raportin lopusta. Taloustutkimus Oy/ huhtikuu 2008 / JKu, jt T-5058

6 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2007 Pääkaupunkiseudun kongressit 3 2 TIIVISTELMÄ Delegaattien profiili Tutkimukseen osallistuneista kongressivieraista valtaosa oli eurooppalaisia. Pääkaupunkiseudun delegaateista puolet oli miehiä ja noin puolet naisia. Reilut puolet delegaateista oli iältään vuotiaita. Seuralainen oli mukana noin joka kolmannella kongressivieraalla. Kongressimatka Suurin osa ulkomaisista kongressidelegaateista saapui Suomeen lentäen. Finnair oli suosituin lentoyhtiö. Useimmat ulkomailta saapuneet kongressivieraat arvioivat Suomeen matkustamisen kustannukset muihin kongressimaihin verrattuna keskimääräisiksi tai melko kalliiksi. Majoittuminen ja viipyminen Suomessa Valtaosa kongressidelegaateista majoittui kongressin aikana hotellissa tai hostellissa. Myös suomalaisista delegaateista reilu puolet yöpyi hotellissa. Kongressidelegaatit viipyivät Suomessa keskimäärin 5,0 vuorokautta. Osanottajista noin joka kymmenes (13 %) osallistui kongressin yhteydessä järjestetylle pre- tai post tourille, joka useimmiten suuntautui Suomeen. Kongressijärjestelyt Vastaajat saivat yleisimmin tiedon kongressista joko edellisestä kongressista tai kollegoilta. Internet oli seuraavaksi yleisin tiedon lähde. Vastaajat ilmoittautuivat kongressiin yleensä 1-6 kuukautta etukäteen. Tärkein osallistumispäätökseen vaikuttanut tekijä oli kongressin ohjelman sisältö. Kongresseihin liittyviin järjestelyihin oltiin pääosin tyytyväisiä. Suomi kongressimaana Lähes kolme neljästä ulkomaisesta kongressivieraasta oli nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Suomea pidetään melko kalliina maana muihin kongressimaihin nähden. Pääkaupunkiseudun kongressikaupunkeihin oltiin tyytyväisiä ja lähes kaikki vastaajat arvioivat turvallisuuden erinomaiseksi. Valtaosa harkitsisi Suomea tulevaisuudessa myös lomamatkakohteena. Delegaattien rahankäyttö Työnantaja tai muu instituutio maksaa useimpien kongressidelegaattien kongressimatkan kulut. Pääkaupunkiseudun kongressidelegaatit kuluttivat Suomessa rahaa keskimäärin 279 euroa vuorokautta kohden / henkilö. Kongressien tulo- ja työllisyysvaikutukset Kun lasketaan yhteen kansainvälisten kongressien järjestämisestä aiheutunut rahankäyttö, kongressidelegaattien kulutus Suomessa kongressimatkan aikana sekä delegaattien Suomeen kohdistuneet matkakustannukset kongressipaikkakunnalle pääkaupunkiseudun kongressien osalta, saadaan pääkaupunkiseudun kongressien tulovaikutuksiksi vuonna 2007 yhteensä noin 46,8 miljoonaa euroa. Kongressien vaikutus työllisyyteen oli suoraan 608 henkilötyövuotta ja välillisesti 871 henkilötyövuotta. Taloustutkimus Oy/ huhtikuu 2008 / JKu, jt T-5058

7 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2007 Pääkaupunkiseudun kongressit 4 3 DELEGAATTIEN PROFIILI 3.1 Asuinalue Tutkimukseen pääkaupunkiseudun kongresseihin osallistuneista kongressidelegaateista valtaosa oli eurooppalaisia. Suomalaisia oli osallistujista 5 %, muualta pohjoismaista tulevia 8 % ja muualta Euroopasta 61 %. Aasialaisia osanottajia oli vastaajien joukossa 11 % ja pohjoisamerikkalaisia 6 %. Muiden maanosien edustus jäi vähäiseksi. Määrät noudattelevat kaikkiin kongresseihin osallistuneiden delegaattien asuinalueita. Taulukko 3. Vastaajien asuinalue kongresseittain Kongressi Asuinalue (vastaajien lukumäärä) Suomi Muut Pohjoismaat Muu EUmaa Muu Eurooppa Lähi-Itä Aasia Osea-nia Afrikka Pohjois- Amerikka Muu Amerikka Ei vastausta Yhteensä EAS Clima ESPE EuroPD FIG ICES EUPHA Kaikki Sukupuoli Pääkaupunkiseudun kongresseissa naisia ja miehiä oli lähes yhtä paljon, miehiä 50 % ja naisia 49 %. Naisia osallistui pääkaupunkiseudun kongresseihin muuta maata enemmän. Naisia oli eniten EU:n ulkopuolelta muualta Euroopasta sekä Keski- ja Etelä- Amerikasta tulleiden kongressidelegaattien joukossa. Ikäryhmittäin tarkasteltuna naisten osuus vähenee vanhempiin ikäryhmiin siirryttäessä. Alle 30-vuotiaista naisia oli 55 % ja miehiä 45 %. Sen sijaan vanhimmista, yli 60-vuotiaista vastaajista selkeä enemmistö oli miehiä (80 %). 3.3 Ikä Kongressidelegaatit olivat enimmäkseen vuotiaita (57 %). Yli 60-vuotiaita osallistujia oli 5 % ja nuoria, alle 30-vuotiaita 16 %. Nuorinta osallistujakunta oli Clima 2007 Wellbeing Indoors -kongressissa. Myös aasialainen kongressiedustus oli keskimääräistä nuorempaa. Koko tutkimuksen tuloksiin verrattuna ikäjakauma on lähes sama. Taloustutkimus Oy/ huhtikuu 2008 / JKu, jt T-5058

8 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2007 Pääkaupunkiseudun kongressit Seuralaisten mukanaolo Reilulla kolmanneksella (37 %) vastaajista oli seuralainen mukana kongressissa. Heistä pääosalla oli mukana yksi seuralainen. Aasiasta tulevilla kongressivierailla seuralaisen mukanaolo oli yleisempää kuin muualta tulevilla, aasialaisilla delegaateilla oli pääasiallisesti mukana yli 2 seuralaista. Eniten seuralaisia oli mukana kongressidelegaateilla Clima 2007 kongressissa. Sen sijaan harvemmin seuralainen oli mukana Espoon FIG kongressissa sekä Helsingin ICES Annual Science Conference kongressissa. Taulukko 4. Aikuisten seuralaisten mukanaolo asuinalueittain Seuralainen Asuinalue mukana, % Suomi 21 Muut Pohjoismaat 39 Muu EU-maa 32 Muu Eurooppa 40 Lähi-Itä 35 Aasia 63 Oseania * 33 Afrikka * 31 Pohjois-Amerikka 38 Keski-/ Etelä-Amerikka 41 Yhteensä 37 *) alhainen vastaajamäärä, tulokset suuntaa-antavia Taloustutkimus Oy/ huhtikuu 2008 / JKu, jt T-5058

9 Vastaajien sukupuoli n=kaikki vastaajat Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit Nainen Ei vastausta Mies Kaikki, n= Kongressit 76th Congress of EAS, n= Clima 2007 Wellbeing Indoors, n= th Annual Meeting of ESPE, n= The 8th EuroPD, n= FIG-Espoo, n= ICES Annual Science Conference, n= th Annual EUPHA, n= JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty %

10 Vastaajien ikä n=kaikki vastaajat Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit 30 vuotta tai alle vuotta vuotta vuotta Yli 60 vuotta Ei vastausta Kaikki, n= Kongressit 76th Congress of EAS, n= Clima 2007 Wellbeing Indoors, n= th Annual Meeting of ESPE, n= The 8th EuroPD, n= FIG-Espoo, n= ICES Annual Science Conference, n= th Annual EUPHA, n= JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty %

11 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2007 Pääkaupunkiseudun kongressit 8 4 KONGRESSIMATKA Ulkomaisilta kongressidelegaateilta tiedusteltiin, millä tavoin he matkustivat Suomeen ja mitä lento- tai laivayhtiötä he mahdollisesti käyttivät. Lisäksi heitä pyydettiin arvioimaan Suomeen matkustamisen kustannuksia muihin kongressimaihin verrattuna. 4.1 Matkustustapa Suomeen Valtaosa (88 %) ulkomaisista pääkaupunkiseudulle saapuvista kongressivieraista saapui Suomeen lentäen. Laivalla matkusti 5 % vastaajista, junalla 1 % ja muulla tavoin 1 %. Laivalla saapuvista delegaateista suurin osa oli keski- ja eteläamerikkalaisia. Suosituin lentoyhtiö Suomeen lennettäessä oli Finnair 39 %:n osuudella. Lufthansalla lensi 17 % vastaajista ja Air France KLM:llä 11 %. Scandinavian Airlines System SAS/ Blue1:n osuus oli yhteensä 13 %. Finnairia suosivat erityisesti EU-maista saapuneet delegaatit. Vastaajista 17 % tuli Suomeen Tallink Siljan laivoilla ja 16 % Viking Linen laivoilla. On kuitenkin huomattava, että muu vastausten osuus vuoden 2007 tutkimuksessa oli kaksi kolmasosaa. Tähän on mahdollisesti vaikuttanut se, että Tallink ja Silja Line nähdään edelleen erillisinä laivayhtiöinä fuusioitumisesta huolimatta. 4.2 Suomeen matkustamisen kustannukset Ulkomaisilta kongressidelegaateilta tiedusteltiin, mitä mieltä he ovat Suomeen matkustamisen kustannuksista muihin kongressimaihin verrattuna. Vastaukset annettiin viisiportaisella asteikolla erittäin kalliista edulliseen. Ulkomaiset kongressivieraat pitivät matkakustannuksia Suomeen enimmäkseen melko kalliina (43 %) tai keskimääräisinä (34 %). Vain 3 % vastaajista koki Suomeen matkustamisen edulliseksi tai melko edulliseksi. Keskimääräistä kalliimpana Suomeen matkustamista pitivät Euroopan ulkopuolella asuvat delegaatit. Luonnollisesti läheltä Pohjoismaista saapuneista vieraista matkakustannukset eivät tuntuneet yhtä kalliilta kuin kauempaa matkustaneista delegaateista. Taloustutkimus Oy/ huhtikuu 2008 / JKu, jt T-5058

12 Matkustustapa Suomeen - asuinpaikka n=ulkomaiset kongressiosallistujat Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit Lentäen Laivalla Junalla Muuten Ei vastausta Kaikki, n= Asuinpaikka Muut Pohjoismaat, n= Muu EU-maa, n= Muu Euroopan maa, n= Lähi-Itä, n= Aasia, n= Oseania, n=9* Afrikka, n=16* Pohjois-Amerikka, n= Keski- ja Etelä-Amerikka, n= JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty *) alhainen vastaajamäärä %

13 Matkustustapa Suomeen - kongressikaupunki n=ulkomaiset kongressiosallistujat Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit Lentäen Laivalla Junalla Muuten Ei vastausta Kaikki, n= Kongressikaupunki Helsinki, n= Espoo, n= JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty %

14 Käytetyt lentoyhtiöallianssit Suomeen saavuttaessa Lentäen saapuneet ulkomaiset kongressiosallistujat, n=1009 Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit oneworld 46 Star Alliance 36 Star Alliance - Full members 32 Star Alliance - Regional members 5 Sky team 17 Halpalentoyhtiöt 2 Ei vastausta JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty %

15 Käytetyt lentoyhtiöt Suomeen saavuttaessa Lentäen saapuneet ulkomaiset kongressiosallistujat, n=1009 Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit Finnair Lufthansa Air France-KLM Scandinavian Airlines System SAS Blue 1 Austrian Airlines British Airways Iberia Aeroflot CSA Czech Airlines Malév Air Berlin Air Canada American Airlines Germanwings LOT Polish Airlines Northwest Airlines United Airlines Ei vastausta JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty %

16 Käytetyt laivayhtiöt Suomeen saavuttaessa Laivalla saapuneet ulkomaiset kongressiosallistujat, n=227 Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit 1% TallinkSilja 17% Viking Line Muu Ei vastausta 16% 67% 5058 JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty

17 Mielipide Suomeen matkustamisen kustannuksista muihin kongressimaihin verrattuna 5) Edullinen n=ulkomaiset kongressiosallistujat 4) Melko edullinen 3) Keskimääräinen Ei vastausta 2) Melko kallis Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit 1) Erittäin kallis Keskiarvo 1-5 Kaikki, n= ,26 Asuinpaikka Muut Pohjoismaat, n= ,71 Muu EU-maa, n= ,41 Muu Euroopan maa, n= ,10 Pohjois-Amerikka, n= ,03 Aasia, n= ,96 Lähi-Itä, n= ,95 Keski- ja Etelä-Amerikka, n= ,81 Afrikka, n=16* ,73 Oseania, n=9* , JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty *) alhainen vastaajamäärä %

18 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2007 Pääkaupunkiseudun kongressit 15 5 MAJOITTUMINEN JA VIIPYMINEN SUOMESSA 5.1 Majoittuminen Suomessa Lähes kaikki pääkaupunkiseudulle saapuneet kongressidelegaatit yöpyivät kongressin aikana hotellissa tai hostellissa (94 %). Myös suomalaisista kongressiosallistujista 57 % yöpyi hotellissa. Kaikista vastaajista 2 % yöpyi kotona ja 2 % sukulaisten tai tuttavien luona. Lähes puolet (49 %) hotellissa yöpyneistä vastaajista teki hotellivarauksen kongressiin ilmoittautumisen yhteydessä. Etenkin Pohjoismaista (pl. Suomi) tulleet delegaatit sekä yli 60-vuotiaat olivat tehneet hotellivarauksen ilmoittautumisen yhteydessä. Hotellissa yöpyneistä vastaajista neljännes (26 %) oli tehnyt hotellivarauksen matkatoimistosta tai hotellivaraamosta ja 13 % suoraan hotellista. 5.2 Viipyminen Suomessa Tutkittujen pääkaupunkiseudun kongressien keskimääräinen kesto oli 4,0 päivää. Kestossa ei ole suurta eroa kaikkien tutkittujen kongressien keskimääräiseen kestoon, joka oli 3,8 päivää. Pääkaupunkiseudun kongresseissa olleet delegaatit viipyivät Suomessa keskimäärin 5,0 vuorokautta. Seuraavassa taulukossa on esitetty kongressidelegaattien keskimääräinen viipymä Suomen eri osissa. Taulukko 5. Kongressivieraiden keskimääräinen viipymä Suomessa Kohde vrk Kongressikaupunki (pääkaupunkiseutu) 4,9 Lappi 0 Muu Suomi 0,1 Yhteensä 5,0 5.3 Osallistuminen järjestetylle pre tai post tourille Kongressidelegaateista 13 % osallistui kongressin yhteydessä järjestetylle pre tai post tourille. Järjestetyt matkat kiinnostivat kaikkein eniten Keski- ja Etelä- Amerikasta tulevia kongressivieraita. Useimmiten (49 %) pre tai post tourille osallistuneet vierailivat jossakin päin Suomea. Myös itäisiä lähinaapureita kohtaan kiinnostuneita oli jonkin verran, Viroon kävi tutustumassa 11 % vastaajista ja Venäjälle 11 % vastaajista. Ruotsissa vieraili 8 % vastaajista ja edellä mainittujen maiden lisäksi muualla kävi vielä 22 % pre tai post tourille osallistuneista. Taloustutkimus Oy/ huhtikuu 2008 / JKu, jt T-5058

19 Majoituspaikka n=kaikki vastaajat Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit Hotellissa/hostellissa Sukulaisten/tuttavien luona Kotona Muualla Ei vastausta Kaikki, n= Kongressit 76th Congress of EAS, n= Clima 2007 Wellbeing Indoors, n= th Annual Meeting of ESPE, n= The 8th EuroPD, n= FIG-Espoo, n= ICES Annual Science Conference, n= th Annual EUPHA, n= JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty %

20 Kongressiin ilmoittautumisen yhteydessä Hotellivarauksen tekeminen n=hotellissa/hostellissa yöpyneet Suoraan hotellista Matkatoimistosta/ hotellivaraamosta Muu Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit Ei vastausta Kaikki, n= Kongressit 76th Congress of EAS, n= Clima 2007 Wellbeing Indoors, n= th Annual Meeting of ESPE, n= The 8th EuroPD, n= FIG-Espoo, n= ICES Annual Science Conference, n= th Annual EUPHA, n= JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty %

21 Viipymä Suomessa kongresseittain n=kysymykseen vastanneet Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit Kongressikaupunki Helsinki Suomen Lappi Muu seutu Kokonaisviipymä Kaikki, n=1163 4,4 0,5 0,1 5,0 Kongressit 76th Congress of EAS, n=252 4,5 0,6 0,1 5,3 Clima 2007 Wellbeing Indoors, n=84 5,1 1,1 0,4 6,6 46th Annual Meeting of ESPE, n=309 4,3 0,5 0,1 4,9 The 8th EuroPD, n=169 4,3 0,2 0,1 4,6 FIG-Espoo, n=54 3,9 0,2 0,1 4,1 ICES Annual Science Conference, n=141 5,7 0,4 0,1 6,1 15th Annual EUPHA, n=154 3,6 0,2 3, JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty Yöpymistä kohteessa keskimäärin

22 Viipymä Suomessa asuinpaikoittain n=kysymykseen vastanneet Kongressikaupunki Helsinki Suomen Lappi Muu seutu Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit Kokonaisviipymä Kaikki, n=1163 4,4 0,5 0,1 5,0 Asuinpaikka Suomi, n=42 Muut Pohjoismaat, n=97 Muu EU-maa, n=554 Muu Euroopan maa, n=170 Lähi-Itä, n=46 Aasia, n=121 Oseania, n=9* Afrikka, n=15* Pohjois-Amerikka, n=70 Keski- ja Etelä-Amerikka, n=35 4,1 0,9 3,8 0,1 0,1 4,2 0,3 0,1 4,2 0,5 0,1 5,1 0,9 0,1 5,0 0,9 0,1 0,2 5,3 0,3 0,4 4,5 0,1 6,1 0,4 0,1 4,8 0,9 0,2 5,0 4,0 4,7 4,7 6,1 6,2 6,1 4,6 6,6 5, JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty *) alhainen vastaajamäärä Yöpymistä kohteessa keskimäärin

23 Osallistuminen kongressin yhteydessä järjestetylle pre/post tourille n=kaikki vastaajat Kyllä Ei vastausta Ei Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit Kaikki, n= Asuinpaikka Muut Pohjoismaat, n=98 Muu Euroopan maa, n=174 Pohjois-Amerikka, n=71 Keski- ja Etelä-Amerikka, n= JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty Suomi, n=61 Muu EU-maa, n=565 Lähi-Itä, n=46 Aasia, n=129 Oseania, n=9* Afrikka, n=16* *) alhainen vastaajamäärä %

24 Minne pre/post tour suuntautui Pre/post tourille osallistuneet, n=158 Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit Suomeen 49 Venäjälle 11 Viroon 11 Ruotsiin 8 Muualle 22 Ei vastausta JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty %

25 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2007 Pääkaupunkiseudun kongressit 22 6 KONGRESSIJÄRJESTELYT 6.1 Tiedon saaminen kongressista Yleisimmin tieto kongressista saatiin edellisestä kongressista, kolmannes (33 %) vastaajista oli saanut tiedon tätä kautta. Lähes yhtä moni (32 %) oli saanut tiedon kollegoilta. Edellisen kongressin merkitys tietolähteenä on pääkaupunkiseudun kongresseissa koko maata hieman suurempaa. Edellinen kongressi oli tärkein tietolähde Keski- ja Etelä-Amerikasta saapuneille sekä yli 60-vuotiaille kongressidelegaateille. Puolet 46th Annual Meeting of ESPE - kongressin delegaateista oli saanut tiedon ko. kongressista edellisen kongressin kautta. Kollegoiden merkitys tietolähteenä on suurinta pohjoismaisille (pl. suomalaiset) ja nuorimmille kongressidelegaateille. Viidennes (22 %) vastaajista oli saanut tiedon internetin kautta, 13 % kongressijulkaisuista ja 9 % ammattilehdistä. 6.2 Kongressiin ilmoittautuminen Kongressidelegaatit olivat ilmoittautuneet kongressiin enimmäkseen 3-6 kuukautta ennen kongressia (34 %) tai 1-3 kuukautta etukäteen (33 %). Lisäksi vastaajista 11 % oli hoitanut ilmoittautumisen jo yli puoli vuotta ennen kongressia. Keski- ja eteläamerikkalaiset sekä yli 60-vuotiaat kongressidelegaatit ilmoittautuivat kongressiin aikaisimmin. Kongresseittain tarkasteltuna aikaisimmin ilmoittauduttiin Helsingissä pidettyyn ESPE-kongressiin (46th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology). 6.3 Osallistumispäätökseen vaikuttaneet tekijät Kongressidelegaatteja pyydettiin arvioimaan, mitkä tekijät vaikuttivat kongressiin osallistumiseen. Tärkeimpänä syynä osallistua kongressiin pidettiin ohjelman sisältöä. Vastaajista 56 % kertoi tämän vaikuttaneen kongressiin osallistumiseen. ESPE -kongressin osallistujista 72 %:lle ohjelman sisältö oli syy tulla kyseiseen kongressiin. Myös oman työn esittelyä pidettiin tärkeänä syynä osallistua kongressiin, vastaajista 42 %:lle tämä oli vaikuttanut osallistumiseen. Etenkin alle 30-vuotiaille kongressidelegaateille tämä oli merkittävä syy osallistua kyseiseen pääkaupunkiseudun kongressiin. Kongresseittain tarkasteltuna Helsingin Clima - kongressin vastaajista 70 %:lle oman työn esittely oli kongressiin osallistumisen syy. Neljännes (26 %) piti verkostoitumista syynä osallistua kongressiin ja 14 % ilmoitti syyksi kiinnostuksen isäntämaata kohtaan. Taloustutkimus Oy/ huhtikuu 2008 / JKu, jt T-5058

26 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2007 Pääkaupunkiseudun kongressit Arviot kongressista Pääkaupunkiseudun kongresseihin osallistuneet kongressidelegaatit antoivat kongressien eri osatekijöistä keskimäärin hyviä arvioita. Parhaimmat arviot kongressijärjestelyistä annettiin ilmoittautumispalveluista ja yhteydenpidosta sekä kongressin aikana että ennen kongressia. Vastaajista 81 % piti ilmoittautumispalveluja sekä yhteydenpitoa kongressin aikana erittäin hyvinä tai hyvinä. Lähes saman verran (78 %) arvioi yhteydenpidon ennen kongressia erittäin hyväksi tai hyväksi. Mihinkään tekijään ei selkeästi oltu tyytymättömiä. Eniten kehittämisen varaa löytyy kuitenkin keskustelulle varatusta ajasta. Paikallisia järjestelyjä arvioitaessa tyytyväisimpiä oltiin kongressitiloihin. Vastaajista 78 % arvioi ne erittäin hyviksi tai hyviksi. Myös näyttelytiloihin ja majoituspalveluihin oltiin tyytyväisiä. Paikallisista järjestelyistä eniten kehittämistä löytyy pre congress tourista. On tosin huomioitava, että vain vajaa puolet vastaajista (45 %) osasi ottaa kantaa tähän asiaan. Kongressijärjestelyt kokonaisuudessaan saavat myös hyvän arvosanan (ka. 4,23). Vastaajista 86 % antaa erittäin hyvän tai hyvän arvion. Etenkin Keski- ja Etelä- Amerikasta tulleet kongressidelegaatit antavat hyvän kokonaisarvion. Kongresseittain tarkasteltuna parhaat pääkaupunkiseudun kongressijärjestelyjen kokonaisarviot antavat 46th Annual Meeting of ESPE -kongressiin osallistuneet vastaajat. Valtakunnallisen delegaattitutkimuksen tulokset ovat hyvin samansuuntaiset pääkaupunkiseudun tulosten kanssa. Myös kongressijärjestelyille annettu kokonaisarvosana oli lähes samansuuruinen (ka. 4,28) kuin pääkaupunkiseudun kongresseissa annettu arvosana. Taloustutkimus Oy/ huhtikuu 2008 / JKu, jt T-5058

27 Miten sai tietoa kongressista Kaikki vastaajat, n=1212 Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit Edellisestä kongressista 33 Kollegoilta 32 Internetistä 22 Kongressijulkaisuista 13 Ammattilehdistä 9 Ei vastausta JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty %

28 Kongressiin ilmoittaumisen ajankohta n=kaikki vastaajat Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit Yli 6 kk etukäteen 3-6 kk etukäteen 1-3 kk etukäteen Alle kuukausi etukäteen Kongresssipaikalla Ei vastausta Kaikki, n= Kongressit 76th Congress of EAS, n= Clima 2007 Wellbeing Indoors, n= th Annual Meeting of ESPE, n= The 8th EuroPD, n= FIG-Espoo, n= ICES Annual Science Conference, n= th Annual EUPHA, n= JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty %

29 Kongressiin osallistumisen syyt n=kaikki vastaajat Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit Ohjelman sisältö Verkostoituminen Oman työn esittely Kiinnostus isäntämaata kohtaan Ei vastausta Kaikki, n= Kongressit 76th Congress of EAS, n= Clima 2007 Wellbeing Indoors, n= th Annual Meeting of ESPE, n= The 8th EuroPD, n= FIG-Espoo, n= ICES Annual Science Conference, n= th Annual EUPHA, n= JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty %

30 5) Erittäin hyvä Arviot kongressijärjestelyistä Kaikki vastaajat, n=1212 4) Hyvä 3) Tyydyttävä Ei vastausta 2) Huono Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit 1) Erittäin huono Keskiarvo 1-5 Ilmoittautumispalvelut Yhteydenpito kongressin aikana Yhteydenpito ennen kongressia Tieteellisen/akateemisen ohjelman sisältö Puhujavalinnat ,24 4,18 4,15 4,06 3,99 Esitysten taso ,98 Verkostoitumismahdollisuudet ,95 Julkaisut ja asiakirjat ,89 Sosiaaliset tapahtumat , JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty Näyttelyt Keskustelulle varattu aika % 3,71 3,58

31 Arviot kongressijärjestelyistä kongresseittain 1/2 n=kaikki vastaajat Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit Yhteydenpito ennen kongressia Yhteydenpito kongressin aikana Esitysten taso Puhujavalinnat Keskustelulle varattu aika Verkostoitumismahdollisuudet 76th Congress of EAS, n=256 Clima 2007 Wellbeing Indoors, n=89 46th Annual Meeting of ESPE, n=323 The 8th EuroPD, n=180 FIG-Espoo, n=59 ICES Annual Science Conference, n=146 15th Annual EUPHA, n= JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty Keskiarvo (1-5)

32 Julkaisut ja asiakirjat Arviot kongressijärjestelyistä kongresseittain 2/2 Ilmoittautumispalvelut n=kaikki vastaajat Tieteellisen/akateemisen ohjelman sisältö Sosiaaliset tapahtumat Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit Näyttelyt 76th Congress of EAS, n=256 Clima 2007 Wellbeing Indoors, n=89 46th Annual Meeting of ESPE, n=323 The 8th EuroPD, n=180 FIG-Espoo, n=59 ICES Annual Science Conference, n=146 15th Annual EUPHA, n= JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty Keskiarvo (1-5)

33 Arviot paikallisista järjestelyistä Kaikki vastaajat, n=1212 Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit 5) Erittäin hyvä 4) Hyvä 3) Tyydyttävä Ei vastausta 2) Huono 1) Erittäin huono Keskiarvo 1-5 Kongressitilat ,19 Näyttelytilat ,11 Majoituspalvelut ,98 Kuljetuspalvelut ,89 Catering-palvelut kongressitiloissa ,82 Pre congress tour , JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty %

34 Arviot paikallisista järjestelyistä kongresseittain Näyttelytilat n=kaikki vastaajat Catering-palvelut kongressitiloissa Kongressitilat Kuljetuspalvelut Majoituspalvelut Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit Pre congress tour 76th Congress of EAS, n=256 Clima 2007 Wellbeing Indoors, n=89 46th Annual Meeting of ESPE, n=323 The 8th EuroPD, n=180 FIG-Espoo, n=59 ICES Annual Science Conference, n=146 15th Annual EUPHA, n= JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty Keskiarvo (1-5)

35 5) Erittäin hyvä Arvio kongressijärjestelyistä kokonaisuudessaan 4) Hyvä 3) Tyydyttävä n=kaikki vastaajat Ei vastausta 2) Huono Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit 1) Erittäin huono Keskiarvo 1-5 Kaikki, n= ,23 Kongressit 46th Annual Meeting of ESPE, n= ,43 ICES Annual Science Conference, n= ,36 The 8th EuroPD, n= ,19 76th Congress of EAS, n= ,17 15th Annual EUPHA, n= ,08 FIG-Espoo, n= ,97 Clima 2007 Wellbeing Indoors, n= , JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty %

36 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2007 Pääkaupunkiseudun kongressit 33 7 SUOMI KONGRESSIMAANA 7.1 Ensimmäinen käynti Suomessa Ulkomaisista kongressidelegaateista lähes kolme neljästä (72 %) vastaajasta ei ollut aiemmin käynyt Suomessa. Pääkaupunkiseudun kongresseissa oli hieman enemmän ensi kertaa Suomessa kävijöitä kuin kaikissa tutkituissa kongresseissa, joissa 69 % vastaajista ei ollut aiemmin käynyt Suomessa. Eniten ensikertalaisia oli Keski- ja Etelä-Amerikasta sekä Lähi-idästä tulleiden delegaattien joukossa. Suomessa käynti on myös suoraan verrannollinen kongressidelegaatin iän kanssa, eli mitä vanhempi delegaatti on kyseessä, sitä useammin hän on käynyt Suomessa aiemmin; yli 60-vuotiaista vastaajista noin puolet (49 %) on käynyt Suomessa aikaisemmin, kun alle 30-vuotiaiden osalta noin joka kymmenes (12 %) on käynyt Suomessa aiemmin. 7.2 Mielikuva Suomen hintatasosta Suomi koetaan yleisesti melko kalliiksi maaksi. Kaikista vastaajista 48 % arvioi Suomen hintatason muihin kongressimaihin verrattuna melko kalliiksi ja 20 % erittäin kalliiksi. Keskimääräisenä hintatasoa piti 26 % kongressidelegaateista. Vain 1 % vastaajista arvioi Suomen hintatason melko edulliseksi. Jonkin verran keskimääräistä edullisempana Suomen hintatason kokivat pohjoismaiset ja yli 60-vuotiaat kongressidelegaatit. 7.3 Arviot kongressikaupungista Pääkaupunkiseudun kongressikaupungit saivat hyviä arvioita kysytyistä ominaisuuksista. Erityisesti turvallisuus koetaan niissä erinomaiseksi, sillä kongressikaupungin turvallisuutta piti erittäin hyvänä tai hyvänä 93 % tutkimuksen vastaajista. Myös saavutettavuutta ja julkisia kuljetuspalveluja pidetään hyvinä, vastaajista % arvioi ne erittäin hyviksi tai hyviksi. Vähiten positiivista palautetta annettiin vapaa-ajanviettomahdollisuuksille, tosin tätäkin ominaisuutta 68 % vastaajista piti erittäin hyvinä tai hyvinä. Pääkaupunkiseudun kongresseihin osallistuneet delegaatit arvostavat kaikkia tutkittuja kongresseja hiukan enemmän kongressikaupungin turvallisuutta. Kumpikin pääkaupunkiseudun kongressikaupungeista (Helsinki ja Espoo) sai tutkituista tekijöistä parhaimmat arviot turvallisuudesta ja julkisista kuljetuspalveluista. Helsingille heikoimmat arviot annetaan vapaaajanviettomahdollisuuksista ja Espoolle matkailupalveluista. Taloustutkimus Oy/ huhtikuu 2008 / JKu, jt T-5058

37 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2007 Pääkaupunkiseudun kongressit Suomen-vierailun odotusten toteutuminen Ulkomaisia kongressivieraita pyydettiin arvioimaan, miten heidän Suomenvierailunsa odotukset olivat toteutuneet. Useimpien delegaattien kongressimatka oli ollut odotusten mukainen (72 %). Yli odotusten kongressimatka oli sujunut 14 %:lla. Kuitenkin joukossa oli myös osanottajia, joiden matka ei ollut sujunut aivan ennakkoodotusten mukaisesti (4 %). Keski- ja Etelä-Amerikasta tulleiden delegaattien odotukset ylittyivät keskimääräistä useammin. Kongresseista ennakko-odotukset ylittyivät erityisesti Helsingin ESPEkongressissa (Annual meeting of the European Society for Paediatric Endorcrinology). Delegaattien kertomia syitä odotusten ylittymiseen tai alittumiseen on koottu raportin lopussa olevaan liitteeseen. 7.5 Kokonaisvaikutelma kongressivierailusta Kongressivierailuun kokonaisuudessaan oltiin pääosin tyytyväisiä. Ulkomaisista vastaajista 85 % arvioi kongressivierailun kokonaisuudessaan erittäin hyväksi tai hyväksi. Tyydyttävän arvion antoi 12 % ja huonon 1 %. Keski- ja eteläamerikkalaiset delegaatit olivat kongressivierailuun tyytyväisimpiä. Tulokset noudattelevat valtakunnallisen delegaattitutkimuksen tuloksia, jonka mukaan kongressivierailu kokonaisuudessaan sai myös hyviä arvioita. 7.6 Suomi lomakohteena tulevaisuudessa Ulkomaisista kongressidelegaateista kolme neljästä (76 %) voisi harkita Suomea lomamatkakohteena tulevaisuudessa. Noin viidennes (21 %) ei harkitsisi Suomea lomakohteena ja 3 % vastaajista ei osaa ottaa kantaa. Suomea lomamatkakohteena haluttomampia harkitsemaan ovat Keski- ja Etelä- Amerikasta sekä Lähi-idästä tulleet kongressidelegaatit. Taloustutkimus Oy/ huhtikuu 2008 / JKu, jt T-5058

38 Onko käynyt Suomessa aikaisemmin n=ulkomaiset kongressiosallistujat Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit Kyllä Ei vastausta Ei Kaikki, n= Asuinpaikka Muut Pohjoismaat, n=98 Muu EU-maa, n=565 Muu Euroopan maa, n=174 Lähi-Itä, n=46 Aasia, n=129 Oseania, n=9* Afrikka, n=16* Pohjois-Amerikka, n=71 Keski- ja Etelä-Amerikka, n= JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty *) alhainen vastaajamäärä %

39 5) Erittäin edullinen Mielipide Suomen hintatasosta muihin kongressimaihin verrattuna 4) Melko edullinen n=ulkomaiset kongressiosallistujat 3) Keskimääräinen Ei vastausta 2) Melko kallis Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit 1) Erittäin kallis Keskiarvo 1-5 Kaikki, n= ,08 Asuinpaikka Muut Pohjoismaat, n= ,48 Muu EU-maa, n= ,11 Muu Euroopan maa, n= ,04 Keski- ja Etelä-Amerikka, n= ,00 Pohjois-Amerikka, n= ,00 Lähi-Itä, n= ,90 Aasia, n= ,88 Afrikka, n=16* ,85 Oseania, n=9* , JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty *) alhainen vastaajamäärä %

40 Arviot kongressikaupungista Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit 5) Erittäin hyvä Kaikki vastaajat, n=1212 4) Hyvä 3) Tyydyttävä Ei vastausta 2) Huono 1) Erittäin huono Keskiarvo 1-5 Turvallisuus ,58 Julkiset kuljetuspalvelut ,44 Saavutettavuus ,34 Matkailupalvelut ,06 Vapaa-ajanviettomahdollisuudet , JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty %

41 Arviot kongressikaupungeista n=kaikki vastaajat Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit Saavutettavuus Turvallisuus Julkiset kuljetuspalvelut Vapaa-ajanviettomahdollisuudet Matkailupalvelut Kongressikaupunki Helsinki, n=1153 Espoo, n= JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty Keskiarvo (1-5)

42 Arviot kongressikaupungeista asuinpaikoittain n=kaikki vastaajat Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit Saavutettavuus Turvallisuus Julkiset kuljetuspalvelut Vapaa-ajanviettomahdollisuudet Matkailupalvelut Asuinpaikka Suomi, n=61 Muut Pohjoismaat, n=98 Muu EU-maa, n=565 Muu Euroopan maa, n=174 Lähi-Itä, n=46 Aasia, n=129 Oseania, n=9* Afrikka, n=16* Pohjois-Amerikka, n=71 Keski- ja Etelä-Amerikka, n= JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty Keskiarvo (1-5) *) alhainen vastaajamäärä

43 Suomen matkan odotusten toteutuminen n=ulkomaiset kongressiosallistujat Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit Yli odotusten Odotusten mukainen Ei vastausta Alle odotusten Kaikki, n= Asuinpaikka Muut Pohjoismaat, n=98 Muu EU-maa, n=565 Muu Euroopan maa, n=174 Lähi-Itä, n=46 Aasia, n=129 Oseania, n=9* Afrikka, n=16* Pohjois-Amerikka, n=71 Keski- ja Etelä-Amerikka, n= JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty *) alhainen vastaajamäärä %

44 5) Erittäin hyvä Kokonaisvaikutelma kongressivierailusta - kongressi n=ulkomaiset kongressiosallistujat 4) Hyvä 3) Tyydyttävä Ei vastausta 2) Huono Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit 1) Erittäin huono Keskiarvo 1-5 Kaikki, n= ,20 Kongressit 46th Annual Meeting of ESPE, n= ,34 ICES Annual Science Conference, n= ,26 FIG-Espoo, n= ,20 76th Congress of EAS, n= ,18 The 8th EuroPD, n= ,12 15th Annual EUPHA, n= ,08 Clima 2007 Wellbeing Indoors, n= , JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty %

45 5) Erittäin hyvä Kokonaisvaikutelma kongressivierailusta - kongressikaupunki n=ulkomaiset kongressiosallistujat 4) Hyvä 3) Tyydyttävä Ei vastausta 2) Huono Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit 1) Erittäin huono Keskiarvo 1-5 Kaikki, n= ,20 Kongressikaupunki Helsinki, n= ,20 Espoo, n= , JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty %

46 Suomi lomakohteena tulevaisuudessa n=ulkomaiset kongressiosallistujat Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit Kyllä Ei vastausta Ei Kaikki, n= Asuinpaikka Muut Pohjoismaat, n=98 Muu EU-maa, n=565 Muu Euroopan maa, n=174 Lähi-Itä, n=46 Aasia, n=129 Oseania, n=9* Afrikka, n=16* Pohjois-Amerikka, n=71 Keski- ja Etelä-Amerikka, n= JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty *) alhainen vastaajamäärä %

47 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2007 Pääkaupunkiseudun kongressit 44 8 DELEGAATTIEN RAHANKÄYTTÖ 8.1 Kongressimatkan kustannusten korvaaminen Kongressidelegaateilta kysyttiin, maksoiko heidän työnantajansa tai jokin muu instituutio kongressimatkan kulut vai maksoivatko he matkan itse. Vastaajista 61 % ilmoitti, että työnantaja tai muu instituutio maksoi kulut kokonaan ja 26 % kertoi saaneensa osittaisen korvauksen. Vain 10 % delegaateista maksoi kongressimatkan kustannukset kokonaan itse. Tutkituista pääkaupunkiseudun kongresseista osanottajat maksoivat useimmiten itse kongressimatkansa Espoon FIG kongressissa ja Helsingin 46th Annual Meeting of ESPE -kongressissa. Pohjoismaisten (pl. Suomi) kongressidelegaattien kulut maksoi useimmiten työnantaja tai joku muu taho kokonaan. 8.2 Kongressimatkan menot Kongressidelegaatteja pyydettiin arvioimaan kuinka paljon heillä ja heidän seuralaisillaan kaiken kaikkiaan kului rahaa kongressimatkaan. Vastaukset pyydettiin erittelemään eri osatekijöihin, joihin kuuluivat kongressimaksun lisäksi mm. majoitus, ostokset ja ajanviete. Annetuista vastauksista laskettuihin kokonaismenoihin kuuluvat Suomessa tapahtuneen henkilökohtaisen kulutuksen lisäksi myös edestakainen kongressimatka Suomeen. Kaikkien vastanneiden, pääkaupunkiseudun kongresseihin osallistuneiden delegaattien kokonaismenot kongressiin osallistumisesta olivat keskimäärin euroa/ henkilö. Pääkaupunkiseudun kongresseihin osallistuneiden kokonaismenot olivat koko maan kongresseihin osallistuneita 60 euroa suuremmat. Kokonaismenot eri pääkaupunkiseudun kongresseissa vaihtelivat euron ja euron välillä henkilöä kohden. Kongressimatkakustannusten mukanaolosta johtuen Euroopan ulkopuolelta tulleet kongressivieraat käyttivät eniten rahaa kongressiosallistumiseensa. Rahaa kului myös sitä enemmän, mitä vanhempi delegaatti oli kyseessä. Kun tarkastellaan delegaattien vuorokausikohtaista rahankäyttöä, edestakainen matka kongressikaupunkiin puuttuu vuorokausikohtaisesta rahankäytöstä. Näin ollen voidaan vertailla luontevammin eri alueilta tulleiden kongressivieraiden rahankäyttöä. Pääkaupunkiseudun kongressivieraiden keskimääräinen rahankäyttö vuorokautta kohden oli 279 euroa/ henkilö. Myös vuorokausikohtainen rahankäyttö pääkaupunkiseudun kongresseihin osallistuneilla delegaateilla on muuta maata hieman korkeampi. Kaikkien kaupunkien kongresseihin osallistuneet delegaatit käyttivät rahaa 246 euroa/ henkilö/ vuorokausi. Vuorokausikohtainen rahankäyttö vaihteli pääkaupunkiseudun kongresseissa 204 eurosta 334 euroon. Seuraavan sivun taulukossa on esitetty vuorokausikohtaisen rahankäytön jakautuminen menoerittäin. Taloustutkimus Oy/ huhtikuu 2008 / JKu, jt T-5058

48 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2007 Pääkaupunkiseudun kongressit 45 Taulukko 6. Kongressivieraiden keskimääräinen vuorokausikohtainen rahankäyttö Suomessa Kustannuserä Euroa/ vrk % Majoitus Kongressimaksu Ostokset Ajanviete/ huvittelu 17 6 Muut 15 5 Kongressimaksun ulkopuolinen sosiaalinen ohjelma 11 4 Kiertomatkat Suomessa 7 3 Paikallisliikenne kongressikaupungissa 7 3 Kiertomatkat Suomen ulkopuolelle 6 2 Yhteensä Seuraavien sivujen taulukoissa on esitetty tarkemmin pääkaupunkiseudun tutkimuksen kongressidelegaattien kokonaismenot kongresseittain ja asuinalueittain sekä vuorokausikohtainen rahankäyttö kongresseittain ja asuinalueittain. Taloustutkimus Oy/ huhtikuu 2008 / JKu, jt T-5058

49 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus Pääkaupunkiseudun kongressit Taulukko 7. Delegaattien kokonaismenot kongresseittain Kustannuserä Kongressi (keskiarvo EUR/hlö) EAS Clima ESPE EuroPD FIG ICES EUPHA Kaikki Kongressimaksu Edestakainen matka kongressiin Majoitus Paikallisliikenne Ajanviete/ huvittelu Sosiaalinen ohjelma Ostokset Kiertomatkat Suomessa Kiertomatkat Suomen ulkopuolelle Muut Yhteensä Viipymä Suomessa, vrk 5,3 6,6 4,9 4,6 4,1 6,1 3,8 5,0 Taulukko 8. Delegaattien vuorokausikohtainen rahankäyttö kongresseittain Kustannuserä (keskiarvo EUR/hlö/vrk) EAS Clima ESPE EuroPD FIG ICES EUPHA Kaikki Kongressimaksu Majoitus Paikallisliikenne Ajanviete/ huvittelu Sosiaalinen ohjelma Ostokset Kiertomatkat Suomessa Kiertomatkat Suomen ulkopuolelle Muut Yhteensä Viipymä Suomessa, vrk 5,3 6,6 4,9 4,6 4,1 6,1 3,8 5,0 Taloustutkimus Oy/ Huhtikuu 2008/ JKU, jt T-5058

50 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus Pääkaupunkiseudun kongressit Taulukko 7.1 Delegaattien kokonaismenot maanosittain Kustannuserä Suomi muu muu muu Lähi- Aasia Ose- Afrikka* Pohjois Keski-/ Pohjois EU/ Euroop Itä ania* Amerik- Etelä- (keskiarvo EUR/hlö) maa ETA pa ka Amer. Kaikki Kongressimaksu Edestakainen matka kongressiin Majoitus Paikallisliikenne Ajanviete/ huvittelu Sosiaalinen ohjelma Ostokset Kiertomatkat Suomessa Kiertomatkat Suomen ulkopuolelle Muut Yhteensä Viipymä Suomessa, vrk 5 4 4,7 4,7 6,1 6,2 6,1 4,6 6,6 5,9 5,0 Taulukko 8.1 Delegaattien vuorokausikohtainen rahankäyttö maanosittain Kustannuserä Suomi muu muu muu Lähi- Aasia Ose- Afrikka Pohjois Keski-/ Pohjois EU/ Euroop Itä ania Amerik- Etelä- (keskiarvo EUR/hlö/vrk) maa ETA pa ka Amer. Kaikki Kongressimaksu Majoitus Paikallisliikenne Ajanviete/ huvittelu Sosiaalinen ohjelma Ostokset Kiertomatkat Suomessa Kiertomatkat Suomen ulkopuolelle Muut Yhteensä Viipymä Suomessa, vrk 5 4 4,7 4,7 6,1 6,2 6,1 4,6 6,6 5,9 5,0 *) alhainen vastaajamäärä, tulos suuntaa-antava Taloustutkimus Oy/ Huhtikuu 2008 / JKU, jt T-5058

51 Kongressimatkan kustannusten korvaaminen kongresseittain n=kaikki vastaajat Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit Työnantaja tai instituutio Maksaa kokonaan Maksaa osittain Ei vastausta Ei maksa lainkaan Kaikki, n= Kongressit 76th Congress of EAS, n= Clima 2007 Wellbeing Indoors, n= th Annual Meeting of ESPE, n= The 8th EuroPD, n= FIG-Espoo, n= ICES Annual Science Conference, n= th Annual EUPHA, n= JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty %

52 Kongressimatkan kustannusten korvaaminen asuinpaikoittain n=kaikki vastaajat Delegaattitutkimus 2007 pääkaupunkiseudun kongressit Työnantaja tai instituutio Maksaa kokonaan Maksaa osittain Ei vastausta Ei maksa lainkaan Kaikki, n= Asuinpaikka Muut Pohjoismaat, n=98 Muu Euroopan maa, n=174 Pohjois-Amerikka, n=71 Keski- ja Etelä-Amerikka, n= JPA/JKU/ku/jom Kopiointi kielletty Suomi, n=61 Muu EU-maa, n=565 Lähi-Itä, n=46 Aasia, n=129 Oseania, n=9* Afrikka, n=16* *) alhainen vastaajamäärä %

53 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2007 Pääkaupunkiseudun kongressit 50 9 KONGRESSIEN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET 9.1 Panos-tuotoskertoimien hyödyntäminen Suomessa järjestettävien kongressien tulo- ja työllisyysvaikutusten selvittämiseksi käytettiin Tilastokeskuksen panos-tuotostaulukoita, jotka tarkastelevat taloutta samanaikaisesti kysynnän ja tarjonnan kannalta. Laskelmat perustuvat vuoden 2007 delegaattikyselyn ja järjestäjäkyselyn tuloksiin sekä Finland Convention Bureaun tilastoihin Suomessa vuonna 2007 järjestetyistä kongresseista. Suomessa Tilastokeskus laatii Euroopan tilinpitojärjestelmän mukaiset panostuotostaulukot. Panos-tuotostaulukoiden avulla voidaan tarkastella, minkä suuruisen työllisyyden lisäyksen miljoonan euron sijoitus lopputuotekysyntään tietyllä toimialalla aikaansaa toimialalle itselleen sekä ns. kerrannaisvaikutusten avulla myös muille toimialoille. Kerrannaisvaikutukset muodostuvat toimialan tekemistä ostoista muilta toimialoilta itse tarjoamiensa tuotteiden tai palvelusten tuottamiseksi. Taulukoiden laadinnassa on otettu huomioon riippuvuudet eri toimialojen välillä. Tässä raportissa kongressimatkailun aikaansaamia työllisyysvaikutuksia on tutkittu Tilastokeskuksen tuoreimman Työpanos ja työpanoskertoimet taulukon avulla. Välittömät vaikutukset lasketaan ns. välittömän kertoimen avulla. Kun käytetään kokonaiskerrointa, on siinä huomioitu välittömien vaikutusten lisäksi kerrannaisvaikutukset. Työllisyys- vaikutukset on laskettu kolmessa osassa: a) Ensimmäiseksi on laskettu kongressien järjestäjien kulutuksesta aiheutuva kongressimatkailutulo ja sen aikaansaamat työllisyysvaikutukset. b) Toiseksi on laskettu kongressidelegaattien kulutuksesta johdettu kongressimatkailutulo ja sen aikaansaamat työllisyysvaikutukset. Tästä tarkastelusta on jätetty pois osanottomaksu, koska ko. erän katsotaan sisältyvän kongressijärjestäjien kulutukseen eli kohtaan a. c) Kolmanneksi on vielä laskettu delegaattien kongressimatkasta Suomeen aiheutuvat vaikutukset. Nämä kolme kokonaisuutta voidaan siis muuntaa työpanokseksi Panos-tuotosraportin taulukon Työpanos ja työpanoskertoimet avulla. Taulukko kertoo, kuinka suuren työpanoksen miljoonan euron tuotos (tässä kongressijärjestäjien menot, kohta 9.2, delegaattien menot, kohta 9.3 sekä delegaattien edestakaisesta matkasta Suomeen aiheutuneet kustannukset, kohta 9.4) aikaansaa. Taulukossa on ilmoitettu ns. työpanoskertoimet välittömiin vaikutuksiin sekä kokonaisvaikutuksiin. Välittömissä vaikutuksissa on mukana suoraan ostoista aiheutuneet vaikutukset. Taloustutkimus Oy/ huhtikuu 2008 / JKu, jt T-5058

DELEGAATTITUTKIMUS 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Touko-lokakuu 2013

DELEGAATTITUTKIMUS 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Touko-lokakuu 2013 DELEGAATTITUTKIMUS 2013 Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Touko-lokakuu 2013 Christel Nummela 17.3.2014 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2013 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

DELEGAATTITUTKIMUS 2010 Finland Convention Bureau

DELEGAATTITUTKIMUS 2010 Finland Convention Bureau DELEGAATTITUTKIMUS 2010 Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Maaliskuu 2011 Lotta Engdahl 18.3.2011 Tuomas Virtanen Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2010 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...

Lisätiedot

Delegaattitutkimus 2016

Delegaattitutkimus 2016 Delegaattitutkimus 2016 2 Delegaattitutkimus 2016 Helsinki, 2017 Christel Nummela 3 Sisällysluettelo Esipuhe. 5 Johdanto.. 6 Tutkimuksen tavoite. 6 Tutkimuksen kohderyhmä ja näyte 6 Tutkimuksen toteutus..

Lisätiedot

KONGRESSIT SUOMESSA 2010. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Huhtikuu 2011 14.4.2011

KONGRESSIT SUOMESSA 2010. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Huhtikuu 2011 14.4.2011 KONGRESSIT SUOMESSA 2010 Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Huhtikuu 2011 Lotta Engdahl 14.4.2011 Tuomas Virtanen Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA AMERIKKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN AMERIKKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA MATKAILUSTA ISO- BRITANNIASTA SUOMEEN BRITTIMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ITALIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ITALIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA KIINALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN KIINALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kongressijäerjestäjäkysely 2013

Kongressijäerjestäjäkysely 2013 Kongressijäerjestäjäkysely 23 kuviot Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy, 8.3.2 Christel Nummela T-65, FCB, Delegaattitutkimus 23, Kuviot, CN 2..22 2 Sisällysluettelo dia Kongressivieraiden määrän

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 1 Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 Yhteenveto kohderyhmänä koko maa pois lukien PKS + ympäristökunnat 2 Helsingissä vieraili edellisen kuukauden aikana,

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Vastaajat... 6 Kotkassa vierailu motiivit... 9 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 10 Kiinnostavimmat ohjelmasisällöt... 11 Tiedonsaanti... 12 Palvelut

Lisätiedot

KONGRESSIT SUOMESSA 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Maaliskuu 2014. Christel Nummela 18.3.2014

KONGRESSIT SUOMESSA 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Maaliskuu 2014. Christel Nummela 18.3.2014 KONGRESSIT SUOMESSA 2013 Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Maaliskuu 2014 Christel Nummela 18.3.2014 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia tai osia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA JAPANILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN JAPANILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Kongressi- ja tapahtumainfo 28.4.2015. Ella Näsi Tampere Convention Bureau Ella.nasi@tampere.fi

Kongressi- ja tapahtumainfo 28.4.2015. Ella Näsi Tampere Convention Bureau Ella.nasi@tampere.fi Kongressi- ja tapahtumainfo 28.4.2015 Ella Näsi Tampere Convention Bureau Ella.nasi@tampere.fi Satakunnansillan kaiteen kuvio viittaa Tampereen teollisuushistoriaan. Pyöreä muoto tuo mieleen hammaspyörän

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SVEITSILÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SVEITSILÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA BELGIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN BELGIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl)

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl) KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE Tutkimuksen avulla selvitettiin Yhdyskuntatekniikka 2017 näyttelyn kävijärakennetta sekä kävijöiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä näyttelystä. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat Helsingissä Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin kaupunki Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde on ollut alueella. Mahdollinen toinen

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Millä ajoneuvolla matkustitte % Henkilöauto, pakettiauto, maasturi 62 Matkailuauto 18 Moottoripyörä 10 Fly & Drive 5 Auton ja matkailuvaunun yhdistelmä

Lisätiedot

Helsingin Risteilymatkustajatutkimus 2007

Helsingin Risteilymatkustajatutkimus 2007 Helsingin Risteilymatkustajatutkimus 2007 Tutkimuksen taustat ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Helsinkiin saapuvien ulkomaisten risteilymatkustajien rahankäyttöä, ajan viettämistä, Helsingin

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

Kokous- ja kongressipalvelut

Kokous- ja kongressipalvelut Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Kokous- ja kongressipalvelut Luku3: Kongressitilat HARJOITUSTEHTÄVIÄ 1. Mitä asioita tulisi selvittää kongressipaikkaa valittaessa? 2. Kongressin tilavalinta kriteerinä

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO... 1 Yhteenveto... 1 Venäläisten matkailun

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010. Opiskelijaliikkuvuus

FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010. Opiskelijaliikkuvuus FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010 Opiskelijaliikkuvuus FIRST-ohjelman Suomen ja Venäjän välinen opiskelijaliikkuvuus lukuvuonna 2009-2010 (yliopistot ja ammattikorkeakoulut). Lukuvuosi 2008-2009

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Viroon. Ossi Nurmi The Baltic Guide seminaari,

Suomalaisten matkailu Viroon. Ossi Nurmi The Baltic Guide seminaari, Suomalaisten matkailu Viroon The Baltic Guide seminaari, 13.1.216 Esityksen teemat 1. Suomalaisten matkat Viroon eri tietolähteet 2. Matkailijakohtainen rahankäytön profiili 3. Suomalaisten matkailijoiden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 177 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet japanilaisten yöpymisistä

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY 1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY Terveystutkimus Taloustutkimus 2008 Johdanto Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Kuule Oy:n toimeksiantona. Tutkimuksen

Lisätiedot

Suomalainen joulu 2008

Suomalainen joulu 2008 Miten tutkimus tehtiin? Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internet-paneelissa 7.10. 9.10.2008 välisenä aikana.

Lisätiedot

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Tampereen Kaupunki etampere/ Infocity 2002 -tutkimus 11 7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Vastaajilta kysyttiin myös tamperelaisten mahdollisuuksista osallistua päätöksentekoon.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 131 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet italialaisten yöpymisistä

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA!

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA! Leirintämatkailualan yksi vahvuus on se, että se työllistää. Sen töiden automatisoinnin mahdollisuudet ovat rajalliset. Työtä ei voida siirtää merkittävissä määrin ulkomailla tehtäväksi. Alan on ennustettu

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 405 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet isobritannialaisten

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 199 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet amerikkalaisten

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja tiivistelmä... 3 Matkojen määrä, viipymä ja kohteet... 6 Matkan tarkoitus ja matkustustiheys...

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 Kiina (ml. Hongkong), 113 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuus

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Suomalaisista 46 % on käynyt viimeisen vuoden aikana teatterissa, baletissa tai oopperassa vähintään yhden kerran. Määrä on pysynyt lähes samana viime tutkimuskertaan (v. 2004) verrattuna. Teatterissa

Lisätiedot

Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 30.1.2014 Helsinki Taustatietoja Tutkimuksen tilaaja: Suomen museoliitto Tutkimuksen toteutusaika: Toukokuu 2013 - lokakuu 2013 Tutkimusmenetelmät: Lomakekysely museokävijöille,

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 6.7.2007 klo 11:00 Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa Keskimääräinen seurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006 Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos ja Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto TUTKIMUSRAPORTTI 18.10.2006 YTT FM Lea Ahoniemi Kauppat. yo Maria-Riitta Ahoniemi TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ

Lisätiedot

Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Taksiautoilijat

Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Taksiautoilijat Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Taksiautoilijat Trafin yhteyshenkilöt: Pipsa Eklund, Hanna Strömmer, Pietari Pentinsaari IROResearch Oy, yhteyshenkilö: Tomi Ronkainen

Lisätiedot

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 1 2 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE ORIVEDEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Yhteensä Orivedeltä noin 450 vastaajaa Suurin osuus vastaanottotoiminnasta Ahkerimpia vastaajia

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Taksiyrittäjät

Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Taksiyrittäjät Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Taksiyrittäjät Trafin yhteyshenkilöt: Pipsa Eklund, Hanna Strömmer, Pietari Pentinsaari IROResearch Oy, yhteyshenkilö: Tomi Ronkainen

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 27.5.2013 , 534 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet saksalaisten yöpymisistä

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kaikki Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen tapahtumat (ja niiden vaikutus) 2017

Kaikki Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen tapahtumat (ja niiden vaikutus) 2017 Kaikki Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen tapahtumat (ja niiden vaikutus) 2017 8.12.2017, KTT Teemu Moilanen, Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu ISBN 978-952-7225-77-6 Tapahtuman taloudellisten vaikutusten

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

Osta Suomalaista Luo työtä

Osta Suomalaista Luo työtä Osta Suomalaista Luo työtä Panos-tuotos-laskelma: kotimaisen tuotteen tai palvelun kuluttamisen vaikutus työllisyyteen sekä julkisen sektorin tuloihin 21.12.201 7 Pasi Holm 6.6.2016 Taloustutkimus Oy 1

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus Palkkatutkimus 2005, osa I Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja ITviikko suorittivat maalis-huhtikuussa 2005 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot