Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta"

Transkriptio

1 Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

2 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu EU:n Itämeri ohjelman rahoittamaan Baltic Bird hankkeeseen, joka tähtää syrjäisten alueiden lentosaavutettavuuden parantamisen. Osana hanketta toteutettiin keväällä 2013 kysely, jolla selvittiin Joensuun lentoaseman merkitystä sekä yrityksille ja organisaatioille sekä yksittäisille matkustajille. Yksittäisten matkustajien joukossa oli mukana niin työ- kuin vapaa- ajanmatkoja tekeviä henkilöitä. Maakuntaliiton huolenaiheena on, että matkustajamäärien väheneminen Joensuun lentoasemalta alkavilla matkoilla saattaa johtaa tarjonnan ja aikataulujen supistumiseen, mikä hankaloittaa matkustamista. Toisaalta käänteisesti ajateltuna hyvä vuorotarjonta ja aikataulurakenne luovat kysyntää. Yksi syy matkustajamäärien pienenemiseen saattaa olla myös vaihtoehtoisten lentoasemien käyttö. Tämän vuoksi oli tärkeää selvittää syitä matkustajamäärien vähenemiseen sekä mahdollisuuksia henkilöliikenteen säilyttämiseen ja kehittämiseen Joensuun lentoasemalta. Selvityksen sisältö työstettiin yhteistyössä Pohjois- Karjalan maakuntaliiton, Finavian, Pohjois- Karjalan kauppakamarin ja Joensuun Yrittäjien kanssa. Selvitys toteutettiin kolmella eri kyselyllä. Yhden kyselyn kohderyhmänä olivat Pohjois- Karjalassa toimivat yritykset ja organisaatiot. Kysely lähetettiin yrityksille Pohjois- Karjalan kauppakamarin ja Joensuun Yrittäjien kautta. Julkishallinnon organisaatioille kysely lähetettiin Pohjois- Karjalan maakuntaliiton kontaktien kautta. Toinen kysely oli suunnattu yksittäisille matkustajille suomeksi ja kolmas yksittäisille matkustajille englanniksi. Tässä yhteisraportissa vertaillaan eri kohderyhmien vastauksia keskenään. Selvitys toteutettiin sähköisellä Webpropol kyselyllä ja siitä tiedotettiin sanomalehtien ja radion (Radio Rex) kautta. Kyselyyn vastasi 174 yritystä tai organisaatiota, 477 suomenkielistä matkustajaa ja 32 englanninkielistä matkustajaa. Kyselyssä havaittiin Joensuun lentokentän vahva merkitys sekä yritys- että vapaa- ajan matkustajille. Myös toimivaa lentokenttäyhteyttä (mm. bussia) pidettiin tärkeänä. Erityisesti tämä korostui englanninkielisten matkustajien vastauksissa. Lentokenttäyhteyksiä toivottiin kaikille lennoille. Viikonlopun puuttuvat lentokenttäyhteydet koettiin ongelmallisiksi. Lentoasemalle toivottiin myös enemmän informaatiota lentokenttäyhteyksistä ja niiden tilaamisesta. Myös paikallisia tuotteita myyvää putiikkia toivottiin lentoasemalle. Lentoliikenne on maakunnalle, erityisesti sen vientiyrityksille, välttämätön, sillä junamatka- aika pääkaupunkiseudulle on 4-5 h. Maankunnan elinvoiman vuoksi on tärkeää turvata riittävät, aikatauluiltaan ja vuorotiheydeltään kilpailukykyiset, lentoyhteydet Joensuusta Helsinki- Vantaalle (myös kesäkaudella). Joensuun lentoaseman tulisi jatkossakin olla osana Finavian asemaverkostoa. TAUSTAA Joensuun lentomatkustajamäärä oli parhaimmillaan yli henkilöä (v. 2000). Sen jälkeen matkustajamäärät ovat olleet hieman laskussa, tosin v saatiin pieni tilapäinen nousu

3 3 edellisvuosiin nähden. Suurempi matkustajamäärien kasvu ajoittui vuoteen 2012, jolloin matkustajamäärä nousi yli henkilöllä ( henkilöön) edellisvuodesta. Vuonna 2013 matkustajamäärät notkahtivat koko maassa, Joensuun kehitys on ollut samansuuntainen. Tällä hetkellä Joensuuhun liikennöivät Finnair, osan matkoista hoitaa Flybe ostoliikenteenä. Arkipäivisin on viisi reittilentoa Helsinkiin ja erityisesti yöpyvä lento on tuntuvasti parantanut yhteyksiä. KYSELYN TULOKSET KUINKA MONTA LENTOMATKAA TEETTE VUOSITTAIN? 67 % vastanneista yrityksistä / organisaatioista ilmoitti tekevänsä vuosittain yli 20 lentomatkaa. Vastausprosentti oli sitä suurempi mitä enemmän yritykset / organisaatiot ilmoittivat tekevänsä matkoja. Tämä voi kertoa siitä, että eniten lentomatkoja tekevät yritykset ja organisaatiot pitävät Joensuun lentosaavutettavuutta tärkeänä asiana ja vastasit kyselyyn sen vuoksi enemmän kuin ne yritykset ja organisaatiot, jotka tekevät vain joitakin lentomatkoja vuodessa. Taulukko 1: Lentomatkojen määrä vuodessa, yritykset ja organisaatiot

4 4 63 % suomenkielisistä matkustajista ilmoitti tekevänsä vuosittain 1 5 lentomatkaa. 20 % ilmoitti tekevänsä lentomatkoja 6 10 vuodessa. 8 % ilmoitti tekevänsä lentomatkaa ja 5 % yli 20 lentomatkaa vuosittain. 4 % ilmoitti, ettei tee lentomatkoja ollenkaan. Taulukko 2: Lentomatkojen määrä vuodessa, suomenkieliseen kyselyyn vastaajat 41 % englanninkielisistä matkustajista ilmoitti tekevänsä vuosittain 1 5 lentomatkaa. 28 % ilmoitti tekevänsä lentomatkoja 6 10 vuodessa. 19 % ilmoitti tekevänsä lentomatkaa ja 12 % yli 20 lentomatkaa vuosittain. Kukaan ei ilmoittanut tekevänsä yhtään lentomatkaa. Taulukko 3: Lentomatkojen määrä vuodessa, englanninkieliseen kyselyyn vastaajat Yhteenvetona voidaan todeta, että kyselyyn vastanneet yritykset ja organisaatiot käyttävät lentopalveluja runsaasti; 81 % yrityksistä ja organisaatioista tekee vähintään yhden lentomatkan kuukaudessa. Muiden matkustajien lentomäärät ovat huomattavasti pienemmät; suurin osa heistä ilmoittaa tekevänsä 1 5 lentomatkaa vuodessa. Englanninkieliseen kyselyyn vastaajat eroavat suomenkielisistä matkustajista siten, että kukin vastaaja tekee vähintään yhden lentomatkan vuodessa, kun 4 % suomenkielisistä ilmoittaa, ettei tee yhtään lentomatkaa vuodessa. Kaiken kaikkiaan englanninkieliseen kyselyyn vastaajat ilmoittavat tekevänsä enemmän lentomatkoja kuin suomenkieliseen kyselyyn vastaajat. KOKONAISMATKUSTAMISEN KEHITYS 44 % yrityksistä / organisaatioista arvioi kokonaismatkustamisensa lisääntyneen viimeisen kolmen vuoden aikana. 41 % arvioi matkustamisen pysyneen samana. 15 % puolestaan arvioi matkustamisen vähentyneen.

5 5 Taulukko 4: Matkamäärien kehitys, yritykset ja organisaatiot Seuraavien kolmen vuoden aikana 49 % vastanneista yrityksistä / organisaatioista arvioi kokonaismatkustamisen pysyvän samana kuin tällä hetkellä. 40 % arvioi matkustamisen lisääntyvän ja 12 % vähentyvän. Taulukko 5: Matkamäärät seuraavan kolmen vuoden aikana, yritykset ja organisaatiot JOENSUUN LENTOASEMAN TUNNETTUUS Vastanneista yrityksistä ja organisaatioista yli 91 % ilmoitti tuntevansa Joensuun lentoaseman ja sen palvelut joko hyvin tai erinomaisesti. 10 % ilmoitti tuntevansa lentoaseman ja sen palvelut kohtalaisesti tai välttävästi. Taulukko 6: Joensuun lentoaseman ja sen palvelujen tunnettuus, yritykset ja organisaatiot

6 6 Suomenkielisistä vastaajista 73 % ilmoitti tuntevansa Joensuun lentoaseman ja sen palvelut joko hyvin tai erinomaisesti. Kohtalaisesti lentoaseman ja sen palvelut ilmoitti tuntevansa 21 %. Välttävästi tai ei lainkaan palvelut tunsi 6 %. Taulukko 7: Joensuun lentoaseman ja sen palvelujen tunnettuus, suomenkieliseen kyselyyn vastaajat Englanninkielisistä vastaajista puolet ilmoitti tuntevansa Joensuun lentoaseman ja sen palvelut joko hyvin tai erinomaisesti. Kohtalaisesti lentoaseman ja sen palvelut ilmoitti tuntevansa 22 %. Välttävästi palvelut ilmoitti tuntevansa 25 %. 3 % ei tuntenut palveluja lainkaan. Taulukko 8: Joensuun lentoaseman ja sen palvelujen tunnettuus, englanninkieliseen kyselyyn vastaajat 93 % vastanneista yrityksistä / organisaatioista tietää, minne Joensuun lentoasemalta pääsee ja mitkä yhtiöt sieltä lentävät. Suomenkielisistä vastaajista 77 % ja 50 % englanninkielisistä vastaajista ilmoitti tietävänsä, minne Joensuun lentoasemalta pääsee ja mitkä yhtiöt sieltä lentävät. Finavian - sivusto oli informaatiokanavana tuttu 74 %:lle vastanneista yrityksistä ja organisaatioista, 60 %:lle suomenkielisistä vastaajista ja 78 %:lle englanninkielisistä vastaajista. MATKUSTUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLE Vastanneista yrityksistä ja organisaatioista 48 % oli matkustanut pääkaupunkiseudulle viimeisen vuoden aikana useammin kuin kerran kuukaudessa. Kerran kuukaudessa tai harvemmin oli matkustanut 32 % ja joitakin kertoja vuodessa 19 %. 1 % vastaajista ei ollut lentänyt ollenkaan.

7 7 Taulukko 9: Lentomatkat pääkaupunkiseudulle, yritykset ja organisaatiot Suomenkielisistä vastaajista 55 % ilmoitti matkustaneensa pääkaupunkiseudulle joitakin kertoja viimeisen vuoden aikana. 27 % ilmoitti matkustaneensa pääkaupunkiseudulle kerran kuukaudessa tai harvemmin. Kerran viikossa tai harvemmin pääkaupunkiseudulle oli matkustanut 5 %. Useamman kerran viikossa pääkaupunkiseudulle ilmoitti matkustaneensa 0,2 % vastaajista. 13 % ei ollut matkustanut pääkaupunkiseudulle olleenkaan. Taulukko 10: Lentomatkat pääkaupunkiseudulle, suomenkieliseen kyselyyn vastaajat Englanninkielisistä vastaajista 66 % ilmoitti matkustaneensa pääkaupunkiseudulle joitakin kertoja viimeisen vuoden aikana. 25 % ilmoitti matkustaneensa pääkaupunkiseudulle kerran kuukaudessa tai harvemmin. Kerran viikossa tai harvemmin pääkaupunkiseudulle oli matkustanut 3 %. Useamman kerran viikossa pääkaupunkiseudulle ilmoitti matkustaneensa 0 % vastaajista. 6 % ei ollut matkustanut pääkaupunkiseudulle olleenkaan. Taulukko 11: Lentomatkat pääkaupunkiseudulle, englanninkieliseen kyselyyn vastaajat

8 8 LENNOT JOENSUUN LENTOASEMALTA Vastanneista yrityksistä ja organisaatioista Joensuun lentoasemalta oli viimeisen vuoden aikana lentänyt useammin kuin kerran kuukaudessa 40 %. Kerran kuukaudessa tai harvemmin oli lentänyt lähes 33 %, joitakin kertoja vuodessa n. 25 % ja ei ollenkaan 3,5 %. Taulukko 12: Lennot Joensuun lentoasemalta viimeisen vuoden aikana, yritykset ja organisaatiot Suomenkielisistä vastaajista reilu 58 % ilmoitti lentäneensä Joensuun lentoasemalta joitakin kertoja viimeisen vuoden aikana. Vajaa 19 % oli lentänyt kerran kuukaudessa tai harvemmin. Toisaalta vajaa 19 % ilmoitti, ettei ollut lentänyt Joensuusta ollenkaan. Reilu 3,5 % ilmoitti lentäneensä kerran viikossa tai harvemmin, ja noin 0,6 % ilmoitti lentäneensä useamman kerran viikossa. Taulukko 13: Lennot Joensuun lentoasemalta viimeisen vuoden aikana, suomenkieliseen kyselyyn vastaajat Englanninkielisistä vastaajista puolet ilmoitti lentäneensä Joensuun lentoasemalta joitakin kertoja viimeisen vuoden aikana. Vajaa 22 % oli lentänyt kerran kuukaudessa tai harvemmin. Vajaa 19 % ilmoitti, ettei ollut lentänyt Joensuusta ollenkaan. Reilu 9 % ilmoitti lentäneensä kerran viikossa tai harvemmin, ja 0 % ilmoitti lentäneensä useamman kerran viikossa.

9 9 Taulukko 14: Lennot Joensuun lentoasemalta viimeisen vuoden aikana, englanninkieliseen kyselyyn vastaajat Vastanneista yrityksistä ja organisaatioista n. 36 % ilmoitti lähteneen Joensuun lentoasemalta tasapuolisesti sekä kotimaan että ulkomaan matkoille. Pääosin tai ainoastaan kotimaan matkoja ilmoitti tehneensä reilu 50 % yrityksistä / organisaatioista. Pääosin tai ainoastaan ulkomaan matkoja puolestaan ilmoitti tehneensä reilu 10 % vastanneista. Reilu 2 % ei ollut tehnyt matkoja Joensuun lentokentältä. Taulukko 15: Pääasiallinen matkakohde, yritykset ja organisaatiot Suomenkielisistä vastaajista reilu 40 % ilmoitti tehneensä Joensuun lentoasemalta sekä kotimaan että ulkomaan matkoja. Vajaa 23 % ilmoitti tehneensä pääosin tai ainoastaan kotimaan matkoja ja noin 26 % ilmoitti tehneensä pääosin tai ainoastaan ulkomaan matkoja. Taulukko 16: Pääasiallinen matkakohde, suomenkieliseen kyselyyn vastaajat

10 10 Englanninkielisistä vastaajista reilu 53 % ilmoitti tehneensä Joensuun lentoasemalta pääosin tai ainoastaan ulkomaan matkoja. Vajaa 16 % ilmoitti tehneensä sekä kotimaan että ulkomaan matkoja. 12,5 % ilmoitti tehneensä pääosin tai ainoastaan kotimaan matkoja. Lähes 19 % ilmoitti, ettei ollut tehnyt matkoja Joensuun kentältä ollenkaan. Taulukko 17: Pääasiallinen matkakohde, englanninkieliseen kyselyyn vastaajat REITTILENNOT JA LOMALENNOT Vastanneista yrityksistä ja organisaatioista 50 % ilmoitti lentäneensä reittilennolla viimeisen vuoden aikana Eurooppaan tai muualle maailmaan joitakin kertoja vuodessa. Noin 10 % ilmoitti lentäneensä reittilennolla Suomen ulkopuolelle useammin kuin kerran kuukaudessa ja noin 16 % kerran kuukaudessa tai harvemmin. Noin 24 % ei ollut tehnyt näitä matkoja ollenkaan. Taulukko 18: Reittilentojen määrä viimeisen vuoden aikana, yritykset ja organisaatiot Suomenkielisistä vastaajista reilu 63 % ilmoitti lentäneensä reittilennolla viimeisen vuoden aikana Eurooppaan tai muualle maailmaan joitakin kertoja vuodessa. Reilu 28 % ilmoitti, ettei ollut lentänyt reittilennolla maailmalle ollenkaan. Kerran kuukaudessa tai harvemmin ilmoitti lentäneensä vajaa 8 %, kerran viikossa tai harvemmin noin 0,4 % ja useamman kerran viikossa noin 0,2 %.

11 11 Taulukko 19: Reittilentojen määrä viimeisen vuoden aikana, suomenkieliseen kyselyyn vastaajat Englanninkielisistä vastaajista reilu 59 % ilmoitti lentäneensä reittilennolla viimeisen vuoden aikana Eurooppaan tai muualle maailmaan joitakin kertoja vuodessa. Kerran kuukaudessa tai harvemmin ilmoitti lentäneensä reilu 31 %, kerran viikossa tai harvemmin reilu 6 % ja useamman kerran viikossa 0 %. Reilu 3 % ilmoitti, ettei ollut lentänyt reittilennolla maailmalle ollenkaan. Taulukko 20: Reittilentojen määrä viimeisen vuoden aikana, englanninkieliseen kyselyyn vastaajat Vastanneista yrityksistä ja organisaatioista noin 78 % ilmoitti lähteneensä reittilennolle Joensuusta. 20 % ilmoitti lähteneensä reittilennolle Helsinki- Vantaalta. 2 % ilmoitti lähteneensä reittilennolle Kuopiosta. Taulukko 21: Reittilennoille lähtöpaikka, yritykset ja organisaatiot

12 12 Syy siihen, miksi vastaajat ovat lähteneet matkalleen muualta kuin Joensuusta, on lähes puolessa tapauksista se, että Joensuusta on huonot yhteydet kohteeseen. Vajaa 30 % ilmoitti syyn olevan edullisemman hinnan muualta. Ja reilu 20 % ilmoitti jonkin muun syyn. Taulukko 22: Syyt, miksi reittilennolle lähdetty muualta kuin Joensuun lentoasemalta Lähes 52 % suomenkielisistä vastaajista ilmoitti reittilentonsa alkaneen Joensuusta. Reilu 43 % ilmoitti reittilentonsa alkaneen Helsinki- Vantaalta. Kuopiosta reittilennolle oli lähtenyt reilu 2 %. Samoin reilu 2 % oli lähtenyt reittilennolle jostain muualta. Taulukko 23: Reittilennoille lähtöpaikka, suomenkieliseen kyselyyn vastaajat Suomenkielisistä vastaajista lomalennolla viimeisen vuoden aikana ilmoitti olleensa 46 %. Taulukko 24: Lomalennot viime vuoden aikana, suomenkieliseen kyselyyn vastaajat

13 13 Reilu 63 % suomenkielisistä vastaajista ilmoitti lomalentonsa alkaneen Helsinki- Vantaalta. Joensuusta lomalennolle ilmoitti lähteneensä lähes 30 %. Kuopiosta lomalennolle oli lähtenyt reilu 4 %, Lappeenrannasta 0 %. Jostain muualta lomalennolle ilmoitti lähteneensä noin 3 %. Taulukko 25: Lomalennon lähtöpaikka, suomenkieliseen kyselyyn vastaajat Syy siihen, miksi vastaajat ovat lähteneet matkalleen muualta kuin Joensuusta, on reilu puolessa tapauksista se, että Joensuusta on huonot yhteydet kohteeseen. Reilu 27 % ilmoitti syyksi edullisemman hinnan ja vajaa 22 % jonkin muun syyn. Taulukko 26: Syyt, miksi lomalennoille on lähdetty muualta kuin Joensuun lentoasemalta, suomenkieliseen kyselyyn vastaajat Reilu 45 % englanninkielisistä vastaajista ilmoitti reittilentonsa alkaneen Joensuusta. Reilu 48 % ilmoitti reittilentonsa alkaneen Helsinki- Vantaalta. Kuopiosta reittilennolle oli lähtenyt 0 %. Jostain muualta reittilennolle oli lähtenyt lähes 6,5 %. Taulukko 27: Reittilentojen lähtöpaikat, englanninkieliseen kyselyyn vastaajat

14 14 Englanninkielisistä vastaajista lomalennolla viimeisen vuoden aikana on ollut 6,25 %. Lähes 67 % englanninkielisistä vastaajista ilmoitti lomalentonsa alkaneen Helsinki- Vantaalta. Joensuusta lomalennolle ilmoitti lähteneensä vajaa 17 %. Kuopiosta ja Lappeenrannasta lomalennolle oli lähtenyt 0 %. Jostain muualta lomalennolle ilmoitti lähteneensä vajaa 17 %. Taulukko 27: Lomalennon lähtöpaikka, englanninkieliseen kyselyyn vastaajat Syy siihen, miksi vastaajat ovat lähteneet matkalleen muualta kuin Joensuusta, on lähes 52 % tapauksista edullisempi hinta muualta. Vajaa 30 % ilmoitti syyksi huonot yhteydet kohteeseen ja reilu 18 % jonkin muun syyn. Taulukko 28: Syyt, miksi lomalennoille on lähdetty muualta kuin Joensuun lentoasemalta, englannin- kieliseen kyselyyn vastaajat

15 15 Muilta lentoasemilta matkaan lähtevistä yrityksistä ja organisaatioista vajaa 27 % ilmoitti tekevänsä sekä kotimaan että ulkomaan matkoja. Reilu 40 % ilmoitti tekevänsä pääasiassa tai ainoastaan ulkomaan matkoja ja reilu 30 % pääosin tai ainoastaan kotimaan matkoja. Taulukko 29: Koti- ja ulkomaanmatkojen suhde, yritykset ja organisaatiot Muilta lentoasemilta matkaan lähteneistä suomenkielisistä vastaajista reilu 68 % ilmoitti tehneensä pääosin tai ainoastaan ulkomaan matkoja. Vajaa 11 % ilmoitti tehneensä pääosin tai ainoastaan kotimaan matkoja. Sekä kotimaan että ulkomaan matkoja ilmoitti tehneensä reilu 21 %. Taulukko 30: Koti- ja ulkomaanmatkojen suhde, suomenkieliseen kyselyyn vastaajat Muilta lentoasemilta matkaan lähteneistä englanninkielisistä vastaajista reilu 83 % ilmoitti tehneensä pääosin tai ainoastaan ulkomaan matkoja. Sekä kotimaan että ulkomaan matkoja ilmoitti tehneensä reilu vajaa 17 %. Pääosin tai ainoastaan kotimaan matkoja ei ollut tehnyt kukaan vastaajista. Taulukko 31: Koti- ja ulkomaanmatkojen suhde, englanninkieliseen kyselyyn vastaajat

16 16 Reilu 55 % yrityksistä ja organisaatioista ilmoitti käyttävänsä tavallisesti saman yhtiön jatkolentoja. Samaa yhtiötä ilmoitti käyttävänsä joskus noin 30 % ja harvoin tai ei koskaan noin 10 %. Reilu 4 % ilmoitti käyttävänsä saman yhtiön jatkolentoja aina. Taulukko 32: Miten usein käytetään saman yhtiön jatkolentoja, yritykset ja organisaatiot 40 % suomenkielisistä vastaajista ilmoitti käyttävänsä saman yhtiön jatkolentoja joskus. Lähes 40 % ilmoitti käyttävänsä samaa yhtiötä jatkolennoillaan tavallisesti. Harvoin samaa yhtiötä ilmoitti käyttävänsä reilu 14 % vastaajista. Aina saman yhtiön jatkolentoja ilmoitti käyttävänsä reilu 3 % ja ei koskaan puolestaan vajaa 3 %. Taulukko 33: Miten usein käytetään saman yhtiön jatkolentoja, suomenkieliseen kyselyyn vastaajat Reilu 43 % englanninkielisistä vastaajista ilmoitti käyttävänsä saman yhtiön jatkolentoja tavallisesti. Lähes 35 % ilmoitti käyttävänsä samaa yhtiötä jatkolennoillaan tavallisesti. Harvoin samaa yhtiötä ilmoitti käyttävänsä vajaa 22 % vastaajista. Aina tai ei koskaan saman yhtiön jatkolentoja ilmoitti käyttävänsä 0 %. Taulukko 34: Miten usein käytetään saman yhtiön jatkolentoja, englanninkieliseen kyselyyn vastaajat

17 17 KULKUYHTEYDET LENTOASEMALLE Joensuun lentoasemalle kulkee lähes 60 % yrityksistä ja organisaatioista omalla autolla niin, että auto jää pysäköitynä asemalle. 30 % käyttää taksia. Noin 6,5 % kulkee bussilla ja vajaa 5 % kulkee omalla autolla niin, että joku saattaa hänet lentoasemalle. Taulukko 35: Käytetyt kulkuyhteydet lentokentälle, yritykset ja organisaatiot Suomenkielisistä vastaajista lähes 46 % ilmoitti kulkevansa Joensuun lentoasemalle omalla autolla niin, että joku saattaa heidät. Omalla autolla auton jäädessä pysäköitynä asemalle ilmoitti kulkevansa 31 %. Taksia ilmoitti käyttävänsä vajaa 14 % ja bussia reilu 9 %. Taulukko 36: Käytetyt kulkuyhteydet lentokentälle, suomenkieliseen kyselyyn vastaajat Englanninkielisistä vastaajista reilu 45 % ilmoitti kulkevansa Joensuun lentoasemalle omalla autolla niin, että joku saattaa heidät. Bussilla ilmoitti kulkevansa reilu 32 % ja taksilla reilu 19 %. Omalla autolla auton jäädessä pysäköitynä asemalle ilmoitti kulkevansa vähän päälle 3 %. Taulukko 37: Käytetyt kulkuyhteydet lentokentälle, englanninkieliseen kyselyyn vastaajat

18 18 Yrityksistä ja organisaatioista toimivaa lentokenttäkuljetusta pitää vähemmän tärkeänä lähes 40 %, tärkeänä noin 35 % ja hyvin tärkeänä noin 25 %. Taulukko 38: Miten tärkeä toimiva lentokenttäyhteys on, yritykset ja organisaatiot Suomenkielisistä vastaajista 79 % pitää toimivaa lentokenttäkuljetusta joko tärkeänä tai hyvin tärkeänä. Vähemmän tärkeänä toimivaa lentokenttäkuljetusta pitää 21 %. Taulukko 39: Miten tärkeä toimiva lentokenttäyhteys on, suomenkieliseen kyselyyn vastaajat Englanninkielisistä vastaajista lähes 94 % pitää toimivaa lentokenttäkuljetusta joko tärkeänä tai hyvin tärkeänä. Vähemmän tärkeänä toimivaa lentokenttäkuljetusta pitää reilu 6 %. Taulukko 40: Miten tärkeä toimiva lentokenttäyhteys on, englanninkieliseen kyselyyn vastaajat

19 19 Niistä yrityksistä ja organisaatioista, jotka lähtevät lentomatkalle muualta kuin Joensuusta, 54 % kulkee Joensuusta (tai muualta Pohjois- Karjalasta) omalla autolla niin, että auto jää pysäköitynä asemalle. Junalla kulkee reilu 30 % vastaajista, taksilla reilu 7 % ja omalla autolla saatettuna vajaa 6 %. Linja- autolla kulkee vajaa 1,5 %. Taulukko 41: Ensisijainen kulkuneuvo lentomatkoille, jotka alkavat muulta kuin Joensuun lentoasemalta, yritykset ja organisaatiot Niistä suomenkielisistä vastaajista, jotka lähtevät lentomatkalle muualta kuin Joensuusta, reilu 58 % kulkee Joensuusta (tai muualta Pohjois- Karjalasta) omalla autolla niin, että auto jää pysäköitynä asemalle. Junalla kulkee noin 30 % vastaajista, omalla autolla saatettuna reilu 10 %. Linja- autolla kulkee reilu 1 % ja taksilla vajaa 0,5 %. Taulukko 42: Ensisijainen kulkuneuvo lentomatkoille, jotka alkavat muulta kuin Joensuun lentoasemalta, suomenkieliseen kyselyyn vastaajat Niistä englanninkielisistä vastaajista, jotka lähtevät lentomatkalle muualta kuin Joensuusta, reilu 70 % kulkee Joensuusta (tai muualta Pohjois- Karjalasta) junalla. Omalla autolla saatettuna kulkee reilu 18 %. Omalla autolla niin, että se jää asemalle, kulkee reilu 7 %. Linja- autolla kulkee vajaa 4 %, taksilla ei yhtään.

20 20 Taulukko 43: Ensisijainen kulkuneuvo lentomatkoille, jotka alkavat muulta kuin Joensuun lentoasemalta, englanninkieliseen kyselyyn vastaajat LENTOMATKUSTAMISEN HINTA Vastanneista yrityksistä ja organisaatioista noin 46 % on valmiita maksamaan Joensuun ja Helsingin välisestä yhdensuuntaisesta lentomatkasta korkeintaan 200. Korkeintaan 100 on valmiita maksamaan noin 20 % vastaajista. Vajaa 24 % on valmiita maksamaan 300 ja reilu 8 % 400. Vajaa 2 % ilmoitti olevansa valmis maksamaan korkeintaan 50. Taulukko 44: Yhdensuuntaisen pääkaupunkiseudulle suuntautuvan lentomatkan maksimihinta, yritykset ja organisaatiot Suomenkielisistä vastaajista lähes 53 % on valmiita maksamaan Joensuun ja Helsingin välisestä yhdensuuntaisesta lentomatkasta on valmiita maksamaan 26 % vastaajista. Vajaa 16 % on valmiita maksamaan korkeintaan 50 ja noin 5 % 300. Noin 0,4 % ilmoitti olevansa valmiita maksamaan 400.

21 21 Taulukko 45: Yhdensuuntaisen pääkaupunkiseudulle suuntautuvan lentomatkan maksimihinta, suomenkieliseen kyselyyn vastaajat Englanninkielisistä vastaajista vajaa 41 % on valmiita maksamaan Joensuun ja Helsingin välisestä yhdensuuntaisesta lentomatkasta 100. Korkeintaan 50 on valmiita maksamaan reilu 28 % vastaajista. 25 % on valmiita maksamaan 200 ja reilu 6 % 300. Kukaan ei ole valmis maksamaan 400. Taulukko 46: Yhdensuuntaisen pääkaupunkiseudulle suuntautuvan lentomatkan maksimihinta, englanninkieliseen kyselyyn vastaajat LENTOYHTEYDET JA - TARJONTA Vastanneista yrityksistä ja organisaatioista tyytyväisiä Joensuun lentoaseman vuorotarjontaan ja lentoaikatauluihin on 45,61 %. Vastanneista yrityksistä ja organisaatioista lähes 53 % pitää yöpyvää konetta Joensuun lentoyhteyksien kannalta tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Noin 19 % suhtautuu asiaan neutraalisti. Noin 28 % ei pidä yöpyvää konetta kovin tai lainkaan tärkeänä.

22 22 Taulukko 47: Yöpyvän lentovuoron tärkeys, yritykset ja organisaatiot Suomenkielisistä vastaajista tyytyväisiä Joensuun lentoaseman vuorotarjontaan ja lentoaikatauluihin on 54,49 %. Suomenkielisistä vastaajista lähes 52 % pitää yöpyvää konetta Joensuun lentoyhteyksien kannalta tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Reilu 31 % suhtautuu asiaan neutraalisti. Reilu 17 % ei pidä yöpyvää konetta kovin tai lainkaan tärkeänä. Taulukko 47: Yöpyvän lentovuoron tärkeys, suomenkieliseen kyselyyn vastaajat Englanninkielisistä vastaajista tyytyväisiä Joensuun lentoaseman vuorotarjontaan ja lentoaikatauluihin on 25,81 %. Englanninkielisistä vastaajista lähes 72 % pitää yöpyvää konetta Joensuun lentoyhteyksien kannalta tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Vajaa 22 % suhtautuu asiaan neutraalisti. Reilu 6 % ei pidä yöpyvää konetta kovin tai lainkaan tärkeänä.

23 23 Taulukko 47: Yöpyvän lentovuoron tärkeys, englanninkieliseen kyselyyn vastaajat Vastanneista yrityksistä ja organisaatioista yli 77 % pitää muiden lento- operaattorien saamista Joensuuhun tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Noin 18 % suhtautuu asiaan neutraalisti. Vajaa 5 % ei pidä asiaa kovin tai lainkaan tärkeänä. Taulukko 48: Miten tärkeänä pidetään muiden lento- operaattorien saamista Joensuuhun, yritykset ja organisaatiot Suomenkielisistä vastaajista yli 76 % pitää muiden lento- operaattorien saamista Joensuuhun tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Reilu 19 % suhtautuu asiaan neutraalisti. Vajaa 4,5 % ei pidä asiaa kovin tai lainkaan tärkeänä. Taulukko 49: Miten tärkeänä pidetään muiden lento- operaattorien saamista Joensuuhun, suomenkieliseen kyselyyn vastaajat

24 24 Englanninkielisistä vastaajista yli 78 % pitää muiden lento- operaattorien saamista Joensuuhun tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Reilu 15 % suhtautuu asiaan neutraalisti. Reilu 6 % ei pidä asiaa kovin tai lainkaan tärkeänä. Taulukko 50: Miten tärkeänä pidetään muiden lento- operaattorien saamista Joensuuhun, englanninkieliseen kyselyyn vastaajat JOENSUUN LENTOASEMAN PALVELUT Yritykset ja organisaatiot Vastanneista yrityksistä ja organisaatioista on tyytyväisiä Joensuun lentoaseman: Aukioloaikoihin: 98,26 % Myyntivalikoimaan: 85,63 % Palveluun: 95,71 % Vastaajista on tyytyväisiä Joensuun lentoaseman pysäköintipalveluihin reilu 67 %. Vastaajista lentorahtipalveluja käyttää hieman päälle 24 %. Vastaajista Joensuun lentorahtipalveluja oman yrityksensä / organisaationsa kannalta pitää riittävänä lähes 93 %. Vastanneista yrityksistä ja organisaatioista lähes 90 % pitää Joensuun lentoliikennettä yritysten ja organisaatioiden kannalta merkittävänä tai erittäin merkittävänä. Neutraalisti asiaan suhtautuu vajaa 10 %. Noin 1 % ei pidä asiaa kovin tärkeänä. Suomenkieliseen kyselyyn vastaajat Vastaajista on tyytyväisiä Joensuun lentoaseman: Aukioloaikoihin: 94,43 % Myyntivalikoimaan: 78,90 % Palveluun: 94,16 % Vastaajista on tyytyväisiä Joensuun lentoaseman pysäköintipalveluihin 73,26 %. Englanninkieliseen kyselyyn vastaajat Vastaajista on tyytyväisiä Joensuun lentoaseman: Aukioloaikoihin: 89,29 % Myyntivalikoimaan: 82,14 % Palveluun: 92,86 % Vastaajista on tyytyväisiä Joensuun lentoaseman pysäköintipalveluihin 89,29 %.

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 153 vastaajaa (tilanne 29.1.2016, ml. engl.kielinen kysely) Koko organisaation osalta 28 vastausta Oman matkustuksen osalta 125 vastausta Kaikista

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 146 vastaajaa (tilanne 5.11.2015) Koko organisaation osalta 67 vastausta Oman matkustuksen osalta 78 vastausta Yritykseni/organisaationi on:

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI KAINUUN YRITTÄJÄT

KAJAANIN KAUPUNKI KAINUUN YRITTÄJÄT KAJAANIN KAUPUNKI KAINUUN YRITTÄJÄT SELVITYS LENTOREITTIEN SÄILYTTÄMISESTÄ Intres Consultings Oy Kauppakatu 9, FIN-87100 Kajaani +358 400 504 814 info@intresconsultings.com 1 1. TAUSTAA 3 1.1. Taustaa

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia miksi? Lentoliikennestrategia on yksi liikennepoliittisen selonteon jatkotoimenpiteistä

Lisätiedot

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa Lentoliikenteen mahdollisen loppumisen aluetaloudelliset vaikutukset Lentoasematoiminta Yritysvaikutukset Lentoyhteyksien käyttö Lentoyhteyksien

Lisätiedot

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Lapin liikennefoorumi 11.06.2013 MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Elisa Aalto Pitkämatkainen joukkoliikenne Suomessa junaliikenteessä matkustajavirrat ovat vahvimmat Helsinki-Hämeenlinna-

Lisätiedot

Lentoasemaverkoston kehittäminen. Toimitusjohtaja Kari Savolainen Lapin liikennefoorumi 2013 11.6.2013

Lentoasemaverkoston kehittäminen. Toimitusjohtaja Kari Savolainen Lapin liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Lentoasemaverkoston kehittäminen Toimitusjohtaja Kari Savolainen Lapin liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Finavia lyhyesti Finavia on palveluyritys, joka mahdollistaa sujuvan ja turvallisen lentoliikenteen

Lisätiedot

Liikanen Erkki Matkanro: 11210. Mistä Mihin Yks. Lkm. Korvaus Korvaussumma (EUR) 02.11.2012 06:15 02.11.2012 16:15 0,00 0 Päivärahojen summa 8,00

Liikanen Erkki Matkanro: 11210. Mistä Mihin Yks. Lkm. Korvaus Korvaussumma (EUR) 02.11.2012 06:15 02.11.2012 16:15 0,00 0 Päivärahojen summa 8,00 Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 17.12.2012 Sivu: 1 / 5 Matkakululaskelma Virkamatka Liikanen Erkki matka 11210 02.11.2012-02.11.2012 Matkan Pvm. Tapahtuma Maa Paikka Syy 02.11.2012

Lisätiedot

Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet NYKYTILAN ANALYYSI

Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet NYKYTILAN ANALYYSI 2013 Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet NYKYTILAN ANALYYSI Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet Nykytilan analyysi Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Hakkarainen Pentti Kalevi 81 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 2.4.2014. Virkamatka

Hakkarainen Pentti Kalevi 81 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 2.4.2014. Virkamatka Hakkarainen Pentti Kalevi 81 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 2.4.2014 Sivu: 1 / 7 Matkakululaskelma Virkamatka Hakkarainen Pentti Kalevi matka 14626 14.01.2014-20.01.2014 Matkan Pvm. Tapahtuma

Lisätiedot

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Esityksen rakenne Suomen ja Viron välinen matkustajaliikenne Kenttäkyselytutkimus Itä-Suomen

Lisätiedot

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 2.1.2014. Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 2.1.2014. Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 2.1.2014 Sivu: 1 / 5 Matkakululaskelma Virkamatka Liikanen Erkki matka 14059 30.10.2013-02.11.2013 Matkan Pvm. Tapahtuma Maa Paikka Syy 30.10.2013

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija

Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija Visio Seurantaryhmä: Lentoliikenne tukee Suomen talouden kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sekä maamme kilpailukykyä.

Lisätiedot

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 3.4.2014. Virkamatka. Basel-Washington-New York 12.-20.1.2014

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 3.4.2014. Virkamatka. Basel-Washington-New York 12.-20.1.2014 Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 3.4.2014 Sivu: 1 / 15 Matkakululaskelma Virkamatka Liikanen Erkki matka 14505 12.01.2014-20.01.2014 Matkan Pvm. Tapahtuma Maa Paikka Syy 12.01.2014

Lisätiedot

Design your journey. Matkailuennuste 2012. Example: Corporate Brochure / Report cover

Design your journey. Matkailuennuste 2012. Example: Corporate Brochure / Report cover Example: Corporate Brochure / Report cover Design your journey Matkailuennuste 0 Gallup Forumissa esitettyihin kysymyksiin vastasi väestöä edustavasti 3 vastaajaa. Tutkimus toteutettiin viikoilla 50-5/0

Lisätiedot

FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi. 11.6.2013 / Mikko Sundström

FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi. 11.6.2013 / Mikko Sundström FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi 11.6.2013 / Mikko Sundström 1 Yhtiön tausta pääpiirteissään 60%:40% yhteisyritys Flybe ja Finnair, Finncommin osto 18.8.2011 Flyben brandi korvasi täysin

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK

Lisätiedot

Syrjäisten alueiden lentoliikenne nyt ja tulevaisuudessa case Joensuu seminaari / Koli 14.8.2014. Aluejohtaja Raija Niskanen/Finavia Oyj

Syrjäisten alueiden lentoliikenne nyt ja tulevaisuudessa case Joensuu seminaari / Koli 14.8.2014. Aluejohtaja Raija Niskanen/Finavia Oyj Syrjäisten alueiden lentoliikenne nyt ja tulevaisuudessa case Joensuu seminaari / Koli 14.8.2014 Aluejohtaja Raija Niskanen/Finavia Oyj Finavia Oyj lyhyesti 25 lentoasemaa Koko maan kattava lennonvarmistusjärjestelmä

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

MATKAKETJUSELVITYS VAASA-SEINÄJOKI-KOKKOLA. Vastaanottaja Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto

MATKAKETJUSELVITYS VAASA-SEINÄJOKI-KOKKOLA. Vastaanottaja Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto Vastaanottaja Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto Asiakirjatyyppi Selvitystyö Päivämäärä 02/2016 MATKAKETJUSELVITYS VAASA-SEINÄJOKI-KOKKOLA Tarkastus 29/02/2016 Päivämäärä

Lisätiedot

Napsu.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Marraskuu 2012

Napsu.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Marraskuu 2012 Napsu.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Marraskuu 2012 Tutkimuksen toteutus Napsu.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Napsu.fi-sivuston 25. lokakuuta - 7. marraskuuta 2012 välisenä

Lisätiedot

Lentomatkat. Tietoa pyörätuolin kanssa matkustavalle!

Lentomatkat. Tietoa pyörätuolin kanssa matkustavalle! Lentomatkat Kaikki reittiliikenteen lentoasemat ovat liikuntaesteettömiä ja varustettu Inva-WC:llä. Lentopalvelut ovat joustavat ja kohtelu myönteistä. Lentokoneeseen on helppo siirtyä matkustasiltaa pitkin

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

LENTOLIIKENNE OSANA KAUKOLIIKENTEEN PALVELUTASOA

LENTOLIIKENNE OSANA KAUKOLIIKENTEEN PALVELUTASOA LENTOLIIKENNE OSANA KAUKOLIIKENTEEN PALVELUTASOA 2 3 Tämä selvitys perustuu Liikenne- ja viestintäministeriön vahvistamaan kaukoliikenteen palvelutasoon vuosille 2012 2015, Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti TRAFI//.../ Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti Raportin laatija: Lisätietoja: Kristiina Roivainen asiantuntija, Auditointiosasto kristiina.roivainen@trafi.fi p. 9 3 83 Jukka Hirviranta

Lisätiedot

Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus

Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 18.5.2015 Sivu: 1 / 5 Matkakululaskelma Virkamatka Liikanen Erkki matka 17911 16.04.2015-20.04.2015 Matkan Pvm. Tapahtuma Maa Paikka Syy 16.04.2015

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI KAINUUN YRITTÄJÄT KAINUUN LIITTO KAINUUN LENTOLIIKENNESELVITYS 2014

KAJAANIN KAUPUNKI KAINUUN YRITTÄJÄT KAINUUN LIITTO KAINUUN LENTOLIIKENNESELVITYS 2014 KAJAANIN KAUPUNKI KAINUUN YRITTÄJÄT KAINUUN LIITTO KAINUUN LENTOLIIKENNESELVITYS 2014 1 TAUSTAA... 3 TUTKIMUSMENETELMÄT... 4 ARVIOINNIN SISÄLTÖ... 5 TULOKSET... 12 YHTEENVETO... 22 AVOIMET PALAUTTEET...

Lisätiedot

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Kysely ja tulosten yhteenveto: Julkisten hankintojen neuvontayksikkö www.hankinnat.fi 1 Kysely kestävistä hankinnoista Julkisten

Lisätiedot

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 24.5.2013. Virkamatka. New York - Washington DC 18.-23.4.2013

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 24.5.2013. Virkamatka. New York - Washington DC 18.-23.4.2013 Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 24.5.2013 Sivu: 1 / 5 Matkakululaskelma Virkamatka Liikanen Erkki matka 12408 18.04.2013-23.04.2013 Matkan Pvm. Tapahtuma Maa Paikka Syy 18.04.2013

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistoon työsuhteessa oleva henkilö jolla on SAP Travelin käyttöoikeus

Jyväskylän yliopistoon työsuhteessa oleva henkilö jolla on SAP Travelin käyttöoikeus Tarkoitus Luodaan matkalasku matkapyynnön pohjalta Edellytykset Jyväskylän yliopistoon työsuhteessa oleva henkilö jolla on SA Travelin käyttöoikeus Tapahtumakoodi Matkalaskun luonti Ohje sisältää mm. Ohjeistetaan

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Honkapohja Seppo 1043 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 11.9.2015. Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus

Honkapohja Seppo 1043 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 11.9.2015. Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus Honkapohja Seppo 1043 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 11.9.2015 Sivu: 1 / 5 Matkakululaskelma Virkamatka Honkapohja Seppo matka 18086 21.05.2015-30.05.2015 Matkan Pvm. Tapahtuma Maa Paikka Syy

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖNVALMENTAJILLE KOKEMUKSISTA TE-PALVELUISSA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN KANSSA

KYSELY TYÖHÖNVALMENTAJILLE KOKEMUKSISTA TE-PALVELUISSA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN KANSSA RAPORTTI.5.5 KYSELY TYÖHÖNVALMENTAJILLE KOKEMUKSISTA TE-PALVELUISSA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN KANSSA Rinnekoti-Säätiö Rinnekodintie, 98 Espoo etunimi.sukunimi@rinnekoti.fi (9) 855 (6) Kyselyn perustiedot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

- Vaikuttavuuskysely 2013

- Vaikuttavuuskysely 2013 - Vaikuttavuuskysely 2013 Kilometrikisan kehitys Vuosi Osallistujat Joukkueet Km/ osallistuja Lisäys ed. vuoteen osallistujissa (%) 2009 2 116 260 939-2010 8 664 650 972 309 % 2011 17 841 1 275 900 106

Lisätiedot

Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella

Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella Helsinki, Itämeri, Eurooppa, Aasia Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella Toimitusjohtaja Samuli Haapasalo Helsingin kaupungin kansainvälisen toiminnan kumppanuusseminaari 27.10.2010

Lisätiedot

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012 Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan 1.8.2009 ja sitä sovelletaan kuntien järjestämiin

Lisätiedot

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 7.10.2013. Virkamatka. Boston-Jackson Hole 20.-26.8.2013

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 7.10.2013. Virkamatka. Boston-Jackson Hole 20.-26.8.2013 Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 7.10.2013 Sivu: 1 / 6 Matkakululaskelma Virkamatka Liikanen Erkki matka 13323 20.08.2013-26.08.2013 Matkan Pvm. Tapahtuma Maa Paikka Syy 20.08.2013

Lisätiedot

Liikenneväylät kuluttavat

Liikenneväylät kuluttavat Liikenneväylät kuluttavat Suuri osa liikenteen aiheuttamasta luonnonvarojen kulutuksesta johtuu liikenneväylistä ja muusta infrastruktuurista. Tie- ja rautatieliikenteessä teiden ja ratojen rakentamisen

Lisätiedot

SUOMEN AGILITYLIITON MATKUSTUSSÄÄNTÖ (hyväksytty Suomen Agilityliiton hallituksessa 18.1.2016)

SUOMEN AGILITYLIITON MATKUSTUSSÄÄNTÖ (hyväksytty Suomen Agilityliiton hallituksessa 18.1.2016) SUOMEN AGILITYLIITON MATKUSTUSSÄÄNTÖ (hyväksytty Suomen Agilityliiton hallituksessa 18.1.2016) Korvaussummat päivitetään vuosittain Verohallinnon päätöksen mukaisesti. 1. Matkustussäännön soveltaminen

Lisätiedot

Hakkarainen Pentti Kalevi 81 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 6.6.2014. Virkamatka

Hakkarainen Pentti Kalevi 81 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 6.6.2014. Virkamatka Hakkarainen Pentti Kalevi 81 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 6.6.2014 Sivu: 1 / 5 Matkakululaskelma Virkamatka Hakkarainen Pentti Kalevi matka 15137 26.03.2014-28.03.2014 Matkan Pvm. Tapahtuma

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

HELSINKI-VANTAAN KEHITYSOHJELMAN ETENEMINEN KOHTI ENTISTÄ PAREMPAA LENTOASEMAA

HELSINKI-VANTAAN KEHITYSOHJELMAN ETENEMINEN KOHTI ENTISTÄ PAREMPAA LENTOASEMAA HELSINKI-VANTAAN KEHITYSOHJELMAN ETENEMINEN KOHTI ENTISTÄ PAREMPAA LENTOASEMAA Ville Haapasaari Lentoasemanjohtaja Finavia Finanssilounas 17.4.2015 1 FINAVIA LYHYESTI Valtion omistama lentoasemayhtiö 24

Lisätiedot

KOTIMAISTEN KIELTEN KIELIKYLPYOPETUS JA VIERASKIELINEN OPETUS KUNTATASON TARKASTELUSSA

KOTIMAISTEN KIELTEN KIELIKYLPYOPETUS JA VIERASKIELINEN OPETUS KUNTATASON TARKASTELUSSA KOTIMAISTEN KIELTEN KIELIKYLPYOPETUS JA VIERASKIELINEN OPETUS KUNTATASON TARKASTELUSSA Elisa Miettinen elisa.a.miettinen@jyu.fi Kielikoulutuspolitiikan verkosto Soveltavan kielentutkimuksen keskus, JY

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 6.6.2014. Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 6.6.2014. Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 6.6.2014 Sivu: 1 / 5 Matkakululaskelma Virkamatka Liikanen Erkki matka 15001 31.03.2014-03.04.2014 Matkan Pvm. Tapahtuma Maa Paikka Syy 31.03.2014

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella?

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Severa Mobile -kyselyn tulokset Alkusanat Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Saimme 389 vastausta, joka on kattava otos asiantuntija-

Lisätiedot

Virkamatka. Frankfurt-Kööpenhamina 7.-9.1.2015. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus

Virkamatka. Frankfurt-Kööpenhamina 7.-9.1.2015. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 18.5.2015 Sivu: 1 / 5 Matkakululaskelma Virkamatka Liikanen Erkki matka 17334 07.01.2015-09.01.2015 Matkan Pvm. Tapahtuma Maa Paikka Syy 07.01.2015

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 28.9.2012. Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 28.9.2012. Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 28.9.2012 Sivu: 1 / 6 Matkakululaskelma Virkamatka Liikanen Erkki matka 10591 28.08.2012-03.09.2012 Matkan Pvm. Tapahtuma Maa Paikka Syy 28.08.2012

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus ja Mediatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Marja-radan liikennepalvelukonsepti

Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti on YTV:n, Vantaan kaupungin, Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ratahallintokeskuksen yhteinen projekti. Konsulttina työssä toimivat

Lisätiedot

Kt 3a: Simulointitestaus

Kt 3a: Simulointitestaus Kt 3a: Simulointitestaus Tehtävän tavoite Tehtävässä opitaan tekemään simulointitestaus Finnairin (www.finnair.com/fi/fi) ja VR:n sivustolle (www.vr.fi). Tuloksena on kuvasarjojen lisäksi kaksi erillistä

Lisätiedot

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 28.10.2014. Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 28.10.2014. Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 28.10.2014 Sivu: 1 / 8 Matkakululaskelma Virkamatka Liikanen Erkki matka 15946 15.08.2014-25.08.2014 Matkan Pvm. Tapahtuma Maa Paikka Syy 15.08.2014

Lisätiedot

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 8.8.2012. Virkamatka. Basel-Bryssel-Tel Aviv 23.-28.6.2012

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 8.8.2012. Virkamatka. Basel-Bryssel-Tel Aviv 23.-28.6.2012 Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 8.8.2012 Sivu: 1 / 5 Matkakululaskelma Virkamatka Liikanen Erkki matka 10210 23.06.2012-28.06.2012 Matkan Pvm. Tapahtuma Maa Paikka Syy 23.06.2012

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

Suomen Itämeri-instituutin (BALTIC BIRD hanke) ja Aamulehden suorittaman kyselyn tulokset 7.3.2013. Mikko Salo

Suomen Itämeri-instituutin (BALTIC BIRD hanke) ja Aamulehden suorittaman kyselyn tulokset 7.3.2013. Mikko Salo Suomen Itämeri-instituutin (BALTIC BIRD hanke) ja Aamulehden suorittaman kyselyn tulokset 7.3.2013 Suomen Itämeri-instituutti Perustettu 1994 Suomen Itämeri-instituutti on Suomen johtava ja yksi Itämeren

Lisätiedot

Kuntaliiton asiakaskysely 2012

Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Tuloksia vuoden 2012 kyselystä ja vertailutietoa vuoden 2011 kyselyn tuloksista Marraskuu 2011 tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom KUNTALIITON ASIAKASKYSELY 2012 KENELLE?

Lisätiedot

Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille

Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille kuntoutus Riikka Shemeikka VTT, erikoistutkija Hanna Rinne VTM, tutkija Erja Poutiainen FT, dosentti, tutkimusjohtaja Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille Lääkärien mielestä kuntoutusta

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke Vastausohje: Valitse Sinulle sopiva tai sopivat vaihtoehdot ja merkitse rasti (X) sopivan, sopivien vaihtoehtojen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille myönnetään 98 899 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) liikenteenharjoittajille

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Kuljetuspalvelu Hallstahammarissa

Kuljetuspalvelu Hallstahammarissa 1 Kuljetuspalvelu Hallstahammarissa 2 Tervetuloa Hallstahammarin kunnan kuljetuspalvelulle Kuljetuspalvelu on osa meidän joukkoliikennettä. Kuljetuspalvelu on henkilöille jotka toimintarajoitteiden, sairauden

Lisätiedot

Kemi-Tornio Tukholma reittilentoyhteyden kysyntätutkimus

Kemi-Tornio Tukholma reittilentoyhteyden kysyntätutkimus Meri-Lapin kehittämiskeskus Kemi-Tornio Tukholma reittilentoyhteyden kysyntätutkimus Raportti Jenni Iisakka 7.8.2014 2 Sisällys Johdanto... 2 Taustatiedot... 3 Vierailut Tukholmassa edellisen vuoden aikana...

Lisätiedot

MATKA- JA PALVELUKETJUT LAPPIIN MATKUSTAVALLA KANSAINVÄLISELLE YKSILÖMATKAILIJALLE

MATKA- JA PALVELUKETJUT LAPPIIN MATKUSTAVALLA KANSAINVÄLISELLE YKSILÖMATKAILIJALLE lentoyhtiöiden rahoitus markkinointiinvestoinnit Yhteenveto hankkeen loppuraporteista: MATKA- JA PALVELUKETJUT LAPPIIN MATKUSTAVALLA KANSAINVÄLISELLE YKSILÖMATKAILIJALLE taloudellinen kestävyys lentokapasiteetti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Finnairin ja yrityksen välinen sopimus on voimassa toistaiseksi. Yrityksen ei tarvitse erikseen uudistaa sopimusta jäsenyytensä aikana.

Finnairin ja yrityksen välinen sopimus on voimassa toistaiseksi. Yrityksen ei tarvitse erikseen uudistaa sopimusta jäsenyytensä aikana. YLEISTÄ Nämä ovat Finnair Corporate Programme -ohjelman (jäljempänä Ohjelma ) sopimusehdot. Ohjelma on yrityksille tarkoitettu lentomatkustuksen hallintaohjelma. Ohjelmaan voivat liittyä kaikki Suomessa

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Liikenne 19.3.2012

Toimintaympäristö: Liikenne 19.3.2012 Toimintaympäristö: Liikenne Toimintaympäristö: Liikenne Tampere Aino Järventausta www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Liikenne 2011 Autojen

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Kuljetuspalvelu (färdtjänst)

Kuljetuspalvelu (färdtjänst) Kuljetuspalvelu (färdtjänst) 2016-03-24 Erityinen joukkoliikenteen muoto Voimassa 1.10.2015 alkaen TEKNISKA KONTORET 2 (6) Färdtjänst Sisältö Tervetuloa matkustajaksi 2 Matkustustavat 3 Päätöksesi saattaa

Lisätiedot

Honkapohja Seppo 1043 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 30.12.2014. Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus

Honkapohja Seppo 1043 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 30.12.2014. Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus Honkapohja Seppo 1043 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 30.12.2014 Sivu: 1 / 5 Matkakululaskelma Virkamatka Honkapohja Seppo matka 16540 14.10.2014-21.10.2014 Matkan Pvm. Tapahtuma Maa Paikka

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TYÖMATKAT JA VEROTUS Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2129-7 ISBN 978-952-14-2130-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Rural Studies - monitieteisten maaseutuopintojen arviointi: e-lomakekysely RS-opiskelijoille. Vesa Rouhiainen 3.10.2011

Rural Studies - monitieteisten maaseutuopintojen arviointi: e-lomakekysely RS-opiskelijoille. Vesa Rouhiainen 3.10.2011 Rural Studies - monitieteisten maaseutuopintojen arviointi: e-lomakekysely RS-opiskelijoille Vesa Rouhiainen 3.10.2011 Perustietoja vastaajista: E-lomakekysely: kyselylomake lähetettiin 61:lle vähintään

Lisätiedot

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 22.8.2013. Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 22.8.2013. Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 22.8.2013 Sivu: 1 / 5 Matkakululaskelma Virkamatka Liikanen Erkki matka 13027 19.06.2013-26.06.2013 Matkan Pvm. Tapahtuma Maa Paikka Syy 19.06.2013

Lisätiedot

Matkalla Aasiaan Taneli Hassinen viestintäpäällikkö. Sijoitusristeily 23. 24.3.2007

Matkalla Aasiaan Taneli Hassinen viestintäpäällikkö. Sijoitusristeily 23. 24.3.2007 Matkalla Aasiaan Taneli Hassinen viestintäpäällikkö Sijoitusristeily 23. 24.3.2007 Finnair on matkalla kasvuun Keskittyminen Eurooppa-Aasia -liikenteeseen Voimakkaasti kasvava kysyntä Moderni laivasto

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008 Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena selvittää katsastamattomuuden syitä. Tutkimus toteutettiin vuosina 2005 ja 2006 vastaavan

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN LENTOLIIKENTEEN TULO-

KANSAINVÄLISEN LENTOLIIKENTEEN TULO- KANSAINVÄLISEN LENTOLIIKENTEEN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET ETELÄ-KARJALA 2010 Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot