DELEGAATTITUTKIMUS Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Touko-lokakuu 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DELEGAATTITUTKIMUS 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Touko-lokakuu 2013"

Transkriptio

1 DELEGAATTITUTKIMUS 2013 Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Touko-lokakuu 2013 Christel Nummela

2 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2013 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen kohderyhmä ja näyte Tutkimuksen toteutus Tietojenkäsittely ja t-testi TIIVISTELMÄ DELEGAATTIEN PROFIILI Asuinalue Sukupuoli Ikä Seuralaisten mukanaolo KONGRESSIMATKA Matkustustapa Suomeen Suomeen matkustamisen kustannukset MAJOITTUMINEN JA VIIPYMINEN SUOMESSA Majoittuminen Suomessa Viipyminen Suomessa Osallistuminen järjestetylle pre- tai post tourille KONGRESSIJÄRJESTELYT Tiedon saaminen kongressista Sosiaalisen median käyttö Kongressiin ilmoittautuminen Osallistumispäätökseen vaikuttaneet tekijät Arviot kongressista SUOMI KONGRESSIMAANA Ensimmäinen käynti Suomessa Mielikuva Suomen hintatasosta Arviot kongressikaupungista Suomen-vierailun odotusten toteutuminen Kokonaisvaikutelma kongressivierailusta Suomi lomakohteena tulevaisuudessa DELEGAATTIEN RAHANKÄYTTÖ Kongressimatkan kustannusten korvaaminen Kongressimatkan menot... 46

3 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus KONGRESSIEN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET Panos-tuotoskertoimien hyödyntäminen Kongressijärjestäjien kulutuksen aikaansaama työllisyysvaikutus Kongressidelegaattien kulutuksen aikaansaamat työllisyysvaikutukset Kongressidelegaattien edestakaisesta matkasta Suomeen aiheutuneet työllisyysvaikutukset Yhteenveto Vastauksia avoimiin kysymyksiin Kysymyslomake

4 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus ESIPUHE Finland Convention Bureau on seurannut kansainvälisten kongressien osallistujien kokemuksia suomalaisista kongresseista sekä Suomesta kongressimaana kolmen vuoden välein jo vuodesta 1986 alkaen. Kongressitutkimuksessa selvitetään paitsi kongressidelegaattien kokemuksia myös kongressimatkailun taloudellista merkitystä Suomessa. Taloudellisia vaikutuksia laskettaessa on delegaateille tehdyn tutkimuksen lisäksi hyödynnetty myös kongressijärjestäjille tehtyä kyselyä sekä Finland Convention Bureaun Suomessa järjestettävistä kongresseista ylläpitämiä tilastoja. Vuoden 2013 kongressitutkimus toteutettiin touko-lokakuussa Suomen vilkkaimpana kongressikautena 16 kansainvälisen kongressin yhteydessä eri puolilla Suomea. Tutkimuksen toteuttajana on Taloustutkimus Oy, jossa tutkimuksesta ovat vastanneet tutkimusjohtajat Jari Pajunen ja Christel Nummela. Finland Convention Bureaussa yhteyshenkilöinä ovat toimineet kongressipäällikkö Leena Sipilä ja markkinointisuunnittelija Jaana Koivistoinen sekä MEKissä (Finnish Tourist Board) tutkimus- ja kehitysjohtaja Kristiina Hietasaari. Kiitämme yhteistyöstä kaikkia tutkimuksen toteutusta edesauttaneita tahoja. Erityisesti haluamme kiittää tutkimukseen osallistuneiden kongressien järjestäjiä sekä muita tiedonkeruun osallistumiseen vaikuttaneita tahoja. Ilman heidän apuaan tutkimuksen toteutuminen tässä laajuudessa ei olisi ollut mahdollista. Helsingissä helmikuussa 2014 TALOUSTUTKIMUS OY

5 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus JOHDANTO 1.1 Delegaattitutkimuksen tavoite Finland Convention Bureau on tutkinut Suomen kansainvälisten kongressien delegaattien mielipiteitä vuodesta 1986 alkaen. Tutkimuksia on tehty kolmen vuoden välein, joista uusin vuonna Delegaattitutkimuksen tavoitteena on selvittää kansainvälisten kongressien delegaattien kokemuksia kongressista ja Suomesta kongressimaana sekä kongressimatkaan ja rahankäyttöön liittyviä asioita. 1.2 Tutkimuksen kohderyhmä ja näyte Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Suomessa vuonna 2013 järjestettävien kansainvälisten kongressien delegaatit. Kysymyslomake jaettiin kongressimateriaalin mukana tai kongressin yhteydessä 16 kongressissa touko-lokakuussa Tutkimukseen oli mahdollisuus vastata myös sähköisesti kongressien kotisivujen kautta, mutta tätä mahdollisuutta ei juuri käytetty. Tutkimuksessa mukana olevat kongressit määriteltiin yhdessä tilaajan kanssa siten, että ne edustavat mahdollisimman hyvin erityyppisiä kansainvälisiä kongresseja alueellisesti, aihepiiriltään ja ajankohdaltaan. Tutkimuksessa mukana olleet kongressit on esitetty seuraavassa taulukossa.

6 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus Taulukko 1. Tutkitut kongressit Kongressi Aihe Sijainti Aika Kesto/ pv Regional Studies Association 2013 European Conference AIW-34th American Indian Workshop 13th NoSCos Congress - Nordic Spinal Cord Society 27th Nordic Medical History Congress Yhteiskunta, historia, sosiologia Kulttuuri, taide, musiikki 5 POAC 2013 Teknologia, tietotekniikka 6 NT13 Opetus, koulutus, kielet 7 WCSJ th Word Conference of Science Journalist Tampere Helsinki Lääketiede, terveys Helsinki Lääketiede, terveys Helsinki Yhteiskunta, historia, sosiologia Espoo Espoo Helsinki PVB 2013 Lääketiede, terveys Helsinki th Nordic Congress of General Practice Lääketiede, terveys Tampere SSAI Lääketiede, terveys Turku Work, Welbeing and Wealth 2013 Yhteiskunta, historia, sosiologia Interpersonal Violence Interventios-Social and Cultural Perspectives (IPV) Congress of the European Associaton of Fish Pathologists International Metropolis Conference Yhteiskunta, historia, sosiologia Luonnontieteet, matematiikka Yhteiskunta, historia, sosiologia Helsinki Jyväskylä Tampere Tampere th PCSI Conference Lääketiede, terveys Helsinki Conference of HEPA Europe Lääketiede, terveys Helsinki

7 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus Tutkituissa kongresseissa oli yhteensä osallistujaa. Kongressien kesto oli keskimäärin 4,1 päivää. Vastauksia palautui yhteensä kpl. Vastausprosentti oli keskimäärin 39 %. Taulukon osallistujamäärät perustuvat järjestäjien ennakkotietoihin. Osallistujien lopullinen määrä alitti joissain kongresseissa ennakkoon ilmoitetun määrän. Taulukko 2. Osanottajat ja vastaukset kongresseittain Kongressi Osallistujat Otos Vastaukset Vastaus-% Regional Studies Association 2013 European Conference AIW-34th American Indian Workshop 13th NoSCos Congress - Nordic Spinal Cord Society 27th Nordic Medical History Congress ,3 % ,4 % ,3 % ,5 % 5 POAC ,7 % 6 NT ,7 % 7 WCSJ th Word Conference of Science Journalist ,3 % 8 PVB ,0 % 9 18th Nordic Congress of General Practice ,5 % 10 SSAI ,8 % Work, Welbeing and Wealth 2013 Interpersonal Violence Interventios-Social and Cultural Perspectives (IPV) Congress of the European Associaton of Fish Pathologists International Metropolis Conference ,8 % ,0 % ,5 % ,2 % 15 29th PCSI Conference ,5 % 16 Conference of HEPA Europe % 17 Yhteensä %

8 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä. Englanninkielinen lomake jaettiin osallistujille kongressimateriaalin mukana tai kongressi-ilmoittautumisen yhteydessä. Kongressin viimeisinä päivinä paikalla oli joko yksi tai tarvittaessa kaksi Taloustutkimus Oy:n koulutettua tutkimushaastattelijaa, jotka keräsivät lomakkeita ja henkilökohtaisella kontaktilla motivoivat osanottajia vastaamaan kyselyyn. Lomakkeiden keräykseen eri kongresseissa osallistui yhteensä 11 Taloustutkimuksen haastattelijaa. Palkkioksi tutkimukseen osallistumisesta vastaajat saivat pienen lahjan (kymmenennestä kongressista lähtien eli 7 kongressissa). Osallistujilla oli myös mahdollisuus vastata tutkimukseen sähköisesti kongressin kotisivuilla (7 järjestäjää laittoi linkin kongressin etusivulle). 1.4 Tietojenkäsittely ja t-testi Atk-tulostus on tehty Taloustutkimus Oy:n laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Tulokset esitetään prosenttijakaumien ja keskiarvojen avulla. Eri taustaryhmien välisiä tuloksia on tarkasteltu ristiintaulukoinnilla. Tulostuksessa on käytetty t-testiä, joka mittaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan kohdalla, poikkeaako tulos muista vastaajista enemmän kuin mitä satunnaisvaihtelun osuus on 95 %:n luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. Tulokset on esitetty pääosin graafisesti ja tekstiyhteenvetona. Poimintoja vastaajien antamasta avoimesta palautteesta on raportin liitteenä. Tutkimuksessa käytetty kysymyslomake löytyy raportin lopusta.

9 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus TIIVISTELMÄ Delegaattien profiili Tutkimukseen osallistuneista kongressivieraista valtaosa oli eurooppalaisia. Hieman yli puolet osanottajista oli naisia. Noin puolet delegaateista oli iältään vuotiaita. Seuralainen oli mukana noin joka kolmannella kongressivieraalla. Kongressimatka Melkein kaikki ulkomaiset kongressidelegaatit saapuivat Suomeen lentäen. Useimmat ulkomailta saapuneet kongressivieraat arvioivat Suomeen matkustamisen kustannukset muihin kongressimaihin verrattuna keskimääräisiksi tai melko kalliiksi. Majoittuminen ja viipyminen Suomessa Valtaosa kongressidelegaateista majoittui kongressin aikana hotellissa tai hostellissa. Yli puolet suomalaisista delegaateista yöpyi hotellissa tai hostellissa, kolmannes yöpyi kotona. Kongressidelegaatit viipyivät Suomessa keskimäärin 5,0 vuorokautta, mikä on hivenen enemmän kuin vuonna 2010 (4,9). Seitsemäsosa osanottajista osallistui kongressin yhteydessä järjestetylle pre- tai post-tourille, joka useimmiten suuntautui Suomeen. Neljännes pre- tai post-toureista suuntautui Tallinnaan. Kongressijärjestelyt Vastaajat saivat aiempaan tapaan yleisimmin tiedon kongressista kollegoilta. Edellinen kongressi ja Internet olivat seuraavaksi yleisimmät tiedon lähteet aiempien vuosien tapaan. Kaksi kolmasosaa vastaajista ilmoittautui kongressiin 1-6 kuukautta etukäteen. Tärkein osallistumispäätökseen vaikuttanut tekijä oli edelleen kongressin ohjelman sisältö, sisällön merkitys on jopa kasvanut viime mittauskerrasta. Verkostoitumisen tärkeys osallistumisen syynä kasvoi edelleen. Kongresseihin liittyviin järjestelyihin oltiin aiempaan tapaan hyvin tyytyväisiä. Suomi kongressimaana Vajaa puolet ulkomaisista kongressivieraista oli käynyt Suomessa aiemmin. Suomea pidetään edelleen melko kalliina maana muihin kongressimaihin nähden. Suomalaisiin kongressikaupunkeihin oltiin tyytyväisiä ja lähes kaikki vastaajat arvioivat turvallisuuden erinomaiseksi, kun taas vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin ei oltu niin tyytyväisiä. Tilanne on tässä aikaisempien vuosien kaltainen. Valtaosa eli kolme neljästä harkitsisi Suomea tulevaisuudessa myös lomamatkakohteena. Delegaattien rahankäyttö Työnantaja tai muu instituutio maksaa useimpien kongressidelegaattien kongressimatkan kulut. Delegaatit kuluttivat Suomessa rahaa keskimäärin 256 euroa vuorokautta kohden / henkilö..

10 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus DELEGAATTIEN PROFIILI 3.1 Asuinalue Tutkimukseen osallistuneista kongressidelegaateista valtaosa oli eurooppalaisia. Osallistujista suomalaisia oli 29 %, muualta pohjoismaista tulevia 21 % ja muualta Euroopasta 31 %. Aasialaisia osanottajia oli vastaajien joukossa 7 % ja pohjoisamerikkalaisia 7 %. Muiden maanosien edustus jäi vähäiseksi. Edelliseen, vuoden 2010 tutkimukseen verrattuna Suomalaisia delegaatteja oli nyt lähes saman verran. Muualta Pohjoismaista tulevia oli 11 % enemmän. Pohjoismaiden ulkopuolelta tulevien eurooppalaisten osuus vähentyi puolestaan 15 prosenttiyksiköllä. Pohjoisamerikkalaisten ja aasialaisten osuus on puolestaan pysynyt pääosin samalla tasolla kuin vuonna Taulukko 3. Vastaajien asuinalue kongresseittain Asuinalue (vastaajien lukumäärä) Kong ressi Suomi Muut Pohjoismaat Muu Euroo pan maa Lähi-Itä Aasia Oseania Afrikka Muu EUmaa Keski- / Etelä- Pohjois- Amerikk Amerikka a Ei vasta usta Yhteensä Kaikki

11 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus Sukupuoli Tänä vuonna ensimmäisen kerran tämän tutkimuksen aikana (tutkimusta on tehty vuodesta 1986 kolmen vuoden välein) enemmistö kansainvälisten kongressien delegaateista on naisia. Naisten osuus on 55 % (vuonna 2007 vastaava luku oli 48 %). Suomalaisten osanottajien joukossa naisia oli selvästi enemmän kuin miehiä (naisia 66 %, miehiä 33 %). Myös muista Pohjoismaista ja muusta EU:sta naisia on enemmän kuin miehiä. Ikäryhmittäin tarkasteltuna vanhimmassa ikäryhmässä miehiä on naisia enemmän, kaikissa muissa ikäryhmissä naisten osuus on miesten osuutta suurempi, nuorimmassa ikäryhmässä ero on suurin (naisia 61 % ja miehiä 39 %), tosin ikäryhmässä vuotta ero on lähes yhtä suuri (naisia 60 % ja miehiä 40 %). 3.3 Ikä Kongressidelegaatit olivat enimmäkseen vuotiaita (52 %). Yli 60-vuotiaita osallistujia oli 9 % ja nuoria, alle 30-vuotiaita 17 %. Loput sijoittuvat ikäryhmään vuotta (20 %). Vuoteen 2010 verrattuna nuorinta ikäryhmää (alle 30 vuotta) on nyt 5 prosenttiyksikköä vähemmän ja ikäryhmää oli 4 prosenttiyksikköä enemmän. Muut ikäryhmät ovat säilyneet lähes ennallaan. Nuorinta osallistujakunta oli NT13-kongressissa Espoossa, jossa puolet osallistujista kuului ikäryhmään alle 30 vuotta. 3.4 Seuralaisten mukanaolo Kolmanneksella (32 %) vastaajista oli seuralainen mukana kongressissa. Heistä enemmistöllä oli mukana vain yksi seuralainen. Aasiasta ja Lähi-idästä tulevilla kongressivierailla seuralaisen mukanaolo oli yleisempää kuin muualta tulevilla. Vähiten seuralaisia oli mukana kongressidelegaateilla Tampereen Regional Studies Association 2013 Euroopan kongressissa ja Helsingin Nordic Medical History -kongressissa. Sen sijaan useimmiten seuralainen oli mukana Helsingissä AIW 34th American Indian Workshop - kongressissa, 13th NoSCos -kongressissa ja 29th PCSI -kongressissa. Taulukko 4. Aikuisten seuralaisten mukanaolo asuinalueittain Seuralainen Asuinalue mukana, % Suomi 26 Muut Pohjoismaat 39 Muu EU-maa 27 Muu Eurooppa 41 Lähi-itä 57 Aasia 50 Oseania 25 Afrikka 18 Pohjois-Amerikka 30 Keski-/ Etelä-Amerikka 33 Yhteensä 32

12 Vastaajien sukupuoli n=kaikki vastaajat Nainen Ei vastausta Mies Kaikki, n=1784 Kongressit Regional Studies Association 2013 European Conference Tampere , n=57 AIW-34th American Indian Workshop Helsinki , n=44 13th NoSCos Congress - Nordic Spinal Cord Society Helsinki , n=76 27th Nordic Medical History Congress Helsinki , n=26 22nd International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions, POAC 2013 Espoo , n=75 NT13 Espoo , n=146 WCSJ th Word Conference of Science Journalist Helsinki , n=127 PVB 2013 Helsinki , n=86 18th Nordic Congress of General Practice Tampere , n=141 SSAI (lääkealan kongressi) Turku , n=259 Work, Welbeing and Wealth 2013 Helsinki , n=92 Interpersonal Violence Interventios-Social and Cultural Perspectives (IPV) Jyväskylä , n=88 Congress of the European Associaton of Fish Pathologists Tampere , n=222 International Metropolis Conference Tampere , n=181 29th PCSI Conference Helsinki , n=77 Conference of HEPA Europe Helsinki , n= /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty %

13 Vastaajien ikä n=kaikki vastaajat 30 vuotta tai alle vuotta vuotta vuotta Yli 60 vuotta Ei vastausta Kongressit Regional Studies Association 2013 European Conference Tampere , n=57 AIW-34th American Indian Workshop Helsinki , n=44 13th NoSCos Congress - Nordic Spinal Cord Society Helsinki , n=76 27th Nordic Medical History Congress Helsinki , n=26 22nd International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions, POAC 2013 Espoo , n=75 NT13 Espoo , n=146 WCSJ th Word Conference of Science Journalist Helsinki , n=127 PVB 2013 Helsinki , n=86 18th Nordic Congress of General Practice Tampere , n=141 SSAI (lääkealan kongressi) Turku , n=259 Work, Welbeing and Wealth 2013 Helsinki , n=92 Interpersonal Violence Interventios-Social and Cultural Perspectives (IPV) Jyväskylä , n=88 Congress of the European Associaton of Fish Pathologists Tampere , n=222 International Metropolis Conference Tampere , n=181 29th PCSI Conference Helsinki , n=77 Conference of HEPA Europe Helsinki , n= /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty Kaikki, n= %

14 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus KONGRESSIMATKA Ulkomaisilta kongressidelegaateilta tiedusteltiin, millä tavoin he matkustivat Suomeen. Lisäksi heitä pyydettiin arvioimaan Suomeen matkustamisen kustannuksia muihin kongressimaihin verrattuna. 4.1 Matkustustapa Suomeen Valtaosa (93 %) ulkomaisista kongressivieraista saapui Suomeen lentäen. Laivalla matkusti 4 % vastaajista, junalla 3 % ja muulla tavoin 1 %. Laivaa käyttivät eniten Pohjoismaista tulleet ja junaa EU:n ulkopuolisesta Euroopasta saapuneet kongressivieraat. Vuoteen 2010 verrattuna matkustustavat ovat pysyneet samanlaisina. 4.2 Suomeen matkustamisen kustannukset Ulkomaisilta kongressidelegaateilta tiedusteltiin, mitä mieltä he ovat Suomeen matkustamisen kustannuksista muihin kongressimaihin verrattuna. Vastaukset annettiin viisiportaisella asteikolla erittäin kalliista edulliseen. Ulkomaiset kongressivieraat pitivät matkakustannuksia Suomeen enimmäkseen keskimääräisinä (40 %) tai melko kalliina (38 %). Vain 5 % vastaajista koki Suomeen matkustamisen edulliseksi tai melko edulliseksi. Vuoden 2010 tutkimukseen verrattuna mielipiteet matkakustannuksista ovat pysyneet samalla tasolla. Keskimääräistä kalliimpana Suomeen matkustamista pitivät Euroopan ulkopuolella asuvat, etenkin Oseaniasta, Lähi-idästä sekä Keski- ja Etelä-Amerikasta saapuneet delegaatit. Luonnollisesti läheltä Pohjoismaista saapuneista vieraista matkakustannukset eivät tuntuneet yhtä kalliilta kuin kauempaa matkustaneista delegaateista.

15 Matkustustapa Suomeen - asuinpaikka n=ulkomaalaiset kongressiosallistujat Lentäen Laivalla Junalla Muuten Ei vastausta Kaikki, n= Asuinpaikka Muut Pohjoismaat, n= Muu EU-maa, n= Muu Euroopan maa, n= Lähi-Itä, n= Aasia, n= Oseania, n= Afrikka, n=11* 100 Pohjois-Amerikka, n= Keski- ja Etelä-Amerikka, n= /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty % *) Alhainen vastaajamäärä (n<20)

16 Matkustustapa Suomeen - kongressikaupunki n=ulkomaalaiset kongressiosallistujat Lentäen Laivalla Junalla Muuten Ei vastausta Kaikki, n= Kongressikaupunki Helsinki, n= Espoo, n= Helsinki/Espoo, n= Tampere, n= Turku, n= Jyväskylä, n= /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty %

17 Mielipide Suomeen matkustamisen kustannuksista muihin kongressimaihin verrattuna n=ulkomaiset kongressiosallistujat 5) Edullinen 4) Melko edullinen 3) Keskimääräinen Ei vastausta 2) Melko kallis 1) Erittäin kallis Keskiarvo 5-1 Kaikki, n= ,37 Asuinpaikka Muut Pohjoismaat, n= ,75 Muu Euroopan maa, n= ,30 Aasia, n= ,28 Muu EU-maa, n= ,28 Pohjois-Amerikka, n= ,13 Oseania, n= ,08 Afrikka, n=11* ,91 Lähi-Itä, n= ,90 Keski- ja Etelä-Amerikka, n= , /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty % *) Alhainen vastaajamäärä (n<20)

18 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus MAJOITTUMINEN JA VIIPYMINEN SUOMESSA 5.1 Majoittuminen Suomessa Valtaosa (83 %) kongressidelegaateista yöpyi kongressin aikana hotellissa tai hostellissa, ulkomaisista osallistujista peräti 96 %. Tänä vuonna kotona yöpyjiä oli 10 % vastaajista (12 % v.2010), mikä selittyy suomalaisten kongressivieraiden määrällä. Suomalaisista kongressiosallistujista 53 % yöpyi hotellissa tänä vuonna (38 % v.2010). Hotellivaraus tehtiin pääasiassa kongressiin ilmoittautumisen yhteydessä, hotellissa yöpyneistä vastaajista puolet (50 %) teki varauksen tässä yhteydessä. Etenkin Pohjoismaista tulleet ja yli 50-vuotiaat olivat tehneet hotellivarauksen ilmoittautumisen yhteydessä. Hotellissa yöpyneistä vastaajista Internet-varauksen teki neljännes vastaajista ja 13 % suoraan hotellista. Nämä luvut ovat samalla tasolla kuin vuoden 2010 tutkimuksessa. 5.2 Viipyminen Suomessa Tutkittujen kongressien keskimääräinen kesto oli 4,1 päivää. Vuonna 2010 kongressien keskimääräinen kesto oli hieman lyhyempi; 3,6 päivää. Osanottajien keskimääräinen viipymä kongressikaupungissa on kuitenkin säilynyt samana kuin vuonna 2010 eli 4,2. Kongressidelegaatit viipyivät Suomessa nyt 5,0 vuorokautta. Viipymä vuonna 2010 oli 4,9 ja vuonna 2007 se oli 5,2. Seuraavassa taulukossa on esitetty kongressidelegaattien keskimääräinen viipymä Suomen eri osissa. Taulukko 5. Kongressivieraiden keskimääräinen viipymä Suomessa Kohde vrk Kongressikaupunki 4,2 Helsinki 0,4 Lappi 0,1 Muu Suomi 0,3 Yhteensä 5,0 5.3 Osallistuminen järjestetylle pre tai post tourille Kongressidelegaateista 14 % (13 % vuonna 2010) osallistui kongressin yhteydessä järjestetylle pre tai post tourille. Järjestetyt matkat kiinnostivat kaikkein eniten EU:n ulkopuolelta tulevia kongressivieraita. Varsinkin Espoon NT13- ja Helsingin WCSJkongressin delegaatit osallistuivat pre tai post tourille. Useimmiten pre tai post tourille osallistuneet vierailivat jossakin päin Suomea (62 %). Kiinnostus suomalaisia vierailukohteita kohtaan oli hieman suurempaa kuin vuonna 2010, jolloin puolet (53 %) pre tai post tourillle osallistuneista vieraili jossakin päin Suomea. Kiinnostus Viroa ja etenkin Tallinnaa kohtaan on lisääntynyt. Tänä vuonna Tallinnan (Viron) mainitsi 24 %, vuonna 2010 vain 7 %. Yksi syy kasvuun on, että tänä vuonna Tallinna, Pietari ja Tukholma olivat lomakkeella valmiina vaihtoehtoina, vuonna 2010 ne piti kirjoittaa itse. Pietarissa kävi 8 %, vuonna 2010 Venäjän kirjoitti 4 %. Kongressidelegaattien kiinnostus Ruotsia kohtaan on hieman vähentynyt: tänä vuonna 4 % vieraili Tukholmassa, vuonna 2010 Ruotsin nimesi 10 %. Edellä mainittujen kohteiden lisäksi muualla kävi vielä 10 % (21 % vuonna 2010) pre tai post tourille osallistuneista.

19 Majoituspaikka n=kaikki vastaajat Hotellissa/ hostellissa Sukulaisten/ tuttavien luona Kotona Muualla Ei vastausta Kongressit Regional Studies Association 2013 European Conference Tampere , n=57 AIW-34th American Indian Workshop Helsinki , n=44 13th NoSCos Congress - Nordic Spinal Cord Society Helsinki , n=76 27th Nordic Medical History Congress Helsinki , n=26 22nd International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions, POAC 2013 Espoo , n=75 NT13 Espoo , n=146 WCSJ th Word Conference of Science Journalist Helsinki , n=127 PVB 2013 Helsinki , n=86 18th Nordic Congress of General Practice Tampere , n=141 SSAI (lääkealan kongressi) Turku , n=259 Work, Welbeing and Wealth 2013 Helsinki , n=92 Interpersonal Violence Interventios-Social and Cultural Perspectives (IPV) Jyväskylä , n=88 Congress of the European Associaton of Fish Pathologists Tampere , n=222 International Metropolis Conference Tampere , n=181 29th PCSI Conference Helsinki , n=77 Conference of HEPA Europe Helsinki , n= /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty Kaikki, n= %

20 Hotellivarauksen tekeminen n=hotellissa/hostellissa yöpyneet Kongressiin ilmoittautumisen yhteydessä Suoraan hotellista Matkatoimistosta/ hotellivaraamosta Internet Muu Ei vastausta Kongressit Regional Studies Association 2013 European Conference Tampere , n=51 AIW-34th American Indian Workshop Helsinki , n=32 13th NoSCos Congress - Nordic Spinal Cord Society Helsinki , n=63 27th Nordic Medical History Congress Helsinki , n=19* 22nd International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions, POAC 2013 Espoo , n=62 NT13 Espoo , n=129 WCSJ th Word Conference of Science Journalist Helsinki , n=108 PVB 2013 Helsinki , n=78 18th Nordic Congress of General Practice Tampere , n=124 SSAI (lääkealan kongressi) Turku , n=201 Work, Welbeing and Wealth 2013 Helsinki , n=74 Interpersonal Violence Interventios-Social and Cultural Perspectives (IPV) Jyväskylä , n=48 Congress of the European Associaton of Fish Pathologists Tampere , n=211 International Metropolis Conference Tampere , n=153 Conference of HEPA Europe Helsinki , n= /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty Kaikki, n= th PCSI Conference Helsinki , n= % *) Alhainen vastaajamäärä (n<20)

21 Kongressit Regional Studies Association 2013 European Conference Tampere , n=52 AIW-34th American Indian Workshop Helsinki , n=38 13th NoSCos Congress - Nordic Spinal Cord Society Helsinki , n=70 27th Nordic Medical History Congress Helsinki , n=19 22nd International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions, POAC 2013 Espoo , n=65 NT13 Espoo , n=135 WCSJ th Word Conference of Science Journalist Helsinki , n=112 PVB 2013 Helsinki , n=82 18th Nordic Congress of General Practice Tampere , n=131 SSAI (lääkealan kongressi) Turku , n=223 Work, Welbeing and Wealth 2013 Helsinki , n=77 Interpersonal Violence Interventios-Social and Cultural Perspectives (IPV) Jyväskylä , n=62 Congress of the European Associaton of Fish Pathologists Tampere , n=219 International Metropolis Conference Tampere , n=165 29th PCSI Conference Helsinki , n=74 Conference of HEPA Europe Helsinki , n=75 Viipymä Suomessa kongresseittain Kaikki, n=1599 n=kysymykseen vastanneet Kongressikaupunki Helsinki Suomen Lappi Muu seutu 4,2 0,4 0,3 3,7 0,5 2,5 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 4,6 0,2 2,9 0,4 0,2 0,4 5,1 0,2 0,2 5,1 1,0 0,2 0,5 4,6 0,8 0,6 0,1 5,5 0,6 0,3 3,2 0,2 3,6 0,2 0,2 4,4 0,4 0,4 2,6 0,7 0,4 5,6 0,4 0,4 4,2 0,40,3 4,3 0,6 0,9 2,8 0,2 Kokonaisviipymä 5,0 4,6 5,4 2,6 3,6 5,5 6,8 6,1 6,3 3,4 3,9 5,2 3,7 6,5 5,0 5,8 3, /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty Yöpymistä kohteessa keskimäärin

22 Viipymä Suomessa asuinpaikoittain n=kysymykseen vastanneet Kongressikaupunki Helsinki Suomen Lappi Muu seutu Kokonaisviipymä Kaikki, n=1599 4,2 0,4 0,3 5,0 Asuinpaikka 0,1 Suomi, n=361 3,1 0,1 3,3 Muut Pohjoismaat, n=366 3,8 0,2 0,1 4,1 Muu EU-maa, n=450 4,5 0,4 0,4 5,3 Muu Euroopan maa, n=91 4,6 0,6 0,3 0,4 0,1 5,8 Lähi-Itä, n=21 5,7 2,1 0,3 8,2 Aasia, n=115 5,1 1,0 0,1 0,1 6,3 Oseania, n=36 Afrikka, n=11* Pohjois-Amerikka, n=119 Keski- ja Etelä-Amerikka, n=23 5,4 0,8 2,9 5,8 0,8 0,2 5,7 0,8 0,1 0,7 5,6 1,3 0,3 1,8 9,1 6,8 7,4 9, /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty Yöpymistä kohteessa keskimäärin *) Alhainen vastaajamäärä (n<20)

23 Osallistuminen kongressin yhteydessä järjestetylle pre/post tourille n=kaikki vastaajat Kyllä Ei vastausta Ei Kaikki, n= Asuinpaikka Suomi, n=525 Muut Pohjoismaat, n=371 Muu EU-maa, n=456 Muu Euroopan maa, n=93 Lähi-Itä, n=21 Aasia, n=116 Oseania, n=36 Afrikka, n=11* Pohjois-Amerikka, n=122 Keski- ja Etelä-Amerikka, n= /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty % *) Alhainen vastaajamäärä (n<20)

24 Minne pre/post tour suuntautui Pre/post tourille osallistuneet, n=246 Suomi 62 Tallinna (Viro) 24 Pietari (Venäjä) 8 Tukholma (Ruotsi) 4 Muu 10 Ei vastausta /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty %

25 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus KONGRESSIJÄRJESTELYT 6.1 Tiedon saaminen kongressista Aiempaan tapaan yleisimmin tietoa saatiin kollegoilta, joiden kautta kongressista sai tietää 41 % vastaajista. Kollegojen merkitys tietolähteenä on samalla tasolla kuin viime tutkimuksessa, jolloin kollegoilta tiedon sai 40 % delegaateista. Kollegoiden merkitys tietolähteenä on muita suurempaa alle 40-vuotiaiden (55 %) sekä EU:n alueella (50 %) asuvien keskuudessa (pois lukien suomalaiset). Edellisestä kongressista tiedon sai neljännes (27 %) vastaajista. Luku on lähes sama kuin edellisessä tutkimuksessa (25 %). Edellinen kongressi oli tärkein tietolähde EU:n alueelta ja Pohjois-Amerikasta saapuneille kongressidelegaateille. Internetistä tiedon kyseisestä kongressista sai puolestaan 22 % vastaajista (vuonna 2010 luku oli 22 %). Internetiä tietolähteenä olivat hyödyntäneet etenkin Aasian kongressidelegaatit ja Pohjoismaiden ulkopuoliselta EU:n alueelta tulleet delegaatit. 6.2 Sosiaalisen median käyttö Puolet delegaateista käyttää tavallisesti Facebookia. Yleisintä Facebookin käyttö on EU:n alueelta tulleiden, mutta ei Suomessa asuvien delegaattien keskuudessa. Käyttö painottuu nuorempiin ikäryhmiin. Eniten Facebook-käyttäjiä oli WCSJ-kongressissa.ja vähiten SSAIja HEPA-kongressissa. Neljännes delegaateista oli Linkedin-käyttäjiä. Linkedinin käyttäjiä olivat etenkin EU:n alueelta, mutta ei Suomesta tulleet delegaatit sekä Oseaniasta ja Pohjois-Amerikasta tulleet delegaatit. Eniten Linkedin-käyttäjiä oli WCSJ-kongressin delegaattien keskuudessa ja vähiten NoSCos-, 18th Congress of General Practice ja Interpersonal Violence Interventions -kongresseissa. Youtube-käyttäjiä on runsas neljännes osanottajista. Näitä ovat etenkin EU:n alueelta, mutta ei Suomesta, tulleet delegaatit ja nuorempiin ikäryhmiin kuuluvat delegaatit. Eniten Youtube-käyttäjiä oli WCSJ-delegaattien keskuudessa. Twitter-käyttäjiä on 11 % delegaattien joukossa. Myös ahkerina Twitter-käyttäjinä WCSJkongressin edustajat erottuvat muista delegaateista. 6.3 Kongressiin ilmoittautuminen Kongressidelegaatit olivat ilmoittautuneet kongressiin enimmäkseen 3-6 kuukautta ennen kongressia (41 %) tai 1-3 kuukautta etukäteen (23 %). Lisäksi vastaajista 9 % oli hoitanut ilmoittautumisen jo yli puoli vuotta ennen kongressia vuoden tutkimukseen verrattuna ilmoittautumisajankohdissa ei juuri ole tapahtunut muutoksia. Kongresseittain tarkasteltuna aikaisimmin ilmoittauduttiin Tampereella pidettyyn Nordic Congress of General Practice -kongressiin.

26 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus Osallistumispäätökseen vaikuttaneet tekijät Kongressidelegaatteja pyydettiin arvioimaan mitkä tekijät vaikuttivat kongressiin osallistumiseen. Tärkeimpänä syynä osallistua kongressiin pidettiin edelleen ohjelman sisältöä. Vastaajista 58 % kertoi tämän vaikuttaneen kongressiin osallistumiseen. Sisällön merkitys on kasvanut, sillä vuoden 2010 tutkimuksessa 52 % ilmoitti sisällön tärkeimmäksi syyksi osallistua kongressiin. Etenkin eurooppalaiset, pohjoismaalaiset ja oseanialaiset pitivät tätä tärkeänä vaikuttimena. AIW-, PVB- ja Work, Wellbeing and Wealth -kongresseihin osallistujista yli 70 %:lle ohjelman sisältö oli syy tulla kyseiseen kongressiin. Verkostoitumisen merkitys syynä osallistua kongressiin on kasvanut edelleen vuodesta Nyt 47 % ilmoitti verkostoitumisen syyksi osallistua kongressiin, vuonna 2010 verkostoitumisen ilmoitti syyksi 41 % vastaajista. Etenkin EU:n alueelta tulleet ja amerikkalaiset mainitsivat verkostoitumisen osallistumissyyksi. Regional Studies Association -kongressiin osallistujista 70 % mainitsi osallistumisen syyksi verkostoitumisen. Myös oman työn esittelyä pidettiin syynä osallistua kongressiin, ei kuitenkaan yhtä tärkeänä kuin vuoden 2010 tutkimuksessa. Nyt 42 % vastaajista piti oman työn esittelyä syynä osallistua kongressiin, vuonna 2010 vastaava luku oli 48 %. Etenkin pohjoisamerikkalaisille, Pohjoismaiden ulkopuolisista Euroopan maista tulleille, Aasialaisille ja alle 30-vuotiaille kongressidelegaateille tämä oli merkittävä syy osallistua kyseiseen kongressiin. Kongresseittain tarkasteltuna Regional Studies Association -kongressin vastaajista 77 %:lle oman työn esittely oli kongressiin osallistumisen syy. Lisäksi 14 % ilmoitti syyksi kiinnostuksen isäntämaata kohtaan. Vuonna 2010 vastaava luku oli 12 %. 6.5 Arviot kongressista Kongressidelegaatit antoivat kongressien eri osatekijöistä keskimäärin hyviä arvioita. Myös edellisessä, vuoden 2010 tutkimuksessa Suomessa järjestettyihin kongresseihin oltiin hyvin tyytyväisiä. Parhaimmat arviot kongressijärjestelyistä annettiin vuoden 2010 tapaan ilmoittautumispalveluista ja yhteydenpidosta sekä kongressin aikana että ennen kongressia. 86 % vastaajista piti ilmoittautumispalveluja erittäin hyvinä tai hyvinä. Lähes yhtä moni vastaaja arvioi yhteydenpidon kongressin aikana (81 %) ja yhteydenpidon kongressia ennen (80 %) erittäin hyväksi tai hyväksi. Mihinkään tekijään ei oltu selkeästi tyytymättömiä. Eniten parantamisen varaa löytyy kuitenkin näyttelyistä, keskustelulle varatusta ajasta, sekä julkaisuista ja asiakirjoista vuoden 2010 tapaan. Paikallisia järjestelyjä arvioitaessa tyytyväisimpiä oltiin kongressitiloihin. Vastaajista 83 % arvioi ne erittäin hyviksi tai hyviksi. Paikallisista järjestelyistä eniten kehittämistä löytyy

27 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus edelleen pre congress tourista vuoden 2010 tapaan. On tosin huomioitava, että vain hieman yli kolmannes vastaajista (30 %) osasi ottaa kantaa tähän asiaan. Tänä vuonna kysyttiin myös, kuinka hyvin kestävä kehitys oli otettu huomioon kongressin järjestelyissä. Suurin osa vastaajista koki, että kestävä kehitys oli huomioitu jonkin verran (54 %, 58 % vuonna 2010). Vastaajista viidennes koki, että kestävä kehitys oli huomioitu erittäin hyvin eli saman verran kuin vuoden 2010 tutkimuksessa. Erityisesti Aasiasta ja Keski- ja Etelä-Amerikasta saapuneet delegaatit kokivat näin. Parhaiten kestävä kehitys oli delegaattien mielestä huomioitu NT13-kongressissa ja International Metropolis kongressissa. Kongressijärjestelyt kokonaisuudessaan saavat myös hyvän arvosanan (ka. 4,27, 4,29 vuonna 2010). 85 % vastaajista antoi erittäin hyvän tai hyvän arvion (90 % vuonna 2010). Etenkin Aasiasta ja Keski- ja Etelä-Amerikasta tulleet kongressidelegaatit antoivat hyvän kokonaisarvion. Kongresseittain tarkasteltuna parhaan kongressijärjestelyjen kokonaisarvion antoivat Helsingin Work, Wellbeing and Health -kongressiin osallistuneet vastaajat keskiarvolla 4, kongressia tutkitusta 16 sai yli nelosen keskiarvon.

28 Miten sai tietoa kongressista Kaikki vastaajat, n=1784 Kollegoilta 41 Edellisestä kongressista 27 Internetistä 22 Kongressijulkaisuista 8 Ammattilehdistä 6 Ei vastausta /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty %

29 Mitä sosiaalista mediaa käyttää tavallisesti Kaikki vastaajat, n=1784 Facebook 47 Youtube 29 Linkedin 26 Twitter 11 Flickr 2 Pinterest 2 Foursquare 1 SlideShare 1 Muu 17 Ei vastausta /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty %

30 Kongressiin ilmoittaumisen ajankohta n=kaikki vastaajat Yli 6 kk etukäteen 3-6 kk etukäteen 1-3 kk etukäteen Alle kk etukäteen Kongressipaikalla Ei vastausta Kongressit Regional Studies Association 2013 European Conference Tampere , n=57 AIW-34th American Indian Workshop Helsinki , n=44 13th NoSCos Congress - Nordic Spinal Cord Society Helsinki , n=76 27th Nordic Medical History Congress Helsinki , n=26 22nd International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions, POAC 2013 Espoo , n=75 NT13 Espoo , n=146 WCSJ th Word Conference of Science Journalist Helsinki , n=127 PVB 2013 Helsinki , n=86 18th Nordic Congress of General Practice Tampere , n=141 SSAI (lääkealan kongressi) Turku , n=259 Work, Welbeing and Wealth 2013 Helsinki , n=92 Interpersonal Violence Interventios-Social and Cultural Perspectives (IPV) Jyväskylä , n=88 Congress of the European Associaton of Fish Pathologists Tampere , n=222 International Metropolis Conference Tampere , n=181 29th PCSI Conference Helsinki , n=77 Conference of HEPA Europe Helsinki , n= /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty Kaikki, n= %

31 Kongressiin osallistumisen syyt Kaikki, n=1784 n=kaikki vastaajat Kongressit Regional Studies Association 2013 European Conference Tampere , n=57 AIW-34th American Indian Workshop Helsinki , n=44 13th NoSCos Congress - Nordic Spinal Cord Society Helsinki , n=76 27th Nordic Medical History Congress Helsinki , n=26 22nd International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions, POAC 2013 Espoo , n=75 NT13 Espoo , n=146 WCSJ th Word Conference of Science Journalist Helsinki , n=127 PVB 2013 Helsinki , n=86 18th Nordic Congress of General Practice Tampere , n=141 SSAI (lääkealan kongressi) Turku , n=259 Ohjelman sisältö Verkostoituminen Oman työn esittely Kiinnostus isäntämaata kohtaan Ei vastausta Work, Welbeing and Wealth 2013 Helsinki , n=92 Interpersonal Violence Interventios-Social and Cultural Perspectives (IPV) Jyväskylä , n=88 Congress of the European Associaton of Fish Pathologists Tampere , n=222 International Metropolis Conference Tampere , n=181 29th PCSI Conference Helsinki , n=77 Conference of HEPA Europe Helsinki , n= /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty %

32 Arviot kongressijärjestelyistä Kaikki vastaajat, n=1784 5) Erittäin hyvä 4) Hyvä 3) Tyydyttävä Ei vastausta 2) Huono 1) Erittäin huono Keskiarvo 5-1 Ilmoittautumispalvelut ,33 Yhteydenpito kongressin aikana ,17 Yhteydenpito ennen kongressia ,13 Sosiaaliset tapahtumat ,09 Verkostoitumismahdollisuudet Tieteellisen/akateemisen ohjelman sisältö Esitysten taso ,05 4,02 3,95 Puhujavalinnat ,94 Julkaisut ja asiakirjat ,81 Keskustelulle varattu aika ,73 Näyttelyt , /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty %

33 Arviot kongressijärjestelyistä kongresseittain 1(2) n=kaikki vastaajat Work, Welbeing and Wealth 2013 Helsinki , n=92 Interpersonal Violence Interventios-Social and Cultural Perspectives (IPV) Jyväskylä , n=88 Congress of the European Associaton of Fish Pathologists Tampere , n=222 International Metropolis Conference Tampere , n=181 Conference of HEPA Europe Helsinki , n= /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty Regional Studies Association 2013 European Conference Tampere , n=57 AIW-34th American Indian Workshop Helsinki , n=44 13th NoSCos Congress - Nordic Spinal Cord Society Helsinki , n=76 27th Nordic Medical History Congress Helsinki , n=26 22nd International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions, POAC 2013 Espoo , n=75 NT13 Espoo , n=146 WCSJ th Word Conference of Science Journalist Helsinki , n=127 PVB 2013 Helsinki , n=86 18th Nordic Congress of General Practice Tampere , n=141 SSAI (lääkealan kongressi) Turku , n=259 29th PCSI Conference Helsinki , n=77 Yhteydenpito ennen kongressia Yhteydenpito kongressin aikana Esitysten taso Puhujavalinnat Keskustelulle varattu aika Verkostoitumismahdollisuudet Keskiarvo 1-5 (1=Erittäin huono, 5=Erittäin hyvä)

34 AIW-34th American Indian Workshop Helsinki , n=44 27th Nordic Medical History Congress Helsinki , n=26 22nd International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions, POAC 2013 Espoo , n=75 WCSJ th Word Conference of Science Journalist Helsinki , n=127 SSAI (lääkealan kongressi) Turku , n=259 Arviot kongressijärjestelyistä kongresseittain 2(2) Regional Studies Association 2013 European Conference Tampere , n=57 13th NoSCos Congress - Nordic Spinal Cord Society Helsinki , n=76 NT13 Espoo , n=146 PVB 2013 Helsinki , n=86 18th Nordic Congress of General Practice Tampere , n=141 n=kaikki vastaajat Work, Welbeing and Wealth 2013 Helsinki , n=92 Interpersonal Violence Interventios-Social and Cultural Perspectives (IPV) Jyväskylä , n=88 Congress of the European Associaton of Fish Pathologists Tampere , n=222 International Metropolis Conference Tampere , n=181 Conference of HEPA Europe Helsinki , n= /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty 29th PCSI Conference Helsinki , n=77 Julkaisut ja asiakirjat Ilmoittautumispalvelut Tieteellisen/akateemisen ohjelman sisältö Sosiaaliset tapahtumat Näyttelyt Keskiarvo 1-5 (1=Erittäin huono, 5=Erittäin hyvä)

35 Arviot paikallisista järjestelyistä Kaikki vastaajat, n=1784 5) Erittäin hyvä 4) Hyvä 3) Tyydyttävä Ei vastausta 2) Huono 1) Erittäin huono Keskiarvo 5-1 Kongressitilat ,31 Majoituspalvelut ,12 Näyttelytilat ,11 Catering-palvelut kongressitiloissa ,09 Kuljetuspalvelut ,93 Pre congress tour , /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty %

36 Arviot paikallisista järjestelyistä kongresseittain n=kaikki vastaajat Work, Welbeing and Wealth 2013 Helsinki , n=92 Interpersonal Violence Interventios-Social and Cultural Perspectives (IPV) Jyväskylä , n=88 Congress of the European Associaton of Fish Pathologists Tampere , n=222 International Metropolis Conference Tampere , n=181 Conference of HEPA Europe Helsinki , n= /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty Regional Studies Association 2013 European Conference Tampere , n=57 AIW-34th American Indian Workshop Helsinki , n=44 13th NoSCos Congress - Nordic Spinal Cord Society Helsinki , n=76 27th Nordic Medical History Congress Helsinki , n=26 22nd International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions, POAC 2013 Espoo , n=75 NT13 Espoo , n=146 WCSJ th Word Conference of Science Journalist Helsinki , n=127 PVB 2013 Helsinki , n=86 18th Nordic Congress of General Practice Tampere , n=141 SSAI (lääkealan kongressi) Turku , n=259 29th PCSI Conference Helsinki , n=77 Kongressitilat Näyttelytilat Catering-palvelut kongressitiloissa Kuljetuspalvelut Majoituspalvelut Pre congress tour Keskiarvo 1-5 (1=Erittäin huono, 5=Erittäin hyvä)

37 Arvio kongressijärjestelyistä kokonaisuudessaan n=kaikki vastaajat 5) Erittäin hyvä 4) Hyvä 3) Tyydyttävä Ei vastausta 2) Huono 1) Erittäin huono Keskiarvo 5-1 Work, Welbeing and Wealth 2013 Helsinki , n=92 18th Nordic Congress of General Practice Tampere , n=141 Congress of the European Associaton of Fish Pathologists Tampere , n=222 PVB 2013 Helsinki , n=86 Regional Studies Association 2013 European Conference Tampere , n=57 Conference of HEPA Europe Helsinki , n=87 AIW-34th American Indian Workshop Helsinki , n=44 SSAI (lääkealan kongressi) Turku , n=259 Interpersonal Violence Interventios-Social and Cultural Perspectives (IPV) Jyväskylä , n=88 International Metropolis Conference Tampere , n=181 22nd International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions, POAC 2013 Espoo , n=75 27th Nordic Medical History Congress Helsinki , n=26 13th NoSCos Congress - Nordic Spinal Cord Society Helsinki , n=76 WCSJ th Word Conference of Science Journalist Helsinki , n= /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty Kaikki, n=1784 Kongressit NT13 Espoo , n=146 29th PCSI Conference Helsinki , n= % 4,29 4,58 4,50 4,49 4,47 4,47 4,43 4,41 4,34 4,30 4,27 4,22 4,11 4,07 3,96 3,93 3,75

38 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus SUOMI KONGRESSIMAANA 7.1 Ensimmäinen käynti Suomessa Ulkomaisista kongressidelegaateista 55 % ei ollut aiemmin käynyt Suomessa. Vuoteen 2010 verrattuna ensikertalaisten määrä on edelleen laskenut jonkin verran, sillä silloin 62 % vastaajista vieraili Suomessa ensimmäistä kertaa. Eniten ensikertalaisia oli nyt Aasiasta (81 %) sekä Keski- ja Etelä-Amerikasta (79 %) tulleiden delegaattien joukossa. Suomessa käynti on myös suoraan verrannollinen kongressidelegaatin iän kanssa, eli mitä vanhempi delegaatti on kyseessä, sitä useammin hän on käynyt Suomessa aiemmin eli tilanne on tässä samankaltainen kuin vuoden 2010 tutkimuksessa. Yli 60-vuotiaista vastaajista 63 % oli käynyt Suomessa aiemmin. Vuoden 2010 tutkimuksessa vastaava luku oli 71 %. 7.2 Mielikuva Suomen hintatasosta Suomi koetaan yhä yleisesti melko kalliiksi maaksi. Tosin tänä vuonna 43 % ulkomaisista vastaajista arvioi Suomen hintatason muihin kongressimaihin verrattuna melko kalliiksi, kun se vuonna 2010 oli 52 %. 20 % koki hintatason erittäin kalliiksi sekä tänä vuonna että vuonna Keskimääräisenä hintatasoa piti vajaa kolmannes (30 %) ulkomaisista kongressidelegaateista, vuonna 2010 vastaava luku oli 25 %. Vain 1 % vastaajista arvioi Suomen hintatason melko edulliseksi vuoden 2010 tutkimuksen tapaan. Vuoden 2010 tutkimukseen verrattuna Suomi nähdään hintatasoltaan hieman edullisempana. Erityisesti Lähi-idästä, Keski- ja Etelä-Amerikasta sekä muista EU-maista kuin Pohjoismaista tulleet delegaatit pitivät Suomen hintatasoa kalliina. Etenkin pohjoismaiset kongressidelegaatit kokivat Suomen hintatasoltaan keskimääräisenä vuoden 2010 tutkimuksen tapaan. 7.3 Arviot kongressikaupungista Suomalaiset kongressikaupungit saivat oikein hyviä arvioita kysytyistä ominaisuuksista. Erityisesti turvallisuus koetaan Suomessa erinomaiseksi, sillä kongressikaupungin turvallisuutta piti erittäin hyvänä tai hyvänä 91 % tutkimuksen vastaajista. Myös saavutettavuutta pidetään hyvänä, vastaajista 81 % arvioi sen erittäin hyväksi tai hyväksi. Vähiten positiivista palautetta annettiin vapaa-ajanviettomahdollisuuksille, tosin tätäkin ominaisuutta 67 % vastaajista piti erittäin hyvinä tai hyvinä, ja vain 5 % huonona tai melko huonona. Kongressidelegaattien arviot kongressikaupungeista ovat hieman heikentyneet kaikilla muilla mittareilla tarkastellen paitsi vapaa-ajanviettomahdollisuuksissa, joka arvioitiin samalle tasolle kuin vuoden 2010 tutkimuksessa. Jokainen kongressikaupunki sai jälleen tutkituista tekijöistä parhaimman arvion turvallisuudesta. Jyväskylä oli turvallisuuden osalta parhaimmaksi arvioitu, mutta erot muihin kaupunkeihin olivat hyvin pienet. Kaikista muista tekijöistä Helsinki sai parhaat arvosanat.

39 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus Afrikkalaiset, pohjoisamerikkalaiset ja Pohjoismaiden ulkopuolelta tulleet eurooppalaiset kongressivieraat antavat turvallisuudesta keskimääräistä paremmat arviot. Keskimääräistä tyytyväisempiä julkisiin kuljetuspalveluihin ovat amerikkalaiset, afrikkalaiset ja Pohjoismaiden ulkopuolelta tulleet EU-maiden kongressidelegaatit. Muista Euroopan maista kuin Pohjoismaista saapuneet, Oseaniasta ja Keski- ja Etelä-Amerikasta saapuneet kongressidelegaatit pitivät kongressikaupungin matkailupalveluja muita delegaatteja parempina. Saavutettavuuteen olivat keskimääräistä tyytyväisempiä muualta EU-maista kuin Pohjoismaista tulleet delegaatit sekä afrikkalaiset delegaatit. 7.4 Suomen-vierailun odotusten toteutuminen Ulkomaisia kongressivieraita pyydettiin arvioimaan, miten heidän Suomen-vierailunsa odotukset olivat toteutuneet. Useimpien delegaattien kongressimatka oli ollut odotusten mukainen (72 %). Yli odotusten kongressimatka oli sujunut 18 %:lla. Kuitenkin joukossa oli myös osanottajia, joiden vierailu ei ollut sujunut aivan ennakko-odotusten mukaisesti (3 %). Odotusten toteutuminen ei ole muuttunut merkittävästi viime tutkimuksesta. Vuoteen 2010 verrattuna nyt oli muutama prosenttiyksikkö enemmän niitä, joilla vierailu meni yli odotuksen ja muutama prosenttiyksikkö vähemmän niitä, joilla vierailu oli odotuksen mukainen. Oseaniasta ja Amerikasta tulleiden delegaattien odotukset ylittyivät keskimääräistä useammin. Kongresseista ennakko-odotukset ylittyivät erityisesti WCSJ- ja Work, Wellbeing and Wealth -kongressien osalta vajaa kolmannes vastaajista ilmoitti vierailunsa olleen yli odotusten. Delegaattien kertomia syitä odotusten ylittymiseen tai alittumiseen on koottu raportin lopussa olevaan liitteeseen. 7.5 Kokonaisvaikutelma kongressivierailusta Kongressivierailuun kokonaisuudessaan oltiin pääosin hyvin tyytyväisiä (ka. 4,27). Ulkomaisista vastaajista 85 % arvioi kongressivierailun kokonaisuudessaan erittäin hyväksi tai hyväksi (vuoden 2010 tutkimuksessa vastaava luku oli 89 %). Tyydyttävän arvion antoi 9 % ja huonon 2 %, vastaavat luvut vuoden 2010 tutkimuksessa olivat 8 % ja 1 %. EU:n ulkopuolelta olevat eurooppalaiset ja amerikkalaiset olivat kongressivierailuun tyytyväisimpiä. Kongresseittain tarkasteltuna kongressivierailuun kokonaisuudessaan parhaimmat arviot antoivat Helsingin Work, Wellbeing and Wealth -kongressiin osallistuneet. 7.6 Suomi lomakohteena tulevaisuudessa Ulkomaisista kongressidelegaateista yli kolme neljästä (73 %) voisi harkita Suomea lomamatkakohteena tulevaisuudessa. Vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa 77 % ilmoitti voivansa harkita Suomea lomamatkakohteena. Viidennes (20 %) ei puolestaan harkitsisi Suomea lomakohteena eli lähes saman verran kuin vuoden 2010 tutkimuksessa. Lähi-idästä tulleet kongressidelegaatit olivat muita haluttomampia harkitsemaan Suomea tulevaisuuden lomakohteena.

40 Onko käynyt Suomessa aikaisemmin n=ulkomaalaiset kongressiosallistujat Kyllä Ei vastausta Ei Kaikki, n= Asuinpaikka Muut Pohjoismaat, n= Muu EU-maa, n= Muu Euroopan maa, n= Lähi-Itä, n= Aasia, n= Oseania, n= Afrikka, n=11* 9 91 Pohjois-Amerikka, n= Keski- ja Etelä-Amerikka, n= /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty % *) Alhainen vastaajamäärä (n<20)

41 Mielipide Suomen hintatasosta muihin kongressimaihin verrattuna n=ulkomaiset kongressiosallistujat 5) Erittäin edullinen 4) Melko edullinen 3) Keskimääräinen Ei vastausta 2) Melko kallis 1) Erittäin kallis Keskiarvo 5-1 Kaikki, n= ,13 Asuinpaikka Muut Pohjoismaat, n= ,61 Oseania, n= ,19 Muu Euroopan maa, n= ,13 Aasia, n= ,11 Pohjois-Amerikka, n= ,03 Muu EU-maa, n= ,84 Keski- ja Etelä-Amerikka, n= ,79 Lähi-Itä, n= ,76 Afrikka, n=11* , /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty % *) Alhainen vastaajamäärä (n<20)

42 Arviot kongressikaupungista Kaikki vastaajat, n=1784 5) Erittäin hyvä 4) Hyvä 3) Tyydyttävä Ei vastausta 2) Huono 1) Erittäin huono Keskiarvo 5-1 Turvallisuus ,59 Saavutettavuus ,25 Julkiset kuljetuspalvelut ,22 Matkailupalvelut ,01 Vapaa-ajanviettomahdollisuudet , /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty %

43 Arviot kongressikaupungeista n=kaikki vastaajat Kaikki, n=1784 Kongressikaupunki Helsinki, n=615 Espoo, n=221 Helsinki/Espoo, n=836 Tampere, n=601 Saavutettavuus Turvallisuus Turku, n=259 Jyväskylä, n=88 Julkiset kuljetuspalvelut Vapaa-ajanviettomahdollisuudet Matkailupalvelut 10654/CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty Keskiarvo 1-5 (1=Erittäin huono, 5=Erittäin hyvä)

44 Arviot kongressikaupungeista asuinpaikoittain n=kaikki vastaajat Kaikki, n=1784 Asuinpaikka Suomi, n=525 Muut Pohjoismaat, n=371 Muu EU-maa, n=456 Muu Euroopan maa, n=93 Lähi-Itä, n=21 Aasia, n=116 Oseania, n=36 Afrikka, n=11* Pohjois-Amerikka, n=122 Keski- ja Etelä-Amerikka, n=24 Saavutettavuus Turvallisuus Julkiset kuljetuspalvelut Vapaa-ajanviettomahdollisuudet Matkailupalvelut 10654/CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty Keskiarvo 1-5 *) Alhainen vastaajamäärä (n<20) (1=Erittäin huono, 5=Erittäin hyvä)

45 Suomen matkan odotusten toteutuminen n=ulkomaalaiset kongressiosallistujat Yli odotusten Odotusten mukainen Ei vastausta Alle odotusten Kaikki, n= Asuinpaikka Muut Pohjoismaat, n= Muu EU-maa, n= Muu Euroopan maa, n= Lähi-Itä, n= Aasia, n= Oseania, n= Afrikka, n=11* Pohjois-Amerikka, n= Keski- ja Etelä-Amerikka, n= /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty % *) Alhainen vastaajamäärä (n<20)

46 Kokonaisvaikutelma kongressivierailusta - kongressi n=ulkomaiset kongressiosallistujat 5) Erittäin hyvä 4) Hyvä 3) Tyydyttävä Ei vastausta 2) Huono 1) Erittäin huono Keskiarvo 5-1 Work, Welbeing and Wealth 2013 Helsinki , n=72 Conference of HEPA Europe Helsinki , n=42 PVB 2013 Helsinki , n=77 Regional Studies Association 2013 European Conference Tampere , n=52 Interpersonal Violence Interventios-Social and Cultural Perspectives (IPV) Jyväskylä , n=32 NT13 Espoo , n=120 18th Nordic Congress of General Practice Tampere , n=96 Congress of the European Associaton of Fish Pathologists Tampere , n=198 27th Nordic Medical History Congress Helsinki , n=15* AIW-34th American Indian Workshop Helsinki , n=37 29th PCSI Conference Helsinki , n=72 WCSJ th Word Conference of Science Journalist Helsinki , n=100 SSAI (lääkealan kongressi) Turku , n=115 22nd International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions, POAC 2013 Espoo , n=62 International Metropolis Conference Tampere , n=103 13th NoSCos Congress - Nordic Spinal Cord Society Helsinki , n= /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty Kaikki, n=1250 Kongressit % *) Alhainen vastaajamäärä (n<20) 4,27 4,65 4,54 4,51 4,41 4,38 4,35 4,34 4,33 4,29 4,27 4,26 4,10 4,09 4,07 4,02 3,85

47 Kokonaisvaikutelma kongressivierailusta - kongressikaupunki n=ulkomaiset kongressiosallistujat 5) Erittäin hyvä 4) Hyvä 3) Tyydyttävä Ei vastausta 2) Huono 1) Erittäin huono Keskiarvo 5-1 Kaikki, n= ,27 Kongressikaupunki Jyväskylä, n= ,38 Helsinki, n= ,30 Helsinki/Espoo, n= ,29 Tampere, n= ,27 Espoo, n= ,25 Turku, n= , /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty %

48 Suomi lomakohteena tulevaisuudessa n=ulkomaalaiset kongressiosallistujat Kyllä Ei vastausta Ei Kaikki, n= Asuinpaikka Muut Pohjoismaat, n= Muu EU-maa, n= Muu Euroopan maa, n= Lähi-Itä, n= Aasia, n= Oseania, n= Afrikka, n=11* Pohjois-Amerikka, n= Keski- ja Etelä-Amerikka, n= /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty % *) Alhainen vastaajamäärä (n<20)

49 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus DELEGAATTIEN RAHANKÄYTTÖ 8.1 Kongressimatkan kustannusten korvaaminen Kongressidelegaateilta kysyttiin, maksoiko heidän työnantajansa tai jokin muu instituutio kongressimatkan kulut vai maksoivatko he matkan itse. Vastaajista 64 % ilmoitti, että työnantaja tai muu instituutio maksoi kulut kokonaan ja viidennes kertoi saaneensa osittaisen korvauksen. Vain 10 % delegaateista maksoi kongressimatkan kustannukset kokonaan itse. Vuoden 2010 tutkimukseen nähden kongressikustannusten korvaaminen on pysynyt lähes samana. Tutkituista kongresseista osanottajat maksoivat useimmiten itse matkansa AIW-34th American Indian Workshop -kongressiin. Pohjoismaisten (pl. Suomi) kongressidelegaattien kulut maksoi useimmiten työnantaja tai muu taho kokonaan, kun taas Keski- tai Etelä- Amerikassa asuvista vastaajista yli kolmannes maksoi kongressimatkansa itse. 8.2 Kongressimatkan menot Kongressidelegaatteja pyydettiin arvioimaan kuinka paljon heillä ja heidän seuralaisillaan kaiken kaikkiaan kului rahaa kongressimatkaan. Vastaukset pyydettiin erittelemään eri osatekijöihin, joihin kuuluivat kongressimaksun lisäksi mm. majoitus, ostokset ja ajanviete. Annetuista vastauksista laskettuihin kokonaismenoihin kuuluvat Suomessa tapahtuneen henkilökohtaisen kulutuksen lisäksi myös edestakainen kongressimatka Suomeen. Kaikkien vastanneiden delegaattien kokonaismenot kongressiin osallistumisesta olivat keskimäärin euroa/ henkilö. Delegaattien keskimääräiset kokonaismenot ovat 373 euroa suuremmat kuin vuoden 2010 tutkimuksessa, jolloin kokonaismenot olivat euroa/ henkilö. Kokonaismenot henkilöä kohden vaihtelivat kongresseittain 998 euron ja euron välillä. Kongressimatkakustannusten mukanaolosta johtuen Euroopan ulkopuolelta tulleet kongressivieraat käyttivät eniten rahaa kongressiosallistumiseensa. Rahaa kului myös sitä enemmän, mitä vanhempi delegaatti oli kyseessä. Kun tarkastellaan delegaattien vuorokausikohtaista rahankäyttöä, edestakainen matka kongressikaupunkiin puuttuu tämänvuotisesta vuorokausikohtaisesta rahankäytöstä. Näin on menetelty vertailtavuuden säilyttämiseksi edellisiin tutkimuksiin nähden; vuosien 2004, 2007 ja 2010 tutkimuksissa oli myös edestakainen matka kongressikaupunkiin jätetty pois vuorokausikohtaisesta kokonaissummasta. Kongressivieraiden keskimääräinen rahankäyttö vuorokautta kohden (ei sisällä edestakaista matkaa kongressikaupunkiin) oli 256 euroa/ henkilö. Vuorokausikohtainen rahankäyttö vaihteli kongresseittain 169 eurosta 395 euroon/ henkilö. Vuoden 2010 tutkimukseen nähden vuorokausikohtaiset menot olivat nyt 49 euroa suuremmat. Seuraavassa taulukossa on esitetty vuorokausikohtaisen rahankäytön jakautuminen menoerittäin.

50 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus Taulukko 6. Kongressivieraiden keskimääräinen vuorokausikohtainen rahankäyttö Suomessa Kustannuserä Euroa/ vrk % Edestakainen matka kongressiin Rekisteröityminen Majoitus Ostokset 23 6 Muut 16 4 Ajanviete/ huvittelu 15 4 Sosiaalinen ohjelma 14 4 Kiertomatkat Suomen ulkopuolelle 11 3 Kiertomatkat Suomessa 8 2 Paikallisliikenne 8 2 Yhteensä Seuraavien sivujen taulukoissa on esitetty tarkemmin tutkimuksen kongressidelegaattien kokonaismenot kongresseittain ja asuinalueittain sekä vuorokausikohtainen rahankäyttö kongresseittain ja asuinalueittain eri menoerissä.

51 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus Taulukko 8. Delegaattien vuorokausikohtainen rahankäyttö kongresseittain 2013 Kustannuserä Kongressi (keskiarvo EUR/hlö/vrk) Kaikki Rekisteröityminen Edestakainen matka kongressiin Majoitus Paikallisliikenne Ajanviete/ huvittelu Sosiaalinen ohjelma Ostokset Kiertomatkat Suomessa Kiertomatkat Suomen ulkopuolelle Muut Yhteensä Viipymä Suomessa, vrk 4,6 5,4 2,6 3,6 5,5 6,8 6,1 6,3 3,4 3,9 5,2 3,7 6,5 5,0 5,8 3,1 5,0 Taulukko 8. Delegaattien vuorokausikohtainen rahankäyttö kongresseittain 2013 (ei sisällä edestakaista matkaa kongressiin) Kustannuserä Kongressi (keskiarvo EUR/hlö/vrk) Kaikki Rekisteröityminen Majoitus Paikallisliikenne Ajanviete/ huvittelu Sosiaalinen ohjelma Ostokset Kiertomatkat Suomessa Kiertomatkat Suomen ulkopuolelle Muut Yhteensä Viipymä Suomessa, vrk 4,6 5,4 2,6 3,6 5,5 6,8 6,1 6,3 3,4 3,9 5,2 3,7 6,5 5,0 5,8 3,1 5,0

52 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus Taulukko 7.1. Delegaattien kokonaismenot maanosittain 2013 Kustannuserä Suomi muut muu muu Lähi- Aasia Ose- Afrik Pohjois Keski-/ Pohjois EU Euroo- Itä ania ka Amerik- Etelä- (keskiarvo EUR/hlö) maat pan maa ka Amer. Kaikki Rekisteröityminen Edestakainen matka kongressiin Majoitus Paikallisliikenne Ajanviete/huvittelu Sosiaalinen ohjelma Ostokset Kiertomatkat Suomessa Kiertomatkat Suomen ulkopuolelle Muut YHTEENSÄ (edelliset) Viipymä Suomessa, vrk 3,3 4,1 5,3 5,8 8,2 6,3 9,1 6,8 7,4 9 5 Taulukko 8.1 Delegaattien vuorokausikohtainen rahankäyttö maanosittain 2013 Kustannuserä Suomi muut muu muu Lähi- Aasia Ose- Afrik Pohjois Keski-/ Pohjois EU Euroo- Itä ania ka Amerik- Etelä- (keskiarvo EUR/hlö) maat pan maa ka Amer. Kaikki Rekisteröityminen Edestakainen matka kongressiin Majoitus Paikallisliikenne Ajanviete/huvittelu Sosiaalinen ohjelma Ostokset Kiertomatkat Suomessa Kiertomatkat Suomen ulkopuolelle Muut YHTEENSÄ (edelliset) Viipymä Suomessa, vrk 3,3 4,1 5,3 5,8 8,2 6,3 9,1 6,8 7,4 9 5

53 Kongressimatkan kustannusten korvaaminen kongresseittain n=kaikki vastaajat Työnantaja tai instituutio Maksaa kokonaan Maksaa osittain Ei vastausta Ei maksa lainkaan Kongressit Regional Studies Association 2013 European Conference Tampere , n=57 AIW-34th American Indian Workshop Helsinki , n=44 13th NoSCos Congress - Nordic Spinal Cord Society Helsinki , n=76 27th Nordic Medical History Congress Helsinki , n=26 22nd International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions, POAC 2013 Espoo , n=75 NT13 Espoo , n=146 WCSJ th Word Conference of Science Journalist Helsinki , n=127 PVB 2013 Helsinki , n=86 18th Nordic Congress of General Practice Tampere , n=141 SSAI (lääkealan kongressi) Turku , n=259 Work, Welbeing and Wealth 2013 Helsinki , n=92 Interpersonal Violence Interventios-Social and Cultural Perspectives (IPV) Jyväskylä , n=88 Congress of the European Associaton of Fish Pathologists Tampere , n=222 International Metropolis Conference Tampere , n=181 29th PCSI Conference Helsinki , n=77 Conference of HEPA Europe Helsinki , n= /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty Kaikki, n= %

54 Kongressimatkan kustannusten korvaaminen asuinpaikoittain n=kaikki vastaajat Työnantaja tai instituutio Maksaa kokonaan Maksaa osittain Ei vastausta Ei maksa lainkaan Kaikki, n= Asuinpaikka Suomi, n=525 Muut Pohjoismaat, n=371 Muu EU-maa, n=456 Muu Euroopan maa, n=93 Lähi-Itä, n=21 Aasia, n=116 Oseania, n=36 Afrikka, n=11* Pohjois-Amerikka, n=122 Keski- ja Etelä-Amerikka, n= /CN/JPa/ss/jso Kopiointi kielletty % *) Alhainen vastaajamäärä (n<20)

DELEGAATTITUTKIMUS 2007 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KONGRESSIT

DELEGAATTITUTKIMUS 2007 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KONGRESSIT DELEGAATTITUTKIMUS 2007 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KONGRESSIT Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Kesä-lokakuu 2007 Johanna Kuosmanen 25.4.2008 Jutta Tuomela Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus

Lisätiedot

Delegaattitutkimus 2016

Delegaattitutkimus 2016 Delegaattitutkimus 2016 2 Delegaattitutkimus 2016 Helsinki, 2017 Christel Nummela 3 Sisällysluettelo Esipuhe. 5 Johdanto.. 6 Tutkimuksen tavoite. 6 Tutkimuksen kohderyhmä ja näyte 6 Tutkimuksen toteutus..

Lisätiedot

DELEGAATTITUTKIMUS 2010 Finland Convention Bureau

DELEGAATTITUTKIMUS 2010 Finland Convention Bureau DELEGAATTITUTKIMUS 2010 Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Maaliskuu 2011 Lotta Engdahl 18.3.2011 Tuomas Virtanen Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2010 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...

Lisätiedot

Kongressijäerjestäjäkysely 2013

Kongressijäerjestäjäkysely 2013 Kongressijäerjestäjäkysely 23 kuviot Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy, 8.3.2 Christel Nummela T-65, FCB, Delegaattitutkimus 23, Kuviot, CN 2..22 2 Sisällysluettelo dia Kongressivieraiden määrän

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

KONGRESSIT SUOMESSA 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Maaliskuu 2014. Christel Nummela 18.3.2014

KONGRESSIT SUOMESSA 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Maaliskuu 2014. Christel Nummela 18.3.2014 KONGRESSIT SUOMESSA 2013 Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Maaliskuu 2014 Christel Nummela 18.3.2014 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia tai osia

Lisätiedot

KONGRESSIT SUOMESSA 2010. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Huhtikuu 2011 14.4.2011

KONGRESSIT SUOMESSA 2010. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Huhtikuu 2011 14.4.2011 KONGRESSIT SUOMESSA 2010 Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Huhtikuu 2011 Lotta Engdahl 14.4.2011 Tuomas Virtanen Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA AMERIKKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN AMERIKKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA MATKAILUSTA ISO- BRITANNIASTA SUOMEEN BRITTIMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Vastaajat... 6 Kotkassa vierailu motiivit... 9 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 10 Kiinnostavimmat ohjelmasisällöt... 11 Tiedonsaanti... 12 Palvelut

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Suomalaisista 46 % on käynyt viimeisen vuoden aikana teatterissa, baletissa tai oopperassa vähintään yhden kerran. Määrä on pysynyt lähes samana viime tutkimuskertaan (v. 2004) verrattuna. Teatterissa

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Kongressi- ja tapahtumainfo 28.4.2015. Ella Näsi Tampere Convention Bureau Ella.nasi@tampere.fi

Kongressi- ja tapahtumainfo 28.4.2015. Ella Näsi Tampere Convention Bureau Ella.nasi@tampere.fi Kongressi- ja tapahtumainfo 28.4.2015 Ella Näsi Tampere Convention Bureau Ella.nasi@tampere.fi Satakunnansillan kaiteen kuvio viittaa Tampereen teollisuushistoriaan. Pyöreä muoto tuo mieleen hammaspyörän

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA KIINALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN KIINALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ITALIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ITALIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SVEITSILÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SVEITSILÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Suomalainen joulu 2008

Suomalainen joulu 2008 Miten tutkimus tehtiin? Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internet-paneelissa 7.10. 9.10.2008 välisenä aikana.

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA JAPANILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN JAPANILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl)

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl) KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE Tutkimuksen avulla selvitettiin Yhdyskuntatekniikka 2017 näyttelyn kävijärakennetta sekä kävijöiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä näyttelystä. Tutkimuksen

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA BELGIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN BELGIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Sinivalkoinen jalanjälki

Sinivalkoinen jalanjälki Sinivalkoinen jalanjälki Kampanjatutkimus Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti ja Markus Mervola Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ) miten suomalaiset

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY 1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY Terveystutkimus Taloustutkimus 2008 Johdanto Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Kuule Oy:n toimeksiantona. Tutkimuksen

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE ORIVEDEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Yhteensä Orivedeltä noin 450 vastaajaa Suurin osuus vastaanottotoiminnasta Ahkerimpia vastaajia

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Euroopan Unionin

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 1 Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 Yhteenveto kohderyhmänä koko maa pois lukien PKS + ympäristökunnat 2 Helsingissä vieraili edellisen kuukauden aikana,

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 6.7.2007 klo 11:00 Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa Keskimääräinen seurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Millä ajoneuvolla matkustitte % Henkilöauto, pakettiauto, maasturi 62 Matkailuauto 18 Moottoripyörä 10 Fly & Drive 5 Auton ja matkailuvaunun yhdistelmä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS 2015

MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS 2015 MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS Taustaa tutkimuksen toteutuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lehden tilaajalukijoiden mielipiteitä lehdestä sekä lehdessä

Lisätiedot

Kokous- ja kongressipalvelut

Kokous- ja kongressipalvelut Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Kokous- ja kongressipalvelut Luku3: Kongressitilat HARJOITUSTEHTÄVIÄ 1. Mitä asioita tulisi selvittää kongressipaikkaa valittaessa? 2. Kongressin tilavalinta kriteerinä

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 14.9.2017 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Kysymysmuotoilu: Seuraatko kuntasi toimintaa

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011 Silmälasien käyttötutkimus 0 Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 0 Miten tutkimus tehtiin Tämä tutkimus on tehty Optisen alan tiedostuskeskuksen toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä osana Omnibus-monitilaajatutkimusta.

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Suomen ja Venäjän

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Design your journey. Matkailuennuste 2012. Example: Corporate Brochure / Report cover

Design your journey. Matkailuennuste 2012. Example: Corporate Brochure / Report cover Example: Corporate Brochure / Report cover Design your journey Matkailuennuste 0 Gallup Forumissa esitettyihin kysymyksiin vastasi väestöä edustavasti 3 vastaajaa. Tutkimus toteutettiin viikoilla 50-5/0

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA!

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA! Leirintämatkailualan yksi vahvuus on se, että se työllistää. Sen töiden automatisoinnin mahdollisuudet ovat rajalliset. Työtä ei voida siirtää merkittävissä määrin ulkomailla tehtäväksi. Alan on ennustettu

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 7.7.2006 klo 11:00 Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa Keskimääräinen karavaanariseurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

Profiilitutkimus 2011

Profiilitutkimus 2011 Profiilitutkimus 2011 Rantapallo SFS-ISO 20252 -sertifioitu Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman TNS

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 363 Asiakastyytyväisyyskysely Helsingin yliopiston yliopistollisen eläinsairaalan palveluista 2012 HEL 2012-016051 T 00 01 01 Päätös päätti merkitä tiedoksi

Lisätiedot

FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010. Opiskelijaliikkuvuus

FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010. Opiskelijaliikkuvuus FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010 Opiskelijaliikkuvuus FIRST-ohjelman Suomen ja Venäjän välinen opiskelijaliikkuvuus lukuvuonna 2009-2010 (yliopistot ja ammattikorkeakoulut). Lukuvuosi 2008-2009

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Tampereen Kaupunki etampere/ Infocity 2002 -tutkimus 11 7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Vastaajilta kysyttiin myös tamperelaisten mahdollisuuksista osallistua päätöksentekoon.

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia

Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia Antti Mykkänen, asiamies, VTM KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö Tutkimus kuntapäättäjien some-käyttäytymisestä: Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia Kolme

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

Osa-aikatyö ja talous

Osa-aikatyö ja talous Osa-aikatyö ja talous Eri ehdot naisille ja miehille Pohjoismaissa NIKK:n tietolehtinen Namn på kapitlet 1 NIKK:n tietolehtinen Osa-aikatyö ja talous Eri ehdot naisille ja miehille Pohjoismaissa Naiset

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot