LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET"

Transkriptio

1 LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET Käytettävyysongelmat Tässä liitteen luvussa käsitellään kaikki testeissä esiintyneet käytettävyysongelmat, niiden lukumäärät, vakavuusasteet sekä korjausehdotukset. Sama ongelma on voinut toistua samalla käyttäjällä useamman kerran, ja luetteloon on laskettu mukaan kaikki kerrat, jolloin ongelma esiintyi. Käytettävyysongelma Määrä Luokittelu Korjaus-/parannusehdotus Viitenäkymä / Varastotilauslinkki puuttuu. 1 3 Tämä ongelma on jo korjattu, ja linkki on saatu näkyviin. Yleistä / Käyttäjän on vaikea palata tekemäänsä hakuun selailtuaan paljon hakutuloksia, ja varsinkin, jos hän on avannut niitä useisiin eri selainikkunoihin. TAI Selaimen back-nappulan käyttö on epäselvää, voiko sitä käyttää kaikissa tilanteissa. 3 3 Tähän yksi käyttäjistä ehdotti ratkaisuksi, että viimeisin haku näkyisi aina esim. Pikahaku-kentän yläpuolella tai muussa sopivassa paikassa, ja sitä klikkaamalla pääsisi tarkennetun haun näkymään sitä muokkaamaan. Myös ohjeistamalla, kuinka hakutuloksista pääsee eri tilanteissa muokkaamaan omaa hakuaan, voitaisiin epäselviä tilanteita välttää. Tarkennettu haku -> Ei tuloksia / Kun haku ei tuota tuloksia, ei ole mitään keinoa päästä takaisin tarkennetun haun näkymään siten, että hakukentissä olisi edellisen haun tiedot tallella. Hakua ei siis pääse muokkaamaan, vaan kaikki kentät täytyy täyttää uudestaan. Omat tiedot / Tehtyään varastotilauksen käyttäjä ei pääse takaisin siihen hakutuloslistaan, josta lähti varastotilausta tekemään. Alareunan valikko / Hakuhistoria linkki ei vie hakuhistoriaan, vaan palauttaa saman sivun, jolla oltiin ko. linkkiä klikattaessa. 1 3 Ei hakutuloksia näkymään tulee sijoittaa samanlainen Muokkaa tarkennettua hakua linkki, kuin hakutulosnäkymässä on. 1 3 Selaimen back nappula lienee ainoa vaihtoehto? Tämä täytyy ohjeistaa. 1 2 Tämä ongelma esiintyi yksittäisellä testikäyttäjällä. Jos se esiintyy useammin, vika on luonnollisesti korjattava.

2 Tarkennettu haku / Hae -painike ei löydy helposti. 1 2 Hae painike olisi hyvä sijoittaa jo varsinaisten hakuehtokenttien alapuolelle tai viereen. Näin käyttäjän ei tarvitsisi vierittää sivua aina alas asti päästäkseen suorittamaan haun. Yläreunan valikko / Pudotusvalikot katoavat liian 6 2 Pudotusvalikon täytyy pysyä näkyvissä niin kauan kuin nopeasti näkyvistä, käyttäjä ei ehdi tehdä valintaa. Yläreunan valikko / Kirjaudu ulos linkki on vaikea löytää. Yläreunan valikko / Omat tiedot osio on vaikea löytää. Tarkennettu haku / Kartan käyttötarkoitus on epäselvä. TAI Karttarajaus vaikuttaa niin hankalalta, ettei käyttäjä halua edes kokeilla sitä. TAI Kartta aiheuttaa hämmennystä, käyttäjä ei ymmärrä sen tarkoitusta. TAI Karttarajauksen tekeminen ei onnistu ilman tarkempia ohjeita. Kirjaudu sisään / Sisäänkirjautumislinkki (kirjastokortin numerolla) ei ole selvästi näkyvillä sisäänkirjautumissivulla, vaan käyttäjä joutuu vierittämään sivua löytääkseen sen. käyttäjä pitää hiiren kursoria sen päällä. 4 2 Käyttäjätunnus linkin takana on kaksi toiminnallisuutta: Oma tili ja Kirjaudu ulos. Nämä voisi purkaa omiksi linkeikseen yläreunan valikossa. 1 2 Käyttäjätunnus linkin takana on kaksi toiminnallisuutta: Oma tili ja Kirjaudu ulos. Nämä voisi purkaa omiksi linkeikseen yläreunan valikossa. 4 2 Jos kartta halutaan pitää mukana Tarkennettu haku näytössä, sen käyttöä pitää ohjeistaa paremmin. Ohjeesta tulee käydä ilmi, mitä kartalla voidaan hakea ja miten haku tapahtuu. 4 2 Kirjautumispaikat voisi mahdollisesti sijoittaa vierekkäin. Jos ne halutaan pitää allekkain, eri kirjautumistapoihin liittyvää informaatiota voisi tiivistää tai vähentää. Hakutulosnäkymä / Muokkaa tarkennettua hakua linkki on niin huomaamaton, ettei käyttäjä löydä sitä. Viitenäkymä / Tekstimuotoisten viitteiden yhteydessä ei ole saatavuustietoja. Viitenäkymä / Saatavuustietojen löytämiseksi käyttäjän täytyy vierittää sivua paljon. 1 2 Linkin väri on lähes sama kuin taustansa, eri värinen linkki erottuisi paremmin. 3 2 Tekstimuotoisten viitteiden saatavuustiedot tulee saada näkyviin. 1 2 Saatavuustiedot tulisi nostaa ylemmäs viitenäkymässä. Yksi vaihtoehto olisi piilottaa osa niistä niin, että klikkaamalla esim. Lisää saatavuustietoja painiketta käyttäjä saisi kaikki saatavuustiedot näkyviin. Näkyvissä voisi oletuksena olla esim. pääkirjaston (tai käyttäjän valitseman ensisijaisen kirjaston) valikoimissa olevien niteiden saatavuustiedot, ja painikkeen takaa saisi muiden kirjastojen ja varaston

3 Etusivu / Pikahaku kenttä ei erotu tarpeeksi selvästi, sitä ei välttämättä huomaa ollenkaan. Rajaa hakua fasetit / Käyttäjä kokee Rajaa hakua otsikon linkiksi ja olettaa, että siitä pääsee takaisin Tarkennettu haku -näkymään. TAI Fasettien toiminnallisuus ei ole selvä. Tarkennettu haku / Käyttäjälle on epäselvää, kattavatko aineistotyyppien yläluokat kaikki niiden alapuolella olevat aineistotyypit. TAI Käyttäjä ei ymmärrä kaikkia aineistotyyppien käsitteitä, hänelle on epäselvää, ovatko esim. lehdet tieteellisiä lehtiä vaiko aikakauslehtiä. Tarkennettu haku / Termistö (aihe, kenttä, hakuehdot) ovat vieraita ja aiheuttavat hämmennystä. Hakutulosnäkymä / Tietoa esitetään näytöllä liikaa tai liian leveästi, käyttäjä joutuu vierittämään sivua paljon. saatavuustiedot. 1 2 Pikahaun taustalla oleva kuva kannattaa valita niin, että se aiheuttaa tarpeeksi suuren kontrastin Pikahaku kentän kanssa. 4 2 Fasettien käyttöön olisi hyvä saada ohjeistusta. Jokaiselle näkymälle (Hakutulokset, Viite, Tarkennettu haku, jne.) olisi hyvä olla oma ohjesivu, johon on koottu ohjeet niiden sisältämiin toimintoihin. 2 1 Tarkennetun haun näkymään olisi hyvä saada ohjeistus 1 1 Tarkennetun haun näkymään olisi hyvä saada ohjeistus 1 1 Leveä esitystapa johtunee osittain siitä, että hakutulosnäkymässä näytetään myös kuva teoksesta tai sen kannesta. Kuvan vaatimaa tilaa pienentämällä viitetietoa voitaisiin ehkä saada tiivistettyä hiukan. Käytettävyysongelmia yhteensä 19 Käytettävyysongelmia luokassa 0 yhteensä 0 Käytettävyysongelmia luokassa 1 yhteensä 3 Käytettävyysongelmia luokassa 2 yhteensä 12 Käytettävyysongelmia luokassa 3 yhteensä 4 Käytettävyysongelmia luokassa 4 yhteensä 0

4 Käyttäjien kommentit ja toiveet Tässä liitteen luvussa käsitellään kaikki testeissä esiin tulleet kommentit käyttäjiltä. Nämä eivät niinkään ole käytettävyysongelmia, vaan pikemminkin asioita, joissa havaittiin parantamisen varaa tai joihin toivottiin muutosta tai lisäominaisuuksia. Myös nämä luokitellaan Nielsenin asteikon mukaisesti. Kommentti tai toivomus Määrä Luokittelu Korjausehdotus Haun rajaus faseteilla / Tässä vois olla hyvä palvelu sellainen että näkis mistä yliopistosta mikäkin aineisto on peräisin. 1 1 Käyttäjällä se käsitys, että JYKDOKissa on muidenkin yliopistokirjastojen aineistoa; siellä on kuitenkin vain Jyväskylän yliopiston kirjaston aineistoa. Kuitenkin jatkossa on tarkoitus lisätä myös Jyväskylän yliopiston hallussa olevaa museoaineistoa JYKDOKiin; silloin tämä käyttäjän ehdotus on varteenotettava, jotta rajaus voidaan tehdä myös Haun rajaus faseteilla / Käyttäjä kaipaa lisää mahdollisuuksia rajata hakua, esim. aihealueittain, ja tietoa siitä, mistä tietokannasta viitteitä etsitään. Ulkoasu / Yksinkertainen ulkoasu luo käyttäjälle tunteen, että hän ei ole ammattimaisen tiedonhakujärjestelmän kanssa tekemisissä. sen perusteella, mistä aineisto on peräisin. 2 1 Haku- ja rajausmahdollisuuksien lisääminen sitä mukaa kuin niille löytyy kysyntää. 1 0 Tässä lienee kysymys makuasioista ja mielipiteistä. Ulkoasu / Näkymä voisi olla napakampi, tiiviimpi. (Ja ehkä jollain muulla värillä kuin vaaleansinisellä.) Yleistä / Käyttäjälle on epäselvää, mihin tietokantoihin hänen hakunsa kohdistuu. 2 0 Tässä lienee kysymys makuasioista ja mielipiteistä. 1 1 Tieto käytetystä tietokannasta lisätään viitetietoihin.

5 Tarkennettu haku / Kartta voisi olla tarkempi. 1 1 Jos karttahaku halutaan säilyttää, käytettävä kartta voisi olla tarkempi. Tarkennettu haku / Vuosirajaus, aikaskaala on liian iso aikajanalla tehtäväksi. 1 1 Tarvitaanko aikajanaa tarkennetun haun näkymässä? Riittäisivätkö pelkästään numeroina annetut hakukriteerit? Tarkennettu haku / Asiasanahaun puute 2 1 Tarkennetun haun näkymään olisi hyvä saada ohjeistus Tarkennettu haku / Käyttäjä toivoo, että 1 0 Lisätään hakuja sisällysluetteloihin. mahdollisuus hakea sisällysluetteloista yleistyisi. Alareuna / Linkki hakuhistoriaan on käyttäjän mielestä väärässä paikassa, koska sitä ei miellä sille sopivaksi paikaksi. Toiminnalliset linkit ovat muilta osin yläreunan valikoissa. Alareunassa on ennemminkin yleiseen tietoon Finnasta yms., jota ei välttämättä kovin aktiivisesti lueta tai etsitä, jolloin myös hakuhistoria-linkki tulee myös helposti ohitettua. 1 0 Tässä lienee kysymys makuasioista ja mielipiteistä. Kommentteja ja toiveita yhteensä 10 Kommentteja ja toiveita luokassa 0 yhteensä 4 Kommentteja ja toiveita luokassa 1 yhteensä 6 Kommentteja ja toiveita luokassa 2 yhteensä 0 Kommentteja ja toiveita luokassa 3 yhteensä 0 Kommentteja ja toiveita luokassa 4 yhteensä 0

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Muokattu viimeksi 26.8.2010 1 Ohjeet Moodlen käytön tueksi Sisällys Mistä löydän SAMKin Moodlen ja kirjaudun verkko-oppimis-ympäristöön?...

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Upseeriliiton verkkopalvelun käyttäjäkysely

Raportointi >> Perusraportti Upseeriliiton verkkopalvelun käyttäjäkysely hannusipila (Upseeriliitto Ry), olet kirjautuneena sisään. 7. syyskuuta 2010 14:51:56 Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä P Raportointi >>

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere. FACEBOOK-KURSSI Edistyneille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Aluksi... 2 Asetukset... 3 Käyttäjätilin asetukset...

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

http://moodle.tokem.fi/

http://moodle.tokem.fi/ http://moodle.tokem.fi/ eoppimiskeskus Copyright eoppimiskeskus 2 SISÄLTÖ Johdanto 3 Aloitus 5 Kurssin ylläpito 6 Varmuuskopiointi ja Palauta-toiminto 7 Asteikot 7 Arvioinnit 8 Tapahtumat 8 Tiedostot 8

Lisätiedot

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Palautetta voi lähettää osoitteeseen: moodletuki@turku.fi Sisällysluettelo 1 Kasvatus- ja opetustoimen moodlet...1

Lisätiedot

Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys. yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa

Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys. yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa Johanna Riikonen Tampereen yliopisto Informaatiotutkimuksen laitos Pro gradu -tutkielma Elokuu 2006

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Perusta komeat kotisivut helposti

Perusta komeat kotisivut helposti Perusta komeat kotisivut helposti tietoja Perusta ilmaiseksi omat kotisivut helpon ja monipuolisen palvelun avulla. tätä tarvitset Asiakasnumerosi (jos et ole KotiMikron tilaaja, voit kokeilla kotisivu-palvelua

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

Selkokieli ja Internet

Selkokieli ja Internet Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet Monelta taholta on jo pidemmän aikaa kyselty, onko selkokielisten Internet-sivujen laatimiseen mahdollista saada jonkinlaista ohjeistusta. Viimeaikaisten

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

OHJE (päivitetty viimeksi 05.09.2012)

OHJE (päivitetty viimeksi 05.09.2012) OHJE (päivitetty viimeksi 05.09.2012) Ohjeet on tehty ensisijaisesti Puutarha.nettiin käyttöohjeeksi siellä toimivien valvojien toimesta, ja niissä on myös sääntöjä täydentävää asiaa. Jos Rakentaja.fi

Lisätiedot

Huomaathan lukiessasi!

Huomaathan lukiessasi! Huomaathan lukiessasi! Jos teet suurempia muutoksia, muista ottaa varmuuskopio järjestelmästä ennen ja jälkeen muutosten. Tämä tapahtuu muutamalla napin painalluksella, ja kopion tallentaminen omalle koneelle

Lisätiedot

Käyttöopas. Sijaisrekisteri KUNTAREKRY 6.4

Käyttöopas. Sijaisrekisteri KUNTAREKRY 6.4 Käyttöopas Sijaisrekisteri KUNTAREKRY 6.4 Elbit Oy/ KL-Kuntarekry Oy 2014 Page 1 of 84 Päivämäärä: Heinäkuu 2014 Tekijänoikeus 2014 Elbit Oy Ohjelmisto: "Elbit Skills versio 6.4" Huomautus Elbit Oy varaa

Lisätiedot

Verkkosivupaketti Vihreiden kunnallisvaaliehdokkaille

Verkkosivupaketti Vihreiden kunnallisvaaliehdokkaille Verkkosivupaketti Vihreiden kunnallisvaaliehdokkaille 1 Ohjeet v.1.0 / 28.3.2008 Sisällysluettelo 1. Johdanto lue tämä ensin...3 1.1. Pikaohjeet osaaville...4 2. Sivuston esittelykierros...5 3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki.

LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki. 1 LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY 2 Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Nykytilanteen kuvaus... 4 1.2. Verkkopalvelun tavoitteet... 5 1.3. Lainsäädäntö, standardit ja suositukset...

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki Päiväys: 16.1.2015 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

3.2.1 Uusi extranet käyttäjä...31 3.2.1.1 Extranetkäyttäjä sivuston muokkausoikeuksilla...31 3.2.1.2 Extranetkäyttäjä ilman

3.2.1 Uusi extranet käyttäjä...31 3.2.1.1 Extranetkäyttäjä sivuston muokkausoikeuksilla...31 3.2.1.2 Extranetkäyttäjä ilman Sisällysluettelo 1. Käyttäjän opas...3 1.1 Sivuston katselu...3 1.2 Sivustolle siirtyminen...3 1.3 Navigointi...3 1.4 Keskusteluihin osallistuminen...4 1.5 Gallupeihin vastaaminen...5 1.6 Ajankohtaista

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA Päiväys: 25.9.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti

Lisätiedot

SUPERIN AMMATTIOSASTON VERKKOSIVUJEN PÄIVITYSTYÖKALUOHJE

SUPERIN AMMATTIOSASTON VERKKOSIVUJEN PÄIVITYSTYÖKALUOHJE SUPERIN AMMATTIOSASTON VERKKOSIVUJEN PÄIVITYSTYÖKALUOHJE SISÄLLYS 1. Ylläpitosivu ja tunnukset... 3 2. Sivutyypit ja kentät... 3 3. Sivurakenne... 4 4. Piilotetut ja julkaisemattomat sivut... 4 5. Uuden

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

KDK-ASIAKASLIITTYMÄ Kansallisen näkymän käytettävyystesti

KDK-ASIAKASLIITTYMÄ Kansallisen näkymän käytettävyystesti KDK-ASIAKASLIITTYMÄ Kansallisen näkymän käytettävyystesti 15.6.2011 Ville Hirvonen Kansalliskirjasto Tavoitteet KDK-asiakasliittymän käytettävyyttä halutaan arvioida sekä parantaa. Käytettävyystestejä

Lisätiedot

Webforum Teamwork & Professional

Webforum Teamwork & Professional Webforum Teamwork & Professional Käyttö- ja hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-03-31 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sisään kirjautuminen... 4 Kadotitko tai unohditko henkilökohtaiset

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Metropolian kirjaston verkkopalvelujen käytettävyyden arviointi ja sosiaalinen media kirjaston viestinnässä Päivi Ylitalo-Kallio Käyttäjäkeskeisen suunnittelun erikoistumisopinnot

Lisätiedot

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje Johdanto Base ContentManager Base ContentManager on Media Cabinet Oy:n toteuttama julkaisujärjestelmä, jonka avulla organisaation julkinen www-sivusto sekä intranet ja ekstranet

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

ZEF Arviointikone. Käyttöohje.

ZEF Arviointikone. Käyttöohje. SISÄLLYS SISÄLLYS...2 1. JOHDANTO...4 2. MITEN OPIT KÄYTTÄMÄÄN ZEF EDITORIA...5 3. ALOITUS...7 4. KYSYMYKSET...10 4.1. Kysymysryhmien luominen...10 4.2. Kysymysten luominen...10 4.2.1 Jana...12 4.2.2.

Lisätiedot