Ongelma: Poikkeaako perusjoukon suhteellinen osuus vertailuarvosta?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ongelma: Poikkeaako perusjoukon suhteellinen osuus vertailuarvosta?"

Transkriptio

1 Yhden otoksen suhteellisen osuuden testaus Ongelma: Poikkeaako perusjoukon suhteellinen osuus vertailuarvosta? Hypoteesit H 0 : p = p 0 H 1 : p p 0 tai H 1 : p > p 0 tai H 1 : p < p 0 Suhteellinen osuus on sama kuin vertailuarvo Suhteellinen osuus poikkeaa vertailuarvosta Suhteellinen osuus on suurempi kuin vertailuarvo Suhteellinen osuus on suurempi kuin vertailuarvo Oletukset 1) Käytössä on riippumaton otos perusjoukosta. 2) Jokaisella havainnolla on yhtä suuri havainnointitodennäköisyys. 3) Odotetut frekvenssit, np 0 ja n[1 p 0 ], ovat suurempia kuin 5. Riskitaso α: 0.05, 0.01, Testisuure ja p-arvo z X np 0 = ~ N(0, 1), np0 ( 1 p0 ) ja X: kiinnostuksen kohteena oleva havaittu frekvenssi, p 0 : suhteellisena osuutena ilmoitettu vertailuarvo, n: otoskoko. Johtopäätökset Jos p > α, nollahypoteesia ei hylätä. Jos p < α, nollahypoteesi hylätään.

2 Esimerkki. Automerkin ABC markkinaosuus vuonna 1997 oli 16.3 %. Seuraavan vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana myytiin kaikkiaan autoa, joista ABC-merkkisiä oli Onko automerkin ABC markkinaosuus muuttunut? Arvioidaan tätä yhden suhteellisen osuuden testillä. Hypoteesit H 0 : p = p 0 H 1 : p p 0 Markkinaosuus ei ole muuttunut. Markkinaosuus on muuttunut. Oletukset Tapahtuma: ostaako ABC-auton vai ei. Tässä voidaan kyseenalaistaa satunnaisuus: Onko päätös ostaa jokin tietty automerkki satunnainen? Onko vuoden kolme ensimmäistä kuukautta satunnaisotos koko myynnistä? Odotetut frekvenssit: np 0 = = 3546, n(1 p 0 ) = ( ) = Riskitaso α = 0.01 Testisuure ja p-arvo Havaittu frekvenssi: X = 3269 (X / n = 15.0 %) Odotettu frekvenssi: ks. ed. z = X np np 0 1 p 0 ( 0 ) = ( ) = = p = = Johtopäätös Nollahypoteesi siis hylätään ja sanotaan markkinaosuuden muuttuneen tässä sen todetaan laskeneen (p < 0.001) jos satunnaisuusoletus voidaan tehdä.

3 Tunnuslukumuodossa olevan aineiston analysointi 1. Syötetään aineisto (kaksi muuttujaa): x: 0 1 n: Määritetään oikea tapausmäärä analysoitavalle muuttujalle käyttämällä painotusta Data/Weight Cases... Weight cases by: Frequency variable: n

4 3. Suoritetaan analyysi Analyze/Nonparametric tests/chi Square... Test Variable list: sp Expected values: Values:,163,837

5

6 NPar Tests [DataSet0] Chi-Square Test Frequencies x,00 1,00 Total Observed N Expected N Residual ,9-276, ,1 276, Test Statistics Chi-Square a df Asymp. Sig. x 25,834 1,000 a. 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 3545,9. Testisuure ja p-arvo χ 2 = (vrt. z 2 = = ) df = 1 p = = Nollahypoteesi siis hylätään ja sanotaan markkinaosuuden muuttuneen (p < 0.001).

7 Kahden otoksen suhteellisen osuuden testaus Ongelma: Onko suhteellinen osuus sama kahdessa perusjoukossa? Hypoteesit H 0 : P 1 = P 2 H 1 : P 1 P 2 tai H 1 : P 1 > P 2 tai H 1 : P 1 < P 2 Suhteelliset osuudet ovat samat. Suhteelliset osuudet eivät ole samat. Suhteellinen osuus on suurempi ensimmäisessä ryhmässä Suhteellinen osuus on suurempi toisessa ryhmässä Oletukset Käytössä on riippumattomat otokset perusjoukoista ja ryhmät ovat toisistaan riippumattomia. Jokaisella yksittäisellä tapauksella on yhtä suuri tapahtumatodennäköisyys. Molemmissa ryhmissä odotetut frekvenssit (n i P i ja n i [1 P i ], i = 1,2) ovat suurempia kuin 5. Riskitaso α: 0.05, 0.01, Testisuure ja p-arvo P = (n 1 P 1 + n 2 P 2 )/(n 1 + n 2 ) z P P 1 2 = ~ N(0, 1) Johtopäätökset P( 1 P)(1/ n1 1/ n2 ) Jos p > α, nollahypoteesia ei hylätä. Jos p < α, nollahypoteesi hylätään.

8 Esimerkki. Tutkimuksessa haluttiin selvittää ikääntyneiden naisten ja miesten tupakointia. Poimittiin satunnaisotannalla haastatteluun 759 henkilöä (342 miestä ja 417 naista). Miehistä tupakoivan havaittiin 166 ja naisissa 187. Onko ryhmissä suhteellinen osuus sama? Hypoteesit H 0 : P 1 = P 2 H 1 : P 1 P 2 Suhteelliset osuudet ovat samat. Suhteelliset osuudet eivät ole samat. Oletukset Satunnaisuus ja riippumattomuus näyttäisivät olevan kunnossa. Oletetaan tapahtuma jälleen satunnaiseksi. Odotetut frekvenssit: n 1 P 1 = 342 ( ) / 759 = 159 n 1 (1 P 1 ) = 342 ( ) /759 = 183 n 2 P 2 = 417 ( ) / 759 = 194 n 2 (1 P 2 ) = 417 ( ) / 759 = 223 Huom. Nämä ovat samat kuin ristiintaulukosta laskettaessa. Riskitaso α = 0.01 Testisuure ja p-arvo P 1 = 166 / 342 = P 2 = 187 / 417 = P = (n 1 P 1 + n 2 P 2 )/(n 1 + n 2 ) = ( )/( ) = ( ) / 759 = z = P P 1 P( 1 P)(1/ n1 1/ n2 ) 2 = ( )(1/ / 417) = p = Johtopäätökset Nollahypoteesi jää voimaan. Suhteellisia osuuksia pidetään perusjoukon tasolla yhtä suurina (p = 0.310).

9 Tunnuslukumuodossa olevan aineiston analysointi 1. Syötetään aineisto (kaksi muuttujaa): x: y: n: Määritetään oikea tapausmäärä analysoitavalle muuttujalle käyttämällä painotusta. Data/Weight Cases... Weight cases by: Frequency variable: n

10 3. Suoritetaan analyysi Analyze/Descriptive statistics/crosstabs...

11 Row: Column: x y Statistics: Chi-square (continue)

12 Cells : Counts: Observed, Expected, Percentages: Row (continue)

13 Crosstabs [DataSet0] Case Processing Summary sp * smoke Cases Valid Missing Total N Percent N Percent N Percent ,0% 0,0% ,0% sp * smoke Crosstabulation sp Total,00 1,00 Count Expected Count % within sp Count Expected Count % within sp Count Expected Count % within sp smoke,00 1,00 Total ,9 159,1 342,0 51,5% 48,5% 100,0% ,1 193,9 417,0 55,2% 44,8% 100,0% ,0 353,0 759,0 53,5% 46,5% 100,0% Chi-Square Tests Pearson Chi-Square Continuity Correction a Likelihood Ratio Fisher's Exact Test Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Asymp. Sig. Value df (2-sided) 1,031 b 1,310,887 1,346 1,030 1,310 1,029 1, a. Computed only for a 2x2 table Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided),342,173 b. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 159,06. Kahden suhteellisen osuuden testaus vastaa siis 2 2 kokoisen taulukon testaamista χ 2 -testillä. Huom. z 2 = =

1. Normaalisuuden tutkiminen, Bowmanin ja Shentonin testi, Rankit Plot, Wilkin ja Shapiron testi

1. Normaalisuuden tutkiminen, Bowmanin ja Shentonin testi, Rankit Plot, Wilkin ja Shapiron testi Mat-2.2104 Tilastollisen analyysin perusteet / Ratkaisut Aiheet: Avainsanat: Yhteensopivuuden ja homogeenisuden testaaminen Bowmanin ja Shentonin testi, Hypoteesi, 2 -homogeenisuustesti, 2 -yhteensopivuustesti,

Lisätiedot

Christina Gustafsson. Tilastollinen tietojenkäsittely STAT2100 IBM SPSS Statistics 20 for Windows Osa 2

Christina Gustafsson. Tilastollinen tietojenkäsittely STAT2100 IBM SPSS Statistics 20 for Windows Osa 2 Christina Gustafsson Tilastollinen tietojenkäsittely STAT2100 IBM SPSS Statistics 20 for Windows Osa 2 Kevät 2013 SISÄLLYSLUETTELO 5. YKSIULOTTEISET JAKAUMAT... 2 5.1. Frequencies-proseduuri... 2 5.2.

Lisätiedot

Aki Taanila. IBM SPSS Statistics 21

Aki Taanila. IBM SPSS Statistics 21 Aki Taanila IBM SPSS Statistics 21 23.1.2013 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTO... 3 1.1 Excel- tai teksti-muotoisen aineiston avaaminen... 3 1.2 Muuttujien määrittelyt... 3 1.3 Aineiston syöttäminen...

Lisätiedot

Aki Taanila SPSS OPAS

Aki Taanila SPSS OPAS Aki Taanila SPSS OPAS 2.10.2009 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTON TALLENTAMINEN... 2 1.1 Muuttujien määrittely... 2 1.2 Aineiston syöttäminen... 5 1.3 Aineiston tallentaminen ja avaaminen... 6 1.4 Aineistojen

Lisätiedot

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET 21.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY... 2 1.1 Tiekartta... 4 2 YHTÄ MUUTTUJAA KOSKEVA PÄÄTTELY... 5 2.1 Keskiarvon luottamusväli... 5 2.2

Lisätiedot

4. Satunnaistetut lohkokokeet, latinalaiset neliöt ja vastaavat asetelmat. Kiusatekijä on taustatekijä, joka voi vaikuttaa

4. Satunnaistetut lohkokokeet, latinalaiset neliöt ja vastaavat asetelmat. Kiusatekijä on taustatekijä, joka voi vaikuttaa 4. Satunnaistetut lohkokokeet, latinalaiset neliöt ja vastaavat asetelmat 4.1 Satunnaistettu lohkokoe (Randomized Block Design) Kiusatekijä (nuisance factor): Kiusatekijä on taustatekijä, joka voi vaikuttaa

Lisätiedot

PASW Statistics 18 tuoteperhe

PASW Statistics 18 tuoteperhe PASW Statistics 18 tuoteperhe Sisältö Peruspaketti: 3 PASW Statistics Programmability 4 Lisämodulit: PASW Tables 5 PASW Regression 6 PASW Advanced Statistics 7 PASW Forecasting 8 PASW Exact Tests 9 PASW

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2554. Mikko Malmivuo & Juha Luoma

VTT TIEDOTTEITA 2554. Mikko Malmivuo & Juha Luoma VTT TIEDOTTEITA 2554 Mikko Malmivuo & Juha Luoma Talvirenkaiden kunnon kehittyminen vuosina 2001 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2554 Talvirenkaiden kunnon kehittyminen 2001 Mikko Malmivuo Innomikko Oy

Lisätiedot

Mitä tarvitsee tietää biostatistiikasta ja miksi? Matti Uhari Lastentautien klinikka Oulun yliopisto

Mitä tarvitsee tietää biostatistiikasta ja miksi? Matti Uhari Lastentautien klinikka Oulun yliopisto Mitä tarvitsee tietää biostatistiikasta ja miksi? Matti Uhari Lastentautien klinikka Oulun yliopisto Tutkimusaineistomme otantoja Hyödyt Ei tarvitse tutkia kaikkia Oikein tehty otanta mahdollistaa yleistämisen

Lisätiedot

Asukaskyselyn ja teemahaastattelujen tulokset

Asukaskyselyn ja teemahaastattelujen tulokset Asukaskyselyn ja teemahaastattelujen tulokset Suurhiekan merituulipuistohanke wpd Finland Oy Erillisselvityksen loppuraportti Anna Koskinen 4/12/2008 Sisällys 1 Johdanto... 9 2 Selvityksen lähtökohtia...

Lisätiedot

Kaksitasoiset hierarkiset asetelmat (Two-Stage Nested Designs) 9. Muita koeasetelmia. 9.1 Hierarkiset asetelmat (Nested Designs)

Kaksitasoiset hierarkiset asetelmat (Two-Stage Nested Designs) 9. Muita koeasetelmia. 9.1 Hierarkiset asetelmat (Nested Designs) 9. Muita koeasetelmia 9.1 Hierarkiset asetelmat (Nested Designs) Tietyissä koetilanteissa yhden faktorin tasot ovat samanlaisia joskaan ei täysin identtisiä toisen faktorin eri tasoilla. Tällaista asetelmaa

Lisätiedot

PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA

PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA Agora Center Jyväskylän yliopisto Jyväskylä 2011 2011 Eero Kuronen, Raine Koskimaa ja Jyväskylän yliopisto ISBN ISBN 978-951-39-4235-9 (nid.) 978-951-39-4236-6

Lisätiedot

Rreferenssien paljastamisesta contingent valuation -menetelmällä *

Rreferenssien paljastamisesta contingent valuation -menetelmällä * Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 2/1993 Rreferenssien paljastamisesta contingent valuation -menetelmällä * ERKKI MÄNTYMAA eontingent valuation eli ev -menetelmä on käytetyin niistä keinoista,

Lisätiedot

TUHANSIEN ISKUJEN MAA

TUHANSIEN ISKUJEN MAA European institute for crime prevention and control, affiliated with the United Nations Report nro 66 H E U N I TUHANSIEN ISKUJEN MAA Miesten kokema väkivalta Suomessa Markku Heiskanen & Elina Ruuskanen

Lisätiedot

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN 19.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 LAADULLINEN VAI MÄÄRÄLLINEN?... 2 2 TUTKIMUSPROSESSI... 3 2.1 Suunnittelu... 3 2.2 Toteutus... 5 3 EI-KOKEELLINEN TUTKIMUSASETELMA...

Lisätiedot

Peruskoululaisten yhteiskunnallisen osaamisen estimointi sekamallilla: sovellus ICCS 2009 -aineistoon. Tilastotieteen pro gradu -tutkielma

Peruskoululaisten yhteiskunnallisen osaamisen estimointi sekamallilla: sovellus ICCS 2009 -aineistoon. Tilastotieteen pro gradu -tutkielma Peruskoululaisten yhteiskunnallisen osaamisen estimointi sekamallilla: sovellus ICCS 2009 -aineistoon Tilastotieteen pro gradu -tutkielma Tuomo Huttu Matematiikan ja tilastotieteen laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Pellon kasvukunnon taloudellinen arvo

Pellon kasvukunnon taloudellinen arvo MTT:n selvityksiä 66 Pellon kasvukunnon taloudellinen arvo Sami Myyrä Talous MTT:n selvityksiä 66 37 s, 4 liitettä Pellon kasvukunnon taloudellinen arvo Sami Myyrä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 1: Lokaatio ja hajonta

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 1: Lokaatio ja hajonta Tilastollisen analyysin perusteet Luento 1: ja hajonta Sisältö Havaittujen arvojen jakauma Havaittujen arvojen jakaumaa voidaan kuvailla ja esitellä tiivistämällä havaintoarvot sopivaan muotoon. Jakauman

Lisätiedot

Muuttujien määrittely esimerkkejä

Muuttujien määrittely esimerkkejä Tarja Heikkilä esimerkkejä Sisältö 2 Luokittelu 5 Uusien muuttujien määrittely kaavojen avulla 11 Liite Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden seurantatutkimus 15 1 1. Määritellään muuttujat kyselylomakkeesta

Lisätiedot

Ajankäyttötutkimus 2009

Ajankäyttötutkimus 2009 Elinolot 2011 Ajankäyttötutkimus 2009 Muutokset 1979 2009, ennakko Suomalaisten vapaa-aika lisääntynyt Suomalaisten ajankäytön peruspiirteet ovat pysyneet melko vakaina kolmen vuosikymmenen aikana. Selvin

Lisätiedot

Lukion. Calculus. Todennäköisyys ja tilastot. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Todennäköisyys ja tilastot. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion 3 MAA Todennäköisyys ja tilastot Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Todennäköisyys ja tilastot (MAA) Pikatesti ja kertauskokeet

Lisätiedot

2 Parisuhdeväkivallan kohteeksi joutumisen yleisyys

2 Parisuhdeväkivallan kohteeksi joutumisen yleisyys OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Petri Danielsson & Venla Salmi Suomalaisten kokema parisuhdeväkivalta 2012 Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia Verkkokatsauksia 3/2013 Sisällys Tiivistelmä 1

Lisätiedot

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Kirjoittajat: Heli Valkeinen, Erikoistutkija, TtT, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Heidi Anttila, Erikoistutkija, TtT, Terveyden

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

Perusopetuksen erityisoppilaiden toisen asteen opinnot

Perusopetuksen erityisoppilaiden toisen asteen opinnot Valtiontalouden tarkastusvirasto Tuloksellisuustarkastus Työpaperi Perusopetuksen erityisoppilaiden toisen asteen opinnot Liittyy tarkastukseen: Erityisopetus perusopetuksessa Tekijät: Tanja Kirjavainen

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa

Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa Janne Salonen ja Mervi Takala Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:10 Janne Salonen ja Mervi Takala Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa

Lisätiedot

Ohje tutkimustiedon tulkintaan

Ohje tutkimustiedon tulkintaan Ohje tutkimustiedon tulkintaan Tilastotyöryhmä 27.3.2003 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Tutkimustiedon tulkinta 1 3 Tutkimuksen tuoteseloste 3 4 Keskeisiä tilastokäsitteitä 4 1. JOHDANTO 2. TUTKIMUSTIEDON

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Makeisvero tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta?

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Makeisvero tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 21 Makeisvero tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta? Tuomas Kosonen Olli Ropponen Muistiot 21 elokuu 2012 VATT MUISTIOT 21 Makeisvero

Lisätiedot