Tavanomaisten otostunnuslukujen, odotusarvon luottamusvälin ja Box ja Whisker -kuvion määritelmät: ks. 1. harjoitukset.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavanomaisten otostunnuslukujen, odotusarvon luottamusvälin ja Box ja Whisker -kuvion määritelmät: ks. 1. harjoitukset."

Transkriptio

1 Mat-.04 Tilastollisen analyysin perusteet Mat-.04 Tilastollisen analyysin perusteet / Ratkaisut Aiheet: Avainsanat: Testit suhdeasteikollisille muuttujille Hypoteesi, Kahden riippumattoman otoksen t-testit, Nollahypoteesi, p-arvo, Päätössääntö, Testi, Testisuure, Testisuureen normaaliarvo, Testit suhdeasteikollisille muuttujille, t-testi, t-testi parivertailuille, Vaihtoehtoinen hypoteesi, Varianssien vertailutesti, Yhden otoksen t-testi, Yleinen hypoteesi. Kahden riippumattoman otoksen t-testi STATISTIX-tiedostossa MORT on esitetty 9 amerikkalaispankin käyttämät korot (muuttuja KORKO; yksikkö = %) asuntolainoille. Lainat voidaan ryhmitellä kahteen ryhmään sen mukaan onko korko ollut kiinteä vai vaihtuva (muuttuja LAINATYYP; 0 = kiinteä korko, = vaihtuva korko). (a) (b) Ratkaisu: (a) Määrää kummallekin lainatyypille: aritmeettinen keskiarvo, keskihajonta, minimi, maksimi, 95 %:n luottamusväli keskimääräiselle korolle, Box ja Whisker -kuvio Tee tulostusten perusteella johtopäätöksiä lainatyyppien koroista. Testaa kahden riippumattoman otoksen t-testillä nollahypoteesia, että keskimääräinen korko on kummallekin lainatyypille sama. Käytä vaihtoehtoisena hypoteesina oletusta: Keskimääräinen lainakorko on kiinteäkorkoiselle lainalle korkeampi. Vaihtoehtoinen hypoteesi vastaa taloustieteen käsitystä korkojen määräytymismekanismista. Muotoile myös kaikki testiin liittyvät hypoteesit. Käytätkö varianssien yhtäsuuruusoletukseen vai erisuuruusoletukseen perustuvaa t-testiä? Perustele! Tunnusluvut, luottamusvälit, Box ja Whisker -kuvio Tavanomaisten otostunnuslukujen, odotusarvon luottamusvälin ja Box ja Whisker -kuvion määritelmät: ks.. harjoitukset. Tunnusluvut ja luottamusväli Statistics > Summary Statistics > escriptive Statistics escriptive Variables = KORKO Grouping Variable = LAINATYYP C. I. Percent Coverage = 95 TKK Systeemianalyysin laboratorio (009) /

2 Mat-.04 Tilastollisen analyysin perusteet ESCRIPTIVE STATISTICS FOR LAINATYYP = 0 KORKO N 3 LO 95% CI 7.08 MEAN UP 95% CI S MINIMUM MAXIMUM ESCRIPTIVE STATISTICS FOR LAINATYYP = KORKO N 6 LO 95% CI MEAN UP 95% CI S MINIMUM MAXIMUM Tunnuslukujen ja luottamusvälien perusteella näyttää ilmeiseltä, että kiinteäkorkoisten lainojen korot (LAINATYYP = 0) ovat keskimäärin korkeampia. Box ja Whisker -kuvio Statistics > Summary Statistics > Box and Whisker Plots Model Specification = Categorical ependent Variable = KORKO Grouping Variable = LAINATYYP Box ja Whisker -kuvio muodostuu laatikosta ja viiksistä (ks. tarkemmin. harjoitusten tehtävän ratkaisua): Alakvartiili Q määrää laatikon alareunan paikan. Yläkvartiili Q 3 määrää laatikon yläreunan paikan. Puolet havaintoarvoista on laatikon sisällä. Mediaanin Q = Me paikka merkitään poikkiviivalla laatikon sisään. Viiksien kärjet kertovat normaalien havaintojen minimin ja maksimin paikat. Poikkeuksellisten havaintojen paikat merkitään tähdillä tai ympyröillä viiksien jatkeille. TKK Systeemianalyysin laboratorio (009) /

3 KORKO Mat-.04 Tilastollisen analyysin perusteet Box and Whisker Plot LAINATYYP 9 cases missing cases Kuvion perusteella on ilmeistä, että kiinteäkorkoisten lainojen korot (LAINATYYP = 0) ovat keskimäärin korkeampia. (b) Kahden riippumattoman otoksen t-testi Koska havaintoja eri lainatyyppejä käyttävistä pankeista voidaan pitää riippumattomina otoksina, sovelletaan kahden riippumattoman otoksen t-testiä. LAINATYYP = 0 X i = kiinteäkorkoisen lainan korko pankissa i LAINATYYP = X j = vaihtuvakorkoisen lainan korko pankissa j H 0 : = Vaihtoehtoinen hypoteesi: H : > TKK Systeemianalyysin laboratorio (009) 3/3

4 Mat-.04 Tilastollisen analyysin perusteet STATISTIX tulostaa yhdellä kertaa tulokset 3:sta testistä: Kahden riippumattoman otoksen t-testi, kun ryhmäkohtaiset varianssit saavat erota toisistaan (ks. Testi ratkaisujen lopussa). Kahden riippumattoman otoksen t-testi, kun ryhmäkohtaiset varianssit ovat yhtä suuret (ks. Testi ratkaisujen lopussa). Varianssien vertailutesti (ks. Testi 4 ratkaisujen lopussa). Statististics > One, Two, Multi-Sample Tests > Two-Sample T Test Model Specification = Categorical ependent Variable = KORKO Categorical Variable = LAINATYYP Null Hypothesis = 0 Alternate Hypothesis = Greater Than TWO-SAMPLE T TESTS FOR KORKO BY LAINATYYP SAMPLE LAINATYYP MEAN SIZE S.. S.E IFFERENCE.4006 NULL HYPOTHESIS: IFFERENCE = 0 ALTERNATIVE HYP: IFFERENCE > 0 ASSUMPTION T F P 95% CI FOR IFFERENCE EQUAL VARIANCES (.9009,.9004) UNEQUAL VARIANCES (.79, ) F NUM F EN F P TESTS FOR EQUALITY OF VARIANCES CASES INCLUE 9 MISSING CASES Varianssien yhtäsuuruutta testaavan F-testisuureen arvo =.73 ja vastaava p-arvo = Siten nollahypoteesi varianssien yhtäsuuruudesta voidaan hyväksyä 5 %:n merkitsevyystasolla. Siten kahden riippumattoman otoksen t-testeistä voidaan valita yhtä suuriin variansseihin perustuva versio. Vastaava testisuureen arvo = 0.4. Sitä vastaava p-arvo on neljällä desimaalilla = Siten nollahypoteesi H 0 voidaan hylätä kaikilla tavanomaisilla merkitsevyystasoilla: Kiinteäkorkoisten lainojen keskimääräiset korot ovat korkeampia kuin vaihtuvakorkoisten lainojen korot. TKK Systeemianalyysin laboratorio (009) 4/4

5 Mat-.04 Tilastollisen analyysin perusteet. t-testi parivertailuille STATISTIX-tiedostossa PalkkaMF on esitetty 0 amerikkalaismiehen (= MALE) ja 0 amerikkalaisnaisen (= FEMALE) vuosipalkat (yksikkö = $). Havainnot muodostuvat sovitetuista pareista, joissa jokaista miestä vastaa samanlaisen taustan (iän, ammatin, koulutustason, työpaikan jne.) omaava nainen. (a) (b) (c) (d) Ratkaisu: (a) Määrää naisten ja miesten palkoille: aritmeettinen keskiarvo, keskihajonta, minimi, maksimi, 95 %:n luottamusväli keskimääräiselle korolle, Box ja Whisker -kuvio Tee tulostusten perusteella johtopäätöksiä palkkaeroista. Testaa t-testillä parivertailuille nollahypoteesia, että miesten ja naisten palkat eivät eroa tosistaan. Käytä vaihtoehtoisena hypoteesina oletusta: Naisten ja miesten palkat eroavat toisistaan. Testaa riippumattomien otosten t-testillä nollahypoteesia, että miesten ja naisten palkat eivät eroa tosistaan. Vertaa (b)- ja (c)-kohdan tuloksia toisiinsa. Kumpi menettely on oikea? Tunnusluvut, luottamusvälit, Box ja Whisker -kuvio Tunnusluvut ja luottamusväli Statistics > Summary Statistics > escriptive Statistics escriptive Variables = FEMALE, MALE C. I. Percent Coverage = 95 ESCRIPTIVE STATISTICS FEMALE MALE N 8 8 LO 95% CI MEAN UP 95% CI S MINIMUM MAXIMUM Tunnuslukujen ja luottamusvälien perusteella näyttää siltä, että naisten palkat saattavat olla keskimäärin pienempiä kuin miesten palkat. TKK Systeemianalyysin laboratorio (009) 5/5

6 Mat-.04 Tilastollisen analyysin perusteet Box ja Whisker -kuvio Statistics > Summary Statistics > Box and Whisker Plots Model Specification = Table Table Variables = FEMALE, MALE Ks. kuvion selitystä tehtävässä. 000 Box and Whisker Plot FEMALE MALE 6 cases Kuvion mukaan naisten palkat näyttävät yleensä olevan pienempiä kuin miesten palkat. (b) t-testi parivertailuille t-testi parivertailuille: ks. Testi 3 ratkaisujen lopussa. FEMALE X i = naisen palkka parissa i MALE X i = miehen palkka parissa i i = X i X i TKK Systeemianalyysin laboratorio (009) 6/6

7 Mat-.04 Tilastollisen analyysin perusteet H: 0 0 Vaihtoehtoinen hypoteesi: H: 0 Statististics > One, Two, Multi-Sample Tests > Paired T Test Sample Variables = FEMALE, MALE Null Hypothesis = 0 Alternate Hypothesis = Not Equal PAIRE T TEST FOR FEMALE - MALE NULL HYPOTHESIS: IFFERENCE = 0 ALTERNATIVE HYP: IFFERENCE <> 0 MEAN ST ERROR 64. LO 95% CI UP 95% CI T -.56 F 7 P CASES INCLUE 8 MISSING CASES 0 t-testisuureen arvo =.56 ja vastaava p-arvo = Nollahypoteesi H 0 voidaan hylätä 5 %:n merkitsevyystasolla: Naisten ja miesten palkat eroavat toisistaan. (c) Kahden riippumattoman otoksen t-testi FEMALE X i = naisen palkka parissa i MALE H: 0 Vaihtoehtoiset hypoteesit: H: X i = miehen palkka parissa i TKK Systeemianalyysin laboratorio (009) 7/7

8 Mat-.04 Tilastollisen analyysin perusteet STATISTIX tulostaa yhdellä kertaa tulokset 3:sta testistä: Kahden riippumattoman otoksen t-testi, kun ryhmäkohtaiset varianssit saavat erota toisistaan (ks. Testi ratkaisujen lopussa). Kahden riippumattoman otoksen t-testi, kun ryhmäkohtaiset varianssit ovat yhtä suuret (ks. Testi ratkaisujen lopussa). Varianssien vertailutesti (ks. Testi 4 ratkaisujen lopussa). Statististics > One, Two, Multi-Sample Tests > Two-Sample T Test Model Specification = Table Table Variables = FEMALE, MALE Null Hypothesis = 0 Alternate Hypothesis = Not Equal TWO-SAMPLE T TESTS FOR FEMALE VS MALE SAMPLE VARIABLE MEAN SIZE S.. S.E FEMALE MALE IFFERENCE NULL HYPOTHESIS: IFFERENCE = 0 ALTERNATIVE HYP: IFFERENCE <> 0 ASSUMPTION T F P 95% CI FOR IFFERENCE EQUAL VARIANCES ( , 347.4) UNEQUAL VARIANCES (-4548., 348.) F NUM F EN F P TESTS FOR EQUALITY OF VARIANCES CASES INCLUE 6 MISSING CASES 0 Varianssien yhtäsuuruutta testaavan F-testisuureen arvo =.0 ja vastaava p-arvo = Siten nollahypoteesi varianssien yhtäsuuruudesta voidaan hyväksyä kaikilla tavanomaisilla merkitsevyystasoilla. Siten kahden riippumattoman otoksen t-testeistä voidaan valita yhtä suuriin variansseihin perustuva versio. Vastaava testisuureen arvo =.6. Sitä vastaava p-arvo = Siten nollahypoteesi H 0 jätetään voimaan: Naisten ja miesten palkat eivät eroa toisistaan. TKK Systeemianalyysin laboratorio (009) 8/8

9 Mat-.04 Tilastollisen analyysin perusteet (d) Kohtien (b) ja (c) testien vertailu (b)- ja (c)-kohtien testit antavat ristiriitaiset tulokset. (c)-kohdan testiä ei saa kuitenkaan käyttää, koska havainnot muodostuvat sovitetuista pareista, mikä johtaa muuttujien riippuvuuteen; muuttujien MALE ja FEMALE korrelaatio on (varmista tämä lla). Opetus: Väärän tilastollisen menetelmän perusteella ei voi tehdä luotettavia johtopäätöksiä! 3. t-testi parivertailuille STATISTIX-tiedostossa VERENP on tulokset samoille potilaille tehdyistä verenpaineen mittauksista (ns. yläpaine) ennen (muuttuja ENNEN) ja jälkeen (muuttuja JALKEEN) verenpainetta alentavan lääkkeen antamisen. (a) (b) (c) Ratkaisu: (a) Testaa t-testillä parivertailuille nollahypoteesia, että lääkkeen antamisella ei ole vaikututusta verenpaineeseen, kun vaihtoehtoisena hypoteesina on, että lääke alentaa verenpainetta. Muodosta verenpaineiden erotukset ja tee niille tavallinen t-testi, jossa nollahypoteesina on, että erotusten odotusarvo = 0. Vertaa kohtien (a) ja (b) tuloksia toisiinsa. t-testi parivertailuille t-testi parivertailuille: ks. Testi 3 ratkaisujen lopussa. ENNEN X i = potilaan i verenpaine ennen lääkkeen antamista JALKEEN X i = potilaan i verenpaine lääkkeen antamisen jälkeen i = X i X i H: 0 0 Vaihtoehtoinen hypoteesi: H: 0 Statististics > One, Two, Multi-Sample Tests > Paired T Test Sample Variables = ENNEN, JALKEEN Null Hypothesis = 0 Alternate Hypothesis = Greater Than TKK Systeemianalyysin laboratorio (009) 9/9

10 Mat-.04 Tilastollisen analyysin perusteet PAIRE T TEST FOR ENNEN - JALKEEN NULL HYPOTHESIS: IFFERENCE = 0 ALTERNATIVE HYP: IFFERENCE > 0 MEAN ST ERROR.439 LO 95% CI.0967 UP 95% CI T 3.3 F 7 P CASES INCLUE 8 MISSING CASES 0 t-testisuureen arvo = 3.3 ja vastaava p-arvo = Siten nollahypoteesi H 0 voidaan hylätä % merkitsevyystasolla: Lääke alentaa verenpainetta. (b) Yhden otoksen t-testi Lisätään tiedostoon VERENP muuttuja = ENNEN JALKEEN ata > Transformations Transformation Expression = ENNEN JALKEEN Yhden otoksen t-testi: ks. Luentokalvot. ENNEN X i = potilaan i verenpaine ennen lääkkeen antamista JALKEEN X i = potilaan i verenpaine lääkkeen antamisen jälkeen i = X i X i H: 0 0 Vaihtoehtoinen hypoteesi: H: 0 TKK Systeemianalyysin laboratorio (009) 0/0

11 Mat-.04 Tilastollisen analyysin perusteet Statististics > One, Two, Multi-Sample Tests > One-Sample T Test Sample Variables = Null Hypothesis = 0 Alternate Hypothesis = Greater Than ONE-SAMPLE T TEST FOR NULL HYPOTHESIS: MU = 0 ALTERNATIVE HYP: MU > 0 MEAN ST ERROR.439 LO 95% CI.0967 UP 95% CI T 3.3 F 7 P CASES INCLUE 8 MISSING CASES 0 t-testisuureen arvo = 3.3 ja vastaava p-arvo on Siten nollahypoteesi voidaan hylätä %:n merkitsevyystasolla: Verenpaineiden erotusten keskimääräinen arvo on positiivinen. (c) Parivertailutestin ja yhden otoksen t-testin vertailu (a)- ja (b)-kohdat antavat saman tuloksen kuten pitääkin! TKK Systeemianalyysin laboratorio (009) /

12 Mat-.04 Tilastollisen analyysin perusteet 4. Kahden riippumattoman otoksen t-testi STATISTIX-tiedostossa COMPRon tiedot betonin puristuslujuutta koskevista testeistä. Muuttuja CONCR sisältää testitulokset betonierästä, jotka on tehty valmistusmenetelmällä ja muuttuja CONCR sisältää testitulokset 30 betonierästä, jotka on tehty valmistusmenetelmällä. Puristuslujuuden yksikkönä on kg/cm. Testaa kahden riippumattoman otosten t-testillä nollahypoteesia, että keskimääräiset puristuslujuudet eivät eroa toisistaan, kun vaihtoehtoisena hypoteesina on, että ne eroavat. Ratkaisu: Kahden riippumattoman otoksen t-testi Koska havaintoja eri menetelmillä tehdystä betonista voidaan pitää riippumattomina otoksina, sovelletaan kahden riippumattoman otoksen t-testiä. CONCR X i = testitulos menetelmän betonierästä i CONCR X j = testitulos menetelmän betonierästä j H 0 : = Vaihtoehtoinen hypoteesi: H : STATISTIX tulostaa yhdellä kertaa tulokset 3:sta testistä: Kahden riippumattoman otoksen t-testi, kun ryhmäkohtaiset varianssit saavat erota toisistaan (ks. Testi ratkaisujen lopussa). Kahden riippumattoman otoksen t-testi, kun ryhmäkohtaiset varianssit ovat yhtä suuret (ks. Testi ratkaisujen lopussa). Varianssien vertailutesti (ks. Testi 4 ratkaisujen lopussa). Statististics > One, Two, Multi-Sample Tests > Two-Sample T Test Model Specification = Table Table Variables = CONCR, CONCR Null Hypothesis = 0 Alternate Hypothesis = Not Equal TKK Systeemianalyysin laboratorio (009) /

13 Mat-.04 Tilastollisen analyysin perusteet TWO-SAMPLE T TESTS FOR CONCR VS CONCR SAMPLE VARIABLE MEAN SIZE S.. S.E CONCR CONCR IFFERENCE NULL HYPOTHESIS: IFFERENCE = 0 ALTERNATIVE HYP: IFFERENCE <> 0 ASSUMPTION T F P 95% CI FOR IFFERENCE EQUAL VARIANCES (9.7309, 8.435) UNEQUAL VARIANCES (9.6434, 8.53) F NUM F EN F P TESTS FOR EQUALITY OF VARIANCES CASES INCLUE 5 MISSING CASES 9 Varianssien yhtäsuuruutta testaavan F-testisuureen arvo =.8 ja vastaava p-arvo = Nollahypoteesi varianssien yhtäsuuruudesta voidaan hyväksyä 5 %:n merkitsevyystasolla. Siten kahden riippumattoman otoksen t-testeistä voidaan valita yhtäsuuriin variansseihin perustuva versio. Vastaava testisuureen arvo = Sitä vastaava p-arvo on neljällä desimaalilla = Nollahypoteesi H 0 voidaan hylätä kaikilla tavanomaisilla merkitsevyystasoilla: Valmistusmenetelmät eroavat toisistaan ja menetelmä tuottaa puristus-lujuudeltaan parempaa betonia. TKK Systeemianalyysin laboratorio (009) 3/3

14 Mat-.04 Tilastollisen analyysin perusteet Liitteet Testi : Yleinen hypoteesi H : Riippumattomien otosten t-testi, kun ryhmäkohtaiset varianssit saavat erota toisistaan X i = muuttujan havaittu arvo havainnossa i X j = muuttujan havaittu arvo havainnossa j () Havainnot () Havainnot ix ~N(, ), i,,, n jx ~N(, ), j,,, n (3) Havainnot X i ja X j ovat riippumattomia kaikille i ja j H: 0 Vaihtoehtoiset hypoteesit: H: H: H: Testisuure ja sen approksimatiivinen jakauma nollahypoteesin pätiessä: jossa XX t s s n n t() a s s nn s n n n n s Testisuureen approksimatiivisena jakaumana nollahypoteesin pätiessä käytetään usein myös standardoitua normaalijakaumaa: XX t N(0,) a s s nn Tämä approksimaatio on kuitenkin heikompi kuin edellä mainittu t-jakaumaan perustuva approksimaatio. TKK Systeemianalyysin laboratorio (009) 4/4

15 Mat-.04 Tilastollisen analyysin perusteet Testi : Yleinen hypoteesi H : Riippumattomien otosten t-testi, kun ryhmäkohtaiset varianssit ovat yhtä suuret X i = muuttujan havaittu arvo havainnossa i X j = muuttujan havaittu arvo havainnossa j () Havainnot () Havainnot ix ~N(, ), i,,, n jx ~N(, ), j,,, n (3) Havainnot X i ja X j ovat riippumattomia kaikille i ja j H: 0 Vaihtoehtoiset hypoteesit: H: H: H: Testisuure ja sen jakauma nollahypoteesin pätiessä: jossa XX t tnn ( ) sp nn ( n ) s ( n) s P nn s TKK Systeemianalyysin laboratorio (009) 5/5

16 Mat-.04 Tilastollisen analyysin perusteet Testi 3: t-testi parivertailuille X i = muuttujan havaittu arvo havainnossa i X i = muuttujan havaittu arvo havainnossa i i = X i X i Yleinen hypoteesi H : () Havainnot i n i~n(, ),,,, () Havainnot i ovat riippumattomia kaikille i H: 0 0 Vaihtoehtoiset hypoteesit: H : 0 H : 0 H : 0 Testisuure ja sen jakauma nollahypoteesin pätiessä: t tn () s n / TKK Systeemianalyysin laboratorio (009) 6/6

17 Mat-.04 Tilastollisen analyysin perusteet Testi 4: Varianssien vertailutesti X i = muuttujan havaittu arvo havainnossa i X j = muuttujan havaittu arvo havainnossa j Yleinen hypoteesi H : () Havainnot () Havainnot ix ~N(, ), i,,, n jx ~N(, ), j,,, n (3) Havainnot X i ja X j ovat riippumattomia kaikille i ja j H: 0 Vaihtoehtoiset hypoteesit: H: H: H: Testisuure ja sen jakauma nollahypoteesin pätiessä: s F Fn (, n ) s TKK Systeemianalyysin laboratorio (009) 7/7

1. Normaalisuuden tutkiminen, Bowmanin ja Shentonin testi, Rankit Plot, Wilkin ja Shapiron testi

1. Normaalisuuden tutkiminen, Bowmanin ja Shentonin testi, Rankit Plot, Wilkin ja Shapiron testi Mat-2.2104 Tilastollisen analyysin perusteet / Ratkaisut Aiheet: Avainsanat: Yhteensopivuuden ja homogeenisuden testaaminen Bowmanin ja Shentonin testi, Hypoteesi, 2 -homogeenisuustesti, 2 -yhteensopivuustesti,

Lisätiedot

Christina Gustafsson. Tilastollinen tietojenkäsittely STAT2100 IBM SPSS Statistics 20 for Windows Osa 2

Christina Gustafsson. Tilastollinen tietojenkäsittely STAT2100 IBM SPSS Statistics 20 for Windows Osa 2 Christina Gustafsson Tilastollinen tietojenkäsittely STAT2100 IBM SPSS Statistics 20 for Windows Osa 2 Kevät 2013 SISÄLLYSLUETTELO 5. YKSIULOTTEISET JAKAUMAT... 2 5.1. Frequencies-proseduuri... 2 5.2.

Lisätiedot

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET 21.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY... 2 1.1 Tiekartta... 4 2 YHTÄ MUUTTUJAA KOSKEVA PÄÄTTELY... 5 2.1 Keskiarvon luottamusväli... 5 2.2

Lisätiedot

Ongelma: Poikkeaako perusjoukon suhteellinen osuus vertailuarvosta?

Ongelma: Poikkeaako perusjoukon suhteellinen osuus vertailuarvosta? Yhden otoksen suhteellisen osuuden testaus Ongelma: Poikkeaako perusjoukon suhteellinen osuus vertailuarvosta? Hypoteesit H 0 : p = p 0 H 1 : p p 0 tai H 1 : p > p 0 tai H 1 : p < p 0 Suhteellinen osuus

Lisätiedot

SELVITTÄJÄN KOMPETENSSISTA

SELVITTÄJÄN KOMPETENSSISTA OTM, KTM, Mikko Hakola, Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Helsinki 20.11.200, Helsingin kauppakorkeakoulu Projekti: Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen SELVITTÄJÄN KOMPETENSSISTA

Lisätiedot

Mitä tarvitsee tietää biostatistiikasta ja miksi? Matti Uhari Lastentautien klinikka Oulun yliopisto

Mitä tarvitsee tietää biostatistiikasta ja miksi? Matti Uhari Lastentautien klinikka Oulun yliopisto Mitä tarvitsee tietää biostatistiikasta ja miksi? Matti Uhari Lastentautien klinikka Oulun yliopisto Tutkimusaineistomme otantoja Hyödyt Ei tarvitse tutkia kaikkia Oikein tehty otanta mahdollistaa yleistämisen

Lisätiedot

Aki Taanila. IBM SPSS Statistics 21

Aki Taanila. IBM SPSS Statistics 21 Aki Taanila IBM SPSS Statistics 21 23.1.2013 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTO... 3 1.1 Excel- tai teksti-muotoisen aineiston avaaminen... 3 1.2 Muuttujien määrittelyt... 3 1.3 Aineiston syöttäminen...

Lisätiedot

Aki Taanila SPSS OPAS

Aki Taanila SPSS OPAS Aki Taanila SPSS OPAS 2.10.2009 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTON TALLENTAMINEN... 2 1.1 Muuttujien määrittely... 2 1.2 Aineiston syöttäminen... 5 1.3 Aineiston tallentaminen ja avaaminen... 6 1.4 Aineistojen

Lisätiedot

4. Satunnaistetut lohkokokeet, latinalaiset neliöt ja vastaavat asetelmat. Kiusatekijä on taustatekijä, joka voi vaikuttaa

4. Satunnaistetut lohkokokeet, latinalaiset neliöt ja vastaavat asetelmat. Kiusatekijä on taustatekijä, joka voi vaikuttaa 4. Satunnaistetut lohkokokeet, latinalaiset neliöt ja vastaavat asetelmat 4.1 Satunnaistettu lohkokoe (Randomized Block Design) Kiusatekijä (nuisance factor): Kiusatekijä on taustatekijä, joka voi vaikuttaa

Lisätiedot

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 1: Lokaatio ja hajonta

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 1: Lokaatio ja hajonta Tilastollisen analyysin perusteet Luento 1: ja hajonta Sisältö Havaittujen arvojen jakauma Havaittujen arvojen jakaumaa voidaan kuvailla ja esitellä tiivistämällä havaintoarvot sopivaan muotoon. Jakauman

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 7 Swap sopimuksista lisää 1. Pankki swapin välittäjänä Yleensä 2 eri-rahoitusalan yritystä eivät tee swap sopimusta keskenään vaan pankin tai yleensäkin

Lisätiedot

7. laskuharjoituskierros, vko 10, ratkaisut

7. laskuharjoituskierros, vko 10, ratkaisut 7. laskuharjoituskierros, vko 10, ratkaisut D1. a) Oletetaan, että satunnaismuuttujat X ja Y noudattavat kaksiulotteista normaalijakaumaa parametrein E(X) = 0, E(Y ) = 1, Var(X) = 1, Var(Y ) = 4 ja Cov(X,

Lisätiedot

PALKKAEROT SUOMESSA. Yksityisen sektorin palkkojen rakenteen ja kehityksen tarkastelu. Rita Asplund ja Petri Böckerman

PALKKAEROT SUOMESSA. Yksityisen sektorin palkkojen rakenteen ja kehityksen tarkastelu. Rita Asplund ja Petri Böckerman PALKKAEROT SUOMESSA Yksityisen sektorin palkkojen rakenteen ja kehityksen tarkastelu Rita Asplund ja Petri Böckerman Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Taloustieto Oy ETLA B231 ISSN 0356-7443 Palkansaajien

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin.

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin. Rahoitusmuodot HUOM. Tässä esitetään vain teoriaa ja joitakin esimerkkejä. Enemmän esimerkkejä ja laskuja löytyy ratkaistuina EXCEL-tiedostosta "Rahoitusmuodot - laskut ja esimerkit", joka on MOODLESSA

Lisätiedot

PALKKAEROT SUOMESSA. Yksityisen sektorin palkkojen rakenteen ja kehityksen tarkastelu. Rita Asplund ja Petri Böckerman

PALKKAEROT SUOMESSA. Yksityisen sektorin palkkojen rakenteen ja kehityksen tarkastelu. Rita Asplund ja Petri Böckerman PALKKAEROT SUOMESSA Yksityisen sektorin palkkojen rakenteen ja kehityksen tarkastelu Rita Asplund ja Petri Böckerman Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Taloustieto Oy ETLA B23 ISSN 0356-7443 Palkansaajien

Lisätiedot

Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU

Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU 25.11.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 ORIENTAATIO... 2 1.1 Kriittinen ajattelu... 3 2 AINEISTON TALLENTAMINEN... 4 3 AINEISTON KÄSITTELY... 6 3.1 Taulukko,

Lisätiedot

PASW Statistics 18 tuoteperhe

PASW Statistics 18 tuoteperhe PASW Statistics 18 tuoteperhe Sisältö Peruspaketti: 3 PASW Statistics Programmability 4 Lisämodulit: PASW Tables 5 PASW Regression 6 PASW Advanced Statistics 7 PASW Forecasting 8 PASW Exact Tests 9 PASW

Lisätiedot

Ohje tutkimustiedon tulkintaan

Ohje tutkimustiedon tulkintaan Ohje tutkimustiedon tulkintaan Tilastotyöryhmä 27.3.2003 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Tutkimustiedon tulkinta 1 3 Tutkimuksen tuoteseloste 3 4 Keskeisiä tilastokäsitteitä 4 1. JOHDANTO 2. TUTKIMUSTIEDON

Lisätiedot

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Kirjoittajat: Heli Valkeinen, Erikoistutkija, TtT, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Heidi Anttila, Erikoistutkija, TtT, Terveyden

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) L 10/24 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 63/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja

Lisätiedot

KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS

KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS Tutkimustulosten raportoinnista Tarja Heikkilä Tutkimusraportti Tutkimusraportti sisältää kuvauksen tutkimuksen suorittamisesta sekä yhteenvedon tuloksista. Kansilehti Tiivistelmä

Lisätiedot

Working Paper Julkinen T&K-rahoitus ja sen vaikutus yrityksiin: Analyysi metalli- ja elektroniikka-teollisuudesta

Working Paper Julkinen T&K-rahoitus ja sen vaikutus yrityksiin: Analyysi metalli- ja elektroniikka-teollisuudesta econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003 R: Opas ekologeille Jari Oksanen Biologian laitos Oulun yliopisto c J. Oksanen, 2000 2003 Versio 1.0 21. tammikuuta 2003 Saatteeksi Tämä opas johdattaa lukijan toivottavasti lempeästi R-ohjelmaan. Opas

Lisätiedot

Reija Lilja ja Eija Savaja

Reija Lilja ja Eija Savaja SUKUPUOLTEN VÄLINEN PALKKAUKSELLINEN TASA-ARVO YKSITYISILLÄ PALVELUALOILLA Reija Lilja ja Eija Savaja Sukupuolten välinen palkkauksellinen tasa-arvo yksityisillä palvelualoilla Selvitys miesten ja naisten

Lisätiedot

PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977

PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977 . Annikki Heikkilä PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977 16.~.1981 Suomen Pankki tutkimusosasto TU 2/81 Tutkimus on esitetty kansantaloustieteen pro gradu -tutkielmana

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

Peruskoululaisten yhteiskunnallisen osaamisen estimointi sekamallilla: sovellus ICCS 2009 -aineistoon. Tilastotieteen pro gradu -tutkielma

Peruskoululaisten yhteiskunnallisen osaamisen estimointi sekamallilla: sovellus ICCS 2009 -aineistoon. Tilastotieteen pro gradu -tutkielma Peruskoululaisten yhteiskunnallisen osaamisen estimointi sekamallilla: sovellus ICCS 2009 -aineistoon Tilastotieteen pro gradu -tutkielma Tuomo Huttu Matematiikan ja tilastotieteen laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot