Konekennoterminaali. Ostajan opas REM 543 REM 545

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konekennoterminaali. Ostajan opas REM 543 REM 545"

Transkriptio

1 Konekennoterminaali Ostajan opas REM 543 REM 545

2

3 Julkaistu: Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta E Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Pienten ja keskisuurten generaattoreiden ja tahtimoottoreiden sekä suurten epätahtimoottoreiden suojaus, ohjaus, mittaus ja valvonta. Jännitteen- ja virranmittaus tavallisilla mittamuuntajilla tai virta- ja jännitesensoreilla Saatavilla kiinteä käyttöliittymä, jossa on suuri graafinen näyttö, tai erillinen näyttömoduuli Laaja valikoima suojaus-, ohjaus-, mittaus-, kommunikaatio- ja kunnonvalvontatoimintoja Suuntaamaton/suunnattu ylivirta-/maasulkusuoja, yli-/alijännitesuoja ja erityiset moottoreiden ja generaattoreiden suojatoiminnot, esim. jänniteohjattu ylivirtasuoja, eri periaatteisiin perustuva erovirtasuoja, alimagnetointisuoja, ali-impedanssisuoja (johdon varasuojaus), terminen ylikuormitussuoja, suoja epäsymmetristä kuormitusta vastaan, taajuussuoja, takatehosuoja tai myötäsuuntainen alitehosuoja ja moottorin käynnistyksen valvonta. Ohjaustoiminnot kuten katkaisijoiden ja erottimien paikallis- ja kauko-ohjaus sekä tahdissaolonvalvonta, katkaisijoiden ja erottimien tilanindikointi ja lukitukset kenttä- ja asematasolla Vaihevirtojen, pää- ja vaihejännitteiden, nollavirran ja nollajännitteen, taajuuden, tehokertoimen, pätö- ja loistehon sekä energian mittaus Lisävarusteena RTD/mA I/O-moduuli staattorin käämityksen, laakeroinnin ja ympäristön lämpötilan valvontaan. Analogiset ma-lähdöt rajapintana prosessinvalvontajärjestelmään. Kunnonvalvontatoiminnot kuten katkaisijan tilan valvonta, laukaisupiirin valvonta ja terminaalin sisäinen itsevalvonta Kolme liitäntää tiedonsiirtoa varten: yksi PC-liitäntä paikallista kommunikaatiota varten ja muut liitännät terminaalin ja sähköaseman ohjaus- tai valvontajärjestelmän välistä tiedonsiirtoa varten. Osa ABB:n sähkönjakelun automaatiojärjestelmää Sovellusalue REM 543- ja REM 545 -konekennoterminaalit on tarkoitettu käytettäväksi mm. pienten ja keskisuurten dieselvoimalaitosten sekä vesija höyryvoimalaitosten generaattoreiden ja generaattori-muuntaja-yksiköiden suojaukseen. Terminaali soveltuu myös esimerkiksi pumpuissa, tuulettimissa, myllyissä ja murskaimissa käytettävien suurten tahti- ja epätahtimoottoreiden suojaukseen. REM 54_ -konekennoterminaalit monine toimintoineen soveltuvat tilaa säästävinä hyvin myös merisovelluksiin. Suojaus-, mittaus-, ohjaus-, kunnonvalvontaja yleistoimintojen lisäksi konekennoterminaalit sisältävät useita ohjelmoitavia logiikkatoimintoja, jolloin asema-automaatioon tarvittavat automaatio- ja sekvenssilogiikkatoiminnot voidaan sisällyttää yhteen laitteeseen. Konekennoterminaalin ja ylemmän tason järjestelmän välinen tiedonsiirto tapahtuu SPA-, LON- tai Modbus-väylän kautta. Lisäksi konekennoterminaalien välistä johdotusta pystytään vähentämään LON-väyläliitynnän sekä ohjelmoitavien logiikkatoimintojen ansiosta. 3

4 Rakenne 4 REM 543- ja REM 545 -konekennoterminaalit eroavat toisistaan digitaalitulojen ja -lähtöjen määrän suhteen. Lisätietoa luvussa Tilaus. REM 54_ -konekennoterminaaleissa on laaja valikoima toimintoja: Suojaus Mittaus Ohjaus Kunnonvalvonta Yleistoiminnot Tiedonsiirto Vakiotoiminnot Tarkempia tietoja toimilohkoista sekä niiden toiminnasta on CD-levyllä Technical Descriptions of Functions (1MRS MCD). Suojaustoiminnot Suojaus on REM 54_ -konekennoterminaalin tärkeimpiä toimintoja. Suojaustoimilohkot ovat toisistaan riippumattomia ja niillä on omat asetteluryhmät, oma tiedon tallennus jne. Virranmittaukseen perustuvat suojaustoiminnot (esim. ylivirtasuoja) mittaavat virtaa joko Rogowski-sensoreilla tai tavallisilla virtamuuntajilla. Vastaavasti jännitteenmittaukseen perustuvissa suojaustoiminnoissa kuten ylijännitesuojassa voidaan käyttää jännitteenjakajia tai perinteisiä jännitemuuntajia. Lisätietoa toiminnallisuustasoista ja niihin sisältyvistä suojaustoiminnoista saa taulukosta Toiminnallisuustasot, suojaustoiminnot luvussa Tilaus. Mittaustoiminnot Mittaustoimintoihin kuuluvat kolmivaihevirtojen, nollavirran, kolmivaihejänniteiden, nollajännitteen, taajuuden, pätö- ja loistehon sekä tehokertoimen mittaus. Lisävarusteena hankittavaa RTD/analogiamoduulia voidaan käyttää mittaamaan staattorin käämityksen, laakeroinnin sekä ympäristön lämpötilaa. Häiriötallennin Häiriötallennin tallentaa 16 virran tai jännitteen aaltomuotoa sekä 16 digitaalisignaalia. Analogiakanavien näytteenottotaajuus on 2 khz nimellistaajuudella 50 Hz ja 2,4 khz nimellistaajuudella 60 Hz. Tallennuksen pituus on aseteltavissa analogiakanavien määrän asettamissa rajoissa. Tallenteiden määrä riippuu näytteenottotaajuudesta, tallenteiden pituudesta ja analogiatulojen määrästä. Tallenteet voidaan ladata DR-Collector Tool -työkalun avulla, joka muuttaa tiedon COMTRADE-muotoon. CAP 501- ja CAP 505 -työkalut tukevat DR-Collector Tool -työkalua. Ohjaustoiminnot Ohjaustoimintoja käytetään katkaisijoiden ja erottimien tilatietojen ilmaisemiseen sekä katkaisijoiden ja erottimien auki- ja kiinniohjaukseen. Lisäksi ohjaustoiminnot sisältävät kiinni/auki-kytkentäkohteita ohjauslogiikkaa varten sekä erilaisia objekteja mm. valvontatarkoituksiin. Relay Configuration Tool -työkalulla konfiguroidut ohjaustoiminnot yhdistetään mimiikkakuvan tilanäyttöihin, jotka ovat osa koko graafisen näytön MIMIC-konfiguraatiota. Tilanäyttöjen avulla voidaan nähdä kytkentälaitteiden tila mimiikkanäkymässä sekä ohjata niitä paikallisesti terminaalista. Kunnonvalvontatoiminnot REM 54_ -terminaaleihin on saatavissa kunnonvalvontatoimilohkoja, jotka valvovat esimerkiksi mittausjännitteen ja -virran tulopiirejä, käyttöaikaa, katkaisijan koskettimien kulumista, määräaikaishuoltoja, laukaisupiiriä ja katkaisijan toiminta-aikaa. Yleistoiminnot Lisätoimintoja on saatavilla erinäisiin yleistarkoituksiin kuten paikallisnäytön taustavalon aktivointia, kytkinryhmiä sekä toimintamerkkien, itsepidolla olevien lähtöjen, rekistereiden ja häiriötallentimen kuittausta varten. Kommunikointi REM 54_ -terminaali tukee kolmea sarjaliikenneprotokollaa: SPA, LON ja Modbus. Vakiotoiminnot Vakiotoimintoja käytetään logiikkatoimintoihin, esimerkiksi lukituksiin, hälytyksiin ja ohjaussekvensseihin. Kaikkia logiikkatoimintoja voidaan käyttää suojaus-, ohjaus-, mittaus-, kunnonvalvonta- ja muiden vakiotoimintojen kanssa. Vakiotoiminnot voidaan liittää digitaalituloihin ja -lähtöihin sekä

5 Rakenne (jatkoa) LON-tuloihin ja -lähtöihin terminaalin konfigurointi- ja ohjelmointityökalun CAP 505 Relay Configuration Tool avulla. Muut toiminnot Apuenergiasyötön alijännitevalvonta REM 54_ -terminaaleissa on sisäinen hälytystoiminto, joka valvoo syöttöjännitteen tasoa. Kun syöttöjännite on liian alhainen, teholähdemoduuli antaa hälytyssignaalin. Hälytyssignaali aktivoituu, kun syöttöjännite on noin 10 % alhaisempi kuin teholähdemoduulin alhaisin nimellistulojännite. Hälytyssignaali voidaan kytkeä mihin tahansa konekennoterminaalin signaalilähtöön. Kotelon sisälämpötilan valvonta REM 54_ -konekennoterminaalissa on sisäisen lämpötilan valvontatoiminto. Teholähdemoduuli antaa hälytyssignaalin, kun lämpötila terminaalin kotelossa nousee liian korkeaksi. Hälytyssignaali aktivoituu, kun lämpötila terminaalin kotelossa kohoaa +78 C:seen (+75 C +83 C). Lämpötilan valvontatoiminto voidaan ohjelmoida mille tahansa konekennoterminaalin signaalilähdölle. Analogiakanavat Konekennoterminaali mittaa esim. suojaus- ja mittaustoimintojen tarvitsemat analogiasignaalit ABB:n kehittämien antureiden tai galvaanisesti erotettujen sovitusmuuntajien avulla. REM 54_ -konekennoterminaaleissa on 9 (ilman sensoreita) tai 10 (sensorit mukaan lukien) analogiakanavaa. Käytettävissä olevien kanavien määrä riippuu siitä, miten konekennoterminaali on konfiguroitu sekä mitä sovitusmuuntajia tai sensoreita käytetään. Konekennoterminaalissa on lisäksi sisäiset analogiakanavat nollavirran ja nollajännitteen laskemiseksi vaihevirtojen ja -jännitteiden perusteella. Jokaiseen kanavaan voidaan kytkeä virta- (Rogowski-) tai jännitesensori (jännitteenjakaja). Terminaalin analogiakanavat konfiguroidaan CAP 505 Relay Product Engineering Tool -työkalulla. Jokaiselle analogiakanavalle voidaan asetella oma skaalauskerroin. Skaalauskerroin mahdollistaa eron suojattavan yksikön ja mittaavan kojeen (virtamuuntaja, jännitemuuntaja jne.) nimellisarvoissa. Asetteluarvo 1,00 tarkoittaa, että suojattavan yksikön nimellisarvo on tarkalleen sama kuin mittaavan kojeen nimellisarvo. Konekennoterminaaleissa, joiden laitteistonumero on REM54x_xxxAAAA/CAAA/AAAB, käytetään sovitusmuuntajia. Konekennoterminaaleissa, joiden laitteistonumero on REM54x_xxx AABA/CABA/AABB, käytetään sovitusmuuntajia ja sensorituloja Laskennalliset analogiakanavat REM 54_ -sarjan konekennoterminaaleissa on kaksi virtuaalikanavaa, joiden avulla sensoreita käytettäessä saadaan generoitua laskennallinen nollavirta ja nollajännite. Virtaja jännitesensorit on kytketään konekennoterminaaliin koaksiaalikaapeleilla, minkä vuoksi nollavirta- tai avokolmiokytkentää ei voi tehdä sensoreiden avulla. Virtuaalikanaville lasketaan sekä amplitudi että vaihekulma. Haluttaessa laskennallisia kanavia voidaan käyttää myös tavallisten virta- ja jännitemuuntajien kanssa. Huom! Kun sovelluksessa vaaditaan herkkää maasulkusuojaa, laskennallisen nollavirran sijasta on aina käytettävä kaapelivirtamuuntajia. Yleensä kun maasulkusuojan havahtumisvirran asettelussa pyritään alle 10 % arvoihin nimellisvirrasta, tarvitaan kaapelivirtamuuntajaa. Digitaalitulot Konekennoterminaalin digitaalitulot ovat jänniteohjattuja ja optisesti erotettuja. Digitaalitulon toiminta voidaan invertoida. Digitaalitulojen ohjelmoitavissa olevalla suodatuksella voidaan poistaa kosketinvärähtelyt ja lyhytaikaiset häiriöt. Suodatusaika voidaan asetella erikseen jokaiselle konekennoterminaalin digitaalitulolle. Tietyt digitaalitulot voidaan ohjelmoida joko digitaalituloiksi tai pulssilaskureiksi. Pulssilaskurina toimivan digitaalitulon taajuusalue on Hz. Värähtelyn vaimentaminen Konekennoterminaaleissa on kaksi parametria digitaalitulojen värähtelyn vaimentamista varten. Näiden parametrien asettelut määräävät kaikkien digitaalitulojen värähtelytason ja hystereesin. Havaitusta värähtelystä luodaan tapahtuma. 5

6 Rakenne (jatkoa) Digitaalitulon attribuutit konfiguraatiota varten Jokaiselle digitaalitulolle voidaan määrittää attribuuteilla tulon tila, tilan muutoksen aikaleima sekä digitaalitulon virheettömyys. Attribuutit löytyvät konekennoterminaalin konfiguraatiosta ja niitä voidaan käyttää moniin tarkoituksiin. Digitaalilähdöt Konekennoterminaalin lähdöt on ryhmitelty seuraavalla tavalla: HSPO: Kaksinapainen nopea ohjauslähtö esim. laukaisuun ja katkaisijan ja erottimen ohjaukseen PO: Yksi- tai kaksinapainen ohjauslähtö esim. katkaisijan ja erottimen ohjaukseen SO: Signaalilähtö, joko sulkeutuva kosketin tai vaihtokosketin. Kosketinta ei voi käyttää ohjaamaan suurta kuormitusta kuten katkaisijaa. RTD/analogiatulot REM 543 ja REM 545 konekennoterminaaleissa, jotka on varustettu RTD/analogiamoduulilla (RTD1), on kahdeksan yleistä analogiatuloa tasavirtamittausta varten. RTD/analogiatulot on galvaanisesti erotettu konekennoterminaalin teholähteestä ja kotelosta. Suojamaa on kytketty laitteen runkoon. Kaikilla kanavilla on kuitenkin yhteinen signaalimaa. Yleiskäyttöisiin RTD/analogiatuloihin voidaan kytkeä jännite-, virta- tai vastustyyppisiä antureita. Jokaisella mittaustilalla on parametri mittausalueen valitsemista varten. Analogialähdöt RTD/analogiamoduulilla varustetuissa REM 54_ -konekennoterminaaleissa on neljä yleiseen käyttöön tarkoitettua ma analogista virtalähtöä. Kaikki lähdöt on galvaanisesti erotettu konekennoterminaalin teholähteestä, kotelosta ja toisistaan. Analogialähtöjä käytetään siirtämään mitattuja tai laskettuja tietoja eteenpäin esim. mittareille tai logiikalle. Hälytysindikoinnit Terminaalissa on kahdeksan hälytysvalodiodia, joiden merkitys ja toiminta voidaan määritellä CAP 505 Relay MIMIC Editor -työkalulla. AUKI- ja KIINNI-tilan tekstit sekä valodiodien värit (vihreä, keltainen tai punainen) voidaan määritellä vapaasti. Valodiodeille on valittavissa seuraavat toimintatavat: ei itsepitoa, itsepito/palaa sekä itsepito/vilkkuu. Palavat/vilkkuvat valodiodit voidaan kuitata paikallisesti painikkeella, sarjaliitynnän kautta tai logiikkatoiminnolla. Havaitut hälytykset aikaleimataan hälytyskanavissa. Aikaleimaukseen vaikuttaa valodiodin valittu toimintatila. Lukitusindikointi Lukitusta indikoiva valodiodi osoittaa, että ohjaustoiminto on lukittu tai että lukitus on ohitustilassa, kun esimerkiksi ohjaus on lukituksesta huolimatta mahdollista. Laukaisupiirin valvonta Tämä toiminto valvoo katkaisijan laukaisupiiriä. Kun laukaisupiirissä havaitaan vika, ts. kun piiri ei esimerkiksi kykene laukaisemaan, annetaan hälytys. Laukaisupiirin valvontatoiminto perustuu vakiovirtasyöttöön piirin läpi. Käyttöliittymä Terminaalin käyttöliittymä on varustettu joko kiinteällä tai ulkoisella näyttöpaneelilla. Erillinen näyttöpaneeli vaatii erillisen apujännitesyötön samasta jännitelähteestä kuin itse terminaalikin. Näyttö on jaettu kahteen kenttään: 17-riviseen pääkenttään ja 2-riviseen apukenttään. Graafisella näytöllä esitetään yksityiskohtaista tietoa mimiikasta, objekteista, tapahtumista, mittauksista, ohjaushälytyksistä ja parametreista. Apukenttä on indikointeja, hälytyksiä ja apuilmoituksia varten. 6

7 Rakenne (jatkoa) Lisäksi käyttöliittymä sisältää: kolme painiketta kohteiden ohjausta varten (I, O, kohteen valinta) kahdeksan vapaasti ohjelmoitavaa hälytysvalodiodia, joiden toimintatapa ja väri voidaan valita lukituksen ja ohjausten testitilan valodiodin kolme toimintavalodiodia suojaus-, valmius- ja itsevalvontatoimintoja varten käyttöliittymän, joka sisältää neljä navigointipainiketta sekä kuittauspainikkeen C ja vahvistuspainikkeen E optisen väyläliitäntäportin taustavalon ja kontrastin säädön vapaasti ohjelmoitavan painikkeen (F), joka on käytettävissä terminaalin konfiguroinnissa kauko-/paikallisohjauksen valintapainikkeen Käyttöliittymässä on kaksi tasoa: käyttötaso ja tekninen taso. Käyttötaso on tarkoitettu päivittäisiä rutiineja kuten valvontaa ja mittausarvojen lukua varten ja tekninen taso on tarkoitettu mm. parametriasetteluja varten. Sarjaliikenne Konekennoterminaalissa on kolme sarjaliitäntäporttia; yksi etupaneelissa ja kaksi takapaneelissa. ABB:n reletuotteille standardoitu optinen liitin Etupaneelin optinen liitin (RS-232) on tarkoitettu PC-liitäntää varten. Sen kautta terminaali voidaan konfiguroida CAP 50_ -työkalujen avulla. Etupaneelin optinen liitäntä tukee SPA-protokollaa. SPA/Modbus-väyläliityntä liittimen X3.2 kautta Takapaneelin RS-232-portin 9-napaisen D-tyypin koirasliittimen kautta konekennoterminaali voidaan kytkeä jakeluautomaatiojärjestelmään SPA- tai Modbus-väylän kautta. Konekennoterminaali liitetään kuituoptiseen SPA-tietoliikenneväylään kuituoptisen väyläliitäntämoduulin RER 123 kautta. Konekennoterminaali liitetään täysin erotetulla RS-232/RS-485-muuntimella 1) RS-485- monipisteyhteysväylään Modbus-kommunikaatiota varten. 1) Portti ei ole erotettu. Portin toimivuus on testattu Phoenix RS-232/RS-485 -muuntimella (PSM-ME-RS232/RS485-P). Modbus-protokollaa käyttävän REM 543 -konekennoterminaalin toimitus sisältää erityiskaapelin. LON/SPA-väyläliityntä liittimen X3.3 kautta Takapaneelin RS-485-portin 9-napaisen D-tyypin naarasliittimen kautta konekennoterminaali voidaan kytkeä jakeluautomaatiojärjestelmään SPA- tai LON-väylän kautta. Väyläliitäntämoduulin RER 103 avulla konekennoterminaali voidaan liittää optiseen tietoliikenneväylään. Kuituoptinen väyläliitäntämoduuli RER 103 tukee sekä SPA- että LONprotokollaa. Itsevalvonta REM 54_-sarjan konekennoterminaaleissa on kattava itsevalvontajärjestelmä. Järjestelmä valvoo terminaalin sisäisiä toimintoja ja antaa käyttäjälle ilmoituksen havaitusta viasta LCD-näytön, itsevalvonnan kosketintiedon (IRF) sekä sarjaväylän kautta. Kun itsevalvontajärjestelmä havaitsee vian, vihreä merkkivalo alkaa vilkkua ja viasta ilmoittava teksti ilmestyy näyttöön. Samanaikaisesti terminaali lähettää vikasignaalin itsevalvonnan lähtöreleelle ja lukitsee laukaisulähdöt. Kun terminaalissa havaitaan sisäinen vika, itsevalvontajärjestelmä antaa vikaa indikoivan vikakoodin. Vikakoodi on luettavissa terminaalin käyttöliittymän päävalikosta. Konekennoterminaalin konfigurointi CAP 505 Relay Product Engineering Tools -työkalupaketin IEC standardiin pohjautuvaa Relay Configuration Tool -konfigurointityökalua käytetään terminaalin vakio-, suojaus-, logiikka-, ohjaus- ja mittaustoimintojen sekä ajastimien ja muiden toiminnallisten elementtien konfigurointiin. Terminaalin ohjelmoitavuus mahdollistaa esimerkiksi sen, että lähtökoskettimet toimivat suojaus-, ohjaus-, mittaus- ja kunnonvalvontatoimintojen loogisten tulojen ja lähtöjen tilan mukaisesti. Logiikkatoiminnot (esim. lukitus- ja hälytyslogiikka) ohjelmoidaan Boolen operaattoreilla, aikalohkoilla, laskureilla, komparaattoreilla ja kiikuilla. Ohjelma kirjoitetaan toimilohkokaavioon Relay Configuration Tool -konfigurointiohjelmaa käyttäen. Mimiikkanäkymän konfigurointi Relay Mimic Editor -työkalun avulla CAP 505 Relay Product Engineering Tools -työkaluihin sisältyvää Relay Mimic Editor -työkalua käytetään terminaalin graafisen näytön ja hälytyskanavien konfigurointiin. Mimiikkakonfiguraatio voi sisältää katkaisi- 7

8 Rakenne (jatkoa) joita, erottimia, indikaattoreita, mittaustietoja sekä käyttäjän määrittelemiä aputekstejä. Konfiguraatio voidaan tallentaa myöhempää käyttöä varten. Kaikki kahdeksan hälytystoimilohkoa voidaan konfiguroida samassa muokkaustyökalun hälytysnäkymässä. KIINNI- ja AUKItilan tekstit (hälytykselle voidaan käyttää kerrallaan vain yhtä kieltä) sekä valodiodien värit voidaan määritellä. KIINNI- ja AUKItiloja voidaan indikoida kolmella värillä. Toimintatapoja on kolme: ei itsepitoa itsepito ja palava valo itsepito ja vilkkuva valo Lukitusvalodiodin tekstit voidaan määritellä samassa hälytysnäkymässä, mutta lukitusvalodiodin väriä ei voi muuttaa. LON-verkon konfigurointi LON-verkon konfigurointityökalulla LNT 505 määritetään terminaalien väliset verkkomuuttujat. LON-verkon kautta siirretään mm. tilatietoja konekennoterminaalien välillä, niiden meneillään olevia lukitussekvenssejä sekä mittaustietoja. Terminaalin parametrointi Konekennoterminaalin parametrit voidaan asetella joko paikallisesti käyttöliittymän kautta tai sarjaväylän kautta Relay Setting Tool CAP 501 -työkalua tai Substation Monitoring System SMS 510 -järjestelmää käyttäen. Parametrointi paikallisesti Kun terminaalin parametreja asetellaan paikallisesti, asetteluparametrit valitaan suoraan hierarkkisesta valikkorakenteesta. Parametrointikuvausten käyttökieli on valittavissa. Parametrointi sarjaliitännän kautta Terminaalin asettelutyökalua Relay Setting Tool käytetään terminaalien asetteluun ja parametrointiin. Parametrit asetellaan PC:llä ja syötetään konekennoterminaaliin sarjaliitynnän kautta (on-line). Asettelutyökalun valikkorakenne ja parametrointi- ja asettelunäkymät ovat samat kuin terminaalissa. Liitännät Kaikki ulkoiset liitännät tehdään terminaalin takapaneelin liittimiin. Mittausmuuntajille tarkoitettu riviliitin koostuu kiinteistä ruuviliittimistä. ABB:n valmistamat sensorit (Rogowski-käämiin perustuva virta-anturi tai jännitteenjakaja) kytketään terminaaliin erityistä kaksois- BNC-liittimellä varustettua koaksiaalikaapelia käyttäen. Näin parannetaan luotettavuutta ja suojausta häiriöitä vastaan. Käyttämättömissä sensorituloissa on käytettävä oikosulkupaloja (1MRS ). Terminaalin digitaalitulot ja -lähdöt kytketään moninapaliittimiin. Suojamaadoitus kytketään maadoitusruuviin, joka on merkitty maadoitussymbolilla. 8

9 Rakenne (jatkoa) Liitäntäkaaviot + + Q1 Q0 n L1 A N L *) L1 P1 P2 M 3 ~ Q9 L3 S1 S1 S2 S2 a da dn X X2.1 X V 100V 100V 100V 0.2A 1A 1A 5A 1A 5A 1A 5A 1A 5A DIFF DIFF Ch 10, VT4 Ch 9, VT3 Ch 8, VT2 Ch 7, VT1 Ch 6, CT5 Ch 5, CT4 Ch 4, CT3 Ch 3, CT2 Ch 2, CT1 Ch 10, sensori Ch 9, sensori PS1_4_ACFail PS1_4_TempAlarm IRF PS1_4_HSPO3 PS1_4_HSPO1 PS1_4_TCS1 PS1_4_HSPO2 PS1_4_TCS2 TCS1 TCS2 SARJAVÄYLÄ + - Syöttötulo X X3.2 X3.3 X I + + X2.3 DIFF Ch 8, sensori X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 DIFF DIFF DIFF DIFF DIFF DIFF Ch 7, sensori Ch 4, sensori Ch 3, sensori Ch 2, sensori Ch 1, sensori PS1_4_HSPO4 PS1_4_HSPO5 X Erotin Q1 Kiinni Erotin Q1 Auki X PS1_4_BI1 PS1_4_SO PS1_4_BI2 6 7 PS1_4_BI3 - X BIO1_5_BI1 BIO1_5_BI2 BIO1_5_SO1 X BIO1_5_BI3 BIO1_5_BI4 BIO1_5_SO BIO1_5_BI5 BIO1_5_BI6 BIO1_5_SO *) Tehon suunta BIO1_5_BI7 BIO1_5_BI8 BIO1_5_BI9 BIO1_5_BI10 BIO1_5_BI11 BIO1_5_SO4 BIO1_5_SO5 BIO1_5_SO X BIO1_5_BI12 REM 543 (1MRS AAB/CAB) em543ext Kuva 1 REM 543 -konekennoterminaalin liitäntäkaavio 9

10 DIFF DIFF DIFF DIFF DIFF DIFF DIFF DIFF DIFF Konekennoterminaali REM 543 REM 545 Rakenne (jatkoa) + + Q1 Q0 n L1 A N L3 0 + L1 P1 P2 *) M 3 ~ Q9 L3 S1 S1 S2 S2 a da dn X X2.1 X V 100V 100V 100V 0.2A 1A 1A 5A 1A 5A 1A 5A 1A 5A PS1_4_ACFail PS1_4_TempAlarm Ch 10, VT4 Ch 9, VT3 Ch 8, VT2 Ch 7, VT1 IRF Ch 6, CT5 Ch 5, CT4 PS1_4_HSPO3 Ch 4, CT3 Ch 3, CT2 PS1_4_HSPO1 Ch 2, CT1 PS1_4_TCS1 Ch 10, sensori PS1_4_HSPO2 Ch 9, sensori PS1_4_TCS2 TCS1 TCS2 SARJAVÄYLÄ Syöttötulo + - X X3.2 X3.3 X I X2.3 Ch 8, sensori X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 Ch 7, sensori Ch 5, sensori Ch 4, sensori Ch 3, sensori Ch 2, sensori Ch 1, sensori PS1_4_HSPO4 PS1_4_HSPO5 X Erotin Q1 Kiinni Erotin Q1 Auki X PS1_4_BI1 PS1_4_SO PS1_4_BI2 6 7 PS1_4_BI3 - X BIO1_5_BI1 BIO1_5_BI2 BIO1_5_SO1 X BIO1_5_BI3 BIO1_5_BI4 BIO1_5_SO BIO1_5_BI5 BIO1_5_BI6 BIO1_5_SO *) Tehon suunta BIO1_5_BI7 BIO1_5_BI8 BIO1_5_BI9 BIO1_5_BI10 BIO1_5_BI11 BIO1_5_SO4 BIO1_5_SO5 BIO1_5_SO X5.2 X BIO1_5_BI12 BIO2_7_PO X BIO2_7_BI1 BIO2_7_BI2 BIO2_7_PO2 X BIO2_7_BI3 BIO2_7_BI4 BIO2_7_PO BIO2_7_BI5 BIO2_7_BI6 BIO2_7_BI7 BIO2_7_BI8 BIO2_7_PO4 BIO2_7_PO BIO2_7_BI9 BIO2_7_BI10 BIO2_7_PO REM 545 (1MRS AAB/CAB) em545ext Kuva 2 REM 545 -konekennoterminaalin liitäntäkaavio 10

11 Rakenne (jatkoa) X6.1 SHUNT SHUNT 7 SHUNT SHUNT 14 SHUNT DIFF - + DIFF + - DIFF - + DIFF + - DIFF RTD1_6_AI1 RTD1_6_AI2 RTD1_6_AI3 RTD1_6_AI4 RTD1_6_AI5 RTD1_6_AO1 RTD1_6_AO2 RTD1_6_AO3 RTD1_6_AO4 + ma - + ma - + ma - + ma - X X SHUNT - + DIFF RTD1_6_AI SHUNT + - DIFF RTD1_6_AI SHUNT - + DIFF RTD1_6_AI8 RTD1diag Kuva 3 RTD/analogiamoduulin liitännät Apujännite REM 54_ -konekennoterminaali ja sen erillinen näyttömoduuli (lisävaruste) tarvitsevat varmistetun apujännitelähteen. Terminaalin sisäinen teholähdemoduuli muodostaa kaikki terminaalin elektroniikan tarvitsemat jännitteet. Teholähdemoduuli on muuntajakytkentäinen eli galvaanisesti erotettu, takaisinkytketty tasajännitemuuttaja. Terminaalin etupaneelissa sijaitseva vihreä valodiodi palaa teholähdemoduulin ollessa toiminnassa. Teholähde Konekennoterminaalille REM 54_ on saatavissa teholähde PS1/_. Katso Tekniset tiedot, Taulukko 8. 11

12 Tekniset tiedot Taulukko 1: Yleistoiminnot Toiminnot MMIWAKE INDRESET SWGRP1 SWGRP20 Taulukko 2: Vakiotoiminnot Toiminnot ABS ACOS ADD AND ASIN ATAN BITGET BITSET BOOL_TO_* BOOL2INT BYTE_TO_* COMH COS CTD CTU CTUD DATE_TO_UDINT DINT_TO_* DIV DWORD_TO_* EQ EXP EXPT F_TRIG GE GT INT_TO_* INT2BOOL LE LIMIT LN LOG LT MAX MIN MOD MOVE MUL MUX NE NOT OR R_TRIG REAL_TO_* ROL ROR RS RS_D SEL SHL Selitys Käyttöliittymän taustavalon aktivointi Toimintamerkkien, itsepidolla olevien lähtösignaalien, rekisterien ja esim. häiriötallentimen aaltomuotojen kuittaus Kytkinryhmät SWGRP1 SWGRP20 Selitys Itseisarvo Arcus cos -funktio Summaaja Looginen JA-operaattori Arcus sin -funktio Arcus tan -funktio Yhden bitin luku Yhden bitin asetus Tyyppimuunnos BOOL >WORD/USINT/UINT/UDINT/SINT/ REAL/INT/DWORD/DINT/BYTE Tyyppimuunnos BOOL > INT Tyyppimuunnos BYTE > WORD/DWORD Hystereesikomparaattori Cos-funktio (rad) Alas-laskuri Ylös-laskuri Ylös-alas-laskuri Tyyppimuunnos DATE -> UDINT Tyyppimuunnos DINT -> SINT/REAL/INT Jakaja (/) Tyyppimuunnos DWORD -> WORD/BYTE Yhtäsuuri kuin (=) Luonnollinen exponenttifunktio (e n ) Normaali exponenttifunktio (x n ) Ilmaisin, laskeva reuna Suurempi tai yhtä suuri kuin (>=) Suurempi kuin (>) Tyyppimuunnos INT -> REAL/DINT Tyyppimuunnos INT > BOOL Pienempi tai yhtä suuri kuin (<=) Rajoitus Luonnollinen logaritmi (ln) 10-järj. logaritmi (log) Pienempi kuin (<) Maksimi Minimi Modulo (jakojäännös) Siirrä Kertoja (*) Multipleksori Suurempi tai pienempi kuin (><) Komplementti (EI) Looginen TAI-operaattori Ilmaisin, nouseva reuna Tyyppimuunnos REAL -> USINT/UINT/UDINT/SINT/INT/DINT Vieritä vasemalle (<-) Vieritä oikealle (->) Reset-dominoiva SR-kiikku Reset-dominoiva SR-kiikku data-tulolla Binäärivalitsija Bitin siirto vasemmalle 12

13 Tekniset tiedot (jatkoa) Taulukko 2: Vakiotoiminnot (jatkoa) Toiminnot Selitys SHR SIN SINT_TO_* SUB SQRT SR XOR TAN TIME_TO_* TOD_TO_* TOF TON TP TRUNC_* UDINT_TO_* UINT_TO_* USINT_TO_* WORD_TO_* Bitin siirto oikealle Sin-funktio (rad) Tyyppimuunnos SINT -> REAL/INT/DINT Vähentäjä (-) Neliöjuuri Set-dominoiva SR-kiikku Looginen poissulkeva tai-operaattori Tan-funktio (rad) Tyyppimuunnos TIME -> UDINT/TOD/REAL Tyyppimuunnos TOD -> UDINT/TIME/REAL Päästöhidasteinen ajastin Vetohidasteinen ajastin Pulssiajastin Pyöristys (kohti nollaa) Tyyppimuunnos UDINT -> USINT/UINT/REAL Tyyppimuunnos UINT -> USINT/UDINT/REAL/BOOL Tyyppimuunnos USINT -> UINT/UDINT/REAL Tyyppimuunnos WORD -> DWORD/BYTE Taulukko 3: Kunnonvalvontatoiminnot Toiminnot Selitys CMBWEAR1 CMBWEAR2 CMCU3 CMGAS1 CMGAS3 CMSCHED CMSPRC1 CMTCS1 CMTCS2 CMTIME1 CMTIME2 CMTRAV1 CMVO3 Kosketinkärkien kuluminen 1 Kosketinkärkien kuluminen 2 Virranmittaustulon valvonta Katkaisijan kaasunpaineen valvonta Katkaisijan kaasunpaineen valvonta, 3-vaiheinen Määräaikaishuolto Katkaisijan viritysjousen tila 1 Laukaisupiirin 1 valvonta Laukaisupiirin 2 valvonta Käyttötuntilaskuri 1 (esim. moottoreille) Käyttötuntilaskuri 1 (esim. moottoreille) Katkaisijan toiminta-aika 1 Jännitteenmittaustulon valvonta Taulukko 4: Ohjaustoiminnot Toiminnot Selitys COCB1 Katkaisijan 1 ohjaus sekä indikointi COCB2 Katkaisijan 2 ohjaus sekä indikointi COCBDIR Katkaisijan suora aukiohjaus käyttöliittymän kautta CO3DC1 Kolmiportaisen erottimen (1) ohjaus sekä indikointi CO3DC2 Kolmiportaisen erottimen (2) ohjaus sekä indikointi CODC1 COCD5 Erottimen indikointi COIND1 COIND8 Kytkinlaitteen indikointi COLOCAT Logiikkaohjattu ohjaustilatoiminto COSW1 COSW4 Auki/Kiinni-kytkin MMIALAR1 MMIALAR8 Hälytyskanava 1...8, valodiodi-indikointi MMIDATA1 MMIDATA5 Mimiikkatiedon näyttöpiste Taulukko 5: Mittaustoiminnot Yleinen mittaustulo/analogiatulo, RTD/analogiamoduuli, MEAI1...8 Yleismittaustoimilohkoja voidaan käyttää mittaamaan tasa- tai vaihtojännitteitä sensoritulolla. Niissä on myös REAL-tyyppinen tulo, jonka avulla voidaan valvoa mitä tahansa sisäistä REAL-tyyppistä IEC standardin määrittelemää signaalia, esim. tulotietoja RTD/analogiamoduulilta. GE1 3 (V DC/AC) Yleinen REAL-tulo , , , ,

14 Tekniset tiedot (jatkoa) Analogialähtö, RTD/analogiamoduuli, MEAO1...4 Analogialähtötoimilohkot skaalaavat sisäisiä REAL-tyypin IEC standardin määrittelemiä signaaleja valittavalle alueelle 0 20 ma tai 4 20 ma käytettäväksi RTD/analogiamoduulin lähtöjen kanssa. Yleinen REAL-tulo , ,00000 Nollavirranmittaus, MECU1A ja MECU1B Io (A) Io (%) 0, ,0 A 0,0 80,0 % In Kolmivaiheinen virranmittaus, MECU3A IL1 IL2 IL3 IL1 IL2 IL3 IL1 keskiarvo IL2 keskiarvo IL3 keskiarvo IL1 keskiarvo IL2 keskiarvo IL3 keskiarvo 0, ,0 A 0, ,0 A 0, ,0 A 0,0 1000,0 % In 0,0 1000,0 % In 0,0 1000,0 % In 0, ,0 A 0, ,0 A 0, ,0 A 0,0 1000,0 % In 0,0 1000,0 % In 0,0 1000,0 % In Häiriötallennin 16 analogiakanavaa varten, MEDREC16 Häiriötallenninta MEDREC16 käytetään tallentamaan virran ja jännitteen aaltomuotoja sekä sisäisiä IEC standardin määrittämiä logiikkasignaaleja sekä terminaaleihin kytkettyjä digitaalituloja. Analogiatulojen ja logiikkasignaalien enimmäismäärä on 16. Yksi perustaajuinen jakso sisältää 40 näytettä. Toimintamoodi Saturaatiotila Päällekirjoitus Jatkotallennus Tallennukseen tuleva liipaisua edeltävä aika Yläraja ILx Yläraja Io Yläraja Iob Yläraja Uo Yläraja Ux Yläraja Uxy Yläraja U12b Yläraja ILxb Alaraja Ux Alaraja Uxy Suodatusaika % 0,00 40,00 x In 0,00 40,00 x In 0,00 40,00 x In 0,00 2,00 x Un 0,00 2,00 x Un 0,00 2,00 x Un 0,00 2,00 x Un 0,00 40,00 x In 0,00 2,00 x Un 0,00 2,00 x Un 0,000 60,000 s Tallennuksen voi liipaista yksi tai useampi alla luetelluista vaihtoehdoista: - liipaisu yhden (tai usean) digitaalisignaalin nousevalla tai laskevalla reunalla - liipaisu ylivirrasta, ylijännitteestä tai alijännitteestä - liipaisu käsin valikon kautta tai etupaneelin F-painikkeella (jos konfiguroitu) - liipaisu sarjaväylän kautta tai parametrilla - määräajoin tapahtuva liipaisu Tallenteen pituus riippuu tallenteiden ja käytettyjen tulojen määrästä. Esimerkiksi seuraavat tallenteen pituuden sekä tallenteiden ja tulojen lukumäärän yhdistelmät ovat mahdollisia, kun taajuus on 50 Hz: tallenteiden lkm\ kanavien lkm jaksoa 21,3 s jaksoa 4,2 s jaksoa 2,1 s 399 jaksoa 7,9 s 79 jaksoa 1,5 s 39 jaksoa 0,7 s 125 jaksoa 2,5 s 25 jaksoa 0,5 s 12 jaksoa 0,24 s 14

15 Tekniset tiedot (jatkoa) Verkkotaajuuden mittaus, MEFR1 Taajuus Keskimääräinen taajuus Jännite U 10,00 75,00 Hz 10,00 75,00 Hz 0,0 2,0 x Un Kolmivaiheinen tehon- ja energianmittaus sekä tehokerroin, MEPE7 Pätöteho P3 (kw) Loisteho Q3 (kvar) Tehokerroin DPF Tehokerroin PF P3 keskiarvo (kw) Q3 keskiarvo (kvar) Energia kwh Pätöenergia kwh Energia kvarh Loisenergia kvarh kw kvar -1,00 1,00-1,00 1, kw kvar kwh kwh kvarh kvarh Nollajännitteenmittaus, MEVO1A Uo Uo V 0,0 120,0 % Un Kolmivaiheinen jännitteenmittaus, MEVO3A UL1_U12 UL2_U23 UL3_U31 UL1_U12 UL2_U23 UL3_U31 UL1_U12 keskiarvo UL2_U23 keskiarvo UL3_U31 keskiarvo UL1_U12 keskiarvo UL2_U23 keskiarvo UL3_U31 keskiarvo 0,00 999,99 kv 0,00 999,99 kv 0,00 999,99 kv 0,00 2,00 x Un 0,00 2,00 x Un 0,00 2,00 x Un 0,00 999,99 kv 0,00 999,99 kv 0,00 999,99 kv 0,00 2,00 x Un 0,00 2,00 x Un 0,00 2,00 x Un 15

16 Tekniset tiedot (jatkoa) Taulukko 6: Suojaustoiminnot Kolmivaiheinen suuntaamaton ylivirtasuoja, alempi porras, NOC3Low, 3I> Havahtumisvirta Toiminta-aika vakioaikatilassa Aikakerroin käänteisaikatilassa Toimintamoodi Mittaustila Toiminta-ajan laskurin palautusaika Toimintatarkkuus Havahtumisaika Palautumisaika Palautumissuhde, tyypillinen Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa Tarkkuusluokkaindeksi E käänteisaikatilassa 0,10 5,00 x In 0,05 300,00 s 0,05 1,00 Ei käytössä Vakioaika Extremely inverse Very inverse Normal inverse Long time inverse RI-tyyppinen käänteisaikakäyrästö RD-tyyppinen käänteisaikakäyrästö IEEE-käyrästöt Huipusta huippuun Perustaajuus ms Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 ±2,5 % asetteluarvosta tai ±0,01 x In Syötetyt virrat > 2,0 x havahtumisvirta: sisäinen aika < 32 ms kokonaisaika < 40 ms ms (laukaisulähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,95 < 45 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±20 ms Luokkaindeksi E = 5,0 tai ±20 ms Kolmivaiheinen suuntaamaton ylivirtasuoja, ylempi porras, NOC3High, 3I>>, ja hetkellisporras, NOC3Inst, 3I>>> Havahtumisvirta Toimintaviive Toimintamoodi Mittaustila Toiminta-ajan laskurin palautusaika Toimintatarkkuus Havahtumisaika Palautumisaika Palautumissuhde, tyypillinen Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa 0,10 40,00 x In 0,05 300,00 s Ei käytössä Vakioaika Hetkellinen Huipusta huippuun Perustaajuus ms Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 0, x In: ±2,5 % asetteluarvosta tai ±0,01 x In x In: ±5,0 % asetteluarvosta Syötetyt virrat > 2,0 x havahtumisvirta: sisäinen aika < 32 ms kokonaisaika < 40 ms ms (laukaisulähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,95 < 45 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±20 ms 16

17 Tekniset tiedot (jatkoa) Kolmivaiheinen suunnattu ylivirtasuoja, alempi porras, DOC6Low, I> Toimintamoodi Havahtumisvirta Toimintaviive Aikakerroin Peruskulma ϕ b Toimintasuunta Maasulkusuoja Mittaustila Toiminta-ajan laskurin palautusaika Toimintatarkkuus Havahtumisaika Palautumisaika Palautumissuhde, tyypillinen Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa Tarkkuusluokkaindeksi E käänteisaikatilassa Ei käytössä Vakioaika Extremely inv. Very inverse Normal inverse Long-time inverse RI-tyyppinen käänteisaikakäyrästö RD-tyyppinen käänteisaikakäyrästö 0,05 40,00 x In 0,05 300,00 s 0,05 1, Eteenpäin Taaksepäin Estetty Aktivoitu Pääjännitteet, huipusta huippuun -mittaus Pääjännitteet, perustaajuusmittaus Vaihejännitteet, huipusta huippuun -mittaus Vaihejännitteet, perustaajuusmittaus ms Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 0, x In: ±2,5 % asetteluarvosta tai ±0,01 x In x In: ±5,0 % asetteluarvosta ±2,5 % mittausjännitteestä tai ±0,01 x Un ±2 Syötetyt virrat > 2,0 x havahtumisvirta: sisäinen aika < 42 ms kokonaisaika < 50 ms ms (laukaisulähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,95 < 45 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±20 ms Luokkaindeksi E = 5,0 tai ±20 ms Kolmivaiheinen suunnattu ylivirtasuoja, ylempi porras, DOC6High, I>>, ja hetkellisporras, DOC6Inst, I>>> Toimintamoodi Havahtumisvirta Toimintaviive Peruskulma ϕ b Toimintasuunta Maasulkusuoja Suuntaamaton toiminta (kun suuntaa ei voida määrittää) Mittaustila Toiminta-ajan laskurin palautusaika Ei käytössä Vakioaika Hetkellinen 0,05 40,00 x In 0,05 300,00 s 0 90 Eteenpäin Taaksepäin Estetty Aktivoitu Estetty Aktivoitu Pääjännitteet, huipusta huippuun -mittaus Pääjännitteet, perustaajuusmittaus Vaihejännitteet, huipusta huippuun -mittaus Vaihejännitteet, perustaajuusmittaus ms 17

18 Tekniset tiedot (jatkoa) Kolmivaiheinen suunnattu ylivirtasuoja, ylempi porras, DOC6High, I>>, ja hetkellisporras, DOC6Inst, I>>> (jatkoa) Toimintatarkkuus Havahtumisaika Palautumisaika Palautumissuhde, tyypillinen Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 0, x In: ±2,5 % asetteluarvosta tai ±0,01 x In x In: ±5,0 % asetteluarvosta ±2,5 % mittausjännitteestä tai ±0,01 x Un ±2 Syötetyt virrat > 2,0 x havahtumisvirta: sisäinen aika < 42 ms kokonaisaika < 50 ms ms (laukaisulähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,95 < 45 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±20 ms Jänniteriippuvainen ylivirtasuoja, alempi porras, VOC6Low, I(U)>, ja ylempi porras, VOC6High, I(U)>> Havahtumisvirta Toiminta-aika vakioaikatilassa Aikakerroin käänteisaikatilassa Jännitteenohjauksen ohjaustapa Jänniteporras-tavan jänniteraja Jännitejyrkkyys-tavan ylempi jänniteraja Jännitejyrkkyys-tavan alempi jänniteraja Alemman havahtumisvirta-arvon virtakerroin Toimintamoodi Mittaustila Jännitteen valinta Toiminta-ajan laskurin palautusaika Toimintatarkkuus Havahtumisaika Palautumisaika Palautumissuhde, tyypillinen Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa Tarkkuusluokkaindeksi E käänteisaikatilassa 0,10 5,00 x In 0,05 300,00 s 0,05...1,00 Jänniteporras Jännitejyrkkyys Tuloaskel 0,10...1,00 x Un 0,60...1,00 x Un 0,10...0,59 x Un 0,05...1,00 Ei käytössä Vakioaika Extremely inverse Very inverse Normal inverse Long-time inverse RI-tyyppinen käänteisaikakäyrästö RD-tyyppinen käänteisaikakäyrästö Huipusta huippuun Perustaajuus Pääjännitteet Vaihejännitteet 0, ,00 s Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 ±2,5 % asetteluarvosta tai ±0,01 x In ±2,5 % asetteluarvosta tai ±0,01 x Un Syötetyt virrat > 2,0 x havahtumisvirta: sisäinen aika < 32 ms kokonaisaika < 40 ms ms (laukaisulähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,96 < 45 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±20 ms Luokkaindeksi E = 5,0 tai ±20 ms 18

19 Tekniset tiedot (jatkoa) Kolmivaiheinen ali-impedanssisuoja, alempi porras UI6Low, Z<, ja ylempi porras UI6High, Z<< Z-asettelu Toimintaviive UI6High Mittaussignaalit (vaiheen valinta) Mittaustila Toimintatarkkuus Havahtumisaika Palautumisaika Palautumissuhde Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus 0,01 60,00 yksikköä kohden 0,04 300,00 s Ei käytössä; Käytössä 4 valintaa vaihejännitteille 7 valintaa pääjännitteille (riippuu käytettävissä olevista signaaleista) Huipusta huippuun; Perustaajuus Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 ± 3,0 % asetteluarvosta tai ± 0,02 yksikköä kohden Impedanssi = 0,50 x Z-asettelu: sisäinen aika < 42 ms kokonaisaika < 50 ms ms (laukaisulähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) Tyyp. 1,03 < 45 ms ± 2 % asetteluarvosta tai ± 20 ms Vakavoitu generaattorin erovirtasuoja, Diff6G, 3 Ι>,3 Ι>> Perusasettelu; laukaisun aiheuttava erovirran ja nimellisvirran suhde Havahtumissuhde; toimintakäyrän jyrkkyys 1. ja 2. käännepisteen välillä Käännepiste 1 Käännepiste 2 Hetkellisportaan laukaisuarvo Toimintatarkkuus Laukaisuaika Palautumisaika Palautumissuhde, tyypillinen Pyörtöaika % % 0,0...1,0 x In 1,0...3,0 x In x In Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 Vaihe-eron mittaus: ±4 Vakavoitu porras: ±4 % asetteluarvosta tai ±2 % x In Hetkellisporras: ±4 % asetteluarvosta tai ±2 % x In Syötetyt virrat > 2,0 x toimintavirta: sisäinen aika < 35 ms kokonaisaika < 45 ms ms (laukaisulähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,95 < 40 ms 19

20 Tekniset tiedot (jatkoa) Suuri-impedanssinen tai vuotasapainoon perustuva erosuojaus generaattoreille tai moottoreille, Diff3, 3 I> Perusasettelu Toiminta-aika Toimintamoodi Toimintatarkkuus Hetkellistoiminnan laukaisuaika Vakioaikatoiminnan havahtumisaika Palautumisaika Palautumissuhde, tyypillinen Hetkellistoiminnan pyörtöaika Vakioaikatoiminnan pyörtöaika 0,5 50 % 0,03...0,50 s Ei käytössä Vakioaika Hetkellistoiminta Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 ± 2,5 % asetteluarvosta tai ± 0,004 x In Syötetyt virrat > 2,0 x havahtumisvirta: sisäinen aika < 20 ms kokonaisaika < 30 ms Syötetyt virrat > 2,0 x havahtumisvirta: sisäinen aika < 20 ms kokonaisaika < 30 ms ms (laukaisulähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,95 Toimilohkon toimintaa ei voi pyörtää vaan toimilohko laukaisee, kun virta ylittää toiminta-arvon. < 40 ms Suuntaamaton maasulkusuoja, alempi porras, NEF1Low, I 0 > Havahtumisvirta Toiminta-aika vakioaikatilassa Aikakerroin käänteisaikatilassa Toimintamoodi Mittaustila Toiminta-ajan laskurin palautusaika Toimintatarkkuus Havahtumisaika Palautumisaika Palautumissuhde, tyypillinen Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa Tarkkuusluokkaindeksi E käänteisaikatilassa 1,0 100,0 % In 0,05 300,00 s 0,05 1,00 Ei käytössä Vakioaika Extremely inverse Very inverse Normal inverse Long time inverse RI-tyyppinen käänteisaikakäyrästö RD-tyyppinen käänteisaikakäyrästö IEEE-käyrästöt Huipusta huippuun Perustaajuus ms Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 ±2,5 % asetteluarvosta + 0,0005 x In Syötetyt virrat > 2,0 x havahtumisvirta: sisäinen aika < 32 ms kokonaisaika < 40 ms ms (laukaisulähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,95 < 45 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±20 ms Luokkaindeksi E = 5,0 tai ±20 ms Suuntaamaton maasulkusuoja, ylempi porras, NEF1High, I 0 >>, ja hetkellisporras, NEF1Inst, I 0 >>> Havahtumisvirta Toimintaviive Toimintamoodi Mittaustila Toiminta-ajan laskurin palautusaika 0,10 12,00 x In 0,05 300,00 s Ei käytössä Vakioaika Hetkellinen Huipusta huippuun Perustaajuus ms 20

21 Tekniset tiedot (jatkoa) Suuntaamaton maasulkusuoja, ylempi porras, NEF1High, I 0 >>, ja hetkellisporras, NEF1Inst, I 0 >>> (jatkoa) Toimintatarkkuus Havahtumisaika Palautumisaika Palautumissuhde, tyypillinen Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 ±2,5 % asetteluarvosta tai 0,01 x In Syötetyt virrat > 2,0 x havahtumisvirta: sisäinen aika < 32 ms kokonaisaika < 40 ms ms (laukaisulähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,95 < 45 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±20 ms Suunnattu maasulkusuoja, alempi porras, DEF2Low, I 0 > Havahtumisvirta Havahtumisjännite Toiminta-aika vakioaikatilassa Aikakerroin käänteisaikatilassa Toimintamoodi Toimintaehdot Toimintasuunta Peruskulma ϕ b Ominaistoiminta-alue Katkeileva maasulku Mittaustila Toiminta-ajan laskurin palautusaika Toimintatarkkuus Havahtumisaika Palautumisaika Palautumissuhde, tyypillinen Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa Tarkkuusluokkaindeksi E käänteisaikatilassa 1,0 25,0 % In 2,0 100,0 % Un 0,1 300,0 s 0,05 1,00 Ei käytössä Vakioaika Extremely inverse Very inverse Normal inverse Long time inverse Peruskulma & Uo Peruskulma IoSin/Cos & Uo IoSin/Cos Suuntaamaton Io Suuntaamaton Uo Eteenpäin Taaksepäin IoSin(ϕ) IoCos(ϕ) Ei aktiivinen Aktiivinen Huipusta huippuun Perustaajuus ms Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 ±2,5 % asetteluarvosta + 0,0005 x In ±2,5 % asetteluarvosta tai 0,01 x Un Vaihekulma ±2 Syötetty nollavirta > 2,0 x havahtumisvirta ja nollajännite > 2,0 x havahtumisjännite: sisäinen aika < 72 ms kokonaisaika < 80 ms ms (laukaisulähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,95 < 50 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±20 ms Luokkaindeksi E = 5,0 tai ±20 ms 21

22 Tekniset tiedot (jatkoa) Suunnattu maasulkusuoja, ylempi porras, DEF2High, I 0 >>, ja hetkellisporras, DEF2Inst, I 0 >>> Havahtumisvirta Havahtumisjännite Toimintaviive Toimintamoodi Toimintaehdot Toimintasuunta Peruskulma ϕ b Ominaistoiminta-alue Katkeileva maasulku Mittaustila Toiminta-ajan laskurin palautusaika Toimintatarkkuus Havahtumisaika Palautumisaika Palautumissuhde, tyypillinen Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa 1,0 200,0 % In 2,0 100,0 % Un 0,1 300,0 s Ei käytössä Vakioaika Hetkellinen Peruskulma & Uo Peruskulma IoSin/Cos & Uo IoSin/Cos Suuntaamaton Io Suuntaamaton Uo Eteenpäin Taaksepäin IoSin(ϕ) IoCos(ϕ) Ei aktiivinen Aktiivinen Huipusta huippuun Perustaajuus ms Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 ±2,5 % asetteluarvosta + 0,0005 x In ±2,5 % asetteluarvosta tai 0,01 x Un Vaihekulma ±2 Syötetty nollavirta > 2,0 x havahtumisvirta ja nollajännite > 2,0 x havahtumisjännite: sisäinen aika < 72 ms kokonaisaika < 80 ms ms (laukaisulähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,95 < 50 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±20 ms Suuri-impedanssinen, rajoitettu maasulkusuojaus, REF1A, I 0 > Perusasettelu; erovirran ja nimellisvirran alin laukaisun aiheuttava kerroin Toimintatarkkuus Laukaisuaika Palautumisaika Palautumissuhde Pyörtöaika 0, % Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 ±2,5 % asetteluarvosta tai ±0,004 x In Syötetyt virrat > 2,0 x toimintavirta: sisäinen aika < 20 ms kokonaisaika < 30 ms ms (laukaisulähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,80...0,98 Toimilohkon toimintaa ei voi pyörtää vaan toimilohko laukaisee, kun virta ylittää toiminta-arvon. 22

23 Tekniset tiedot (jatkoa) Nollajännitesuoja, alempi porras, ROV1Low, U 0 > Havahtumisjännite Toimintaviive Toimintamoodi Mittaustila Toimintatarkkuus Havahtumisaika Palautumisaika Palautumissuhde, tyypillinen Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa 2,0 20,0 % Un 0,05 300,00 s Ei käytössä Vakioaika Huipusta huippuun Perustaajuus Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 ±2,5 % asetteluarvosta tai ±0,01 x Un Syötetyt jännitteet >2 x havahtumisjännite: sisäinen aika < 32 ms kokonaisaika < 40 ms ms (laukaisulähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,95 Lukituksen kokonaisaika: < 25 ms Kokonaisaika, kun jännite putoaa havahtumisarvon alle: < 50 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±20 ms Nollajännitesuoja, ylempi porras, ROV1High, U 0 >>, ja hetkellisporras, ROV1Inst, U 0 >>> Havahtumisjännite Toimintaviive Toimintamoodi Mittaustila Toimintatarkkuus Havahtumisaika Palautumisaika Palautumissuhde, tyypillinen Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa 2,0 80,0 % Un 0,05 300,00 s Ei käytössä Vakioaika Huipusta huippuun Perustaajuus Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 ±2,5 % asetteluarvosta tai ±0,01 x Un Syötetyt jännitteet >2 x havahtumisjännite: sisäinen aika < 32 ms kokonaisaika < 40 ms ms (laukaisulähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,95 Lukituksen kokonaisaika: < 25 ms Kokonaisaika, kun jännite putoaa havahtumisarvon alle: < 50 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±20 ms 23

24 Tekniset tiedot (jatkoa) Kolmivaiheinen terminen suoja moottoreille, generaattoreille ja muuntajille, TOL3Dev, 3 PERUSASETTELUT Moottorin käynnistymisvirta Moottorin sallittu maksimikäynnistysaika Sallittu kylmäkäynnistysten määrä Suojattavan laitteen tyyppi Laukaisulämpötila Lämpötila ennen hälytystä Uudelleenkäynnistyksen esto (onnistuneen uudelleenkäynnistyksen lämpötilaraja) Ympäristön lämpötila Jäähdytysaikavakio Generaattorin tai muuntajan lämpöaikavakio ERITYISASETTELUT Staattorin lyhyempi aikavakio Staattorin pidempi aikavakio Staattorin lyhyemmän aikavakion painokerroin Staattorin lämpötilan nousu nimellisvirralla Staattorin maksimilämpötila Roottorin lyhyempi aikavakio Roottorin pidempi aikavakio Roottorin lyhyemmän aikavakion painokerroin Roottorin lämpötilan nousu nimellisvirralla Roottorin maksimilämpötila Toimintamoodi (ympäristön lämpötilaan perustuva lämpötilakompensointi) Onnistuneen uudelleenkäynnistyksen odotusaika (parametri vain luettavissa) Arvioitu laukaisuaika (parametri vain luettavissa) Toimintatarkkuus Palautumissuhde 0, ,00 x In 0, ,0 s Moottori; läpituuletettu, nimellisteho < 1500 kw Moottori; läpituuletettu, nimellisteho > 1500 kw Moottori; pintajäähdytteinen, nimellisteho < 500 kw Moottori; pintajäähdytteinen, nimellisteho > 500 kw Generaattori; pienet generaattorit Generaattori; suuret turbiinigeneraattorit Muuntaja 80,0 120,0 % 40,0 100,0 % 40,0 100,0 % -50, ,0 C 1,0...10,0 x aikavakio min 0, ,0 min 0, ,0 min 0,00...1,00 0, ,0 C 0, ,0 C 0, ,0 min 0, ,0 min 0,00...1,00 0, ,0 C 0, ,0 C Ei käytössä Ei sensoreita; aseteltu ympäristön lämpötila 1 sensori käytössä 2 sensoria käytössä s s Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 ±1,0 %, I = 0,1...10,0 x In Laukaisu: (Laskettu lämpötilan nousu - 0,1) / Laukaisulämpötila Havahtuminen: (Laskettu lämpötilan nousu - 0,1) / Lämpötila ennen hälytystä Uudelleenkäynnistys: (Laskettu lämpötilan nousu - 0,1) / Uudelleenkäynnistyksen eston lämpötilaraja 24

25 Tekniset tiedot (jatkoa) Epäsymmetrian ja vaihejärjestyksen valvonta, alempi porras, NPS3Low, I 2 >, ja ylempi porras, NPS3High, I 2 >> Toimintamoodi Virran vastakomponentin I2 havahtumisarvo Toimintaviive Ominaistoiminta-aluevakio K (vastaa koneen valmistajan ilmoittamaa koneen vakiota I 2 2 t) Vakio havahtumisaika käänteisaikatoiminnassa Lyhin toiminta-aika käänteisaikatoiminnassa Pisin toiminta-aika käänteisaikatoiminnassa Koneen jäähtymisaika Mitattavien vaiheiden lukumäärä Pyörimissuunta Toiminta-ajan laskurin palautusaika Toimintatarkkuus Havahtumisaika Palautumisaika Palautumissuhde, tyypillinen Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa Tarkkuusluokkaindeksi E käänteisaikatilassa, tyypillisesti Ei käytössä Vakioaika Käänteisaika 0,01...0,50 x In 0, ,0 s 5, ,0 0,1...60,0 s 0, ,0 s s s 2 tai 3 Eteenpäin Taaksepäin ms Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 ±2,5 % asetteluarvosta tai ±0,01 x In Syötetty virran vastakomponentti = 2,00 x havahtumisarvo: sisäinen aika < 32 ms kokonaisaika < 40 ms ms (laukaisulähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,96 < 45 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±20 ms ±2 % lasketusta teoreettisesta toiminta-ajasta tai ±20 ms Kolmivaiheinen ylijännitesuoja, alempi porras, OV3Low, 3U> Havahtumisjännite Toimintaviive Aikakerroin Toimintamoodi Mittaustila Toimintahystereesi Toimintatarkkuus Havahtumisaika Palautumisaika Palautumissuhde Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa Tarkkuusluokkaindeksi E käänteisaikatilassa, tyypillisesti 0,10 1,60 x Un 0,05 300,0 s 0,05 1,00 Ei käytössä Vakioaika A-käyrä B-käyrä Pääjännitteet; huipusta huippuun -mittaus Pääjännitteet; perustaajuusmittaus Vaihejännitteet; perustaajuusmittaus 1,0...5,0 % Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 ±2,5 % asetteluarvosta Syötetyt jännitteet = 1,1 x havahtumisjännite: sisäinen aika < 42 ms kokonaisaika < 50 ms ms (laukaisulähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,96 (alue 0,95...0,99) < 50 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±20 ms ±20 ms 25

26 Tekniset tiedot (jatkoa) Kolmivaiheinen ylijännitesuoja, ylempi porras, OV3High, 3U>> Havahtumisjännite Toimintaviive Toimintamoodi Mittaustila Toimintahystereesi Toimintatarkkuus Havahtumisaika Palautumisaika Palautumissuhde, tyypillinen Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa 0,10 1,60 x Un 0,05 300,0 s Ei käytössä; Vakioaika Pääjännitteet; huipusta huippuun -mittaus Pääjännitteet; perustaajuusmittaus Vaihejännitteet; perustaajuusmittaus 0,96 (alue 0,95...0,99) Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 ±2,5 % asetteluarvosta Syötetyt jännitteet = 1,1 x havahtumisjännite: sisäinen aika < 42 ms; kokonaisaika < 50 ms ms (laukaisulähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,95 < 50 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±20 ms Kolmivaiheinen alijännitesuoja, alempi porras, UV3Low, 3U< Havahtumisjännite Toimintaviive Aikakerroin Toimintamoodi Mittaustila Toimintahystereesi Toimintatarkkuus Havahtumisaika Palautumisaika Palautumissuhde Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa Tarkkuusluokkaindeksi E käänteisaikatilassa, tyypillisesti 0,10 1,20 x Un 0,1 300,0 s 0,1 1,0 Ei käytössä; Vakioaika; C-käyrä Pääjännitteet; huipusta huippuun -mittaus Pääjännitteet; perustaajuusmittaus Vaihejännitteet; perustaajuusmittaus 1,0...5,0 % Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 ±2,5 % asetteluarvosta tai ±0,01 x Un Syötetyt jännitteet < 0,5 x havahtumisjännite: sisäinen aika < 32 ms kokonaisaika < 40 ms ms (laukaisulähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 1,04 (alue 1, ,05) < 60 ms ±2,5 % asetteluarvosta ±35 ms Kolmivaiheinen alijännitesuoja, ylempi porras, UV3High, 3U<< Havahtumisjännite Toimintaviive Toimintamoodi Mittaustila Toimintahystereesi Toimintatarkkuus Havahtumisaika Palautumisaika Palautumissuhde Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa 0,10 1,20 x Un 0,1 300,0 s Ei käytössä; Vakioaika Pääjännitteet; huipusta huippuun -mittaus Pääjännitteet; perustaajuusmittaus Vaihejännitteet; perustaajuusmittaus 1,0...5,0 % Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 ±2,5 % asetteluarvosta tai ±0,01 x Un Syötetyt jännitteet < 0,5 x havahtumisjännite: sisäinen aika < 32 ms kokonaisaika < 40 ms ms (laukaisulähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 1,04 (alue 1, ,05) < 60 ms ±2,5 % asetteluarvosta 26

Konekennoterminaali. Tuoteopas REM 543 REM 545

Konekennoterminaali. Tuoteopas REM 543 REM 545 Konekennoterminaali Tuoteopas REM 543 REM 545 Julkaistu: Kesäkuussa 1999 Tila: Päivitetty Versio: D/25.10.2010 Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta Ominaisuudet Pienten ja keskisuurten generaattoreiden

Lisätiedot

Muuntajaterminaali. Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545

Muuntajaterminaali. Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545 Muuntajaterminaali Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545 Julkaistu: 14.09.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta D Versio: B/28.05.2010 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet

Lisätiedot

Muuntajaterminaali. Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545

Muuntajaterminaali. Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545 Muuntajaterminaali Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545 Julkaistu: 14.09.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta E Versio: C/26.10.2010 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet

Lisätiedot

Kennoterminaali. Tuoteopas REF 541, REF 543, REF 545.

Kennoterminaali. Tuoteopas REF 541, REF 543, REF 545. Kennoterminaali Tuoteopas REF 541, REF 543, REF 545. Julkaistu: Kesäkuussa 1999 Tila: Päivitetty Versio: D/25.10.2010 Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta Ominaisuudet Kennoterminaali keskijänniteverkon

Lisätiedot

Konekennoterminaali REM 54_. Tekninen ohje, yleistä

Konekennoterminaali REM 54_. Tekninen ohje, yleistä Konekennoterminaali REM _ MRS-MUM Julkaistu: 0..00 Versio: C/0..00 Konekennoterminaali REM _ Sisältö. Yleistä tästä käsikirjasta..... Tekijänoikeudet..... Tavaramerkit..... Yleistä..... Lyhenteet.....

Lisätiedot

REF541, REF 543, REF 545 Kennoterminaali Tekninen ohje

REF541, REF 543, REF 545 Kennoterminaali Tekninen ohje REF, REF, Industrial IT enabled products from ABB are the building blocks for greater productivity, featuring all the tools necessary for lifecycle product support in consistent electronic form. MRS 00-MUM

Lisätiedot

Muuntajaterminaali RET 54_. Tekninen ohje, yleistä

Muuntajaterminaali RET 54_. Tekninen ohje, yleistä Muuntajaterminaali RET _ MRS Julkaistu:.0.00 Versio: A Muuntajaterminaali RET _ Sisältö. Tämän käsikirjan sisällöstä..... Tekijänoikeudet..... Tavaramerkit..... Yleistä..... Lyhenteet..... Viitteet.....

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

Suojarele REX 521. Ostajan opas

Suojarele REX 521. Ostajan opas Suojarele REX Ostajan opas Suojarele REX Julkaistu: 0.0.00 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta E Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakiokonfiguraatio

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen maasulkusuojaus ja nollajännitteen valvonta Kaksi itsenäistä

Lisätiedot

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen kolmivaiheinen ylivirtasuoja, alempi

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/05.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas Ostajan opas Ominaisuudet Kaksiportainen nollajänniterelemoduuli, johon sisältyvät alempi nollajänniteporras U 0 > ja ylempi nollajänniteporras U 0 >> Molemmat nollajänniteportaat ovat vakioaikatoimintaisia

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteen valvontaan Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755875 Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monipuolinen digitaalinen häiriötietojen tallennin verkon ilmiöiden

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Herkkä erovirtasuojaporras nopeaan selektiiviseen maasulkusuojaukseen Vakioaika-

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751733-MUM FI Julkaistu 99-12-07 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt TK Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteiden valvontaa varten

Lisätiedot

Valvonta- ja kauko-ohjausyksikkö REC 523 Tekninen ohje

Valvonta- ja kauko-ohjausyksikkö REC 523 Tekninen ohje Valvonta- ja kauko-ohjausyksikkö REC Sijoita kuva pääsivulle ja poista tämä teksti. MRS7607 Julkaistu:.0.006 Versio: A Valvonta- ja kauko-ohjausyksikkö REC Tietoja tästä käsikirjasta...7. Tekijänoikeudet...7.

Lisätiedot

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje REJ 523 1MRS 755099 Julkaistu: 14.09.1998 Versio: B/10.06.2003 Tarkistettu: P.L./18.06.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen ylivirtasuoja, kaksi suunnattua porrasta ja yksi suuntaamaton

Lisätiedot

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen herkkä nollavirtasuoja, alempi porras Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 12.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Rele sisältää kolmivaiheisen differentiaalisuojan, kolmivaiheisen

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

Suojarele REX 521. Tekninen ohje, yleistä

Suojarele REX 521. Tekninen ohje, yleistä Suojarele REX 5 MRS 7568-MUM Julkaistu:.0.00 Versio: D/05.0.004 Suojarele REX 5 Sisällysluettelo. Tästä ohjekirjasta...6.. Tekijänoikeudet...6.. Tavaramerkit...6.3. Yleistä...6.4. Lyhenteet...7.5. Viitteet...7.6.

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C

Moottorinsuojarele SPAM 150 C Moottorinsuojarele SPAM 150 C 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY 26.9.2000 3.3.2014 Moottorinsuojarele SPAM 150 C P. Puttonen T. Messo 1 Johdanto Relesuojauksen kannalta keskeisimpiä

Lisätiedot

Valvonta- ja aikareleet Mittarit ja verkkoanalysaattorit Kuormituksenvartijat

Valvonta- ja aikareleet Mittarit ja verkkoanalysaattorit Kuormituksenvartijat Valvonta- ja aikareleet Mittarit ja verkkoanalysaattorit Kuormituksenvartijat Sisällys Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit RS485-portilla... 3 Virta- jännite- ja kwh-mittarit... 4 Väylämuuntimet... 5

Lisätiedot

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C 1MRS755877 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin

Lisätiedot

Valvonta- ja aikareleet Mittarit ja verkkoanalysaattorit Kuormituksenvartijat

Valvonta- ja aikareleet Mittarit ja verkkoanalysaattorit Kuormituksenvartijat Valvonta- ja aikareleet Mittarit ja verkkoanalysaattorit Kuormituksenvartijat Sisällys Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit RS485-portilla... 3-4 Virta- ja jännitemittarit... 5 Väylämuuntimet... 6 Ampeerimittarit

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 03.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen numeerinen johdonsuojarele, joka koostuu kahdesta

Lisätiedot

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja 10.5. Suojareleiden valintataulukkoja Taulukko 10.5a. Kennoterminaalien ja johtolähtöpakettien valintataulukko. Luku 10: Mittaus-, ohjaus- ja suojauslaitteistot Kennoterminaalit Johtolähtöpaketit SPAC

Lisätiedot

SACO 16D1. Ostajan opas

SACO 16D1. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755755 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje REM 610 Moottorinsuojarele 1MRS 755358 Julkaistu: 29.09.2004 Versio: B/28.11.2006 Moottorinsuojarele REM 610 Sisältö 1. Johdanto...9 1.1. Tämän käsikirjan sisällöstä...9 1.2. Releen käyttö...9 1.3. Ominaisuudet...9

Lisätiedot

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Tehokas, joustava ja muunneltavissa oleva

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas Suunnattu maasulkurele REJ 527 Ostajan opas Julkaistu: 23.2.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

seppo.vehviläinen@electrix.fi

seppo.vehviläinen@electrix.fi moduuli Seppo Vehviläinen MX Electrix Oy seppo.vehviläinen@electrix.fi 1 eql sähkön laadun hallinta MITTAUKSESTA RAPORTOINTIIN Jännitetasot Välkyntä Jännitekatkot Jännitekuopat Kokonaissäröt Harmoniset

Lisätiedot

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas Ylivirtarele REJ 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Releasettelutyökalut CAP 505. Ostajan opas

Releasettelutyökalut CAP 505. Ostajan opas Releasettelutyökalut CAP 505 Ostajan opas Releasettelutyökalut CAP 505 1MRS755369-MBG Julkaistu: 06/2004 Tila: käännös EN-versiosta E Versio: A/2004 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Tyyppi EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 X. Tyypin valinta

Energian hallinta. Energiamittari. Tyyppi EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 X. Tyypin valinta Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM23 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Luokka 2 (kvarh) EN62053-23 mukaan Tarkkuus ±0.5 lukemasta (virta/jännite) Energiamittari

Lisätiedot

Digitaaliset monitoimimittarit ja tehoanalysaattorit. Energian mittaus ja optimointi

Digitaaliset monitoimimittarit ja tehoanalysaattorit. Energian mittaus ja optimointi Digitaaliset monitoimimittarit ja tehoanalysaattorit Energian mittaus ja optimointi DIGITAALISET MONITOIMIMITTARIT JA TEHOANALYSAATTORIT taustavalaistulla LCD-näytöllä Energianjakelulaitteistojen ohjaamiseen

Lisätiedot

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ==================================================

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5 Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== Yleistä ------------ ACS 400 on mikroprosessoripohjainen,

Lisätiedot

Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit RS485-portilla Virta- jännite- ja kwh-mittarit Väylämuuntimet Ampeerimittarit 1-vaiheiset...

Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit RS485-portilla Virta- jännite- ja kwh-mittarit Väylämuuntimet Ampeerimittarit 1-vaiheiset... Tuotteet 2012 Sisällys Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit RS485-portilla... 1 Virta- jännite- ja kwh-mittarit... 2 Väylämuuntimet... 3 Ampeerimittarit 1-vaiheiset... 4 Volttimittarit 1-vaiheiset... 4

Lisätiedot

Energiamittarit ja mittalaitteet

Energiamittarit ja mittalaitteet R12 Energiamittarit ja mittalaitteet Kerää, mittaa, tallenna: Hagerin energiamittareilla ja mittalaitteilla saat tiedot koostetusti. Laaja valikoima tuotevalikoima suoramittaukseen 63A ja 100A sekä virtamuuntajamittaukseen

Lisätiedot

Suojaus- ja ohjausterminaalit RE_ 54_

Suojaus- ja ohjausterminaalit RE_ 54_ Suojaus- ja ohjausterminaalit RE_ 54_ 1MRS750989-MUM Julkaistu: 14.09.1999 Versio: D/14.09.2005 Suojaus- ja ohjausterminaalit RE_ 54_ Sisältö 1. Tämän käsikirjan sisällöstä... 5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät 1. Yleistä SerIO on mittaus ja ohjaustehtäviin tarkoitettu prosessorikortti. Se voi ohjemistosta riippuen toimia itsenäisenä yksikkönä tai tietokoneen ohjaamana. Jälkimmäisessä tapauksessa mittaus ja ohjauskomennot

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksi identtistä toimintaporrasta kahden eri katkaisijan kiinniohjausehtojen

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Maasulkusuojaus Jarmo Partanen Maasulku Keskijänniteverkko on Suomessa joko maasta erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. pieni virta Oikosulku, suuri virta

Lisätiedot

Johdonsuojakatkaisijat

Johdonsuojakatkaisijat Johdonsuojakatkaisijat System Pro M Kytkentäkaaviot 1 nap. 2 nap. 3 nap. 4 nap. 1 nap.+ NA 3 nap.+ NA Johdonsuojakatkaisijan merkinnät S201 S 261 B 16 SK ~ 230/400 STOTZ 6000 3 Selektiivisyysluokka Oikosulun

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

SACO 16D3. Ostajan opas

SACO 16D3. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755756 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele MRS 75743-MUM Julkaistu: 4.09.998 Versio: B/26.06.2003 Tarkistettu: P.L./3.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 525 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman

Lisätiedot

Energiamittarit ja mittalaitteet

Energiamittarit ja mittalaitteet R12 Energiamittarit ja mittalaitteet Kerää, mittaa, tallenna: Hagerin energiamittareilla ja mittalaitteilla saat tiedot koostetusti. Laaja valikoima tuotevalikoima suoramittaukseen 63A ja 100A sekä virtamuuntajamittaukseen

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ 4D28 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L2 I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n t >> [ s] I > >>/I n t > >> [ s] I 0 > / SGF SGB I n RESET

Lisätiedot

Mittaus- ja valvontareleet Zelio Control Toimilaitteiden Luotettavaan valvontaan

Mittaus- ja valvontareleet Zelio Control Toimilaitteiden Luotettavaan valvontaan Mittaus- ja valvontareleet Zelio Control Toimilaitteiden Luotettavaan valvontaan Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, joka tekee käytöstä helppoa Mittaus- ja valvontareleet Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä,

Lisätiedot

Jänniterele. Tekninen ohje

Jänniterele. Tekninen ohje 1MRS756247 Julkaistu: 26.03.2007 Versio: A/26.03.2007 Sisällys Tekijänoikeudet... 5 1. Johdanto...7 1.1. Tämä opas... 7 1.2. Symbolien käyttö... 7 1.3. Kohdeyleisö... 8 1.4. Tuotedokumentaatio... 8 1.5.

Lisätiedot

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Tekninen ohje REJ 527 1MRS 755102 Julkaistu: 20.08.2002 Versio: A20.08.2003 Tarkistettu: P.L./20.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 527 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ D9 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n RESET STEP t >>[ s] / I o > I n to > [] s k o / I o >> I n t

Lisätiedot

Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit, Virta- ja jännitemittarit, Valvonta- ja aikareleet, Kytkinkellot, Kuormituksenvartijat

Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit, Virta- ja jännitemittarit, Valvonta- ja aikareleet, Kytkinkellot, Kuormituksenvartijat Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit, Virta- ja jännitemittarit, Valvonta- ja aikareleet, Kytkinkellot, Kuormituksenvartijat Sisällys Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit... 3-4 Virta- ja jännitemittarit...

Lisätiedot

SPA-ZC. Ostajan opas

SPA-ZC. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 18.01.2006 Tila: Vastaa englanninkielistä versiota C/24.02.2004 Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet SPA-väylään liitettävä sähköinen/optinen

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

eql Laatumittauslaitteet eql Laatuvahti2 -mittari

eql Laatumittauslaitteet eql Laatuvahti2 -mittari eql Laatumittauslaitteet eql Laatuvahti2 -mittari EDF3GL / EDFTL Seppo Vehviläinen MX Electrix Oy seppo.vehviläinen@electrix.fi 1 Energia/laatumittari etäluenta 3G Ethernet (TCP/IP) energiamittaus: pätö-

Lisätiedot

L-sarjan mittamuuntimet

L-sarjan mittamuuntimet Keskus Signaalimuuntimet Signaalimuuntimet standardisignaalille L-sarjan mittamuuntimet Sisäänmenoviesti (virta, jännite, lämpötila, vastus) sekä vakioidut sisäänmenoviestialueet Ulostuloviesti 4-20 ma,

Lisätiedot

Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje

Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje Sivu 2/7 Tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin RoHS 2002/95 kanssa KYTKENNÄT Pt100 ANTUREIDEN KYTKENTÄ CH1 CH2 CH3 CH4 13 14 15

Lisätiedot

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon TUOTANTOLAITOKSEN SUOJA-, SÄÄTÖ- JA KYTKENTÄLAITTEET SEKÄ ENERGIAN MITTAUS Tämä ohje täydentää Energiateollisuuden ohjeen sähköntuotantolaitoksen

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli SPCJ 2C30 Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I I o I o IRF STEP 2.5 I o > [%] I n 0.5 5.0 STEP 20 I o > [%] I n 5.0 40 t o >[s] k 0.6 0.1 1.0 SG1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1

Lisätiedot

VIM RM1 VAL0123136 / SKC9068201 VIBRATION MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. VIM-RM1 FI.docx 1998-06-04 / BL 1(5)

VIM RM1 VAL0123136 / SKC9068201 VIBRATION MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. VIM-RM1 FI.docx 1998-06-04 / BL 1(5) VIM RM1 VAL0123136 / SKC9068201 VIBRATION MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA FI.docx 1998-06-04 / BL 1(5) SISÄLTÖ 1. KOMPONENTTIEN SIJAINTI 2. TOIMINNAN KUVAUS 3. TEKNISET TIEDOT 4. SÄÄTÖ 5. KALIBROINTI

Lisätiedot

REX 521 Suojarele. Tekninen ohje, yleistä

REX 521 Suojarele. Tekninen ohje, yleistä REX 5 MRS 7568-MUM Julkaistu:.0.00 Versio: B/.0.00 Tarkistettu: P.L. Hyväksytty:O.L. REX 5 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällysluettelo. Turvallisuus...6. Johdanto...7..

Lisätiedot

VIKE Universaali ratkaisu keskijänniteverkon maa- ja oikosulkuvikojen paikannukseen

VIKE Universaali ratkaisu keskijänniteverkon maa- ja oikosulkuvikojen paikannukseen VIKE Universaali ratkaisu keskijänniteverkon maa- ja oikosulkuvikojen paikannukseen VIKE Vianilmaisufunktiot (FPI, Fault Passage Indication) Yksivaiheinen maasulku, kaksoismaasulku Katkeilevat maasulut

Lisätiedot

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS Sisältö 1. TEKNISET TIEDOT... 2 2. KUVAUS... 3 3. KÄYTTÖ... 4 4. LIITÄNTÄ... 5 5. VIAN ETSINTÄ... 6 6. VALMISTAJA... 6 VIM-M2 FI.docx 2006-03-01 / BL 1(6) 1. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 28.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kattava käämikytkimillä varustettujen muuntajien jännitteensäätely jakeluasemilla

Lisätiedot

Käynnistä ja pysäytä hallitusti Solcon pehmeäkäynnistimillä

Käynnistä ja pysäytä hallitusti Solcon pehmeäkäynnistimillä Pehmeäkäynnistimet Käynnistä ja pysäytä hallitusti Solcon pehmeäkäynnistimillä Solcon Industries Ltd. on valmistanut pehmeäkäynnistimiä jo yli 25 vuotta. Pitkäaikainen kokemus pehmeäkäynnistimien tuotekehityksestä,

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C. Ostajan opas

Moottorinsuojarele SPAM 150 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monitoimisuojarele katkaisijaohjattujen ja kontaktoriohjattujen vaihtovirtamoottoreiden

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Johdonsuojarele REF 610. Tekninen ohje

Johdonsuojarele REF 610. Tekninen ohje Johdonsuojarele REF 610 1MRS755515 Julkaistu: 15.03.2005 Versio: B/31.10.2006 Johdonsuojarele REF 610 Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta...9 1.1. Yleistä...9 1.2. Symbolien käyttö...9 1.3. Releen käyttö...9

Lisätiedot

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 TRIFITEK FINLAND OY 2012 V1.0 1. OHJELMISTO; ASENTAMINEN, KÄYTTÖ 1.1 Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, Ajurin asentaminen Laitteen mukana toimitetaan muistitikulla

Lisätiedot

REM 543/545 Konekennoterminaali. Tekninen ohje, yleistä

REM 543/545 Konekennoterminaali. Tekninen ohje, yleistä REM / MRS -MUM Julkaistu:.. Versio: /.. Tarkistettu: M../P.L. Hyväksytty: REM / Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys. Johdanto..... Yleistä..... Laitteistoversiot....

Lisätiedot

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz.

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz. SPAJ 131 C Ylivirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L2 I L3 I > I >> IRF SPAJ 131 C 80...265V ~ 18...80V U aux I > I n STEP 0.5 1.5 2.5 STEP SPCJ 3C3 REGISTERS

Lisätiedot

Janne Starck, ABB, 18.10.12 Katsaus keskijännitteisen rengasverkon suojausratkaisuihin

Janne Starck, ABB, 18.10.12 Katsaus keskijännitteisen rengasverkon suojausratkaisuihin Janne Starck, ABB, 18.10.12 Katsaus keskijännitteisen rengasverkon suojausratkaisuihin Johdanto G G G Suuntaus: Verkkoon kytkeytyy hajautettua voimantuotantoa Siirrytään käyttämään verkkoa suljetussa renkaassa

Lisätiedot

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B SPCJ 1C20 Yliaaltosalpayksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus > I 2f I 2f IRF STEP 15 I n [%] 5 25 STEP I 2f [%] 30 10 50 RESET I 2f 859B SPCJ 1C20 1MRS 751950-MUM FI Julkaistu 2000-09-15 Versio A (korvaa

Lisätiedot

Moottorinsuojarele REM 610. Tekninen ohje

Moottorinsuojarele REM 610. Tekninen ohje Moottorinsuojarele REM 610 1MRS755358 Julkaistu: 29.09.2004 Versio: A Moottorinsuojarele REM 610 Sisältö 1. Johdanto...6 1.1. Tekijänoikeudet...6 1.2. Tavaramerkit...6 1.3. Dokumentin versiot...6 1.4.

Lisätiedot