REX 521 Suojarele. Tekninen ohje, yleistä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REX 521 Suojarele. Tekninen ohje, yleistä"

Transkriptio

1 REX 5

2

3 MRS 7568-MUM Julkaistu:.0.00 Versio: B/.0.00 Tarkistettu: P.L. Hyväksytty:O.L. REX 5 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällysluettelo. Turvallisuus...6. Johdanto Yleistä Sovellus Laitteistoversiot...8. Vaatimukset...9. Tekninen kuvaus Toimintojen kuvaus Parametrointi Paikallinen parametrointi Ulkoinen parametrointi Releasettelutyökalun (Relay Setting Tool:in) näkymä Pysyväismuisti Reaaliaikakello (RTC) Syöttöjännite Teholähdemoduulin versiot Alhainen syöttöjännite -indikointi Ylilämpötila -ilmoitus Analogiakanavat Suojausyksikön nimellisarvojen skaalaus mittaustuloille Mittauslaitteiden tekniset tiedot Digitaalitulot Digitalitulojen suodatus Digitaalitulojen inversio Lähdöt Nopeat ohjauslähdöt (HSPO) Yksinapaiset ohjauslähdöt (PO) Signaalilähdöt (SO) Tulojen ja lähtöjen koestus laukaisupiirin valvonta itsevalvonta......vikailmoitus......vikailmoitustekstit......tietoliikenne......takapaneelin optinen tietoliikenneväylä...

4 REX 5 MRS 7568-MUM...Etupaneelin optinen tietokoneliityntä......takapaneelin huoltokytkin......spa-väylä LON-väylä IEC väylä Ajan synkronointi Käyttöliittymä (HMI) Toimintamerkit Rakenneselostus Tekniset tiedot en REX 5 liitäntäkaavio: Basic en REX 5 liitäntäkaavio: Medium en REX 5 liitäntäkaavio: High en REX 5 liitäntäkaavio: Sensor Liitännät Huolto Tilaustiedot REX 5-releen revisiohistoria Revision tunnistaminen Aikaisemmin julkaistuun A-revisioon tehdyt muutokset ja lisäykset Konfigurointi-, asettelu- ja ala-asemajärjestelmätyökalut Dokumenttiviittaukset Asiakaspalaute... 0.Hakemisto... 6.Liite A: IEC väylä REX 5:n tukemat väylätoiminnot Yleisperiaatteet sovellustietojen sovittamiseen Suojaustoimintojen sovittamisen periaate Class -data IEC protokollan siirrettävät tiedot (oletusarvot): Liite B: Ainoastaan releessä näkyvät parametrit Liite C: Kuittauksen aiheuttavat parametrit Liite D: Koestustilaa vaativat parametrit... 60

5 MRS 7568-MUM REX 5 Revisiohistoria lyhyesti: Versio B/.0.00: - muutoksia jaksoissa Yleistä, Laitteistoversiot, Analogiakanavat, Nimellisarvojen asetteleminen, Mittauslaitteiden tekniset tiedot, Yksinapaiset ohjauslähdöt (PO), Laukaisupiirin valvonta, Tekniset tiedot, Tilaustiedot - uudet liitäntäkaaviot ja liitännät (High ja Sensor) - uudet jaksot Revisiohistoria lyhyesti, REX 5-releen revisiohistoria, Hakemisto ja Liite D -muutoksia kuvassa..5.- ja taulukossa.5.- 5

6 REX 5 MRS 7568-MUM. Turvallisuus! Koskettimissa saattaa esiintyä vaarallisia jännitteitä, vaikka syöttöjännite on kytketty pois. Kansallisia ja paikallisia turvallisuusmääräyksiä on aina noudatettava. Tuote sisältää sähköstaattisille purkauksille herkkiä komponentteja. Releen runko on maadoitettava huolellisesti. Asennukset saa suorittaa ainoastaan siihen valtuutettu henkilö. Mikäli turvallisuusmääräyksiä ei noudateta, siitä voi aiheutua tapaturmia, henkilövahinkoja tai vakavia materiaalisia vahinkoja. Releen takana olevan sinetin luvaton rikkominen aiheuttaa takuun päättymisen. Jos sinetti on murrettu, laitteen oikealle toiminnalle ei anneta takuuta. 6

7 MRS 7568-MUM REX 5. Johdanto.. Yleistä Tämä ohje antaa yleiskuvauksen suojareleestä REX 5, revisio B. Lisää tietoja aikaisemmista muutoksista on jaksossa REX 5 -releen revisiohistoria. Tarkempia tietoja eri toiminnoista saa julkaisusta REX 5 Tekninen ohje, vakiokonfiguraatiot (MRS ). REX 5 on tarkoitettu keskijänniteverkon suojaukseen, ohjaukseen, mittaukseen ja valvontaan. Tyypilliseen sovellukseen sisältyvät tulevien ja lähtevien syöttöjohtojen sekä ala-asemien suojaus. essä on mittaustulot tavanomaisille virtamuuntajille ja jännitemuuntajille. Saatavana on myös releversio, jossa on mittaustulot virta- ja jännitesensoreille. en tehokkuus perustuu moniprosessoripohjaiseen laiteympäristöön. Käyttöliittymä (HMI ) käsittää nestekidenäytön, jonka erilaiset näkymät tekevät paikallisen käytön helpoksi ja antavat käyttäjälle tietoja indikointi-ilmoitusten avulla. Sekä laitteistossa että ohjelmistoratkaisuissa on käytetty uusinta teknologiaa. REX 5 on osa ABB:n sähkönjakeluautomaatioon tarkoitettua automaatiojärjestelmää ja laajentaa sen käyttökelpoisuutta ja joustavuutta edelleen..xyd 5(;VXRMDUHOH. Releen ja Relay Setting Toolin teksti-ilmoituksissa HMI:tä kutsutaan MMI:ksi 7

8 REX 5 MRS 7568-MUM.. Sovellus REX 5 on tarkoitettu keskijänniteverkoston ala-asemien tulevien ja lähtevien syöttöjohtojen suojaukseen. Relettä voidaan soveltaa myös esimerkiksi muuntajien ja suurjännitelinjojen suojareleiden varasuojaukseen. elle on saatavana useita vakiokonfiguraatiota. Lisää tietoja näistä saa manuaalista REX 5 Tekninen ohje, vakiokonfiguraatiot (MRS )... Laitteistoversiot Taulukko..- Releen REX 5 laitteistoversiot Reletyyppi REX 5 Versionimi Basic Medium High Sensor Muuntajamoduuli (MIM) Muuntajat: virtamuuntajat /5 A virtamuuntajat 0,/ A - jännitemuuntajat 00 V - Sensorikanavat: virtasensoritulot jännitesensoritulot Keskusyksikkö (kommunik. väylän muk.) SPA/ IEC muovikuitu CPU_SP SPA/ IEC lasikuitu CPU_SG SPA/ IEC/ LON muovikuitu CPU_LP SPA/ IEC/ LON lasikuitu CPU_LG Teholähdeyksikkö DI-tulon kynnysjännite = 80 Vdc PS_87H DI-tulon kynnysjännite = 8 Vdc PS_87L Näyttömoduuli x 6 merkin näyttö Digitaalitulot Nopeat ohjauslähdöt Ohjauslähdöt (PO) Signaalilähdöt (SO) IRF-lähdöt Laukaisupiirin valvonta (TCS) REX5xBxxx REX5xMxxx REX5xHxxx REX5xSxxx 8

9 MRS 7568-MUM REX 5. Vaatimukset Mikäli ympäristöolosuhteet poikkeavat jaksossa Tekniset tiedot määritellyistä arvoista lämpötilan ja kosteuden osalta, tai ympäristöolosuhteet ovat vaativat kemiallisesti aktiivisten kaasujen tai lian vuoksi, tulee suojarele tarkastaa silmämääräisesti toisiokoestuksen yhteydessä. Tarkastuksessa tulee kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin: mekaanisiin vaurioihin kehikoissa ja liittimissä liittimien tai kehikon ruostumiseen tai hapettumiseen. Lisätietoja suojareleen ylläpidosta on jaksossa Huolto.! Huom! et ovat mittalaitteita, joten niitä tulee käsitellä varovaisesti ja ne on suojattava kosteudelta ja mekaaniselta rasitukselta erityisesti kuljetuksen aikana. 9

10 REX 5 MRS 7568-MUM. Tekninen kuvaus.. Toimintojen kuvaus... Parametrointi Ennen suojareleen käyttöönottoa tulee varmistaa, että se suojaa syöttöjohdon toivotulla tavalla tarkastamalla ja asettelemalla tehdasasetellut parametriarvot suojausolosuhteiden edellyttämällä tavalla. Parametrit voidaan asetella paikallisesti käyttöliittymän kautta tai ulkoisen sarjaliitynnän kautta käyttämällä Relay Setting Tool-työkalua, ks. jakso Tietoliikenne.... Paikallinen parametrointi Aseteltavat parametrit valitaan liikkumalla valikkorakenteessa. Yksityiskohtaiset parametrointiohjeet ovat REX 5:n käyttöohjeessa (MRS7500-MUM).... Ulkoinen parametrointi en ulkoiseen parametrointiin tarvitaan Relay Setting Tool-työkalua. Parametreja voidaan asetella PC:llä ja siirtää siitä suojareleeseen sarjaliitynnän kautta. Asettelutyökalun valikkorakenne sekä parametrointinykymät että -asettelut ovat samat kuin suojareleen valikkokaaviossa esiintyvät. Ohjeet työkalun käyttämisestä löytyvät Tools for Relays and Terminals, User s Guide (MRS75008-MUM) -dokumentista..xyd 5HOD\6HWWLQJ7RROW\ NDOXQSllYLHVWLUXXWX. Eräät parametrit ovat nähtävissä vain releestä, ks. lista liitteessä B. 0

11 MRS 7568-MUM REX 5... Releasettelutyökalun (Relay Setting Tool:in) näkymä Käyttömukavuuden lisäämiseksi REX 5:n releasettelutyökaluun on luotu erityinen alasvetovalikkorakenne, jossa on kolme eri näkymää.... Pysyväismuisti.XYD 5HOHHDVHWWHOXW\ NDOXQQlN\PlW Asettelunäkymässä (Settings) ovat kaikkien toimilohkojen asetteluparametrit. Konfigurointinäkymässä (Configuration) ovat hälytykseen ja laitteistoon liittyvät asettelut. Konfigurointinäkymässä aseteltavat parametrit on hyvä asetella käyttöönoton ja huollon yhteydessä, koska eräät parametrit aiheuttavat laitteen nollauksen. Katso liite C: Kuittauksen aiheuttavat parametrit. Mitatut arvot ja rekisteröidyt tiedot, kuten virta- ja digitaalitulojen tilat, voidaan välittää edelleen näkymässä Mittaukset ja rekisteröidyt tiedot (Measurements & Registered Data). essä on pysyväismuisti, jossa tärkeat tiedot säilyvät syöttöjännitteen katketessa. Kun esim. asetteluarvo on vaihdettu, uusi arvo tallentuu pysyväismuistiin ilman eri tallentamista. Muisti ei tarvitse paristoja ja se on huoltovapaa koko käyttöajan. Seuraavat tiedot tallennetaan pysyväismuistiin: Asetteluarvot Näytön tila Lukitustilanne Rekisteröidyt arvot 50 viimeistä tapahtumaa Kun rele käynnistetään uudelleen, ennen syöttöjännitekatkosta vallinnut tilanne palautuu näytölle (LED-toimintamerkki ja toimintatilateksti). Havahtumisesta, laukaisusta ja tärkeistä tapahtumista peräisin olevat tiedot tallennetaan. Syöttöjännitekatkoksen jälkeen voidaan katsoa kolmen viimeisen tapahtuman aika ja päivämäärä parametrin Rekist. arvot_ kautta siinä toimilohkossa, josta ilmoitus tuli (_ =, tai ).. Koska rekisteröityjen arvojen tallennus on taustatoiminto, yhtäkkiä tapahtuva jännitekatkos voi vaikuttaa tähän toimintoon.

12 REX 5 MRS 7568-MUM Ennen syöttöjännitteenkatkosta tapahtuneet 50 viimeistä tapahtumaa aika- ja päiväysleimauksineen voidaan lukea käyttöliittymän tapahtumapuskurista. Tapahtumien ajat ja päivämäärät tallentuvat myös uudelleen.... Reaaliaikakello (RTC) Reaaliaikakelloa käytetään tapahtumien aikaleimaukseen. RTC toimii myös syöttöjännitekatkosten aikana. Uudelleenkäynnistyessään katkoksen jälkeen rele asettaa oikean ajan ja uudet tapahtumat saavat sen mukaisen aikaleiman. essä on kondensaattoriin perustuvan reaaliaikakellon yhden viikon varakäyntiominaisuus.... Syöttöjännite Toimiakseen suojarele tarvitsee varmistetun jännitelähteen. en sisäinen teholähdemoduuli muodostaa suojareleen tarvitsemat jännitteet. Teholähdemoduuli on galvaanisesti ensiö- ja toisiopiirit erottava, flyback-tyyppinen dc/dc-muunnin. Etupaneelin vihreä toimintamerkki palaa, kun teholähdemoduuli toimii.... Teholähdemoduulin versiot elle REX 5 on saatavilla kaksi teholähdettä: PS_87H ja PS_87L. Teholähdeversio määritetään suojareleen tilaustiedoissa (ks. Tilaustiedot ) ja sen tulojännitealue on merkitty releen etupaneliin. Teholähteen versio näkyy myös suojareleen tilaustiedoissa kirjainkoodina. Digitaalitulojen toimintajännitealue on sidottu valittuun jännitelähteeseen: Jos on valittu teholähdeversio PS_87H, jolla on suurempi nimellistulojännite, myös suojareleen digitaalituloissa on korkeampi nimellistulojännite. Keskusyksikön digitaalitulolla DI9 on käytössä aina myös pienemmät nimellistulojännitteet, ks. taulukko alla: Teholähdeyksikkö PS_87H Teholähteen nimellistulojännitteet 0/0/0/0 V ac tai 0/5/0 V dc Teholähdeyksikön tekniset tiedot, ks. taulukko Alhainen syöttöjännite -indikointi Digitaalitulojen nimellistulojännitteet DI...DI8: 0/5/0 V dc, DI9: /8/60/0/5/0 V dc PS_87L /8/60/0/5/0 V dc DI...DI9: /8/60/0/5/0 V dc Releen hälytystoiminto antaa hälytyksen, kun syöttöjännite on liian alhainen. Teholähdemoduuli antaa sisäisen hälytyssignaalin, kun rele on havainnut syöttöjännitealeneman. Signaali aktivoituu, jos syöttöjännite on noin 0 % pienempi kuin teholähdemoduulin alhaisin nimellinen tasajännite, ks. seuraava taulukko: Nimellinen tulojännite PS_87H: Nimellistulojännite 0/5/ 0 V dc Nimellistulojännite 0/0/0/ 0 V ac PS_87L : Nimellistulojännite /8/60 V dc Matalin toimintotaso 99 V dc 88 V ac,6 V dc. Kondensaattorin vanheneminen voi johtaa varakäyntiajan lyhenemiseen.

13 MRS 7568-MUM REX Ylilämpötila -ilmoitus..6. Analogiakanavat Alhainen apujännite -vikatapahtuma (AC-vika) voidaan lukea sarjaliitynnän kautta. Releessä on sisäinen lämpötilan valvontatoiminto. Keskusyksikkö antaa sisäisen vikahälytyksen havaitessaan ylilämpötilan releen kotelossa. Hälytys aktivoituu, kun releen sisäinen lämpötila kohoaa noin +78 o C:seen. Ylilämpötila -vikatapahtuma voidaan lukea käyttöliittymästä tai sarjaliitynnän kautta. Rele siirtyy IRF-tilaan. Katso taulukko...-, Vikailmoitukset. mittaa suojaukseen, mittaukseen, jne. tarvittavat analogiasignaalit galvaanisesti erottavien sovitusmuuntajien avulla. Lisäksi voidaan käyttää virtasensoreita (Rogowski-keloja) ja ABB:n kehittämiä jännitteenjakajia. REX 5-releen eri versiot toimitetaan varustettuina seuraavilla sovitusmuuntajilla ja sensorituloilla: Versio Sovitusmuuntajat Sensoritulot Basic CT, CT, CT, CT - Medium CT, CT, CT, CT, CT5, VT - High CT, CT, CT, CT, CT5, VT, VT, VT, VT - Sensor CT, CT5, VT RS, RS, RS, VD, VD, VD Tilausnumeron kirjainkoodi kertoo onko suojareleessä Basic-, Medium-, High- vai sensorimittaustulomoduulit. (Lisää tietoja jaksossa Tilaustiedot ) Suojattavan kohteen nimellisarvojen skaalaus mittaustuloille (Analogiakanavien skaalaus) Jokaiselle ananlogiakanavalle voidaan asetella erillinen skaalauskerroin. Kertoimet mahdollistavat suojattavan kohteen ja mittauslaitteen (virtamuuntajat, jännitemuuntajat, jne.) nimellisarvojen väliset erot. Asetteluarvo.00 tarkoittaa, että suojattavan kohteen nimellisarvo = mittalaitteen nimellinen tulosignaalin arvo.! Kun skaalauskertoimia käytetään, on otettava huomioon, että ne vaikuttavat releen toimintatarkkuuteen. Toimilohkokohtaisissa selostuksissa (CD-ROM: Technical Descriptions of Functions, MRS MCD) mainitut tarkkuudet pitävät paikkansa vain, kun skaalauskertoimina käytetään tehdasasetteluarvoja. Korkea kerroin vaikuttaa esim. herkkiin suojaustoimintoihin, kuten suunnattuun maasulkusuojaukseen. Skaalauskerroin lasketaan jokaiselle kanavalle erikseen seuraavalla tavalla: Skaalauskerroin = I nmd / I np, missä I nmd I np Mittalaitteen nimellinen ensiövirta [A] Kanavaan kytketyn suojattavan kohteen nimellinen virta [A] Esimerkki: Virtamuuntajan nimellinen ensiövirta = 500 A: Suojattavan kohteen nimellinen virta = 50 A: I nmd = 500 A I np = 50 A

14 REX 5 MRS 7568-MUM Analogiakanavien skaalauskertoimet voidaan asetella suojareleen käyttöliittymän (HMI) kautta tai Relay Setting Tool -työkalun avulla. Käyttöliittymässä skaalauskertoimen polku on: Konfigurointi\Suojatt.laite\IL: skaalaus, IL: skaalaus Mittauslaitteiden tekniset tiedot Virtakanavien skaalauskerroin: 500 A / 50 A =.00 Mittauslaitteiden tekniset tiedot asetellaan Relay Setting Tool -työkalun avulla tai käyttöliittymän (HMI) kautta. Asetellut arvot (Konfigurointi\Mittauslaitteet\) vaikuttavat suojareleen suorittamiin mittauksiin. 9LUWDPXXQWDMDOOHDVHWHOWDYDWDUYRW virtamuuntajan ensiöpuolen nimellisvirta ( A) virtamuuntajan toisiopuolen nimellisvirta (5 A, A, A, 0. A) virtamittaustulon nimellisvirta (5 A, A, 0. A) (= suojareleen sovitusmuuntajan nimellisvirta) virtamuuntajan amplitudin korjauskerroin ( ) nimellisvirralla virtamuuntajan vaihekulman korjaus nimellisvirralla ( ) virtamuuntajan korjauskerroin hälytystason ollessa % nimellisvirrasta ( ) virtamuuntajan vaihekulman korjaus, kun signaalin taso on % nimellisvirrasta ( ) -lqqlwhpxxqwdmdoohdvhwhowdydwduyrw ensiöpuolen jännitemuuntajan (0...0 kv) nimellisjännite jännitetulon nimellisjännite (sama kuin ensiöpuolen jännitemuuntajan jännitetuloon kytketyn toisiokäämin nimellisjännite, 00 V, 0 V, 5 V, 0 V) ensiöpuolen jännitemuuntajan amplitudin korjauskerroin nimellisjännitteellä ( ) ensiöpuolen muuntajan vaihekulman korjaus nimellisjännitteellä ( ) 9LUWDVHQVRULOOH5RJRZVNLNHODDVHWHOWDYDWDUYRW virtasensorin toision imellisjännite ( mv), jota käytetään esivalitulla ensiönimellisvirralla käytettävän virtasensorin ensiönimellisvirta ( A) nimellisvirralla käytetyn virtasensorin amplitudin korjauskerroin ( ) korjausparametri virtasensorin vaihekulmavirheelle ( ) -lqqlwwhhqmdndmdoohdvhwhowdydwduyrw jännitteenjakajan ensiö- ja toisiojännitteen jakosuhde ( ) ensiön pääjännitteen nimellisarvo (0...0 kv) jännitteenjakajan amplitudin korjauskerroin ( ) jännitteenjakajan vaihekulmavirheen korjaus ( )

15 MRS 7568-MUM REX 5.RUMDXVSDUDPHWULHQMDNHUWRLPLHQODVNHPLQHQ Valmistajan ilmoittamia mittauslaitteen mittausarvoja käytetään korjausparametrien ja kertoimien laskemiseen seuraavien kaavojen mukaan : 9LUWDPXXQWDMDW Amplitudin mittausvirhe virralla I n (p = virhe prosentteina) Amplitudin mittausvirhe virralla 0,0 x I n (p = virhe prosentteina) Vaihekulman mittausvirhe virralla I n (d = virhe asteina) Vaihekulman mittausvirhe virralla 0,0 x I n (d = virhe asteina) -lqqlwhpxxqwdmdw Amplitudin mittausvirhe jännitteellä U n (p = virhe prosentteina) Vaihekulman mittausvirhe jännitteellä U n (d = virhe asteina) 5RJRZVNLNHOD Amplitudin korjauskerroin = / (+ p/00) Amplitudin korjauskerroin = / (+ p/00) Vaihekulman mittausvirhe = - d Vaihekulman mittausvirhe = - d Amplitudin korjauskerroin = / (+ p/00) Vaihekulman mittausvirhe = - d Amplitudivirheen osuus koko mittausalueesta (e = virhe prosentteina) Vaihekulmavirheen osuus koko mittausalueesta (e = virhe asteina) -lqqlwwhhqmdndmd Amplitudivirheen osuus koko mittausalueesta (e = virhe prosentteina) Vaihekulmavirheen osuus koko mittausalueesta (e = virhe asteina) Amplitudin korjauskerroin = /(+ e/00) Vaihekulmavirhe = - e Amplitudin korjauskerroin = /(+ e/00) Vaihekulmavirhe = - e Primääriarvot ja mittauslaitteiden asettelu Primääri- ja yksikköarvojen välinen muunnos perustuu I L -, I o -, I ob -, U - ja U o - analogia-asteikkoihin (I L pu-skaala, Io- pu-skaala, I o pu-skaala, Iobskaala,U - ja U o pu-skaala). Toimintavuuden varmistamiseksi täytyy tarkistaa, että vaihevirtojen I L, I L ja I L analogiaskaalat ja vastaavasti pääjännitteiden U, U, U analogiaskaalat ovat identtiset. 5

16 REX 5 MRS 7568-MUM..7. Digitaalitulot en digitaalitulot ovat jänniteohjattuja ja optisesti erotettuja. Teknisiä tietoja digitaalituloista taulukossa Digitalitulojen suodatus Tulojen suodatustoiminto poistaa kosketinvärähtelyt ja lyhytaikaiset häiriöit digitaalituloissa. Suodatusaika voidaan asetella erikseen jokaiselle digitaalitulolle. t 0 t Tulo Suodatettu tulo Suodatusaika Suodatusaika dipo_x.xyd 'LJLWDDOLWXORQVXRGDWXV Yllä olevassa kuvassa tulosignaali on aluksi korkeassa tilassa (normaalitila), ensimmäinen matala tila suodattuu, jolloin suodatetun tulon tilassa ei havaita muutosta. Toinen matala tila on pidempi kuin aseteltu suodatusaika. Se havaitaan muutoksena ja se saa aikaleiman t 0. Kun tulosignaali palaa korkeaan tilaan suodatusajan jälkeen, tila hyväksytään ja saa aikaleiman t. Jokaisessa digitaalitulossa on suodatusaikaparametri Tulon # suodatin (Konfigurointi\Digitaalitulot\Tulonsuodatus), missä # on tulon numero. Taulukko..7.-Suodatusajan parametri Parametri Arvot Tehdasasettelu Tulon # suodatin ms 5 ms Värähtelyjen ja lyhytaikaisten häiriöiden esiintymismahdollisuus digitaalituloissa kasvaa, jos tulojen suodatusaika muutetaan siten, että se on pienempi kuin tehdasaseteltu arvo Digitaalitulojen inversio Digitaalitulon tila voidaan invertoida käyttöliittymän tai Relay Setting Tool -työkalun parametrien avulla (Konfigurointi\Digitaalitulot\Tulon invert.). Kun tulo on invertoitu, digitaalitulon tila on TOSI (), kun ohjausjännite ei ole kytketty liittimiin ja EPÄTOSI (0), kun ohjausjännite on kytketty. 6

17 MRS 7568-MUM REX Lähdöt Lähdöt voidaan ryhmitellä seuraavasti: HSPO: nopea ohjauslähtö, yksi- tai kaksinapainen relekosketin, esimerkiksi laukaisutarkoituksiin PO: ohjauslähtö, yksinapainen relekosketin SO: signaalilähtö, vaihtokosketin Yksityiskohtaiset tiedot liittimien kytkennöistä saa liitäntäkaavioista. Kappaleessa Tekniset tiedot käsitellään lähtöjen teknisiä tietoja Nopeat ohjauslähdöt (HSPO) Nopeaa ohjauslähtöä HSPO voidaan käyttää kaksinapaisena lähtönä. Ohjattava kohde (esim. katkaisijakela) on sijoitettu silloin relekoskettimien väliin, katso alla oleva kuva. Kaksinapainen nopea ohjauslähtö on ensisijaisesti tarkoitettu käytettäväksi laukaisutarkoituksiin. + HSPO CB - cbcoilrex.xyd.dnvlqdsdlqhqqrshdrkmdxvolkw +6 Nopeaa ohjauslähtöä HSPO voidaan käyttää myös yksinapaisena lähtönä, jossa ohjattava kohde (esim. katkaisijakela) on sijoitettu relekoskettimien kanssa sarjaan, katso alla oleva kuva. + HSPO CB - doubpolerex.xyd <NVLQDSDLQHQQRSHDRKMDXVOlKW +6 7

18 REX 5 MRS 7568-MUM..8.. Yksinapaiset ohjauslähdöt (PO) Yksinapaisissa ohjauslähdöissä PO... ohjattava kohde on kytketty sarjaan kahden vahvavirtakoskettimen kautta, ks. alla oleva kuva. Lähtöjä voidaan käyttää laukaisuun sekä katkaisijan ja erottimen ohjaukseen. Kahta yksinapaista lähtöä voidaan käyttää muodostamaan ylimääräinen kaksinapainen lähtö. PO... + CB - POconnrex..8.. Signaalilähdöt (SO).XYD <NVLQDSDLVHWRKMDXVOlKG W Signaalilähtöjä (SO ja SO) voidaan käyttää hälytykseen ja muuhun merkinantoon. Niitä ei voi käyttää esim. katkaisijan ohjaukseen. Signaalilähdöt ovat vaihtokoskettimia (NO/NC), katso alla oleva kuva. NO/NC e.g. SO noncrex.xyd 6LJQDDOLOlKW Tulojen ja lähtöjen koestus Digitaalituloja ja lähtöreleitä voidaan koestaa sarjaliitynnän tai käyttöliittymän kautta. Releen on yleensä oltava koestustilassa, ennenkuin tuloja ja lähtöjä voidaan aktivoida. Lähtöreleitä voidaan kuitenkin aktivoida sarjaliitynnän kautta siirtymättä koestustilaan. Tämä mahdollistaa lähtöreleiden käytön muihinkin tarkoituksiin kuin releen omiin suojaus- ja ohjaustoimintoihin. Koestustila asetellaan yhdellä parametrilla. Vihreä READY-toimintamerkki vilkkuu merkkinä siitä, että koestustilaan on siirrytty. Tässä tilassa releen konfiguraatio kytkeytyy irti fyysisistä tuloista, joten digitaalituloissa tapahtuvia muutoksia ei huomioida. Kun koestustilasta poistutaan, kaikki koestustilaa vaativat testiparametrit palautuvat. 8

19 MRS 7568-MUM REX 5 IRF-rele (sisäinen toimintavika) koestetaan käyttöliittymän kautta ja sen koestus vaatii aina koestustilaan siirtymisen. Muita lähtöreleitä koestettaessa tulee huomioda, että releen normaalia toimintaa ei voi kytkeä pois. Jos lähtörele on jatkuvasti aktivoituna konfiguraation perusteella, sitä ei voida koestaa. Lisää tietoja, ks. REX 5 käyttöohje. Taulukko..9- Tulojen ja lähtöjen koestus Koestuskohde Minkä kautta Vaaditaanko koestustila? Huomautuksia Digitaalitulot käyttöliittymän kyllä Fyysiset tulot poiskytkettyinä sarjaliitynnän kyllä Lähtöreleet käyttöliittymän kyllä Normaalitoiminta jatkuu sarjaliitynnän ei IRF-rele käyttöliittymän kyllä sarjaliitynnän kyllä..0. Laukaisupiirin valvonta Laukaisupiirinvalvonta koostuu kahdesta toimintayksiköstä: virtarajoitimesta sekä siihen kuuluvasta oheislaitteistosta ohjelmistopohjaisesta toimintayksiköstä nimeltään TCS Laukaisupiirin valvonta perustuu vakiovirtasyöttöön. Kytkemällä ulkoinen jännite releen laukaisukoskettimien yli, vakiovirta pakotetaan virtaamaan ulkoisen laukaisupiirin läpi. Jos laukaisupiirin vastus ylittää tietyn raja-arvon, esim. huonon liitoksen tai hapettumisen takia, valvontatoiminto aktivoituu ja aiheuttaa vikahälytyksen säädetyn ajan kuluttua. Normaalisti toimintaolosuhteissa syötetty jännite jakautuu releen sisäiseen piiriin ja ulkoiseen laukaisupiiriin siten, että vähintään 0 V (5...0 V) jää releen sisäiseen piiriin. Jos ulkoisen piirin vastus on liian korkea tai sisäisen piirin vastus on liian matala, esim. hitsautuneiden relekoskettimen takia, rele havaitsee vian. Matemaattisesti toimintaolosuhteet voidaan ilmaista seuraavasti: U c ( R ext + R int + R s ) I c 0 Vac dc missä: U c = valvottavan laukaisupiirin ohjausjännite I c = mittausvirta laukaisupiirin kautta, noin,5 ma (0,99...,7 ma) R ext = ulkoinen rinnakkaisvastus R int = sisäinen rinnakkaisvastus, kω R s = laukaisukelan vastus Ulkoista rinnakkaisvastusta käytetään, kun halutaan laukaisupiirinvalvonta, joka on riippumaton katkaisijan asennosta. Jos halutaan laukaisupiirin valvonta vain katkaisijan ollessa kiinni, ulkoista rinnakkaisvastusta ei tarvita. 9

20 TCSclose REX 5 MRS 7568-MUM Jos ulkoista rinnakkaisvastusta käytetään, se on laskettava siten, että se ei vaikuta valvonnan tai laukaisukelan toimintaan. Liian suuri vastus aiheuttaa suuren jännitealeneman, mikä varantaa sisäiselle piirille vaadittavan vähintään 0 V jännitetason. Liian matala vastus voi aiheuttaa laukaisupiirin väärän toiminnan. Taulukko..0- Vastukselle R ext suositeltavat arvot Ohjausjännite U c Rinnakkaisvastus R ext 8 V dc, kω, 5 W 60 V dc 5,6 kω, 5 W 0 V dc kω, 5 W 0 V dc kω, 5 W X. TCS Rint + - Rs HW SW CBPOS_avoin TCS TCSSTATE ALARM BS TCS lukitus.xyd /DXNDLVXSLLULQYDOYRQQDQ7&6WRLPLQWDSHULDDWHLOPDQULQQDN NDLVYDVWXVWD7&6OXNLWXVWXOR%6RQDNWLLYLQHQPLNlOXNLWVHH 7&6ORKNRQNXQNDWNDLVLMDRQDXNL X. + Rext TCS Rint - Rs HW SW TCS TCSSTATE ALARM CBPOS_avoin BS TCS lukitus TCSopen.XYD /DXNDLVXSLLULQYDOYRQQQDQWRLPLQWDSHULDDWHNXQSLLULVVlRQXONRL QHQULQQDNNDLVYDVWXV7&6OXNLWXVWXOR%6RQDXNLPDKGROOLVWDHQ ODXNDLVXSLLULQYDOYRQQDQNDWNDLVLMDQDVHQQRVWDULLSSXPDWWD 0

21 MRS 7568-MUM REX 5 Jos useampi apukosketin on vapaana, avautuva kosketin voidaan kytkeä sarjaan R ext -rinnakkaisvastuksen kanssa. Näin sivuvastuksen piiri avautuu, kun katkaisija sulkeutuu, joten myös apukosketinta voidaan valvoa.... Itsevalvonta on varustettu vianmäärityspiireillä sisäisistä vioista johtuvien väärien toimintojen estämiseksi ja kattavan suojauksen saavuttamiseksi: Muistipiirit, esim. RAM- ja pysyväismuistit, koestetaan jatkuvasti eri menetelmillä. Valvontapiiri valvoo mikro-ohjainta ja ohjelman suoritusta 00 ms välein. Kanavan valitsinta, A/D-muunninta ja muuta mittauselektroniikkaa valvotaan joka minuutti mittaamalla niillä tarkkaa vertailujännitettä.tämä varmistaa, että mitattu signaali on todellinen eikä jonkin tulopiirin vian tai häiriön aiheuttama. Näin vältytään väärältä lähtösignaalilta. Asetteluarvoja testataan tarkistussumman avulla. Krittisiä asetteluarvoja tarkistetaan, jotta voitaisiin varmistaa, että käytetyt arvot ovat ylä- ja alarajan välillä. Teholähdeyksiköltä tulevat sisäiset syöttöjännitteet testataan kerran minuutissa mittaamalla jännitteet + V, +5 V ja -5 V. Laukaisulähdön ohjaussignaaleja, lähtövahvistimia ja lähtöreleiden keloja testataan kerran minuutissa syöttämällä testattavaan piiriin 50 µs jännitepulssi ja tarkistamalla, että virta kulkee lähtörelekelan läpi. Testissä havaitaan jännitepulssin nousuajan mittauksen perusteella sekä oikosulut että avoinna olevat kelat. Taulukko..- Itsevalvontatoiminnot Valvottu kohde Valvontatapa Valvonnan aikaväli RAM muistit Kirjoittaa ja lukee kaikki 0 B / 00 ms muistipaikat Pysyväismuistit Tarkistussumma Kun tietoja haetaan Mikro-ohjain ja ohjelman Sisäinen valvontapiiri 00 ms suoritus A/D-muunnin, multiplekseri ja Vertailujännite min vahvistimet Asetteluarvot Tarkistussumma, oikeat arvot min Käyttöliittymä (näyttö) Silmämääräinen tarkastus Kun syöttövirta kytketään päälle Teholähdeyksikkö Sisäisten syöttöjännitteiden min mittaus Lähtöjen vahvistimet ja relekelat Palaute relekeloista. min Kun itsevalvonta huomaa vian, se voi suorittaa erilaisia toimenpiteitä vian vakavuuden perusteella. Kun vika on merkitsevä, mikro-ohjain yrittää saada järjestelmän toimimaan kymmenellä uudelleenkäynnistyksellä. Jos tämä yritys ei onnistu, lähetetään sisäisen vian (IRF) ilmoitus lähtöreleelle. Jos viasta huolimatta on mahdollista, tieto viasta lähtetään tapahtumana IRF akctivated (E) sarjaliitynnän kautta ja etupaneelin vihreä READY-toimintamerkki alkaa vilkkua. Ilmoitus vian lajista näkyy myös näytössä teksti-ilmoituksena.

22 REX 5 MRS 7568-MUM... Vikailmoitus Jos havaittu vika määritellään liian vaaralliseksi normaalitoiminnan ylläpitämiseksi, itsevalvonta menee toimimattomaan IRF-tilaan, jolloin lähtöreletoimintoja ei sallita. Jos toisaalta vain yksi lähtörele on todettu vialliseksi ja muut toimivat, ovat normaalitoiminnot sallittuja toimiviin releisiin. Jopa releen täydellinen sammuminen, esim. syöttöjännitteen kadotessa, tulee havaituksi, koska IRF-rele toimii lepovirtaperiaatteella, eli rele päästää jännitteen kadotessa. Sarjaliitynnän kautta voidaan havaita, että yhteys yksikköön on katkennut. Kun rele on IRF-tilassa, se yrittää toipua uudelleenkäynnistyksellä joka viides minuutti. Niin kauan kuin vika on voimassa, rele jatkaa sisäistä testausta. Jos vika osoittautuu tilapäiseksi, normaali toimintatila palautuu kuittauksen jälkeen ja sarjaliitynnän kautta tulee ilmoitus IRF reset (E0). Itsevalvonnan signaalirele toimii suljetun piirin periaatteen mukaan. Normaalitilassa lähtörele saa jännitteen ja kosketinväli -5 on suljettu. Jos syöttöjännite katoaa tai ilmaantuu sisäinen vika, kosketinväli -5 aukeaa. Normaalitila 5 Vikatila 5 IRF IRF IRFoutputrex... Vikailmoitustekstit.XYD,WVHYDOYRQWDOlKW UHOH,5) Kun IRF-vika havaitaan, vihreä READY-merkkivalo alkaa vilkkua, käyttöliittymään ilmaantuu vikailmoitusteksti ja tapahtuma IRF activated (E) välitetään sarjaliitynnän kautta. Seuravassa taulukossa on listattu vikailmoitustekstit, vastaavat vikakoodit, vian syyt ja suoritettavat toimenpiteet. Vikakoodit ovat käytössä vain kauko-ohjatuissa järjestelmissä, jotka ovat liitettyinä sarjaliityntään.

23 MRS 7568-MUM REX 5 Taulukko...- Vikailmoitukset Vikailmoitus SISÄINEN VIKA Rele HSPO SISÄINEN VIKA Rele PO SISÄINEN VIKA Rele PO SISÄINEN VIKA Rele PO SISÄINEN VIKA Rele SO SISÄINEN VIKA Rele SO SISÄINEN VIKA Releen ohjaus SISÄINEN VIKA Releen koestus SISÄINEN VIKA NOV virhe SISÄINEN VIKA EEPROM virhe SISÄINEN VIKA RAM virhe SISÄINEN VIKA IRF virhe(koe) SISÄINEN VIKA Ylilämpö SISÄINEN VIKA Jänn. alh. V SISÄINEN VIKA Jänn. kork. +5V SISÄINEN VIKA Jänn.alh. -5V SISÄINEN VIKA AD-muunnos SISÄINEN VIKA Start-up SISÄINEN VIKA Määrittelemätön Vikakoodit Syy/Toimenpide Suojaus toimii, mutta viallista lähtörelettä ei voi ohjata. 7 Suojaus toimii, mutta viallista lähtörelettä ei voi ohjata. 8 Suojaus toimii, mutta viallista lähtörelettä ei voi ohjata. 9 Suojaus toimii, mutta viallista lähtörelettä ei voi ohjata. 5 Suojaus toimii, mutta viallista lähtörelettä ei voi ohjata. 6 Suojaus toimii, mutta viallista lähtörelettä ei voi ohjata. 0 Suojaus ei toimi. Relettä yritetty ohjata, epäonnistunut ohjaus. Suojaus ei toimi. Kaksi tai useampia releitä on todettu testissä viallisiksi. 0 Suojaus toimii. Pysyväismuistissa vika. Vääristyneitä tietoja ei voi käyttää. Mahdollisesti ratkaistavissa palauttamalla tehdasasettelut uudelleen. 0 Suojaus ei toimi. 50 Suojaus ei toimi. 60 Suojaus ei toimi. 80 Suojaus toimii. Rele on havainnut liian korkean lämpötilan. Syy voi olla sisäinen vika tai että ympäröivä lämpötila on määritellyn toimintarajan yläpuolella. Suojaus toimii. Lähtöreleet eivät toimi määritellyissä rajoissa. 0 Suojaus ei toimi. Suojaus ei toimi. 5 Suojaus ei toimi. - Suojaus ei toimi. Kommunikointi ei käynnistynyt, valikoissa siirtyminen mahdotonta. 55 Suojaus toimii tai ei toimi. Vian paikka ei ole pääteltävissä.

24 REX 5 MRS 7568-MUM... Tietoliikenne Releessä on kaksi tietoliikenneporttia: toinen etupaneelissa ja toinen takapaneelissa. Etupaneelissa sijaitseva portti on ABB:n optinen standardiliitin, joka on tarkoitettu suojareleen parametrien asetteluun. Parametrien siirron ajaksi on releen ja tietokoneen RS -portin välille kytkettävä tietoliikennekaapeli ja tietokoneessa on oltava Relay Setting Tool -ohjelma käynnissä. Takapaneelissa on kuituoptinen tietoliikenneportti, jota käytetään suojareleen liittämiseen sähköasema-automaatiojärjestelmään SPA-, LON- tai IEC väylän kautta.... Takapaneelin optinen tietoliikenneväylä Takapaneelin kuituoptinen tietoliikenneportti sisältää kaksi optista liitäntä, Tx (X.) ja Rx (X.). Liittimiä käytetään releen kytkemiseen joko optiseen muovitai lasikuitukaapeliväylään. Kuvassa...- on lisätietoja muovi- ja lasikuitukaapeleista. Tuleva optinen kuitukaapeli liitetään vastaanottimeen Rx, ja lähtevä kuitukaapeli lähettimeen Tx. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kuituoptisten kaapelien käsittelemiseen, asentamiseen ja kytkemiseen. Lisää tietoa on dokumentissa MRS MUM Plastic-core fibre-optic cables. Features and instructions for mounting. Tietoliikenneportti tukee kolmea eri protokollaa: SPA, LON ja IEC SPA ja IEC_0 -protokollia tuetaan aina, mutta LON-väylä ei ole saatavissa kaikille relemuunnelmille. Rele ei automaattisesti tunnista mihin väylään se on liitettynä. Sen takia käyttäjän on aseteltava valittu protokolla käsin käyttöliittymän kautta (Päävalikko\Konfigurointi\Kommunikaatio\Takaportti) tai Relay Setting Toolin avulla.... Etupaneelin optinen tietokoneliityntä Etupaneelin portti on standardoitu ABB:n tuotteita varten ja se vaatii erityisen liitäntäkaapelin (ABB -lajinumero MKC95000-) käyttöä. Liityntä tukee vain SPA-väylän protokollaa ja se kytketään kaapelilla tietokoneen RS -porttiin. Optisen liittimen ansiosta, tietokone on galvaanisesti erotettu suojareleestä, joten häriöt ovat vähäiset. Sarjaliikenteen parametrit, SPA osoite, Siirtonopeus jaorjan tilatieto, voidaan muuttaa käsin käyttöliittymän kautta. Suositeltava siirtonopeus on 9,6 kb/s.... Takapaneelin huoltokytkin Takapaneelin huoltokytkin, joka on liittimen X. yläpuolella, käytetään vain järjestelmissä, jotka välittävät tietoja LON-väylän kautta. Huoltokytkin on käytössä vain asennuksessa tai vian etsinnässä. Kun huoltokytkintä painetaan, neuronin tunnus lähetetään LON-väylään.

25 Order No: REX5 AMHPL Serial No: FEEDER PROTECTION REX 5 READY START Uaux = 0-0 Vac Uaux = 0-0 Vdc fn = 50/60 Hz TRIP C E Un = 00-0 V In = /5A, 0./ A (Io, Iob) In = /5A Order No: REX5 AMHPL Serial No: FEEDER PROTECTION REX 5 READY START Uaux = 0-0 Vac Uaux = 0-0 Vdc fn = 50/60 Hz TRIP C E Un = 00-0 V In = /5A, 0./ A (Io, Iob) In = /5A Order No: REX5 AMHPL Serial No: FEEDER PROTECTION REX 5 READY START Uaux = 0-0 Vac Uaux = 0-0 Vdc fn = 50/60 Hz TRIP C E Un = 00-0 V In = /5A, 0./ A (Io, Iob) In = /5A SPAC C Order No: REX5 AMHPL Serial No: I O FEEDER PROTECTION REX 5 READY START Uaux = 0-0 Vac Uaux = 0-0 Vdc fn = 50/60 Hz TRIP C E Un = 00-0 V In = /5A, 0./ A (Io, Iob) In = /5A Order No: REX5 AMHPL Serial No: F FEEDER PROTECTION REX 5 READY START Uaux = 0-0 Vac Uaux = 0-0 Vdc fn = 50/60 Hz TRIP C E Un = 00-0 V In = /5A, 0./ A (Io, Iob) In = /5A C E I 0 Order No: REX5 AMHPL Serial No: FEEDER PROTECTION REX 5 READY START Uaux = 0-0 Vac Uaux = 0-0 Vdc fn = 50/60 Hz TRIP C E Un = 00-0 V In = /5A, 0./ A (Io, Iob) In = /5A MRS 7568-MUM REX 5... SPA-väylä SPA-väylä käyttää asynkronista sarjaliikenneprotokollaa ( käynnistysbitti, 7 databittiä + parillinen pariteetti, stopbitti). Aseteltavia parametreja ovat Siirtonopeus (tehdasasettelu 9,6 kb/s) ja SPA-osoite (orjanumero). Tietoliikenneparametrit etu- ja takaporteille voidaan asetella erikseen. SPA-väylän protokolla lähettää tietoja käyttämällä tapahtumamaskia (jokaisen toimilohkon parametri V0 ). SPA-tapahtumapuskuri tallentaa 50 ensimmäistä tapahtumaa. MicroSCADA COM-portti (RS ) SPA-väylä COM-portti (RS ) Protokolla X SPA-ZC Optinen SPA-väylä SPA-ZC RER 0 REXFRONT REXFRONT REX 5 REX 5 SPACOM REF 5_ spasysrex.xyd(vlphunnl6$yl\olsrkmdlvhvwddoddvhpdqdxwrpddwlr MlUMHVWHOPlVWl Siirtoetäisyyden ollessa pitempi, esim. MicroSCADA-järjestelmän ja ala-aseman välillä, suositellaan seuraavaa järjestelmäkonfiguraatiota (kuva...-). MicroSCADA RSC SPA-ZC SPA-ZC SPA bus, glass fibre optics SPA bus (loop), plastic fibre optics Maximum length with plastic fibre: 0 m Maximum length with glass fibre: 000 m REXFRONT REX 5 REX 5 REXFRONT REX 5 REXFRONT REX 5 REXFRONT SPA-loopsys.XYD(VLPHUNNL6$Yl\OlSRKMDLVHVWDDODDVHPDQDXRWRPDDWLR MlUMHVWHOPlVWlMRVVDRQSLWNlVLLUWRHWlLV\\V 5

26 FEEDER PROTECTION REX 5 READY START TRIP C E Order No: REX5 AMHPL Uaux = 0-0 Vac Un = 00-0 V Uaux = 0-0 Vdc In = /5A, 0./ A (Io, Iob) Serial No: fn = 50/60 Hz In = /5A REXFRONT ABB Network Partner Order No: REX5 AMHPL Serial No: FEEDER PROTECTION REX 5 READY START TRIP C E Uaux = 0-0 Vac Un = 00-0 V Uaux = 0-0 Vdc In = /5A, 0./ A (Io, Iob) fn = 50/60 Hz In = /5A REXFRONT SPAC C I O F C E I 0 REX 5 MRS 7568-MUM...5. LON-väylä pystyy työskentelemään ala-aseman automaatiojärjestelmän kanssa LONtietoliikenneprotokollan avulla. Releen ja isäntälaitteen, esim. MicroSCADAn, välillä kommunikointi perustuu LAG (Lon Application Guideline) -versioon.. Releen ylläpitämään LON-tietoliikenteeseen sisältyy prosessi- ja parametritietojen pystysuora tiedonsiirto suojareleestä isäntälaitteeseen. Järjestelmä muistuttaa usein kuvaa Suojaus-, ohjaus- ja hälytystoiminnot toteutetaan käyttämällä REX 5-suojareleitä ja muita RED 500-sarjaan kuuluvia suojareleitä, SPACOM-yksikköjä tai muita SPA-väylää käyttäviä laitteita (laitteita, jotka on kytketty järjestelmään SPA-väylän avulla). Toisten valmistajien tai muiden ABB-yhtiöiden valmistamia LON-laitteita voidaan käyttää erilaisiin digitaali- ja analogiatulo- sekä digitaalilähtötoimintoihin. MicroSCADAa käytetään kaukoohjaukseen. MicroSCADA PC:ssä PCLTAkortti ja RER 07 RER LON SFIBER-liitäntäkortteja RER LON Starcoupler RER LON Starcouplerin reititinkortti Kuituoptinen LON-verkko LON/SPA - väyläliityntä RER 0 Sähköinen LON-verkko REX 5 -suojareleitä SPA-väylää käyttävät laitteet REF 5_kennoterminaali Digitaaliset ja analogiset tulosekä digitaaliset lähtömoduulit LonMark-laitteet lonsysrex.xyd(vlphunnl/srkmdlvhvwddxwrpddwlrmlumhvwhoplvwldod DVHPDOOD Edellä olevassa kuvassa tietoliikenne on tavallisesti järjestetty seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla: Datatyyppi Tapahtumat ja hälytykset Ohjauskäskyt Katkaisijoitten ja erottimien tilat Analogiset mittausarvot Muut digitaali- ja analogiatulotiedot Muut digitaalilähtötiedot Parametritieto Häiriötallentimen tiedot REX MicroSCADA sliding window -protokolla sliding window -protokolla SPA-väyläilmoitukset ( transparent ) sliding window -protokolla sliding window -protokolla sliding window -protokolla SPA-väyläilmoitukset ( transparent ) SPA-väyläilmoitukset ( transparent ) Tiedostojen siirto LON-verkolla LAG. -tietoliikenteen tehdasasettelut voidaan ladata käyttöliittymän Lataa tehd. aset -valikosta. Tämä toiminto tyhjentää sisäisen EEPROMin ja uudelleenkäynnistää Neuron-piirin. Sen jälkeen tehdasasetellut tietoliikenneasetukset ladataan ja tallennetaan Neuron-piiriin. Tämä toiminto kestää suunnilleen 5 sekuntia LAG.:n mukaan. 6

27 Order No: REX5 AMHPL Serial No: FEEDER PROTECTION REX 5 READY START Uaux = 0-0 Vac Uaux = 0-0 Vdc fn fn = 50/60 Hz TRIP Un = 00-0 V In In = /5A, 0./ A (Io, Iob) In In = /5A ABB Network Partner Order No: REX5 AMHPL Serial No: FEEDER PROTECTION REX 5 READY START Uaux = 0-0 Vac Uaux = 0-0 Vdc fn fn = 50/60 Hz TRIP Un = 00-0 V In In = /5A, 0./ A (Io, Iob) In In = /5A Order No: REX5 AMHPL Serial No: FEEDER PROTECTION REX 5 READY START Uaux = 0-0 Vac Uaux = 0-0 Vdc fn fn = 50/60 Hz TRIP Un = 00-0 V In In = /5A, 0./ A (Io, Iob) In In = /5A SPAC C I O MRS 7568-MUM REX 5 REX 5-releen Solmunumero, Subnet-numero ja Bittinopeus konfiguroidaan releen käyttöliittymästä. LON-väylän tapahtumapuskuriin mahtuu 50 viimeisintä tapahtumaa IEC väylä essä on balansoimaton IEC orjakommunikointiliityntä. Liitynnän avulla tehdään kiinteä ristikytkentä REX 5 -sovelluksen (toimintamerkit, käskyt ja suojauslaitteet) ja IEC protokollan sovellustietojen välille. Aseteltavat parametrit ovat Siirtonopeus ja Yksikön osoite. Analogisia mittausarvoja varten, käyttäjä voi valita Class -datakehyksiä, jotka löytyvät otsikon Kehystyyppi alta. Star Star-coupler -yksikkö unit esim. e.g. RER 5 Valvonta- ja ohjauslaitteet esim. MicroSCADA RSC Kuituoptinen modeemi IEC_0/SPA yhteys C C C E E E REXFRONT REX 5 ja muut IEC_0:n avulla toimivat suojareleet REXFRONT REXFRONT SPACOM-rele IECsysrex.XYD(VLPHUNNLRKMDXVMDYDOYRQWDMlUMHVWHOPlQ,(& N\WNHQQlVWl Laitteisto perustuu tähtimuotoiseen järjestelmään. Tarvitaan erillinen kytkentäyksikkö, esim. RER 5, jotta REX 5-rele voitaisiin kytkeä ohjausjärjestelmään. Kuituoptisen väylän tila (line idle state), eli palaako valokuitulähettimessä valo vai ei, kun väylällä on liikennettä, voidaan asetella parametrilla Lähettimen tila/ valo päällä (/valo samm.). Lisää tietoja IEC väylästä saa liitteestä A.... Ajan synkronointi en aika (Konfigurointi\Aika) voidaan synkronoida eri tavoin:. Aika voidaan aina asetella käsin käyttöliittymän avulla. 7

28 REX 5 MRS 7568-MUM. Aika voidaan myös synkronoida ulkoisen lähteen mukaan. Pääparametri tässä valinnassa on Tahdistet. tulo. Parametrilla voi olla kaksi eri tilaa: verkkoviestejä X.. Tulo Tila verkkoviestejä Parametri on oltava tilassa Verkkoviestejä, jos synkronointi tapahtuu seuraavien lähteiden avulla: 6$Yl\Ol Aikasynkronointi saadaan SPA:n isäntälaitteesta.,(&yl\ol Aikasynkronointi saadaan IEC isäntälaitteesta. /Yl\OlVHXUDDYLVVDWDSDXNVLVVD Aikasynkronointiviesti saadaan SNVT_aikaleima (input-) - verkkomuuttujalta. Aikasynkronointiviesti saadaan nv_warning/nv_clock -verkkomuuttujilta. Muutama lisätieto: SNVT_aikaleima -verkkomuuttujan valitsin on 0xFF5 (kiinteä arvo). Nv_warning ja nv_clock -valitsimen arvot ovat 0xFFE ja 0xFFF (kiinteitä arvoja). Tila X.. tulo Synkronointi saadaan digitaalitulosta DI9. Tulo voi toimia joko minuutti- tai sekuntisynkronointitulona sen perusteella, miten parametri Tahd. pyöristys on aseteltu. Sen lisäksi on vielä mahdollista asetella liipaisevan pulssin reuna parametrilla Tahd.liip.reuna (positiivinen tai negatiivinen). Tarkkuus... Käyttöliittymä (HMI) Ilman ulkoista synkronointia, aikasiirtymä on ms/min. On suositeltavaa, että rele synkronoidaan kerran sekunnissa parhaan mahdollisen tarkkuuden saavuttamiseksi. Etupaneelissa on: x 6 merkin nestekidenäyttö ( riviä) kolme toimintamerkkiä indikointia varten nuolipainikkeet, joiden avulla liikutaan valikoissa sekä C (peru) ja E (vahvista) -painikkeet optisesti erotettu sarjaliityntäportti l\w QOLVlRPLQDLVXXGHW lämpötilakompensoitu näytön kontrastin säätö taustavalon säätö 8

29 MRS 7568-MUM REX Toimintamerkit Releessä on kolme LED-toimintamerkkiä (vihreä, keltainen ja punainen). Eri tiloillaan (itsepidolla/automaattinen palautus, palaa/vilkkuu) toimintamerkkien valot ilmaisevat releen eri tiloja ja toimintoja. Lisää tietoja tästä on käyttöohjeessa. 9

30 REX 5 MRS 7568-MUM.. Rakenneselostus... Tekniset tiedot Taulukko..- Mittaustulot Nimellistaajuus 50,0/60,0 Hz Virtatulot Nimellisvirta 0, A/ A/5 A Terminen jatkuva,5 A/ A/0 A virtakestoisuus s ajan 0 A/00 A/500 A dynaaminen virtakestoisuus, puolijakson arvo 50 A/50 A/50 A tuloimpedanssi <750 mω/<00mω/ <0 mω Jännitetulot nimellisjännite 00 V/0 V/5 V/0 V (parametrointi) jatkuva jännitekestoisuus x U n (0 V) kuorma nimellisjännitteellä <0,5 VA Sensoritulot jännitealue tehollisarvo 9. V RMS jännitealueen huippuarvo ± V tuloimpedanssi >.7 MΩ tulokapasitanssi < nf Taulukko..- Syöttöjännite Tyyppi PS_87H (REX5xxHxx) PS_87L (REX5xxLxx) Tulojännite, vaihtojännite (ac) 0/0/0/0 V - Tulojännite, tasajännite (dc) 0/5/0 V /8/60 V Toiminta-alue ac 85 0%, dc 80 0% dc 80 0% nimellisarvosta nimellisarvosta Kuormitus <0 W Syöttöjännitteen aaltoisuus enint. % tasajännitearvosta Syöttöjännitteen katkosaika <50 ms, 0 V ja <00 ms, 00 V <0 ms, V ja <00 ms, 8 V Sisäinen lämpötilan valvonta +78 C ( C) Taulukko..- Digitaalitulot Tyyppi Toiminta-alue, dc Tulojännite, dc Virrankulutus Tehonkulutus/tulo PS_87H (REX5xxHxx) V dc DI9-tulo: V DI...DI8: 0/5/0 V DI9: /8/60/0/5/0 V ~ 5 ma <0,8 W PS_87L (REX5xxLxx) V DI...DI9: /8/60/0/5/0 V Taulukko..- Signaalilähdöt Maksim. järjestelmäjännite Jatkuva virtakestoisuus Kytkentä- ja kuormitusvirta 0,5 s Kytkentä- ja kuormitusvirta s Katkaisukyky tasavirralla, kun ohjauspiirin aikavakio L/R <0 ms, ohjausjännitteellä 8/0/ 0 V dc 50 V ac/dc 5 A 0 A 8 A A/0,5 A/0,5 A 0

31 MRS 7568-MUM REX 5 Taulukko..-5 Ohjauslähdöt Maksim. järjestelmäjännite 50 V ac/dc Jatkuva virtakestoisuus 5 A Kytkentä- ja kuormitusvirta 0,5 s 0 A Kytkentä- ja kuormitusvirta s 5 A Katkaisukyky tasavirralla, kun ohjauspiirin aikavakio L/R <0 ms, 5 A/ A/ A ohjausjännitteillä 8/0/0 V dc Pienin mahdollinen kosketinkuormitus 00 ma, V ac/dc (, VA) Laukaisupiirin valvonta (TCS) Ohjausjännitealue 0 65 V ac/dc Valvontapiirin virrankulutus suunn.,5 ma (0,99,7 ma) Ohjauskoskettimen yli vaikuttava pienin jännite (kynnys) 0 V ac/dc (5 0 V) Taulukko..-6 Ympäristöolosuhteet Käyttölämpötila-alue C Kuljetus- ja varastointilämpötila C Kotelointiluokka Etupaneeli, uppoasennettuna IP 5 Takapaneeli, liittimet IP 0 Toiminta kuivassa ylälämpötilassa IEC mukaan Toiminta kuivassa alilämpötilassa IEC mukaan Kosteuskoe, vaihteleva lämpötila IEC mukaan, r.h. = 95%, T = 5 55 C Varastointilämpötilatestit IEC mukaan Taulukko..-7 Standardikokeet Eristyskokeet Eristejännitekoe IEC Syöksyjännitekoe IEC Eristysvastusmittaukset IEC Koestusjännite Koestusjännite Eristysvastus kv, 50 Hz, min. 5 kv, unipolaariset impulssit, aaltomuoto,/50 µs, lähteen energia 0,5 J > 00 MΩ, 500 V dc Mekaaniset ympäristökokeet Tärinäkoe (sinimuotoinen) IEC , luokka I Iskukoe IEC , luokka I Taulukko..-8 Sähkömagneettinen yhteensopivuus Sähkömagneettisen yhteensopivuuden koestustaso täyttää alla olevat ehdot MHz purskehäiriötesti, yhteismuotoinen,5 kv luokka III, IEC eromuotoinen,0 kv Sähköstaattinen purkaus, kontaktipurkaus 6 kv luokka III IEC ja ilmapurkaus 8 kv Radiotaajuisen sähkömagneettisen kentän sieto johtuvat, yhteismuotoiset IEC säteilevät, amplitudimoduloidut IEC , IEC (000) säteilevät, pulssimoduloidut ENV 500, IEC (000) säteilevät, testi kannettavalla lähettimellä IEC , menet. C (989) 0 V (rms), f = 50 khz 80 MHz 0 V/m (rms), f = MHz 0 V/m, f = 900 MHz f = 77, MHz, P = 6 W; f = 7,5 MHz, P = 5 W

32 REX 5 MRS 7568-MUM Taulukko..-8 Sähkömagneettinen yhteensopivuus Nopeat transientit IEC ja IEC Häiriöjännitekoe, syöksyjännitteen sieto IEC Syöttöjännitteen (50 Hz) magneettikenttä IEC Jännitealenemat ja lyhyet katkokset IEC Sähkömagneettiset häiriöpäästöt EN 550 ja EN tehonsyöttö I/O-liitynnät teholähde, ac/dc-liitynnät I/O-liitynnät 00 A/m jatkuva 00 A/m - s kv kv 0%, 0 ms; 60%, 00 ms; 60%, 000 ms >90%, 5000 ms johtuvat häiriöpäästöt (syöttöjännitetulot) säteilevät häiriöpäästöt CE-hyväksyntä täyttää EMC-direktiivin 89/6/ EEC ja LV-direktiivin 7//EEC Taulukko..-9 Tiedonsiirto kv, yhteismuotoinen kv, eromuotoinen kv, yhteismuotoinen kv, eromuotoinen EN 550, luokka A, EN EN 550, luokka A EN EN 506 EN EN EN Takapaneeli, liitin X. ja X. Etupaneeli Asynkronisen sarjaliikenteen parametrit Tietoliikenneprotokollat Kuituoptinen liityntä IEC_0 - tai SPA -väylä, valinnainen. Myös LON-väylä versioissa REX 5 xxxxl Tiedonsiirtonopeus SPA -väylä:,8/9,6/9, kb/s LON-väylä: 78,0 kb/s/,5 Mb/s IEC_0 -väylä: 9,6/9, kb/s optinen RS -liityntä merkkien koodaus ASCII tiedonsiirtonopeudet,8/9,6/9, kb/s, valinnainen sarjaliityntäkaapeli MKC aloitusbitit datbitit 7 stopbitit pariteetti parillinen tiedonsiirtonopeus 9,6 kb/s (tehdasasettelu) SPA-väylän protokolla Taulukko..-0 Yleistä Ohjelmointityökalu CAP 505 Tapahtumarekisteri Kaikki tapahtumat rekisteröidään lausekielenä. Tapahtuma, aika ja päivämäärä esitetään tekstimuodossa valitulla kielellä. 50 viimeistä tapahtumaa rekisteröidään Tietorekisteri Rekisteröi toiminta-arvoja Suojaustoiminnot Katso REX 5 Tekninen ohje, vakiokonfiguraatiot (MRS ). Ohjaustoiminnot Katso REX 5 Tekninen ohje, vakiokonfiguraatiot (MRS ). Tilanvalvonta Katso REX 5 Tekninen ohje, vakiokonfiguraatiot (MRS ). Mittaustoiminnot Katso REX 5 Tekninen ohje, vakiokonfiguraatiot (MRS ). Itsevalvonta Katso tekstikappale.. Itsevalvonta.

33 MRS 7568-MUM REX 5 Taulukko..-0 Yleistä Mitat Yksikön paino Leveys: 8,8 mm (/ 9 -kehikosta) Korkeus, kehys: 65,9 mm (6U) Korkeus, kotelo: 9,8 mm Syvyys 5 mm Kaikki mitat käyvät ilmi asennusohjekirjasta (MRS MUM. <5 kg

34 Block_Basic REX 5 MRS 7568-MUM... en REX 5 liitäntäkaavio: Basic + Q0 L A N L 0 - *) - I L P L S X. Syöttöj. vika Lämpötilahäl IRF X. + Syöttöj. - 5 P S S 8 7 S A 5A A 5A A 5A A 5A CT CT CT CT I 0 I L I L I L SO SO PO PO PO X. *) HSPO - X DI DI TCS SARJAVÄYLÄ X DI 0 DI SARJAVÄYLÄ X. DI5 DI6 5 6 DI7 7 8 DI8 X. DI9 *)Tehon suunta. **)Oikosulkulankaa ei ole asennettu tehtaalla..xyd 6XRMDUHOHHQ5(;OLLWlQWlNDDYLR%DVLFYHUVLR

35 Block_Medium MRS 7568-MUM REX 5... en REX 5 liitäntäkaavio: Medium + Q0 L A N L 0 - *) L P L S da dn X. Syöttöj. vika Lämpötilahäl IRF X. + Syöttöj I P S S S V 0,A A A 5A A 5A A 5A A 5A VT CT5 CT CT CT CT U0 I 0B I 0 I L I L I L SO SO PO PO PO X. *) HSPO - X DI DI TCS SARJAVÄYLÄ X DI 0 DI SARJAVÄYLÄ X. DI5 DI6 5 6 DI7 7 8 DI8 X. DI9 *) Tehon suunta **) Oikosulkulankaa ei ole asennettu tehtaalla..xyd 6XRMDUHOHHQ5(;OLLWlQWlNDDYLR0HGLXPYHUVLR 5

36 Block_High REX 5 MRS 7568-MUM... en REX 5 liitäntäkaavio: High + Q0 n L A N L 0 - *) L P P L S S S S a da dn X. 7 00V 5 00V 00V V ,A A A 5A A 5A A 5A A 5A VT VT VT VT CT5 CT CT CT CT U U U0 I0B I0 IL IL IL Syöttöj. vika Lämpötilahäl IRF SO SO PO X. + Syöttöj I PO PO X. ***) HSPO - X DI DI TCS SARJAVÄYLÄ X DI 0 DI SARJAVÄYLÄ X. DI5 DI6 5 6 DI7 7 8 DI8 X. DI9 *) Tehon suunta **) Konf:ssa H0 voidaan myös kytkeä jänn:seen U b ***) Oikosulkulankaa ei ole asennettu releeseen tehtaalla.xyd 6XRMDUHOHHQ5(;OLLWlQWlNDDYLR+LJKYHUVLR 6

37 MRS 7568-MUM REX en REX 5 liitäntäkaavio: Sensor X. 7 5 Syöttöj. vika Lämpötilahäl IRF X. + Syöttöj. - 5 Jännitetulo, U Jännitetulo, U Jännitetulo, U X. X. X. 00V 0,A A A 5A DIFF DIFF VT CT5 CT Sensori Sensori Sensori U 0 *) I0B I0 SO SO PO PO Virtatulo, I X. L Virtatulo, I X.5 L Virtatulo, I X.6 L DIFF DIFF DIFF DIFF Sensori Sensori Sensori PO X. **) HSPO X. TCS 5 6 DI 7 DI SARJAVÄYLÄ X. 8 9 DI 0 DI SARJAVÄYLÄ X. DI5 DI6 5 6 DI7 7 8 DI8 X. DI9 HighSensor *)Konf.:ssa H0S ja H0 6voidaan myös kytkeä jännitteeseen U b **)Oikosulkulankaa ei ole asennettu releeseen tehtaalla..xyd 6XRMDUHOHHQ5(;/LLWLQWlNDDYLR6HQVRUYHUVLR 7

Suojarele REX 521. Tekninen ohje, yleistä

Suojarele REX 521. Tekninen ohje, yleistä Suojarele REX 5 MRS 7568-MUM Julkaistu:.0.00 Versio: D/05.0.004 Suojarele REX 5 Sisällysluettelo. Tästä ohjekirjasta...6.. Tekijänoikeudet...6.. Tavaramerkit...6.3. Yleistä...6.4. Lyhenteet...7.5. Viitteet...7.6.

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

Suojarele REX 521. Ostajan opas

Suojarele REX 521. Ostajan opas Suojarele REX Ostajan opas Suojarele REX Julkaistu: 0.0.00 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta E Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakiokonfiguraatio

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas Suunnattu maasulkurele REJ 527 Ostajan opas Julkaistu: 23.2.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen maasulkusuojaus ja nollajännitteen valvonta Kaksi itsenäistä

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen herkkä nollavirtasuoja, alempi porras Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksi identtistä toimintaporrasta kahden eri katkaisijan kiinniohjausehtojen

Lisätiedot

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C 1MRS755877 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin

Lisätiedot

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen kolmivaiheinen ylivirtasuoja, alempi

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteen valvontaan Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Tehokas, joustava ja muunneltavissa oleva

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas Ostajan opas Ominaisuudet Kaksiportainen nollajänniterelemoduuli, johon sisältyvät alempi nollajänniteporras U 0 > ja ylempi nollajänniteporras U 0 >> Molemmat nollajänniteportaat ovat vakioaikatoimintaisia

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Herkkä erovirtasuojaporras nopeaan selektiiviseen maasulkusuojaukseen Vakioaika-

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_ Valokaarirele Ostajan opas REA 10_ Julkaistu: 22.11.2004 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Silmukkamainen tai säteittäinen

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

REX 521 Suojarele. Tekninen ohje, yleistä

REX 521 Suojarele. Tekninen ohje, yleistä REX 521 Suojarele 056080 Julkaistu: 22.10.2001 Versio: A/22.10.2001 Tarkastanut:MB/PL Hyväksynyt: Varaamme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.. 6LVlOO\VOXHWWHOR 1. Turvallisuus...5 2. Johdanto...6

Lisätiedot

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755875 Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monipuolinen digitaalinen häiriötietojen tallennin verkon ilmiöiden

Lisätiedot

SPA-ZC. Ostajan opas

SPA-ZC. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 18.01.2006 Tila: Vastaa englanninkielistä versiota C/24.02.2004 Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet SPA-väylään liitettävä sähköinen/optinen

Lisätiedot

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 28.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kattava käämikytkimillä varustettujen muuntajien jännitteensäätely jakeluasemilla

Lisätiedot

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas Ylivirtarele REJ 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteiden valvontaa varten

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/05.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 103 1MRS750976-MUM Julkaistu: 26.03.1998 Versio: C/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 103 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

SACO 16D1. Ostajan opas

SACO 16D1. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755755 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 107 1MRS755085-MUM Julkaistu: 03.03.2003 Versio: B/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 107 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

Releasettelutyökalut CAP 505. Ostajan opas

Releasettelutyökalut CAP 505. Ostajan opas Releasettelutyökalut CAP 505 Ostajan opas Releasettelutyökalut CAP 505 1MRS755369-MBG Julkaistu: 06/2004 Tila: käännös EN-versiosta E Versio: A/2004 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN

SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN VISUAALINEN JA AKUSTINEN DC-jännitteenkoetin, jossa on indusoituneen vaihtojännitteen ilmaisu 82 www.sofamel.com SÄHKÖISET KOETTIMET AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN DC-jännitteenkoetin,

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

REA 103 Valokaariyksikkö. Asennus- ja käyttöohje

REA 103 Valokaariyksikkö. Asennus- ja käyttöohje REA 103 1MRS750976-MUM Julkaistu: 26.03.1998 Versio: B/25.02.2003 Tarkistettu: P.L./26.02.2003 Hyväksytty: M.Ö. Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. REA 103 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

SACO 16D3. Ostajan opas

SACO 16D3. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755756 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje

Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje Sivu 2/7 Tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin RoHS 2002/95 kanssa KYTKENNÄT Pt100 ANTUREIDEN KYTKENTÄ CH1 CH2 CH3 CH4 13 14 15

Lisätiedot

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS Sisältö 1. TEKNISET TIEDOT... 2 2. KUVAUS... 3 3. KÄYTTÖ... 4 4. LIITÄNTÄ... 5 5. VIAN ETSINTÄ... 6 6. VALMISTAJA... 6 VIM-M2 FI.docx 2006-03-01 / BL 1(6) 1. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

L-sarjan mittamuuntimet

L-sarjan mittamuuntimet Keskus Signaalimuuntimet Signaalimuuntimet standardisignaalille L-sarjan mittamuuntimet Sisäänmenoviesti (virta, jännite, lämpötila, vastus) sekä vakioidut sisäänmenoviestialueet Ulostuloviesti 4-20 ma,

Lisätiedot

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 20.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin. Ominaisuudet Neliportainen yli- ja alitaajuusrele Jokainen taajuusporras voidaan asetella vakioaikaiseksi

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

REK 510 Roottoripiirin maasulkusuojauksen syöttölaite. Käyttöohje

REK 510 Roottoripiirin maasulkusuojauksen syöttölaite. Käyttöohje REK 510 Käyttöohje Julkaistu: 10.6.2003 Versio: C/03.09.2007 REK 510 Varaamme oikeiden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Sisällys 1. Sovellus...4 2. Toimintaperiaate ja liitännät...5 3. Tekniset

Lisätiedot

REF541, REF 543, REF 545 Kennoterminaali Tekninen ohje

REF541, REF 543, REF 545 Kennoterminaali Tekninen ohje REF, REF, Industrial IT enabled products from ABB are the building blocks for greater productivity, featuring all the tools necessary for lifecycle product support in consistent electronic form. MRS 00-MUM

Lisätiedot

Releasettelutyökalut CAP 501. Ostajan opas

Releasettelutyökalut CAP 501. Ostajan opas Releasettelutyökalut CAP 501 Ostajan opas Releasettelutyökalut CAP 501 1MRS755368-MBG Julkaistu: 06/2004 Tila: käännös EN-versiosta E Versio: A/2004 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ==================================================

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5 Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== Yleistä ------------ ACS 400 on mikroprosessoripohjainen,

Lisätiedot

SÄHKÖNJAKELUVERKON ASIAKASMUUNTAMOIDEN 20 KV -KOJEISTOT

SÄHKÖNJAKELUVERKON ASIAKASMUUNTAMOIDEN 20 KV -KOJEISTOT SÄHKÖNJAKELUVERKON ASIAKASMUUNTAMOIDEN 20 KV -KOJEISTOT 1 2 3 Johdanto Tässä teknisessä erittelyssä määritellään Tampereen Sähköverkko Oy:n (TSV) vaatimukset 20 kv -kojeistoille, jotka liitetään TSV:n

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

REA 107 Vaalokaarireleyksikkö. Asennus- ja käyttöohje

REA 107 Vaalokaarireleyksikkö. Asennus- ja käyttöohje REA 107 REA107 1MRS 755085 Julkaistu: 03.03.2003 Versio: A Tarkistettu: P.L. 03.03.2003 Hyväksytty: M.Ö. REA 107 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisältö 1. Yleistä...4

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011 SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n = 00V 0V 5 U U U 3 U f ϕ I o IRF SPAU 40 C REGISTERS 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 80...65V ~ 8...80V U U U 3 / / / U n

Lisätiedot

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje REJ 523 1MRS 755099 Julkaistu: 14.09.1998 Versio: B/10.06.2003 Tarkistettu: P.L./18.06.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Tyyppi EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 X. Tyypin valinta

Energian hallinta. Energiamittari. Tyyppi EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 X. Tyypin valinta Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM23 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Luokka 2 (kvarh) EN62053-23 mukaan Tarkkuus ±0.5 lukemasta (virta/jännite) Energiamittari

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

SPAU 341 C Jännitteensäädin

SPAU 341 C Jännitteensäädin SPAU 341 C Jännitteensäädin Käyttöohje ja tekninen selostus 2 U f n = 50Hz 60Hz I n = 1A 5A ( I ) U n = 100V 110V 120V ( U ) 5 Um I m U d IRF POS IRF SPAU 341 C1 80...265 V ~ U aux U s / U n RESET STEP

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen ylivirtasuoja, kaksi suunnattua porrasta ja yksi suuntaamaton

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Käyttöohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Käyttöohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele 1MRS752056-MUM Julkaistu: 06.03.2001 Versio: B/25.10.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta... 5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5

Lisätiedot

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> Mittausarvojen merkkilamput I L1 I L2 I L3 IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö Asettelupotentiometri

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C. Ostajan opas

Moottorinsuojarele SPAM 150 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monitoimisuojarele katkaisijaohjattujen ja kontaktoriohjattujen vaihtovirtamoottoreiden

Lisätiedot

Valokaarirele REA 101. Käyttöohje

Valokaarirele REA 101. Käyttöohje Valokaarirele 1MRS750928-MUM Julkaistu: 10.08.1999 Versio: E/06.06.2007 Valokaarirele 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5 1.4 Yleistä...5 1.5 Symbolien

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2.

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2. SPAD 6 C Vakavoitu differentiaalirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I 0 ) I n = A 5A ( I 0 ) 5 I I d I L L L I > IRF I 0 > I 0 > ΣI ΣI I

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele

SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50/60 Hz U n = 50 / 100 / 200 V 2 5 U REF > SPAE 010 0.8 U aux 0.6 1.0 RESET OK x 80... 265 V ~ _ 0.4 U > U n 1.2 U > 0087A

Lisätiedot

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751733-MUM FI Julkaistu 99-12-07 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt TK Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

PM10OUT2A-kortti. Ohje

PM10OUT2A-kortti. Ohje PM10OUT2A-kortti Ohje Dokumentin ID 6903 V3 13.4.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esittely... 3 Kortti ja rekisterit... 3 Lähtöviestit... 4 Signaalien kytkeminen... 4 Käyttö... 4 Asetusten tekeminen...

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät 1. Yleistä SerIO on mittaus ja ohjaustehtäviin tarkoitettu prosessorikortti. Se voi ohjemistosta riippuen toimia itsenäisenä yksikkönä tai tietokoneen ohjaamana. Jälkimmäisessä tapauksessa mittaus ja ohjauskomennot

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Sami Tikkanen sami.tikkanen@combicool.fi. kwh-mittaus kylmälaitoksesta

Sami Tikkanen sami.tikkanen@combicool.fi. kwh-mittaus kylmälaitoksesta Sami Tikkanen sami.tikkanen@combicool.fi kwh-mittaus kylmälaitoksesta kwh-mittaus ADAP-KOOL:ssa tai m2:ssa m2 virtamuuntajat 3 vaihesyöttö virtatieto AKL 111A jännitetieto kwh-mittarin ominaisuudet Mittari

Lisätiedot

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 TRIFITEK FINLAND OY 2012 V1.0 1. OHJELMISTO; ASENTAMINEN, KÄYTTÖ 1.1 Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, Ajurin asentaminen Laitteen mukana toimitetaan muistitikulla

Lisätiedot

Profibus-DPV1/SPA-väylä SPA-ZC 302. Ostajan opas

Profibus-DPV1/SPA-väylä SPA-ZC 302. Ostajan opas Profibus-DPV1/SPA-väylä SPA-ZC 302 Ostajan opas Profibus-DPV1/SPA-väylä SPA-ZC 302 1MRS756020 Julkaistu: 18.01.2006 Tila: Vastaa englanninkielistä versiota B/17.05.2005 Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

VIM RM1 VAL0123136 / SKC9068201 VIBRATION MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. VIM-RM1 FI.docx 1998-06-04 / BL 1(5)

VIM RM1 VAL0123136 / SKC9068201 VIBRATION MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. VIM-RM1 FI.docx 1998-06-04 / BL 1(5) VIM RM1 VAL0123136 / SKC9068201 VIBRATION MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA FI.docx 1998-06-04 / BL 1(5) SISÄLTÖ 1. KOMPONENTTIEN SIJAINTI 2. TOIMINNAN KUVAUS 3. TEKNISET TIEDOT 4. SÄÄTÖ 5. KALIBROINTI

Lisätiedot

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy EMC MITTAUKSET Ari Honkala SGS Fimko Oy 5.3.2009 SGS Fimko Oy SGS Fimko kuuluu maailman johtavaan testaus-, sertifiointi-, verifiointi- ja tarkastusyritys SGS:ään, jossa työskentelee maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä Neutron LAN on tarkoitettu käytettäväksi pulssitietojen tuntikohtaiseen keräämiseen sekä raportointiin erilaisista pulssitietoja lähettävistä laitteista, kuten energia-,

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

REA 105 Valokaarireleyksikkö Asennus- ja käyttöohje

REA 105 Valokaarireleyksikkö Asennus- ja käyttöohje Station Automation & Protection 1MRS750977-MUM Julkaistu: 26.3.98 Muutettu: 26.2.99 Versio: B Tark.: Hyv.: Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. REA 105 ABB Network Partner

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 3/5/03 sivu 1/6 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot