Epidemiologia. Vaaratekijät. Vaaratekijöitä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Epidemiologia. Vaaratekijät. Vaaratekijöitä"

Transkriptio

1 Epidemiologia Keuhkoembolian riskitekijät ja diagnostiikan suuntaviivat Ilmaantuvuus / /v EU: kuolemaa 2004 (arvio) pop. 454,4 milj. 34% äkillinen fataali PE 59% kuolemia, joissa PE ei diagnosoitu elämän aikaan vain 7% varhain keuhkoemboliaan kuolleista oli diagnoslsoitu oikein > 40- vuolailla kohonnut riski, ja riski kaksinkertaistuu / 10 vuona Väestön ikääntyessä PE á Vaaratekijät PoLlaaseen liinyvät vaaratekijät yleensä pysyvät Olosuhteisiin liinyvät vaaratekijät yleensä Llapäiset Provoked = kun Llapäinen tai väístyvä vaaratekijä: kirurgia, trauma, immobilisaalo, raskaus, oraalinen ehkäisy, hormonikorvaushoito 6 wk 3 kk ennen dg Unprovoked ei mitään tunnenua vaaratekijää Persistoiva vs Llapäinen riskitekijä voi vaikunaa ak- hoidon kestoon ensimmäisen PE- episodin jälkeen Suuri trauma, kirurgia, alaraajamurtuma, tekonivelleikkaus, selkäydinvamma ovat voimakkaita VTE riskitekijöitä Syöpä hematoloset maligniteelt, keuhkosyöpä, gi- syöpä, haimasyöpä, aivosyöpä korkein riski Aiempi laskimotukos Ikä (> 60 vuona) Ylipaino TupakoinL Leikkaus, trauma Malignitee] Hormonihoito Raskaus, lapsivuodeaika (6 viikkoa) ImmobilisaaLo (vuodelepo, lentomatka, luunmurtuma) Inflammatorinen sairaus (LED, IBD) Vaaratekijöitä Äkillinen vuodehoitoon johtanut sairaus (sydämen vajaatoiminta, keuhkosairaus, infeklo ja dehydraalo) Pitkä paikallaan istuminen (esim. matka) Vaikea infeklo Diabetes, uremia, nefroo]nen oireyhtymä Hematologiset sairaudet Trombofilia (perinnöllinen tai hankinnainen) Mitä uuna allstavista tekijöistä? ESC 2014 Guidelines (European Heart Journal 2014;35: ) In vitro ferllisaalo lisää raskauteen liinyvää VTE- riskiä ad 7x Verensiirto ja erytropoeesia slmuloivat aineet lisäävät VTE- riskiä Lapsilla PE liinyy yleensä syvään laskimotromboosiin ja on harvoin unprovoked Vakavat sairausllat ja sentraaliset laskimokanyylit voivat todennäköisesl olla PE:n laukaisevia tekijöitä Luonnollinen kulku Ortopedinen ja syöpäkirurgia VTE- riski suurin 2 wk postop. ja kohonnut 2-3 kk Jos oireinen DVT %:lla PE, usein oireenomana 30- d mortalitee] 9-11% (PE, VTE) 3 kk mortalitee] 8,6 17% PE resoluulo on usein epätäydellinen: 35%:lla keuhkokartassa poikkeavuuna 1 v kulunua (90% <15% vascular obstruclon) CTEPH 1,5% 24 kk Uusiutumisriski: Varhainen 2 wk 2% (aklivinen syöpä, ei päästä nopeasl terapau]selle tasolle ak- hoidossa riskitekijöitä) 3 kk 6,4% 6 kk 8% - >6 kk eli myöhäinen: 13% 1 v 23% 5 v 30% 10 v Riskitekijöitä myöhäiselle uusiutumiselle: mullppelit VTE- episodit, unprovoked VTE, jos hormonihoito jatkuu, jos PE proksimaalisen venatrombin seurauksena, suvussa VTE, BMI koholla, D- dimeeri koholla ak- hoidon lopetuksen jälkeen YksiNäinen tromboosille allstava geenivirhe matala ennustearvo eikä sen peusteella hoitaminen vähennä VTE- uusiutumisia 1

2 Patofysiologia Suuri osa ehkäistävissä Profylaksia toteutuu vain %:lla Verenkierto Anatominen obstruklo: keuhkovallmopaine nousee, jos >30-50% pulmonaalivallmopedistä tukkeutuu tromboemboluksista PE indusoima vasokonstriklo: TXA2, serotoniini RV dilataalo etc (kuva) Kaasujenvaihto Hemodynamiikan häiriöstä - COâ VenLlaaLo- perfuusio- epäsuhta 1/3:lla oikealta- vasemmalle shun] (avoin foramen ovale) riski hypoksemiaan, paradox. embolisaaloon ja strokeen KeuhkoinfarkL Pieni distaalinen embolus, alveolihemorrhagia ja veriyskä, pleurii], pleuran effuusio (yleensä vähäinen) Vaikutus kaasujenvaihtoon yleensä vähäinen Rintakipu Arvio keuhkoembolian todennäköisyydestä Epäily herää: Hengenahdistus, rintakipu, pre- syncope tai syncope, ja/tai veriyskä Hypotensio tai shokki Oireeton Tavallinen oire Pleuran ärsytys: distaalinen embolus ja infarkl Sentraalinen PE: tyypillinen angina, RV iskemia, erotusdg ACS ja aortan dissekaalo Hengenahdistus Voi olla äkillinen ja vaikea sentraalisessa PE:ssa Pienessä perifeerisessä lievä ja voi olla ohimenevä Aiempi sydämen vajaatoiminta tai keuhkosairaus: hengenahdistusoireen hankaloituminen voi olla ainoa oire Löydökset EsiLedot: 30%:lla ei allstavaa tekijää Hypoksemia 40 %:lla normaali saturaalo Hypokapnia Thx: yleensä normaali EKG: RV- kuormitus: Ti- inv V1-4, QR V1, S1Q3T3, osinainen tai täydellinen RBBB Lievissä tapauksissa sinustakykardia (40%:lla) Eteisvärinä voi assosioitua PE:een 2

3 Oireet Keuhkoembolian todennäköisyys Ø suuri, aloitetaan hoito ennen kuvantamistutkimuksia Ø kohtalainen, aloitetaan hoito, jos kuvantamista ei saada neljän tunnin sisällä Ø pieni, hoitoa ei aloiteta, jos kuvantamistutkimus saadaan 24 tunnin kuluessa Polack et al ESC guidelines Wells rule 2014 ESC guidelines Revised Geneva score Suuri osa ehkäistävissä Profylaksia toteutuu vain %:lla Geneva score ja D- dimeeri Ikä > 65 vuotta 1 Aiempi syvä laskimotukos tai keuhkoembolia 1 Leikkaus tai murtuma < 1 kk 1 Äskettäinen murtuma tai immobilisaatio 1 Aktiivinen syöpä 1 Toispuoleinen alaraajakipu 1 Veriyskä 1 Syke 74-94/minuutti 1 Syke 95 2 Palpaatioarkuus alaraajan syvissä laskimoissa ja toispuoleinen turvotus Geneva pisteet Tulkinta: > 2 pistenä à keuhkoveritulppa todennäköinen; 2 pistenä ja D- dimeeri negalivinen à keuhkoveritulppa poissuljenu (käytännössä) 1 3

4 D- dimeeri 2014 ESC guidelines D- dimeeritesl sopii PE:n poissulkemiseen pollailla, joilla tukoksen todennäköisyys on enintään kohtalainen jos PE:n todennäköisyys on suuri, tehdään aina kuvantamistutkimukset D- dimeeristä riippumana PE:n varmistajana ei voi käynää, posilivinen ennustearvo on vain 50 % Koholla syövässä, sairaalapollailla, raskauden aikana, inflammaalossa, vuodossa, trauman / kirurgian seurauksena, nekroosissa Kun yli 50- vuo5aan po5laan ikä jaetaan 100:lla, saadaan tukoksen luotenavasl poissulkeva D- dimeerin raja- arvo (mg/l), joka käytännössä vähentää tarpeenomia kuvantamistutkimuksia (esim. 60- vuolaalla raja- arvo on 0.60 mg/l) Righini M. JAMA 2014;311: Initial risk stratification of acute PE. Proposed diagnostic algorithm for patients with suspected high-risk PE, i.e. presenting with shock or hypotension. Authors/Task Force Members et al. Eur Heart J 2014;35: The European Society of Cardiology All rights reserved. For permissions please Authors/Task Force Members et al. Eur Heart J 2014;35: The European Society of Cardiology All rights reserved. For permissions please Proposed diagnostic algorithm for patients with suspected not high-risk pulmonary embolism. CT- angiografia Authors/Task Force Members et al. Eur Heart J 2014;35: method of choice Herkkyys 83%, spesifisyys 96% NegaLivinen tulos poissulkee PE:n, kun etukäteistodennäköisyys ei ole korkea Jos tulos on negalivinen muna etukäteistodennäköisyys korkea, lisätutkimuksia?? Alaraaja- uä tarvinaessa (ei CT- venografia) Insidentalembolia kasvava ongelma 1-2% kaikista thoraxin CT- tutkimuksista, usein syöpäpollaita tai parox. Fa tai sydämen vajaatoiminta Hoida jos syöpä ja jos lobaarihaarassa tai proksimaalisemmin The European Society of Cardiology All rights reserved. For permissions please 4

5 VenLlaaLon ja perfuusion gammakuvaus Jodiallergiassa, vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa esim. Iv- teknelum- 99m à perfuusio Xenon- 133 kaasu, Tc- 99m- leimanu aerosoli tai Tc99m- leimatot hiilimikroparlkkelit à venllaalo Mismatch: hypoperfuusio + normaali venllaalo 1,1 msv vrt CT- angiografia 2-6 msv Raskaus ECHO Ensilinjan tutkimus, jos epäillään trombolyysihoitoa vaalvaa suuren riskin PE:a suuren riskin PE:ssa oikean kammion paine ja Llavuus suurenevat ja oikea kammio lilstää vasenta kammiota estäen sen täynymistä, tällöin normaalisl pyöreä vasemman kammion poikkileikkaus muunuu D- kirjaimen muotoiseksi henkeä uhkaavassa Llanteessa päätös trombolyysihoidosta voidaan tehdä pelkän sydämen kaikukuvauslöydöksen perusteella, jos oireet ovat tyypillisiä ja PE:n todennäköisyys on suuri kaikututkimuksesta on usein erotusdiagnoslsta hyötyä verenkierron vakavien häiriöiden havaitsemiseksi Arvioi oikean puolen kuormitus EKG ECHO BNP TNI CT- angiografia 5

6 Riskinarvio: PESI ja spesi Vakavuusindeksi Pulssi > 110/min 1 Maligniteetti 1 Ikä > 80 vuotta 1 Sydämen vajaatoiminta tai krooninen keuhkosairaus 1 Systolinen verenpaine < 100 mmhg 1 Valtimoveren happisaturaatio < 90% 1 spesi 0 à matala riski; 1 à korkea riski Tunnista henkeä uhkaava Llanne: sokki, hypotensio Arvioi ennakkotodennäköisyys Käytä tutkimusalgoritmeja hyväksesi Käytä D- dimeeriä oikein Kohdenna CT- angiografia oikein Arvioi oikean puolen kuormitus ja kuolemanvaara 6

Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia

Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia Käypä hoito -suositus Tavoite ja kohderyhmät Tämä hoitosuositus ajanmukaistaa ja tarkentaa alaraajan syvän laskimotukoksen (SLT) ja keuhkoembolian (KE) ehkäisy-, diagnosointi- ja hoitotapoja aikuispotilailla.

Lisätiedot

D-DIMEERIN KÄYTTÖ TROMBOEMBOLISTEN SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA

D-DIMEERIN KÄYTTÖ TROMBOEMBOLISTEN SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA D-DIMEERIN KÄYTTÖ TROMBOEMBOLISTEN SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA Antti Jokiniitty Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos 3/2011 Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos

Lisätiedot

MIKSI LASKIMO TUKKEUTUU JA KUINKA TUKOS ESTETÄÄN/HOIDETAAN?

MIKSI LASKIMO TUKKEUTUU JA KUINKA TUKOS ESTETÄÄN/HOIDETAAN? MIKSI LASKIMO TUKKEUTUU JA KUINKA TUKOS ESTETÄÄN/HOIDETAAN? Riitta Lassila, Hematologia Hyytymishäiriöt, HYKS Lotta Joutsi-Korhonen Hyytymishäiriöt, HUSLAB LYHENTEITÄ DVT = deep vein thrombosis / SLT =

Lisätiedot

Tromboosiprofylaksia

Tromboosiprofylaksia Tromboosiprofylaksia Pirjo Säynäjäkangas Tromboosiprofylaksia on vähentänyt leikkausten ja sydäninfarktin komplikaatioina syntyvien keuhkoembolioiden määrää oleellisesti. Profylaksian käytön tarve sekä

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Päivitetty 3.1.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

Vanhus sydänpotilaana päivystyksessä

Vanhus sydänpotilaana päivystyksessä Tieteessä katsaus Raimo Kettunen dosentti, professori h.c., sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri (eläkkeellä) Päijät-Hämeen keskussairaala, sisätautien klinikka raimo.kettunen@fimnet.fi Jani Mononen

Lisätiedot

Synkopeen tutkiminen

Synkopeen tutkiminen LUKU 3 Synkopeen tutkiminen Hannu Parikka Synkopeessa on kyse hemodynamiikan romahtamisesta aivojen kannalta. Aivoverenkierron riittävyyteen (perfuusiopaineeseen) vaikuttaa paitsi aivoverenkierron autoregulaatio,

Lisätiedot

Mitä jokaisen lääkärin tulisi tietää sepelvaltimotaudin diagnostiikasta

Mitä jokaisen lääkärin tulisi tietää sepelvaltimotaudin diagnostiikasta Mitä jokaisen lääkärin tulisi tietää sepelvaltimotaudin diagnostiikasta Lääkärikeskuksen 13. Lääkäripäivät 5.3.2011 Marit Granér, LT Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Sydän- ja verisuonisairaudet

Lisätiedot

Kohonnut keuhkoverenpaine (pulmonaalihypertensio, käsiteltävä varoen

Kohonnut keuhkoverenpaine (pulmonaalihypertensio, käsiteltävä varoen Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Helsingin yliopisto, Clinicum, Anestesiologia ja tehohoito leila.niemi-murola[a]hus.fi Merja Aronen LT, erikoislääkäri Hyks, ATeK, Leikkaussalit-linja, Meilahden

Lisätiedot

TAIPUMUS SAADA VERITULPPA

TAIPUMUS SAADA VERITULPPA TAIPUMUS SAADA VERITULPPA Tietoa potilaalle ja hoitohenkilökunnalle Keskustele tämän esitteen sisällöstä oman lääkärisi kanssa Mikä on tukos ja mikä sen aiheuttaa? Mikä on tukos ja mikä sen aiheuttaa?

Lisätiedot

Kammiovärinästä elvytetyn potilaan tutkiminen

Kammiovärinästä elvytetyn potilaan tutkiminen LUKU 5 Kammiovärinästä elvytetyn potilaan tutkiminen Pekka Raatikainen Tiivistelmä Kammiovärinästä tai kammiotakykardiasta elvytetyn potilaan hoidon suunnittelun ja riskinarvion kannalta on tärkeää tunnistaa

Lisätiedot

Sydänpotilaan antitromboottinen lääkitys leikkausten ja pientoimeenpiteiden yhteydessä

Sydänpotilaan antitromboottinen lääkitys leikkausten ja pientoimeenpiteiden yhteydessä Sydänpotilaan antitromboottinen lääkitys leikkausten ja pientoimeenpiteiden yhteydessä Kenth Vikström Sisät.- ja kard. erik. lääkäri Apul. ylilääk./pietarsaari 22.9.2011 Antitromboottiset lääkkeet Antitromboottinen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 25.4.2008 1 (75) Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Atte Meretoja, Tiina Sairanen, Turgut Tatlisumak, Markku Kaste European Stroke Organisation suositustyöryhmän

Lisätiedot

TAIPUMUS SAADA VERITULPPA

TAIPUMUS SAADA VERITULPPA TAIPUMUS SAADA VERITULPPA Tietoa potilaalle ja hoitohenkilökunnalle Keskustele tämän esitteen sisällöstä oman lääkärisi kanssa Mikä on tukos ja mikä sen aiheuttaa? Tukoksille altistavat tekijät Laskimotukoksen

Lisätiedot

Rasituskoe sepelvaltimotaudin diagnostiikassa ja ennusteen arvioinnissa

Rasituskoe sepelvaltimotaudin diagnostiikassa ja ennusteen arvioinnissa KASAUS IEEESSÄ RAIMO KEUNEN professori, ylilääkäri, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Päijät-Hämeen keskussairaala, sisätautien klinikka raimo.kettunen@phsotey.fi JARI LAUKKANEN dosentti, osastonylilääkäri,

Lisätiedot

Tromboosiprofylaksia kirurgiassa: kenelle, miksi?

Tromboosiprofylaksia kirurgiassa: kenelle, miksi? Tromboosiprofylaksia kirurgiassa: kenelle, miksi? Jukka Saarinen LT, erikoislää ääkäri TAYS verisuonikirurgia Hatanpää ään sairaala, kirurgia 8.5.2006 Tampere Avainsanoja: oireettomuus, kumulatiivinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, ristikkäisuurteinen tabletti, jonka toisella puolella on kuusikulmiossa tunnus AR (halkaisija 7 mm).

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, ristikkäisuurteinen tabletti, jonka toisella puolella on kuusikulmiossa tunnus AR (halkaisija 7 mm). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Primolut Nor 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 10 mg noretisteroniasetaattia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti

Lisätiedot

Tamponaatio tunnistaminen ja hoito

Tamponaatio tunnistaminen ja hoito LUKU 7 Tamponaatio tunnistaminen ja hoito Matti Niemelä Sydäntamponaatiossa perikardiumontelo täyttyy nesteellä (seröösi neste, veri, märkäerite), jonka seurauksena perikardiumtilan paine nousee sydänlokerojen

Lisätiedot

Sydänlihassairauksien kuvantaminen

Sydänlihassairauksien kuvantaminen B LUKU 7 Sydänlihassairauksien kuvantaminen Marja Hedman eri tutkimusmenetelmien indikaatioista, rajoitteista ja haitoista. Hanna Mussalo Sydämen magneettikuvaus sydänlihassairauksien erotusdiagnostiikassa

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja Päivitetty 23.6.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

PRIMOLUT N tabletti 5 mg

PRIMOLUT N tabletti 5 mg PRIMOLUT N tabletti 5 mg Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Primolut N 5 mg tabletit noretisteroni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat Primolut N -tablettien käyttämisen sillä se

Lisätiedot

Syöpäpotilaan riskiin saada laskimotukos vaikuttavat potilaskohtaiset tekijät hyytymistaipumus ja syöpätaudin laji ja levinneisyys (katso kohta 5).

Syöpäpotilaan riskiin saada laskimotukos vaikuttavat potilaskohtaiset tekijät hyytymistaipumus ja syöpätaudin laji ja levinneisyys (katso kohta 5). 1 TROMBOEMBOLISET KOMPLIKAATIOT PÄIVYSTYSAIKANA Syöpäpotilaan riskiin saada laskimotukos vaikuttavat potilaskohtaiset tekijät hyytymistaipumus ja syöpätaudin laji ja levinneisyys (katso kohta 5). Syöpäpotilaan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus Pyöreä, valkoinen jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 7,1 mm. Tabletissa on merkintä Upjohn 50.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus Pyöreä, valkoinen jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 7,1 mm. Tabletissa on merkintä Upjohn 50. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Provera 10 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg medroksiprogesteroniasetaattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 75 mikrogrammaa gestodeenia ja 20 mikrogrammaa etinyyliestradiolia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 75 mikrogrammaa gestodeenia ja 20 mikrogrammaa etinyyliestradiolia. 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Meliane päällystetyt tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 75 mikrogrammaa gestodeenia ja 20 mikrogrammaa etinyyliestradiolia.

Lisätiedot

TROMBOOSI- PROFYLAKSIA GKS 26.9.2013 Anna-Mari Heikkinen Terveystalo

TROMBOOSI- PROFYLAKSIA GKS 26.9.2013 Anna-Mari Heikkinen Terveystalo TROMBOOSI- PROFYLAKSIA GKS 26.9.2013 Anna-Mari Heikkinen Terveystalo SIDONNAISUUDET KYS gyn onkologia ja kirurgia 1994-2013 12.8.2013 alkaen Itä-Suomen sairaalapalvelujen palvelujohtaja, Suomen Terveystalo

Lisätiedot

TROPONIININ MÄÄRITYS AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUKSEN DIAGNOSTIIKASSA SISÄTAUTIEN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA

TROPONIININ MÄÄRITYS AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUKSEN DIAGNOSTIIKASSA SISÄTAUTIEN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA TROPONIININ MÄÄRITYS AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUKSEN DIAGNOSTIIKASSA SISÄTAUTIEN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA Pölönen Laura Syventävien opintojen tutkielma Kliinisen lääketieteen laitos/ Sisätautien klinikka

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Yasmin 0,03 mg/3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Yasmin 0,03 mg/3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Yasmin 0,03 mg/3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 0,030 mg etinyyliestradiolia ja 3 mg drospirenonia

Lisätiedot

MITÄ KEUHKOEMBOLIASTA ON HYVÄ TIETÄÄ

MITÄ KEUHKOEMBOLIASTA ON HYVÄ TIETÄÄ PHSOTEY Keskussairaala MITÄ KEUHKOEMBOLIASTA ON HYVÄ TIETÄÄ Potilasopas Tekijät: Saara Marvaila Anne Salonen Lahden ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma 2010 SISÄLTÖ 1 KEUHKOEMBOLIA... 2 2 KEUHKOEMBOLIAN

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 24 vaaleanpunaista kalvopäällysteistä tablettia (aktiiviset tabletit):

VALMISTEYHTEENVETO. 24 vaaleanpunaista kalvopäällysteistä tablettia (aktiiviset tabletit): VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Stefaminelle 0,02 mg/3 mg kalvopäällysteiset tabletit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 24 vaaleanpunaista kalvopäällysteistä tablettia (aktiiviset tabletit):

Lisätiedot