Laadukas EKG ja hoitajan tekemä esianalyysi. Arja Uusitalo, LT, Dosentti, Erikoislääkäri, oyl HUS-Kuvantaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laadukas EKG ja hoitajan tekemä esianalyysi. Arja Uusitalo, LT, Dosentti, Erikoislääkäri, oyl HUS-Kuvantaminen"

Transkriptio

1 Laadukas EKG ja hoitajan tekemä esianalyysi Arja Uusitalo, LT, Dosentti, Erikoislääkäri, oyl HUS-Kuvantaminen

2 Living ECG Csw

3 Merkitys Erittäin suuri! n. 1.5 miljoonaa lepo-ekgtä vuosittain Suomessa EKG-ottaja ensilinjassa on tunnistettava välitöntä hoitoa vaativat tilanteet Eri ammattiryhmät! Osaamisen/opin merkitys korostuu!

4 Lepo EKGn oton-prosessi 5 Teetä T Tiedä/Tiedosta, T-Tee, T- Tarkastele, T- Tunnista, T-Tulosta Kaksi ensimmäistä kattavat 95 % onnistumisesta

5 Tiedon/tiedostamisen puutteita on! Varis ja Salo, 2012, Lahden ammattikorkeakoulu loppuvaiheen sairaanhoitaja ja terveydenhoitajaopiskelijat n= % huonot valmiudet, 35 % kaikki väärin EKGn eri osien tunnistamisessa 50 % tunnisti kammiovärinän vain 13 % tunnisti artefaktin vain 67 % tunnisti sinusrytmin

6 Salmela 2011, Savonia ammattikorkeakoulu PSSHPn alueen terveyskeskuksissa ja asemilla EKG-käyriä rekisteröivät hoitajat N=55 55 % tunnisti rintakehäelektrodien sijoittelupaikat n. 30 % tiesi oikean ihonkäsittelyjärjestyksen ja >50 % ei käsitellyt ihoa tai käsitteli harvoin ennen rekisteröintiä! Riski H-M, 2004, TY, väitöskirja Riski H-M, 2004, TY, väitöskirja

7 Oletus: virheellinen lopputuote samalla todennäköisyydellä kuin meillä esiintyy osaamattomuutta eli jopa % ONNEKSI VÄLILLÄ ON ONNEA

8 Mitä tulee tietää/tiedostaa 1) Hyvän rekisteröintitekniikan perusteet ympäristö rauhallinen ja lämmin, vedoton, kosteus vakioitu, sopiva valaistus, potilaan/johtimien sijoittelu Esivalmistelu, potilaan informointi ja ohjaus Systemaattinen tapa tehdä asennusta ja mittausta: elektrodien paikat/kytkennät, piirtonopeus 50 mm/s, vahvistus/mitattava jännite (1 mv/10 mm) Henkilötunnuksen varmistaminen (varmista!) 2) Häiriöiden ja virheiden mallit 3) Normaali/oikeannäköinen EKG 4) Välitöntä hoitoa vaativat EKG muutokset

9 2) Häiriöiden aiheuttajat Potilaasta johtuvat: palelu, liikkuminen, jännitys, kipu/pelko, hikka, voimakas hengitys, tietyt sairaudet (vapina/tärinä) Kontaktihäiriöt: huono ihon käsittely, toinen sähkölaite, elektrodin irtoaminen, potilaan kosketus esim. sängyn metalliosaan Vaihtovirtahäiriö Sähköinen silta elektrodit

10 3) Normaali 12-kytkentäinen EKG (vs. poikkeava ja ainakin tietyt poikkeavuudet) P-aallot, QRS-kompleksi (kapea), T-aalto ja ST-segmentti, amplitudi

11 Miten tehdä Systemaattinen opittu toteutus tiedon ja tiedostuksen pohjalta Rastit!

12 Mitä tarkastella tehdessä ja tunnistaa kun tulos on kädessä? 1) Häiriöt tarvittaessa uusi rekisteröinti 2) Ovatko kytkennät oikein, näyttääkö oikealta. Virheet? 3) EKG-löydökset onko kiireellistä toimenpidettä vaativaa? Mitä automaattianalyysi sanoo?

13 HÄIRIÖT Lihasartefaktaa ACC/AHA EKGn opetussivuilta

14 Voimakkaat hengitysliikkeet esim. astmakohtauksen, hyperventilaation tai hikan yhteydessä aiheuttavat liikehäiriötä. Kuvan potilaalla oli hikka, mikä aiheuttaa perusviivan muutoksia esim. kytkentään V 1 herättäen epäilyn eteisarytmiasta. Mäkijärvi, 2005

15 Parkinsonin taudin vapina, potilaan palelu yms. näkyvät helposti perustason häiriönä EKG:ssä. Kuvassa potilas on liikutellut alaraajojaan aiheuttaen perusviivaan huomattavia muutoksia ja herättäen epäilyn merkittävästä iskemiasta (ks. rintakytkennät). Perifeerisen vapinan tai liikkeen aiheuttamia häiriöitä voidaan vähentää sijoittamalla elektrodit raajojen proksimaaliosiin. Mäkijärvi, 2005

16 VIRHEET - raajakytkennät Negatiivinen P-aalto I-kytkennässä antaa aina aiheen epäillä raajajohdinvirhettä (Chan 1996). Raajakykentöjen matalat amplitudit/matala amplitudi vs. rintakytkennät antaa aiheen epäillä virhettä. Oikean ja vasemman yläraajan johtimien vaihtuminen esiintyy usein? Yläraajajohdinvirheessä avr-kytkentä muuttuu positiiviseksi eli S-aalto muuttuu R-aalloksi ja I-kytkennässä P-aalto muuttuu negatiiviseksi. I- ja avl-kytkentä ovat V5- ja V6-kytkentöjen peilikuvia. EKG-käyrässä voi olla Suspect arm lead reversal -viesti Oikean ylä- ja vasemman alaraajan johtimien keskinäistä vaihtumista on vaikeaa tunnistaa. EKG-käyrässä on negatiivinen P-aalto I- ja II-kytkennöissä. Vasemman ylä- ja oikean alaraajan johtimien vaihtuminen tuo III-kytkentään lähes suoran viivan. Oikean ylä- ja alaraajan johtimien vaihtuessa kaikissa raajakytkennöissä on matalat QRS-kompleksit ja II-kytkentään piirtyy lähes suora viiva. Vertaa Raintakytkennät! Vasemman ylä- ja alaraajan johtimien vaihtumista ei voi tunnistaa? (Abdollah & Milliken 1997, Kors & van Herpen 2000).

17 VIRHEET - rintakytkennät Rintajohdinvirheissä puuttuu V1 V6- kytkennöistä R-aallon progressio. Normaali progressio: V1-kytkennässä pienin R-aalto, ja korkein R-aalto on joko V4- tai V5-kytkennässä. V1- ja V2-elektrodit voivat olla liian etäällä rintalastasta, elektrodit sijoitetaan yhtä tai kahta kylkiluuväliä liian ylös tai alas, V6-elektrodi ei ole keskikainaloviivalla, V4 V6-elektrodit kaartuvat virheellisesti ylös kainaloon tai laskevat potilaan vyötärölle. Ei voida luotettavasti tunnistaa ilman vertailunauhaa.

18 EKG löydökset välitöntä hoitoa vaativat tilanteet tunnistettava! Syke yli 100/min, mikä? Sinustakykardia, eteisperäinen takykardia (SVT), kammiotakykardia, eteisvärinä/-lepatus Syke alle 40/min, urheilija/aktiiviliikkuja? Sinusbradykardia? Kammiorytmiä? AV-katkos? Sinuksen toimintahäiriö? ST-tason nousu tai merkittävä lasku? Infarkti/iskemia/tulehdus Leventynyt QRS-kompleksi LBBB? Epätasainen rytmi - Eteisvärinä? KYSY OIREET

19 Taulukko 1. Rytmihäiriöiden diagnostiikan kannalta oleellisia vihjeitä lepo-ekg:ssa ja rytmihäiriön aikana otetussa EKG:ssa. Taulukko 1. Rytmihäiriöiden diagnostiikan kannalta oleellisia vihjeitä lepo-ekg:ssa ja rytmihäiriön aikana otetussa EKG:ssa. EKG-löydös Poikkeava P-aallon muoto Pitkä, kaksihuippuinen P-aalto Patologinen Q-aalto Todennäköinen diagnoosi Ektooppinen eteisrytmi Eteisvärinä Aiempaan sydäninfarktiin liittyvä monomorfinen VT ST-nousu Delta-aalto Pitkä QT-aika Osittainen RBBB ja ST-välin nousu kytkennöissä V1 V3 Negatiivinen T-aalto ja epsilon-aalto oikeanpuoleisissa rintakytkennöissä Oireinen bradykardia tai sinuskatkos Pitkä PQ-aika QRS-heilahdus ei seuraa jokaista P-aaltoa Haarakatkos Bifaskikulaarinen katkos (LBBB tai RBBB + LAHB/LPHB) Kammiotaajuus epäsäännöllinen, P-aalto ei erotu Negatiivinen, sahalaitamainen F-aalto alaseinäkytkennöissä Kapeakompleksinen, tasainen takykardia, jossa P-aalto ei ole tunnistettavissa tai se on poikkeava Leveäkompleksinen yhdenmuotoinen takykardia Leveäkompleksinen monimuotoinen takykardia Akuuttiin iskemiaan liittyvä polymorfinen VT WPW-oireyhtymä (AVRT) Hankittu tai synnynnäinen pitkä-qt-oireyhtymä (kääntyvien kärkien kammiotakykardia) Brugadan oireyhtymä (VT/VF) Oikean kammion arytmogeeninen dysplasia (VT/VF) Sinussolmukkeen toimintahäiriö I eteis-kammiojohtumishäiriö II tai III eteis-kammiokatkos Ajoittainen totaaliblokki, kammiotakykardia Ajoittainen totaaliblokki Eteisvärinä Tyypillinen eteislepatus Supraventrikulaarinen takykardia Kammiotakykardia, aberroitunut SVT, antidrominen takykardia Monimuotoinen kammiotakykardia, kääntyvien kärkien kammiotakykardia, aberroinut tai Raatikainen ja Parikka 2013, Lääkärin käsikirja

20 Kammiotakykardia

21 Kammiovärinä

22 Akuutti alaseinäinfarkti

23 Akuutti etuseinäinfarkti

24 Aikainen repolarisaatio Aikainen repolarisaatio terveen sydämen ilmiö esim. urheilijoilla ST-nousu kytkennöissä V2-3

25 Pesäkealkuiselle eteisvärinälle ominaisia T-aallon päälle osuvia (P-on-T) lisälyöntejä Kuvatietokanta/Dodecim Eteisvärinä-työryhmä Nämä ovat yleensä lähtöisin keuhkolaskimoista ja laukaisevat usein kohtauksittaisen eteisvärinän.

26 Eteisvärinä Eteisvärinä ja kammiotahdistin (ilmeinen av-johtumishäiriö siis myös) ei P-aaltoja, perusviiva värisee, eteiset supistelevat tahtiin /min normaalisti kammiovaste epäsäännöllinen tässä säännöllinen kammiotahdistimen vuoksi (kts. tahdistinpiikit)

27 LBBB rs tai OS-kompleksi oikeanpuolesissa rintakytkennöissä (V1-V2), q-aalto puuttuu ja leveä R-aalto kytkennöissä I, avl, ja V5-6

28 LBBB

29 3. asteen av-johtumishäiriö

30 VESt - Bigeminia

31 EKGn oppii vain katselemalla ja ajattelemalla!

32 Laadunvalvonta Omissa käsissä! ei systemaattista laadunvalvonnan organisaatiota tai ohjeistusta olemassa palaute tärkeää! perehdytys tärkeää! back-up tärkeää

33

Tahdistinpotilaan päivystykselliset ongelmat

Tahdistinpotilaan päivystykselliset ongelmat LUKU 3 Tahdistinpotilaan päivystykselliset ongelmat Sami Pakarinen Lasse Oikarinen Tiivistelmä Sydämen tahdistinlaitehoidon mahdollisuudet ovat monipuolistuneet. Hoitoa sovelletaan lisääntyvästi myös vaikeasti

Lisätiedot

EKG:ssä on delta-aalto mitä teen?

EKG:ssä on delta-aalto mitä teen? LUKU 1 EKG:ssä on delta-aalto mitä teen? Heikki Mäkynen Tiivistelmä Delta-aalto EKG:ssä on merkkinä ylimääräisestä johtoradasta. Rata aiheuttaa rytmihäiriötaipumuksen ja oireisena kyseessä on WPW-oireyhtymä.

Lisätiedot

Suomen Sydänliitto ja Suomen Kardiologinen Seura. Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet MS 2011 1

Suomen Sydänliitto ja Suomen Kardiologinen Seura. Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet MS 2011 1 Suomen Sydänliitto ja Suomen Kardiologinen Seura Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet 1 Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan usein nimellä flimmeri lat. Fibrillatio atriorum engl. Atrial fibrillation

Lisätiedot

Ottaa sydämestä - mikä vikana? Heikki Mäkynen Kardiologian osastonylilääkäri, dosentti TAYS Sydänsairaala heikki.makynen@sydansairaala.

Ottaa sydämestä - mikä vikana? Heikki Mäkynen Kardiologian osastonylilääkäri, dosentti TAYS Sydänsairaala heikki.makynen@sydansairaala. Ottaa sydämestä - mikä vikana? Heikki Mäkynen Kardiologian osastonylilääkäri, dosentti TAYS Sydänsairaala heikki.makynen@sydansairaala.fi Matti 79 v., 178 cm, 89 kg. Tuntenut itsensä lähes terveeksi. Verenpainetautiin

Lisätiedot

Vain säädetty tahdistin auttaa

Vain säädetty tahdistin auttaa LUKU 4 Vain säädetty tahdistin auttaa Mika Lehto Sami Pakarinen Tiivistelmä Hidaslyöntisyyden tahdistinhoidon perusperiaatteet ovat: 1) sinussolmukkeen viassa tahdistetaan eteisiä, 2) eteis-kammiokatkoksessa

Lisätiedot

Sikiö sydänpotilaana ENSITIETOA VANHEMMILLE. www.sydanlapset.fi SYDÄNLAPSET RY

Sikiö sydänpotilaana ENSITIETOA VANHEMMILLE. www.sydanlapset.fi SYDÄNLAPSET RY ENSITIETOA VANHEMMILLE Sikiö sydänpotilaana www.sydanlapset.fi SYDÄNLAPSET RY 2 Suomessa syntyy vuosittain noin 500 synnynnäisesti sydänvikaista lasta. Heistä noin puolet tarvitsee leikkaushoitoa joko

Lisätiedot

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 25.4.2008 1 (75) Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Atte Meretoja, Tiina Sairanen, Turgut Tatlisumak, Markku Kaste European Stroke Organisation suositustyöryhmän

Lisätiedot

Miten akuutti porfyria periytyy?

Miten akuutti porfyria periytyy? For patients and families Print PDF File Print Akuutti porfyria Tällä sivulla on informaatiota potilaille, joilla on akuutti ajoittainen porfyria, porphyria variegata tai perinnöllinen koproporfyria, ja

Lisätiedot

Aikuinen ja epilepsia

Aikuinen ja epilepsia Aikuinen ja epilepsia Reetta Kälviäinen 1 2 Aikuinen ja epilepsia 7. uudistettu painos 2010 Kirjoittaja: Reetta Kälviäinen, professori, neurologian erikoislääkäri Julkaisija: Epilepsialiitto Oppaan julkaisemista

Lisätiedot

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää Lapsi ja epilepsia Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää 1 Lapsi ja epilepsia 3. uudistettu painos, 2013 Kirjoittajat Kai Eriksson, dosentti, lastenneurologian erikoislääkäri

Lisätiedot

Suomessa on tällä hetkellä noin

Suomessa on tällä hetkellä noin Koonnut Sanna Muukka DEMENTIA SAIRAUDET Dementian käsite Muistihäiriö voi olla ohimenevä, hoidettavissa oleva, pysyvä tai etenevä. Etenevät muistihäiriöt johtavat dementiaan. Potilaalla ja omaisilla on

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Mitraalivuodon vaikeusasteen arviointi ja sudenkuopat

Mitraalivuodon vaikeusasteen arviointi ja sudenkuopat LUKU 3 Mitraalivuodon vaikeusasteen arviointi ja sudenkuopat Petteri Kosonen J a n n e R a p o l a Tiivistelmä Mitraalivuoto on toiseksi yleisin sydänleikkaukseen johtava läppävika Euroopassa. Mitraalivuoto

Lisätiedot

LIFEPAK 15 -MONITORI/DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET

LIFEPAK 15 -MONITORI/DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET LIFEPAK 15 -MONITORI/DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET Tärkeitä tietoja!usa Rx Only!USA Laitteen seuranta Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviranomainen vaatii, että defibrillaattorien valmistajat ja jälleenmyyjät

Lisätiedot

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Sisältö Julkaisija: Suomen dementiahoitoyhdistys Arkadiankatu

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI

LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI Lasten allergiat Ohjeet ehkäisystä, diagnosoinnista ja hoidosta Liite 18 6.5.2011 Teija Dunder, Mikael

Lisätiedot

Kalsium- ja fosfaattiaineenvaihdunnan sairaudet. Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Kalsium- ja fosfaattiaineenvaihdunnan sairaudet. Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Kalsium- ja fosfaattiaineenvaihdunnan sairaudet Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Invalidiliiton julkaisuja O.54.,2012 ISBN 978-952-5548-50-1 ISSN 1457-1471 Painopaikka: N-PAINO 2012 HARVINAISET -OPASSARJA

Lisätiedot

Iloa arkeen toiminnallisilla menetelmillä. Opas dementoituvaa ihmistä hoitavalle

Iloa arkeen toiminnallisilla menetelmillä. Opas dementoituvaa ihmistä hoitavalle Iloa arkeen toiminnallisilla menetelmillä Opas dementoituvaa ihmistä hoitavalle 1 2 Helsingin Alzheimer-yhdistys toteutti vuosina 2003-2005 Raha-automaattiyhdistyksen tuella projektin, jossa vapaaehtoiset

Lisätiedot

III osa TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT

III osa TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT III-osa TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT HUUMEITA KÄYTTÄVIEN TERVEYSNEUVONTATYÖ VANKILOISSA: I osa II osa III osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET TERVE-KURSSIN OHJAAJAN OPAS TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT KRITS Terve-projekti

Lisätiedot

Kumppanina NIVELRIKKO. Näin tulen toimeen. Suomen Nivelyhdistys ry

Kumppanina NIVELRIKKO. Näin tulen toimeen. Suomen Nivelyhdistys ry NIVELRIKKO Kumppanina Näin tulen toimeen Suomen Nivelyhdistys ry 2 Teksti Jari P.A. Arokoski, LT Fysiatrian dosentti ja erikoislääkäri Kivunhoitolääketieteen ja kuntoutuksen erityispätevyys Itä-Suomen

Lisätiedot

Lapsen kasvu. mitä kasvukäyrät kertovat?

Lapsen kasvu. mitä kasvukäyrät kertovat? Lapsen kasvu mitä kasvukäyrät kertovat? Sisällys Esipuhe 4 Johdanto 5 Normaali kasvu Kolmivaiheinen kasvu 6 Yksilöllinen vaihtelu 8 Mittaaminen 9 Kasvukäyrästöt 12 Kasvun säätely 13 Luustoikä 18 Normaali

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Rytmihäiriöt ja hyperkineettinen verenkierto: 2,5-10 mg 2-3 kertaa vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Rytmihäiriöt ja hyperkineettinen verenkierto: 2,5-10 mg 2-3 kertaa vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pinloc 5 mg tabletti Pinloc 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää pindololia 5 mg tai 10 mg. Apuaineet: Laktoosimonohydraatti.

Lisätiedot

Diagnoosi ja mitä siitä seuraa

Diagnoosi ja mitä siitä seuraa 2 Diagnoosi ja mitä siitä seuraa Tämä opas on osa multippeliskleroosista (MS) ja siihen liittyvistä aiheista kertovaa sarjaa. Tämä opas kertoo MS-taudin diagnosointiin liittyvistä ongelmista ja erilaisista

Lisätiedot

Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta

Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta OPAS Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta Opas äitiyshuollon työntekijöille Jaana Leipälä, Kaija Hänninen, Ulla Saalasti-Koskinen, Marjukka Mäkelä 2 2 2009 Kirjoittajat ja THL Suomen kielen

Lisätiedot

SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET

SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET JÄSENLEHTI 2 / 2011 Kardiomyopatiat eli sydänlihaksen sairaudet Bamsegruppenissa et ole yksin Kursseilla vielä tilaa hakuaikaa jatkettu JÄSENLEHTI 2 / 2011 lehden sisältö 2 / 2011

Lisätiedot

Suomen Meniere-liitto Kuulo-ongelmat vertaistuen apu

Suomen Meniere-liitto Kuulo-ongelmat vertaistuen apu Suomen Meniere-liitto Kuulo-ongelmat vertaistuen apu Vertaistukiryhmän laatima ohjelmarunko. Kuulon tietokonepohjaisen vertaistuen ohjelmarunko. Tämä on versio 4. Dafydd Stephens, llmari Pyykkö, Erna Kentala,

Lisätiedot

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet.

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet. 1/23 Johdanto Tämä työ käsittelee paniikkihäiriötä, joka kuuluu ahdistuneisuushäiriöihin. Aihe on tärkeä, koska paniikkihäiriö on suhteellisen yleinen sairaus suomalaisten keskuudessa. Minua itseä aihe

Lisätiedot

elintärkeää toimintaa Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA www.musili.fi

elintärkeää toimintaa Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA www.musili.fi www.musili.fi Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA Sisällys JOHDANTO.................................................... 3 MAKSAN TOIMINTA.......................................... 4 Maksan rakenne...............................................

Lisätiedot