Tromboosiprofylaksia kirurgiassa: kenelle, miksi?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tromboosiprofylaksia kirurgiassa: kenelle, miksi?"

Transkriptio

1 Tromboosiprofylaksia kirurgiassa: kenelle, miksi? Jukka Saarinen LT, erikoislää ääkäri TAYS verisuonikirurgia Hatanpää ään sairaala, kirurgia Tampere

2 Avainsanoja: oireettomuus, kumulatiivinen riski, myöhäinen keuhkoembolia,, vielä myöhäisempi posttromboottinen syndrooma

3 Tromboembolinen riski kirurgiassa Geerts ym. Chest 2001;119:132S 175S 175S riskitaso pohkeen tukos korkea tukos keuhko embolia fataali embolia matala: : pieni kirurgia, ei riskitekijöit itä 2% 0.4% 0.2% 0.002% lievä: 40 : v. keskiraskas kirurgia, alle 40 v raskas kirurgia 10 20% 2 4% 1 2% % 0.4% korkea: yli 40 : yli 40 v raskas kirurgia 20 40% 4 8% 2 4% % korkein: syöpäkirurgia ja raskas ortopedia ja traumatologia 40 80% 10 20% 4 10% 0.2 5%

4 Tukos raskaan ortopedian jälkeenj Geerts ym. CHEST 2001;119:132S 175S 175S toimenpide tukoksia yhteensä korkeiden tukosten osuus emboliat yhteensä fataalit emboliat lonkan protetisointi 45 57% 57% 23 36% 36% % % 0.4% polven protetisointi 40 84% 9 20% 1.8 7% % 0.7% lonkan murtumaki rurgia 36 60% 60% 17 36% % %

5 Pidennetty profylaksia ortopediassa Pidennetty profylaksia ortopediassa Geerts Geerts ym. ym. Chest Chest 2001;119:132S 2001;119:132S 175S 175S 4% 4% 12% 12% 14% 14% 27% 27% Yhteens Yhteensä 3% 3% 9% 9% 20% 20% 37% 37% Hull Hull % 1% 5% 5% 4% 4% 12% 12% Lassen Lassen % 3% 13% 13% 8% 8% 23% 23% Spiro Spiro % 9% 13% 13% 19% 19% 32% 32% Dahl 1997 Dahl % 6% 8% 8% 7% 7% 19% 19% Planes Planes % 7% 24% 24% 18% 18% 37% 37% Bergqvist Bergqvist pidennetty, pidennetty, korkea korkea tukos tukos normaali, normaali, korkea korkea tukos tukos pidennetty pidennetty profylaksia profylaksia normaali normaali profylaksia profylaksia n=luku n=luku LÄHDE HDE

6 Tromboembolisia riskitilanteita ei kirurgisilla potilailla Akuutti sydäninfarkti Iskeeminen aivoinfarkti Pitkittynyt vuodelepo: maligniteetti, sydämen vajaatoiminta, infektio raskaus

7 Ei kirurgisen tukoksen taustaa sydäninsuffisienssi ninsuffisienssi: staasi alaraajoissa aivoinfarkti: immobilisaatio,, hyperkoagulaatio aivoinfarkti sydäninfarkti ninfarkti: staasi staasi,, hyperkoagulaatio, immobilisaatio infektio: hyperkoagulaatio, dehydraatio, immobilisaatio raskaus: hyperkoagulaatio,kompressio,hormonit infektio raskaus: RISKITEKIJÖIT ITÄ YLEENSÄ PALJON

8 Laskimotukos syntyy monen tekijän summaationa

9 Postoperatiivinen laskimotukos Kirurginen etiologia leikattava alue leikkauksen kesto, leikkausvuoto, verityhjiön n käyttk yttö anestesiamuoto postoperatiivinen ambulaatio yksilökohtainen kohtainen etiologia: hyytymishäiri iriö,, syöpä, obesiteetti,, ikä,, tupakointi, aiempi tromboembolia,, hormonaalinen lääl ääkitys

10 Päiväkirurgian erityispiirteitä Leikkaukset hyvin heterogeenisiä Lokalisaatio Leikkausaika Ambulaatio Potilaat nuorempia ja terveempiä?

11 Matala riski Laparoskooppinen benignin taudin kirurgia Yläraajan ja selän n ortopedia Kaulan alueen kirurgia Pieni yleiskirurgia Tavallinen laskimokirurgia Poikkeuksena hyvin pitkä leikkausaika, iso vuoto tai kirurgiset ongelmat junktioalueilla

12 Epäselv selvä alue Polven artroskopia Yleensä verityhjiöss ssä tehtävä alaraajakirurgia

13 Päiväkirurgiassa yksilökohtainen kohtainen riski korostuu

14 Merkittävä laskimotukoksen riski Polven ja lonkan tekonivelkirurgia Lonkan murtumakirurgia Intra abdominaalinen abdominaalinen syöpäkirurgia Lantion alueen syöpäkirurgia

15 Postoperatiivisen tukoksen ominaispiirteet 80% trombeista sääritasolla yleensä oireeton keuhkoembolia täysin mahdollinen sääs ääritason tromboosin yhteydessä posttromboottinen oireyhtymä noin 30%:lle sääritason tromboosin jälkeen

16 Pohjetukoksen ennuste Saarinen JP ym. J Vasc Surg 2002;36: C0 1 C2 3 C4 6 pohjetuk os k ontrolli

17 Clinical and anatomical findings of acute iliofemoral deep venous thrombosis Saarinen JP et al. Phlebology 2004;19: pohje pohje popl pohje reisi pohje lantio Kolmiulotteinen pylväs

18 Clinical and anatomical findings... Saarinen JP et al. Phlebology 2004;19: ETIOLOGIA idiopaattinen hyytymishäiri iriö maligniteetti trauma kirurginen toimenpide immobilisaatio raskaus/lapsivuodeaika naishormonisubstituutio yhteensä KORKEA TROMBI 40 (55%) 1 (1%) 10 (14%) 4 (5%) 10 (14%) 7 (10%) 1 (1%) 0 (0%) 73 (100%)

19 Oireisen tromboembolian ilmaantuvuus leikkaushoidon jälkeenj White RH et al. Thromb Haemost 2003;90: toimenpidettä,, 55 kk jakso oireinen tromboembolia 91 vrk kuluessa postoperatiivisesti tromboemboliaa (0.8%) 5049 keuhkoemboliaa

20 Oireinen tromboembolia leikkaushoidon jälkeen White RH et al. Thromb Haemost 2003;90: nouseva ikä maligniteetti aiempi tromboembolia neurokirurgia lonkan artroplastia aortan alaraajan alaraajan verisuonikirurgia 56% sairaalahoidon jälkeen

21 Lääkkeellisen ehkäisyn vaihtoehdot Pienimolekyylinen hepariini Selektiivinen tekijä X esto Suora trombiinin esto

22 Kompressiohoito antiemboliasukka tehostaa laskimopaluuta Br J Surg 2004;91: sokkoutettu vertailu pohje ja reisisukan välillv lillä kirurgisilla potilailla (n=426): reisisukka+hepariini: : vähiten v trombeja HUOM: sukkahoito ja lääl ääkehoito tuovat synenergiaa kombinoituna

23 Hoidon aloitus preoperatiivinen aloitus: Eurooppa postoperatiivinen aloitus: USA Sokkoutettu näyttö: : voidaan aloittaa joko pre tai postoperatiivisesti Käypä hoito suositus: molemmat vaihtoehdot hyväksytt ksyttäviä

24 Ehkäisyn pituus kirurgiassa lyhyt hoitoaika hoitoaika noin 7 vrk jos ei korkeaa riskiä kirurgiassa pitkä ä hoitoaika 30 vrk jos korkea riski muilla potilailla potilaskohtainen harkinta: vähintään n altistuksen jatkumisen ajan (esim. vuodelepo)

25 Fondaparinux vs enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism in major orthopedic surgery Turpie et al. Arch Intern Med 2002;162: Randomoituja Fondaparinuuksi 2.5 mg*1 6 tuntia postoper 3668 (100%) enoksapariini 40 mg*1 / 30 mg*2 12 tuntia preoper tai tuntia postoper 3676 (100%) ei evaluoitavissa 986 (26.9%) 973 (26.5%) evaluoitavissa 2682 (73.1%) 2703 (73.5%)

26 Fondaparinux vs enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism in major orthopedic surgery Turpie et al. Arch Intern Med 2002;162: ,7 13, ,8 10 prosenttia 8 6 6,8 6,5 5,2 tromboemboliat syvä laskimotukos korkea tukos matala tukos 4 2,9 2 1,3 0 fondapx n=2682 enoxap n=2703

27 Fondaparinux vs enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism in major orthopedic surgery Turpie et al. Arch Intern Med 2002;162: Ei merkitsevää eroa: Fataali vuoto, vaikea sisäinen inen vuoto, reoperaation vaativa vuoto Haavainfektio Kuolleisuus ad 49 vrk

28 Duration of prophylaxis against venous thromboembolism with fondaparinux after hip fracture surgery Eriksson BI et al. Arch Intern Med 2003;163: vte total vte oireinen fondaparinuuk si 1,4 0,3 plasebo 35 2,7

29 Prevention of deep venous thrombosis European Manual of Medicine (in press) Saarinen JP, Heikkinen MA, Salenius J P lääkeprofylaksia ja sukkahoito kombinoituna lääkehoidon aloitus joko pre tai postoperatiivisesti fondaparinuuksi ensisijainen korkean riskin ortopediassa pitkä hoitoaika korkean riskin ortopediassa, GE kirurgiassa ja urologiassa

30 Miten tromboosiprofylaksia toteutetaan Systeemi puuttuu kokonaan ja preventio perustuu sattumaan Kirjallinen ohje, jako riskiryhmiin Riskilaskuri

31 Tromboosiprofylaksiaohje HASA 2005 TROMBOOSIPROFYLAKSIA Hatanpään sairaala 2005 / Jukka Saarinen HYYTYMISEEN VAIKUTTAVIEN LÄÄKKEIDEN TAUOTUS: ASA (disperin, asperin, asasantin): 7 vrk preoperatiivisesti K lo pido greeli (p lavix) 7 vrk preoperatiivisesti Varfariini (marevan): 3 vrk preoperatiivisesti (INR) LASKIMOTUKOKSEN ESTOLÄÄKITYKSEN ALOITUS: Pienimolekyylinen hepariini (Fragmin): 5000 KY s.c. 6 tuntia postoperatiivisesti Synteettinen tekijä X inhibiittori (Arixtra): 2.5 mg s.c. 6 tuntia postoperatiivisesti LÄÄKKEELLISEN PROFYLAKSIAN HOITOAIKA: Lyhyt hoitoaika: 7 9 vuorokautta postoperatiivisesti Pitkä hoitoaika: 30 vuorokautta postoperatiivisesti MUU PROFYLAKSIA: Kompressiosukat, varhainen mobilisaatio LASKIMOTUKOKSEN RISKITEKIJÄT: Aiempi tromboembolia (sairastettu syvä laskimotukos tai keuhkoembolia) Tiedossa oleva hyytymishäiriö Korkea ikä (>65 v.), tupakointi, obesiteetti, naishormonisubstituutio Pitkä (>60 minuuttia) leikkausaika, pitkä (>30 minuuttia) verityhjiöaika Korkean riskin leikkaus (GE syöpäkirurgia, urologinen syöpäkirurgia, polven ja lonkan tekonivelkirurgia ja lonkkamurtuman kirurgia) KIRURGINEN HOITO Laparoskooppinen kirurgia laparosappi, laparofundo, diagnostinen skopia Pehmytkirurgia, matala riski T yräleikk aus, laskim o leikk aus, laparo to mia Pehmytkirurgia, korkea riski GE syöpäkirurgia Urologinen syöpäkirurgia Ortopedia, matala riski Selkäkirurgia, käsi olkakirurgia, podologia Ortopedia, kohtalainen riski Polven artroskopia Ortopedia, korkea riski elektiivinen teko nivelkirurgia lonkkamurtuman leikkaushoito raskas traumatologia LÄÄKEPROFYLAKSIA Ei lääkeprofylaksiaa Lääkeprofylaksia erityistapauksissa Jos aiempi tromboembolia tai >3 riskitekijää: lyhyt hoitoaika Lääkeprofylaksia Pitkä hoitoaika Ei lääkeprofylaksiaa Lääkeprofylaksia erityistapauksissa Jos aiempi tromboembolia ja käytössä vety, >2 riskitekijää ja vety tai >3 tekijää, lyhyt hoitoaika Lääkeprofylaksia Pitkä hoitoaika

32 Riskilaskuri laskimotukoksen ehkäisyss isyssä Pyritää ään n tunnistamaan kohonnut riski laskimotukokseen pisteytyksellä Korkean riskin potilaiden tunnistaminen Aina suhteellinen

33 vakioitu ja päivitettyp laskimotukosten estohoito on olennainen laatutekijä nykyaikaisessa sairaalahoidossa

Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia

Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia Käypä hoito -suositus Tavoite ja kohderyhmät Tämä hoitosuositus ajanmukaistaa ja tarkentaa alaraajan syvän laskimotukoksen (SLT) ja keuhkoembolian (KE) ehkäisy-, diagnosointi- ja hoitotapoja aikuispotilailla.

Lisätiedot

Tromboosiprofylaksia

Tromboosiprofylaksia Tromboosiprofylaksia Pirjo Säynäjäkangas Tromboosiprofylaksia on vähentänyt leikkausten ja sydäninfarktin komplikaatioina syntyvien keuhkoembolioiden määrää oleellisesti. Profylaksian käytön tarve sekä

Lisätiedot

MIKSI LASKIMO TUKKEUTUU JA KUINKA TUKOS ESTETÄÄN/HOIDETAAN?

MIKSI LASKIMO TUKKEUTUU JA KUINKA TUKOS ESTETÄÄN/HOIDETAAN? MIKSI LASKIMO TUKKEUTUU JA KUINKA TUKOS ESTETÄÄN/HOIDETAAN? Riitta Lassila, Hematologia Hyytymishäiriöt, HYKS Lotta Joutsi-Korhonen Hyytymishäiriöt, HUSLAB LYHENTEITÄ DVT = deep vein thrombosis / SLT =

Lisätiedot

Hyytyykö vai ei? Mitä kliinikon on hyvä tietää veren hyytymisestä? Riitta Lassila Hyytymishäiriöt, hematologia ja HUSLAB 5.3.2011

Hyytyykö vai ei? Mitä kliinikon on hyvä tietää veren hyytymisestä? Riitta Lassila Hyytymishäiriöt, hematologia ja HUSLAB 5.3.2011 Hyytyykö vai ei? Mitä kliinikon on hyvä tietää veren hyytymisestä? Riitta Lassila Hyytymishäiriöt, hematologia ja HUSLAB 5.3.2011 Hyytymishäiriöyksikkö Lyhyt historia HUS:ssa: 2000-2002 sisätaudit, hallinto

Lisätiedot

Antitromboottinen hoito ja toimenpide KYS:n malli

Antitromboottinen hoito ja toimenpide KYS:n malli TEEMA TROMBOOSI LUKU 4 Antitromboottinen hoito ja toimenpide KYS:n malli MATTI HALINEN eteisvärinä ja aikaisempi tromboembolinen komplikaatio HANNU KOKKI Tiivistelmä Tämä ohje käsittelee leikkaukseen tulevien

Lisätiedot

Antikoagulaation tauotus ja siltahoito toimenpiteiden yhteydessä

Antikoagulaation tauotus ja siltahoito toimenpiteiden yhteydessä Antikoagulaation tauotus ja siltahoito toimenpiteiden yhteydessä Siltahoidolla (bridging therapy) tarkoitetaan varfariinin tilalla käytettävää pre-ja postoperatiivista hepariinihoitoa. Toimenpiteen vaatima

Lisätiedot

Sydänpotilaan antitromboottinen lääkitys leikkausten ja pientoimeenpiteiden yhteydessä

Sydänpotilaan antitromboottinen lääkitys leikkausten ja pientoimeenpiteiden yhteydessä Sydänpotilaan antitromboottinen lääkitys leikkausten ja pientoimeenpiteiden yhteydessä Kenth Vikström Sisät.- ja kard. erik. lääkäri Apul. ylilääk./pietarsaari 22.9.2011 Antitromboottiset lääkkeet Antitromboottinen

Lisätiedot

VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo

VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo HUS-piirin verisuonikirurgian hoito-ohjelma 2005 Sektorivastaavat: Carotis: Aortta: Alaraajat: Veritie: Laskimot: Haavanhoito: Endovaskulaariset: Hyytymishäiriöt:

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Syöpäpotilaan riskiin saada laskimotukos vaikuttavat potilaskohtaiset tekijät hyytymistaipumus ja syöpätaudin laji ja levinneisyys (katso kohta 5).

Syöpäpotilaan riskiin saada laskimotukos vaikuttavat potilaskohtaiset tekijät hyytymistaipumus ja syöpätaudin laji ja levinneisyys (katso kohta 5). 1 TROMBOEMBOLISET KOMPLIKAATIOT PÄIVYSTYSAIKANA Syöpäpotilaan riskiin saada laskimotukos vaikuttavat potilaskohtaiset tekijät hyytymistaipumus ja syöpätaudin laji ja levinneisyys (katso kohta 5). Syöpäpotilaan

Lisätiedot

Uusien antikoagulanttien hallittu käyttöönotto

Uusien antikoagulanttien hallittu käyttöönotto KATSAUS TIETEESSÄ RIITTA LASSILA dosentti, sisätautien erikoislääkäri, osastonylilääkäri HUS, hyytymishäiriöyksikkö, Suomen Angiologiayhdistys riitta.lassila@hus.fi ELINA ARMSTRONG LKT, hematologian erikoislääkäri

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verisuonikirurgisen Yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 11.3.2010 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

TAIPUMUS SAADA VERITULPPA

TAIPUMUS SAADA VERITULPPA TAIPUMUS SAADA VERITULPPA Tietoa potilaalle ja hoitohenkilökunnalle Keskustele tämän esitteen sisällöstä oman lääkärisi kanssa Mikä on tukos ja mikä sen aiheuttaa? Mikä on tukos ja mikä sen aiheuttaa?

Lisätiedot

arviointiraportin ensimmäisten osa-alueiden julkinen kommentointiversio

arviointiraportin ensimmäisten osa-alueiden julkinen kommentointiversio 0 0 0 0 Dabigatraanin hoidollinen ja taloudellinen arvo eteisvärinäpotilaan antikoagulaatiohoitona aivohalvausten ja systeemisten veritulppien ehkäisyssä varfariiniin verrattuna arviointiraportin ensimmäisten

Lisätiedot

Tekonivelinfektion riskitekijät. Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS

Tekonivelinfektion riskitekijät. Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS Tekonivelinfektion riskitekijät Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS Yleistä Infektion kehittymiseen vaikuttavat monet eri tekijät Riskiin vaikuttaa potilas-,

Lisätiedot

TAIPUMUS SAADA VERITULPPA

TAIPUMUS SAADA VERITULPPA TAIPUMUS SAADA VERITULPPA Tietoa potilaalle ja hoitohenkilökunnalle Keskustele tämän esitteen sisällöstä oman lääkärisi kanssa Mikä on tukos ja mikä sen aiheuttaa? Tukoksille altistavat tekijät Laskimotukoksen

Lisätiedot

Kohonnut keuhkoverenpaine (pulmonaalihypertensio, käsiteltävä varoen

Kohonnut keuhkoverenpaine (pulmonaalihypertensio, käsiteltävä varoen Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Helsingin yliopisto, Clinicum, Anestesiologia ja tehohoito leila.niemi-murola[a]hus.fi Merja Aronen LT, erikoislääkäri Hyks, ATeK, Leikkaussalit-linja, Meilahden

Lisätiedot

Laparoskopiapotilaan hoito päiväkirurgiassa

Laparoskopiapotilaan hoito päiväkirurgiassa Laparoskopiapotilaan hoito päiväkirurgiassa Anestesiologin näkökulma Ayl Martti Koljonen Hatanpään sairaala Tampere 26.9.2014 Hiilidioksidin nousu laparoskopian yhteydessä CO2 imeytyy vatsaontelosta Ventilaatio/perfuusio

Lisätiedot

Finnish Journal of Orthopaedics and Traumatology

Finnish Journal of Orthopaedics and Traumatology Finnish Journal of Orthopaedics and Traumatology Julkaisija Suomen Ortopediyhdistys Ortopedföreningen i Finland ry. Publisher Finnish Orthopaedic Association Toimituksen osoite: SOT-lehti / Ville Puisto

Lisätiedot

Sisällysluettelo (Erikoisalayhdistysten esitykset ja niiden allekirjoittajat)

Sisällysluettelo (Erikoisalayhdistysten esitykset ja niiden allekirjoittajat) KIRURGIAN TYÖNJAKO Suomen Kirurgiyhdistyksen työryhmä: Mauri Lepäntalo, Timo Raatikainen, Ulla-Stina Salminen, Helena Isoniemi, Ilari Airo, Markku Alanen, Maarit Heikkinen, Tatu Juvonen, Outi Kaarela,

Lisätiedot

Tamponaatio tunnistaminen ja hoito

Tamponaatio tunnistaminen ja hoito LUKU 7 Tamponaatio tunnistaminen ja hoito Matti Niemelä Sydäntamponaatiossa perikardiumontelo täyttyy nesteellä (seröösi neste, veri, märkäerite), jonka seurauksena perikardiumtilan paine nousee sydänlokerojen

Lisätiedot

ETEISVÄRINÄN ABLAATIOHOITO AVOSYDÄNLEIKKAUKSEN YHTEYDESSÄ

ETEISVÄRINÄN ABLAATIOHOITO AVOSYDÄNLEIKKAUKSEN YHTEYDESSÄ ETEISVÄRINÄN ABLAATIOHOITO AVOSYDÄNLEIKKAUKSEN YHTEYDESSÄ Sanna-Kaisa Pykälä Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö 10/2013 Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö

Lisätiedot

Antikoagulaatiohoidon käsikirja

Antikoagulaatiohoidon käsikirja Jaana Puhakka (toim.) Antikoagulaatiohoidon käsikirja Ohjeistus varfariinihoidon toteutuksesta Jaana Puhakka (toim.) Ohjeistus varfariinihoidon toteutuksesta Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

MITEN ESTÄN AIVOHALVAUKSENI JA TOIVUN SIITÄ, JOS SEN KUITENKIN SAAN

MITEN ESTÄN AIVOHALVAUKSENI JA TOIVUN SIITÄ, JOS SEN KUITENKIN SAAN MITEN ESTÄN AIVOHALVAUKSENI JA TOIVUN SIITÄ, JOS SEN KUITENKIN SAAN Markku Kaste Neurologian emeritusprofessori Helsingin yliopisto ja HYKS neurologian klinikan edellinen ylilääkäri SIDONNAISUUDET VIIMEISIMMÄT:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. KLEXANE 100 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. KLEXANE 100 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI KLEXANE 100 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Enoksapariininatrium 100 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Kaulavaltimokirurgian tulokset Suomessa. Maarit Heikkinen, Eija Saimanen, Markku Kaste ja Juha Salenius

Kaulavaltimokirurgian tulokset Suomessa. Maarit Heikkinen, Eija Saimanen, Markku Kaste ja Juha Salenius Aivoinfarkti Kaulavaltimokirurgian tulokset Suomessa Maarit Heikkinen, Eija Saimanen, Markku Kaste ja Juha Salenius Kaulavaltimoahtauman leikkaushoidon hyödyllisyydestä aivohalvauksen ehkäisyssä lääkehoitoon

Lisätiedot

Hetkellinen toispuoleinen näönmenetys

Hetkellinen toispuoleinen näönmenetys Katsaus tieteessä Jukka Putaala dosentti, neurologian erikoislääkäri HYKS, neurologian klinikka ja Helsingin yliopisto, neurotieteiden osasto jukka.putaala@hus.fi Petra Ijäs LT, neurologian erikoislääkäri

Lisätiedot

Yhä useampi sairaalahoitoon joutuva. Töölön sairaalan ohjeet. Uusia oraalisia antikoagulantteja ja trombosyyttiestäjiä

Yhä useampi sairaalahoitoon joutuva. Töölön sairaalan ohjeet. Uusia oraalisia antikoagulantteja ja trombosyyttiestäjiä Minna Ilmakunnas LT, erikoislääkäri HYKS, ATEK, Meilahden sairaalan leikkausosasto HYKS, Hyytymishäiriöyksikkö, Meilahden kolmiosairaala minna.ilmakunnas[a]hus.fi Tomi Niemi dosentti, osastonylilääkäri

Lisätiedot

Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS LASKIMOTROMBOEMBOLIOIDEN PRIMAARIPREVENTIOON

Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS LASKIMOTROMBOEMBOLIOIDEN PRIMAARIPREVENTIOON Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS LASKIMOTROMBOEMBOLIOIDEN PRIMAARIPREVENTIOON Tässä lääkkeen määrääjän oppaassa annetut suositukset viittaavat Pradaxan käyttöön ainoastaan laskimotromboembolioiden

Lisätiedot

Sydänleikkauksen jälkeinen eteisvärinä. Liisa Kokkonen ja Silja Majahalme

Sydänleikkauksen jälkeinen eteisvärinä. Liisa Kokkonen ja Silja Majahalme Näin hoidan Sydänleikkauksen jälkeinen eteisvärinä Liisa Kokkonen ja Silja Majahalme Sydänleikkauksen jälkeinen eteisvärinä ja eteislepatus ovat merkittävä hoidollinen ongelma, koska rytmihäiriöön liittyy

Lisätiedot