TROMBOOSI- PROFYLAKSIA GKS Anna-Mari Heikkinen Terveystalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TROMBOOSI- PROFYLAKSIA GKS 26.9.2013 Anna-Mari Heikkinen Terveystalo"

Transkriptio

1 TROMBOOSI- PROFYLAKSIA GKS Anna-Mari Heikkinen Terveystalo

2 SIDONNAISUUDET KYS gyn onkologia ja kirurgia alkaen Itä-Suomen sairaalapalvelujen palvelujohtaja, Suomen Terveystalo Osallistuminen Pfizerin sponsoroimana 6th International Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer (ICTHIC) Bergamo, Italia

3 ESITYKSEN SISÄLTÖ: TROMBOOSIPROFYLAKSIA Kenelle? Kenelle ei? Mitä ja miten paljon Milloin ja miten kauan?

4 KIRJALLISUUTTA Käypä hoito: Laskimotukos ja keuhkoembolia 2010, Leikkausta edeltävä arviointi 2008, päivitys kesken Lääkärin käsikirja: Laskimotukoksen ehkäisy 2013: Lassila Chest/ACCP (Am. Coll. of Chest Physicans) SLL 24/2010 Armstong, Niemi, Lassila:Antikoagulaation tauotus ja siltahoito toimenpiteiden yhteydessä Duodecim 2012 Mustonen ja Puurunen: Mitä jokaisen lääkärin olisi hyvä tietää uusista antitromboottisista lääkkeistä Duodecim 2009 Ahonen: Tromboemboliset komplikaatiot päiväkirurgiassa

5 TUKOSRISKI GYN KIRURGIASSA Tukosriski benignissä major kirurgiassa ilman profylaksiaa 20%, benignissä gyn. kirurgiassa 14% ilman profylaksiaa Silti benigniin gynekologiseen kirurgiaan liittyvä tukosriski on pieni jollei riskitekijöitä! Syöpäpotilailla kirurgiaan liittyvä tukosriski on korkea, ilman profylaksiaa 35%, profylaksian aikana tukoksia 0-15%

6 FINHYST 2006: HUM REP 2012 LMWH profylaksian sai 65% kohdunpoistopotilaista (N=6645, benigni leikkausindikaatio) Tukoksia vähän: VTE 6 (0,1%), DVT 2, PE 4, kaikki olivat saaneet profylaksian TP vaikutusta leikkausvuotoon ei voitu arvioida TP lisäsi postoperatiivisia vuotoja x2 VH: ikä vähensi vuotoriskiä Lihavuus lisäsi vuotoriskiä LH:ssa j a VH:ssa FINHYST 1996 Profylaksian sai: AH 37,5% VH 47,1% LH 21,9% Tukoksen sai: AH 0,2%, VH 0,2%, LH 0,3%

7 TROMBOOSIPROFYLAKSIAN TASAPAINO Potilaan riskit Tukosriski Leikkauksen riskit Vuotoriski Kuva: Elina Armstrong

8 Riskipisteytys tukoseston arviointiin 5 pistettä Aikaisempi laskimotukos Perinnöllinen tai muu tukostaipumus Aktiivi syöpä Syövän hoito menossa (sytostaatti, sädehoito, hormonihoito) 3 pistettä Autoimmuunisairaus (colitis u., mb crohn, nivelreuma) Immobilisaatio, pareesi, kipsi Leikkaus < 6 viikkoa Uusintaleikkaus muun kuin postoperatiivisen vuodon takia Raskaus, lapsivuode (6vi) 1 piste Infektio tai muu toipumista hidastava komplikaatio Ikä yli 60v BMI yli 30 Tupakointi E-pillerit, HT Vaikeat suonikohjut Keskuslaskimokanyyli Toimenpiteen kesto yli 4 tuntia 0-2 pistettä LMWH profylaksia vain jos suuren riskin toimenpide 3 pistettä: LMWH profylaksia 7-10vrk >3 pistettä: LMWH profylaksia 4 viikkoa

9 Leikkaustyypin vaikutus profylaksiaan Pienen tukosriskin gynekologinen toimenpide Leikkauksen kesto <1h Mobilisaatio samana päivänä ESIM: pieni laparoskopia, KA/ KP, hysteroskopia, kaavinta, inkontinenssileikkaus,vulvan/ vaginan pientoimenpide Keskisuuren tukosriskin gynekologinen leikkaus Tavallinen gyn. leikkaus benignin syyn takia Kesto 1-4 tuntia ESIM: kohdun poisto, laskeumaleikkaus, keskivaikea laparoskopia Suuren tukosriskin gynekologinen leikkaus Syöpäleikkaus Lantion suonia painava tuumori Vaativa endometrioosileikkaus Hankalat kiinnikket Komplisoitu leikkaus LMWH profylaksia vain jos pisteitä >3, kesto vähintään 7-10vrk, jopa 4 viikkoa jos huomattava tukosriski 0-2 p: AE-sukat 3p : 7-10 vrk prof. >3 p: 4 vi prof. Aina profylaksia Syöpä: Aina 4 vi prof. Benigni: 3p : 7-10vrk prof. >3 p: 4 vi prof. ACCP 2012: 4 riskiluokkaa : Hyvin pieni: PÄIKI, kotiutus samana päivänä Pieni: Muu benigni pienkirurgia Keskisuuri: Benigni gyn kirurgia Suuri: Syöpä

10 CAPINI SCORE (ACCP/CHEST 2012) 1 piste 2 pistettä 3 pistettä 4 pistettä Ikä 41-61v Minor kirurgia BMI > 25 Jalkojen turv. Suonikohjut Epäselvä KM Rask/postpart OC, HT Sepsis <1kk Pneumonia/vaikea keuhkosair.<1kk Ak.sydäninfarkti SVT < 1kk Inflam. suolistos. Vuodelepo Ikä 61-74v Avokir>45min L-skopia> 45min Syöpä Postop.immob >72 tuntia Keskuslaskimokatetri Ikä >75v Anamn VTE Sukuanamn VTE FV Leiden Muu tukostaipumus Stroke <1kk Alaraaja/ lantiomurtuma Tuore selkäydinvamma 0: Ei prof, varhainen mobilisaatio 1-2: ICP (venapumput) 3-4: LMWH ( 7vrk?) tai ICP ICP jos vuotoriski >5: LMWH (7 vrk?) + sukat/icp Jos ca, kesto 4 viikkoa ICP jos vuotoriski

11 Verenvuotoriskin pisteytys Korjaa vuotoriskiä aiheuttava tekijä ennen leikkausta! 4 pistettä Aiempi vakava vuoto Hemostaasihäirö: hematologin konsultaatio Vuotoa lisäävä kudosvaurio/infektio 2 pistettä Munuaisten vajaatoiminta (GFR alle 60) Maksan tai sydämen (akuutti) vajaatoiminta Anemia (Hkr < 30) Trombosytopenia (<100) Lääkitys: Kts edellinen sivu, lisäksi NSAID, SSRI, kortisoni, luontaistuotteet (omega 3, e-vit), eräät syöpä- ja biol.lääkkeet (Avastin ) Tuore fibrinolyyttinen hoito Myeloprolif. tauti (hematol. kons) Hypokalsemia, hypomagnesemia Iäkäs, alipainoinen nainen >4 pistettä: Merkittävä vuotoriski: Mekaaninen profylaksia: Venapumput LMWH: pienennetty annos, myöhennetty aloitus Hematologin konsultaatio ongelmatapauksissa > 2 pisteettä pienennetty LMWH profylaksia-annos Jos GFR alle 60 (--30) -Pienennetty annos tai tintsapariini (daltepariini) - NSAID tauotus 3 vrk

12 Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys ja sen tauotus ASA (50-100mg) Ei lopeteta jos valtimosairaus Muu kuin lääkärin määräämä: Tauko 7 vrk Klopidogreeli (Plavix, Clopidogrel, Cloriocard ) prasugreeli (Efient ), tikagrelori (Brilique ) Kosultoi: kardiologi, neurologi Tauko 7 vrk. Varfariini (Marevan ) Tauko 5 vrk. Arvioi siltahoidon tarve Dabigatraani (Pradaxa ) Pieni vuotoriski ja GFR yli 80: Tauko 1 vrk; Iso vuotoriski ja GFR alle 80: 2-4 vrk Rivaroksabaani (Xarelto ), apiksabaani (Eliquis ) Pieni vuotoriski ja GFR yli 30: Tauko 1 vrk Iso vuotoriski ja GFR alle 30: 2 vrk Dipyridamoli (Persantin ) tai ASA-dipridamoli (Asasantin, Orisantin ) Tauko 1 vrk

13 UUDET ORAALISET ANTIKOAGULANTIT Edut P.o. annostelu Teho hyvä Vaikutus alkaa nopeasti Ei tarvetta rut. lab. seurantaan Ei lääke- ja ruoka-aineinteraktioita Haitat Pitkä puoliintumisaika-> vaikutus häviää hitaasti Vastalääke puuttuu Kumuloituminen arvaamatonta munuaisten ja maksan vajaatoiminnnassa Vaikutuksen mittaaminen hankalaa Ilmeisesti ei voi käyttää tekoläppäpotilailla

14 Tromboosiprofylaksian toteutus Kaikille muille paitsi hyvin matalan riskin potilaille AE-sukat Venapumput vuotoriskipotilaille Venapumput+LMWH hyvin korkean riskin potilaille varsinkin jos pitkä immobilisaatio tiedossa LMWH Jollei vuotoriskiä: Aloitetaan aikaisintaan 6 tunnin kuluttua leikkauksesta Jos runsas/vaikeasti hallittava leikkausvuoto/jälkivuodon riski: Aloita vasta 1.POP Huom: Korkean tukosriskin potilas, jos tulee sairaalaan preoperatiivisena päivänä: Aloita leikkausta edeltävänä iltana: (jollei vuotoriskiä!) Minimikesto: 1-3 vrk: Ei hyötyä vs plasebo 4-5 vrk: Ehkä hyötyä, näyttö epävarma Vähintään 7 vrk: Selvä hyöty

15 Tromboosiprofylaksia: LMWH annos Alle 50kg enoksapariini (Klexane )20mg daltepariini (Fragmin )2500IU tintsapariini (Innohep )3500IU Yli 50kg enoksapariini (Klexane )40mg Daltepariini (Fragmin ) 5000IU tintsapariini (Innohep )3500IU korkea tukosriski: 4500IU Pienempi annos jos vuotoriski Sairaalloisen lihavilla harkitaan annoksen nostamista leikkauksen jälkeen jos muita riskitekijöitä eikä vuotoriskejä Jos leikkauksessa vuotoa, arvioidaan uudelleen, kriittisimmät leikkauspäivä ja 1.POP

16 VUODEOSASTOPOTILAAN TROMBOOSIPROFYLAKSIA ENDORSE: Vain 50 % riskipotilaista sairaalahoidossa sai TP:n SLL 2010: Virtanen, Harjola ym: Tromboosiprofylaksia suomalaisissa sairaaloissa 13 sairaalaa, päivä 2008 Ohjeistus löytyi 8/8 oper osastoista 7/21 kons osastoista Aiheellisen TP:n sai 73% leikkauspotilaista 52% kons. potilaista Suurin puute inf. ja keuhko-osastoilla

17 SILTAHOITO =varfariinin tilalla käytettävä pre-ja postoperatiivinen hepariinihoito korkean tukosriskin potilailla Indikaatiot: -Tekoläppä: Mekaaninen, mitraaliposiotiossa -Tuore (= alle 3kk) tromboosi, stroke, TIA -Vaikea tukostaipumus: Hematol. konsultaatio leikkauksen suunnitteluvaiheessa -Flimmeri+jokin muu tukosriskiä oleellisesti lisäävä tekijä -Vaikea sydämen vajaatoiminta -Sairastettu laskimo/valtimotukos -Syöpä/syöpäleikkaus ei edellytä siltahoitoa ellei muita yllä mainituista riskitekijöistä Esim. lihava potilas, flimmeri + syöpäleikkaus: EI siltahoitoa, Marevan tauotetaan ja profylaksia LMWH:lla -Vastuu hoitavalla lääkärillä, konsultoi epävarmoissa tilanteissa hematologia

18 Hoidon suunnittelu Tarkasta potilaan paino, ja s-krea:sta laskettu GFR GFR-laskuri Huomioi lääkkeet ja muut vuotoriskiä lisäävät tekijät Useampi riskitekijä potentoi vaaran: 1+1>2! Aiempi vakava vuoto Hemostaasihäirö: hematologin konsultaatio Vuotoa lisäävä kudosvaurio/infektio Munuaisten vajaatoiminta (GFR alle 60) Maksan tai sydämen (akuutti) vajaatoiminta Anemia (Hkr < 30) Trombosytopenia (<100) Lääkitys: Kts edellinen sivu, lisäksi NSAID, SSRI, kortisoni, luontaistuotteet (omega 3, e-vit), eräät syöpä- ja biol.lääkkeet (Avastin ) Tuore fibrinolyyttinen hoito Myeloprolif. tauti (hematol. kons) Hypokalsemia, hypomagnesemia Iäkäs, alipainoinen nainen Lääke + annosvalinta!

19 Siltahoidon toteutus Marevan lopetetaan 5vrk ennen leikkausta (oletus: INR hoitotasolla!) INR päivittäin 1-3 päivänä ennen leikkausta INR Alle 2.0( 2,5): Aloitetaan LWMH hoitoannos INR yli 2.0 vielä 2 päivää leikkausta:k-vitamiini 1-2,5 mg po Leikkausta edeltävä päivä Potilas pistää aamulla LMWH hoitoannoksen kotona, ei iltapistosta jos hoitoannos annettu. Jollei -> profylaksia-annos illalla (=viimeinen hoitoannos 24h preop) Leikkauspv Jos INR yli 2.0, K-vitamiini 1-2,5 mg po Ei aamupistosta Jos INR yli 2.0 anna PCC-valmistetta ml (Octaplex ) Illalla profylaksia-annos jollei vuotoa/vuotoriskiä 1 POP profylaksia-annos aamulla harkinnan mukaan, hoitoannos illalla jollei vuotoa/vuotoriskiä, 2 POP alk Hoitoannos alkaa jollei vuotoa/vuotoriskiä ja jatkuu vielä Marevanin rinnalla kunnes INR 2 vrk hoitotasolla Puolihoitoannos keskisuuren tukosriskin potilailla??

20 LMWH profylaksia-annos: Alle 50kg enoksapariini (Klexane )20mg daltepariini (Fragmin )2500IU tintsapariini (Innohep )3500IU Yli 50kg enoksapariini (Klexane )40mg daltepariini (Fragmin ) 5000IU tintsapariini (Innohep )3500IU korkea tukosriski: 4500IU LMWH hoitoannos: enoksapariini (Klexane ) 1mg/kg x 2 daltepariini (Fragmin ) 100 IU/kg x 2 tintsapariini (Innohep ) 175 IU/kg x1 GFR alle 60: Huomioi vuotoriski, tarkasta lääke/annos Marevan aloitetaan kun hemostaasi varmistettu, ei reoperaatioriskiä, ei lääkitystä, jolla interaktio (esim. metronidatsoli), epiduraalikateri poistettu ja potilas syö, aikaisintaan 2 POP LMWH jatketaan hoitoannoksella kunnes INR hoitotasolla

21 KESKEISTÄ Vuoto- ja tukosriski arvioitava yksilöllisesti preopertiivisesti, leikkauksen aikana ja postoperatiivisesti Uudet veren hyytymisen vaikuttavat lääkkeet huomioitava ei vielä käyttöä gyn. profylaksiassa Munuaisten vajaatoiminta (=GFR) huomioitava Varhainen mobilisaatio mini-invasiivisuus Tukisukat kaikille, venapumput riskipotilaille

22

Hyytyykö vai ei? Mitä kliinikon on hyvä tietää veren hyytymisestä? Riitta Lassila Hyytymishäiriöt, hematologia ja HUSLAB 5.3.2011

Hyytyykö vai ei? Mitä kliinikon on hyvä tietää veren hyytymisestä? Riitta Lassila Hyytymishäiriöt, hematologia ja HUSLAB 5.3.2011 Hyytyykö vai ei? Mitä kliinikon on hyvä tietää veren hyytymisestä? Riitta Lassila Hyytymishäiriöt, hematologia ja HUSLAB 5.3.2011 Hyytymishäiriöyksikkö Lyhyt historia HUS:ssa: 2000-2002 sisätaudit, hallinto

Lisätiedot

Antikoagulaation tauotus ja siltahoito toimenpiteiden yhteydessä

Antikoagulaation tauotus ja siltahoito toimenpiteiden yhteydessä Antikoagulaation tauotus ja siltahoito toimenpiteiden yhteydessä Siltahoidolla (bridging therapy) tarkoitetaan varfariinin tilalla käytettävää pre-ja postoperatiivista hepariinihoitoa. Toimenpiteen vaatima

Lisätiedot

Syöpäpotilaan riskiin saada laskimotukos vaikuttavat potilaskohtaiset tekijät hyytymistaipumus ja syöpätaudin laji ja levinneisyys (katso kohta 5).

Syöpäpotilaan riskiin saada laskimotukos vaikuttavat potilaskohtaiset tekijät hyytymistaipumus ja syöpätaudin laji ja levinneisyys (katso kohta 5). 1 TROMBOEMBOLISET KOMPLIKAATIOT PÄIVYSTYSAIKANA Syöpäpotilaan riskiin saada laskimotukos vaikuttavat potilaskohtaiset tekijät hyytymistaipumus ja syöpätaudin laji ja levinneisyys (katso kohta 5). Syöpäpotilaan

Lisätiedot

MIKSI LASKIMO TUKKEUTUU JA KUINKA TUKOS ESTETÄÄN/HOIDETAAN?

MIKSI LASKIMO TUKKEUTUU JA KUINKA TUKOS ESTETÄÄN/HOIDETAAN? MIKSI LASKIMO TUKKEUTUU JA KUINKA TUKOS ESTETÄÄN/HOIDETAAN? Riitta Lassila, Hematologia Hyytymishäiriöt, HYKS Lotta Joutsi-Korhonen Hyytymishäiriöt, HUSLAB LYHENTEITÄ DVT = deep vein thrombosis / SLT =

Lisätiedot

Antikoagulaatiohoidon käsikirja

Antikoagulaatiohoidon käsikirja Jaana Puhakka (toim.) Antikoagulaatiohoidon käsikirja Ohjeistus varfariinihoidon toteutuksesta Jaana Puhakka (toim.) Ohjeistus varfariinihoidon toteutuksesta Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Sydänpotilaan antitromboottinen lääkitys leikkausten ja pientoimeenpiteiden yhteydessä

Sydänpotilaan antitromboottinen lääkitys leikkausten ja pientoimeenpiteiden yhteydessä Sydänpotilaan antitromboottinen lääkitys leikkausten ja pientoimeenpiteiden yhteydessä Kenth Vikström Sisät.- ja kard. erik. lääkäri Apul. ylilääk./pietarsaari 22.9.2011 Antitromboottiset lääkkeet Antitromboottinen

Lisätiedot

Tromboosiprofylaksia

Tromboosiprofylaksia Tromboosiprofylaksia Pirjo Säynäjäkangas Tromboosiprofylaksia on vähentänyt leikkausten ja sydäninfarktin komplikaatioina syntyvien keuhkoembolioiden määrää oleellisesti. Profylaksian käytön tarve sekä

Lisätiedot

Uusien antikoagulanttien hallittu käyttöönotto

Uusien antikoagulanttien hallittu käyttöönotto KATSAUS TIETEESSÄ RIITTA LASSILA dosentti, sisätautien erikoislääkäri, osastonylilääkäri HUS, hyytymishäiriöyksikkö, Suomen Angiologiayhdistys riitta.lassila@hus.fi ELINA ARMSTRONG LKT, hematologian erikoislääkäri

Lisätiedot

Yhä useampi sairaalahoitoon joutuva. Töölön sairaalan ohjeet. Uusia oraalisia antikoagulantteja ja trombosyyttiestäjiä

Yhä useampi sairaalahoitoon joutuva. Töölön sairaalan ohjeet. Uusia oraalisia antikoagulantteja ja trombosyyttiestäjiä Minna Ilmakunnas LT, erikoislääkäri HYKS, ATEK, Meilahden sairaalan leikkausosasto HYKS, Hyytymishäiriöyksikkö, Meilahden kolmiosairaala minna.ilmakunnas[a]hus.fi Tomi Niemi dosentti, osastonylilääkäri

Lisätiedot

TAIPUMUS SAADA VERITULPPA

TAIPUMUS SAADA VERITULPPA TAIPUMUS SAADA VERITULPPA Tietoa potilaalle ja hoitohenkilökunnalle Keskustele tämän esitteen sisällöstä oman lääkärisi kanssa Mikä on tukos ja mikä sen aiheuttaa? Mikä on tukos ja mikä sen aiheuttaa?

Lisätiedot

Antitromboottinen hoito ja toimenpide KYS:n malli

Antitromboottinen hoito ja toimenpide KYS:n malli TEEMA TROMBOOSI LUKU 4 Antitromboottinen hoito ja toimenpide KYS:n malli MATTI HALINEN eteisvärinä ja aikaisempi tromboembolinen komplikaatio HANNU KOKKI Tiivistelmä Tämä ohje käsittelee leikkaukseen tulevien

Lisätiedot

Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia

Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia Käypä hoito -suositus Tavoite ja kohderyhmät Tämä hoitosuositus ajanmukaistaa ja tarkentaa alaraajan syvän laskimotukoksen (SLT) ja keuhkoembolian (KE) ehkäisy-, diagnosointi- ja hoitotapoja aikuispotilailla.

Lisätiedot

VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo

VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo HUS-piirin verisuonikirurgian hoito-ohjelma 2005 Sektorivastaavat: Carotis: Aortta: Alaraajat: Veritie: Laskimot: Haavanhoito: Endovaskulaariset: Hyytymishäiriöt:

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

kuttaa merkittävästi veren hyytymiseen, joten näiden muutoksista on aina syytä keskustella hoitohenkilökunnan kanssa. Suomen Sydänliitto ry

kuttaa merkittävästi veren hyytymiseen, joten näiden muutoksista on aina syytä keskustella hoitohenkilökunnan kanssa. Suomen Sydänliitto ry Lukijalle Monissa sairauksissa tarvitaan veren hyytyvyyttä hillitsevää lääkehoitoa. Tämä opas käsittelee veren hyytymiseen osallistuvien valkuaisaineiden (proteiinien) toimintaan vaikuttavia lääkkeitä.

Lisätiedot

Tukos dabigatraanihoidon aikana

Tukos dabigatraanihoidon aikana Tukos dabigatraanihoidon aikana Kysy lääkkeen oton ajankohta, komplianssi ja tarkista laboratoriovaste: 1. jos lääke on jäänyt ottamatta ja trombiiniaika on normaali, aloita viipymättä tukoksen rutiininomainen

Lisätiedot

Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS LASKIMOTROMBOEMBOLIOIDEN PRIMAARIPREVENTIOON

Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS LASKIMOTROMBOEMBOLIOIDEN PRIMAARIPREVENTIOON Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS LASKIMOTROMBOEMBOLIOIDEN PRIMAARIPREVENTIOON Tässä lääkkeen määrääjän oppaassa annetut suositukset viittaavat Pradaxan käyttöön ainoastaan laskimotromboembolioiden

Lisätiedot

TAIPUMUS SAADA VERITULPPA

TAIPUMUS SAADA VERITULPPA TAIPUMUS SAADA VERITULPPA Tietoa potilaalle ja hoitohenkilökunnalle Keskustele tämän esitteen sisällöstä oman lääkärisi kanssa Mikä on tukos ja mikä sen aiheuttaa? Tukoksille altistavat tekijät Laskimotukoksen

Lisätiedot

PYSYVÄ VERENVUOTOTAIPUMUS

PYSYVÄ VERENVUOTOTAIPUMUS PYSYVÄ VERENVUOTOTAIPUMUS Tietoa potilaalle ja hoitohenkilökunnalle Tämän esitteen tavoitteena on jakaa olennaista tietoa ja toimintaohjeita verenvuototautipotilaiden yleisimpiä ongelmatilanteita varten:

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja Päivitetty 23.6.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

MITÄ KEUHKOEMBOLIASTA ON HYVÄ TIETÄÄ

MITÄ KEUHKOEMBOLIASTA ON HYVÄ TIETÄÄ PHSOTEY Keskussairaala MITÄ KEUHKOEMBOLIASTA ON HYVÄ TIETÄÄ Potilasopas Tekijät: Saara Marvaila Anne Salonen Lahden ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma 2010 SISÄLTÖ 1 KEUHKOEMBOLIA... 2 2 KEUHKOEMBOLIAN

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. KLEXANE 100 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. KLEXANE 100 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI KLEXANE 100 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Enoksapariininatrium 100 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi 5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 102,86 mg laktoosia (ks. kohta 4.4).

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi 5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 102,86 mg laktoosia (ks. kohta 4.4). Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Laparoskopiapotilaan hoito päiväkirurgiassa

Laparoskopiapotilaan hoito päiväkirurgiassa Laparoskopiapotilaan hoito päiväkirurgiassa Anestesiologin näkökulma Ayl Martti Koljonen Hatanpään sairaala Tampere 26.9.2014 Hiilidioksidin nousu laparoskopian yhteydessä CO2 imeytyy vatsaontelosta Ventilaatio/perfuusio

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tromboembolisten komplikaatioiden estohoito keinoläppäpotilailla INR 2,5 3,5. Muut indikaatiot INR 2,0 3,0.

VALMISTEYHTEENVETO. Tromboembolisten komplikaatioiden estohoito keinoläppäpotilailla INR 2,5 3,5. Muut indikaatiot INR 2,0 3,0. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Marevan 3 mg tabletti Marevan forte 5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 3 mg tai 5 mg varfariininatriumia. Apuaine, jonka

Lisätiedot

Mitä minun pitää tietää Marevan hoidostani? Liisa Länsipuro ja Jaana Puhakka THL/PALO/PAKE/pth-tiimi/2011. Versio1.0. Päivitys 12.5.

Mitä minun pitää tietää Marevan hoidostani? Liisa Länsipuro ja Jaana Puhakka THL/PALO/PAKE/pth-tiimi/2011. Versio1.0. Päivitys 12.5. Mitä minun pitää tietää Marevan hoidostani? Liisa Länsipuro ja Jaana Puhakka THL/PALO/PAKE/pth-tiimi/2011. Versio1.0. Päivitys 12.5. 2014 Potilasohjauksen tavoitteet Koulutuksen jälkeen: Tiedät enemmän

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä DUODECIM 2009 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

FINSKA. Tämä esite sisältää tietoa Eliquis -valmisteen käyttäjälle. Tämä lääkevalmiste on laajan valvonnan alainen

FINSKA. Tämä esite sisältää tietoa Eliquis -valmisteen käyttäjälle. Tämä lääkevalmiste on laajan valvonnan alainen FINSKA Tämä esite sisältää tietoa Eliquis -valmisteen käyttäjälle Tämä lääkevalmiste on laajan valvonnan alainen Eliquis -potilasesite on saatavilla 8 eri kielellä. Kysy esitettä hoitajaltasi tai lääkäriltäsi.

Lisätiedot

soita 112 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ- Jos huomaat, että yksi tai useampi näistä oireista alkaa äkillisesti,

soita 112 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ- Jos huomaat, että yksi tai useampi näistä oireista alkaa äkillisesti, AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ- POTILAAN SEURANTAkansiO Pyydä häntä hymyilemään. Roikkuuko kasvojen toinen puoli? Pyydä häntä nostamaan kädet yhtä aikaa. Nouseeko toinen käsi huonommin? Taivas on sininen Pyydä

Lisätiedot