Puheenjohtaja rehtori Risto Ilomäki avasi kokouksen klo Osallistujat esittäytyivät.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtaja rehtori Risto Ilomäki avasi kokouksen klo 10.05. Osallistujat esittäytyivät."

Transkriptio

1 1 OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Kongressikeskus Fellmanni, Lahti MUISTIO Paikalla: Poissa: Risto Ilomäki, puheenjohtaja, LAMK Jaakko Helander, HAMK AOKK Eija Lantta, LAMK Mikko Niskanen, TUAMK Tapani Pöykkö, HAMK Birgitta Varjonen, Oped-Exo, HAMK Reima Kallinen, sihteeri, Oped-Exo HAMK Merja Rusanen Liisa Ampio Käsitellyt asiat 1. Kokouksen avaus 1.1 Taustaa Puheenjohtaja rehtori Risto Ilomäki avasi kokouksen klo Osallistujat esittäytyivät. n puheenjohtajana toimii rehtori Risto Ilomäki Lahden ammattikorkeakoulusta ja sihteerinä Oped-Exon projektiassistentti Reima Kallinen. Ura- ja rekrytointipalvelujen kehittäminen ja Oped-Exo ovat opetusministeriön rahoittamia, kaikille ammattikorkeakouluille yhteisiä verkostohankkeita, joille yhtenevien tavoitteiden takia päätettiin perustaa yhteinen ohjausryhmä. Kolmivuotisia verkostohankkeita on yhteensä kuusi: 1. Ura ja rekrytointipalveluiden kehittäminen, hallinnoija Lahden ammattikorkeakoulu 2. Opintojen ohjauksen kehittäminen, hallinnoija Hämeen ammattikorkeakoulu 3. Harjoittelun kehittäminen, hallinnoija Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.

2 2 4. Opinnäytetöiden kehittäminen, hallinnoija Oulun ammattikorkeakoulu (ja valtakunnallinen opinnäytetyökilpailu, hallinnoija Satakunnan ammattikorkeakoulu) 5. Virtuaaliammattikorkeakoulun kehittäminen, hallinnoija virtuaaliammattikorkeakoulu 6. Itä- ja Kaakkois-Aasian yhteistyöverkosto, hallinnoija Jyväskylä ammattikorkeakoulu. Näiden lisäksi on käynnissä lukuisia erillisrahoitettuja hankkeita, joiden aihealue liittyy Vanhasen hallitusohjelman ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille tehtyihin linjauksiin, näistä keskeisimpinä Tuotantopainotteista insinöörikoulutusta kehittävä Tupa-projekti, hallinoija Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammattikorkeakoulun opettajuuden kehittämishanke, hallinnoija Helia ja Kever yhteistyöverkostohanke, hallinnoija Hämeen ammattikorkeakoulu. Edellä mainittujen hankkeiden vetäjät ovat todenneet hankkeiden välisen yhteistyön tärkeäksi, ja Opetusministeriössä yhteistyöhalukkuutta on tervehditty ilolla. Yhteistyön tehostamiseksi verkostohankkeiden vetäjät muodostivat VeHaryhmän, jonka keskeisenä tehtävänä on yhteydenpito hankkeiden välille ja yhteistyön koordinointi. VeHa-ryhmä, jossa on edustus myös Opetusministeriöstä, kokoontui ensimmäisen kerran Lahdessa Ura- ja rekrytointipalvelujen kehittämishanke, Eija Lantta 2.1 Projektisuunnitelman esittely Projektipäällikkö Eija Lantta esitteli projektisuunnitelman ja budjetin. Ura- ja rekrytointipalvelujen kehittämishankkeen taustalla on vuonna 1998 käynnistynyt Werkko -projekti, jonka keskeisin tulos oli työnvälitys- ja tietojärjestelmän, Jobstepin käyttöönotto vuonna Vuonna 2002 Jobstepin yhteyteen kehitettiin sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikkavarausjärjestelmä, jonka levittämiseen Laurea-amk on saanut esote-rahaa. Ura ja rekry-hankkeen keskeisinä tavoitteina on tukea ura- ja rekrytointitoiminnan jatkuvuutta ja kehittämistä kaikissa amkeissa, tukea ja profiloida uraohjauksen parissa työskentelevien asiantuntijuutta sekä lisätä amkopintojen ja tutkintojen tunnettuutta työnantajien keskuudessa. Päätavoite on uraohjauksen kehittämisessä edistäen amk-opiskelijoiden ja valmistuneiden työllistymistä ja työelämään siirtymistä sekä kansallisille että kansainvälisille työmarkkinoille. Vuonna 2004 hanketoiminta keskittyy mm. Jobstepin tietopalvelujen kehittämiseen tietopalvelujen osalta niin, että se tarjoaisi esimerkiksi

3 3 tuutoriopettajille työkaluja uraohjaukseen, ja uraohjauksen teemapäivän toteutukseen syksyllä Vuoden aikana aletaan kehittää urasuunnittelua ja uraohjausta sekä jatketaan Amk-tutkintojen, Jobstepin jne. tunnetuksi tekeminen työnantajille. Vuoden aikana toteutetaan myös kartoitus ura- ja rekrytointipalveluissa toimivasta henkilöstöstä sekä heidän työprofiilistaan. Lisäksi järjestetään tarpeen mukaan Jobstep-koulutuksia. Vuosina keskitytään ura- ja rekrytointitoimintaan liittyvän virtuaaliopetuksen kehittämiseen (esim. työnhaun kurssit) mahdollisesti yhteistyössä virtuaali-amkin kanssa. Ura- ja rekrytointipalvelujen markkinointi ja tiedottaminen jatkuu siten, että yleisen tason suunnittelu ja markkinointi tehdään yhteistyönä, mutta paikallista toteutusvastuuta on myös kaikilla amkeilla. Vuosina suoritetaan myös u&r henkilöstön kartoituksen jatkotoimenpiteet. Samalla kehitetään u&r toiminnan laadun arviointia, ja seurataan u&r -toiminnan vaikuttavuutta ja valmistuneiden työllistymistä. Hankkeen projektiryhmän kokoonpano ja alaryhmät on esitelty tarkemmin projektisuunnitelmassa. Hankkeen käynnistysseminaari pidetään Lahdessa Ehdotetussa budjetissa vuodelle 2004 hankkeen tuloiksi todetaan yhteensä euroa, josta on opetusministeriön hankerahaa ja ammattikorkeakoulun omaa rahoitusta. Suurimman menoerän muodostavat projektipäällikön (50%) ja projektisihteerin (80%) palkkakulut. Myös euron omavastuu on sisällytetty palkkamenoihin. Budjettiin on sisällytetty myös ura- ja rekrytointipalvelujen kartoituksen kustannukset. Muita merkittäviä menoeriä ovat Jobstepiin liittyvät kulut, koulutukset ja kokoukset sekä matkakustannukset. Birgitta Varjonen kertoi tiedustelleensa opetusministeriöstä, mitä ammattikorkeakoulujen omarahoitusosuudella hankkeissa tarkoitetaan ja saaneensa vastaukseksi, että kukin hanke voi määritellä sen itse ja se voi siten olla myös hankkeessa mukana olevien amkien työpanosta. Tapani Pöykkö totesi että euroa on suuri panostus yksittäiselle ammattikorkeakoululle, mutta jaettuna esim. 20 mukana olevan ammattikorkeakoulun kesken tulee nopeasti koottua. Hän ehdotti, että verkostohankkeiden kesken sovitaan yhteisesti, miten omarahoitusosuus lasketaan. esittää, että asiasta tehdään selkeä ehdotus opetusministeriölle ja muille verkostohankkeille, jonka mukaan projektin tapahtumista ja eri työryhmien kokouksista kootaan työaikaa niin että saadaan omarahoitusosuus täyteen.

4 4 Riikka Töytäri kysyi ohjausryhmän kantaa eri työryhmissä toimivien opiskelijajäsenten matkakulujen korvaamiseen. päätti, että opiskelijaedustajien matkakorvaukset ohjaus- ja projektiryhmän kokouksiin korvaa ura ja rekry-hanke, samoin matkakulut alaryhmien kokouksiin. Lisäksi korvataan alaryhmien vetäjien matkakulut (sama käytäntö myös Oped-Exossa). Ehdotettiin budjettiin sanallista muutosta: kohtaan Ura- ja rekrytointipalvelujen kartoitus lisätään: ja kehittämisnäkymät. Lisäksi ohjausryhmä kehottaa huomioimaan kartoituksessa myös työelämän edustajien odotukset ja rooliin ura- ja rekrytointitoiminnassa. 2.2 Projektisuunnitelman hyväksyminen Projektisuunnitelma ja budjetti hyväksyttiin yllä olevin evästyksin. 3. Oped-Exo Opintojen ohjauksen kehittämishanke 3.1. Projektisuunnitelman esittely Projektipäällikkö Birgitta Varjonen esitteli projektisuunnitelman ja budjetin. Oped-Exo jatkaa vuonna 2000 käynnistynyttä Oped (opintojen edistäminen ja tukeminen) toimintaa. Tähän mennessä on toteutettu kaksi oped-projektia, opintojen pitkittymistä, keskeytymisiä sekä opintojen ohjausta selvittänyt Oped hanke vuosina ja opintojen ohjauksen laatukriteeristöä työstänyt Oped-Laatu vuonna Oped-Exo hyödyntää näiden hankkeiden tuloksia ja keskittyy erityisesti käytännön toimintaan hyvien käytänteiden testaamisen ja levittämisen kautta. Hanke toteutetaan perustamalla neljä työrengasta, jotka lähestyvät opintojen ohjausta kolmesta eri näkökulmasta. Näkökulmat ovat opintojen työelämävastaavuuden varmistaminen, toimivien kokonaisvaltaisten ohjausjärjestelmien kehittäminen sekä tuutoritoiminta. Perustettavat työrenkaat ovat vastaavasti 1) työelämävastaavuus-työrengas (TER), jonka vetäjänä toimii Tapio Kostamo Hämeen ammattikorkeakoulusta; 2) Laadukkaat ohjausjärjestelmät-työrengas (LOR), vetäjänä Birgitta Varjonen; sekä tuutoroinnin osalta: 3) tuutorointi-työrengas (TUR), joka keskittyy erityisesti opettajatuutorointiin, ja jota vetää Auli Pekkala Haaga Instituutin ammattikorkeakoulusta ja 4) Vertaistuutorointi-työrengas (VTR), joka paneutuu opiskelijatuutorointiin ja jota vetää Reima Kallinen

5 5 LOR:lle ja TUR:lle muodostettu valmisteleva ydinryhmä satunnaisesti mukaan jo ilmoittautuneista, ja samanlainen tullee myös TER:lle. Ydinryhmän tehtävänä on ollut fokusoida ryhmän tavoitteita ja tehdä alustava suunnitelma työskentelyn käynnistämisestä. Työrenkaisiin pyritään saamaan mahdollisimman kattava edustus niin maantieteellisesti kuin eri tehtävissä opintojen ohjauksen parissa toimivista. Työrengas 4 (VTR) koostuu enimmäkseen SAMOK ry:n valitsemista opiskelijakuntien edustajista. Sen työskentelytapa eroaa jonkin verran muista työryhmistä, mm. ydinryhmää ei ole, ja rengas järjestää vuoden aikana kaksi kaikille vertaistuutori-toiminnasta kiinnostuneille avointa tapaamista (VETURI I- II) yhteistyössä SAMOK ry:n kanssa. Renkaan työskentelyyn toivotaan mukaan myös amkien henkilökunnan edustajia. Hankkeen koordinaatioryhmän kokoonpano ja työrenkaat on esitelty tarkemmin projektisuunnitelmassa. Oped-Exon käynnistysseminaari pidetään Hämeenlinnassa Ehdotetussa budjetissa vuodelle 2004 hankkeen tuloiksi todetaan samoin kuin urre-hankkeenkin osalta yhteensä euroa, josta on opetusministeriön hankerahaa ja ammattikorkeakoulun omaa rahoitusta. Omarahoitusosuuden osalta noudatetaan edellä urre-hankkeen yhteydessä esitettyä menettelytapaa. Suurimman menoerän muodostavat samaten projektipäällikön (60%) ja projektisihteerin (100%) palkkakulut. omavastuu on sisällytetty palkkamenoihin. Toiseksi suurin menoerä ovat matkakulut, joka sisältää hankkeen palkattujen toimijoiden, työrenkaiden vetäjien sekä opiskelijaedustajien matkakulut. Kolmas merkittävä menoerä ovat tapahtumat, johon kuuluvat käynnistysseminaari, VTR:n VETURI-seminaarit sekä syksyllä mahdollisesti muiden verkostohankkeiden kanssa yhdessä järjestettävä suurempi seminaari. Julkaisuja tiedotuskulujen osuus on ensimmäisenä vuonna pieni. Risto Ilomäki kiinnitti huomiota siihen, miten TER:n ja työelämän välille saataisiin jatkuva vuorovaikutus. Tietoa ja kokemuksia toimivista vuorovaikutussuhteista on, mutta sitä ei olla järjestelmällisesti kerätty tai analysoitu. Tämä voisi olla yksi TER:n painopisteistä, samoin yhteistyö 2. asteen kanssa ryhmän fokusalueella Projektisuunnitelman hyväksyminen Projektisuunnitelma ja budjetti hyväksytään yllä olevin evästyksin.

6 6 4. Muut asiat: Mikko Niskanen kertoi Ura ja rekry-hankkeen uraohjausryhmän toimintaajatuksista. 5. n seuraava kokous: n seuraavaksi ajankohdaksi sovittiin alustavasti klo Helsingissä 6. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Muistion laati Reima Kallinen, projektiassistentti, Oped-Exo

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I

Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I Vertaistuutoritapaaminen Kouvolassa 24.-25.4.2004 Vetoapua ja verkottumista VETURI I on Oped-Exo -hankkeen

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

verkko-opetusyhteistyötä rakentamassa

verkko-opetusyhteistyötä rakentamassa verkko-opetusyhteistyötä rakentamassa Alueelliset toisen asteen etäopetusverkostot kehittämishankkeen arviointi Marika Koramo OPETUSHALLITUS Taitto: Ateljee Heijastus ISBN 978-952-13-3224-1 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (7) Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika Tiistai 12.2.2013 klo 13.07 15.10 Paikka Kansalliskirjasto, Teollisuuskatu 23, 3. krs, huone D 326, Helsinki Läsnä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET...

SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET... 1 SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET...5 2. PROJEKTIORGANISAATIO...6 2.1. OHJAUSRYHMÄ...7 2.2. PROJEKTIRYHMÄT...9

Lisätiedot

Vuosien 2004-2005 aikana työelämäjakson ovat suorittaneet seuraavat opettajat:

Vuosien 2004-2005 aikana työelämäjakson ovat suorittaneet seuraavat opettajat: 1(16) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2005 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1.

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. 1 (24) 1.11.2012 Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. JOHDANTO Lääkeinformaation koordinaatioryhmän (jatkossa koordinaatioryhmä)

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4 KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arviointi

Tutkinnonuudistuksen arviointi Jari Niemelä Sakari Ahola Carita Blomqvist Henna Juusola Merja Karjalainen Juha-Pekka Liljander Ida Mielityinen Kerttu Oikarinen Sirpa Moitus Johanna Mattila Tutkinnonuudistuksen arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Miehiä kesäyliopistoon

Miehiä kesäyliopistoon Miehiä kesäyliopistoon Suomen kesäyliopistot ry Mikko Mattila julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007 Suomen kesäyliopistot ry:n julkaisu 2/2007 ISBN 978-951-97645-8-0

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokouksen nro 1 muistio

Ohjausryhmän kokouksen nro 1 muistio TOP School -hanke Muistio 12.12.2012 Sivu 1/5 Ohjausryhmän kokouksen nro 1 muistio Aika Keskiviikko 12.12.2012 klo 14.00 Paikka Sampola, Sammonkatu 2, Tampere Läsnä Riitta Juusenaho, TOP School -hanke

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hankkeen MMM29:00/2003 loppuraportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

OPINNÄYTETÖIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

OPINNÄYTETÖIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1 17.5.2007 OPINNÄYTETÖIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Hankkeen nimi: Opinnäytetöiden kehittäminen Hankkeen toiminta-aika: 1.1.2004-31.12.2006 Hankkeen kuvaus Opinnäytetöiden kehittäminen ja valtakunnallinen

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä 1 (11) PÖYTÄKIRJA Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä Kokous: 5.6.2013 kello 13 15 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikön kokoustila Omena, os. Hammareninkatu

Lisätiedot

Satakunnan Opin Oven toiminta

Satakunnan Opin Oven toiminta Satakunnan Opin Oven toiminta 1.8.2009 31.12.2013 Projektiryhmä: Elina Harju- Vahekoski,Ulla-Maija Heino, (Ari Tabell, Raija Vilponen,Niina Kóllar) Anu Hellesuo ja Liisa Sarasoja. Koonnut Ulla-Maija Heino

Lisätiedot

AMK TULI Länsi Suomi 2010 Loppuraportti

AMK TULI Länsi Suomi 2010 Loppuraportti AMK TULI Länsi Suomi 2010 Loppuraportti Tampereen ammattikorkeakoulu Markku Oikarainen Sisältö 0 Johdanto... 3 1 Organisaation lyhyt esittely... 3 1.1 Kaupallistamishistoria ja tuloksellisuus... 4 1.2

Lisätiedot

Mediataide kartalle Suomalaisen mediataiteen maahantuontiprojekti

Mediataide kartalle Suomalaisen mediataiteen maahantuontiprojekti Live Herring työryhmä / Live Herring ry Hankesuunnitelma (päivitetty elokuussa 2013) Mediataide kartalle Suomalaisen mediataiteen maahantuontiprojekti Hankkeen esittely Mediataide kartalle -hankkeen päätavoitteena

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Pentti Rauhala Hannu Kotila Linnéa Linko Outi Mulari Markku Rautonen Sirpa Moitus Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012. Projektipäällikkö Mikko Metsänen

Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012. Projektipäällikkö Mikko Metsänen Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012 Projektipäällikkö Mikko Metsänen 1 Akaan Verkko -hanke Toimintalinja: Euroopan sosiaalirahasto: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä

Lisätiedot

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII-

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII- 5.10.2012 LIITE 1. hankehakemukseen Liikuntatuutorointi & korkeakoululiikunnan ja opiskeluterveydenhuollon välinen palveluketju Kahden toimivaksi osoittautuneen terveysliikuntamallin levitystyö 2012-2014

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 16.4.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 On kuitenkin samalla ilmeistä, että Osaava-hanke on poikkeuksellisen kattava hanke, jolla on mahdollisuuksia tartuttaa koko koululaitos uusilla ajatuksilla. (Ohjelman väliarviointi

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt Merja Saarela Päivi Jaatinen Kari Juntunen Antti Kauppi Leenamaija Otala Veli-Matti Taskila Karl Holm Matti Kajaste Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Humanistisen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Päivi Karttunen Saku Jokisalo Pekka Kettunen Jukka Oresto Marita Ruohonen Krister Talvinen Kirsi Mustonen Humanistisen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Opintojen ohjauksen benchmarking tekniikan alan koulutusohjelmissa

Opintojen ohjauksen benchmarking tekniikan alan koulutusohjelmissa 1 M. Toikka & S. Hakkarainen Opintojen ohjauksen benchmarking tekniikan alan koulutusohjelmissa Kymenlaakson, Mikkelin ja Pohjois-Savon ammattikorkeakoulut KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot