SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5."

Transkriptio

1 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ei tarjoa minkäänlaisia valmentavia opintoja maahanmuuttajille. Meillä voi käydä maksullisia avoimen ammattikorkeakoulun kursseja toki kuka tahansa. Humanistinen ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen suorittaneet opiskelijat saavat hakukelpoisuuden HUMAKin kulttuurituotannon koulutusohjelmaan. Koulutukseen sisältyy 60 opintopistettä Kulttuurituotannon koulutusohjelman opintopolkukriteerien mukaisia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, jotka suoritettuaan opiskelija voi hakea yhteishaussa joko nuorten tai aikuisten AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen pelkästään avoimien ammattikorkeakouluopintojen perusteella riippumatta muusta pohjakoulutuksesta tai työkokemuksesta. Koulutukseen kuuluu: - kieliopintoja ja opiskeluvalmiuksia kehittäviä opintoja (esim. ATK-taidot, kirjoittaminen, esiintymistaito, työelämävalmiudet) - Työväen Akatemian muita opintoja (esim. yhteiskunnalliset aineet, taide- ja viestintäaineet) - HUMAKin avoimen ammattikorkeakouluopetuksen opintojaksoja, ns. opintopolku (60 op) Hämeen ammattikorkeakoulu Kohderyhmä Koulutukseen voivat osallistua maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka aikovat opettajiksi Suomessa. Hakijoilta vaaditaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa (AMK, ylempi AMK, kandidaatti, maisteri, DI). Ulkomailla suoritetuista tutkinnoista edellytetään Opetushallituksen (OPH) antamaa rinnastamispäätöstä. Koulutuksen toteutus Opetuskielenä on suomi. Koulutus tapahtuu Metropolia ammattikorkeakoulun tiloissa Tikkurilassa.

2 2 Koulutus on laajuudeltaan 15 opintopistettä (op) ja se toteutetaan ajalla Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka koostuu kahdesta kolmesta viikoittaisesta lähipäivästä sekä niiden välisistä etäopiskelujaksoista. Opintoihin sisältyy: - suomen kielen opintoja - opiskelua tukevia sekä opettajan osaamiseen liittyviä pedagogisia opintoja - oppilaitosten toimintaan tutustumista. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Vain Ammatillinen opettajakorkeakoulu Koulutustarjontaamme - Maahanmuuttajaopiskelijan koulutuspolun rakentaminen 5 op - Moniarvoisuus työyhteisössä 5 op - Verkko-ohjaus ja opetus maahanmuuttajaopiskelijan tukena 5 op - Valmiuksia monikulttuurisen oppilaitoksen johtamiseen 5 op - Specima2 - Pätevöitymiskoulutus maahanmuuttajataustaisille opettajille 30 op Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulussa ei ole tällä hetkellä maahanmuuttajien valmentavia opintoja. Olemme yrittäneet käynnistää yhden ryhmän työvoimapoliittisena koulutuksena (AMK-opintoihin valmentava koulutus) vuonna 2010, mutta siihen ei saatu riittävästi hakijoita. Elokuussa 2011 järjestimme ulkomaalaisille opiskelijoille suunnatun viikon mittaisen suomen ja englannin kieleen ja opiskelutaitoihin valmentavan koulutuksen. Se toteutettiin avoimen amk:n opetuksena. Sitä on tarkoitus tarjota jatkossakin (1 kerta/vuosi). Tällä hetkellä on menossa Suomea ulkomaalaistaustaisille lääkäreille -opintojakso, mutta se ei taida kuulua teidänkään kategorioissa valmentaviin koulutuksiin. Muuta erityisesti maahanmuuttajille suunnattua valmentavaa koulutusta meillä ei ole. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Ns. valmentavia kurssia ei ole Keski-Pohjanmaan amk:ssa. On suunnitteella, ehkä, joskus, muttei ole tarjolla tällä hetkellä.

3 3 Kulttuurikursseja Suomesta on, mutta ne ovat ihan avoimia kaikille (vaihto-opiskelijat, tutkinto-opiskelijat.) Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kohderyhmä ja ryhmäkoko Maahanmuuttajat, joilla on yleinen hakukelpoisuus AMK- opintoihin ja joilla on suomen kielen keskitason taidot. Koulutukseen on mahdollista tulla valituksi myös vaikka ei täyttäisikään yleistä hakukelpoisuutta, mikäli haastattelussa todetaan, että hakija omaa riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoihin. Ryhmäkoko maksimissaan 18 osallistujaa. Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on valmentaa maahanmuuttajia tai maahanmuuttajataustaisia henkilöitä ammattikorkeakouluopintoihin, vahvistaa heidän valmiuksiaan opiskella suomalaisessa korkeakoulussa suomenkielisissä koulutusohjelmissa ja tuoda esiin erilaisia mahdollisuuksia siitä, mitä ja miten korkeakoulussa voi opiskella. Koulutuksen toteutus Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäopiskeluna. Koulutuksen sisältö Koulutuksen sisältö koostuu kaikille yhteisistä opinnoista (15 op) ja vapaasti valittavan opintojakson seuraamisesta (5 op) eli kokonaisuus on yhteensä 20 opintopistettä. Lahden ammattikorkeakoulu Valmentavan koulutuksen rakenne 22 op Perusopinnot: - Johdatus ammattikorkeakouluopintoihin ja oppimisen tukeminen 2 op - Tietotekniikka 3 op - Kulttuurisuus ja kulttuurien välinen viestintä 2 op - Suomen kieli ja viestintä 9 op - Englannin kielen valmentavat opinnot 3 op Ammatilliset opinnot: - Ammattialalle orientoivat opinnot 3 op Voit tutustua opintojaksojen kuvauksiin ja sisältöihin tarkemmin: Laurea-ammattikorkeakoulu Tarjolla vain sote-alalle. Hinta 50

4 4 Osaamistavoitteet - Opiskelija osaa hahmottaa ammattikorkeakoulussa vaadittavia perusopiskeluvalmiuksia. - Opiskelija osaa hahmottaa ammattikorkeakoulun oppimiskulttuuria ja erilaisia oppimismenetelmiä. - Opiskelija osaa jäsentää opiskeluvalmiuksiaan ja omaa urasuunnitelmaansa. - Opiskelija osaa hankkia tietoa suomalaisen sosiaali- ja terveysalan osaamisvaatimuksista ja yhteiskunnallista lähtökohdista. Sisällöt - Opiskeluvalmiudet ja oppimisympäristö ammattikorkeakoulussa - Opiskelu- ja urasuunnittelu - Sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikkoihin ja osaamisvaatimuksiin perehtyminen - Tietotekniikan toimintaympäristöön ja perusteisiin perehtyminen - Suomen kielen taidon merkitys ammattikorkeakouluopinnoissa ja sosiaali- ja terveysalalla - Suomen kielen osaamisen ohjausta Metropolia ammattikorkeakoulu Koulutuksen sisältö (tekniikka) Henkilökohtainen ohjaus ja kehittyminen (3 op) Tietotekniikan perusteet (3 op) Matematiikan perusteet (4 op) Tekniikan suomi ja viestintä (6 op) Vuorovaikutus- ja työelämätaidot (4 op) Koulutuksen sisältö (liiketalous) Henkilökohtainen ohjaus ja kehittyminen 5 op Tietotekniset taidot 3 op Liiketalouden peruskäsitteistöä 3 op Liiketoimintaympäristö ja ajankohtaiset ilmiöt 3 op Suomenkielisen asiatekstin lukeminen ja kirjoittaminen 6 op Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulussa ei ole ollut vielä tarjolla varsinaisia ammattikorkeakouluopintoihin valmentavia opintoja maahanmuuttajille. Maahanmuuttajat voivat osallistua avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ja suorittaa esim. kieliopintoja ja muita ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluvia opintojaksoja, jotka voidaan hyväksilukea tutkintoon, mikäli maahanmuuttaja saa myöhemmin tutkinnonsuoritusoikeuden. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksullisia.

5 5 Hinnat Opinto-oikeuden laajuus/hinta 5 opintopistettä (op)/ op/ op/ op/200 Lukuvuosimaksu 300 Lukuvuosimaksulla opiskelija voi opiskella ilman opintopisterajoitusta yhden lukuvuoden ajan. Satakunnan ammattikorkeakoulu Meillä ei ole erityisesti maahanmuuttajille suunnattuja valmentavia opintoja lainkaan. Tarjoamme vieraskielisissä koulutusohjelmissa erilaisia kieli- ja kulttuuriopintoja osana tulo-orientaatiota ja avoimen amkin puolelta löytyy jotakin senkaltaista opetustarjontaa, mutta niitä ei ole erityisesti markkinoitu maahanmuuttajille. Savonia-ammattikorkeakoulu Virosta KYS:iin töihin tuleville sairaanhoitajille järjestetään perehdyttämiskoulutusta koska meidän sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikkö tekee paljon yhteistyötä (harjoittelu, projektit) sairaalan kanssa. Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMKissa ei ole varsinaisia maahanmuuttajille tarkoitettuja valmentavia opintoja. Avoimen amk:n kautta myös maahanmuuttajat voivat suorittaa yksittäisiä amk-tasoisia kursseja. Turun ammattikorkeakoulu Terveys- ja hyvinvointipuolella on moniammatillisia valmentavia kursseja maahanmuuttajille, jotka aikovat hakea koulutusta vastaavaan työhön/ opiskeluun yms. Näitä Medicaremix-kursseja on ollut 3. Rahoitus on tullut ELY-keskukselta ja kurssit ovat siis olleet ilmaisia, koska ovat olleet työvoimapoliittisia.

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

Opiskelijan opas Avoin AMK

Opiskelijan opas Avoin AMK Opiskelijan opas Avoin AMK Tervetuloa! 1. Avoin ammattikorkeakouluopiskelu Tervetuloa opiskelemaan Centria ammattikorkeakoulun monipuoliseen opiskelijajoukkoon. Jos tavoitteenasi on parantaa ammattitaitoasi,

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET

VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET Valmistavat ja valmentavat koulutukset Valmistavien koulutusten avulla opiskelijat parantavat opiskelutaitojaan ja valmistautuvat suorittamaan ammatillisen perustutkinnon.

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Innostu TKO? www.turunkristillinenopisto.fi. Koulutukset 2014 15

Innostu TKO? www.turunkristillinenopisto.fi. Koulutukset 2014 15 Innostu TKO? www.turunkristillinenopisto.fi Koulutukset 2014 15 Opistolla on AVOIMET OVET 22.1.2014 klo 12 16. Tervetuloa tutustumaan koulutuksiimme! 2 Opiskelua ja elämää Turun kristillinen opisto on

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 Informaatioteknologian tiedekunta Petri Vähäkainu Pekka Neittaanmäki Laura Mononen Suomen pelialan koulutuksen kartoitus toteutettiin syyslukukaudella

Lisätiedot

Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK

Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Vuonna VAMKissa toteutetun ja opiskelijoille suunnatun Opiskelijatutka kyselyn tuloksia ylempää amktutkintoa suorittavien osalta. Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Kyselyraportti Marttinen, Reetta Sisällysluettelo

Lisätiedot