Ikätasa-arvon edistäminen Helsingin yliopiston kirjastossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikätasa-arvon edistäminen Helsingin yliopiston kirjastossa"

Transkriptio

1 Ikätasa-arvon edistäminen Helsingin yliopiston kirjastossa Ikäjohtamisen seminaari yliopistokirjastojen johtajille ja esimiehille Johanna Lahikainen Ikätasa-arvo/ Helsingin yliopiston

2 Lähtökohdat Työhyvinvointibarometri 2009 Rahoitus tasa-arvotoimikunnalta Ohjausryhmä Ulkopuolinen työntekijä Toimipaikkakäynnit Kyselyn toteutus syyskuussa vastausta (52 %) Samaan aikaan kaksi muuta kyselyä Raportti valmistui joulukuussa

3 Lomake ja kysymykset E-lomake Anonyymi vastaaminen Ohjausryhmä, tutkija Sari Irni (ÅA) sekä tasa-arvovastaava Terhi Somerkallio kommentoivat kysymyksiä Taustatiedot Monivalintakysymykset Avoimet vastaukset

4 Kirjaston henkilöstö numeroina Naisia 179 kpl (63,3 %) Miehiä 104 kpl (36,7 %, ml. siviilipalvelusmiehet) Töissä 283 henkilöä, joista siviilipalvelusmiehinä henkilöä määräaikaisessa työsuhteessa Keski-ikä 46,1 v. (ilman siviilipalvelusmiehiä 47,1 v.) HY:n keskiarvo 42 vuotta Yli 15 prosenttia Helsingin yliopiston kirjaston vakituisesta henkilöstöstä täyttää 65 vuotta vuoteen 2016 mennessä Ikähaitari noin 20-vuotiaista 68-vuotiaisiin

5 Työhyvinvointi kirjaston toimintaperiaatteena Vuodesta 2007 alkaen kirjastolle räätälöity työilmapiirikysely vuosittain Tyhy ryhmä ja tyhy -yhteyshenkilöt kampuksilla Voimakas rakenteellinen murros vaikuttanut henkilöstöön ja sen hyvinvointiin Sairauspoissaolojen määrä korkea (12 pv/htv, valtiolla keskimäärin 9 pv/htv) Keskeiseksi teemaksi on noussut eläkkeelle siirtyvien voimavarat ja uuden osaamisen saaminen kirjastoon Sukupuolten tasa-arvo tuskin on kirjastoissa ongelma. Pikemminkin ikätasa-arvo. Hiljainen tieto ei välity

6 Ikätasa-arvoselvitys Raportti valmistui joulukuussa 2010: Toisilta oppimista ja arjen haasteita Henkilöstön kokemuksia ikätasa-arvon toteutumisesta Helsingin yliopiston kirjastossa

7 Tuloksia Eri-ikäisyys on mahdollisuus ja voimavara Suuret ikäerot rikkaus, sillä eri-ikäiset voivat oppia toisiltaan Toivottiin, että ikätekijät eivät painotu liikaa yksilöiden ja elämäntilanteiden erot ikäeroja suuremmat Jos eri-ikäisten kyvyssä tehdä työtä on eroja, työntekijät toivoivat, että ne huomioidaan kunnioittavalla tavalla, esim. henkilöstökoulutus Eri-ikäiset työntekijät tarvitsevat erilaista tukea ja henkilöstökoulutusta. Nuoret hyötyvät osaamisensa laajentamisesta, vanhemmat siitä, että heitä autetaan pysymään kärryillä

8 Ikäsyrjintä Ikäsyrjintää huomanneet tai kokeneet 20 % vastanneista Havaintoja kaikissa ikäryhmissä Ilmennyt asenteina, esim. nuorempien tytöttelynä/pojitteluna, vanhempien oppimiskyvyn väheksymisenä Koettiin, että syrjintään on vaikea puuttua Syrjintä on subjektiivinen kokemus. Ei siihen puututa. Moni koki, että ei ole puututtu tarpeeksi Käsketty olemaan välittämättä. Aiheeseen tarttumista kehitettävä

9 Kehitysalueita Eläkkeelle siirtyvien arvostaminen Perehdytys ja hiljaisen tiedon siirtymisen kehittäminen Esimiesten tasapuolisuus kaikenikäisiä työntekijöitä kohtaan Määräaikaisissa työsuhteissa olevien ja nuorempien työntekijöiden ottaminen mukaan päätöksentekoon ja kirjaston kehittämiseen

10 Kehitysalueita Rekrytoinnit ja sen näkymättömät ala- ja yläikärajat Koulutusten räätälöiminen henkilöstön eri ryhmien tarpeiden mukaisesti Kaikenlaisen syrjinnän poistaminen

11 Vastakkainasettelu: sukupolvien törmäyskurssi? Nuoret työntekijät iäkkäät työntekijät Rauhaa, hiljaisuutta ja järjestystä rakastava kirjastotäti versus kiireinen informaatio- ja tietotyöläinen? Kärsimättömyys hidas eteneminen kirjastouralla?

12 Sukupolviristiriitoja? Fyysiset työt kasaantuvat nuoremmille Vahvat ja nuoret ovat joutuneet raskaisiin töihin. Fyysisten voimieni johdosta olen kantanut ja kärrännyt paljon. Toisaalta en ole tätä asiaa kokenut syrjivänä, koska toistaiseksi olen selvinnyt vaivatta raskaista töistä. Nuoremmilta odotetaan loistavia atk-taitoja, vanhempien taitoja ei pidetä hyvinä Nuoria ja näppäriä tietenkin halutaan. Vanhempien oppimiskykyä saatetaan vähätellä Toivottiin, että työnantaja ei salli koulutuksesta ja kehittämisestä kieltäytymistä yli 50 v. Nuoret haluavat vakituisia työpaikkoja ja kokevat, että ne menevät vanhemmille Jos epävarmoja työsuhteita voidaan pitää syrjinnän muotona, nuoret ovat jääneet huomattavalla tavalla sivuun. Vain vanhimpien työpaikat turvataan

13 Arki eri-ikäisten kesken Tehtävien jakautumista huomattu jonkin verran Korreloivat iän kanssa, mutta eivät välttämättä johdu iästä Elämäntilanne-erot Toivottiin, että esiin tulevat erot otetaan huomioon Esimerkiksi erilaista koulutusta eri oppijaryhmille

14

15 Eläkkeelle siirtymiset Eläkkeelle siirtymiset ajankohtainen aihe Aihe tunteita herättävä: Kunnioitettava tehtyä työtä Pohdittava tapaa puhua aiheesta henkilöt eivät ole vain palkkamenoja Huolehdittava hiljaisen tiedon ja tietotaidon siirtymisestä eteenpäin

16 Eläkkeelle siirtymiset - avovastauksia Eläkeikää lähestyvät kokevat, että heitä pidetään menoerinä ja tulppina nuorten etenemiselle Odotettu kieli pitkällä [eläkkeelle siirtyvien] poistumisia ja rahapottien vapautumista parempaan käyttöön. [--] Kuinkahan monella viestillä työnantaja vielä mahtaa muistutella tätä ilmeisesti dementtiporukkana pitämäänsä laumaa? Lähiaikoina eläkkeelle jäävät ovat saaneet liikaa odotuksia ja paineita niskaansa Ahdistuksen ja menetyksen tunteita. Pelkoa työtaakan kasvusta, tulee ikävä kollegoita Menetän ison osan identiteetistäni

17 Ura ja rekrytointi Ikänäkökulmasta uusi palkkausjärjestelmä tasa-arvoisempi kuin vanha Huolenaiheena vastauksissa järjestelmän soveltaminen käytäntöön ja kokemuksen arvostaminen Onko kaikenikäisillä samat mahdollisuudet edetä uralla tai tulla rekrytoiduksi? Onko ala- tai yläikärajoja?

18 Perehdytys Perehdytyksen kokenut riittäväksi omalla kohdallaan 57 %, määräaikaisten kohdalla 30 % Organisaatiomuutosten keskellä perehdytyksen koettiin jääneen muiden asioiden jalkoihin Nopea vaihtuvuus henkilöstössä saattaa tehdä syvällisen perehdyttämisen haastavammaksi

19 Hiljainen tieto Kaikkea hiljaista tietoa ei tarvitse siirtää Hiljaista tietoa häviää ja sitä on enemmän kuin sitä siirtyy Hiljaisen tiedon siirtämiseen toivottiin: Mentorointia Työryhmiä / ryhmätyöskentelyä Aikaa

20 Haasteita ja ratkaisuja mitä on tehty selvityksen jälkeen? Selvitys on vaikuttanut asenteisiin, tietoisuuteen, johtamiseen Puhetapa eläkkeelle siirtymisestä muuttunut: enää ei puhuta vapautuvista rahasummista vaan hiljaisen tiedon siirtämisestä ja siitä, miten löytää uusia työntekijöitä pois lähtevien tilalle Eläkkeelle jäävien huomioonottaminen Kahvitukset, illalliset, haastattelut Perehdytyksen arviointi ja kehittäminen

21 Haasteita ja ratkaisuja mitä on tehty selvityksen jälkeen? Ikätasa-arvon huoneentaulua työstetty yhdessä HY:n tasa-arvovastaava Terhi Somerkallion kanssa Selvitys otettu huomioon kirjaston henkilöstösuunnitelmassa Ikäkysymykset ovat esillä yliopiston uuden strategiakauden suunnitelmissa - kirjasto edelläkävijä ikärakenteellaan (Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä syrjinnän ehkäisy otetaan huomioon kaikessa toiminnassa)

22 Avaimia ikätasa-arvoon (projektin perusteella) Arvostus Perehdytys Hiljainen tieto Tasapuolisuus Mukaan ottaminen Rekrytoinnit Räätälöiminen Syrjinnän poisto

23 Huoneentaulu ikätasa-arvoon 1. Rikastuta työtä eri-ikäisten työntekijöiden ottaminen mukaan päätöksentekoon ja kehittämiseen on viisautta 2. Arvosta eläkkeelle siirtyviä pitkän päivätyön tekijä ansaitsee kiitoksen 3. Anna aikaa - eläkkeelle siirtyvien hiljaisen tiedon ja kokemusten siirtäminen on pitkä prosessi 4. Rakenna siltoja mentorointi, henkilökierto, tiimityöskentely ja perehdytys edistävät hiljaisen tiedon siirtymistä

24 Huoneentaulu ikätasa-arvoon 5. Tee näkyviksi ulossulkevat sidokset ja ryhmät avoimuus ja ennakkoluulottomuus luovat hyvän ilmapiirin 6. Ole tasapuolinen rekrytoinneissa näkymättömät ala- ja yläikärajat huomataan 7. Räätälöi koulutus tarvittaessa eri ryhmien tarpeiden mukaan oppimistavat ovat erilaisia 8. Muista yksilöiden ja elämäntilanteiden erot ikä on vain yksi tekijä. Muista tasapuolisuus ja erilaisuuden kunnioittaminen 9. Kuuntele ja tule kuulluksi 10. Puutu aina syrjintään

25 Kiitos!

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

OSAAMISFOORUMI MUUTOKSEN TUKENA

OSAAMISFOORUMI MUUTOKSEN TUKENA Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 24 Lena Siikaniemi, Heidi Hyttinen & Johanna Kaasinen (toim.) OSAAMISFOORUMI MUUTOKSEN TUKENA Lena Siikaniemi, Heidi Hyttinen &

Lisätiedot

Eri-ikäiset yrityksen voimavarana

Eri-ikäiset yrityksen voimavarana Eri-ikäiset yrityksen voimavarana Vihdin Yrittäjät 14.4.2015 Hannu Simström FT, KTM Työn ja johtajuuden murros Työelämä on muuttunut nopeammaksi ja vaativammaksi. Tulokset, numerot ja näytöt korostuvat.

Lisätiedot

YLI 50-VUOTIAIDEN NÄKEMYKSIÄ KEI- NOISTA EDISTÄÄ TYÖSSÄ JAKSAMISTA JA JATKAMISTA

YLI 50-VUOTIAIDEN NÄKEMYKSIÄ KEI- NOISTA EDISTÄÄ TYÖSSÄ JAKSAMISTA JA JATKAMISTA YLI 50-VUOTIAIDEN NÄKEMYKSIÄ KEI- NOISTA EDISTÄÄ TYÖSSÄ JAKSAMISTA JA JATKAMISTA Case: Tampereen Seudun Osuuspankki Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Kati Ylitalo

Lisätiedot

Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka

Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka Raportti työkonferenssimenetelmän hyödyntämisestä tasa-arvosuunnittelussa Marraskuu 2003 Tasa-arvosta lisäarvoa -projekti Työelämän tutkimuskeskus Tampereen yliopisto www.uta.fi/laitokset/tyoelama/tasalisa/

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN Pekka Peltonen ja Outi Wallin IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta IKÄSTRATEGIA -HANKKEEN TUTKIMUSRAPORTTI Ikääntyneiden työntekijöiden työurien

Lisätiedot

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

Työryhmä: Kirsi Junnila Kaisa Kauppinen Irina Kuoksa Henna Kähkönen Heli Matikkala Maire Moisio Pertti Närhi Anita Rintala-Rasmus

Työryhmä: Kirsi Junnila Kaisa Kauppinen Irina Kuoksa Henna Kähkönen Heli Matikkala Maire Moisio Pertti Närhi Anita Rintala-Rasmus 1 Työterveyslaitoksen tasa-arvosuunnitelma vuosille 2012 2015 Työryhmä: Kirsi Junnila Kaisa Kauppinen Irina Kuoksa Henna Kähkönen Heli Matikkala Maire Moisio Pertti Närhi Anita Rintala-Rasmus 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HELSINGIN NUORISOASIAINKESKUKSEN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

HELSINGIN NUORISOASIAINKESKUKSEN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 HELSINGIN NUORISOASIAINKESKUKSEN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 1 Kaupunki painottaa kaikessa toiminnassaan rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaista kohtelua sekä

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIRKKO PERHEYSTÄVÄLLINEN TYÖPAIKKA

KIRKKO PERHEYSTÄVÄLLINEN TYÖPAIKKA 12.8.2004 KIRKKO PERHEYSTÄVÄLLINEN TYÖPAIKKA Työryhmä: Korpela, Tarja, pj., kappalainen, Oulun Tuiran srk Lindgård, Mats, kaplan, Borgå sv. domkyrkofrs Salmensaari, Leena, lapsityön kouluttaja, Espoon

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010 Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Juha Auvinen Heikki Kettunen (toim.) Seniorit joustavasti työssä tekes 72 kansi b5 356159.indd

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä- Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä- Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä- Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämä 2020 -esiselvitys Marja-Liisa Manka & Laura Bordi Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen

Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen - QPS Nordic-ADW - Monitoring Age Diverse Workforce Työterveyslaitos 2007 Krista Pahkin Anna Vanhala Kari Lindström Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Ikä

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti Aalto PRO Seija Hämäläinen 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Kartoituksen kehys... 4 1.2. Toimitustyö asiantuntijuutena...

Lisätiedot

Ihan toisella tsempillä puskee vaikka ikää on

Ihan toisella tsempillä puskee vaikka ikää on Ihan toisella tsempillä puskee vaikka ikää on Arviointitutkimus HKR-Tekniikan ikäohjelman toteuttamisesta, toteutumisesta ja vaikutuksista Hanna Kankainen Kuntoutussäätiö, Tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Hyvässä kunnossa ikäohjelma

Hyvässä kunnossa ikäohjelma Hyvässä kunnossa ikäohjelma Ikääntyneen henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen Kaupunginhallitus 24.11.2014 www.ylojarvi.fi Sisällys 1. Ikäohjelman tausta...2 1.1 Eläköityminen...3 1.2 Sairauspoissaolot...4

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

Ruuhkavuosiprojekti: mentorointipilottiprojektin mielipidetutkimus. Maija Toivonen

Ruuhkavuosiprojekti: mentorointipilottiprojektin mielipidetutkimus. Maija Toivonen Ruuhkavuosiprojekti: mentorointipilottiprojektin mielipidetutkimus Maija Toivonen Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 28.9.2012 Tiivistelmä 28.9.2012 Johdon assistenttityön ja

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC

Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1. TYÖELÄMÄN TASA-ARVO JA MONINAISUUS... 4 1.1. MITÄ TASA-ARVO ON?...4 1.2. TASA -ARVO JA MONINAISUUS...4 1.3. MONINAISUUSRYHMIEN TASA-ARVON

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot