Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta"

Transkriptio

1 Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta TERVEYSKESKUSTEN JOHDON NEUVOTTELUPÄIVÄT Puheenvuoro: Raija Puustinen Helsingin terveysasemien kokemuksia johtamisesta, kehittämisen koordinoinnista ja rekrytoinnista

2 Esimieskokemukseni on Helsingin terveysasemilta Paloheinän terveysaseman ylilääkäri 20 vuotta, josta ajasta myös lasten erityispalvelujen ylilääkäri 5 vuotta Pohjoisen terveysasemien (8 terveysasemaa) johtava ylilääkäri 3 vuotta Vs. terveysasemien johtaja Laatutehtävissä 12 vuotta Yleislääket.erikoislääkäri, Hallinnon pätevyys, Health emba

3 Työvoimatilanne Helsingin terveysasemilla Terveydenhoitajan, sairaanhoitajan ja perus/lähihoitajan tehtäviin saadaan hyvin vakituista henkilökuntaa (hakijoita 10-25) Lääkärin vakansseihin hakijoita vähän, mutta usein saadaan täytetyksi Lääkäripula on hellittämässä, vuokralääkäreitä oli v vaihdellen ja hoitamattomia alueita oli n (286 lääkäristä). Luku on tullut tästä tasaisesti alaspäin, ollen nyt 4-5 tasolla, lähes kaikissa pesteissä on lääkäri. Edelleen tarvitaan lukuisa joukko sijaisia /n % lääkäreistä

4 Onko jokin muuttunut Helsingin terveysasemilla vuoden 2008 jälkeen uusi johtamisjärjestelmä, jossa vahvistettiin lähijohtoa. Jokaisella asemalla on ylilääkäri (nimike pienimmillä terveysasemilla apulaisylilääkäri) ja osastonhoitaja. Perehdytys ja tuki henkilökunnalle on tärkeä lähijohdon tehtävä Kehittämistoiminta ulottuu paremmin kaikille terveysasemille Perustettiin opetusterveyskeskus (Ylilääkäri, 4 supertuuttoria, joiden työajasta 50% ohjaukseen), jonka vaikutuksesta nuorten lääkäreiden ohjausta on lisätty

5 Muita rekrytointiin vaikuttavia asioita Väestörakenne vaikuttaa. Se näkyy edelleen kokeiden lääkärien sijoittumisessa suuremmassa määrin alueille, joissa asuu hyvin toimeen tulevaa väestöä (resurssien kohdentamista tehty) Valmistuvien lääkäreiden määrä on lisääntynyt, mikä alkaa hiljakseen näkyä työnhakijoina perusterveydenhuollossa?

6 Arto Hiltunen (SOK:n pääjohtaja vuoteen 2009 asti) kirjassaan Johtamisen taito: Hyvä johtajan tärkein ominaisuus on johdonmukaisuus ja sen mukanaan tuoma ennustettavuus Johdonmukainen linja, josta on riittävästi käyty vuoropuhelua jolloin työntekijät osaavat toimia oma-aloitteisesti tärkeää on tietoisuus siitä, että saa apua johtajalta, jos sitä tarvitsee kukaan ei pidä yllätyksistä, ainakaan ikävistä sellaisista

7 Suuntana terveyskeskus? Terveyskeskus työnantajana Lähityöyhteisö Monipuolista toimintaa

8 Mitä työntekijänä haluan työpaikalta? Voin osallistua toiminnan suunnitteluun, seurantaan ja kehittämiseen Moniammatillisen hyvin toimivan tiimin Hyvän lähiesimiehen Työpaikkani maine on niin hyvä, asukkaat ja työtekijät arvostavat sitä MUUTOKSISSA TOIVON AVOINTA VIESTINTÄÄ JA TUKEA JOHDOLTA

9 Strategian ja toimintasuunnitelman viestiminen yksinkertaiseksi ja pelkistetyksi Molempiin suuntiin tapahtuvan vuoropuhelun merkitys on suuri (sitoutuminen) Strategia muutetaan käytännön toimiksi, joiden toteutumista voi seurata, usein myös mitata Esim. PALVELUN LAATU PARANEE puhelinpalvelu on heikoin kohtamme, joten otamme käyttöön takaisinsoiton soitamme puhelut alle tunnissa mittaamme asiakkaiden tyytyväisyyttä asiakaskyselyllä, tavoite 3,9 (asteikko 1-5)

10 Osallistuminen toiminnan suunnitteluun, Esimerkkejä: seurantaan ja kehittämiseen, Mitataan kysyntää ja muokataan työohjelmia eri viikonpäiville kysynnän mukaan (jonotusajat) Laboratoriotutkimusten käyttö (Top 50) Kuvantamistutkimusten käyttö (Top 20) Diabetespotilaiden hoitotaso Miten pysymme budjetissa Asiakastyytyväisyys Keskustelu, mikä mättää? Työhyvinvointitulokset Keskustelu parannettavasta toimintatavasta LÄHIESIMIEHEN MERKITYS SUURI

11 Yleinen kustannustason nousu oli 12,8 % vuosina Tähän nähden laboratoriopalvelujen deflatoidut kustannukset ovat laskeneet 17,0 % vuosina Vuosina deflatoidut kustannukset ovat laskeneet 4,6 %.

12 Osallistuminen toiminnan suunnitteluun, seurantaan ja kehittämiseen (valtuuttaminen) Lääkäri- ja hoitaja fasilitaattori jokaisella asemalla (26x2) Ovat saaneet THL:n Rohto-verkostossa koulutuksen Ovat lähiesimiesten tukena hoitokäytäntöjä kehitettäessä Osallistuvat myös perehdyttämiseen Myös muita vastuutehtäviä työpareina Diabetes Hengityselinsairaudet Neuvolatoiminta

13 Moniammatillinen tiimi Työskennellään lääkärihoitajatyöpareina Terveysasema muodostaa yhteisen tiimin, jossa myös erityistyöntekijöitä Työn suunnittelu yhdessä. Arvostetaan toisen työpanosta. Terveysasemakokouksiin osallistuu koko henkilökunta

14 Hyvä lähiesimies Lähiesimiehen tuen tarve on suuri Kokemukset o alkaen jokaisella terveysasemalla on ylilääkäri, joka vastaa aseman toiminnasta osastonhoitajan kanssa yhteistyössä o Esimiesparilla on aseman koosta riippuen % kliinistä työtä o Esimies tuntee työtehtävät, toimii esimerkkinä, kuuntelee, tukee, viestittää molempiin suuntiin o Lähiesimies tarvitsee johdon tuen ja luottamuksen

15 Johtaminen on muutosjohtamista Kirjasta: Kotter, Muutos vaatii johtajuutta Muu viestintä 3 kk:ssa sanaa ja muutoksen viestintään käytetään sanaa eli 0,5 prosenttia koko viestinnästä Tavoite o Yksinkertainen ilmaisu o Käytetään esimerkkejä ja ollaan esimerkkinä o Puhutaan monissa kokouksissa, kaikilla tasoilla o Keskeneräisistä asioista saa ja pitää puhua

16 Muutoksen läpiviennissä ohjaavaa tiimi, jolla on Asiantuntemusta ja uskottavuutta Toimivat innostajina Eri alueiden (itä, keskusta, länsi, pohjoinen) lähiesimiehiä tai kehittäjiä (hoitajia ja lääkäreitä) valitaan ohjaavaan tiimiin Viestittäminen onnistuu satakertaisesti paremmin kuin pelkkä johtajan puhe kateederilta

17 Ohjaavasta tiimistä esimerkki Työparimalli Terveysaseman ja tarpeen mukaan hoitavan lääkäri-hoitaja työparin valinta Projektityöntekijöiksi valittiin (=jalkauttajat) Idän terveysas ta Laajasalon ylilääkäri, 50% työajasta Keskustan terveysasemilta Lauttasaaren osastonhoitaja 50% Lännen terveysasemilta Munkkiniemen ylilääkäri 50% Pohjoisen terveysasemilta Suutarilan osastonhoitaja 50% Terveysasemien henkilöstöä on n. 700, joten kahden ylimääräinen työpanos on pieni. Ei ulkopuolisia tähän tehtävään.

18 Kaikilla terveysasemilla pidetään muutosta koskevia kokouksia Alueen keskijohto: muutoksen tarve ja tavoite Projektityöntekijät: muutoksen jalkauttaminen, valttina asiantuntemus, uskottavuus, ovat itse asemallaan kädet savessa Fasilitaattorit kliinisten hoitokäytäntöjen jalkauttajina Koko henkilökunta osallistuu!

19 Muutoksessa tarvitaan seurantaa ja mittaamista, jotta tiedetään, onko suunta oikea voidaan korjata suuntaa KANNUSTAMISEEN TYÖNTEKEMISESTÄ PITÄÄ SAADA ILOA!

20 Työpaikka on houkuttelevampi, jos Strategia ja toimintasuunnitelma ovat konkreettisia Tavoitteet ja niiden seuranta kuuluvat jokapäiväiseen arkeen Koulutus suunnitellaan tarpeiden mukaan Käytössä on moniammatillinen työtapa, jossa toisen osaamista pidetään arvossa. Yhdessä saadaan enemmän ja vähemmin ponnisteluin aikaan. Työpaikalla on hyvä maine asiakkaiden ja työntekijöiden keskuudessa Iloitaan hyvän työn tuloksista Lähiesimiesten työtä arvostetaan!

21 Helsingin kaupunki Kiitos!

Henkilöstöstrategia 2011-2015

Henkilöstöstrategia 2011-2015 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Hyväksytty 20.6.2011 Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf Päivitys hyväksytty 4.6.2013 1 Henkilöstöstrategia 2011-2015 1. Henkilöstöstrategian lähtökohdat 2. Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

Eristyshoitoa kehitetään, sivu 12

Eristyshoitoa kehitetään, sivu 12 Terveiset He l s i n g i n k a u p u n g i n te r vey s ke s ku k s e n h e n ki l ö s tö l e ht i 3/2012 Eristyshoitoa kehitetään, sivu 12 Organisaatiouudistus, sivut 3 ja 24 Myllypuro avautui, sivu 4

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Rakennamme yhdessä Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Tekijä Riitta Sinkkilä, FCG Efeko Oy Taitto Pramedia Oy Piirrokset Leena Itkonen 1. Painos, 2008 ISBN 978-952-213-362-5

Lisätiedot

OSASTONHOITAJAN TYÖ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAJANA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA

OSASTONHOITAJAN TYÖ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAJANA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot AC30A8000 Kandidaatin tutkielma OSASTONHOITAJAN TYÖ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAJANA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA The work of head nurse as

Lisätiedot

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 Koulutussuunnitelma Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 1 Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) edellyttää, että

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. Kauhavan kaupungin visio ja kehittämistavoitteet...3 2. Henkilöstöstrategian lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

VOIMAA VERTAISRYHMÄSTÄ JA MENTOROINNISTA

VOIMAA VERTAISRYHMÄSTÄ JA MENTOROINNISTA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 124 TUTKIMUKSIA Ilkka Uusitalo, Liisa Kosonen & Anne Isotalo VOIMAA VERTAISRYHMÄSTÄ JA MENTOROINNISTA Yhteisölliset oppimisrakenteet muutostukena Loimaan aluesairaalassa

Lisätiedot

Johtaminen. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Selvitys tehyläisten johtajien ja esimiesten näkemyksistä. Kirsi Markkanen n Arja Tuomisoja B SELVITYKSIÄ

Johtaminen. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Selvitys tehyläisten johtajien ja esimiesten näkemyksistä. Kirsi Markkanen n Arja Tuomisoja B SELVITYKSIÄ TEHYN JULKAISUSARJA 1 14 B SELVITYKSIÄ Johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa Selvitys tehyläisten johtajien ja esimiesten näkemyksistä Kirsi Markkanen n Arja Tuomisoja TEHYN JULKAISUSARJA B: 1/14

Lisätiedot

Suorituskyky nousuun! Yhteistyössä menestykseen

Suorituskyky nousuun! Yhteistyössä menestykseen Opaskirja henkilöstölle HELSINKI 2008 Suorituskyky nousuun! Yhteistyössä menestykseen Juho Valtonen Sanna Pekkola Juhani Ukko Hannu Rantanen Juho Valtonen, Sanna Pekkola, Juhani Ukko, Hannu Rantanen Suorituskyky

Lisätiedot

Case Koivujärvi. Liite kirjaan Tasapainoa lähijohtamiseen

Case Koivujärvi. Liite kirjaan Tasapainoa lähijohtamiseen Case Koivujärvi Liite kirjaan Tasapainoa lähijohtamiseen SISÄLLYS Case 1. Strategian onnistumisen arviointi Koivujärven kaupungissa 3 Case 2. Kaupunginteatterin kehittämisprosessi uusien tavoitteiden ja

Lisätiedot

Sairaanhoitajien näkemys työkuvansa kehittämisestä pitkäaikaishoidossa

Sairaanhoitajien näkemys työkuvansa kehittämisestä pitkäaikaishoidossa Sairaanhoitajien näkemys työkuvansa kehittämisestä pitkäaikaishoidossa Ulla Halonen Uudistuvat työnkuvat -hanke kevät-kesä 2012 Pitäisi löytää ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita ja valmiita sitoutumaan

Lisätiedot

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti Aalto PRO Seija Hämäläinen 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Kartoituksen kehys... 4 1.2. Toimitustyö asiantuntijuutena...

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? Suunta 2009 tutkimus Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? uunta Sisältö MPS tutkimuksen toteuttaja Johtajuustutkimus MPS:ssä Suunta 2009 tutkimuksen taustaa ja vastaajaprofiili Suunta 2009 Seuraa

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

KOHTI YHDENVERTAISEMPIA KULTTUURIPALVELUITA

KOHTI YHDENVERTAISEMPIA KULTTUURIPALVELUITA KOHTI YHDENVERTAISEMPIA KULTTUURIPALVELUITA www.britishcouncil.org SISÄLLYS 1. ALUKSI 3 2. JOHDANTO 4 3. MITEN LUODAAN YHDENVERTAISUUSSTRATEGIA 6 3.1. Kieli ja käsitteet 6 3.2. Miksi panostaa organisaation

Lisätiedot

Projektia hallinnoiva organisaatio: Forssan seudun terveydenhuollon ky (FSTKY)

Projektia hallinnoiva organisaatio: Forssan seudun terveydenhuollon ky (FSTKY) Sisällysluettelo 1. Hanketiedot... 3 1.1 Yhteystiedot... 3 1.2 Toimintaympäristö ja toimijat... 3 1.2.1 Terveydenhuollon järjestämistapa... 4 1.2.2 Työ- ja elinkeinohallinto ja työllisyyden kehitys...

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Pohjoismainen johtaminen ja johtaminen Pohjolassa. Tiivistelmä johtamisesta Suomen, Tanskan, Norjan ja Ruotsin kunnissa ja kuntayhtymissä

Pohjoismainen johtaminen ja johtaminen Pohjolassa. Tiivistelmä johtamisesta Suomen, Tanskan, Norjan ja Ruotsin kunnissa ja kuntayhtymissä Pohjolan valo Pohjoismainen johtaminen ja johtaminen Pohjolassa Tiivistelmä johtamisesta Suomen, Tanskan, Norjan ja Ruotsin kunnissa ja kuntayhtymissä Perustuu Henrik Holt Larsenin ja Ulla Bruun de Neergaardin

Lisätiedot

Muutosjohtaminen terveydenhuollon osastonhoitajan työssä -osastonhoitajien kokemuksia muutosjohtamisesta, muutosvastarinnasta sekä osastonhoitajalta

Muutosjohtaminen terveydenhuollon osastonhoitajan työssä -osastonhoitajien kokemuksia muutosjohtamisesta, muutosvastarinnasta sekä osastonhoitajalta Muutosjohtaminen terveydenhuollon osastonhoitajan työssä -osastonhoitajien kokemuksia muutosjohtamisesta, muutosvastarinnasta sekä osastonhoitajalta edellytettyjä ominaisuuksia muutosjohtajana Satu Pakkanen

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2020

Henkilöstöohjelma 2015-2020 Henkilöstöohjelma 2015-2020 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo Arvot, visio ja strategiset tavoitteet 2 Henkilöstöohjelma 3 Houkutteleva työnantaja 4 Osaava henkilöstö 5 Hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/ Avoterveydenhuolto. Oulun kaupungin hanke, joka on osa Stakesin koordinoimaa kattohanketta

Sosiaali- ja terveystoimi/ Avoterveydenhuolto. Oulun kaupungin hanke, joka on osa Stakesin koordinoimaa kattohanketta PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TERVEYDENHUOLLON HANKKEEN LOPPURAPORTTI OULUN KAUPUNGISSA 15.8.2007 28.2.2009 SISÄLTÖ 1 HANKETIIVISTELMÄ... 3 2 PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET, KOHDERYHMÄ JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. Henkilöstökeskuksen palvelut. Tunnusluvut Espoo, Helsinki, Vantaa

Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. Henkilöstökeskuksen palvelut. Tunnusluvut Espoo, Helsinki, Vantaa Henkilöstökertomus VANTAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS Osaavan työvoiman varmistaminen Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen Terveys ja hyvinvointi Henkilöstökeskuksen palvelut Tunnusluvut Espoo, Helsinki,

Lisätiedot

Omalääkäriopas. Opas omalääkärijärjestelmän. kehittämiseen

Omalääkäriopas. Opas omalääkärijärjestelmän. kehittämiseen Omalääkäriopas Opas omalääkärijärjestelmän kehittämiseen KT ja Lääkäriliitto päivittivät oppaan syksyllä 2009. Päivitykset koskevat viittauksia sopimuksiin. ISBN 978-962-213-542-1 päivitetty 2. painos

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Eeva Laaksonen, Thomas Lemström, Juha V. Virtanen, Jarna Heinonen & Ulla Hytti Riittääkö innostus? Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Riittääkö innostus? Turun yliopiston kauppakorkeakoulu julkaisee

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 191. Kaupunginhallitus 18.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 191. Kaupunginhallitus 18.06.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 18.06.2012 Sivu 1 / 1 1552/01.01.01/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 72 5.6.2012 191 Valtuustokysymys Espoon terveysasemien rekrytoinnista (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Heinänen

Lisätiedot