Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä. Leo Glad

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä. Leo Glad 5.10.2011"

Transkriptio

1 Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä

2 JÄSENISTÖN JA ASIAKKAIDEN TARPEET Palvelut PROJEKTIT Jäsenyyden vahvistaminen Hallinto ja talous Viestintä PERUSTEHTÄVÄ Julistus Kasvatus resurssit Diakonia mm. - tempaukset - myyjäiset -konsertit -elokuvat -heimot Kirkonpalvelu (Munkkiniemen, Munkkivuoren ja Lehtisaaren kirkon kirkonpalvelutyö) tk koordinaattori pk projektikoordinaattori tv vastaava rv ryhmän vetäjä ti - tiedottaja srkl - seurakuntalainen Johtoryhmä: khra, tk, pk, 3 srkl (Laajennettu + rv + tv ) ti tukitoimijana, ei enä Seurakuntaneuvosto Kirkkoherra 2

3 Vastuuryhmät ja t JÄSENISTÖN JA ASIAKKAIDEN TARPEET Palvelut JÄSENYYDEN VAHVISTAMINEN Hallinto ja Talous ja Viestintä Kirkonpalvelu JULISTUS Jumalanpalveluksen ja musiikin Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun KASVATUS Lapsi- ja perhetyön Tiimi Rippikolu- ja nuorisotyön Tiimi DIAKONIA Diakonian Tiimi PROJEKTIT Ei pysyviä tiimejä Tarpeet JÄSENISTÖN JA ASIAKKAIDEN TARPEET 3

4 PERUSTEHTÄVÄ Missio:Ihmisen kanssa, Jumalan yhteydessä Visio: Usko on elämää YDINTEHTÄVÄT Julistukseen liittyvät (jumalanpalvelus, musiikki, toimitukset, raamattuopetus) Kasvatukseen liittyvät (lapsi, perhe, nuoret, rippikoulu, nuoret aikuiset) Palveluun liittyvät (diakonia, lähetys, kansainvälinen vastuu, olohuone, sidosryhmät) SISÄINEN RAKENNE Vastuualueet: 1. Julistus 2. Kasvatus 3. Diakonia Vastuuryhmät: Jumalanpalveluksen ja musiikin Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun Lapsi- ja perhetyön Nuoriso- ja rippikoulutyön Diakonian Viestinnän Tiimit: Diakonia Lapsi- ja perhetyö Nuoriso- ja rippikoulutyö, Hallinto ja talous Kirkonpalvelu koordinaattori projektikoordinaattori vastaavat ja heidän nsä ryhmän vetäjät ja heidän ryhmänsä vapaaehtoiset 4

5 PROJEKTIT Missio: Ihmisen kanssa, Jumalan yhteydessä Visio: Usko on elämää YDINTEHTÄVÄT SISÄINEN RAKENNE Jokainen projekti määrittelee selkeästi tehtävänsä ja tavoitteensa Projektien tehtävä on innostaa uusia toimijoita seurakunnan yhteyteen, esim. tempaukset, kevättapahtumat, nuorten tapahtumat, talvipäivä, yv, elokuvasarja, musikaali, senioripäivät Projektit Projektikoordinaattori Projektivastaavat (osoitetaan erikseen kullekin projektille) Projekteissa työskentelevät (seurakuntalaiset ja koko työntekijäjoukko käytettävissä) JÄSENYYDEN VAHVISTAMINEN - YDINTEHTÄVÄT Missio: Ihmisen kanssa, Jumalan yhteydessä Visio: Usko on elämää Kutsua ja vahvistaa ihmisiä Jeesuksen seuraajiksi ja seurakunnan yyteen Vapaaehtoisten rekrytointi ja koulutus Vapaaehtoispankki SISÄINEN RAKENNE Seurakuntalaiset ja työntekijät mahdollistajina Vastuuryhmän vetäjä ja hänen nsä

6 HALLINTO JA TALOUS - YDINTEHTÄVÄT SISÄINEN RAKENNE VIESTINTÄ - YDINTEHTÄVÄT SISÄINEN RAKENNE Hoitaa yleis- ja henkilöstöhallintoon sekä taloudenpitoon kuuluvat tehtävät niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla tukee seurakunnan toimintaa Koordinoi TTS:n ja budjetin laadinnan Tukee esimiehiä ja vastaavia talouteen ja hallintoon liittyvissä asioissa Seuraa talouteen ja hallintoon liittyviä asioita ja laatii niistä raportit Seurakuntatoimisto, asiakaspalvelu, tila- ja toimitusvaraukset Tiimi: hallinnon ja talouden Vastuuryhmän esimies (kirkkoherra), hallinto- ja taloussihteeri ja neuvoston nimeämät luottamushenkilöt Viestii seurakunnan tavoitteista, päätöksistä ja tapahtumista ille, työntekijöille, luottamushenkilöille, asiakkaille ja sidosryhmille. Ottaa vastaan palautetta seurakuntalaisilta. Kehittää ja tukee ten keskinäistä viestintää ja osallistuu sosiaaliseen mediaan. Tukee tällä tavoin seurakunnan päämääriä. Huolehtii seurakunnan tiedotuksesta, viestinnästä ja mainonnasta Kehittää ja tukee istön keskinäistä viestintää Viestinnästä vastaava työntekijä (tiedottaja) ja seurakuntalaisia Tiedottaja ja seurakuntalaisia KIRKONPALVELU - Hoitaa vahtimestaripalvelut YDINTEHTÄVÄT SISÄINEN RAKENNE Kirkonpalvelu, kiinteistöhuolto, asiakaspalvelu, tarvikkeiden hankinta, siivous Kirkonpalvelijat (suntiot) ja seurakuntalaiset Pääsuntio (ylivahtimestari), kirkonpalvelijat (suntiot) ja seurakuntalaiset

7 Seurakunnan johtamisroolit ja tehtävät JOHTAMISROOLI Kirkkoherra Tiimikoordinaattori Seurakuntaneuvosto Projektikoordinaattori vetäjä Projektivastaava PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT Toimintaa, taloutta ja strategiaa suunnitellaan samanaikaisena prosessina Luottamushenkilöt voivat vaikuttaa määrittelemällä mm. seurakunnan toiminnan painopistealueita, investointitarpeita ja henkilöstösuunnitelmia yhdessä kirkkoherran kanssa, henkilöstön rekrytointi valintapäätös Vastaa seurakunnan toiminnasta, toiminnan suunnitellusta ja kehittämisestä yhdessä koordinaattorin, projektikoordinaattorin ja vastaavien kanssa, Toimii seurakuntaneuvostossa puheenjohtajana ja asioiden esittelijänä Johtaa johtoryhmän toimintaa Käy kehityskeskustelut koordinaattorin ja projektikoordinaattorin kanssa Valmistelee seurakunnan henkilöstön rekrytoinnin yhdessä -, projektikoordinaattorin ja vastaavien kanssa Kaikkien työntekijöiden juridinen esimies Koordinoi en toiminnan suunnittelua (TTS-prosessia) yhdessä vastaavien kanssa Koordinoi en toimintaa ja osallistuu johtoryhmätyöskentelyyn Mahdollisesti myös samalla jonkun n vastaava Käy kehityskeskustelut vastaavien kanssa Käy työnohjaukselliset keskustelut en ten kanssa ja koordinoi koulutussuunnitelmat Johtaa vastaavien kokouksia Vastaa seurakunnan projektisalkusta eli eri projektiehdotusten yhteensovittamisesta ja resursoinnista Resursointisuunnittelu tapahtuu vastaavien kanssa Esittää tulevat projektit johtoryhmälle (Ei ole projektivastaavien esimies, mutta tukee yksittäisten projektien projektivastaavien työtä) Toimii työnjohdollisessa roolissa projektivastaaville Osallistuu johtoryhmätyöskentelyyn Vastaa ryhmän tai n toiminnan suunnittelusta yhdessä n kanssa, ja on työnjohdollisessa roolissa Ohjaa ryhmän tai n työtä (huolehtii sijaistaukset) Raportoi koordinaattorille n toiminnasta ja resurssien käytöstä Osallistuu laajennettuun johtoryhmätyöskentelyyn Käy kehityskeskustelut oman nsä kanssa Vastaa projektin toteuttamisesta kuten oman esimiehen ja/tai projektikoordinaattori kanssa on sovittu Ei ole projektin ten esimies, vaan on työnjohdollisessa roolissa 7

8 Seurakunnan johtamisjärjestelmän kuvaus - Seurakuntaneuvosto - Johtoryhmä - Tiimivastaavienkokous - Vastuuryhmäkokous - Tiimipalaveri - Työntekijäkokous - Kehityskeskustelut Johtamisfoorumit Tulokset JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄ - TTS (t) - Talousarvio - Toimintasuunnitelmat - Hankesalkku, projektit Johtamisen prosessit ja välineet - Kirkkoherra - Tiimikoordinaattori - Projektikoordinaattori - - vetäjä - Projektivastaava Johtamisroolit - TTS (t) - Budjettiprosessi - Toimintasuunnitelmaprosessi - Hankesalkun ja projektien suunnittelu 8

9 Johtamisfoorumit JOHTAMISFOORUMI ASIAT YHTEISET VÄLINEET TULOS Seurakuntaneuvosto Jäsenet: 14 Osallistuu seurakunnan strategiseen suunnitteluun On aloitteellinen seurakunnan kehittämisessä Yhteiset suunnittelumallit ja asiakirjat TTS Budjetti 10/v Vahvistaa TTS:n ja budjetin Johtoryhmä Khra (pj), Tk, pk + 3 srkl, (asiantunt. ti) 8 krt/v Laajennettu + rv + tv 4 krt/v Seurakunnan strateginen johtaminen: suunnittelu ja linjaukset, toteutuksen ohjaus ja valvonta Seurakunnan talousarvioesitys ja sisäinen budjetti sekä sen toteutumisen seuranta Projekteista päättäminen Toiminnan seuranta seurakuntatasolla Tiimeillä yhteiset suunnittelumallit ja asiakirjat TTS Budjetti Projektit Johto Khra, Tk ja Pk viikottain Vastuuryhmäkokous Tiimeittäin Tarpeen mukaan, väh. 4 krt/v Vastuualueen/n toiminnan suunnittelu Toiminnan tilannekatsaus Projektien ideointi, vapaaehtoisten osaamisen hyödyntäminen Yhteinen toiminnan suunnittelu ja seuranta seurakuntalaiset vahvasti mukana Vapaaehtoisten sitoutuminen toimintaan Projekti-ideointia Työntekijäkokous 4-5 krt/v Työhön liittyvät yhteisesti sovittavat asiat, esim. kausisuunnittelu, koulutussuunnitelmat ja lakisääteiset asiat Sisäinen intra/ekstranetti/sosiaalinen media tms. Yhteinen sitoutuminen Yhteishenki ja työilmapiiri Tiimivastaavien kokous Tiimin toiminnat virallinen suunnittelu ja seuranta Tiimipalaveri joka toinen vk. Tiimin toimintaan, osaamiseen ja kehittämiseen liittyvät asiat Tiimin toiminnat virallinen suunnittelu ja seuranta Yhteinen A4 kuvaus hyvin toimivasta stä Yhteinen projektisuunnitelmalomake Yhteen hiileen puhaltava Projekti Tiimin TTS ja budjettiehdotus, Kehityskeskustelu 2 krt/v Työntekijän työhön liittyvät tavoitteet, osaamisen kehittyminen, omat toiveet ja työhyvinvointi Yhteinen lomake Yhteinen seurantatapa KEKE-lomake Sitoutuminen 9

10 Seurakunnan Jäsenyyden vahvistaminen -projektien johtaminen SEURAKUNNAN STRATEGIA HANKESALKKU / Projektikoordinaattori Edellyttää PROJEKTIT Kehittäminen Projektit Projektit Projektit Projektivastaavat Jäsenyyden vahvistuminen ja uusia iä Tuottavat Työn vaiheet Kuukausi Syksy 10 Talvi- 10 Kesä Syksy 2011 Arvio työp i Kustannukset Ketkä vastaavat A) Jämpti, Toteustuskelpoinensuunnittelu B) Vaihe Projektisuunnitelmat C) Vaihe LOPPUTULOKSEN KUVAUS

11 Munkkiniemen seurakunnan henkilöstön t/ryhmät ja vastuutehtävät Perustoiminta: Kirkkoherra Projektit: Tiimin Lapsi- ja perhetyön Tiimin Diakonian Tiimin vetäjä Jumalanpalv.- ja musiikin Tiimin Muut t: Hallinnon ja talouden Nuoriso- ja rippikoulutyön vetäjä Lähetys- ja kv-vastuun ryhmä Tiimin Projektivastaava Kirkonpalvelun vetäjä Jäsenyyden vahvistamisen vetäjä Viestinnän Projektiryhmä Projektiryhmä Projektiryhmä Tiimikoordinaattori Projektikoordinaattori Projektivastaava Projektivastaava

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot

KOHTI SEURAKUNTIA YHDISTÄVÄÄ TOIMINTATAPAA HIIPPAKUNNAN OHJAUKSESSA

KOHTI SEURAKUNTIA YHDISTÄVÄÄ TOIMINTATAPAA HIIPPAKUNNAN OHJAUKSESSA 2.6.2015 KOHTI SEURAKUNTIA YHDISTÄVÄÄ TOIMINTATAPAA HIIPPAKUNNAN OHJAUKSESSA 1. Taustaa Vuoden 2014 kirkolliskokous käsitteli kirkon hallinnon kehittämistä. Asian taustalla on viimeisin, vuonna 2009 alkanut

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Ykv:n käsittelyyn 12.12.2013 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

PERUSTOIMINTOKUVAUKSET

PERUSTOIMINTOKUVAUKSET PERUSTOIMINTOKUVAUKSET 2015 1 Teillä on nyt kädessänne vihkonen, jossa on kuvattu Tuusulan seurakunnan työalojen ja alueiden perustoimintokuvaukset. Perustoimintokuvaukset kertovat nimensä mukaan työalojen

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto ry

Suomen Uimaliitto ry päivitys 7.10.2014 Suomen Uimaliitto ry Ohjesääntö 2015-2016 Sisällys 1. Yleistä 3 2. Suomen Uimaliiton yleinen ohjesääntö 4 3. Organisaatio 4 3.1. Liittohallitus 5 3.2.Työvaliokunta 6 3.3.Seuratoiminnan

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS 2012 FCG Koulutus ja konsultointi Oy Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta Puh. 010 4090, fax 010 409 2181, www.fcg.fi Y-tunnus 2474033-7 Kotipaikka Helsinki FCG KOULUTUS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 (NP hallituksen kokous 21.9.2013) (vahv. 9.11.2013 hallituksen kokous) 1. Takuulla mainettaan parempi nuoriso Professori Juha Siltalan tutkimus Mainettaan parempi

Lisätiedot

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

2015-2017. Toimintakäsikirja. Osuuskunta Lempesti y - 1085391-2

2015-2017. Toimintakäsikirja. Osuuskunta Lempesti y - 1085391-2 2015-2017 Toimintakäsikirja Osuuskunta Lempesti y - 1085391-2 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys OSUUSKUNTA LEMPESTI 1 ORGANISAATIO 2 LAATUPOLITIIKKA 3 LAADUN SEURANTA 4 HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 5 PALVELUTUOTANTO

Lisätiedot

Poliisiammattikorkeakoulun toimintakäsikirja Versio: Elokuu 2011

Poliisiammattikorkeakoulun toimintakäsikirja Versio: Elokuu 2011 Poliisiammattikorkeakoulun toimintakäsikirja Versio: Elokuu 2011 1. Poliisiammattikorkeakoulu Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on valtakunnallinen poliisin yksikkö, jota tulosohjaa Poliisihallitus. Kuvio

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

ORGANISAATIO- RAKENNE

ORGANISAATIO- RAKENNE ORGANISAATIO- RAKENNE TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektia koordinoi Itämeren kaupunkien

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020 Vahva, vaikuttava ja välittävä Keskustanuorten strategia 2010 2020 sisältää seuraavat osat Johdanto - Strategiaprosessin kuvaus - Toiminta-ajatus, visio ja arvot Strategiset

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.2.2012 klo 18.30-21.41 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 42 Kokouksen avaus 76 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, Valo, Helsinki p. 09-2294 510 f. 09-149 6864 www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen,

Lisätiedot

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Vaunusepäntie 17 Hallitus hyväksynyt 17.6.2010

Vaunusepäntie 17 Hallitus hyväksynyt 17.6.2010 Laatukäsikirja KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ Yrittäjäntie 2, 5-7 Vasarakuja 23 67100 Kokkola RETRO Vaunusepäntie 17 Hallitus hyväksynyt 17.6.2010 68620 Pietarsaari Päivitetty 15.4.2013 2 / 14 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ...

Lisätiedot

SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON HIIPPAKUNTAKESKEINEN HALLINTOMALLI 15.4.2015

SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON HIIPPAKUNTAKESKEINEN HALLINTOMALLI 15.4.2015 SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON HIIPPAKUNTAKESKEINEN HALLINTOMALLI 15.4.2015 1. Taustaa Vuoden 2014 kirkolliskokous käsitteli kirkon hallinnon kehittämistä. Asian taustalla on viimeisin, vuonna 2009 alkanut

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

Rauman seurakunnan viestintästrategia vuodelle 2009 ja suunnittelukaudelle 2010-2011

Rauman seurakunnan viestintästrategia vuodelle 2009 ja suunnittelukaudelle 2010-2011 Rauman seurakunnan viestintästrategia vuodelle 2009 ja suunnittelukaudelle 2010-2011 Viestintästrategian laatija: tiedottaja Soilikki Vainiomäki JOHDANTO Perinteinen tiedottaminen, joka on informaation

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA Päivitetty versio, syksy 2013 Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen, Marian Seppälä, Thomas Stenius, Fred Sundwall, Nina Kaipio ja Karoliina

Lisätiedot

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 Koulutussuunnitelma Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 1 Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) edellyttää, että

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot