PAKKAUSSELOSTE. Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit. Fluoksetiini

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit. Fluoksetiini"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit Fluoksetiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain Sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin Sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. Tässä selosteessa esitetään: 1. Mitä Fluoxetin Sandoz on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Fluoxetin Sandoz -valmistetta 3. Miten Fluoxetin Sandoz -valmistetta käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Fluoxetin Sandoz -valmisteen säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ FLUOXETIN SANDOZ ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Fluoxetin Sandoz on keskushermoston kautta vaikuttava masennuslääke. Fluoxetin Sandoz valmistetta käytetään: - Masennuksen hoitoon - Pakkoajatusten ja pakkotoimintojen hoitoon - Bulimian hoitoon (ahmimishäiriö). Huomaa, että lääkärisi on voinut määrätä tämän lääkkeen muuhun käyttöön ja/tai erilaisen annostuksen kuin tässä pakkausselosteessa on mainittu. Noudata aina lääkärin annostusohjeita ja pakkauksen päällä olevan etiketin ohjeita. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT FLUOXETIN SANDOZ -VALMISTETTA Älä käytä Fluoxetin Sandoz -valmistetta - Jos olet allerginen fluoksetiinille tai jollekin valmisteen apuaineista. - Jos käytät parhaillaan MAO-estäjiin kuuluvia masennus- tai Parkinson-lääkkeitä tai olet käyttänyt ns. irreversiibelejä MAO-estäjiä (esimerkiksi tranyylikypromiinia tai selegiliiniä) viimeisten 2 viikon aikana. Mitään MAO-estäjiä ei saa käyttää 5 viikkoon Fluoxetin Sandoz hoidon lopettamisesta. Ole erityisen varovainen Fluoxetin Sandoz -valmisteen suhteen - Jos sinulla on diabetes. Fluoxetin Sandoz voi nostaa tai laskea verensokeriarvojasi, joten käyttämäsi insuliinin tai suun kautta otettavan diabeteslääkityksen annostusta voidaan joutua muuttamaan. - Jos sinulla on ollut kouristuskohtauksia, sairastat epilepsiaa, maksan, munuaisten tai sydämen vajaatoimintaa tai sinulla on äskettäin ollut sydänkohtaus, kerro lääkärillesi, sillä lääkeannoksen pienentäminen voi olla tarpeen. 1

2 - Jos sinulla on parhaillaan tai on aiemmin ollut maniaa. - Jos sinulla on verenvuototaipumusta. - Jos käytät muita lääkkeitä tai rohdosvalmisteita, jotka sisältävät mäkikuismaa (Hypericum perforatum) (katso Muiden lääkkeiden käyttö ). - Jos saat aivojen sähköhoitoa. Et ehkä tunne voivasi paremmin heti, kun olet aloittanut masennuslääkkeen käytön. Tämä on tavallista, sillä masennusoireet eivät välttämättä lievity ensimmäisten hoitoviikkojen aikana. Masennusoireisiin saattavat kuulua itsetuho- tai itsemurha-ajatukset. Masennusoireet voivat pahentua ensimmäisten hoitoviikkojen aikana, ennen kuin lääkitys alkaa kunnolla vaikuttaa. Jos saat allergisia reaktioita, kuten kutinaa, nokkosihottumaa tai kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun turvotusta (johon toisinaan liittyy hengenahdistusta tai nielemisvaikeuksia), Fluoxetin Sandoz hoito tulee lopettaa. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos sinulle ilmaantuu korkea kuume, lihasten nykimistä, sekavuutta ja levottomuutta (serotoniinioireyhtymä). Tällöin Fluoxetin Sandoz hoito on lopetettava. Fluoxetin Sandoz hoidon aikana saattaa ilmaantua painon laskua. Käyttö lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille Fluoxetin Sandoz valmistetta ei tulisi käyttää lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille. Lisäksi on hyvä muistaa, että alle 18-vuotiailla potilailla sellaisten haittavaikutusten riski kasvaa, kuten esimerkiksi itsemurhayritysten, itsemurha-ajatusten sekä vihamielisyyden riski (pääasiassa aggressiivisuutta, vastustavaa käyttäytymistä ja vihaa), kun he käyttävät tähän lääkeaineiden ryhmään kuuluvia lääkkeitä. Lääkäri voi silti määrätä Fluoxetin Sandoz valmistetta alle 18-vuotiaalle potilaalle katsoessaan sen olevan potilaan etujen mukaista. Jos lääkäri on määrännyt Fluoxetin Sandoz valmistetta alle 18-vuotiaalle potilaalle ja lääkkeen käyttö herättää kysymyksiä, lääkäriin on syytä vielä ottaa yhteyttä. Lääkäriin on otettava yhteyttä, jos jokin edellä mainituista oireista kehittyy tai pahenee, kun alle 18-vuotias potilas käyttää Fluoxetin Sandoz valmistetta. Fluoxetin Sandoz valmisteen pitkän aikavälin turvallisuutta koskevia vaikutuksia kasvuun, kypsymiseen sekä kognitiiviseen kehitykseen ja käyttäytymisen kehitykseen tässä ikäryhmässä ei ole vielä osoitettu. Fluoksetiinihoito aiheuttaa suun kuivumista ja siten lisää karieksen riskiä. Hampaat tulee harjata fluorihammastahnalla kahdesti vuorokaudessa. Muiden lääkkeiden käyttö Tietyt muut lääkkeet voivat vaikuttaa Fluoxetin Sandoz valmisteen tehoon ja Fluoxetin Sandoz valmiste voi vastaavasti vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon. Näitä muita lääkkeitä ovat muiden muassa masennus- ja Parkinson-lääkkeet, jotka kuuluvat MAO-estäjien ryhmään (esimerkiksi tranyylisypromiini, moklobemidi tai selegiliini). Jos lääkityksesi vaihdetaan ns. irreversiibelistä MAO-estäjästä (esimerkiksi tranyylisypromiinista tai selegiliinistä) Fluoxetin Sandoz valmisteeseen, lääkitysten välillä täytyy olla vähintään 2 viikkoa. Jos lääkityksesi vaihdetaan ns. reversiibelistä MAO-estäjästä (moklobemidista) Fluoxetin Sandoz - valmisteeseen, voit aloittaa Fluoxetin Sandoz -valmisteen käytön moklobemidin käytön lopettamista seuraavana päivänä. Jos Fluoxetin Sandoz lääkityksesi vaihdetaan MAO-estäjähoidoksi, fluoksetiinihoidon ja MAOestäjähoidon aloittamisen välillä tulee olla vähintään 5 viikkoa. On erityisen tärkeää neuvotellä lääkärisi kanssa jos käytät: - verenohennuslääkettä (varfariinia) - muuta masennuslääkettä (esimerkiksi trisyklistä masennuslääkettä), tai tryptofaania tai litiumia sisältävää lääkettä - epilepsialääkettä (esimerkiksi fenytoiinia tai karbamatsepiinia) - triptaani-tyyppistä migreenilääkettä 2

3 - tramadolia sisältävää kipulääkettä - tulehduskipulääkettä, kuten asetyylisalisyylihappoa tai ei-steroidaalista tulehduskipulääkettä (NSAID) - mäkikuismaa (Hypericum perforatumia) sisältävää rohdosvalmistetta - flekainidia tai enkainidia sisältävää lääkettä (rytmihäiriölääkkeitä). Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Fluoxetin Sandoz -valmisteen käyttö ruuan ja juoman kanssa Ruoka: Tabletit voidaan ottaa ruokailun yhteydessä tai ruokailujen välillä. Alkoholi: Alkoholin käyttö fluoksetiinihoidon yhteydessä ei ole suositeltavaa. Raskaus ja imetys Fluoxetin Sandoz valmistetta ei tulisi käyttää raskauden tai imetyksen aikana, ellei lääkärisi ole arvioinut lääkityksen käyttämättä jättämisen olevan suurempi riski kuin lääkkeen käyttäminen. Fluoxetin Sandoz valmisteen käyttäminen raskauden ja imetyksen aikana voi vaikuttaa syntymättömään lapseen/imeväiseen lapseen. Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. Ajaminen ja koneiden käyttö Fluoxetin Sandoz voi heikentää arviointi-, harkinta- ja suorituskykyä. Tämä pitää huomioida erityistä tarkkuutta vaativissa tilanteissa, esimerkiksi autoa ajettaessa tai vaarallisia koneita käytettäessä. Tärkeää tietoa Fluoxetin Sandoz -valmisteen sisältämistä aineista Fluoxetin Sandoz sisältää laktoosia. Jos elimistösi ei siedä tietyntyyppisiä sokereita, ota yhteyttä lääkäriisi ennen tämän lääkkeen käyttämistä. 3. MITEN FLUOXETIN SANDOZ -VALMISTETTA KÄYTETÄÄN Käytä Fluoxetin Sandoz-valmistetta juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekistasi, mikäli olet epävarma. Fluoksetiinin vuorokausiannos voidaan ottaa kerta-annoksena tai useiksi pienemmiksi annoksiksi jaettuna. Fluoxetin Sandoz dispergoituva tabletti voidaan liuottaa lasilliseen vettä, jakaa tai niellä kokonaisena. Tavanomainen annos on: Masennus, pakkoajatukset ja pakkotoiminnot (OCD): 20 mg 60 mg vuorokaudessa Bulimia: 60 mg vuorokaudessa Lapset ja nuoret Fluoksetiinin käyttöä ei suositella lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille (katso myös kohta 2). Maksan vajaatoiminta Jos sairastat maksan vajaatoimintaa, lääkärisi voi pienentää lääkkeesi annostusta. 3

4 Jos otat enemmän Fluoxetin Sandoz -valmistetta kuin Sinun pitäisi Jos olet ottanut liian suuren annoksen Fluoxetin Sandoz valmistetta, ota yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh ). Yliannostuksen oireita ovat: pahoinvointi, oksentelu, kouristuskohtaukset, kiihtymys, levottomuus, liiallinen mielialan kohoaminen, sydämen toiminnan heikentyminen (esimerkiksi rytmihäiriöt) ja hengitysvaikeudet. Jos unohdat ottaa Fluoxetin Sandoz -valmistetta Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos lopetat Fluoxetin Sandoz -valmisteen käytön Älä lopeta Fluoxetin Sandoz hoitoa neuvottelematta lääkärisi kanssa. Fluoxetin Sandoz lääkkeen käytön lopettamisen yhteydessä voi ilmaantua lopettamisoireita, esimerkiksi pahoinvointia, huimausta, päänsärkyä, kiihtyneisyyttä ja poikkeavia ihotuntemuksia (parestesioita), kuten tunnottomuutta, kihelmöintiä, pistelyä tai polttelua. Nämä oireet ovat lieviä ja ohimeneviä. Jos Sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Fluoxetin Sandoz -valmistekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi jos seuraavia oireita ilmaantuu: - kasvojen, kielen ja/tai nielun turpoaminen, nielemisvaikeudet tai ihottuma yhdessä hengitysvaikeuksien kanssa (angioedeema) - korkea kuume, lihasten nykiminen, sekavuus ja kiihtymys, sillä nämä oireet voivat liittyä ns. serotoniinioireyhtymään Yleisluontoiset häiriöt: - Yliherkkyys ja allergiset reaktiot, kuten esimerkiksi kutina, ihottuma ja nokkosihottuma, joihin saattaa liittyä ihon, limakalvojen tai muiden ruumiinosien turvotusta, verisuonitulehdukset, kuume, nivelkipu - Vilunväristykset, ihoärsytys voimakkaassa auringonvalossa - Hyvin harvinaisissa tapauksissa Lyellin oireyhtymä (vakava oireyhtymä, johon liittyy ihotulehduksia) Ruuansulatuskanavanhäiriöt: - Mahasuolikanavan oireet, kuten ripuli, pahoinvointi, oksentelu, ruuansulatushäiriöt, nielemisvaikeudet, makuaistin muutokset - Suun kuivuminen - Harvinaisina tapauksina poikkeavia maksa-arvoja ja erittäin harvinaisina maksareaktioita Hermoston häiriöt: - Päänsärky, unihäiriöt (esimerkiksi poikkeavat unet, unettomuus), huimaus, laihtuminen, väsymys, uneliaisuus ja unisuus, liiallisesti kohonnut mieliala - Poikkeavat, lyhytkestoiset liikkeet, kuten lihasten nykiminen, häiriöt lihasten liikkeiden koordinoinnissa, vapina, lihaskrampit, kouristuskohtaukset, psykomotorinen levottomuus 4

5 - Aistiharhoista, maanisesta reaktiosta, sekavuudesta, levottomuudesta, ahdistuneisuudesta ja hermostuneisuudesta, heikentyneestä keskittymiskyvystä ja ajattelusta sekä paniikkikohtauksista on raportoitu, mutta ne voivat johtua perussairaudesta. - Hyvin harvoin serotoniinioireyhtymä, johon liittyy korkeaa kuumetta, lihasten nykimistä, sekavuutta ja levottomuutta Virtsatiehäiriöt ja sukuelinten häiriöt: - Virtsaamisvaikeudet, tihentynyt virtsaamistarve Lisääntymistoimintojen häiriöt: - Orgasmin viivästyminen tai puuttuminen, pitkittynyt erektio, maidonvuoto Muut haittavaikutukset: - Hiustenlähtö, haukottelu, näköhäiriöt, kuten näön hämärtyminen ja laajentuneet pupillit, hikoilu, verisuonten laajeneminen, nivelkipu, lihaskipu, verenpaineenlasku, mustelmat - Gynekologisia verenvuotoja, ruoansulatuskanavan verenvuotoa ja muita ihon tai limakalvojen verenvuotoja on raportoitu harvoin. - Veren natriumpitoisuuden laskua voi ilmaantua erityisesti iäkkäille potilaille, jotka käyttävät nesteenpoistolääkitystä tai joilla on muutoin nestevajausta. Hengityselinhäiriöt: - Kurkkutulehdus ja hengästyneisyys - Keuhkokudoksen tulehduksia on ilmoitettu harvoin. 5. FLUOXETIN SANDOZ -VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Älä käytä Fluoxetin Sandoz valmistetta pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit sisältävät - Vaikuttava aine on fluoksetiinihydrokloridi vastaten 10 mg, 20 mg tai 40 mg fluoksetiinia yhdessä tabletissa. - Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu maissitärkkelys, krospovidoni, kroskarmelloosinatrium, vedetön kolloidinen piidioksidi, sakkariininatrium, natriumsyklamaatti, magnesiumstearaatti Makuaineet: piparminttuaromi, luumuaromi. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Fluoxetin Sandoz 10 mg dispergoituvat tabletit ovat valkoisia, pyöreitä ja kaksoiskuperia tabletteja, joita on 14, 28, 30 ja 100 tabletin pakkauksissa. 5

6 Fluoxetin Sandoz 20 mg dispergoituvat tabletit ovat valkoisia, pyöreitä ja kaksoiskuperia tabletteja, joissa on jakouurre toisella puolella ja joita on 7, 10, 14, 20, 28, 30, 60, 70, 100 ja 100x1 tabletin pakkauksissa. Fluoxetin Sandoz 40 mg dispergoituvat tabletit ovat valkoisia, pyöreitä ja kaksoiskuperia tabletteja, joissa on jakouurre toisella puolella ja joita on 14, 28, 30, 60, 100 ja 100x1 tabletin pakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ja valmistaja: Myyntiluvan haltija Sandoz A/S, C.F. Tietgens Boulevard, DK-5220 Odense SØ, Tanska Valmistaja Hexal A/S, Kanalholmen 8-12, 2650 Hvidovre, Tanska tai Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Saksa Muotoiltu: englanti (Yhdysvallat) Muotoiltu: englanti (Yhdysvallat) Lisätietoja antaa Sandoz Oy Ab, Rajatorpantie 41, Vantaa. Tämä seloste on hyväksytty viimeksi

7 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg och 40 mg dispergerbara tabletter Fluoxetin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Fluoxetin Sandoz är och vad det används för 2. Innan du använder Fluoxetin Sandoz 3. Hur du använder Fluoxetin Sandoz 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Fluoxetin Sandoz ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD FLUOXETIN SANDOZ ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Fluoxetin Sandoz är ett antidepressivt läkemedel, som påverkar det centrala nervsystemet. Fluoxetin Sandoz används för: - Depression - Tvångsmässiga tankar och tvångsmässigt beteende (tvångssyndrom) - Bulimi. Observera att läkaren kan ha ordinerat detta läkemedel för annat ändamål och/eller med annan dosering än det som angivits i bipacksedeln. Du ska alltid följa läkarens ordination och de anvisningar som finns på etiketten på förpackningen. 2. INNAN DU ANVÄNDER FLUOXETIN SANDOZ Använd inte Fluoxetin Sandoz - Om du är allergisk mot fluoxetin eller något av övriga innehållsämnen i Fluoxetin Sandoz. - Om du får behandling med ett antidepressivt läkemedel eller ett antiparkinsonmedel, som hör till gruppen MAO-hämmare eller om du har behandlats med en sk irreversibel MAO-hämmare (t.ex. tranylkypromin, selegilin) under de senaste 14 dagarna. Ingen MAO-hämmare ska tas under de fem veckor som följer på avbrytandet av Fluoxetin Sandoz. Var särskilt försiktig med Fluoxetin Sandoz - Om du har diabetes kan Fluoxetine Sandoz höja eller sänka ditt blodsocker. Din insulindos eller dosen diabetesmedel du tar peroralt måste eventuellt anpassas. - Rådfråga din läkare om du har haft kramper, har epilepsi, nedsatt lever-, njur- och hjärtfunktion eller om du nyligen haft en hjärtattack. Det kan vara nödvändigt att ordinera en lägre dos för dig. - Om du har eller har haft mani. - Om du har blödningsbenägenhet. 7

8 - Om du tar andra läkemedel eller naturmedel som innehåller Johannesört (Hypericum perforatum) (se Intag av andra läkemedel ). - Om du får elektrokonvulsiv behandling. Du kommer kanske inte genast att må bättre när du börjar ta ditt läkemedel mot depression. Detta är vanligt eftersom en förbättring av de depressiva symtomen kanske inte sker förrän efter ett par veckor. De depressiva symtomen kan innefatta tankar om att skada dig själv eller begå självmord. Det är möjligt att de depressiva symtomen förvärras under the första behandlingsveckorna, innan effekt fås. Om du får en allergisk reaktion såsom klåda, nässelutslag, svullet ansikte, läppar, tunga och/eller svalg (ibland med andningssvårighet eller svårigheter att svälja) ska Fluoxetin Sandoz behandlingen avbrytas. Kontakta din läkare om du utvecklar symtom som hög feber, muskelryckningar, förvirring och ångest (serotonergt syndrom). Behandlingen med Fluoxetin Sandoz måste kanske avbrytas. Viktminskning kan ske under behandlingen med Fluoxetin Sandoz. Användning hos barn och ungdomar under 18 år Fluoxetin Sandoz ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Fluoxetin Sandoz skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du skall också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras. De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för barn och ungdomar under 18 år. Fluoxetinbehandlingen kan leda till ökad kariesrisk till följd av ökad muntorrhet. Tänderna ska borstas med fluortandkräm två gånger dagligen. Intag av andra läkemedel Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av Fluoxetin Sandoz. Några av dessa läkemedel är: Vissa antidepressiva läkemedel eller antiparkinsonmedel som hör till gruppen MAO-hämmare (t.ex. tranylkypromin, moklobemid eller selegilin). Om din läkare byter ditt läkemedel från en sk. irreversibel MAO-hämmare (t.ex. tranylkypromin eller selegilin) till Fluoxetin Sandoz, måste det hållas åtminstone en två-veckors paus mellan behandlingarna. Om din läkare byter ditt läkemedel från en sk. reversibel MAO-hämmare (moklobemid) måste behandlingen uppskjutas till följande dag. Om du avbryter Fluoxetin Sandoz- behandlingen och medicineringen byts till en MAO-hämmare, måste en paus på åtminstone 5 veckor hållas innan en behandling med MAO-hämmare kan inledas. Det är speciellt viktigt att du rådfrågar din läkare om du tar: - bloduttunnande medel (warfarin) - andra läkemedel mot depression (t.ex. tricykliska antidepressiva), eller läkemedel som innehåller tryptofan eller litium - läkemedel mot epilepsi (t.ex. fenytoin eller karbamazepin) - triptanliknande medel mot migrän - smärtstillande medel som innehåller tramadol - smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel som acetylsalicylsyra och icke-steroida antiinflammatoriska medel - naturmedel som innehåller Johannesört (Hypericum perforatum) - läkemedel som innehåller flekainid eller enkainid (mot oregelbunden hjärtrytm). 8

9 Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Intag av Fluoxetine Sandoz med mat och dryck Föda: Tabletterna kan tas med eller mellan måltiderna. Alkohol: Intag av alkohol tillsammans med Fluoxetin Sandoz rekommenderas inte. Graviditet och amning Fluoxetin Sandoz ska inte användas under graviditet och amning om inte din läkare har övervägt att risken är större om läkemedlet inte tas än vid användning. Intag av Fluoxetine Sandoz både under graviditet och amning kan påverka det ofödda barnet/barnet som ammas. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Körförmåga och användning av maskiner Fluoxetin Sandoz kan påverka omdömesförmågan, tankeverksamheten och motoriska förmågan. Detta bör beaktas i situationer när ökad vaksamhet är nödvändig, som när man kör bil och använder farliga maskiner. Viktig information om några innehållsämnen i Fluoxetin Sandoz Fluoxetin Sandoz innehåller laktos. Rådgör med din läkare innan du använder detta läkemedel, om du inte tål vissa socker. 3. HUR DU ANVÄNDER FLUOXETIN SANDOZ Använd alltid Fluoxetin Sandoz enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Fluoxetin kan tas som en engångsdos eller indelat i flere doser. Fluoxetin Sandoz dispergerbara tabletter kan lösas i ett glas vatten, delas eller sväljas hela. Vanlig dos är: Depression, tvångstankar och tvångsverksamhet (OCD). 20 mg 60 mg per dygn. Bulimi: 60 mg per dygn Barn och ungdomar Användning av fluoxetin vid behandling av barn och ungdomar (under 18 år) rekommenderas inte (se även avsnitt 2). Nedsatt leverfunktion Om du lider av nedsatt leverfunktion, kan din läkare ordinera en lägre dos eller längre dosintervall. Om du har tagit för stor mängd av Fluoxetin Sandoz Om du har tagit en för stor dos Fluoxetin Sandoz, ta kontakt med läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel ). 9

10 Symptom på överdosering är illamående, kräkningar, kramper, ångest, rastlöshet, eufori, försvagning av hjärtfunktionen (t.ex. rytmrubbningar) och andningssvårigheter. Om du har glömt att ta Fluoxetin Sandoz Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du slutar att använda Fluoxetin Sandoz Avbryt inte behandlingen utan att rådgöra med din läkare. Vid avslutad behandling med Fluoxetin Sandoz, kan utsättningsreaktioner, t. ex. illamående och yrsel, huvudvärk, ångest och onormal känsla i huden (parestesier) som domningar, pirrningar, stickningar eller sveda uppträda. Dessa besvär är vanligen milda och övergående. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Fluoxetin Sandoz orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Kontakta din läkare omedelbart om du upplever följande symtom: - svullet ansikte, tunga och/eller svårighet att svälja eller nässelfeber tillsammans med andningssvårigheter (angioödem) hög feber, muskelryckningar, förvirring och ångest eftersom dessa symtom kan vara ett tecken på det sk. serotonerga syndromet Allmänt: - Överkänslighet och allergiska reaktioner som klåda, utslag, nässelfeber, ibland med svullnad av hud, lemhinnor och andra delar av kroppen, blodkärlsinflammation, feber, ledvärk - Frossbrytningar, känslighet för solljus - I mycket sällsynta fall Lyells syndrom (sällsynt hudreaktion där huden stöts av) Mag-tarmkanalen: - Mag-tarmsymtom som diarré, illamående, kräkningar, matsmältningsrubbningar, svårigheter vid sväljande, smakförändringar - Muntorrhet - I sällsynta fall onormala leverfunktionsvärden och mycket sällsynta fall av leverreaktioner Nervsystemet: - Huvudvärk, sömnstörningar (t. ex. ovanliga drömmar, sömnlöshet), yrsel, avmagring, trötthet, sömnighet och dåsighet, upprymdhet - Övergående ovanliga rörelser som muskelryckningar, nedsatt koordinationsförmåga, darrningar, muskelkramper, krampanfall och psykomotorisk oro - Hallucinationer, maniska reaktioner, förvirring, upprördhet, ångest och nervositet, nedsatt koncentationsförmåga och tankekedja, panikanfall har rapporterats men kan bero på bakomliggande sjukdom. - Mycket sällsynt serotonergt syndrom med symtom som hög feber, muskelryckningar, förvirring och ångest Urinvägarna och könsorganen: - Urineringssvårigheter, tätare urineringsbehov 10

11 Sexuella störningar: - Fördröjd eller utebliven orgasm, långvarig erektion, mjölkflöde ur brösten Diverse: - Håravfall, gäspning, synrubbningar såsom dimsyn och utvidgade pupiller, svettning, kärlutvidgning, led- och muskelsmärtor, blodtrycksfall, blåmärken - Gynekologiska blödningar, små blödningar i mag-tarmkanalen och andra hud- eller slemhinnor har rapporterats i sällsynta fall. - Minskad natriumhalt i blodet kan uppträda, speciellt hos äldre patienter som tar diuretika eller patienter med vätskebrist av andra orsaker. Andningsorganen: - Inflammation i svalget och andfåddhet - Sällsynta fall av inflammation i lungvävnaden har rapporterats. 5. HUR FLUOXETIN SANDOZ SKA FÖRVARAS Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsförhållanden. Använd inte Fluoxetin Sandoz efter det utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är fluoxetinhydroklorid motsvarande 10 mg, 20 mg eller 40 mg fluoxetin i en tablett. - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, krospovidon, kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri kiseldioxid, sackarinnatrium, natriumcyclamat, magnesiumstearat Arom: pepparmyntsarom, plommonarom. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Fluoxetin Sandoz 10 mg dispergerbara tabletter är vita, runda och bikonvexa tabletter och tillhandahålls i blisterförpackningar på 14, 28, 30 och 100 tabletter. Fluoxetin Sandoz 20 mg dispergerbara tabletter är vita, runda och bikonvexa tabletter med skåra på ena sidan som tillhandahålls i blisterförpackningar på 7, 10, 14, 20, 28, 30, 60, 70, 100 och 100x1 tabletter. Fluoxetin Sandoz 40 mg dispergerbara tabletter är vita, runda och bikonvexa tabletter med skåra på ena sidan som tillhandahålls i blisterförpackningar på 14, 28, 30, 60, 100 och 100x1 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare: 11

12 Innehavare av godkännande för försäljning Sandoz A/S, C.F. Tietgens Boulevard 40, DK-5220 Odense SØ, Danmark Tillverkare Hexal A/S, Kanalholmen 8-12, 2650 Hvidovre, Danmark eller Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Tyskland Information lämnas av Sandoz Oy Ab, Råtorpsvägen 41, Vanda. Denna bipacksedel godkändes senast den

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Package leaflet Page 1 of 8 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE KALEORID 750 mg depottabletti KALEORID 1 g depottabletti Kaliumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute PAKKAUSSELOSTE CODETABS -imeskelytabletti Kokillaanauute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille.

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami PAKKAUSSELOSTE Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi

PAKKAUSSELOSTE. Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi PAKKAUSSELOSTE Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos Glykopyrroniumbromidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi PAKKAUSSELOSTE GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aclovir 800 mg tabletti. Mitä Aclovir sisältää

PAKKAUSSELOSTE. Aclovir 800 mg tabletti. Mitä Aclovir sisältää PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide. Asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide. Asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide Asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini PAKKAUSSELOSTE Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni 1 PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo PAKKAUSSELOSTE ADURSAL 150 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ursodeoksikoolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ APURIN-HEXAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ APURIN-HEXAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit PAKKAUSSELOSTE Bafucin Mint -imeskelytabletit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Bafucin

Lisätiedot

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Coffein MediPharmia 100 mg tabl. Kofeiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Coffein

Lisätiedot

Betahistin Copyfarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE

Betahistin Copyfarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli

PAKKAUSSELOSTE. med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli PAKKAUSSELOSTE med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loraxin 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti Feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cetirizin BMM Pharma 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen setiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Cetirizin BMM Pharma 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen setiritsiinidihydrokloridi 1 PAKKAUSSELOSTE Cetirizin BMM Pharma 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen setiritsiinidihydrokloridi Tämä pakkauskoko on tarkoitettu lääkärin aiemmin toteamien allergisten oireiden hoitoon. Ilman lääkärin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini

PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s.

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s. ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX 12 2015 1058350 Käyt. viim.: 12 2015 Erä 1058350 Aivastux 10 mg 10 tabl. Vnr 04 36 79 Ibuprofen 400 mg Glycerol (85%) Sacchar Constit q.s. Käyttötarkoitus: Allergisen nuhan, allergisten

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti PAKKAUSSELOSTE PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Postafen 25 mg tabletti meklotsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Postafen 25 mg tabletti meklotsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Postafen 25 mg tabletti meklotsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron Sandoz 1mg ja 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron Sandoz 1mg ja 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni PAKKAUSSELOSTE Granisetron Sandoz 1mg ja 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste. Vaikuttava aine: Amlodipiinimaleaatti, joka vastaa 5 mg tai 10 mg amlodipiinia yhdessä tabletissa.

Pakkausseloste. Vaikuttava aine: Amlodipiinimaleaatti, joka vastaa 5 mg tai 10 mg amlodipiinia yhdessä tabletissa. Pakkausseloste Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteinen tabletti. (Reseptivalmiste)

PAKKAUSSELOSTE Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteinen tabletti. (Reseptivalmiste) PAKKAUSSELOSTE Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteinen tabletti (Reseptivalmiste) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle GLUCADOL 400 mg -kalvopäällysteiset tabletit glukosamiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

SPARKAL ja SPARKAL MITE 5 mg + 50 mg/2,5 mg + 25 mg tabletit

SPARKAL ja SPARKAL MITE 5 mg + 50 mg/2,5 mg + 25 mg tabletit Package leaflet Page 1 of 8 PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Histanova 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Histanova 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi 1 PAKKAUSSELOSTE Histanova 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli PAKKAUSSELOSTE METALAX 10 mg -peräpuikko Bisakodyyli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ido-E 100 mg purutabletit D- -tokoferoliasetaatti

PAKKAUSSELOSTE. Ido-E 100 mg purutabletit D- -tokoferoliasetaatti PAKKAUSSELOSTE Ido-E 100 mg purutabletit D- -tokoferoliasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Junior 250 mg tabletit PARAMAX Rap 500 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Junior 250 mg tabletit PARAMAX Rap 500 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Junior 250 mg tabletit PARAMAX Rap 500 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ PRAVASTATIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ PRAVASTATIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteys lääkäriin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini PAKKAUSSELOSTE Benadryl 8 mg kovat kapselit Akrivastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Microlax peräruiskeliuos Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Microlaxia huolellisesti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi PAKKAUSSELOSTE GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Emgesan 250 mg tabletit

PAKKAUSSELOSTE. Emgesan 250 mg tabletit PAKKAUSSELOSTE Emgesan 250 mg tabletit magnesiumhydroksidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Loratadin HEXAL 10 mg tabletti

Loratadin HEXAL 10 mg tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Levazyr 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. levosetiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Levazyr 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. levosetiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Levazyr 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen levosetiritsiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AURORIX 150 mg ja 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen Moklobemidi

PAKKAUSSELOSTE. AURORIX 150 mg ja 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen Moklobemidi PAKKAUSSELOSTE AURORIX 150 mg ja 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen Moklobemidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Antrex 15 mg tabletti Kalsiumfolinaatti

PAKKAUSSELOSTE. Antrex 15 mg tabletti Kalsiumfolinaatti PAKKAUSSELOSTE Antrex 15 mg tabletti Kalsiumfolinaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VITA-B6 200 mg -tabletti Pyridoksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. VITA-B6 200 mg -tabletti Pyridoksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE VITA-B6 200 mg -tabletti Pyridoksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum)

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum) PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli PAKKAUSSELOSTE Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Celestoderm 0,1 % emulsiovoide beetametasoni

PAKKAUSSELOSTE. Celestoderm 0,1 % emulsiovoide beetametasoni PAKKAUSSELOSTE Celestoderm 0,1 % emulsiovoide beetametasoni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini PAKKAUSSELOSTE Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 6 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Vaikuttava aine: morfiini Lue

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. TRIMETIN 100 mg tabletti TRIMETIN 160 mg tabletti TRIMETIN 300 mg tabletti Trimetopriimi

PAKKAUSSELOSTE. TRIMETIN 100 mg tabletti TRIMETIN 160 mg tabletti TRIMETIN 300 mg tabletti Trimetopriimi PAKKAUSSELOSTE TRIMETIN 100 mg tabletti TRIMETIN 160 mg tabletti TRIMETIN 300 mg tabletti Trimetopriimi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit

Lisätiedot

Alzyr 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi

Alzyr 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Alzyr 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. TUULIX 10 mg tabletit. Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. TUULIX 10 mg tabletit. Loratadiini 1 PAKKAUSSELOSTE TUULIX 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. KESTINE 10 mg kalvopäällysteinen tabletti ebastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. KESTINE 10 mg kalvopäällysteinen tabletti ebastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KESTINE 10 mg kalvopäällysteinen tabletti ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos. Vaikuttava aine: morfiini

PAKKAUSSELOSTE. Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos. Vaikuttava aine: morfiini PAKKAUSSELOSTE Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos Vaikuttava aine: morfiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini PAKKAUSSELOSTE Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos Oksitosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Traneksaamihappo

PAKKAUSSELOSTE. Traneksaamihappo PAKKAUSSELOSTE CAPRILON 500 mg -tabletti Traneksaamihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Seromex 20 mg kapseli

PAKKAUSSELOSTE. Seromex 20 mg kapseli PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fluoxetin Sandoz 20 mg dispergoituvat tabletit. Fluoksetiini

PAKKAUSSELOSTE. Fluoxetin Sandoz 20 mg dispergoituvat tabletit. Fluoksetiini PAKKAUSSELOSTE Fluoxetin Sandoz 20 mg dispergoituvat tabletit Fluoksetiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kingovital tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Kingovital tabletti PAKKAUSSELOSTE Kingovital tabletti PERINTEINEN KASVOIROHDOSVALMISTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. TELFAST 120 mg kalvopäällysteiset tabletit Feksofenadiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. TELFAST 120 mg kalvopäällysteiset tabletit Feksofenadiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE TELFAST 120 mg kalvopäällysteiset tabletit Feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ZYLORIC 100 mg tai 300 mg tabletit. allopurinoli

PAKKAUSSELOSTE. ZYLORIC 100 mg tai 300 mg tabletit. allopurinoli PAKKAUSSELOSTE ZYLORIC 100 mg tai 300 mg tabletit allopurinoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin alat ottaa lääkettä. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisä

Lisätiedot

Allonol 100 mg ja 300 mg tabletit Allopurinoli

Allonol 100 mg ja 300 mg tabletit Allopurinoli Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen - Tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg

PAKKAUSSELOSTE. KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg PAKKAUSSELOSTE KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen.

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen. PAKKAUSSELOSTE Tämä pakkausseloste sisältää tietoa Dilmin-valmisteesta ja sen vaikutuksesta sekä ohjeet sen käytöstä. Pakkausseloste tulee lukea huolellisesti ennen valmisteen käyttöä. Lääkäri on voinut

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Trineurin tabletit tiamiininitraatti (B 1 -vitamiini) pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini) syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot