Suomalaisen korkeakoulutuksen tulevaisuus, opiskelulähtöiset palvelut tietojärjestelmien ja (tohtori)koulutuksen kehittämisessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisen korkeakoulutuksen tulevaisuus, opiskelulähtöiset palvelut tietojärjestelmien ja (tohtori)koulutuksen kehittämisessä"

Transkriptio

1 Suomalaisen korkeakoulutuksen tulevaisuus, opiskelulähtöiset palvelut tietojärjestelmien ja (tohtori)koulutuksen kehittämisessä Ilmari Hyvönen

2 Aiheita Korkeakoulutus hallitusohjelmassa ja sen toteuttamisessa Korkeakoulutuksen ICT, tietojärjestelmät ja digitalisaatio Ehdotus koulutustarjonnan tavoitteiksi 2020

3 Lähde: Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015, ministeriöiden kansliapäälliköt (Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd)

4 Aiheita Korkeakoulutus hallitusohjelmassa ja sen toteuttamisessa Korkeakoulutuksen ICT, tietojärjestelmät ja digitalisaatio Ehdotus koulutustarjonnan tavoitteiksi 2020

5 HO strategiset tavoitteet

6 HO: Osaaminen ja koulutus Kymmenen vuoden tavoite: Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Suomalaisten osaamis- ja koulutustaso on noussut, mikä tukee suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa. Hallituskauden tavoitteet: Oppimisympäristöjä on modernisoitu, digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksia hyödynnetään oppimisessa. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt. Koulutuksen keskeyttäneiden määrä on laskenut. Koulutuksen ja työelämän välinen vuorovaikutus on lisääntynyt. Tieteen ja tutkimuksen resursseja hyödynnetään tehokkaasti ja vaikuttavasti. Suomen koulutusvienti kasvaa voimakkaasti. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatu ja vaikuttavuus ovat kääntyneet nousuun. Koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyys on lisääntynyt ja koulutusviennin esteet on purettu /

7 Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeet

8

9 2016/liitteet/Karkihankepanostukset.pdf

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Aiheita Korkeakoulutus hallitusohjelmassa ja sen toteuttamisessa Korkeakoulutuksen ICT, tietojärjestelmät ja digitalisaatio Ehdotus koulutustarjonnan tavoitteiksi 2020

19 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation ulottuvuuksia Avoin tiede: niin tutkimuksen kuin koulutuksen resurssi Tieteellinen laskenta: kansainväliset, kansalliset ja korkeakoulujen omat resurssit ICT osana kaikkia tutkimusinfrastruktuureja: datan siirto, tallennus ja prosessointivaatimukset Pedagoginen kehittäminen ja digitalisaatio digitalisaatio muuttaa opiskelijan, opettajan ja korkeakoulun vuorovaikutussuhteita, erilainen asiointi myös lähiopiskelussa siirtyy verkkoon Verkko-opetus osana pedagogista kehittämistä, digitalisaation vaikutukset ohjaukseen ja sen kehittämiseen Opiskelijan joustavien opiskelumahdollisuuksien edistäminen sähköiset tentit, kirjastot ja muut avoimet oppimisympäristöt Korkeakoulujen yhteistyö esim. perusopinnoissa, kieliopinnoissa ja esimerkiksi harvinaisissa oppiaineissa Opetuksen ja tutkimuksen tuen ja hallinnon prosessit ja tietojärjestelmät: korkeakoulujen sisällä ja enenevässä määrin korkeakoulujen välillä

20 Korkeakoulujen ICT kokonaisuus Korkeakoulujen käyttämät ICT palvelut Korkeakoulujen itse/yhdessä tuottamat/ostamat ICT palvelut KK: KK: KK: xx xx xx xx xx xx ~200M Korkeakoulujen yhteenliittymä, yhteisyritys, tms. xx xx OPH:n palvelut y Kansalliskirjaston palvelut FUNET 2,6M CSC:n keskitetyt palvelut xx x y x 28M Muu 2,8 M y z OKM/ KTPO

21 OKM:n rooli korkeakoulujen ICT:ssä Lakisääteiset yhteiset palvelut OPH:n palvelut VIRTA Tiedonkeruut Keskitetysti rahoitetut (ICT) palvelut (hankinta CSC:ltä) FUNET (50/50 rahoitus) Suurteholaskenta Tietoinfrastruktuuri (tallennus, ATT -hanke) Muut tietovarastopalvelut (Vipunen, Juuli,..) Yhteiset arkkitehtuurit (vrt. tietohallintolaki) Opiskelu ja opetus (tuki ja hallinto) Tutkimuksen tuki ja hallinto Suurteholaskenta, Avoin tiede

22 Arkkitehtuurityö palveluohjauksen menetelmänä ja yhteisen kielen muodostaja Korkeakoulujen käyttämät ICT palvelut Yhteinen kieli: prosessit, tiedot, järjestelmät, teknologia 1 Arkkitehtuurityö ohjaa Arkkitehtuuri Korkeakoulujen itse/yhdessä tuottamat ICT palvelut KK: xx xx KK: xx xx Korkeakoulujen yhteistyörakenne: xx xx Yhteinen kieli koneille : yhteentoimivuusmalli 3 Arkkitehtuurityö 2 x CSC:n palvelut y z yz OPH:n palvelut 1. tarjoaa yhteisen kielen kohdealueen prosesseista, tiedoista, tietojärjestelmistä ja teknologiasta puhumiseen, sekä mahdollisia suuntaviivoja toimintakulttuurin ja prosessien kehittämiseen 2. ohjaa palveluiden kehittämistä: mitä järkevää tehdään erikseen, mitä yhdessä, 3. tuottaa yhteentoimivuuden ja yhteismitallisuuden tarpeisiin teknisiä määrityksiä y z xx ww Kansalliskirjaston palvelut (Painotukset vaihtelevat arkkitehtuureittain!) y x y x

23

24 VIRTA -tietovaranto nyt ja tulevaisuudessa

25 Opiskelu ja opetus, tuki ja hallinto: prosessit opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuuri https://confluence.csc.fi/display/opi/opi-viitearkkitehtuuri

26 Säädökset ja sopimukset Tohtorikoulutuksen osalta säädöksissä tutkintojen sisältöä ja tavoitteita, mutta ei laajuuksia eikä opintoaikoja Koulutusvastuuasetukset, Tulossopimukset (määrät) Opiskelijoiden valintaa koskevat yliopistolain 36,38,39 jne: koskevat myös tohtorikoulutusta Yhteishakua ja paikkojen varaamista koskevat säädökset eivät koske tohtorikoulutusta

27 Tietojärjestelmät I ja II sykli; tietojärjestelmät KK:n opintohallinto ja muu opetuksen & opiskelun tuki Opintopolku.fi KK:n opintohallinto KK:n opintohallinto KK:n opintohallinto KK:n opintohallinto Tohtorikoulutus; tietojärjestelmät KK:n opintohallinto ja muu opetuksen & opiskelun tuki? Opintopolku.fi? Mitä halutaan? KK:n opintohallinto, Henkilöstöhallinto (KK:n opintohallinto), Henkilöstöhallinto KK:n opintohallinto, Henkilöstöhallinto KK:n opintohallinto

28 OKM:n digitalisaatiotyöpaja keskeisiä edellytyksiä digitalisaation hyödyntämiseksi opetuksessa? (1/2) HTV-resurssit paremmin käyttöön Toimintakulttuurin muutos; opettajien osaaminen - konkretiaa pedagogiseen kouluttamiseen; enemmän panosta ohjaukseen, vähemmän luennointiin? Pois siiloista ja ajatuksesta opettajasta kurssin omistajana, opetuksen muotoilussa pois luokkahuoneajattelusta, opetuksen arvostuksen nostaminen, laadullinen palaute osaksi kaikkea opettamista? Opetussuunnitelmien uudistaminen toteutustapojen monipuolistaminen, yksittäisistä opintojaksoista kohti osaamisen arviointia, ohjauksen lisääminen, osaamisperustaisuus Tekijänoikeusasiat selkeämmiksi Opiskelijan kokemuksen korostaminen: personoituva, yksilöllinen opiskeluympäristö, yhtenäinen pääsy korkeakoulun (ja sopimusten perusteella muualta tarjottaviin) palveluihin ja opetukseen

29 OKM:n digitalisaatiotyöpaja keskeisiä edellytyksiä digitalisaation hyödyntämiseksi opetuksessa? (2/2) Korkeakoulujen välinen yhteistyö opetuksessa miten vauhtiin? Perusopintojaksojen stadardointi; Monimutkaisesta JOO-sopimuksesta eroon insentiivit jo rahoitusmallissa Päällekkäisen tarjonnan poistaminen Yhteisen hyvä eetos takaisin; opetuksen julkisuus myös verkossa sallitaan, rohkaistaan, vaaditaan! Yhteiset alustat / yhteinen ICT infrastruktuuri opetuksen tukena vastakkaisia näkökulmia: Tekniikka on hyvällä tasolla, sitä vaan pitäisi käyttää paremmin opetuksen tukena ja myös yhteistyöhön; HAKA riittää vs. Kestävän pedagogisen ajattelun pohjalle yhteinen alusta Yhteiset sovitut teknologiset ratkaisut ja yhteisiä palveluita tarvitaan

30 Hallitusohjelma, digitalisaatio ja korkeakoulutus Hallituskauden tavoitteet: - Oppimisympäristöjä on modernisoitu, digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksia hyödynnetään oppimisessa. Korkeakoulujen on itse kyettävä uudistamaan omia toimintarakenteitaan, opetusta ja tutkimusta näiden laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi digitalisaatiota hyödyntäen. Digitalisaatio mahdollistaa yhteistyön koulutuksen järjestämisessä uudella tavalla onko tämä se asia, jonka kautta digitalisaation suurimmat vaikutukset korkeakoulujen toimintatapaan tulevat? Toimintakulttuurin ja prosessien muutos, vuorovaikutusrakenteiden digitalisoituminen myös korkeakoulun sisällä

31 Aiheita Korkeakoulutus hallitusohjelmassa ja sen toteuttamisessa Korkeakoulutuksen ICT, tietojärjestelmät ja digitalisaatio Ehdotus koulutustarjonnan tavoitteiksi 2020

32 Tutkintotavoitteet 2020 Koulutustarve-ennakointi joka 4 vuosi Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointia ja valmistelua varten työryhmän. Tehtävänä mm Tehdä mennessä opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotus koulutustarjonnan tavoitteiksi vuodelle Korkeakoulujen osalta koulutustarjonnan mitoittamisesta / tutkintotavoitteista sovitaan tarkemmin tulossopimuksissa.

33 Työryhmän esitys yliopistokoulutuksen tutkintotarpeista 2020-luvulla Tutkintotarve kasvaa määrällisesti eniten tekniikan ja liikenteen alalla sekä luonnontieteiden alalla. Lievää kasvua on kaikilla aloilla kulttuurialaa lukuun ottamatta. Tavoitteellinen elinkeinorakenne edellyttää, että erityisesti näiden alojen koulutustarjonnan riittävyys ja sisältöjen ajanmukaisuus turvataan (palvelujen turvaaminen ja kehittäminen, uusien kasvualojen osaamispotentiaalin varmistaminen) opetus ja kasvatustyö, liiketalous ja kauppa, matematiikka, fysiikka, kemia, arkkitehtuuri ja rakentaminen, kone-, metalli- ja energiatekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka, prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka, sosiaaliala, hammaslääketiede ja muu hammashuolto, farmasia ja muu lääkehuolto, lääketiede

34 VATT toimialaskenaariot ( ) Opetushallitus (koulutustarvelaskelmat, poistuma jne.) KT työryhmä; prosessikuvaus Työryhmä Sidosryhmäyhteistyö Ehdotuksen laadinta Työryhmän esitys Työryhmän raportti Aluejaosto Aikuiskoulutusjaosto Tohtorikoulutusjaosto Tutkintotavoitteet v Valmis ( ) Aluekysely Toimialakysely Erilliskuulemiset (EK, KL, STM, OKM, Sitra) Seminaarit; asiantuntijakuulemiset Esityksen luonnos seminaari Luovutus ministeriölle Lausuntokierros 6/2015 Sidosryhmien mahdollisuus antaa lausunto (25 kpl)

35 Ennakoinnin työnkulku yksinkertaistettuna VATT:Työvoiman kysyntäskenaario toimialoittain vuoteen 2030 (politiikka- ja kriisiskenaariot) - poistuma (politiikkaskenaarion mukaisesti), ammattirakenne vs. tavoitteellinen ammattirakenteen muutos Avautuvat työpaikat: ammattiryhmittäin Ammattiryhmät koulutusaste- ja opintoalaluokitukset - Työvoiman tarjonta: uudet ikäluokat, työttömät, työvoiman ulkopuolelta tulevat, nettomaahanmuutto Tutkinnon suorittaneiden tarve : ; 77600/v - Tehokkuuskerroin (läpäisy, moninkertainen koulutus) - Vaikuttavuuskerroin (tutkinnon suorittaneiden työvoimaosuus) Työelämän koulutustarve aloittajaa - Skaalaus ikäluokan kokoon Aloittajatarve ~(1,5 * ikäluokka) Kasvualat, elinkeinorakenteen uudistaminen, osaamisen kehittäminen Ehdotus Tutkintotavoitteista/aloittajista alakohtaisesti

36 Työvoiman kysyntäennusteet Politiikkaskenaario Työvoiman kysyntä ja ammattirakenteen muutos (VATT) Työvoiman kysynnän kasvu Toimialojen ammattirakenne (ammattiryhmien %-osuudet) on pidetty vuoden 2011 mukaisina ennakointijaksolla Poistuma vuoden 2011 työllisistä (VATT) % Keskimäärin /v Työttömyysaste 6,9 % vuonna 2030

37 Politiikkaskenaario vs. työryhmän kasvu-ura (työllisten määrän muutos v )

38 Tutkintotarpeet 2020-luvulla

39 Tutkintotavoitteet koulutusasteittain 2020-luvulle 60% 50% 51% 50% 50% 40% 30% 28% 31% 29% 20% 21% 19% 21% 10% 0% Ammatillinen peruskoulutus Ammattikorkeakoulututkinto Yliopistotutkinto Kesu tutkintotuotos Tutkinnot ka KT 2020 esitys

40 Akselin otsikko Työryhmän esitys tutkintotavoitteista koulutusasteittain 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Tutkinnot ka Kehittämissuunnitelma Työryhmän esitys tutkintotavoite Ammatillinen peruskoulutus 36,027 37,520 35,635 Ammattikorkeakoulututkinto 22,078 19,421 20,390 Yliopistotutkinto 13,943 15,142 15,115 * * Muu koulutus 1650 tutkintoa

41 Työryhmän esitys kuvitteellisena aloittajatarpeena Laskennallinen aloittajatarve Nykyläpäisy 63%* Tavoiteläpäisy75% Tavoiteläpäisy 100% Ammattikorkeakoulut Yliopistot *Läpäisyaste laskettu ammattikorkeakouluissa 6,5 vuodessa tutkinnon suorittaneet. Yliopistoissa 9 vuodessa tutkinnon suorittaneet.

42 Tutkintotavoitteet koulutusaloittain 2020-luvulle

43 Työryhmän esitys yliopistokoulutuksen tutkintotarpeista 2020-luvulla

44 Työryhmän esitys ammattikorkeakoulutuksen tutkintotarpeista 2020-luvulla

45 Tavoitteellinen elinkeinorakenne edellyttää, että erityisesti näiden alojen koulutustarjonnan riittävyys ja sisältöjen ajanmukaisuus turvataan - taustalla palvelujen turvaaminen ja kehittäminen - uusien kasvualojen osaamispotentiaalin varmistaminen Yliopistokoulutus opetus ja kasvatustyö, liiketalous ja kauppa, matematiikka, fysiikka, kemia, arkkitehtuuri ja rakentaminen, kone-, metalli- ja energiatekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka, prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka, sosiaaliala, hammaslääketiede ja muu hammashuolto, farmasia ja muu lääkehuolto, lääketiede Ammattikorkeakoulutus kone-, metalli- ja energiatekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka tieto- ja tietoliikennetekniikka, prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka, sosiaali- ja terveysala Ammatillinen koulutus opetus ja kasvatustyö, arkkitehtuuri ja rakentaminen, kone-, metalli- ja energiatekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka, ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, maatilatalous, metsätalous, sosiaali- ja terveysala (yhteiset), majoitus- ja ravitsemusala, kotitalous ja kuluttajapalvelut

46 Kiitos!

SUOMI KASVU-URALLE Ehdotus koulutustarjonnan tavoitteiksi 2020. Korkeakouluneuvos Ari Saarinen

SUOMI KASVU-URALLE Ehdotus koulutustarjonnan tavoitteiksi 2020. Korkeakouluneuvos Ari Saarinen SUOMI KASVU-URALLE Ehdotus koulutustarjonnan tavoitteiksi 2020 Korkeakouluneuvos Ari Saarinen VATT toimiala - skenaariot (2011-2030) Opetushallitus (koulutustarve - laskelmat, poistuma jne.) KT 2020 -

Lisätiedot

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta eluvat alueellinen työseminaari Oulu 12.6.2015 Scandic Oulu Opetusneuvos Jukka Lehtinen Suomen menestysstrategia Inhimillisten voimavarojen

Lisätiedot

Koulutuksen ja työelämän yhteistyöpäivä 28.8.2015. Bioanalyytikkokoulutuksen ennakoiminen Johanna Moisio, OKM

Koulutuksen ja työelämän yhteistyöpäivä 28.8.2015. Bioanalyytikkokoulutuksen ennakoiminen Johanna Moisio, OKM Koulutuksen ja työelämän yhteistyöpäivä 28.8.2015 Bioanalyytikkokoulutuksen ennakoiminen Johanna Moisio, OKM Ammattikorkeakoulujen ohjaus Hallitusohjelman ja lainsäädännön lisäksi ammattikorkeakouluja

Lisätiedot

Suomi osaamisen kasvu-uralle

Suomi osaamisen kasvu-uralle Suomi osaamisen kasvu-uralle Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:14 2 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

1 POHJOIS-SAVON ESITYS NUORISOASTEEN KOULUTUSTARJONNAKSI 2016 (esitys

1 POHJOIS-SAVON ESITYS NUORISOASTEEN KOULUTUSTARJONNAKSI 2016 (esitys 2 Sisällysluettelo 1 POHJOIS-SAVON ESITYS NUORISOASTEEN KOULUTUSTARJONNAKSI 2016 (esitys OKM:lle)... 4 2 KESU 2016 prosessin kuvaus... 8 3 Valtakunnalliset linjaukset ja koulutusalakohtaiset tavoitteet...

Lisätiedot

KOULUTUSTARJONNAN TAVOITTEET 2016 - Pohjois-Savon esitysluonnos 6.6.2011 - maakuntahallituksen käsittelyyn 20.6.2011

KOULUTUSTARJONNAN TAVOITTEET 2016 - Pohjois-Savon esitysluonnos 6.6.2011 - maakuntahallituksen käsittelyyn 20.6.2011 KOULUTUSTARJONNAN TAVOITTEET 2016 - Pohjois-Savon esitysluonnos 6.6.2011 - maakuntahallituksen käsittelyyn 20.6.2011 Sisällysluettelo 1 POHJOIS-SAVON ESITYS NUORISOASTEEN KOULUTUSTARJONNAKSI 2016 (lausunto

Lisätiedot

Koulutustutkimusfoorumi 9.6.2015 Puheenjohtaja Petri Pohjonen

Koulutustutkimusfoorumi 9.6.2015 Puheenjohtaja Petri Pohjonen Koulutustutkimusfoorumi 9.6.2015 Puheenjohtaja Petri Pohjonen Pääministeri Sipilän hallitus 29.5.2015- Itsenäisen Suomen 74. hallitus Strateginen hallitusohjelma liitteineen: Ratkaisujen Suomi Julkisen

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus 2007 2012

Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Luonnos 29.6.2007 Opetusministeriön hallinnonalan koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta 14 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen

Lisätiedot

Koulutuksen pilviväylä

Koulutuksen pilviväylä Koulutuksen pilviväylä Helpottamaan kansallisten pistokokeiden järjestämistä koulutuksen kaikilla asteilla Kasvatustieteellisen alan dekaanien ja opettajankoulutuslaitosten johtajien neuvottelutilaisuus

Lisätiedot

Minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa ja miten sitä ennakoidaan?

Minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa ja miten sitä ennakoidaan? Minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa ja miten sitä ennakoidaan? HUIPPUOSAAMISTA KÄYTÄNTÖÖN SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIMMAKSI KANSAKSI VUOTEEN 2020 MENNESSÄ Laivaseminaari 24. 26.5.2012 m/s Silja

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE

POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE Pekka Kauppinen 29.2.2008 2 Sisällysluettelo...2 1. JOHDANTO..3

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kohti yhtenäistä toista astetta. Lukiokoulutuksen järjestäminen Satakunnan koulutuskuntayhtymän alueella

Kohti yhtenäistä toista astetta. Lukiokoulutuksen järjestäminen Satakunnan koulutuskuntayhtymän alueella Kohti yhtenäistä toista astetta Lukiokoulutuksen järjestäminen Satakunnan koulutuskuntayhtymän alueella Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Toisen asteen koulutuksen toimintaympäristön muutos 4 3. Lukiokoulutuksen

Lisätiedot

Osaava Varsinais- Suomi 2001-2006. Koulutus ja osaaminen tukemaan alueellista kehitystä

Osaava Varsinais- Suomi 2001-2006. Koulutus ja osaaminen tukemaan alueellista kehitystä Osaava Varsinais- Suomi 2001-2006 Koulutus ja osaaminen tukemaan alueellista kehitystä Osaava Varsinais-Suomi 2000-2006 Koulutus ja osaminen tukemaan alueellista kehitystä ISBN 951-9054-43-X Varsinais-Suomen

Lisätiedot

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen 1 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

KTPO-CSC-sopimus 2015 (ote Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmälle 24.9.2014)

KTPO-CSC-sopimus 2015 (ote Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmälle 24.9.2014) KTPO-CSC-sopimus 2015 (ote Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmälle 24.9.2014) SOPIMUS PALVELUKOKONAISUUKSIEN TOIMITTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KORKEAKOULU- JA TIEDEPOLITIIKAN

Lisätiedot

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Final 27.9.2013 vrs 034 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

REKRY-AMARE-hanke. Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011. Marketta Jokinen

REKRY-AMARE-hanke. Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011. Marketta Jokinen REKRY-AMARE-hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 Marketta Jokinen REKRY-AMARE-hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-307-5 Kansikuva Taitto Lili Scarpellini Painos xx kpl Paino

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-307-5 Kansikuva Taitto Lili Scarpellini Painos xx kpl Paino

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Maan parhaat opiskelijat ansaitsevat maan parhaan koulutuksen.

Maan parhaat opiskelijat ansaitsevat maan parhaan koulutuksen. Jorma Sipilä Kahtena vai yhtenä? Koulutuspoliittinen selvitys Pirkanmaan ja Tampereen ammattikorkeakoulujen yhdistämisestä Maan parhaat opiskelijat ansaitsevat maan parhaan koulutuksen. Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö hallitusohjelman toteuttajana Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 16.6.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö hallitusohjelman toteuttajana Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 16.6.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö hallitusohjelman toteuttajana Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 16.6.2015 Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen Suomen tulevaisuuden visio: Suomi 2025 Yhdessä

Lisätiedot