METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia"

Transkriptio

1 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia Tuomo Rintamäki, tietohallintojohtaja Esa Suominen, kokonaisarkkitehti

2 Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen

3 Yhteisö, uudistaja ja kumppani Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva Suomen suurin ammattikorkeakoulu. Se kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Metropolia muodostaa yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka synnyttää oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään. Se on vastuullinen kumppani ja korkeakoulutuksen uudistaja, joka yhteistyössä löytää uusia ratkaisuja ja rakentaa parempaa tulevaisuutta Metropolia Ammattikorkeakoulu 3

4 Metropolia lyhyesti Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali- ja terveysala tekniikka ja liikenne Opiskelijoita ammattikorkeakoulututkinnosta valmistui 2000 ja ylemmästä AMK-tutkinnosta 150 opiskelijaa Henkilökuntaa Metropolia Ammattikorkeakoulu 4

5 Sisällys

6 Sisällys Kokonaisarkkitehtuuri (KA) ja Kartturi-malli KA-pilotti Kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku Tietojohtaminen Metropoliassa Tietojohtamisella saavutettuja tuloksia Miten tästä eteenpäin? Metropolia Ammattikorkeakoulu 6

7 Kokonaisarkkitehtuuri ja Kartturi-malli

8 Kokonaisarkkitehtuurityötä (KA) kannattaa tehdä Väline liiketoimintajohdon ja tietohallinnon vuoropuhelulle, ja väline jolla liiketoimintajohto voi linjata tietohallintostrategiaa ( strategisen johtamisen, KA- työn ja laatutyön yhdistäminen ) Auttaa selkiyttämään nykytilaa ja kehittämistarpeita niin tietohallintoväelle itselleen kuin myös muulle organisaatiolle Tukee ja auttaa tietohallintostrategian laatimisessa Lakikin jo edellyttää kokonaisarkkitehtuurityötä KA on ja kehittyy, joko hallitusti tai hallitsemattomasti Metropolia Ammattikorkeakoulu 8

9 Kartturi-malli KA-kehys jatkuva kehittäminen KA-hallintamalli KA-kypsyystasomalli Metropolia Ammattikorkeakoulu 9

10 Periaatteellinen Taso MILLÄ EHDOILLA Arkkitehtuuriperiaatteet Sidosarkkitehtuurit (sis. lainsäädäntö) Rajaukset ja reunaehdot Tietoturvatarpeet ja -periaatteet Tietoarkkitehtuuri Toimintaarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Käsitteellinen Taso - MITÄ Strategia Toiminnan haasteet & tavoitteet Palvelut Sidosryhmät, roolit Käsitteistö Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiakartta Looginen Taso - MITEN Prosessilista/kartta Prosessikuvaukset Prosessit-tiedot Tietomallit Loogiset tietovarannot Looginen tietojärjestelmäpalveluiden jäsennys Tietovirrat Järjestelmät-tietovarannot Järjestelmät-prosessit Integraatioperiaatteet Teknologiakomponentit Valvonta- ja hallintaarkkitehtuuri Fyysinen Taso - MILLÄ Fyysiset tietovarannot Koodistot, sanastot Rajapinnat ja liittymät Teknologialinjaukset Järjestelmäsalkku Verkkokaavio Palvelutasot Metropolia Ammattikorkeakoulu 10

11 Toiminnan johtaminen ja strateginen kehittäminen Arkkitehtuurin kehittäminen Arkkitehtuurin johtaminen Arkkitehtuurin viestintä ja käytön varmistaminen Muutoksenhallinta KA-linjausten hyödyntäminen & noudattaminen, huomiointi hankkeissa Metropolia Ammattikorkeakoulu 11

12 Kartturi-malli: KA-kypsyystasot Taso 5: Strateginen; Arkkitehtuuri on johtamisen ja toiminnan suunnittelun strateginen työväline Taso 4: Johdettu; Arkkitehtuurien ja arkkitehtuurinhallinnan toimivuutta ja mallin noudattamista mitataan säännöllisesti, tulokset analysoidaan ja näiden perusteella laaditaan korjaavia toimenpiteitä Taso 3: Määritelty; Arkkitehtuurissa noudatetaan standardeja prosesseja ja kuvausmalleja, toiminta on organisoitua Taso 2: Osittainen; Osa arkkitehtuurinhallinnan prosesseista, organisaatioista tai työkaluista on käytössä luonnollisina kokonaisuuksina. Taso 1: Ei hallittu; KA-menetelmää, prosesseja tai organisaatioita ei ole määritelty. KA-toiminta satunnaista Metropolia Ammattikorkeakoulu 12

13 KA-pilotti

14 Korkeakoulujen KA-pilotin ( ) tavoitteet ja tulokset Tavoitteena oli käynnistää kokonaisarkkitehtuurityö ja luoda edellytykset jatkuvalle KA-toiminnalle. Tuotokset ja tulokset Korkeakoulukenttään mukautettu KA-malli Korkeakoulujen yhteinen luonnos periaate- ja käsitetason kokonaisarkkitehtuuriksi Korkeakoulujen ja osahankkeiden laatimia viitearkkitehtuureja ja muita tuloksia Lisäksi omaksuttiin KA-mallin käyttö ja opittiin soveltamaan sitä johtamisessa ja kehittämisen tukena Metropolia Ammattikorkeakoulu 14

15 Metropolia- ammattikorkeakoulun pilotti: Koulutuksen suunnittelun viitearkkitehtuuri Projektin tuloksena syntyivät seuraavat dokumentit: Koulutuksen suunnittelun viitearkkitehtuuridokumentti Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli ja etenemispolku Metropolialle (alustava versio) Nykytila- ja tavoitetilataulukoita Kartturi-mallin pohjalta Osaprojektin jälkeen meillä on käsitys ja työkalut kokonaisarkkitehtuurista sekä sen suunnitelmallisesta jatkamisesta aivan eri tasolla kuin ne olivat projektia aloitettaessa Metropolia Ammattikorkeakoulu 15

16 Kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku

17 Arkkitehtuurinhallinta ja johtaminen 1/2 Strateginen johtaminen Strategiset painopisteet, hankkeet, mittarit Missio, Visio, Arvot Arkkitehtuuriperiaatteet KA-kehittämispolku Strateginen arkkitehtuurisuunnittelu Taktinen johtaminen Operatiivinen johtaminen Vuosibudjetti Projektisalkku Vuositason mittarit Prosessien ja palvelujen jäsennys Toimijat ja roolit KA-projektisalkku Toteutukset Seuranta Arkkitehtuurilinjausten mukaiset toteutukset Arkkitehtuurityön johtaminen Arkkitehtuurinhallinta projekteissa (Metropolia 2011) Metropolia Ammattikorkeakoulu 17

18 Arkkitehtuurinhallinta ja johtaminen 2/2 Arkkitehtuurinhallinta kytkeytyy strategiseen toiminnan ja talouden vuosittaiseen suunnitteluun (STTS) ja projektisalkkusuunnitteluun. Tuloksena KA-toimintasuunnitelma, joka kiinnitetään STTS-vuosisuunnitteluun hyväksytään tietohallinnon johtoryhmässä on sidottu vuosikelloon, merkittävämpi päivitys toukokuussa, tarkennus syyskuussa. (Metropolia 2011) Metropolia Ammattikorkeakoulu 18

19 Arkkitehtuurinhallinnan organisointi Arkkitehtuuritoiminnan omistaja: Tietohallintojohtaja Tuomo Rintamäki Arkkitehtuurivastaava: Kokonaisarkkitehti Esa Suominen Arkkitehtuuriryhmä: Tietohallinnon johtoryhmä Koostuu johdon ja asiakkaiden edustajista sekä tietohallinnon asiantuntijoista Arkkitehtuuritiimi (ns. työrukkanen ) Tulee koostumaan: Toiminta-arkkitehtuurivastaava Tietoarkkitehti Tietojärjestelmäarkkitehti Teknologia-arkkitehti (Vastuut ja organisointi) Metropolia Ammattikorkeakoulu 19

20 KA-kehittämispolku Tuleva projekti/vaihe Projekti/vaihe Ajoitus Osa-alue KA-kyvykkyys Taso 5: Strateginen; Arkkitehtuuri on johtamisen ja toiminnan suunnittelun strateginen työväline Taso 4: Johdettu; Arkkitehtuurien ja arkkitehtuurinhallinnan toimivuutta ja mallin noudattamista mitataan säännöllisesti, tulokset analysoidaan ja näiden perusteella laaditaan korjaavia toimenpiteitä Taso 3: Määritelty; Arkkitehtuurissa noudatetaan standardeja prosesseja & kuvausmalleja, toiminta on organisoitua so 1 Taso 2 - Osittainen Taso 3 - Määritelty (standardoitu, organisoitu) Taso 4 Johdettu (mitatttu) Taso 5 Strateginen (keskeinen väline) Taso 2: Osittainen; Osa arkkitehtuurinhallinnan prosesseista, organisaatioista tai työkaluista on käytössä luonnollisina kokonaisuuksina Taso 1: Ei hallittu; Arkkitehtuurinhallinnan prosesseja tai organisaatioita ei ole selkeästi määritelty KA-Hallintamalli KA-toiminnan organisointi Toiminnan johtaminen ja strateginen kehittäminen Arkkitehtuurin johtaminen Arkkitehtuurin Arkkitehtuurin kehittäminen viestintä ja käytön varmistaminen Muutoksenhallinta KA-linjausten hyödyntäminen & noudattaminen, huomiointi hankkeissa KA-kehys Arkkitehtuuriperiaatteet Periaatteellinen Sidosarkkitehtuurit (sis. lainsäädäntö) Taso MILLÄ EHDOILLA Rajaukset ja reunaehdot Tietoturvatarpeet ja -periaatteet KA-muutoksenhallinnan kytkeminen projektisalkun hallintaan KA:n kytkeminen STTSsuunnitteluun Dokumenttivaraston rakentaminen KA-mittaamisen kehittäminen Käsitteellinen Taso - MITÄ Looginen Taso - MITEN Fyysinen Taso - MILLÄ Toimintaarkkitehtuurarkkitehtuurarkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmä- Teknologia- Strategia Käsitteistö Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiakartta Toiminnan haasteet & tavoitteet Palvelut Sidosryhmät, roolit Prosessilista/kartta Tietomallit Looginen tietojärjestelmäpalveluiden jäsennys Teknologiakomponentit Prosessikuvaukset Loogiset tietovarannot Valvonta- ja hallintaarkkitehtuuri Tietovirrat Järjestelmät-tietovarannot Prosessit-tiedot Järjestelmät-prosessit Integraatioperiaatteet Rajapinnat ja liittymät Teknologialinjaukset Fyysiset tietovarannot Järjestelmäsalkku Verkkokaavio Koodistot, sanastot Palvelutasot Arkkitehtuuriperiaatteet MP-tason viitearkkitehtuurin kuvaaminen Kohdearkkitehtuurien kuvaaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu 20

21 Tietojohtaminen Metropoliassa

22 Yleinen periaate Tietojohtaminen, kokonaisarkkitehtuurityö ja laatutyö eivät ole omia erillisiä toimintoja tai prosesseja vaan ne tarjoavat näkökulmia, välineitä ja menetelmiä johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen Metropolia Ammattikorkeakoulu 22

23 Tietojohtaminen Metropoliassa Tietojohtaminen tarkoittaa periaatteita ja tekniikoita, prosesseja ja käytäntöjä, joiden mukaan tiedon ja tietämyksen luominen, haku, levittäminen ja hyödyntäminen organisaatiossa ja sen verkostoissa on järjestetty. (Tuomas Pöysti, 2009) Metropolia Ammattikorkeakoulu 23

24 Tietojohtamisen tilanne Metropoliassa Alkanut aiemmin (vuosia sitten) yksittäisinä toimenpiteinä ja tehtävinä Selkeytynyt ja nivoutunut osaksi toiminnan kehittämistä, laatutyötä ja kokonaisarkkitehtuurityötä vasta syksyn 2011 aikana Konkretisoitu tietojohtamisen/tietoarkkitehtuurin kehittämisen tiekartaksi Metropolia Ammattikorkeakoulu 24

25 Tiedon hierarkia Johtaminen Raportointi Tietovarasto Masterdata (mukaillen Suurla 2001, s. 32) Metropolia Ammattikorkeakoulu 25

26 Tiedon tasot (mukaillen julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri, v0.95, s. 45) Metropolia Ammattikorkeakoulu 26

27 Metropoliassa tietojohtamista tuetaan STTS-prosessilla ja tietojärjestelmällä Strategiset tiimit Tietovarastolla Toiminnan kokoavalla portaalilla (Tuubi) Ydinprosessien tuki (opetuksen ja oppimisen tuki) Sisäinen viestintä Toimintaa ja laatua tukeva informaatio Metropolia Ammattikorkeakoulu 27

28 Strategia ja viestintäpalvelut Tietojohtaminenaliprosessin omistaja ja kokonaisvastuu Organisointi Strategia ja viestintäjohtaja Tietovaraston ja tietoteknisten ratkaisujen kehittäminen ja ylläpito Toiminnanohjausasiantuntija Tietoryhmä Tietojärjestelmäasiantuntija Tietohallinnon johtoryhmä Strategiayksikkö Raportointiasiantuntija Tietovarastoasiantuntija Tietohallinto Vastaa tietojohtamisen toiminnan ja kehittämisen käytännön asioista Tietovastaava Kokonaisarkkitehti Kokonaisarkkitehtuuriryhmä Tietoryhmän vetäjä Tietohallinnon johtoryhmä toimii toistaiseksi myös kokonaisarkkitehtuuriryhmänä Ydin- ja tukiprosessit Tiedon laadun hallinnan yhteyshenkilöt Perusjärjestelmien vastuuhenkilöt CERION OY

29 Tietojohtamisen prosessit Tietojohtamisen kehittäminen Tietojohtamismallin kehittäminen (TK1) Tieto- ja raportointitarpeiden määrittely (TK2) Tietojohtamisratkaisujen kehittäminen Tietojohtamisratkaisujen määrittely (TRK1) Tietojohtamisratkaisujen toteutus (TRK1) Tietojohtamisratkaisujen tuen käyttöönotto (TRK2) Tietojohtamisen tukeminen Tiedonkeruu (TT1) Tietovarastointi (TT2) Raporttien ja tilastojen tuottaminen (TT3) Tietojen julkaisu ja jakelu (TT4) Raportinnin tuki (TT5) Tiedon laadun hallinta Tiedon laadun kehittäminen (TLH1) Ydintietojen hallinta (TLH2) CERION OY

30 Tietojohtamisen/Tietoarkkitehtuurin kehittämisen tiekartta Ajoitus Osa-alue Tiedon hyödyntämisen kehittäminen (mm. johtaminen ja päätöksenteon tuki) STTS STTS 2.0 Tuubi2 Tuubi3 Tiedonhallintajärjestelmien ja menetelmien kehittäminen (mm. raportointi) Datan/informaationhallinnan kehittäminen (mm. tietovarasto) Masterdatan hallinta Tietovarasto Validointivälineet Raportoinnin kehittäminen Raportoinnin ja tietovaraston kehittäminen Päätösasiakirjat ja arkistointi Dokumenttien hallinnan kehittäminen Tuubin dokumenttienhall. Verkkolevyjen dok. hall. kehitt. Masterdatan hallinnan kehittäminen Analytiikan kehittäminen Opetusmateriaalit Metropolia Ammattikorkeakoulu 30

31 Tuloksia

32 Tietojohtamisella saavutettuja tuloksia STTS-prosessi on yhtenäistetty Strateginen suunnittelu ja toiminnan kehittämisen tavoitteet (tuloskortti) Resurssien suunnittelu Laadunhallintaväline Tuubi on lisännyt avoimuutta ja helpottanut viestintää Laadunvarmistusjärjestelmä hyväksytty KKAauditoinnissa Metropolia Ammattikorkeakoulu 32

33 Miten tästä eteenpäin?

34 Kehittämiskohteita STTS Käytettävyyden parantaminen Tiedon esittämisen selkeyttä parannettava Raportoinnin kehittämiseen Ennakoiva analytiikka esim. opintojen keskeyttäminen, läpäisyaste, resurssitarpeet Metropolia Ammattikorkeakoulu 34

35 Aktiivisuus kehittämisverkostoissa JulkICT Toimialan KA Korkeakoulukentän KA-työ ja verkostot Raketti-hanke ja siitä poikivat projektit OKM&OPH Koulutuksen tietomallinnus -työ Metropolia Ammattikorkeakoulu 35

36

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys 4.4.2011 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI V2.0 Tämä määrittely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (hankenumero OKM052:00/2011) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kansallinen digitaalinen kirjasto... 4 1.2

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (10) Tiivistelmä Tähän dokumenttiin on koottu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 15.12.2012 Versio: 1.0 Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 19.12.2012 2 (109) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Kuvauksen kohde ja dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

RAKETTI-OPI 2008 2010

RAKETTI-OPI 2008 2010 RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI-OPI 2008 2010 Ajatus työn taustalla Alun perin internet yhdisti

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93 Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 Muutoshistoria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versio, Markku Laaksoharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksoharju

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA Raportit ja selvitykset 2011:18 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ Raportit

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0 Kohti kumppanuutta Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan jäsennettynä 25.9.2009 Versio: 1.0 jäsennys KA-menetelmällä 25.9.2009 2 (80) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Versio 1.1 18.6.2012 Kokonaisarkkitehtuurihankkeen ohjausryhmä Laatua ja liikettä 2017 tavoitetila Strategiansa mukaisesti Jyväskylän yliopisto on

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Viitearkkitehtuurin perusteet FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Mika Karjalainen, SilverPlanet Oy Jari Järvinen, HAMK Kari Kataja, HAMK Terhikki Mäkelä, HAMK Mika Rintala, HAMK Anja

Lisätiedot

SLA palvelun ostajan kannalta. itsmf-seminaari 10.2.2011 Teppo Sulonen Senior advisor Hss Consulting Oy

SLA palvelun ostajan kannalta. itsmf-seminaari 10.2.2011 Teppo Sulonen Senior advisor Hss Consulting Oy SLA palvelun ostajan kannalta itsmf-seminaari 10.2.2011 Teppo Sulonen Senior advisor Hss Consulting Oy 1 Teppo Sulonen Syntynyt Tampereella 1951 Tampereen yliopisto FM 1970-1974 Postipankki, ohjelmasuunnittelija,

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat KuntaIT-toiminnan tilannekatsaus 20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat antti.holmroos@vm.fi KuntaIT:n projektisalkku 2008-2009 Omistaja Osapuolet Arvioitu Budjetti Aikataulu Tietojohtaminen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri 1.10.2014 Versio:1.2 1.10.2014 2 (60) Sisällys Tiivistelmä... 4 1. Johdanto... 7 1.1. Kuvauksen kohde... 7 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 Versio: 1.00 Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 2 (98) Sisällys Dokumentin versiohistoria... 3 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti RAKETTI XDW -projektin loppuraportti 14.4.2011 Manne Miettinen, Jussi Auvinen ja Teemu Kemppainen RAKETTI XDW polku, jonka kuljin... 2 Tuotokset ja panokset... 5 Projektin tavoitteet ja lähtökohdat...

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin hallinnointimallit

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin hallinnointimallit Kari Hiekkanen, Janne J. Korhonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin hallinnointimallit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Kari Hiekkanen, Janne J.

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää?

Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää? Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää? Työpisteessä pohdittiin, mitä on kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta ja miten se voidaan

Lisätiedot