KA-menetelmistä käytännön KA-työhön IT-2011 Korkeakoulujen IT-päivät Helsinki Metropolia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KA-menetelmistä käytännön KA-työhön IT-2011 Korkeakoulujen IT-päivät Helsinki Metropolia 2.11.2011"

Transkriptio

1 KA-menetelmistä käytännön KA-työhön IT-2011 Korkeakoulujen IT-päivät Helsinki Metropolia Jaakko Riihimaa Tietohallintopäällikkö Seinäjoen ammattikorkeakoulu

2 KA-menetelmistä käytännön KA-työhön KA-menetelmistä Kartturi-malli (menetelmäkuvaus) Tietohallintolaki (keppiä julkishallinnolle) KA-termistö (menetelmäjargoni) Käytännön KA-työhön Porkkanoita jokapäiväiseen aherrukseen Pohjana Seinäjoen AMK:n / koulutuskuntayhtymän tähänastiset kokemukset Omat näkemykset (= silmälaseina tietohallinnon arki) Ei tarjolla suuria viisastenkiviä, joita paiskoa lasikaapissa istuen mutta havaintoja ja ajatuksia joistakin näkökulmista

3 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Osa Seinäjoen koulutuskuntayhtymää Seinäjoen ammattikorkeakoulu Koulutuskeskus Sedu (II aste) Sedu aikuiskoulutus, liikelaitos Yhteiset palvelut Tietohallinto on osa Yhteiset palvelut tulosyksikköä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä kokonaisuutena Liikevaihto n. 100 Meur Henkilöstömäärä n Aktiivisia käyttäjätunnuksia Eri tavoin hallintoa tukevia tietojärjestelmäsovelluksia n. 130 Keskenään verkotettuja työasemia n Tietohallinnon työntekijöitä n. 32 htv

4 Jaakko Riihimaa Vuodesta 1998 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän tietohallintopäällikkö Aiempaa kokemusta mm. Kaupunkiverkko Seinäjoen Tietoraitin toimitusjohtaja Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, erikoistutkija-konsultti/kouluttaja Lyhyinä jaksoina ja OTO:na mm. HY erikoistutkija Metalliteollisuuden keskusliiton projektipäällikkö TaY sähköisen liiketoiminnan ma. professori CSC RAKETTI-hankkeen selvitysmies (yhdessä Ahti Planmanin kanssa) AAPA-verkoston puheenjohtaja Funet-käyttäjien työvaliokunnan pj OKM:n OpIT-ryhmän jäsen Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin ICT-valiokunnan pj FT, Tampereen yliopisto 2004

5 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän KA-kokemukset Seinäjoen KKY:n KA-koulu (SEKO), Osallistujien painopiste tietohallinnossa Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin n soveltaminen SeAMK:ssa / Nestori Syynimaan Pro Gradu (Vaasan yliopisto, 2009) KA-sisällytettiin KY:n Tietohallintostrategiaan (hyväksyttiin 5/2010) AMK:ien KA-pilotti /Raketti-KOKOA -osahanke SeAMK-painotteinen Laatutyön ja kokonaisarkkitehtuurin kytkeminen toisiinsa Kohdealueena TKI-toiminta VM:n kunnille suunnattu KURTTU-projekti 2011 Painopisteenä KY:n toinen aste (Sedu) => Sedu-KARKKI Tavoitteena Työelämäyhteistyön viitearkkitehtuuri

6 Esityksen rakenne Havaintoja ja ajatuksia neljästä näkökulmasta Tietohallinto Johtaminen Kehittämistoiminnot Käyttäjä

7 Taustaa 7

8 Toimintataso Tietotaso Järjestelmätaso Infrataso Opetuksen ydinprosessi Tutkimuksen ydinprosessi Johtamisen tukiprosessi Tietohallinnon tukiprosessi

9 Kokonaisarkkitehtuurikehys näitä kuvataan, kun suunnitellaan Periaatteellinen Taso - MIKSI MILLÄ EHDOILLA Rajaukset ja reunaehdot Arkkitehtuuria ohjaavat määritykset - sidosarkkitehtuurit Arkkitehtuuriperiaatteet Tietoturva- ja tietosuojaperiaatteet Tietoarkkitehtuuri Toimintaarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Käsitteellinen Taso - MITÄ Strategia Toiminnan haasteet, tarpeet & tavoitteet Palvelut Käsitteistö Roolit Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiavaatimukset Sidosryhmät Looginen Taso - MITEN Organisaatio Prosessilista/kartta Prosessikuvaukset Prosessit-tiedot Tietomallit Loogiset tietovarannot Looginen tietojärjestelmäpalveluiden jäsennys Tietovirrat Järjestelmät-tietovarannot Järjestelmät-prosessit Integraatiomalli Teknologiakomponentit Valvonta- ja hallintaarkkitehtuuri Fyysinen Taso - MILLÄ Rajapinnat ja liittymät Teknologiavalinnat Fyysiset tietovarannot Järjestelmäsalkku Verkkokaavio Koodistot Palvelutasotavoitteet 2011 Silver Planet Oy pp.kk.vvvv 9

10 Näkökulma A: tietohallinto Kokonaisarkkitehtuurin edistäminen/käyttöönotto on koettu (jostain syystä) tietohallinnon tehtäväksi KA kyllä korostaa tietohallinnon uudenlaista roolia

11 KA-kehyksen käyttö: toimijaroolien painopistealueet Periaatteellinen Taso MILLÄ EHDOILLA Arkkitehtuuriperiaatteet Sidosarkkitehtuurit (sis. lainsäädäntö) Rajaukset ja reunaehdot Tietoturvatarpeet ja -periaatteet Tietoarkkitehtuuri Toimintaarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Käsitteellinen Taso - MITÄ Strategia Toiminnan haasteet & tavoitteet Palvelut Sidosryhmät, roolit Käsitteistö Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiakartta Looginen Taso - MITEN Prosessilista/kartta Prosessikuvaukset Prosessit-tiedot Tietomallit Loogiset tietovarannot Looginen tietojärjestelmäpalveluiden jäsennys Tietovirrat Järjestelmät-tietovarannot Järjestelmät-prosessit Integraatioperiaatteet Teknologiakomponentit Valvonta- ja hallintaarkkitehtuuri Fyysinen Taso - MILLÄ Fyysiset tietovarannot Koodistot, sanastot Rajapinnat ja liittymät IT-palvelut Teknologialinjaukset Järjestelmäsalkku Verkkokaavio Palvelutasot 2011 Silver Planet Oy pp.kk.vvvv 11

12 KA-kehyksen käyttö: toimijaroolien painopistealueet Periaatteellinen Taso MILLÄ EHDOILLA Arkkitehtuuriperiaatteet Sidosarkkitehtuurit (sis. lainsäädäntö) Rajaukset ja reunaehdot Tietoturvatarpeet ja -periaatteet Käsitteellinen Taso - MITÄ Palvelut Sidosryhmät, roolit Tietoarkkitehtuuri Johto, toiminnan Käsitteistö kehittäjät, käyttäjät Strategia Toiminnan haasteet & tavoitteet Tietojärjestelmäpalvelut Toimintaarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Teknologiakartta Looginen Taso - MITEN Prosessilista/kartta Prosessikuvaukset Prosessit-tiedot Tietomallit Loogiset tietovarannot Looginen tietojärjestelmäpalveluiden jäsennys Tietovirrat Järjestelmät-tietovarannot Järjestelmät-prosessit Integraatioperiaatteet Teknologiakomponentit Valvonta- ja hallintaarkkitehtuuri Fyysinen Taso - MILLÄ Fyysiset tietovarannot Koodistot, sanastot Rajapinnat ja liittymät Teknologialinjaukset Järjestelmäsalkku Verkkokaavio Palvelutasot 2011 Silver Planet Oy pp.kk.vvvv 12

13 KA-kehyksen käyttö: toimijaroolien painopistealueet Periaatteellinen Taso MILLÄ EHDOILLA Arkkitehtuuriperiaatteet Sidosarkkitehtuurit (sis. lainsäädäntö) Rajaukset ja reunaehdot Tietoturvatarpeet ja -periaatteet Tietoarkkitehtuuri Toimintaarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Käsitteellinen Taso - MITÄ Looginen Taso - MITEN Strategia Toiminnan haasteet & tavoitteet Palvelut Sidosryhmät, roolit Prosessilista/kartta Prosessikuvaukset Prosessit-tiedot Käsitteistö Tietomallit Loogiset tietovarannot Tietojärjestelmäpalvelut Tietohallinto Looginen tietojärjestelmäpalveluiden jäsennys Tietovirrat Järjestelmät-tietovarannot Järjestelmät-prosessit Integraatioperiaatteet Teknologiakartta Teknologiakomponentit Valvonta- ja hallintaarkkitehtuuri Fyysinen Taso - MILLÄ Fyysiset tietovarannot Koodistot, sanastot Rajapinnat ja liittymät Teknologialinjaukset Järjestelmäsalkku Verkkokaavio Palvelutasot 2011 Silver Planet Oy pp.kk.vvvv 13

14 Näkökulma A: tietohallinto Kokonaisarkkitehtuurin edistäminen/käyttöönotto on koettu (jostain syystä) tietohallinnon tehtäväksi KA kyllä korostaa tietohallinnon uudenlaista roolia, jossa toimintojen ja prosessien kehittäminen on etusijalla pelkän teknologisen toimijan sijaan mutta IT/tietohallintohenkilöstö EI ole lähtökohtaisesti erityisen innostunut kokonaisarkkitehtuurista vrt. dokumentointi ja manuaalien lukeminen Motivaatio löytyy tietohallinnon niskaan kaatuvasta hallitsemattomasta ja koordinoimattomasta järjestelmien hankinnasta, joka kasvattaa ylläpitoon tarvittavaa resurssimäärää Kustannustehokkuus edellyttää hyvää kaksisuuntaista kommunikaatiota korkeakoulun johdon ja tietohallinnon välillä

15 Näkökulma B: johtaminen Kokonaisarkkitehtuuri on kehittämistyötä täydentävä muutos

16 Kokonaisarkkitehtuuri - Tiivistelmä korkeakoulujen johdolle Korkeakoulut ja jatkuva muutos Rakenteet, kansainvälistyminen, tuottavuustavoitteet, pienentyvät ikäluokat edellyttävät johdolta tarkempaa ja herkempää toiminnan painopisteiden suuntaamista (strategiatyötä) tilannekuvan tuntemusta suhteessa muihin yhä reaaliaikaisempaa otetta toiminnan ohjaamiseen

17 Kokonaisarkkitehtuuri - Tiivistelmä korkeakoulujen johdolle Korkeakouluihin(kin) tuotuja muutoksen työkaluja Strategiatyö Laatutyö ja laatujärjestelmien arviointi Strategiset ja operatiiviset muutokset jalkautetaan toimintaprosesseja kehittävinä hankkeina, noudattaen laatutyön jatkuvan parantamisen periaatetta Näihin muutoksen tekemisen työkaluihin uusin täydennys on kokonaisarkkitehtuuri, KA

18 Näkökulma B: johtaminen Kokonaisarkkitehtuuri on kehittämistyötä täydentävä muutos Kielipelistä pitäisi päästä eroon Arkkitehtuuritermistö vaikuttaa helposti uudelta johtamisen ismiltä, joka ei kiinnity toiminnan arkeen Kyse on kuitenkin toiminnan kehittämisen työkaluista ja hyvästä hallintotavasta Tiedolla johtaminen saa uutta sisältöä ja konkretiaa Tieto on resurssi (vrt. taloushallinnon tilikartat) KA-mallin tietokerros eli tietojen mallintaminen tulee yhä tärkeämmäksi Johdolle tulevissa vaatimuksissa korostuvat täten KA-toiminnan roolitus ja hallintamalli mm. arkkitehtien nimeäminen, vastuut ja valta KA:n oltava osa organisaation jatkuvan kehittämisen toimintoja

19 Tyypillinen kokonaisarkkitehtuurimallin rakenne KA-kehys Erilaisia malleja on useita. Tätä rakennetta vastaavat mm. kuntasektorin ja korkeakoulusektorin (Kartturi) hallintamalli Esim. JHS-suosituksessa on kuvattu lähinnä KA-kehys jatkuva kehittäminen KA-hallintamalli KA-kypsyystasomalli pp.kk.vvvv

20 Näkökulma C: kehittämistoiminnot (laatutyö) Organisaation jatkuva kehittäminen (laatutyö) toiminnan ohjaaminen ja kokonaisarkkitehtuurityö ovat toisiaan täydentäviä Myös näiden eri vuosikellojen synkronointi syytä tehdä

21 Viesti KA on syytä liittää organisaation jatkuvan kehittämisen toimintoihin Mitä lähempänä Laatutyö/Toiminnanohjaus/KA ovat toisiaan, sen parempi 21

22 Näkökulma C: kehittämistoiminnot (laatutyö) Organisaation jatkuva kehittäminen (laatutyö) toiminnan ohjaaminen ja kokonaisarkkitehtuurityö ovat toisiaan täydentäviä Myös näiden eri vuosikellojen synkronointi syytä tehdä KA-työn ja laatutyön liitto: AMK-lain 9 ja yliopistolain 87 :n mukaan korkeakoulujen on osallistuttava laatujärjestelmiensä ulkoiseen arviointiin säännöllisesti. Vaikka tietohallintolaki ei koske yliopistoja ja ammattikorkeakouluja suoraan vain käyttäessä julkista valtaa, niin KA ei ole korkeakoululle yksiselitteisen pakollista, mutta laatujärjestelmätyö on. Jatkuvan kehittämisen sykli liittyy myös kokonaisarkkitehtuuriin

23 KA-toiminnan mittarit ja jatkuva kehittäminen KA-hallinnan liittäminen toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen Projektien suunnitelmien ja tuotosten arviointi KA-näkökulmasta yhteentoimivuden varmistaminen KA-kehittämispolku (roadmap) Arkkitehtuurikuvausten laatiminen Arkkitehtuurilinjausten tekeminen KA-hallintaprosessit KA-työjärjestys ja vuosikello KA-hallinnan roolit ja organisointi Esim. KA-hallinta osana laatuympyrää

24 Näkökulma C: kehittämistoiminnot (laatutyö) Organisaation jatkuva kehittäminen (laatutyö) toiminnan ohjaaminen ja kokonaisarkkitehtuurityö ovat toisiaan täydentäviä Myös näiden eri vuosikellojen synkronointi syytä tehdä KA-työn ja laatutyön liitto: AMK-lain 9 ja yliopistolain 87 :n mukaan korkeakoulujen on osallistuttava laatujärjestelmiensä ulkoiseen arviointiin säännöllisesti. Vaikka tietohallintolaki ei koske yliopistoja ja ammattikorkeakouluja suoraan vain käyttäessä julkista valtaa, niin KA ei ole korkeakoululle yksiselitteisen pakollista, mutta laatujärjestelmätyö on. Jatkuvan kehittämisen sykli liittyy myös kokonaisarkkitehtuuriin Kehittämisprojektien projektisalkun hallinta korostuu Tässä KA-menetelmä ja KA-hallintamalli kohtaavat Automatisointeja ei voida tehdä ennen kehitettävän prosessin yhdenmukaistamista ja tietojen yhteensovittamista Vain kerran tehtävää asiaa ei kannata automatisoida Tekeminen usealla eri tavalla = monikertaiset kustannukset

25 Näkökulma D: käyttäjä/asiakas Tiedon tuottamisen eräs tavoite on raportointi ja toiminnan ohjaaminen Tiedon ravintoketjun päässä on käyttäjä(parka) Tieto tuotetaan siellä missä se syntyy Käyttäjä syöttää tiedon ja on sen alkulähde Näin poistuu aiempia kontrolleja, laadun heikennys riskinä Järjestelmien holtiton hankinta ja siitä johtuva moninaisuus alkaa muodostaa esteen työn tekemiselle

26

27 Näkökulma D: käyttäjä/asiakas Tiedon tuottamisen eräs tavoite on raportointi ja toiminnan ohjaaminen Tiedon ravintoketjun päässä on käyttäjä(parka) Tieto tuotetaan siellä missä se syntyy Käyttäjä syöttää tiedon ja on sen alkulähde Näin poistuu aiempia kontrolleja, laadun heikennys riskinä Järjestelmien holtiton hankinta ja siitä johtuva moninaisuus alkaa muodostaa esteen työn tekemiselle Käyttäjä ei välttämättä (=todennäköisesti) tiedä, mitä hänen kirjauksensa vaikuttavat KA:n hyödyntämällä ja kehittämistoimia kokonaisvaltaisemmin suunnittelemalla voidaan mm. eheyttää eri järjestelmien käyttökokemusta, vähentää monenkertaista tiedonkeruuta ja tehdä keruuketju käyttäjälle näkyväksi

28 KIITOS! GSM

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI V2.0 Tämä määrittely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (hankenumero OKM052:00/2011) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kansallinen digitaalinen kirjasto... 4 1.2

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93 Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 Muutoshistoria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versio, Markku Laaksoharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksoharju

Lisätiedot

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 15.12.2012 Versio: 1.0 Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 19.12.2012 2 (109) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Kuvauksen kohde ja dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

RAKETTI-OPI 2008 2010

RAKETTI-OPI 2008 2010 RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI-OPI 2008 2010 Ajatus työn taustalla Alun perin internet yhdisti

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Viitearkkitehtuurin perusteet FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Mika Karjalainen, SilverPlanet Oy Jari Järvinen, HAMK Kari Kataja, HAMK Terhikki Mäkelä, HAMK Mika Rintala, HAMK Anja

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA Raportit ja selvitykset 2011:18 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ Raportit

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys 4.4.2011 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

SLA palvelun ostajan kannalta. itsmf-seminaari 10.2.2011 Teppo Sulonen Senior advisor Hss Consulting Oy

SLA palvelun ostajan kannalta. itsmf-seminaari 10.2.2011 Teppo Sulonen Senior advisor Hss Consulting Oy SLA palvelun ostajan kannalta itsmf-seminaari 10.2.2011 Teppo Sulonen Senior advisor Hss Consulting Oy 1 Teppo Sulonen Syntynyt Tampereella 1951 Tampereen yliopisto FM 1970-1974 Postipankki, ohjelmasuunnittelija,

Lisätiedot

Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää?

Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää? Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää? Työpisteessä pohdittiin, mitä on kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta ja miten se voidaan

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0 Kohti kumppanuutta Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan jäsennettynä 25.9.2009 Versio: 1.0 jäsennys KA-menetelmällä 25.9.2009 2 (80) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (10) Tiivistelmä Tähän dokumenttiin on koottu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Versio 1.1 18.6.2012 Kokonaisarkkitehtuurihankkeen ohjausryhmä Laatua ja liikettä 2017 tavoitetila Strategiansa mukaisesti Jyväskylän yliopisto on

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki

Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki PÖYTÄKIRJA RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 20.11.2012 Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki Osallistujat: Hannu Sirén, OKM, puheenjohtaja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri 1.10.2014 Versio:1.2 1.10.2014 2 (60) Sisällys Tiivistelmä... 4 1. Johdanto... 7 1.1. Kuvauksen kohde... 7 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot

KPK / Toimittajapalaveri 1.12.2010. Toimittajatapaamisten yhteenveto. Teppo Sulonen

KPK / Toimittajapalaveri 1.12.2010. Toimittajatapaamisten yhteenveto. Teppo Sulonen KPK / Toimittajapalaveri 1.12.2010 Toimittajatapaamisten yhteenveto Teppo Sulonen 1 Toimittajatapaamisten kulku Tapaamiset suoritettiin välillä huhtikuu-syyskuu 2010 Tapaamisten kesto keskimäärin 1,5 tuntia

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 Versio: 1.00 Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 2 (98) Sisällys Dokumentin versiohistoria... 3 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

SOA arkkitehtuurityyli. SOA arkkitehtuurityyli. EA-tutkimus. Informaatioarkkitehtuuri. Pilvipalvelut. Informaatio.

SOA arkkitehtuurityyli. SOA arkkitehtuurityyli. EA-tutkimus. Informaatioarkkitehtuuri. Pilvipalvelut. Informaatio. Pilvipalvelut arkkitehtuuri arkkitehtuuri Requirement demand Informaatio Informaatio SOA SOA arkkitehtuurityylinä arkkitehtuurityylinä Pilvipalvelut Arkkitehtuuritoiminnon pystyttäminen pystyttäminen arkkitehtuurityylinä

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurimallit

Kokonaisarkkitehtuurimallit Kokonaisarkkitehtuurimallit Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin tutkimusprojekti FEAR-projekti 3/2007 Tutkimukset ja selvitykset Kokonaisarkkitehtuurimallit Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot