9 - LUOKKALAISTEN LYHYET (1 TUNNIN) VALINNAISET KURSSIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9 - LUOKKALAISTEN LYHYET (1 TUNNIN) VALINNAISET KURSSIT"

Transkriptio

1 9 - LUOKKALAISTEN LYHYET (1 TUNNIN) VALINNAISET KURSSIT

2 XHI HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 XHI8 SODANKÄYNTI ERI AIKOINA... 3 XHI6 NUORET KAPINALLISET... 3 XHI7 MUODIN HUIPULLE... 3 X YH YHTEISKUNTAOPPI... 4 XYH5 KIINNOSTAAKO BISNES?... 4 XYH6 OIKEUSKASVATUKSEN KURSSI... 4 XRU KIELET... 5 XEN19 ENGLANTI, SYVENTÄVÄ KURSSI... 5 XRU27 RUOTSI, SYVENTÄVÄ KURSSI... 5 XMA MATEMATIIKKA... 5 XMA11 MATEMATIIKKA, SYVENTÄVÄ KURSSI... 5 XKU KUVAAMATAITO... 6 XKU11 ELOKUVAKURSSI... 6 XKU12 VALOKUVAUSKURSSI... 6 XKU13 GRAFFITI - SEINÄMAALAUKSET... 6 XKU14 GRAFIIKKA... 6 XKU16 LUOVAN TEKEMISEN KURSSI SISÄILMARYHMÄLÄISILLE... 7 XLV LIIKUNTA... 7 XLV14 SALIBANDY... 7 XLV19 LIIKUNTATUTOR-KURSSI... 7 XLV15 LENTIS-KURSSI... 7 XLV18 RYTMILLINEN KUNTOLIIKUNTA... 7 XLV20 ULKOLIIKUNTA (SISÄILMAOPPILAAT VOIVAT VALITA VAIN TÄMÄN LYHYEKSI LIIKUNNAN VALINNAKSI)... 8 XMU MUSIIKKI... 8 XMU14 ROCK-KURSSI... 8 XMU15 LAULUYHTYE/KUORO... 8 XMU16 KLASSISEN MUSIIKIN YHTYE... 8 XMU18 MUSIIKKIMATKA MAAILMALLE... 9 XTN TEKNINEN TYÖ... 9 XTN8 TEE SE ITSE KURSSI... 9 XTN10 TEE SE ITSE KURSSI SISÄILMARYHMÄLÄISILLE... 9 XTS TEKSTIILITYÖ XTS11 MUOTISUUNNITTELU JA VAATEOMPELU XTS12 JUHLAVAATEKURSSI XTS13 SISUSTUSSUUNNITTELU XTS17 KORUKURSSI XTS16 KÄDENTAIDOT SISÄILMARYHMÄLÄISILLE XAT TIETOTEKNIIKKA XAT7 KUVANKÄSITTELY- JA VIDEOKURSSI XAT8 TIETOTEKNIIKAN PERUSKURSSI XAI ÄIDINKIELI XAI12 LUOVA KIRJOITTAMINEN Valitse näistä kaksi varsinaista valintaa ja kaksi varavalintaa. Kaikkien kurssien kest n lukukausi. Kurssit arviidaan hyväksytty / hylätty. 2

3 XHI XHI8 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI SODANKÄYNTI ERI AIKOINA Oppija tutustuu sdankäynnin histriaan, keskeisiin stapäälliköihin, taisteluihin ja aseisiin sekä maksuu kriittisen asenteen stiin ja ppii arvstamaan rauhaa. sdankäynnin histria antiikista nykyaikaan kuuluisat stapäälliköt keskeiset taistelut tärkeimmät aseet strategian ja taktiikan kehitys maasta merista ilmasta nykyajan sdankäynti Arviinnin perustana n ppilaan mnipulinen sallistuminen tuntityöskentelyyn, ja siitä syntyvät kirjalliset ja suulliset näytöt. Arviinnin perustana käytetään myös kurssin aikana pidettäviä kkeita. XHI6 Khderyhmä NUORET KAPINALLISET Niille, jtka haluavat etäpiskella. Kurssin vi surittaa tietkneen äärellä jk ktna, kyläkululla tai siellä missä n lähin tietkne. Vaatimuksena n, että tietkne n ns. verkssa. Kurssin aiheena n kulttuuri eri aikina, ja se painttuu histrian alueelle. 1. Vaatetus 2. Musiikki 3. Kieli 4. Kirjallisuus 5. Vapaa-ajan harrastukset 6. Aatteelliset suuntaukset 1. Tutustuminen nuriskulttuuriin eri aikakausina 2. Tutkia etäpiskelun timivuutta ja hyödyllisyyttä petuskäytössä 3. Yhteistyö yli kuntarajjen Etätehtävien hyväksytty suritus määräaikaan mennessä. XHI7 MUODIN HUIPULLE /kuvaus: Kurssi perehdyttää mudin ja tyylin salihin. Tutustumme mudin histriaan ja tyyli-ikneihin kautta aikain. Keskiössä vat pukeutumisen ja kauneudenhidn tyylit ja trendit eri aikakausina. Mikä li kuumin muti-ilmiö vunna 1925 tai viime viiklla? Entä nyt? Miltä kuulstaisi mudin ja tyylin maailma ammattina? 3

4 Kurssilla humiidaan myös ppilaiden tiveet. : Arviinti: - muti, tyyli ja trendit eri aikakausina - asusteet ja hiustyylit - mutiin ja tyyliin vaikuttavat tekijät eri aikakausina - henkilöt mudin ja trendien takana - pukeutumisen ja kauneudenhidn ala ammattina - kauneus- ja tyyli-iknit - erilainen pukeutuminen - kauneudenhidn histriaa - mutimerkkien histriaa Aktiivinen tuntityöskentely, ryhmätyöt, kurssipäiväkirja. Hyväksytty/hylätty. X YH XYH5 YHTEISKUNTAOPPI KIINNOSTAAKO BISNES? - perehtyä nurten yritystimintaan tekemisen kautta - ppia harjittamaan yritystimintaa matimisena käytännön ppimisena - tarjaa valmiuksia lukan lukkaretkirahastn kartuttamiseen - tutustutaan Ny (nurten yrittäjyys) timintamalliin - perustetaan yrityksiä, jtka rekisteröidään - laaditaan liiketimintasuunnitelmat ja valitaan timinnanjhtaja, taluspäällikkö ja henkilöstöpäällikkö - avataan yritykselle tili pankkiin - alitetaan liiketiminta, markkinidaan ja tehdään tulsta - kutsutaan kululle yrittäjiä kertmaan mia menestystarinitaan - sallistutaan valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin - sallistutaan Ny - messuille Hyväksytty kurssin surittaminen edellyttää ppilaan sallistumista ja aktiivisuutta tunneilla ja käytännössä. Kurssilla vidaan myös tarvittaessa pitää ke. XYH6 OIKEUSKASVATUKSEN KURSSI Oppija tutustuu yhteiskunnan ikeudellisiin ja ssiaalisiin nrmeihin sekä velvllisuuksiin saaden myös valmiuksia eri viranmaisten kanssa timimiseen. yksilön ikeudet ja velvllisuudet taludellinen timinta nurten näkökulmasta yhteinen ympäristömme yhdessä lemisen ngelmatilanteet erilaiset rikkset 4

5 rangaistukset liikennekasvatus Arviinnin perustana n ppilaan mnipulinen sallistuminen tuntityöskentelyyn ja siitä syntyvät kirjalliset ja suulliset näytöt. Arviinnin perustana käytetään myös kurssin aikana pidettäviä kkeita. XRU XEN19 KIELET ENGLANTI, SYVENTÄVÄ KURSSI Khderyhmä Kurssi spii kaikille, jtka haluavat vahvistaa ja laajentaa englannin kielen saamistaan. Kurssilla harjitellaan itsensä ilmaisua kirjittamalla ja puhumalla, laajennetaan sanavarasta sekä vahvistetaan rakenteiden hallintaa erilaisten yksilö-, pari- ja ryhmätöiden avulla. Kurssilla harjitetaan myös kuullunymmärtämisharjituksia sekä syvennetään maan- ja kulttuurintuntemusta. Kurssin surittamiseen edellytetään aktiivista sallistumista tunneilla ja annettujen tehtävien palauttamista, jtka ktaan kurssin lpuksi prtflin. XRU27 Khderyhmä RUOTSI, SYVENTÄVÄ KURSSI Lukin aikvat Kurssilla kerrataan yläasteen aikana lleet keskeiset rakenteet ja harjitellaan kielitaidn eri sa-alueita. Tavitteena valmentaa ppilaat jatk-pintihin. Kerrataan kielipin keskeiset rakenteet, harjitellaan luetun ja kuullun ymmärtämistä ja kielen tuttamista sekä suullisesti että kirjallisesti. Arviinnissa tetaan humin kielitaidn neljä sa-aluetta, jtka vat puheen ja kirjitetun tekstin ymmärtäminen ja tuttaminen. Näitä mitataan paitsi kirjallisin kkein myös päivittäisessä tuntityöskentelyssä, ja menestymiseen vaikuttaa ppilaan säännöllinen ktitehtävien tek ja jatkuva ma-alitteinen yrittäminen ja myönteinen suhtautuminen. XMA XMA11 Khderyhmä MATEMATIIKKA MATEMATIIKKA, SYVENTÄVÄ KURSSI Lukin aikvat ja matematiikasta muuten kiinnstuneet Kurssilla kerrataan ja syvennetään yläkulun aikana lleet keskeiset asiat sekä piskellaan asiita, jita tulee esille jatk-pintjen alussa. Tavitteena madaltaa kynnystä matematiikan salta siirryttäessä yläkulusta lukin. 5

6 Kerrataan ja syvennetään j pittuja asiita (prsentti, tilavuus, pinta-ala, murtluvut, yhtälöt, plynmit, ptenssit, trignmetria ym. Lisäksi uusina asiina tulevat binmikaavat, tekijöihin jak, murtlausekkeet, 2. asteen yhtälöt, kuvaajat, ym. Tuntityöskentely, ktitehtävät, kkeet ja arviintina hyväksytty/hylätty XKU XKU11 KUVAAMATAITO ELOKUVAKURSSI Lähtökhta työskentelyssä kurssilaisten ma harrastuneisuus, kyvyt ja tiveet. Elkuvien katselu ja analysinti. Kuvat klassikista nykyelkuvaan. Persnallinen ilmaisu, rhkeus ja pitkäjännitteisyys. Sanallinen arviinti, palautekeskustelu. XKU12 VALOKUVAUSKURSSI Kurssilla pitaan tuntemaan perinteinen järjestelmäkamera ja ttamaan parempia kuvia. Tutustutaan valkuvauksen eri työmenetelmiin ja kuvien valmistukseen. Valkuvauksen histriaa, eri tekijöitä, järjestelmäkamera ja sen käyttö, muita valkuvaustapja esim. laatikkkamera, pimiötyöskentelyn perusteet eli mien mustavalkvalkuvien kehittäminen. XKU13 GRAFFITI - SEINÄMAALAUKSET Oppia suunnittelemaan maa työskentelyään ja jakamaan sen eri työvaiheisiin eli näkemään työskentelyn prsessina. Opetellaan käyttämään eri työvälineitä prsessin eri vaiheissa, esimerkiksi valkuvaamista ja tietknetta sana suunnittelua. Kurssin aikana tteutetaan suurikkinen seinämaalaus kulun tilaan. Palautekeskustelu. XKU14 GRAFIIKKA Kurssilla pitaan tuntemaan eri painmenetelmiä ja työvälineitä. Tteutetaan sarja töitä eri painmenetelmillä. Khpain, syväpain; linleum, puugrafiikka, carbrumdum ja mahdllisuuksien mukaan metalligrafiikka. 6

7 XKU16 LUOVAN TEKEMISEN KURSSI SISÄILMARYHMÄLÄISILLE Arviinti Kurssilla pitaan tekemään erilaisilla menetelmillä töitä. Pyritään tutustumaan mnenlaisiin kuvantekemisen mahdllisuuksiin. Kurssilaisten kanssa yhdessä suunnitellaan kurssilla tehtävät työt. Esim. valkuvaus, elkuva, piirustus, maalaus, rakentelu. Suritettu/hylätty. Sanallinen arviinti. Palautekeskustelut. XLV LIIKUNTA XLV14 SALIBANDY Kkea liikunnan ila ja virkistystä salibandyn parissa. Salibandyn lajitaitjen kehittyminen. Fair play. Salibandyn lajiharjituksia ja pienpeli/pelisvelluksia sekä tekniikka- ja taktiikkaharjituksia. Aktiivinen ja mnipulinen sallistuminen tunneille ja tunneilla tehtäviin harjituksiin. Pelaaminen reilun pelin mukaisesti ja tavitteellisesti. XLV19 LIIKUNTATUTOR-KURSSI : : : Lisätä tietja ja taitja suunnitella/tteuttaa liikunnallisia teemapäiviä, tempauksia ja tapahtumia Rimminkankaan kululla (muilla kuluilla). Oppia liikunnanhjauksen perustaitja. Kehittyä liikunnallisen timintakulttuurin ideijana ja edistäjänä Rimminkankaan kululla. Tutustutaan eri liikuntalajeihin/peleihin sekä niiden sveltamiseen esim. välituntiliikuntaan, liikuntapäiviin tms. Perehtyminen liikunnanhjauksen peruskysymyksiin. Liikunnallisten välituntien, liikuntapäivien ja tapahtumien suunnittelu ja tteutus. Aktiivisuus ja sallistuminen XLV15 LENTIS-KURSSI Oppia lentpalln perustekniikita ja pelin taktisia perusasiita. Kkea liikunnan ila lentpalln parissa erilaisten harjitusten ja pelisvellusten avulla. Palltaituruustehtävät, tekniikkaharjitukset, pelisvellukset Osallistuminen ja aktiivisuus tunneilla XLV18 RYTMILLINEN KUNTOLIIKUNTA Kestävyys ja lihaskunnn khentaminen. Lihashulln ppiminen. Rytmisen liikkumisen kehittyminen. Yhdessä tekemisen il. 7

8 Sykettä nstavia ja lihaskunta khentavia askel- ja liikesarjja musiikin mukaan. Venyttelyä ja rentutumista. (Liikutaan aerbicin, latinbicin, afrbicin, zumban ynnä muun sellaisen tapaan.) Aktiivinen ja mnipulinen sallistuminen tunneille ja tunneilla tehtäviin harjituksiin. Myönteinen yhdessäl. XLV20 ULKOLIIKUNTA (SISÄILMAOPPILAAT VOIVAT VALITA VAIN TÄMÄN LYHYEKSI LIIKUNNAN VALINNAKSI) Arviinti Tutustua mnipulisesti eri ulkliikuntalajeihin. Ulkpallilu, jää- ja lumiliikunta, muut ulkliikuntamudt Osallistuminen ja aktiivisuus tunneilla XMU XMU14 Khderyhmä MUSIIKKI ROCK-KURSSI Rumpujen, lyömäsittimien sekä kitaran, bassn ja ksketinsittimien sitsta kiinnstuneet. Oppilas tuntee pääpiirteittäin rckmusiikin tyylisuunnat 50-luvulta lähtien. Ohjelmista 50-luvulta tähän päivään. Osallistuminen, aktiivisuus. XMU15 LAULUYHTYE/KUORO Mnipulisen lauluhjelmistn harjittelu, eri sittimiin tutustuminen (ma harrastuneisuus humiidaan). 1 3 äänisiä lauluja (hjelmist valitaan yhdessä), mahdllisuuksien mukaan sitinsäestyksellä (esim. rkesterisittimet tai kitara, rummut, bass, ksketinsittimet). Sveltuu myös sisäilmaryhmälle. Tällöin sitinten suus jää pis. Osallistuminen, aktiivisuus. XMU16 Khderyhmä KLASSISEN MUSIIKIN YHTYE Klassisen musiikin sitsta kiinnstuneet. Oppilaat, jtka vat piskelleet esimerkiksi viulun, huilun, piann tai puhaltimien sitta esim. kansalaispistssa. Sveltuu myös sisäilmaryhmälle. ja sisältö Kurssilla musisidaan ppilaiden milla sittimilla, hjelmist valitaan yhdessä. Tehdään mahdllisuuksien ja tarpeen mukaan svituksia eri kknpanille. Osallistuminen, aktiivisuus. 8

9 XMU18 MUSIIKKIMATKA MAAILMALLE ja sisältö Tutustutaan eri maiden musiikkikulttuureihin sittaen, laulaen, kuunnellen. Aktiivisuus, asenne, sallistuminen Hyväksytty/hylätty XTN TEKNINEN TYÖ XTN8 Khderyhmä TEE SE ITSE KURSSI Spii tytöille ja pjille. Oppia ma-alitteisuutta suunnittelemalla itse tutteita ja tteuttamalla ne. Oppia kantamaan vastuuta. Oppia remntimaan ja samalla arviimaan, mitä kannattaa tehdä ja miten. Oppia luttamaan itseensä. Kkea myönteisiä elämyksiä teknlgian parissa. Humiidaan ppilaiden harrastuneisuus ja erilaiset valmiudet Tutkitaan teknlgian mahdllisuuksia ympäristön viihtyisyyden lisäämisessä Oppija saa itse valita, mitä tekee - arviidaan, nk se mahdllista tteuttaa - pyritään käyttämään mahdllisimman mnia materiaaleja - käydään läpi kdin tee se itse töitä - käytetään hyväksi tietknesuunnittelua - tarpeen mukaan entisöintiä Jatkuva näyttö, työskentelytavat, yhteistyökyky, suunnitelmallisuus, kätevyys, työn lpputuls. Arviinnissa käytetään aineen maa arviintilmaketta. XTN10 TEE SE ITSE KURSSI SISÄILMARYHMÄLÄISILLE Khderyhmä lk, spii sisäilmaryhmän tytöille ja pjille Oppia ma-alitteisuutta suunnittelemalla itse tutteita ja tteuttamalla ne. Oppia kantamaan vastuuta. Oppia remntimaan ja samalla arviimaan, mitä kannattaa tehdä ja miten. Oppia luttamaan itseensä. Kkea myönteisiä elämyksiä teknlgian parissa. Humiidaan ppilaiden harrastuneisuus ja erilaiset valmiudet Tutkitaan teknlgian mahdllisuuksia ympäristön viihtyisyyden lisäämisessä Oppija saa itse valita, mitä tekee arviidaan, nk se mahdllista tteuttaa pyritään käyttämään mahdllisimman mnia materiaaleja käydään läpi kdin tee se itse töitä käytetään hyväksi tietknesuunnittelua tarpeen mukaan entisöintiä sisältö tteutetaan sveltuvin sin 9

10 Jatkuva näyttö, työskentelytavat, yhteistyökyky, suunnitelmallisuus, kätevyys, työn lpputuls. Arviinnissa käytetään aineen maa arviintilmaketta. XTS XTS11 TEKSTIILITYÖ MUOTISUUNNITTELU JA VAATEOMPELU Kurssilla perehdytään vaatteiden suunnitteluun ja mutipiirtämiseen ja tteutetaan itse suunniteltu vaate. Kurssin vi surittaa myös pelkästään suunnittelukurssina piirtämällä ja prttyyppien avulla tai sitten valmistaa mien suunnitelmien phjalta valmiin vaatteen. - Mutipiirtäminen, suunnittelu ja kaavitus - Käyttötarkituksen ja käyttäjän humiiminen vaatteen suunnittelussa - Asun valmistus mittjen mukaan Jatkuva näyttö, suunnittelu, tuntityöskentely ja aktiivisuus sekä käytetyt työmenetelmät, työkkeilut ja lpullinen työ. XTS12 JUHLAVAATEKURSSI Tutustutaan juhlapukeutumiseen; siihen liittyviin tapihin ja sääntöihin sekä puvuissa käytettyihin materiaaleihin jne. Hyödynnetään tietja man asun suunnittelussa ja valmistetaan timiva juhla-asu. - Juhlapuvun suunnittelu ja kaavitus malle vartallle - Juhlaetikettiin tutustuminen - Liukkaiden, huiden yms. vaikeiden materiaalien käsittely ja mpelu - Juhlavaatteen valmistus Jatkuva näyttö; suunnittelu, tuntityöskentely ja aktiivisuus työmenetelmät, kkeilut ja valmis työ. XTS13 SISUSTUSSUUNNITTELU Kurssi spii kaikille sisustuksesta ja suunnittelusta kiinnstuneille ja erityisesti niille jtka aikvat hakeutua suunnitteluun tai kädentaitihin liittyvään ammattiin. Kurssilla perehdytään ppilaiden man kiinnstuksen mukaan sisustus- ja tutesuunnitteluun. Kurssilla suunnitellaan tutekknaisuus, esimerkiksi huneen sisustuskknaisuus, ja tteutetaan kknaisuudesta mien taitjen, ajan ja muiden resurssien puitteissa spiva sa. - Kkeillaan ammattimaista suunnittelutyötä: Alitetaan ideiden keräämisestä ja kehittelystä ja edetään mnipulisen lunnstelun ja kkeiluiden kautta lpulliseen suunnitelmaan. - Oman suunnitelman mukaisen tutteen valmistus Jatkuva näyttö, suunnittelu, tuntityöskentely ja aktiivisuus sekä käytetyt työmenetelmät, työkkeilut ja lpullinen suunnitelma ja sen mukaan valmistettu 10

11 tute. XTS17 KORUKURSSI 2 Kurssi sveltuu sekä niille, jtka vat sallistuneet 8. lukalla krukurssille että niille, jtka eivät le aikaisemmin tehneet kruja. Sisällöt : Opitaan mnipulisesti erilaisia krujen valmistustekniikita ja pitaan suunnittelemaan ja valmistamaan mia kruja. Kurssilla pitaan: Krusuunnittelun perusteita helmityö-, metallilankatyö-, slmeilu-, ym. krunvalmistustekniikita. Valmiiden krusien käyttöä ja erilaisten sien valmistusta itse. Kierrätysmateriaalit kruissa Jatkuva näyttö; tuntityöskentely ja -aktiivisuus, valmiit työt ja itsearviinti. Kurssi arviidaan suritusmerkinnällä. EKODEKO Kerrätys- ja tuunauskurssi : Opitaan hyödyntämään kierrätysmateriaaleja käsitöissä ja samalla. vähentämään jätteeksi päätyvien vaatteiden ja tavariden määrää Sisällöt: Etsitään spivia kierrätettäviä, krjattavia tai tuunattavia tavarita kta ja kirpputreilta ja ideidaan, kuinka niiden käyttöikää vitaisiin jatkaa. Ja tuunataan ja krjataan esineitä mien ideiden mukaan. XTS16 KÄDENTAIDOT SISÄILMARYHMÄLÄISILLE Sisällöt : Kurssilla piskellaan käsitöitä kurssilaisten kiinnstuksen ja käytettävissä levien tiljen puitteissa. Kurssin sisällöt suunnitellaan kurssin alussa ryhmän kiinnstuksen ja tiljen antamien mahdllisuuksien mukaan. Kurssilla vidaan piskella kknaan tai sittain samja sisältöjä kuin esimerkiksi designer -kurssilla tai paperityökurssilla tai tehdä esim. kruja, huvutusta, neuletöitä, kankaankudntaa Jatkuva näyttö; tuntityöskentely ja -aktiivisuus, valmiit työt ja itsearviinti. Kurssi arviidaan suritusmerkinnällä. XAT XAT7 TIETOTEKNIIKKA KUVANKÄSITTELY- JA VIDEOKURSSI 11

12 Khderyhmä 9.lk:n ppilaat, jtka eivät le 8:nnella piskelleet kurssia, ja jilla ei le tiettekniikka 2 h valintana Oppilas hallitsee kuvankäsittelyn ja viden editinnin alkeet. Kuvankäsittelyn perusteet. Digitaalikameran ja skannerin käyttö. Videkameran käyttö ja kuvan editinti tietkneella. Arviinnissa kiinnitetään humita ppilaan tuntityöskentelyyn, tuntiaktiivisuuteen sekä tunneilla tehtäviin töihin. XAT8 Khderyhmä TIETOTEKNIIKAN PERUSKURSSI 9.lk:n ppilaat, jtka eivät le 8:nnella piskelleet kurssia, ja jilla ei le tiettekniikka 2 h valintana Oppilas ppii käyttämään tietknetta ja tekstinkäsittelyhjelmaa sujuvasti ja turvallisesti sekä hyödyntämään tietverkkjen mahdllisuudet. Työkaluhjelmien perustiminnat, sähköpstin käyttö, hakukneiden käyttö tiedn etsinnässä www-sivuilta, hakutulsten mukkaaminen, kuvankäsittelyn alkeet. Arviinnin perustana n ppilaan mnipulinen sallistuminen tuntityöskentelyyn. Arviinnin perustana käytetään myös kurssin aikana pidettäviä kkeita. XAI XAI12 ÄIDINKIELI LUOVA KIRJOITTAMINEN Luvuuden vahvistaminen kirjitusharjitusten kautta. Erilaisten tekstityyppien tuttaminen. Erilaisten tekstien tuttaminen. Tehdään mm. runja, nvelleja, laulunsanja tms. Lppututksia vidaan julkaista esim. vihksena. Kaikkien harjitustöiden hyväksytty surittaminen. 12

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet:

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet: KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti Puhelimet: 040 4883 172 koulusihteeri Ilona Partanen (email: ilona.partanen@lapinlahti.fi) 040 4883 251 rehtori Juhani Sammallahti

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011 NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvja Suuphjan peruspalveluliikelaitskuntayhtymä 2011 SISÄLLYS 1 VANHEMPIEN VASTUU 1 VANHEMIPIEN VASTUU 2 MITÄ LAKI SANOAA 3 TUPAKKA, ALHOKOHOLI JA MUUT RIIPPUVUUTTA

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

21.12.2011. http://www.fimea.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/fimea/embeds/fimeawwwstructure/18660_julkaisusarja _1_2011_verkkoversio.

21.12.2011. http://www.fimea.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/fimea/embeds/fimeawwwstructure/18660_julkaisusarja _1_2011_verkkoversio. Kste kmmenteista arviintiraprttiin 1 (9) 21.12.2011 Fimea n julkaissut ensimmäisen lääkehitjen arviintiraprttinsa triptaaneista. Raprtissa arviidaan Sumen markkinilla levien triptaanien kustannusvaikuttavuutta

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013

Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Sumen melnta- ja sutuliitt ry 6.2.2013 Valintaperiaatteet maratnmelnnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Yleiset periaatteet Yleisenä pyrkimyksenä n täyttää kaikki kansainvälisissä kilpailuissa Sumen

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa!

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY YriTTäjYYSkASvATUkSeN POLkU NY OMA YRITYS NY NEXT STEPS EWB NY 24H-LEIRI NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ NY 12H-LEIRI NY 6H-LEIRI NY

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön

Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön Miksi yhteistyötä? 1. Suomi tarvitsee nuorensa nopeammin hyvään työelämään 2. Nuorella tulee olla paremmat mahdollisuudet tehdä koulutus- ja uravalintansa tietoon

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan 1 Oppaasta Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan on kokoelma taide-

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot