Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg"

Transkriptio

1 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-18:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala / Sockengården Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Oksanen Ari 16:30-18:40 pj / ordf. Lindqvist Kaj 16:30-18:40 I varapj / I viceprdf. Nyberg Kasper 16:30-18:40 varajäsen/suppleant Sandström Stefan 16:30-18:40 varajäsen/suppleant Björkell Rolf 16:30-18:40 jäsen/medlem Elfgren Thomas 16:30-18:40 jäsen/medlem Grönqvist Kjell 16:30-18:40 jäsen/medlem Hursti Jari 16:30-18:40 jäsen/medlem Lindroos Kicka 16:30-18:40 jäsen/medlem Manninen-Ollberg Marja 16:30-18:40 jäsen/medlem Muu/Övriga Grannas Mikael 16:30-18:40 kunn.joht/kd Stenvall Peter 16:30-18:40 pöytäk.pitäjä/protokol Laitasalo Pekka 16:30-16: Söyrilä Pekka 16:30-16: Myllyvirta Ilari 16:30-18:40 Torsell Kurt 16:30-18:40 Poissa/Frånvarande Lindqvist Clara II varapj / II viceordf. Abrahamsson Anna jäsen/medlem Rope Maarit jäsen/medlem Liljeström Christel valt. pj./fullm. ordf. Vestman Heikki valt.i v.pj./fullm.i v.of. Suominen Mia valt.ii v.pj./fullm.ii v.of. Haapaniemi Rauno valt.iii v.pj./fullm.iii v.of. Puheenjohtaja/Ordförande Pöytäkirjanpitäjä/förare Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden Päivämäärä Datum Pöytäkirjan tarkastus justering Pöytäkirja nähtävänä et framlagt Ari Oksanen Pöytäkirjantarkastaja/juste rare Rolf Björkell Peter Stenvall Pöytäkirjantarkastaja/justera re Kasper Nyberg Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

2 17/ Luettelo käsitellyistä asioista/ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 337 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan Sitovan tavoitteen muuttaminen/vuoden 2016 talousarvio / Ändring av bindande mål/budgeten Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueella, K1530 T3, / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1530 T3, Aloite toimenpiteiksi ympäristön parantamiseksi Nikkilässä / Motion om åtgärder för förbättring av miljön i Nickby 343 Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt, hankesuunnitelman hyväksyminen / Sipoonlahden koulus ändringsarbete och utvidgning, projektplanens godkännande 344 Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, hankesuunnitelman hyväksyminen / Utvidgningen av Nickby Hjärta, fas 2, projektplanens godkännande 345 Nikkilän Sydämen päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen / Projektplanens godkännande av Nickby Hjärtas daghem 346 Esitys Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Framställning om att överföra en del av Sibbo kommun till Vanda stad 347 Edustajan valinta ylimääräiseen yhtiökokoukseen / Val av representant till bolagsstämma/oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab Ilmoitusasiat / Delgivningar Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut 350 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous / Samkommunen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäs förbundsfullmäktigemöte Itäisen Uudenmaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen keskeiset periaatteelliset lähtökohdat tulevaisuudessa / Centrala principiella utgångspunkter för den framtida yrkesutbildningen på andra stadiet i Östnyland 352 Vuoden 2017 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen / Fastställande av fastighetsskattesatser för år Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

3 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet KH 337 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

4 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare KH 338 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rolf Björkell ja Kasper Nyberg. Beslut Till protokolljusterare valdes Rolf Björkell och Kasper Nyberg. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

5 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan KH 339 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Päätös Kunnanhallitus päätti muuttaa asioiden järjestystä, niin että asia 9 käsiteltiin asian 3 jälkeen. Muutoin esityslista ja lisälista hyväksyttiin. Beslut Kommunstyrelsen beslutade andra ärendena ordningsföljd så att ärnde 9 behandlades efter ärende 3. I övrigt godkändes föredragningslistan och tilläggslistan. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

6 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Sitovan tavoitteen muuttaminen/vuoden 2016 talousarvio / Ändring av bindande mål/budgeten /02.00/2015 KH 340 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: talous- ja hallintojohtaja / ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo Talousarvion Sitovat tavoitteet -otsikon alla olevat tavoitteet sitovat hallintokuntia valtuustoon nähden. Vuoden 2016 talousarviossa Talous- ja hallintokeskuksella on seuraava sitova tavoite: Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Käynnistämme toimenpiteet, joiden kautta edistämme palvelujemme vaikuttavuutta kuntalaisille samalla tehostaen palveluntuotantoa. Jokaisella yksiköllä on käynnistetty projekti, jolla edistetään asiakaslähtöisyyttä ja tehostetaan palveluntuotantoa. Talous- ja hallintokeskus on tulosyksikkö. Talous- ja hallintokeskukseen kuuluvat seuraavat palveluyksiköt: Hallintopalvelut, Talouspalvelut, Henkilöstöpalvelut, It-palvelut och Yhteiset asiakaspalvelut. Tarkoituksena ei ole ollut käynnistää viittä eri asiakslähtöisyyttä edistävää hanketta Talous- ja hallintokeskuksella, vaan ainoastaan yksi. Siksi ehdotetaan, että sitovan tavoitteen mittaria muutetaan seuraavasti: Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Käynnistämme toimenpiteet, joiden kautta edistämme palvelujemme vaikuttavuutta kuntalaisille samalla tehostaen palveluntuotantoa. Talous- ja hallintokeskuksella on käynnistetty projekti, jolla edistetään asiakaslähtöisyyttä ja tehostetaan palveluntuotantoa. De mål som finns i budgeten under rubriken "Bindande mål" är bindande för förvaltningsorganen gentemot fullmäktige. I budgeten 2016 ingår för Ekonomi- och förvaltningscentralens del följande bindande mål: Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

7 17/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Strategiskat/Bindande mål Åtgärd Mätare Kundorienterade kommuntjänster som främjar välbefinnandet och hälsan Vi inleder åtgärderna för att främja tjänsternas verkningsfullhet för kommuninvånarna och samtidigt effektiveras serviceproduktionen Varje enhet har startat ett projekt, som främjar kundorientering och effektiverar serviceproduktionen Ekonomi- och förvaltningscentralen är en resultatenhet. Till Ekonomi- och förvaltningscentralen hör följande serviceenheter: Förvaltningstjänster, Ekonomitjänster, Personaltjänster, It-tjänster och Gemensamma kundtjänster. Meningen har inte varit att på Ekonomi- och förvaltningscentralen starta fem olika projekt som främjar kundorinteringen utan avsikten har varit att starta ett projekt. Därför förelås att mätaren för det bindande målet ändras på följande sätt: Strategiskat/Bindande mål Åtgärd Mätare Kundorienterade kommuntjänster som främjar välbefinnandet och hälsan Vi inleder åtgärderna för att främja tjänsternas verkningsfullhet för kommuninvånarna och samtidigt effektiveras serviceproduktionen På Ekonomi- och förvaltningscentralen har ett projekt, som främjar kundorientering och effektiverar serviceproduktionen startats. Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Talous- ja hallintokeskuksen sitova tavoite muutetaan edellä mainitulla tavalla. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att det bindande målet för Ekonomi- och förvaltningscentralen ändras ovan nämnt sätt. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

8 17/ Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueella, K1530 T3, / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1530 T3, / /2016 MAAJAOS 98 Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen Valmistelija / Beredare: mittausteknikko/mätningstekniker Vidar Lindqvist, vidar.lindqvist (at) sipoo.fi Ville ja Marjukka Pitkänen haluavat vuokrata kiinteistön K1530 T3, Kartanonrinteen asemakaava-alueella. Kiinteistön pinta-ala on 913 m² ja myyntihinta euroa. Kunnanhallitus on päättänyt, että vuosivuokra on 6 % alueen käyvästä hinnasta. Vt. kehityjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että Sipoon kunta vuokraa K1530 T3 -nimisen kiinteistön Ville ja Marjukka Pitkäselle. Vuokra, joka sidotaan elinkustannusindeksiin, on 4 108,50 euroa vuodessa. Vuokra-aika on 50 vuotta. Vuokralaisella on oikeus ostaa nyt vuokrattua kiinteistöä vuokrasopimuksen voimassaoloaikana. Kauppahinta määräytyy ostohetken hintatason mukaan. Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään ja tontin varausmaksu 500 euroa on maksettava tämän päätöksen saatua lainvoiman, muutoin tämä päätös raukeaa. Varausmaksu hyvitetään ensimmäisessä vuokramaksussa. Kunta laskuttaa varausmaksun. Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Pekka Söyrilä, maanmittausinsinööri Anna-Leena Rouhiainen ja mittausteknikko Vidar Lindqvist valtuutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen, kaksi yhdessä Tf. utvecklingsdirektörens förslag Markanvändningssektionen beslutar föreslå för kommunstyrelsen att Sibbo kommun arrenderar fastigheten K1530 T3, åt Ville och Marjukka Pitkänen. Arrendet, som binds till levnadskostnadsindexet, är 4 108,50 euro/år. Arrendetiden är 50 år. Arrendetagaren har rätt att köpa den nu arrenderade fastigheten under den tid arrendeavtalet är i kraft. Köpesumman bestäms enligt prisnivån vid köptillfället. Arrendeavtalet bör undertecknas senast och reserveringsavgiften 500 euro bör betalas då detta beslut vunnit laga kraft, annars förfaller beslutet. Reserveringsavgiften gottgörs i första arrendebetalningen. Kommunen fakturerar reserveringsavgiften. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

9 17/ Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä, lantmäteriingenjör Anna-Leena Rouhiainen och mätningstekniker Vidar Lindqvist befullmäktigas att underteckna arrendeavtalet, två tillsammans. Päätös Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Markanvändningssektionen godkände enhälligt föredragandens förslag. KH 341 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Sipoon kunta vuokraa K1530 T3 -nimisen kiinteistön Ville ja Marjukka Pitkäselle. Vuokra, joka sidotaan elinkustannusindeksiin, on 4 108,50 euroa vuodessa. Vuokra-aika on 50 vuotta. Vuokralaisella on oikeus ostaa nyt vuokrattu kiinteistöä vuokrasopimuksen voimassaoloaikana. Kauppahinta määräytyy ostohetken hintatason mukaan. Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään ja tontin varausmaksu 500 euroa on maksettava tämän päätöksen saatua lainvoiman, muutoin tämä päätös raukeaa. Varausmaksu hyvitetään ensimmäisessä vuokramaksussa. Kunta laskuttaa varausmaksun. Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Pekka Söyrilä, maanmittausinsinööri Anna-Leena Rouhiainen ja mittausteknikko Vidar Lindqvist valtuutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen, kaksi yhdessä Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar att Sibbo kommun arrenderar fastigheten K1530 T3, åt Ville och Marjukka Pitkänen. Arrendet, som binds till levnadskostnadsindexet, är 4 108,50 euro/år. Arrendetiden är 50 år. Arrendetagaren har rätt att köpa den nu arrenderade fastigheten under den tid arrendeavtalet är i kraft. Köpesumman bestäms enligt prisnivån vid köptillfället. Arrendeavtalet bör undertecknas senast och reserveringsavgiften 500 euro bör betalas då detta beslut vunnit laga kraft, annars förfaller beslutet. Reserveringsavgiften gottgörs i första arrendebetalningen. Kommunen fakturerar reserveringsavgiften. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

10 17/ Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä, lantmäteriingenjör Anna-Leena Rouhiainen och mätningstekniker Vidar Lindqvist befullmäktigas att underteckna arrendeavtalet, två tillsammans. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

11 17/ Valtuusto Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aloite toimenpiteiksi ympäristön parantamiseksi Nikkilässä / Motion om åtgärder för förbättring av miljön i Nickby 1526/ /2016 KV 26 Valtuusto Juhani Rantala ja 21 muuta valtuutettua jättivät aloitteen, jossa esitetään erilaisia toimenpiteitä ympäristön kehittämiseksi ja parantamiseksi Nikkilässä. Aloite merkittiin tiedoksi. Liite 1/26. KV: Aloite MAAJAOS 95 Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen Valmistelija / Beredare: kaavoittaja / planläggare Aino Kuusimäki, aino.kuusimäki(at)sipoo.fi, vs. yleiskaavapäällikkö / tf generalplanechef Eveliina Harsia, eveliina.harsia(at)sipoo.fi Juhani Rantala (KOK) ja 21 muuta valtuutettua eri valtuustoryhmistä ovat jättäneet aloitteen koskien Nikkilän brändin kehittämistä. Aloitteessa nostetaan esille toimenpiteitä, joilla Nikkilän markkinakelpoisuutta voitaisiin parantaa. Allekirjoittaneet esittävät taajaman kasvuun viisi toimenpidettä. Ensimmäinen on Nikkilän pääväylien ja niiden vierustojen siistiminen ja kunnostaminen, toinen Sipoonjoen rantojen saattaminen kuntoon, kolmas Sipoonjoen kehittäminen yhdeksi virkistyskohteeksi ja vetovoimatekijäksi, neljäs torin perustaminen ja viides keskustan tiivistäminen ja kaupunkikuvan siistiminen. Kehitys- ja kaavoituskeskus sekä tekniikka ja ympäristöosasto ovat tutustuneet valtuustoaloitteeseen ja laatineet siihen liitteenä olevan vastineen. Liitteet / Bilagor Liite 1/95. MAAJAOS: Valtuustoaloite toimenpiteiksi ympäristön parantamiseksi Nikkilässä Liite 2/95. MAAJAOS: Vastine valtuustoaloitteeseen Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

12 17/ Valtuusto Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen kunnanvaltuustolle liitteenä olevan vastineen antamista vastauksen valtuustoaloitteeseen. Tf. utvecklingsdirektörens förslag Markanvändningssektionen beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktigen att ge det bemötande som finns i bilagan som svar på fullmäktigemotionen. Päätös Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Markanvändningssektionen godkände enhälligt föredragandens förslag. KH 342 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Liitteet / Bilagor Liite 1/ 342 KH: Valtuustoaloite toimenpiteiksi ympäristön parantamiseksi Nikkilässä Liite 2/ 342 KH: Vastine valtuustoaloitteeseen Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus merkitsee maakäyttöjaoston vastineen tiedoksi. Asia annetaan valtuustolle tiedoksi ja kunnanhallitus esittää, että aloite on täten loppuun käsitelty. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen antecknar markanvändningssektionens bemötande svar för kännedom. Ärendet delges fullmäktige och kommunstyrelsen föreslår att motionen därmed är slutbehandlad. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

13 17/ Tekninen valiokunta/tekniska Bildnings Tekninen valiokunta/tekniska Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt, hankesuunnitelman hyväksyminen / Sipoonlahden koulus ändringsarbete och utvidgning, projektplanens godkännande TEKVLK 110 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelijat/Beredare: asiantuntija / expert Seija Vanhanen, seija.vanhanen(at)sipoo.fi rakennuttajainsinööri / husbyggnadsingenjör Jukka Haakana, jukka.haakana(at)sipoo.fi Sipoonlahden koulun laajentamisen ja muutostöiden hankesuunnitelma on esitetty kokonaisuudessa seuraavissa liitteissä Liitteet / Bilagor Liite / Bilaga 1 / 110. TEKVLK: Hankkeen osapuolet Liite / Bilaga 2 / 110. TEKVLK: Vaikutustenarviointi Liite / Bilaga 3 / 110. TEKVLK: Pedagoginen suunnitelma Liite / Bilaga 4 / 110. TEKVLK: Tilaohjelma Liite / Bilaga 5 / 110. TEKVLK: Ehdotussuunnitelmien esittely sisältäen asemapiirroksen Liite / Bilaga 6 / 110. TEKVLK: Kustannusselvitys Liite / Bilaga 7 / 110. TEKVLK: Alustava hankeaikataulu Liite / Bilaga 8 / 110. TEKVLK: Terve koulu hankeohje Liite / Bilaga 9 / 110. TEKVLK: Rakennustapaselostus Liite / Bilaga 10 / 110. TEKVLK: LVIA-selostus Liite / Bilaga 11 / 110. TEKVLK: Energiantuotantoratkaisut Liite / Bilaga 12 / 110. TEKVLK: Sähköselostus Liite / Bilaga 13 / 110. TEKVLK: Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt, hankesuunnitelma Liite / Bilaga 14 / 110. TEKVLK: Gunilla Holmbergin eriävä mielipide Suurissa tilahankkeissa päätetään ennen tilojen yksityiskohtaisen suunnittelun aloittamista tilatarpeiden määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sekä hankkeen tavoitehinnasta. Nämä asiat tulevat päätetyiksi hankesuunnitelmassa, jonka kunnanvaltuusto hyväksyy. Hyväksyessään hankesuunnitelman on valtuusto päättänyt hankkeen toteuttamisesta hankesuunnitelmassa esitetyillä tilaohjelmalla ja tavoitehinnalla sekä muilla esitetyillä periaatteilla. Jokainen investointikohde nähdään toimintaa uudistavana Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

14 17/ Tekninen valiokunta/tekniska Bildnings Tekninen valiokunta/tekniska Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen kehittämistoimenpiteenä ja siten ko. kohteessa tehtävää toimintaa suunnittelua tehtäessä tulee kehittää ja uudistaa. Investoinnin suunnittelun yhteydessä tehtävän kehittämisen ja suunnittelun tavoitteena on, että investointi tulee toteuttaa siten, että viihtyvyys, turvallisuus, toiminnollisuus ja monikäyttöisyys ovat tasapainossa investointi- ja elinkaarikustannusten kanssa. Näin toiminnan laatu paranee ja kustannukset laskevat. Sipoonlahden koulun laajentamisen ja muutostöiden hankesuunnitelmassa esitetään hankkeen lähtökohdat ja tilatarve, vaikutusten arviointi sekä hankkeen ratkaisut laadullisine, määrällisine ja hinnallisine tavoitteineen. Hankesuunnitelman valmistelun eteneminen TA mukaisesti Sipoonlahden koulun laajentamisen valmistelu aloitettiin v käynnistämällä arkkitehtikilpailu. Arkkitehtikilpailun hankinta käynnistettiin elokuussa 2015, jolloin lähetettiin osallistumisilmoitus. Osallistumisilmoituksen perustella kilpailuun osallistujiksi valittiin viisi kriteerit parhaiten täyttänyttä suunnitteluyhteenliittymää. Kilpailulautakunta valitsi arkkitehtikilpailun voittajaksi työyhteenliittymän Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy ja Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy. Valintapäätös julkaistiin Tekninen valiokunta ja kunnanhallitus hyväksyivät suunnittelusopimuksen kesäkuussa 2016 arkkitehtikilpailun voittaneen suunnitteluryhmän kanssa. Tämä hankesuunnitelma on laadittu kilpailun voittaneen työn pohjalta ohjausryhmän, hankeryhmän ja pedagogisen ryhmän toimesta. Hankesuunnitelman osapuolet Hankesuunnitelman valmistelua on ohjannut ohjausryhmä, johon kuuluvat kunnanhallituksen valitsemat jäsenet Rauno Haapaniemi, Clara Lindqvist, Kicka Lindroos, Bob Myrberg, Maarit Rope, Heikki Vestman ja Tapio Virtanen. Hankeorganisaatio on muodostunut kahdesta ryhmästä, Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

15 17/ Tekninen valiokunta/tekniska Bildnings Tekninen valiokunta/tekniska Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen hankesuunnitteluryhmästä ja sen alaisesta pedagogisesta ryhmästä. Hankesuunnitteluryhmän tehtävänä on ollut koordinoida hankesuunnitelman sisällön tuotanto ja vastata siitä. Pedagogisen ryhmän tehtävänä on ollut tuottaa tarvittava pedagoginen lähtöaineisto pedagogisen suunnitelman ja sen mukaisen ehdotussuunnitelman laatimiseen. Projektiryhmän ovat muodostaneet Sipoon kunnan edustajat sekä työyhteenliittymä Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy ja Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy alikonsultteineen. Pedagogisen ryhmän toimintaan on osallistunut edellä mainittujen lisäksi useita Sipoonlahden koulun opettajia sekä muiden käyttäjäryhmien edustajia. Lisäksi hankkeen eri vaiheissa on kuultu mm. kansalaisopiston, liikuntapalveluiden, nuorisopalveluiden, kulttuurin ja vapaa-ajan, ruokapalvelun, kiinteistönhuollon ja siivouspalveluiden henkilöstöä. Söderkullan kasvu edellyttää uutta tilaa Söderkullan alueen asukasmäärän ennustetaan kasvaa tulevina vuosina keskimäärin 400 asukasta vuodessa, kun uusia alueita rakennetaan ja otetaan käyttöön. Vastaavasti lapsiluvun ennustetaan kasvavan vuosittain 60 lapsella. Nykyisin (elokuu 2016) Söderkullan koulujen oppilasmäärät (sisältäen esiopetuksen) ovat Opintiellä (e-2lk) 203, Miilintiellä (3-9lk) 450 ja Söderkulla skolassa 140. Uusi koulutila on tarkoituksenmukaista sijoittaa laajennuksena Sipoonlahden koulun yhteyteen ja näin mahdollistaa yhtenäiskoulun syntyminen, kun samassa rakennuksessa toimisivat luokat e-9. Uuden koulun valmistuessa vuonna 2020 Sipoonlahden yhtenäiskoulussa ennustetaan olevan lähes 900 lasta perus- ja esiopetuksessa. Uuden koulutilan suuruus on tarkoituksenmukaista mitoittaa kuusisarjaiseksi yhtenäiskouluksi esiopetuksineen, jolloin tiloja Sipoonlahden laajennetussa ja muutetussa koulussa tulee olemaan yhteensä noin 1300 lapselle, joista noin 150 on esiopetuksessa ja noin 1150 perusopetuksessa. Jatkossa Sipoonlahden uutta koulua käyvät nykyinen Sipoonlahden Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

16 17/ Tekninen valiokunta/tekniska Bildnings Tekninen valiokunta/tekniska Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen koulu käsittäen myös Söderkullan Opintien yksikön ja koulun ympärille, sen välittömään läheisyyteen, rakentuvien uusien asuinalueiden asukkaiden lapset. Sipoonlahden koulun laajentamisen jälkeen opetustilat riittävät ennustetun kasvun toteutuessa noin vuoteen Sipoonlahden koulu on tällöin lopullisessa laajuudessaan ja kasvun jatkuessa sekä oppilasmäärän kasvaessa tulee seuraavaksi aloittaa uuden kampuksen vaiheittainen toteuttaminen. Vaikutusten arviointi Hankkeesta laadittiin lapsi- ja sidosryhmävaikutusten arviointi asiantuntija-arviona. Vaikutusten arvioinnissa todetaan mm. seuraavaa: Koska lapsen oppiminen ja hyvinvointi koulussa on tärkeää, yhdistetään Sipoonlahden koulun tilajärjestelyissä pienen koulun identiteetti monipuoliseen ja mahdollistavaan suuren koulun volyymiin (organisointi, koulu ja oppimispihat). Suuressa koulussa erilaisuutta siedetään paremmin. Kokemusten mukaan isot oppilaat eivät kiusaa pieniä oppilaita, vaan kiusaaminen tapahtuu yleisemmin saman ikäisten kesken. Siksi kyläkoulumaisilla oppimissoluilla luodaan pienen kyläkoulun identiteettiä ja eliminoidaan häiriökäyttäytymistä. Sipoonlahden koulun tilaratkaisut edistävät opettajien monipuolista toimintaa yhdessä. Tilajärjestelyt eivät enää mahdollista, että yksittäinen opettaja työskentelisi yksin omassa suljetussa luokkahuoneessaan. Koko koulun toimintakulttuurin ja työtapojen muutos on erittäin merkittävä. Koko koulun henkilöstön tulee kouluttautua ja valmistautua uudenlaisen pedagogisen toimintakulttuurin suunnitteluun rakennuksen jatkosuunnittelun kanssa samanaikaisesti. Hankesuunnitelma Tämän hankesuunnitelman mukaisesti ehdotetaan toteutettavaksi Sipoonlahden koulun eteläpuolen laajennuksen ja nykyisen koulun muutostyöt kalusteineen sekä koulun piha-alueet. Muutostöiden kokonaisuuteen sisältyy myös muutostöiden yhteydessä tehtävät täydennysosat. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

17 17/ Tekninen valiokunta/tekniska Bildnings Tekninen valiokunta/tekniska Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Ehdotettava laajuus mahdollistaa opetussuunnitelman mukaisen toiminnan kasvavalle oppilasmäärälle yhteisissä koulutiloissa. Koulutilojen yhdistäminen mahdollistaa luopumisen Söderkullan koulukeskuksen tiloista ja vapautuvan koulutontin maankäytön kehittämisen. Muilla käyttäjillä, kuten kansalaisopistolla, on mahdollisuus käyttää koulun tiloja omiin tarpeisiin erikseen myöhemmin sovittavalla tavalla ja saada säilytystilaa omaan käyttöön. Hankkeen tilaohjelma on yhteenveto niistä tilatarpeista, jotka hankkeessa toteutetaan. Nykyisen koulun muutostyöt 7067 brm² Laajennus eteläpuolelle 4227 brm² Laajennukset nykyisen koulun muutostöiden yhteydessä 1074 brm² 1. vaiheen laajuus yhteensä brm² Sipoonlahden koulun uusi kampusalue liittyy osaksi Söderkullan keskustaa ja jatkaa kylän tiiviimmin rakennettua vyöhykettä itään päin kohti uutta Pähkinälehdon asuinaluetta. Kampus ja sen osaksi rakentuva liikuntalaakso luovat helppokulkuisen kohtaamispaikan söderkullalaisille. Suunnitelmassa on painotettu koulukampuksen helppoa saavutettavuutta ja turvallisia reittejä kaikille liikkumismuodoille. Kampusalueelle johtaa useita kevyen liikenteen reittejä Söderkullan keskustasta ja ympäröiviltä asuinalueilta. Ajoneuvoliikenne ohjataan pois kampuksen ydinalueelta, jolloin kevyt liikenne ei risteä ajoneuvoliikenteen kanssa kampuksen sisällä. Koululaisten käyttämät linja-autot pysähtyvät korotetulla tieosuudella koulun pihan etelälaidalla, jolloin reitti bussilta koululle on turvallinen. Autolla saatto onnistuu bussien jättöpaikan molemmilta puolilta, joissa kääntöpaikkojen yhteyteen on järjestetty saattopysäköinti. Pienimpien oppilaiden saattopysäköinti on järjestetty lähemmäs oppilaiden sisäänkäyntejä ja liikuntaesteisten saatto on järjestetty aivan koulun sisäänkäynnin yhteyteen. Kaikki laajennuksen sisäänkäynnit toteutetaan esteettöminä. Koulun keittiölle rakennetaan uusi huoltoreitti Miilin päiväkodin Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

18 17/ Tekninen valiokunta/tekniska Bildnings Tekninen valiokunta/tekniska Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen pohjoispuolelta, jolloin se on mahdollisimman eriytetty kaikesta saattoliikenteestä ja pihoista. Koulun suunnitelma perustuu moderniin pedagogiikkaan ja tilat suunniteltu ns. avoimiksi oppimisympäristöiksi, joissa tilojen monimuotoisuus ja monipuolisuus korostuvat. Avoimissa tiloissa opettajan rooli opettajana ja pedagogina korostuvat. Tilat tukevat nykyistä oppimiskäsitystä, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Myös piha-alueet tulevat olemaan aiempaa suuremmassa roolissa oppimisympäristöinä. Oikeilla ja tarkoituksenmukaisilla teknisillä ratkaisuilla varmistetaan se, että nykyisen rakennuksen laajennus ja nykyinen rakennus korjattuna tarjoavat käyttäjille turvalliset ja terveelliset tilat ja että rakennus kokonaisuutena on elinkaareen mukautuva, tasokas ja perusvarma rakennus. Hankkeesta laaditaan yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä erillinen kosteudenhallintasuunnitelma ja puhtaudenhallintasuunnitelma. Lisäksi rakennus suunnitellaan muuntautuvaksi ja energiatehokkaaksi käyttäen hyväksi mm. geotekniikkaa, tarpeenmukaista ilmanvaihtoa, vakiovalaistusta ja aurinkosähköä. Kustannukset Ohessa on esitetty Sipoonlahden koulun laajennuksen ja muutostöiden hankesuunnitelmakokonaisuuden kokonaiskustannukset ja sen jälkeen hankkeen vaikutukset koulutoimen sisäisiin vuokriin. Rakennuskustannukset yhteensä (alv. 0 %) Ensikertaiset kalusteet ja varusteet (alv. 0 %) Investointikustannukset yhteensä (alv. 0 %) Sipoonlahden koulun uudet tilat laajentamisen jälkeen ovat noin 650 htm² pienemmät kuin Sipoonlahden koulun nykyisen rakennuksen ja Opintien yksikön tilat yhteensä. Sisäinen vuokra muodostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta, Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

19 17/ Tekninen valiokunta/tekniska Bildnings Tekninen valiokunta/tekniska Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen jotka yhdessä vastaavat mahdollisimman hyvin markkinavuokraa. Sisäisen vuokran tarkoituksena on saada aikaan tilanne, jossa käyttäjälle syntyy realistinen kuva kiinteistön todellisista kustannuksista, siirtää kiinteistöistä aiheutuvat kustannukset kunkin kiinteistön käyttäjälle ja kannustaa kiinteistöjen käyttäjiä optimoimaan omaa kiinteistökustannustaan. Tällä hetkellä koulutoimi maksaa sisäistä vuokraa nykyisestä Neiti Miilintien ja Opintien koulurakennuksista yhteensä 2,04 milj. euroa vuodessa. Uusi vuokra Sipoonlahden koulun laajennuksen ja muutostöiden valmistuttua on 2,69 milj. euroa vuodessa. Ohessa on esitetty tunnusluvut koulutoimen sisäisestä vuokrasta ja tämän hankkeen vaikutuksista siihen. Sisäinen vuokra / oppilas /oppilas/vuosi oppilasmäärä Sipoo keskiarvo SL / Nykyinen koulu SL / tämä laajennus ja muutostyöt SL / tämä laaj. ja muutos + liikuntasali Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää pyytää lausuntoa Sipoonlahden koulun laajentamisen ja muutostöiden hankesuunnitelmassa ehdotetusta investoinnista: 1) suomenkieliseltä koulutusjaostolta 2) ruotsinkieliseltä koulutusjaostolta 3) vapaa-ajan jaostolta 4) sivistysvaliokunnalta Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar att be om utlåtande om investeringen som föreslås i projektplanen för utvidgningen och ändringen av Sipoonlahden koulu: 1) av finskspråkiga utbildningssektionen 2) av svenskspråkiga utbildningssektionen 3) av fritidssektionen 4) av bildnings Gunilla Holmberg esitti, että asia jätetään pöydälle. Ehdotusta ei kannatettu jonka takia ehdotus raukesi. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

20 17/ Tekninen valiokunta/tekniska Bildnings Tekninen valiokunta/tekniska Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Gunilla Holmberg föreslog att ärendet bordläggs. Förslaget fick ej understöd varför det förföll. Päätös Valiokunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Gunilla Holmberg ilmoitti eriävän mielipiteen pöytäkirjaan, liite 14. Beslut Utskottet godkände föredragandens förslag. Gunilla Holmberg anmälde avvikande mening till protokollet, bilaga 14. SIVVLK 85 Sivistysvaliokunta / Bildnings Valmistelija / Beredare: Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Kurt Torsell, kurt.torsell(at)sipoo.fi Sivistysjohtajan ehdotus Sivistysvaliokunta toteaa lausuntonaan hankesuunnitelmasta, että tilojen suunnittelussa on otettu huomioon käyttäjien näkemys hyvästä toiminta- ja oppimisympäristöstä. Tilojen käyttäjäryhmät ovat osallistuneet hankesuunnittelun yhteydessä järjestettyyn työryhmätyöskentelyyn. Sen tavoitteena on ollut tutustuttaa hankkeen useat eri osapuolet toisiinsa, tuottaa ajatuksia uusista oppimis- ja toimintaympäristöistä ja käsitellä eri osapuolien tiloihin kohdistuvia tavoitteita ja tarpeita hankkeessa. Käyttäjien näkemykset on otettava huomioon myös rakennussuunnittelussa. Sivistysvaliokunta toteaa tämän lisäksi lausuntonaan, että hankesuunnitelma - antaa edellytykset sivistystoimen palveluverkon kehittämiselle ja vastaa varhaiskasvatuksen ja opetuksen kasvavaan tilatarpeeseen - ottaa huomioon sivistystoimen tilankäytön periaatteet mahdollistamalla monikäyttöiset tilat jotka ovat opiskelijoiden, oppilaiden, kulttuuri ja vapaa-aikapalveluiden ja kuntalaisten käytössä - auttavat osaltaan sivistystointa pienentämään tilakustannuksia joka antavat edellytykset kehittää varsinaista toimintaa Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

21 17/ Tekninen valiokunta/tekniska Bildnings Tekninen valiokunta/tekniska Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen on hyvä lähtökohta yhteishankkeen jatkosuunnittelulle sisältäen esteettömät ja joustavat tontinkäyttö- ja tilajärjestelyt eri käyttäjäryhmien tilatarpeisiin. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin asioihin: - tila- ja sisustusratkaisuissa otetaan huomioon rakennuksen koko, toimintojen saavutettavuus ja eri-ikäisten käyttäjien mittakaava ja näkökulma - pysäköinti- ja saattopaikat sekä huoltoliikenne järjestetään alueella turvallisesti - osallistavalla suunnittelulla käyttäjiä ohjataan aktiivisesti osallistumaan oman oppimisympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen. Lopuksi sivistysvaliokunta edellyttää, että jaostojen antamien lausuntojen kysymykset selvitetään ja toteuttamismahdollisuuksia ja -tarpeita selvitetään jatkopäätöksentekoa ja -suunnittelua varten. Kiinteistökustannukset / oppilas tulevat suunnitelman mukaisesti laskemaan noin kolmanneksen. Ehdotamme säästyneitä euroja käytettäväksi ennakoivasti pedagogiikkaan, toimintakulttuurin ja johtamisen kehittämiseen. Erityisesti ennakoivaan ja yhteisölliseen oppilashuoltoon ja terveydenedistämiseen tulee myös panostaa. Bildningsdirektörens förslag Bildnings konstaterar som sitt utlåtande om projektplanen att man vid planeringen av lokalerna har beaktat användarnas syn på hurdan en bra verksamhets- och lärmiljö skall vara. Grupperna som använder lokalerna har deltagit i grupparbeten som ordnades i samband med projektplaneringen. Syftet med grupparbetena var att göra de många parterna i projektet bekanta med varandra, producera tankar om de nya lär- och verksamhetsmiljöerna samt behandla de mål och behov som parterna har gällande lokalerna. Användarnas syn måste beaktas också vid byggnadsplaneringen. Bildnings konstaterar dessutom som sitt utlåtande att projektplanen skapar förutsättningar för utvecklingen av servicenätet och svarar mot det ökade behovet av lokaler inom småbarnspedagogiken och undervisningen beaktar bildningsväsendets principer för lokalanvändning genom att den möjliggör multifunktionella lokaler som används av Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

22 17/ Tekninen valiokunta/tekniska Bildnings Tekninen valiokunta/tekniska Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen studeranden, elever, kultur- och fritidstjänsterna samt kommuninvånarna bidrar för sin del till att bildningsväsendet kan sänka lokalkostnaderna, vilket skapar förutsättningar för att utveckla den egentliga verksamheten är en bra utgångspunkt för den fortsatta planeringen av samprojektet i och med att den innehåller tillgängliga och flexibla tomtanvändnings- och lokalarrangemang för olika användargruppers behov av lokaler. I den fortsatta planeringen måste uppmärksamhet särskilt fästas vid följande frågor: i lösningarna som rör lokaler och inredning ska man beakta byggnadens storlek, funktionernas tillgänglighet samt skalan för och perspektivet hos användare i olika åldrar parkerings- och avlämningsplatserna samt servicetrafiken ska ordnas på ett tryggt sätt i området genom involverande planering styrs användarna till att aktivt delta i planeringen och utvecklingen av sin egen lärmiljö. Till slut konstaterar bildnings att de utlåtanden som sektionerna givit bör utredas och möjligheterna och behoven att verkställa dem utreds inför det fortsatta beslutsfattandet och den fortsatta planeringen. Fastighetskostnaderna / elev kommer enligt planen att minska med ungefär en tredjedel. Vi föreslår att de sparade eurona ska användas proaktivt för att utveckla pedagogiken, verksamhetskulturen och ledarskapet. Satsningar ska framför allt också göras på förebyggande och gemensam elevvård samt främjande av hälsa. Päätös Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Bildnings godkände enhälligt föredragandens förslag. TEKVLK 122 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija/Beredare: tekninen johtaja / tekniska direktör Ilari Myllyvirta, ilari.myllyvirta(at)sipoo.fi Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

23 17/ Tekninen valiokunta/tekniska Bildnings Tekninen valiokunta/tekniska Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Tekninen valiokunta päätti kokouksessaan pyytää lausuntoa Sipoonlahden koulun laajentamisen ja muutostöiden hankesuunnitelmassa ehdotetusta investoinnista sivistysvaliokunnalta, suomenkieliseltä koulutusjaostolta, ruotsinkieliseltä koulutusjaostolta sekä vapaa-ajan jaostolta. Sivistysvaliokunnan lausunto on esitetty yllä, jaostojen lausunnot löytyvät liitteistä seuraavasti. Liitteet / BIlagor Liite / Bilaga 14 / 122. TEKVLK: suomenkielisen koulutusjaoston lausunto Liite / Bilaga 15 / 122. TEKVLK: ruotsinkielisen koulutusjaoston lausunto Liite / Bilaga 16 / 122. TEKVLK: vapaa-ajan jaoston lausunto Tiivistelmät lausunnoissa esitetyistä seikoista Molemmat koulutusjaostot ja sivistysvaliokunta toteavat lausunnossaan yhtenäisesti seuraavaa: 1. Tilojen suunnittelussa on otettu huomioon käyttäjien näkemys hyvästä toiminta- ja oppimisympäristöstä ja käyttäjäryhmät ovat osallistuneet hankesuunnittelun yhteydessä järjestettyyn työryhmätyöskentelyyn. Käyttäjien näkemykset on otettava huomioon myös rakennussuunnittelussa. 2. Hankesuunnitelma antaa edellytykset sivistystoimen palveluverkon kehittämiselle ja vastaa varhaiskasvatuksen ja opetuksen kasvavaan tilatarpeeseen sekä ottaa huomioon sivistystoimen tilankäytön periaatteet mahdollistamalla monikäyttöiset tilat. 3. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin asioihin: - tila- ja sisustusratkaisuissa otetaan huomioon rakennuksen koko, toimintojen saavutettavuus ja eri-ikäisten käyttäjien mittakaava ja näkökulma - pysäköinti- ja saattopaikat sekä huoltoliikenne järjestetään alueella turvallisesti - osallistavalla suunnittelulla käyttäjiä ohjataan aktiivisesti osallistumaan oman oppimisympäristönsä suunnitteluun ja Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

24 17/ Tekninen valiokunta/tekniska Bildnings Tekninen valiokunta/tekniska Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen kehittämiseen. Suomenkielinen jaosto toteaa lausunnossaan lisäksi 1. Periaatepäätös koulukoosta ja koulujen sijainnista tulisi tehdä viimeistään hankesuunnitelman hyväksynnän yhteydessä ja koulun tulevat oppilaat ja mahdolliset oppilaaksiottoaluemuutokset tulisi olla päätetty ennen hankesuunnitelman hyväksyntää. 2. Koulun suunnittelussa ja rakentamisessa tulee onnistua. 3. Kiinteistökustannukset/oppilas tulevat suunnitelman mukaisesti laskemaan noin kolmanneksen ja jaosto ehdottaa säästyneitä euroja käytettäväksi pedagogiikkaan. 4. Jatkosuunnittelussa tulisi olla mukana Sipoonlahden koulun oppilaskunta ja Nikkilän Sydämen oppilaiden kokemukset koulurakennuksesta tulisi huomioida koulun laajennuksen suunnittelussa. Ruotsinkielinen jaosto toteaa lausunnossaan lisäksi 1. Söderkullan koulun muutto Sipoonlahden koulun tiloihin sen ensimmäisen vaiheen valmistumisen jälkeen on väliaikainen ratkaisu ja jaosto vaatii, että pysyvä ratkaisu suunnitellaan mahdollisimman nopeasti, jotta ruotsinkieliset koulutuspalvelut Söderkullassa saadaan turvattua. Sivistysvaliokunta toteaa lausunnossaan lisäksi seuraavaa: 1. Kiinteistökustannukset / oppilas tulevat suunnitelman mukaisesti laskemaan noin kolmanneksen. Ehdotamme säästyneitä euroja käytettäväksi ennakoivasti pedagogiikkaan, toimintakulttuurin ja johtamisen kehittämiseen. Erityisesti ennakoivaan ja yhteisölliseen oppilashuoltoon ja terveydenedistämiseen tulee myös panostaa. Vapaa-ajan jaosto toteaa lausunnossaan seuraavaa: 1. Jaosto esittää huolensa kulttuuri- ja vapaa-aikatilojen Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

25 17/ Tekninen valiokunta/tekniska Bildnings Tekninen valiokunta/tekniska Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen riittävyydestä Söderkullassa. Erityisesti mikäli Opintien liikuntahalli puretaan ennen Sipoonlahden koulun 2. vaiheen liikuntasalin rakentamista, tulee ko. välivaihe merkittävästi heikentämään sipoolaisten urheiluseurojen ja yhdistysten toimintaa, mikäli korvaavaa tilaa ei ole. 2. Jotta Sipoonlahden koulun uusi 2. vaiheen liikuntasali mahdollistaisi myös koulun valinnaiset liikuntakurssit ja palvelisi kasvavaa oppilasmäärää, sekä ennen kaikkea vastaisi olemassa olevaa liikuntapalvelujen ja kansalaisopiston päiväsajan tilatarpeeseen, tulisi uuden salin olla vähintään m2. 3. Sipoonlahden laajennuksen yhteydessä ei ole voitu ratkaista nuorten tilatarvetta kouluajan ulkopuolella. Vastaukset annettuihin lausuntoihin Molempien koulutusjaostojen ja sivistysvaliokunnan lausuntojen yhteiseen osioon todetaan seuraavaa: 1. Tekninen valiokunta kiittää Sivistysosastoa hyvästä yhteistyöstä. Yhteistyö jatkuu koko rakennussuunnittelun ja käyttäjien näkemykset otetaan huomioon. 2. Kiitämme Sivistysosastoa hyvästä yhteistyöstä ja yhdymme Sivistysvaliokunnan toteamukseen. 3. Jatkosuunnittelussa kiinnitetään huomiota erityisesti lausunnossa esitettyihin seikkoihin sivistysosaston henkilöstön kanssa. Lisäksi suomenkielisen jaoston lausuntoon todetaan: 1. Koulukoko ja oppilaaksiottoalueet ovat sivistyksen itse päätettävissä olevia asioita ja eivät vaikuta hankesuunnitelmaan ja tilatarpeeseen. 2. Suunnittelun ja toteutuksen onnistuminen varmistetaan kaikin teknisen osaton käytettävissä olevin keinoin. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

26 17/ Tekninen valiokunta/tekniska Bildnings Tekninen valiokunta/tekniska Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Suunnittelun yhtenä tavoitteena on ollut, että käytettäessä vähemmän rahaa seiniin, voidaan paremmin varmistaa resurssit opetukseen. 4. Oppilaskunta otetaan mukaan suunnitelmien kommentointiin ja Nikkilän Sydämen kokemuksen otetaan huomioon. Lisäksi ruotsinkielisen jaoston lausuntoon todetaan: 1. Vaatimus Söderkullan koulun pysyvän ratkaisun suunnittelusta on kohtuullinen ja oikeudenmukainen, ja hankesuunnitelman lopullisen hyväksymisen yhteydessä olisi hyvä tehdä linjaus ko. suunnittelusta. Sivistysvaliokunnan lausuntoon todetaan: 1. Suunnittelun tavoitteena on ollut, että käytettäessä vähemmän rahaa seiniin, voidaan paremmin varmistaa resurssit opetukseen ja sitä tukeviin toimintoihin. Vapaa-ajan jaoston lausuntoon todetaan: 1. Hankesuunnitelmassa on todettu, että Opintien liikuntasali pidetään käytössä siihen asti kun Sipoonlahden koululle rakennetaan uusi liikuntasali ja liikuntasalipalvelut säilyvät näin ollen nykyisellään. Uusi liikuntasali tulisi rakentaa viiden vuoden kuluessa Sipoonlahden ensimmäisen vaiheen valmistumisesta väestönsuojien rakentamisen velvoitteen takia. 2. Suunnitellun noin neliön liikuntasalin valmistuttua Sipoonlahden koululla on liikuntahallitilaa noin neliömetriä sisältäen myös noin 100 neliön tanssiin ja pienten lasten liikuntaan soveltuvan tilan. Tilat on jaettavissa yhteensä kuuteen lohkoon joista viisi on kooltaan noin 300 neliömetriä ja yksi noin 100 neliömetriä. Koulun arvion mukaan liikuntasalit riittävät koululiikuntaan ja myös päivisin jää vajaan salin verran kapasiteettia jäljelle. Lisäksi koulu voi vuokrata edelleen Sipoon areenan tilaa koululaisliikuntaan ja vapauttaa päivisin lisää tilaa vastatakseen entistä paremmin kansalaisopiston päiväajan tarpeisiin. Edellä kuvatun Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

27 17/ Tekninen valiokunta/tekniska Bildnings Tekninen valiokunta/tekniska Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen mukaisesti liikuntasalin kasvattaminen suunnitellusta noin 1000 m2 liikuntasalista 1200 m2 liikuntasaliksi olisi ratkaistavissa myös vaihtoehtoisin ratkaisuin. Liikuntasalin rakentaminen ei kuitenkaan sisälly hankesuunnitelman ensimmäiseen vaiheeseen ja ratkaistaan lopullisesti vasta ko. hankkeen hankesuunnitelmaa hyväksyttäessä. Tekninen valiokunta katsoo, että sivistyksen lausunnot tukevat Sipoonlahden koulun hankesuunnitelman hyväksymistä ja ei näe tarvetta päivittää hankesuunnitelmia. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja muissa jatkotoimenpiteissä lausuntojen sisältö otetaan huomioon lausunnon vastauksissa esitetyllä tavalla. Sipoonlahden koulun laajentamisen ja muutostöiden hankesuunnitelma on esitetty kokonaisuudessa seuraavissa liitteissä: Liitteet / Bilagor: Liite / Bilaga 1 / 122. TEKVLK: Hankkeen osapuolet Liite / Bilaga 2 / 122. TEKVLK: Vaikutustenarviointi Liite / Bilaga 3 / 122. TEKVLK: Pedagoginen suunnitelma Liite / Bilaga 4 / 122. TEKVLK: Tilaohjelma Liite / Bilaga 5 / 122. TEKVLK: Ehdotussuunnitelmien esittely sisältäen asemapiirroksen Liite / Bilaga 6 / 122. TEKVLK: Kustannusselvitys Liite / Bilaga 7 / 122. TEKVLK: Alustava hankeaikataulu Liite / Bilaga 8 / 122. TEKVLK: Terve koulu hankeohje Liite / Bilaga 9 / 122. TEKVLK: Rakennustapaselostus Liite / Bilaga 10 / 122. TEKVLK: LVIA-selostus Liite / Bilaga 11 / 122. TEKVLK: Energiantuotantoratkaisut Liite / Bilaga 12 / 122. TEKVLK: Sähköselostus Liite / Bilaga 13 / 122. TEKVLK: Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt, hankesuunnitelma Liite / Bilaga 17 / 122. TEKVLK: Gunilla Holmbergin eriävä mielipide Hankesuunnitelman sisältö on esitetty edellä teknisen valiokunnan pidetyn kokouksen valmistelutekstissä. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

28 17/ Tekninen valiokunta/tekniska Bildnings Tekninen valiokunta/tekniska Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen valtuustolle Sipoonlahden koulun laajentamisen ja muutostöiden hankesuunnitelman hyväksymistä laajennusvaiheen 1 osalta. Mikäli Ruotsinkielinen jaosto ja sivistysvaliokunta päättävät siirtää väliaikaisesti Söderkulla skolanin oppilaat Sipoonlahden koulun laajennuksen vaiheen 1 valmistumisen jälkeen Sipoonlahden koulun tiloihin, käynnistetään Söderkulla skolanin koulun pysyvän ratkaisun suunnittelu mahdollisimman nopeasti Söderkullan ruotsinkielisten koulutuspalvelujen turvaamiseksi. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare fullmäktige att de godkänner projektplanen för Sipoonlahden koulu. Såvida den svenska sektionen och bildnings beslutar att tillfälligt flytta eleverna i Söderkulla skola till utrymmen i Sipoonlahden koulu efter att utvidgningen, etapp 1 blivit klart i Sipoonlahden koulu, påbörjas planeringen av en permanent lösning av Söderkulla skola fortast möjligt för att säkra svenskspråkig utbildningsservice. Gunilla Holmberg ehdotti, asian palauttamista jatkovalmisteluun. Ehdotusta ei kannatettu, minkä vuoksi se raukesi. Gunilla Holmberg föreslog att ärende remitteras för fortsatt beredning. Förslaget fick ej understöd varför det förföll. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Gunilla Holmberg ilmoitti eriävän mielipiteen pöytäkirjaan. Liite 17. Beslut Tekniska godkände föredragandens förslag. Gunilla Holmberg meddelade avvikande mening till beslutet. Bilaga 17. KH Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

29 17/ Tekninen valiokunta/tekniska Bildnings Tekninen valiokunta/tekniska Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Liitteet / Bilagor Liite 1/ 343 KH: Hankkeen osapuolet Liite 2/ 343 KH: Vaikutusten arviointi Liite 3/ 343 KH: Pedagoginen suunnitelma Liite 4/ 343 KH: Tilaohjelma Liite 5/ 343 KH: Ehdotussuunnitelmien esittely sisältäen asemapiirroksen Liite 6/ 343 KH: Kustannusselvitys Liite 7/ 343 KH: Alustava hankeaikataulu Liite 8/ 343 KH: Terve koulu hankeohje Liite 9/ 343 KH: Rakennustapaselostus Liite 10/ 343 KH: LVIA-selostus Liite 11/ 343 KH: Energiantuotantoratkaisut Liite 12/ 343 KH: Sähköselostus Liite 13/ 343 KH: Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt, hankesuunnitelma Liite 14/ 343 KH: Gunilla Holmbergin eriävä mielipide Bilaga 15/ 343 KH: Sipoonlahden koulu, utvidgning och ombyggnad, Projektplan Bilaga 16/ 343 KH: Lokalprogram Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle Sipoonlahden koulun laajentamisen ja muutostöiden hankesuunnitelman hyväksymistä laajennusvaiheen 1 osalta teknisen valokunnan ehdotuksen mukaisesti. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att projektplanen för utvidgningen och ändringsarbetena av Sipoonlahden koulu, skede 1, godkänns i enlighet med tekniska s förslag. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

30 17/ Tekninen valiokunta/tekniska Bildnings Tekninen valiokunta/tekniska Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, hankesuunnitelman hyväksyminen / Utvidgningen av Nickby Hjärta, fas 2, projektplanens godkännande TEKVLK 111 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija/Beredare: rakennuttajainsinööri / byggnadsingenjör Jukka Haakana, jukka.haakana(at)sipoo.fi, asiantuntija / expert Seija Vanhanen, seija.vanhanen(at)sipoo.fi Nikkilän Sydämen laajentamisen, vaihetta 2 koskeva hankesuunnitelma on esitetty kokonaisuudessa seuraavissa liitteissä: Liitteet / Bilagor Liite / Bilaga 1 / 111. TEKVLK: Hankkeen osapuolet Liite / Bilaga 2 / 111. TEKVLK: Vaikutustenarviointi Liite / Bilaga 3 / 111. TEKVLK: Pedagoginen suunnitelma Liite / Bilaga 4 / 111. TEKVLK: Tilaohjelma Liite / Bilaga 5 / 111. TEKVLK: Ehdotussuunnitelmat sisältäen asemapiirroksen Liite / Bilaga 6 / 111. TEKVLK: Kustannusarvio Liite / Bilaga 7 / 111. TEKVLK: Terve koulu hankeohje Liite / Bilaga 8 / 111. TEKVLK: Rakennustapaselostus Liite / Bilaga 9 / 111. TEKVLK: LVIA-selostus Liite / Bilaga 10 / 111. TEKVLK: Sähköselostus Liite / Bilaga 11 / 111. TEKVLK: Energiantuotantoselvitys Liite / Bilaga 12 / 111. TEKVLK: Nikkilän Sydämen laajentaminen, hankesuunnitelma Liite / Bilaga 13 / 111. TEKVLK: Gunilla Holmbergin eriävä mielipide Suurissa tilahankkeissa päätetään ennen tilojen yksityiskohtaisen suunnittelun aloittamista tilatarpeiden määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sekä hankkeen tavoitehinnasta. Nämä asiat tulevat päätetyiksi hankesuunnitelmassa, jonka kunnanvaltuusto hyväksyy. Hyväksyessään hankesuunnitelman on valtuusto päättänyt hankkeen toteuttamisesta hankesuunnitelmassa esitetyillä tilaohjelmalla ja tavoitehinnalla sekä muilla esitetyillä periaatteilla. Jokainen investointikohde nähdään toimintaa uudistavana kehittämistoimenpiteenä ja siten ko. kohteessa tehtävää toimintaa suunnittelua tehtäessä tulee kehittää ja uudistaa. Investoinnin Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, hankesuunnitelman hyväksyminen / Utvidgningen av Nickby Hjärta, fas 2, projektplanens godkännande

Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, hankesuunnitelman hyväksyminen / Utvidgningen av Nickby Hjärta, fas 2, projektplanens godkännande Tekninen valiokunta/tekniska utskottet 111 11.10.2016 Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, hankesuunnitelman hyväksyminen / Utvidgningen av Nickby Hjärta, fas 2, projektplanens godkännande 1653/10.03.02/2016

Lisätiedot

Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt, hankesuunnitelma, Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto

Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt, hankesuunnitelma, Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Suomenkielinen koulutusjaosto 110 11.10.2016 51 18.10.2016 Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt, hankesuunnitelma, Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto

Lisätiedot

Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, hankesuunnitelma, Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto

Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, hankesuunnitelma, Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Suomenkielinen koulutusjaosto 111 11.10.2016 52 18.10.2016 Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, hankesuunnitelma, Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto 1653/10.03.02/2016

Lisätiedot

Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 111 11.10.2016 86 19.10.2016 Sivistysvaliokunnan lausunto, Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, hankesuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, hankesuunnitelman hyväksyminen / Utvidgningen av Nickby Hjärta, fas 2, projektplanens godkännande

Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, hankesuunnitelman hyväksyminen / Utvidgningen av Nickby Hjärta, fas 2, projektplanens godkännande Tekninen valiokunta/tekniska utskottet 111 11.10.2016 Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 86 19.10.2016 Tekninen valiokunta/tekniska 123 26.10.2016 utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 344 01.11.2016

Lisätiedot

Sipoonlahden koulun laajentamisen ja muutostöiden hankesuunnitelma on esitetty kokonaisuudessa seuraavissa liitteissä

Sipoonlahden koulun laajentamisen ja muutostöiden hankesuunnitelma on esitetty kokonaisuudessa seuraavissa liitteissä Tekninen valiokunta/tekniska utskottet 110 11.10.2016 Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 85 19.10.2016 Tekninen valiokunta/tekniska 122 26.10.2016 utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 343 01.11.2016

Lisätiedot

Nikkilän Sydämen laajennuksen, vaihe 2, hankesuunnitelman hyväksyminen

Nikkilän Sydämen laajennuksen, vaihe 2, hankesuunnitelman hyväksyminen Valtuusto 141 07.11.2016 Nikkilän Sydämen laajennuksen, vaihe 2, hankesuunnitelman hyväksyminen 1653/10.03.02/2016 TEKVLK 111 Tekninen valiokunta 11.10.2016 Valmistelija: rakennuttajainsinööri Jukka Haakana,

Lisätiedot

Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt, hankesuunnitelman hyväksyminen

Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt, hankesuunnitelman hyväksyminen Valtuusto 140 07.11.2016 Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt, hankesuunnitelman hyväksyminen 1130/10.03.02/2015 TEKVLK 110 Tekninen valiokunta 11.10.2016 Valmistelijat: asiantuntija Seija Vanhanen,

Lisätiedot

Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Svenska utbildningssektionen

Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Svenska utbildningssektionen Utvidgningen av Nickby Hjärta, fas 2, projektplanens utlåtande 1653/10.03.02/2016 TEKVLK 111 Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 11.10.2016 Valmistelija/Beredare: rakennuttajainsinööri / byggnadsingenjör

Lisätiedot

Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektio nen 111 11.10.2016 77 18.10.2016 Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, hankesuunnitelman lausunto / Utvidgningen av Nickby Hjärta,

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 9 29.01.2014 43 11.02.2014 72 27.08.2014 6 09.09.2014

Lisätiedot

Nikkilän Sydämen päiväkoti, hankesuunnitelman hyväksyminen / Nickby Hjärtas daghem, godkännande av projektplanen

Nikkilän Sydämen päiväkoti, hankesuunnitelman hyväksyminen / Nickby Hjärtas daghem, godkännande av projektplanen Tekninen valiokunta/tekniska utskottet 109 11.10.2016 Nikkilän Sydämen päiväkoti, hankesuunnitelman hyväksyminen / Nickby Hjärtas daghem, godkännande av projektplanen 1656/10.03.02/2016 TEKVLK 109 Tekninen

Lisätiedot

7/ Pöytäkirja Protokoll. Svenska utbildningssektionen

7/ Pöytäkirja Protokoll. Svenska utbildningssektionen 7/2016 1 Svenska utbildningssektionen Aika/Tid 18.10.2016, Klo/Kl. 18:00-21:08 Paikka/Plats Sockengården kommunstyrelsens mötesrum 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Skogster

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 10/2016 1 Aika/Tid 19.10.2016, Klo/Kl. 17:30-19:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-2 kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Suuronen Juha 17:30-19:15 puh.joht./ordf. Sundman

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 106 09.12.2015 265 15.12.2015 43 20.04.2016 214 26.04.2016

Lisätiedot

TEKVLK 109 Tekninen valiokunta Valmistelija: talotekniikkainsinööri Pekka Nirhamo, pekka.nirhamo(at)sipoo.fi

TEKVLK 109 Tekninen valiokunta Valmistelija: talotekniikkainsinööri Pekka Nirhamo, pekka.nirhamo(at)sipoo.fi Valtuusto 142 07.11.2016 Nikkilän Sydämen päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen 1656/10.03.02/2016 TEKVLK 109 Tekninen valiokunta 11.10.2016 Valmistelija: talotekniikkainsinööri Pekka Nirhamo, pekka.nirhamo(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 6/2017 1 Aika/Tid 25.04.2017, Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Nikkilän Sydämen päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen / Projektplanens godkännande av Nickby Hjärtas daghem

Nikkilän Sydämen päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen / Projektplanens godkännande av Nickby Hjärtas daghem Tekninen valiokunta/tekniska utskottet 109 11.10.2016 Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 84 19.10.2016 Tekninen valiokunta/tekniska 121 26.10.2016 utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 345 01.11.2016

Lisätiedot

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ 96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Pähkinälehdon

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 3/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 3/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto 3/2016 1 Aika/Tid 25.04.2016, klo/kl. 17:00-18:35 Paikka/Plats Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 2 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 4/2017 1 Aika/Tid 19.04.2017, Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel

Lisätiedot

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 2/2015 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 09.03.2015, Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Rope Maarit

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 9/2016 1 Aika/Tid 11.10.2016, Klo/Kl. 17:10-21:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:10-21:30 Puh.joht./Ordf. Hursti

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel

Lisätiedot

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan Valtuusto 119 13.11.2017 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 5 28.11.2017 sen 5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020 322/02.02.00/2017 KH 267 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tekninen valiokunta/tekniska utskottet

Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Tekninen valiokunta/tekniska utskottet 112 11.10.2016 Teknisen valiokunnan talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019/Investointiosa / Tekniska utskottets budget 2016 och ekonomiplan 2017-2019/Investeringsdel

Lisätiedot

Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret

Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 66 08.06.2016 265 21.06.2016 Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret 1600/10.00.00/2016

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 9/2016 1 Aika/Tid 26.09.2016, Klo/Kl. 17:30-22:16 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-2 kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundman Richard 17:30-22:16 vara puh.joht/viceordf.

Lisätiedot

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum 4/2017 1 Aika/Tid 23.05.2017, Klo/Kl. 17:30-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundbäck Janica 17:30-18:15

Lisätiedot

Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2

Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2 1/2017 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 29.08.2017, Klo/Kl. 17:00-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2 Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Rope Maarit 16:30-19:35 jäsen/medlem Nyberg Kasper 16:30-19:35 varajäsen/suppleant

Rope Maarit 16:30-19:35 jäsen/medlem Nyberg Kasper 16:30-19:35 varajäsen/suppleant 5/2017 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 28.03.2017, Klo/Kl. 16:30-19:35 Paikka/Plats Kuntala / Sockengården Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Oksanen Ari 16:30-19:35

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 15 06.03.2017 63 14.03.2017 Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi / Utlåtande

Lisätiedot

8 29.01.2014 42 11.02.2014

8 29.01.2014 42 11.02.2014 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 8 29.01.2014 42 11.02.2014 Tontinvaraushakemus asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen rakentamista varten/avain Yhtiöt / Ansökan om

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 1/2017 1 Aika/Tid 23.01.2017, Klo/Kl. 17:00-18:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 126 07.10.2013 Tekninen valiokunta/tekniska 29 17.03.2014 utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 126 22.04.2014 Aloite kunnan tilojen käytöstä kolmannen sektorin tarpeisiin/sosialidemokraattinen

Lisätiedot

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad Valtuusto 95 16.05.2016 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 250 07.06.2016 sen Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad 1293/10.00.02/2015

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-18:45 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs. / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-18:45 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs. / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 7/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 26.04.2016, Klo/Kl. 16:30-18:45 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs. / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. Osallistujat/Deltagare

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 64 23.09.2015

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 7/2016 1 Aika/Tid 29.08.2016, Klo/Kl. 17:00-19:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 1/2017 1 Aika/Tid 23.01.2017, Klo/Kl. 17:30-19:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Söderkullan kartano Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Suuronen Juha 17:30-19:20 puh.joht./ordf. Sundman Richard

Lisätiedot

Valtuuston kokouksessa pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet 7.11.

Valtuuston kokouksessa pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet 7.11. Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 385 13.12.2016 Valtuuston kokouksessa 7.11.2016 pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet 7.11.2016 KH 385 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 4/2017 1 Aika/Tid 10.04.2017, Klo/Kl. 17:08-18:09 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Sote talo 3 krs. Sali Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Virpiö Sami 17:08-18:09 pj./ordf. Liljeström Maria

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 8/2016 1 Aika/Tid 26.09.2016, Klo/Kl. 17:00-17:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Aloite nollatoleranssista koulukiusaamiselle/marja Manninen-Ollberg ym.

Aloite nollatoleranssista koulukiusaamiselle/marja Manninen-Ollberg ym. Valtuusto 49 22.05.2017 Aloite nollatoleranssista koulukiusaamiselle/marja Manninen-Ollberg ym. 1569/12.01.03/2016 KV 102 Valtuusto 16.5.2016 Marja Manninen-Ollberg ja 27 muuta valtuutettua jättivät aloitteen

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 8/2016 1 Aika/Tid 13.09.2016, Klo/Kl. 17:30-23:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kokoushuone (KEKE) Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:30-23:00 Puh.joht./Ordf. Hursti

Lisätiedot

Mandi Alaterä ja Heikki Vestman sekä 19 muuta valtuutettua jättivät aloitteen, jossa he vaativat, että

Mandi Alaterä ja Heikki Vestman sekä 19 muuta valtuutettua jättivät aloitteen, jossa he vaativat, että Valtuusto 121 13.06.2016 Tekninen valiokunta/tekniska 128 07.12.2016 utskottet Aloite sisäilmaoireita aiheuttavien tilojen nopeaksi korvaamiseksi, Mandi Alaterä ja Heikki Vestman / Motion om att snabbt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 7/2015 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:0 Paikka Plats Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum Sipoossa Sibbo 18.11.2015 Pöytäkirja nähtävänä

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 9/2016 1 Aika/Tid, Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Kankfelt Tim 17:00-17:45 pj./ordf.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 4/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 4/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto 4/2016 1 Aika/Tid 31.05.2016, klo/kl. 17:30-18:15 Paikka/Plats Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 1 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 3/2016 1 Aika/Tid 14.03.2016, Klo/Kl. 17:16-18:49 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala KH1 / Sockengården KST1 Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:16-18:49 Puh.joht./Ordf.

Lisätiedot

Kerava-Nikkilä radan henkilöraideliikenteen tarveselvitys / Behovsutredning över persontrafik på Kervo-Nickby-banan

Kerava-Nikkilä radan henkilöraideliikenteen tarveselvitys / Behovsutredning över persontrafik på Kervo-Nickby-banan Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 101 09.12.2015 5 12.01.2016 Kerava-Nikkilä radan henkilöraideliikenteen tarveselvitys / Behovsutredning över persontrafik på Kervo-Nickby-banan

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 12/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 21.06.2016, Klo/Kl. 16:30-20:05 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala, II krs / Kommunstyrelsens mötesrum., Sockengården, II vån. Osallistujat/Deltagare

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 8/2015 1 Aika/Tid 18.11.2015, Klo/Kl. 17:00-18:56 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 6/2017 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 10.10.2017, Klo/Kl. 17:30-19:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-2 kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Alaterä Mandi 17:30-19:15

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot 10/2012 1 Aika/Tid 26.11.2012, klo/kl. 18:00-20:25 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 2 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Wikström Anders 18:00-20:25

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Söderkullan osayleiskaavan 2015 kumoaminen, ehdotus / Planeförslag för upphävande av Söderkulla delgeneralplan 2015 310/10.02.02/2013 MAAJAOS 70 Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 28.8.2013 Valmistelija/Beredare:

Lisätiedot

66 09.06.2010. KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare: opetusjohtaja Jari Alasmäki jari.alasmaki(at)sipoo.

66 09.06.2010. KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare: opetusjohtaja Jari Alasmäki jari.alasmaki(at)sipoo. Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 66 09.06.2010 Leppätien koulun uudisrakennuksen luonnospiirustukset 198/05.06.02/2009 KOULJAOS

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 09:00-16:50 Paikka/Plats Mustion Linna / Svartå Slott ( ) kl 9-15:15

Aika/Tid , Klo/Kl. 09:00-16:50 Paikka/Plats Mustion Linna / Svartå Slott ( ) kl 9-15:15 16/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 17.10.2016, Klo/Kl. 09:00-16:50 Paikka/Plats Mustion Linna / Svartå Slott (17-18.10.2016) 18.10.2016 kl Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä

Lisätiedot

Katsaus kouluinvestointien pedagogiikkasuunnitteluun ja lapsi- ja sidosryhmävaikutusten arviointeihin. Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

Katsaus kouluinvestointien pedagogiikkasuunnitteluun ja lapsi- ja sidosryhmävaikutusten arviointeihin. Teknisen johtajan ajankohtaisasiat Katsaus kouluinvestointien pedagogiikkasuunnitteluun ja lapsi- ja sidosryhmävaikutusten arviointeihin Teknisen johtajan ajankohtaisasiat Sipoon suunnittelua ohjaavia strategisia periaatteita 1. Palveluverkko

Lisätiedot

Esitys Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Framställning om att överföra en del av Sibbo kommun till Vanda stad

Esitys Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Framställning om att överföra en del av Sibbo kommun till Vanda stad Valtuusto 114 13.06.2016 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 346 01.11.2016 sen Esitys Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Framställning om att överföra en del av Sibbo kommun till Vanda stad

Lisätiedot

Elinkeinoneuvonnan järjestäminen Sipoon kunnassa / Ordnande av näringslivsrådgivning i Sibbo kommun

Elinkeinoneuvonnan järjestäminen Sipoon kunnassa / Ordnande av näringslivsrådgivning i Sibbo kommun Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 277 28.09.2010 Elinkeinoneuvonnan järjestäminen Sipoon kunnassa / Ordnande av näringslivsrådgivning i Sibbo kommun 1378/00.02.00/2010 KH 277 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 3/2017 1 Aika/Tid 07.02.2017, Klo/Kl. 17:15-18:35 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:15-18:35 Puh.joht./Ordf. Hursti

Lisätiedot

KH kokoushuone, Kuntala II krs. / KST mötesrum, Sockengården II vån.

KH kokoushuone, Kuntala II krs. / KST mötesrum, Sockengården II vån. 9/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 24.05.2016, Klo/Kl. 16:30-18:05 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare KH kokoushuone, Kuntala II krs. / KST mötesrum, Sockengården II vån. Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 319 11.12.2012 14 04.06.2013 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 14.06.2016 Sivu 1 / 1 3411/2015 02.08.00 31 Kulttuurilautakunnan lausunto Meri-Matin hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825 6113 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Takauspäätös/Oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab/Lausunto valituksen johdosta / Borgensbeslut/Oy

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011 Kunnan ilmoitusten tiedoksisaattaminen vuosina 2011-2012/Selitys Helsingin hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä jätetyn valituksen johdosta / Sättet

Lisätiedot

Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut

Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 252 03.10.2017 Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut KH 252 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 3.10.2017

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 3/2017 1 Sipoon Vesi - Sibbo Vatten -liikelaitoksen johtokunta Aika/Tid 04.04.2017, Klo/Kl. 17:00-17:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE) Iso Kylätie 18 / Sockengården Mötesrum 2 (KEKE) Stora Byvägen 18

Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE) Iso Kylätie 18 / Sockengården Mötesrum 2 (KEKE) Stora Byvägen 18 7/2016 1 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Aika/Tid 18.10.2016, Klo/Kl. 17:50-20:57 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE) Iso Kylätie 18 / Sockengården Mötesrum 2 (KEKE) Stora

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 6/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 12.04.2016, Klo/Kl. 16:30-17:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 7/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , klo/kl. 17:00-18:30

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 7/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , klo/kl. 17:00-18:30 Suomenkielinen koulutusjaosto 7/2015 1 Aika/Tid 07.12.2015, klo/kl. 17:00-18:30 Paikka/Plats OSALLISTUJAT/DELTAGARE Kuntala, Keken kokoushuone Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Rope

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 108 09.09.2013 Tekninen valiokunta/tekniska 16 24.02.2014 utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 77 11.03.2014 Aloite kaksoisviemäröintijärjestelmään siirtymisestä/sami Virpiö / Motion angående

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 68 23.09.2015 194 06.10.2015 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen Immersbyn osayleiskaava-alue / Förlägning av

Lisätiedot

T7B Sipoonlahden koulukeskuksen asemakaavamuutos / T7B Detaljplaneändring för Sibbovikens skolcentrum

T7B Sipoonlahden koulukeskuksen asemakaavamuutos / T7B Detaljplaneändring för Sibbovikens skolcentrum Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 18 13.02.2017 42 28.02.2017 107 09.05.2017 T7B Sipoonlahden koulukeskuksen asemakaavamuutos /

Lisätiedot

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto / Planläggninssektionen

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden vuokraaminen / Utarrendering av fast egendom / Karinkiertäjät ry / Bastuholmen

Kiinteän omaisuuden vuokraaminen / Utarrendering av fast egendom / Karinkiertäjät ry / Bastuholmen Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti 121 18.11.2009 onen Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti 134 16.12.2009 onen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 13 19.01.2010 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen / Utarrendering

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 15/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 04.10.2016, Klo/Kl. 16:30-18:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala / Sockengården Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Oksanen Ari 16:30-18:40

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

6 20.01.2016 25 02.02.2016

6 20.01.2016 25 02.02.2016 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 6 20.01.2016 25 02.02.2016 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen Pohjois-Paippisten osayleiskaava-alueelle / Utfärdande

Lisätiedot

Kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet / Planläggnings- och planändringsinitiativ 2015

Kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet / Planläggnings- och planändringsinitiativ 2015 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 92 18.11.2015 240 01.12.2015 Kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet / Planläggnings- och planändringsinitiativ 2015 1333/10.02/2015

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot Suomenkielinen koulutusjaosto 5/2015 1 Aika/Tid 26.08.2015, klo/kl. 18:00-19:00 Paikka/Plats Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 2 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

Hansaksen asemakaava-alueen tontinmyynti / Tomtförsäljning på Hansas detaljplaneområde

Hansaksen asemakaava-alueen tontinmyynti / Tomtförsäljning på Hansas detaljplaneområde Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti 167 28.04.2010 onen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 175 25.05.2010 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 270 14.09.2010 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 282 28.09.2010 Hansaksen

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-18:30 Paikka/Plats Kuntalan kokoushuone 2 (KEKE) / Sockengården mötesrum 2 (KEKE)

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-18:30 Paikka/Plats Kuntalan kokoushuone 2 (KEKE) / Sockengården mötesrum 2 (KEKE) 10/2015 1 Aika/Tid 08.12.2015, Klo/Kl. 17:30-18:30 Paikka/Plats Kuntalan kokoushuone 2 (KEKE) / Sockengården mötesrum 2 (KEKE) Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Suuronen

Lisätiedot

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Valtuusto 4 30.01.2017 Esitys uudeksi hallintosäännöksi 13/00.01.01/2012 KH 6 Kunnanhallitus 12.1.2016 Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Uusi kuntalaki (410/2015)

Lisätiedot

KH:n kokoushuone, Kuntala / KST:s mötesrum, Sockengården

KH:n kokoushuone, Kuntala / KST:s mötesrum, Sockengården 2/2016 1 Aika/Tid 01.02.2016, Klo/Kl. 17:30-19:45 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare KH:n kokoushuone, Kuntala / KST:s mötesrum, Sockengården Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Suuronen Juha

Lisätiedot

Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet

Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 9/2017 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:30 Paikka Plats Kuntalan kh-2 kokoushuone Sipoossa Sibbo 22.11.2017 Antti Skogster sivistysvaliokunnan puheenjohtaja ordförande för bildningsutskottet

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 9/2017 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 20.06.2017, Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala / Sockengården Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lindqvist Kaj 16:30-19:10

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 7/2016 1 Aika/Tid 24.08.2016, Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Kankfelt Tim 17:00-17:50

Lisätiedot

Nikkilän Sydän oppilaaksiotto Nickby Hjärta - elevupptagningen

Nikkilän Sydän oppilaaksiotto Nickby Hjärta - elevupptagningen Nikkilän Sydän oppilaaksiotto Nickby Hjärta - elevupptagningen Nuorisovaltuusto Ungdomsfullmäktige Nikkilän Sydän - oppilaaksioton eri vaihtoehdot Nickby Hjärta elevupptagningens olika alternativ Hankesuunnitelmaprosessin

Lisätiedot

Sundman Richard 18:00-19:40 sijainen/ersättare Virpiö Sami 18:00-19:40 sijainen/ersättare

Sundman Richard 18:00-19:40 sijainen/ersättare Virpiö Sami 18:00-19:40 sijainen/ersättare 19/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 29.11.2016, Klo/Kl. 18:00-19:40 Paikka/Plats Ingman Group Oy Ab Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Oksanen Ari 18:00-19:40

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist,

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, Valtuusto 102 01.11.2010 Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011-2013 taloussuunnitelma 1191/02.01.00/2010 KH 293 Kunnanhallitus 4.10.2010 Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, sture.lindqvist@sipoo.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen RAKENNUSKIELLON JA TOIMENPIDERAJOITUKSEN JATKAMINEN/BOX JA VÄSTERSKOG / FÖRLÄNGNING AV BYGGNADSFÖRBUD OCH ÅTGÄRDSBEGRÄNSNING/BOX OCH VÄSTERSKOG TEYMPLTK 95 Tekniikka- ja ympäristölautakunta / Nämnden för

Lisätiedot

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall Valtuusto 114 13.06.2016 Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin 1293/10.00.02/2015 KH 196 Kunnanhallitus 12.4.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 133 02.06.2015 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäminen Itä-Uudellamaalla/Sipoon kunnan linjaukset / Ordnande av yrkesutbildning på andra stadiet i östra Nyland/Sibbo

Lisätiedot

Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 29 18.04.2017 40 15.05.2017 Talman koulun väistötilat / Tillfälliga utrymmen för Talman koulu 107/12.02/2017 SIVVLK 29 Sivistysvaliokunta

Lisätiedot