Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg terveysjohtaja Kivilevo Pekka 17:00-18:50 talousjohtaja Pöytäkirjantarkastaja/Protokolljuste rare

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg terveysjohtaja Kivilevo Pekka 17:00-18:50 talousjohtaja Pöytäkirjantarkastaja/Protokolljuste rare"

Transkriptio

1 3/ Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-19:25 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo / Festsalen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lehtonen Harri 17:00-19:25 puheenjohtaja/ordförande Rauha Hannele 17:00-19:25 varapj/viceorf Lindblom Minna 17:00-19:25 jäsen/medlem Lindgren Hans-Peter 17:00-19:25 jäsen/medlem Toivola Kirsi 17:00-19:25 jäsen/medlem Muu/Övriga Slotte Martin 17:00-19:25 sihteeri/sekreterare tilintarkastaja Kokko Leena 17:00-18:50 sosiaali- ja terveysjohtaja Kivilevo Pekka 17:00-18:50 talousjohtaja Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Äre sähköisesti tarkastettu et elektroniskt justerat nähtävänä et framlagt Puheenjohtaja/Ordförande Harri Lehtonen ntarkastaja/juste rare Minna Lindblom npitäjä/förare Martin Slotte ntarkastaja/justera re Kirsi Toivola

2 3/ Luettelo käsitellyistä asioista/ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 17 ntarkastajien valinta / Val av protokolljusterare 4 18 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan 5 19 Talousjohtajan tilinpäätöskatsaus / Ekonomidirektörens bokslutsöversikt 20 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin kirje / Finlands närvårdaroch primärskötarförbund SuPers brev Tilintarkastajan raportointi / Revisorns rapportering Arviointikertomus 2018 / Utvärderingsberättelse Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset / Inkomna bindningsanmälningar 12

3 3/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet TITARLTK 16 Tarkastuslautakunta / Revisionsnäm Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. _

4 3/ ntarkastajien valinta / Val av protokolljusterare TITARLTK 17 Tarkastuslautakunta / Revisionsnäm ntarkastajiksi valittiin Minna Lindblom ja Kirsi Toivola. Till protokolljusterare valdes Minna Lindblom och Kirsi Toivola.

5 3/ Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan TITARLTK 18 Tarkastuslautakunta / Revisionsnäm Asiakohtaan 6 Tilintarkastajan raportointi lisättiin tilintarkastajan raportti Sipoon oppilastietojen tarkastus. Liite ei ole julkinen (JulkL 24.1, kohta 15). Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä muutetun esityslistan. Till äreummer 6 Revisorns rapportering tillsattes revisorns rapport granskning av Sibbos elevuppgifter. Bilagan är inte offentlig (MyndOffL 24 1 mom. 15). Revisionsnäm beslöt enhälligt godkänna den ändrade föredragningslistan.

6 3/ Talousjohtajan tilinpäätöskatsaus / Ekonomidirektörens bokslutsöversikt TITARLTK 11 Tarkastuslautakunta / Revisionsnäm Talousjohtaja Pekka Kivilevo on kutsuttu kokoukseen tiedottamaan vuoden 2018 tilinpäätöksen valmistelusta. Ekonomidirektör Pekka Kivilevo har kallats till mötet för att informera om färdigställandet av bokslutet för år Selostus ja asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi. Ordföras förslag Redogörelsen och den förda diskussionen antecknas för kännedom. Tarkastuslautakunta merkitsi selostuksen ja asiasta käytyn keskustelun tiedoksi. Revisionsnäm antecknade redogörelsen och den förda diskussionen för kännedom. TITARLTK 19 Tarkastuslautakunta / Revisionsnäm Talousjohtaja Pekka Kivilevo antaa tarkemman selvityksen vuoden 2018 tilinpäätöksestä. Selostus ja asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi. Ordföras förslag Redogörelsen och den förda diskussionen antecknas för kännedom. Tarkastuslautakunta merkitsi selostuksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi. Revisionsnäm antecknade redogörelsen och den förda

7 3/ diskussionen för kännedom.

8 3/ Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin kirje / Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPers brev 63/ /2019 TITARLTK 6 Tarkastuslautakunta / Revisionsnäm Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on lähettänyt avoimen kirjeen kuntien tarkastuslautakunnille (liite). SuPer on huolissaan kuntien valvontavelvollisuuden laiminlyönneistä,jotka koskevat yhteisillä verovaroilla kustannettavia palveluja. Liitteet / Bilagor Liite 1/6. TITARLTK: SuPer, Avoin kirje tarkastauslautakunnille Bilaga 2/6. TITARLTK: SuPer, Öppet brev till revisionsnämnderna Tarkastuslautakunta keskustelee kirjeestä ja huomioi sen arviointityössään. Ordföras förslag Revisionsnäm diskuterar brevet och beaktar det i sitt utvärderingsarbete. Tarkastuslautakunta keskusteli kirjeestä. Tarkastuslautakunta pyytää talousjohtajalta selvityksen Sipoon kunnan ostopalveluista. Revisionsnäm diskuterade brevet. Revisionsnäm ber att få en utredning av ekonomidirektören om Sibbo kommuns köptjänster. TITARLTK 12 Tarkastuslautakunta / Revisionsnäm Talousjohtaja Pekka Kivilevo antaa selvityksen Sipoon kunnan ostopalveluista. Ekonomidirektör Pekka Kivilevo ger en utredning om Sibbo kommuns köptjänster.

9 3/ Selostus merkitään tiedoksi. Tarkastuslautakunta päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Ordförandes förslag Redogörelsen antecknas för kännedom. Revisionsnäm beslutar om eventuellafortsatta åtgärder. Tarkastuslautakunta päätti, että asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Revisionsnäm beslöt att behandlingen av ärendet fortsätter på nästa möte. TITARLTK 20 Tarkastuslautakunta / Revisionsnäm Talousjohtaja Pekka Kivilevo antaa selvityksen Sipoon kunnan sosiaali- ja terveystoimen sekä varhaiskasvatuksen ostopalveluista. Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Leena Kokko on kutsuttu kokoukseen kertomaan tarkemmin Sipoon kunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan ostopalveluista sekä niiden valvonnasta. Selostus ja asiasta käyty keskustelu merkitään tiedoksi. Ordföras förslag Redogörelsen och den förda diskussionen antecknas för kännedom. Tarkastuslautakunta merkitsi selostuksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi. Revisionsnäm antecknade redogörelsen och den förda diskussionen för kännedom.

10 3/ Tilintarkastajan raportointi / Revisorns rapportering TITARLTK 21 Tarkastuslautakunta / Revisionsnäm Liite / Bilaga Liite 1/21. TITARLTK: Sipoo palkkojen data-analyysi. Liite ei ole julkinen (JulkL 24.1, kohta 15) Liite 2/21. TITARLTK: Sipoo oppilastietojen tarkastus. Liite ei ole julkinen (JulkL 24.1, kohta 15) Raportit merkitään tiedoksi. Ordförandes förslag Rapporterna antecknas för kännedom. Tarkastuslautakunta merkitsi raportit (2 kpl) tiedoksi. Revisionsnäm antecknade rapporterna (2 st.) för kännedom.

11 3/ Arviointikertomus 2018 / Utvärderingsberättelse 2018 TITARLTK 15 Tarkastuslautakunta / Revisionsnäm Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta Ordförandes förslag Revisionsnäm bereder utvärderingsberättelsen för år Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta vuodelta Revisionsnäm beredde utvärderingsberättelsen för år TITARLTK 22 Tarkastuslautakunta / Revisionsnäm Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta Ordförandes förslag Revisionsnäm bereder utvärderingsberättelsen för år Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta vuodelta Revisionsnäm beredde utvärderingsberättelsen för år 2018.

12 3/ Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset / Inkomna bindningsanmälningar TITARLTK 23 Tarkastuslautakunta / Revisionsnäm Sidonnaisuusilmoituksiin tulleet muutokset: Palvelujohtaja, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut, Helena Räsänen ilmoittanut muutoksesta sidonnaisuuksissa.hän on ilmoittanut muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustoimen hoitamiseen seuraavasti: Omakotisäätiö, hallituksen jäsen Saapunut sidonnaisuusilmoitus merkitään tiedoksi ja se voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa Ordföras förslag Den inkomna redogörelsen för bindningar antecknas för kännedom och kan publiceras i det offentliga nätverket. Tarkastuslautakunta merkitsi saapuneen sidonnaisuusilmoituksen tiedoksi ja se voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa. Revisionsnäm antecknade den inkomna redogörelsen för bindningar för kännedom och den kan publiceras i det offentliga nätverket.

Juhlatalo, Ketunleipä 3 krs / Festsalen, Ketunleipä 3 vån.

Juhlatalo, Ketunleipä 3 krs / Festsalen, Ketunleipä 3 vån. 2/2019 1 Aika/Tid 12.02.2019, Klo/Kl. 17:00-19:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo, Ketunleipä 3 krs / Festsalen, Ketunleipä 3 vån. Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lehtonen Harri

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 4/2017 1 Aika/Tid 19.04.2017, Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Kokoushuone 1, Kuntala / Mötesrum 1, Sockengården

Kokoushuone 1, Kuntala / Mötesrum 1, Sockengården 1/2019 1 Aika/Tid 08.01.2019, Klo/Kl. 17:00-22:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kokoushuone 1, Kuntala / Mötesrum 1, Sockengården Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lehtonen Harri 17:00-22:20

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 6/2017 1 Aika/Tid 25.04.2017, Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 4/2019 1 Aika/Tid 09.04.2019, Klo/Kl. 17:00-19:45 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo / Festsalen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lehtonen Harri 17:00-19:45 puheenjohtaja/ordförande

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg. Muu/Övriga Slotte Martin 17:00-21:30 sihteeri/sekre. Tilintarkastaja Rönnqvist Mia 17:00-21:30 asiantuntija/sakkunnig

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg. Muu/Övriga Slotte Martin 17:00-21:30 sihteeri/sekre. Tilintarkastaja Rönnqvist Mia 17:00-21:30 asiantuntija/sakkunnig 6/2019 1 Aika/Tid 07.05.2019, Klo/Kl. 17:00-21:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lehtonen Harri 17:00-21:30 puheenjohtaja/ordföra nde Rauha Hannele

Lisätiedot

7/ Pöytäkirja Protokoll. Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-21:10 Paikka/Plats Kuntala, kokoushuone 1

7/ Pöytäkirja Protokoll. Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-21:10 Paikka/Plats Kuntala, kokoushuone 1 7/2019 1 Aika/Tid 16.05.2019, Klo/Kl. 17:30-21:10 Paikka/Plats Kuntala, kokoushuone 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lehtonen Harri 17:30-21:10 puheenjohtaja/ordföra

Lisätiedot

Lilla Villan, Jussaksentie 16, Nikkilä /Jussasvägen 16, Nickby

Lilla Villan, Jussaksentie 16, Nikkilä /Jussasvägen 16, Nickby 9/2018 1 Aika/Tid 05.06.2018, Klo/Kl. 10:00-11:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Lilla Villan, Jussaksentie 16, Nikkilä /Jussasvägen 16, Nickby Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lehtonen

Lisätiedot

9/ Pöytäkirja Protokoll. Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden. Aika/Tid , Klo/Kl. 10:00-10:45. Osallistujat/Deltagare

9/ Pöytäkirja Protokoll. Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden. Aika/Tid , Klo/Kl. 10:00-10:45. Osallistujat/Deltagare 9/2019 1 Aika/Tid 27.05.2019, Klo/Kl. 10:00-10:45 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala, KH-kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lehtonen Harri 10:00-10:45 puheenjohtaja/ordföra

Lisätiedot

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum 4/2017 1 Aika/Tid 23.05.2017, Klo/Kl. 17:30-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundbäck Janica 17:30-18:15

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:35-19:30 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:35-19:30 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39 1/2019 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 04.02.2019, Klo/Kl. 17:35-19:30 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:20 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:20 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39 10/2018 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 19.11.2018, Klo/Kl. 17:30-19:20 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 3/2019 1 Aika/Tid 17.06.2019, Klo/Kl. 17:00-17:55 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Yk-Talo, Spektri Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sandström Stefan 17:00-17:55 Puh.joht./Ordf. Tamminen

Lisätiedot

Kuntala Kokoushuone 1 (Sosiaalikeskus) / Sockengården Mötesrum 1 (Socialcentralen)

Kuntala Kokoushuone 1 (Sosiaalikeskus) / Sockengården Mötesrum 1 (Socialcentralen) 11/2018 1 Tarkastuslautakunta/Revisionsnäm Aika/Tid 09.10.2018, Klo/Kl. 17:00-20:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala Kokoushuone 1 (Sosiaalikeskus) / Sockengården Mötesrum 1 (Socialcentralen)

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:55 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:55 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39 2/2019 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 18.03.2019, Klo/Kl. 17:30-19:55 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 9/2018 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 04.12.2018, Klo/Kl. 17:30-19:50 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Villa Sibbe, Joensuun raitti 58, 01150 Söderkulla Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg. Forss Maria 17:30-18:35 jäsen/ledamot Christiansson 17:30-18:35 jäsen/ledamot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg. Forss Maria 17:30-18:35 jäsen/ledamot Christiansson 17:30-18:35 jäsen/ledamot 9/2018 1 Aika/Tid 26.11.2018, Klo/Kl. 17:30-18:35 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo / Festsalen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Röman Micaela 17:30-18:35 pj/ordf. Manninen-Ollberg

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot 10/2012 1 Aika/Tid 26.11.2012, klo/kl. 18:00-20:25 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 2 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Wikström Anders 18:00-20:25

Lisätiedot

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 2/2015 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 09.03.2015, Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Rope Maarit

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 6/2019 1 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Aika/Tid 28.05.2019, Klo/Kl. 17:30-19:50 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo /Festsalen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundbäck Tom 17:30-19:50

Lisätiedot

Söderkullan kartano, Söderkullantie 701 / Söderkulla Gård, Söderkullavägen 701

Söderkullan kartano, Söderkullantie 701 / Söderkulla Gård, Söderkullavägen 701 11/2018 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 17.12.2018, Klo/Kl. 17:30-19:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Söderkullan kartano, Söderkullantie 701 / Söderkulla Gård, Söderkullavägen 701 Nimi/Namn

Lisätiedot

Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2

Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2 1/2017 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 29.08.2017, Klo/Kl. 17:00-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2 Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-20:35 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-20:35 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39 4/2019 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 27.05.2019, Klo/Kl. 17:30-20:35 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

7/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:00. Osallistujat/Deltagare

7/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:00. Osallistujat/Deltagare 7/2018 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 17.09.2018, Klo/Kl. 17:30-19:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala kh-kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Alaterä Mandi 17:30-19:00

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 3/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 3/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto 3/2016 1 Aika/Tid 25.04.2016, klo/kl. 17:00-18:35 Paikka/Plats Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 2 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 3/2017 1 Sipoon Vesi - Sibbo Vatten -liikelaitoksen johtokunta Aika/Tid 04.04.2017, Klo/Kl. 17:00-17:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot. Keski-Oja Mervi 18:00-20:10 esittelijä/föredragand e Iijalainen Anne 18:00-19:00 asiantuntija

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot. Keski-Oja Mervi 18:00-20:10 esittelijä/föredragand e Iijalainen Anne 18:00-19:00 asiantuntija 8/2012 1 Aika/Tid 17.09.2012, klo/kl. 18:00-20:10 Paikka/Plats Kuntala, kokoushuone 2 (KEKE, toinen kerros) OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Wikström Anders

Lisätiedot

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:00. Osallistujat/Deltagare

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:00. Osallistujat/Deltagare 2/2019 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 04.03.2019, Klo/Kl. 17:30-19:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Alaterä Mandi 17:30-19:00 puheenjohtaja

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 2/2019 1 Aika/Tid 13.02.2019, Klo/Kl. 17:30-20:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo / Festsalen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Röman Micaela 17:30-20:00 pj/ordf. Christiansson

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg. Forss Maria 17:30-19:20 jäsen/ledamot Christiansson 17:30-19:20 jäsen/ledamot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg. Forss Maria 17:30-19:20 jäsen/ledamot Christiansson 17:30-19:20 jäsen/ledamot 4/2019 1 Aika/Tid 14.05.2019, Klo/Kl. 17:30-19:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo, kahvio Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Röman Micaela 17:30-19:20 pj/ordf. Manninen-Ollberg 17:30-19:20

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 7/2015 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:0 Paikka Plats Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum Sipoossa Sibbo 18.11.2015 Pöytäkirja nähtävänä

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 8/2018 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 05.11.2018, Klo/Kl. 17:30-19:45 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Alaterä Mandi

Lisätiedot

Vammaisneuvosto / Rådet för personer med funktionsnedsättning

Vammaisneuvosto / Rådet för personer med funktionsnedsättning 11/2018 1 Aika/Tid, Klo/Kl. 18:00-19:55 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Nikkilän sosiaali- ja terveysasema, 3 krs Sali / Nickby social- och hälsostation, 3 vån. Salen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg. Salo Juha 16:45-17:55 jäsen/medlem Virtanen Tapio 16:45-17:55 jäsen/medlem

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg. Salo Juha 16:45-17:55 jäsen/medlem Virtanen Tapio 16:45-17:55 jäsen/medlem 1/2019 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 10.01.2019, Klo/Kl. 16:45-17:55 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo / Festsalen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lindqvist Kaj 16:45-17:55

Lisätiedot

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh-mötes rum

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh-mötes rum 3/2017 1 Aika/Tid 26.04.2017, Klo/Kl. 17:30-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh-mötes rum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundbäck Janica 17:30-18:15

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:05 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-19:05 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39 9/2018 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 29.10.2018, Klo/Kl. 17:30-19:05 Paikka/Plats Juhlatalo, Uudensillantie 39 / Festsalen, Nybrovägen 39 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Willa Söder, Taasjärventie 1, SÖDERKULLA

Willa Söder, Taasjärventie 1, SÖDERKULLA 5/2017 1 Aika/Tid 29.05.2017, Klo/Kl. 17:00-17:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Willa Söder, Taasjärventie 1, 01150 SÖDERKULLA Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-17:30

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 3/2019 1 Aika/Tid 13.02.2019, Klo/Kl. 17:30-18:50 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:30-18:50 Puh.joht./Ordf. Engblom Charlotta 17:30-18:50

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 1/2017 1 Aika/Tid 23.01.2017, Klo/Kl. 17:30-19:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Söderkullan kartano Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Suuronen Juha 17:30-19:20 puh.joht./ordf. Sundman Richard

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 9/2016 1 Aika/Tid, Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Kankfelt Tim 17:00-17:45 pj./ordf.

Lisätiedot

Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum

Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum 5/2015 1 Aika/Tid 31.08.2015, Klo/Kl. 17:30-19:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 4/2019 1 Aika/Tid 05.03.2019, Klo/Kl. 17:00-19:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Ojala Tarmo 17:00-19:40 Varajäsen/Ersättare Forss Maria 17:00-19:40

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-18:30 Paikka/Plats Kuntalan kokoushuone 2 (KEKE) / Sockengården mötesrum 2 (KEKE)

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-18:30 Paikka/Plats Kuntalan kokoushuone 2 (KEKE) / Sockengården mötesrum 2 (KEKE) 10/2015 1 Aika/Tid 08.12.2015, Klo/Kl. 17:30-18:30 Paikka/Plats Kuntalan kokoushuone 2 (KEKE) / Sockengården mötesrum 2 (KEKE) Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Suuronen

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 7/2016 1 Aika/Tid 24.08.2016, Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Kankfelt Tim 17:00-17:50

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 16/2018 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 22.10.2018, Klo/Kl. 09:00-20:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo / Festsalen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lindqvist Kaj 9:00-20:15

Lisätiedot

Kokoushuone 1, Kuntala / Mötesrum 1, Sockengården

Kokoushuone 1, Kuntala / Mötesrum 1, Sockengården 7/2018 1 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Aika/Tid 17.09.2018, Klo/Kl. 17:30-19:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kokoushuone 1, Kuntala / Mötesrum 1, Sockengården Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Sipoon pääkirjaston kokoushuone / Mötesrummet vid Sibbo huvudbibliotek

Sipoon pääkirjaston kokoushuone / Mötesrummet vid Sibbo huvudbibliotek 2/2019 1 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Aika/Tid 05.02.2019, Klo/Kl. 19:00-20:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Sipoon pääkirjaston kokoushuone / Mötesrummet vid Sibbo huvudbibliotek Nimi/Namn

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 4/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 4/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto 4/2016 1 Aika/Tid 31.05.2016, klo/kl. 17:30-18:15 Paikka/Plats Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 1 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 18:30-19:45 Paikka/Plats Gumbontalo, os. Gumbontie 222 / Gumbohuset, Gumbovägen 222

Aika/Tid , Klo/Kl. 18:30-19:45 Paikka/Plats Gumbontalo, os. Gumbontie 222 / Gumbohuset, Gumbovägen 222 9/2018 1 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Aika/Tid 20.11.2018, Klo/Kl. 18:30-19:45 Paikka/Plats Gumbontalo, os. Gumbontie 222 / Gumbohuset, Gumbovägen 222 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 5/2019 1 Sosiaali- ja terveysvlk/social- och Aika/Tid 04.06.2019, Klo/Kl. 19:30-20:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Röman Micaela 19:30-20:20

Lisätiedot

N avetta Laituri, Gumbontie 222, Gumbostrand / N avetta Laituri, Gumbovägen 222, Gumbost

N avetta Laituri, Gumbontie 222, Gumbostrand / N avetta Laituri, Gumbovägen 222, Gumbost 5/2019 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 24.06.2019, Klo/Kl. 17:40-20:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare N avetta Laituri, Gumbontie 222, 01150 Gumbostrand / N avetta Laituri, Gumbovägen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 3/2016 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:30 Paikka Plats Kuntala, kokoushuone 2 (KEKE) / Sockengården, mötesrum 2 (KEKE) Sipoossa Sibbo 21.4.2016 Pöytäkirja nähtävänä Protokollet

Lisätiedot

12/ Pöytäkirja Protokoll. Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-20:45

12/ Pöytäkirja Protokoll. Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-20:45 12/2018 1 Aika/Tid 17.12.2018, Klo/Kl. 17:30-20:45 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Ravintola Tila, Knutersintie 262, 04130 Sipoo Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Skogster Antti 17:30-20:45

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 3/2017 1 Aika/Tid 07.02.2017, Klo/Kl. 17:15-18:35 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:15-18:35 Puh.joht./Ordf. Hursti

Lisätiedot

Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 2 / Sockengården, Kommunstyrelsens mötesrum 2

Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 2 / Sockengården, Kommunstyrelsens mötesrum 2 8/2012 1 Aika/Tid 21.11.2012, klo/kl. 16:00-17:10 Paikka/Plats OSALLISTUJAT/DELTAGARE Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 2 / Sockengården, Kommunstyrelsens mötesrum 2 Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

KH:n kokoushuone, Kuntala / KST:s mötesrum, Sockengården

KH:n kokoushuone, Kuntala / KST:s mötesrum, Sockengården 2/2016 1 Aika/Tid 01.02.2016, Klo/Kl. 17:30-19:45 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare KH:n kokoushuone, Kuntala / KST:s mötesrum, Sockengården Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Suuronen Juha

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 9/2016 1 Aika/Tid 26.09.2016, Klo/Kl. 17:30-22:16 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-2 kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundman Richard 17:30-22:16 vara puh.joht/viceordf.

Lisätiedot

Yhdyskuntatalo, Martinkyläntie 94, (Lival) / Samhällshuset, Mårtensbyvägen 94, (Lival)

Yhdyskuntatalo, Martinkyläntie 94, (Lival) / Samhällshuset, Mårtensbyvägen 94, (Lival) 6/2019 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 26.08.2019, Klo/Kl. 17:30-20:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Yhdyskuntatalo, Martinkyläntie 94, (Lival) / Samhällshuset, Mårtensbyvägen 94, (Lival)

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan väistötila, Iso kylätie 31 / Byggnadstillsyns tillfällig lokal, Stora byvägen 31

Rakennusvalvonnan väistötila, Iso kylätie 31 / Byggnadstillsyns tillfällig lokal, Stora byvägen 31 2/2015 1 Aika/Tid 11.02.2015, Klo/Kl. 17:00-18:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Rakennusvalvonnan väistötila, Iso kylätie 31 / Byggnadstillsyns tillfällig lokal, Stora byvägen 31 Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-20:00 Paikka/Plats Kuntala kh 2-kokoushuone / Sockengården mötesrum kh 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-20:00 Paikka/Plats Kuntala kh 2-kokoushuone / Sockengården mötesrum kh 2 5/2017 1 Aika/Tid 21.08.2017, Klo/Kl. 17:30-20:00 Paikka/Plats Kuntala kh 2-kokoushuone / Sockengården mötesrum kh 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Röman Micaela 17:30-20:00

Lisätiedot

Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet

Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 9/2017 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:30 Paikka Plats Kuntalan kh-2 kokoushuone Sipoossa Sibbo 22.11.2017 Antti Skogster sivistysvaliokunnan puheenjohtaja ordförande för bildningsutskottet

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 5/2019 1 Aika/Tid 19.03.2019, Klo/Kl. 17:00-18:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Ojala Tarmo 17:00-18:20 Varajäsen/Ersättare Engblom Charlotta

Lisätiedot

Huom! Sosiaali- ja terveysaseman 3 kerros / OBS! Social- och hälsostationen, 3 vån

Huom! Sosiaali- ja terveysaseman 3 kerros / OBS! Social- och hälsostationen, 3 vån 3/2017 1 Vammaisneuvosto/Handikapprådet Aika/Tid 30.03.2017, Klo/Kl. 18:00-19:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Huom! Sosiaali- ja terveysaseman 3 kerros / OBS! Social- och hälsostationen, 3 vån Nimi/Namn

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 3/2016 1 Aika/Tid 14.03.2016, Klo/Kl. 17:16-18:49 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala KH1 / Sockengården KST1 Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:16-18:49 Puh.joht./Ordf.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 2/2019 1 Aika/Tid 11.02.2019, Klo/Kl. 17:00-19:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-19:10 Puh.joht./Ordf. Engblom Charlotta 17:00-19:10

Lisätiedot

Söderkullan kirjaston neuvotteluhuone / Mötesrummet vid Söderkulla bibliotek

Söderkullan kirjaston neuvotteluhuone / Mötesrummet vid Söderkulla bibliotek 8/2018 1 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Aika/Tid 15.10.2018, Klo/Kl. 17:30-19:45 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Söderkullan kirjaston neuvotteluhuone / Mötesrummet vid Söderkulla bibliotek Nimi/Namn

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 7/2019 1 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Aika/Tid 11.06.2019, Klo/Kl. 17:30-19:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo / Festsalen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundbäck Tom 17:30-19:15

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 4/2018 1 Aika/Tid 19.03.2018, Klo/Kl. 17:00-19:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-19:40 Puh.joht./Ordf. Engblom

Lisätiedot

Valtuusto 3/2018. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Viitasaaren yksikkö Teollisuustie 12, Viitasaari

Valtuusto 3/2018. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Viitasaaren yksikkö Teollisuustie 12, Viitasaari KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 3/2018 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 26.10.2018 klo 13.00 13.15 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Viitasaaren yksikkö Teollisuustie 12,

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 6/ (7) Tarkastuslautakunta Aika , klo 13:00-15:20. Kunnanvirasto 1. krs:n neuvotteluhuone

Hämeenkyrö Pöytäkirja 6/ (7) Tarkastuslautakunta Aika , klo 13:00-15:20. Kunnanvirasto 1. krs:n neuvotteluhuone Hämeenkyrö Pöytäkirja 6/2018 1 (7) Aika 17.04.2018, klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto 1. krs:n neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 Pöytäkirjan tarkastus 28

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta.

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta. ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 Aika 25.10.2018 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Saarikko Eino pj. Karinen Jussi vpj. poissa Laatunen Kirsti j.

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Pöytäkirja Sivu 1 Tarkastuslautakunta 10/2018

PIETARSAAREN KAUPUNKI Pöytäkirja Sivu 1 Tarkastuslautakunta 10/2018 PIETARSAAREN KAUPUNKI Pöytäkirja Sivu 1 Maanantaina 28.5.2018 klo 15.00 18.40 Paikka Jäsenet Selecta, Kaupungintalo Varsinaiset jäsenet Bjarne Kull, puheenjohtaja Kaj Nyman, klo 16.30 18.40, puheenjohtajana

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 15/2018 1 Tekninen valiokunta/tekniska Aika/Tid 18.12.2018, Klo/Kl. 17:00-21:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Villa Sibbe, Joensuunraitti 58, 01150 Söderkulla Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Monitoimitila Monikko, os. Kuntotie 7, Nurmijärvi

Monitoimitila Monikko, os. Kuntotie 7, Nurmijärvi 1/2019 1 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Aika/Tid 23.01.2019, Klo/Kl. 19:00-20:05 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Monitoimitila Monikko, os. Kuntotie 7, Nurmijärvi Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 1/2019 1 Aika/Tid 21.01.2019, Klo/Kl. 17:00-20:35 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo / Festsalen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-20:35 Puh.joht./Ordf. Oljemark

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 2/ ( 8) Tarkastuslautakunta

Hämeenkyrö Pöytäkirja 2/ ( 8) Tarkastuslautakunta Hämeenkyrö Pöytäkirja 2/2019 1 ( 8) Aika 26.02.2019, klo 13:00-15:05 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 Viranhaltijoiden kuuleminen

Lisätiedot

Tuusulan kunta Pöytäkirja 11/ ( 10) Tarkastuslautakunta

Tuusulan kunta Pöytäkirja 11/ ( 10) Tarkastuslautakunta Tuusulan kunta Pöytäkirja 11/2019 1 ( 10) Aika 20.05.2019, klo 17:30-18:42 Paikka Tuusulan kunnantalo, Vidnoje- huone Käsitellyt asiat 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 51 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 6/2017 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 10.10.2017, Klo/Kl. 17:30-19:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-2 kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Alaterä Mandi 17:30-19:15

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:05-16:50 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 8/2016 1 Aika/Tid 13.09.2016, Klo/Kl. 17:30-23:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kokoushuone (KEKE) Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:30-23:00 Puh.joht./Ordf. Hursti

Lisätiedot

Ravintola Bistro Puisto, Kauppakuja 3 A, Sipoo

Ravintola Bistro Puisto, Kauppakuja 3 A, Sipoo 5/2017 1 Aika/Tid 24.05.2017, Klo/Kl. 17:00-19:32 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Ravintola Bistro Puisto, Kauppakuja 3 A, 04130 Sipoo Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Kankfelt Tim 17:00-19:32

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 7/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , klo/kl. 17:00-18:30

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 7/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , klo/kl. 17:00-18:30 Suomenkielinen koulutusjaosto 7/2015 1 Aika/Tid 07.12.2015, klo/kl. 17:00-18:30 Paikka/Plats OSALLISTUJAT/DELTAGARE Kuntala, Keken kokoushuone Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Rope

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 8/2019 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 25.03.2019, Klo/Kl. 17:00-17:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Juhlatalo / Festsalen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lindqvist Kaj 17:00-17:40

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 Tarkastuslautakunta Juha-Pekka Mannila

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 Tarkastuslautakunta Juha-Pekka Mannila NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 Tarkastuslautakunta 1.6.2017 31.5.2021 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Tiistai 7.11.2017 klo 11.00 12.45 Kokouspaikka Nokian Vihnuskoti, Vihnuskatu 5 OSALLISTUJAT Reino Ojala

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:00-16:35 Paikka/Plats Kungsvägens skola, Iso Kylätie 8/Stora Byvägen 8. Luokkahuone/Klassrum H 109

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:00-16:35 Paikka/Plats Kungsvägens skola, Iso Kylätie 8/Stora Byvägen 8. Luokkahuone/Klassrum H 109 18/2015 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 14.12.2015, Klo/Kl. 16:00-16:35 Paikka/Plats Kungsvägens skola, Iso Kylätie 8/Stora Byvägen 8. Luokkahuone/Klassrum H 109 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn

Lisätiedot

Kyrkslätts kommun Protokoll 7/ ( 12) Personalsektionen

Kyrkslätts kommun Protokoll 7/ ( 12) Personalsektionen Kyrkslätts kommun Protokoll 7/2018 1 ( 12) Mötesdatum Mötesplats 17.10.2018, klo 17:01-19:33 Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Herman Behandlade ärenden 49 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 50

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/2018

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 16.5.2018 klo 9.00 13.45 KOKOUSPAIKKA Siikaisten uusi kunnanvirasto, kokoushuone LÄSNÄ Anneli Lahtinen puheenjohtaja Leo Forss varapuheenjohtaja Matti Anttila jäsen

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki, va. hallintojohtaja Eeva Seppänen, sosiaalijohtaja Mika Karvonen, tekninen johtaja

Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki, va. hallintojohtaja Eeva Seppänen, sosiaalijohtaja Mika Karvonen, tekninen johtaja Kokouskutsu / Esityslista Nro 1/2018 1 (9) KOKOUSAIKA Klo 9.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

58 Lautakunnan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

58 Lautakunnan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Kangasniemi Pöytäkirja 7/2017 1 (13) Aika 10.10.2017, klo 15:00-17:50 Paikka Kangasniemen kunnantalo, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2018 Tarkastuslautakunta Elina Kivimäki

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2018 Tarkastuslautakunta Elina Kivimäki NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2018 Tarkastuslautakunta 1.6.2017 31.5.2021 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Tiistai 6.11.2018 klo 9.15 10.21 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 10/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 13:12-15:40. Kunnantalon 1. kerroksen neuvotteluhuone

Hämeenkyrö Pöytäkirja 10/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 13:12-15:40. Kunnantalon 1. kerroksen neuvotteluhuone Hämeenkyrö Pöytäkirja 10/2017 1 (8) Aika 05.09.2017, klo 13:12-15:40 Paikka Kunnantalon 1. kerroksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 KOKOUSAIKA 4.2.2019 klo 9:00 13.30. PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Hirvinen Esa, puheenjohtaja Niemi Pauli, varapuheenjohtaja Puurula Merja, jäsen Paasovaara Marko, sihteeri, tilintarkastaja

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/

SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2018 111 Tarkastuslautakunta 2017-2020 20.12.2018 _ AIKA 13:00-15:04 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 KOKOUSAIKA 5.12.2017 klo 9:00 14.30 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Hirvinen Esa, puheenjohtaja Niemi Pauli, varapuheenjohtaja Puurula Merja, jäsen poissa. Paasovaara Marko, sihteeri,

Lisätiedot

Justus ry/rf PÖYTÄKIRJA/PROTOKOLL 21/2013

Justus ry/rf PÖYTÄKIRJA/PROTOKOLL 21/2013 Justus ry/rf PÖYTÄKIRJA/PROTOKOLL 21/2013 Syyskokous Höstmöte Aika/Tid: 19.11.2013 klo/kl. 18.00 Paikka/Plats: Auditorio 405/ Auditorium 405 Läsna/ Närvarande: Caius Honkanen (puheenjohtaja/ordförande)

Lisätiedot