Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg"

Transkriptio

1 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-20:05 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala, II krs / Kommunstyrelsens mötesrum., Sockengården, II vån. Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Oksanen Ari 16:30-20:05 pj / ordf. Lindqvist Kaj 16:30-20:05 I varapj / I viceprdf. Lindqvist Clara 16:30-20:05 II varapj / II viceordf. Björkell Rolf 16:30-20:05 jäsen/medlem Grönqvist Kjell 16:30-20:05 jäsen/medlem Hursti Jari 16:30-20:05 jäsen/medlem Liljeström Maria 16:30-20:05 varajäsen/ersättare Manninen-Ollberg 16:30-20:05 jäsen/medlem Marja Rope Maarit 16:30-20:05 jäsen/medlem Sandström Stefan 16:30-20:05 varajäsen/ersättare Muu/Övriga Vestman Heikki 16:45-17:35 valt.i v.pj./fullm.i v.of. 261 Suominen Mia 16:30-20:05 valt.ii v.pj./fullm.ii v.of. Grannas Mikael 16:30-20:05 kunn.joht/kd Kanerva Matti 16:30-18: Kokko Leena 16:30-17: Laitasalo Pekka 16:30-20:05 Myllyvirta Ilari 16:30-20:05 Soosalu Merja 16:30-20:05 Stenvall Peter 16:30-20:05 pöytäk.pitäjä/protokol Söyrilä Pekka 16:30-19: Torsell Kurt 16:30-20:05 Poissa/Frånvarande Abrahamsson Anna jäsen/medlem Elfgren Thomas jäsen/medlem Lindroos Kicka jäsen/medlem Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden Päivämäärä Datum Pöytäkirjan tarkastus justering Pöytäkirja nähtävänä et framlagt Puheenjohtaja/Ordförande Ari Oksanen Pöytäkirjantarkastaja/juste rare Clara Lindqvist Pöytäkirjanpitäjä/förare Peter Stenvall Pöytäkirjantarkastaja/justera re Maria Liljeström

2 12/ Luettelo käsitellyistä asioista/ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kehykset / Ramar för budgeten 2017 och ekonomiplanen Kaavoituskatsaus 2016 / Planläggningsöversikt Selityspyyntö G20 Talman osayleiskaavan valituksista/korkein hallinto-oikeus / Begäran om förklaring gällande besvär över Tallmo delgeneralplan G20/Högsta förvaltningsdomstolen Maankäyttösopimus / Markanvändningsavtal / Sipoonlahden ranta Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret 266 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1528 T4, / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1528 T4, Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1530 T4, / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1530 T4, Pähkinälehdon asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 540, YIT Rakennus Oy / Tomtförsäljning på Hassellundens detaljplaneområde, kvarter 540, YIT Rakennus Oy 269 Rakennusvelvoitteen lykkäys/ Asunto Oy Sipoon Mustikka / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/ Asunto Oy Sipoon Mustikka 270 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo 271 Virallinen pohjoismainen ystävyyskuntavierailu Sipoossa vuonna 2016 / Officiellt nordiskt vänortsbesök i Sibbo år Eräitä virkasuhteita koskevia muutoksia / Ändringar som gäller vissa tjänsteförhållanden 273 Aloite yritystoiminnan lisäämiseksi Sipoossa/Antti Skogster, Juha Suuronen y.m. / Motion om utökande av företagsverksamhet i Sibbo / Antti Skogster, Juha Suuronen m.fl. 274 Aloite tuntiperusteisesta päivähoitomaksusta/heikki Vestman ym. / Motion om timbaserad dagvårdsavgift/heikki Vestman m.fl Valtuuston kokouksessa pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / 53

3 12/ Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut Ilmoitusasiat / Delgivningar Sipoonlahden koulun vaiheittainen laajentaminen, vaiheiden 1-2 ja muutostöiden suunnittelijan valinta / Etappvis utvidgning av Sipoonlahden koulu, val av planerare för etapperna 1 2 och ändringsarbetena 59

4 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet KH 258 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.

5 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare KH 259 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Clara Lindqvist ja Maria Liljeström. Till protokolljusterare valdes Clara Lindqvist och Maria Liljeström.

6 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan KH 260 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan ja lisälistan. Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna föredragningslistan och tilläggslistan.

7 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kehykset / Ramar för budgeten 2017 och ekonomiplanen / /2016 KH 257 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: talous- ja hallintojohtaja/ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo, kunnankamreeri/ kommunkamrer Sture Lindqvist Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarvion valmistelusta vastaa kokonaisuutena kunnanhallitus ja kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan. Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Liitteenä on ehdotus vuoden 2017 talousarvion sekä seuraavien vuosien taloussuunnitelman kehykseksi. Liitteet / Bilagor Liite 1/ 230 KH: Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kehykset Liite 2/ 230 KH: Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kehykset, tekstiosa Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kehyksen. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen godkänner ramen för budgeten 2017 och ekonomiplanen Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen. Kommunstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga ärendet till nästa möte.

8 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen KH 261 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Liitteet / Bilagor Liite 1/ 261 KH: Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kehykset Liite 2/ 261 KH: Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kehykset, tekstiosa Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kehyksen. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen godkänner ramen för budgeten 2017 och ekonomiplanen Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

9 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kaavoituskatsaus 2016 / Planläggningsöversikt / /2016 MAAJAOS 63 Maankäyttöjaosto / Valmistelija / Beredare: kaavoittaja / planläggare Satu Onnela, satu.onnela (at) sipoo.fi Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa kerrotaan kunnan ja maakunnan liiton ajankohtaisista maankäytönsuunnitteluhankkeista. Katsaus sisältää lyhyet esittelyt parhaillaan työn alla olevista ja viimeisen vuoden aikana hyväksytyistä kaavahankkeista. Kaavoituskatsaus antaa kaikille kuntalaisille mahdollisuuden seurata kaavoitusta. Kaavoituskatsauksesta löytyvät yhteystiedot ja ohjeet, miten voi itse osallistua ja vaikuttaa maankäyttöä koskevaan suunnitteluun ja mistä saa lisää tietoa. Kaavoituskatsauksen ohella kaavoituksen internet-sivustolta löytyy kattavasti ajankohtaista tietoa ja materiaalia kaikista käynnissä olevista tai vireille tulevista kaavahankkeista sekä tuoreimpien lainvoimaisten kaavojen asiakirjat. Kustannusten säästämiseksi kaavoituskatsausta ei painateta eikä sitä jaeta postitse kotitalouksiin. Ensisijainen julkaisukanava on kunnan internet-sivusto ( ja lisäksi paperiversioita tulostetaan jaettavaksi Kuntalan info-pisteeseen ja kirjastoihin. Liite Liite 1/63. MAAJAOS: Kaavoituskatsaus 2016 Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto merkitsee Kaavoituskatsauksen 2016 tiedoksi ja esittää kunnanhallitukselle, että se merkitsee myös Kaavoituskatsauksen 2016 tiedoksi. Tf. utvecklingsdirektörens förslag antecknar Planläggningsöversikt 2016 till kännedom och föreslår kommunstyrelsen att även den antecknar Planläggningsöversikt 2016 till kännedom. Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. godkände enhälligt föredragandens

10 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen förslag. KH 262 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Liite / Bilaga Liite 1/ 262 KH: Kaavoituskatsaus 2016 Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus merkitsee kaavoituskatsauksen 2016 tiedoksi. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen antecknar planläggningsöversikten 2016 för kännedom. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

11 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Selityspyyntö G20 Talman osayleiskaavan valituksista/korkein hallinto-oikeus / Begäran om förklaring gällande besvär över Tallmo delgeneralplan G20/Högsta förvaltningsdomstolen 1248/10.02/2015, 28/ /2012 MAAJAOS 63 Maankäyttöjaosto / markanvändningssektionen Valmistelija / Beredare: kaavoituspäällikkö / planläggningschef Matti Kanerva, matti.kanerva(at)sipoo.fi Sipoon kunnanvaltuuston tekemästä Talman osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä tehtiin Helsingin hallinto-oikeudelle neljä (4) valitusta. Valituksen tekivät; Raimo Laakia, Markku Mäntysaari, Marja Laurila sekä Keravan kaupunki. Helsingin hallinto-oikeus pyytää päivätyllä lausuntopyynnöllä Sipoon kunnan lausuntoa koskien jätettyjä valituksia. Raimo Laakian valitus Valituksen pääkohdat: 1. Alueen Pohjoisosan RA-1 ja RA-2-alueet sekä AP-alue Laaksotien varressa on poistettava osayleiskaavasta Valituksen perustelut: - Alueet ovat maakuntakaavan vastaisia: Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan tarkoituksena on estää hajautuneet autokaupungit ja lähiöt. Tiheän asutuksen maksimietäisyys rautatieasemasta pohjoiseen on 900 metriä. AP-alue on metrin etäisyydellä, RA metriä ja RA metriä asemasta. - Vapaa-ajan asuntoalueet (RA-1 ja RA-2) tulevat käytännössä toteutumaan pysyvänä asutuksena (sijainti metropolialueella). - Suomi on sitoutunut hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kansainvälisellä tasolla. Vastine: Sipoon kunta antaa Raimo Laakian valitukseen liitteen mukaisen vastineen. Markku Mäntysaaren valitus Valituksen pääkohdat:

12 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Tielinjaus: Kiinteistön läpi kulkeva tielinja pitää siirtää kiinteistön pohjoisrajalle kuten kaavaluonnoksessa tai liitteen 3 mukaisesti. 2. Hulevesialue pitää siirtää kunnan omalle maalle (esim. kiinteistölle 5:434). Valituksen perustelut: - Osayleiskaava on MRL:n vastainen ja aiheuttaa kohtuutonta haittaa maanomistajalle: kaava vie 2/3 kiinteistöstä Talma Skin liiketoiminnan tukemiseen tie kulkee omakotitalon rakenteiden yli vie mahdollisuuden kehittää tilan nykyistä toimintaa (marjatila ja lampaita) - Kaavoittajan mukaan tielinja kuvaa periaatteellista yhteystarvetta. Asukasillassa esitetty linjaus olisi riittänyt tähän. - Kaava mahdollistaa maa-alueen helpon lunastusmenettelyn. - Kunnan vastine (s.23): kunnan mukaan tielinjan muutos on tehty kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella, mutta tällaista palautetta ei löydy osayleiskaavan materiaalista. vastineen mukaan n. puolet kiinteistöstä on osoitettu AP-alueeksi. Ei pidä paikkaansa, sillä tie vaikutusalueinenn ja hulevesiallas vievät 2/3 kiinteistöstä. vastineen mukaan kiinteistön eteläreuna toimii jo käytännössä nykyään Ollbäckenin tulva-alueena. Ei pidä paikkaansa, koska puro ei ole kiinteistön eteläreunalla eikä se tulvi kiinteistön kohdalla. Vastine: Sipon kunta antaa Markku Mäntysaaren valitukseen liitteen mukaisen vastineen. Marja Laurilan valitus Valituksen pääkohdat: 1. Tilat Kvistbacka I ja II (1:72 ja 5:179) on muutettava AP-alueeksi, jotta alueelle voidaan lohkoa omakotitontteja: Valituksen perustelut: - kiinteistöt jäävät kahden omakotialueen väliin; pohjois- ja

13 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen itäpuolella on jo rakennettuja pientaloja ja kunta on kaavoittamassa eteläpuolelle pientalotontteja. - maankäytön ja kunnallistekniikan rakentamisen kannalta olisi järkevämpää ja edullisempaa rakentaa Laaksotien varteen yhtenäinen asutus (enemmän maksajia kunnallistekniikalle) - tilalle on aikoinaan myönnetty rakennuslupa, mutta se jäi valituksen tekijän isän kuoleman vuoksi rakentamatta. - kunta suunnittelee käyttävänsä osittain kiinteistön alueella kulkevaa puroa kunnan ok-alueen hulevesien juoksutukseen. Suunnittelussa ei ole oltu yhteydessä maanomistajaan, eikä hänelle ole esitetty laskelmia tai arvioita puroon tulevien hulevesien vaikutuksista kiinteistön metsälle. Vastine: Sipoon kunta antaa Marja Laurilan valitukseen liitteen mukaisen vastineen. Keravan kaupungin valitus Valituksen pääkohdat: 1. Osayleiskaava ei ohjaa asemakaavoitusta yksiselitteisesti. Terästien jatkeen osalta kaavamääräys ( jl ) ei ole yksiselitteisesti tulkittavissa. 2. Yleiskaavan sisältövaatimuksia ei ole huomioitu kaikilta osin (MRL 39 ) Valituksen perustelut: Keravan kaupunki esittää valituksessaan useita perusteluja, jotka käyvät tarkemmin ilmi liiteasiakirjoista. Lyhennelmä perusteluista: - on harhaanjohtavaa jättää Terästien luonteen määrittely asemakaavassa ratkaistavaksi. - osayleiskaavassa tulisi käsitellä liikenteelliset tavoitteet riittävien, alueen kokonaistilanteen huomioivien selvitysten perusteella. - määräyksissä tulisi osoittaa yksiselitteisesti, mikä kadun luokitus tulee kaavan toteuduttua olemaan. - liikkumisturvallisuus heikkenee. - liikenteen vilkastuminen ei edistä mahdollisuuksia turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön.

14 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Keravalle tarve muuttaa liikennejärjestelyjä - ylimääräisiä kuluja. - vuorovaikutteinen suunnittelu ei ole toteutunut - ratkaisu on Keravan kannalta kohtuuton. Vastine: Sipoon kunta antaa Keravan kaupungin valitukseen liitteen mukaisen vastineen. Liitteet: Liite/Bilaga 1/ 63. MAAJAOS: Lausuntopyyntö Hallinto-oikeudelta Liite/Bilaga 2/ 63. MAAJAOS: Talman valitukset (4 kpl) Liite/Bilaga 3/ 63. MAAJAOS: Talman valitusten lyhennelmät ja vastineet Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se antaa Talman osayleiskaavasta tehtyihin valituksiin liitteen mukaiset vastineet. Tf. utvecklinsdirektörens förslag beslutar föreslå kommunstyrelsen att den ger bemötanden till besvären över delgeneralplanen för Tallmo enligt bilaga. Mandi Alaterä jääväsi itsensä asian käsittelyssä, eikä osallistunut asian käsittelyyn. Mandi Alaterä anmälde jäv, och deltog inte i behandlingen av ärendet. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Förslaget godkändes enhälligt. KH 192 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Liitteet / Bilagor: Liite/Bilaga 1/ 192 KH: Lausuntopyyntö Hallinto-oikeudelta Liite/Bilaga 2/ 192 KH: Talman valitukset (4 kpl)

15 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Liite/Bilaga 3/ 192 KH: Talman valitusten lyhennelmät ja vastineet Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa Talman osayleiskaavasta tehtyihin valituksiin liitteen 3 mukaiset vastineet. Kommunsdirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar ge bemötanden till besvären över delgeneralplanen för Tallmo enligt bilaga 3. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. MAAJAOS 64 Maankäyttöjaosto / markanvändningssektionen Valmistelija / Beredare: kaavoituspäällikkö / planläggningschef Matti Kanerva, matti.kanerva (at) sipoo.fi Helsingin hallinto-oikeuden antamasta Talman osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä tehtyjen valitusten hylkäämisestä on tehty kaksi (2) valitusta Korkeinpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus pyytää Sipoon kunnalta selityksen antamista koskien valituksia. Tiivistelmät valituksista ja niihin annetut selitykset ovat liitteenä. Liite Liite 1/64. MAAJAOS: Tiivistelmät valituksista ja niihin annetut selitykset Liite 2/64. MAAJAOS: Raimo Laakian valitus Liite 3/64. MAAJAOS: Markku Mäntysaaren valitus Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se antaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen selityksen. Tf. utvecklingsdirektörens förslag

16 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunstyrelsen att den ger Högsta förvaltningsdomstolen förklaring enligt bilagan. Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. godkände enhälligt föredragandens förslag. KH 263 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Liite / Bilaga Liite 1/ 263 KH: Tiivistelmät valituksista ja niihin annetut selitykset Liite 2/ 263 KH: Raimo Laakian valitus Liite 3/ 263 KH: Markku Mäntysaaren valitus Liite 4/ 263 KH: Lisäselvitys selvityspyyntöön Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen selityksen. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar ge Högsta förvaltningsdomstolen förklaring enligt bilagan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

17 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Maankäyttösopimus / Markanvändningsavtal / Sipoonlahden ranta 1599/ /2016 MAAJAOS 65 Maankäyttöjaosto / Valmistelija / Beredare: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö / mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä, pekka.soyrila (at) sipoo.fi Sipoon kunnan ja Kiinteistö Oy Sipoon Hotelli ja Koulutuskeskuksen välillä on voimassa sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä. Sopimus koskee Sipoon Kallbäckin kylässä sijaitsevia kiinteistöjä Häggkulla Rn:o , koko on m 2 ja Soltorp , koko 4890 m 2. Sopimusalueella on tällä hetkellä voimassa Söderkulla 5 asemakaava (vahv ). Asemakaavan mukaan kyse on hotelli- ja kurssirakennusten korttelialueesta (KL-1). Rakennusoikeus tontilla on k-m 2. Maksimikerrosluku on III. Käynnityssopimuksella on sovittu maankäytön suunnittelun ja toteuttamisen aiheuttamien kustannusten korvaamisen periaatteista sekä asemakaavoituksen toteuttamisen lähtökohdista maanomistajan alueella. Käynnityssopimuksen mukaan maankäytön suunnittelun ja toteuttamisen aiheuttamien kustannusten korvaaminen tullaan sopimaan erillisellä maankäyttösopimuksella. Maankäyttösopimuksen tarkoituksena on, että kunta ja maanomistaja sopivat Sipoon kunnanhallituksen hyväksymän asemakaavaehdotuksen mukaisesta rakentamisesta ja muusta kaavan toteuttamisesta sopimusalueelle edellyttäen, että asemakaava saa lainvoiman pääosiltaan ehdotuksen mukaisena. Sipoon kunta ja maaomistaja ovat neuvotelleet oheisen liitteen mukaisen maankäyttösopimuksen. Maanomistaja on ilmoittanut hyväksyvänsä sopimuksen. Sipoon kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan asemakaavan muutosehdotuksen sopimusalueelle. Kaavaehdotuksen mukaan Sopimusalueelle muodostuu rakennusoikeutta k-m 2. Maankäyttösopimuksen mukaan: Mikäli Sipoon kunnanvaltuusto hyväksyy Sopimusalueelle asemakaavaehdotuksen mukaisen

18 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen asemakaavan mennessä, Yhteistyökumppani luovuttaa Kunnalle vastikkeetta asemakaavan mukaisen korttelin 113 sekä asemakaavan mukaiset katu-, tori- ja lähivirkistysalueet. Yhteistyökumppani sitoutuu luovuttamaan edellä mainitut alueet Kunnalle asemakaavamuutoksen saatua lainvoiman. Lisäksi Yhteistyökumppani vastaa Aloitussopimuksen mukaisista kaavoituksesta aiheutuvista kustannuksista. Yhteistyökumppanilta ei peritä tähän liittyviä muita maksuja, paitsi kunnallistekniikan liittymismaksut. Sipoon kunta vastaa alueen kunnallistekniikan rakentamisesta kustannuksellaan. Kunnallistekniikka rakennetaan yhdessä sovittavassa aikataulussa. Kaavaehdotuksen mukaisten korttelialueiden rakentaminen ja niiden edellyttämä kunnallistekniikka ja muu yhdyskuntarakenne toteutetaan yhteydessä hyväksyttävän suunnitelman mukaisessa järjestyksessä ja aikataulussa, kuitenkin viimeistään 10 vuoden kuluessa asemakaavan saatua lainvoiman. Liite Liite 1/65. MAAJAOS: Maankäyttösopimus Liite 2/65. MAAJAOS: Maankäyttösopimuksen liite Kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto esittää kunnanhallitukselle, että Sipoon kunta hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen. Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö valtuutetaan tekemään teknisluonteisia korjauksia sopimukseen. Utvecklingsdirektörens förslag föreslår kommunstyrelsen att Sibbo kommun godkänner avtalet i enlighet med bilaga. Mätnings- och fastighetschef befullmäktigas att göra tekniska ändringar i avtalen. Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. godkände enhälligt föredragandens förslag.

19 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen KH 264 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Liitteet / Bilagor Liite 1/ 264 KH: Maankäyttösopimus Liite KH: Maankäyttösopimuksen liite Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen. Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö valtuutetaan tekemään teknisluonteisia korjauksia sopimukseen. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen godkänner avtalet i enlighet med bilaga. Mätnings- och fastighetschef befullmäktigas att göra tekniska ändringar i avtalet. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

20 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen N ikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret 1600/ /2016 MAAJAOS 66 Maankäyttöjaosto / Valmistelija / Beredare: Valmistelija/Beredare: Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, Mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä pekka.soyrila (at) sipoo.fi Sipoon kunta teki kolme maankäyttösopimusta Nikkilän OP-korttelin asemakaava-alueelle. Sopimuskumppanit olivat Fastighet Ab Sibbotorg, Kiinteistö Oy Österhult ja Pertti Linna. Maankäyttösopimukset allekirjoitettiin Sopimusten mukaan Fastighet Ab Sibbotorg maksaa kunnalle euroa ja Pertti Linna euroa sopimusaluetta palvelevasta yhdyskuntarakentamisesta kunnalle aiheutuneisiin ja aiheutuviin kustannuksiin. Sopimuskorvauksia ei kuitenkaan peritä, mikäli kaavaehdotuksen mukaisten korttelialueiden rakentaminen toteutetaan kokonaisuudessaan 5 vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaistumisesta ja mikäli asemakaavamuutoksen mukaisesta rakennusoikeudesta 50 % toteutetaan 3 vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaistumisesta. Korvausta voidaan kohtuullistaa, mikäli alue on toteutunut vain osittain. Kaikki sopimuskumppanit sitoutuivat tämän lisäksi vastaamaan sopimusalueella olevien tai hankkeesta johtuvien johtojen ja laitteiden sekä kulkuväylien siirtämisestä ja rakentamisesta. Vesi ja viemäriverkostoihin liittymisestä peritään normaalit taksan mukaiset maksut. Alueen asemakaava sai lainvoiman eli korttelialueet tulisi olla kokonaan rakennettuina YIT Rakennus Oy on lähettänyt Sipoon kuntaan seuraavan pyynnön: Korttelin luonteen takia, erityisesti maanalaisen pysäköinnin myötä, rakentaminen tulee käytännössä tapahtua suurelta osin yhtenä kokonaisuutena. Hankesuunnittelu aloitettiin kaavan valmistumisen myötä välittömästi, mutta asuntomarkkinatilanteen myötä koko kokonaisuuden (n.250 asuntoa) toteuttaminen Nikkilässä ei markkinaehtoisesti ollut mahdollista.

21 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kesällä 2015 hankkeen kumppaniksi valittiin YIT Rakennus Oy (jälj. YIT) ja syksyllä 2015 kunnalle esiteltiin toteutuskokonaisuus, jossa lähes koko kortteli toteutettaisiin yhtenä kokonaisuutena (n kem2), sisältäen palvelutalon, kaksi vapaarahoitteista vuokra-asuntokohdetta ja kaksi vapaarahoitteista omistusasuntokohdetta. Tämän kokonaisuuden jälkeen markkinaehtoisesti toteutettavaksi jäisi enää eteläosan 2050 kem2 rakennusalue. Maaomistajat ja YIT ovat keskinäisin sopimuksin ja investointipäätöksin sitoutuneet toteuttamaan edellä mainitun ensimmäisen vaiheen toteutuskokonaisuuden, mikäli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (jälj. ARA) myöntää hankkeelle lopullisen, rakentamisen mahdollistavan osa-päätöksen. Palvelutalohankkeelle myönnettiin jo aiemmin ehdollinen investointiavustus ARA:n toimesta, mutta ARA:n uudesta prosessista johtuen rakentamisen mahdollistavaa osa-päätöstä jouduttiin odottelemaan kevät Osa-päätös saatiin ja näin ollen hanke pystytään käynnistämään välittömästi. Hankkeen ensimmäinen vaihe (n kem2) toteutuu seuraavalla aikataululla: Ensimmäiset liiketilat valmiina 12/2016 Kaksi ensimmäistä hanketta valmiina 05/2017 Kolmas hanke (palvelutalo) valmiina 02/2018 Neljäs ja viides hanke valmiina 08/2018 Markkinaehtoisesti toteutettava kuudes hanke suunnitelman mukaisesti valmiina 10/2019 Näin ollen n. 85 % korttelista tulee ensimmäisen investointipäätöksen myötä joka tapauksessa toteutumaan 4 vuoden ja 4 kuukauden kuluessa asemakaavan lainvoimaistumisesta. Tässä yhteydessä voidaan todeta, että korttelin toiminnallinen kokonaisuus on valmis. Pankkipalvelujen yhtäjaksoinen turvaaminen on sekä pankin, että kuntalaisten näkökulmasta oleellista. Yhtäjaksoisen toiminnan turvaamisen myötä palvelutalon sekä neljännen ja viidennen hankkeen rakentaminen voidaan käynnistää vasta ensimmäisten liiketilojen valmistuessa, jolloin nykyiset toimitilat voidaan purkaa. Tästä johtuen korttelin valmiusaste keväällä 2017, kolmen vuoden kuluttua asemakaavan lainvoimaistumisesta tulee olemaan noin 35 %. Tämän hetkisen markkinakäsityksen mukaan viimeinen hanke

22 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen käynnistetään viidennen hankkeen jälkeen, jolloin koko kortteli tulisi toteutumaan 5 vuoden ja 4 kuukauden kuluessa. Kuitenkin YIT tavoitteena on käynnistää myös tämä hanke jo keväällä 2018, jolloin kortteli toteutuisi kokonaisuudessaan 5 vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaistumisesta. Hankkeen taloudellisen toteutettavuuden kannalta maankäyttösopimuksessa todettu korvaus on kriittinen tekijä. Edellä mainituin perustein Maanomistajat ja YIT pyytävät Sipoon kunnalta kunnioittavasti, että maankäyttösopimuksessa todettu rakentamisvelvoite voidaan edellä kuvatulla toteutuksella ja ensimmäisen investointipäätöksen myötä todeta maankäyttösopimuksen ehdot täyttäväksi ja korvauksia ei näin maanomistajilta peritä. Liitteet Liite 1/66. MAAJAOS: Maankäyttösopimus, Nikkilän OP-kortteli, Fastighet Ab Sibbotorg Liite 2/66. MAAJAOS: Maankäyttösopimus, Nikkilän OP-kortteli, Kiinteistö Oy Österhult Liite 3/66. MAAJAOS: Maankäyttösopimus, Nikkilän OP-kortteli, Pertti Linna Vt kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto esittää kunnanhallitukselle, että allekirjoitettujen maankäyttösopimusten (Sipoon kunta ja Fastighet Ab Sibbotorg, Kiinteistö Oy Österhult ja Pertti Linna) mukaisia maankäyttökorvauksia ei peritä, mikäli hankkeet toteutuvat yllä mainitussa aikataulussa ja korttelit on rakennettu kokonaisuudessaan mennessä. Sopimuskumppaneilta peritään sopimusalueella olevien tai hankkeesta johtuvien johtojen ja laitteiden sekä kulkuväylien siirtämisestä ja rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Vesi ja viemäriverkostoihin liittymisestä peritään normaalit taksan mukaiset maksut. Tf utvecklingsdirektörens förslag föreslår kommunstyrelsen att markanvändningsersättningar enligt det avtal som är underskrivet (Sibbo kommun och Fastighet Ab Sibbotorg, Kiinteistö Oy Österhult och Pertti Linna) inte drivs in om projekten förverkligas inom ovan given tidtabell och kvarteret i sin helhet är bebyggt före Av avtalspartnerna drivs in de kostnader som på avtalsområdet eller

23 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen p.g.a. projektet uppstår eller beror på flyttande och byggande av ledningar och anläggningar samt flyttande och byggande av trafikleder. För anslutning till vatten- och avloppsnät debiteras avgifter enligt normal taxa. Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. godkände enhälligt föredragandens förslag. KH 265 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Liitteet / Bilagor Liite 1/ 265 KH: Maankäyttösopimus, Nikkilän OP-kortteli, Fastighet Ab Sibbotorg Liite 2/ 265 KH: Maankäyttösopimus, Nikkilän OP-kortteli, Kiinteistö Oy Österhult Liite 3/ 265 KH: Maankäyttösopimus, Nikkilän OP-kortteli, Pertti Linna Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää, että allekirjoitettujen maankäyttösopimusten (Sipoon kunta ja Fastighet Ab Sibbotorg, Kiinteistö Oy Österhult ja Pertti Linna) mukaisia maankäyttökorvauksia ei peritä, mikäli hankkeet toteutuvat yllä mainitussa aikataulussa ja korttelit on rakennettu kokonaisuudessaan mennessä. Sopimuskumppaneilta peritään sopimusalueella olevien tai hankkeesta johtuvien johtojen ja laitteiden sekä kulkuväylien siirtämisestä ja rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Vesi ja viemäriverkostoihin liittymisestä peritään normaalit taksan mukaiset maksut. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar att markanvändningsersättningar enligt det avtal som är underskrivet (Sibbo kommun och Fastighet Ab Sibbotorg, Kiinteistö Oy Österhult och Pertti Linna) inte drivs in om projekten förverkligas inom ovan angiven tidtabell och kvarteret i sin helhet är bebyggt före Av avtalspartnerna drivs in de kostnader som på uppstår eller beror på flyttande och byggande av ledningar och anläggningar samt

24 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen trafikleder på avtalsområdet. För anslutning till vatten- och avloppsnät debiteras avgifter enligt normal taxa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

25 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1528 T4, / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1528 T4, / /2016 MAAJAOS 67 Maankäyttöjaosto / Valmistelija / Beredare: mittausteknikko / mätningstekniker Vidar Lindqvist, vidar.lindqvist (at) sipoo.fi Joel ja Erik Gustafsson haluavat vuokrata kiinteistön K1528 T Kartanonrinteen asemakaava-alueella. Kiinteistön pinta-ala on 1075 m² ja myyntihinta euroa. Kunnanhallitus on päättänyt, että vuosivuokra on 6 % alueen käyvästä arvosta. Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että Sipoon kunta vuokraa K1528 T4 -nimisen kiinteistön Joel ja Erik Gustafssonille. Vuokra, joka sidotaan elinkustannusindeksiin, on 4837,50 euroa vuodessa. Vuokra-aika on 50 vuotta. Vuokralaisella on oikeus ostaa nyt vuokrattua kiinteistöä vuokrasopimuksen voimassaoloaikana. Kauppahinta määräytyy ostohetken hintatason mukaan. Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään ja tontin varausmaksu 500 euroa on maksettava tämän päätöksen saatua lainvoiman, muutoin tämä päätös raukeaa. Varausmaksu hyvitetään ensimmäisessä vuokramaksussa. Kunta laskuttaa varausmaksun. Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Pekka Söyrilä, maanmittausinsinööri Anna-Leena Rintala ja mittausteknikko Vidar Lindqvist valtuutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen, kaksi yhdessä Tf. utvecklingsdirektörens förslag beslutar föreslå kommunstyrelsen att Sibbo kommun arrenderar fastigheten K1528 T åt Joel och Erik Gustafsson. Arrendet, som binds till levnadskostnadsindexet, är 4837,50 euro/år. Arrendetiden är 50 år. Arrendetagaren har rätt att köpa den nu arrenderade fastigheten under den tid arrendeavtalet är i kraft. Köpesumman bestäms enligt prisnivån vid köptillfället. Arrendeavtalet bör undertecknas senast och

26 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen reserveringsavgiften 500 euro bör betalas då detta beslut vunnit laga kraft, annars förfaller beslutet. Reserveringsavgiften gottgörs i första arrendebetalningen. Kommunen fakturerar reserveringsavgiften. Mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä, lantmäteriingenjör Anna-Leena Rintala och mätningstekniker Vidar Lindqvist befullmäktigas att underteckna arrendeavtalet, två tillsammans. Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. godkände enhälligt föredragandens förslag. KH 266 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Sipoon kunta vuokraa K1528 T4 -nimisen kiinteistön Joel ja Erik Gustafssonille maankäyttöjaoston ehdotuksen mukaisesti. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar att Sibbo kommun arrenderar fastigheten K1528 T åt Joel och Erik Gustafsson i enlighet med markanvändningssektionens förslag. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

27 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1530 T4, / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1530 T4, / /2016 MAAJAOS 68 Maankäyttöjaosto / Valmistelija / Beredare: mittausteknikko / mätningstekniker Vidar Lindqvist, vidar.lindqvist (at) sipoo.fi Kristian ja Cilja Merranmaa haluavat vuokrata kiinteistön K1530 T Kartanonrinteen asemakaava-alueella. Kiinteistön pinta-ala on 965 m² ja myyntihinta euroa. Kunnanhallitus on päättänyt, että vuosivuokra on 6 % alueen käyvästä arvosta. Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että Sipoon kunta vuokraa K1530 T4 -nimisen kiinteistön Kristian ja Cilja Merranmaalle. Vuokra, joka sidotaan elinkustannusindeksiin, on 4342,50 euroa vuodessa. Vuokra-aika on 50 vuotta. Vuokralaisella on oikeus ostaa nyt vuokrattua kiinteistöä vuokrasopimuksen voimassaoloaikana. Kauppahinta määräytyy ostohetken hintatason mukaan. Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään ja tontin varausmaksu 500 euroa on maksettava tämän päätöksen saatua lainvoiman, muutoin tämä päätös raukeaa. Varausmaksu hyvitetään ensimmäisessä vuokramaksussa. Kunta laskuttaa varausmaksun. Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Pekka Söyrilä, maanmittausinsinööri Anna-Leena Rintala ja mittausteknikko Vidar Lindqvist valtuutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen, kaksi yhdessä Tf. utvecklingsdirektörens förslag beslutar föreslå kommunstyrelsen att Sibbo kommun arrenderar fastigheten K1530 T åt Kristian och Cilja Merranmaa. Arrendet, som binds till levnadskostnadsindexet, är 4342,50 euro/år. Arrendetiden är 50 år. Arrendetagaren har rätt att köpa den nu arrenderade fastigheten under den tid arrendeavtalet är i kraft. Köpesumman bestäms enligt prisnivån vid köptillfället. Arrendeavtalet bör undertecknas senast och

28 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen reserveringsavgiften 500 euro bör betalas då detta beslut vunnit laga kraft, annars förfaller beslutet. Reserveringsavgiften gottgörs i första arrendebetalningen. Kommunen fakturerar reserveringsavgiften. Mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä, lantmäteriingenjör Anna-Leena Rintala och mätningstekniker Vidar Lindqvist befullmäktigas att underteckna arrendeavtalet, två tillsammans. Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. godkände enhälligt föredragandens förslag. KH 267 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Sipoon kunta vuokraa K1530 T4 -nimisen kiinteistön Kristian ja Cilja Merranmaalle maankäyttöjaoston ehdotuksen mukaisesti. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar att Sibbo kommun arrenderar fastigheten K1530 T åt Kristian och Cilja Merranmaa i enlighet med markanvändningssektionens förslag. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

29 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Pähkinälehdon asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 540, YIT Rakennus Oy / Tomtförsäljning på Hassellundens detaljplaneområde, kvarter 540, YIT Rakennus Oy 381/ /2013 MAAJAOS 96 Maankäyttöjaosto / Markanvändningsssektionen Valmistelija/Beredare: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö / mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä, pekka.soyrila (at) sipoo.fi YIT Rakennus OY tarjoutuu ostamaan Pähkinälehdon asemakaava-alueella olevan kerrostalokorttelin 540 tontit 1-3 ja niihin liittyvän LPA-tontin Sipoon kunnalta seuraavin ehdoin ja periaattein: Tontti 1, jonka rakennusoikeus on 2200 kem2, ostetaan suoralla kaupalla heti kunnan tekemän myyntipäätöksen saatua lainvoiman. Kauppahinta on Kauppasumma maksetaan kaupanteon yhteydessä. YIT saa tonttien 2 ja 3 (2200 kem2 / tontti) ostamiseen osto-option siten, että YIT:n tulee ilmoittaa halukkuutensa ostaa tontti 2 viim Mikäli YIT käyttää osto-optionsa tonttiin 2, jatketaan tontin 3 osto-optiota yhdellä vuodella eli halukkuus ostaa tontti 3 tulee ilmoittaa viim Mikäli YIT ei käytä osto-optiotaan tonttiin 2, myös osto-optio tenttiin 3 raukeaa. Tontin 2 kauppahinta on ja tontin 3 kauppahinta Kauppahinnat maksetaan kummankin tontin kaupanteon yhteydessä. Hinnat perustuvat Newsec Valuation Oy:n tekemän arvion Pähkinälehdon asemakaava-alueen tonttien markkina-arvoista. LPA-tontti ostetaan kerrostalotonttikauppojen yhteydessä määräosissa siten, että kunkin tonttikaupan yhteydessä ostetaan 1/3 määräosa LPA-tontista. YIT:n tarkoituksena on toteuttaa tonteille vapaarahoitteista omistustai vuokra-asuntotuotantoa. Ensimmäisen hankkeen

30 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen rakennussuunnittelun aloittaminen on mahdollista heti kunnan tekemän tonttia 1 koskevan myyntipäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaisi kesällä Sen jälkeen, käyttäessämme tontin 2 ja 3 osto-optiot, toteutus tapahtuisi yleinen markkinatilanne huomioon ottaen siten, että kaikki kolme yhtiötä olisi rakennettu valmiiksi v loppuun mennessä. Liite: Kartta alueesta, liite 1/ 96 Vt. kehitysjohtajan muutettu ehdotus Maankäyttöjaosto esittää kunnanhallitukselle että Sipoon kunta myy oheisen liitekartan mukaisen Pähkinälehdon asemakaava-alueen korttelin 540 tontin 1 sekä 1/3 määräosan korttelille 540 varatusta LPA - alueesta YIT Rakennus Oy:lle. Kauppahinta on euroa, tämän lisäksi ostaja maksaa 880 lohkomiskustannuksina. Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Pekka Söyrilä ja mittausteknikko Vidar Lindqvist valtuutetaan valmistelemaan ja allekirjoittamaan kauppakirja. Lisäksi Sipoon kunta varaa Pähkinälehdon asemakaava-alueen korttelin 540 tontit 2 ja 3 YIT Rakennus Oy:lle seuraavasti: YIT saa tonttien 2 ja 3 ostamiseen osto-option siten, että YIT:n tulee ilmoittaa halukkuutensa ostaa tontti 2 viim Mikäli YIT käyttää osto-optionsa tonttiin 2, jatketaan tontin 3 osto-optiota yhdellä vuodella eli halukkuus ostaa tontti 3 tulee ilmoittaa viim Mikäli YIT ei käytä osto-optiotaan tonttiin 2, myös osto-optio tonttiin 3 raukeaa. Tontin 2 kauppahinta on ja tontin 3 kauppahinta Kauppahinnat maksetaan kummankin tontin kaupanteon yhteydessä. Mikäli YIT Rakennus Oy:n osto-optiota jatketaan eteenpäin, YIT Rakennus Oy velvoitetaan maksamaan Sipoon kunnalle varausmaksuna eli 5 % tontin 3 kauppahinnasta. Tf. utvecklingsdirektörens ändrade förslag föreslår kommunstyrelsen att Sibbo kommun säljer tomt 1 i kvartern 540 samt 1/3 kvotdel av LPAområdet reseverat för kvarteret 540 på Hassellundens detaljplaneområde till YIT Rakennus Oy. Köpesumman är euro och därtill betalar köparen styckningskostnaderna 880.

31 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä och mätningstekniker Vidar Lindqvist befullmäktigas att förbereda och underteckna köpebreven. Därtill reserverar Sibbo kommun tomterna 2 och 3 i kvarter 540 på Hassellundens detaljplaneområde åt YIT Rakennus Oy enligt följande: YIT får köpoption på tomterna 2 och 3 genom att meddela sitt intresse att köpa tomt 2 senast Om YIT använder sin köpoption för tomt nr 2, fortsätts köpoptionen på tomt nr 3 med ett år så att YIT bör meddela sitt intresse att köpa tomten senast Om YIT inte köper tomt nr 2 förfaller också köpoptionen på tomt nr 3. Priset på tomt nr 2 är och på tomt nr 3 är det Köpesumman betalas vid undertecknandet av respektive köpebrev. Om YIT Rakennus Oy:s köpoption fortsätter efter är YIT Rakennus Oy skyldig att betala en reservationsavgift om , alltså 5 % av tomt nr 3:s köpesumma. Muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Det ändrade förslaget godkändes enhälligt. KH 344 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunn.joht:n ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttöjaoston ehdotuksen. Kd:s förslag Kommunstyrelsen godkänner markanvändningssektionens förslag. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

32 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Liite/Bilaga 1 / 344 MAAJAOS 59 Maankäyttöjaosto / Valmistelija/Beredare: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö / mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä, YIT Rakennus Oy hakee jatkoaikaa tonttia 2 koskevalle varaukselle. YIT Rakennus Oy esittää, että tonttia 2 koskeva osto-optio raukeaisi Tontin 3 osto-optio päättyisi alkuperäisen sopimuksen mukaisesti , mikäli YIT Rakennus Oy ei käytä osto - optiota tontin 2 osalta myös tontin 3 osto-optio raukeaisi viimeistään Perusteluinaan YIT Rakennus Oy esittää uuden kaava-alueen markkinatilanteen epävarmuudella ja halulla saada selvyyttä alueeseen kohdistuvasta kysynnästä tontin 1 markkinoinnista saatavalla informaatiolla. YIT Rakennus Oy:n aloittaa tontin 1 ennakkomarkkinoinnin syksyllä Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto esittää kunnanhallitukselle että Sipoon kunta jatkaa tontin 2 osto-optiota saakka. Tf. utvecklingsdirektörens förslag föreslår kommunstyrelsen att Sibbo kommun förlänger köpoptionen för tomt 2 till den Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Förslaget godkändes enhälligt. KH 191 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Sipoon kunta jatkaa tontin 2

33 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen osto-optiota saakka. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar att Sibbo kommun förlänger köpoptionen för tomt 2 till Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. MAAJAOS 6 Maankäyttöjaosto / Markanvändningsssektionen Valmistelija / Beredare: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö / mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä, pekka.soyrila (at) sipoo.fi YIT Rakennus Oy on hakenut jatkoaikaa tonttien 2 ja 3 varaukselle. Jatkoaikaa haetaan vuodeksi eli tonttia 2 koskeva osto-optio raukeaisi ja mikäli YIT Rakennus Oy käyttää tonttia 2 koskevan osto-option, niin tonttia 3 koskeva osto-optio päättyisi Perusteluinaan YIT Rakennus Oy esittää nykyistä markkinatilannetta ja siitä vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon aiheutuva riski. YIT Rakennus Oy:lle myyty tontti numero 1 oli ennakkomarkkinoinnissa syksyllä Yhtiön mukaan markkinoinnista saatiin kohtalaista markkinaindikaatiota, mutta asuntomarkkinoiden yleiseen markkinatilanteeseen nähden kysynnän ei kuitenkaan katsottu olevan riittävä hankkeen aloittamiseksi. YIT katsoo, ettei tonttia 2 koskevaa ostopäätöstä voida tehdä, mikäli tontin 1 hanke ei ole käynnistynyt. YIT uskoo tonteille suunniteltavien hankkeiden kysynnän kehittyvän positiiviseen suuntaan myös Pähkinälehdon alueen muun rakentamisen myötävaikutuksella. Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto esittää kunnanhallitukselle että Sipoon kunta jatkaa tontin 2 osto-optiota saakka. Mikäli YIT Rakennus Oy käyttää tonttia 2 koskevan osto-option, niin tonttia 3 koskeva

34 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen osto-optio päättyisi Tf. utvecklingsdirektörens förslag föreslår kommunstyrelsen att Sibbo kommun förlänger köpoptionen för tomt 2 till den Om YIT Rakennus Oy använder sin köpoption för tomt nr 2, avslutas köpoptionen på tomt nr 3 den Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Förslaget godkändes enhälligt. KH 24 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää maankäyttöjaoston ehdotuksen mukaisesti, että Sipoon kunta jatkaa tontin 2 osto-optiota saakka. Mikäli YIT Rakennus Oy käyttää tonttia 2 koskevan osto-option, tonttia 3 koskeva osto-optio päättyy Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med markanvändningssektionens förslag att Sibbo kommun förlänger köpoptionen för tomt nr 2 till Om YIT Rakennus Oy använder sin köpoption för tomt nr 2, avslutas köpoptionen för tomt nr 3. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

35 12/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen KH 268 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö / mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä, pekka.soyrila (at) sipoo.fi YIT Rakennus Oy jätti jatkoaikahakemuksen tontin osto-optioihin Hakemuksessa YIT Rakennus Oy esittää, että tonttia 2 koskeva osto-optio laukeaisi ja mikäli tonttia 2 koskeva osto-optio käytetään, tonttia 3 koskeva osto-optio päättyisi Perustelut liitteenä. Jatkoaikahakemusta ei ole vielä käsitelty. Lisäksi YIT Rakennus Oy on lähettänyt kuntaan hakemuksen, jolla YIT Rakennus Oy esittää, että tonttien ostajana voisi olla YIT:n lisäksi YIT Rakennus Oy:n osoittama taho. Perusteluinaan YIT esittää, että ko. järjestely edesauttaisi tontin rakentumista. Tässäkin tapauksessa YIT Rakennus Oy rakentaisi talot, mutta tontti myytäisiin suoraan lopulliselle omistajalle esim. rahastolle. Liitteet / Bilagor Liite 1/ 268 KH: YIT Rakennus Oy hakemus jatkoajalle Liite 2/ 268 KH: YIT Rakennus Oy:n hakemus tontinvarausehtojen muuttamiseksi Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Sipoon kunta myy Pähkinälehdon asemakaava-alueen korttelin 540 tontin 2 kiinteistötunnus sekä 1/3 määräosan kortteliin varatusta LPA-alueesta kiinteistötunnus YIT Rakennus Oy:lle taikka YIT Rakennus Oy:n osoittamalle taholle. Tontin kauppahinta on Lisäksi kunta perii lohkomismaksuina 880 euroa sekä 1/3 LPA-alueen toteutuksesta kunnalle aiheutuneista kustannuksista. Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö ja mittausteknikko valtuutetaan valmistelemaan ja allekirjoittamaan kauppakirja. Kauppakirja on allekirjoitettava mennessä muutoin tämä päätös raukeaa. Lisäksi kunnanhallitus päättää, varata Pähkinälehdon asemakaava-alueen korttelin 540 tontin 3 kiinteistötunnus

Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret

Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 66 08.06.2016 265 21.06.2016 Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret 1600/10.00.00/2016

Lisätiedot

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ 96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Pähkinälehdon

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 106 09.12.2015 265 15.12.2015 43 20.04.2016 214 26.04.2016

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 9 29.01.2014 43 11.02.2014 72 27.08.2014 6 09.09.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 1/2017 1 Aika/Tid 23.01.2017, Klo/Kl. 17:00-18:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

8 29.01.2014 42 11.02.2014

8 29.01.2014 42 11.02.2014 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 8 29.01.2014 42 11.02.2014 Tontinvaraushakemus asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen rakentamista varten/avain Yhtiöt / Ansökan om

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 64 23.09.2015

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 6/2017 1 Aika/Tid 25.04.2017, Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 4/2017 1 Aika/Tid 19.04.2017, Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 1/2015 1 Aika/Tid 28.01.2015, Klo/Kl. 17:00-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä

Lisätiedot

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 319 11.12.2012 14 04.06.2013 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 6/2016 1 Aika/Tid 08.06.2016, Klo/Kl. 17:00-19:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 7/2016 1 Aika/Tid 29.08.2016, Klo/Kl. 17:00-19:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 8/2016 1 Aika/Tid 26.09.2016, Klo/Kl. 17:00-17:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-18:45 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs. / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-18:45 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs. / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 7/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 26.04.2016, Klo/Kl. 16:30-18:45 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs. / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. Osallistujat/Deltagare

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 15 06.03.2017 63 14.03.2017 Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi / Utlåtande

Lisätiedot

Rope Maarit 16:30-19:35 jäsen/medlem Nyberg Kasper 16:30-19:35 varajäsen/suppleant

Rope Maarit 16:30-19:35 jäsen/medlem Nyberg Kasper 16:30-19:35 varajäsen/suppleant 5/2017 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 28.03.2017, Klo/Kl. 16:30-19:35 Paikka/Plats Kuntala / Sockengården Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Oksanen Ari 16:30-19:35

Lisätiedot

Hansaksen asemakaava-alueen tontinmyynti / Tomtförsäljning på Hansas detaljplaneområde

Hansaksen asemakaava-alueen tontinmyynti / Tomtförsäljning på Hansas detaljplaneområde Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti 167 28.04.2010 onen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 175 25.05.2010 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 270 14.09.2010 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 282 28.09.2010 Hansaksen

Lisätiedot

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 2/2015 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 09.03.2015, Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Rope Maarit

Lisätiedot

Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2

Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2 1/2017 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 29.08.2017, Klo/Kl. 17:00-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2 Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 4/2017 1 Aika/Tid 10.04.2017, Klo/Kl. 17:08-18:09 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Sote talo 3 krs. Sali Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Virpiö Sami 17:08-18:09 pj./ordf. Liljeström Maria

Lisätiedot

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto / Planläggninssektionen

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet / Planläggnings- och planändringsinitiativ 2015

Kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet / Planläggnings- och planändringsinitiativ 2015 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 92 18.11.2015 240 01.12.2015 Kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet / Planläggnings- och planändringsinitiativ 2015 1333/10.02/2015

Lisätiedot

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum 4/2017 1 Aika/Tid 23.05.2017, Klo/Kl. 17:30-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundbäck Janica 17:30-18:15

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 7/2015 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:0 Paikka Plats Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum Sipoossa Sibbo 18.11.2015 Pöytäkirja nähtävänä

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 8/2015 1 Aika/Tid 18.11.2015, Klo/Kl. 17:00-18:56 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 9/2017 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 20.06.2017, Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala / Sockengården Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lindqvist Kaj 16:30-19:10

Lisätiedot

KH kokoushuone, Kuntala II krs. / KST mötesrum, Sockengården II vån.

KH kokoushuone, Kuntala II krs. / KST mötesrum, Sockengården II vån. 9/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 24.05.2016, Klo/Kl. 16:30-18:05 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare KH kokoushuone, Kuntala II krs. / KST mötesrum, Sockengården II vån. Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 3/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 3/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto 3/2016 1 Aika/Tid 25.04.2016, klo/kl. 17:00-18:35 Paikka/Plats Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 2 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 16/2017 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 31.10.2017, Klo/Kl. 16:30-18:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala / Sockengården Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lindqvist Kaj 16:30-18:30

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Söderkullan osayleiskaavan 2015 kumoaminen, ehdotus / Planeförslag för upphävande av Söderkulla delgeneralplan 2015 310/10.02.02/2013 MAAJAOS 70 Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 28.8.2013 Valmistelija/Beredare:

Lisätiedot

Sundman Richard 18:00-19:40 sijainen/ersättare Virpiö Sami 18:00-19:40 sijainen/ersättare

Sundman Richard 18:00-19:40 sijainen/ersättare Virpiö Sami 18:00-19:40 sijainen/ersättare 19/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 29.11.2016, Klo/Kl. 18:00-19:40 Paikka/Plats Ingman Group Oy Ab Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Oksanen Ari 18:00-19:40

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen RAKENNUSKIELLON JA TOIMENPIDERAJOITUKSEN JATKAMINEN/BOX JA VÄSTERSKOG / FÖRLÄNGNING AV BYGGNADSFÖRBUD OCH ÅTGÄRDSBEGRÄNSNING/BOX OCH VÄSTERSKOG TEYMPLTK 95 Tekniikka- ja ympäristölautakunta / Nämnden för

Lisätiedot

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan Valtuusto 119 13.11.2017 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 5 28.11.2017 sen 5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020 322/02.02.00/2017 KH 267 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad Valtuusto 95 16.05.2016 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 250 07.06.2016 sen Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad 1293/10.00.02/2015

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 68 23.09.2015 194 06.10.2015 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen Immersbyn osayleiskaava-alue / Förlägning av

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Tuomisto 418 425 3 159 omistaja: Kaarina Kyllikki Salonen (xxxxxx xxxx) Lindforsinkatu

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Takauspäätös/Oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab/Lausunto valituksen johdosta / Borgensbeslut/Oy

Lisätiedot

Kerava-Nikkilä radan henkilöraideliikenteen tarveselvitys / Behovsutredning över persontrafik på Kervo-Nickby-banan

Kerava-Nikkilä radan henkilöraideliikenteen tarveselvitys / Behovsutredning över persontrafik på Kervo-Nickby-banan Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 101 09.12.2015 5 12.01.2016 Kerava-Nikkilä radan henkilöraideliikenteen tarveselvitys / Behovsutredning över persontrafik på Kervo-Nickby-banan

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 3/2017 1 Sipoon Vesi - Sibbo Vatten -liikelaitoksen johtokunta Aika/Tid 04.04.2017, Klo/Kl. 17:00-17:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

6 20.01.2016 25 02.02.2016

6 20.01.2016 25 02.02.2016 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 6 20.01.2016 25 02.02.2016 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen Pohjois-Paippisten osayleiskaava-alueelle / Utfärdande

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 15/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 04.10.2016, Klo/Kl. 16:30-18:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala / Sockengården Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Oksanen Ari 16:30-18:40

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

E4 Jontaksen puutarhakylän asemakaava / Detaljplan för Jontas trädgårdsby

E4 Jontaksen puutarhakylän asemakaava / Detaljplan för Jontas trädgårdsby Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 15 17.02.2016 24 16.03.2016 E4 Jontaksen puutarhakylän asemakaava / Detaljplan för Jontas trädgårdsby 1264/10.02.03/2015

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Haapiorinne asemakaava-alueen omakotitonttien myynti- ja vuokrausperusteiden hyväksyminen (kv)

Haapiorinne asemakaava-alueen omakotitonttien myynti- ja vuokrausperusteiden hyväksyminen (kv) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 27 20.04.2017 Kunnanhallitus 145 02.05.2017 Haapiorinne asemakaava-alueen omakotitonttien myynti- ja vuokrausperusteiden hyväksyminen (kv) 282/10.00.02/2017 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:00-16:35 Paikka/Plats Kungsvägens skola, Iso Kylätie 8/Stora Byvägen 8. Luokkahuone/Klassrum H 109

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:00-16:35 Paikka/Plats Kungsvägens skola, Iso Kylätie 8/Stora Byvägen 8. Luokkahuone/Klassrum H 109 18/2015 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 14.12.2015, Klo/Kl. 16:00-16:35 Paikka/Plats Kungsvägens skola, Iso Kylätie 8/Stora Byvägen 8. Luokkahuone/Klassrum H 109 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn

Lisätiedot

Kokoushuone 2 (KEKE), Kuntala II krs / Mötesrum 2 (KEKE), Sockengården II våningen

Kokoushuone 2 (KEKE), Kuntala II krs / Mötesrum 2 (KEKE), Sockengården II våningen 9/2015 1 Aika/Tid 09.12.2015, Klo/Kl. 16:30-17:45 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kokoushuone 2 (KEKE), Kuntala II krs / Mötesrum 2 (KEKE), Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

87 22.10.2014 275 25.11.2014 21 18.03.2015 87 31.03.2015. Kaavoitusohjelma 2015-2018, päivitetty / Planläggningsprogram 2015-2018, uppdaterat

87 22.10.2014 275 25.11.2014 21 18.03.2015 87 31.03.2015. Kaavoitusohjelma 2015-2018, päivitetty / Planläggningsprogram 2015-2018, uppdaterat Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 87 22.10.2014 275 25.11.2014 21 18.03.2015 87 31.03.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 15.04.2013 Sivu 1 / 1 1734/02.07.00/2013 33 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Matti Tausalle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastorakennuksen ja tuotantotilan rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 23.09.2013 Sivu 1 / 1 3983/02.07.00/2013 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 49 9.5.2016 158 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki.

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 1 Sopijapuolet 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. 1.2 Asunto Oy Kreivinniitty, y-tunnus 0135532-1

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 9/2016 1 Aika/Tid, Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Kankfelt Tim 17:00-17:45 pj./ordf.

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Vuokraoikeudenhaltija

jäljempänä tässä sopimuksessa Vuokraoikeudenhaltija MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta SOPIMUSALUE Kiinteistö Oy Pohjolan Perusyhtiö 40 (2175827 5) Suomen Osatontti II Ky

Lisätiedot

T7B Sipoonlahden koulukeskuksen asemakaavamuutos / T7B Detaljplaneändring för Sibbovikens skolcentrum

T7B Sipoonlahden koulukeskuksen asemakaavamuutos / T7B Detaljplaneändring för Sibbovikens skolcentrum Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 18 13.02.2017 42 28.02.2017 107 09.05.2017 T7B Sipoonlahden koulukeskuksen asemakaavamuutos /

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2561/02.07.00/2015 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet / Planläggnings- och planändringsinitiativ

Kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet / Planläggnings- och planändringsinitiativ Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 110 27.11.2013 4 10.12.2013 4 Kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet / Planläggnings- och planändringsinitiativ MAAJAOS 110 Maankäyttöjaosto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1196/02.07.00/2013 21 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle varastohallin rakentamista varten, kortteli 85128 tontti 8 Valmistelijat / lisätiedot: Pulkkinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1191/02.07.00/2013 19 Tontin vuokraaminen Rakennusliike Lehto Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Karhusuolta liike- ja varastotilojen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, kortteli 47540

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, kortteli 47540 04.04.2016 Sivu 1 / 1 874/2016 02.07.00 35 Liiketontin vuokraaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, kortteli 47540 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1602/02.07.00/2015 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

(1.-5. jäljempänä Maanomistajat tai Maanomistajayhtiöt ) Jäljempänä Myyjät ja Ostaja yhdessä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli.

(1.-5. jäljempänä Maanomistajat tai Maanomistajayhtiöt ) Jäljempänä Myyjät ja Ostaja yhdessä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli. ESISOPIMUS 1 OSAPUOLET Myyjät 1. Kiinteistö Oy Jorvaksen Kulma (y-tunnus 0860341-2), omistusosuus 1/5 2. Kiinteistö Oy Jorvaksen Portti (y-tunnus 0860338-3), omistusosuus 1/5 3. Kiinteistö Oy Jorvaksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1195/02.07.00/2013 20 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Risorius Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastohallirakennuksen rakentamista varten, kortteli 85128 Valmistelijat

Lisätiedot

Söderkullan Kartano, Söderkullantie 701 / Söderkulla Gård, Söderkullavägen 701

Söderkullan Kartano, Söderkullantie 701 / Söderkulla Gård, Söderkullavägen 701 5/2017 1 Aika/Tid 15.05.2017, Klo/Kl. 17:40-19:35 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Söderkullan Kartano, Söderkullantie 701 / Söderkulla Gård, Söderkullavägen 701 Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-17:45 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs. / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-17:45 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs. / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 4/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 08.03.2016, Klo/Kl. 16:30-17:45 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs. / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. Osallistujat/Deltagare

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, korttelin tontti 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, korttelin tontti 5 19.12.2016 Sivu 1 / 1 874/2016 02.07.00 35 4.4.2016 122 Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, korttelin 47540 tontti 5 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh.

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 6/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 12.04.2016, Klo/Kl. 16:30-17:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli tontti 1 10.03.2014 Sivu 1 / 1 5071/02.07.00/2011 28 Liiketontin myynti Niipperistä Sjaelso Finland Oy:lle, kortteli 81130 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1487/10.00.02/2015 35 Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 193 Asianro 6664/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-20-20-4 (Keski-Kaari 33) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 5/2016 1 Aika/Tid 11.05.2016, Klo/Kl. 17:00-19:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuntotontin vuokraus Gumbölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, korttelin tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Asuntotontin vuokraus Gumbölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, korttelin tontti 1 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4744/2015 02.07.00 116 Asuntotontin vuokraus Gumbölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, korttelin 71038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot 10/2012 1 Aika/Tid 26.11.2012, klo/kl. 18:00-20:25 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 2 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Wikström Anders 18:00-20:25

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Maaningalla sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Tonttipalveluyksikkö Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 778/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 778/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (1) 18 Asianro 778/10.00.02.01/2017 Tontin 297-33-46-3 (Kaivannonlahdenkatu 15) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh-mötes rum

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh-mötes rum 3/2017 1 Aika/Tid 26.04.2017, Klo/Kl. 17:30-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh-mötes rum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundbäck Janica 17:30-18:15

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4698/2015 02.07.00 122 Teollisuustontin vuokraaminen Tero Tahkolalle, kortteli 85127 tontti 13 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Aika/Tid 07.11.2012, klo/kl. 17:00-19:15 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 / Kommunstyrelsens mötesrum 1

Aika/Tid 07.11.2012, klo/kl. 17:00-19:15 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 / Kommunstyrelsens mötesrum 1 9/2012 1 Aika/Tid 07.11.2012, klo/kl. 17:00-19:15 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 / Kommunstyrelsens mötesrum 1 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

Maanomistajien maksama korvaus yhdyskuntarakentamisesta

Maanomistajien maksama korvaus yhdyskuntarakentamisesta Kunnanhallitus 342 31.10.2016 Kunnanhallitus 3 09.01.2017 Vesitorninmäen asemakaavan maankäyttösopimus (kv) 465/10.00.00/2012 Kunnanhallitus 31.10.2016 342 Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 21.04.2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 02.06.2014 Sivu 1 / 1 4766/02.07.00/2012 122 3.12.2012 122 2.12.2013 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) 19.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 96 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot