KH kokoushuone, Kuntala II krs. / KST mötesrum, Sockengården II vån.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KH kokoushuone, Kuntala II krs. / KST mötesrum, Sockengården II vån."

Transkriptio

1 9/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-18:05 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare KH kokoushuone, Kuntala II krs. / KST mötesrum, Sockengården II vån. Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Oksanen Ari 16:30-18:05 pj / ordf. Lindqvist Kaj 16:30-18:05 I varapj / I viceprdf. Lindqvist Clara 16:30-18:05 II varapj / II viceordf. Abrahamsson Anna 16:30-18:05 jäsen/medlem Björkell Rolf 16:30-18:05 jäsen/medlem Grönqvist Kjell 16:30-18:05 jäsen/medlem Hursti Jari 16:30-18:05 jäsen/medlem Lindroos Kicka 16:30-18:05 jäsen/medlem Manninen-Ollberg 16:30-18:05 jäsen/medlem Marja Rope Maarit 16:30-18:05 jäsen/medlem Silén Christer 16:30-18:05 varajäsen/ersättare Muu/Övriga Laitasalo Pekka 16:30-18:05 esittelijä/föredragande Stenvall Peter 16:30-18:05 pöytäk.pitäjä/protokol Söyrilä Pekka 16:30-17: Poissa/Frånvarande Elfgren Thomas jäsen/medlem Grannas Mikael kunn.joht/kd Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden Päivämäärä Datum Pöytäkirjan tarkastus justering Pöytäkirja nähtävänä et framlagt Puheenjohtaja/Ordförande Ari Oksanen Pöytäkirjantarkastaja/juste rare Anna Abrahamsson Pöytäkirjanpitäjä/förare Peter Stenvall Pöytäkirjantarkastaja/justera re Christer Silén

2 9/ Luettelo käsitellyistä asioista/ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 205 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan Sipoon kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta ja palvelutasomäärittelystä vuosille / Sibbo kommuns utlåtande över Samkommunen Helsingforsregionens trafiks planeringsanvisning och bestämning av nivån på service för år Sipoon kunnan lausunto Keravan yleiskaava 2035 ehdotuksesta / Sibbo kommuns utlåtande om förslag till generalplan för Kervo Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus / Avtal mellan staten och Helsingforsregionens kommuner gällande markanvändning, boende och trafik för perioden Länsi- Taasjärven asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 514 COR Group Oy / Tomtförsäljning på Västra Tasträsk detaljplaneområde, kvarter 514 COR Group Oy 212 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Rönnebo / Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö, vastuunalaisena yhtiömiehenä Lidl Holding Suomi Oy / Försäljning av fast egendom/outbrutet område av fastighet Rönnebo / Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö, vastuunalaisena yhtiömiehenä Lidl Holding Suomi Oy 213 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1524 T2, / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1524 T2, Aloite elinkeino- ja yrittäjyysjaoston perustamisesta/timo Rope ym. / Motion om att grunda en närings- och företagarsektion/timo Rope m.fl. 215 Kunnan vakuutuksia koskevan tarjouksen hyväksyminen / Godkännande av offert för kommunens försäkringar 216 Avaavan taseen vahvistaminen/sipoon vesihuoltoliikelaitos / Fastställande av ingående balans/sibbo vattenaffärsverk 217 Avaavien taseiden vahvistaminen/keskinäinen kiinteistöyhtiö Sipoon Jussaksentie 18, Keskinäinen kiinteistöyhtiö Sipoon Jussaksentie 14, Keskinäinen kiinteistöyhtiö Sipoon Terveystie 1 / Fastställande av ingående balanser/ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Sibbo Jussasvägen 18, Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Sibbo Jussasvägen 14, Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Sibbo

3 9/ Hälsovägen Ilmoitusasiat / Delgivningar Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut 35

4 9/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet KH 205 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.

5 9/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare KH 206 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Abrahamsson ja Christer Silén. Till protokolljusterare valdes Anna Abrahamsson och Christer Silén.

6 9/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan KH 207 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan. Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna föredragningslistan.

7 9/ Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Sipoon kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta ja palvelutasomäärittelystä vuosille / Sibbo kommuns utlåtande över Samkommunen Helsingforsregionens trafiks planeringsanvisning och bestämning av nivån på service för år / /2016 MAAJAOS 51 Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen Valmistelija / Beredare: vs. yleiskaavapäällikkö / tf. generalplanechef Eveliina Harsia, eveliina.harsia (at) sipoo.fi HSL on päivittänyt joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn ja sen pohjana toimivan joukkoliikenteen suunnitteluohjeen vuosille Aikaisempi joukkoliikennelain edellyttämä palvelutason määrittely on voimassa asti. Tarve palvelutason määrittelyn tarkistamiselle kesken viisivuotiskauden voi syntyä joko maankäyttöön tai joukkoliikennejärjestelmään merkittävästi vaikuttavan muutoksen johdosta. Jäsenkunnilla on mahdollisuus lausunnossa ottaa kantaa alueidensa palvelutasomuutoksiin sekä suunnitteluohjeen muutoksiin. Lausunnot on pyydetty toimittamaan mennessä. Sipoon kunta on saanut lisäaikaa lausunnon jättämiselle asti. Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä Joukkoliikenteen suunnitteluohje on tehty palvelutason määrittämiseen erityyppisten alueiden ja aluekeskusten sekä Helsingin keskustan välisillä yhteyksillä HSL-alueella. Ohjetta käytetään joukkoliikennelain 4 :ssä tarkoitettuun joukkoliikenteen palvelutason määrittelyyn HSL-alueella. Joukkoliikenteen suunnitteluohje toimii apuvälineenä palvelutaso-, linjasto- ja aikataulusuunnittelussa. Ohjeeseen on yhdistetty aiempien suunnitteluohjeiden hyväksi koetut ominaisuudet sekä tarkistettu suunnittelua ohjaavia yksikköarvoja yhdenmukaisemmiksi esimerkiksi vuorovälien, yhteysvälivaatimusten ja kaluston mitoituskapasiteetin osalta. Nykyisin käytössä oleva HSL:n suunnitteluohje on vahvistettu vuonna Päivitettyyn suunnitteluohjeeseen on tehty muutoksia jotka perustuvat HSL:n vuonna 2014 hyväksytyn strategian sekä HLJ 2015 mukaisiin tavoitteisiin. Päivitetty joukkoliikenteen suunnitteluohje on liitteenä 3/5. Merkittävimmät muutokset aikaisempaan suunnitteluohjeeseen nähden koskevat suunnitteluperiaatteita sekä alempien palvelutasoluokkien yhteysvälivaatimuksia. Uuden tavoitteen mukaan HSL-alueella tavoitellaan mahdollisimman selkeää ja

8 9/ Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen houkuttelevaa joukkoliikennelinjastoa, jossa tarjontaa pyritään keskittämään tiheän palvelun joukkoliikennekäytäviin. Tällä edistetään verkostomaisen runkolinjoihin tukeutuvan joukkoliikennejärjestelmän muodostumista. Lisäksi vuorovälivaatimuksia on yhdenmukaistettu ja kapasiteettimitoituksen periaatteita tarkistettu. Nykyisin käytössä olevassa suunnitteluohjeessa vuorovälivaatimukset on luokiteltu liikennöintimuodoittain, mutta jatkossa erittelyä ei tehdä. Seudullisesti merkittävien työpaikka- liikenne- ja palvelukeskittymäluokittelusta (TPP) on luovuttu. Nämä alueen luokitellaan normaalin palvelutasomäärittelyn yhteydessä. Suunnitteluohjeessa määritetään kunkin alueen yhteyksillä omaan keskukseen ja Helsingin keskustaan käytettävissä oleva palvelutasovalikoima. Lisäksi esitetään keskusten välisten yhteyksien palvelutasotavoitteet. Kunkin alueen palvelutasotavoitteet esitetään liitteessä 4/5. Suunnitteluohje sisältää seitsemäntasoisen palvelutason luokituksen. Näistä luokista pääsääntöisesti viittä luokkaa käytetään pääkaupunkiseudulla. Lisäksi lähinnä pääkaupunkiseudun ulkopuolella voidaan soveltaa alempaa luokkaa *-. Haja-asutusalueiden palvelut perustuvat lakisääteisiin kuljetuksiin (minimitaso). Kussakin luokassa on esitetty palvelutasotavoitteet liikennöintiajoille, maksimivuoroväleille ja kävelyetäisyyksille pysäkille tai asemalle. Liikennöintiajat on esitetty viikonpäivittäin. Vuorovälit on puolestaan esitetty liikennöintijaksoittain. Kävelyetäisyydet on esitetty linnuntietä erikseen runkoliikenteelle ja muille bussipysäkeille. Lisäksi on esitetty poikkeuksia, jotka mahdollistavat vaihtelevaa kysyntää vastaavan tarkoituksenmukaisen ja kustannus-tehokkaan suunnittelun. Joukkoliikenteen ajoaika saa ruuhka-aikoina mahdollisine vaihtoineen olla korkeintaan kaksinkertainen vastaavan henkilöautomatkaan verrattuna ohjeessa määritetyillä yhteysväleillä. Yhteyksien omaan keskukseen pitäisi olla pääsääntöisesti vaihdottomia alimpien palvelutasoluokkien alueita lukuun ottamatta. Yhteydet Helsingin keskustaan voivat sisältää liityntävaihdon bussista junaan tai metroon. Lisäksi on määritetty keskusten välisten matkojen vaihdottomuudelle tavoitteet. Lähinnä haja-asutusalueilla matkat voivat sisältää järjestetyn vaihdon, jolloin kulkuvälineet odottavat toisiaan. Ohjeessa on asetettu tavoitteet matkaketjujen esteettömyydelle. Lisäksi on määritetty kunnittain periaatteet koulumatkayhteyksien suunnittelulle. Aikataulujen suunnittelussa on tavoitteena tunneittain toistuvat vakiominuuttiaikataulut. Lisäksi tavoitteena on, että aikataulut tahdistetaan keskenään tasaisen vuorovälin saavuttamiseksi.

9 9/ Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Ohjeessa esitetyt palvelutasotavoitteet muodostavat pääsääntöisesti minimitason suunnittelussa. Liikennettä suunnitellaan kuitenkin kysynnän mukaan. Matkustusväljyydelle asetetut tavoitteet vaikuttavat tarjonnan lisäämiseen kysynnän ollessa suurta. Ohjeessa on määritetty käytössä olevan liikennekaluston paikkamäärät sekä sallitut kuormitusasteet. Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely HSL-alueella Joukkoliikennelain (869/2009) 4 :ssä tarkoitettu palvelutaso on määritetty HSL-alueella vuosille Määrittely on tehty Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan, Keravan ja Kirkkonummen ja Sipoon alueille. Joukkoliikenteen palvelutason määrittely ohjaa HSL:n ja kuntien toimia joukkoliikenteen suunnittelussa, ja järjestämisessä. Alueellisten palvelutasojen luokittelu perustuu HSL:n Joukkoliikenteen suunnitteluohjeessa määritettyihin palvelutasoluokkiin, liikennöintiaikoihin, vuoroväleihin, sekä yhteysvälivaatimuksiin. Luokittelulla määritetään kullekin alueelle vaadittu minimipalvelutaso. Alueellisiin palvelutasoihin on tehty päivityksiä yhteistyössä kuntien joukkoliikenneasiantuntijoiden kanssa. (Alueelliset palvelutasomuutokset Liite 5/5) Muutoksissa alueiden palvelutasoja on päivitetty vastaamaan alueille tavoiteltavaa ja niillä pääosin jo toteutuvaa palvelua. Muutokset ovat tiiviissä yhteydessä toteutuneiden ja suunniteltujen maankäytön muutosten kanssa. Joillain alueilla palvelutasoja on rajattu nykyistä tarkemmin mukailemaan todellista ja toteutunutta maankäyttöä. Tällöin palvelutasoluokitus on voinut myös laskea siellä missä nykyinen taso ei maankäytön ja kysynnän mukaan ole perusteltua. Palvelutasoparannuksia on tehty alueilla joihin on rakentunut tai rakentumassa uutta ja tehokkaampaa maankäyttöä. Tehdyt palvelutasoparannukset eivät edellytä uutta lisärahoitusta joukkoliikenteeseen, sillä ne toteutuvat Länsimetron ja Kehäradan hankkeiden sekä näiden liityntälinjaston yhteydessä, tai muissa jo budjetoiduissa liikennöintimuutoksissa. Liiteet / Bilagor Liite 1/51. MAAJAOS: Lausuntopyyntö jäsenkunnille HSL-kuntayhtymän joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta ja palvelutasomäärittelystä vuosille Liite 2/51. MAAJAOS: Sipoon kunnan lausunto HSL-kuntayhtymän joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta ja palvelutasomäärittelystä vuosille Liite 3/51. MAAJAOS: Joukkoliikenteen suunnitteluohje Liite 4/51. MAAJAOS: Joukkoliikenteen palvelutaso

10 9/ Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Liite 5/51. MAAJAOS: Alueelliset palvelutasomuutokset kunnittain Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle liitteen 2 mukaisen lausunnon antamista. Tf. utvecklingsdirektörens förslag Markanvändningssektionen beslutar föreslå kommunstyrelsen, att ge utlåtande i enlighet med bilaga 2. Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Markanvändningssektionen godkände enhälligt föredragandens förslag. KH 208 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Liiteet / Bilagor Liite 1/ 208 KH: Lausuntopyyntö jäsenkunnille HSL-kuntayhtymän joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta ja palvelutasomäärittelystä vuosille Liite 2/ 208 KH: Sipoon kunnan lausunto HSL-kuntayhtymän joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta ja palvelutasomäärittelystä vuosille Liite 3/ 208 KH: Joukkoliikenteen suunnitteluohje Liite 4/ 208 KH: Joukkoliikenteen palvelutaso Liite 5/ 208 KH: Alueelliset palvelutasomuutokset kunnittain Talous- ja hallintojohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa liitteen 2 mukaisen lausunnon. Ekonomi- och förvaltningsdirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar ge ett utlåtande i enlighet med bilaga 2. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

11 9/ Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Sipoon kunnan lausunto Keravan yleiskaava 2035 ehdotuksesta / Sibbo kommuns utlåtande om förslag till generalplan för Kervo / /2013 MAAJAOS 52 Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen Valmistelija / Beredare: vs. yleiskaavapäällikkö / tf. generalplanechef Eveliina Harsia, eveliina.harsia (at) sipoo.fi Keravan kaupunginhallitus päätti asettaa julkisesti nähtäville Keravan yleiskaava 2035 (YK6) -kaavaehdotuksen (MRL 65, MRA 19 ) ja pyytää maankäyttö- ja rakennusasetuksen 20 : n perusteella asiaa koskevat lausunnot. Kaavaehdotus on nähtävillä Keravan kaupunki pyytää Sipoon kunnalta lausuntoa Keravan yleiskaava kaavaehdotuksesta ja pyytää toimittamaan lausunnon kirjallisesti mennessä. Sipoon kunta on saanut lisäaikaa lausunnon jättämiselle asti. Keravan yleiskaava kaavaehdotus sekä aineisto ovat nähtävillä Keravan kaupungin internet-sivuilla osoitteessa ntaminen/kaavoitus/yleiskaavoitus/keravan-yleiskaava- Liiteet / Bilagor Liite 1/52. MAAJAOS: Lausuntopyyntö Keravan yleiskaavan 2035 ehdotuksesta Liite 2/52. MAAJAOS: Sipoon kunnan lausunto Keravan yleiskaava 2035 ehdotuksesta Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle liitteen 2 mukaisen lausunnon antamista. Tf. utvecklingsdirektörens förslag Markanvändningssektionen beslutar föreslå kommunstyrelsen, att ge utlåtande i enlighet med bilaga 2. Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Markanvändningssektionen godkände enhälligt föredragandens förslag.

12 9/ Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen KH 209 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Liitteet / Bilagor Liite 1/ 209 KH: Lausuntopyyntö Keravan yleiskaavan 2035 ehdotuksesta Liite 2/ 209 KH: Sipoon kunnan lausunto Keravan yleiskaava 2035 ehdotuksesta Talous- ja hallintojohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa liitteen 2 mukaisen lausunnon. Ekonomi- och förvaltningsdirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar ge ett utlåtande i enlighet med bilaga 2. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

13 9/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus / Avtal mellan staten och Helsingforsregionens kommuner gällande markanvändning, boende och trafik för perioden /10/2016 KH 210 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: vt kehitysjohtaja / tf. utvecklingsdirektör Pekka Söyrilä, pekka.soyrila (at) sipoo.fi Valtion ja Helsingin seudun kuntien väliset MAL-sopimusneuvottelut etenivät sopimusluonnosvaiheeseen. KUUMA-seudun neuvottelijoina toimivat Hyvinkään ja Keravan kaupunginjohtajat. KUUMA-johtokunta on käsitellyt MAL-sopimusta kokouksessaan ( 35) ja päättänyt suositella neuvottelutuloksen sekä sopimuksen hyväksymistä kuntien/kaupunkien luottamuselimissä edellyttäen, että valtio on osaltaan vahvistanut sitoutumisensa Klaukkalan ohitustien rahoitukseen. Nurmijärveltä tuleen tiedon mukaan asiasta on sovittu valtion ja Nurmijärven kesken ja sopimus voidaan hyväksyä. Sopimukseen tehtiin pieniä tarkennuksia Sopimus perustuu valtion ja seudun kuntien yhteiseen tahtotilaan Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisestä (MAL -sopimus). MAL-sopimuksen tavoitteena on yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen siten, että luodaan edellytyksiä tonttitarjonnan ja asuntotuotannon merkittävälle lisäämiselle. Sopijaosapuolet sitoutuvat yhdessä edistämään sopimuksen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista. Asuntotuotanto Osapuolten yhteisenä tavoitteena koko sopimuskaudeksi on asunnon rakentaminen Helsingin seudulla siten, että asuntotuotanto on yhteensä asuntoa vuonna 2016 ja kasvaa vuosittain 1000 asunnolla ollen vuonna 2019 yhteensä asuntoa. Helsingin seudun kunnat sitoutuvat siihen, että koko sopimuskaudella valmistuu asuntotonttien asemakaavoja yhteensä 6,4 miljoonaa (edellisen sopimuskauden yli- ja alijäämä huomioiden) kerrosalaneliömetriä (keskimäärin 1,6 milj. kem2/vuosi) ja että liitteessä esitetty kuntakohtainen asuntoasemakaavoitusmäärä saavutetaan kaikissa sopimuskunnissa. KUUMA-kunnat huolehtivat tontinluovutuksessaan siitä, että KUUMA-seudun asuntotuotantotavoitteesta noin 10 prosenttia on valtion tukemaa tavallista 40-vuotista korkotukivuokra-asuntotuotantoa ja erityisryhmien vuokra-asuntotuotantoa. Sipoon osalta vuosina asemakaavoitettava kerrosala on kem2 eli keskimäärin vuosittain kem2. Asuntotuotantotavoite samalla ajanjaksolla on Sipoon osalta 1584 asuntoa.

14 9/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Valtio sitoutuu mm. seuraaviin: Valtio osoittaa tavallisille 40-vuotisille korkotukivuokra-asunnoille euron asuntokohtaisia käynnistysavustuksia yhteensä vähintään 10 milj. euroa/vuosi sopimuksessa osoitetuille asumisen ensisijaisille kohdealueille rakennettaville asunnoille. Valtio osoittaa kunnallistekniikka-avustusta vähintään 8 milj. euroa/vuosi sopimuksessa osoitetuille asumisen ensisijaisille kohdealueille. Painopiste kunnallistekniikka-avustusten kohdentamisessa on täydennysrakentamisessa. Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa syvennetään kuntien yhteistyötä. Helsingin seudun maankäyttösuunnitelmaa MASU 2050, asuntostrategiaa ja liikennejärjestelmäsuunnitelmaa HLJ toteutetaan kuntarajoista riippumattomana toiminnallisena kokonaisuutena. Valtio ja sen aluehallintoviranomaiset edistävät sopimuksen toteuttamista oman toimivaltansa puitteissa. Kaavoitusta ja rakentamisen lupajärjestelmiä sujuvoitetaan rakentamisen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Lisäksi osapuolet pyrkivät vaikuttamaan pelastuslain väestönsuojanormituksen merkittävään lieventämiseen sekä asunto-osakeyhtiölain päätöksenteon helpottamiseen täydennysrakentamisen edistämiseksi muun muassa selvittämällä mahdollisuudet lain yksimielisyysvaatimusten lieventämiseen. Osapuolet edistävät puurakentamista hallitusohjelman kärkihankkeen mukaisesti. Liikennepalvelut ja liikenneinfrastruktuuri Liikenteen osalta Sipoota koskee lähinnä seuraava kirjaus: Valtio osoittaa tukea pieniin kustannustehokkaisiin liikennehankkeisiin (ns. MAL-raha) sopimuskaudella yhteensä 15 milj. euroa ja edellyttää kuntien käyttävän vastaavan summan toimenpiteisiin. Tuesta kohdennetaan puolet pääkaupunkiseudulle ja puolet KUUMA-kuntiin. Muutoin sovitaan mm. liityntäpysäköinnin kustannustenjaosta, Raide-Jokerin toteuttamisesta sekä Klaukkalan ohikulkutien kustannustenjaostosta. Liikenteen kysyntään vaikuttavan tiemaksun valmistelua jatketaan seudun ja valtion yhteistyönä. Valmistelun lähtökohtana on, että kerätyt varat voidaan käyttää seudun liikennejärjestelmän rahoittamiseen seudun yhteisesti päättämällä tavalla eikä menettely vähennä valtion pitkän aikavälin mukaista keskimääräistä liikennerahoitusta seudulla. Sopimus tulee voimaan sopijaosapuolten hyväksyttyä sen. Sopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun.

15 9/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Liitteet / Bilagor Liite 1/ 210 KH: Valtio ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus ( , allekirjoituspöytäkirja ja pöytäkirjan 4 liitettä) Liite 2/ 210 KH: Valtio ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus ( , neuvottelutulos) Talous- ja hallintohtajan ehdotus Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää Sipoon kunnan osalta hyväksyä oheisen liitteen mukaisen sopimuksen sekä neuvottelutuloksen. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Ekonomi- och förvaltningsdirektörens förslag Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige för Sibbo kommuns del beslutar godkänna bifogade avtal och förhandlingsresultat. Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören att underteckna avtalet. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

16 9/ Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Länsi- Taasjärven asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 514 COR Group Oy / Tomtförsäljning på Västra Tasträsk detaljplaneområde, kvarter 514 COR Group Oy 1553/ /2016 MAAJAOS 53 Maankäyttöjaosto / Markanvändningsssektionen Valmistelija / Beredare: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö / mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä, pekka.soyrila (at) sipoo.fi COR Group Oy pyytää Sipoon kunnalta tontin luovuttamista vuokralle Söderkullan alueelta yksityisen päiväkotiyksiköiden rakentamista varten. Tavoitteena on, että uusi 4-6 ryhmäinen Touhula-liikuntapäiväkoti avautuu 8/2017. Yritys haluaisi, että tontin vuokra määräytyisi käytetyn rakennusoikeuden mukaisesti ja vuokran maksu alkaisi, kun varsinainen rakentaminen tontilla alkaa. Touhula Varhaiskasvatus Oy on oululainen, valtakunnallinen, avain lipputunnuksen omaava päiväkotiyritys. Touhula Varhaiskasvatus Oy:llä on kaksi päiväkotibrändiä; Touhula Liikuntapäiväkoti ja Aarresaari Päiväkoti. Yrityksellä on toimintaa noin 30:ssa kaupungissa/kunnassa. Touhulan asiakaslupauksena on, että kaikki lapset liikkuvat päivittäin vähintään kaksi tuntia. Lasten liikkumista seurataan mm. Polar-aktiivisuusrannekkeiden avulla. Touhulan uusimman asiakastyytyväisyyskyselyn tulos oli 4,4 (asteikolla 1-5). Henkilöstötyytyväisyysmittauksen tulos oli 4,10 (asteikolla 1-5). Touhulalla on ISO9001 laatusertifikaatti. Touhula Varhaiskasvatus Oy kuuluu samaan konserniin emoyhtiö COR Group Oy:n kanssa. Touhula Liikuntapäiväkotien toimintamallina on yhdessä emoyhtiön kanssa rakennuttaa uudet, nykyaikaiset päiväkotitilat ja tuottaa korkealaatuisia päiväkotipalveluita palvelusetelin, yksityisen hoidon tuen tai julkisen hankinnan avulla hyväksytyn asemakaavan mukaan, tontti on osoitettu julkisten lähipalvelujen korttelialueeksi (YL). Rakennusoikeutta on k-m2 (e=0,25) ja rakennus saa olla kaksikerroksinen. Rakennettavaksi määrättävän autopaikkojen määrän päättää rakennusvalvontaviranomainen rakennuslupahakemuksen yhteydessä annetun kaavoitusviranomaisen lausunnon perusteella. Autopaikkoja on rakennettava kuitenkin vähintään 1 ap/100 k-m2. Kaavan mukainen rakennusoikeus: k-m2. Newsec Valuation Oy:n tekemän arvioin mukaan tontin markkina-arvo on euroa.

17 9/ Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Varausmaksuna Sipoon kunta perii 6000 euroa, mikäli kaupat taikka vuokraus peruuntuvat, varausmaksua ei palauteta. Liite / Bilaga Liite 1/53. MAAJAOS: Kartta alueesta Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle että Sipoon kunta varaa kiinteistön COR Group Oy:lle. Varaus on voimassa vuoden 2016 loppuun. COR Group Oy velvoitetaan maksamaan Sipoon kunnalle varausmaksuna 6000 euroa tämän päätöksen saatua lainvoiman. Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että mittausja kiinteistöpäällikkö valtuutetaan päättämään varsinaisista tonttikaupoista tai alueen vuokraamisesta seuraavilla periaatteilla: Kauppahintana on euroa. Vuosivuokra on 7200 euroa Ostaja maksaa lohkomiskustannuksina 990 euroa Tf. utvecklingsdirektörens förslag Markanvändningssektionen föreslår kommunstyrelsen att Sibbo kommun reserverar fastighet åt COR Group Oy. Reserverandet är i kraft till slutet av år COR Group Oy är skyldiga att betala en reserveringsavgift om euro efter att det här beslutet vunnit laga kraft. Markanvändningssektionen föreslår kommunstyrelsen att mätningsoch fastighetschefen befullmäktigas att besluta om försäljning eller utarrendering av området enligt följande principer: Köpesumman är euro. Årsarrendet är 7200 euro. Köparen betalar styckningskostnaderna 990 euro. Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Markanvändningssektionen godkände enhälligt föredragandens förslag.

18 9/ Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen KH 211 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Liite / Bilaga Liite 1/ 211 KH: Kartta alueesta Talous- ja hallintojohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Sipoon kunta varaa kiinteistön COR Group Oy:lle. Varaus on voimassa vuoden 2016 loppuun. COR Group Oy velvoitetaan maksamaan Sipoon kunnalle varausmaksuna 6000 euroa tämän päätöksen saatua lainvoiman. Kunnanhallitus valtuuttaa mittaus- ja kiinteistöpäällikön päättämään varsinaisista tonttikaupoista tai alueen vuokraamisesta seuraavilla periaatteilla: Kauppahintana on euroa. Vuosivuokra on 7200 euroa Ostaja maksaa lohkomiskustannuksina 990 euroa Ekonomi- och förvaltningsdirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar att Sibbo kommun reserverar fastigheten åt COR Group Oy. Reserverationen är i kraft till slutet av år COR Group Oy är skyldig att betala en reserveringsavgift om euro efter att det här beslutet vunnit laga kraft. Kommunstyrelsen befullmäktigar mätnings- och fastighetschefen s att besluta om försäljning eller utarrendering av området enligt följande principer: Köpesumman är euro. Årsarrendet är 7200 euro. Köparen betalar styckningskostnaderna 990 euro. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

19 9/ Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Rönnebo / Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö, vastuunalaisena yhtiömiehenä Lidl Holding Suomi Oy / Försäljning av fast egendom/outbrutet område av fastighet Rönnebo / Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö, vastuunalaisena yhtiömiehenä Lidl Holding Suomi Oy 1551/ /2016 MAAJAOS 54 Maankäyttöjaosto / Markanvändningsssektionen Valmistelija / Beredare: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö / mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä, pekka.soyrila (at) sipoo.fi Lidl Suomi Ky ja Sipoon kunta ovat käyneet neuvotteluja noin 6781 m 2 :n suuruisen maa-alueen myymisestä Lidl Suomi Ky:lle. Kohde sijaitsee Söderkullassa Uuden Porvoontien varrella. Alueelle on tarkoitus rakentaa Lidlin myymälä. Kaupan kohde muodostaa voimassa olevassa Söderkullan K-marketin asemakaavanmuutos nimisessä kaavassa Toimitilarakennusten korttelialueen (KTY-1) korttelin 45 tontin 2. Rakennusoikeus tontilla on 4000 k-m2. Asemakaavamuutos sai lainvoiman Alueesta tilattiin keväällä 2014 ulkopuolinen arvio markkina-arvosta Newsec Valuation Oy:ltä. Arviossa on määritetty kohteen markkina-arvo. Markkina-arvo määritellään arvioiduksi rahamääräksi, jolla omaisuus arvopäivänä vaihtaisi omistajaa liiketoimeen halukkaiden ja toisistaan riippumattomien myyjän ja ostajan välillä asianmukaisen markkinoinnin jälkeen osapuolten toimiessa asiantuntevasti, harkitusti ja ilman pakkoa (IVS). KTY-1 tontin markkina-arvo on 150 /k-m 2. Tontin hinnaksi tulee edellä mainitulla arvolla :a. Lidl Suomi Ky on omalta osaltaan hyväksynyt kaupan ko. hinnalla. Liite / Bilaga Liite 1/54. MAAJAOS: Kartta alueista Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto esittää kunnanhallitukselle että Sipoon kunta myy oheisen liitekartan mukaisen noin 6781 m 2 suuruisen määräalan kiinteistöstä Rönnebo Lidl Suomi Kommandiittiyhtiölle, vastuunalaisena yhtiömiehenä Lidl Holding Suomi. Kauppahinta on euroa, tämän lisäksi ostaja maksaa lohkomiskustannukset.

20 9/ Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Mittaus- ja kiinteistöyksikkö valtuutetaan laatimaan tämän päätöksen mukainen kauppakirja. Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Pekka Söyrilä ja mittausteknikko Vidar Lindqvist valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja. Kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppasumma maksettava viimeistään Muussa tapauksessa tämä päätös raukeaa. Tf. utvecklingsdirektörens förslag Markanvändningssektionen föreslår kommunstyrelsen att Sibbo kommun säljer ett ca 6781 m 2 stort outbrutet område av fastighet Rönnebo till Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö, vastuunalaisena yhtiömiehenä Lidl Holding Suomi Oy. Köpesumman är euro och därtill betalar köparen styckningskostnaderna. Mätnings- och fastighetsenheten befullmäktigas att utarbeta köpebrevet enligt det här beslutet. Mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä och mätningstekniker Vidar Lindqvist befullmäktigas att underteckna köpebrevet. Köpebrevet måste undertecknas och köpesumman betalas senast den I annat fall förfaller detta beslut. Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Markanvändningssektionen godkände enhälligt föredragandens förslag. KH 212 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Liite / Bilaga Liite 1/ 212 KH: Kartta alueista Talous- ja hallintojohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Sipoon kunta myy oheisen liitekartan mukaisen noin 6781 m2 suuruisen määräalan kiinteistöstä Rönnebo Lidl Suomi Kommandiittiyhtiölle, vastuunalaisena yhtiömiehenä Lidl Holding Suomi. Kauppahinta on euroa, tämän lisäksi ostaja maksaa lohkomiskustannukset.

21 9/ Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Mittaus- ja kiinteistöyksikkö valtuutetaan laatimaan tämän päätöksen mukainen kauppakirja. Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Pekka Söyrilä ja mittausteknikko Vidar Lindqvist valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja. Kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppasumma maksettava viimeistään Muussa tapauksessa tämä päätös raukeaa. Ekonomi- och förvaltningsdirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar att Sibbo kommun säljer ett ca 6781 m2 stort outbrutet område av fastighet Rönnebo till Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö, som ansvarig bolagsman Lidl Holding Suomi Oy. Köpesumman är euro och därtill betalar köparen styckningskostnaderna. Mätnings- och fastighetsenheten befullmäktigas att utarbeta köpebrevet enligt det här beslutet. Mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä och mätningstekniker Vidar Lindqvist befullmäktigas att underteckna köpebrevet. Köpebrevet måste undertecknas och köpesumman betalas senast den I annat fall förfaller detta beslut. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

22 9/ Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1524 T2, / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1524 T2, / /2016 MAAJAOS 55 Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen Valmistelija / Beredare: mittausteknikko / mätningstekniker Vidar Lindqvist, vidar.lindqvist (at) sipoo.fi Samuli Väänänen haluaa vuokrata kiinteistön K1524 T Kartanonrinteen asemakaava-alueella. Kiinteistön pinta-ala on 1201 m² ja myyntihinta euroa. Kunnanhallitus on päättänyt, että vuosivuokra on 6 % alueen käyvästä arvosta. Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että Sipoon kunta vuokraa K1524 T2 -nimisen kiinteistön Samuli Väänäselle. Vuokra, joka sidotaan elinkustannusindeksiin, on 5404,50 euroa vuodessa. Vuokra-aika on 50 vuotta. Vuokralaisella on oikeus ostaa nyt vuokrattua kiinteistöä vuokrasopimuksen voimassaoloaikana. Kauppahinta määräytyy ostohetken hintatason mukaan. Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään ja tontin varausmaksu 500 euroa on maksettava tämän päätöksen saatua lainvoiman, muutoin tämä päätös raukeaa. Varausmaksu hyvitetään ensimmäisessä vuokramaksussa. Kunta laskuttaa varausmaksun. Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Pekka Söyrilä, maanmittausinsinööri Anna-Leena Rintala ja mittausteknikko Vidar Lindqvist valtuutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen, kaksi yhdessä Tf. utvecklingsdirektörens förslag Markanvändningssektionen beslutar föreslå kommunstyrelsen att Sibbo kommun arrenderar fastigheten K1524 T åt Samuli Väänänen. Arrendet, som binds till levnadskostnadsindexet, är 5404,50 euro/år. Arrendetiden är 50 år. Arrendetagaren har rätt att köpa den nu arrenderade fastigheten under den tid arrendeavtalet är i kraft. Köpesumman bestäms enligt prisnivån vid köptillfället. Arrendeavtalet bör undertecknas senast och

23 9/ Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen reserveringsavgiften 500 euro bör betalas då detta beslut vunnit laga kraft, annars förfaller beslutet. Reserveringsavgiften gottgörs i första arrendebetalningen. Kommunen fakturerar reserveringsavgiften. Mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä, lantmäteriingenjör Anna-Leena Rintala och mätningstekniker Vidar Lindqvist befullmäktigas att underteckna arrendeavtalet, två tillsammans. Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Markanvändningssektionen godkände enhälligt föredragandens förslag. KH 213 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Talous- ja hallintojohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Sipoon kunta vuokraa K1524 T2 -nimisen kiinteistön Samuli Väänäselle. Vuokra, joka sidotaan elinkustannusindeksiin, on 5404,50 euroa vuodessa. Vuokra-aika on 50 vuotta. Vuokralaisella on oikeus ostaa nyt vuokrattua kiinteistöä vuokrasopimuksen voimassaoloaikana. Kauppahinta määräytyy ostohetken hintatason mukaan. Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään ja tontin varausmaksu 500 euroa on maksettava tämän päätöksen saatua lainvoiman, muutoin tämä päätös raukeaa. Varausmaksu hyvitetään ensimmäisessä vuokramaksussa. Kunta laskuttaa varausmaksun. Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Pekka Söyrilä, maanmittausinsinööri Anna-Leena Rintala ja mittausteknikko Vidar Lindqvist valtuutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen, kaksi yhdessä Ekonomi- och förvaltningsdirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar att Sibbo kommun arrenderar fastigheten K1524 T åt Samuli Väänänen. Arrendet, som binds till levnadskostnadsindexet, är 5404,50 euro/år. Arrendetiden är 50 år. Arrendetagaren har rätt att köpa den nu arrenderade fastigheten under den tid arrendeavtalet är i kraft. Köpesumman bestäms enligt prisnivån vid köptillfället. Arrendeavtalet bör undertecknas senast och

24 9/ Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen reserveringsavgiften 500 euro bör betalas då detta beslut vunnit laga kraft, annars förfaller beslutet. Reserveringsavgiften gottgörs i första arrendebetalningen. Kommunen fakturerar reserveringsavgiften. Mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä, lantmäteriingenjör Anna-Leena Rintala och mätningstekniker Vidar Lindqvist befullmäktigas att underteckna arrendeavtalet, två tillsammans. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

25 9/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aloite elinkeino- ja yrittäjyysjaoston perustamisesta/timo Rope ym. / Motion om att grunda en närings- och företagarsektion/timo Rope m.fl. 1370/ /2015 KV 89 Valtuusto Timo Rope ja 7 muuta valtuutettua jättivät aloitteen, jossa he ehdottavat, että uusi luottamuselin, ts. elinokeino- ja yrittäjyysjaosto, perustetaan seuraavan valtuustokauden alusta. Jaoston tehtävänä olisi elinkeino- ja yritysasioiden käsittely ja kehittäminen. Aloite merkittiin tiedoksi. Liite 1/ 89. KV: Aloite KFGE 89 Fullmäktige Timo Rope och 7 andra fullmäktigeledamöter lämnade en motion där de föreslår att ett nytt förtroendeorgan dvs. en närings- och företagarsektion grundas från början av nästa fullmäktigeperiod. Sektionens uppgift skulle vara att behandla och utveckla näringsfrågor. Motionen antecknades för kännedom. Bilaga 1/ 89 KFGE: Motionen KH 214 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: erikoissuunnittelija/specialplanerare Rita Lönnroth, rita.lonnroth(at)sipoo.fi, rita.lonnroth(at)sibbo.fi Timo Rope ja 7 muuta valtuutettua ovat jättäneet aloitteen, jossa he ehdottavat, että uusi luottamuselin, ts. elinokeino- ja yrittäjyysjaosto, perustetaan elinkeino- ja yritysasioiden käsittelyä ja kehittämistä varten. Kunnanhallitus on pyytänyt lausuntoa Kehitys- ja kaavoituskeskukselta ja Talous- ja hallintokeskukselta. Kunnan voimassa olevan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat elinkeinotoimintaa ja matkailua sekä elinkeinopolitiikkaa. Kunnanhallituksen alaisuudessa toimii kunnanhallituksen vuosiksi asettama

26 9/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen elinkeinotoimikunta. Elinkeinotoimikunnan tehtävät: - toimia kunnassa neuvoa-antavana toimielimenä elinkeinoelämään liittyvissä asioissa - edistää yrittäjien ja kunnan välistä yhteistyötä - esittää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parantavia ideoita - valmistella elinkeinopoliittinen ohjelma, joka päivitetään kerran valtuustokaudessa - avustaa kunnanjohtajaa ja elinkeinopäällikköä elinkeinoasioissa. Elinkeinotoimikuntaan kuuluvat viisi kunnanhallituksen edustajaa, Sipoon Yrittäjät ry:n edustaja, suurehkon sipoolaisyrityksen edustaja, kunnanjohtaja, kehitysjohtaja ja elinkeinopäällikkö. Lisäksi toimikunta voi tarvittaessa kutsua muita asiantuntijoita. Kunnanhallitus asetti toimikunnan kunnan hallintosäännön uudistamista varten. Valmistelutyössä tarkastetaan muun muassa erillisen elinkeino- ja yrittäjyysjaoston tarvetta. Kunnan uuden hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä otetaan kantaa elinkeino- ja yrittäjyysjaoston perustamiseen. Timo Rope och 7 andra fullmäktigeledamöter har lämnat en motion där de föreslår att ett nytt förtroendeorgan, dvs. en närings- och företagarsektion, skall grundas för att behandla och utveckla näringsfrågor. Kommunstyrelsen har bett utlåtande av Utvecklings- och planläggningscentralen och Ekonomi- och förvaltningscentralen. Enligt kommunens ikraftvarande förvaltningsstadga besluter kommunstyrelsen om närings- och turistfrågor samt näringspolitik. Under kommunstyrelsen verkar en näringslivskommitté som kommunstyrelsen har tillsatt för åren Näringslivskommitténs uppgifter: - att i kommunen fungera som rådgivande organ i ärenden som berör näringslivet - att främja samarbetet mellan företagarna och kommunen - att komma med idéer som förbättrar näringslivets verksamhetsförutsättningar - att bereda det näringspolitiska programmet som uppdateras en gång per fullmäktigeperiod - att bistå kommundirektören och näringschefen i näringslivsfrågor. Till näringslivskommittén hör fem representanter för

27 9/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen kommunstyrelsen, en representant för Sibbo Företagare rf, en representant för ett större sibboföretag, kommundirektören, utvecklingsdirektören och näringschefen. Därtill kan kommittén vid behov inkalla andra sakkunniga. Kommunstyrelsen tillsatte en kommitté för förnyande av kommunens förvaltningsstadga. I beredningsarbetet granskas bland annat behovet av en skild närings- och företagarsektion. I samband med att kommunens nya förvaltningsstadga godkänns tas ställning till frågan om grundandet av en närings- och företagarsektion. Liite /Bilaga Liite 1/ 214 KH: Aloite Talous- ja hallintojohtajanehdotus Kunnanhallitus merkitsee lausunnon tiedoksi, antaa sen valtuustolle tiedoksi ja esittää, että asia on täten loppuun käsitelty. Ekonomi- och förvaltningsdirektörens förslag Kommunstyrelsen antecknar utlåtandet för kännedom, delger det fullmäktige och föreslår att ärendet härmed är slutbehandlat. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

28 9/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnan vakuutuksia koskevan tarjouksen hyväksyminen / Godkännande av offert för kommunens försäkringar 1559/02.07/2016 KH 231 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: talous- ja hallintojohtaja / ekonomi- och förvalntingsdirektör Pekka Laitasalo Kunta on kilpailuttanut kaikki vakuutuksensa. Edellinen kilpailutus tehtiin vuonna Vakuutuksista pyydettiin kaksi osatarjousta. Ensimmäisessä lajeja ovat lakisääteinen tapaturmavakuutus, vapaaehtoiset henkilövakuutukset, omaisuusvakuutukset, toiminnan vakuutukset ja ajoneuvovakuutukset. Toiseen kuuluu työntekijöiden ryhmähenkivakuutus. Kilpailutuksen on suorittanut Novum Vakuutusmeklaripalvelut, edustajanaan Antti Miekkavaara. Kansallinen hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa sekä tarjouspyynnöt lähetettiin seuraaville vakuutusyhtiöille: If, OP Vakuutus, LähiTapiola, Fennia, Protector ja Pohjantähti. Tarjouspyyntöön saatiin vastauksena kolme tarjousta, IF-vakuutusyhtiöltä, OP:lta sekä LähiTapiolalta. Nykyinen vakuutusyhtiö Folksam ei jättänyt tarjousta. Vakuutusten laajuus pysyy lähestulkoon nykyisellä tasolla, joitakin pieniä muutoksia on toteutettu. Kunnalla ei ollut aiemmin virkamatkavakuutusta, nyt se on sisällytetty vakuutusturvaan. Novum Oy on laatinut vakuutusyhtiöiden tarjousvertailun tarjouspyynnössä määritellyillä valintakriteereillä. Novum Oy suosittaa osatarjouksen 1 osalta vakuutusyhtiö Ifin sekä osatarjouksen 2 osalta Kevan tarjouksen hyväksymistä. Kilpailutuksen tuloksena, johon on vaikuttanut sekä hinta että erikseen annettavat pisteytykset eri tekijöistä, parhaimman tarjouksen jätti If. Yhteenveto on liitteessä 1. Osatarjouksen 1 kokonaissummat olivat välillä If:n hinta tältä osin oli Vakuutusten nykyinen vuosikustannus on Osatarjouksen 2 osalta parhaan tarjouksen jätti Keva, hinta nykykustannuksen ollessa Hinnoitteluun ovat todennäköisesti vaikuttaneet muutamat isommat vahingot v 2011 ja Valitusaika päätöksestä on kaksi viikkoa. Jos valituksia ei tule, lakisääteinen tapaturmavakuutus saadaan voimaan , muut vakuutukset alkaen.

29 9/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Liite / Bilaga Bilaga 1/ 231 KH: Tarjousten arviointimenettely Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus palauttaa asian jatkovalmisteluun. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen remmitterar ärendet för fortsatt beredning. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. KH 215 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Lisäselvityksiä Vakuutusyhtiö Folksamille lähetettiin tarjouspyyntö mutta ei saatu tarjousta. Yhtiöllä ei ollut kaikkia tarjouspyynnössä vaadittuja tuotteita/ominaisuuksia. Vakuutusyhtiö If:n hyväksyttyyn tarjoukseen sisältyy omaisuusvakuutukseen liittyvä lisäkulukeskeytysvakuutus. Se korvaa esimerkiksi väistötilakustannukset koulun tai päiväkodin palon johdosta. Sipoolla ei aiemmin ole ollut tällaista vakuutusta, jonka hinta on Vesilaitoksen katetta ei ole vakuutettu keskeytysvakuutuksella. Julkisyhteisön vastuuvakuutuksen vakuutusmäärää korotettiin kilpailutuksessa eurosta euroon. If:n vakuutus on voimassa asti. Sen päättäminen on mahdollista vasta hankintajakson jälkeen. Vakuutus ei korvaa homevaurioita Vakuutukseen sisältyy hallinnon vastuuvakuutus. Tarjouspyyntökierroksen tuloksena ei saavutettu suunniteltuja säästöjä johtuen muutamasta aiemmasta isohkosta vahingosta.

30 9/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Liitteet / Bilagor Liite 1/ 215 KH: Tarjousten arviointimenettely Liite 2/ 215 KH: Tarjousvertailu Talous- ja hallintojohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää ottaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, vapaaehtoiset henkilövakuutukset sekä omaisuus-, ajoneuvo- ja toiminnan vakuutukset vakuutusyhtiö If:stä. Lisäksi kunnanhallitus päättää ottaa työntekijän ryhmähenkivakuutuksen Kevasta. Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän päätöksen heti kokouksessa. Ekonomi- och förvaltningsdirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar ta lagstadgad olycksfallsförsäkring, frivilliga pensionsförsäkringar samt egendoms-, fordons- och verksamhetsförsäkringar från försäkringsbolaget If. Därtill beslutar kommunstyrelsen ta arbetstagarens grupplivförsäkring från Keva. Kommunstyrelsen beslutar justera denna paragraf omedelbart på mötet. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

31 9/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Avaavan taseen vahvistaminen/sipoon vesihuoltoliikelaitos / Fastställande av ingående balans/sibbo vattenaffärsverk 1576/ /2016 KH 216 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: talous- ja hallintojohtaja/ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo Valtuusto päätti perustaa Sipoon vesihuoltoliikelaitoksen lukien. Samalla valtuusto päätti, että liikelaitoksen peruspääoma muodostuu vesilaitoksen taseen osoittamasta oman pääoman määrästä lisättynä yhdystilin näyttämällä velkasaldolla sekä edellisten tilikausien alijäämällä. Vesilaitoksen tilinpäätös vuodelta 2015 on valmistunut. Tämän pohjalta ja huomioiden valtuuston tekemää päätöstä on valmisteltu Sipoon vesihuoltoliikelaitoksen avaavan taseen , liite 1. Uusi peruspääoma: oma pää oma ,99 vanha yhdystili ,71 edellisten vuosien alijäämä ,84 Yhteensä ,54 Liite / Bilaga Lite 1/ 216 KH: Sipoon vesihuoltoliikelaitoksen avaava tase Talous- ja hallintojohtajan ehdotus Kunnanhallitus esittää että valtuusto vahvistaa Sipoon vesihuoltoliikelaitoksen avaavan taseen liitteen mukaisesti. Ekonomi- och förvaltningsdirektörens förslag Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer ingående balansen för Sibbo vattenaffärsverk enligt bilaga. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

32 9/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Avaavien taseiden vahvistaminen/keskinäinen kiinteistöyhtiö Sipoon Jussaksentie 18, Keskinäinen kiinteistöyhtiö Sipoon Jussaksentie 14, Keskinäinen kiinteistöyhtiö Sipoon Terveystie 1 / Fastställande av ingående balanser/ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Sibbo Jussasvägen 18, Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Sibbo Jussasvägen 14, Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Sibbo Hälsovägen / /2016 KH 217 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: talous- ja hallintojohtaja/ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo Valtuusto päätti perustaa Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön Sipoon Jussaksentie 18, Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön Sipoon Jussaksentie 14 ja Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön Sipoon Terveystie lukien. Kunnan ja kyseessä olevien kiinteistöosakeyhtiöiden välillä tapahtuva omaisuuden siirto toteutuu apporttisopimuksella, jonka mukaan kunta saa yhtiöiden osakkeita seuraavasti: - Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiön Sipoon Jussaksentie 18: osakkeita arvoltaan 6,4 milj.euroa, - Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiön Sipoon Jussaksentie 14: osakkeita arvoltaan 25,25 milj.euroa ja - Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiön Sipoon Terveystie 1: osakkeita arvoltaan 0,825 milj.euroa Yhtiöt saavat vastaavan arvoiset kiinteistöt. Kunnan tilinpäätös vuodelta 2015 on valmistunut. Tämän pohjalta on valmisteltu kyseessä olevien kiinteistöosakeyhtiöiden avaavat taseet , liite 1. Liitteet / Bilagor Liite 1/ 217 KH: Kiinteistöosakeyhtiöiden avaavat taseet Talous- ja hallintojohtajan ehdotus Kunnanhallitus esittää että valtuusto vahvistaa Sipoon kunnan ja Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön Sipoon Jussaksentie 18, Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön Sipoon Jussaksentie 14 ja Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön Sipoon Terveystie 1 avaavat taseet liitteen mukaisesti. Ekonomi- och förvaltningsdirektörens Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer ingående balanserna för Sibbo kommun och Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Sibbo Jussasvägen 18, Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Sibbo Jussasvägen 14, Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Sibbo Hälsovägen 1 i enlighet med bilagorna.

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 106 09.12.2015 265 15.12.2015 43 20.04.2016 214 26.04.2016

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 9 29.01.2014 43 11.02.2014 72 27.08.2014 6 09.09.2014

Lisätiedot

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ 96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Pähkinälehdon

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel

Lisätiedot

8 29.01.2014 42 11.02.2014

8 29.01.2014 42 11.02.2014 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 8 29.01.2014 42 11.02.2014 Tontinvaraushakemus asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen rakentamista varten/avain Yhtiöt / Ansökan om

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 5/2016 1 Aika/Tid 11.05.2016, Klo/Kl. 17:00-19:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 6/2017 1 Aika/Tid 25.04.2017, Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 4/2017 1 Aika/Tid 19.04.2017, Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2

Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2 1/2017 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 29.08.2017, Klo/Kl. 17:00-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2 Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 1/2017 1 Aika/Tid 23.01.2017, Klo/Kl. 17:00-18:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 7/2016 1 Aika/Tid 29.08.2016, Klo/Kl. 17:00-19:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-18:45 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs. / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-18:45 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs. / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 7/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 26.04.2016, Klo/Kl. 16:30-18:45 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs. / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. Osallistujat/Deltagare

Lisätiedot

Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret

Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 66 08.06.2016 265 21.06.2016 Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret 1600/10.00.00/2016

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 4/2017 1 Aika/Tid 10.04.2017, Klo/Kl. 17:08-18:09 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Sote talo 3 krs. Sali Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Virpiö Sami 17:08-18:09 pj./ordf. Liljeström Maria

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016 2019 Neuvottelutulos 6.4.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sopijaosapuolet Valtio: liikenne- ja viestintäministeriö,

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 64 23.09.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 15 06.03.2017 63 14.03.2017 Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi / Utlåtande

Lisätiedot

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum 4/2017 1 Aika/Tid 23.05.2017, Klo/Kl. 17:30-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundbäck Janica 17:30-18:15

Lisätiedot

Kerava-Nikkilä radan henkilöraideliikenteen tarveselvitys / Behovsutredning över persontrafik på Kervo-Nickby-banan

Kerava-Nikkilä radan henkilöraideliikenteen tarveselvitys / Behovsutredning över persontrafik på Kervo-Nickby-banan Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 101 09.12.2015 5 12.01.2016 Kerava-Nikkilä radan henkilöraideliikenteen tarveselvitys / Behovsutredning över persontrafik på Kervo-Nickby-banan

Lisätiedot

Hansaksen asemakaava-alueen tontinmyynti / Tomtförsäljning på Hansas detaljplaneområde

Hansaksen asemakaava-alueen tontinmyynti / Tomtförsäljning på Hansas detaljplaneområde Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti 167 28.04.2010 onen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 175 25.05.2010 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 270 14.09.2010 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 282 28.09.2010 Hansaksen

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 8/2016 1 Aika/Tid 26.09.2016, Klo/Kl. 17:00-17:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 9/2017 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 20.06.2017, Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala / Sockengården Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lindqvist Kaj 16:30-19:10

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 01.06.2015 Sivu 1 / 1 1370/02.07.00/2015 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 19/2016 1 (5) 2 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta ja palvelutasomäärittelystä vuosille 2016-2021 HEL 2016-003710 T 08

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:00-16:35 Paikka/Plats Kungsvägens skola, Iso Kylätie 8/Stora Byvägen 8. Luokkahuone/Klassrum H 109

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:00-16:35 Paikka/Plats Kungsvägens skola, Iso Kylätie 8/Stora Byvägen 8. Luokkahuone/Klassrum H 109 18/2015 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 14.12.2015, Klo/Kl. 16:00-16:35 Paikka/Plats Kungsvägens skola, Iso Kylätie 8/Stora Byvägen 8. Luokkahuone/Klassrum H 109 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn

Lisätiedot

Rope Maarit 16:30-19:35 jäsen/medlem Nyberg Kasper 16:30-19:35 varajäsen/suppleant

Rope Maarit 16:30-19:35 jäsen/medlem Nyberg Kasper 16:30-19:35 varajäsen/suppleant 5/2017 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 28.03.2017, Klo/Kl. 16:30-19:35 Paikka/Plats Kuntala / Sockengården Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Oksanen Ari 16:30-19:35

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 7/2015 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:0 Paikka Plats Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum Sipoossa Sibbo 18.11.2015 Pöytäkirja nähtävänä

Lisätiedot

51 11.05.2016 208 24.05.2016

51 11.05.2016 208 24.05.2016 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 51 11.05.2016 208 24.05.2016 Sipoon kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 16/2017 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 31.10.2017, Klo/Kl. 16:30-18:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala / Sockengården Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Lindqvist Kaj 16:30-18:30

Lisätiedot

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 2/2015 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 09.03.2015, Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Rope Maarit

Lisätiedot

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 319 11.12.2012 14 04.06.2013 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon

Lisätiedot

Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus

Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus Kunnanhallitus 240 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 80 06.10.2014 Kunnanhallitus 150 06.06.2016 Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016-2019 539/00.04/2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad Valtuusto 95 16.05.2016 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 250 07.06.2016 sen Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad 1293/10.00.02/2015

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 12/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 21.06.2016, Klo/Kl. 16:30-20:05 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala, II krs / Kommunstyrelsens mötesrum., Sockengården, II vån. Osallistujat/Deltagare

Lisätiedot

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan Valtuusto 119 13.11.2017 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 5 28.11.2017 sen 5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020 322/02.02.00/2017 KH 267 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 1/2015 1 Aika/Tid 28.01.2015, Klo/Kl. 17:00-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 8/2015 1 Aika/Tid 18.11.2015, Klo/Kl. 17:00-18:56 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Sundman Richard 18:00-19:40 sijainen/ersättare Virpiö Sami 18:00-19:40 sijainen/ersättare

Sundman Richard 18:00-19:40 sijainen/ersättare Virpiö Sami 18:00-19:40 sijainen/ersättare 19/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 29.11.2016, Klo/Kl. 18:00-19:40 Paikka/Plats Ingman Group Oy Ab Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Oksanen Ari 18:00-19:40

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 3/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 3/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto 3/2016 1 Aika/Tid 25.04.2016, klo/kl. 17:00-18:35 Paikka/Plats Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 2 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

Kokoushuone 2 (KEKE), Kuntala II krs / Mötesrum 2 (KEKE), Sockengården II våningen

Kokoushuone 2 (KEKE), Kuntala II krs / Mötesrum 2 (KEKE), Sockengården II våningen 9/2015 1 Aika/Tid 09.12.2015, Klo/Kl. 16:30-17:45 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kokoushuone 2 (KEKE), Kuntala II krs / Mötesrum 2 (KEKE), Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Esityksen sisältö 1. Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä 2. Palvelutasomäärittelyyn vaikuttaneet muutokset toimintaympäristössä 3. 2016 suunnitteluohje ja palvelutasomäärittely

Lisätiedot

87 22.10.2014 275 25.11.2014 21 18.03.2015 87 31.03.2015. Kaavoitusohjelma 2015-2018, päivitetty / Planläggningsprogram 2015-2018, uppdaterat

87 22.10.2014 275 25.11.2014 21 18.03.2015 87 31.03.2015. Kaavoitusohjelma 2015-2018, päivitetty / Planläggningsprogram 2015-2018, uppdaterat Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 87 22.10.2014 275 25.11.2014 21 18.03.2015 87 31.03.2015

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 3/2017 1 Sipoon Vesi - Sibbo Vatten -liikelaitoksen johtokunta Aika/Tid 04.04.2017, Klo/Kl. 17:00-17:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot 10/2012 1 Aika/Tid 26.11.2012, klo/kl. 18:00-20:25 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 2 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Wikström Anders 18:00-20:25

Lisätiedot

6 20.01.2016 25 02.02.2016

6 20.01.2016 25 02.02.2016 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 6 20.01.2016 25 02.02.2016 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen Pohjois-Paippisten osayleiskaava-alueelle / Utfärdande

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Söderkullan osayleiskaavan 2015 kumoaminen, ehdotus / Planeförslag för upphävande av Söderkulla delgeneralplan 2015 310/10.02.02/2013 MAAJAOS 70 Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 28.8.2013 Valmistelija/Beredare:

Lisätiedot

Kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet / Planläggnings- och planändringsinitiativ 2015

Kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet / Planläggnings- och planändringsinitiativ 2015 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 92 18.11.2015 240 01.12.2015 Kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet / Planläggnings- och planändringsinitiativ 2015 1333/10.02/2015

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-17:45 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs. / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-17:45 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs. / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 4/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 08.03.2016, Klo/Kl. 16:30-17:45 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs. / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. Osallistujat/Deltagare

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 126 07.10.2013 Tekninen valiokunta/tekniska 29 17.03.2014 utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 126 22.04.2014 Aloite kunnan tilojen käytöstä kolmannen sektorin tarpeisiin/sosialidemokraattinen

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 15/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 04.10.2016, Klo/Kl. 16:30-18:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala / Sockengården Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Oksanen Ari 16:30-18:40

Lisätiedot

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto / Planläggninssektionen

Lisätiedot

YM19/5511/2015 VALTION JA HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN VÄLINEN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN SOPIMUS 2016 2019

YM19/5511/2015 VALTION JA HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN VÄLINEN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN SOPIMUS 2016 2019 YM19/5511/2015 VALTION JA HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN VÄLINEN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN SOPIMUS 2016 2019 Neuvottelutulos 6.4.2016 Tarkistettu 10.5.2016 2 VALTION JA HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh-mötes rum

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh-mötes rum 3/2017 1 Aika/Tid 26.04.2017, Klo/Kl. 17:30-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh-mötes rum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundbäck Janica 17:30-18:15

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 10/2016 1 Aika/Tid 21.11.2016, Klo/Kl. 17:05-20:16 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 211 19.10.2015 245 01.12.2015 254 14.12.2015 Sipoon kunnan sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen / Bolagisering

Lisätiedot

T7B Sipoonlahden koulukeskuksen asemakaavamuutos / T7B Detaljplaneändring för Sibbovikens skolcentrum

T7B Sipoonlahden koulukeskuksen asemakaavamuutos / T7B Detaljplaneändring för Sibbovikens skolcentrum Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 18 13.02.2017 42 28.02.2017 107 09.05.2017 T7B Sipoonlahden koulukeskuksen asemakaavamuutos /

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) 19.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 96 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center Ab:lle (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 317. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 317. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.10.2015 Sivu 1 / 1 3975/02.07.00/2015 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 96 19.10.2015 317 Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 -nimisen yhtiön myynti Oy Sports Car Center

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 9/2016 1 Aika/Tid, Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Kankfelt Tim 17:00-17:45 pj./ordf.

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 68 23.09.2015 194 06.10.2015 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen Immersbyn osayleiskaava-alue / Förlägning av

Lisätiedot

Söderkullan Kartano, Söderkullantie 701 / Söderkulla Gård, Söderkullavägen 701

Söderkullan Kartano, Söderkullantie 701 / Söderkulla Gård, Söderkullavägen 701 5/2017 1 Aika/Tid 15.05.2017, Klo/Kl. 17:40-19:35 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Söderkullan Kartano, Söderkullantie 701 / Söderkulla Gård, Söderkullavägen 701 Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Takauspäätös/Oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab/Lausunto valituksen johdosta / Borgensbeslut/Oy

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 7/2016 1 Aika/Tid 24.08.2016, Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Kankfelt Tim 17:00-17:50

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 17/2015 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 15.12.2015, Klo/Kl. 16:30-17:50 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Söderkullan kartano / Söderkulla Gård Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Oksanen

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011 Kunnan ilmoitusten tiedoksisaattaminen vuosina 2011-2012/Selitys Helsingin hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä jätetyn valituksen johdosta / Sättet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli tontti 3 (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli tontti 3 (Kh-asia) 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 49 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001 tontti 3 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 4/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 4/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto 4/2016 1 Aika/Tid 31.05.2016, klo/kl. 17:30-18:15 Paikka/Plats Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 1 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle, kortteli tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle, kortteli tontti 1 09.05.2016 Sivu 1 / 1 3026/10.00.02/2014 71 11.8.2014 47 4.5.2015 140 14.12.2015 46 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle, kortteli 42122 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2561/02.07.00/2015 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007 08.05.2017 Sivu 1 / 1 1528/2017 02.07.00 39 10.4.2017 52 Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 6/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 12.04.2016, Klo/Kl. 16:30-17:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 1/2017 1 Aika/Tid 23.01.2017, Klo/Kl. 17:30-19:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Söderkullan kartano Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Suuronen Juha 17:30-19:20 puh.joht./ordf. Sundman Richard

Lisätiedot

Willa Söder, Taasjärventie 1, SÖDERKULLA

Willa Söder, Taasjärventie 1, SÖDERKULLA 5/2017 1 Aika/Tid 29.05.2017, Klo/Kl. 17:00-17:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Willa Söder, Taasjärventie 1, 01150 SÖDERKULLA Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-17:30

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 55 26.08.2015 176 22.09.2015 60 08.06.2016 G26 Pohjois-Paippisten osayleiskaavan rakennemallit

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 6/2016 1 Aika/Tid 08.06.2016, Klo/Kl. 17:00-19:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 04.02.2013 Sivu 1 / 1 3508/02.07.00/2011 12 Kahden Kauklahdessa sijaitsevan asuntotontin sekä niitä palvelevan pysäköintitontin vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen RAKENNUSKIELLON JA TOIMENPIDERAJOITUKSEN JATKAMINEN/BOX JA VÄSTERSKOG / FÖRLÄNGNING AV BYGGNADSFÖRBUD OCH ÅTGÄRDSBEGRÄNSNING/BOX OCH VÄSTERSKOG TEYMPLTK 95 Tekniikka- ja ympäristölautakunta / Nämnden för

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta yksityishenkilöille perustettavan yhtiön lukuun, kortteli tontti 6

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta yksityishenkilöille perustettavan yhtiön lukuun, kortteli tontti 6 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1949/2016 02.07.00 52 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta yksityishenkilöille perustettavan yhtiön lukuun, kortteli 85127 tontti 6 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 49 9.5.2016 158 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 60 28.08.2017 Lausunto Östersundom toimikunnalle Östersundomin yhteisen yleiskaavan muutetusta ehdotuksesta/ Utlåtande till Östersundomkommitéen om förändrad

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 17/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 01.11.2016, Klo/Kl. 16:30-18:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala / Sockengården Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Oksanen Ari 16:30-18:40

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden vuokraaminen / Utarrendering av fast egendom / Karinkiertäjät ry / Bastuholmen

Kiinteän omaisuuden vuokraaminen / Utarrendering av fast egendom / Karinkiertäjät ry / Bastuholmen Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti 121 18.11.2009 onen Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti 134 16.12.2009 onen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 13 19.01.2010 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen / Utarrendering

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall Valtuusto 114 13.06.2016 Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin 1293/10.00.02/2015 KH 196 Kunnanhallitus 12.4.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 11.01.2016 Sivu 1 / 1 5571/2015 02.07.00 5 Teollisuustontin vuokraaminen Scanoffice Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Juvanmalmilta, kortteli 85129 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1195/02.07.00/2013 20 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Risorius Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastohallirakennuksen rakentamista varten, kortteli 85128 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut

Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 252 03.10.2017 Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut KH 252 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 3.10.2017

Lisätiedot

Aika/Tid 20.10.2014 Klo/Kl. 9:15-18:45 / 21.10.2014, Klo/Kl. 9:00-14:00 Paikka/Plats Hotelli Korpilampi, Espoo / Esbo 20.-21.10.

Aika/Tid 20.10.2014 Klo/Kl. 9:15-18:45 / 21.10.2014, Klo/Kl. 9:00-14:00 Paikka/Plats Hotelli Korpilampi, Espoo / Esbo 20.-21.10. 17/2014 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 20.10.2014 Klo/Kl. 9:15-18:45 / 21.10.2014, Klo/Kl. 9:00-14:00 Paikka/Plats Hotelli Korpilampi, Espoo / Esbo 20.-21.10.2014 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Bembölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 3

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Bembölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 3 04.11.2013 Sivu 1 / 1 4558/02.07.00/2013 111 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Bembölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli 64015 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23 12.03.2012 Sivu 1 / 1 1134/02.07.00/2012 23 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Haapiorinne asemakaava-alueen omakotitonttien myynti- ja vuokrausperusteiden hyväksyminen (kv)

Haapiorinne asemakaava-alueen omakotitonttien myynti- ja vuokrausperusteiden hyväksyminen (kv) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 27 20.04.2017 Kunnanhallitus 145 02.05.2017 Haapiorinne asemakaava-alueen omakotitonttien myynti- ja vuokrausperusteiden hyväksyminen (kv) 282/10.00.02/2017 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot