Tilinpäätös Tiedotusvälineet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2011. 20.3.2012 Tiedotusvälineet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä"

Transkriptio

1 Tilinpäätös Tiedotusvälineet Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1

2 Toiminta 2

3 Aluetalouden kehitys/ kärkialojen liikevaihdon ja työpaikkojen kehitys Kainuussa 3

4 4

5 Työttömyysaste (TVT)

6 Kainuun tilanne pähkinänkuoressa lähiaikojen takaiskut UPM:n paperitehtaan lopetus v ( työpaikkaa) Oulun Yliopiston opettajankoulutuksen lopetus, päätös v ( - 80 / -700) Incap Oy Sotkamon tehtaan lopetus v ( - 100/-300) Väestön ikääntyminen / väheneminen Suomi Soffa 6

7 Kainuun tilanne pähkinänkuoressa lähivuosien elinkeinopoliittiset saavutukset + Talvivaara Oy v ( ) + jalostuslaitos 2011-> (+ 1000) + Transtech Oy:n tilaukset (+ 200/10 v) + Renforsin ranta ( ) (äkillinen rakennemuutos, ÄRM) + CSC Datacenter, IBM ja Herman IT (HIT), konesalipuisto( ) + Woodpoliksen puutalokauppa, (Hki/Honkasuo, k-m2) + Call Centerit / palvelukeskukset ( ) + Uudet kaivokset, (potentiaali +500) Sotkamo, Taivaljärvi, hopea, talkki Paltamo, talkki Puolanka, kaoliini ja erikoistalkki Suomussalmi, Kuhmo ja muut, vuolukivi ja muut rakennuskivet + Matkailun investoinnit (Vuokatti, Ukkohalla, ) + Työllisyyden reilu Paltamon työllisyyskokeilu (työttömyys -50%) + Syntyvyys henkeä kohti, Kainuun Suomen kärkiviisikossa 7

8 Kainuun tilanne pähkinänkuoressa lähitulevaisuuden haasteet aluekehitystyössä? Väestö ja koulutuspaikat: Kajaanin ammattikorkeakoulun jatko? Kuntien yhteistyö: Kainuun kuntapalvelujen tulevaisuuden järjestelyt? Kuntauudistus? Saavutettavuus? Työllisyys: Työvoimapula / kohtaanto-ongelma? Valtionhallinto: Alueellistaminen, Aluehallinnon uudistamisen jatko, Kainuun Prikaati 8

9 KOULUTUSTOIMIALA Keväällä ja kesällä 2011 voitiin jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle kainuulaiselle nuorelle antaa toisen asteen koulutuspaikka ja opintojen keskeyttämiset ovat pysyneet alhaisella tasolla -> koulutustakuu Vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa on lisääntynyt kaikilla oppilaitoksilla Lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa on kehittämistyötä siirretty onnistuneesti tulosyksikkötasolle Henkilöstön työhyvinvointia on edistetty ja se on entisestään parantunut Lukiokoulutuksen kustannusrakenne on pysynyt hyvin hallinnassa, vaikka opiskelijamäärät ovat laskeneet KAO taloudellinen tilanne on säilynyt edelleen hyvänä, mutta kustannukset ovat nousseet tuloja nopeammin ja käänne on saatava välittömästi aikaan Kainuun ammattiopisto sijoittui 17. sijalle OKM:n tuloksellisuusmittauksessa isojen ammattiopistojen sarjassa (tavoite oli 10 parhaan joukossa, ns. isoja ammattiopistoja on 46) Ammatillisen aikuiskoulutuksen koulutustoiminta on säilynyt monipuolisena Maakuntalukio mallin selvitystyö ei edennyt Kainuun mallin jatkon epäselvyys vaikutti negatiivisesti koulutuksen kehittämiseen ja tulevaisuuteen varautumiseen Lopullinen tieto Kainuun mallin päättymisestä otettiin koulutustoimialalla tyrmistyksellä vastaan -> Kainuulaisessa toisen asteen koulutuksessa palattiin 10 vuotta taaksepäin 9

10 Lukioiden tilinpäätös 2011 Yksikköhinta/ opiskelija Kuntaraha Muut tuotot Kulut yhteensä Kust/ opiskelija Kuntarahan käyttö/ Opiskelija Opiskelijamäärä Yksikköhintarahoitus Kuntarahan säästö Filiaali Kajaani Kuhmo Sotkamo Yhteensä Koulutustoimialalla käytettiin maa(kunta)rahaa vuonna 2011 yhteensä , mikä on enemmän kuin vuonna Koulutustoimialan alaiseen talousarvioon 2011 verrattuna maa(kunta)rahaa säästyi Säästö muodostui Kajaanin lukion talousarvion alittumisesta. Filiaali, Kuhmon ja Sotkamon lukiot ylittivät maa(kunta)rahan käytön talousarvioon verrattuna. Huom! Vuonna 2004 Kainuun lukiokoulutus käytti kuntarahaa 2,9 milj.euroa. 10

11 Kaon tilinpäätös 2011 Liikevaihto 39,4 M, jos yh-rahoitus 69,3% Kaikki tuotot 41,4 M Henkilöstökulut 24,1 M, 61,1 %/LV -> vakituisia 66 % ja määräaikaisia 34 % Kaikki kulut 41M Tulos , josta rahaston muutosta

12 Koulutustoimialan talouskehitys Lukiokoulutuksen tulosalue Talousarvion alittuminen eli kuntayhtymän alijäämän kattamiseen jäänyt summa "Säästö" Kainuun ammattiopisto liikelaitoksen taloudellinen tulos Tulos

13 Lukioiden opiskelijamäärän kehitys v v v.2007 v.2008 v v v Kajaani Kuhmo Sotkamo Filiaali * Hyrynsalmi * Paltamo * Puolanka *Suomussalmi *Vuolijoki Lukiot yhteensä Muutos-% -2,3-4 -4, ,4-4,1 13

14 KAO:n (nuas) opiskelijamäärän kehitys v v v v v v v Kajaani Kuhmo Sotkamo Suomussalmi Vaala Kainuu yht Muutos- % -6,1-0,1-0,4 0,2-2,1 0,05-4,4 Kuusamo KAO yhteensä KAO muutos-% -6,1-0,1 26,7 0,4-1,7-0,5-4 14

15 15

16 16

17 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Lakimuutokset Terveydenhuoltolaki voimaan Lain myötä uusia velvoitteita mm.: Hoitotakuun määräaikoihin Perusterveydenhuollon vahvistamiseen Ensihoidon järjestämiseen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Päivystyksen järjestämiseen 17

18 Toteuma Toimeentulotuen kehitys maltillista Erikoissairaanhoidon suunnittelu käynnistetty Hallintokokeilun jälkeistä aikaa on suunniteltu lakimuutosten mukaisesti 18

19 OYS-Erva strategia hyväksytty, linjattu: Erikoissairaanhoidon työnjakoa Yhteistä työnantajapolitiikkaa Tietojärjestelmien yhteensopivuutta Tutkimus- ja kehittämistoimintaa 19

20 Toimialan sovituista peruslinjauksista pidetty kiinni: Väestön terveydentilan ja hyvinvoinnin edistäminen Terveyserojen kaventaminen Avopainotteisuuden lisääminen Varhainen puuttuminen Uusien toimintatapojen etsiminen ja työn tuottavuuden jatkuva kasvu Maire Ahopelto 20

21 Palveluita tuotetaan sovitusti ja tarpeiden mukaisesti Palvelutarpeet kasvaneet Hoitotakuu toteutunut hyvin Henkilöstöä jouduttu palkkaamaan välttämättömiin tarpeisiin HTV-määrät ylittyneet Henkilöstömäärän kasvuun ja tasapainon hakemiseen joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota Maire Ahopelto 21

22 Kustannukset Suurimmat ylittäjät ovat henkilöstökulut ja asiakaspalveluiden ostot Palveluiden kysynnän kasvaminen Hoitotakuulain vaikutukset, hoitojonojen purkaminen Toimeentulotuen määräajoissa pysyminen Erityisryhmien palvelutarpeen kasvu Uuden, yhtenäisen potilastietojärjestelmän käyttöönotto Ostot yliopistosairaaloista kasvaneet (vaikeat sairaudet) Maire Ahopelto 22

23 Työ kainuulaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä terveyserojen kaventamiseksi jatkuu Maire Ahopelto 23

24 YHTEENSÄ HOITOPÄIVÄT: PTH akuutit/kuntoutus ja ESH laitoshoito omat ja ostot VAPA pitkäaikaishoito (ei sisällä ulkokuntalaisia, varuskuntia) PTH akuutit hpv. ESH laitoshoito hpv. ESH ostot hpv. VAPA pitkäaik.hpv VAPA: Suomussalmen hoivan hoitopaikkoja 22 (2010: 40), Hyrynsalmella 28 paikka (2010: 23) 24

25 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 1,0 Hyrynsalmi ESH: Somaattinen sairaanhoito, poliklinikkakäynnit (omat/ostot) asukasta kohti laskettuna vuosina ,2 1,1 1,3 Kajaani/vuolijoki 1,5 1,4 1,0 Kuhmo 1,2 1,1 1,2 Paltamo 1,4 1,4 1,0 Puolanka 1,2 1, ,3 Ristijärvi 1,4 1,3 1,2 1,2 1,0 0,9 Sotkamo Suomussalmi 1,0 1,0 25

26 Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2010 Timo Hujanen, Unto Häkkinen, Mikko Peltola, CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 2010 Nettomenot Nettomenot, indeksi Tarvekerroin Tarvevakioidut menot, indeksi Sairaanhoitopiiri Euroa/asukas Koko maa=100 Koko maa=1,00 Koko maa=100 Helsinki ja Uusimaa , Varsinais-Suomi , Satakunta , Kanta-Häme ,04 97 Pirkanmaa , Päijät-Häme , Kymenlaakso ,13 96 Etelä-Karjala ,11 97 Etelä-Savo , Itä-Savo , Pohjois-Karjala , Pohjois-Savo ,15 96 Keski-Suomi ,05 96 Etelä-Pohjanmaa , Vaasa , Keski-Pohjanmaa , Pohjois-Pohjanmaa , Kainuu , Länsi-Pohja ,10 99 Lappi , Helsingin ja Uudenmaan shp (HUS) jaettuna sairaanhoitoalueisiin HYKS sha , Hyvinkään sha , Lohjan sha , Länsi-Uudenmaan sha , Porvoon sha ,

27 Talous 27

28 Taloustavoitteet : Menojen kasvun leikkaaminen -- Kyllä Puolittaminen 7% 3-4 % -- Ei Menojen kasvu <= Tulojen kasvu -- Kyllä Alijäämäkierteen katkaiseminen -- Kyllä/ Ei Vanhojen alijäämien kattaminen -- Kyllä / Ei 28

29 Talous Menojen kasvu : ka. 5,3 % ilman liikelaitoksia (vrt. 6 7 %) Hyöty yli 60 M Menojen kasvu alle kuntien tulopohjan kasvun (59 M ) Kuntatalouden vuosikatteet parantuneet 2004: 91 /as 2010: 570 /as 2011: 240 /as Kainuun kuntatalouden nettoalijäämä yhteensä 7,9 M Alijäämiä 27,1 M (Kuntayhtymä 12,5 M ) Ylijäämiä 19,3 M 29

30 Tavoite ja toteutuma Vuosikate/ asukas Vuosikate /as. (TAVOITE) Vuosikate /as.kainuu (TOT.) Vuosikate /as. koko maa (TOT.) 30

31 Vuosikate ja poistot Kainuussa (2014) 31

32 32

33 33

34 Mitä hyötyä hallintokokeilusta on ollut Kainuulle? Sosiaali- ja terveystoimi 12,0 10,0 Kainuun kuntien sos.ja terveyden-huollon nettokustannusten (ilman pv.hoitoa) kasvu vuosittain Kainuun maakunnan sos.ja terveyden-huollon nettokustannusten kasvu vuosittain ,0 8,3 % 8,0 6,0 5,8 7,2 7,7 6,0 7,3 5,9 6,9 6,4 6,3 4,5 6,1 6,0 5,5 5,8 6,4 4,9 4,7 5,0 5,5 5,2 Manner- Suomen sos. ja terv.nettokustannusten kasvu (ilman pv.hoitoa) 4,0 2,0 1,0 1,5 0,

35 Mitä hyötyä hallintokokeilusta on ollut Kainuulle? 35

36 Mitä hyötyä hallintokokeilusta on ollut Kainuulle? 36

37 Tilinpäätökset , Ylijäämät (+) ja alijäämät (-) Vuosi Tilinpäätös Koko konserni Tilinpäätös Kertymä ,951-3,822-2, ,261-7,210-10, ,019-7,272-17, ,220 +6,270-11, ,329 +4,323-5, ,363 +2,481-2,

38 Kainuun kertyneet alijäämät euroa/asukas Kuntien ylijäämät KMKY:n alijäämä Kuntien alijäämät Nettoalijäämät

39 Kainuun kumulatiiviset alijäämät ,3 M ,8 M -14,6 M ,5 M ,1M Kuntien alijäämät KMKY:n alijäämä Kuntien ylijäämät Nettoalijäämät 39

40 Kainuun maakunta TULOSLASKELMA Sis.liikelaitokset TP TP TP TP TP TP TP 2005 m-% 2006 m-% 2007 m-% 2008 m-% 2009 m-% 2010 m-% 2011 m-% 1000 Toimintatuotot** , , , , , , ,1 Kuntien rahoitusosuus , , , , , , ,9 Tulot yhteensä , , , , , , ,2 Toimintakulut ** , , , , , , ,7 Toimintakate , , , , , , ,4 Verotulot Valtionosuudet * Rahoitustuotot ja -kulut yht , , , , , , ,0 Vuosikate , , , , , , ,8 Poistot , , , , , , ,8 Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten lisäys- tai vähennys Rahastojen lisäys- tai vähennys + Tulos Liikel. ylijäämä Vanhat ylijäämät/kuntien maksut Katettava alijäämä * OPM: valtionosuudet (toimintatuottoja) ** Liikelaitosten ja maakunnan välinen rahaliikenne vähennetty ( 3,859 milj. ) 40

41 41

42 42

43 43

44 Henkilötyövuodet (2) 44

45 HTV2 vertailu Ilman liikelaitoksia TAVOITE = Kasvu > 3452 = 126 Tavoite 39 Yli Kumulatiivinen keskiarvo 12 kk liukuvakeskiarvo 45

46 46

47 Maakunnan kassavarat / viikkosaldo

48 48

49 Kuntien laskennallinen verorahoitus Asukasluk u 2011 Valtionosuudet 2011 Laskennallinen yhteensä /asukas TA:SSA ERO Kunta Verotulot 2010 arvio KUNNAN OSUUS Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Kuntien maksuosuus 61,1 %

50 Maksuosuudet Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi

51 51

52 52

53 53

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Aluetalouskatsaus kevät 2015 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maakuntaohjelmassa esitettyjen keskeisten tavoitteiden seuranta...

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje

Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje 9.2.2011 Kannen kuva: Comma Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101 Helsinki Puh. 09 7711 Faksi 09 771 2291 www.kunnat.net Sisältö Esipuhe

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän strateginen suunnitelma vuosille 2007-2015

Kainuun maakunta -kuntayhtymän strateginen suunnitelma vuosille 2007-2015 Kainuun maakunta -kuntayhtymän strateginen suunnitelma vuosille 2007-2015 Maakuntavaltuuston hyväksymä 26.2.2007 ( 25) Tarkistettu: maakuntavaltuuston seminaareissa 14.4.2009 ja 23.11.2009 maakuntavaltuuston

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 1 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN Kts. myös Pohjanmaan maakuntaliiton strategia (www.obotnia.fi) Kts. myös Vaasan shp:n järjestämissuunnitelma

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot