Pätevä henkilöstö menestyksen perustana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pätevä henkilöstö menestyksen perustana"

Transkriptio

1 Pätevä henkilöstö menestyksen perustana Raija-Leena Hankonen

2 KPMG Suomessa, konsernin organisaatio Raija-Leena Hankonen Asiakkuudet Kimmo Antonen Audit Tax Advisory Ari Eskelinen Timo Torkkel Christian Liljeström Henkilöstöasiat Maria Aaltonen COO Talous ja hallinto, IT, toimintaprosessit Juha Purovesi 1

3 KPMG:n rekrytointivolyymi rekrytoitu 198 uutta KPMG:läistä Henkilöstöluku: 686 HENKILÖSTÖLUKU Palvelualue Audit 313 Tax 119 Advisory 158 Infra 61 Markets 23 QRM 12 2

4 Henkilöstön merkitys KPMG:llä Henkilöstö ja sen osaaminen on KPMG:n tärkein pääoma ja haluamme pitää henkilöstöstämme hyvää huolta. Menestyksemme ja kasvumme riippuu henkilöstömme osaamisesta ja kyvystä ymmärtää asiakkaan tarve ja palvella asiakasta. Ulkoinen työnantajaimago lähtee oman henkilöstön tyytyväisyydestä. KPMG sijoittui globaalissa Universum tutkimuksessa toista vuotta peräkkäin 2. sijalle heti Googlen jälkeen. Haluamme olla omalle henkilöstöllemme Best firm to work with! 3

5 Rekrytointi: Keitä palkkaamme ja millä kriteereillä? Kohderyhmät Palkkaamme harjoittelijoita, korkeakouluista valmistuneita ja kokemusta hankkineita osaajia Kriteerit Osaaminen Kokemusta toimialalta tai soveltuva työkokemus Kielitaito Hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito Aito kiinnostus ja motivaatio tehtävään Tiimi- ja asiakastyöskentely: vuorovaikutustaidot, sosiaalisuus Kokonaisuuksien hahmottaminen, loogisuus, täsmällisyys Vastuunottokyky, oma-aloitteisuus, aktiivisuus Kyky työskennellä paineen alla ja monta rautaa tulessa Asenne ratkaisee! 4

6 Rekrytointien onnistumisen varmistaminen KPMG:n brändi, hyvä maine ja maanlaajuinen yhteistyömme korkeakoulujen sekä opiskelijayhdistysten kanssa luo hyvä pohjan onnistuneelle rekrytointityölle. Jatkuvasti on uusiuduttava ja löydettävä uudenlaisia tapoja tavoittaa kohderyhmämme. Rekrytoinnit koordinoi, taustat tarkistaa ja soveltuvuuden arvioi poikkeuksetta HR:n rekrytointitiimi. Rekrytoinnit, työtarjoukset ja työsopimukset hoidetaan HR:stä käsin. Prosessin yhdenmukaisuus, soveltuvuuden arviointi ja viestintä ehdokkaille Tarvittaessa käytämme ulkopuolista soveltuvuusarviointia. Lopullisen valintapäätöksen tekee liiketoimintayksikkö. Substanssiosaamisen ja henkilökemioiden varmistaminen ja uuteen henkilöön sitoutuminen Rekrytointiprosessi on yhdenmukainen kaikissa KPMG:n liiketoimintayksiköissä Rekrytoinnin onnistumisen, työnantajaimagon ja riskienhallinnan kannalta on keskeistä noudattaa yhteisiä pelisääntöjä Avoimet työpaikat ja hakukanava 5

7 Rekrytoinnin epäonnistuminen Epäonnistuminen on erittäin kallista asiantuntijaorganisaatiossa Rekrytointien haastavuus kilpailun kiristyessä rekrytointimarkkinoilla Kustannukset ja ajankäyttö (rekrytointi, perehdytys ja koulutus, muut panostukset henkilöön) Kuluttavuus organisaatiolle Vaikutukset asiakastyöhön Keskeinen periaate on aktiivinen koeaika (4kk): Mikäli homma ei toimi koeaikana, tulee reagoida ja päättää työsuhde. Kokemus on osoittanut, että koeajan jälkeen suoritus ei yleensä parane, jos siinä jo koeajalla on selkeää korjaamisen tarvetta. Jokainen KPMG:ltä lähtevä henkilö lähtöhaastatellaan, jotta osaamme suunnata henkilöstön sitouttamisen toimenpiteitämme oikein. Outplacement: Tarvittaessa neuvotellaan työsuhteen päättämisestä ja järjestetään asianomaiselle henkilölle outplacement ohjelma tukemaan uuden työpaikan hankkimista. Tärkeää on rohjeta ottaa asia esille ja sopia menettelytapa, sillä aika ei hoida asioita On annettava selkeä palaute suorituksesta, sovittava korjaustoimenpiteistä, vastuista ja aikataulusta, sillä työntekijälle on annattava aito mahdollisuus ja varmistettava, että työnantaja kantaa vastuunsa tilanteen korjaamisessa 6

8 Miten panostamme tärkeimpään pääomaamme, omaan henkilöstöömme? Koulutus: sisäinen, ulkoinen ja kansainvälinen Lähiesimiestyön ja johtamisen kehittäminen Esimiestoiminnan tukeminen Johtamisvalmennukset ja mittaukset Positiiviseen ilmapiiriin ja yhteiseen keskusteluun panostaminen Globaalit ilmapiiritutkimukset ja tarpeen mukaan ryhmäkohtaiset ilmapiirikyselyt / haastattelukierrokset työtyytyväisyyden kartoittamiseksi Toimenpiteet ja seuranta tulosten perusteella Perehdytys-, kehityskeskustelu-, arviointi- ja ulkomaankomennusprosessin jatkuva kehittäminen Palkitsemisen kehittäminen Henkilöstön työhyvinvointiohjelman rakentaminen Vapaa-ajan- ja kerhoaktiviteetit, yhteiset tekemiset 7

9 Millaisia ovat pätevät henkilöt KPMG:llä? KPMG:llä hyvin menestyvillä osaajilta löytyy: Arvojemme mukainen tapa toimia Osaamista Vahva motivaatio Aktiivisuutta Avoimuutta uudelle Joustava ja myönteinen asenne Yhteistyökykyisyyttä Kyky ja halu oppia Kyky ja halu ottaa vastuuta Osaavassa ja kannustavassa työporukassa pystyy suorastaan huomaamatta venymään kohti uusia ulottuvuuksia! 8

10 Haluamme jokaisen KPMG:läisen osoittavan toiminnassaan seuraavia ominaisuuksia: Olen KPMG:läinen, joka Tarttuu businessmahdollisuuksiin Tekee yhteistyötä ja ottaa muita mukaan Tekee laadukasta työtä Tekee vaikutuksen Osoittaa tiedonhalua ja uudistumista Pyrkii jatkuvaan parantamiseen Käyttää ammatillista harkintaa itse ja ohjaa muita toimimaan samoin Suoritustani arvioidaan myös teknisellä osaamisella ja toimiala-, markkina- ja asiakastuntemuksella, jota tarvitsen asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen sekä strategian ja brändilupauksen toteuttamiseen 9

11 Millaisia ominaisuuksia pyrimme kasvattamaan, tukemaan ja osoittamaan KPMG:llä? Expert Annamme syvällisemmän näkemyksen Value-adding Pyrimme suorituksen parantamiseen Forward-thinking Ennakoimme muutoksia Passionate Menemme askeleen pidemmälle and with a Global Mindset Ajattelemme yli rajojen 10

12 Urapolkujen tukeminen KPMG:llä: Dialogue-kehityskeskusteluprosessi keskeisenä työvälineenä Dialogue-kehityskeskusteluprosessi henkilökohtaisen urapolun tukena Dialogue-keskustelut kaksi kertaa tilikaudessa Esimiehille Dialogue on keskeinen johtamisen väline. Dialogue linkittyy tavoitteen asetantaan, suorituksen arviointiin, palkitsemiseen ja osaamisen kehittämiseen Annetaan palaute, arvioidaan suoritus ja palkitsemisen perusteet Asetetaan uudet tavoitteet seuraavalle tilikaudelle Suunnitellaan uralla etenemistä coaching tapahtuu KPMG:llä Dialogue-prosessissa Arvioidaan osaamisen kehittämisen tarve Arvioidaan työtehtävissä kehittyminen Arvioidaan työhyvinvointi 11

13 Key steps of Dialogue 12

14 Arvojen mukainen toiminta, kompetenssit ja tavoitteiden saavuttaminen suorituksen arvioinnin perustana High Values/Competencies Low Performance Results Low EP EP SP 1 3 EP SP NI 2 5 SP NI NI EP Exceptional Performance SP Strong Performance NI Needs Improvement 13

15 Urapolkujen tukeminen: vaatimustasot KPMG:llä Partner Director Senior Manager Manager Assistant Manager Senior Junior 14

16 Urapolkujen tukeminen: Assessment Centerit henkilökohtaisen urapolun tukena Assessment Center Urapolkuun liittyvä henkilökohtainen arviointi, käytössä KPMG:llä vuodesta 2005 Manager- ja Senior Manager -ylennysten kohdalla sekä Osakkaaksi kutsumista harkittaessa Arviointiin osallistuu ulkopuolisia psykologeja, yhtiön johto ja HR Arviointi pohjautuu KPMG:n kompetensseihin, jotka on määritelty erikseen joka organisaatiotasolle Jokainen arvioitu laatii yhteistyössä psykologin ja esimiehensä kanssa henkilökohtaisen kehityssuunnitelman, jonka toteutumista seurataan Tavoite: objektiivisuuden lisääminen ylennyspäätöksissä ja henkilökohtaisiin urapolkuihin panostaminen 15

17 Urapolkujen tukeminen: monipuolinen koulutustarjonta henkilökohtaisen urapolun tukena Sisäinen, ulkoinen ja kansainvälinen koulutustarjonta Koulutusta on keskimäärin 6 päivää/henkilötilikausi. Tilikaudella koulutuspäiviä oli yhteensä Tilikaudella koulutuspäivien päivä on edelleen kasvussa. Teknistä substanssikoulutusta on selvästi eniten (87%). Henkilökohtaiseen suorituskykyyn ja johtamiseen liittyvien koulutusten määrä on kasvussa. Ulkoista koulutusta hankitaan tarvittaessa. Varmistamme, että KPMG:llä on kaikilta tarvitsemiltamme osaamisalueilta hankittuna huippuosaaminen. Kansainvälinen KPMG-ketju tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet kansainväliseen verkostoitumiseen ja kouluttautumiseen sekä substanssiosaamisen että kompetenssien osalta. Koulutuspolut Audit, Tax ja Advisory jokaisella palvelualueella on oma huolellisesti suunniteltu polkunsa osaamisen kasvattamiseen eri uravaiheissa. Uran edetessä henkilökohtaiseen koulutuspolkuun lisätään substanssikoulutuksen oheen enemmän strategiaan, asiakkuuksien hallintaan, projektinvetoon ja esimiestyöhön ohjaavia valmennuksia. 16

18 Palkitsemisen keskeisiä periaatteita KPMG:llä Palkitsemisen tulee olla linkitettynä selvästi konsernin strategisiin valintoihin sekä palvelualueen ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen Palkitsemisen tulee olla perusteiltaan läpinäkyvää Tavoitteiden, palautteen ja palkitsemisen yhteys Palkitsemisen tulee olla välittömämpää Erilaiset ad hoc -palkitsemisen keinot käytössä tilikauden kuluessa Palkitsemisessa tulee huomioida erityisesti erinomaiset / poikkeukselliset suoritukset 17

19 Kiitos! Kysymyksiä ja keskustelua FOR INTERNAL USE ONLY18

20 2011 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

KPMG Oy Ab:n läpinäkyvyyskertomus 2011 2012 KPMG

KPMG Oy Ab:n läpinäkyvyyskertomus 2011 2012 KPMG KPMG Oy Ab:n läpinäkyvyyskertomus 2011 2012 KPMG Läpinäkyvyyskertomus Organisaatio ja hallinnointi Juridinen rakenne ja omistussuhteet KPMG Oy Ab on perustettu vuonna 1926. Yhtiö on toiminut osakeyhtiömuotoisena

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi KPMG OY AB Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi Sisällys Toimitusjohtajalta 4 Organisaatio ja hallinnointi 7 Hallitus 9 Johtoryhmä 10 Laadunvalvontajärjestelmä 13 Liitteet 18 Liite 1 18 Yleisen edun

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011 2012 KPMG

Vuosikertomus 2011 2012 KPMG Vuosikertomus 2011 2012 KPMG Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 04 KPMG yrityksenä... 06 Aitoa kumppanuutta... 08 Tilintarkastuspalvelut... 08 Veropalvelut...10 Neuvontapalvelut...12 Asiakas toimintamme

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

KPMG VUOSIKERTOMUS 2008 2009

KPMG VUOSIKERTOMUS 2008 2009 KPMG VUOSIKERTOMUS 2008 2009 Kansikuva: Pablo Picasso: Le baiser (1925) Succession Picasso 2009 Kuvasto; photo RMN / Jean-Gilles Berizzi 441 763 Painotuote Sisällys KPMG Oy Ab:n vuosikertomus 2008 2009

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus 2014

Läpinäkyvyyskertomus 2014 Läpinäkyvyyskertomus 2014 Sisällysluettelo Deloitte-verkoston kuvaus 3 Laadunvalvonnan prosessit 5 Eettiset vaatimukset 6 Riippumattomuus 6 Henkilöstöasiat 9 Asiakas- ja toimeksiantohyväksyntä 10 Toimeksiannon

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus 2015

Läpinäkyvyyskertomus 2015 Läpinäkyvyyskertomus 2015 Sisällysluettelo Deloitte-verkoston kuvaus 3 Laadunvalvonnan prosessit 5 Eettiset vaatimukset 6 Riippumattomuus 6 Henkilöstöasiat 7 Tilintarkastustoimeksiannon suorittaminen 8

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset AVOIMET KYSYMYKSET: 1. Taustatiedot Kuvatkaa lyhyesti organisaationne toimintaa mukaan lukien organisaationne toimiala, tuotteet/palvelut sekä

Lisätiedot

Talent management miten meille OIKEITA ihmisiä?

Talent management miten meille OIKEITA ihmisiä? Miten saada, sitouttaa ja kehittää hyviä osaajia -tyyppiset kysymykset löytyvät nykyään yritysjohdon agendan kärkisijoilta. Talent Managementista (TM) puhutaan paljon, mutta käytännön teot ovat usein vielä

Lisätiedot

LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO TRAFIN PEREHDYTTÄMISOPAS

LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO TRAFIN PEREHDYTTÄMISOPAS OPINNÄYTETYÖ Jani-Jukka Mård Antti Pesonen 2013 LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO TRAFIN PEREHDYTTÄMISOPAS LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA

Lisätiedot

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Suvi Kulmala 2014 Johtamisen laitos

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailun ko. Syksy 2007 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Suurimmat haasteet ja etulinjan järjestelmät kpmg.fi Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Sisällys Johdanto 4 Yhteenveto 5 Vastaajien profiili 6 Taloushallintojärjestelmiin

Lisätiedot

Toimihenkilöiden näkemys perehdytyksen onnistumisesta

Toimihenkilöiden näkemys perehdytyksen onnistumisesta Toimihenkilöiden näkemys perehdytyksen onnistumisesta Tuhkanen, Susanne 2014 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Toimihenkilöiden näkemys perehdytyksen onnistumisesta Susanne Tuhkanen Liiketalouden

Lisätiedot

ONNISTUNUT REKRYTOINTI JA SITOUTTAMINEN

ONNISTUNUT REKRYTOINTI JA SITOUTTAMINEN ONNISTUNUT REKRYTOINTI JA SITOUTTAMINEN Case: Lammin Osuuspankki LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto/Yrityshallinto Opinnäytetyö Syksy 2008 Henna Ahvonen Mika Ollonqvist

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI Leenamaija Otala & Johanna Vainionmäki (toim.) Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Teaching Material 2006/01 Espoo 2006 ESIMERKKEJÄ OSAAMISEN JOHTAMISESTA SUOMALAISILLA

Lisätiedot

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta 04 Lisää läpinäkyvyyttä, ei sääntelyä 10 Adven Group: Huolellinen valmistelu takasi

Lisätiedot

Myyntihenkilöstön rekrytoinnin kehittäminen Yritys Oy:ssä

Myyntihenkilöstön rekrytoinnin kehittäminen Yritys Oy:ssä Myyntihenkilöstön rekrytoinnin kehittäminen Yritys Oy:ssä Vatka-Horttanainen Satu 2011 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Myyntihenkilöstön rekrytoinnin kehittäminen Yritys Oy:ssä Satu

Lisätiedot

Joustava toimisto tehostaa myös työskentelytapoja

Joustava toimisto tehostaa myös työskentelytapoja KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 1 / 2014 Elisan Veli-Matti Mattila: Asiakas ohjaa digitaalista kasvua 4 Integroitu raportointi kertoo oleellisen 8 Fonectalla tehdään tiedosta arvokasta 23 KPMG muutti Töölönlahdelle

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 Toinen väliraportti Sisällysluettelo Tämän raportin yhteyshenkilöt ovat: Janne Vesa Management Consulting Tel: + [358] 207 603 512 janne.vesa@kpmg.fi Heikki

Lisätiedot

KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI. Askeleet muutokseen

KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI. Askeleet muutokseen KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI Askeleet muutokseen Sisältö Alkusanat muutoksen hyödyt 3 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 5 2. Johtajuus: Johtamistavat 8 3. Käyttöönotto: Toimintatavat 11 4. Talouden

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA PRH:n toiminta- ja taloussuunnitelman liite 2. 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA Johdanto Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta

Lisätiedot