Suuntaviivoista vahvistuspäätöksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suuntaviivoista vahvistuspäätöksiin"

Transkriptio

1 Suuntaviivoista vahvistuspäätöksiin Energiateollisuus ry:n kevätseminaari Tarvo Siukola

2 Ajankohtaista Verkot-ryhmässä Vt. Johtajana toimii Veli-Pekka Saajo Veli-Pekka jatkaa myös taloudellisen tiimin johtavana asiantuntijana Vakituisen johtajan rekrytointi käynnistettäneen kesälomien jälkeen Laskentatoimen asiantuntija Tiina Karppinen palaa töihin 1.6 alkaen Teknisen tiimin johtava asiantuntija 22.4 alkaen on Tarvo Siukola Martti Hänninen jatkaa tiimin erityisasiantuntijana Tekniseen tiimiin tarkoitus lähiaikoina rekrytoida uusi asiantuntija 2

3 Agenda Yleistä valvontamenetelmien valmistelusta Suuntaviivojen aikataulu Vahvistuspäätösten aikataulu 2. Suuntaviivojen valmistelu 1. Suuntaviivoista saadut lausunnot Katsaus lausuntoihin ja niiden pohjalta selvitettäviä asioita Energiaviraston Verkkopäivä, Messukeskus Käydään menetelmittäin läpi lausuntoja, selvitettäviä asioita sekä muutosehdotuksia 3

4 Yleistä valvontamenetelmien valmistelusta Viraston tavoitteet valvontamenetelmille Ohjaaminen ja kannustaminen kohti valvonnan tavoitteita, joita ovat verkkopalveluiden kohtuullinen hinnoittelu ja korkea laatu (lain toimitusvarmuustavoitteet) Vakaan ja ennustettavan liiketoimintaympäristön varmistaminen pitkäjänteiselle, kannattavalle, tehokkaalle ja asiakkaiden tarpeita vastaavalle verkkotoiminnalle Valvontamenetelmien ymmärrettävyys ja selkeys Menetelmien yhtenäistäminen eri verkkotoiminnoille Vähentää menetelmien tapauskohtaisuutta (neuvottelumenettelyt, yhtiökohtaiset yksikköhinnat ) 4

5 Yleistä valvontamenetelmien valmistelusta Valvontamenetelmien valmistelu aloitettiin vuoden 2014 alusta Tunnistettiin valvontamenetelmien kehityskohdat (4/2014) 1. Suuntaviivoja varten tehtiin yhteensä 7 selvitystä: Oikaistu verkkotoimintaan sitoutunut pääoma viraston oma selvitys Kohtuullisen tuottoaste EY:n selvitys Laatukannustin Gaia Consulting Oy:n selvitys Tehostamiskannustin Sigma Hat Economics Oy:n selvitys Innovaatiokannustin Gaia Consulting Oy:n selvitys Toimitusvarmuuskannustin viraston oma selvitys Asiakaspalvelun laatukannustin viraston oma selvitys Suuntaviivojen valmistelu on käynyt hyvässä hengessä alan toimijoiden kanssa Energiavirasto on järjestänyt yli 50 kuulemistilaisuutta valvontamenetelmien valmistelusta Eri osapuolten näkemysten avoin esilletulo Väärinkäsitysten ja virheiden välttäminen jo etukäteen Muutoksiin sitouttaminen 5

6 Suuntaviivojen aikataulu Ensimmäiset suuntaviivat julkiseen kuulemiseen Suuntaviivojen lausuntoaika päättyi Lausuntoja saatiin yhteensä 41 kappaletta Lausunnot ovat julkisia ja saatavilla Energiaviraston internetsivuilla Lausunnot on käyty läpi valvontamenetelmiä valmistelevien henkilöiden kanssa ja parhaillaan menetelmiä kehitetään 2. suuntaviivoja varten Toiset suuntaviivat julkiseen kuulemiseen kesäkuun aikana Kommentointiaikaa elokuun loppuun saakka Tunnuslukumääräys julkiseen kuulemiseen 2. suuntaviivojen yhteydessä 6

7 Vahvistuspäätösten aikataulu Tavoiteaikataulu: 2. Suuntaviivojen sekä niistä saatujen lausuntojen pohjalta verkonhaltijoille toimitetaan vahvistuspäätösluonnokset lausuttavaksi syyskuussa Lausuntoaikaa lokakuun loppuun saakka Verkonhaltijakohtaiset vahvistuspäätökset vuosille annetaan vuoden 2015 lopussa Uudella valvontatietojärjestelmällä (VATI)? 7

8 2. Suuntaviivojen valmistelu

9 1. Suuntaviivoista saatu palaute Yleisesti palaute 1. Suuntaviivoista on ollut positiivista Kokonaisuutena entistä luettavampi, selkeämpi ja ymmärrettävämpi Lausuntojen sävy ollut positiivisempi Lausuntojen painopiste enemmän yksityiskohdissa Suuret linjat kunnossa Yleisvaikutelma lausuntojen pohjalta on, että nyt ollaan huomattavasti lähempänä lopullisia menetelmiä kuin vastaavaan aikaan 3. valvontajakson menetelmiä kehitettäessä 9

10 1. Suuntaviivoista saatu palaute Yleisesti palaute 1. Suuntaviivoista on ollut positiivista Ottaa huomioon lain vaatimukset paremmasta toimitusvarmuudesta Tuottoasteen kasvattaminen Yleisen tehostamisvaateen asettaminen 0 %:iin Toimitusvarmuuskannustin Laatukannustimen vaikutuksen kasvattaminen Haasteena toimitusvarmuusinvestoinnit yrityksillä, joilla investoinnit huomattavasti tasapoistoja suuremmat Kehittämissuunnitelmien mukaan hyvin huomattavat korvausinvestoinnit (1,5-2 kertaiset tasapoistoon verrattuna) koskevat vain noin 10 verkonhaltijaa Miten nämä huomioitaisiin menetelmissä? 1. Valvontajakson alijäämä? Haasteena erilaisissa toimintaympäristöissä toimivien yritysten ja erityyppisten yritysten tasapuolinen kohtelu 10

11 Kohtuullinen tuotto Riskittömän korkokannan määrittelyä pidetään yleisesti hyvänä Lausunnoissa ehdotettu pieniä muutoksia kohtuullisen tuottoasteen parametreihin Markkinariskipreemio 5,0 % -> 5,5 % Likvidittömyyspreemio 0,6 % -> 0,75 % tai 1,0 % Beta 0,45 -> 0,51 & SJ 0,6 Maakaasun lisäriskipreemio 1,3 % -> 3 % Miten WACC:ia päivitetään? Nyt riskitön korkokanta päivitetään vuosittain, muut valvontajakson vaihtuessa Menetelmien päivittämisessä ei saa olla menetelmämuutosta (viranomaisen harkintaa) Mahdollisia 2. suuntaviivoihin tehtäviä muutosehdotuksia esitellään Verkkopäivässä 11

12 Verkko-omaisuuden määrittäminen Perusperiaate lienee melko selvä, mutta menetelmässä riittää paljon hiomista yksittäisten asioiden osalta Tavoitteena on ollut päästä eroon yhtiökohtaisten yksikköhintojen soveltamisesta Tekee menetelmästä läpinäkyvämmän Erittäin haastava määritellä hintoja mm. johtoaluekorvauksille, tonteille sekä sähköasemille Tavoitteena saada komponenttien hinnat lausuttavaksi 2. suuntaviivoissa 1. Suuntaviivoissa mukana vain osa komponenttien hinnoista 12

13 Verkko-omaisuuden määrittäminen Paljon pieniä selvitettäviä asioita mm.: Komponenttiluettelon ulkopuolisten komponenttien tasapuolinen käsittely (erityisesti tietojärjestelmät ja viestiverkot) Vuokraverkkoyhtiöiden tasapuolinen käsittely Tasapuolinen käsittely riippumatta omistaako vai hankkiiko järjestelmät palveluna CLC-aineiston käyttö CLC:stä poikkeava olosuhde (esim. helpossa olosuhteessa joudutaan louhimaan) Yksittäiset komponenttilisäykset ja pitoaikamuutokset Mm. Loistehon kompensointi, vianindikointilaitteisto Ennen vuotta 2013 rakennetut useaa tuotantolaitosta palvelevat liittymisjohdot Komponenttien ikätietojen määrittäminen Mistä komponentin ikätieto voidaan selvittää? Todellisten ikätietojen taannehtiva selvittäminen 13

14 Tehostamiskannustin Tehostamiskannustin lienee lausuntojen kommentoiduin osa-alue Yleisen tehostamistavoitteen asettaminen 0 % koettu yleisesti järkeväksi tasapainottamaan uusien velvoitteiden tuomia haasteita Yrityskohtaisessa tehostamistavoitteessa negatiivisempia huomioita 14

15 Tehostamiskannustin Selvitettäviä asioita: Tehokkuusluku tullaan laskemaan useamman vuoden (~3-5 v) valvontatietojen keskiarvoon perustuen. Selvitetään käytetäänkö KAH-kustannusten kohdalla pidempää keskiarvoa Sovelletaanko supertehokkaisiin (yli 100 %) verkonhaltijoihin siirtymäaikaa Verkkopäivään mennessä tarkoitus estimoida tehokkuus uusimmalla datalla (sis. Vuodet 2013 ja 2014) Verrataan uuden mallin mukaista arvioitua kohtuullista KOPEXia (SKOPEX) vuonna 2016 vanhan mallin mukaiseen arvioituun SKOPEX-tasoon vuonna 2015 Selvitetään eri tyyppisten (maaseutu, taajama, kaupunki, sekaverkko) yhtiöiden tasapuolista kohtelua mallin osalta Ympäristömuuttujien kehittäminen 15

16 Laatukannustin Lausunnoissa suhtauduttu sekä positiivisesti, että negatiivisesti laatukannustimen vaikutuksen nostoon Menetelmä kasvattaa verkonhaltijan riskiä 20 % leikkuri olisi oikeampi leikkuritaso lain tavoitteisiin nähden Muita kommentteja: Ehdotettu, että vertailutasoa aikaistettaisiin vuodella (Erityisesti suunniteltujen) keskeytysten hinnat ovat liian korkeat Laatukannustin 2. Suuntaviivoissa: Sähkön jakeluverkon laatukannustin pidettäneen ennallaan Sähkön kantaverkon laatukannustimen leikkuritaso Maakaasun siirtoverkon laatukannustimen selventäminen 16

17 Toimitusvarmuuskannustin Yleisesti kannustimen tarkoitus edistää toimitusvarmuustavoitteita on koettu hyväksi Kannustimen tavoitteena ollut edistää lain toimitusvarmuustavoitteiden täyttymistä. Myös kaupunkiyhtiöt ovat kuitenkin tarttuneet menetelmään? Menetelmän raportointi on kuitenkin koettu turhan työlääksi Muita poimintoja lausunnoista: Ei perusteltua käyttää alaskirjauksessa komponentin pitoajan vaihteluvälin alarajaa Käytetään 4. & 5. valvontajaksolle määriteltyjä pitoaikoja Käytetään 3. valvontajaksolla käytettyjä pitoaikoja Ehdotettu komponenttilisäyksiä 20 kv suojareleet, 20 kv kojeistot, sähköasemarakennukset Kunnossapitotoimenpiteet on turhan rajoitettuja Tulisi voida soveltaa laajemmin, jolloin virasto voisi tapauskohtaisesti arvioida kunnossapitotoimenpiteet verkonhaltijan hakemuksesta 17

18 Innovaatiokannustin Innovaatiokannustin sai pääasiassa positiivisia kommentteja, joten se todennäköisesti pidetään ennallaan 2. Suuntaviivoissa Pitäisi tietää etukäteen hyväksytäänkö hanke innovaatiokannustimeen Hankkeen hyväksyttävyydestä voi pyytää Energiavirastolta lausuntoa etukäteen (näin on jo toimittukin) Muutamia kommentteja innovaatiokannustimen julkisuusvaatimukseen Kyse on monopolitoiminnasta, joten on kaikkien etu, että tiedot ja tulokset leviävät tehokkaasti. Tietyissä tilanteissa voitaneen harkita osittaista julkaisuvaatimusta (esim. tutkimuksessa luottamuksellista tietoa järjestelmän haavoittuvuuksista) 18

19 Energiaviraston Verkkopäivä Energiavirasto esittelee suuntaviivojen tilannetta tarkemmin 4.6 järjestettävänä Verkkopäivänä Tilaisuus järjestetään Helsingissä, Messukeskuksen Kokoustamossa Ilmoittautuminen (Energiaviraston internetsivujen kautta) viimeistään tänään Käydään menetelmäkohtaisesti läpi 1. suuntaviivojen lausuntoja sekä esitellään jatkotoimenpiteet ja 2. suuntaviivoihin mahdollisesti tulevia muutoksia Verkkopäivän jälkeen voi vielä kommentoida kehitettäviä osa-alueita. Kommentit pyritään huomioimaan vielä ennen 2. suuntaviivojen julkaisua 19

20 Kiitos huomiostanne!

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Sähköverkko LAUSUNTO 1(9) Kenneth Hänninen 14.4.2015 kirjaamo@energiavirasto.fi simo.nurmi@energiavirasto.fi Viite Lausuntopyyntönne Dnro 313/430/2015 1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Energiavirasto

Lisätiedot

Sähkömarkkinalaki uudistuu. miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään?

Sähkömarkkinalaki uudistuu. miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään? Sähkömarkkinalaki uudistuu miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään? Energiamarkkinavirasto verkkovalvonta ryhmäpäällikkö Simo Nurmi 25.5.2012 Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ehdotus

Lisätiedot

SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN ETÄLUETTAVILTA MITTA- REILTA SAATAVAN DATAN AVULLA SÄHKÖNJAKELUYHTIÖ MÄNTSÄ- LÄN SÄHKÖ OY:LLE

SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN ETÄLUETTAVILTA MITTA- REILTA SAATAVAN DATAN AVULLA SÄHKÖNJAKELUYHTIÖ MÄNTSÄ- LÄN SÄHKÖ OY:LLE LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jouni Haapaniemi SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN ETÄLUETTAVILTA MITTA- REILTA SAATAVAN DATAN AVULLA SÄHKÖNJAKELUYHTIÖ

Lisätiedot

LUONNOKSET SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAME- NETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015

LUONNOKSET SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAME- NETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 Sähköverkko LAUSUNTO 1(7) Kenneth Hänninen 4.6.2011 Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkuja 4 00530 HELSINKI Viite Lausuntopyyntönne Dnrot 837/430/2010 ja 945/430/2010 LUONNOKSET SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN

Lisätiedot

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

Energiaviraston valvontamenetelmissä sovellettavan innovaatiokannustimen arviointi. ST-Pooli 2.10.2014 TkT Juha Vanhanen

Energiaviraston valvontamenetelmissä sovellettavan innovaatiokannustimen arviointi. ST-Pooli 2.10.2014 TkT Juha Vanhanen Energiaviraston valvontamenetelmissä sovellettavan innovaatiokannustimen arviointi ST-Pooli 2.10.2014 TkT Juha Vanhanen Sisältö Johdanto Nykyisen kannustimen toimivuus ja haasteet Vaihtoehdot innovaatiokannustimelle

Lisätiedot

Selvitys siirtoverkkosääntelyn investointikannustimista

Selvitys siirtoverkkosääntelyn investointikannustimista 3.6.2010 Selvitys siirtoverkkosääntelyn investointikannustimista SÄHKÖTEKNIIKKA 2 Esipuhe Tämä selvitystyö on tehty Työ- ja Elinkeinoministeriön (TEM) sekä Energiamarkkinaviraston (EMV) toimeksiannosta

Lisätiedot

Sähköverkkotoiminnan kustannustehokkuuden estimointi StoNED-menetelmällä:

Sähköverkkotoiminnan kustannustehokkuuden estimointi StoNED-menetelmällä: Sähköverkkotoiminnan kustannustehokkuuden estimointi StoNED-menetelmällä: Ehdotus tehostamistavoitteiden ja kohtuullisten kustannusten arviointiperusteiden kehittämiseksi kolmannella valvontajaksolla 2012-2015

Lisätiedot

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Päätös 1 (32) Luonnos Dnro: 630/962/2014 10.10.2014 DNA Oy PL 10 01044 DNA Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Teleyritys, jota päätös koskee DNA Oy Asetettavat

Lisätiedot

SÄHKÖVERKKOYHTIÖIDEN OMISTAJUUS JA OMISTAJUUSSTRATEGIAT SUOMESSA

SÄHKÖVERKKOYHTIÖIDEN OMISTAJUUS JA OMISTAJUUSSTRATEGIAT SUOMESSA SÄHKÖVERKKOYHTIÖIDEN OMISTAJUUS JA OMISTAJUUSSTRATEGIAT SUOMESSA Ownership and ownership strategies in electricity distribution business in Finland Janne Karppanen Kandidaatintyö 15.11.2010 LUT Energia

Lisätiedot

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Päätös 1 (33) Luonnos Dnro: 10.10.2014 636/961/2014 Elisa Oyj PL 1 00061 ELISA Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Teleyritys, jota päätös koskee Elisa Oyj Asetettavat

Lisätiedot

KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVA MENETELMÄ SUOMEN MAANPÄÄLLISEN TELEVISION LÄHETYSMARKKINOILLA

KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVA MENETELMÄ SUOMEN MAANPÄÄLLISEN TELEVISION LÄHETYSMARKKINOILLA 19.3.2014 KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVA MENETELMÄ Asiakas Toimittaja NAG Oy (Y-2411484-6) Sisältö 1 Tausta... 3 1.1 Tarve kustannussuuntautuneen hinnan määrittämiselle... 3 1.2

Lisätiedot

Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen

Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Sähköverkot ja suurjännitetekniikka Stefan Forsström Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY

RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY RAPORTTI Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY 1 JOHDANTO...4 2 ETÄLUENNAN ETENEMINEN SUOMESSA LÄHIVUOSINA...5 2.1 Etäluentaan liittyvistä päätöksistä...5 2.2 Etäluentaan

Lisätiedot

JANI-PEKKA PANTTI SÄHKÖN SIIRTOTUOTTEIDEN HINNOITTELUSOVELLUKSEN KEHITTÄMINEN

JANI-PEKKA PANTTI SÄHKÖN SIIRTOTUOTTEIDEN HINNOITTELUSOVELLUKSEN KEHITTÄMINEN JANI-PEKKA PANTTI SÄHKÖN SIIRTOTUOTTEIDEN HINNOITTELUSOVELLUKSEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tuottoprosentin uudelleenmäärittely kaikille HMVmarkkinoille

Tuottoprosentin uudelleenmäärittely kaikille HMVmarkkinoille Muistio 1 (6) Dnro: 19.12.2012 607/230/2012 Tuottoprosentin uudelleenmäärittely kaikille HMVmarkkinoille Tiivistelmä Viestintävirasto on päivittänyt kohtuullisen sitoutuneen pääoman tuoton määrittämiseen

Lisätiedot

Energia ja omistajuus Loppuraportti

Energia ja omistajuus Loppuraportti Energia ja omistajuus Loppuraportti 31/5/211 Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. LUT Energia Tutkimusraportti 15 Lappeenranta University of

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN Fingrid Oyj:n lehti 2/2013 SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Sähkömarkkinalain uudistus muuttaa pelisääntöjä 8 liittyjän 18 Tuulivoima- ABC Skenaariot kantaverkon kehittämisen pohjana

Lisätiedot

Kustannussuuntautuneen hinnan arvioiminen televisio- ja radiolähetysmarkkinoilla

Kustannussuuntautuneen hinnan arvioiminen televisio- ja radiolähetysmarkkinoilla Muistio 1 (21) Kustannussuuntautuneen hinnan arvioiminen televisio- ja radiolähetysmarkkinoilla Menetelmämuistio Muistio 2 (21) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Hinnoittelun arviointiin liittyvät säännökset

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 3/2011 KANTAVERKKO JA KÄYTTÖVARMUUS 20. Puoli Suomea pimeni kuvitteellisesti. Pohjanmaan verkko vahvistuu. Huurteisia haasteita

Fingrid Oyj:n lehti 3/2011 KANTAVERKKO JA KÄYTTÖVARMUUS 20. Puoli Suomea pimeni kuvitteellisesti. Pohjanmaan verkko vahvistuu. Huurteisia haasteita Fingrid Oyj:n lehti 3/2011 KANTAVERKKO JA KÄYTTÖVARMUUS 20 Puoli Suomea pimeni kuvitteellisesti 24 Pohjanmaan verkko vahvistuu 28 Huurteisia haasteita Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 14. vuosikerta

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA JA VAATIMUSMÄÄRITTELY

TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA JA VAATIMUSMÄÄRITTELY TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA JA VAATIMUSMÄÄRITTELY Asukasmuutostyöjärjestelmä Pohjola Rakennus Oy:ssä Pasi Heikkinen Opinnäytetyö Elokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Jakeluverkkoyhtiöiden tariffirakenteiden kehitysmahdollisuudet

Jakeluverkkoyhtiöiden tariffirakenteiden kehitysmahdollisuudet RAPORTTI 4.5.2012 Jakeluverkkoyhtiöiden tariffirakenteiden kehitysmahdollisuudet Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology PL 20/P.O. Box 20 FI-53851 Lappeenranta LUT Energia

Lisätiedot

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA Dnro 954/401/2013 7.4.2014 Energiaviraston suositus SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA 2(26) Sisällys Suosituksen valmistelusta 3 1. JOHDANTO

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Esa Niemelä KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN Työn tarkastajat:

Lisätiedot

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ ENERGIAN SISÄMARKKINAPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KÄSIT- TELEVÄSTÄ TYÖRYHMÄRAPORTISTA

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ ENERGIAN SISÄMARKKINAPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KÄSIT- TELEVÄSTÄ TYÖRYHMÄRAPORTISTA LAUSUNTOTIIVISTELMÄ 24.8.2011 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ ENERGIAN SISÄMARKKINAPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KÄSIT- TELEVÄSTÄ TYÖRYHMÄRAPORTISTA 1 Johdanto 2 Lausunnonantajat Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän

Lisätiedot

Energiasanomat 10/17.9.2012

Energiasanomat 10/17.9.2012 SISÄLTÖ Energiasanomat 10/17.9.2012 ENERGIATEOLLISUUS - ET:n syysseminaari 22.11. Energiateollisuus investoi ja työllistää - Energiatapaaminen Joensuussa 17.10.2012 SÄHKÖMARKKINAT - Luoteis-Euroopan (NWE)

Lisätiedot