BL20A0400 Sähkömarkkinat. Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Jarmo Partanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BL20A0400 Sähkömarkkinat. Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Jarmo Partanen"

Transkriptio

1

2 BL20A0400 Sähkömarkkinat Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Jarmo Partanen

3 Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Sähköverkkoliiketoiminta on monopolitoimintaa, jossa omistajilla on voittoodotuksia. Sähkönkäyttäjillä eli asiakkailla on toive hyvälaatuisesta kohtuullisen hintaisesta sähköstä. Monopolimarkkinoilla ei ole markkinoiden tuomaa painetta toiminnan tehokkuuteen ja hyvän laatuun. Sähkömarkkinaviranomaisille tehtävänä on toimia yhteiskunnan eli asiakkaiden äänenä verkkoyhtiöiden ja niiden omistajien suuntaan. Viranomainen pyrkii toiminnallaan luomaan toimintaympäristön, jossa osa verkkoyhtiön toiminnoista toteutetaan avoimilla markkinoilla ja jossa määräyksin ja ohjein kannustetaan yhtiöitä tehokkaaseen toimintaan. Sähkönkäyttäjä, yhteiskunta Regulaattori Omistajat Verkkoyhtiö 3

4 Sähkömarkkinat Sähkömarkkinoiden kehykset Sähkömarkkinalaki (n:o 386/ ) Sähkömarkkina-asetus (n:o 518/ ) Laki sähkömarkkinakeskuksesta (n:o 387/1995) KTM:n päätökset sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta (1637) sähkömarkkinakeskuksen maksullisista suoritteista (1479) verkkopalvelujen myyntiehtojen ja -hintojen ilmoittamisesta (1256) sähköliiketoimintojen eriyttämisestä (885) vastuualueiden muutoksista ilmoittamisesta Historiaa sähkömarkkinoilla Vertikaalinen eriyttäminen ja subventoinnin poistaminen sähkön tuotanto, myynti, siirto ja jakelu eriytetty toisistaan Markkinoiden vapauttaminen (myynti) sähköä voi tuottaa, ostaa ja myydä ilman sääntelyä, huom. Rajajohdot sähköverkko on markkinapaikka, jota asiakkaat pääsevät vapaasti käyttämään - 11/1996 yli 500 kw asiakkaat - 1/1997 kaikki (tuntimittaus) - 9/1998 kaikki (pienkuluttajille tyyppikäyrät)

5 Sähkömarkkinat Valvonta sähkömarkkinoilla Verkkoliiketoiminta siirtoliiketoimintaa varten perustettiin uusi kantaverkkoyhtiö, joka aloitti toimintansa Energiamarkkinavirasto vahvistaa vastuualueen, jossa verkonhaltijalla on yksinoikeus rakentaa ja hallita jakeluverkkoa, poikkeuksena - lyhyt liityntäjohto - kiinteistöjen sisäinen verkko - verkonhaltijan luvalla verkkoyhtiön liiketoiminta saa tuottaa kohtuullisen voiton verkkoyhtiöillä myyntitaseiden ylläpito- ja välitysvastuu Yhteiskunta, säädökset Liiketoimintojen eriyttäminen; vaadittu hyvin selkeästi Sähkökauppa täysin vapaata Verkkotoiminnan alueellinen monopoli säilyy hintavalvonta tehostuu ja ohjaa oikeaan suuntaan tehokasta toimintaa kannustetaan yritykset eivät kilpaile keskenään, yhteistyölle on tarvetta Vertikaalinen integraatio osin kielletty

6 Sähkömarkkinat - sähkömarkkinoiden valvonta Energiavirasto (entinen Energiamarkkinavirasto) perustettu huhtikuussa 1995 Työ-ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla itsenäinen asiantuntijavirasto, valitustie korkein hallinto-oikeus rahoitus lupa- ja budjettimaksuilla Muita viranomaisia TEM Energiaosasto Kilpailuvirasto TUKES Kuluttajaviranomaiset Rahoitustarkastus ja VM Energiaviraston tehtävät Valvoo sähkömarkkinalain noudattamista Edistää sähkömarkkinoiden toimintaa Myöntää toimiluvat verkkotoimintaan ja rakentamisluvat 110 kv johdoille Valvoo lupaehtojen noudattamista Valvoo sähköverkkotoimintaa ja verkkopalvelumaksujen kohtuullisuutta Valvoo sähkön myyntiä ns. toimitusvelvollisille Kerää ja julkaisee valvontaan liittyviä tietoja

7 Verkkoliiketoiminnan valvonta Verkkoliiketoiminnan kehykset sähkömarkkinalaki (386/1995) sähkömarkkina-asetus (518/1995) laki energiamarkkinavirastosta (507/2000) ktm:n päätökset Valvonnan toteuttaminen Suomessa ensimmäiset päätökset 1999, v alkaen aukoton valvonta energiamarkkinaviraston toimesta pääosin etukäteen (perusteet) ja osin jälkikäteen (laskelmat) koskee kaikkia verkkoyhtiöitä valitusten käsittely markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa Valvonnan kohteet hinnoittelun kohtuullisuus = korkein sallittu tuotto toiminnan tehokkuus = operatiivisten kulujen katto laatu = toimittamatta jäänyt teho ja energia 7

8 Verkkoliiketoiminnan valvonnan historiaa Suomessa, keskeisiä kehitysaskeleita Jälkikäteinen sääntely, tapauskohtainen valvonta 1. valvontajakso 2. valvontajakso Vakiokorvaukset > 12 h keskeytyksistä Tehokkuusmittaus ensimmäistä kertaa osaksi valvontamallia Yleinen tehostamistavoite Tasapoistot kohtuullisena poistotasona Verkon arvo perustuen komponenttien hintaan, ikään ja pitoaikaan Yhtiökohtainen tehostamistavoite Laatukannustin Markkinoiden avaaminen Ensimmäinen valvontapäätös hinnoittelun kohtuullisuudesta 8

9 Verkkoliiketoiminnan valvonta Suomessa , 3. valvontajakso Verkkoliiketoimintaa valvotaan vuosina seuraavien periaatteiden mukaisesti: valvonnan kohteena on pääoman tuotto, samalla valvotaan myös operatiivisia kustannuksia ja keskeytyskustannuksia tuotto lasketaan verkon nykykäyttöarvon ja WACC-prosentin avulla vakaa tuotto sisältäen kuitenkin liiketoimintariskejä kohtuulliset operatiiviset kulut määräytyvät historiatietojen perusteella (vuosien keskiarvo) operatiivisiin kuluihin kohdistuu 2,06 % yleinen tehostamistavoite + yhtiökohtainen tehostamisvelvoite määritetään tehokkuusmittauksen avulla poistotasona käytetään verkon jälleenhankinta-arvosta laskettuja tasapoistoja; jälleenhankinta-arvon laskennassa käytetään standardihintoja, verkkoyhtiöt voivat valita poistoajat EV:n antamissa puitteissa Sähkön laadun valvonta osin mukana valvontamallissa ja osin mallin ulkopuolella keskeytyskustannukset vaikuttavat sallittuun tuottoon ja tehostamisvelvoitteeseen asiakkaille maksettavat vakiokorvaukset yli 12 tunnin keskeytyksistä kehittämisvelvollisuuden toteutumisen arviointi 9

10 Verkkopituus Asiakasmäärä Siirretty energia Tuotokset Kj-verkon kaapelointiaste (%) (ympäristötekijä) Tehokkuusmittaus StoNED Sallittu liikevaihto Laatu bonus/sanktio; 0,5* (todelliset vertailutason kesk.kustannukset ). Max 20 % kohtuullisesta tuotosta Verkko-omaisuus, määrät Yksikköhinnat Jälleenhankinta-arvo (JHA) Pitoajat, ikä Nykykäyttöarvo (NKA) J.Partanen Input; TOTEX ,5 *Keskeytyskustannukset Kontrolloitavat operatiiviset kustannukset, KOPEX + - Liittymismaksut + + Muut taseen erät + Verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma Tehokkuusluku, 83,1% -x %/a WACC, CAP C E Sallittu STOTEX R 0,5*Keskeytyskustannukset Kontrolloitavat operatiiviset kustannukset, KOPEX Investointikannustin (tasapoistot) Toimitusvarmuuskannustin Innovaatiokannustin Kohtuullinen tuotto r opo R R LP m r

11 Verkkopituus Asiakasmäärä Siirretty energia Tuotokset Kj-verkon kaapelointiaste (%) (ympäristötekijä) Tehokkuusmittaus StoNED Tehokkuusluku Verkko-omaisuus, määrät Input; TOTEX ,5 *Keskeytyskustannukset X %/a Kontrolloitavat operatiiviset kustannukset, KOPEX Sallittu STOTEX ,5*Keskeytyskustannukset Kontrolloitavat operatiiviset kustannukset, KOPEX J.Partanen

12 Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Suomessa 12

13 Kohtuullisen tuoton määrittäminen Sallittu tuotto (laskennallinen voitto) määritetään pääpiirteittäin seuraavasti: 1. Lasketaan verkon jälleenhankinta-arvo = yksikkömäärät*yksikköhinnat, EV määrittelee yksikköhinnat 2. Määritetään verkon nykykäyttöarvo = (1-ikä/pitoaika)* jälleenhankinta-arvo - liittymismaksut. 3. Nykykäyttöarvoa käytetään pääomana, jolle lasketaan sallittu tuotto WACCprosentin avulla; tuottoprosentit määritetään erikseen omalle ja vieraalle pääomalle, oman ja vieraan pääoman suhde on 70/30 4. Toteutunut tulos lasketaan vähentämällä tuloista kohtuulliset kulut (operatiiviset kustannukset), poistot ja verot. Kuluihin liittyy 2,0 % + yhtiökohtainen tehostamisvelvoitteen mukainen vuosittainen vähentämisvelvoite 13

14 Verkkoliiketoiminnan valvonta Suomessa Liikevaihto EMV valvoo yksittäisiä kustannuskomponentteja Tuotto Poistot OPEX Sallittu tuotto: WACC*Verkkoliiketoimintaan sitoutunut pääoma; (WACC = pääoman keskikustannus, vuonna ,03 % olettaen vieraan ja oman pääoman suhteeksi 30/70) Kohtuullinen poistotaso: Jälleenhankinta-arvo / verkon pitoaika Kohtuulliset operatiiviset kustannukset Yleinen 2,0% vuotuinen tehostamisvaatimus + yhtiökohtaiset tehostamistavoitteet, joka määritetään tehokkuusmittauksen tuloksen avulla. 14

15 Verkostokomponenttien pitoaikavälit Verkostokomponentti 110 kv johdot kv avojohdot (puupylväs) kv avojohdot (teräspylväs) kv maakaapelit Sähköasemat kv kojeisto (GIS/avokojeisto) - 20 kv kojeisto (GIS/avokojeisto) - päämuuntaja Keskijännitejohdot - avojohdot - PAS, SAXKA, SAMKA - maakaapeli, kaapelipäätteet ja jatkokset Pienjännitejohdot - AMKA - maakaapeli, jakokaapit Jakelumuuntamot ja muuntajat - pylväsmuuntamo - puistomuuntamo - kiinteistömuuntamo - jakelumuuntaja Esitys pitoaikaväliksi [a] (GIS 45) (GIS 45) Verkostokomponentti Erottimet ja erotinasemat - johtoerotin - kaukokäyttöerotinasema Automaatio erotinasemalla ja sähköasemalla - ohjauskeskus, tiedonsiirtopääte - virta-anturi, jännitemittaus, vianilmaisin - toisiolaitteet/automaatio sähköasemalla Esitys pitoaikaväliksi [a] mittalaitteet Mittarit (esim. kwh-mittarit) Tietoliikennejärjestelmät Ohjelmistot - SCADA, VTJ, KTJ, ATJ ATK-laitteet Työvälineet 5 Kuljetus- ja konekalusto Kiinteistöt - asemarakennukset - kallioluolat - muut kiinteistöt

16 Verkoston arvo Verkostokomponentti Määrä Yksikköhinta JHA Ikä Pitoaika NKA 110kV-puupylväsjohto Pienjännitemaakaapeli: 4x Keskijännitemaakaapeli: Al 3x Pienjänniteriippujohto: AMKA Johtoerotin Kauko-ohjattava erotinasema Jakelumuuntaja: 200 kva Jakelumuuntaja: 30 kva pylväsmuuntamo Keskijänniteavojohto: Pigeon Keskijänniteavojohto: Raw en Päällystetty avojohto: PAS Jälleenhankinta-arvo Nykykäyttöarvo Nykyarvoprosentti, % 54,9 Keski-ikä, a 17,4 Keskim ääräinen pitoaika, a 39,4 16

17 Verkkoon sitoutuneen pääoman laskeminen tasetiedoista Taseen oikaisu Pääoman jaottelu oma pääoma koroton vieras pääoma (liittymismaksut) korollinen vieras pääoma yhteisöverovelvollisilla verottajan kuluosuus vähennetään Verkon kirjanpitoarvon korjaaminen sen nykykäyttöarvoa vastaavaksi taseen loppusumma ~ verkon nykykäyttöarvo Rahoitusarvopapereissa olevan rahoitusomaisuuden käsittely tapauskohtaista 17

18 Taseen oikaisu TASE VASTAAVAA 1. Aineettomat hyödykkeet Sähköverkko Muut aineelliset hyödykkeet (ei sähköverkko) Sijoitukset 0 5. Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset 0 7. Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit 0 9. Muu rahoitusomaisuus Vastaavaa yhteensä OIKAISTU TASE VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet 5150 Sähköverkko Muut aineelliset hyödykkeet (ei sähköverkko) 3925 Sijoitukset 0 Vaihto-omaisuus 4102 Pitkäaikaiset saamiset 0 Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit 0 Muu rahoitusomaisuus 0 VASTAAVAA YHTEENSÄ

19 Taseen oikaisu TASE VASTATTAVAA 1. Oma pääoma (poislukien kohdat 2-5) Arvonkorotusrahasto 0 3. Liittymismaksurahasto 0 4. Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Pääomalainat 0 7. Kertynyt poistoero 0 8. Vapaaehtoiset varaukset 0 9. Pakolliset varaukset Palautettavat liittymismaksut Pitkäaikaiset korolliset velat omistajilta ja konsernilta Pitkäaikaiset korottomat velat omistajilta ja konsernilta Pitkäaikaiset korolliset velat ulkopuolisilta Pitkäaikaiset korottomat velat ulkopuolisilta Korottomat lyhytaikaiset velat Korolliset lyhytaikaiset velat Vastattavaa yhteensä OIKAISTU TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Oma pääoma Arvonkorotusrahasto 0 Liittymismaksurahasto 0 Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Pääomalainat 0 POISTOERO JA VARAUKSET Kertynyt poistoero tilinpäätösssiirroista 0 Vapaaehtoiset varaukset 0 Pakolliset varaukset 0 Oman pääoman tasauserä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Palautettavat liittymismaksut Pitkäaikaiset korolliset velat omistajilta ja konsernilta Pitkäaikaiset korottomat velat omistajilta ja konsernilta 0 Pitkäaikaiset korolliset velat ulkopuolisilta 0 Pitkäaikaiset korottomat velat ulkopuolisilta 0 Korottomat lyhytaikaiset velat Korolliset lyhytaikaiset velat 8769 Laskennallinen verovelka poistoerosta 0 KOROTON VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

20 Pääoman tuotto Pääoman keskimääräinen kustannus WACC eli Weighted Average Cost of Capital oman pääoman suhteellinen määrä vieraan pääoman suhteellinen määrä Valvontajaksolla vieraan/oman pääoman suhde on kaikilla verkkoyhtiöillä sama 30/70 20

21 Valvontamallin parametrit Parametri Reaalinen riskitön korkokanta Sovellettava arvo 10 v valtion obligaatiokorko (edellisen vuoden toukokuun arvo) vähennettynä inflaatiokomponentilla Inflaatiokomponentti 1 % Velaton beeta 0,4 Velallinen beeta 0,537 Riskipreemio 5 % Likvidittömyyspreemio 0,5 % Pääomarakenne %, velat/oma 30/70 Veroaste 20% Korollisen vieraan pääoman kustannus Reaalinen riskitön korko + 1,0% 21

22 Korot Oman pääoman tuottoprosentti = riskitön tuotto + riskilisä+likvidittömyyspreemio riskitön tuotto 10 vuoden valtion obligaation korko, esim. v (toukokuu 2013) 1,60 %, vähennettynä inflaatiokomponentilla 1 % riskilisä = beeta * riskipreemio velaton beeta = 0.4, riskipreemio = 5 % velaton beeta korjataan velalliseksi beetaksi = beeta*(1+(1-0.20)*30/70)=0.537 beeta-kerroin * riskipreemio = * 5 % = % likvidittömyyspreemio = 0,5 % Vieraan pääoman kustannus koroton vieras pääoma liittymismaksut, ei aiheuta kustannuksia, korko = 0 korollinen vieras pääoma riskitön tuotto + 1,0 % C E R r opo R R LP m r 22

23 Sallitun tuoton laskeminen Sallittu tuotto lasketaan seuraavasti K sall =C korollinen *(1-vero)*P vkorollinen +C koroton *(1-vero)*P vkoroton +C oma *P oma K sall sallittu kohtuullinen tuotto C korollinen korollisen vieraan pääoman kustannus, % C koroton korottoman vieraan pääoman kustannus, % = 0 C oma oman pääoman kustannus, % P vkorollinen P vkoroton P oma korollinen vieras pääoma koroton vieras pääoma oma pääoma vero pääoman veroaste desimaalilukuna = (24,5 %) Vuodelle 2014 laskettu verkkoon sitoutuneen kokonaispääoman tuottoprosentti = (0,6 + 2, )*0.7 + (0,6+1,0)*0.3*0.8 = 3,03 % 23

24 Sallitun tuoton laskeminen Vuonna 2014; sallittu tuotto *( ) = Tuotolla a) maksetaan investointeihin tarvittujen lainojen korot b) maksetaan omistajille osinkoa c) kehitetään verkkoa 24

25 Sallitun tuoton laskeminen 25

26 Keskeytyskustannukset Valvontamallissa keskeytyksillä (käyttövarmuudella) on merkittävä rooli Jokaiselle verkkoyhtiölle lasketaan vuosittain keskeytyskustannukset, johon vaikuttavat pitkien keskeytysten määrä ja kesto, työkeskeytysten määrä ja kesto sekä jälleenkytkentöjen määrä. Näiden, vikojen kohteeksi joutuneiden asiakkaiden energiakäytön ja keskeytysten yksikköhintojen avulla lasketaan kunkin vian aiheuttama keskeytyskustannus Keskeytyskustannusten vuosien keskiarvoa käytetään kustannustekijänä tehokkuusmittauksessa Vuosien keskeytyskustannusten keskiarvoa käytetään referenssitasona (kohtuulliset keskeytyskustannukset), johon vuosittaisia keskeytyskustannuksia verrataan. Tuloksen perusteella yhtiö voi saada laatubonusta tai -sanktiota 26

27 Keskeytyskustannukset valvonnassa Keskeytyskustannusten laskennassa otetaan huomioon pysyvien vikakeskeytysten määrä ja kesto työkeskeytysten määrä ja kesto pika- ja jälleenkytkentöjen määrä keskeytysten yksikköhinnat ja toimittamatta jäänyt energia ja teho Odottamaton vika Suunniteltu työ PJK AJK /kw /kwh /kw /kwh /kw /kw 1,1 (1,26) 11,0 (12,6) 0,5 (0,57) 6,8 (7,80) 0,55 (0,63) 1,1 (1,26) Esimerkki: 1 tunnin vika keskijännitejohdolla, jossa 500 asiakasta, keskiteho 1500 kw Keskeytyskustannus 1,1* *1500 =

28 Keskeytyskustannukset valvonnassa Laatubonus/-sanktio Kohtuulliset kesk.kust. Toteutuneet kesk.kust. Laatubonus Kohtuulliset kesk.kust. Toteutuneet kesk.kust. Laatu sanktio Kohtuulliset keskeytyskustannukset ovat vuosien keskeytyskustannusten keskiarvo Laatubonus/sanktio on 50 % toteutuneiden ja keskeytyskustannusten referenssitason (kohtuulliset keskeytyskustannukset) erotuksesta. Laatubonus/-sanktio voi olla maksimissaan 20 % sallitusta tuotosta. tällä rajataan pois osa poikkeuksellisten olojen aiheuttamista suurista muutoksista 28

29 Tehokkuusmittaus valvonnassa Verkkoyhtiöiden keskinäistä tehokkuutta määritetään nk. tehokkuusmittauksen avulla tehokkuusmittaus tehdään StoNED mallilla tehokkuusmittauksen lähtötietoina käytetään panoksia, tuotoksia ja ympäristötekijöitä panoksia ovat operatiiviset kustannukset ja keskeytyskustannusten puolikas tuotoksia ovat siirretty energia ympäristöoloja kuvataan verkkopituudella ja asiakasmäärällä tehokkuusmittauksen tuloksena kullekin yhtiölle saadaan tehokkuusluku. Tehokkuusluku kertoo tehostamistarpeen suhteessa tehokkaisiin yhtiöihin tehokkuusluvun perusteella määritetään yhtiökohtaiset tehostamistavoitteet tt, jotka kohdistuvat operatiivisiin kustannuksiin periaatteellisena tavoitteena on saavuttaa operatiivisissa kustannuksissa tehokas rintama kahdeksassa vuodessa, tällöin vuotuinen tehostamisvelvoite xv on X i 1 8 EF (1 2,06%) i where X i = annual efficiency improvement requirement (%/a) to reduce regulatory total costs TOTEX i for network operator i during third regulatory period EF i = total efficiency factor (e.g. 84 %) for network operator i calculated by StoNED 29

30 Toteutuneen tuloksen laskeminen Tuloslaskelman oikaisu poistot = jälleenhankinta-arvo/pitoaika kulut = tehostamisvelvoitteen mukaiset kohtuulliset operatiiviset kustannukset laatubonus/-sanktio plussana tai miinuksena rahoituskuluina hyväksytään 5 % liikevaihdosta * vieraan pääoman kustannus rahoitusarvopapereista saatujen korko- ja rahoitustuottojen käsittely tapauskohtaista 30

31 Tuloslaskelman oikaisu TULOSLASKELMA 1. Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0 3. Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 0 5. Aine-, tarvike- ja energiaostot (poislukien kohta 7) Varastojen vähennys/lisäys Eriytetyn verkkotoiminnan sähkönostot Henkilöstökulut Verkkopalvelumaksut muille verkonhaltijoille Ulkopuoliset palvelut (poislukien kohta 9) Suunnitelmanmukaiset poistot sähköverkosta Muut suunnitelmanmukaiset poistot Verkkovuokrat/verkon leasingmaksut Vuokrat (poislukien kohta 13) Muut kulut Liikevoitto / liiketappio Rahoitustuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Rahoitustuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Rahoitustuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonalentumiset Pääoman tuotto kunnalliselle omistajalle Rahoituskulut omistajille (poislukien kohta 22) Korkokulut ja muut rahoituskulut (poislukien kohdat 22,23) Satunnaiset tuotot/kulut (poislukien kohta 26) Konserniavustukset Poistoeron vähennys/lisäys sähköverkosta Poistoeron vähennys/lisäys (poislukien kohta 27) Vapaaehtoisten varausten vähennys/lisäys Tuloverot Muut välittömät verot Tilikauden voitto / tilikauden tappio OIKAISTU TULOSLASKELMA Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 0 - Aine-, tarvike- ja energiaostot /- Varastojen vähennys/lisäys Eriytetyn verkkotoiminnan sähkönostot Henkilöstökulut Verkkopalvelumaksut muille verkonhaltijoille Ulkopuoliset palvelut Poistot sähköverkosta, JHA/tp Muut suunnitelmanmukaiset poistot Verkkovuokrat/verkon leasingmaksut 0 - Vuokrat Muut kulut -89 Liikevoitto / liiketappio Rahoitustuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 0 + Rahoitustuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 0 + Rahoitustuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 0 + Muut korko- ja rahoitustuotot Pääoman tuotto kunnalliselle omistajalle 0 Voitto ennen veroja Laskennalliset verot (veroaste 29 %) Toteutunut tuotto

32 Toteutunut vs. sallittu tuotto Sallittu ja toteutunut tuotto lasketaan vuosittain Yksittäiset vuodet voivat olla tuoton suhteen yli- tai alijäämäisiä Valvontajakson yli- tai alituotto voidaan kompensoida valvontajaksolla Valvontajaksolla kertynyt ylituotto on siis palautettava seuraavalla jaksolla asiakkaille (hintojen kautta, ei suoria palautuksia) Valvontajakson alituottoa ei voi enää kompensoida valvontajaksolla

33 Verkon arvon muutokset Verkon jälleenhankinta-arvo määritetään vuosittain komponenttimäärien ja standardikustannusten avulla Laskennallisen tuloksen laskennassa käytettävät tasapoistot lasketaan vuosittain jälleenhankinta-arvon ja pitoaikojen avulla 33

34 Valvontaan liittyvät kannustimet/sanktiot Valvontamallin kannustimet/sanktiot: yksikköhintoja alhaisemmilla kustannuksilla toteutuneille investoinneille saa lisätuottoa sallitun operatiivisen kulutason alitus vaikuttaa suoraan tulokseen investoinneille, jotka pienentävät operatiivisia kuluja, saa lisätuottoja kesken pitoajan tehtäville korvausinvestoinneille pieni tai jopa negatiivinen tuotto sähkön laatua parantavalle toiminnalle vahvat kannusteet yhtiökohtaiset tehostamisvaatimukset kannustavat/pakottavat tehostamaan toimintaa 34

35 Verkkoliiketoiminnan strateginen kehittäminen Kuinka toimia mihin investoida, kuinka parantaa verkon käytettävyyttä Regulaation seurauksena samantyyppisillä investoinneilla, operatiivisella toimilla ja organisaation kehittämistoimilla voi olla hyvinkin erilainen kokonaistuotto esimerkiksi johtoinvestoinnin tuotto voi vaihdella erittäin paljon regulaatiomallista ja investoinnin luonteesta riippuen pakkoinvestointi, sähkönlaatuinvestointi tehokkuusmittaus ja sen parametrit tuottoa voi saada tai menettää pääoman tuotto, poistot, operatiivisten kulujen vähenemishyöty/lisääntymishaitta, sähkön laadun parannushyöty, investointien vaikutus tehokkuusmittauksessa (jos ovat mukana tehokkuusmittauksessa) 35

36 Verkkoliiketoiminnan strateginen kehittäminen Kuinka toimia mihin investoida, kuinka parantaa verkon käytettävyyttä Kannattaa investoida etenkin kohteisiin, joilla voidaan parantaa verkon käyttövarmuutta ja pienentää operatiivisia kuluja. investoinnit pitoajan ylittäneisiin kohteisiin, kesken pitoajan tehtäville saneerauksille ei saa täyttä tuottoa Pakkoinvestoinnit voivat olla selvästi tappiollisia Operatiivisten kustannusten laskeminen pysyvä trendi Käyttövarmuuteen liittyvien toimintojen kehittäminen, suurhäiriöt erityiskohteena Päätösperusteena kokonaiskustannusten (investoinnit, operatiiviset kulut, keskeytyskustannukset) minimointi. 36

37 Verkkoliiketoiminnan valvonta eräissä Euroopan maissa 37

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA

KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET 590 Liite 2 MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Siirrettynä luovutettu sähköenergia

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen Anssi Seppälä Petri Trygg Enease Oy Tietäjäntie 2 02130 Espoo www.enease.fi (09) 454 00550 2011 1/32 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation NEXSTIM OYJ TASEKIRJA 31.12. SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös TASEKIRJA: NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-11 NEXSTIM

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN. Diplomityö

KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN. Diplomityö KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN Diplomityö Tarkastajat: professori Jukka Rintala ja dosentti Jarmo Hukka Tarkastajat ja

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

Suomen pienten vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi

Suomen pienten vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi Suomen pienten vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1 LASKENTAPERUSTEET... 5 1.1 Laskennan kohteet... 5 1.2 Laitosten toiminnan laajuus... 6 1.3 Tilinpäätökset...

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation Basware IFRS Consolidation IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia VERSIO 11.1/2011 (DEMOGROUP) Sisältö Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot