Tiedotustilaisuus Scandic Simonkenttä, Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedotustilaisuus 16.1.2014. Scandic Simonkenttä, Helsinki"

Transkriptio

1 Tiedotustilaisuus Scandic Simonkenttä, Helsinki

2 Sähkömarkkinat - hintakehitys

3 Keskeiset muutokset kuluttajan sähkölaskuun Kotitalouskäyttäjä 5000 kwh/vuosi Sähkölämmittäjä kwh/vuosi Sähköenergian verollinen hinta (toimitusvelvollisuushinnoilla) -1,2 % -0,9 % Sähkön verollinen siirtohinta +3,5 % +4,3 % Sähkön kokonaishinta (sis. verot) +1,2 % +1,4 % 3

4 Keskeiset muutokset kuluttajan sähkölaskuun 2013/2014 Kotitalouskäyttäjä 5000 kwh/vuosi Sähkölämmittäjä kwh/vuosi Sähköenergian veroton hinta (toimitusvelvollisuushinnoilla) -4 /v -9 /v Sähkön veroton siirtohinta +1 /v +0 /v Verot (alv:n muutos) +13 /v +42 /v Kokonaisvaikutus kuluttajan vuotuiseen sähkölaskuun +9 /v +33 /v 4

5 Sähkön keskihinta kuluttajalle Kotitalouskäyttäjä 5000 kwh/vuosi Sähkölämmittäjä kwh/vuosi Sähköenergia (toimitusvelvollisuus, sis. alv) Sähkön siirto (sis. alv ja sähköverot) 7,54 snt/kwh 6,88 snt/kwh 8,05 snt/kwh 6,05 snt/kwh Sähkön kokonaishinta (sis. verot) 15,59 snt/kwh 12,93 snt/kwh Sähkö maksaa vuodessa yhteensä 779 /vuosi /vuosi 5

6 Verottoman sähköenergian reaalinen hintakehitys (inflaatiokorjattu, toimitusvelvollisuushinnat) Kotitalous 5000 kwh/v Sähkölämmittäjä kwh/v 70 6

7 Verottoman sähkön siirtohinnan reaalinen kehitys (inflaatiokorjattu) Kotitalous 5000 kwh/v Sähkölämmittäjä kwh/v 70 7

8 Verollisen sähkön siirtohinnan reaalinen kehitys (inflaatiokorjattu) Kotitalous 5000 kwh/v Sähkölämmittäjä kwh/v 70 8

9 Kotitalouskuluttajan sähkön hinnan muodostuminen ( ,59 snt/kwh) verot 32 % 19 % 22 % myynti 39 % hankinta myynti jakeluverkko kantaverkko 12 % sähkövero 2 % 17 % alv 28 % siirto 29 % 9

10 Sähköenergian tarjous- ja toimitusvelvollisuushintojen muutokset Kotitalouskäyttäjä 5000 kwh/vuosi Sähkölämmittäjä kwh/vuosi Toimitusvelvollisuushinnat -1,2 % -0,9 % Tarjoushinnat toistaiseksi voimassa oleville sopimuksille -2,3 % -2,7 % Tarjoushinnat kaksivuotisille määräaikaisille sopimuksille -8,6 % -8,2 % 10

11 Sähkön SPOT- ja johdannaishinnat /MWh 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 NordPool Spot systeemihinta Forward sopimukset Lähde:Nord Pool Spot, Nasdaq OMX 11

12 Pörssisähkön hinta Suomessa ja Ruotsissa /MWh 70,0 60,0 50,0 40,0 NordPool Spot systeemihinta 30,0 Suomen aluehinta Ruotsin SE1 aluehinta Ruotsin SE3 aluehinta 20,0 10,0 0,0 46/ / / /2012 2/2013 4/2013 6/2013 8/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2013 Lähde:Nord Pool Spot 12

13 Päästöoikeuksien hinnat /t CO EUA EUA Lähde:EEX 13

14 Primäärienergialähteiden hinnat /MWh Kivihiili rannikolla Maakaasu /2004 5/2004 9/2004 1/2005 5/2005 9/2005 1/2006 5/2006 9/2006 1/2007 5/2007 9/2007 1/2008 5/2008 9/2008 1/2009 5/2009 9/2009 1/2010 5/2010 9/2010 1/2011 5/2011 9/2011 1/2012 5/2012 9/2012 1/2013* 5/2013* 9/2013* Lähde:Tilastokeskus 14

15 Suomen sähkön kulutus, tuotanto ja tuonti/vienti TWh Kulutus 80,5 85,1 81,9 82,6 81,4 Tuotanto 68,6 74,9 68,3 65,5 66,0 Ruotsi tuonti(+)/vienti(-) -1,4-2,9 1,9 14,4 12,2 Venäjä tuonti 11,7 11,6 10,8 4,4 6,6 Viro tuonti(+)/vienti(-) 1,7 1,7 1,2-1,2-1,1 Lähde:Fingrid, Nord Pool Spot 15

16 Tuotanto ja kulutus Pohjoismaissa ja Suomessa TWh 400,0 Pohjoismaat TWh 90,0 80,0 Suomi 350,0 70,0 300,0 60,0 250,0 kulutus tuotanto 50,0 40,0 kulutus tuotanto 200,0 30,0 150,0 20,0 10,0 100, , Lähde:Fingrid, Nord Pool Spot 16

17 Pohjoismaiset vesivarannot TWh % Maksimikapasiteetti Varannot 2013 Varannot 2012 Keskiarvo Lähde:Nord Pool Spot 17

18 Pörssisähkön hinta Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa /MWh NPS EPEX DE/AT EPEX FR Lähde: European Power Exchange, NordPool Spot 18

19 Sähkön kuluttajahinnat Euroopassa (2013 alkupuoli) snt/kwh Verot Veroton hinta Lähde:Eurostat 19

20 Sähköverkot

21 Jakeluverkonhaltijan sähköverkkolupa Sähköverkkotoiminta on luvanvaraista toimintaa jakeluverkonhaltijan sähköverkkolupa oikeuttaa monopoliaseman maantieteellisellä vastuualueella Energiavirasto myöntää sähköverkkoluvan, jos hakija täyttää hakemuksensa mukaiselle sähköverkkotoiminnalle asetetut tekniset, taloudelliset ja organisatoriset vaatimukset Sähköverkkolupa myönnetään toistaiseksi (tai erityisestä syystä määräajaksi) Energiavirasto voi liittää sähköverkkolupaan luvan myöntämisen edellytysten kannalta tarpeellisia ehtoja Energiavirasto voi peruuttaa sähköverkkoluvan, jos verkonhaltija toistuvasti ja oleellisesti rikkoo lupaehtoja tai sähkömarkkinalainsäädäntöä eikä etukäteen annettu varoitus luvan peruuttamisesta ole johtanut puutteiden korjaamiseen 21

22 Sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset voimaan tulleessa sähkömarkkinalaissa asetetaan sähkönjakeluverkon haltijoille selkeät vähimmäisvaatimuksen sähkönjakelun toimitusvarmuuden laadulle Sähkönjakeluverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella asiakkaille yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä eikä muulla alueella yli 36 tuntia kestävää keskeytystä Jakeluverkonhaltija voi kuitenkin soveltaa paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa toimitusvarmuutta saarissa, joihin ei ole tietä tai lauttayhteyttä sekä käyttöpaikoilla, joiden sähkönkulutus on hyvin vähäistä (enintään kwh kolmen edellisen kalenterivuoden aikana) ja joissa investointikustannukset olisivat poikkeuksellisen suuret sen muista käyttöpaikoista etäisen sijainnin vuoksi 22

23 Sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimusten toteutusaikataulu Toimitusvarmuusvaatimukset on täytettävä portaittain 15 vuoden kuluessa vuoden 2019 loppuun mennessä vaatimusten tulee toteutua vähintään 50 prosentilla jakeluverkon asiakkaista pois lukien vapaa-ajan asunnot vuoden 2023 loppuun mennessä vähintään 75 prosentilla pois lukien vapaa-ajan asunnot ja vuoden 2028 loppuun mennessä kaikkien asiakkaiden kohdalla Jakeluverkonhaltija, joka joutuu muuttamaan ilmajohdoista maakaapeleiksi keskimääräistä merkittävästi suuremman osuuden ja uusimaan ennenaikaisesti merkittävän määrän sähkönjakeluverkkoaan voi kuitenkin hakea Energiavirastolta lisäaikaa tavoitteiden saavuttamiselle enintään vuoden 2036 loppuun saakka 23

24 Sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimusten vaikutukset Sähkönjakelun toimitusvarmuuden uudet velvoitteet vaativat useimmilta sähkön jakeluverkonhaltijoilta sähköverkon investointien merkittävää lisäämistä sähköverkon vuosikustannusten lisäämistä panostamalla sähköverkon ylläpitoon eli kunnossapitoon ja varautumiseen Energiaviraston valvonnan pitää edistää tavoitteiden toteutumista valvontamenetelmiin lisättiin uusi insentiivi toimitusvarmuuskannustin alkaen Sähkönjakelun toimitusvarmuuden uusien velvoitteiden toteutuminen parantaa asiakkaiden sähkönjakelun laatua erityisesti maaseudun taajamissa ja haja-asutusalueilla Sähkönjakelun toimitusvarmuuden uusien velvoitteiden toteuttaminen nostaa siirtymäajan aikana keskimäärin maltillisesti sähkön siirtohintaa erityisesti maaseudulla metsäisessä ympäristössä toimivien verkonhaltijoiden alueella lisäksi lisääntyviä investointeja ja kustannuksia voidaan rahoittaa omistajille tuloutettavia eriä kohtuullistamalla ja pääomarahoituksella (vieras ja oma pääoma) 24

25 Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelma Kehittämissuunnitelmissa tulee olla kuvattuna toimenpiteet, jotka toteuttamalla verkko täyttää sähkömarkkinalain mukaiset sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset siirtymäaikojen puitteissa Kehittämissuunnitelmat tulee toimittaa Energiavirastolle kahden vuoden välein ensimmäisen kerran mennessä Energiavirasto voi mennessä vaatia jakeluverkonhaltijaa muuttamaan tätä suunnitelmaa toisen kerran suunnitelmat toimitettava mennessä Energiavirasto voi mennessä vaatia jakeluverkonhaltijaa muuttamaan tätä suunnitelmaa tästä eteenpäin tämä rytmi suunnitelmien toimittamisessa ja muutosvaatimuksissa toistuu kahden vuoden välein Energiavirasto on antanut määräyksen kehittämissuunnitelman sisällöstä 25

26 Sähkön jakeluverkkotoiminnan tuotot vuosina Miljoonaa euroa Vuosi (vuosien tiedot vielä alustavia) Kohtuullinen tuotto Toteutunut oikaistu tulos Tilikauden alijäämä (-) / ylijäämä (+) 26

27 Sähkön jakeluverkkotoiminnan investoinnit vuosina Miljoonaa euroa Vuosi Kokonaisinvestoinnit JHA-tasapoistot Korvausinvestoinnit 27

28 Sähkön jakeluverkkotoiminnan investointien jakautuminen Miljoonaa euroa Sähköverkonosa 28

29 Sähkönjakelun keskeytyksistä asiakkaille laskennallisesti aiheutunut haitta (ns. KAH) Miljoonaa euroa Vuosi 29

30 Sähkönjakelun keskeytyksistä asiakkaille maksetut vakiokorvaukset ,0 46,8 45,0 40,0 35,0 Miljoonaa euroa 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 9,6 9,2 5,0-2,6 2,8 0,4 0,8 1, Vuodet 30

31 Sähkönjakelun keskeytyksistä vakiokorvauksia saaneet asiakkaat Asiakkaiden lukumäärä Vuodet 31

32 Sähkönjakeluverkon maakaapelointiasteet Vuosi Pienjännite (0,4 kv) Keskijännite (20 kv) Suurjännite (110 kv) Jakeluverkko (0,4 kv ja 20 kv) Kokonaismaakaapelointiaste ,0 % 9,2 % 2,1 % 22,8 % 22,5 % ,1 % 9,5 % 2,2 % 23,7 % 23,3 % ,3 % 10,0 % 2,3 % 24,5 % 24,2 % ,3 % 10,4 % 2,5 % 25,4 % 25,1 % ,3 % 11,0 % 2,7 % 26,3 % 25,9 % ,3 % 11,6 % 2,8 % 27,2 % 26,8 % ,5 % 12,3 % 2,8 % 28,2 % 27,8 % ,6 % 13,2 % 3,1 % 29,2 % 28,8 % Muutos maakaapelointiasteessa ,6 %-yks. 4,0 %-yks. 1,0 %-yks. 6,4 %-yks. 6,3 %-yks. 32

33 Sähkön jakeluverkonhaltijoiden valvontamenetelmät lyhyesti Kohtuullisen tuoton laskenta Oikaistu sähköverkkotoimintaan sitoutunut pääoma Toteutuneen oikaistun tuloksen laskenta Oikaistu liikevoitto (-tappio) x Kohtuullinen tuottoaste Kannustimet: Investointikannustin Laatukannustin Tehostamiskannustin Innovaatiokannustin Toimitusvarmuuskannustin = = Kohtuullinen tuotto Toteutunut oikaistu tulos = + Alijäämä tai ylijäämä 33

34 Kiitos mielenkiinnostanne

Kymenlaakson Sähköverkko Oy. Urakoitsijapäivät 12.3.2014 Raimo Härmä

Kymenlaakson Sähköverkko Oy. Urakoitsijapäivät 12.3.2014 Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Urakoitsijapäivät 12.3.2014 Raimo Härmä Kymenlaakson Sähkö Oy Yhtiökokous Hallintoneuvosto Hallitus Kymenlaakson Sähkö konserni (energia-, verkko- ja verkonrakennusliiketoiminta)

Lisätiedot

Sähkömarkkinalaki uudistuu. miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään?

Sähkömarkkinalaki uudistuu. miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään? Sähkömarkkinalaki uudistuu miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään? Energiamarkkinavirasto verkkovalvonta ryhmäpäällikkö Simo Nurmi 25.5.2012 Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ehdotus

Lisätiedot

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 dnro 963/002/2011 Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 Energiamarkkinavirasto on määrännyt 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun

Lisätiedot

16.3.2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN EHDOTUS TOIMENPITEISTÄ SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTA- MISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI

16.3.2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN EHDOTUS TOIMENPITEISTÄ SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTA- MISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI ENERGIAOSASTO MUISTIO 16.3.2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN EHDOTUS TOIMENPITEISTÄ SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTA- MISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI I. Johdanto Toimeksianto Elinkeinoministeri

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 20/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sähkömarkkinalaki, laki maakaasumarkkinalain

Lisätiedot

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013 ENERGIAMARKKINAVIRASTO KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013 Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkuja 4 Puhelin 029 505 0000 S-posti virasto@energiamarkkinavirasto.fi Energimarknadsverket 00530

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - opetusmoniste

Sähkömarkkinat - opetusmoniste LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA Sähkömarkkinat - opetusmoniste LUT 2014 Jarmo Partanen, Satu Viljainen, Jukka Lassila, Samuli Honkapuro, Kaisa Salovaara, Salla Annala, Mari

Lisätiedot

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Sähköverkko LAUSUNTO 1(9) Kenneth Hänninen 14.4.2015 kirjaamo@energiavirasto.fi simo.nurmi@energiavirasto.fi Viite Lausuntopyyntönne Dnro 313/430/2015 1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Energiavirasto

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain sekä maakaasumarkkinalain 4 luvun 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkömarkkinalakia ja

Lisätiedot

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat Sähkön hinta Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 0405066564 1 LUT strategiset painopistealueet Energiatehokkuus* ja energiamarkkinat Strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen Tieteellinen

Lisätiedot

SÄHKÖVERKKOYHTIÖIDEN OMISTAJUUS JA OMISTAJUUSSTRATEGIAT SUOMESSA

SÄHKÖVERKKOYHTIÖIDEN OMISTAJUUS JA OMISTAJUUSSTRATEGIAT SUOMESSA SÄHKÖVERKKOYHTIÖIDEN OMISTAJUUS JA OMISTAJUUSSTRATEGIAT SUOMESSA Ownership and ownership strategies in electricity distribution business in Finland Janne Karppanen Kandidaatintyö 15.11.2010 LUT Energia

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

PK-yritysten energiaopas

PK-yritysten energiaopas PK-yritysten energiaopas 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ISBN 951-9148-96-5 2 PK-yritysten energiaopas Esipuhe Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton

Lisätiedot

Kantaverkon kehittämissuunnitelma

Kantaverkon kehittämissuunnitelma Kantaverkon kehittämissuunnitelma 2015 2025 Sisällys 1 Yhteenveto...3 2 Johdanto...9 2.1 Dokumentin sisältö ja tavoitteet...9 2.2 Kehittämissuunnitelman lainsäädännöllinen perusta...10 3 Fingridin 10 vuoden

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Kilpailukyky Kestävä kehitys Tasapaino? Tasapaino? Kestävä Toimitusvarmuus Toimitusvarmuus Sisältö: 1. Askel askeleelta kohti eurooppalaista sähkömarkkinaa...

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 1 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 1 Yleiskatsaus Vantaan Energia Sähköverkot Oy kuuluu Vantaan Energia -konserniin, jonka muodostavat emoyhtiö Vantaan Energia Oy ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöt.

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 31.7.2012 C(2012) 5526 final Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille Arvoisa ulkoasiainministeri Euroopan komissio

Lisätiedot

OTTO HONKASALO YLEISSUUNNITTELUN JA INVESTOINTIEN HALLINNAN KEHIT- TÄMINEN OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY:SSÄ. Diplomityö

OTTO HONKASALO YLEISSUUNNITTELUN JA INVESTOINTIEN HALLINNAN KEHIT- TÄMINEN OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY:SSÄ. Diplomityö OTTO HONKASALO YLEISSUUNNITTELUN JA INVESTOINTIEN HALLINNAN KEHIT- TÄMINEN OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY:SSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Pekka Verho Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Esa Niemelä KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2013 19.7.2013

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2013 19.7.2013 Osavuosikatsaus 19.7.2013 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 19.7.2013 klo 9.00 Hyvä operatiivinen tulos toisella neljänneksellä Huhti-kesäkuu 2013 Vertailukelpoinen liikevoitto oli 298 (284) miljoonaa

Lisätiedot

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2013 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2013 VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA

ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA Osaraportti projektiin: Bioenergian käytön ja tuottamisen toteutettavuus Lapissa 1.3.2007-28.2.2008

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Sähkön hinnnanmuutokset. kerrottava ja perusteltava selvästi. Toimitusvelvollisuushintojen kohtuullisuudesta huolehdittava

Sähkön hinnnanmuutokset. kerrottava ja perusteltava selvästi. Toimitusvelvollisuushintojen kohtuullisuudesta huolehdittava 15.6.2007 Kuluttajaviraston uutiskirje 4/2007 Tutkassa nyt Kilpailun onnistuminen sähkömarkkinoilla vaatii hyväkuntoista kuluttajansuojaa Sähkön hinnanmuutokset kerrottava ja perusteltava selvästi Sähkön

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden avautuminen Euroopassa ja sen vaikutukset Suomen sähkömarkkinoihin

Sähkömarkkinoiden avautuminen Euroopassa ja sen vaikutukset Suomen sähkömarkkinoihin 2.4.2006 Kauppatieteiden osasto Teknologiatutkimus 90671K Kandidaatintutkielma (teknologiatutkimus) Sähkömarkkinoiden avautuminen Euroopassa ja sen vaikutukset Suomen sähkömarkkinoihin Milla Ratilainen

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen

Lisätiedot

A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset

A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähköntoimitusehdot STE 2014 1/7 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen

Lisätiedot