Kehittämissuunnitelmista toteutukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehittämissuunnitelmista toteutukseen"

Transkriptio

1 Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Verkostomessut, Tampere Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto

2 Yleistä sähkönjakeluverkon kehittämisestä

3 Sähkön jakeluverkkotoiminnan toimitusvarmuus paranee ja siirtohinnat nousevat Toimitusvarmuuden vähimmäisvaatimukset sähkön jakeluverkkotoiminnalle Sähkönjakeluverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella asiakkaille yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä eikä muulla alueella yli 36 tuntia kestävää keskeytystä Vaatimukset on täytettävä portaittain vuoden 2028 loppuun mennessä 50 % asiakkaista vaatimusten piirissä 2019, 75 % 2023 ja 100 % 2028 tietyin edellytyksin virastolta voi hakea lisäaikaa enintään vuoden 2036 loppuun saakka Sähkönjakelun toimitusvarmuuden uudet velvoitteet vaativat sähköverkon investointien merkittävää lisäämistä sähköverkon ylläpidon eli kunnossapidon ja varautumisen lisäämistä Sähkönjakelun toimitusvarmuuden uusien velvoitteiden toteutuminen parantaa asiakkaiden sähkönjakelun laatua vähemmän ja lyhempiä keskeytyksiä nostaa asiakkaiden sähkön siirtohintaa 3

4 Vaatimusten toteutumista seurataan kehittämissuunnitelmien pohjalta Energiavirasto valvoo toimitusvarmuustavoitteiden toteutumista verkonhaltijoiden laatimien kehittämissuunnitelmien pohjalta Kehittämissuunnitelmissa tulee olla kuvattuna toimenpiteet, jotka toteuttamalla verkko täyttää sähkömarkkinalain mukaiset sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset siirtymäaikojen puitteissa Energiavirasto on antanut määräyksen kehittämissuunnitelmien sisällöstä keskeinen sisältö: kehittämisen strategiset lähtökohdat, lähimmän kahden vuoden ja koko siirtymäajan investoinnit ja kunnossapito sekä niiden kohdentuminen sekä toteumatiedot Kehittämissuunnitelmat tulee toimittaa Energiavirastolle kahden vuoden välein ensimmäisen kerran mennessä virasto voi mennessä vaatia jakeluverkonhaltijaa muuttamaan suunnitelmaa toisen kerran suunnitelmat toimitettava mennessä virasto voi mennessä vaatia jakeluverkonhaltijaa muuttamaan suunnitelmaa tästä eteenpäin tämä rytmi suunnitelmien toimittamisessa ja muutosvaatimuksissa toistuu kahden vuoden välein 4

5 Yhteenveto 1. kehittämissuunnitelmista Yhteenveto perustuu sähkönjakeluverkon haltijoiden Energiavirastolle vuonna 2014 toimittamiin kehittämissuunnitelmin, joita kaikkia virasto ei vielä ole arvioinut eikä vaatinut verkonhaltijoita tekemään niihin tarvittavia muutoksia. Toisaalta suunnitelmat tarkentuvat vuosien kuluessa, kun investoinnit ja muut toimenpiteet etenevät ja ala muutoinkin kehittyy. Yhteenvedon tiedot ovatkin tämänhetkinen paras näkemys tulevasta.

6 Kehittämissuunnitelmien mukaiset verkonhaltijoiden strategiset valinnat Etenemisjärjestys ensin asemakaava-alueet ( taajamat) sitten muut alueet ( haja-asutusalueet) Keskeiset toimenpiteet maakaapelointi ilmajohtojen siirto teiden varsiin automaation lisääminen pienen kuormituksen keskijänniteverkon korvaaminen 1 kv sähköverkolla johtokatujen raivaamisen, vierimetsien hoidon ja muun ennakoivan kunnossapidon lisääminen varautumisen parantaminen 6

7 Kappaletta Käyttöpaikat ja niiden toimitusvarmuus nykyisin asemakaava-alue Käyttöpaikat yhteensä Toimitusvarmuusvaatimukset täyttävät käyttöpaikat Kaikki Maaseutu- Taajama- Kaupunki- verkonhaltijat yhtiöt yhtiöt yhtiöt 7

8 Kappaletta Käyttöpaikat ja niiden toimitusvarmuus nykyisin muu alue Käyttöpaikat yhteensä Toimitusvarmuusvaatimukset täyttävät käyttöpaikat Kaikki Maaseutu- Taajama- Kaupunki- verkonhaltijat yhtiöt yhtiöt yhtiöt 8

9 Kappaletta Prosenttia Toimitusvarmuusvaatimusten mukaiset käyttöpaikat asemakaava-alueella Prosentit Kappaleet Kaikki käyttöpaikat

10 Kappaletta Prosenttia Toimitusvarmuusvaatimusten mukaiset käyttöpaikat muulla alueella Prosentit Kappaleet Kaikki käyttöpaikat

11 Miljardia euroa KJ-ilmajohtoverkon arvo nykyisin jälleenhankinta- ja nykykäyttöarvot 3 2,5 2 1,5 1 Jälleenhankinta-arvo Nykykäyttöarvo KJ NKA-% Maaseutu 33 % Taajama 40 % 0,5 0 Kaikki Maaseutu- Taajama- Kaupunki- verkonhaltijat yhtiöt yhtiöt yhtiöt 11

12 Miljardia euroa PJ-ilmajohtoverkon arvo nykyisin jälleenhankinta- ja nykykäyttöarvot 3 2,5 2 1,5 Jälleenhankinta-arvo PJ NKA-% Maaseutu 30 % Taajama 36 % 1 Nykykäyttöarvo 0,5 0 Kaikki Maaseutu- Taajama - Kaupunki- verkonhaltijat yhtiöt yhtiöt yhtiöt 12

13 Kilometriä KJ-verkon ympäristöolosuhteet nykyisin KJ-verkon kaapelointiaste 15 % KJ-verkot yhteensä Metsässä tai tien varrella 61 % Puuvarma ilmajohto 24 % Metsässä Tien vieressä 0 Kaikki verkonhaltijat Maaseutu - Taajama - Kaupunki - yhtiöt yhtiöt yhtiöt 13

14 Kilometriä PJ-verkon ympäristöolosuhteet nykyisin PJ-verkot yhteensä PJ-verkon kaapelointiaste 39 % Metsässä tai tien varrella 47 % Puuvarma ilmajohto 14 % Metsässä Tien vieressä 0 Kaikki verkonhaltijat Maaseutu - Taajama - Kaupunki - yhtiöt yhtiöt yhtiöt 14

15 Toimitusvarmuusvaatimusten mukainen KJ-verkko 100% 90% 80% 70% 60% 50% Kaupunkiyhtiöt Taajamayhtiöt Kaikki Maaseutuyhtiöt 40% 30% 20% 10% 0% Toimitusvarmuusvaatimusten mukaisessa KJ-verkossa vuoden 2029 lopullinen toteuma alle 100 %, koska: osaan vioista tullaan varautumaan viankorjauksella, osa verkonhaltijoista aikoo hakea lisäaikaa ja osan tiedoissa on virheitä. 15

16 Toimitusvarmuusvaatimusten mukainen PJ-verkko 100% 90% 80% 70% 60% 50% Kaupunkiyhtiöt Taajamayhtiöt Kaikki Maaseutuyhtiöt 40% 30% 20% 10% 0% Toimitusvarmuusvaatimusten mukaisessa PJ-verkossa vuoden 2029 lopullinen toteuma alle 100 %, koska: osaan vioista tullaan varautumaan viankorjauksella, osa verkonhaltijoista aikoo hakea lisäaikaa ja osan tiedoissa on virheitä. 16

17 KJ-verkon maakaapelointiaste 100% 90% Kaupunkiyhtiöt 80% 70% 60% Taajamayhtiöt 50% 40% Kaikki 30% 20% 10% Maaseutuyhtiöt 0%

18 PJ-verkon maakaapelointiaste 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Kaupunkiyhtiöt Taajamayhtiöt Kaikki Maaseutuyhtiöt 30% 20% 10% 0%

19 Miljardia euroa Investoinnit toimitusvarmuuden parantamiseksi ,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Investoinnit yhteensä Investoinnit yhteensä Investoinnit yhteensä Maaseutu - Taajama- Kaupunki- Kaikki yhtiöt yhtiöt yhtiöt verkonhaltijat 19

20 Miljardia euroa Investoinnit komponenttiryhmittäin ,5 2 1,5 1 0,5 0 SJ Sähköasemat KJ Muuntamot PJ Maaseutu- Taajama - Kaupunki- Kaikki yhtiöt yhtiöt yhtiöt verkonhaltijat 20

21 Miljardia euroa Kunnossapito toimitusvarmuuden parantamiseksi ,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Kunnossapito yhteensä Kunnossapito yhteensä Kunnossapito yhteensä Maaseutu- Taajama- Kaupunki- Kaikki yhtiöt yhtiöt yhtiöt verkonhaltijat 21

22 Miljardia euroa Kunnossapito komponenttiryhmittäin ,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 SJ Sähköasemat KJ Muuntamot PJ Maaseutu- Taajama- Kaupunki - Kaikki yhtiöt yhtiöt yhtiöt verkonhaltijat 22

23 KJ- ja PJ-verkon kokonaisinvestoinnit toimitusvarmuuden parantamiseksi KJ-verkon kokonaisinvestoinnit koko siirtymäajalta : yhteensä 2,8 mrd. Maaseutuyhtiöt: 810 M Taajamayhtiöt: 1730 M Kaupunkiyhtiöt: 260 M PJ-verkon kokonaisinvestoinnit koko siirtymäajalta : yhteensä 2,2 mrd. Maaseutuyhtiöt: 605 M Taajamayhtiöt: 1340 M Kaupunkiyhtiöt: 255 M 23

24 Kokonaisinvestoinnit ja kunnossapito toimitusvarmuuden parantamiseksi SJ-, KJ- ja PJ-verkot, muuntamot, sähköasemat Kokonaisinvestoinnit koko siirtymäajalta : yhteensä 6,9 mrd : 2,7 mrd (0,45 mrd /a) : 1,9 mrd (0,49 mrd /a) : 2,3 mrd (0,46 mrd /a) Kokonaiskunnossapitokustannukset koko siirtymäajalta : yhteensä 0,7 mrd : 0,29 mrd (49 mrd /a) : 0,19 mrd (47 mrd /a) : 0,22 mrd (44 mrd /a) Vertailuna verkkoinvestoinnit vuonna 2013 (Energiaviraston valvontatiedoista) kokonaisinvestoinnit 0,71 mrd korvausinvestoinnit 0,53 mrd 24

25 Valvonnan kehittämisestä

26 Energiavirasto kehittää valvontaa vuosiksi Valvonnan pitää mahdollistaa ja edistää lainsäädännön tavoitteiden toteutumista verkkopalvelun kohtuullinen hinnoittelu verkkopalvelun korkea laatu Valvonta toteutetaan valvontajaksoittain etukäteen annettavien valvontamenetelmien pohjalta seuraavat valvontajaksot ja Uudet valvontamenetelmät muodostavat jatkumon nykyisille ja sisältävät tarkennuksia, joilla mahdollistaminen ja edistäminen varmistetaan: verkkotoimintaan sitoutuneen omaisuuden arvostaminen verkkotoiminnan kohtuullinen tuottoaste kannustimet: laatukannustin, tehostamiskannustin, innovaatiokannustin, toimitusvarmuuskannustin, investointikannustin Keskeistä valvonnan oikeat ohjausvaikutukset, esim. investointien osalta riittävät investoinnit verkon kehittämiseksi investointien oikea kohdentaminen investointien tehokas toteutus 26

27 Kiitos mielenkiinnostanne

Sähkömarkkinat - hintakehitys

Sähkömarkkinat - hintakehitys Sähkömarkkinat - hintakehitys Keskeiset muutokset kuluttajan sähkölaskuun 1.1.2014-1.1.2015 Kotitalouskäyttäjä 5000 kwh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000 kwh/vuosi Sähköenergian verollinen hinta (toimitusvelvollisuushinnoilla)

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus 16.1.2014. Scandic Simonkenttä, Helsinki

Tiedotustilaisuus 16.1.2014. Scandic Simonkenttä, Helsinki Tiedotustilaisuus 16.1.2014 Scandic Simonkenttä, Helsinki Sähkömarkkinat - hintakehitys Keskeiset muutokset kuluttajan sähkölaskuun 1.1.2013-1.1.2014 Kotitalouskäyttäjä 5000 kwh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähköverkko Oy. Urakoitsijapäivät 12.3.2014 Raimo Härmä

Kymenlaakson Sähköverkko Oy. Urakoitsijapäivät 12.3.2014 Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Urakoitsijapäivät 12.3.2014 Raimo Härmä Kymenlaakson Sähkö Oy Yhtiökokous Hallintoneuvosto Hallitus Kymenlaakson Sähkö konserni (energia-, verkko- ja verkonrakennusliiketoiminta)

Lisätiedot

Sähkömarkkinalaki uudistuu. miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään?

Sähkömarkkinalaki uudistuu. miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään? Sähkömarkkinalaki uudistuu miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään? Energiamarkkinavirasto verkkovalvonta ryhmäpäällikkö Simo Nurmi 25.5.2012 Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ehdotus

Lisätiedot

16.3.2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN EHDOTUS TOIMENPITEISTÄ SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTA- MISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI

16.3.2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN EHDOTUS TOIMENPITEISTÄ SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTA- MISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI ENERGIAOSASTO MUISTIO 16.3.2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN EHDOTUS TOIMENPITEISTÄ SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTA- MISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI I. Johdanto Toimeksianto Elinkeinoministeri

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta

Lisätiedot

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Sähköverkko LAUSUNTO 1(9) Kenneth Hänninen 14.4.2015 kirjaamo@energiavirasto.fi simo.nurmi@energiavirasto.fi Viite Lausuntopyyntönne Dnro 313/430/2015 1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Energiavirasto

Lisätiedot

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

OTTO HONKASALO YLEISSUUNNITTELUN JA INVESTOINTIEN HALLINNAN KEHIT- TÄMINEN OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY:SSÄ. Diplomityö

OTTO HONKASALO YLEISSUUNNITTELUN JA INVESTOINTIEN HALLINNAN KEHIT- TÄMINEN OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY:SSÄ. Diplomityö OTTO HONKASALO YLEISSUUNNITTELUN JA INVESTOINTIEN HALLINNAN KEHIT- TÄMINEN OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY:SSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Pekka Verho Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

LUONNOKSET SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAME- NETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015

LUONNOKSET SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAME- NETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 Sähköverkko LAUSUNTO 1(7) Kenneth Hänninen 4.6.2011 Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkuja 4 00530 HELSINKI Viite Lausuntopyyntönne Dnrot 837/430/2010 ja 945/430/2010 LUONNOKSET SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN

Lisätiedot

Suuntaviivoista vahvistuspäätöksiin

Suuntaviivoista vahvistuspäätöksiin Suuntaviivoista vahvistuspäätöksiin Energiateollisuus ry:n kevätseminaari 22.5.2015 Tarvo Siukola Ajankohtaista Verkot-ryhmässä Vt. Johtajana toimii Veli-Pekka Saajo Veli-Pekka jatkaa myös taloudellisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 20/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sähkömarkkinalaki, laki maakaasumarkkinalain

Lisätiedot

Selvitys siirtoverkkosääntelyn investointikannustimista

Selvitys siirtoverkkosääntelyn investointikannustimista 3.6.2010 Selvitys siirtoverkkosääntelyn investointikannustimista SÄHKÖTEKNIIKKA 2 Esipuhe Tämä selvitystyö on tehty Työ- ja Elinkeinoministeriön (TEM) sekä Energiamarkkinaviraston (EMV) toimeksiannosta

Lisätiedot

SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN ETÄLUETTAVILTA MITTA- REILTA SAATAVAN DATAN AVULLA SÄHKÖNJAKELUYHTIÖ MÄNTSÄ- LÄN SÄHKÖ OY:LLE

SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN ETÄLUETTAVILTA MITTA- REILTA SAATAVAN DATAN AVULLA SÄHKÖNJAKELUYHTIÖ MÄNTSÄ- LÄN SÄHKÖ OY:LLE LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jouni Haapaniemi SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN ETÄLUETTAVILTA MITTA- REILTA SAATAVAN DATAN AVULLA SÄHKÖNJAKELUYHTIÖ

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka. Suunnitteluperusteet Jarmo Partanen

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka. Suunnitteluperusteet Jarmo Partanen BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Suunnitteluperusteet Jarmo Partanen Suunnittelun tavoite Tavoitteena kustannusten minimointi pitkällä aikavälillä. T 0 T K inv( t) Kk äy( t) Kkesk( t) Kkun ( t) t1 K inv

Lisätiedot

VAAJAKOSKEN SÄHKÖVERKON SELVITYSTYÖ JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:LLE

VAAJAKOSKEN SÄHKÖVERKON SELVITYSTYÖ JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:LLE Tomi Hokkanen VAAJAKOSKEN SÄHKÖVERKON SELVITYSTYÖ JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:LLE Opinnäytetyö Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Tomi Hokkanen Koulutusohjelma

Lisätiedot

Tapani -myrsky 26.12.2011 ja mitä myrskyistä on opittu

Tapani -myrsky 26.12.2011 ja mitä myrskyistä on opittu Tapani -myrsky 26.12.2011 ja mitä myrskyistä on opittu Johtaja, valmiuspäällikkö Ilkka Horelli Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI, Pelastustoimen ja varautumisen vastuualue, IH 20.11.2013 1 2 3 Lounais-Suomen

Lisätiedot

ROVAKAIRA OY:N KESKIJÄNNITEVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA TOIMITUSVARMUUSKRITEERISTÖN NÄKÖKULMASTA

ROVAKAIRA OY:N KESKIJÄNNITEVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA TOIMITUSVARMUUSKRITEERISTÖN NÄKÖKULMASTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Marko Haaranen ROVAKAIRA OY:N KESKIJÄNNITEVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA TOIMITUSVARMUUSKRITEERISTÖN NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 dnro 963/002/2011 Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 Energiamarkkinavirasto on määrännyt 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain sekä maakaasumarkkinalain 4 luvun 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkömarkkinalakia ja

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN Fingrid Oyj:n lehti 2/2013 SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Sähkömarkkinalain uudistus muuttaa pelisääntöjä 8 liittyjän 18 Tuulivoima- ABC Skenaariot kantaverkon kehittämisen pohjana

Lisätiedot

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2013 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2013 VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

Paikallisen verkonhaltijan toimintaedellytykset lähitulevaisuudessa

Paikallisen verkonhaltijan toimintaedellytykset lähitulevaisuudessa Paikallisen verkonhaltijan toimintaedellytykset lähitulevaisuudessa Esityksen sisältö Kuka olen Rauman Energia Historiaa Paikallisen jakeluyhtiön tuska eli nykyhetki Toimialan lähitulevaisuus Toimialan

Lisätiedot

VUOSI 2014 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2014 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSI 2014 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto sähkölämmitystalon energia

Lisätiedot

Kantaverkon kehittämissuunnitelma

Kantaverkon kehittämissuunnitelma Kantaverkon kehittämissuunnitelma 2015 2025 Sisällys 1 Yhteenveto...3 2 Johdanto...9 2.1 Dokumentin sisältö ja tavoitteet...9 2.2 Kehittämissuunnitelman lainsäädännöllinen perusta...10 3 Fingridin 10 vuoden

Lisätiedot

Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen

Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Sähköverkot ja suurjännitetekniikka Stefan Forsström Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

SÄHKÖNLAATU. - toimitusvarmuus - jännitteen laatu. Urakoitsijapäivät 2015

SÄHKÖNLAATU. - toimitusvarmuus - jännitteen laatu. Urakoitsijapäivät 2015 SÄHKÖNLAATU - toimitusvarmuus - jännitteen laatu Juridiikkaa SML 97 Virhe Jollei toisin ole sovittu, sähkönjakelussa ja muussa verkkopalvelussa sekä sähköntoimituksessa on virhe, jos sähkö ei laadultaan

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA Dnro 954/401/2013 7.4.2014 Energiaviraston suositus SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA 2(26) Sisällys Suosituksen valmistelusta 3 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Verkkotietojärjestelmän kehittämistarpeet yleissuunnittelun näkökulmasta

Verkkotietojärjestelmän kehittämistarpeet yleissuunnittelun näkökulmasta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Henri Vierimaa Verkkotietojärjestelmän kehittämistarpeet yleissuunnittelun näkökulmasta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot