Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut ,Tampere Prof. Jarmo Partanen ,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi"

Transkriptio

1 Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut ,Tampere Prof. Jarmo Partanen ,

2 Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta useita samanaikaisia vikoja Maakaapeli Ilmajohto avoimessa ympäristössä (pelto) Toimitusvarmuusvaatimukset (TEM) Maksimikeskeytysaika 6 h taajamissa ja 24/36 h muilla alueilla Vaiheittainen tavoiteasetanta; 50 % asiakkaista vaatimuksen piirissä v % asiakkaista vaatimuksen piirissä v % asiakkaista vaatimuksen piirissä v

3 Säävarma sähkönjakeluverkko Toimitusvarmuusvaatimukset (TEM) Maksimikeskeytysaika 6 h taajamissa ja 24/36 h muilla alueilla Vaiheittainen tavoiteasetanta; 50 % asiakkaista vaatimuksen piirissä v % asiakkaista vaatimuksen piirissä v % asiakkaista vaatimuksen piirissä v Toimitusvarmuusvaatimukset edellyttävät pääosin säävarmaa sähkönjakeluverkkoa Kuinka paljon säävarmaa verkkoa on oltava, kj- ja pj-verkot Kuinka tavoiteasetannan vaiheistus toteutetaan Millaiset kustannukset rakentamisesta aiheutuvat Seuraavat tulokset ovat raportista Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseen sekä sähkökatkojen vaikutusten lieventämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikutusten arviointi, LUT,

4 Kohti säävarmaa verkkoa 100 % Keskijänniteverkon kaapelointiaste 0 % Nykytilanne Verkkorakenne sellainen, ettei suurhäiriöstä selvitä nykyisellä organisaatiolla (t max > x tuntia) Verkkorakenne sellainen, että suurhäiriöstä selvitään nykyisellä organisaatiolla (t max < y tuntia) Pienjänniteverkon kaapelointiaste Saneerauksen jälkeen Y tuntia X tuntia 100 % 4

5 Suurhäiriö Sähköttömien asiakkaiden/ vikojen lukumäärä Myrskyn kesto KJ-verkon kaapelointiaste Viankorjausorganisaatio + automaatio KJ PJ PJ-verkon rakenne + viankorjausorganisaatio Aika 5

6 Verkon kehitystoimenpiteiden vaikutus normaaliin käyttövarmuuteen 6

7 Verkon kehitystoimenpiteiden vaikutus suurhäiriöriskiin 7

8 Säävarman verkon määrittäminen, periaatteet Häiriöalueen asiakastiedot Häiriöalueen verkkotiedot Häiriöalueen vikatiedot Viankorjausorganisaatio Verkon nykyinen kaapelointiaste Laskennallinen vikataajuus Korjauskapasiteetti (henkilöt, henkilötyötuntia/vika) Vikamäärät Laskennan reunaehdot: - Suurin sallittu keskeytyksen kesto. - Nykyverkon sijaintitietoluokitus (esim. metsä, pelto, tienvarsi) - Säävarmuusluokitus (esim. onko pellolla sijaitseva johtorakenne säävarma myrskyssä) Vakiokorvausperiaatteet (Lainsäädäntö) Vikojen selvitysaika Suurin sallittu keskeytysaika (Esim. 24 h) VAKIO- KORVAUKSET KAAPELOINTI -TARPEET 8

9 Taustatiedot, verkkoyhtiöt Johtopituus Yhtiö KJ (km) PJ (km) Asiakasmäärä Vuosienergia (GWh) Fortum Sähkönsiirto Oy Kymenlaakson Sähköverkko Suur-Savon Sähkö Oy PKS Sähkönsiirto Oy Savon Voima Verkko Oy Parikkalan Valo Vatajankosken Sähkö Oy Vattenfall Verkko Oy Osuus valtakunnallisesti 60 % 59 % 38 % 38 % Mukana olleet verkkoyhtiöt muodostivat vuonna 2010 maksetuista kaikista vakiokorvauksista noin 90 %. 9

10 Taustatiedot 10

11 Tarkastelun kohteena olleet myrskyt kesämyrskyt; Asta ja Veera talvimyrskyt; Tapani ja Hannu 11

12 Mallintaminen, tulokset (24 h raja) KESÄ TALVI 12

13 Mallintaminen, tulokset (36 h raja) KESÄ TALVI 13

14 Mallintaminen, tulokset 24 h (alaraja) 36 h (yläraja) 24 h (yläraja) TALVI 36 h (alaraja) 36 h (alaraja) 24 h (alaraja) 36 h (yläraja) 24 h (yläraja) KESÄ 14

15 Nykytilanteesta tavoiteverkkoon 100 % Keskijänniteverkon kaapelointiaste Prioriteetti: KJ-kaapelointi Nykytilanne Prioriteetti: PJ-kaapelointi Tavoitetilanteet Y tuntia X tuntia 0 % Pienjänniteverkon kaapelointiaste 100 % Nykytilanne Vakiokorvaukset [ ] Tavoitetilanteet Prioriteetti: PJ-kaapelointi Prioriteetti: KJ-kaapelointi 0 % 24 tuntia 36 tuntia Suurin keskeytysaika [h] 15

16 24 tunnin ja 36 tunnin maksimikeskeytysaika, kaapelointiasteet Vaadittavat kaapelointiasteet ovat tarkastelun kohteena olleissa esimerkkiyhtiöissä (kalvo 9) 24 tunnin keskeytysajalla % keskijänniteverkossa ja % pienjänniteverkossa 36 tunnin keskeytysajalla kaapelointiastevaatimukset ovat % keskijänniteverkossa ja % pienjänniteverkossa. Yksittäisten yhtiöiden kohdalla ero (24 h ja 36 h) kaapelointiasteessa on 5-20 %-yksikköä Tarkastelussa ei ole otettu huomioon, että 24 tunnin aikana tehollinen viankorjausaika/työntekijä on h 36 tunnin aikana tehollinen viankorjausaika/työntekijä on h 16

17 24 tunnin ja 36 tunnin maksimikeskeytysaika, kustannusanalyysi Kustannusvaikutusanalyysi on tehty R4-yhtiöille koko verkko-omaisuusmassa, komponentti- ja ikätiedot ilmajohtoverkkojen kokonaispituus on noin 27 % (keskijänniteverkko) ja noin 28 % (pienjänniteverkko) valtakunnallisista kokonaismääristä kustannusvaikutukset on laskettu kj- ja pj-verkon 0, 25, 50 ja 75 % kaapelointiasteilla ilmajohtoverkon ja maakaapeloinnin yksikkökustannukset kj-verkko; uusi ilmajohto noin 30 k /km, maakaapeli 61 k /a pj-verkko; ilmajohto ja maakaapeli, 18 k /km 17

18 24 tunnin ja 36 tunnin maksimikeskeytysaika, kustannusanalyysi Verkko-omaisuus, määrät Verkkopituus Asiakasmäärä Siirretty energia Tuotokset Kj-verkon kaapelointiaste (%) (ympäristötekijä) Yksikköhinnat Jälleenhankinta-arvo (JHA) Pitoajat, ikä Nykykäyttöarvo (NKA) Tehokkuusmittaus StoNED Input; TOTEX Kontrolloitavat operatiiviset kustannukset, KOPEX + - Liittymismaksut Muut taseen erät + Verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma Tehokkuusluku WACC, CAP Laatu bonus/sanktio; 0,5* (todelliset vertailutason kesk.kustannukset ). Max 20 % kohtuullisesta tuotosta Sallittu STOTEX ,5 *Keskeytyskustannukset 0,5*Keskeytyskustannukset + - X %/a + Kontrolloitavat operatiiviset kustannukset, KOPEX Investointikannustin (tasapoistot) Innovaatiokannustin Kohtuullinen tuotto 18

19 Esimerkki,kj-verkon kaapelointiaste 50 % 19

20 24 tunnin ja 36 tunnin maksimikeskeytysaika, kustannusanalyysi Yhteenveto neljälle esimerkkiyhtiölle lasketuista kustannusvaikutuksista. Kaapelointiaste kj- ja pj-verkossa 25 % 50 % 75 % Lisähinta snt/kwh, alv 23 % 0,30 1,2 0,80 2,5 1,3 3,9 Ennenaikaisesti uusitun verkon arvo, M Vieraan pääoman määrä, M

21 24 tunnin ja 36 tunnin maksimikeskeytysaika, kustannusanalyysi Keskimääräinen hinnankorotustarve [snt/kwh] Verkkoyhtiöt Siirtohintojen korotustarve eri verkkoyhtiöissä, kun keski- ja pienjänniteverkon ilmajohdoista 50 % muutetaan maakaapeleiksi vuoden 2027 loppuun menness, alv 23 % 21

22 24 tunnin ja 36 tunnin maksimikeskeytysaika, kustannusanalyysi Säävarman verkon piiriin saatavissa olevien sähkönkäyttäjien määrä keskijänniteverkon kaapelointiasteen funktiona 22

23 24 tunnin ja 36 tunnin maksimikeskeytysaika, kustannusanalyysi Kj-verkon kaapelointiasteen muutos 50 % (36 h vaatimus) -> 70 % (24 h vaatimus) % asiakkaista ei tapahdu merkittävää muutosta keskeytysajoissa. Keskeytysajat pahojenkin myrskyjen aikana eivät muutu, koska sähkönjakelu joka tapauksessa tulee säävarman verkon kautta. Tällöin keskeytyksiä on vähän ja kestot maksimissaan muutamia tunteja % uusia asiakkaita tulee säävarman verkon piiriin. Heillä keskeytysajoissa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Maksimissaan 36 tunnin keskeytysten sijasta heillä on keskeytyksiä vain harvoin ja niiden kesto on enintään muutamia tunteja. lopuilla 10 % asiakkaista keskeytysten maksimikestoaika lyhenee 36 tunnista 24 tuntiin. He eivät ole säävarman verkon piirissä eli keskeytyksiä on edelleen suurin piirtein nykyinen määrä. 23

24 24 tunnin ja 36 tunnin maksimikeskeytysaika, kustannusanalyysi Maksimikeskeyt ysaika hajaasutus-alueella, asiakkaita säävarman verkon piirissä Keskijänniteverk ko Investoinnit M Pienjänniteverkko Yhteensä siirtohinta, snt/kwh Hintavaikutus kokonaishinta % 24 h % ,7 snt/kwh % 36 h % ,2 snt/kwh % On huomionarvoista, että vuoden 2019 tavoitteet on saavutettavissa useimmissa tapauksissa % kaapelointiasteilla. Kustannusvaikutus on tässä vaiheessa selvästi alle puolet verrattuna esimerkiksi 36 tunnin kokonaiskustannuksiin vuonna Yhteenveto: 36 tunnin maksimikeskeytysaikavaatimus on kansantaloudellisesti parempi vaihtoehto 24 tunnin aikavaatimukseen verrattuna 24

25 Rakennamme maailmasta sellaista kuin sen pitäisi mielestämme olla. - kiitos. (LUT) 25

Kymenlaakson Sähköverkko Oy. Urakoitsijapäivät 12.3.2014 Raimo Härmä

Kymenlaakson Sähköverkko Oy. Urakoitsijapäivät 12.3.2014 Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Urakoitsijapäivät 12.3.2014 Raimo Härmä Kymenlaakson Sähkö Oy Yhtiökokous Hallintoneuvosto Hallitus Kymenlaakson Sähkö konserni (energia-, verkko- ja verkonrakennusliiketoiminta)

Lisätiedot

Paikallisen verkonhaltijan toimintaedellytykset lähitulevaisuudessa

Paikallisen verkonhaltijan toimintaedellytykset lähitulevaisuudessa Paikallisen verkonhaltijan toimintaedellytykset lähitulevaisuudessa Esityksen sisältö Kuka olen Rauman Energia Historiaa Paikallisen jakeluyhtiön tuska eli nykyhetki Toimialan lähitulevaisuus Toimialan

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Jarmo Partanen Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Sähköverkkoliiketoiminta on monopolitoimintaa, jossa omistajilla on voittoodotuksia. Sähkönkäyttäjillä

Lisätiedot

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

Sähkömarkkinalaki uudistuu. miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään?

Sähkömarkkinalaki uudistuu. miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään? Sähkömarkkinalaki uudistuu miten sähköverkkoliiketoiminnan valvontaa kehitetään? Energiamarkkinavirasto verkkovalvonta ryhmäpäällikkö Simo Nurmi 25.5.2012 Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ehdotus

Lisätiedot

JUHANI LEPISTÖ VERKON LUOTETTAVUUSMALLIN KEHITTÄMINEN KUNNOSSA- PITO-OHJELMAN TUEKSI

JUHANI LEPISTÖ VERKON LUOTETTAVUUSMALLIN KEHITTÄMINEN KUNNOSSA- PITO-OHJELMAN TUEKSI JUHANI LEPISTÖ VERKON LUOTETTAVUUSMALLIN KEHITTÄMINEN KUNNOSSA- PITO-OHJELMAN TUEKSI Diplomityö Tarkastaja: professori Pekka Verho Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka. Suunnitteluperusteet Jarmo Partanen

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka. Suunnitteluperusteet Jarmo Partanen BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Suunnitteluperusteet Jarmo Partanen Suunnittelun tavoite Tavoitteena kustannusten minimointi pitkällä aikavälillä. T 0 T K inv( t) Kk äy( t) Kkesk( t) Kkun ( t) t1 K inv

Lisätiedot

SANNA ALESTALO MIKKELIN KAUPUNGIN KESKIJÄNNITEVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Diplomityö

SANNA ALESTALO MIKKELIN KAUPUNGIN KESKIJÄNNITEVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Diplomityö SANNA ALESTALO MIKKELIN KAUPUNGIN KESKIJÄNNITEVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Diplomityö Tarkastaja: professori Pekka Verho Tarkastaja ja aihe hyväksytty Sähkötekniikan osastoneuvoksen kokouksessa 7. toukokuuta

Lisätiedot

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Sähköverkko LAUSUNTO 1(9) Kenneth Hänninen 14.4.2015 kirjaamo@energiavirasto.fi simo.nurmi@energiavirasto.fi Viite Lausuntopyyntönne Dnro 313/430/2015 1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Energiavirasto

Lisätiedot

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 dnro 963/002/2011 Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 Energiamarkkinavirasto on määrännyt 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun

Lisätiedot

Verkkotietojärjestelmän kehittämistarpeet yleissuunnittelun näkökulmasta

Verkkotietojärjestelmän kehittämistarpeet yleissuunnittelun näkökulmasta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Henri Vierimaa Verkkotietojärjestelmän kehittämistarpeet yleissuunnittelun näkökulmasta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Energia ja omistajuus Loppuraportti

Energia ja omistajuus Loppuraportti Energia ja omistajuus Loppuraportti 31/5/211 Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. LUT Energia Tutkimusraportti 15 Lappeenranta University of

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2361. Verkkovisio 2030. Jakelu- ja alueverkkojen teknologiavisio

VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2361. Verkkovisio 2030. Jakelu- ja alueverkkojen teknologiavisio ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2361 Verkkovisio 2030 Haja asutusalue KJ verkon runkojohto pääosin 20 kv:n maakaapelia tienvarressa (mikäli mahdollista) (laatuluokka A) Jakeluverkon hallintajärjestelmä Energiamarkkinat

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

Sähköverkkotoiminnan kustannustehokkuuden estimointi StoNED-menetelmällä:

Sähköverkkotoiminnan kustannustehokkuuden estimointi StoNED-menetelmällä: Sähköverkkotoiminnan kustannustehokkuuden estimointi StoNED-menetelmällä: Ehdotus tehostamistavoitteiden ja kohtuullisten kustannusten arviointiperusteiden kehittämiseksi kolmannella valvontajaksolla 2012-2015

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Sähkön siirron hinnoitteluperusteet Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Sähkön siirron hinnoitteluperusteet Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Sähkön siirron hinnoitteluperusteet Jarmo Partanen Hinnoittelun perusteet Lähtökohta: Energian ja sen toimituksen hinnoittelu erikseen Sähkön myynti kilpailu yksilöllinen hinnoittelu

Lisätiedot

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN Julkaisija: Sähkötieto ry. Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry. Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUKSEN SÄHKÖ- VERKON JA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Esa Niemelä KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN Työn tarkastajat:

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS PALVELU- VERKOSTO SAVON VOIMAN SÄHKÖNSIIRRON VASTUUALUE, SAVON VOIMA VERKKO OY SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala vaihde 017 223 111,

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen Anssi Seppälä Petri Trygg Enease Oy Tietäjäntie 2 02130 Espoo www.enease.fi (09) 454 00550 2011 1/32 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET 590 Liite 2 MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Siirrettynä luovutettu sähköenergia

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää 7 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia 9 Määrätietoisesti kohti parempaa

Lisätiedot

Sähköverkkoliiketoiminta & sähkökauppa 26.3.2015. LUT Energy Systems Electricity Energy Environment Mechanical Engineering

Sähköverkkoliiketoiminta & sähkökauppa 26.3.2015. LUT Energy Systems Electricity Energy Environment Mechanical Engineering Sähköverkkoliiketoiminta & sähkökauppa 26.3.2015 JUHA Sähköverkkoliiketoiminta & sähkökauppa Verkkovisio 2030 (2005) + Roadmap 2015 (2006) ja niiden hyödyntäminen Sähköverkkoliiketoiminnan ja energiamarkkinoiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen liitetiedot 10 Tilinpäätösmerkintä 18 Tunnusluvut 19 Tunnuslukujen

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ:

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ: VUOSIKATSAUS SISÄLTÖ: Katsaus vuodesta... 5 Sähköverkkoliiketoiminta... 6 Sähköverkon käyttö ja energian mittaus... 8 Muu sähköliiketoiminta... 10 Asiakaspalvelu... 12 Talous... 13 Sähkön tuotanto ja tuotantohankkeet...

Lisätiedot

Sähkön hinnnanmuutokset. kerrottava ja perusteltava selvästi. Toimitusvelvollisuushintojen kohtuullisuudesta huolehdittava

Sähkön hinnnanmuutokset. kerrottava ja perusteltava selvästi. Toimitusvelvollisuushintojen kohtuullisuudesta huolehdittava 15.6.2007 Kuluttajaviraston uutiskirje 4/2007 Tutkassa nyt Kilpailun onnistuminen sähkömarkkinoilla vaatii hyväkuntoista kuluttajansuojaa Sähkön hinnanmuutokset kerrottava ja perusteltava selvästi Sähkön

Lisätiedot