Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa"

Transkriptio

1 Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa Monen ammatin edustajia, mm. kemistejä, insinöörejä, teknikkoja, biokemistejä, mikrobiologeja, toksikologeja sekä fyysikkoja Tiivis yhteistyö TTL:n laboratorioitten kanssa

2 Työhygieenikon palvelut työterveyshuollolle Vanhempi asiantuntija Beatrice Bäck puh

3 Yhteistyö prosessin eri vaiheissa Työpaikkaselvitys - prosessi Esitiedot Työpaikkaselvitys Yksilöllinen riskienhallinta Tiedot haittatekijöistä haittatekijöiden vaarat/riskit ammattitaudit työperäiset sairaudet oireet ikääntymisen vaikutus oireiden vaikutus yhteisvaikutukset altistusparametrit ja niiden merkitys Riskinarviointi vaarojen tunnistaminen terveydellinen merkitys altistuminen =>riski Torjuntatoimenpiteiden suunnittelu toteutus, seuranta

4 Työhygieenikosta apua alkumetreillä TP-selvityksen suunnitteluvaiheessa Tiedot haittatekijöistä vaaran tunnistaminen Olennaisten kemiallisten ja fysikaalisten altistumistekijöiden seulominen Kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) KEMIALLISET TEKIJÄT - TOIMENPITEET TYÖPAIKOILLA (VNa 715/2001) 1. Aineiden ja tuotteiden luettelointi, käyttöturvallisuustiedotteet 2. Vaarojen tunnistaminen ja altistuksen selvittäminen

5 Käyttöturvallisuustiedotteet hyötyyn - rankkaus Esimerkki: SPK-OHENNE 800 painokoneen telojen pesuliuotin

6 Aineosatiedot kertovat mille aineille altistutaan CAS nro=chemical Abstracts Service on yhdysvaltalainen kemikaalien tunnistenumerojärjestelmä EY-numero=EY-numero, eli EINECS-, aineen virallinen numero Euroopan unionissa. Esimerkki: SPK-OHENNE 800 painokoneen telojen pesuliuotin 6

7 Voidaanko tehdä kemiallisten vaaratekijöiden arviointia työpaikkakäynnillä ilman näitä tietoja?

8 Työhygieenikko mukana työpaikkaselvityksessä Harjaantuneet työhygieenikkosilmät havainnointiin Tuntee teolliset prosessit Tuntee tekniikat Tietoa turvallisista työtavoista Monitieteellinen ammattiryhmä

9 Työtavat: Suojaako kohdepoisto altistumisesta? Kohdepoiston sijainti ja muoto ratkaiseva 9

10 Iho altistumisen arviointi havainnoimalla 10

11 Suora kosketus kemikaaliin estettävä! Ei noin! Vaan näin! Lähde:

12 Allergeenit tietyissä tuoteryhmissä esim. epoksit, akrylaatit, uretaanit vaaran arvioinnissa allergeenit tunnistettava käytettävistä tuotteista vaaralausekkeet R-lauseet H334 (R42), H317 (R43) altistuminen voi olla merkittävä, vaikka ilmapitoisuudet ovat pienet ja altistumisaika lyhyt ilmapitoisuusmittaukset eivät aina anna luotettavaa kuvaa mahdollisesta altistumisesta ja terveysriskistä Lue lisää: Ihonsuojauksen ja turvallisten työtapojen merkitys MDIuretaanityössä

13 Työterveyshuolto mukana työpaikan työhygieenisessä selvityksessä TTH mukana esikäynnillä Vuorokeskustelua Osapuolten tiedot/taidot täydentävät/tukevat toisiaan TTH mukana mittauksissa Selvempi kuva työtehtävien altistavuudesta Suojainten käyttö/suojaava teho TTH mukana palautetilaisuudessa Selkeä kuva altistumistasoista Jäsentää prioriteetit Tukee riskinarviointia Terveydellisen merkityksen arviointi

14 Liuottimille altistuminen esimerkkinä Altistumistasoon vaikuttavat: liuottimen haihtuvuus höyrynpaine (kiehumispiste, suhteellinen haihtuvuus) käyttömäärä haihtuvan pinnan suuruus Vasta kun ihminen ja kemikaali kohtaa, kemikaali voi aiheuttaa riskiä. käyttölämpötila työskentelyolosuhteet työtapa, työpisteen ilmastointi ja sen käyttö, suojaimet

15 Yhteisvaikutus: Liuottimien ototoksisuus Nykyiset rajaarvot eivät huomioi ototoksisia vaikutuksia. Melu-huomautus uutta! Auditory cortex Kuulohermo CS2 tolueeni styreeni xyleenit n-hexane sisäkorva Melu Tasapainoelin Kuuloelin /

16 Omatoimiset mittaukset työpaikalla 3M 3500/3520 mm. liuotinhöyryt, anestesiakaasut näytteenotto passiivinen ilman pitoisuustasot mg/m 3 :oissa ATD-termodesorptioputki pienten pitoisuuksien ja tuntemattomien aineiden mittaamiseen näytteenotto aktiivinen tai passiivinen ilman pitoisuustasot µg/m 3 :oissa Kuva: 3M

17 Vinkkejä mittausstrategiaan: mittaus kuvaa altistumistapahtuma 40,000 35,000 Hengittyväjae Keuhkojae alveolijae osuus 100 % 73 % 24 % 30,000 pitoisuus mg/m3. 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0,000 9:37 9:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 mittausaika HTP orgaaninen pöly 5 mg/m 3

18 Apua analyysitulosten tulkintaan: Monta erilaista liuotinainetta ilmassa komponentti asetoni n-butyyliasetaatti 2-butanoli etyylibentseeni isobutanoli isopropanoli ksyleenit metyylietyyliketoni metyyli-isobutyyliketoni 1-metoksi-2-propyyliasetaatti tolueeni Pitoisuus ilmassa mg/m osuus HTP arvosta 0,04 0,45 0,47 0,02 0,03 0,18 0,09 0,60 0,40 0,87 0,16 liuottimien yhteisvaikutus 3,25

19 Apua analyysitulosten tulkintaan - nikkeli ja niukkaliukoiset nikkeliyhdisteet Tulos, virtsa, µmol/l Tulkinta < 0,05 Altistuminen nikkelille tai nikkeliyhdisteille on niin matalaa, ettei sitä voida todeta biomonitoroinnilla. Altistuttaessa liukenemattomille tai niukkaliukoisille nikkeliyhdisteille terveysriskiä ei kuitenkaan voida täysin poissulkea näilläkään virtsapitoisuuksilla. Uusi viiteraja -arvo 0,05-0,1 >0,1 Merkittävää altistumista nikkelille tai nikkeliyhdisteille on todennäköisesti tapahtunut. Altistumisen syyt tulee selvittää ja altistumista vähentää. Altistumistilannetta tulee seurata ½-1 vuoden välein. Altistuminen nikkelille tai nikkeliyhdisteille on merkittävää. Altistumista tulee välittömästi vähentää ja uusintamittaukset tulee tehdä toimenpiteiden jälkeen tai vähintään ½ vuoden välein. Työterveyslaitos suosittelee altistuttaessa liukoisille tai niukkaliukoisille nikkeliyhdisteille tavoitetasona altistumattomien viiterajaa 0,05 µmol/l, johon tulisi mahdollisuuksien mukaan työpaikoilla pyrkiä.

20 Usein kysyttyä: Kemikaalialtistuminen ja raskaana oleva työntekijä TTL:llä Raskaus ja työ neuvontapalvelu Erityisäitiysvapaan myönnöt 2013 (N=197) punaisella kemikaalit (n=135) Beatrice Bäck 20 Lähde: KELA

21 Usein kysyttyä: Syöpävaarallisita aineista Syöpää aiheuttavat aineet: ASA ASA% pdf Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät (liite 3) Ei listalla olevat aineet: Varovaisuus periaate! Altistuneiksi ilmoitetaan henkilöt, jotka ovat käsitelleet ainetta tai muutoin altistuneet tekijälle merkittävän osan työajastaan vähintään 20 työpäivänä vuodessa. Merkittäväksi osaksi työajasta voidaan tulkita 2 4 tuntia päivässä. Altistuneiksi ilmoitetaan kuitenkin aina sellaiset työntekijät, jotka onnettomuuden, tuotantohäiriön, poikkeuksellisen työvaiheen tai muun vastaavan syyn vuoksi altistuvat lyhytaikaisesti epätavallisen suuresti syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalle tekijälle.

22 turvallisempi-tyoymparisto

23 Kiitos! Tervetuloa ilmaiseen epoksikoulutukseen keväällä 2015! https://koulutus.ttl.fi/etaika_tiedostot/2/tapahtumantied ostot/3312/epoksipreventiokiertue% pdf

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä AUTOMAALAUS. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä AUTOMAALAUS. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä AUTOMAALAUS Tiivistelmä Tässä tietokortissa automaalauksella tarkoitetaan autojen tai niiden osien maalausta osana ajoneuvojen

Lisätiedot

Työperäisen altistumisen arviointi

Työperäisen altistumisen arviointi tieteessä Riitta Sauni LT, dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Terveys ja työkyky -osaamiskeskus, Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen -tiimi Katri Suuronen FT, erityisasiantuntija Työterveyslaitos,

Lisätiedot

KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001)

KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001) Liite 1 KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001) Työpaikka Päiväys Osasto Allekirjoitus ALTISTEET ALTISTUMINEN JOHTOPÄÄTÖKSET Kemikaali tai muu työssä esiintyvä altiste Ktt:n

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työsuojeluhallinto Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2013 ISBN 978-952-479-046-8 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2012 Melusta

Lisätiedot

METALLIEN MUOVIPINNOITUS

METALLIEN MUOVIPINNOITUS Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIEN MUOVIPINNOITUS Tiivistelmä Muovit ovat metallien pinnoitteina laajasti käytössä: astianpesukoneiden ja jääkaappien

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä KOVAJUOTOS. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä KOVAJUOTOS. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä KOVAJUOTOS Tiivistelmä Juottamisella tarkoitetaan metalliosien yhdistämistä metallisella sideaineella - juotteella - jonka

Lisätiedot

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Loppuraportti kehittämishankkeesta Mauri Mäkelä Jari Rajala Tuija Niemelä Tapani Tuomi rahoittajat: Työsuojelusrahasto, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus,

Lisätiedot

Stoffenmanager -opas STOFFENMANAGER KEMIKAALIRISKINHALLINTATYÖKALUN KÄYTTÖOHJEET. Niina Kallio Milja Koponen

Stoffenmanager -opas STOFFENMANAGER KEMIKAALIRISKINHALLINTATYÖKALUN KÄYTTÖOHJEET. Niina Kallio Milja Koponen Stoffenmanager -opas STOFFENMANAGER KEMIKAALIRISKINHALLINTATYÖKALUN KÄYTTÖOHJEET Niina Kallio Milja Koponen SISÄLTÖ: 1. Yleistä... 4 1.1 Työturvallisuuslainsäädäntö ja kemikaaliriskien hallinta työpaikalla...

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Yleistietoa lattianpinnoitteista Lähes kaikissa lattianpinnoitteissa on ihmisen terveydelle haitallisia aineita, joita vastaan joudutaan suojautumaan. Puutteellisesta

Lisätiedot

SAK:n työsuojelutavoitteet. Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus

SAK:n työsuojelutavoitteet. Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus 2 2014 SAK:n työsuojelutavoitteet Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus Maaliskuu 2014 Lisätiedot: Raili Perimäki raili.perimaki@sak.fi puhelin

Lisätiedot

Erityisäitiysrahan koulutuspaketti

Erityisäitiysrahan koulutuspaketti Erityisäitiysrahan koulutuspaketti Koulutuspaketin sisältö Lainsäädäntö Lääketieteellisen arvioinnin perusteet Esimerkkejä altisteista, riskiammateista ja tulkintaperiaatteista eri tilanteissa Erityisäitiysraha

Lisätiedot

Biologinen monitorointi vuositilasto 2012

Biologinen monitorointi vuositilasto 2012 Biologinen monitorointi vuositilasto 2012 Tietoa työstä LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONCETETEUR ADIPISCING ELIT SED DIAM NONUMMY Mirja Kiilunen Biologinen monitorointi vuositilasto 2012 Mirja Kiilunen Työterveyslaitos

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLINTYÖSTÖ. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLINTYÖSTÖ. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLINTYÖSTÖ Tiivistelmä Tässä kortissa kuvataan metallin lastuavia työstömenetelmiä, joissa käytetään lastuamisnesteitä.

Lisätiedot

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät -opas työpaikoille Sisältö Johdanto... 1 Työpaikan kemialliset tekijät... 2 Kemiallisten tekijöiden tunnistaminen pölyt, savut ja lämpöhajoamistuotteet...

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

Hitsauksen työturvallisuus

Hitsauksen työturvallisuus Hitsauksen työturvallisuus H I T S A U S U U T I S E T n R o 2 2 0 0 6 Terveys ja turvallisuus hitsauksessa UUTISET 2 2006 HITSAUS G l o b a l s o l u t i o n s f o r l o c a l c u s t o m e r s e v e

Lisätiedot

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Sisältö Johdanto... 3 Työsuojelun perusta, vastuut ja yhteistoiminta... 4 Lainsäädännöllinen perusta... 4 Turvallinen ja terveellinen työympäristö... 6

Lisätiedot

Työympäristövaarojen selvittäminen, arviointi ja hallinta puusepänteollisuudessa

Työympäristövaarojen selvittäminen, arviointi ja hallinta puusepänteollisuudessa Työsuojelujulkaisuja 89 Mika Liuhamo Työympäristövaarojen selvittäminen, arviointi ja hallinta puusepänteollisuudessa NikkaRi-kehittämishanke Työsuojeluhallinto Tampere 2009 TYÖTERVEYSLAITOS Työympäristön

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Työsuojeluiltapäivä Pori, 14.3.2013 Jan Schugk Ylilääkäri Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työtapaturmien lukumäärä taas kasvussa Vaaran ja riskin käsitteet

Lisätiedot

METALLINTYÖSTÄJIEN TYÖPERÄISET IHO JA HENGITYSTIESAIRAUDET

METALLINTYÖSTÄJIEN TYÖPERÄISET IHO JA HENGITYSTIESAIRAUDET METALLINTYÖSTÄJIEN TYÖPERÄISET IHO JA HENGITYSTIESAIRAUDET Katri Suuronen 1, Timo Tuomi 1, Kristiina Alanko 1, Riitta Riala 2, Maj Len Henriks Eckerman 3, Merja Hautamäki 1, Erja Mäkelä 1, Kristiina Aalto

Lisätiedot

Nanomateriaalien riskinhallinta. Virpi Väänänen, erikoistutkija, FT Turvalliset uudet teknologiat - tiimi

Nanomateriaalien riskinhallinta. Virpi Väänänen, erikoistutkija, FT Turvalliset uudet teknologiat - tiimi Nanomateriaalien riskinhallinta Virpi Väänänen, erikoistutkija, FT Turvalliset uudet teknologiat - tiimi Nanohiukkasille altistuminen Suomessa v. 2008 noin 2900 henkilöä oli nanoteknologian parissa ja

Lisätiedot

70 vuotta. Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

70 vuotta. Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi 70 vuotta Hyvinvointia työstä Kemikaalialtistuminen ja siltä suojautuminen palokohteissa vanhempi tutkija Juha Laitinen http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2010/t2531.pdf Juha Laitinen, Suomen JVT- ja

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä TYÖHYGIENIA - TARVITAANKO ENÄÄ TULEVAISUUDESSA? Rauno Pääkkönen, teemajohtaja rauno.paakkonen@ttl.fi Työhygienian tausta Työhygienia syntyi ja voimaantui erityisesti teollistumisen

Lisätiedot

Lasitusalan työsuojelu

Lasitusalan työsuojelu Lasitusalan työsuojelu Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, lasikeraamisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Jorma Hyvönen Taitto: Pen & Pen Oy Paino: Painojussit Oy 1. painos 2009 ISBN

Lisätiedot

Kemikaalit ja työ. Kemikaalit ja työ. Selvitys työympäristön kemikaaliriskeistä. Selvitys työympäristön kemikaaliriskeistä

Kemikaalit ja työ. Kemikaalit ja työ. Selvitys työympäristön kemikaaliriskeistä. Selvitys työympäristön kemikaaliriskeistä Käytössä olevista ja käytöstä poistetuista kemikaaleista sekä tuotteista löytyvät kemikaaliryhmittäin yhteenvedot niiden käytöstä, altistumisesta ja terveyshaitoista sekä toimenpideehdotuksia. Lisäksi

Lisätiedot

Mitkä ovat merkityksellisiä työperäisiä kemikaaliriskejä?

Mitkä ovat merkityksellisiä työperäisiä kemikaaliriskejä? Mitkä ovat merkityksellisiä työperäisiä kemikaaliriskejä? Kyösti Louhelainen, Tiina Santonen, Sanni Uuksulainen, Anja Saalo, Eija-Riitta Hyytinen Työ ja terveys Suomessa 2012 Työ ja terveys Suomessa 2012

Lisätiedot

Tärinäntorjuntaohjelma -

Tärinäntorjuntaohjelma - Tärinäntorjuntaohjelma - Lentokenttien ruohonleikkaukseen käytetyn työkonekaluston tärinän aiheuttamat terveysriskit Finavia Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Alkusanat... 3 Johdanto... 4 Käsitteet...

Lisätiedot