Kansainvälinen henkilöverotus - Ulkomaan työskentelyn verotus. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälinen henkilöverotus - Ulkomaan työskentelyn verotus. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén"

Transkriptio

1 Kansainvälinen henkilöverotus - Ulkomaan työskentelyn verotus Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

2 Ulkomailla työskentelevän suomalaisen verotuksesta Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus Kuuden kuukauden säännön edellytykset Muu kuin kuuden kuukauden säännön alainen työskentely Työsuhdeoption verotus ulkomaankomennuksen aikana Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

3 Suomalaisten työskentely ulkomailla Onko Suomessa yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen? Mikä on verosopimuksen mukainen asuinvaltio? Soveltuuko 6 kk:n sääntö? Huom! Sosiaaliturva selvitettävä erikseen Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

4 Kuuden kuukauden sääntö Edellytykset töissä ulkomailla yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta Suomessa enintään 6 pv/kk kolmannessa valtiossa vietettyä lomaa ei oteta huomioon KHO T 1040 KHO T 759 työskentelyvaltiolla verosopimuksen mukaan ensisijainen verotusoikeus (työskentely verosopimusvaltiossa) 183 päivän sääntö Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

5 Kuuden kuukauden sääntö kun sovelletaan, palkka (rahapalkka ja luontoisedut) verovapaita erityiset verovapaat korvaukset (silloinkin, kun 6 kk ei sovellu) muuttokulut matkakulut tavanomainen yksityinen palveluhenkilöstö tavanomainen lasten koulutus Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

6 Ulkomaan palkan verotus (yli 6 kk:n Suomi oleskelu) Saksa GmbH - verovapaa palkka Oletukset: -Y - asuinvaltio sopimuksen mukaan Y - verotetaan Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

7 Ulkomaan palkan verotus (alle 6 kk:n Suomi OY oleskelu) Ruotsi - verotetaan palkka Oletukset: -Y - asuinvaltio sopimuksen mukaan R päivän sääntö: Verovapaa (Huom! työvoiman vuokraus) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

8 Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen menetelmä määrätään verosopimuksessa hyvitysmenetelmä ulkomaan vero vähennetään sopimuksen mukaisen asuinvaltion verosta vapautusmenetelmä ulkomaantulo vaikuttaa asuinvaltion muiden ansiotulojen verokantaan (progressiovaikutus) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

9 Yhtiön verotuksen vaikutus palkan maksajana suomalainen yhtiö vai tytäryhtiö 183 päivän sääntö Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

10 183 päivän sääntö Asuinvaltio verottaa, jos tt oleskelee työskentelyvaltiossa enintään 183 pv kv:n/vv:n/12 kk:n aikana hyvityksen maksava ta ei asu työskentelyvaltiossa hyvityksellä ei rasiteta ta:n työskentelyvaltiossa olevaa kiinteää toimipaikkaa ei työvoiman vuokraus (esim. Pohjoismaat,Baltia) kuuden kk:n sääntö ei sovellu Mikä valtio on asuinvaltio? Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

11 Ulkomaan palkan verotus (alle 6 kk:n Suomi oleskelu) Ruotsi AB - vapautusmenetelmä - progressiovaikutus palkka Oletukset: -Y - asuinvaltio sopimuksen mukaan R - lähdevero 25 % Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

12 Kustannusten korvausten verotus Verotus Suomessa ulkomailla maksetuista korvauksista (ei edellytä 6 kk:n säännön soveltamista) päivärahat matkakustannukset majoituskulut erityiset verovapaaksi säädetyt korvaukset Verotus työskentelyvaltiossa paikalliset säännökset tarkistettava Verovapaat korvaukset kotimaan työskentelytilanteissa Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

13 Ulkomaan palkan verotus (alle 183 pv/kv) Suomi Ranska OY verotetaan palkka lähtö 11/2011 paluu 5/2012 Oletukset: -Y - asuinvaltio sopimuksen mukaan 183 päivän sääntö: verovapaa Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

14 Ulkomaan palkan verotus (alle183 pv/kv) Suomi verovapaa (6 kk) Ranska lähtö 11/2011 paluu 5/2012 SIA palkka Oletukset: -Y - asuinvaltio sopimuksen mukaan verotetaan Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

15 Ulkomaan palkan verotus (alle183 pv/kv) Suomi verovapaa (6 kk) Ranska lähtö 11/2011 paluu 5/2012 Oy/PE palkka Oletukset: -Y - asuinvaltio sopimuksen mukaan verotetaan Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

16 Optioedun verotus ja kansainvälinen työskentely

17 Työsuhdeoptioiden verotuksesta Option käyttäminen ja verotettavan edun määrä Optioetu ulkomaankomennuksen aikana Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

18 Option käyttäminen Option käyttäminen tarkoittaa osakkeiden merkitsemistä optioiden nojalla tai option myymistä Ei lahjoitus tai luovutus intressipiirissä olevalle Option lahjoituksessa etua pidetään option alkuperäisen saajan ansiotulona, vaikka hän olisi lahjoittanut option edelleen esim. lapsilleen tai luovuttanut intressipiirissään olevalle, kun lahjansaaja käyttää optiota Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

19 Verotettavan edun määrä Optiota käytettäessä syntyvä etu ansiotuloa osakkeen käypä arvo (pörssikurssi) käyttöhetkellä./. osakkeiden ja option merkintähinta ansiotulona verotettava etu Verotettava ansiotulo on option myyntihinta, jos optiot myydään (optioohjelma voi rajoittaa) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

20 Optioetu ja työkomennus ulkomaille Onko palkka verovapaata kuuden kuukauden säännön nojalla? Mikä on verosopimuksen mukainen asuinvaltio? Onko rajoitetusti verovelvollinen maastamuuton jälkeen? Miten verotetaan työskentelyvaltiossa? Koska liittyi optiojärjestelmään? Milloin käytti optiot? Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

21 Optioedun verotus ja 6 kk:n sääntö Kuuden kuukauden sääntö soveltuu, jos Suomella verosopimus työskentelyvaltion kanssa etu verotetaan ansiotulona työskentelyvaltiossa riittävä selvitys siitä, että etu saatettu työskentelyvaltion viranomaisten tietoon (takonsernin kirjallinen vakuutus, tieto yksilöity ym.) yleiset 6 kk:n säännön edellytykset täyttyvät Kuuden kuukauden sääntö ei sovellu, jos edellä kerrotut edellytykset eivät täyty tai ei verosopimusta työskentelyvaltion kanssa Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

22 Työkomennus ulkomaille KHO 1998 T 2148 NN oli Sveitsissä töissä kuuden kuukauden säännön alaisena Merkitsi ja myi optiot ollessaan ulkomaankomennuksella Optiotuloa pidettiin kuuden kuukauden säännön alaisena palkkatulona ja siksi Suomessa verovapaana Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

23 Työkomennus ulkomaille KHO 1998 T 2199 AA työskenteli USA:ssa sikäläisessä yhtiössä, ja sai yhtiön optioita ulkomailla ollessaan Irtisanoutui yhtiöstä, palasi Suomeen, käytti optiot kolmen kuukauden kuluessa Optiotuloa pidettiin kuuden kuukauden säännön alaisena palkkatulona, ei verotettu Suomessa Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

24 KVL 1999/19 Työkomennus ulkomaille Työntekijä liittyi optiojärjestelmään Suomessa ollessaan Lähti komennukselle ulkomaille, käytti optiot komennuksen aikana Optiotulo jaettiin Suomessa oloajan ja ulkomailla oloajan suhteessa Ulkomailla oloajalle jaettu tulo verovapaata palkkaa kuuden kuukauden säännön nojalla Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

25 Työkomennus ulkomaille KVL nro 57 optiot merkitty 1997 Suomessa (emoyhtiön palveluksessa) Unkariin 2000 unkarilaisen tytäryhtiön palvelukseen jos 6 kk:n säännön edellytykset täyttyvät => optioedun suhteellinen osa verovapaa Suomessa verovapautta ei estänyt työnantajan vaihtuminen saman konsernin sisällä Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

26 Ulkomailla työskentelevän optioetu, Esimerkki 3 kk 9 kk optio myönnetään 1/2012 ulkomaille muutto (6 kk) 4/2012 osakkeet merkitään 12/2012 (verotetaan 3/12) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

27 Työkomennus ulkomaille KVL nro 55 Suomalaisen konsernin USA:laisten yhtiöiden palvelukseen 1995, aikaisemmin emon palveluksessa Suomessa merkitsi optiot 1997 jäi eläkkeelle 2001 heti Suomeen palattuaan 2001 ulkomaantyötuloon sovellettiin vanhaa 6 :kk:n sääntöä (voimassa ennen vuotta 1996) optioetu liittyi kokonaan USA:ssa tehtyyn työhön => verovapaata Suomessa Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

28 Työkomennus ulkomaille KHO T 1000 suomalaisen yhtiön palveluksessa sai optioita 1/1994 muutti Espanjaan eläkkeelle jäätyään rajoitetusti verovelvollinen käytti optiot 4/1998 Suomessa lähdevero edusta, koska Suomesta saatua palkkatuloa verotettiin Suomessa myös arvonnoususta, joka kohdistui R-ajalle Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

29 Ulkomaalaisen työskentely Suomessa

30 Ulkomaalaisten verotus Suomessa työskenneltäessä Rajoitetusti verovelvollinen palkansaaja Yleisesti verovelvollinen Avainhenkilön lähdeverolaki Rajoitetusti verovelvollisen taiteilijan ja urheilijan verotus Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

31 Yksityiseltä saatu palkkatulo Palkkatulon saaja Suomessa rajoitetusti verovelvollinen Suomesta saatu tulo (TVL 10 ) Työ tehty yksinomaan tai pääasiallisesti Suomessa täällä olevan työnantajan lukuun Työvoiman vuokraus (Baltia ja Pohjoismaat) lähtien Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

32 Yksityiseltä saatu palkkatulo Lähdevero 35 % Kiinteämääräinen päivä- tai kuukausikohtainen vähennys (17 euroa tai 510 euroa) Palkkaan ei lueta liikenteenharjoittajan tosite matkalipusta, rahtimaksusta ym. välittömästi matkustamiseen kuuluvasta maksusta majoitusliikkeen tai muun luotettava tosite majoittamismaksusta kotimaan päiväraha Vaihtoehtona progressiivinen verotus EU- ja ETA-valtiot 75 % maailmanlaajuisista asioituloista Suomesta Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

33 Ulkomaalaisen työskentely Suomessa SUOMI SAKSA OY OY palkka R: 35 %/progressio Y: Progressio/ avainhenkilö - asunto - perhe Y: hyvitysmenetelmä Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

34 Ulkomaalaisen työskentely ulkomailla Suomi Ruotsi OY palkka R Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

35 Rikkomusmenettely: komissio vastaan Suomi (asia 2011/4099) Erilainen kohtelu Yleisesti verovelvollinen Rajoitetusti verovelvollinen Verokanta Suorien kulujen vähentäminen Progressiivisen verotuksen ajankohta (kassavirtahaitta) -Progressiivinen asteikko - Tulonhankkimiskulut voidaan vähentää - 35% -Progressiivinen asteikko ( EUja ETA-valtioissa asuvat, kun 75 % ansiotuloista Suomesta) - Palkkana ei pidetä tositteellisia kuluja (LähdeVL 4 2 mom.) + kiinteämääräinen päivä- tai kuukausikohtainen vähennys (LähdeVL 6 ) - Ennakonpidätys - Lopullinen verotus (maksettaessa 35 % ja kiinteämääräiset vähennykset) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

36 Avainhenkilön lähdeverolaki Palkkatulon saaja Suomessa yleisesti verovelvollinen Erityislaki, jota sovelletaan hakemuksesta Hakemus viimeistään 90 pv:n sisällä työskentelyn alkamisesta Max soveltamisaika 48 kk Sovelletaan työskentelyyn, joka alkaa viimeistään Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

37 Avainhenkilön lähdeverolaki Edellytykset (ulkomailta tuleva palkansaaja) tulee Suomessa yleisesti verovelvolliseksi työskentelyn alkaessa rahapalkka on vähintään euroa/kk koko työskentelyn ajan erityisasiantuntemus ei Suomen kansalainen eikä yleisesti verovelvollinen työskentelyä edeltäneen 5 kalenterivuoden aikana Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

38 Avainhenkilön lähdeverolaki 35 %:n lähdevero korvattavat verot ja maksut valtion tulovero kunnallisvero kirkollisvero sava-maksu Muut ansiotulot työskentelyn aikana progressiovaikutus Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

39 Avainhenkilön lähdeverotus ja optioetu KHO /3521 Henkilö kolmansien maiden kansalainen Optiot merkitty työskenneltäessä X-konsernin palveluksessa pääasiassa Singaporessa Käytti optioita Suomessa, kun häneen sovellettiin avainhenkilön lähdeverolakia Suomessa verotettiin täällä työskentelyä vastaava osuus Optiotuloon sovellettiin avainhenkilön lähdeverolakia Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

40 Ulkomaalaiset taiteilijat ja urheilijat Suomessa verovelvollisuus verosopimukset lähdeveron määrä korvauksesta tehtävät vähennykset lähdeveromenettely ja ilmoitukset Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

41 Taiteilijan ja urheilijan verovelvollisuus Rajoitettu verovelvollisuus varsinainen asunto ja koti muualla tai oleskelee Suomessa max 6 kk Verovelvollinen Suomesta saadusta tulosta Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

42 Suomesta saatu tulo Taiteilijan ja urheilijan tulo saatu taiteilijan tai urheilijan Suomessa tai suomalaisessa aluksessa harjoittamasta henkilökohtaisesta toiminnasta Yksityiseltä saatu palkkatulo tehty yksinomaan tai pääasiallisesti Suomessa täällä olevan työnantajan lukuun työvoiman vuokraus (Pohjoismaat ja Baltia) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

43 Erityismääräykset Verosopimukset USA ( USD/kalenterivuosi, sis. kustannusten korvaukset) Julkisyhteisö saajana ei lähdeveroa selvitys julkisyhteisöstä (lähdeverokortti) selvitys palkan maksusta Suomessa tehdyn työn osalta Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

44 Lähdeveron määrä Taiteilijan ja urheilijan korvaus 15 % progressiivinen (EU- ja ETA-valtiot) Palkka 35 % progressiivinen (EU- ja ETA-valtiot) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

45 Vähennykset korvauksesta Korvaukseen ei lueta (palkka?) korvaus matkakuluista (tosite) majoituskulut (tosite) kotimaan päiväraha Korvauksesta ei vähennetä agentin palkkio (vrt. kotimaisen ohjelmatoimiston palkkio) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

46 Lähdeveromenettely Lähdeverokortti tai Selvitys seuraavista seikoista nimi syntymäaika ja osoite kotivaltiossa Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

47 Lähdeveromenettely Lähdevero perittävä korvausta maksettaessa Maksettava perintää seuraavan kuukauden 12. päivänä Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

48 Lähdeveromenettely Kausiveroilmoitus annetaan perintää seuraavan kuukauden 12. päivänä tai paperisena 7. päivään mennessä - Verotilipalvelu Vuosi-ilmoitus annetaan lähdeveron perimistä seuraavan kalenterivuoden tammikuun loppuun mennessä Korvauksen saajan tosite saajan nimi korvauksen määrä, laatu ja maksuvuosi perityn lähdeveron määrä perityt vakuutusmaksut maksajan nimi Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

Ulkomailta Suomeen tulevan verotus

Ulkomailta Suomeen tulevan verotus Ulkomailta Suomeen tulevan verotus Tiedote suomalaiselle työnantajalle www.vero.fi sivu / 9 Sisältö: 1. Lyhyesti vakuutusmaksuista 2. Verotus ja Suomessa enintään 6 kuukautta oleskelevat 2.1 Ilmoitus-

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4

1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4 Ulkomaantyön opas Sisällys 1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4 3. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TYÖ SUHTEEN EHDOT 5 3.1 Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti XPATRIUM Kevät 2010 Ulkosuomalaisen uusi veroilmoitusopas Veroilmoituksen täyttäjän opas Ulkomailla asuvan veroilmoitus vuodelta 2009 TEKSTI MARJA NUMMELA, EEVA KAJANDER

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA

KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto Kansainvälisen verotuksen yksikkö lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén Helsinki 3.4.2009 2 SISÄLLYS 1 Selvityksen

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Verotusta koskeva arvio ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuudesta ja puutteista 1/2013 Maaliskuu 2013 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA 26/91 Camilla Gustavsson - Risto Herrala 16.12~1991 RAHOITUSVAATEIDEN VEROTUS FINLANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG BANK OF :FINLAND DISCUSSION PAPERS Suomen Pankki PL 160,

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Lukijalle Tämä esite on tarkoitettu työntekijälle, joka on lähdössä tilapäisesti työskentelemään ulkomaille suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 jakautumista koskevista KVL:n ratkaisuista 4 Luottamuksensuoja verotuksessa 5 Oikeuskäytäntö 7 Elinkeinotulon verotus 7 Arvonlisäverotus 11 Kiinteistöverotus

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Tätä ohjetta sovelletaan vuoteen 2012 kohdistuviin maksuihin. Aikaisempiin vuosiin kohdistuviin maksuihin sovelletaan kullekin vuodelle

Lisätiedot

Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5

Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5 Työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta 5 Oikeuskäytäntö 6 Elinkeinotulon verotus 6 Arvonlisäverotus 11 henkilökohtaisen tulon verotus 15

Lisätiedot

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012 FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET Lokakuu 2012 1 FINANSSIOIKEUS VEROTUS - Julkisen sektorin tulot FINANSSIHALLINTO-OIKEUS - Julkisen sektorin menot 2 VERO-OIKEUS Verojuridiikka Muut oikeudenalat Veropolitiikka

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2015 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle MITEN ELÄKEVAKUUTUS JÄRJESTETÄÄN? MITÄ SE MAKSAA? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) SISÄLTÖ sivu 1 Johdanto... 2 Asianajajan tulon jaksottaminen...2 2.1 Yleistä...2 2.2 Asianajotoimiston suorite...3 2.3 Kertapalvelut eli itsenäiset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä

Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 4.-11.12.2012 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2012 saakka 1 Eräitä veronalaisia

Lisätiedot

Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi. Oikeustiede:

Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi. Oikeustiede: Vero-oikeus 1. Yleistä vero-oikeutta Tietolähteet www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi Oikeustiede: Käsitteet samat, eroja eri oikeuksissa n. 1 % - keskusverolautakunta, KVL:n päätökset (lain

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 1/2009

ASIAKASTIEDOTE 1/2009 ASIAKASTIEDOTE 1/ SISÄLLYSLUETTELO: 1. ilmoitusvelvollisuutta koskevia tärkeitä päivämääriä vuonna 2. MYYNTISAAMISTEN SEURAAMINEN JA REKISTERI-ILMOITUS 3. Perintö- ja lahjaverotus sekä uudet verokortit

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Pääkirjoitus... 2 Asiantuntijakirjoituksia... 3 Yritysten uudet sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt... 3 Keskusverolautakunnan kannanotto työntekijöiden osakeomistukseen...

Lisätiedot

Sallimuksen esitys uudeksi verolaiksi.

Sallimuksen esitys uudeksi verolaiksi. Sallimuksen esitys uudeksi verolaiksi. Suomen nykyisestä verotuksesta säädetään erittäin sekavasti. Teoksessa Suomen Verolait on painoksesta ja kustantajasta riippuen yli 70 säädöstä yli 900 sivulla. Suurin

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot