Pohjoismainen verosopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjoismainen verosopimus"

Transkriptio

1 Pohjoismainen verosopimus Palkan ja eläkkeen verotus Iisa Väänänen veroasiantuntija Pääkaupunkiseudun verotoimisto Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 1

2 Sisältö 1. Verosopimukset 2. Suomen kansainvälinen verotus verovelvollisuuden lajit 3. Verosopimuksen mukainen asuminen 4. Palkan verotus verosopimuksessa 5. Eläkkeen verotus verosopimuksessa Pohjoismaisen verosopimuksen muutos Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 2

3 1. Verosopimukset Suomella on verosopimus yli 60 valtion kanssa kahdenkeskisiä verosopimuksia Pohjoismainen verosopimus on sopimus kaikkien Pohjoismaiden välillä multilateraalinen/ monenkeskinen sopimus Verosopimuksia sovelletaan, kun henkilöllä tai tulolla on kansainvälisiä liittymiä jaetaan verotusvalta valtioiden välillä ja poistetaan kansainvälistä kaksinkertaista verotusta ja estetään veronkiertämistä Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 3

4 1. Verosopimukset tuloverosopimukset > vero-ohjeet > kansainväliset tilanteet Sopimus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi perintöverosopimuksia myös Pohjoismaiden välillä Ruotsi on purkanut sopimuksen omalta osaltaan alkaen virka-apusopimuksia myös Pohjoismaiden välillä Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 4

5 1. Verosopimukset Kansainvälinen vero-oikeus tulonsaajalla tai tulolla on liittymä useampaan valtioon henkilö esim asuu yhdessä valtiossa ja saa tuloa toisesta valtiosta esim saa eläketuloa toisesta valtiosta tai työskentelee tilapäisesti toisessa valtiossa Asuinvaltioperiaate tiettyä tuloa verotetaan tulonsaajan asuinvaltiossa Lähdevaltioperiaate tulon lähdevaltio verottaa Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 5

6 1. Verosopimukset Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen tilanteessa, jossa sekä asuinvaltiolla ja lähdevaltiolla on verotusoikeus Vapautusmenetelmä ulkomailta saatu tulo vapautetaan Suomen verosta (verotetaan vain lähdevaltiossa) ulkomaan tulo voidaan huomioida Suomesta saadun tulon veroprogressiossa Hyvitysmenetelmä ulkomailta saatu tulo verotetaan lähdevaltiossa ja Suomessa ulkomaille maksettu vero vähennetään Suomen veroista Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 6

7 2. Suomen kansainvälinen vero-oikeus Suomen lainsäädännössä säädetään verotuksesta kansainvälisissä tilanteissa esimerkiksi tuloverolaissa määritetään Suomessa yleisesti verovelvolliset ja rajoitetusti verovelvolliset Suomesta saatu tulo kuinka Suomessa verotetaan henkilöä tai tuloa silloin kun verosopimus sen sallii! => verosopimukset rajoittavat Suomen verotusvaltaa Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 7

8 2. Verovelvollisuuden lajit Suomessa Rajoitetusti verovelvollinen oleskelee Suomessa max 6 kk esim Suomessa Yleisesti verovelvollinen varsinainen asunto ja koti Suomessa tai oleskelee Suomessa yli 6 kk tilapäinen poissaolo ei katkaise => verovelvollinen vain Suomesta saaduista tuloista määritellään tuloverolaissa => vero- ja ilmoitusvelvollinen Suomeen maailmanlaajuisista tuloista Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 8

9 3. Verosopimuksen mukainen asuminen Asuinvaltio verosopimuksissa Suomessa yleisesti verovelvollinen voi olla yleisesti verovelvollinen myös toisessa valtiossa esim Suomessa Suomen kansalaisiin sovelletaan ns 3 vuoden sääntöä kaksoisasujan asuinvaltio määrätään seuraavin kriteerein: 1.vakinainen asunto 2.elinetujen keskus (perhe) 3.oleskelee pysyvästi 4.kansalaisuus jos sopimuksen mukaan ulkomailla asuva => Suomi lähdevaltion asemassa Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 9

10 4. Palkan verotus (yksityinen työnantaja) verosopimuksessa PÄÄSÄÄNTÖ palkasta verotetaan asuinvaltiossa ja myös työskentelyvaltio voi verottaa asuinvaltiossa poistetaan kaksinkertainen verotus esim. suomalainen A menee tilapäisesti Ruotsiin työskentelemään 2 kk:ksi ruotsalaiselle Bolag Ab:lle Ruotsiin lähdevero tulo verotetaan myös Suomessa Suomi poistaa kaksinkertaisen verotuksen Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 10

11 4. Palkan verotus verosopimuksessa POIKKEUS ns. mekaanikkosääntö /183-päivän sääntö vain asuinvaltio verottaa, jos 1. työntekijä oleskelee toisessa valtiossa max 183 pv 12 peräkkäisen kk:n aikana ja 2. työnantaja ei ole työskentelyvaltiosta (esim lähetetty työntekijä) esim. suomalainen Firma Oy lähettää A:n tilapäisesti työskentelemään Ruotsiin 2 kk:ksi palkkatulosta vero vain Suomeen Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 11

12 4. Ulkomailta Suomeen tulevan henkilön palkkatulon verotus Jos ulkomailla asuva henkilö tulee Suomeen max 6 kk:ksi Rajoitetusti verovelvollinen Lähdeverotus palkasta palkasta lähdevero 35 % -lopullinen vero lähdeverovähennys: 510 / kk tai 17 / pv oltava merkintä lähdeverokortissa ei muita vähennyksiä Jos ulkomailla asuva henkilö tulee Suomeen yli 6 kk:ksi Yleisesti verovelvollinen Palkasta progressiivinen verotus Huom. jos työnantaja on ulkomailta, voi tulla sovellettavaksi edellä mainittu mekaanikkosääntö Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 12

13 4. Vakuutetun sairausvakuutusmaksu (sv-maksu) verosopimukset eivät koske vakuutetun sairausvakuutusmaksua (Sv-maksu) sovelletaan Suomen lainsäädäntö Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus EY:n sosiaaliturva-asetus 1408/71 ulkomailta Suomeen tuleva maksaa Suomeen svmaksun, jos työskentely Suomessa yli 4 kk vuonna 2009 sv-maksu on 1,98% maksuja ei kuitenkaan mene, jos esittää kotivaltiosta saadun lähetetyn työntekijän E101-todistuksen tai vastaavan tai KELA:lta saadun todistuksen mukaan ei ole Suomessa vakuutettu sairausvakuutuslain nojalla Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 13

14 5. Eläketulon verotus verosopimuksessa Pohjoismaisen verosopimuksen muutos sopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja allekirjoitettiin jäsenvaltioiden edustajien kesken hallituksen esitys 75/2008 sovelletaan alkaen v 2009 yksi muutos koskee paluumuuttajan saaman eläkkeen verotusta eläkkeiden kaksinkertaisen verotuksen poistamismenetelmä muuttui vapautusmenetelmästä hyvitysmenetelmäksi Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 14

15 5. Eläketulon verotus verosopimuksessa Pohjoismaisen verosopimuksen muutos Voimaantulo: eläkkeiden osalta siirtymäsäännös: Vuonna 2009 siirryttiin hyvitysmenetelmään uusien eläkkeiden osalta eläke on uusi jos 1) henkilö on muuttanut Suomeen jälkeen ja hän saa eläkettä Ruotsista tai 2) henkilö on asunut Suomessa jo tai aikaisemmin saamatta eläkettä Ruotsista ja hän alkaa saada eläkettä Ruotsista vasta jälkeen. Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 15

16 5. Eläketulon verotus verosopimuksessa Vanhat eläketilanteet eläkkeensaaja joka asui Suomessa ja sai tällöin eläkettä vapautusmenetelmä Ruotsista Suomeen muuttava eläkkeensaaja saa eläkettä Ruotsista ja Suomesta Ruotsi perii SINK-veron 25 % verovapaan perusosan ylittävästä osasta (vuonna 2008: 2631 kr/kk) Suomi vapauttaa Ruotsin eläkkeen Suomen verosta kuitenkin Suomesta saadun eläketulon veroprogressiossa huomioidaan myös Ruotsista saatu tulo huom.ns kattosääntö TVL 136 Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 16

17 5. Eläketulon verotus verosopimuksessa Uudet eläketilanteet eläkkeensaaja joka muutti Suomeen tai alkoi saada Ruotsista eläkettä jälkeen hyvitysmenetelmä Ruotsista Suomeen muuttava eläkkeensaaja saa eläkettä Ruotsista ja Suomesta Ruotsi perii SINK-veron 25 % verovapaan perusosan ylittävästä osasta (vuonna 2008: 2631 kr/kk) myös Suomi verottaa Ruotsista saadun eläkkeen Ruotsin vero hyvitetään eli vähennetään Suomen verosta vähennys on enintään sen verran kuin Ruotsista saadusta eläkkeestä menisi Suomessa veroa, ns maksimihyvitys Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 17

18 5. Eläketulon verotus verosopimuksessa Sopimusmuutoksen johdosta uusissa eläketilanteissa paluumuuttaja eläkkeensaajaa verotetaan nyt Suomessa hyvitysmenetelmän mukaan = samalla tavalla kuin eläkkeensaajaa, joka saa kaikki eläkkeensä Suomesta aikaisemmin vapautusmenetelmässä paluumuuttaja eläkkeensaajalla saattoi olla edullisempi verotuskohtelu, jos Ruotsiin peritty SINK-vero oli alempi kuin Suomen vero koska Ruotsista saatu eläke vapautettiin Suomen verosta Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 18

19 5. Suomesta ulkomaille maksettava eläke alkaen Suomesta saadusta eläketulosta progressiivinen vero aikaisemmin maksettiin Suomeen lähdevero 35% (kun muuttovuodesta yli 3 v eli kun olivat Suomessa rajoitetusti verovelvollisia) EY-oikeudelliset paineet muutokselle; henkilöiden vapaa liikkuvuus verotuskohtelu ulkomaille muuttaneilla nyt sama kuin Suomessakin eläkepäiviään viettävillä vero määräytyy progressiivisen valtionveron ja keskimääräisen kunnallisveroprosentin (vuonna 2008: 18,5%) mukaan Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 19

20 5. Suomesta ulkomaille maksettava eläke Korkein hallinto-oikeus antoi ratkaisun aikaisemmin perittyä lähdeveroa voidaan palauttaa asiakkaalle haettava veron perimistä seuraavien 5 v aikana Suomen lähdeveroa voidaan palauttaa jos, hakija asui ETA-maassa JA sai Suomesta vähintään 75% vuoden kokonaisansiotuloista Menettely palautusta haetaan lomakkeella VeroH 6209b löytyy sivuilta Pääkaupunkiseudun verotoimistossa käsitelty lähdeveron palautushakemuksia n 4000 kpl vuosina Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 20

21 5. Eläketulosta perittävä sairaanhoitomaksu Suomessa asuvalta peritään verotuksen yhteydessä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu (vuonna 2009 alle 1,5 %) Suomen ja Ruotsin eläketulojen yhteismäärästä maksu ei voi olla suurempi kuin Suomesta saatu eläke Ruotsi ei peri eläkkeistä sairaanhoito/sosiaaliturvamaksua työskentelyvuosina on Ruotsissa voitu periä sosiaaliturvamaksua kattamaan työskentelyvuosien kuluja Suomessa eläkevuosina kerättävällä maksulla katetaan eläkevuosien kuluja samojen etujen kattamiseksi ei jouduta maksamaan maksuja kahteen kertaan EY-tuomioistuimen ratkaisut Rundgren C ja Nikula C-50/50 =>Sosiaali- ja terveysministeriön ja Ruotsin verohallinnon lausunnot Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 21

22 vero-ohjeet >> kansainväliset tilanteet Tilapäisesti töihin ulkomaille Ulkomaan työskentelyn verotus Pohjoismaihin lähetettävät työntekijät Ulkomaille muuttava eläkkeensaaja Ruotsista saatu eläke 2008 /2009 Ruotsin verohallinnon selvitys sairausvakuutusmaksusta Voimassa olevat verosopimukset 2009 Pohjoismaiden välistä verosopimusta muutettiin Nordisk etax -linkki Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 22

23 Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 23

Kansainvälinen henkilöverotus - Ulkomaan työskentelyn verotus. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

Kansainvälinen henkilöverotus - Ulkomaan työskentelyn verotus. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Kansainvälinen henkilöverotus - Ulkomaan työskentelyn verotus Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Ulkomailla työskentelevän suomalaisen verotuksesta Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus

Lisätiedot

Ulkomailta Suomeen tulevan verotus

Ulkomailta Suomeen tulevan verotus Ulkomailta Suomeen tulevan verotus Tiedote suomalaiselle työnantajalle www.vero.fi sivu / 9 Sisältö: 1. Lyhyesti vakuutusmaksuista 2. Verotus ja Suomessa enintään 6 kuukautta oleskelevat 2.1 Ilmoitus-

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4

1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4 Ulkomaantyön opas Sisällys 1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4 3. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TYÖ SUHTEEN EHDOT 5 3.1 Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti XPATRIUM Kevät 2010 Ulkosuomalaisen uusi veroilmoitusopas Veroilmoituksen täyttäjän opas Ulkomailla asuvan veroilmoitus vuodelta 2009 TEKSTI MARJA NUMMELA, EEVA KAJANDER

Lisätiedot

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Verotusta koskeva arvio ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuudesta ja puutteista 1/2013 Maaliskuu 2013 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Lukijalle Tämä esite on tarkoitettu työntekijälle, joka on lähdössä tilapäisesti työskentelemään ulkomaille suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

Suomeen saapuvan kansainvälisen henkilöstön ja tutkijoiden palvelut

Suomeen saapuvan kansainvälisen henkilöstön ja tutkijoiden palvelut 1 Suomeen saapuvan kansainvälisen henkilöstön ja tutkijoiden palvelut Kansainvälisten asioiden koordinaattori Ulla Siltaloppi Tampereen teknillinen yliopisto, Kansainväliset palvelut Palvelut ulkomailta

Lisätiedot

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN...

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN... SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 Kansaneläke...4 Työeläke...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 Eläkkeiden maksatus Euroopan Unionin maista Suomeen...5 Eläkkeiden maksatus

Lisätiedot

Vero-opas. apurahansaajille LAL 2012

Vero-opas. apurahansaajille LAL 2012 Vero-opas apurahansaajille LAL 2012 Johdanto Käyttötarkoitus ja maksaja ratkaisevat verotuksen 2 3 Apurahan veronalaisuuden selvittäminen Tutkimusryhmä Ulkomaiset apurahat Apuraha apurahansaajan verotuksessa

Lisätiedot

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN...

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN... SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 Kansaneläke...4 Työeläke...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 Eläkkeiden maksatus Euroopan Unionin maista Suomeen...5 Eläkkeiden maksatus

Lisätiedot

LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI... 9 ASUMINEN...

LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI... 9 ASUMINEN... SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 Kansaneläke... 4 Työeläke... 5 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 Eläkkeiden maksatus Euroopan Unionin maista Suomeen... 6 Eläkkeiden

Lisätiedot

LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI... 9 ASUMINEN...

LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI... 9 ASUMINEN... SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 Kansaneläke... 4 Työeläke... 5 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 Eläkkeiden maksatus Euroopan Unionin maista Suomeen... 6 Eläkkeiden

Lisätiedot

Vero-oikeuden perusteet

Vero-oikeuden perusteet Vero-oikeuden perusteet Matti Myrsky syyskuu 2010 1 I J O H D A N T O... 4 A VERO-OIKEUS OSANA OIKEUSJÄRJESTYKSEN SYSTEMATIIKKAA... 4 B VERON JA MAKSUN KÄSITTEET... 4 C KESKEISET SÄÄDÖKSET... 4 II VEROTUKSEN

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut 1. Työnte kijän (EU:n kansalainen ) muutto Suomeen EU -alueelta Oleskelu Ansiotyö Suomessa ei vaadi työntekijän oleskelulupaa. Mikäli työ Suomessa kestää yli 3 kk, on rekisteröitävä oleskeluoikeus paikallisella

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA 26/91 Camilla Gustavsson - Risto Herrala 16.12~1991 RAHOITUSVAATEIDEN VEROTUS FINLANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG BANK OF :FINLAND DISCUSSION PAPERS Suomen Pankki PL 160,

Lisätiedot

Rajat ylittävien tappioiden verokohtelu EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuissa: Suhteellisuusperiaate muutosten tuulissa

Rajat ylittävien tappioiden verokohtelu EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuissa: Suhteellisuusperiaate muutosten tuulissa Rajat ylittävien tappioiden verokohtelu EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuissa: Suhteellisuusperiaate muutosten tuulissa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Markus Joensuu 2012 Laskentatoimen

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA Päivitetty 26.01.2015 Sisällys 1. YLEISTÄ ULKOMAALAISEN SAIRAANHOIDOSTA SUOMESSA... 4 1.1 Sovellettava EU-lainsäädäntö... 6 1.1.1. Yleistä EU:n sosiaaliturvajärjestelmien

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA

KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto Kansainvälisen verotuksen yksikkö lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén Helsinki 3.4.2009 2 SISÄLLYS 1 Selvityksen

Lisätiedot