Sumatran luonnonkatastrofin geofysiikkaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sumatran luonnonkatastrofin geofysiikkaa"

Transkriptio

1 Sumatran luonnonkatastrofin geofysiikkaa P. Heikkinen 1, L. J. Pesonen 2, A. Korja 1, H. Virtanen 3 ja A. Beckmann 2 1 Seismologian laitos, Helsingin yliopisto, PL 68, Helsingin yliopisto 2 Geofysiikan osasto, Helsingin yliopisto, PL 64, Helsingin yliopisto 3 Geodeettinen laitos, Geodeetinrinne 2, Masala Abstract On the morning of December 26, 2004 a huge earthquake (M=9.0) occurred in the Indian Ocean south from the northern tip of Sumatra. This seaquake launched a tsunami wave which devastated the coasts of the Indian Ocean destroying entire villages and killing more than persons. A few months later, on March 28, 2005, another strong earthquake (M=8.7) occurred offshore Nias and Simeuluen islands, 160 km southeast of the first quake. This time more than 1000 persons were lost and only a minor tsunami was generated. In this article we discuss the geological and geophysical background of these natural catastrophes. 1. SUMATRAN MAANJÄRISTYKSET Joulukuun 26. Intian valtameressä Sumatran saaren pohjoiskärjen eteläpuolella tapahtui valtava merenalainen maanjäristys, jonka magnitudi oli 9.0 Richterin asteikolla. Järistyksen episentrin koordinaatit ovat o N ja o E. (Kuva 1). Järistyksen fokus oli noin 10 kilometrin syvyydellä meren pinnasta laskettuna (meren syvyys noin 4 km). Maa tärisi laajalla alueella Aasiassa. Järistys rekisteröitiin ympäri maapalloa olevilla seismisillä asemilla, myös Suomessa (Kuva 2). Uusi järistys, magnitudiltaan 8.7, havaittiin Sumatran saaren länsipuolella. Indonesiassa on viimeaikoina ollut viitteitä myös tulivuoritoiminnasta, josta esimerkkinä Talangin (Sumatran eteläosassa) ja Tangkubani Perahun (Jaavalla) tulivuorten aktiivisuus huhtikuun alussa. 2. LIIKKUVAT LAATAT JA JÄNNITYKSEN LAUKEAMINEN Intian laatta, joka sijaitsee Intian valtameren ja Bengalin lahden alla, on osa Indo Australian laattaa. Laatta työntyy 6 cm/v Euraasian laatan alle. Laattojen väliin jäävät Burman ja Sundan mikrolaatat. Burman laatta käsittää Nicobarien ja Andaman saaret sekä Sumatran pohjoisosan. Koska Intian laatta ei liiku kohtisuoraan Sundan subduktiovyöhykettä vasten, syntyy Euraasian mantereen ja Jaavan syvänteen väliin sivuttaissiirroksia, joiden tuloksena Burman laatta on muodostunut Euraasian laatan reunalle. Siirrosten muodostuminen on aiheuttanut nuoren keskiselänteen syntymisen Andamanien merelle sekä Sumatran saaren jakautumisen repeytymis vyöhykettä pitkin, joka saaren pohjoiskärjessä muuttuu sivuttaissiirrokseksi. (Kuva 1). 45

2 Kuva 1. Intian valtameren, Burman ja Sundan laattojen rajat sekä Sumatran maanjäristysten episentrit (tähdet) ja jälkijäristykset (ympyrät). Subduktiovyöhyke on merkitty pienillä kolmioilla. Nuolet osoittavat laattojen liikesuuntia. Aktiiviset tulivuoret on merkitty suurilla kolmioilla. 46

3 Varsinainen repeäminen alkoi 10 km:n syvyydellä loivasti (15 o ) itään kallistuvalla siirrospinnalla, jota pitkin Intian laatta painuu Burman laatan alle (kuva 3). Laatat ovat ilmeisesti olleet lukkiutuneena toisiinsa jopa satoja vuosia, aiheuttaen jännityksen kertymisen maankuoreen. Osa laattojen välisestä jännityksestä laukesi Burman laatan liikkuessa siirrostasoa pitkin länteen suurimmillaan yli 20 metriä. Tämän liikkeen pystysuora komponentti, joka oli jopa 4 metriä, nosti yläpuolisen vesimassan liikkeelle synnyttäen tsunamin. Järistysvyöhykkeen pituus pohjois eteläsuunnassa on n km ja leveys yli 100 km. Järistystä seuranneiden kuukausien aikana on tapahtunut useita satoja jälkijäristystä. Jälkijäristysvyöhyke, joka samalla osoittaa repeämän laajuuden, ulottuu Sumatran pohjoisosasta Andamanien saaristoon pohjoisessa (Kuva 1). Kuva 2. Suomen seismografiasemat havaitsivat klo. 03:10:46 Suomen aikaa maanjäristyksen, jonka keskus sijaitsi Intian valtameressä, Sumatran läheisyydessä. Havainnot saapuivat Suomeen n. 12 minuutin kuluttua järistystapahtumasta. Kuvassa on Ylistaron (VAF) aseman seismogrammi, jossa näkyvät P, S ja pinta aallot. Kuva 3. Lohkodiagrammi Burman laatan liikkeestä. 47

4 Maaliskuun 28. päivä tapahtui uusi voimakas maanjäristys (M=8.7), joulukuun 26. päivän järistyksestä n. 160 km kaakkoon ja tällä kertaa Sundan laatan puolella. Järistys aiheutui myös ylityöntösiirroksesta. Järistys aiheutti. suurta tuhoa Niasin ja Simuelun saarilla ja noin 1000 ihmishengen menetyksen. Järistykseen liittyi pienehkö tsunami, joka rekisteröitiin merenpinnan kohoamisena Intian valtameren vuorovesiasemilla. 3. AIHEUTTIKO JÄRISTYS GEOFYSIKAALISIA MUUTOKSIA MAAPALLOSSA? Tiedotusvälineissä on pohdittu, mitä vaikutuksia Sumatran järistyksellä on ollut Maan pyörimisnopeuteen tai pyörimisakselin suuntaan. Teoreettiset vertailulaskut mm. vuoksiaaltojen aiheuttamiin muutoksiin pyörimisakselissa osoittavat, että maksimissaankin muutos pyörimisnopeudessa olisi vain noin 3 mikrosekuntia. Jo oman Kuumme aiheuttama vuoksivaikutus hidastaa maan pyörimisnopeutta noin 15 mikrosekuntia/v, joka peittää alleen maanjäristyksen aiheuttaman mahdollisen hidastumisen. Toisaalta on spekuloitu olisiko maanjäristys voinut lisätä pyörimisakselin huojahtelua muutamalla sentillä. Tämäkin mahdollisuus peittyy akselin luonnollisen ns. Chandler huojahtelun sisään, joka on maksimissaan jopa 15 m/v mitattuna pyörimisakselin keskimääräisestä sijainnista. Sen sijaan järistys synnytti havaittavia, suurimmillaan jopa kuukausia kestäviä ominaisvärähtelyjä maapallossa. Geodeettisen laitoksen suprajohtavan gravimetrin rekisteröinnissä on esimerkki Sumatran pääjäristyksen laukaisemasta ominaisvärähtelystä (Kuva 4). Kuva 4. Geodeettisen laitoksen noin kuukausi järistyksen jälkeen ( ) rekisteröimä o S o moodi Maan vapaista värähtelyistä, jossa Maa värähtelee n. 20 min. periodilla ja n mm radiaalisella amplitudilla (kuvan mittakaava vahvasti liioiteltu). 4. TSUNAMIT ELI HYÖKYAALLOT Tsunameja eli hyökyaaltoja syntyy erityisesti vedenalaisten maanjäristysten yhteydessä maankuoren voimakkaan liikahduksen sysätessä vesimassat liikkeeseen. Tsunamiaaltoja voivat myös aiheuttaa tulivuorenpurkaukset, maanvyöryt ja meteoriittien törmäykset valtamereen. Kuvassa 4 on poikkileikkaus tsunamin synnystä avoimella valtamerellä. Syntyvän tsunamin aallonpituudet vaihtelevat kymmenistä kilometreistä lähes tuhanteen kilometriin. Tsunamin 48

5 etenemisnopeus v riippuu painovoiman g lisäksi meren syvyydestä d, v=(gd) 1/2. Tästä seuraa, että aalto hidastuu lähestyessään madaltuvaa rantaa. Hidastumiseen vaikuttaa meren syvyys sekä merenpohjan topografia, joka vaimentaa tsunamiaaltojen liikettä varsinkin vesikerroksen pohjanpuoleisessa kerroksessa. Myös veden ja merenpohjan välinen kitka hidastaa ja vaimentaa aaltojen etenemistä vesimassan alaosassa. Sumatran maanjäristys siirsi äkillisesti Burman laattaa yläpuolista vesimassaa pystysuorassa suunnassa noin neljä metriä ylöspäin synnyttäen tsunamiaallot. Nämä alkoivat edetä nopeina (800 km/h), koko vesikerrosta koskevina, pitkän aallonpituuden omaavina aaltoina joka puolelle Intian valtamerta. Suurin energia siirtyi aaltoihin, jotka olivat kohtisuorassa pohjois eteläsuuntaista maanjäristysvyöhykettä vastaan. Lähestyessään rannikkoa näiden, aluksi vain puolen metrin korkuisten "maininkien" aallonkorkeus kasvoi voimakkaasti ja aallonpituus sekä nopeus pienenivät. Rannikolle saapuessaan ne muuttuivat valtaviksi hyökyaalloiksi aiheuttaen suurta tuhoa. Sumatran tsunamit havaittiin koko Intian valtameren alueella kuten esimerkiksi Cocossaarilla, Seychelleillä, Mauritiuksella, Kenian, Tansanian, Omanin ja Somalian rannikoilla, samoin kuin Australiassa. Ne havaittiin myös Tyynellä Valtamerellä aina Meksikoon ja Chileen asti (tosin siellä jo vaimentuneena). Kuva 5. Kaaviokuva tsunami aallon synnystä ja etenemisestä valtamerellä. Aallonpituus ja etenemisnopeus pienevät, kun lähestytään rantaa, mutta aallon korkeus kasvaa puolesta metristä aina kymmeniin metreihin. LÄHTEET Korja, A., Pesonen, L. J. ja Beckmann, A., Indonesian luonnonkatastrofi tietoa maanjäristyksistä ja hyökyaalloista. Geologi 57, KIITOSMAININNAT Lausumme parhaat kiitokset Kati Karkkulaiselle, Kai Rasmukselle, Johanna Salmiselle, Markku Poutaselle sekä Tuomo Hämäläiselle heidän avustaan. 49

6 50

Matemaattisluonnontieteellinen. aikakauslehti. 69. vuosikerta 4/05. Irtonumero 10

Matemaattisluonnontieteellinen. aikakauslehti. 69. vuosikerta 4/05. Irtonumero 10 Dimensio Matemaattisluonnontieteellinen aikakauslehti 69. vuosikerta 4/05 Irtonumero 10 sivu 2 Ajasto-ilmoitus 1/1, 4-väri Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry Riksförbundet för Lärare i Matematiska

Lisätiedot

LUKU 6. Muutoksista ja muutosvoimista

LUKU 6. Muutoksista ja muutosvoimista 110 111 LUKU 6 Muutoksista ja muutosvoimista Vedenpaisumuksen aikaiset suuret siirtymät ja samassa yhteydessä syntyneet kilometrien paksuiset kerrostumat eri puolilla maailmaa ovat olleet tutkimusten kohteena

Lisätiedot

Tuntisuunnitelma Maanjäristykset Kreikassa Työohje

Tuntisuunnitelma Maanjäristykset Kreikassa Työohje Tuntisuunnitelma Maanjäristykset Kreikassa Työohje Johdanto: Kreikassa on Euroopan maista eniten maanjäristyksiä ja se on yksi koko maailman seismisesti aktiivisimmista maista. Siksi tietämys maanjäristysten

Lisätiedot

Hailuodon alueen jääeroosio Jatkoselvitys 2013

Hailuodon alueen jääeroosio Jatkoselvitys 2013 15.10.2013 Hailuodon alueen jääeroosio Jatkoselvitys 2013 Matti Leppäranta professori (geofysiikka) 1. Johdanto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laati vuonna 2011 yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa raportin

Lisätiedot

KOMPASSI. * Magneettisen pohjoissuunan ja maantieteellisen pohjoissuunnan

KOMPASSI. * Magneettisen pohjoissuunan ja maantieteellisen pohjoissuunnan 31 KOMPASSI * Magneettikompassi on laite, jossa vaakatasoon tasapainoitettu magneettineula asettuu likimain pohjois-eteläsuuntaan. Kompassineulan pohjoiskohtion suunta on sama kuin magneettinen pohjoissuunta,

Lisätiedot

Tähtitieteen historiaa, avaruusgeometrian tehtäviä ja muita tehtäviä

Tähtitieteen historiaa, avaruusgeometrian tehtäviä ja muita tehtäviä Tähtitieteen historiaa, avaruusgeometrian tehtäviä ja muita tehtäviä A1. Antiikin kreikkalainen monitieteilijä Eratosthenes (276-194) eaa. onnistui ensimmäisenä mittaamaan 240 eaa. maapallon ympärysmitan

Lisätiedot

POHJANLÄHEISEN JA SYVYYSKESKIARVOTETUN VIRTAUSRAKENTEEN SEKÄ UOMAN MORFOLOGIAN ALUEELLIS AJALLINEN MUUTOS NOUSEVAN KEVÄTTULVAN AIKANA

POHJANLÄHEISEN JA SYVYYSKESKIARVOTETUN VIRTAUSRAKENTEEN SEKÄ UOMAN MORFOLOGIAN ALUEELLIS AJALLINEN MUUTOS NOUSEVAN KEVÄTTULVAN AIKANA Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitos Leena Laamanen POHJANLÄHEISEN JA SYVYYSKESKIARVOTETUN VIRTAUSRAKENTEEN SEKÄ UOMAN MORFOLOGIAN ALUEELLIS AJALLINEN MUUTOS NOUSEVAN KEVÄTTULVAN AIKANA Maantieteen

Lisätiedot

Uusi- Seelanti- lukuisten saarten valtio. Nea Isaksson 7.c 2012

Uusi- Seelanti- lukuisten saarten valtio. Nea Isaksson 7.c 2012 Nea Isaksson 7.c 2012 Uusi- Seelanti- lukuisten saarten valtio Kuva 1: Uuden- Seelannin lippu. Sininen väri kuvastaa merta ja taivasta, punainen Etelän risti sijaintia Tyynellä valtamerellä. Kuva 2: Uusi-

Lisätiedot

1. VESISTÖJEN KEHITYS

1. VESISTÖJEN KEHITYS 1. VESISTÖJEN KEHITYS Etelä-Karjalan vesistöjen vaiheet tunnetaan Saimaata lukuun ottamatta puutteellisesti, koska niitä on tutkittu varsin vähän. Jäljempänä arvioidaan muiden vesistöjen kehitystä lähinnä

Lisätiedot

Aurinkokunta, yleisiä ominaisuuksia

Aurinkokunta, yleisiä ominaisuuksia Aurinkokunta, yleisiä ominaisuuksia Antiikin aikaan Auringon ja Kuun lisäksi tunnettiin viisi kappaletta, jotka liikkuivat tähtitaivaan suhteen: Merkurius, Venus, Mars, Jupiter ja Saturnus. Näitä kutsuttiin

Lisätiedot

Luku 3 SUOMEN KALLIO- PERÄN YLEIS- PIIRTEET. Kalevi Korsman ja Tapio Koistinen

Luku 3 SUOMEN KALLIO- PERÄN YLEIS- PIIRTEET. Kalevi Korsman ja Tapio Koistinen Luku 3 SUOMEN KALLIO- PERÄN YLEIS- PIIRTEET Kalevi Korsman ja Tapio Koistinen 93 94 Y L E I S P I I R T E E T L U K U 3 Suomen kallioperä kuuluu prekambriseen Pohjois- ja Itä-Euroopan peruskallioalueeseen

Lisätiedot

Lentogeofysikaaliset anomaliat geologiset lähtökohdat. Meri-Liisa Airo

Lentogeofysikaaliset anomaliat geologiset lähtökohdat. Meri-Liisa Airo Etelä-Suomen yksikkö Q 16.2/2007/1 28.12.2006 Espoo Lentogeofysikaaliset anomaliat geologiset lähtökohdat Kooste Helsingin yliopiston Kiinteän maan geofysiikan FM-seminaarista Meri-Liisa Airo Tiivistelmä

Lisätiedot

METEORIITTI- TÖRMÄYS- KRAATERIT. maan ja taivaan kohtauspaikat. Luku 12. Martti Lehtinen

METEORIITTI- TÖRMÄYS- KRAATERIT. maan ja taivaan kohtauspaikat. Luku 12. Martti Lehtinen Luku 12 METEORIITTI- TÖRMÄYS- KRAATERIT maan ja taivaan kohtauspaikat Martti Lehtinen L U K U 1 2 M E T E O R I I T T I T Ö R M Ä Y S K R A A T E R I T 327 Koulussa opittiin aikoinaan, että Suomessa on

Lisätiedot

Nopeusrajoitukset alusliikenteen ympäristövaikutusten, turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta Vuosaaren meriväylällä

Nopeusrajoitukset alusliikenteen ympäristövaikutusten, turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta Vuosaaren meriväylällä 50 2010 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Seppo Paukkeri Nopeusrajoitukset alusliikenteen ympäristövaikutusten, turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta Vuosaaren meriväylällä Seppo Paukkeri Nopeusrajoitukset

Lisätiedot

PSYKOSOSIAALINEN TUKI JA PALVELUT TSUNAMIKATASTROFIN KOKENEILLE VANTAALAISILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN

PSYKOSOSIAALINEN TUKI JA PALVELUT TSUNAMIKATASTROFIN KOKENEILLE VANTAALAISILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN PSYKOSOSIAALINEN TUKI JA PALVELUT TSUNAMIKATASTROFIN KOKENEILLE VANTAALAISILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN Tampereen yliopisto Hoitotieteen laitos Hoitotyön johtamisen koulutusohjelma Pro gradu-tutkielma Päivi

Lisätiedot

Ähtärinjärven vanha lasku-uoma

Ähtärinjärven vanha lasku-uoma Ähtärinjärven vanha lasku-uoma HEIKKI SEPPÄ JA MATTI TIKKANEN Johdanto 1987). Tuolloin myös eteläinen päävedenjakaja siirtyi nykyiselle paikalleen Suomenselälle. Suomessa on kaksi huomattavaa vedenjakajaa,

Lisätiedot

LA Lauantai 12. maaliskuuta 2011

LA Lauantai 12. maaliskuuta 2011 Liikenne: Suomen jäänmurtajalaivasto kaipaisi vahvistusta riveihinsä. Uutiset O7 Esitys: Humalaiset tulisi viedä yhä useammin hoitoon, ei putkaan. Uutiset A10 Juhlat: Halonen suojelee Kemin sarjakuvapäiviä.

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto. Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen.

Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto. Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen. Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen Antti Kangas Lokakuu 2005 Ohjaaja: Timo Huttula Tarkastajat: Timo Huttula

Lisätiedot

232 12. OPTINEN PAIKANMÄÄRITYS 12.1 YLEISTÄ Liikuttaessa rannikon tuntumassa tai saaristossa aluksen paikanmääritys tapahtuu havainnoimalla maissa olevia tunnistettuja kohteita. Menetelmästä käytetään

Lisätiedot

Linnunradan galaktinen keskus

Linnunradan galaktinen keskus 1 Linnunradan galaktinen keskus ja sen eteerisen laadun määrittäminen (2013) Jaana Koverola Emme ehkä tule aivan helposti ajatelleeksi, että oman galaksimme, Linnunradan keskuksella, jota lyhyemmin kutsumme

Lisätiedot

ainesta on! S2-tukimateriaali reaaliaineiden opetukseen Eiran aikuislukio BIOLOGIA MAANTIETO HISTORIA

ainesta on! S2-tukimateriaali reaaliaineiden opetukseen Eiran aikuislukio BIOLOGIA MAANTIETO HISTORIA ainesta on! S2-tukimateriaali reaaliaineiden opetukseen Eiran aikuislukio BIOLOGIA MAANTIETO HISTORIA ainesta on! S2-tukimateriaali reaaliaineiden opetukseen Eiran aikuislukio 2012 www.eira.fi/ainestaon

Lisätiedot

Ilmastotietoja ja skenaarioita pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisohjelmaa varten

Ilmastotietoja ja skenaarioita pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisohjelmaa varten Ilmastotietoja ja skenaarioita pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisohjelmaa varten Ari Venäläinen, Milla Johansson, Juha Kersalo, Hilppa Gregow, Kirsti Jylhä, Kimmo Ruosteenoja, Leena Neitiniemi-Upola,

Lisätiedot

Katsaus viestialan viimeaikaiseen kehitykseen

Katsaus viestialan viimeaikaiseen kehitykseen Katsaus viestialan viimeaikaiseen kehitykseen Yleisesikuntamajuri Antero J Soi 1 a ja yleisesikuntakapteeni R P e n t t i n e n JOHDANTO Nykyajan viestitekniikka ei sisällä ainoastaan tavanomaista puhelin-,

Lisätiedot

HUIPPUVUORTEN GEOLOGIAA

HUIPPUVUORTEN GEOLOGIAA HUIPPUVUORTEN GEOLOGIAA Tekijät: Espoon yhteislyseon lukion opiskelijat kirjoitelmajärjestyksessä Irina Lindroos, Ilari Kolttola, Nhung Le, Mirjam Hyrynen ja Sofianna Kyllönen sekä Tikkurilan lukion opiskelija

Lisätiedot

6 Sääoppi. 6.A Ilmakehä 6.A.1 ILMAKEHÄ 6.A.2 ILMAKEHÄN KEMIALLI- NEN KOOSTUMUS. Kuva 3-61

6 Sääoppi. 6.A Ilmakehä 6.A.1 ILMAKEHÄ 6.A.2 ILMAKEHÄN KEMIALLI- NEN KOOSTUMUS. Kuva 3-61 sivu 271 6 Sääoppi 6.A Ilmakehä Ihmiset ovat kautta aikojen olleet kiinnostuneita omasta ympäristöstään. Vähitellen olemme kyenneet voittamaan esteet, jotka ovat rajoittaneet liikkumistamme maalla, merellä,

Lisätiedot

Post-Svekofennisten kivien hauraiden rakenteiden tutkimus Satakunnassa

Post-Svekofennisten kivien hauraiden rakenteiden tutkimus Satakunnassa Työraportti 2010-63 Post-Svekofennisten kivien hauraiden rakenteiden tutkimus Satakunnassa Kenttätyöt kesällä 2009 Pajunen Matti Wennerström Marit Syyskuu 2010 POSIVA OY Olkiluoto FI-27160 EURAJOKI, FINLAND

Lisätiedot

Meriläjityksen fysikaaliset vaikutukset Haminassa ja Naantalissa

Meriläjityksen fysikaaliset vaikutukset Haminassa ja Naantalissa 21 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä tiina vaittinen Meriläjityksen fysikaaliset vaikutukset Haminassa ja Naantalissa Tiina Vaittinen Meriläjityksen fysikaaliset vaikutukset Haminassa ja

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO GEOLOGIAN PÄÄSYKOE 27.5.2014

TURUN YLIOPISTO GEOLOGIAN PÄÄSYKOE 27.5.2014 TURUN YLIOPISTO GEOLOGIAN PÄÄSYKOE 27.5.2014 1. Laattatektoniikka (10 p.) Mitä tarkoittavat kolmiot ja pisteet alla olevassa kuvassa? Millä tavalla Islanti, Chile, Japani ja Itä-Afrikka eroavat laattatektonisesti

Lisätiedot

HAMINAN ENERGIA OY: Summan tuulivoimaloiden ympäristömelumittaukset. 25.10.2011 Projektinumero: 302786. WSP Finland Oy

HAMINAN ENERGIA OY: Summan tuulivoimaloiden ympäristömelumittaukset. 25.10.2011 Projektinumero: 302786. WSP Finland Oy HAMINAN ENERGIA OY: Summan tuulivoimaloiden ympäristömelumittaukset 25.10.2011 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Toimeksianto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 1 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä

Lisätiedot

Balticconnector - rakennusvaiheen aiheuttaman kiintoainekuorman leviämisen laskenta Inkoon edustalla

Balticconnector - rakennusvaiheen aiheuttaman kiintoainekuorman leviämisen laskenta Inkoon edustalla Balticconnector - rakennusvaiheen aiheuttaman kiintoainekuorman leviämisen laskenta Inkoon edustalla 3.1.1 v1. Hannu Lauri YVA Oy Sisältö 1. Johdanto... 3. Virtauslaskenta....1. Mallihila..... Olosuhdetiedot....3.

Lisätiedot