Sisältö: Heli Ruoho Pikaopas Adobe PageMaker 6.5 -taitto-ohjelmaan (Fin) 1 Uuden julkaisun luominen ja työtilan esittely 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö: Heli Ruoho Pikaopas Adobe PageMaker 6.5 -taitto-ohjelmaan (Fin) 1 Uuden julkaisun luominen ja työtilan esittely 1"

Transkriptio

1 0 Heli Ruoho Pikaopas Adobe PageMaker 6. -taitto-ohjelmaan (Fin) Sisältö: Uuden julkaisun luominen ja työtilan esittely 2 Ennen taittamisen aloittamista 2 3 Taittaminen 3 3. Objektien sijoittaminen julkaisuun Tekstin sijoittaminen julkaisuun Kuvien sijoittaminen julkaisuun Tyylien määrittely 3.3 Tyylien käyttäminen 3. Kuvien sijoittaminen tekstin sekaan Tallennus Kikka kakkosia

2 Uuden julkaisun luominen ja työtilan esittely PageMakerin käyttö aloitetaan julkaisun määrittelyllä. Valikosta Arkisto valitse kohta Uusi.... Eteen aukeaa seuraavanlainen ikkuna: Kohtaan Sivukoko (), määritellään julkaisun sivun koko joko standardi kokoina (A, B, jne.) tai muokattuna kokona, jolloin haluttu koko voidaan kirjoittaa kohtaan Mitat (2). Numerot... -painikkeen (3) alta voidaan valita sivunumeroinnin tyyli. Kohtaan Asetukset () rastitetaan kuvassa näkyvät kohdat. Kohtaan Sivumäärä (), laitetaan julkaisun sivumäärä, sivuja voi myöhemmin lisätä tai poistaa. Kohtaan Marginaalit (6) määritetään sivun marginaalit. Tulostimen asetuksia (7) ei tarvitse muuttaa (resoluutio ja kohdetulostin). Kun halutut asetukset on saatu kohdalleen painetaan OK (8). Nyt päästään itse ohjelmaan, eli näytöllä tulisi olla jotain tämän kaltaista: 2 3 6

3 Julkaisun sivu näkyy kohdassa ja tässä osassa tapahtuu kaikki työskentely. Alueen ulkopuolelle laitetut objektit (tekstit ja grafiikka) eivät tulostu. Lilat viivat ovat sivumarginaalit, joiden sisään olisi tarkoitus mahduttaa teksti ja kuvat. Koko sivun kuvat laitetaan luonnollisesti sivureunoihin asti eli yli marginaalien ja mielellään vielä parin millin leikkausvaran kera eli kuvan tulisi ylittää myös sivureunat. Kohdassa 2 on työkalupalkki, jonka avulla voidaan mm. liikutella tekstikenttiä, kuvia ja luoda erilaisia laatikoita ja viivoja. Kohdassa 3 on ohjelman oikean toimivuuden kannalta tärkeä kohta eli Tyylit -paneeli. Tyyleihin tulee määritellä kaikki julkaisussa käytetyt tekstityylit (fontit, fonttikoot, lihavoinnit yms.) ja ne tulee valita tästä paneelista. Kohdassa on ns. ohjauspaletti, jolla voidaan muokata eri objekteja. Tätä palkkia ei tule kuitenkaan käyttää tekstityylien määrittelyssä, vaan edelleenkin tekstityylit tulee määritellä Tyylit -paneelin kautta. Kohdassa näkyy sivustonavigointi. Tämän avulla liikutaan sivulta toiselle. Aktiivinen sivu eli sivu jota ollaan juuri muokkaamassa näkyy rivissä mustana. Kohdassa 6 on sivumasterit. Nämä sivut eivät tulostu, ne on tarkoitettu helpottamaan työskentelyä. Näille sivuille määritetään mm. sivunumeroinnit ja muut joka sivulla toistuvat objektit. Myös apuviivat vedetään usein sivumastereille, jolloin ne näkyvät joka sivulla samassa kohtaa. 2 2 Ennen taittamisen aloittamista Ennen kuin alat tuomaan objekteja PageMakeriin, niin niiden on syytä olla järkevässä muodossa. Kuvien tulee olla oikean kokoisia mitoiltaan, eli niitä ei tulisi skaalata enää PageMakerissä ja riittävän hyvälaatuisia (riittävä resoluutio). Värikuvien tulee olla CMYK-muodossa ja mustavalkokuvien grayscale-muodossa. Jos mahdollista tekstin tulisi olla muotoilematonta (ei siis eri fonttikokoja esim. otsikoilla), sillä se helpottaa työskentelyä PageMakerissä, jossa vasta tulisi määrittää tyylien avulla nämä seikat. Esimerkiksi Wordissä kirjoitettu teksti on aina valmiiksi muotoiltua ja nämä muotoilut siirtyvät automaattisesti myös PageMakeriin, mutta eivät tietenkään oikealla tavalla. Muotoilun saa kyllä pois vasta PageMakerissäkin valitsemalla kaiken tekstin ja määrittämällä sille tyyliksi esimerkiksi leipätekstin, joka voi olla vaikkapa Arial ja fonttikokoa 2.

4 3 Taittaminen 3 Helpoin tapa taittaa on sijoittaa julkaisuun ensin kaikki teksti ja tämän jälkeen kuvat. 3. Objektien sijoittaminen julkaisuun PageMakerissä on pari tapaa, jolla objekteja voidaan tuoda julkaisuun. Kuvien kohdalla suositeltavin on Ctrl-d eli Sijoita... -käsky, joka löytyy valikosta Arkisto. Tekstin saa helpoiten julkaisuun copy pastella eli kopioimalla se esim. Wordistä ja liittämällä sen suoraan aktivoidulle PageMaker-sivulle. 3.. Tekstin sijoittaminen julkaisuun Tekstin leveydeksi tulee aina automaattisesti marginaalista marginaaliin, ellei julkaisussa ole käytetty palstoja, jolloin tekstin leveydeksi tulee palstan leveys. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että teksti liitetään marginaali- tai palstamerkkien sisäpuolelle. Yleensä tekstiä on kuitenkin enemmän, kuin yhden sivun verran, tällöin tekstikehyksen alla on punainen kahva, josta vetämällä piilossa oleva teksti tulee näkyviin (kohta 2). Klikkaamalla punaista kahvaa ja sen jälkeen seuraavan palstan tai sivun alkua saadaan teksti jatkumaan sinne. Jos tekstiä on paljon ja se halutaan juoksuttaa automaattisesti niin monelle sivulle kuin on tarvetta, niin valikosta Asemointi valitaan Automaattijuoksutus päälle. Nyt kun ensin klikataan punaista kahvaa ja sen jälkeen seuraavaa palstaa/sivua, niin teksti juoksee iloisesti niin monelle sivulle kuin sitä riittää. 3 2 Kohdan mukaisista mustista neliöistä vetämällä voidaan muotoilla tekstilaatikkoa isommaksi tai pienemmäksi. Kohdasta 3 näkyy, että tämä tekstilaatikko jatkuu edellisestä laatikosta, sillä kahvassa on + -merkki. Ennen kuvien sijoittamista on syytä työstää teksti valmiiksi, eli määrittää otsikoille ja muille osille omat tyylit. Tästä enemmän kohdassa Tyylien määrittely Kuvien sijoittaminen julkaisuun Kuvaa sijoitettaessa kannattaa olla tarkkaana, ettei tekstityökalu ole aktiivisena, muuten kuva yrittää ahtautua palstoihin sekoittaen asemoidun tekstin melko täydellisesti. Kuvaa sijoitettaessa ohjelma kysyy viereisessä kuvassa esitetyn kysymyksen. Tähän vastataan Ei, eli kuvaa ei liitetä täydellisenä kopiona suoraan PageMaker-tiedostoon, koska useamman kuvan jälkeen julkaisu-tiedosto paisuu niin isoksi, että sen työstäminen tulee todella hitaaksi. Vastaamalla ei tähän kohtaan julkaisuun sisältyy vain tieto siitä, mistä kansiosta kuva löytyy. Tämä täytyy huomioida siinä vaiheessa, kun PageMaker-tiedosto halutaan lähettää esim. painoon, koska kuvat täytyy siinä vaiheessa

5 muistaa kopioida mukaan. Muuten painolla on käytössä vain näyttöresoluutio kuvat ja niistä ei hyvää jälkeä tule. 3.2 Tyylien määrittely Tyylien määrittely tapahtuu, kuten sanottu, Tyylit -paneelista (valikosta Ikkunat Näytä Tyylit ). Tänne määritetään jokaisen tarvitun tekstityylin (otsikot, kuvatekstit, leipäteksti jne.) määritykset. Paneeli näyttää seuraavalta (kohta ): Tuplaklikkaus hiirellä 3 2 PageMakerissä on valmiiksi muutama määritelty tyyli, niitä voi muokata tuplaklikkaamalla ko. tyyliä kahdesti hiirellä, jolloin aukeaa kohdan 2 mukainen ikkuna. Kohdasta 3 voidaan lisätä uusi tyyli ja kohdasta valittu tyyli voidaan poistaa. Tyylien muokkaaminen tapahtuu siis ikkunassa, joka on esitetty kohdassa 2. Nimi kohtaan () tulee tyylin nimi, joka näkyy tyyli listassa. Kirjasin... -napista päästään määrittämään fonttityyli, lihavoinnit, välistykset yms. Kappale... -napin takaa löytyy lukematon määrä erilaisia asetuksia kappaleita varten, kuten ensimmäisen rivin sisennys, palstalinjaus ja tavutuskieli. Sarkain... -napista voidaan määrittää tietylle tyylille tietynlaiset sarkainvälit (esim. käytännöllinen taulukon tapaisissa esityksissä). Tavutus... - napista voidaan ottaa käyttöön tavutus kielen kanssa kannattaa olla tarkkana. Tavutukseen paras vaihtoehto lienee Käsin ja sanasto. Jos haluaa lisätä tavuviin manuaalisesti se tulee tehdä Ctrl-näppäintä ja tavuviivaa yhtä aikaa painamalla, jotta muutoksia tehtäessä ja taiton muuttuessa keskelle sanaa ei jää tavuviivoja kummittelemaan. 3.3 Tyylien käyttäminen Tyylien käyttäminen on varsin yksinkertaista. Valitaan työkalupalkista tekstityökalu ja maalataan haluttu tekstipätkä hiirellä mustaksi. Tämän jälkeen Tyylit-paneelista valitaan haluttu tyyli ja tuplaklikataan sitä. Valittu tyyli vaikuttaa aina seuraavaan rivinvaihtoon asti. Jos teksti ei ole muotoilemattomassa muodossa sijoituksen jälkeen, niin se kannattaa vaihtaa vaikkapa kokonaan leipätekstiksi tyylien avulla. Valitaan tekstityökalu, klikataan haluttua tekstiä kerran ja painetaan Ctrl-a, jolloin koko teksti aktivoidaan. Tämän jälkeen tuplaklikataan leipäteksti-tyyliä. Näin varmistetaan, että koko teksti on määritelty edes jollain olemassa olevalla tyylillä. Vaikka ohjauspaletista löytyykin kohta, josta tekstiä voidaan mm. kursivoida ja lihavoida, niin näitä ominaisuuksia ei tulisi käyttää sitä kautta. Näillekin tekstin ominaisuuksille pitäisi tehdä periaatteessa omat tyylit.

6 3. Kuvien sijoittaminen tekstin sekaan Kun tekstiin on saatu tyylit kohdalleen on aika laittaa kuvat paikalleen. Kuva sijoitetaan halutulle sivulle haluttuun kohtaan. Tässä vaiheessa se on vielä tekstin päällä. Kun kuva on suurinpiirtein halutussa kohdassa, klikataan sen päällä väärän puoleisella hiiren napilla. Auenneesta valikosta valitaan Tekstin kierrätys -kohta. Auenneesta ikkunasta valitaan tapa, jolla teksti halutaan kierrättää kuvan ympäri. Tallennus Lopullista tallennusta varten julkaisulle kannattaa tehdä oma kansio, johon nyt tallennetaan myöskin linkitetyt objektit. Eli tallennus tapahtuu seuraavasti: Arkisto Tallenna nimellä.... Auenneeseen ikkunaan annetaan tiedostolle kuvaava nimi ja se tallennetaan omaan kansioon. Ennen tallennusta valitaan kohtaan Kopioi Etäistulostuksessa tarvittavat tiedostot. Tällöin PageMaker tallentaa ko. kansioon myös kaikki linkitetyt kuvat. Kikka kakkosia Palstalinjat kannattaa laittaa sivumastereihin. Aktivoi sivumasterit ja hae valikosta Asemointi Palstalinjat.... Anna avautuneeseen ikkunaan halutut arvot ja klikkaa OK. Sivunumerot lisätään myös mastereihin. Aktivoi sivumasterit ja valitse tekstityökalu. Klikkaa halutussa kohdassa ja paina yhtä aikaa Ctrl-Shift-3. Vasemmanpuoleiselle sivumasterille pitäisi ilmestyä teksti VM ja oikealle OM sivunumeroinnin merkiksi.

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ Sini-Jatta Suonio - 2010 Esipuhe Tämän ohjeen tarkoitus on opastaa yksinkertaisesti tekemään fysiikan oppilaslaboratorion selostustöissä

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA

powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) SISÄLLYSLUETTELO POWERPOINT-ESITYSGRAFIIKKAOHJELMA JA SEN

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO

Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Esityksen suunnittelu...2 3. Esityksen aloittaminen...2 3.1. Tyhjän esityksen luominen... 2 3.2. Suunnittelumallin käyttäminen... 3 4.

Lisätiedot

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Plasmatelevision hintoja 3 000,00 2 900,00 2 800,00 2 700,00 2 600,00 2 500,00 2 400,00 2 300,00 32" 37" 42" 2 (33) Microsoft Excel

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ Alkuperäinen versio: Heidi Parviainen ja Outi Virtanen - 2002 Päivitys: Jussi Helaakoski ja Antti Vanhanen - 2005 Päivitys: Anna

Lisätiedot

Suomen Yrittäjien kotisivupaketti: Ohjeet

Suomen Yrittäjien kotisivupaketti: Ohjeet Suomen Yrittäjien kotisivupaketti: Ohjeet Voit tehdä tyylikkäät kotisivut yhdistyksellesi Suomen Yrittäjien kotisivupaketilla. Aloittaaksesi tarvitset vain tietokoneen ja Internet yhteyden. Tarkempia neuvoja

Lisätiedot

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2 LIBREOFFICE Published : 2012-06-02 License : GPLv2 1 LIBREOFFICE 1. LIBREOFFICE 2 1. LIBREOFFICE LibreOffice on täysi toimisto-ohjelmistopaketti, joka sisältää kaikki tarvitsemasi ohjelmat tekstinkäsittelystä

Lisätiedot

Sivupohjien täyttö suppeat sivupohjat

Sivupohjien täyttö suppeat sivupohjat Sivupohjien täyttö suppeat sivupohjat Tässä kuvataan sivupohjien muokkaus askelittain yksinkertaisemman sivupohjan avulla. Tätä ohjetta tunnollisesti seuraamalla saat aikaan yksinkertaiset, mutta toimivat

Lisätiedot

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5 SISÄLLYS Sisällys... 2 Tekstinkäsittely... 5 Osa 1... 6 Aloitus... 6 Wordin perusteet... 6 Ohjelman käynnistäminen... 6 Tehtäväruutu... 7 Viivain... 7 Tilarivi... 7 Kysymysruutu... 7 Työkalurivit... 7

Lisätiedot

Tässä harjoituksessa silmäillään millaisia työkaluja Photoshopista löytyy.

Tässä harjoituksessa silmäillään millaisia työkaluja Photoshopista löytyy. 1 Kuvankäsittelyn perusteet Photoshop CS Yleisohjeita harjoituksia varten lue nämä ensin! Kansion luominen: Luo ennen harjoituksia H asemalle itsellesi kansio harjoituksissa käytettäville kuville (esim.

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot

LabOran käyttö. kahdeksan oppijaksoa. Johan Westerlund Matti Liljeqvist

LabOran käyttö. kahdeksan oppijaksoa. Johan Westerlund Matti Liljeqvist LabOran käyttö kahdeksan oppijaksoa Johan Westerlund Matti Liljeqvist Kahdeksan oppituntia LabOran käytöstä Tällä kurssilla opiskellaan LabOra -jumalanpalvelusohjelman käyttöä kahdeksassa jaksossa. Jokainen

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 SISÄLLYS Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 Tutkielman ulkoasu ja jäsentely... 4 Nimiölehti... 4 Sivun asettelu ja kappalejako... 5 Typografia... 5 Erilaiset tavuviivat... 6 Tyylit ja mallit...

Lisätiedot

InDesign vektorigrafiikka- ja taitto-ohjelma

InDesign vektorigrafiikka- ja taitto-ohjelma InDesign vektorigrafiikka- ja taitto-ohjelma - ohjeita & harjoituksia CS3 & 4 Timo Pihlajamäki / Mixmur / 2009 InDesign -ohjeita / Mixmur Media Designer Uusi taittopohja FILE / NEW DOCUMENT Sivumäärä Sivun

Lisätiedot

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Sisällys...2 Acrobat...4 Digitaalinen paperi... 4 Acrobat-teknologia... 4 Perusidea... 4 PDF-tiedostomuoto... 4 Adobe Acrobat ohjelma... 5 Välilehtien näyttäminen

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

KompoZerin kotisivu on osoitteessa kompozer.net, josta sivun yläreunan Download-linkin takaa löytyy suomenkielisen version asennusohjelma.

KompoZerin kotisivu on osoitteessa kompozer.net, josta sivun yläreunan Download-linkin takaa löytyy suomenkielisen version asennusohjelma. KompoZer s. 1/15 1 Johdanto KompoZer on ohjelma www-sivujen tekemiseen ja sivustoon kuuluvien tiedostojen hallintaan. Ohjelmassa on graafinen WYSIWYG-käyttöliittymä (what you se is what you get), jonka

Lisätiedot

Käytännön ohjeita Episerver -julkaisujärjestelmän käyttöön

Käytännön ohjeita Episerver -julkaisujärjestelmän käyttöön Ohjeet päivitetty 17.12.2009 1 Käytännön ohjeita Episerver -julkaisujärjestelmän käyttöön Sisällysluettelo 1 Selainvaatimus julkaisujärjestelmän ylläpitopuolella 2 Kirjautuminen Episerver -julkaisujärjestelmään

Lisätiedot

Käyttöopas Tietotekniikka ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki, Kehitysvammaliitto ry www.tikoteekki.fi

Käyttöopas Tietotekniikka ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki, Kehitysvammaliitto ry www.tikoteekki.fi Käyttöopas Tietotekniikka ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki, Kehitysvammaliitto ry www.tikoteekki.fi Sisällys Tervetuloa SähköSANOMAn maailmaan 2 Muistitikun sisältö 2 SähköSANOMAN avaaminen ja sulkeminen

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Johdatus. - ohjelmistoon. Versio 4.5

Johdatus. - ohjelmistoon. Versio 4.5 Johdatus - ohjelmistoon Versio 4.5 Sivu 1/37 - SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Yleistä ohjelmasta...3 2.1 Rakenne...3 2.2 Mitä alkuun pääsemiseksi tarvitaan?...3 3 Näin pääset sisään ohjelmaan...4 3.1

Lisätiedot

Microsoft PowerPoint 2010 Opas

Microsoft PowerPoint 2010 Opas Microsoft PowerPoint 2010 Opas PowerPoint on Microsoftin esitysgrafiikkaohjelma jolla on helppo laatia esityksiä eri tarpeisiin, kuten vaikkapa esitelmien pitoon tai opetukseen. PowerPoint esitys koostuu

Lisätiedot

Aktiivisen solun osoite

Aktiivisen solun osoite Excel Opas 1 1 Excelin työtila Tiedon syöttäminen tapahtuu soluihin, joihin viitataan kirjaimilla A, B, C, (sarakkeet, yhteensä 255 kpl) ja numeroilla (rivit, yhteensä 65536 kpl). Soluihin kirjoitettavat

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot