1. TEKSTINKÄSITTELYTYÖKALUJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. TEKSTINKÄSITTELYTYÖKALUJA"

Transkriptio

1 TEHOA TEKSTINKÄSITTELYYN KotiPC:N PIKAOPPAAN AVULLA Tämä tekstinkäsittelyn pikaopas jatkaa siitä, mihin numerossa 3/98 julkaistu Tekstinkäsittely kotona -pikaopas jäi. Tässä oppaassa ei siis esitetä enää tekstin kirjoittamisen ja muokkaamisen perusteita, vaan tällä kertaa on vuorossa hieman syvempi tutustuminen tekstinkäsittelyn maailmaan ja erityisesti Word 97:ään. Niitä lukijoita varten, joilla pikaopas 3/98:aa ei ole, kerrataan aluksi marginaalien, sisennysten ja sarkainten käyttö sekä asiakirjojen vakioasettelumalli. SISÄLLYS 1. Tekstinkäsittelytyökaluja Kerrataanpa tekstin asettelua! Vakioasettelumalli Mallin käyttö Ajansäästöä tyyl(e)illä Kieli ja tavutus Kielivirheet pois! Wordillä luot myös taulukot Vielä tekstin muotoilusta Puuttuuko merkkejä? Tulostumattomat merkit Grafiikalla saat eloa töihisi! Automaattiset toiminnot Copyright Teknolit Oy Ailakinkatu Jyväskylä Puh , Fax Toimitus ja taitto: Matti Karhula 1. TEKSTINKÄSITTELYTYÖKALUJA Vaarin Remingtonista moderniin tekstinkäsittelyyn Tekstinkäsittely tietokoneella eroaa perinteisestä konekirjoituksesta lähinnä tekstin muokattavuuden kannalta. Kirjoituskoneella kaikki piti vielä kirjoittaa kerralla ja tekstin korjaaminen oli useimmiten hankalaa. Tekstinkäsittelyohjelmissa korjaaminen taas on yhtä helppoa ja nopeaa kuin uuden tekstin kirjoittaminen. Uusimmat tekstinkäsittelyohjelmat jopa korjaavat virheitä automaattisesti samalla kun kirjoitat tekstiä. Tekstin korjaamisen lisäksi tekstinkäsittelyohjelmissa on laajat mahdollisuudet tekstin muokkaamiseen ja muotoiluun. Myös kuvien ja muiden graafisten elementtien käyttö on mahdollista. 2 Ohjelmia riittää Tämän hetken suosituimmat tekstinkäsittelyohjelmat ovat Microsoft Word, Corel WordPerfect ja Lotus WordPro. Kaikki nämä kuuluvat valmistajiensa ns. toimistopaketteihin. Toimistopaketit sisältävät lisäksi esimerkiksi taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmat, jotka on suunniteltu yhteensopiviksi tekstinkäsittelyohjelmien kanssa. Unohtaa ei sovi myöskään Windowsiin sisältyvää WordPad-apuohjelmaa, jolla jonkinasteinen muotoilukin on mahdollista. Toinen Windows-apuohjelma, Muistio (Notepad) soveltuu lähinnä raakatekstin kirjoittamiseen, mutta ei juuri sen muokkaamiseen. Microsoft Word Tämä pikaopas käsittelee Wordin ohjelmaversiota 97. Suurin osa tässä esitetyistä asioista on kuitenkin sovellettavissa myös versioon 7.0 tai jopa versioon 6.0. Eroja on lähinnä vain yksityiskohdissa. Oppaan viimeinen aukeama (Automaattiset toiminnot) pätee kuitenkin vain 97-versioon.

2 2. KERRATAANPA TEKSTIN ASETTELUA! Käynnistä ensin Word joko työpöydän pikakuvaketta kaksoisnapsauttamalla tai Käynnistä-valikon valinnalla Ohjelmat/Word (Start/Programs/Word). Voit aloittaa tällä sivulla tehtävien asettelumuutosten tekemisen suoraan käynnistyksen yhteydessä avautuvaan tyhjään asiakirjaan. Tekstin asettelu käsittää mm. marginaalien, sisennyksien ja sarkaimien määrittämisen. Asettelun pääperiaatteet kerrataan tällä sivulla vakioasettelumallin (ks. seuraava sivu) avulla. Marginaalit Anna komento Tiedosto/ Sivun asetukset (File/Page Setup) ja siirry Reunuksetvälilehdelle (Margins). Määrittele kuvan mukaiset marginaalit ja hyväksy muutokset OK-painikkeella. Sisennykset Anna komento Muotoile/ Kappale (Format/Paragraph). Kirjoita ja valitse Kappalevalintaikkunan Sisennykset ja välit -välilehdelle (Indents and Spacing) kuvassa näkyvät arvot. Hyväksy valinnat OK-painiketta napsauttamalla. Jätä asiakirja avoimeksi, kunnes olet sivulla 5 oppinut tallentamaan sen mallina. Marginaalien eli reunuksien määrittelyllä säädät sivun reunoille jäävää tyhjää tilaa. Sarkaimet Vakioasettelumallia varten Wordin oletussarkaimia ei tarvitse eikä saakaan muuttaa. Muissa asiakirjoissa voit halutessasi muuttaa sarkaimia joko komennolla Muotoile/Sarkaimet (Format/Tabs) tai asettamalla sarkainmerkkejä suoraan viivaimelta. Riippuva sisennys Riippuvassa sisennyksessä kappaleen ensimmäinen tekstirivi alkaa vasemmasta reunasta ja muut rivit ovat sisennettyjä. Vakioasettelumallissa tarvitset sitä vasempaan reunaan tulevia väliotsikoita varten. 3

3 3. VAKIOASETTELUMALLI Oheinen kirjemalli perustuu Suomen Standardisoimisliiton suositukseen asiakirjan perusrakenteesta (SFS 2487). Sitä voidaan käyttää perustana laadittaessa yrityksen asiakirjapohjia tai asiakirjojen kirjoitusohjeita. Yhtä hyvin yksityishenkilö voi hyödyntää mallia omia kirjeitä kirjoittaessaan. Kirjemallin käytön tarkoitus on helpottaa niin asiakirjan kirjoittamista kuin sen lukemista. Yhtenäinen malli myös selkeyttää asiakirjojen ulkoasua. Sarkainkohdat Kun olet tehnyt edellisellä sivulla esitetyt marginaali- ja sisennysmääritykset, teksti alkaa A4- arkin riviltä 3. Ohjelmaikkunan tilarivillä näkyy tällöin merkintä Ri 1. Rivit Paina sarkainnäppäintä, kun olet kirjoittanut väliotsikon, niin pääset aloittamaan leipätekstin riippuvan sisennyksen kanssa samasta kohdasta. Siirry sarkainkohdasta toiseen sarkainnäppäimellä. Paina rivin lopussa Enteriä. Tee Enterillä myös tyhjät rivit. Älä kuitenkaan kirjoita omaa kirjettäsi vielä, vaan tallenna asetukset ensin seuraavalla sivulla esitetyn mukaisesti. 4

4 4. MALLIN KÄYTTÖ Mallin tallennus Napsauta työkalurivin Tallenna-painiketta tai valitse Tiedosto/Tallenna (File/ Save). Jos olet jo aiemmin tallentanut asiakirjan, valitse Tiedosto/Tallenna nimellä (File/Save As). Valitse tallennusmuodoksi Asiakirjamalli (Document Template). Tallennuskohde vaihtuu automaattisesti Mallit-kansioksi (Templates). Kirjoita mallin nimeksi Vakioasettelu. Napsauta Tallenna-painiketta (Save). Sulje Word-asiakirjasi asiakirjaikkunan sulkemispainiketta napsauttamalla. Asiakirjamalli on mm. asettelu- ja tyylimäärityksiä sisältävä työpohja. Tässä esimerkissä tallennetaan sivulla 3 määrittelemäsi asetukset malliin, niin voit helposti käyttää niitä muiden asiakirjojen pohjana. Malliin perustuvan asiakirjan avaaminen Valitse Tiedosto/Uusi (File/ New). Kaikki asiakirjat perustuvat malliin Kun käynnistät Wordin, avautuu uusi tyhjä asiakirja, joka perustuu Tyhjä asiakirja -malliin (Blank Document). Samaan Tyhjä asiakirja -malliin perustuva asiakirja avautuu myös, kun napsautat työkalurivin -painiketta. Muita malleja saat käyttöösi vain valinnalla Tiedosto/Uusi avautuvan ikkunan kautta. Ikkunan eri välilehdillä on valittavissa useita valmiita malleja esimerkiksi faksin tai raportin kirjoittamista varten. Suomenkielisen Wordin Muut tiedostot -välilehti sisältää nimenomaan suomalaiseen käyttöön suunniteltuja malleja. Avautuva ikkuna näyttää Mallit-kansion sisällön. Valitse äsken tallentamasi malli. Napsauta OK-painiketta, niin näytölle avautuu uusi, vakioasettelumalliin pohjautuva asiakirja. Tyhjä asiakirja -mallin korvaaminen omalla mallilla Jos käytät Wordiä enimmäkseen esimerkiksi vakioasettelun mukaisten kirjeiden kirjoittamiseen, sinun kannattaa korvata Tyhjä asiakirja -malli omalla mallillasi. Siten saat omaan malliisi perustuvan asiakirjapohjan näytölle suoraan Wordin käynnistyksen jälkeen tai -painiketta napsauttamalla. Tyhjä asiakirja -mallin tiedostonimi on Normal, ja se sijaitsee Wordin asennuskansion Mallit-alikansiossa (Templates), esimerkiksi C:\Ohjelmatiedostot\ Microsoft Office\Mallit. Sulje ensin Word ja tee alkuperäisestä Normal-tiedostosta (esimerkiksi Resurssienhallinnassa) varmuuskopio paikkaan, josta löydät sen tarvittaessa myöhemmin. Poista sitten Normal-tiedosto Mallit-kansiosta ja nimeä oma mallisi nimellä Normal. 5

5 5. AJANSÄÄSTÖÄ TYYL(E)ILLÄ Valmiiden tyylien käyttö Kirjoita tai avaa jokin muotoilematon teksti. Kirjoita tekstille jokin pääotsikko ja muutama väliotsikko. Vie tekstikohdistin pääotsikkoon ja valitse muotoilutyökalurivin tyyliluettelosta Otsikko 1 -tyyli (Heading 1). Valitse sitten väliotsikoille Otsikko 2 -tyyli (Heading 2). Valitse muulle tekstille Leipäteksti-tyyli (Body Text). Jos Leipäteksti-tyyli ei ole näkyvissä tyyliluettelossa, avaa luettelo uudelleen vaihtonäppäintä (Shift) alhaalla pitäen. Voit joutua vierittämään luetteloa vierityspalkin avulla. Muuta jonkin leipätekstin osan pistekokoa ja fonttia. Napsauta tämän jälkeen tyyliruutua ja paina Enternäppäintä. Napsauta avautuvan kysymysikkunan OK-painiketta, niin ohjelma päivittää kaikki Leipäteksti-tyyliin kuuluvat kappaleet tekemiesi muutosten mukaisiksi. Tyylillä tarkoitetaan fontti-, kappale- ym. määritysten kokonaisuutta, jota voidaan soveltaa useampaan tekstialueeseen. Tyylejä käyttämällä voit siis kätevästi antaa valitulle tekstille useita muotoilumäärityksiä samanaikaisesti ja saat tekstiisi tyylillistä yhtenäisyyttä. Uuden tyylin luominen Muuta ensimmäinen leipätekstikappaleesi kursivoiduksi ja napsauta tyyliruutua. Kirjoita ruutuun Ingressi ja paina Enteriä. Olet luonut uuden, Ingressi-nimisen tyylin. 6 Tyylimääritykset ovat asiakirjakohtaisia. Jos haluat käyttää samoja määrityksiä muissakin asiakirjoissa, voit tallentaa ne asiakirjamallina. Tyylityypit Wordissä on kahden tyyppisiä tyylejä: Kappaletyyli vaikuttaa aina kokonaisiin kappaleisiin. Kappaletyylin merkkinä tyyliluettelossa on. Fonttityyliin tallennetaan yksittäisiin sanoihin kohdistuvia määrityksiä. Fonttityylin merkkinä tyyliluettelossa on. Tyyliruudun kautta luotavat tyylit ovat aina kappaletyylejä. Fonttityylejä voit luoda vain Muotoile/Tyyli-valinnalla (Format/Style).

6 6. KIELI JA TAVUTUS Kielen valinta Varmista, että sinulla on käytössäsi haluamasi kielen sanasto. Sanaston asentamisesta on selkeät ohjeet Wordin Ohje-toiminnossa (Help). Avaa tai kirjoita jokin useampirivinen teksti. Anna valikkokomento Työkalut/Kieli/Määritä kieli (Tools/Language/Hyphenation). Valitse luettelosta tekstin mukainen kieli ja napsauta OK-painiketta. Olet ehkä törmännyt tilanteeseen, jossa Word alleviivaa punaisella aaltoviivalla lähes koko tekstin. Aaltoviiva-alleviivaushan on Wordin oikolukuun kuuluva toiminto, joka ilmoittaa sanan olevan virheellinen tai käytössä olevalle sanastolle tuntemattoman. Useimmiten tällaisen tilanteen syynä on väärä kielen valinta tai puuttuva sanasto. Tavutus Valitse Työkalut/Kieli/Tavutus (.../Hyphenation). Tavutuksesta Wordin oletusasetuksilla tavutus ei ole päällä, vaan rivinvaihdot tapahtuvat sanavälien kohdalta. Tämä onkin järkevää, jos kirjoitat pelkkää raakatekstiä. Tavutus on kuitenkin osa ulkonäöltään huoliteltua asiakirjaa. Tavutus on asiakirjakohtainen, eli joudut tavuttamaan kaikki asiakirjat erikseen, mikäli et sitten tallenna tavutusmäärityksiä asiakirjamalliin. Valitse kohta Tavuta asiakirja automaattisesti (Automatically hyphenate document). Jos et halua tavuttaa isolla kirjoitettuja sanoja, poista valintamerkki ko. kohdasta (Hyphenate words in CAPS). Napsauta OK-painiketta, niin teksti tavuttuu. Jos haluat tavuttaa käsin, älä tee tavuviivoja ja rivinvaihtoja suoraan tekstiin. Napsauta sen sijaan Tavutus-ikkunan (Hyphenation) Manuaalinen-painiketta (Manual). Avautuvassa ikkunassa voit määritellä yksitellen tavutusta vaativien sanojen tavutuskohdan. Synonyymisanasto Usein tulee vastaan tilanne, jossa haluat välttää jonkin sanan toistoa. Vie tekstikohdistin ko. sanan kohdalle ja valitse Työkalut/Kieli/ Synonyymisanasto (.../Thesaurus). Valitse avautuvan ikkunan Korvataan synonyymillä -luettelosta (Replace with Synonym) haluamasi vastine ja napsauta Korvaa-painiketta (Replace). Mihin kielen vaihtaminen vaikuttaa? Word suorittaa oikoluvun ja tavutuksen valitsemasi kielen sanaston mukaisesti edellyttäen että sanasto on asennettu. Kielen valinta on asiakirjakohtainen. Jos olet valinnut osan asiakirjasta ennen kielen vaihtamista, koskee kielivalinta vain tätä osaa. Kieli-ikkunan (Language) Oletus-painiketta (Default) napsauttamalla saat valitsemasi kielen käyttöön kaikissa Word-asiakirjoissasi. Valinta kannattaa tehdä, jos käytössäsi on englanninkielinen ohjelmaversio, mutta käsittelet etupäässä suomenkielisiä tekstejä. Huomaa, että oletuskielen vaihtaminen vaikuttaa moniin muihinkin Wordin toimintoihin, esimerkiksi päivämäärän muotoon. 7

7 7. KIELIVIRHEET POIS! 8 Oikoluku Avaa tai kirjoita jokin teksti ja tee siihen tahallaan muutama virhe. Kirjoitusvirhe tai ohjelman sanastolle tuntematon sana osoitetaan punaisella aaltoviivalla. Kun huomaat tekstissä punaisella aaltoviivalla merkityn sanan, avaa hiiren kakkospainikkeella pikavalikko sen päällä. Pikavalikossa on tavallisesti korjausehdotuksia. Valitse niistä oikea. Ellei yhtään ehdotusta anneta, korjaa sana itse. Sanaston täydennys Kun Word ei tunnista tekstissä olevaa sanaa, se merkitään virheeksi. Voit lisätä ennestään tuntemattoman sanan käyttäjän sanastoon. Kun tiedät virheelliseksi merkityn sanan olevan oikein, valitse pikavalikosta Lisää (Add). Sana lisätään siihen sanastoon, joka on valittuna komennolla Työkalut/Asetukset (Tools/Options) avautuvan valintaikkunan Kieliasun tarkistus -välilehdellä (Spelling & Grammar). Oletuksena on OMA.DIC (CUSTOM.DIC). Tilarivin oikolukukuvake Niin kauan kuin asiakirjassa on virheellisiä tai sanastosta puuttuvia sanoja, tilarivillä olevassa kuvakkeessa näkyy punainen rasti. Voit siirtyä virheellisestä kohdasta toiseen kaksoisnapsauttamalla kuvaketta. Koko asiakirjan kieliasun tarkistus Työkalut/Kieliasun tarkistus -komento (Tools/Spelling and Grammar) tai vakiotyökalurivin vastaava painike käynnistää toiminnon koko asiakirjaa koskevana. Asiakirja tarkistetaan tekstikohdistimesta eteenpäin ja tarvittaessa jatketaan alusta tekstikohdistimeen saakka. Jos olet valinnut tekstiä, toiminto kohdistetaan vain valitulle alueelle. Oikeinkirjoituksen tarkistuksen poistaminen Ellet halua punaisen aaltoviivan näkyvän kirjoittamisen aikana, valitse Työkalut/Asetukset (Tools/Options) ja siirry Kieliasun tarkistus -välilehdelle. Poista valintamerkki kohdasta Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa (Check spelling as you type). Tämän jälkeenkin voit tarkistaa asiakirjan milloin tahansa käynnistämällä edellä esitetyn Kieliasun tarkistus -toiminnon. Oletusasetuksilla Word korvaa kirjoittamaasi tekstiä myös sinulta lupaa kysymättä. Automaattisista korjaustoiminnoista ja niiden asetuksien muuttamisesta kerrotaan tämän pikaoppaan viimeisellä aukeamalla.

8 8. WORDILLÄ LUOT MYÖS TAULUKOT Taulukon tekeminen Sijoita ensin tekstikohdistin siihen kohtaan, johon haluat sijoittaa taulukon. Osoita työkalurivin Lisää taulukko -painiketta (Insert Table) ja paina hiiren painike alas. Vedä hiirellä alas ja oikealle, kunnes olet valinnut riittävän määrän rivejä ja sarakkeita. Vapauta hiiren painike. Lisää taulukko -komento Voit luoda taulukon myös valinnalla Taulukko/ Piirrä taulukko (Table/ Draw Table). Hiiren kohdistin muuttuu kynän kuvaksi, jolla voit piirtää taulukon. Jos haluat suuremman määrän rivejä tai sarakkeita, sinun on käytettävä komentoa Lisää/Lisää taulukko (Insert/Insert Table). Avautuvassa valintaikkunassa voit määrittää rivien ja sarakkeiden määrän sekä sarakeleveyden. Taulukossa liikkuminen Kun olet luonut taulukon, kohdistin näkyy taulukon ensimmäisessä solussa. Voit kirjoittaa soluihin tekstiä tai numeroita normaaliin tapaan. Solusta toiseen pääset liikkumaan soluja hiirellä napsauttamalla. Taulukon muotoilu Napsauta työkalurivin Taulukot ja reunat -painiketta (Tables and Borders), niin saat näytölle saman nimisen työkalurivin. Kun tekstikohdistin on taulukossa, voit muotoilla taulukkoa työkalurivin painikkeilla. Kokeile ainakin Taulukon autom. muotoilu -painiketta (Table Auto Format). Piirrä taulukko Pyyhekumi Ulkoreuna Sävytysväri Tasaa yläreunat Keskitä pystysunnassa Tasaa alareunat Taulukon autom. muotoilu Muuta tekstin suunta Viivan tyyli Viivan leveys Reunaviivan väri Yhdistä solut Jaa solut Muuta rivit tasakorkuisiksi Muuta sarakkeet tasalevyisiksi Lajittele nousevasti Lajittele laskevasti Summa 9

9 9. VIELÄ TEKSTIN MUOTOILUSTA... Fontti-ikkunan käyttö Valitse alue, jota haluat muotoilla ja anna komento Muotoile/Fontti (Format/ Font). Olet varmaankin jo oppinut muotoilemaan tekstiä työkalurivin painikkeiden avulla. Tarkempia tekstimuotoiluita varten tarvitset kuitenkin Fontti-valintaikkunaa. Laajempien tekstien muotoilut kannattaa yleensä tehdä tyyleihin, mutta yksittäisiä muotoilumäärityksiä on kätevä siirtää tällä sivulla esiteltävän Muotoilusivellin-toiminnon avulla. Valitse Fontti-välilehti ja tee haluamasi määritykset. Siirry Merkkiväli-välilehdelle (Character Spacing). Skaalaus-ruudusta (Scale) voit muuttaa kirjainten leveyttä, Merkkiväli-ruudusta (Spacing) kirjainväliä ja Sijainti-ruudusta (Position) kirjainten sijaintia korkeussuunnassa. Hyväksy lopuksi tekemäsi muutokset OKpainikkeella 10 Muotoilusivellin Valitse teksti, jonka muotoilun haluat kopioida toisaalle ja kaksoisnapsauta Muotoilusivellin-painiketta (Format Painter), niin hiiren osoitin muuttuu siveltimen näköiseksi. Valitse hiirellä vetämällä tekstialue, jonka muotoilua haluat muuttaa. Kun vapautat hiiren painikkeen, valitsemasi teksti muuttuu muotoilultaan. Toista tämä haluamissasi kohdissa. Toiminnon saat pois päältä Muotoilusivellin-painiketta napsauttamalla. Automaattinen muotoilu Wordissä on lukuisia automaattisia muotoilutoimintoja, jotka muotoilevat tekstiä samalla kun kirjoitat sitä. Kun esimerkiksi kirjoitat WWW-osoitteen, se muutetaan automaattisesti hyperlinkiksi. Mikäli sinulla on Internetyhteys, pääset sitä kautta suoraan tekstissä mainitulle sivulle. Kun kirjoitat tekstin aloittamalla sen numerolla, pisteellä ja välilyönnillä, ohjelma aloittaa myös seuraavan rivin uudella numerolla kun painat Enteriä. Kun haluat lopettaa numeroinnin käytön, paina kaksi kertaa Enteriä. Automaattisen muotoilun asetuksista kerrotaan tarkemmin sivuilla

10 10. PUUTTUUKO MERKKEJÄ? Vie tekstikohdistin kohtaan, johon haluat lisätä merkin ja valitse Lisää/Merkki (Add/ Character). Tekstiä kirjoittaessa törmää usein tilanteeseen, jossa tarvittavaa merkkiä ei löydy näppäimistöltä. Tällaisia merkkejä ovat esimerkiksi rekisteröity tavaramerkki, asteen merkki, tai erilaiset symbolit (, = jne. Avautuva ikkuna näyttää valitsemasi fontin mukaiset merkit. Symboleita löydät esimerkiksi Wingdings-fontista. Valitse haluamasi merkki ja napsauta Lisää-painiketta, niin merkki ilmestyy asiakirjaan. 11. TULOSTUMATTOMAT MERKIT Napsauta työkalurivin -painiketta Kaikki tekemäsi näppäinpainallukset ilmestyvät näkyviin. Jos tulostat sivun tässä tilassa, nämä ylimääräiset merkit eivät kuitenkaan näy tulosteessa. Tulostumattomat merkit saat piilotettua napsauttamalla -painiketta uudelleen. Tekstiä näytöltä tarkistettaessa saattaa olla vaikeaa erottaa, missä kohtaa asakirjassa on ylimääräisiä rivinvaihtoja, välilyöntejä sarkainmerkkien sijaan jne. Tulostumattomat merkit on kätevä toiminto näiden löytämiseen. * Tavutusvihjeen saat tehtyä näppäinyhdistelmällä Ctrl + * 11

11 12. GRAFIIKALLA SAAT ELOA TÖIHISI! Valmiskuvan lisääminen Sijoita kohdistin siihen kohtaan asiakirjaa, johon haluat lisätä kuvan ja valitse Lisää/Kuva/Tiedostosta (Insert/Picture/From File). MS Office\Clipart -kansion Yleinen-alikansiosta (Popular) löydät kiintolevylle asennettuja ns. Clip- Art-kuvia. Valitse jokin luettelon kuvista. Kuvasta näytetään pienoiskuva, mikäli Esikatsele-painike (Preview) on valittuna. Napsauta Lisää-painiketta (Insert), niin kuva liitetään asiakirjaan. Kuvan koko ja paikka Napsauta sijoittamaasi kuvaa, niin sen ympärille ilmestyvät koonmuutoskahvat. Samalla näkyviin tulee Kuva-työkalurivi (Picture). Paina hiiren painike alas kohdistimen ollessa kuvan kulmassa olevan koonmuuttokahvan kohdalla ja vedä kuvan keskikohtaa kohti. 12 Voit muokata sijoittamaasi ClipArt-kuvaa Kuva-työkalurivin painikkeilla. Kun kaksoisnapsautat kuvaa, saat näkyviin erillisen kuvanmuokkausikkunan, ja pääset muokkaamaan myös yksittäisiä kuvan osia. Kuva pienenee. Kulmakahvasta ulospäin vetämällä saat halutessasi suurennettua sitä. Vie hiiren kohdistin kuvan päälle ja paina hiiren painike alas. Vedä johonkin suuntaan, niin kuvan paikka muuttuu. Napsauta Kuva-työkalurivin Tekstin rivitys -paini- ketta (Text Wrapping). Valitse luettelosta Tiivis (Tight). Teksti rivittyy nyt kuvan ympärille.

12 WordArt Valitse Lisää/Kuva/Word- Art (Insert/Picture/Word- Art). Valitse haluamasi malli ja napsauta OK-painiketta. Kirjoita avautuvassa valintaikkunassa haluamasi teksti ja valitse fontti sekä pistekoko. Napsauta OK-painiketta, niin WordArt-objekti lisätään asiakirjaan. Automaattiset muodot Valitse Lisää/Kuva/Automaattiset muodot (Insert/ Picture/AutoShapes). Napsauta jotakin avautuvan työkalurivin painiketta ja valitse luettelosta haluamasi muoto. Hiiren kohdistin muuttuu ristin muotoiseksi. Paina hiiren painike haluamassasi kohtaa asiakirjaa alas ja vedä objektille haluamasi koko. Voit lisätä automaattiseen muotoon tekstiäkin: napsauta objektia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lisää tekstiä (Add Text). Objektin sisälle kirjoittamaasi tekstiä voit muokata kuten muutakin tekstiä. Kaaviot Valinnalla Lisää/Kuva/Kaavio (Insert/Picture/Chart) pääset luomaan erilaisia kaavioita. Kirjoita kaavioon tulevat tiedot ikkunaan avautuvalle lomakkeelle ja sulje lomake napsauttamalla hiirellä sen ulkopuolella. Kaksoisnapsauttamalla kaaviota pääset muokkaamaan sitä uudelleen. Kaavion muokkaustilassa muotoilutyökalurivi muuttuu erilaiseksi. Kaavion tyyppiä voit vaihtaa Kaaviolaji-painikkeen kautta avautuvasta valikosta. Kaaviot luodaan MS Graph -nimisen apuohjelman kautta, joten sen pitää olla asennettuna. Piirto Voit myös piirtää omia kuvioita Wordillä. Jos Piirto-työkalurivi ei ole näkyvissä, napsauta jotakin työkaluriviä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Piirto (Drawing). Peruskuvioita voit piirtää näillä painikkeilla: Muilla Piirto-työkalurivin painikkeilla voit mm. muuttaa täyttöväriä, viivan väriä ja paksuutta, varjostaa kuvioita tai tehdä niistä kolmiulotteisia. Piirto-työkalurivillä on painikkeet myös Automaattisille muodoille sekä WordArt-objekteille. 13

13 13. AUTOMAATTISET TOIMINNOT Wordissä on useita oikeinkirjoitukseen ja asetteluun liittyviä automaattisia toimintoja, jotka ovat ohjelman asennuksen jälkeen suoraan käytettävissä. Word korjaa siis tekstiä kirjoittaessasi. Suurin osa toiminnoista helpottaa tekstinkäsittelyä. Esim. Caps Lock -näppäimen päälle unohtuminen ei välttämättä haittaa, vaan ohjelma korjaa automaattisesti isot kirjaimet pieniksi ja päinvastoin. Monissa tilanteissa automaattiset toiminnot saattavat kuitenkin häiritä tai jopa hidastaa työtä useat käyttäjät kytkevätkin yksinkertaisesti kaikki automaattiset toiminnot pois päältä. Automaattinen korjaus -ikkuna Wordin automaattisia toimintoja määritellään komennolla Työkalut/Automaattinen korjaus (Tools/AutoCorrect) avautuvassa Automaattinen korjaus -ikkunassa. Ikkunassa on neljä välilehteä: Automaattinen korjaus (AutoCorrect), Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa (AutoFormat As You Type), Automaattinen muotoilu (AutoFormat) ja Automaattinen teksti (AutoText). Oletuksena on, että kaikki automaattiset toiminnot ovat käytössä. Poistamalla kaikki valintamerkit kahdelta ensin mainitulta välilehdeltä saadaan käyttöön konekirjoitustila, ts. tällöin Word ei tee omin luvin tekstikorjauksia. Käytännössä osa automaattisista korjauksista on kuitenkin hyödyllisiä, joten aivan kaikkia valintamerkkejä tuskin kannattaa poistaa. Seuraavassa on välilehdittäin kysymysmerkeillä merkitty kohdat, joiden valinnan poistamista kannattaa ainakin harkita. Muiden kohtien valintamerkit kannattaa normaalisti säilyttää. Automaattinen korjaus -välilehti Kohdan Virkkeen 1. kirjain isolla (Capitalize first letter of sentences) valinta on periaatteessa hyödyllinen vaikka et itse muistaisikaan aloittaa virkettä isolla kirjaimella, Word tekee sen puolestasi. Ongelmana ovat lyhenteet (em., opisk.): niiden jälkeisen sanan ohjelma aloittaa virheellisesti isolla kirjaimella. Poikkeukset-painikkeella (Exceptions) saat avattua ikkunan, joka sisältää jo valmiiksi joitakin pisteeseen päättyviä lyhenteitä. Voit jatkaa listaa omilla usein käyttämilläsi lyhenteillä. Helpoimmalla pääset kuitenkin, kun poistat valintamerkin ja muistat itse kirjoittaa jokaisen virkkeen alkukirjaimen isolla. Kohdan Korvaa teksti kirjoitettaessa (Replace text as you type) valinnasta on myös hyötyä: Word korvaa kirjoittamiasi merkkejä ja sanoja ikkunan alareunassa olevan taulukon mukaisesti. Voit itse lisätä haluamiasi korjauksia Korvattava- ja Korvaava-ruutuihin (Replace/With). Valinta kannattanee yleensä pitää päällä, mutta mikäli haluat joskus kirjoittaa jonkin korvattavaksi valitun merkin (esim. lyhenteen r tai c suluissa), joudut poistamaan valintamerkin väliaikaisesti. 14 Useimmat Automaattinen korjaus -ikkunassa määrittelemäsi korjaustoiminnot voit kumota valitsemalla korjatun tekstikohdan ja kirjoittamalla haluamasi tekstin uudestaan valitun alueen päälle.

14 Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa -välilehti Jos säilytät valintamerkin kohdassa Otsikoissa (Headings), saat muotoiltua otsikot seuraavasti: Paina ensin kaksi kertaa Enter-näppäintä (poikkeus: asiakirjan alussa et tarvitse Enteriä). Kirjoita sitten otsikoksi tuleva teksti ja paina taas kaksi kertaa Enter-näppäintä. Word muotoilee otsikon Otsikko 1 -tyylin mukaiseksi. Kun painat kerran sarkainnäppäintä ennen otsikon kirjoittamista, saat Otsikko 2 -tyylisen otsikon, vastaavasti kahdella sarkainpainalluksella saat Otsikko 3 -tyylisen otsikon. Asiateksteissä toiminnosta ei liene haittaa, mutta esim. runoja kirjoitettaessa valinta kannattanee poistaa. Merkityissä luetteloissa ja Numeroiduissa luetteloissa -valinnat (Automatic bulleted/ numbered lists) säilyttämällä saat kätevästi tehtyä luetteloita: Aloita rivi tavuviivalla ja välilyönnillä. Kirjoita luettelokohtaan tuleva teksti. Kun painat Enter-näppäintä, Word muotoilee edellistä riviä lisäten merkin ja tekstin väliä sekä aloittaa uuden rivin ranskalaisella viivalla. Halutessasi käyttää varsinaisia luettelomerkkejä (esim. ), kirjoita tavuviivan sijasta *-merkki ja toimi muuten kuten edellä. Numeroitujen luetteloiden alkuun kirjoitat vain numeron 1 ja pisteen. Painaessasi Enteriä Word lisää automaattisesti seuraavan rivin alkuun numeron 2 jne. Kaikki luettelotyypit saat lopetettua painamalla kaksi kertaa Enteriä. Mikäli automaattiset luettelotoiminnot tuntuvat käytössä hankalilta, poista valintamerkit. "Suorat lainausmerkit" kaarevilla -valinnalla (Straight quotes with smart quotes ) voit kirjoittaa näppäimistöltä "-merkin (=periaatteessa tuuman merkki) ja Word korvaa sen automaattisesti lainausmerkillä ( ). Valinta on syytä olla päällä, paitsi silloin kun pitäisi todella kirjoittaa tuuman merkki. Symbolimerkit (--) symboleilla ( ) -valintaa (Symbol characters with symbols) ei normaalisti kannata pitää päällä. Välilyönnin jälkeiset yhdysviivat korvaantuvat muuten virheellisesti ajatusviivalla (esim. Automaattinen korjaus -ikkuna > Automaattinen korjaus ikkuna). Internet- ja verkkopolut hyperlinkeillä -kohdan (Internet and network paths with hyperlinks) valinnalla Word muuttaa kirjoittamasi WWW-osoitteen samalla hyperlinkiksi. Mikäli sinulla on avoin Internet-yhteys, pääset suoraan tekstissä mainitulle sivulle. Jos haluat kirjoittaa WWWosoitteita, ilman että niistä tulee samalla hyperlinkkejä, poista valintamerkki. Automaattinen muotoilu -välilehti Automaattinen muotoilu -välilehdellä on pääpiirteissään samat valinnat kuin Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa -välilehdellä. Automaattinen muotoilu -välilehdellä tehtävät valinnat eivät kuitenkaan toteudu itsestään (mikäli et ole tehnyt samaa valintaa Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa -välilehdellä), vaan Word suorittaa valitut muotoilut vasta kun annat valikkokomennon Muotoile/Automaattinen muotoilu (Format/AutoFormat). Automaattinen teksti -välilehti Automaattinen teksti -välilehdellä on luettelo Wordin valmiista automaattisista teksteistä, jotka saat käyttöösi seuraavasti: Aloita tekstin kirjoittaminen. Muutaman kirjaimen kirjoittamisen jälkeen näet koko tekstin keltaisessa avustelaatikossa. Paina Enteriä, niin koko teksti lisätään asiakirjaasi. Voit lisätä luetteloon automaattisia tekstejä kirjoittamalla tekstin Kirjoita automaattinen teksti -ruutuun (Enter AutoText entries here) ja napsauttamalla Lisää-painiketta (Add). 15

Kuva liikennemerkistä 1. Aleksanteri Numminen. aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101

Kuva liikennemerkistä 1. Aleksanteri Numminen. aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101 Kuva liikennemerkistä 1 Aleksanteri Numminen aleksanteri.numminen@gmail.com ITKP101 31.1.2016 1. Asiakirjan kieleen liittyvät työkalut... 1 1.1. Tyylien kielen valinta... 1 1.2. Oikeinkirjoituksen tarkastaminen...

Lisätiedot

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä:

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: KSAO Liiketalous 1 Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: tekstin tasaus sisennys riviväli; kappaleen sisäiset rivivälit kappaleiden

Lisätiedot

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut 9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut Aloitus -välilehdellä Kappale -ryhmästä löytyvät kaikki kappalemuotoilut. Huomaa, että kappalemuotoilut ovat aina voimassa seuraavaan kappalemerkkiin asti. Kappalemerkki

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Tekstinkäsittely 1. Peruskäyttö. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

Tekstinkäsittely 1. Peruskäyttö. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen Tekstinkäsittely 1 Peruskäyttö Tavoitteet ja sisältö Tavoite Lyhyen asiakirjan kirjoitustaito Word-tekstinkäsittelyohjelmalla Sisältö Tekstinkäsittelyohjelman esittely Tekstinkäsittelyprosessi Tekstin

Lisätiedot

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010 METROPOLIA Tekstinkäsittely1 Peruskäyttö Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010 Tavoitteet ja sisältö Tavoite Lyhyen asiakirjan kirjoitustaito Word-tekstinkäsittelyohjelmalla Sisältö Tekstinkäsittelyohjelman

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 2 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit * Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

Ylä- ja alatunniste. Tunnisteen kirjoittaminen. Tunnisteen muokkaaminen

Ylä- ja alatunniste. Tunnisteen kirjoittaminen. Tunnisteen muokkaaminen 1 Ylä- ja alatunniste Tunniste on tekstiä tai grafiikkaa, joka toistuu automaattisesti määritysten mukaan sivulta toiselle. View Print Layout näytössä ja esikatselussa tunnisteet näkyvät omilla paikoillaan.

Lisätiedot

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1 Taulukot Taulukon lisääminen FrontPagessa tapahtuu samalla tavoin kuin Word tekstinkäsittelyohjelmassakin. Valitse vakiotyökaluriviltä Lisää taulukko painike. Kun olet napsauttanut painikkeen alas voit

Lisätiedot

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011 METROPOLIA Tekstinkäsittely1 Peruskäyttö Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011 Sisällys 1 Tekstinkäsittelyohjelma... 1 2 Tekstinkäsittelyprosessi... 2 3 Word-tekstinkäsittelyohjelman käyttöliittymä...

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Tyylien käyttö on keskeinen osa tehokasta tekstinkäsittelyä. Merkki- ja kappalemuotoilujen tallentaminen valmiiksi tyyleiksi nopeuttavat tekstinkäsittelyä; tekstin kirjoittamista ja

Lisätiedot

Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012

Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012 Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012 1(5) Ohjelmaikkunan osat Valintanauhan tärkeimmät välilehdet ovat Tiedosto, Aloitus, Lisää ja Sivun asettelu. Kuvassa näkyy Aloitus-välilehti.

Lisätiedot

TYYLIT. Word Tyylit

TYYLIT. Word Tyylit Word 2013 Tyylit TYYLIT TYYLIT... 1 Pikatyylien käyttäminen... 1 Tyylimuotoilun poistaminen... 2 Tyylin muokkaaminen... 2 Uuden tyylin luominen muotoillusta tekstistä... 2 Uuden tyylin luominen valintataulussa...

Lisätiedot

TAULUKOINTI. Word Taulukot

TAULUKOINTI. Word Taulukot Word 2013 Taulukot TAULUKOINTI TAULUKOINTI... 1 Taulukon tekeminen... 1 Solusta toiseen siirtyminen... 1 Solun tyhjentäminen... 2 Taulukon Layout (Asettelu) välilehti... 2 Alueiden valitseminen taulukossa...

Lisätiedot

FrontPage 2000 - Näkymät

FrontPage 2000 - Näkymät FrontPage 2000 - Näkymät FrontPagessa on kuusi erilaista näkymää sivustoon. Sivunäkymä Tässä näkymässä luodaan sivut eli näkymä vastaa paljolti Wordin tekstinkäsittelyohjelman näkymää. Tässä on myös muokattava

Lisätiedot

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD 1 MICROSOFT T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD Eero Seitsemän veljeksen Eero on vilkas, sukkelasanainen ja älykkäämpi kuin muut veljekset. Hän kiusoittelee ja pilkkaa puheillaan

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

REUNUKSET, PIKANÄPPÄIMET, OIKEINKIRJOITUS JA TAVUTUS

REUNUKSET, PIKANÄPPÄIMET, OIKEINKIRJOITUS JA TAVUTUS Word 2013 Asiakirjan laatiminen ja muokkaaminen REUNUKSET, PIKANÄPPÄIMET, OIKEINKIRJOITUS JA TAVUTUS REUNUKSET, PIKANÄPPÄIMET, OIKEINKIRJOITUS, TAVUTUS... 1 Uuden asiakirjan avaaminen... 1 Asiakirjan reunusten

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1 Excel Perusteet 2005 Päivi Vartiainen 1 SISÄLLYS 1 Excel peruskäyttö... 3 2 Fonttikoon vaihtaminen koko taulukkoon... 3 3 Sarakkeen ja rivin lisäys... 4 4 Solun sisällön ja kaavojen kopioiminen... 5 5

Lisätiedot

KAPPALEMUOTOILUT. Word Kappalemuotoilut

KAPPALEMUOTOILUT. Word Kappalemuotoilut Word 2013 Kappalemuotoilut KAPPALEMUOTOILUT KAPPALEMUOTOILUT... 1 Tekstin tasaaminen... 1 Sisentäminen... 1 Koko kappaleen sisentäminen... 2 Sisennyksen poistaminen... 2 Riippuva sisennys (sivuotsikko)...

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

Wordpad ohjelman - käyttöliittymä

Wordpad ohjelman - käyttöliittymä Wordpad ohjelman - käyttöliittymä WordPad on miniversio Word tekstinkäsittelyohjelmasta. WordPad -ohjelma kuuluu Windows -käyttöjärjestelmän apuohjelmiin. Kaikissa tietokoneissa, joihin on asennettu Windows

Lisätiedot

Ensimmäinen sivu, Oletus, Alaviite, Loppuviite, Hakemisto, HTML Marginaalit: vasen 2,0 cm; oikea 1,0 cm; ylä 1,0 cm; ala 1,0 cm.

Ensimmäinen sivu, Oletus, Alaviite, Loppuviite, Hakemisto, HTML Marginaalit: vasen 2,0 cm; oikea 1,0 cm; ylä 1,0 cm; ala 1,0 cm. - 1 - Tämä dokumentti on muokattu oikeusministeriön julkaisusta OpenOffice.org versio 3. Asennuskäsikirja. Julkaisu on ilmestynyt 10.3.2009 sarjassa Oikeusministeriön toiminta ja hallinto numerolla 2009:5.

Lisätiedot

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott Muistio 1 (5) Asiakirjapohjien dokumentaatio Asiakirjapohjien tiedostot Tämä dokumentti kuvaa joukon SFS 2487 -standardin mukaisia OpenOfficeasiakirjapohjia. Pohjat on laatinut Martti Karjalainen oikeusministeriön

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) RAPORTIN TMS. PITKÄN ASIAKIRJAN TEKEMINEN WORD:LLÄ Raportin reunukset ja sarkaimet Raportin kirjoittaminen Laita reunukset: Page Layout, Margins (Sivun asettelu,

Lisätiedot

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät 2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät Aloitus -välilehdelle on sijoitettu eniten käytetyt muotoiluihin liittyvät komennot. Välilehti sisältää viisi eri ryhmää, johon komennot on sijoitettu

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ (4 h) Tietohallintokeskus Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ (4 h) Tietohallintokeskus Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ (4 h) Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 4 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä 1/6 Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä WORD 2003 TOIMINNOT TOIMINNOT WORD 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta valikosta valitse haluamasi

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

LibreOffice Writer perusteita

LibreOffice Writer perusteita LibreOffice Writer perusteita Käytetään Digabi-käyttöjärjestelmää (DigabiOS) ja harjoitellaan LibreOfficen käyttöä. 1. Ohjelman käynnistys Avaa Sovellusvalikko => Toimisto => LibreOffice Writer. Ohjelma

Lisätiedot

Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut. WORD 2007 Startti. Tekijä: Matti Lehtonen

Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut. WORD 2007 Startti. Tekijä: Matti Lehtonen WORD 2007 Startti Tekijä: Matti Lehtonen Sisällysluettelo Ohjelman käynnistäminen... 1 Vista - käyttöjärjestelmä... 1 XP - käyttöjärjestelmä... 1 Ohjelman avautumisnäkymä... 2 Tekstin oikein kirjoittaminen...

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

Tietotyöläisen perustyökalu

Tietotyöläisen perustyökalu Kalvosarjan käyttö Tervetuloa käyttämään Word 2000:n käyttöä esittelevää pdf-kalvosarjaa! Siirry ensin Koko näyttö -tilaan valitsemalla View/Full Screen ja käytä liikkumiseen sivun alareunassa olevia painikkeita.

Lisätiedot

MERKKIMUOTOILUT. Word 2013. Merkkimuotoilut

MERKKIMUOTOILUT. Word 2013. Merkkimuotoilut Word 2013 Merkkimuotoilut MERKKIMUOTOILUT MERKKIMUOTOILUT... 1 Fonttiryhmän muotoilut... 1 Merkkimuotoilujen pikanäppäimet... 2 Isot/pienet kirjaimet... 2 Muotoilu valintataulun avulla... 3 Merkkimuotoilujen

Lisätiedot

Fonttimuotoilut. Fontin tyyppi ja fonttikoko

Fonttimuotoilut. Fontin tyyppi ja fonttikoko Fonttimuotoilut Kun haluat muotoilla jonkin sanan tai osan tekstistä, sinun pitää ensin "maalata" ko. alue. Maalaaminen tapahtuu vetämällä alueen yli hiiren ykköspainike alas painettuna. Maalattu alue

Lisätiedot

1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa

1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa 1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa 1. Avaa Paint: 2. Käynnistä/Kaikki Ohjelmat/Apuohjelmat/Paint. 3. Pienennä Paint -ohjelma kuvakkeeksi tehtäväpalkkiin, ohjelman pienennyspainikkeesta. 4. Avaa Internet

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

Pikaopas. Online-tilin näyttäminen tai vaihtaminen Jos käytät pilvipalvelua, voit muuttaa asetuksia tai vaihtaa tiliä valitsemalla Tiedosto > Tili.

Pikaopas. Online-tilin näyttäminen tai vaihtaminen Jos käytät pilvipalvelua, voit muuttaa asetuksia tai vaihtaa tiliä valitsemalla Tiedosto > Tili. Pikaopas Microsoft Publisher 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Pikatyökalurivi Lisää usein käyttämiäsi

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki.

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Asiakirjan valmistelu Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

Kerro kuvin 3:n uudet ominaisuudet

Kerro kuvin 3:n uudet ominaisuudet Verkkosivu: www.haltija.fi Puhelin: 09 612 2250 Sähköposti: asiakaspalvelu@haltija.fi Kerro kuvin 3:n uudet ominaisuudet Kerro kuvin 3 on kehitetty uudelleen perusteista lähtien. Kaikki, mikä oli mahdollista

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

Selkosanakirja sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq. Tietokoneet. wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1.4.

Selkosanakirja sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq. Tietokoneet. wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1.4. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxc vbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåa Selkosanakirja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI Word 2013 Sisällysluettelo, kuvien ja taulukoiden numerointi SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI SISÄLLYSLUETTELO... 1 Otsikoiden merkitseminen... 1 Ylä- ja alatunnisteet:

Lisätiedot

HARJOITUSTEN RATKAISUT

HARJOITUSTEN RATKAISUT Windows 98 63 HARJOITUSTEN RATKAISUT 64 Harjoitus 1 RATKAISU A. Ellei tyhjää asiakirjaa ole avattuna, napsauta Uusi-painiketta. Kun painat kahdesti Enteriä otsikon kirjoitettuasi, Word saattaa käyttää

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tekstinkäsittelyn jatkokurssi Word Error! Not a valid link. Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 1.1 Sarkaimet 1 1.2 Sivun

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Wordin perusteet. Office Word 2010. Aarno Hyvönen 4.6.2014

Wordin perusteet. Office Word 2010. Aarno Hyvönen 4.6.2014 Kotiope.com 1 Wordin perusteet Office Word 2010 Aarno Hyvönen 4.6.2014 Kotiope.com 2 Word-ohjelman käynnistäminen Klikkaa käynnistä-kaikki ohjelmat-microsoft Office- Microsoft Office Word tai Klikkaa käynnistä

Lisätiedot

Microsoft. Outlook Express 6

Microsoft. Outlook Express 6 Microsoft Outlook Express 6 Koulutuskeskus Salpaus/Tietojenkäsittely - Vesa Rinne, Taru Honkapää SISÄLLYSLUETTELO 1 KÄYNNISTÄMINEN JA NÄYTÖN ASETUKSET... 1 2 UUDEN VIESTIN LUOMINEN... 2 2.1 VASTAANOTTAJAN

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

PageMaker 6.5 -moniste

PageMaker 6.5 -moniste PageMaker 6.5 -moniste by Sami Mäkinen Sisällysluettelo Yleiset asetukset...1 Uuden julkaisun aloittaminen...1 PageMakerin julkaisuikkunan osat...2 Värien määrittely...3 Piirtäminen...4 Apulinjat...5 Objektin

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Taso 1 1 MICROSOFT Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Tuomas Seitsemän veljeksen Tuomas on vakaa ja vahva kuin tammi. Hänellä ei ole juuri mielikuvitusta, hän ei keksi mitään itse, vaan ideat tulevat

Lisätiedot

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen s. 1/5 Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen Yleistä Internetissä on paljon hyödyllisiä ilmaisohjelmia, jotka voi ladata ja asentaa omalle koneelle. Osa ohjelmista löytyy suomenkielisiltä sivuilta,

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

RATKAISUT SIVU 1 / 15. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa.

RATKAISUT SIVU 1 / 15. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa. RATKAISUT SIVU 1 / 15 PowerPoint jatko Harjoitus 3.1-3.7: Harjoitus 3.1: Avaa ensin Harjoitustiedosto.pptx. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa. Valitse joka tapauksessa

Lisätiedot

TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT

TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT PowerPoint 2013 Taulukko, kaaviot, SmartArt-kuviot Sisällysluettelo TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT TAULUKOT... 1 Taulukon muotoileminen... 1 Taulukon koon muuttaminen... 2 Rivien valitseminen... 2 Sarakkeiden

Lisätiedot

E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä MICROSOFT. PowerPoint. P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA

E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä MICROSOFT. PowerPoint. P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA MICROSOFT E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä PowerPoint P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA 6 Sisällysluettelo JOHDANTO TIKAS-PROJEKTI KIRJAN RAKENNE JA TASOMERKINNÄT

Lisätiedot

1. Word 2007 käyttöliittymä

1. Word 2007 käyttöliittymä 1. Word 2007 käyttöliittymä Word -tekstinkäsittelyohjelman versiossa 2007 ulkoasu ja suurin osa toiminnoista on muuttunut radikaalisti verrattuna edellisiin versioihin. Toimintoja ei enää suoriteta valikoiden

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

HARJOITUSTYÖ ITKP101 Ronja Saarinen

HARJOITUSTYÖ ITKP101 Ronja Saarinen HARJOITUSTYÖ ITKP101 Ronja Saarinen ITKP101-Harjoitustyö Ronja Saarinen ronjaemmiwilhelmiina@gmail.com Asiakirjamalli Asiakirjamalli (engl. Template) tarkoittaa valmista asiakirjapohjaa, josta löytyvät

Lisätiedot

Wordin perusteet. Office Word 2007. Aarno Hyvönen 21.8.2010

Wordin perusteet. Office Word 2007. Aarno Hyvönen 21.8.2010 Kotiope.com 1 Wordin perusteet Office Word 2007 Aarno Hyvönen 21.8.2010 Kotiope.com 2 Wordin perusteet Word-ohjelman käynnistäminen 1.napsauta windows-käynnistä painiketta ja valitse kaikki ohjelmat 2.

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 Esitysgrafiikka PERUSMATERIAALI Microsoft PowerPoint 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Esitysgrafiikka Microsoft PowerPoint 2010 3/32

Lisätiedot

AbiWord 2.8.1 -moniste

AbiWord 2.8.1 -moniste AbiWord 2.8.1 -moniste by Sami Mäkinen Sisällysluettelo Näppäimistö...1 Tulostumattomien merkkien näyttäminen...1 Tekstin kirjoittamisen perussäännöt...1 Kumoaminen...1 Näkymät ja zoomaus...2 Sivun asetukset...2

Lisätiedot

TEKSTINKÄSITTELY Aloitusharjoitus

TEKSTINKÄSITTELY Aloitusharjoitus TEKSTINKÄSITTELY Aloitusharjoitus Kirjoita teksti, jossa kerrot lyhyesti, max. ½ sivua, mitä kaikkea olet tietokoneiden kanssa tähän mennessä puuhastellut. Mitä jo osaat ja mitä tarvitsisi vielä oppia?

Lisätiedot

FOTONETTI BOOK CREATOR

FOTONETTI BOOK CREATOR F O T O N E T T I O Y FOTONETTI BOOK CREATOR 6 2012 Kemintie 6 95420 Tornio puhelin: 050-555 6500 pro/kirja: 050-555 6580 www.fotonetti.fi Ohjelman asentaminen 1 Hae ohjelma koneellesi osoitteesta http://www.fotonetti.fi/kuvakirjatilaa

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

KUVAT. Word 2013. Kuvat

KUVAT. Word 2013. Kuvat Word 2013 Kuvat KUVAT KUVAT... 1 Kuvatiedoston lisääminen... 1 Microsoftin-kuvien lisääminen... 1 Koon muuttaminen ja kääntäminen... 2 Kuvan siirtäminen... 2 Tekstiin tasossa... 2 Kelluva kuva, tekstin

Lisätiedot

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun.

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikaopas Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikatyökalurivi Nämä komennot ovat aina näkyvissä.

Lisätiedot

YLÄ JA ALATUNNISTE...

YLÄ JA ALATUNNISTE... Word 2013 Ylä- ja alatunniste YLÄ- JA ALATUNNISTE YLÄ JA ALATUNNISTE... 1 Ylätunnisteen tekeminen... 1 Oman ylätunnisteen tekeminen ja tallentaminen rakenneosaksi... 4 Alatunnisteen tekeminen... 4 Erilainen

Lisätiedot

Toimenpidealoite/keskustelualoite -asiakirjamallin käyttö

Toimenpidealoite/keskustelualoite -asiakirjamallin käyttö Sivu 1 / 5 Toimenpidealoite/keskustelualoite -asiakirjamallin käyttö (seuraavassa ohjeessa esimerkkinä on toimenpidealoite; keskustelualoitteen asiakirjamalli toimii samalla tavoin) 1. Avaa Word-tekstinkäsittely

Lisätiedot

ATK yrittäjän työvälineenä

ATK yrittäjän työvälineenä ATK yrittäjän työvälineenä Word ja Excel Timo Laapotti / F4U - Foto For You f4u@f4u.fi http://f4u.fi/mlykl/ 13.5.2008 Ohjelmisto Tietokoneohjelma on joukko toimintaohjeita ja käskyjä, jotka tietokoneen

Lisätiedot

TEKSTINKÄSITTELYTEHTÄVIÄ, OSA 1

TEKSTINKÄSITTELYTEHTÄVIÄ, OSA 1 TEKSTINKÄSITTELYTEHTÄVIÄ, OSA 1 1 Perustekstejä Tehtävän tarkoituksena on varmistaa tietty perusosaaminen tekstinkäsittelystä sekä lisäksi tässä tulee mukaan myös hiukkasen suomen kielen oikeinkirjoitustakin.

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

Tehtävä 1: Tekstin käsitteleminen valinta, kopiointi, siirtely (2p)

Tehtävä 1: Tekstin käsitteleminen valinta, kopiointi, siirtely (2p) H4: Arviointiohjeet Yleistä arvioinnista: Muista laittaa myös kaikkiin arviointeihin tieto käytätkö LibreOfficea vai MS Officea ratkaisun arviointiin. Arvioinnin ensimmäinen rivi on siis esim. Arvioinnissa

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys/välikysymys -asiakirjamallin käyttö

Kirjallinen kysymys/välikysymys -asiakirjamallin käyttö Sivu 1 / 5 Kirjallinen kysymys/välikysymys -asiakirjamallin käyttö (seuraavassa ohjeessa esimerkkinä on kirjallinen kysymys; välikysymyksen asiakirjamalli toimii samalla tavoin) 1. Avaa Word-tekstinkäsittely

Lisätiedot

Word 2007 käyttöliittymä

Word 2007 käyttöliittymä Word 2007 käyttöliittymä Word 2007n ulkoasu ja suurin osa toiminnoista on muuttunut radikaalisti verrattuna edellisiin Wordin versioihin. Toimintoja ei enää suoriteta valikoiden kautta, vaan valikot on

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

WORD 2016 pikaohje. PÄIVIYTETTY Sarkain ohjeisiin asti. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen

WORD 2016 pikaohje. PÄIVIYTETTY Sarkain ohjeisiin asti. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen WORD 2016 pikaohje. PÄIVIYTETTY Sarkain ohjeisiin asti. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 2 Sisällys Sisällys 1. Yleistä... 3 1.1 Office- ohjelmien muuttaminen suomen kielelle... 3 1.2 Wordin oma ohjetoiminto...

Lisätiedot

Editorin käyttö. TaikaTapahtumat -käyttöohje

Editorin käyttö. TaikaTapahtumat -käyttöohje Editorin käyttö TaikaTapahtumat -käyttöohje Yleistä ohjelmasta etaika-järjestelmän HTML-moduuli sisältää tekstieditorin, joka on monipuolinen apuväline tehtäessä materiaalia sivustolle (esim. tapahtumakohtaiset

Lisätiedot

Tekstinkäsittely. Microsoft Word 2007 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008

Tekstinkäsittely. Microsoft Word 2007 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 Tekstinkäsittely PERUSMATERIAALI Microsoft Word 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 materiaalimyynti@piuha.fi Tämän materiaalin kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletään

Lisätiedot

WORD 2013 PERUSTEET...

WORD 2013 PERUSTEET... Word 2013 WORD 2013 PERUSTEET... 1 Word-ohjelmaikkuna... 1 File-valikko... 2 Pikatyökalurivi... 2 Valintanauha... 2 Pikavalikoima... 3 Pikavalikot... 3 Näkymät, zoomaus... 3 Valintanauhan välilehdet...

Lisätiedot

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo Excel 2013 Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo TAULUKKORYHMÄT TAULUKOIDEN VÄLISET KAAVAT, FUNKTIOT YM.... 1 Taulukon lisääminen työkirjaan... 1 Taulukon (välilehden) poistaminen työkirjasta... 1

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyä Wordillä

Tekstinkäsittelyä Wordillä 1 Tekstinkäsittelyä Wordillä Pikaohje Microsoft Office Word 2003 ohjelman käyttöön 1. Käyttöliittymä... 1 2. Tekstin muotoilu... 2 3. Luettelot merkein ja numeroin... 3 4. Sisennys ja reunukset... 4 5.

Lisätiedot

OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ

OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ Tässä ohjeessa esitetään kuinka Excel-taulukkolaskentaan luodaan makro ja annetaan muutama vinkki makron käyttöön. Ohje koostuu seuraavasti: 1. Mikä makro

Lisätiedot

*I>OOFC N?EMNCHEZMCNN?FS

*I>OOFC N?EMNCHEZMCNN?FS *I>OOFC N?EMNCHEZMCNN?FS 4IL> 11.1.2009 Hannu Mikkonen word2003.doc 1/12 Moduuli 3 tekstinkäsittely Ohje lukijalle: esim. Tiedosto Avaa tarkoittaa toisiaan eri hierarkiatasoilla seuraavia valikkokomentoja

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10 Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta Standardiasiakirjan asettelut Microsoft Word 2007 ja 2010 versioissa Word ohjelman oletusasetukset ovat sellaiset, että suomalaisen

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT 14.11.2011 Sisältö Perustietoa tietovarastosta... 2 Perustietoa kuutioista... 2 Dimensioiden valinta... 2 Uuden dimension lisääminen aikaisemman

Lisätiedot